Page 1

LEDEREN Våren 2013

TO ELLER TRE, ELLER 32.000? Ved: Matthew Phillip Monger og Karin Kvalvaag Manvik

Å være søndagsskoleleder er noen steder en ensom tjeneste. Kanskje er du leder i en søndagsskole helt alene. Kanskje er dere to eller tre. Eller sytti. Uansett hvor mange ledere du har rundt deg, er tjenesten like viktig. Og bare så du vet: Du er ikke alene. SØNDAGSSKOLEN NORGE

har per i dag over 7000 ledere. Ja, du leste riktig: 7000. Disse er fordelt på over 1400 søndagsskoler fra Lindesnes til Kirkenes; fra Øygarden til Kongsvinger. De 1400 søndagsskolene er en møteplass for over 32.000 barn. Foto: Ingunn Rise Kirkeby

Og når du planlegger samlingen din med SPRELL LEVENDE er du heller ikke alene. I Norge er det over 1000 søndagsskoler som abonnerer på SPRELL LEVENDE. Men det stopper ikke ved landegrensene. I Sverige og svensktalende Finland er det over 200 søndagsskoler som bruker SPRELL LEVENDE, oversatt til svensk! Også i Danmark og på Færøyene brukes SPRELL LEVENDE av stadig flere, i tillegg til hos andre norske grupper rundt om i hele verden. Ja, SØNDAGSSKOLEN er noe stort! Kanskje er søndagsskolen din liten. Men den rommer det aller største. Om vi er mange, eller vi er få – så husk at Jesus, han er her, her og nå. Det er så brrra! Jesus sier: For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. (Matt 18,20)

nr.1

nr.5

a

Paradisbukt 2 Side

ing

tolvår Jesus som plet i tem4-5

Paradisbukta

– side 2

Side

Søndagsblad 14 blader + 2 spesialutgivelser (CD, DVD eller bok)

Gud ga folke t manna Side 4-5

Dagens ord: Sammen får vi alt vimed Gud trenger

8. januar

• 2012

18. mars •

2012

ord: Dagens med Gud Sammen i hans hus

Rimelig gruppeabonnement på bokmål eller nynorsk Fortellinger og oppgaver med samme tema som SPRELL LEVENDE Bestill på post@sondagsskolen.no post@sondagsskole.no eller på www.sondagsskole.no www.sondagsskolen.no

1


Gudsperlen hjelper oss til å tenke på at Gud er stor. Han er større enn alt vi kan tenke oss. Han er over oss og under oss, usynlig, men helt nær. Han har skapt alle ting. Jeg-perlen er en liten, hvit perle. Jeg er skapt av Gud. Jeg er en nydelig perle. Jeg er fantastisk! Det er bare jeg som er jeg. Gud elsker meg. Stillhetsperlene er litt annerledes enn de andre perlene. De skal minne oss om at det er godt og viktig at vi av og til er helt stille. Når vi er helt stille, er det lettere å tenke på Gud, lytte til Ham og be til Ham. Dåpsperlen er hvit. Hvitt er en ren farge. Som snøen. Denne perlen hjelper oss til å tenke på at Gud er ren og hellig, og at vi tilhører ham enten vi er døpt eller skal døpes. Ørkenperlen er sandfarget. I ørkenen kan det være litt tungt og kjedelig å gå. Perlen minner oss om at noen ting i livet kan være tungt og kjedelig å gjøre, men likevel viktig. Bekymringsløshetsperlen, eller gledesperlen, skal minne oss om at vi som er Guds barn, ikke trenger å være bekymret eller urolige. Isteden kan vi glede oss og takke Gud. Gleden er fra Gud. Kjærlighetsperlene (kjærlighetsperlen og offerperlen) er to røde perler. Den ene skal minne oss om at Gud er glad i oss. Han elsker oss. Den andre, som også kalles for godhetsperlen, skal minne oss om at vi kan gi godhet og kjærlighet videre til andre. Jesus viste oss den største kjærligheten da han kom til jorden og gav sitt liv for oss. Hemmelighetsperlene er tre små, hvite perler. Noen hemmeligheter er spennende og fine. Noen er vonde og vanskelige. Alle hemmeligheter kan vi snakke med Gud om – fordi han vet og forstår. Nattperlen er svart. Den minner oss om at noen ganger er livet vondt og fylt av sorg. Alle vil en gang oppleve å miste noen de er glad i. Gud er hos alle som sørger.

2

Håpsperlen, eller oppstandelsesperlen, minner oss om at Jesus har vunnet over døden. En gang vil Gud skape en ny himmel og en ny jord, hvor alt skal være bare godt.

KRISTUSKRANSEN Kristuskransen (© Verbum Förlag AB) er et godt pedagogisk hjelpemiddel, utviklet av den svenske tidligere biskopen Martin Lönnebo. På samme måte som enkelte andre fysiske ting (som kors, alter, stearinlys) kan perlene i kransen hjelpe oss å konsentrere oss om og minne oss på sentrale deler av troslivet og de bibelfortellingene perlene knyttes til. Kransen kan løses opp, og det er ofte foreslått å bruke en perle i skattkista. Kransen eller en perle på et stillested kan også hjelpe barna å fokusere under Undringen. Dersom dere bruker undringsformen Felles undring med perle, bør hvert barn ha sin egen perle. Da kan dere kjøpe perler som ligner dagens perle, på en hobbyforretning. Det er fint for barna å kunne se og bli kjent med kransen i sin helhet, og mange bruker den som vakker dekorasjon sammen med lysene på et «alterbord». For å kunne bruke kransen i sin helhet og med enkeltperler i skattkista, har vi noen praktiske tips: Ta av den perlen som skal ligge i skattkista. Bruk en tråd eller snor til å tre resten av perlene på (se illustrasjonen for riktig rekkefølge). Bind sammen med en knute som er enkel å løsne. Skyv perlene slik at knuten er der hvor dagens perle skal være plassert. Når dere i samlingen har vist barna perlen i skattkista, kan kransen tas fram, knuten løsnes, perlen tres inn på tråden og tråden knyttes igjen. Et alternativ er å bruke et bilde av kransen (på papir eller på skjerm) for å vise og fortelle barna om hele kransen. Noen av dere har også fra før av Kristuskranser i liten størrelse som kan sendes rundt. Bilder av kransen og forklaring til hver perle finner dere i grunnlagsdokumentet SPRELL LEVENDE-samlingen på www.sondagsskolen.no/grunnlag. Guds-perlen Stillhets-perlene Jeg-perlen Håps-perlen (Oppstandelses-perlen)

Knute

Dåps-perlen (Omvendelses-perlen)

Natt-perlen Ørken-perlen Hemighets-perlene

Offer-perlen Kjærlighets-perlen

Knyt disse sammen

Bekymringsløshets-perlen (Gledes-perlen)


SL-lederen

Våren 2013

FAMILESPRELL I HEDRUM MENIGHET I Søndagsskolehåndboken (som også finnes på www.sondagsskolen.no/grunnlag) kan du lese om FamilieSPRELL, en annerledes måte å drive søndagsskole på som inkluderer hele familien. I Hedrum menighet har de drevet med dette siden 2007. – Vi valgte å satse på en litt annerledes søndagsskole, og lurte nok på om dette ville fungere i det hele tatt, sier Eva V. Seierstad, som er en av lederne og initiativtakerne til søndagsskolen Familiesprell. Etter over fem år kan hun og de andre lederne fornøyd si : – Dette er et opplegg som fungerer! Plass for alle – På Familiesprell er det plass til hele familien, forteller Eva. I dagens samfunn blir det ofte lite tid til å gjøre noe sammen som familie. På ettermiddagene blir det ofte mye mas og stress for å rekke middag før barna skal på aktiviteter. I Hedrum menighet bor mange spredt, og det er mange barn som er avhengige av å bli kjørt til og fra aktiviteter. Tidligere erfaringer viste at foreldre var lite interesserte i å kjøre barna på søndagsskole på søndags formiddag og så hente dem igjen en time senere. På Familiesprell er det lagt til en vanlig ukedag og foreldrene kan være med. De får middag, og de kan velge om de ønsker å være med på samlingen eller ha uformell prat isteden. På den måten har vi fått med noen foreldre som ikke er vant til å være med i menigheten, men som har hatt et ønske om å sende barna på søndagsskolen. Terskelen for å komme på ting som skjer i kirken og ellers i menigheten blir ikke fullt så høy. Det er også enklere å få med de barna som ellers hadde vært redde for å gå alene. SPRELL LEVENDE og BARNAS

Etter felles middag, har barna en 50 minutters samling basert på SPRELL LEVENDE. Til slutt samles alle til felles avslutning, der vi står i ring, gir praktisk info, deler ut BARNAS (hvis det ikke er gjort tidligere i samlingen med barna) og synger velsignelsen sammen. De som vil kan bli igjen og leke, prate og spise opp resten av kakene.

Binder menigheten sammen Arbeidet engasjerer mange frivillige, og flere av de ansatte i menigheten er også med – enten med faste oppgaver eller ved å være en del av miljøet og bli kjent med de som er med. – Menigheten har også et Tweens-opplegg som starter tidligere samme dag, forteller Eva. En del av opplegget er praktiske oppgaver: Hjelpe til med å lage middagen, gjøre klart i den store salen til Familiesprell starter, ta imot og registrere barna når de kommer, ønske velkommen til middagen, styre data og projektor når det skal brukes på samlingen, lede bevegelsene til noen av sangene og delta i bibelformidlingen når det er aktuelt. På den måten får de praktisk ledertrening. – Dette knytter oss sammen som menighet, sier Eva. De yngre barna blir kjent med de eldre, foreldre trenger ikke å skynde seg hjem med de eldste barna mens småsøsken har samling, og alle sammen får felles opplevelser og verktøy de kan ta med seg hjem!

Se inspirasjonsfilmer på nett! Inspirasjonsfilmer for de ulike temaene blir lagt ut på www.sondagsskolen.no/SL og i Online Planleggingsverktøy (op.sondagsskolen.no). De gir smakebiter fra hva som er foreslått i SPRELL LEVENDE av formidling, oppdrag, sanger og mye mer – inspirasjon til å planlegge samlingen!

3


på bibel.no

på Facebook

Nyheter

Veiledning

SL-lederen Aktuell samling online STOR

Kjære online-abonnenter! Nå har Online Planleggingsverktøy vært i bruk i ett semessamling ter, og vi har fått mange gode tilbakemeldingerAktuell fra dere Tilbakemelding online LITEN ledere. Mange opplever at det har blitt enklere og mer inspirerende å forberede søndagsskolesamlingene. Takk for at dere tar kontakt når dere har spørsmål og innspill – sammen videreutvikler vi OP!

Bestill BARNAS

Brukerundersøkelse Gå inn i OP og bli med på SPRELL LEVENDE brukerundersøkelse. Det tar bare noen få minutter, og de som deltar blir med i trekningen av ett års valgfritt abonnement på SPRELL LEVENDE! Nye nettsider 1. februar 2013 lanserer vi nye nettsider på www.sondagsskolen.no. Følg med der for viktig og nyttig informasjon om blant annet abonnementstyper. Frist for å endre abonnementstype er som vanlig 15. mai. Singback og noter På www.sondagsskolebutikken.no kan du fra 14. desember kjøpe «Så brrra!»CD (hardcover) med alle de 13 sangene (bokmål/nynorsk) og singback og noter til alle sangene. Kjøp den til søndagsskolen din eller som gave!

Med singback og noter

b r r r a! SåNye sanger fra SØN

LEN N SSKO DAG

O RG E

Nye abonnenter får i tillegg: • Dekorativt veggteppe • 2 ulike hånddukker (inkludert «bibelske» klær) • Dukkescene • Kristuskransen (stor) • SPRELL LEVENDE håndbok (2 stk) • 10 ulike supersetningsplakater • Så brrra! (CD og notehefte) • Boblebruse (CD)

SPRELL LEVENDE VÅRPAKKE 2013 Nå ligger alle vårpakkens ressurser tilgjengelige i OP. Denne pakken har vi valgt å gjøre tilgjengelig for dere online-abonnenter kun i OP, vi sender dere altså ikke tegnerseriebilder og tale-male-ark i posten. Se tipsene under for hvordan vi har tilrettelagt disse formidlingsformene. Dette får du: – SPRELL LEVENDE veiledninger til 8 bibelfortellinger (16 samlinger) – Musikk, hørespill – Animasjoner, instruksjonsfilmer, bilder – Utskriftsfiler Blant annet: Invitasjonsplakater, velkommenbrosjyre, infolapper, Tårnagentkort, Tårnagentdiplom – Tegneserieplansjer Bildene vises med projektor og skjerm, men kan også skrives ut og evt. forstørres. – Tale-male-ark Vårens tre tale-male-formidlingene finner du i to utgaver: 1) Utskriftsfilen kan overføres til transparent og du kan presentere fortellingen til barna ved hjelp av overhead-projektor og tynn tusj. Barna kan få utdelt hvert sitt tilsvarende ark, som de selv kan fylle ut. 2) Tale-male-ppt inneholder 11-13 bilder der tegninger og stigebokstaver gradvis fylles ut. Fortell ved hjelp av manus og bildene som følger. – BARNAS Ett privatabonnement på bladet kommer som vanlig i egne forsendelser.

Fellesskap Bibelfor tellinger Oppdrag – for alle sanser!

LØSTE OPPDRAG

Fingeravtrykk

Agent nr.

Sivilt navn

JESU OPPSTANDELSE • 6/10

vårpakken • 2013

Illustrasjon • Faye Simms

Mark 16,1-14

HER

©

MIN DRØMME SSKOLE SØNDAG

ER DET P

Ingrid 4 år: Det skal være fint og koselig. Jeg skal tegne, skrive og danse. Alle skal få være med på turer. Sol ute.

VERD

LASS TIL ALLE!

TID: STED: HILSEN:

IER FOR LIVET

6.

TALE-MALE: VEIEN, SANNHETEN OG LIVET • VÅREN 2013

TALE-MALE: JESUS OG DEN SAMARITANSKE KVINNEN • VÅREN 2013

TALE-MALE: LIVETS BRØD • VÅREN 2013

SØNDAGSSKOLEN Jesus til barna

SØNDAGSSKOLEN Jesus til barna

SØNDAGSSKOLEN Jesus til barna

nr.1

Paradisbukta side 2

Kvinnen ved brønnen

nr.2

Superset

Disiplenning e får se Herre, du kjenner min lengsel, Jesu mitt sukk herlighe er ikke skjult for t deg. Salmene 38,10

Paradisbukta side 2

4

www.sondagsskolen.no Telefon: 22 08 71 00 Supersetning Johannes 14,6

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. »

3. februar • 2013

20. januar • 2013

SL-Lederen Våren 2013  

SL-Lederen ti Vårpakke 2013