Tutkintoluettelo 2019

Page 1

2019 VALITSE SOPIVIN - YHDISTÄ TYÖ JA KOULUTUS TUTKINTOLUETTELO


TUTKINNOT

LUONNONTIETEET

PT = perustutkinto (n. 1-3 v.) AT = ammattitutkinto (n. 1-1,5 v.) EAT = erikoisammattitutkinto (n. 1-1,5 v.)

Luonto- ja ympäristöalan pt

KASVATUSALAT EAT

Liikenneopettajan eat

HUMANISTISET JA TAIDEALAT PT

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun pt Musiikkialan pt Sirkusalan pt Taideteollisuusalan pt Tanssialan pt

AT

Asioimistulkkauksen at Esitys- ja teatteritekniikan at Media-alan at Musiikkituotannon at Saamenkäsityökisällin at Taideteollisuusalan at

EAT

Esitys- ja teatteritekniikan eat Media-alan eat Oikeustulkkauksen eat Puhevammaisten tulkkauksen eat Saamenkäsityömestarin eat Taideteollisuusalan eat

TUTKINTOJEN PERUSTEET »» ePerusteet-palvelussa voit tutustua tutkintojen perusteisiin tarkemmin.

YHTEISKUNNALLISET ALAT AT

Tieto- ja kirjastopalvelujen at

KAUPPA, HALLINTO JA OIKEUSTIETEET PT

Liiketoiminnan pt

AT

Isännöinnin at Liiketoiminnan at Lähiesimiestyön at Yrittäjän at

EAT

Isännöinnin eat Johtamisen ja yritysjohtamisen ea Liiketoiminnan eat Teollisuusalojen työnjohdon eat Yritysneuvojan eat

PT

AT

Luontoalan at

EAT

Luontoalan eat

OPPISOPIMUS »» Oppisopimuksen perustana on työnantajan ja vähintään 15-vuotiaan opiskelijan välinen työsopimus.

TIETOJENKÄSITTELY JA TIETOLIIKENNE (ICT) PT

Tieto- ja viestintätekniikan pt Tieto- ja tietoliikennetekniikan pt

AT

Sähkö- ja automaatioalan at Talonrakennusalan at Talotekniikan at Tekstiili- ja muotialan at Tuotantotekniikan at Veneenrakennusalan at Ympäristöalan at

EAT

Ajoneuvoalan eat Elintarvikealan eat Energia-alan eat Koneasennuksen ja kunnossapidon eat Laivasähkömestarin eat Leipomoalan eat Lentokonetekniikan eat Maarakennusalan eat Pintakäsittelyalan eat Prosessiteollisuuden eat Puuteollisuuden eat Rakennusalan työmaajohdon eat Sähkö- ja automaatioalan eat Talonrakennusalan eat Talotekniikan eat Tekstiili- ja muotialan eat Tuotantotekniikan eat Tuotekehitystyön eat Veneenrakennusalan eat Ympäristöalan eat

Tieto- ja viestintätekniikan at Tieto- ja tietoliikennetekniikan at

EAT

Tieto- ja viestintätekniikan eat Tieto- ja tietoliikennetekniikan eat

TEKNIIKAN ALAT PT

Autoalan pt Elintarvikealan pt Kaivosalan pt Kone- ja tuotantotekniikan pt Laboratorioalan pt Lentokoneasennuksen pt Maanmittausalan pt Pintakäsittelyalan pt Prosessiteollisuuden pt Puuteollisuuden pt Rakennusalan pt Sähkö- ja automaatioalan pt Talotekniikan pt Teknisen suunnittelun pt Tekstiili- ja muotialan pt Veneenrakennusalan pt

AT

Ajoneuvoalan at Ammattisukeltajan at Elintarvikejalostuksen at Elintarviketeollisuuden at Energia-alan at Kaivosalan at Kivialan at Koneasennuksen ja kunnossapidon at Laboratorio- ja mittausalan at Leipomoalan at Lentokonetekniikan at Maanmittausalan at Maarakennusalan at Pintakäsittelyalan at Prosessiteollisuuden at Puuteollisuuden at Rakennustuotealan at

OPISKELE JOUSTAVASTI »» Voit halutessasi suorittaa vaikka vain yhden tutkinnon osan, jolla täydennät aikaisempaa

MAA- JA METSÄTALOUSALAT PT

Hevostalouden pt Kalatalouden pt Maatalousalan pt Metsäalan pt Puutarha-alan pt

AT

Eläintenhoidon at Hevostalouden at Kalatalouden at Maatalousalan at Metsäalan at Porotalouden at Puutarha-alan at

Kasvatus- ja ohjausalan pt Lääkealan pt Sosiaali- ja terveysalan pt Välinehuoltoalan pt

AT

Hieronnan at Kasvatus- ja ohjausalan at Kehitysvamma-alan at Mielenterveys- ja päihdetyön at Terveysalan at

EAT

Hieronnan eat Immobilisaatiohoidon eat Kasvatus- ja ohjausalan eat Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen eat Mielenterveys- ja päihdetyön eat Vanhustyön eat

PALVELUALAT PT

Hius- ja kauneudenhoitoalan pt Liikunnanohjauksen pt Logistiikan pt Matkailualan pt Merenkulkualan pt Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt Ravintola- ja catering-alan pt Turvallisuusalan pt

AT

Kuljetusalan at Lastinkäsittelyalan at Lentoasemapalvelujen at Liikunnan ja valmennuksen at Liikuntapaikka-alan at Matkailupalvelujen at Merenkulkualan at Opastuspalvelujen at Palvelulogistiikan at Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan at Ravintolan asiakaspalvelun at Ruokapalvelujen at Seurakunta- ja hautauspalvelualan at Tullialan at Turvallisuusalan at

EAT

Erityisruokavaliopalvelujen eat Hius- ja kauneudenhoitoalan eat Liikuntapaikka-alan eat Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön eat Palvelulogistiikan eat Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan eat Valmennuksen eat Turvallisuusvalvojan eat

EAT

Eläintenhoidon eat Hevostalouden eat Kalatalouden eat Maaseudun kehittämisen eat Maatalousalan eat Metsäalan eat Puutarha-alan eat

TERVEYS- JA HYVINVOINTIALAT PT

Hammastekniikan pt

Kysy lisää alueesi oppisopimustoimijalta. Yhteystiedot löydät osoitteesta www.oppisopimus.fi