Tutkintoluettelo 2018

Page 1

VALITSE SOPIVIN

- YHDISTÄ TYÖ JA KOULUTUS

2018


HUMANISTINEN JA KASVATUSALA PT

Kasvatus- ja ohjausalan pt »» nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala »» varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala »» kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisala

AT Asioimistulkkauksen at Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen at Lasten ja nuorten erityisohjaaja Romanikulttuurin ohjaaja Seurakunta- ja hautauspalvelualan at

EAT

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen eat Oikeustulkkauksen eat Romanikulttuurin ohjaaja

KULTTUURIALA PT Media-alan pt »» painoviestintä »» audiovisuaalinen viestintä Musiikkialan pt »» musiikin osaamisala »» pianovirityksen osaamisala »» musiikkiteknologian osaamisala Sirkusalan pt Taideteollisuusalan pt Tanssialan pt

AT

Aseseppäkisälli Esitys- ja teatterialan at Esitys- ja teatteritekniikan at Hopeaseppä Kaivertaja Keramiikkakisälli Kiviseppäkisälli Kultaajakisälli Kultaseppä Käsityöntekijä Lasinpuhaltajakisälli Luonnontieteellisen alan konservoinnin at Mallinrakentajakisälli Media-alan at Musiikkituotannon at Restaurointikisälli Saamenkäsityökisälli Seppäkisälli Sisustusalan at Soitinrakentajakisälli Tieto- ja kirjastopalvelujen at Verhoilija

EAT

Aseseppämestari Esitys- ja teatteritekniikan eat Hopeaseppämestari Kaivertajamestari Keramiikkamestari Kiviseppämestari Kultaajamestari

Kultaseppämestari Käsityömestari Lasinpuhaltajamestari Mallinrakentajamestari Media-alan eat Restaurointimestari Saamenkäsityömestari Seppämestari Sisustusalan eat Soitinrakentajamestari Verhoilijamestari

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA PT

Liiketoiminnan pt

AT

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen at Finanssialan at Isännöinnin at Kiinteistönvälitysalan at Lähiesimiestyön at Markkinointiviestinnän at Myynnin at Palvelulogistiikan at Rahoitus- ja vakuutusalan at Sihteeri Taloushallinnon at Tullialan at Ulkomaankaupan at Virastomestari Yrittäjä

EAT

Johtamisen eat Kaupan esimies Media-alan eat Markkinointiviestinnän eat Taloushallinnon eat Talous- ja henkilöstöhallinnon eat Ulkomaankaupan eat Yritysjohtamisen eat Yritysneuvoja

LUONNONTIETEIDEN ALA PT Tieto- ja viestintätekniikan pt »» käytön tuki »» ohjelmistotuotanto

AT Tieto- ja viestintätekniikan at

EAT

Tieto- ja viestintätekniikan eat

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA PT Autoalan pt »» autokorinkorjaus »» automaalaus »» automyynti »» autotekniikka »» moottorikäyttöisten pienkoneiden korjaus »» varaosamyynti

Elintarvikealan pt »» elintarviketeknologia »» leipomoala »» liha-ala »» meijeriala Kaivosalan pt Kiinteistöpalvelujen pt »» kiinteistönhoito »» toimitilapalvelut Kone- ja tuotantotekniikan pt Laboratorioalan pt Lentokoneasennuksen pt »» avioniikka »» lentokoneasennus Logistiikan pt »» kuljetuspalvelut »» lentoasemapalvelut »» varastopalvelut Maanmittausalan pt Merenkulkualan pt »» kansi- ja konekorjaus »» kansipäällystö »» konepäällystö »» sähkökäyttö Pintakäsittelyalan pt »» metallituotteiden pintakäsittely »» puutuotteiden pintakäsittely »» rakennusten pintakäsittely Prosessiteollisuuden pt »» paperi- ja selluteollisuus »» kemianteollisuus »» valimoteollisuus »» metallien jalostusteollisuus Puuteollisuuden pt »» puurakenneteollisuus »» puulevyteollisuus »» sahateollisuus »» puusepänteollisuus Rakennusalan pt »» kiviala »» maarakennus »» maarakennuskoneenkuljetus »» talonrakennus Sähkö- ja automaatiolan pt

TUTKINTOJEN PERUSTEET »» ePerusteet-palvelussa voit tutustua tutkintojen perusteisiin tarkemmin

Taideteollisuusalan pt Talotekniikan pt »» eristys ja rakennuspeltiasennus »» ilmanvaihtoasennus »» kylmäasennus »» putkiasennus Teknisen suunnittelun pt Tekstiili- ja muotialan pt »» jalkineala »» tekstiilihuolto »» tekstiilitekniikka »» vaatetus Tieto- ja tietoliikennetekniikan pt Turvallisuusalan pt Veneenrakennusalan pt

AT

Ajoneuvoalan at Ajoneuvonosturinkuljettaja Ammattisukeltaja Automaatioasentaja Elektroniikka-asentaja Elintarvikejalostuksen at Elintarviketeollisuuden at »» teollisen pakkaamisen osaamisala

»» rehutuotannon osaamisala »» juomatuotannon osaamisala »» elintarviketuotannon osaamisala »» myllytuotannon osaamisala Energia-alan at Hissiasentaja Hitsaaja (siirtymän päättyminen 31.12.2019) Ilmastointiasentaja Ilmastointijärjestelmien puhdistaja Jalkinealan at Kaivosalan at Kirjansitoja Kiskoliikenteen turvalaiteasentaja Kivimies Koneenasentaja Koneistaja Korroosionestomaalari Kotitalouskoneasentaja Kuljetusalan at Kumialan at Kunnossapidon at Kylmäasentaja Laivanrakennusalan at Lasikeraamisen alan at Lastinkäsittelyalan at Lattianpäällystäjä Laukku- ja nahka-alan at Leipomoalan at Lentoasemapalvelujen at Lentokonetekniikan at Levy- ja hitsausalan at Lukkoseppä Lämmityslaiteasentaja Maalari Maanmittausalan at Maarakennusalan at Metsäkoneasentaja Mittaajan ja kalibroijan at Muovimekaanikko Nahanvalmistaja Nuohooja Palvelulogistiikan at Prosessiteollisuuden at Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan at Putkiasentaja Puusepänalan at Rakennuspeltiseppä Rakennustuotealan at Rautatiekaluston kunnossapidon at Saha-alan at Sähköasentaja Sähköteollisuuden at Talonrakennusalan at Tekninen eristäjä Tekstiilialan at Tekstiilihuollon at Teollinen pintakäsittelijä Teollisuusputkiasentaja Tieto- ja tietoliikennetekniikan at Tietokoneasentaja Tietoliikenneasentaja Turkkuri Turvallisuusalan at Tuulivoima-asentaja Työvälinevalmistaja Vaatetusalan at Valumallin valmistaja Veneenrakennusalan at Vesihuoltoalan at Ympäristöhuollon at

EAT

Autoalan myyjä Autokorimestari Automaalarimestari


Automaatioyliasentaja Automekaanikko Elektroniikkayliasentaja Elintarvikealan eat Energia-alan eat Faktori Hitsaajamestari Ilmastointiasentaja Jalkinealan eat Kirjansitojamestari Koneenasentajamestari Koneistajamestari Konesitojamestari Kunnossapidon eat Kylmämestari Laivanrakennusalan eat Laivasähkömestari Lastinkäsittelyalan eat Lattiamestari Laukku- ja nahkamestari Leipomoalan eat Lentokonetekniikan eat Levymestari Levytyömestari Liikenne-esimies Liikenneopettaja Lukkoseppämestari Maalarimestari Maarakennusalan eat Muovitekniikan eat Nahanvalmistajamestari Nuohoojamestari Pesulateknikko Pintakäsittelymestari Prosessiteollisuuden eat Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan eat Putkiasentaja Puualan eat Rakennusalan työmaapäällikkö Rakennuspeltiseppämestari Rakennustuotannon eat Sahamestari Sähköyliasentaja Talonrakennusalan eat Tekniikan eat Tekstiilialan eat Teollisuusalojen työnjohdon eat Tieto- ja tietoliikennetekniikan eat Tietokoneyliasentaja Tietoliikenneyliasentaja Tuotekehitystyön eat Turkkurimestari Turvallisuusvalvoja Työvälinemestari Vaatetusalan eat Valumallimestari Varastoalan eat Venemestarin eat Venerakennusalan eat Ympäristöalan eat

»» maatalousteknologia »» maatilatalous »» turkistalous Metsäalan pt »» metsäenergian tuotanto »» metsäkoneasennus »» metsäkoneenkuljetus »» metsätalous Puutarha-alan pt »» viherala »» puutarhatuotanto »» kukka- ja puutarhakauppa

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA

PT

PT Hevostalouden pt »» hevostenhoitaja »» ratsastuksenohjaaja Kalatalouden pt Luonto- ja ympäristöalan pt »» luontoala »» porotalous »» ympäristöala Maatalousalan pt »» eläintenhoito

AT Arboristi Bioenergia-alan at Eläintenhoitaja Floristi Golfkentänhoitaja Hevostalouden at Kalatalouden at Karjatalouden at Luontoalan at Maatalouskoneasentaja Mehiläistarhaaja Metsäkoneenkuljettaja Metsätalousyrittäjä Porotalouden at Puistopuutarhuri Seminologi Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin at Viheralan at Vihersisustaja Viljelijä

OPPISOPIMUS »» Opinnoista 80 % suoritetaan työpaikalla, loput 20% oppilaitoksessa, verkossa tai etänä Viljelypuutarhuri

EAT

Floristimestari Golfkenttämestari Hevostalouden eat Koe-eläintenhoitaja Luontoalan eat Maaseudun kehittämisen eat Maaseudun vesitalouden eat Metsämestari Puistomestari Puunkorjuun eat Tarhaajamestari Viheralan eat

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Hammastekniikan pt Hius- ja kauneudenhoitoalan pt »» parturityö »» kampaajatyö »» hius- ja kauneudenhoidon neuvonta »» ihonhoito Liikunnanohjauksen pt Lääkealan pt »» apteekkiala »» lääkeala Sosiaali- ja terveysalan pt »» asiakaspalvelu ja tietohallinta »» ensihoito »» jalkojenhoito

»» kuntoutus »» lasten ja nuorten hoito ja kasvatus »» mielenterveys- ja päihdetyö »» sairaanhoito ja huolenpito »» suun terveydenhoito »» vammaistyö »» vanhustyö Välinehuoltoalan pt

AT

Hieroja Hiusalan at Jalkojenhoidon at Kehitysvamma-alan at Kipsausalan at Liikunnan at Liikuntapaikka-alan at Mielenterveys- ja päihdetyön at Obduktiopreparaattori Perhepäivähoitaja Valmentaja Välinehuoltaja

EAT

Hieroja Hiusalan eat Immobilisaatiohoidon eat Kauneudenhoitoalan eat Kuntoutus- , tuki- ja ohjauspalvelujen eat Liikuntapaikkamestari Mielenterveys- ja päihdetyön eat Puhevammaisten tulkki Valmennuksen eat Vanhustyön eat Välinehuoltaja

MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA PT

Matkailualan pt »» matkailupalvelujen myynti ja tietopalvelut »» matkailupalvelu Ravintola- ja catering-alan pt »» asiakaspalvelu »» hotellipalvelu »» kokki Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen pt »» toimitilahuolto »» kotityöpalvelut »» Kiinteistön hoito

AT

Hotellivirkailija Leipomoalan at Laitoshuoltaja Matkailun ohjelmapalvelujen at Matkaopas Ravintolakokki

EAT

Baarimestari Dieettikokki Leipomoalan eat Majoitus- ja ravitsemisalan esimies Ruokamestari

Tutkinnot PT = perustutkinto (n. 1-3 v.) AT= ammattitutkinto (n. 1-1,5 v.) EAT = erikoisammattitutkinto ( n. 1-1,5 v.)

Ota yhteyttä Lisätietoa oppisopimuksesta ja oman alueesi oppisopimustoimijan yhteystiedot löydät osoitteesta:

www.oppisopimus.fi Oppisopimus.fi-yhteisön löydät Facebookista, Instagramista, Twitteristä ja YouTubesta.

Huom! Tässä tutkintoluettelossa ovat ne tutkinnot, jotka ovat säilyneet samanlaisina ammatillisen koulutuksen uudistuksessa, tulleet voimaan 1.1.2018 tai tulevat voimaan 1.8.2018. Vuoden 2018 lopussa poistuvat tutkinnot ovat mukana tässä tutkintoluettelossa, mutta vuoden 2018 elokuussa poistuvat eivät. Tutkintouudistus on portaittainen ja viimeiset tutkintomuutokset tai -uudistukset tulevat voimaan tammikuussa 2019. Vuodelle 2019 julkaistaan oma tutkintoluettelo.


WWW.OPPISOPIMUS.FI