Kehitä ja kasvata yritystäsi

Page 1

KEHITÄ JA KASVATA YRITYSTÄSI


LISÄÄ OSAAMISTA JA KILPAILUKYKYÄ

Kehitä yritystä kouluttamalla.

Oletko kiinnostunut yrityksesi liiketoiminnan kasvattamisesta? Haluatko kehittää omaa tai henkilöstösi osaamista, vai onko tarvetta täsmäkouluttaa yritykseen uusia osaajia?

MYÖS YRITTÄJÄ VOI KEHITTÄÄ TOIMINTAANSA OPPISOPIMUKSELLA

Oppisopimuskoulutus tarjoaa mahdollisuuden yrityksesi toiminnan jatkuvaan kehittämiseen erilaisten räätälöityjen koulutusratkaisujen avulla. Rakennetaan yhdessä juuri yrityksellesi sopiva kokonaisuus. Kysy meiltä lisää.

TYÖNANTAJANA VOIT »» päivittää omaa tai henkilöstön ammattiosaamista »» kouluttaa henkilökuntaa uusiin tehtäviin

YRITTÄJÄNÄ VOIT

Työ on paras opettaja.

»» t äsmäkouluttaa uuden osaajan yrityksen tarpeisiin

»» kehittää omaa liiketoimintaa ja osaamista erilaisilla johtamisen ja tuotekehityksen koulutuskokonaisuuksilla tai

»» s aada juuri sinun yrityksellesi räätälöidyn koulutuskokonaisuuden

»» p äivittää oman ammattiosaamisesi alan viimeisten tietojen ja taitojen mukaiseksi

»» s aada tukea oppijan ohjaamiseen työpaikalla.

Oppisopimus sopii myös määräaikaisiin tai vähintään 25 työtunnin osa-aikaisiin työsuhteisiin.

Kysy lisää. Oman alueesi oppisopimustoimiston löydät osoitteesta hyvadiili.fi

»» o ttaa uuden osaamisen käyttöön jo opintojen aikana.Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.