__MAIN_TEXT__

Page 1

MIASTO

MIASTO

MIASTO

Z myślą o bezdomnych

 strona 2

NR 12 (35), GRUDZIEŃ 2018

Disko lodowisko

 strona 3

Wywiad z prezydent Miasta

 strona 5

ISSN 2450-8128

CRK

Rok nowoczesnej gospodarki

 strona 12

MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

„ŚWIEĆ SIĘ Z ENERGĄ” Ostrów walczy o głosy!

Ruszyła tegoroczna edycja konkursu „Świeć się z Energą”. W ubiegłym roku internauci wybrali 16 najładniej świątecznie oświetlonych miejsc w Polsce. Każde z nich otrzymało energooszczędny sprzęt o wartości 10 000 zł, który otrzymały osoby potrzebujące. Wśród laureatów był Ostrów Wielkopolski, a sprzęt trafił do rodzin wskazanych przez ostrowski MOPS. W tym roku także głosujemy na Ostrów!  strona 6

Na zimowe chłody ZMIANY 10 DEBIUT W MIEJSKIEJ OZC SPRAWDZI W KADRZE KOMUNIKACJI BUDYNKI KOSZYKÓWKA

 strona

strona 15

 strona 9

 strona 8


gospodarka informacje

2

Mural na stulecie

Mamy dwanaście jabłuszek

W Ostrowie powstał mural przedstawiający Ignacego Jana Paderewskiego. Malowidło ma upamiętniać 100-lecie Odzyskania Niepodległości, Republiki Ostrowskiej oraz Powstania Wielkopolskiego.

Dwanaście jabłek autorstwa Agnieszki Lisiak „Skórki” rozmieszczonych jest na terenie miasta. Ostatnie - dwunaste jabłko zostało odsłonięte przy Domu Katolickim, obok ostrowskiej Konkatedry.

 Nowy mural powstał na kamienicy przy ulicy Wrocławskiej. Autorem projektu, który ozdobił ścianę jednej z kamienic przy ulicy Wrocławskiej jest Plastyk Miejski Michał Trusz. Fizycznie malowidło zostało przeniesione na ścianę przez Piotra Zydorowicza. - To malowidło wspaniale wpisuje się w architekturę miasta i będzie doskonałą pamiątką przypominającą o tym wyjątkowym, jubi-

leuszowym roku, podczas którego w Ostrowie Wielkopolskim świętowaliśmy aż trzy rocznice stulecia - mówi prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, Beata Klimek. Wniosek o dofinansowanie muralu złożył Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego. Urząd Marszałkowski przekazał na ten cel 10.000 zł. Miasto ze swojej

strony nieodpłatnie przekazało projekt autorstwa Michała Trusza. - Mural z Ignacym Janem Paderewskim powstał z potrzeby serca, na upamiętnienie tak świetnego polityka, który wykonał ogromną pracę na rzecz odbudowy niepodległej Polski, wybitnego pianisty i świetnego kompozytora – dodaje Michał Trusz.

Jabłka - rzeźby z brązu nawiązujące do herbu miasta - pojawiły się początkowo w dziesięciu miejscach w Ostrowie. Autorką rzeźb jest ostrowska artystka, Agnieszka Lisiak „Skórka”. „Jabłka - mała architektura na Ostrowskim Trakcie Kultury” to zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej. W sumie na terenie Ostrowa pojawiło się dziesięć jabłek, które zlokalizowane zostały w miejscach związanych z ważnymi historycznymi i kulturalnymi obiektami. Nawiązują one charakterem do miejsc, w których zostały zlokalizowane - stąd np. jabłuszko na Rynku nawiązuje do herbu miasta. - Do tej pory nie mieliśmy w Ostrowie Wielkopolskim tego typu obiektów małej architektury, więc ta inicjatywa wspaniale wypełniła tę lukę - mówi wiceprezydent

 Rzeźby znakomicie wkomponowały się w architekturę miasta. Ewa Matecka. - Jesteśmy dumni, że są to prace naszej ostrowskiej rzeźbiarki, Agnieszki Lisiak „Skórki.” Jej prace można podziwiać w wielu miastach w kraju i za granicą. Mam nadzieję, że jabłuszka podobają się ostrowianom i wspaniale wpisują się w krajobraz naszego miasta. Jedenaste jabłko zlokalizowane zostało przy ostrowskim dworcu - jest

to efekt konkursu, który został przeprowadzony wśród m i e s z k a ń c ó w naszego miasta. Mieli oni wskazać charakterystyczne miejsca na terenie Ostrowa, gdzie mogłyby pojawić się kolejne jabłka. Konkurs wygrała pani Dorota Kasprzak, która wskazała właśnie dworzec kolejowy. Dwunaste jabłko nawiązuje do zrywu niepodległościowego w 1918 roku.

Posiłek dla potrzebujących

Z myślą o bezdomnych

Ostrowski samorząd zapewnia potrzebującym w mieście ciepły posiłek, odzież, możliwość ogrzania się. Punkt pomocy czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 13.00 przy ulicy Ledóchowskiego 8.

Kontrola miejsc przebywania osób bezdomnych i reagowanie w sytuacjach zagrażających życiu to tylko niektóre działania, jakie podejmowane są przez funkcjonariuszy straży miejskiej wobec osób bezdomnych.

Przygotowując się do zimy i ujemnych temperatur utworzony został punkt pomocy doraźnej, w którym można się ogrzać, otrzymać ciepłe ubranie, ale również otrzymać pomoc konsultanta. Punkt utworzony został w byłym budynku dawnego Konwiktu Biskupiego, którym obecnie zarządza Caritas Diecezji Kaliskiej. Przygotowaniem ciepłego posiłku zajmuje się Spółdzielnia Socjalna „Jaśmin”. Szacuje się, że dziennie z punktu skorzysta około 50 osób. Pomoc można uzyskać w następujących punktach: - Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, ul. Olszynowa 53a, tel. 62 738-36-46, tel. 504103-347, - wsparcie i pomoc współ-

 Każdy potrzebujący skorzystać może z miejskiej pomocy. uzależnionym kobietom, w tym kobietom z dziećmi, zagrożonym przemocą w rodzinie, ul. Kardynała M. Ledóchowskiego 8, tel. 603 810 180, - Miejski Punkt Pomocy Doraźnej, ul. Kardynała M. Ledóchowskiego 8, czynny od 1 grudnia 2018 do 28 grudnia 2018 roku, od poniedziałku do piątku,

11.00-13.00, (wydawanie ciepłego posiłku, odzieży, porady, ogrzewalnia), - Punkt wydawania posiłków osobom kierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim, „Semafor” Bar, ul. Dworcowa 1, (obiady wydawane są codziennie przez siedem dni w tygodniu).

- Chodzi o to, by pomóc im przetrwać trudny zimowy okres. Strażnicy miejscy nie tylko weryfikują koczowiska, w których bezdomni przebywali w minionych latach, lecz także ustalają ewentualne nowe miejsca. Ujawnienie i rozpoznanie tych miejsc usprawni udzielanie pomocy potrzebującym w okresie zimowym – tłumaczy Grzegorz Szyszka, komendant ostrowskiej straży miejskiej. Bezdomnym proponowana jest pomoc oraz przekazywane są informacje dotyczące schronisk i noclegowni. - Strażnicy miejscy podobnie jak ubiegłej zimy, w trakcie kontroli pustostanów w godzinach wieczornych, prowadzić będą akcję wspierającą osoby bezdomne w formie samopodgrzewających się pakietów żyw-

 Strażnicy przekazywać będą rozgrzewające pakiety. nościowych zakupionych przez Biuro Zarządzania Kryzysowego – informuje komendant. Na początek akcji zakupiono 100 pakietów, które wykorzystywane są również przez wojsko i inne służby mundurowe. Plusem posiłków samo-podgrzewających się jest to, że ich podgrzewacz odpali się nawet w bardzo niskich temperaturach

i długo trzyma ciepło. Ponadto można go włożyć pod ubranie, czy użyć jako ogrzewacza stóp i dłoni. Pomimo intensywnych działań strażników, nie wszystkie miejsca pobytu osób bezdomnych są znane, apelujemy więc o zgłaszanie pod numerem telefonu 62738-89-40 informacji o osobach bezdomnych potrzebujących wsparcia.


gospodarka informacje

NR 12 (35) | GRUDZIEŃ 2018 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

Rusza „Disko – lodowisko”

Największa liczba sympatyków łyżew pojawia się na ostrowskim lodowisku podczas weekendu. To właśnie dla nich przygotowano kolejną innowację, która w przedświąteczną sobotę wystartuje na miejskim lodowisku.

Miasto ma kolejny pomysł na uatrakcyjnienie obiektu. Wszystko po to, by zachęcić mieszkańców do korzystania z lodowiska oraz aktywności, którą warto wybrać, szczególnie w okresie świąt, kiedy to na naszych stołach pojawi się wiele smakołyków, którym trudno się oprzeć. - „Disko – lodowisko” to robocza nazwa tego, co chcemy zaproponować naszym łyżwiarzom. Zamontowaliśmy już nowe oświetlenie, przygotowujemy muzykę. W każdy weekend, od godziny 18, po drugiej przerwie technicznej, włączamy kolorowe światła i przyjemną muzykę. Atmosfera zachęcać będzie do dobrej zabawy. Rozpoczynamy w przedświąteczny weekend – 22 grudnia – informuje Olga Mazurek, kierownik Referatu Gospodarowania Mieniem Komunalnym. Miasto zakupiło także nowe chodziki dla najmłodszych, którzy na siedząco, wraz z rodzicami, korzystać będą mogli z lodowiska. - Nauka jazdy na łyżwach to często spore wyzwanie.

 Kolorowe światła tworzą niesamowitą atmosferę. Do dyspozycji jeżdżących zakupiliśmy testowo dwa chodziki – misie. Są one bezpieczne, a mały łyżwiarz, na początku na siedząco, będzie mógł uczyć się utrzymania prawidłowej pozycji. Misie są odporne i wytrzymałe, a dzięki nim rodzice będą mogli aktywnie spędzić czas ze swoimi maluchami. Przetestujemy je w tym sezonie, a jeśli się sprawdzą, zastanowimy się nad kolejnym doposażeniem lodowiska – zapewnia Olga Mazurek. Obiekt ma swoich zagorzałych fanów, którzy pojawiają się tam niemal codziennie. Swoich sił próbują tu senio-

rzy, a najmłodsi stawiają pierwsze kroki na łyżwach. - To właśnie z myślą o najmłodszych uzupełniamy rozmiary łyżew. Do tej pory najmniejszym rozmiarem był 28, od teraz 25. Umożliwi to zabawę na lodowisku młodszym mieszkańcom. Jeszcze w tym sezonie dodatkowo zakupimy kaski ochronne dla dzieci, by zadbać o ich bezpieczeństwo na lodzie – dodaje Artur Kołaciński z biura prasowego Urzędu Miejskiego. Z lodowiska korzystać można codziennie od godz. 10 do 21 (przerwy: 13-14 oraz 17-18).

3

Sprzęt dla strażaków

Agregat prądotwórczy, pilarki do drewna, motopompa szlamowa, nosze, szyny typu Kramera, specjalne ubrania, buty inne elementy sprzętu pożarniczego trafiły do jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Ostrowa.

To niezbędny sprzęt do skutecznego przeprowadzania akcji ratowniczych w terenie. - Przy jego zakupie kierowaliśmy się zapotrzebowaniem naszych dwóch jednostek. Braliśmy pod uwagę zagrożenia występujące w ostatni czasie w mieście. Motopompa szlamowa sprawdzi się doskonale podczas powodzi i podtopień, a pilarki są niezbędne podczas usuwania skutków silnego wiatru. Podobnie jest w przypadku agregatu, który wykorzystany zostanie w przypadku przerw w dostawie prądu. Profesjonalne nosze i szyny Kramera uzupełnią sprzęt medyczny jednostek. Warto w tym miejscu podkreślić fachową pomoc doradczą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie – tłumaczy Piotr Olszak, kierownik biura zarządzania kryzysowego. Zakup sprzętu współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 OSP Ostrów wyjeżdżała w tym roku do akcji już 112 razy. Przyznana Miastu dotacja to 10 395 zł. - Z własnych środków zakupiliśmy jeszcze wspomnianą motopompę z kompletem węży, specjalne ubrania ochronne, rękawice i inne. Wszystkie te sprzęty zostały właśnie przekazane strażakom – wymienia Piotr Olszak. W 2018 roku Miasto przekazało na działania ochotniczych straży – wraz z ministerialną dotacją – niemal 33 tys. zł. Poza wspomnianym sprzętem i ubraniami ochronnymi za te kwotę zakupiono m.in. paliwo i materiały eksploatacyjne do sa-

mochodów, sprzęt ochrony przeciwpożarowej oraz przekazano na warsztaty i szkolenia dla strażaków. - Wspieramy ostrowskie jednostki ochotniczej straży przy ulicy Staszica i na osiedlu „Pruślin”. Niezwykle doceniamy bezinteresowną pracę strażaków, ale także kierujących tymi jednostkami, że potrafią do takiej pracy przekonać. Jest to przecież niezwykle niebezpieczne zajęcie. Sprzęt, który im przekazujemy ma również na celu to bezpieczeństwo zwiększyć – przekonuje Ewa Matecka, zastępca prezydenta Ostrowa.


informacje gospodarka

4

ZAUFANIE ZOBOWIĄZUJE Pierwsza w historii ostrowskiego samorządu kobieta – prezydent. Ponad 65% poparcia w ostatnich wyborach pozwoliło jej nie tylko wygrać w I turze, ale także zapewnić sobie inny tytuł pierwszeństwa. Beata Klimek jest bowiem pierwszym w historii prezydentem Ostrowa, który został ponownie wybranym przez mieszkańców na kolejną kadencję. Od 2002 roku, ta sztuka nie udała się żadnemu z jej poprzedników. Jak sprawować najważniejszy urząd w mieście i nie tracić bliskich więzi z mieszkańcami, o powyborczej rzeczywistości i zadaniach na przyszłość - te oraz inne tematy w przedświątecznej rozmowie z prezydent Beatą Klimek. Idą święta. Po tak imponującym zwycięstwie w wyborach, będą chyba dla pani szczególnie radosne. Co się czuje, kiedy ma już się pewność, że wiele tysięcy ostrowian zdecydowało o tym, aby ponownie kierowała pani miastem w drugiej kadencji? ■ Na pewno pojawiły się takie uczucia, jak radość i satysfakcja, ale najbardziej jednak poczucie odpowiedzialności. Jest to odpowiedzialność za całe Miasto i za jego Mieszkańców, którzy są w nim najważniejsi. Duże poparcie, którym obdarzyli mnie ostrowianie, można traktować zarówno jako sukces, ale także jako to, co budzi mój respekt. Wszystko dlatego, że za tym poparciem stoi wielkie zaufanie. Jeśli swoją pracę i obowiązki traktuje się poważnie, nie ma czasu na celebrowanie zwycięstwa i rozprężenie. Miasto ciągle wymaga przecież uwagi i troski. Stąd konieczność wszelkich starań w nowej kadencji, aby sprostać wyzwaniom, które powierzyli nam Mieszkańcy. A zaufanie zobowiązuje. Nie wolno go zawieść. Na tydzień przed świętami, w samorządzie, też można poczuć wir pracy? ■ Przez cały czas realizujemy inwestycje i staramy się rozwiązywać bieżące sprawy. Żeby na początku stycznia oddać do użytku mieszkania dla seniorów przy ul. Wiosny Ludów, czy też zupełnie nowy dworzec autobusowy z infrastrukturą przy ul. Wojska Polskiego, nie zwalniamy tempa nawet przed świętami. Procedura realizacji hali widowiskowo – sportowej przy ul. Wojska Polskiego to również ta z inwestycji, która wymaga od nas sporego zaangażowania, bo realizowana jest w trybie „zaprojektuj – wybuduj” i ważne daty w jej harmonogramie zbiegają się właśnie z końcem

roku. I właściwie pewnie tylko święta będą tym czasem, w którym na kilka dni zwolnimy obroty. Przed panią również wniosek do Rady Miejskiej o uchwalenie budżetu miasta na 2019 rok i sesja budżetowa, którą zaplanowano tuż po świętach. Co do których radnych jest pani pewna, że pomogą pani sprawnie przyjąć ten ważny dokument do realizacji? ■ W Radzie Miejskiej moje zaplecze stanowią radni Klubu Przyjazne Miasto: Zygmunt Banasiak, Elżbieta Grocholska, Elżbieta Grochowska, Łukasz Jędrzejak, Joanna Lisiak, Jarosław Lisiecki, Zygmunt Malik, Szymon Matyśkiewicz, Mateusz Nycek, Arkadiusz Sodkiewicz, Marek Śliwiński i Radosław Torzyński. To bardzo dobra drużyna, w której pokładam nadzieje nie tylko teraz, ale na całe kolejne 5 lat pracy dla Miasta i Mieszkańców. Są w niej zarówno wieloletni i doświadczeni samorządowcy, jak i nowe osoby, które mają

już doświadczenie w pracy społecznej, jednak w Radzie Miejskiej zasiadają po raz pierwszy. O tych drugim mawiam, że stanowią dopływ „świeżej krwi” i nowych, dobrych pomysłów dla naszego samorządu. W połączeniu z doświadczonymi i sprawdzonymi samorządowcami, takimi jak chociażby Jarosław Lisiecki czy Radosław Torzyński, tworzą naprawdę kompetentny i zgrany zespół, na którym mogę polegać. A propos byłego prezydenta Radosława Torzyńskiego, wcześniej kojarzonego raczej z Platformą Obywatelską. Dla wielu to niespodzianka, że po 8 latach nieobecności w samorządzie Miasta, po kilku próbach i rozmowach, udało się go pani ostatecznie przekonać, aby powrócił i ubiegał się o funkcję radnego z pani komitetu. Jakie oczekiwania wiąże pani z jego osobą? Tym bardziej, że bardzo dobry wynik

wyborczy Radosława Torzyńskiego może świadczyć, że Mieszkańcy znów chętnie widzą go w strukturach władz miasta. ■ Często podkreślam, że Radosław Torzyński to nie tylko uznany i wieloletni samorządowiec: prezydent miasta, wcześniej radny, ale to również czynny i doświadczony architekt oraz specjalista Starostwa Powiatowego, w którym doradza w realizacji ważnych inwestycji. Jego wiedza, doświadczenie zawodowe i samorządowe, są niewątpliwie mocnymi atutami. Dlatego szczególnie zależało mi, aby zgodził się na kandydowanie z mojego komitetu Przyjazne Miasto i Powiat. To, że wcześniej kojarzony był z PO, nie powinno w ogóle podlegać ocenie. Jeśli ktoś jest dobrym fachowcem, gotowym do współpracy, to nawet pomimo jakichś różnic w poglądach, należy uznać to za dużą wartość. Faktem jest, że

kiedy złożyłam propozycję kandydowania Panu Torzyńskiemu, nie od razu ją przyjął. Kiedy jednak uświadomiłam mu, że w moim zapleczu nie oczekuję monolitu w poglądach i jednomyślności w pomysłach na rozwój Miasta, zgodził się na powrót do samorządu. Liczę więc na to, że przy tak szerokiej przestrzeni swobody, będzie mógł wnieść wiele dobrego, jako niezwykle kompetentny radny miejski. Bazując na jego solidnych umiejętnościach i doświadczeniu, Klub Radnych Przyjazne Miasto wysunął i poparł jego kandydaturę na przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej, która odpowiada m. in. za opiniowanie spraw związanych z gospodarką gruntami, planowaniem przestrzennym, strategią rozwoju gospodarczego Miasta, czy działaniami inwestycyjnymi. Są to więc dziedziny szczególnie bliskie Radosławowi Torzyńskiemu z racji jego wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Je-

stem głęboko przekonana, że jako przewodniczący tej komisji, doskonale zajmie się tym obszarem funkcjonowania miasta. Liczę przede wszystkim na jego fachowość i duże doświadczenie, które pomoże nam tworzyć jeszcze bardziej funkcjonalne i wygodne miasto dla ludzi. O niespodziance można też mówić w kontekście obsady personalnej dwóch komisji Rady Miejskiej (Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska), na czele których stanęli przedstawiciele opozycji z PO i PiS. Po wyborach mogło wydawać się, że funkcje szefów komisji stałych przypadną wyłącznie radnym Klubu Przyjazne Miasto. Tak się jednak nie stało. W głosowaniach poparliście kandydatów zgłoszonych przez opozycję. To element jakiejś umowy z szefostwem pozostałych dwóch klubów? ■ Nie nazwałabym tego w ten sposób, bo nie było to przedmiotem żadnej umowy. To po prostu kwestia szacunku wobec tej części wyborców, którzy zagłosowali na kandydatów PO i PiS. Uznaliśmy, że skoro radni tych partii znaleźli się w Radzie Miejskiej i zgodnie ze statutem zawiązali swoje kluby, powinni mieć także swoją reprezentację we władzach przynajmniej 1/3 stałych Komisji Rady Miejskiej. Jest to widoczny znak, że w pracy dla Miasta, nie jesteśmy zainteresowani obsadzaniem wszystkich możliwych funkcji, lecz z szacunkiem traktujemy również radnych


gospodarka informacje z innych klubów. Oni do Rady Miejskiej trafili z woli swoich wyborców. I właśnie z uwagi na tych wyborców, uznaliśmy, że powinni mieć swoją reprezentację we władzach wspomnianych komisji. A jak wygląda aktualna sytuacji koszykówki w naszym mieście? ■ Wszystko zmierza do szczęśliwego finału. Podjęliśmy decyzję o budowie nowej hali widowiskowo – sportowej przy ul. Wojska Polskiego. BM Slam Stal oraz TS Ostrovia zgłosiły swój akces do ekstraklasy. Miasto nadal będzie wspierać finansowo nasze drużyny. Spotkałam się także z przedstawicielami zarządów tych klubów i nakreśliliśmy ramy współpracy na kolejny rok. Jestem także gotowa do rozmów z przedstawicielami PLK, aby przedstawić im wszystkie aspekty podjętej przez nas strategicznej decyzji o budowie nowoczesnego obiektu, spełniającego wreszcie niezbędne wymogi, jakie stawia związek. To pokazuje, że zawsze wspieramy ostrowski sport i że chcemy jego dalszego rozwoju i sukcesów. Z gry dziewczyn w ekstraklasie już się cieszę. Teraz czekam na dobre informacje dla drużyny BM Slam Stal. Czy jest szansa, że nowa kadencja, jeśli chodzi o relacje z Radą Miejską, będzie bardziej stabilna i merytoryczna? ■ Mam nadzieję, że przez najbliższe 5 lat czeka nas przede wszystkim praca dla dobra wspólnego i konstruktywna dyskusja, a nie polityczne przepychanki i próby torpedowania inicjatyw prezydenta Miasta, tylko dlatego, że nie ma partyjnej legitymacji i nie jest ani z PiS, ani z PO. Liczę na to, że w tej kadencji powinno być lepiej. Swoje nadzieje opieram w Klubie Radnych Przyjazne Miasto, który liczy obecnie 12 radnych, co daje minimalną większość do prawomocnego podejmowania uchwał Rady Miejskiej. Daje więc to realne szanse na możliwość realizacji programu wyborczego przewidzianego na najbliższe 5 lat. Programu, który spotkał się

z największym, bo ponad 65-procentowym poparciem ostrowian, którzy wzięli udział w głosowaniu. Będziemy też oczywiście zabiegali o głosy radnych opozycji i starali się ich przekonywać, że proponowane przez nas rozwiązania są dobre, a mieszkańcy oczekują ich realizacji. Jeśli pozwolą na to możliwości finansowe i czasowe, w dalszej kolejności pochylimy się również nad realnymi ekonomicznie rozwiązaniami - zaproponowany-

NR 12 (35) | GRUDZIEŃ 2018 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY ną opinię agencji Fitch Ratings, która corocznie dokonuje wszechstronnej oceny wiarygodności finansowej naszego samorządu. Fitch Ratings kilka tygodni temu potwierdził krajowy długoterminowy rating Ostrowa Wielkopolskiego na poziomie „AA”. To dobra, wysoka ocena. Zdaniem Fitch w średnim okresie wyniki operacyjne naszego miasta będą bardzo dobre. Marża operacyjna będzie wynosić około 12%, a prognozowana nadwyżka

dzialnością powiedzieć, że pod względem polityki finansowej, społecznej, inwestycyjnej i komunalnej, była to bardzo dynamiczna i pracowita kadencja. Zachowaliśmy przy tym bardzo dobre wskaźniki budżetowe i uzyskaliśmy bardzo dobrą ocenę ratingową, również najwyższą w historii naszego samorządu. Dziś, na początku nowej kadencji, mamy zatem wiele dobrych doświadczeń zebranych na przestrzeni ostatnich lat. Wszystkie z nich spożyt-

Uznaliśmy, że skoro radni tych partii znaleźli się w Radzie Miejskiej i zgodnie ze statutem zawiązali swoje kluby, powinni mieć także swoją reprezentację we władzach przynajmniej 1/3 stałych Komisji Rady Miejskiej. Jest to widoczny znak, że w pracy dla Miasta, nie jesteśmy zainteresowani obsadzaniem wszystkich możliwych funkcji, lecz z szacunkiem traktujemy również radnych z innych klubów. mi w programach moich kontrkandydatów, szanując w ten sposób wyrażone wobec tych pomysłów poparcie. W swojej prezydenturze szanują bowiem wszystkich Mieszkańców, niezależnie od tego, jaki mają światopogląd, kogo popierają i do jakich idei są przywiązani. Wierzę, że wspólnymi siłami wielu ludzi: nie tylko prezydenta miasta, ale także radnych, pracowników samorządowych, członków zarządów i pracowników sektora komunalnego, i przy społecznym dopingu i poparciu wielu Mieszkańców – uda nam się pomyślnie i sprawnie zrealizować wyznaczone cele na najbliższe 5 lat. Realizacja kolejnych obietnic wyborczych zawsze jednak rodzi pytania o budżet miasta. Co wiemy dzisiaj o kondycji miejskich finansów? ■ W tym względzie warto powołać się na niedaw-

operacyjna, wynosząca średnio 30 mln zł rocznie, będzie prawie trzykrotnie wyższa od rocznej obsługi zobowiązań. To pokazuje, że dbamy o miejskie finanse, prowadząc ostrożną politykę finansową. W naszym mieście pieniądze nie tylko wydajemy, ale również je aktywnie i skutecznie pozyskujemy. Wystarczy powiedzieć, że w latach 2015 – 2018 w Ostrowie Wielkopolskim przeprowadziliśmy ponad 600 inwestycji o łącznej wartości 311 mln zł. Jednocześnie pozyskaliśmy w tym czasie aż 116 mln zł z pieniędzy europejskich i środków krajowych. To o 74 mln zł więcej niż w latach 2011 – 2014, kiedy do miasta trafiły 42 mln zł. Oznacza to, że w kadencji, która za nami - pozyskaliśmy największą wartość środków zewnętrznych w 28-letniej historii ostrowskiego samorządu od 1990 roku. Mogę z całą odpowie-

kujemy w dalszej pracy dla Mieszkańców. Wszystkie z nich wykorzystamy w zadaniach, które nakreśliliśmy w naszym programie. Czy w projekcie budżetu miasta na 2019 rok można już znaleźć przewidziane do realizacji pierwsze elementy programu wyborczego, z którym szła Pani do wyborów? ■ Tak, tych zadań jest nawet całkiem sporo. To chociażby wspomniana budowa własnej, miejskiej hali widowiskowo - sportowej, przebudowa skrzyżowania ulic: Raszkowskiej, Krotoszyńskiej, Al. Słowackiego i Dworcowej, rewitalizacja traktu ulic: Kolejowej, Wiosny Ludów i Placu Rowińskiego, projekt budowy nowego przedszkola, budowa tężni w Parku Miejskim, modernizacja Amfiteatru Miejskiego w ramach rewitalizacji Miasta, modernizacja

 Prezydent Miasta wierzy w merytoryczną i konstruktywną współpracę z nową Radą Miejską.

Ogródków Jordanowskich, czy też dalsze prace na stadionie. Będzie też oczywiście jeszcze wiele innych inwestycji, które wiążą się z koniecznością budowy nowych dróg lub modernizacji już istniejących, a także z remontami w naszych placówkach oświatowych. Tak zapowiadają się nowe inwestycje, jednak co według pani stanowi najważniejsze wyzwania w perspektywie nowej kadencji? ■ Za fundament rozwoju Ostrowa Wielkopolskiego w perspektywie najbliższych 5 lat, uważam pełne wykorzystanie szans i możliwości związanych ze sprawnym rozliczeniem już pozyskanych dotacji ze środków zewnętrznych oraz pozyskania kolejnych milionów złotych na przedsięwzięcia rozwojowe. Obecność Polski w strukturach Unii Europejskiej daje samorządom ogromne możliwości zmieniania naszych miast na nowocześniejsze, zasobniejsze i jeszcze lepsze do życia. Dlatego, tak jak w poprzedniej kadencji, będziemy dążyć do maksymalnego pozyskania i wykorzystania kolejnych pieniędzy z funduszy zewnętrznych. Nadal będziemy też dbać o dobre relacje z naszymi zagranicznymi partnerami, wnosząc swój wkład w promowanie integracji europejskiej. Za bardzo ważną kwestię uważam współpracę między Prezydentem Miasta a Radą Miejską. Dlatego niezmiennie zachęcam wszystkich radnych, bez względu na to, do jakiego klubu należą, aby dołączyli do realizacji programu, który poparło blisko 2/3 mieszkańców uczestniczących w ostatnich wyborach. Zachęcam do pozytywnego współdziałania w gronie całej Rady Miejskiej. Tak, abyśmy mogli działać w jednym zespole, dla którego zgodna i dobra współpraca oraz budowa Miasta dobrego dla ludzi - stanowi najważniejszy cel w działalności samorządowej. Jako prezydentowi Miasta, nadal zależy mi równie szczególnie na kontynuacji współpracy ze środowiskiem przedsiębiorców, przedstawicielami organizacji poza-

5

rządowych, Rad Osiedli, a ujmując rzecz w skrócie, z przedstawicielami różnych grup społecznych i Mieszkańców, licznie działających w naszym mieście. Tak, jak czyniłam to w minionej kadencji, będę starała się być blisko mieszkańców oraz ich spraw. Jestem więc przekonana, że jako prezydent Miasta, będę dostępna nie tylko w urzędzie, ale także w miejscach ich spotkań i społecznej aktywności. Jak będą wyglądać tegoroczne święta? ■ Boże Narodzenie, niemal tak, jak zawsze, spędzę tradycyjnie Ostrowie w gronie najbliższych. Bardzo lubię ten czas, bo to jedne z nielicznych dni w roku, w których mam okazję spokojnie i bez pośpiechu nacieszyć się obecnością zarówno męża, jak i dzieci. Cenię święta za to, że są właśnie takim rodzinnym czasem. Życie wtedy na chwilę spowalnia i można wyciszyć myśli od codziennego zgiełku. Na co dzień, dla wielu z nas jest to po prostu niemożliwe, bo trzeba pilnować czasu zgodnie z kalendarzem obowiązków. Święta to więc właściwie jedyny moment, w którym może być inaczej. I zamiast wielu obowiązkom, oddajemy się pięknej –bożonarodzeniowej tradycji, przeżywając je z bliskimi. Czego życzyłaby pani mieszkańcom na nadchodzący czas świąt i nowego roku? ■ Życzę niezmiennie tego, co najważniejsze, czyli dobrego zdrowia i zadowolenia z życia. Sama ostatnio miałam okazję się przekonać, jak ważne jest zdrowie, kiedy zmagałam się z dokuczliwą infekcją. Życzę, aby w tym pięknym - świątecznym czasie, nikt z Mieszkańców naszego Miasta nie czuł się samotny. Święta to czas radości i pięknej tradycji wspólnego zasiadania przy wigilijnym stole. Niech ten czas przyniesie mieszkańcom wiele pozytywnych przeżyć i odpoczynek od trudu codzienności. A pomyślność i dostatek niech towarzyszy Państwu przez cały kolejny rok. Rozmawiał Ryszard Binczak


6

gospodarka informacje

„ŚWIEĆ SIĘ Z ENERGĄ” OSTRÓW WALCZY O GŁOSY! Ruszyła tegoroczna edycja konkursu „Świeć się z Energą”. W ubiegłym roku internauci wybrali 16 najładniej świątecznie oświetlonych miejsc w Polsce. Każde z nich otrzymało energooszczędny sprzęt o wartości 10 000 zł, który trafił do osób potrzebujących. Wśród laureatów był Ostrów Wielkopolski, a sprzęt trafił do rodzin wskazanych przez ostrowski MOPS. - Konkurs to tak naprawdę wielka akcja charytatywna - miasta, które zdobędą największe uznanie w głosowaniu mogą liczyć na wsparcie w postaci sprzętu AGD. Liczymy, że i w tym roku mieszkańcy Ostrowa zaangażują się w konkurs, dzięki czemu będziemy mogli wesprzeć najbardziej potrzebujących - mówi Artur Kołaciński z biura prasowego ostrowskiego urzędu. Głos oddać można w internecie oraz poprzez SMS. Informacje na ten temat znajdziecie na stronie Urzędu Miejskiego www.umostrow.pl. Głosujemy na Ostrów!


gospodarka

NR 12 (35) | GRUDZIEŃ 2018 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

7

ROZWÓJ OSTROWSKIEJ „KOMUNALKI”

Rok nowoczesnej gospodarki

Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. ul. Partyzancka 27, Ostrów Wielkopolski tel. 62 737 58 20 | www.crk.com.pl

Rekordowe inwestycje i projekty unijne, szereg innowacji technologicznych oraz społeczny wymiar miejskiej gospodarki to podstawowe kierunki rozwoju ostrowskiego sektora komunalnego w ostatnich miesiącach. - Mijający rok 2018 to szczególny czas niezwykle ważnych kroków w budowaniu miasta nowoczesnej gospodarki komunalnej – podkreśla Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Szczególny nacisk położono na zrównoważony rozwój wszystkich spółek i całej Grupy Kapitałowej CRK oraz jak najlepsze realizowanie zadań dla mieszkańców miasta, także tych perspektywicznych i długofalowych. - Pierwszy rok realizacji nowej Strategii Centrum Rozwoju Komunalnego na lata 2018-2024 przyniósł wiele pozytywnych osiągnięć. Zainicjowane i rozpoczęte projekty, zarówno te innowacyjno – rozwojowe, jak i społeczne, będą kontynuowane i rozwijane – wskazuje Bartosz Ziółkowski, prezes Centrum Rozwoju Komunalnego. Początek 2018 roku to start systemu ekologicznej elektromobilności – ładowanie ostrowskich autobusów elektrycznych – pierwszych w Wielkopolsce, własną „zieloną” ekologiczną energią wytwarzaną z biomasy drzewnej. To rozwiązanie innowacyjne na skalę ogólnopolską i europejską. Dzięki takiej synergii spółek komunalnych wchodzących w ramach Grupy Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego możliwe są konkretne oszczędności finansowe w skali roku w miejskim sektorze komunalnym pozostanie ponad 1 mln złotych. W 2018 roku Centrum Rozwoju Komunalnego rozpoczęło tworze-

 Ładowanie autobusów własną „zieloną” energią to innowacja w skali ogólnopolskiej. nie Ostrowskiego Rynku Energetycznego – wielowymiarowego i innowacyjnego projektu lokalnej energetyki obywatelskiej wspieranego przez największe ogólnopolskie autorytety naukowe. To szczególnie ważne przedsięwzięcie w czasach rosnących cen energii elektrycznej. W kwietniu powołano specjalistyczną spółkę CRK Energia, a podczas czerwcowej konferencji i warsztatów pn.”Energia dla ostrowian” zaprezentowano mieszkańcom i przedsiębiorcom główne założenia przedsięwzięcia. Pozytywnym zwieńczeniem pierwszego etapu tworzenia ORE jest uzyskanie Certyfikatu Pilotażowego Klastra Energii przyznanego przez Ministerstwo

 Sektor komunalny wdraża także innowacje społeczne.

Energii w listopadzie tego roku oraz wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie ekoenergetycznym „Zielony Feniks”. Ostrowskie innowacyjne działania w sektorze komunalnym zostały zauważone i docenione na arenie ogólnopolskiej. W tym roku Ostrów Wielkopolski znalazł się w Sieci Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich. Miasto oraz Centrum Rozwoju Komunalnego jako pierwsze w Polsce do takiej współpracy zaprosiła Krajowa Izba Gospodarcza w uznaniu wdrożonych rozwiązań i otwartości na innowacje technologiczne, jak i zarządcze zarówno miasta, jak i ostrowskiego sektora komunalnego.

W roku 2018 spółki Grupy Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego przeznaczyły rekordowe środki na inwestycje – 50 mln złotych i realizowały największe w historii Ostrowa projekty unijne związane z uporządkowaniem gospodarki wodno – ściekowej, w tym modernizacją oczyszczalni i budową systemu zagospodarowania osadów ściekowych oraz unowocześnieniem transportu miejskiego – kolejne autobusy elektryczne, nowe wiaty przystankowe i elektroniczne tablice informacyjne oraz dodatkowe stacje Roweru Miejskiego. Ważnym elementem rozwoju ostrowskiej gospodarki komunalnej w 2018 roku było budowanie jej społecznego wymiaru

i wdrożenie innowacji społecznych. Utworzono pierwszy komunalny program grantowy na sport dzieci i młodzieży w ramach którego dofinansowano 28 inicjatyw m.in. turnieje, rozgrywki i zajęcia sportowe. Centrum Rozwoju Komunalnego przeprowadziło otwarte przedsięwzięcia skierowane bezpośrednio do mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego, takie jak stoisko informacyjno – promocyjne CRK podczas miejskiego festynu „majOSTaszki 2018”, otwarta konferencja „Energia dla ostrowian”, a także akcja edukacyjna „Poznawaj i wygrywaj czystą energię” w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii pod patronatem Komisji Europejskiej. Działanie to zostało przeprowadzone w ramach grantu pozyskanego przez CRK z Centrum Inicjatyw Obywatelskich. - Ostrów Wielkopolski staje się krajowym liderem innowacji w sektorze komunalnym i miastem nowoczesnej gospodarki. Jako pierwsze miasto w Wielkopolsce rozpoczęliśmy erę elektromobilności, podjęliśmy wyzwanie tworzenia cyfrowej Gospodarki 4.0 i perspektywicznych projektów energetycznych, wdrażamy również innowacje społeczne. U n o w o c z e ś n i a m y ostrowską gospodarkę komunalną nie tylko poprzez bieżące działania, ale przede wszystkim z myślą o długofalowym rozwoju i przyszłości miasta – podsumowuje Bartosz Ziółkowski, prezes CRK.

 Certyfikat Ministerstwa Energii to pozytywne zakończenie pierwszego etapu tworzenia ORE.


gospodarka

8

OZC

Z MYŚLĄ O CZYSTSZYM POWIETRZU W NASZYM MIEŚCIE

OZC sprawdzi budynki

INFORMACJA

Ze smutkiem i żalem informujemy, że 2 grudnia 2018 r. zmarł Roman Cegielny – przewodniczący Rady Nadzorczej Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A.

Roman Cegielny przez ostatnie 10 lat związany był z Ostrowskim Zakładem Ciepłowniczym. Od 2008 r. pełnił funkcję dyrektora technicznego, okresowo wypełniał również obowiązki prezesa spółki, a w ostatnich latach był przewodniczącym Rady Nadzorczej OZC. Urodził się w Ostrowie Wielkopolskim 5 lutego 1947 r. W roku 1970 ukończył Politechnikę Wrocławską. Przez kilkadziesiąt lat zawodowo pracował w branży gazowniczej, pełniąc m.in. funkcję kierownika ostrowskiej Rozdzielni Gazu. W ostatnich latach był mocno zaangażowany w ostrowską gospodarkę komunalną. Cieszył się opinią dobrego współpracownika i cenionego specjalisty. Oddany sprawom miasta, aktywny w sferze publicznej i działaniach społecznych. Cześć Jego pamięci! Rodzinie i Bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia. OSTROWSKI ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY S.A.

ul. Wysocka 57, 63-400 Ostrów Wielkopolski Pogotowie ciepłownicze: tel. 993 www: www.ozcsa.pl, e-mail: ozc@ozcsa.pl

Zgodnie z zapowiedzią Ostrowski Zakład Ciepłowniczy intensyfikuje i poszerza zakres działań związanych z walką ze smogiem i ochroną środowiska. Pierwszym z nowych elementów jest wprowadzenie programu bezpłatnych pomiarów strat ciepła w budynkach przy użyciu kamery termowizyjnej.

 Z bezpłatnych pomiarów termowizyjnych skorzystać będą mogli nowi odbiorcy ciepła z OZC. - Obok zmian systemu ogrzewania i nowych podłączeń do miejskiej sieci cieplnej szczególnie ważna jest efektywność energetyczna budynków – podkreśla Jan Grześkowiak, prezes Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego. OZC planuje wprowadzić dla odbiorców, którzy ponoszą znaczne koszty za ogrzewanie bezpłatne pomiary strat ciepła w budynkach przy użyciu kamery termowizyjnej. Bezpłatne pomiary termowizyjne skierowane będą również dla nowych odbiorców ciepła, którzy podpiszą umowę przyłączeniową. Będzie to startowy bonus za podłączenie się do systemu ciepłowniczego. - Celem akcji jest zwrócenie uwagi na fakt, że straty ciepła w budynkach obciążają budżety mieszkańców i powodują niepotrzebną emisję zanieczyszczeń do środowiska – wskazuje Mariusz Bolach, członek zarządu i dyrektor ds. technicznych Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego.

Ciepło, które ucieka z budynku na zewnątrz, powoduje niepotrzebne zwiększanie ilości paliwa, którym ogrzewamy danych obiekt. Najgorsza jest jednak sytuacja w budynkach ogrzewanych paliwem stałym, gdyż oprócz zużycia większej ilości paliwa na podgrzanie zwiększona jest również emisja za-

nieczyszczeń do atmosfery, pyłów PM10, PM 2,5 i innych substancji, które są szkodliwe dla zdrowia. W pierwszym etapie bezpłatnym badaniem prowadzonym przez OZC zostaną objęte budynki wielolokalowe zużywające najwięcej ciepła oraz mieszkańcy nowo podłączani do miejskiej sieci cieplnej.

 OZC dba, by straty ciepła były jak najmniejsze.


gospodarka

NR 12 (35) | GRUDZIEŃ 2018 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

MZK

9

CENTRUM PRZESIADKOWE ZOSTANIE OTWARTE 2 STYCZNIA 2019 R.

Zmiany w miejskiej komunikacji

Już 2 stycznia 2019 roku uruchomione zostanie Centrum Przesiadkowe zlokalizowane pomiędzy ulicami Wojska Polskiego oraz Dworcową. Otwarcie obiektu umożliwi mieszkańcom Ostrowa łatwe i komfortowe przesiadanie się w ramach komunikacji miejskiej, a także zapewni skomunikowanie z autobusową komunikacją międzymiastową oraz kolejową. Zmianie ulegną trasy przejazdu niemalże wszystkich linii autobusowych, nastąpią również zmiany w rozkładach jazdy. LINIA 1Sosnowa pętla od przystanku „Krotoszyńska ZAP” przez ulicę Dworcową do Centrum Przesiadkowego, następnie ulicą Wojska Polskiego do przystanku „Raszkowska kościół” i dalej po dotychczasowej trasie.

LINIA 8Komuny Paryskiej od przystanku „Krotoszyńska ZAP” przez ulicę Dworcową do Centrum Przesiadkowego, następnie ulicą Wojska Polskiego do przystanku „Raszkowska kościół” i dalej po dotychczasowej trasie.

LINIA 1Dwernickiego pętla od przystanku „Raszkowska kościół” przez ulicę Dworcową do Centrum Przesiadkowego, następnie ulicą Wojska Polskiego do przystanku „Krotoszyńska most” i dalej po dotychczasowej trasie.

LINIA 8Bema cmentarz - bez zmian

LINIA 4Smardów od ulicy Spichrzowej przez ulicę Dworcową do Centrum Przesiadkowego, następnie ulicą Wojska Polskiego do przystanku „Raszkowska kościół” i dalej po dotychczasowej trasie. LINIA 4Wańkowicza - bez zmian LINIA 5Raszków - bez zmian LINIA 5Aleja Powstańców Wielkopolskich od przystanku „Krotoszyńska ZAP” przez ulicę Dworcową do Centrum Przesiadkowego, następnie ulicą Wojska Polskiego do przystanku „Raszkowska kościół” i dalej po dotychczasowej trasie. LINIA 6Sieroszewice od przystanku „Krotoszyńska ZAP” przez ulicę Dworcową do Centrum Przesiadkowego, następnie ulicą Wojska Polskiego do przystanku „Raszkowska kościół” i dalej po dotychczasowej trasie. LINIA 6Lotnicza od przystanku „Raszkowska kościół” przez ulicę Dworcową do Centrum Przesiadkowego, następnie ulicą Wojska Polskiego do przystanku „Krotoszyńska most” i dalej po dotychczasowej trasie.

LINIA 9Pruślin od przystanku „Krotoszyńska ZAP” przez ulicę Dworcową do Centrum Przesiadkowego, następnie ulicą Wojska Polskiego do przystanku „Raszkowska kościół” i dalej po dotychczasowej trasie. LINIA 9Zacharzew od przystanku „Raszkowska kościół” przez ulicę Dworcową do Centrum Przesiadkowego, następnie ulicą Wojska Polskiego do przystanku „Krotoszyńska most” i dalej po dotychczasowej trasie. LINIA 10Komuny Paryskiej od przystanku „Krotoszyńska ZAP” przez ulicę Dworcową do Centrum Przesiadkowego, następnie ulicą Wojska Polskiego do przystanku „Raszkowska kościół” i dalej po dotychczasowej trasie. LINIA 10Dwernickiego od przystanku „Raszkowska kościół” przez ulicę Dworcową do Centrum Przesiadkowego, następnie ulicą Wojska Polskiego do przystanku „Krotoszyńska most” i dalej po dotychczasowej trasie. LINIA 11Gorzyce Wielkie od przystanku „Partyzancka” przez ulicę Sienkiewicza, Wojska Polskiego do Centrum Przesiadkowego, następnie ulicą Towarową do Odolanowskiej i dalej po dotychczasowej trasie. Obowiązuje przystanek „Towarowa dw. PKP”. LINIA 11Nowa Krępa bez zmian

LINIA 7Sadowie od przystanku „Krotoszyńska ZAP” przez ulicę Dworcową do Centrum Przesiadkowego, następnie ulicą Wojska Polskiego do przystanku „Raszkowska kościół” i dalej po dotychczasowej trasie.

LINIA 12 Przygodzice od przystanku „Krotoszyńska ZAP” przez ulicę Dworcową do Centrum Przesiadkowego, następnie ulicą Wojska Polskiego do przystanku „Raszkowska kościół” i dalej po dotychczasowej trasie.

LINIA 7Lotnicza od przystanku „Raszkowska kościół” przez ulicę Dworcową do Centrum Przesiadkowego, następnie ulicą Wojska Polskiego do przystanku „Krotoszyńska most” i dalej po dotychczasowej trasie.

LINIA 12Bema cmentarz od przystanku „Raszkowska kościół” przez ulicę Dworcową do Centrum Przesiadkowego, następnie ulicą Wojska Polskiego do przystanku „Krotoszyńska most” i dalej po dotychczasowej trasie.

LINIA 13Wrocławska Janków dw.PKP od przystanku „Krotoszyńska ZAP” przez ulicę Dworcową do Centrum Przesiadkowego, następnie ulicą Wojska Polskiego do przystanku „Raszkowska kościół” i dalej po dotychczasowej trasie. LINIA 13Zacharzew od przystanku „Raszkowska kościół” przez ulicę Dworcową do Centrum Przesiadkowego, następnie ulicą Wojska Polskiego do przystanku „Krotoszyńskaj most” i dalej po dotychczasowej trasie. LINIA 14Przeskok od przystanku „Partyzancka” przez ulicę Sienkiewicza, Wojska Polskiego do Centrum Przesiadkowego, następnie ulicą Towarową do Głogowskiej i dalej po dotychczasowej trasie. Obowiązuje przystanek „Towarowa dw. PKP”. LINIA 14Wenecja - bez zmian. Linia 15 kierunekKuźnia ZNTK od przystanku „Krotoszyńska ZAP” przez ulicę Dworcową do Centrum Przesiadkowego, następnie ulicą Wojska Polskiego do przystanku „Raszkowska kościół” i dalej po dotychczasowej trasie. LINIA 15Chruszczyny - bez zmian LINIA 18Zamość od przystanku „Krotoszyńska ZAP” przez ulicę Dworcową do Centrum Przesiadkowego, następnie ulicą Wojska Polskiego do przystanku „Raszkowska kościół” i dalej po dotychczasowej trasie. LINIA 18Lotnicza od przystanku „Raszkowska kościół „przez ulicę Dworcową do Centrum Przesiadkowego, następnie ulicą Wojska Polskiego do przystanku „Krotoszyńska most” i dalej po dotychczasowej trasie. LINIA 20Nowe Skalmierzyce od przystanku „Krotoszyńska ZAP przez ulicę Dworcową do Centrum Przesiadkowego, następnie do przystanku „Towarowa dw. PKP” i dalej po dotychczasowej trasie. LINIA 20Lotnicza - bez zmian LINIA 25Zacharzew od przystanku „Partyzancka” przez ulicę Sienkiewicza, Wojska Polskiego do Centrum Przesiadkowego, następnie

ulicą Towarową do Odolanowskiej i dalej po dotychczasowej trasie. Obowiązuje przystanek „Towarowa dw. PKP”. LINIA 25Komuny Paryskiej - bez zmian. LINIA C MAŁA RAMA będzie kończyć i rozpoczynać kursy z Centrum Przesiadkowego. Wariant 1: z Centrum Przesiadkowego przez Wojska Polskiego do przystanku „Raszkowska kościół” i dalej po dotychczasowej trasie. Wariant 2: z Centrum przesiadkowego do przystanku „Towarowa dw.PKP” i dalej po dotychczasowej trasie LINIA M Kalisz z Centrum Przesiadkowego do przystanku „Towarowa dw.PKP” i dalej po dotychczasowej trasie. LINIA M Ostrów Wlkp. od Placu Bankowego przez Sienkiewicza do Centrum Przesiadkowego. LINIA K1Ostrów Wlkp. od przystanku „Partyzancka” przez ulicę Sienkiewicza, Wojska Polskiego do Centrum Przesiadkowego. Linia będzie kończyć kurs na łączniku przy boisku III LO. LINIA K1Krotoszyn z Centrum przesiadkowego do przystanku „Towarowa dw.PKP”, następnie do ulicy Partyzanckiej i dalej po dotychczasowej trasie. LINIA P Ostrów Wlkp. od przystanku „Raszkowska” przez ulice Plac 23 Stycznia, Partyzancka, Sienkiewicza do Centrum Przesiadkowego. Linia będzie kończyć kurs na łączniku przy bosiku III LO. LINIA PPleszew z Centrum Przesiadkowego do przystanku Towarowa dw.PKP i dalej ulicami Partyzancką, Plac 23 Stycznia, Raszkowska do przystanku „Krotoszyńska most” i dalej po dotychczasowej trasie. Poniżej przedstawiamy peronów przypisanych do poszczególnych linii: PERON 1 - M, 20, 13, 9, 7, 15, 19E PERON 2 - 10, 1, 12, 25, 8 PERON 3 - 11, K1, 6, 18, 14 PERON 4 - 5, 5B, P, C, 4


gospodarka

10

MZGM PRZYGOTOWANIE BUDYNKÓW DO ZIMY TO MNIEJ AWARII

Na zimowe chłody

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Ostrowie Wielkopolskim jest przygotowany do sezonu zimowego.

 Spółka MZGM dba, by w sezonie zimowym dojścia do bloków były odśnieżone.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Kościuszki 14

Jeszcze przed pierwszymi opadami śniegu i wystąpieniem oblodzeń spółka MZGM - będąca zarządcą 235 nieruchomości, w tym 154 budynków stanowiących Wspólnoty Mieszkaniowe - podjęła czynności mające na celu przygotowanie się do sezonu zimowego. - Trzeba pamiętać, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązki polegające m.in.: na uprzątnięciu błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości oraz usuwania nawisów i sopli z dachów – przypomina Zenon Musialski, prezes MZGM. W przypadku budynków Wspólnot Mieszkaniowych dbanie o stan chodnika i otoczenia nieruchomości spoczywa na zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej. Nieodśnieżanie może mieć poważne konsekwencje, zwłaszcza jeśli na chodniku dojdzie do wypadku np. złamania. W takiej sytuacji poszkodowany może dochodzić odszkodowania z tytułu poniesionych szkód materialnych i utraty zdrowia. Spółka MZGM corocznie, na przełomie listopada i grudnia,

przeprowadza przeglądy budynków, zarówno pod kątem wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania (węzłów cieplnych), jak również zewnętrznego otoczenia budynków w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania w przypadku wystąpienia intensywnych opadów śniegu oraz mrozu. Spółka w tym celu zabezpiecza materiały, takie jak piasek i sól do odśnieżania dróg pieszych i chodników. Na budynkach montowane są specjalne pojemniki, w których gromadzony jest piasek do usuwania oblodzeń. Poprzez wewnętrzne uregulowania spółka wprowadziła system nadzoru

i kontroli nad dachami zwłaszcza w zakresie likwidacji sopli i nawisów śnieżnych. Do prac polegających na odśnieżaniu dachów, usuwania oblodzeń i udrożniania rynien i rur spustowych wyłaniana jest zewnętrzna firma dysponująca odpowiednim sprzętem i wykwalifikowaną kadrą. - Przygotowanie budynków do zimy to nie tylko obowiązek, ale jest to jedyny skuteczny sposób na to, by uniknąć uciążliwych i drogich awarii w czasie zimy, ale przede wszystkim oszczędność na kosztach eksploatacyjnych – dodaje prezes Zenon Musialski.

 Pracownicy dbają, by śnieg nie zalegał na dachach.


gospodarka

NR 12 (35) | GRUDZIEŃ 2018 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

11

WODKAN

ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH

Kolejna inwestycja Wodkanu

Trwa budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Torowej. Zbiornik będzie miał za zadanie zminimalizowanie natężenia spływów wód ze Strugi Ostrowskiej do rzeki Ołobok. Przetarg na zadanie „Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego do rzeki Ołobok - budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych ul. Torowa” został ogłoszony w połowie roku. Inwestycja ta kosztować będzie 2 070 159 złotych, a realizują ją firma Z.P.U.H „BUDOMELIOR” z Suchego Lasu. Zakres umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na: wykonaniu zbiornika retencyjnego wód deszczowych o powierzchni 2,25 ha, wykonaniu dwóch niecek wypadowych, wykonaniu przelewu wałowego do rzeki Ołobok, wykonaniu upustu dennego oraz wybudowaniu drogi technologicznej z placem manewrowym z płyt drogowych żelbetowych. Zbiornik retencyjny wód deszczowych będzie miał za zadanie zminimalizowanie natężenia spływów wód ze Strugi Ostrowskiej do rzeki Ołobok i znaczne zmniejsze-

 Przy ul. Torowej budowany jest zbiornik retencyjny. nie w niej przepływów w czasie wystąpienia anomalii pogodowych takich jak: ulewne deszcze, gwałtowne roztopy grubej pokrywy śnieżnej. - Realizowana inwestycja pozytywnie wpłynie na środowisko obniżając zawiesinę ogólną i substancje ropopochodne w wodach opadowych i roztopowych wprowadzonych do rzeki Ołobok

– zapewnia Marek Karolczak, prezes Wodkanu. Maksymalna głębokość zbiornika będzie wynosić 1,40 metra, a jego pojemność użytkowa 29 600 m3. Zbiornik zlokalizowany będzie w widłach rzeki Ołobok i ulicą Torową (stare torowisko). Wykonawca ma zakończyć roboty budowlano - montażowe do 29 marca 2019 roku.

OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA

Budują kolektory deszczowe

Ruszyły już prace przy budowie kolektorów deszczowych w ulicy Torowej. Inwestycja ta jest warta jest ponad cztery miliony złotych. Wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w połowie roku ogłosił przetarg na bardzo ważne zadanie pn.: Budowa kolektorów deszczowych w ulicy Torowej w mieście Ostrów Wielkopolski wraz z zabudową separatorów w zbiorniku. Przetarg na tę bardzo ważną inwestycję w mieście za kwotę 4 004 286 zł wygrało Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „INKADRO” Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim. - W październiku br. podpisaliśmy umowę z firmą i mogła przystąpić

do prac – mówi Marek Karolczak, prezes Wodkanu. - Zadanie realizowane jest na odcinku od komory rewizyjnej na istniejącym kolektorze deszczowym na wysokości posesji nr 15 przy ul. Torowej do zbiornika retencyjnego. W ulicy Torowej wybudowane zostaną dwa kolektory z rur żelbetonowych o długości 799 metrów każdy. Poza tym firma wykona: dziewięć komór rewizyjnych, jedną komorę rozdzielczą, zabudowę separatorów, przebudowę gazociągów i sieci telekomunikacyjne. Wykonawca zobowiązał się wykonać

roboty budowlano - montażowe do 30 kwietnia 2019 roku. Po zrealizowaniu inwestycji kolektor będzie miał za zadanie odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z przyległych terenów, poprzez separatory (oczyszczające z substancji ropopochodnych i zawiesiny ogólnej ww. wód) do zbiornika retencyjnego. - Realizowany obiekt jest związany z wykonaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej – dodaje Marek Karolczak.

WODKAN S.A. 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Partyzancka 27 Biuro Obsługi Klienta: tel. 62 738 77 30, tel. 62 738 77 37 www: www.wodkan.com.pl e-mail: biuro@wodkan.com.pl


gospodarka

12

OSTROWSKIE TBS MA PONAD 300 LOKALI MIESZKALNYCH

Remont klatek schodowych Ostrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego funkcjonuje na rynku od 2003 roku. Obecnie spółka posiada 16 budynków, w których znajdują się 322 mieszkania. W ostatnim czasie władze spółki skupiły się na pracach remontowych i modernizacyjnych. Przeprowadzono remonty klatek schodowych w trzech budynkach znajdujących się

przy ul. Kujawskiej 21, 23 i 25. W sumie prace przeprowadzono w pięciu klatkach. Polegały one na malowaniu ścian i sufitów farbą akrylową (klatki schodowe), na parterze po-

wstała lamperia z tynku mozaikowego. Odnowione zostały również pomieszczenia rowerowi i wózkowni, pomalowano te wnęki, gdzie znajdują się liczniki.

 W budynkach Ostrowskiego TBS przy ul. Kujawskiej wyremontowano klatki schodowe.

- Staramy się systematycznie remontować nasze budynki – zapewnia Paweł Woźniak, prezes Ostrowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ostrowie Wiel-

Ostrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 58 63-400 Ostrów Wielkopolski 62 735 85 56 | www.tbs-ostrow.pl

kopolskim. – Zdajemy sobie sprawę, że oczekiwania lokatorów są większe, jednak wykonujemy kolejne remonty kiedy tylko pozwalają nam na to nasze środki finansowe.

 Prace remontowe polegały m.in. na malowaniu ścian i sufitów.

Liczba mieszkań w zasobach Ostrowskiego TBS

ul. Konopnickiej 56 A, B, C 28 mieszkań;

ul. Kadłubka 1 A, B, C, D 38 mieszkań;

ul. Kujawska 11 A, B 24 mieszkania;

ul. Kujawska 23 12 mieszkań;

ul. Wodna 24 B 24 mieszkania;

ul. Konopnickiej 58 9 mieszkań;

ul. Żylińskiej 2 6 mieszkań;

ul. Kujawska 13 A, B 24 mieszkania;

ul. Kujawska 25 A, B 18 mieszkań;

ul. Wodna 24 C 24 mieszkania;

ul. Konopnickiej 54 A, B, C, D 38 mieszkań;

ul. Konopnickiej 60 6 mieszkań;

ul. Żylińskiej 4 9 mieszkań;

ul. Kujawska 21 A, B 24 mieszkania;

ul. Wodna 24 A 24 mieszkania;

ul. Wańkowicza 1A 14 mieszkań


gospodarka

NR 12 (35) | GRUDZIEŃ 2018 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

13

ABONAMENT SANITARNY DLA HANDLOWCÓW

Projekt rewitalizacji z pozytywną oceną

Targowiska Miejskie S.A. ul. Targowa 1, Ostrów WLKP. tel. 62 735 33 71 www.tmostrow.pl kontakt@tmostrow.pl

Projekt rewitalizacji targowiska przy ul. Głogowskiej uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Teraz spółka czeka na decyzję w sprawie podziału unijnych środków na poszczególne projekty. Urząd Marszałkowski 30 listopada br. opublikował listę projektów, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną w programie ,,Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych”. Na liście tej znalazł się również projekt spółki Targowiska Miejskie S.A. pn. ,,Przebudowa i dostosowanie struktur architektonicznych i użytkowych targowiska miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim do potrzeb społeczeństwa XXI wieku”. - Wcześniej projekt ten również przeszedł pozytywnie ocenę formalną – mówi Ewa Psztyr, prezes spółki Targowiska Miejskie. - Obecnie czekamy na decyzję Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie podziału i przydziału unijnych środków finansowych na poszczególne projekty. Warto dodać, że spółka Targowiska Miejskie z początkiem

Spółka wprowadza abonament sanitarny dla handlowców. Jego wykupienie jest dobrowolne.

2019 roku wprowadzi dla handlowców nowe zasady korzystania z węzłów sanitarnych na terenie targowiska miejskiego przy ul. Głogowskiej. Projekt ten zakłada korzystniejszy, a przede wszystkim tańszy sposób korzystania z toalety

przez handlowców, którzy codziennie lub przez większość dni w miesiącu prowadzą tu swoją działalność handlową. - Od 1 stycznia wprowadzona zostanie dobrowolna usługa dla handlowców, dająca możliwość wykupienia

tzw. miesięcznego abonamentu sanitarnego na korzystanie z toalety publicznej usytuowanej na placu targowym pod wiatą handlową od strony ul. Piastowskiej – mówi Ewa Psztyr. - W ten sposób spółka zamierza umożliwić obniżenie

kosztów prowadzenia działalności przez handlujących. Wielu z handlowców zatrudnia pracowników, a w myśl przepisów bhp, pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom darmowe korzystanie z toalet. Wysokość miesięcznego abonamentu sanitarnego ustalona została w wysokości 25 złotych na jedną osobę. Abonament ten daje prawo do codziennego nielimitowanego korzystania z toalety przy ul. Piastowskiej. Podstawą nabycia abonamentu sanitarnego jest złożenie wniosku o jego przyznanie dla swoich pracowników przez pracodawców (handlowców) z terenu targowiska przy ul. Głogowskiej. Ze szczegółami oraz regulaminem korzystania z toalety publicznej w ramach abonamentu sanitarnego można zapoznać się na stronie internetowej spółki - www.tmostrow.pl.


informacje gospodarka

14

ZAADOPTUJ ZWIERZAKA

TELEFONY ALARMOWE

POGOTOWIE RATUNKOWE tel. 999 MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO tel. 62 738 89 40, 62 738 89 46 POLICJA tel. 997 Komenda Powiatowa Policji sekretariat: tel. 62 737 72 10, centrala: 62 737 72 00 STRAŻ MIEJSKA ul. Kościuszki 12a sekretariat tel. 62 738 89 43 dyżurny: tel. 62 738 89 40 STRAŻ POŻARNA tel. 998 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej tel. 62 332 42 90 POGOTOWIE ENERGETYCZNE tel. 991 POGOTOWIE GAZOWE tel. 992 Zakład Gazowniczy tel. 62 737 99 80 POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE tel. 994 tel. 62 738 77 12

Płeć: suczka

SABA

Miejsce:Smardowskie Olendry Data przyjęcia: wrzesień 2018

Wiek: ok. 7 lat Rozmiar: duży

Suczka - mix owczarka niemieckiego. Została znaleziona w rowie. Jest wesołą i pełną energii suczką. Bardzo lubi spacery i bieganie po wybiegu. Jest łagodna i kontaktowa Nr tel. 725

705 107

Gdzie znajdziesz informator? Ostrów Informator Miejski dostarczany jest do domów i mieszkań, ale można go także odebrać w różnych punktach na terenie miasta m.in.: ■ Referat Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego (parter), al. Powstańców Wielkopolskich 18 ■ COK WODKAN, ul. Partyzancka 27 ■ COK WODKAN, ul. Asnyka 8 ■ Galeria Ostrovia, ul. Kaliska 120

■ Mediateka ul. Kolejowa 24b ■ Ostrowski Park Przemysłowy, ul. Wrocławska 93F ■ Ostrowskie Centrum Kultury, ul. Wolności 2 ■ Lodowisko miejskie Al. Solidarności/Kozi Borek

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE tel. 993 tel. 62 735 86 30 POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW tel. 62 737 84 29 URZĄD SKARBOWY tel. 62 59 55 100 URZĄD MIEJSKI tel. 62 58 22 400 tel. 62 591 78 88

Adres redakcji ul. Wrocławska 93F 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. 724 717 771 e-mail: redakcja@opp-ostrow.pl www.opp-ostrow.pl/wydawnictwo www.fb.com/oppostrow Redaktor naczelny Anna Kłopocka

Wydawca Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. Druk POLSKA PRESS Sp. z o.o. Drukarnia Poznań, ul. Malwowa158 Nakład: 30 000 Redakcja nie odpowiada za treść reklam, tekstów promocyjnych oraz listów.


sport gospodarka

NR 12 (35) | GRUDZIEŃ 2018 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

15

. KOSZYKÓWKA MARZY O WYJEŹDZIE NA MISTRZOSTWA ŚWIATA DO CHIN

Trzydziestoletni debiutant Koszykarz BM Slam Stal Ostrów Michał Nowakowski zadebiutował w pierwszej reprezentacji Polski w wieku 30 lat. Jak sam przyznaje, długo czekał na swój pierwszy występ w dorosłej kadrze, ale warto było, gdyż jest to wielkie przeżycie. Michał Nowakowski od tego sezonu broni barw ostrowskiej drużyny. Jest bardzo ważnym ogniwek ekipy Wojciecha Kamińskiego. Najczęściej mecze rozpoczyna na ławce rezerwowych, ale wchodząc na parkiet daje bardzo wiele dobrego drużynie. Jego rzuty z dystansu sieją popłoch wśród koszykarzy przeciwnych zespołów. W swojej karierze bronił barw takich zespołów jak: AZS Warszawa, Polonia 2011 Warszawa, Energa Czarni Słupsk, King Wilki Morskie Szczecin, Anwil Włocławek. Z tą ostatnią drużyną wywalczył mistrzostwo Polski. - Pokazałem się z dobrej strony w Anwilu, a teraz całkiem dobrze radzę sobie w BM Slam i pewnie dlatego trener Mike Taylor powołał mnie do szerokiego składu reprezentacji - mówi Michał Nowakowski. - Gdy kontuzję złapał Dariusz Wyka, to ja dostałem swoją szansę. Tak to już jest w sporcie, że pech jednego jest szczęściem dla innego gracza. Michał Nowakowski repre-

zentował barwy Polski w kadrze U-16 i U-20, a także grał w kadrze B seniorów. - Bardzo długo czekałem na powołanie do pierwszej reprezentacji, ale w końcu moje marzenie się spełniło – mówi koszykarz. – To było wielkie przeżycie. Nie ukrywam, że gdy przyjechałem na zgrupowanie, to serce biło mi bardzo mocno. Ostrowski zawodnik zagrał w meczu z Holandią, którą Polska pokonała 105:78. Dostał od trenera blisko cztery minuty. W tym czasie oddał dwa rzuty za trzy punkty, ale oba spudłował. W drugim pojedynku z Włochami już nie zagrał. - Nieczęsto się zdarza, by debiutować w kadrze mając 30 lat – mówi Michał Nowakowski. Mnie to szczęście spotkało. Wierzę, że na tym jednym powołaniu się nie skończy. Koledzy z reprezentacji przyjęli Michała bardzo serdecznie. Od razu otrzymał ksywkę, którą wymyślił Mike Taylor - ,,nowy koleś’’. - Z większością chłopaków

 Michał Nowakowski zadebiutował w reprezentacji Polski. z kadry się znałem, a więc nie było problemów – mówi Michał Nowakowski. – Nowi zawodnicy, których musiałem poznać, to Maciej Lampe i Anthony Slaughter. Ale najtrudniej było ogarnąć reprezentacyjne za-

. LEKKOATLETYKA UDANY WYSTĘP W KALISZU

Sukces młodzików Rewelacyjnie spisali się ostrowscy zawodnicy w Wielomeczu Lekkoatletyczny Młodzików, który rozegrany został w Kaliszu. Lekkoatleci Stali LA odnieśli pierwsze w historii zwycięstwo w tym wielomeczu rozgrywanym pomiędzy reprezentacjami Kalisza, Pleszewa, Żerkowa, Środy Wielkopolskiej, Władysławowa oraz Ostrowa. Ostrowianie wygrali z przewagą ponad 60 punktów nad drugim Żerkowem. - Nie tylko zawodnicy i zawodniczki zdobywający medale zasłużyli na słowa uznania – mówi trener Michał Walczak. – Pozostałym także należą się słowa podziękowania, gdyż każdy dołożył swoją punktową cegiełkę do zwycięstwa. W kaliskiej hali lekkoatleci Stali poprawili wiele swoich rekordów życiowych oraz zdobyli grad medali – łącznie 21, w tym 10 złotych. Zgromadzili łącznie 189 punktów. Dru-

 Drużyna młodzików KS Stal LA Ostrów gie miejsce zajął Żerków 123 punkty, a trzecie Kalisz 110 punktów. Złote medale zdobywali: Inga Kanicka w biegu na 60m - 8.26s, Olga Szlachta w biegu na 300m - 46,73s, Lena Dąbrówka w biegu na 600m - 1.51.44s, Dagmara Adamcio w skoku w dal - 5.25m,

Emilia Twardowska w skoku wzwyż – 157cm, sztafeta dziewcząt 4x200m - 2.01.10s, Damian Drozdowski w biegu na 600m - 1.38.01s, Kacper Adamczak w biegu na 1000m - 2.54.98s, Kuba Szymczak w skoku wzwyż - 166cm, sztafeta chłopców 4x200m - 1.49.14;

grywki, a tych szkoleniowiec przygotował bardzo dużo. Można śmiało powiedzieć, że to taka książka licząca sobie z 50 stron. Ostrowski koszykarz nie ukrywa, że zamierza do ka-

dry wrócić na kolejne mecze eliminacyjne, by w przyszłości wyjechać na mistrzostwa świata do Chin. - Szansa wyjazdu na mistrzostwa powoduje, że nie brakuje mi motywacji do ciężkiej pracy – zapewnia ostrowski koszykarz. – Zdaję sobie sprawę, że taką trampoliną do kadry jest bardzo dobra gra w zespole klubowym. Dlatego zamierzam wylewać litry potu na treningach BM Slam, by później przekładało się to na dobrą grę w lidze. Wiem, że wszystko jest w moich rękach. A o czym marzy Michał Nowakowski? - To największe marzenie już się spełniło, zagrałem w reprezentacji Polski – mówi. – Chciałbym teraz pójść za ciosem i wystąpić na mistrzostwach w Chinach. Nigdy nie grałem w europejskich pucharach i chciałbym w nich wystąpić w barwach BM Slam Stal.


gospodarka

16

Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego BEATA KLIMEK zaprasza na

NARODOWY BALET KIJOWSKI

KOPCIUSZEK OKPOC OP I U S SZ Z PCIUSZEK

Sylwestrowe przedpołudnie dla najmłodszych i tych nieco starszych

31 grudnia 2018 – godzina 12:00 DUŻA SCENA Ostrowskiego Centrum Kultury bilety: dostępne w kasie OCK

Profile for opp-ostrow

Ostrów Informator Miejski 12/2018  

Ostrów Informator Miejski 12/2018  

Advertisement