a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

www.opp-ostrow.pl

ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ WWW i ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU!

NR 10 (21), PAŹDZIERNIK 2017

MIASTO

Inwestorzy kupują miejskie grunty

4 strona 2

ISSN 2450-8128

MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

MAMY GABINETY STOMATOLOGICZNE!

MIASTO

Augustyny 2017 rozdane 4 strona

4

MIASTO

Trzecia edycja OBO rozstrzygnięta

4 strona 7

WODKAN S.A.

Szczęśliwcy z kluczami

4 strona 8

KOSZYKÓWKA

Powalczą o medal?

4 strona 15

WODKAN S.A.

41 MILIONÓW DLA OSTROWA 4strona 11

W Ostrowie otwarto pierwsze w Wielkopolsce szkolne gabinety stomatologiczne. Choć zostały one zlokalizowane w  dwóch placówkach – Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 5, mogą z nich korzystać uczniowie pozostałych szkół. 4strona 3

Inwestycje OZC

4 strona 9

KAMPANIA EKOLOGICZNA

4 strona 12

OPP dotuje początkujący biznes

4 strona 7


2

INFORMACJE

Inwestorzy kupują miejskie grunty Miasto sprzedało tereny inwestycyjne o powierzchni 2,5 ha firmie Teamtechnik Production Technology oraz kolejne ponad 2 ha firmie Mikroma. Są to grunty przy ulicy Wrocławskiej, które miasto nabyło w drodze licytacji komorniczej. Teamtechnik to firma z kapitałem niemieckim. Jest ona międzynarodowym liderem na  rynku innowacyjnych technologii produkcji i  wysoce elastycznych systemów montażu i  testowania. Polski oddział firmy powstał w  2005 roku i specjalizuje się nie  tylko w rozwoju i produkcji rozwiązań automatyki, ale także w wykorzystaniu komputerowych symulacji procesów produkcyjnych w celu maksymalizacji możliwości optymalizacji. - W związku z  dynamicznym rozwojem i zakupem terenów inwestycyjnych w  Ostrowie Wielkopolskim planowana jest  budowa nowej, większej i  nowoczesnej siedziby firmy.  Aktualna kadra pracownicza składa się z  216 osób, z czego 72 osoby są zatrudnione w  Ostrowie Wielkopolskim, dając zatrudnienie m.in. absolwentom Zespołu Szkół Technicznych – informują przedstawiciele firmy. W ubiegłym roku miasto zakupiło działki o łącznej powierzchni ponad 10 hektarów. To teren ulokowany przy ul. ul. Wrocławskiej. Koszt tej transakcji to blisko 4 miliony złotych. - Ogromną bolączką Ostrowa Wielkopolskiego był brak własnych terenów

Podpisanie umowy. Firma Teamtechnik zakupiła tereny inwestycyjne od miasta.

inwestycyjnych. Każdy przedsiębiorca, który myśli o rozwijaniu swojego biznesu pierwsze kroki kieruje do  magistratu i pyta o dostępność terenów. My nie mieliśmy wiele do zaoferowania, a w dzisiejszych czasach kluczowy jest też czas – inwestor nie chce go tracić na negocjacje z kilkoma właścicielami sąsiednich działek. Pójdzie tam, gdzie ma jednego, konkretnego partnera do rozmowy – mówiła wówczas prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek.

Czarodziejskie Drzewo 2017 dla Ostrowa!

Od tego momentu sytuacja się zmieniła - działki o powierzchni 10 hektarów, ulokowane przy drodze krajowej to teren, który dla potencjalnych inwestorów może wydawać się bardzo atrakcyjny. - Postawiliśmy kolejny krok na drodze do pełnego wykorzystania zakupionych przez nas terenów. Teamtechnik to poważny kontrahent, który rozwój firmy połączył z  Ostrowem Wielkopolskim poprzez zakup tych gruntów. Działka firmy sąsiadować będzie z  Ostrow-

skim Parkiem Przemysłowym, a skoro jej nowa siedziba bryłą przypominać będzie OPP, miejsce to  zyska dodatkowy efekt estetyczny. Każdy kolejny zakład produkcyjny w  mieście wiąże się z  dodatkowymi miejscami pracy dla jego mieszkańców – dodaje prezydent miasta. Pierwsza filia Grupy Mikroma doskonale uzupełnia zakres usług świadczonych przez grupę i pozwala na usprawnienie łańcucha dostaw. Druga filia działająca w  Ostrowie Wielkopolskim to  MIKROMA AÉROSTRUCTURES, która specjalizuje się w  precyzyjnej obróbce mechanicznej części wykorzystywanych w  przemyśle lotniczym. Wyprodukowane przez tę firmę części można znaleźć w  niemal każdym samolocie pasażerskim wyprodukowanym w ostatnich latach. Mikroma ma już swoje oddziały w  Ostrowie i  zatrudnia w  sumie 90 pracowników. Jej siedziba mieści się w  Pont-Audemer, w  Normandii. Firma specjalizuje się w obróbce skrawaniem precyzyjnych części mechanicznych, produkcji silników i  siłowników elektrycznych o  małej mocy przeznaczonych dla sektora lotniczego.

Kolejne miasto partnerskie

Bergerac we Francji to kolejne, obok Nordhausen, Delitzsch (Niemcy), Lecce (Włochy) i Brantford (Kanada) miaPo raz drugi Ostrów Wielkopolski otrzymał statuetkę „Cza- sto partnerskie Ostrowa Wielkopolskiego. rodziejskie Drzewo” przyznawaną przez Klub Gaja. Nasze miasto wyróżnione zostało za posadzenie 3000 drzew.

Umowę podpisano 11 października br.

Ostrów otrzymał statuetkę ,,Czarodziejskie Drzewo”” za posadzenie 3000 drzew.

Uroczyste wręczenie nagród „Czarodziejskiego Drzewa”, „Drzewa Roku” i „Pegaza”, a  także rozdanie Certyfikatów Partnerom programu Święta Drzewa odbyło się we wtorek, 10 października, w  Bibliotece Narodowej w Warszawie. Z okazji Święta Drzewa otwarta również została wystawa plakatów Zofii Lasockiej -  studentki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pt: „Drzewo - przyjaciel”. Nagroda „Czarodziejskie Drzewo” przyznawana jest za najciekawsze inicjatywy podejmowane przez uczestników programu Święto Drzewa, np:

posadzenie największej ilości drzew, zaangażowanie roóżnorodnych środowisk lub pomysłowe przeprowadzenie działnia w swojej lokalnej społeczności. - Ta statuetka cieszy za każdym razem tak samo, mimo że  wyróżnienie to otrzymujemy już po raz drugi - mówi prezydent Beata Klimek. - To dowodzi, że  w Ostrowie Wielkopolskim dbamy o środowisko przez cały czas i konsekwetnie sadzimy nowe drzewa. To dla naszego miasta szczególnie ważne, bo wciąż walczymy o czyste powietrze dla Ostrowa, a każde posadzone drzewo to więcej tlenu.

Bergerac to miasto leżące we Francji, w  regionie Nowa Akwitania, w  departamencie Dordogne. Formalną umowę o  partnerstwie miasta podpisały 11 października prezydent miasta Beata Klimek oraz mer Bergerac Daniel Garrigue. Umowa zakłada, między miastami  szeroko rozumianą współpracę w takich dziedzinach jak: kultura, sport, gospodarka, wymiana między mieszkańcami. - Jestem przekonana, że  praca nad przyjętymi obszarami współpracy  przyczyni się do jeszcze lepszego rozwoju naszych miast, z  korzyścią dla ich społeczności. Każda wymiana doświadczeń, dobrych praktyk z  zakresu zarządzania miastem z  zagra-

nicznym partnerem może, w moim przekonaniu,  podnieść stan przestrzeni publicznej, wpłynąć na  jakość życia mieszkańców oraz  na gospodarczy rozwój miast.  Bardzo liczę na  wymianę młodych ludzi, by to oni  w dużej mierze skorzystali na tej współpracy – powiedziała prezydent Beata Klimek. - Nasza współpraca, oprócz  działań wpisanych stricte w  zapisy umowy, to  także wymiana doświadczeń na  temat takich zagadnień jak: rewitalizacja centrum miasta, planowanie przestrzenne, gospodarka odpadami czy  szeroko rozumiana polityka społeczna – powiedział Mer Bergerac Daniel Garrigue.


INFORMACJE

NR 10 (21) | PAŹDZIERNIK 2017 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

3

Mamy gabinety stomatologiczne! W Ostrowie otwarto pierwsze w Wielkopolsce szkolne gabinety stomatologiczne. Choć zostały one zlokalizowane w dwóch placówkach – Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 5, mogą z nich korzystać uczniowie pozostałych szkół. Możliwością profilaktyki i leczenia stomatologicznego zostało więc objętych blisko 5 tysięcy uczniów. Z myślą o zdrowiu uczniów, w SP nr 5 oraz  w SP nr 1 – nakładem ponad 300 tys. zł, oficjalnie zainaugurowano działalność szkolnych gabinetów stomatologicznych. - To także bardzo ważny moment dla naszego województwa. To właśnie w  Ostrowie rozpoczynamy tworzenie gabinetów stomatologicznych i  jestem przekonana, że  inne samorządy będą brać z Ostrowa przykład. To także doskonały przykład na  współpracę pomiędzy rządem i  samorządem. Miasto zadbało o  odpowiednie miejsce oraz  wyposażenie gabinetów, a państwo zagwarantowało kontrakt w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia – mówiła Marlena Maląg, wicewojewoda wielkopolska. Miasto postawiło na  profilaktykę stomatologiczną od  najmłodszych lat starając się zapobiegać negatywnym, czasami nawet groźnym, skutkom, braku należytej higieny jamy ustnej. - Dzięki tym gabinetom dzieci będą miały szansę na  przeglądy i  szeroki pakiet świadczeń stomatologicznych w szkołach, a więc w miejscach, w któ-

Pierwsze szkolne gabinety stomatologiczne już działają.

rych bywają na co dzień. Miejscach, które są im znane i w których mają łatwiejszy dostęp do uzyskania fachowej pomocy, czy konsultacji u stomatologa. Lepiej zapobiegać niż leczyć! – przekonuje prezydent Beata Klimek. Choć pierwsze gabinety zlokalizowane są w  dwóch placówkach szkolnych na terenie miasta, to mogą z nich korzy-

Trwają prace przy Klubie Seniora

stać także uczniowie pozostałych szkół. Możliwością profilaktyki i leczenia stomatologicznego zostało więc  objętych 5 tysięcy uczniów! Miasto, intensywna walkę z próchnicą rozpoczęło  już w  ubiegłym roku akcją profilaktyczną „Żeby piękny uśmiech mieć - trzeba tylko chcieć”. Program ten zaczął się od spotkań sto-

matologów z nauczycielami ostrowskich szkół i  przedszkoli. Kolejnym etapem była ich wizyta w  gabinecie stomatologicznym, gdzie wykonano m. in. przegląd zębów. Programem objęto grupę około 730 dzieci. - To pokazuje, że  jako władze miasta w różnych formach staramy się przeciwdziałać szkodliwości próchnicy wśród najmłodszych. Nie mam dziś najmniejszych wątpliwości, że  będą one dużym krokiem w stronę lepszej i skuteczniejszej ochrony zdrowia naszych dzieci i  młodzieży – zapewniła prezydent miasta. Podczas oficjalnego otwarcia Beata Klimek podziękowała wszystkim tym, których wsparcie zaowocowało powstaniem w Ostrowie pierwszych szkolnych gabinetów stomatologicznych w Wielkopolsce. Szczególne podziękowania skierowała do wicewojewody wielkopolskiej Marleny Maląg oraz przewodniczącego ostrowskiej Delegatury Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Wiesława Wawrzyniaka oraz Agnieszki Pachciarz, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Powstają mieszkania dla seniorów

Prezydent Beata Klimek podpisała umowę dotyczącą mo- Trwają prace w kamienicy przy ul. Wiosny Ludów. Powstadernizacji budynku przy ulicy Piłsudskiego 65. Jeszcze ją tutaj mieszkania komunalne dedykowane seniorom. w tym roku powstanie tam Klub Seniora. Przed wykonawcą ogromne wyzwanie, bo budynek jest bardzo zdegradowany. Teraz zyska on drugie życie, a w przyszłym roku wprowadzą się do niego pierwsi lokatorzy.

Przy ul. Piłsudzkiego powstanie Klub Seniora.

Przez długi czas część użytkowa budynku była opuszczona. Wcześniej znajdowały się tu punkty handlowo – usługowe. Teraz pomieszczenia zostaną wyremontowane. - Pierwszy pozytywny aspekt tej inwestycji to powstanie kubu dla osób starszych, którzy będą tu mogli wspólnie spędzić czas – napić się kawy, porozmawiać. Alternatywa dla tych, którzy są samotni, nie mają się do kogo odezwać. By ułatwić dostęp do klubu osobom niepełnosprawnym zamontowana zostanie tu także winda. Drugi aspekt, to  fakt, że  dzięki temu projektowi wyremontowany zostanie niszczejący już od jakiegoś czasu budynek – zapewnia Beata Klimek, prezydent Ostrowa.   

Podczas spotkań prezydent miasta z seniorami, starsi mieszkańcy Ostrowa wielokrotnie sygnalizowali potrzebę powstania takiego miejsca. Prezydent Ostrowa podpisała umowę na realizacje inwestycji, a plac budowy przekazany został wykonawcy. Koszt inwestycji to  nieco ponad 352 tysiące złotych. - Miasto ze swojego budżetu wyda jednak  tylko 200 tysięcy, ponieważ  na to zadanie pozyskaliśmy blisko 150 tysięcy złotych z  Ministerstwa Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej w  ramach Programu Wieloletniego „Senior+”. Pozwoli to  na  modernizację, ale  także wyposażenie tego miejsca – informuje prezydent Ostrowa.

Przy ul. Wiosny Ludów 29 i Kościelnej 14 powstaną mieszkania komunalne przeznaczone dla seniorów. Będzie ich czternaście – głównie jedno i dwupokojowe, przystosowane do wymagań osób starszych i niepełnosprawnych. Zostanie tutaj zamontowana także winda, aby osoby mające trudności z poruszaniem miały swobodny dostęp do swojego mieszkania. Inwestycja będzie kosztować miasto ponad 2 mln zł, z czego blisko 700 tys. zł pochodzić będzie ze środków zewnętrznych pozyskanych z Banku Gospodarstwa Krajowego. Starannie wybrana została także lokalizacja dla tych mieszkań – kamienica znajduje się w ścisłym centrum miasta, osoby starsze będą miały stąd blisko na przystanek, do kościoła, czy na spacer do parku. - Od początku kadencji postawiliśmy na mieszkania dla młodych – mówi prezydent Beata Klimek. – Już ponad 30 rodzin odebrało klucze do mieszkań wybudowanych w ramach Ostrowskiego Przyjaznego Programu dla Systematycznych. Podczas

Wkrótce powstaną mieszkania dla seniorów.

moich spotkań z mieszkańcami miasta sygnalizowano mi, że w naszym mieście potrzebne są mieszkania dedykowane osobom starszym. Wiele takich osób mieszka na trzecim czy czwartym piętrze i ze względu na trudności z poruszaniem nie wychodzi z niego w ogóle, stając się więźniem czterech ścian. To prawdziwe ludzkie dramaty. Mam nadzieję, że dzięki powstającym właśnie mieszkaniom sprawimy, że dla kilkunastu seniorów starość zyska nieco szczęśliwszy wymiar.


4

W skrócie: MISTER BUDOWNICTWA DLA PRZEDSZKOLA Ostrów doceniony został w konkursie „Mister Budownictwa Wielkopolski Południowej” za nowe przedszkole na osiedlu Pruślin. Warto podkreślić, że  wybudowane w  2016 r. przedszkole powstało w  technologii energooszczędnej, a  wyróżnienie przyznano miastu w  kategorii „Budownictwo oświatowe”. - Myślę, że  po części to  nagroda dla każdego, kto dołożył swoją „cegiełkę” do  powstania tego nowoczesnego budynku służącego dziś ostrowskim maluchom. Od inicjatorów aż po  wykonawcę. Wszystkim tym osobom gratuluję i dziękuję – mówi Beata Klimek, która odebrała pamiątkowy puchar w imieniu władz samorządowych.   Gratulacje należą się też Ostrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i jej prezesowi Andrzejowi Jakubkowi, który odebrał nagrodę za termomodernizację budynku Domu Kombatanta przy ul. Komuny Paryskiej. Była to już 43. Edycja konkursu „Mister Budownictwa Wielkopolski Południowej”, który jest jednym z najstarszych w kraju w tej dziedzinie. Plebiscyt jest corocznie organizowany przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Kaliszu, Radę Federacji SNT NOT w Kaliszu oraz Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Poznaniu.

ŹRÓDŁO JEJ ŚWIĘTOŚCI JEST W OSTROWIE Żyła bardzo prosto, zwyczajnie i skromnie - całkowicie poświęcając się pracy z dziećmi. 24 września w kościele Bożego Ciała w Poznaniu ruszył Jej proces beatyfikacyjny. Elżbietanka, siostra Maria Włodzimira Wojtczak przez swoje krótkie 34-letnie życie była związana z Ostrowem Wielkopolskim. W uroczystym rozpoczęciu Jej procesu beatyfikacyjnego uczestniczyła prezydent miasta Beata Klimek. Jak powiedział w  swej homilii abp metropolita poznański Stanisław Gądecki, jeśli dopatrywać się źródła świętości s. Marii Włodzimiry Wojtczak, to leży ono właśnie w Ostrowie Wielkopolskim. Hierarcha przypomniał znaczący udział  ks. Kazimierza Rolewskiego, który propagował ideę działalności charytatywnej, w którą zaangażowała się s. M. Włodzimira Wojtczak. - Jako prezydent miasta czuję się szczęśliwa, że nasza ostrowianka, siostra Maria Włodzimira Wojtczak zostanie wyniesiona na ołtarze. Rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego tej niezwykle skromnej, a  jednocześnie bogatej w  duchu osoby -  daje nam radość i  nadzieję, że  proste i pracowite życie, może być jednocześnie piękne i  święte – powiedziała podczas uroczystości prezydent miasta Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek. W uroczystości otwarcia procesu beatyfikacyjnego uczestniczył również Sekretarz Stanu w  Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera. Prezydencki minister podkreślił m. in., że świadectwo s. M. Włodzimiry Wojtczak jest pięknym przykładem do  naśladowania dla innych sióstr zakonnych.

INFORMACJE

Augustyny 2017 rozdane!

Po raz IX rozdano Nagrody Gospodarcze Ziemi Ostrowskiej im. ks. Augustyna Szamarzewskiego. Konkurs organizowany jest wspólnie przez Urząd Miejski oraz Agencję Wydawniczą „Nasz Rynek”. Nagroda Gospodarcza Ziemi Ostrowskiej im. ks. Augustyna Szamarzewskiego to  wyróżnienie podkreślające nie tylko wkład i  zaangażowanie  w  rozwijanie własnych działalności, ale  także udział w  budowaniu potencjału gospodarczego naszego miasta czy  regionu. Promocja najlepszych firm, oferowanych przez nie towarów czy  usług, wdrażanych technologii oraz  wszelkich inicjatyw przyczyniających się do  rozwoju przedsiębiorczości -  to właśnie cele tego przedsięwzięcia. Jest to  konkurs, który integruje środowisko biznesu i  samorządu terytorialnego, zwracając uwagę na  ważną rolę, jaką spełniają podmioty gospodarcze. - Wszystkim nominowanym, jak i laureatom serdecznie gratuluję -  mówi prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, Beata Klimek. - Jednocześnie kieruję do wszystkich przedsiębiorców słowa mojego uznania za Państwa codzienną pracę; często trudną, wymagającą wyrzeczeń i  poświęceń kosztem swojego czasu w  życiu prywatnym. Dziękuję za Państwa wszelkie wysiłki i  starania służące rozwojowi lokalnych firm i przedsiębiorczości, a przez to rozwojowi naszego najbliższego otoczenia. Rozwojowi naszych miast, gmin, regionów… Budowaniu rodzimej gospodarki. Nie sposób dziś nie powiedzieć i nie docenić tworzonych przez Państwa miejsc pracy i  odprowadzanych podatków, które zasilają budżet naszego państwa i  samorządu terytorialnego. A skoro o  samorządzie mowa, jest to  właściwy i  odpowiedni moment, w  którym warto dziś wymienić nasze starania, jakie w  tej kadencji czynimy na  rzecz budowania przyjaznego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości w  naszym mieście. Wszystkie te działania wprowadzamy w życie w ramach projektu „Przedsiębiorczy Ostrów”.

Gościem honorowym konkursu był Ryszard Czarnecki, wiceprzewodniczący PE.

Do tegorocznej IX edycji przystąpiło 17 firm zatrudniających od kilku do  kilkuset osób. W tym roku firmy oceniała kapituła w  składzie: Beata Klimek -  prezydent miasta Ostrowa Wielkopolskiego, przewodnicząca Kapituły, Maria Kasprzak -  Raszewska - Tygodnik  ,,Nasz Rynek’’, Jarosław Lisiecki - radny, Alojzy Motylewski - przewodniczący Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i  Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej, Tomasz Adamek prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Południowej Wielkopolski, Tadeusz Nawrocki - prezes Zarządu Ostrowskiego Zrzeszenia Handlu i Usług, Ryszard Glapa -  Starszy Cechu, Cech Rzemiosł Różnych, Paulina Starzyńska -  prezes Stowarzyszenia Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. W konkursie przyznana została także nagroda dla firm, które wyróżniły się aktywnością w  pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Kapituła konkursu przyznała dodatkowo nagrodę specjalną. Laureatem konkursu o Nagrodę Gospodarczą Ziemi Ostrowskiej im. ks. Augustyna Szamarzewskiego w  2017 roku w  kategorii firm zatrud-

>>> LAUREACI KONKURSU <<< ■ Zakład Kotlarsko-Ślusarski Kornel Pawlak, ■ CNC Artego, ■ Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ostrowie Wielkopolskim, ■ ZMK Delikates Sp. z o.o., ■ Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o., ■ Stowarzyszenie OCWP - Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ■ MZK Ostrów Wielkopolski S.A., ■ Spółdzielnia Inwalidów „Nadzieja” Zakład Pracy Chronionej

niających powyżej 100 pracowników została ZMK Delikates sp. z o.o. Nagrodę Specjalną w  IX edycji Nagrody Gospodarczej Ziemi Ostrowskiej otrzymała firma: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego sp. z o.o. Tradycyjnie w  ramach konkursu Nagroda Gospodarcza Ziemi Ostrowskiej wyróżniana jest firma, która wykazuje szczególną aktywność w  pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Za działania na tej płaszczyźnie przyznane zostały w tym roku dwie nagrody. Otrzymały je Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz  Miejski Zakład Komunikacji S.A. Nagrodę tę objął Honorowym Patronatem wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki. W tym roku po  raz pierwszy w  ramach konkursu Nagroda Gospodarcza Ziemi Ostrowskiej kapituła postanowiła wyróżnić firmę, która aktywizuje osoby niepełnosprawne na rynku pracy. Nagrodę tę otrzymała Spółdzielnia Inwalidów „Nadzieja” Zakład Pracy Chronionej. W uznaniu za aktywne propagowanie idei i  ducha przedsiębiorczości w  środowisku lokalnym, zaangażowanie oraz wkład w rozwój gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej szczególne wyrazy uznania zostały przekazane organizatorom i członkom kapituły konkursu przez senatora Łukasza Mikołajczyka. Niespodziankę dla laureatów przygotował również wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, Ryszard Czarnecki, który zaprosił przedsiębiorców do odwiedzenia Brukseli. Na zakończenie gali dla wszystkich gości wystąpił zespół Modesta Pastiche.


INFORMACJE

NR 10 (21) | PAŹDZIERNIK 2017 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

Boisko przy SP nr 13 otwarte

Wielofunkcyjne boisko w osiedlu Pruślin zostało oficjalnie otwarte. Inwestycja ta powstała w ramach inicjatywy lokalnej. Wniosek o  wykonanie boiska wielofunkcyjnego w ramach inicjatywy lokalnej w  imieniu grupy mieszkańców złożyli: radna miejska Aleksandra Zuchowska, która jest także przewodniczącą Rady Osiedla Pruślin i  Andrzej Lukas z  Rady Osiedla Pruślin. - Spełniają się nasze marzenia o budowie w osiedlu boiska wielofunkcyjnego. Co ważne, będzie mogło z  niego skorzystać blisko 3 tysiące mieszkańców Pruślina, którzy do  tej pory nie mieli takiej możliwości. Obiekt ten nie będzie tylko areną sportowych rozgrywek, ale  także miejscem spotkań. Z boiska będzie również korzysta-

Uroczyste otwarcie boiska przy Szkole Podstawowej nr 13.

ło pobliskie Przedszkole nr 3 – mówi Aleksandra Zuchowska. Na nowym boisku można grać w siatkówkę, piłkę ręczną i tenis ziemny, a  także w  koszykówkę, co podczas oficjalnego otwarcia zaprezentowali zawodnicy

dwóch ostrowskich drużyn grających w najwyższych krajowych klasach rozgrywkowych – TS Ostrovia i BM Slam Stal. W przemieszanych składach wystąpili także uczniowie SP nr 13. Po zaciętym meczu padł remis.

Ostrów Wielkopolski był współgospodarzem Narodowego Kongresu Rodziny, który odbył się 4 października. Gościem specjalnym była Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Elżbieta Rafalska. na Przyjazna Rodzinie”. Komisja konkursowa doceniła Ostrów za wprowadzenie miejskiego „becikowego”, darmowych przedszkoli, niższych opłat za odpady komunalne dla rodzin wielodzietnych, modernizację żłobka miejskiego i szereg innych działań. Minister Elżbieta Rafalska odwiedziła także miejski żłobek, który w tym roku już drugi raz jest rozbudowywany w ramach rządowego programu „Maluch+”. W ubiegłym roku dzięki zrealizowanym pracom udało się zwięk-

szyć liczbę miejsc w żłobku o dodatkowych 60 miejsc, pod koniec roku miejski żłobek wzbogaci się o nowy oddział przy ul. Waryńskiego, gdzie utworzonych zostanie kolejnych 75 miejsc dla ostrowskich maluchów. Pani minister była pod wrażeniem pakietu działań prorodzinnych realizowanych przez samorząd Ostrowa Wielkopolskiego. Podkreślała, że realizowane u nas działania mogą śmiało służyć jako wzór dla innych samorządów.

OBO zmienia oblicze miasta

Trybuny na szóstkę – w ramach takiego właśnie zadania przegłosowanego w ubiegłorocznej edycji Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego Szkoła Podstawowa nr 6 zyskała trybuny przy zrealizowanym niedawno przyszkolnym boisku. Wygrana w głosowaniu Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego to efekt współpracy społeczności szkolnej, wspólnoty parafialnej oraz wszystkich mieszkańców osiedla. To właśnie dzięki współpracy szkoła zyskała warte blisko 250 tys. zł trybuny. Teraz rodzice będą mogli w komfortowych warunkach kibicować swoim pociechom, które będą rozgrywały mecze na przyszkolnym boisku. - Ostrowski Budżet Obywatelski pomaga mieszkańcom naszego miasta spełniać marzenia i realizować to, co ich zdaniem jest im najbardziej potrzebne w ich najbliższym otoczeniu – mówi prezydent Beata Klimek.

W skrócie: KOLEJNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE DLA OSTROWSKICH SZKÓŁ!

Dyskutowali o rodzinie Przedstawiciele samorządów z całego kraju dyskutowali w Ostrowie Wielkopolskim o skutecznej polityce społecznej, potrzebach współczesnych rodzin, nowoczesnych rozwiązań wdrażanych przez samorządy oraz wspierania postaw rodzicielskich. Nieprzypadkowo gospodarzem wydarzenia został Ostrów Wielkopolski. Miasto jest, obok Wągrowca i Środy Wielkopolskiej, jednym z trzech laureatów organizowanego przez wojewodę wielkopolskiego konkursu „Wielkopolska Gmi-

5

Uczniowie z SP nr 6 cieszą się z nowych trybun przy boisku.

– Każdego roku pomysły naszych mieszkańców mnie zaskakują, ale także podpowiadają, co dla ostrowian jest naprawdę ważne, by dobrze czuli się w swoim mieście. Bardzo dzięku-

ję, że tak chętnie korzystacie z tego narzędzia i tak wspaniale potraficie się zjednoczyć wokół pomysłu. Bez tej współpracy wygrana w głosowaniu nie byłaby przecież możliwa.

Sześć ostrowskich szkół otrzyma wsparcie w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”. Pozyskane środki - 84.000 zł - przeznaczone zostaną na zakup sprzętu multimedialnego, jak tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe. Ostrów Wielkopolski otrzymał dotację na  doposażenie sześciu szkół - po 14.000 zł na każdą szkołę -  łącznie 84.000 zł. Jest to  maksymalne wsparcie, jakie program przewiduje na szkołę. - Ostrowska oświata jest naszym oczkiem w głowie, bo  pieniądze inwestowane w  młodych ludzi to  najlepsza inwestycja -  mówi prezydent Beata Klimek. - Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym szkoły otrzymają potrzebny im  sprzęt multimedialny, który pozwoli wprowadzić nową jakość nauczania z  wykorzystaniem nowoczesnych pomocy naukowych. Nowy sprzęt multimedialny otrzymają: ■ SP nr 2 im. Ewarysta Estkowskiego, ■ SP nr 5 im. Mieszka I, ■ SP nr 7 im. gen Józefa Bema, ■ SP nr 9 im. Jana Pawła II, ■ SP nr 11 im. Mirosława Ferića, ■ SP nr 13 im. Stefana Rowińskiego. Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w  zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na  lata 2017-2019 „Aktywna tablica” finansowany jest w  80% ze środków budżetu państwa i  w 20% z  wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

W LISTOPADZIE OBOWIĄZKOWA DERATYZACJA Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że  zgodnie z  § 26 ust. 1 Uchwały Nr XVIII/204/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z  2016 r. poz. 1907) w listopadzie na  terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego przeprowadza się obowiązkową deratyzację. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na  właścicielach nieruchomości, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych, osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub w użytkowaniu i innych podmiotach władających nieruchomościami (w tym zarządcach urządzeń infrastruktury podziemnej). Zgodnie z art. 117 § 1  Kodeksu Wykroczeń „Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i  porządku w  obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub  nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w  celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i  zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do  1500 złotych albo karze nagany”.


6

INFORMACJE

Ostrów ekologicznie – Święto Drzewa za nami W niedzielę, 15 października, w ramach ostrowskich obchodów Święta Drzewa, rozdano mieszkańcom miasta blisko 3,5 tys. sadzonek drzew, ale także setki cebulek kwiatów. Ostrowianie bardzo licznie stawili się po nie w Parku 600-lecia. Była to inauguracja XV edycji międzynarodowej akcji sadzenia drzew, do której po raz trzeci przyłączył się Ostrów. Program objęty jest patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Środowiska, a jego partnerem strategicznym są Lasy Państwowe. Program od 2007 roku bierze udział w kampanii –„Miliard drzew dla planety” zainicjowanej przez Program Narodów Zjednoczonych do spraw Ochrony Środowiska (UNEP).


INFORMACJE

NR 10 (21) | PAŹDZIERNIK 2017 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

7

Trzecia edycja OBO rozstrzygnięta! Ponad 40 tysięcy głosów oddano na 70 zadań w ramach trzeciej edycji Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego. Wyniki głosowania mieszkańców ogłoszono w poniedziałek, 16 października, podczas uroczystej gali. Wśród zwycięskich zadań znalazły się projekty związane m.in. ze sportem i rekreacją, edukacją, a także z infrastrukturą drogową. Podobnie, jak  w  pierwszej oraz  drugiej edycji Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego, także i  w tegorocznej edycji przekazano milion złotych do  dyspozycji mieszkańców na  zgłoszone przez nich i  cieszące się największym poparciem społecznym - zadania. Nabór wniosków trwał do  7 lipca. Mieszkańcy złożyli w  sumie ich aż 93 na  kwotę ponad 11,5 mln złotych. Po weryfikacji do  głosowania zakwalifikowano 70 projektów, w tym 46 tzw. zadań „dużych” oraz 24 zadania „małe”. W ramach przyjętych do głosowania projektów – 14 z nich to przedsięwzięcia społeczne, takie jak: festyny, działania edukacyjne, kulturalne czy  profilaktyka prozdrowotna. Natomiast pozostałe 56 projektów to  zadania z  zakresu infrastruktury technicznej, np. budowa kompleksów sportowych, placów zabaw, siłowni zewnętrznych, dróg, chodników, ścieżek rowerowych i innych. W ramach III edycji Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy mogli wskazać w  głosowaniu maksymalnie 2 różne zadania „duże”, których wartość jednostkowa nie przekracza kwoty 250 tys. zł oraz 2 różne zadania „małe” -  nie przekraczające kwoty 25 tys. zł. Swoje głosy oddało ponad 19

W ramach trzeciej edycji OBO do głosowania zakwalifikowano aż 70 projektów.

tys. mieszkańców. W głosowaniu tradycyjnym wzięło udział ponad 10 tys. osób, zaś w głosowaniu internetowym blisko 9 tys. osób. - Państwa rosnące zaangażowanie zasługuje na  wyrazy uznania i  szacunku ze strony władz samorządowych - zwróciła się do wnioskodawców prezydent Beata Klimek. -  Świadczy ono bowiem o dużym zainteresowaniu i  chęcią współtworzenia  rozwoju naszego miasta. To wielki zasób pomysłów oraz  pozytywny, oddolny impuls do działania. Pokazywanie nam: samorządowcom - tego, co jest dla Państwa

ważne. Jednocześnie zdając sobie sprawę z faktu, że ze względu na duże, jak i rosnące zainteresowanie udziałem w Ostrowskim Budżecie Obywatelskim -  nie wszystkie zgłoszone w  tej edycji projekty staną przed szansą realizacji, zachęcam do  ich zgłaszania w  kolejnych edycjach budżetu. Są to bowiem gotowe i  wartościowe projekty, które zasługują na  możliwość ich urzeczywistnienia przy kolejnej puli pieniędzy, jakie będziemy chcieli zarezerwować właśnie na ten cel, jakim jest Ostrowski Budżet Obywatelski. W tegorocznej - trzeciej edycji - w ka-

tegorii zadań tzw. „dużych” zwyciężyły: ■ Wyposażenie publicznej siłowni wewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II - nowoczesne studio fitness - liczba oddanych głosów 2680, ■ Budowa bezpłatnego parkingu w rejonie ul. Poznańskiej przy ścieżce rowerowej na  Piaski-Szczygliczkę - liczba oddanych głosów 2571, ■ Zagospodarowanie rekreacyjno – sportowe boiska przy SP nr 11 – modernizacja - liczba oddanych głosów 2179, W kategorii zadań tzw. „małych” zwyciężyły: ■ Mała szkoła medialna w  Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II - liczba oddanych głosów 2772, ■ Modernizacja chodnika na ulicy Batorego od ulicy Kasprzaka do ulicy Traugutta - liczba oddanych głosów 2537, ■ Bawmy się jak za dawnych lat – budowa ogólnodostępnego zewnętrznego kompleksu urządzeń rekreacyjno – edukacyjnych - liczba oddanych głosów 2421, ■ Zieleń na  szóstkę! Dbamy o  wygląd i estetykę obiektów sportowych – rewitalizacja terenu zielonego wokół trybun i boiska przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja w  Ostrowie Wielkopolskim -  liczba oddanych głosów 1540.

OPP dotuje początkujący biznes Spółka Ostrowski Park Przemysłowy od maja br. realizuje projekt unijny pn. „Własna firma jako przepis na sukces zawodowy”, udzielając w ten sposób istotnego wsparcia osobom planującym założyć własną działalność gospodarczą. Spółka realizując projekt, wspólnie ze swoimi partnerami, pozyskała na ten cel dofinansowanie w kwocie 3.356.155,55 złotych. Pieniądze te pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uzyskane dofinansowanie pozwoli na udzielenie co najmniej 30 bezzwrotnych dotacji w wysokości 23.300 złotych każda, na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Oprócz dotacji, każdy z zakwalifikowanych do projektu uczestników otrzymuje bezpłatne wsparcie szkoleniowo - doradcze.

ul. Wrocławska 93F, 63-400 Ostrów Wlkp. tel. 724 717 771 | tel. 62 720 47 62 www.opp-ostrow.pl

Rekrutacja uczestników do projektu zakończyła się z końcem sierpnia br. Spółka udzieliła już także grupie 40 zakwalifikowanych do projektu osób, bezpłatne i fachowe wsparcie szkoleniowe w wymiarze 72 godzin. Szkolenia prowadzone były z zakresu: księgowości, podstaw marketingu, aspektów prawnych w prowadzonej działalności gospodarczej, sporządzania biznesplanów oraz abc przedsiębiorczości. Kolejnym etapem będzie udziele-

nie bezpłatnego i indywidulanego wsparcia doradczego oraz ocena złożonych biznesplanów i przyznanie bezzwrotnej dotacji. Dodatkowo każdy z uczestników, któremu zostanie udzielona dotacja, w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej objęty będzie wsparciem doradczo – szkoleniowym. Spółka Ostrowski Park Przemysłowy tylko na wypłatę dotacji przeznaczy kwotę blisko 700 tysięcy złotych.

- Spółka po raz kolejny wykazała się skutecznością w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł dofinansowania, które pozwolą na rozdysponowanie niebagatelnej kwoty 700 tysięcy złotych. Środki te pozwolą udzielić 30 osobom bezzwrotnych dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej. Dodatkowo każdy z uczestników projektu zostanie objęty bezpłatnym, kompleksowym i specjalistycznym wsparciem szkoleniowo – doradczym. Tym samym działania spółki stają się kolejnym elementem istotnego wsparcia ostrowskiej przedsiębiorczości. Mikołaj Kostka prezes spółki OPP


8

GOSPODARKA

MZGM KOLEJNY BLOK PRZY UL. KLASZTORNEJ

Szczęśliwcy z kluczami

Szesnaście rodzin odebrało klucze do swojego wymarzonego mieszkania. Wszystko za sprawą kolejnego bloku przy ulicy Klasztornej wybudowanego w ramach ,,Ostrowskiego Przyjaznego Programu dla Systematycznych’’. Mieszkania mają od jednego do trzech pokoi, a budynek powstał nakładem ponad dwóch milionów złotych.

INFORMACJA Miejski Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Spółka z o.o. informuje, że wnioski na wykup mieszkań przyjmowane będą jedynie do końca 2017 roku. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Kościuszki 14

Tel.: (62) 738 70 90, www: www.mzgm.pl e-mail: mzgm@mzgm.pl

Zainteresowanie ,,Ostrowskim Przyjaznym Programem dla Systematycznych’’ nie słabnie. W tym roku złożono ponad 100 wniosków na 16 dostępnych mieszkań. Nowi najemcy musieli zostać wybrani drogą losowania. Ostrowski program daje młodym ludziom szansę skorzystania z taniego miejskiego budownictwa mieszkaniowego. To tanie, ale i komfortowe budownictwo, w ramach którego najemcy mogą stać się właścicielami swoich mieszkań w systemie niskich rat. - Program ten w imieniu miasta realizuje spółka MZGM. To ona finansuje go ze środków własnych oraz zaciągniętych zobowiązań – informuje prezydent miasta Beata Klimek. Zainteresowanie programem wynika także z faktu restrykcyjnych kryteriów oraz braku wystarczającej zdolności kredytowej, które są dla wielu osób barierami nie do przejścia przy ubieganiu się o zakup mieszkania z udziałem pieniędzy pożyczonych od banków. W przypadku programu „Dla systematycznych” swoistym bankiem staje się spółka, której najemcy w dogodnych ratach, spłacają wartość mieszkania stając się finalnie jego właścicielem. W obecnej kadencji do użytku od-

Uroczyste oddanie kolejnego bloku przy ulicy Klasztornej.

dano już trzeci budynek mieszkalny przy ul. Klasztornej. Wszystkie mieszkania mają centralne ogrzewanie, ciepłą wodę, pozostałe media oraz światłowód. – Do najemcy należy doposażenie lokalu w okładziny zewnętrzne posadzek, płytki ścienne w łazience oraz urządzenia i armaturę sanitarną. Jest to odpowiedź na głosy mieszkańców, którzy chcieliby sobie urządzić mieszkania według własnego gustu i w standardzie, który będzie im odpowiadał – tłumaczy Ryszard Wiśniewski, prezes MZGM. Co bardzo ważne, na okres doposażania mieszkania, nie dłuższy

niż dwa miesiące od dnia przekazania lokalu, najemcy zwolnieni są z czynszu. Ostrowski program realizowany będzie także w kolejnych latach. Miasto chce ułatwić ostrowianom dostęp do mieszkań, których w przyszłości mogą stać się właścicielami. - W związku z ogromnym zainteresowaniem programem zdecydowaliśmy, że w przyszłym roku oddamy młodym mieszkańcom Ostrowa dwa kolejne budynki. Prace przy ich budowie już trwają, a oddane zostaną do użytku w przyszłym roku – mówi prezydent miasta.


GOSPODARKA

NR 10 (21) | PAŹDZIERNIK 2017 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

OZC

9

Z MYŚLĄ O MIESZKAŃCACH I OCHRONIE ŚRODOWISKA

Kolejne inwestycje OZC

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy rozpoczął jedne z największych zadań inwestycyjnych związanych z nowymi podłączeniami w 2017 roku. Rozbudowa infrastruktury ciepłowniczej w Ostrowie dotyczy: ulicy Ledóchowskiego (od ul. Strażackiej do ul. Ledóchowskiego 151), ulicy Wyjazdowej (do nr 32) oraz ulicy Wrocławskiej (od ronda 3 Maja do ulicy Miłej) i ulicy Miłej. Ocieplenie tych rejonów miasta zależne było od zainteresowania mieszkańców. Chęć podłączenia się do sieci ciepłowniczej na realizowanym obszarze w rejonie ulicy Ledóchowskiego - Wyjazdowa zgłosiło 28 deklarujących. Natomiast w rejonie ulicy Wrocławska - Miła złożonych zostało 10 deklaracji. - Prace budowlano - montażowe związane z budową sieci ciepłowniczej wykonywane są siłami zewnętrznymi w trybie przetargu nieograniczonego - mówi Marian Kupijaj, prezes OZC. - Natomiast przyłącza do poszczególnych

CIEKAWOSTKI

Choć ceny węgla znacząco wzrosły do poziomu ponad 600 zł to w wielu składach węglowych w różnych regionach Polski brakuje tego czarnego surowca.

Budowa sieci ciepłowniczej na ulicy Wrocławskiej.

domostw realizowane są siłami własnymi. Dzisiejsze społeczeństwo jest coraz bardziej świadome zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza, stąd duże zainteresowanie przejściem z kopcących starych pieców na

ciepło sieciowe. Obecnie realizowany jest pierwszy etap tych zadań. Dalsze etapy zadania inwestycyjnego realizowane będą w latach następnych w zależności od stopnia zainteresowania mieszkańców.

SKĄD SIĘ BIERZE SMOG?

33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w UE znajduje się w Polsce.

Jednym z rozwiązań proponowanych przez rząd i samorządy jest dopłata do wymiany starych pieców tzw. kopciuchów, których w Polsce jest szacunkowo od 3 do nawet 5 milionów, na nowoczesne.

Mimo, że elektrownie i elektrociepłownie spalają więcej węgla niż w domowych piecach, ilość zanieczyszczeń, jaka powstaje ze spalania takiej samej ilości węgla w elektrociepłowni jest nieporównywalnie niższa niż w domowych paleniskach. Dlatego ciepło systemowe jest najbardziej obiecującym rozwiązaniem, które może poprawić jakość powietrza.

OSTROWSKI ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY S.A.

ul. Wysocka 57 63-400 Ostrów Wielkopolski, Pogotowie ciepłownicze: tel. 993 www: www.ozcsa.pl, e-mail: ozc@ozcsa.pl


10

GOSPODARKA

MZK

MIEJSKIM ROWEREM POJEŹDZISZ ZA DARMO

Jesień z miejskim rowerem

W Ostrowie stanęły pierwsze stacje Ostrowskiego Roweru Miejskiego. Pierwsza z nich znajduje się przy ostrowskim basenie, a druga na ulicy Towarowej. Ostrowianie mogą już korzystać z rowerów. Wystarczy tylko, że się zarejestrują.

Ostrowianie mogą już korzystać z miejskich rowerów.

Miejski Zakład Komunikacji S.A. ul. Lotnicza 30, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. 62 73 76 110, fax. 62 58 45 008 www: www.mzk-ostrow.com.pl e-mail: sekretariat@mzk-ostrow.com.pl fb.com/MZK Ostrów Wielkopolski S.A.

Na początek w Ostrowie stanęły dwie stacje Ostrowskiego Roweru Miejskiego. Pierwsza z nich umiejscowiona jest przy ostrowskim basenie, a druga na ulicy Towarowej. Terminale zasilane są energią słoneczną, a w każdej ze stacji znajduje się 15 stanowisk oraz 10 rowerów. Rowery wyposażone są we wszelkie elementy niezbędne do wygodnej i bezpiecznej jazdy, m.in. w trzybiegową przerzutkę, automatyczne oświetlenie przednie i tylne, dzwonek, hamulce (ręczny i nożny), wodoodporne siodełko, szyfrowy zamek (kod do niego otrzymujemy przy wypożyczeniu, warto go zapamiętać) i koszyk do przewożenia toreb i pakunków. Rama rowerów typu „unisex” umożliwia wygodne korzystanie niezależnie od płci i ubioru użytkownika, mają też regulowane siodełko i 26-calowe koła. Rowery są również wyposażone w czujnik GPS. - Kolorystyka rowerów odpowiada użytej w miejskim logo, która wykorzystana została również na nowych ostrowskich autobusach - mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. - Efektem jest spójność kolorystyczna elementów miejskiej komunikacji. Prace przy montażu stacji nadzorował Marek Pogorzelski, rzecznik prasowy firmy Nextbike,

która wygrała ostrowski przetarg na dostarczenie systemu roweru miejskiego. - Rejestrujemy się na stronie internetowej www.ostrowskirowermiejski.pl, podajemy podstawowe dane, wpłacamy 10 złotych opłaty inicjalnej i możemy już aktywować konto i korzystać z rowerów. Należy tylko zapamiętać 6-cyfrowy PIN, który dostaniemy przy rejestracji. Wpisujemy po kolei w terminalu – nasz nr telefonu, kod PIN i numer roweru, który chcemy wypożyczyć, wówczas rower można wypiąć z elektrozamka i szerokiej drogi – tłumaczy rzecznik Nextbike. Do czterech godzin wypożyczenie roweru jest darmowe, kolejne godziny kosztują już 10 złotych każda. Działania rowerowego systemu nadzorował będzie Miejski Zakład Komunikacji. - Chodzi o to, by wymusić rotację rowerów. By jedna osoba nie zabierała pojazdu na cały dzień. Jednak w momencie, gdybyśmy potrzebowali go na dłużej wystarczy podjechać do stacji, oddać rower i wypożyczyć go jeszcze raz. Wtedy czas liczony jest od początku – wyjaśnia Bartosz Ziółkowski, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji. Przy okazji montowania stacji prezydent miasta Beata Klimek mogła wypróbować nowe rowery.

- Skorzystałam z tej okazji, bo przecież zakupiony towar należy przetestować - mówi prezydent. Jeździ się bardzo przyjemnie. Rower ma trzy przerzutki, dzięki czemu możemy go dostosować do swoich potrzeb i aktualnie pokonywanej trasy. Widać, że został on skonstruowany z komponentów wysokiej jakości - mówi prezydent. Stacje powstały dzięki 15 milionom unijnego dofinansowania na projekt związany z działaniami niskoemisyjnymi w mieście. Wartość całego projektu to 21 milionów złotych. W jego ramach, jeszcze w tym roku, pojawią się w Ostrowie cztery autobusy elektryczne. - To dopiero początek ostrowskiego systemu. W przyszłym roku, w ramach środków ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych planujemy postawić dwie kolejne stacje. Mamy już kilka pomysłów na następne. Rozwijając sieć roweru miejskiego będziemy zachęcać ostrowian do korzystania z alternatywnych sposobów poruszania się po mieście – nie tylko własnym samochodem – przekonuje Beata Klimek. Dodatkowe informacje na temat roweru miejskiego można znaleźć na stronie: www.ostrowskirowermiejski.pl


GOSPODARKA

NR 10 (21) | PAŹDZIERNIK 2017 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

11

WODKAN PROJEKT INWESTYCYJNY WART BLISKO 80 MILIONÓW ZŁOTYCH

41 milionów złotych dla Ostrowa!

Wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. będzie realizować największy w Ostrowie Wielkopolskim projekt inwestycyjny wart blisko 80 milionów złotych. Na „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” spółka otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 41 milionów złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowiska” na lata 2014-2020. - Spółka Wodkan S.A. wpisuje się w ofensywę inwestycyjną realizowaną przez miasto – mówi prezes Marek Karolczak. – To ogromny projekt, który pozwoli nam na modernizację dwóch ważnych obiektów – stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków, a także modernizację sieci i wprowadzenie rozwiązań smart city. Dofinansowanie, jakie uzyskała spółka Wodkan S.A. to 65 proc. kosztów kwalifikowanych. - Warto zaznaczyć, że sam zakres merytoryczny projektu został przygotowany samodzielnie przez pracowników naszej spółki - mówi Marek Karolczak. - Udało nam się przygotować ten projekt bardzo kompleksowo, gdyż takie podejście zwiększało znacznie nasze szanse na pozyskanie tych pieniędzy. Ta kompleksowość projektu polegała na tym, iż nie tylko spełniliśmy wymogi podstawowe, czyli przede wszystkim dotyczące rozbudowy sieci kanalizacyjnej, jak i modernizacji oczyszczalni ścieków. Skorzystaliśmy także z faktu, że regulamin pozwalał nam wykorzystać środki na poziomie 25 proc. kosztów poniesionych na kanalizację przeznaczyć na sieć wodociągowa jak i na sprawy związane z odnawialnymi źródłami energii oraz inteligentnymi systemami zarządzania siecią wodociągową. Prace nad przygotowaniem projektu trwały ponad rok. Dlatego spółka nie wystartowała w pierwszym czy w drugim konkursie, ale dopiero w trzecim. Projekt powstał na koniec minionego roku, a złożyliśmy go do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska pod

Spółka Wodkan przeznaczy blisko 80 milionów na inwestycje.

koniec lutego br. Posiłkowaliśmy się jedną z firm poznańskich do opracowania tej części opisowej. Jak widać trochę czasu na jego przygotowanie trzeba było poświęcić, ale było warto. Z tej ogromnej kwoty, którą ma do swojej dyspozycji ostrowska spółka, ponad 11 milionów złotych przeznaczonych zostanie na modernizację stacji uzdatniania wody. - Stacja ma już swoje lata i filtry oraz cała armatura wymaga remontu - dodaje prezes Wodkanu. - Aby zapewnić stabilność dostaw wody na odpowiednim poziomie jakościowym nie można było już dłużej czekać z realizacją tego zadania. Warto wspomnieć, że cześć prac na stacji już ruszyły m.in. trwa modernizacja odstojników wód popłucznych. Wykonaliśmy już modernizację napowietrzalnii. Ale to nie tylko stacja uzdatniania wody. W ramach tego ogromnego projektu inwestycyjnego spółka przeprowadzi renowację magistral wodociągowych, budowę sieci kanalizacji sanitarnej, wprowadzi inteligentny system zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną oraz modernizację rurociągów tłocznych ścieków z Ostrowa Wielkopolskiego do Rąbczyna. Projekt uporządkuje także gospodarkę ściekową i osadową na oczyszczalni ścieków

w Rąbczynie, a także pozwoli na wybudowanie odnawialnych źródeł energii oraz zakup sprzętu i samochodów specjalistycznych. Prezes Marek Karolczak podkreśla, że gdyby nie udało się pozyskać tych pieniędzy, to wszystkie zadania, które teraz będą realizowane i tak musiałyby być wykonane, ale zostałyby rozłożone na dłuższy czas. - Udało nam się pozyskać te środki i dlatego te wszystkie działania postanowiliśmy skumulować w ciągu czterech lat - mówi prezes Wodkanu. - Te inwestycje nie powinny spowodować wzrostu cen wody i ścieków. Cały czas bowiem pracujemy nad obniżaniem kosztów funkcjonowania naszej spółki. Swojego zadowolenia z pozyskanego dofinansowania nie kryje prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek. - To wspaniała wiadomość i bardzo dobry dzień dla Ostrowa Wielkopolskiego – mówi Beata Klimek. – Pieniądze zewnętrzne, które płyną do naszego miasta zawsze ogromnie cieszą, bo to zwieńczenie naszej ciężkiej pracy przy przygotowywaniu projektów inwestycyjnych i wniosków o dofinansowanie. Teraz ta satysfakcja jest ogromna, bo to największe w historii Ostrowa Wielkopolskiego pieniądze unijne, jakie udało się pozyskać.

WODKAN S.A. 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Partyzancka 27 Biuro Obsługi Klienta: tel. 62 738 77 30, tel. 62 738 77 37 www: www.wodkan.com.pl e-mail: biuro@wodkan.com.pl


12

GOSPODARKA

AKCJA WSPARTA PRZEZ WFOŚIGW W POZNANIU

Kampania ekologiczna w toku W Ostrowie rozpoczęła się tegoroczna edycja miejskiej kampanii edukacyjnej związanej z przeciwdziałaniem niskiej emisji „Ostrów smogowi mówi NIE”. – Jedna strona wspólnej walki ze smogiem to miejskie dopłaty do wymiany pieców, zakup ekologicznych autobusów, start systemu roweru miejskiego, sadzenie drzew, kontrole palenisk. Druga, to równie ważna edukacja ekologiczna. Akcja ma pomóc w dotarciu do informacji i uświadomieniu problemu mieszkańcom – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Po raz drugi Miejski Zakład Zieleni wspólnie z miastem prowadzi na terenie Ostrowa kampanię informacyjno – edukacyjną. - W ramach działań informacyjnych pojawiły się na terenie miasta bilbordy, rozwieszono banery w miejscach użyteczności publicznej m.in. przy placach zabaw, boiskach, placówkach oświatowych, a na przystankach autobusowych i w autobusach rozwieszono plakaty. Ponadto mieszkańcy otrzymają ulotkę, w której przybliżamy problem smogu i sposoby na poprawę jakości ostrowskiego powietrza – wymienia Wojciech Białas, prezes Miejskiego Zakładu Zieleni. W ramach kampanii spółka zorganizowała konkurs plastyczny, którego celem było uświadamianie, kształtowanie oraz propagowanie zachowań proekologicznych z zakresu szeroko pojętej niskiej emisji. W bieżącym roku konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych.

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO „OSTRÓW SMOGOWI MÓWI NIE” SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I-III I MIEJSCE - Kacper HĘĆKA (SP 6), II MIEJSCE - Wiktoria ŚMIGIEL (SP 13), III MIEJSCE - Maria LISIAK (SP 13); WYRÓŻNIENIA: Kamila ROJEK (SP 13), Ewa SZPERA (SP 9). SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV-VII I MIEJSCE - Agata SAMPIR (SP 6), II MIEJSCE - Laura PAŁASZ (SP 13), III MIEJSCE - Ewa HĄDZLIK (SP Janków Przygodzki); WYRÓŻNIENIA: Julia KACZMAREK (SP 13), Iga MAZUREK (SP Sióstr Salezjanek). Komisja konkursowa zdecydowała się przyznać dziewięć indywidualnych nagród pocieszenia dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych oraz jedną nagrodę specjalną za liczny udział i zaangażowanie dla Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim. Dzieci biorące udział w konkursie: Oliwia Niemiec, Lena Fischer, Nikodem Jarych, Nikodem Pokorski, Michał Lukas, Jan Konieczny, Kamil Galicki, Bartosz Bednarek, Patrycja Jarosik.

Na konkurs nadesłano 260 prac plastycznych. Co ważne, spółka i miasto nie zapłacą za akcję ani złotówki – została ona wsparta przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który udzielił bezzwrotnej dotacji w wysokości 30 tysięcy złotych.

FINISZ PRAC MODERNIZACYJNYCH PRZY UL. M. KONOPNICKIEJ

Zieleniak prawie gotowy

Z końcem października br. zakończą się prace związane z modernizacją zieleniaka przy ul. M. Konopnickiej. Większość robót jest już wykonana. Trwa obecnie wymiana nawierzchni. Spółka Targowiska Miejskie S.A. kompleksowy remont i przebudowę terenu zieleniaka przy ul. M. Konopnickiej prowadzi już od sierpnia br. Jak wskazuje stan zaawansowania robót, termin zakończenia zaplanowanych prac nie jest zagrożony i modernizacja zostanie ukończona 31 października 2017 roku. Po uzyskaniu stosownych odbiorów oraz pozwoleń zieleniak zostanie oddany handlowcom do użytku, prawdopodobnie w drugiej połowie listopada br. - Ten termin jest jak najbardziej odpowiedni dla handlujących zarówno ze względu na panujące już jesienne warunki pogodowe oraz zbliżającą się zimę, a także święta listopadowe, czy grudniowe - mówi Ewa Psztyr, prezes spółki Targowiska Miejskie S.A. - Nowy zieleniak został bowiem wyposażony w oświetloną wiatę handlową z solidnymi stołami mającą chronić zarówno handlujących jak i kupujących przed opadami atmosferycznymi i ułatwić

handel. W dni pochmurne oświetlenie ledowe pomoże rozjaśnić teren. Będzie także nowa toaleta, ujęcie wody oraz nowa nawierzchnia wraz z infrastrukturą odwadniającą i towarzyszącą. Teren ten już wkrótce stanie się bezpieczny, estetyczny i przyjazny dla mieszkańców korzystających z jego usług i dobrodziejstw. - Przez większość czasu trwania inwestycji handel w pawilonach handlowych odbywał się bez większych zakłóceń, co pozwoliło na płynne i ciągłe zachowanie na tym terenie działalności handlowej. Jest to duża zasługa wykonawców inwestycji mówi Ewa Psztyr. Do modernizacji dołączą się również handlowcy posiadający swoje pawilony handlowe na tym terenie. Ich zadaniem będzie odnowienie elewacji zewnętrznych pawilonów oraz zlikwidowanie strat w swoich zasobach, jakie spowodowała nawałnica w wyniku orkanu Ksawery.

Powoli dobiegają końca prace przy modernizacji zieleniaka przy ulicy Konopnickiej.


GOSPODARKA

NR 10 (21) | PAŹDZIERNIK 2017 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

MZO

PSZOK-I CIESZĄ SIĘ DUŻYM ZAINTERESOWANIEM

Oddaj odpady za darmo w PSZOK-u

Mieszkańcy Ostrowa już przywykli, że mogą oddać odpady za darmo w dwóch Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), które mieszczą się przy ul. Staroprzygodzkiej 121 i przy ul. Batorego 35. Cały czas cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. O tym, że PSZOK-i, to strzał w przysłowiową dziesiątkę najlepiej świadczą liczby. W 2015 roku oddano do nich ponad 3352 tony odpadów, a w ubiegłym roku dostarczono do nich ponad 3500 ton odpadów, które dzięki temu nie trafiły na przykład na dzikie wysypiska. W tym dominującą pozycję stanowiły: odpady ulegające biodegradacji, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady wielkogabarytowe. - PSZOK-i znacznie ułatwiają mi życie - mówi jeden z mieszkańców Ostrowa. - Mieszkam w domku jednorodzinnym i nie ma miesiąca, bym nie odwoził tam swoich odpadów. Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. posiada obecnie na terenie Ostrowa Wielkopolskiego dwa PSZOKi. Pierwszy działający już ponad 4 lata tj. od lipca 2013 roku znajduje się przy ul. Staroprzygodzkiej 121, a drugi otwarty 1 lipca ubiegłego roku jest zlokalizowany na terenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. (PKS) przy ulicy Batorego 35 (wjazd na teren PSZOK-a, od ul. Lotniczej).

- PSZOK-i cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem mieszkańców - twierdzi Andrzej Strykowski, prezes MZO. - Dzięki temu, że mamy dwa takie punkty, w różnych częśćiach miasta, ostrowianie mają łatwiejszy do nich dostęp. Co warte podkreślenia, dzięki temu że przyjmujemy odpady za darmo, to nie trafiają one na dzikie wysypiska czy do lasów. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie, z nieruchomości zamieszkałych, odpady takie jak: przeterminowane leki; chemikalia; zużyte baterie i akumulatory; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; meble i inne odpady wielkogabarytowe; zużyte opony; odpady zielone. Do PSZOK-ów można oddać także odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 1 m3 rocznie od gospodarstwa, przy czym wymaga się wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów niebezpiecznych. Należy jednak pamiętać, że w przypadku dostarczenia odpadów budowlano-rozbiórkowych w ilości większej niż 1 m3 rocznie (tj.

ponad 1,7 Mg), mieszkaniec jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości określonej w cenniku, ponad ilość zwolnioną z opłaty. PSZOK przy ul. Staroprzygodzkiej 121 jest czynny od poniedziałku do piątku od godz. 8.30 do 16.30, oraz w sobotę od godz. 8.00 do 12.00. Telefon: (62) 737-20-12. Natomiast PSZOK przy ul. Batorego 35 jest czynny od wtorku do piątku, od godz. 7.30 do 16.30 oraz w sobotę od godz. 8.00 do 12.00 (w poniedziałki PSZOK jest nieczynny). Telefon: (62) 737-20-17. Trzeba wiedzieć, że odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem. Każdy mieszkaniec przy dostawie odpadów zobowiązany jest do okazania dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania. Każdy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) posiada swój regulamin, który jest dostępny na stronie internetowej Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A - www.mzo.com.pl oraz w PSZOK-ach.

Regulamin Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest dostępny na stronie internetowej Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. www.mzo.com.pl oraz w PSZOK-u.

Kontakt: PSZOK, tel. (62) 737 20 12, e-mail: pszok@mzo.com.pl

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka 138 tel: 62 733 81 30 Dział Sprzedaży: tel. 62 735-35-63 www: www.mzo.com.pl e-mail: mzo@mzo.com.pl

13


14

INFORMACJE

TELEFONY ALARMOWE POGOTOWIE RATUNKOWE tel. 999 MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO tel. 62 738 89 40, 62 738 89 46 POLICJA tel. 997 Komenda Powiatowa Policji sekretariat: tel. 62 737 72 10, centrala: 62 737 72 00 STRAŻ MIEJSKA ul. Kościuszki 12a sekretariat tel. 62 738 89 43 dyżurny: tel. 62 738 89 40 STRAŻ POŻARNA tel. 998 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej tel. 62 332 42 90 POGOTOWIE ENERGETYCZNE tel. 991 Ostrów Informator Miejski dostarczany jest do domów i mieszkań, ale można go także odebrać w czterech punktach na terenie miasta: ■ Referat Obsługi Mieszkańców Urzędu Miej■ COK WODKAN, ul. Asnyka 8 skiego w Ostrowie (parter), al. Powstańców ■ Ostrowski Park Przemysłowy, Wielkopolskich 18 ul. Wrocławska 93F ■ COK WODKAN, ul. Partyzancka 27 ■ Galeria Ostrovia, ul. Kaliska 120

POGOTOWIE GAZOWE tel. 992 Zakład Gazowniczy tel. 62 737 99 80 POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE tel. 994 tel. 62 738 77 12 POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE tel. 993 tel. 62 735 86 30 POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW tel. 62 737 84 29 URZĄD SKARBOWY tel. 62 59 55 100 URZĄD MIEJSKI tel. 62 58 22 400 tel. 62 591 78 88

Adres redakcji ul. Wrocławska 93F 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. 62 720 47 62, kom. 724 717 771 e-mail: redakcja@opp-ostrow.pl www.opp-ostrow.pl www.fb.com/oppostrow Redaktor naczelny Mikołaj Kostka

Wydawca Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. Druk POLSKA PRESS Sp. z o.o. Drukarnia Poznań, ul. Malwowa158 Nakład: 30 000 Redakcja nie odpowiada za treść reklam, tekstów promocyjnych oraz listów.


SPORT

NR 10 (21) | PAŹDZIERNIK 2017 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

15

KOSZYKARZE BM SLAM STAL ROZPOCZĘLI SEZON

Powalczą o kolejny medal? Koszykarze BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski rozpoczęli ligowe rozgrywki. Czy podopieczni Emila Rajkovića powtórzą sukces z minionego sezonu i ponownie staną na podium? Prezes Paweł Matuszewski marzy o medalu, ale tym razem z cenniejszego kruszcu. Fot. Rafał JAKUBOWICZ

Ostrowianie w minionym sezonie zajęli trzecie miejsce i odebrali brązowe medale. Sukces ten rozbudził apetyty kibiców. Działacze klubu podkreślają jednak, że nowy sezon, to nowe rozdanie i nie zamierzają na zespół nakładać żadnej presji. - W drużynie mamy zawodników, którzy w swoich karierach sporo już osiągnęli, ale nadal są głodni kolejnych zwycięstw - mówi Paweł Matuszewski, prezes BM Slam Stal Ostrów. - W drużynie doszło do wielu zmian kadrowych i potrzebujemy czasu, by w tej koszykarskiej maszynie wszystko pracowało na sto procent. Prezes klubu nie ukrywa, że budowa zespołu nie została jeszcze zakończona. Działacze są w kontakcie z agentami i poszukują koszykarzy. Nikt w klubie jednak nie spieszy się z podpisywaniem umów, gdyż okienko transferowe otwarte jest do połowy lutego. A w tym okresie na rynku transferowym pojawi się jeszcze

Koszykarze BM Slam Stal w tegorocznym sezonie ponwownie chcą walczyć o medal.

wielu bardzo wartościowych graczy. Wystarczy przypomnieć, że w minionym sezonie już w trakcie roz-

SÓWKA ZAKOŃCZYŁ ŻUŻLOWĄ KARIERĘ

Zaskoczył swoich kibiców Łukasz Sówka zakończył żużlową karierę. O tej decyzji poinformował na swoim profilu na portalu społecznościowym. Fot. www.tżostrovia.pl

Łukasz Sówka urodził się w Ostrowie Wielkopolskim. Licencję żużlową zdał w 2009 roku jako zawodnik Klubu Motorowego Ostrów Wielkopolski. W barwach ostrowskiego klubu występował tylko w imprezach młodzieżowych. W 2009 roku wywalczył trzecie miejsce w finale turnieju o ,,Brązowy Kask’’. Utalentowanym zawodnikiem zainteresował się ekstraklasowy Falubaz, którego barw ostrowianin bronił od 2010 roku. Wywalczył srebrny medal DMP z zielonogórskim Falubazem (2010 rok), a także brązowy medal Klubowego Pucharu Europy z tą drużyną. W kolejnych latach był wypożyczany przez Falubaz do ŻKS Ostrovia oraz do PGE Marmy Rzeszów. Później bronił barw Wybrzeża Gdańsk, Polonii Bydgoszcz, a ostatnio TŻ Ostrovii Ostrów. Ścigał się również na torach angielskich oraz duńskich. W październiku br. wystartował jeszcze w turnieju towarzyskim w Krośnie. Wywalczył tam szóste miejsce. Po zawodach na swoim profilu na portalu społecznościowym poinformował o zakończeniu kariery sportowej. Na-

Łukasz Sówka zakończył karierę.

pisał m.in.: ,,Zawodami w Krośnie kończę mój najważniejszy etap w życiu. Decyzja o zakończeniu kariery nie była łatwa, niemniej jednak konieczna do realizacji kolejnych planów. Do tej pory miałem wielkie szczęście, ponieważ mogłem się spełniać poprzez pracę, która jednocześnie jest moją ogromną pasją. Dziękuję za to mojej rodzinie, dzięki wsparciu z Waszej strony mogłem przeżyć niesamowite emocje i najszczęśliwsze momenty’’.

grywek ostrowski klub sprowadził dwóch fantastycznych zawodników Marca Cartera i Shawna Kinga. To

oni spowodowali różnicę i wyraźny wzrost poziomu zespołu. W tym sezonie ostrowianie szukają graczy podobnej klasy. Nie jest żadną tajemnicą, że klub najbardziej potrzebuje koszykarza na pozycję centra. Adam Łapeta to bardzo dobry zawodnik, ale ma pełnić w drużynie rolę zmiennika. Nie można wykluczyć, iż pojawi się również snajper z prawdziwego zdarzenia. Prezes Paweł Matuszewski zapewnia, że celem zespołu w tym sezonie jest walka o medal. To nie będzie łatwe zadanie, gdyż dziś przeciwnicy mobilizują się przed każdym meczem z drużyną, która zdobyła brązowy krążek. - Moje najważniejsze marzenie, to oczywiście złoty medal mistrzostw Polski - mówi Paweł Matuszewski. Cel trudny, ale możliwy do realizacji. Wierzę, że jeśli pomyślnie zakończymy budowę zespołu, a później będą omijały nas kontuzje, to będziemy grali na wysokim poziomie.


16

Profile for opp-ostrow

Ostrow Informator miejski 10/2017  

Ostrow Informator miejski 10/2017  

Advertisement