__MAIN_TEXT__

Page 1

szczegóły na stronie 14

NR 10, LISTOPAD 2016

ISSN 2450-8128

MIASTO

ECO-MIASTO dla Ostrowa  strona 3

MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

RUSZYŁ PROJEKT

MIASTO

Żłobek po modernizacji

 strona 5

MIASTO

2 miliony z ministerstwa  strona 7

MZGM SP. Z O.O.

Wykup swoje mieszkanie  strona 8 MZK S.A

Bezpieczne i ekologiczne autobusy

 strona 10

SPOTKANIE KLUBU KOBIET ZA NAMI

„PRZEDSIĘBIORCZY OSTRÓW”

 strona 7

strona 2

Dzieci uczą się segregacji

SPORT  strona 12

Kolejne inwestycje OZC

 strona 13

Żużlowe kontrakty

strona 15


2

Ruszył projekt „Przedsiębiorczy Ostrów” Ostrowska Karta Przedsiębiorcy, Program „Dla przedsiębiorczych” realizowany przez spółkę MZGM, zmiany w polityce podatkowej oraz odświeżona oferta terenów inwestycyjnych - to propozycje miasta przygotowane w ramach projektu „Przedsiębiorczy Ostrów”. Ten projekt, uzupełniony o propozycje Ostrowskiego Parku Przemysłowego, to już konkretna pomoc dla prowadzących działalność gospodarczą w naszym mieście. Ostrowska Karta Przedsiębiorcy to karta, która daje przedsiębiorcy cały pakiet korzyści. Są one nie bez znaczenia zwłaszcza dla osób zaczynających swoją działalność gospodarczą. Karta to nie tylko zniżki na zakup towarów i usług niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz na inne artykuły niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą u partnerów programu, ale także opiekun w Referacie Obsługi Inwestorów, który będzie służył pomocą w załatwianiu skomplikowanych spraw urzędowych, pomagał w rejestracji działalności gospodarczej, udzielał informacji o możliwych źródłach finasowania bieżącej działalności oraz kierował do odpowiednich instytucji otoczenia biznesu. MASZ FIRMĘ W OSTROWIE, MOŻESZ KORZYSTAĆ Z KARTY Rolą karty jest wzajemne wspieranie się lokalnych przedsiębiorców poprzez oferowane rabaty po nawiązaniu relacji biznesowych. Każdy posiadacz karty będzie mógł jednocześnie być jej partnerem, a więc przedsiębiorca dający rabat posiadaczowi Ostrowskiej Karty Przedsiębiorcy będzie mógł liczyć na wzajemność u swojego partnera bizesowego. O tym, jaką formę preferencji zaproponuje przedsiębiorca, będzie decydował on sam. Może to być rabat procentowy, ale także 2 usługi w cenie jednej, czy przy zakupie usługi X, usługa Y gratis. Z karty będą mogli korzystać wszyscy właściciele firm posiadający siedziby na terenie Ostrowa. Program jest otwarty dla wszystkich branż, jednak ze względu na wsparcie przedsiębiorców preferowane będą następujące branże: usługi księgowe, doradcy podatkowi, radcy prawni, notariusze, adwokaci, usługi reklamowe, zaopatrzenie biur- art. biurowe, artykuły BHP i chemia gospodarcza, sprzedaż i serwis urządzeń fiskalnych, biurowych, sprzedaż i serwis komputerów, instytucje otoczenia biznesu, usługi transportowe - TAXI, kurier, przewóz osób, usługi gastronomiczne (catering, sale bankietowe, sale szkoleniowe), usługi poligra-

ficzne, usługi porządkowe oraz agencje ochrony. - Bardzo ważne jest dla nas, że partnerem czy też patronem kary zechciał zostać Zakład Ubezpieczeń Społecznych - mówi prezydent Beata Klimek. - To instytucja, która na co dzień ma do czynienia z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą i dla posiadaczy naszej karty chce przygotować również pakiet usług związanych ze szkoleniami. MZGM WSPIERA STARTUJĄCYCH W BIZNESIE Kolejnym elementem projektu „Przedsiębiorczy Ostrów” jest „Program dla przedsiębiorczych”, który ruszy w listopadzie w MZGM. Program dedykowany jest osobom młodym, prowadzącym lub rozpoczynającym działalność gospodarczą, które poszukują lokalu użytkowego na terenie Ostrowa Wielkopolskiego, w celu prowadzenia w nim bieżącej działalności gospodarczej. Lokale do 40m2 będą oferowane młodym przedsiębiorcom w preferencyjnej cenie - 6 zł netto/ m2. Uczestnikami i stronami umów najmu lokali użytkowych będą zamieszkujące w Ostrowie osoby fizyczne rozpoczynające lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą po raz pierwszy, nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy. Okres liczony jest od momentu wpisu działalności do CEiDG. Kolejny element to polityka podatkowa. W planach jest zmiana obowiązującej uchwały o pomocy de minimis, która zwalniała budynki i budowle powstałe w wyniku nowej inwestycji od podatku od nieruchomości na okres 6 lat i 6 miesięcy. Okazuje się jednak, że do tej pory z uchwały tej mogło skorzystąć tylko dwóch przedsiębiorców, bo warunkiem koniecznym, aby z niej skorzystać było oddanie inwestycji do użytkowania w terminie do 18 miesięcy. Specjalne powołany zespół złożony z urzędników, radnych i przedsiębiorców wypracował rozwiązanie, które polega na zapisie wydłużającym okres trwania inwestycji do 36 miesięcy.

Ofertę miasta uzupełnia pakiet usług przygotowany przez OPP.

Prezydent Beata Klimek prezentuje Kartę Przedsiębiorcy.

TERENY INWESTRYCYJNE I OFERTA OPP Ostatnim elementem wspierania przedsiębiorców są szeroko rozumiane tereny inwestycyjne. Uporządkowania wymagają tereny zakupione w tym roku przez miasto, zlokalizowne przy ul. Wrocławskiej. Jest o teren poprzemysłowy, mocno zdegradowany, który wymaga uporządkowania, uzbrojenia i skomunikowania. Prace już trwają, zgłaszają się również już pierwi przedsiębiorcy zainteresowani tymi terenami. Ofertę miasta doskonale uzupełnia oferta Ostrowskiego Parku Przemysłowego proponowana przedsiębiorcom: - usługi informacyjne i doradcze - bezpośrednia pomoc w zakresie szeroko pojętego planowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zarządzania firmą, - usługi księgowe - kompleksowy zakres usług w ramach księgowości rachunkowej, finansowej oraz zarządczej, - usługi finansowe - pomoc w otwarciu rachunku bankowego, uzyskaniu kredytu czy leasingu, - usługi środowiskowe - pomoc w przeprowadzeniu procedur uzyskania decyzji środowiskowych, - usługi proinnowacyjne - budowanie sieci powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami oraz integrowanie środowiska biznesowego z działającymi w regionie jednostkami naukowymi i szkołami wyższymi, - organizowanie szkoleń i warsztatów ad-

resowanych głównie dla pracowników sektora MSP, - wynajem powierzchni - spółka wynajmuje sale szkoleniowe oraz powierzchnie zabudowane i niezabudowane na cele magazynowo - produkcyjne, - biuro na godziny, - Wirtualne Biuro - pełny outsourcing obsługi biurowej bez konieczności fizycznej obecności firmy w danym miejscu wpłynie znaczaco na redukcję kosztów związanych z tradycyjnym prowadzeniem biura, - autorski program „Twój Start Up” - dla osób dopiero rozpoczynających działalność gospodarczą przygotowany został atrakcyjny pakiet. Oprócz wspomnianego już Wirtualnego Biura w pakiecie tym klient otrzymuje usługę „Środowiskową”; możliwość bezpłatnego skorzystania do 4 godzin w miesiącu z sali spotkań; możliwość bezpłatnego skorzystania do 2 godzin w miesiącu z sali konferencyjnej, - karta wadialna - pomoc umożliwiająca bezgotówkowe wnoszenie wadium, - Firma na próbę - zestaw proinnowacyjnych usług składających się na pakiet Firmy na próbę, oferowany w preferencyjnej cenie w formie miesięcznego abonamentu, obejmować będzie przede wszystkim możliwość testowego prowadzenia działalności gospodarczej. OPP przygotował również bardzo atrakcyjny pakiet usług dla posiadaczy Ostrowskiej Karty Przedsiębiorcy.

W OPP można m.in. wynająć biuro na godziny.


INFORMACJE

NR 10 | LISTOPAD 2016 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

3

ECO-MIASTO dla Ostrowa Ostrów Wielkopolski został laureatem konkursu ECO-MIASTO w kategorii „mobilność zrównoważona” oraz wyróżniony w kategorii „efektywność energetyczna budynków” (miasta poniżej stu tysięcy mieszkańców). Gala podsumowująca 4. edycję konkursu odbyła się we wtorek, 8 listopada 2016 roku, w Ambasadzie Francji. Był to niewątpliwie dzień Ostrowa Wielkopolskiego. Choć inne miasta również odebrały wyróżnienia i nagrody, to nasze miasto, mimo że w konkursie startowało po raz pierwszy, od razu osiągnęło ogromny sukces poza Wrocławiem i Słupskiem, tylko Ostrów Wielkopolski doceniony został dwukrotnie. - Otrzymaliśmy tę nagrodę za wszelkie działania, które mają prowadzić do zrównoważonego rozwoju miast i wiele działań związanych z infrastrukturą w ekologii, np. autobusy elektryczne, rower miejski, rozwój sieci ścieżek rowerowych, parking buforowy, centrum przesiadkowe, a także akcję zawiązaną z walką o czyste powietrze. W przyszłym roku chcemy przeznaczyć w budżecie 900 tysięcy złotych na wymianę starych pieców na piece ekologiczne - mówi prezydent Beata Klimek.

Jak podkreśliła prezydent Ostrowa, wszystkie te działania mają zapewnić zrównoważony rozwój średnim ośrodkom, takim jak Ostrów Wielkopolski. - Ta nagroda ma ogromne znaczenie. Po pierwsze pokazuje, że jesteśmy na właściwej drodze, że interesuje nas postęp. Po drugie, że działamy na rzecz środowiska naturalnego. Cieszę się, że możemy pokazać mieszkańcom Ostrowa Wielkopolskiego, że nasze wspólne wysiłki doceniane są także poza Ostrowem – dodała Beata Klimek. Organizatorem akcji jest Ambasada Francji w Polsce. W 2016 roku projekt wspierany jest przez Krajową Agencją Poszanowania Energii (KAPE) oraz Fundację Wspólnie Lafarge Holcim, a także przez Saint-Gobain, SAUR Polska, EDF Polska, DK Energy i TIRU.

Ostrów otrzymał nagrodę ECO-MIASTO w kategorii ,,mobilność zrónoważona’’.

baza O Ostrowie w Berlinie Tymczasowa ratownicza otwarta

16 listopada br., na zaproszenie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec, prezydent Ostrowa Beata Klimek uczestniczyła w polsko - niemieckiej konferencji partnerstw samorządowych w Berlinie. Było to spotkanie przedstawicieli rządów obydwu krajów, samorządowców i dyplomatów z okazji jubileuszu 25-lecia polsko - niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Prezydent Beata Klimek wzięła udział w konferencji w Berlinie.

Jak podkreślali organizatorzy, celem konferencji było docenienie dotychczasowych osiągnięć, a jednocześnie zidentyfikowanie wspólnych wyzwań, którym trzeba będzie sprostać w przyszłości oraz omówienie możliwych rozwiązań. Konferencja odbyła się z osobistym udziałem ministra spraw zagranicznych Niemiec – Franka Waltera Steimeiera, który objął to wydarzenie swoim honorowym patronatem. Do udziału w panelach dyskusyjnych, poza naukowcami, przedstawicielami rządów obu państw, niemieckich władz samorządowych oraz ambasadorami, zaproszeni zostali również prezydenci polskich miast: Gdańska – Paweł Ada-

mowicz, Krakowa – wiceprezydent Tadeusz Trzmiel i Ostrowa Wielkopolskiego – Beata Klimek. - Miło mi szczególnie, że jako prezydent Ostrowa Wielkopolskiego mogłam zaprezentować doświadczenia naszego miasta. Z przyjemnością odnotowuję, że działalność ostrowskiego samorządu oraz wprowadzane przez nas rozwiązania są doceniane przez naszych zachodnich sąsiadów – mówi prezydent Ostrowa, która poruszyła także temat prospołecznych działań realizowanych w tej kadencji na rzecz mieszkańców, takich jak miejskie becikowe, bezpłatny pobyt w miejskich przedszkolach, czy przyjazne budownictwo mieszkaniowe.

Na lotnisku w podostrowskim Michałkowie zainaugurowano działalność tymczasowej Bazy Śmigłowcowej Ratownictwa Medycznego. Będą z niej korzystać również mieszkańcy Ostrowa. Faktyczna baza ratownicza powstanie w 2018 roku ze środków województwa wielkopolskiego, a także z budżetu samorządów objętych zasięgiem działania śmigłowca ratunkowego. Ostrów wesprze budowę bazy kwotą ponad 126 tys. zł.

Baza ratownictwa medycznego w Michałkowie już działa.

Na terenie lotniska w Michałkowie oficjalnie otwarta została tymczasowa Baza Śmigłowcowa Ratownictwa Medycznego. W uroczystości wziął m.in. udział minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe to szczególna, elitarna część Państwowego Ratownictwa Medycznego. W tej chwili LPR to 500 osób w całej Polsce. 27 śmigłowców oraz samoloty, które pomagają przy transporcie chorych – podkreślił minister. Obecna baza tymczasowa to pierwszy etap jej faktycznego powstania. Profesjonalna baza funkcjonować zacznie w 2018 roku. Jak zaznaczył obecny na uroczystości marszałek województwa wiel-

kopolskiego Marek Woźniak w budżecie województwa zabezpieczono na ten cel ponad 3,5 mln zł, a 96 samorządów zdeklarowało się partycypować w kosztach jej budowy. Wśród nich jest także Ostrów Wielkopolski, który wsparł budowę bazy kwotą ponad 126 tysięcy złotych. - Nasze miasto również włączyło się w budowę bazy. Jak bardzo potrzebna jest to inwestycja pokazał moment podczas uroczystości, gdy śmigłowiec niósł pomoc chorej 4-latce. Od teraz mieszkańcy Ostrowa będą mogli czuć się spokojniej wiedząc, że transport w wymagane miejsce odbędzie się w jak najkrótszym czasie – zapewniła Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.


4

W skrócie: MEDALE I NAGRODY WRĘCZONE

15 osób pracujących na rzecz lokalnej społeczności uhonorowała prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek. Nagrody zostały wręczone podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w Ostrowskim Centrum Kultury. Nagrodę Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego otrzymali: Andrzej H. Bączyk, Krzysztof Cnotliwy, Sylwia Jakubek, Józef Kozan, Jacek Morawski, Andrzej Morta, Mateusz Ponitka, Teresa Siąkowska, Krystyna Sikora, Marian Sikorski, Anna Sobczak, Jan Sosnowski, Paulina Starzyńska, Edwin Stendera, Maria Szubert-Kornaszewska. Podczas sesji do grona Honorowych Obywateli Miasta Ostrowa Wielkopolskiego dołączył prof. Jarosław Czubak. Medale Republiki Ostrowskiej otrzymali: Florian Tomaszewski, Krzysztof Rowiński, Radosław Torzyński. Medale za Zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego odebrali: Mariusz Gołdyn, Mariola Musioł, Marcin Okrój, LKS „Centra” w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrowski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

PO SZCZEPIENIACH DLA SENIORÓW Niemal 900 seniorów z terenu Ostrowa Wielkopolskiego skorzystało z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie w ramach miejskiego programu polityki zdrowotnej. Program realizował Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Lekarza Rodzinnego „Rodzina” przy ulicy Wolności 24 w Ostrowie. W programie uczestniczyli ostrowianie urodzeni w 1956 roku i wcześniej. Każdy pacjent przed szczepieniem został przebadany przez lekarza. Szczepienia dla seniorów cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Bardzo szybko wypełniła się lista chętnych do skorzystania z programu. Program finansowany był z budżetu miasta i kosztował 39 600 złotych. Planowana jest jego kontynuacja.

NOWE FIRMY W PROGRAMACH 22 listopada, w ostrowskim Ratuszu, Beata Klimek, prezydent Ostrowa, podpisała porozumienia z partnerami programów Ostrowska Karta Seniora oraz Ostrowska Karta Rodziny 3+. Do programu, którego odbiorcami są ostrowscy seniorzy przystąpiło 27 nowych firm z różnych branż. Obecnie program wspiera 161 podmiotów oferujących różnego rodzaju zniżki i preferencje. Natomiast do programu skierowanego do ostrowskich rodzin wielodzietnych swój akces zgłosiło 21 przedsiębiorców i obecnie ich liczba wynosi już 192. Tego typu cykliczne spotkania z partnerami programów stanowią okazję do wymiany opinii i doświadczeń. Programy sprzyjają nawiązaniu współpracy pomiędzy samorządem, a przedsiębiorcami, która przynosi korzyść wszystkim uczestnikom programów. Blisko 7 000 ostrowskich seniorów korzysta z dokumentu Ostrowskiej Karty Seniora natomiast z dokumentu Ostrowskiej Karty Rodziny 3+ korzysta ponad 3 000. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego, którzy ukończyli 60. rok życia oraz przedstawicieli rodzin wielodzietnych do składania wniosków o wydanie kart w ramach miejskich programów.

INFORMACJE Ścieżka i zatoka na Budowlanych Trwają prace modernizacyjne na ulicy Budowlanych. Na odcinku od ulicy Zębcowskiej do Staroprzygodzkiej powstaje ścieżka rowerowa. By uporządkować sposób parkowania samochodów w tym miejscu wykonano również zatokę parkingową. Na wspomnianym odcinku powstaje ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego. Wykonano tu również zatokę parkingową. - Do tej pory samochody parkowały tu prostopadle do ulicy. Powstała zatoka parkingowa wymusza parkowanie równoległe. Dzięki temu zabiegowi samochody nie parkują w miejscu, gdzie przebiegać będzie ścieżka rowerowa - mówi Marcin Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg. W marcu tego roku na skrzyżowaniu ulic: Zębcowska/Budowlanych oddane do użytku zostało rondo, co poprawiło bezpieczeństwo kierowców. Na odcinku ulicy Budowlanych

Przy ul. Budowlanych powstała zatoka parkingowa.

od ulicy Zębcowskiej do Okopowej wykonano nowy chodnik. Inwestycja kosztowała blisko 65 tysięcy złotych - Pomyśleliśmy o pieszych i kierowcach, a teraz przyszedł czas na

rowerzystów. Ścieżka rowerowa pozwoli sympatykom jednośladów na bezpieczne poruszanie się przy tej ruchliwej ulicy – przekonuje Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Prace na Spichrzowej rozpoczęte Trwają prace remontowe na ulicy Spichrzowej. Miasto połowę kosztów tej inwestycji – ponad 300 tysięcy złotych - pozyskało z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej w latach 2016-2019”. Ulica Spichrzowa została już wcześniej częściowo wyremontowana. Pozostała jej część była jednak mocno wyeksploatowana i posiadała duże uszkodzenia. - W wielu miejscach ulicy Spichrzowej został odsłonięty bruk, a chodniki wykonane były z różnych rodzajów nawierzchni. Dzięki uzyskanym funduszom wydamy z budżetu miasta jedynie połowę całości kosztów inwestycji. To spora oszczędność o wysokości blisko 325 tys. zł. – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa. Pod koniec października Miejski Zarząd Dróg rozstrzygnął przetarg na realizację tej inwestycji.

Prace na Spichrzowej zostaną ukończone do końca br.

- W ramach prac wykonane zostaną roboty rozbiórkowe i ziemne, odwodnienie, a także chodnik i ścieżka rowerowa. Remont obejmie również budowę zjazdów i

zatoki autobusowej. Nie zabraknie też nowego oznakowania i uporządkowania terenu - mówi Marcin Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg.

W Ostrowie przybywa drzew Ponad 180 kolejnych drzew nasadzanych zostało w Ostrowie. – Zlecone przez nas inwentaryzacje dendrologiczne wykazały potrzebę wycinki chorych drzew. Roślin musi jednak stale przybywać – mówi Beata Klimek, prezydent miasta. Wyschnięte konary chorych drzew stanowią zagrożenie dla przechodniów oraz parkujących nieopodal samochodów. Widać to najlepiej przy większym wietrze, kiedy to wiele połamanych gałęzi zalega na chodniku. Często było tak w rejonie Stadionu Miejskiego, a mieszkańcy informowali o niebezpiecznych sytuacjach. Z tego powodu miasto zleciło w tym miejscu inwentaryzację dendrologiczną. Zinwentaryzowano 169 drzew i krzewów. Po powtórnym badaniu stan zdrowotny 72 sztuk uznano jako zły ze wskazówką ochronną – usunąć. Nasadzenia wykonują pracownicy Miejskiego Zakładu Zieleni. Pojawią się one m.in. na ulicach: Lotniczej, Towarowej, Spichrzowej, Śmigielskiego,

Nowe drzewa posadzono m.in. koło Ogródków Jordanowskich.

Paderewskiego i innych, a także w ostrowskich parkach. - To ponad 180 kolejnych drzew w naszym mieście. Drzew w Ostrowie przybywa, a dzięki kampaniom

i akcjom edukacyjnym zwiększa się świadomość ekologiczna naszych mieszkańców. Razem musimy walczyć o czyste powietrze w Ostrowie – przekonuje prezydent miasta.


INFORMACJE

NR 10 | LISTOPAD 2016 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

Basen po pięciu miesiącach prac Kończy się piąty miesiąc modernizacji ostrowskiego Basenu Miejskiego. Trwają prace spawalnicze oraz elewacyjne, a w ostatnim czasie zamontowano konstrukcje, na których umieszczone zostały zjeżdżalnie – kręta anakonda, szeroka rodzinna, a dla nieco starszych – kamikaze. W komorach technologicznych, które zbierać będą wodę z niecek, zakończono prace instalacyjne technologii uzdatniania wody basenowej. Rozpoczęto prace przygotowawcze do użytkowania i okresu zimowego. W nieckach wykonywane są roboty spawalniczo – ślusarskie. W niecce dziecięcej rozpoczęto montaż blach dennych. W budynku użytkowym natomiast trwa montaż instalacji elektrycznych i sanitarnych, a także izolacji przeciwwodnej dachu. Na terenie basenu stanęły już tez trzy zjeżdżalnie. Będą to z pewnością

Na Basenie Miejskim zamontowano już zjeżdżalnie.

atrakcyjne elementy ostrowskiego basenu. Dostarczono już także wodny plac zabaw. Równolegle trwają także prace elewacyjne. Budynek posiada już

częściowo okna i drzwi. Zakończono już prace przygotowawcze pod podłączenie z sanitarną siecią miejską, a także montaż elementów słonecznych tarasów.

Żłobek otwarty po modernizacji Do tej pory placówka mogła przyjąć około 90 dzieci. Obecnie żłobek dysponuje liczbą blisko 150 miejsc. Na prace modernizacyjne wydano prawie milion złotych. Ponad połowa pozyskana została ze środków zewnętrznych. Zakończenie prac modernizacyjnych w ostrowskim żłobku to ważny dzień dla wielu ostrowskich rodzin. Od tej pory będzie on służył większej liczbie dzieci. - Dzieci przybywa i potrzebujemy dla nich kolejnych miejsc. Każda wracająca do pracy mama musi mieć pewność, że jej dzieckiem, w profesjonalny sposób, w przyjaznym otoczeniu, zajmą się profesjonalne opiekunki – zapewnia Beata Klimek, prezydent Ostrowa. Prace związane z adaptacją i termomodernizacją niedawnego budynku Publicznego Przedszkola nr 3 na cele Żłobka Miejskiego kosz-

W skrócie: KAMIENICE ZABYTKAMI Kolejne dwie ostrowskie kamienice wpisane zostały do rejestru zabytków. To budynki mieszczące się pod adresami: Wrocławska 46 oraz Raszkowska 13. Kamienica przy ulicy Wrocławskiej to jeden z najstarszych zachowanych domów mieszkalnych w mieście. Z zachowanych zabytkowych elementów substancji budowlanej o wartościach artystycznych na szczególną uwagę zasługują: schody wewnętrzne klasycystyczne, stolarka drzwiowa podłoga fryzowa, piec z kafli zielonych secesyjny, skromny detal architektoniczne fasady i elewacji szczytowej południowej. Dwie połączone ze sobą kamienice przy ulicy Raszkowskiej, ze względu na swoje dzieje budowlane, posiadają wartość naukową dla miasta. Kamienica wyróżnia się charakterystyczną dwuczłonową bryłą o właściwych gabarytach ale o zróżnicowanych kształtach dachów. W dwóch górnych kondygnacjach mieszkalnych zachowana jest oryginalna substancja budowlana o wartościach artystycznych zabytkowych, tj. bogaty detal architektoniczny fasady, stolarka okienna, balustrady balkonów, a wewnątrz dwutraktowy układ wnętrz, stolarka drzwiowa, reprezentacyjne schody w budynku frontowym i sufity z fasetami dekorowanymi ornamentem, rozeta sufitowa oraz piece kaflowe. - Dzięki wpisaniu tych budynków do rejestru zabytków ich właściciele będę mogli ubiegać się o dofinansowanie miejskie oraz unijne na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa.

BANK CZASU SENIORA Po remoncie żłobek może przyjąć blisko 150 dzieci.

towały blisko milion złotych. Miastu udało się pozyskać ponad pół miliona złotych dofinansowania z resortowego programu „MALUCH”. Prace obejmowały m.in. roboty rozbiórkowe, wykonanie stolarki

okiennej i drzwiowej, tynkowanie, malowanie, kładzenie posadzek i okładzin ceramicznych, montaż balustrad i mobilnych ścian. Wykonano tu również prace elektryczne oraz sanitarne.

„Lutek” w Aleksandrowie Kujawskim

Lokomotywa spalinowa - popularny „Lutek”, który lata temu był atrakcją Piasków, doczeka się renowacji. Pojazd został przetransportowany do Aleksandrowa Kujawskiego, gdzie przeprowadzona zostanie weryfikacja jego stanu technicznego, stopień zużycia poszczególnych elementów oraz prace naprawcze. W ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego, po głosowaniu, do realizacji zakwalifikowały się cztery zadania, które uzyskały największą liczbę głosów. Projektem, który zajął piąte miejsce była - „Naprawa i przywrócenie sprawności technicznej kolejki wąskotorowej na Piaskach – Szczygliczce”. Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy możliwości finansowych miasto zdecydowało się na realizację również piątego zadania. Ogłoszono przetarg na wykonanie prac. Wygrała go firma „Pat – Pol” Sławomir Rybacki z Aleksandrowa Kujawskiego. - Lokomotywa od wielu lat nie była używana, a jej stan z roku

5

na rok się pogarszał. Stąd potrzeba kompleksowego remontu. Pojazd będzie zdemontowany, by każdy podzespół został zweryfikowany do dalszej modernizacji lub, jeśli to konieczne, wymiany – tłumaczy Beata Klimek, prezydent Ostrowa. Czynności naprawcze wykonane zostaną w kilku osobnych zakresach: podwozia, układu hamulcowego, układu napędowego oraz nadwozia lokomotywy. Po pracach modernizacyjnych nadwozie zostanie pokryte lakierami poliuretanowymi. Po pracach remontowych wykonawca przeprowadzi próby stacjonarne oraz sprawdzi prawidłowe działanie

Bank Czasu Seniora to grupa ludzi, którzy chcą nawzajem świadczyć sobie bezpłatne usługi. Działanie banku jest bardzo proste - każdy z członków społeczności proponuje innym swoje usługi, a w zamian korzysta z oferty wybranych osób z banku. Jest to okazja do zawarcia nowych znajomości, integracji ze środowiskiem, okazja do zwiększonej aktywności dla tych, którzy mają więcej wolnego czasu, okazja do zdobycia nowych umiejętności i wreszcie do wsparcia osób w trudnej sytuacji życiowej. Jak zostać członkiem Banku Czasu Seniora? 1. Należy skontaktować się telefonicznie z koordynatorem funkcjonującym w Dziennym Domu „Senior -WIGOR” przy ul. Limanowskiego 17, pod nr tel. 62 720 48 26, aby umówić się na wstępną rozmowę. 2. Pracownik Dziennego Domu „Senior-WIGOR” porozmawia z osobą zainteresowaną i poinformuje, co to znaczy być członkiem „Banku Czasu Seniora”. Na miejscu będzie można wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz ankietę, w której zawarta będzie informacja o tym, jakie usługi i umiejętności dana osoba może zaoferować, a czego oczekuje.

ZAPROSZENIE

Popularny ,,Lutek’’ pojechał do renowacji.

urządzeń pomiarowych i kontrolnych, a także urządzeń sygnałowych oraz oświetlenia.

3 grudnia 2016 roku, o godzinie 15:00, na Dużej Scenie Ostrowskiego Centrum Kultury w Ostrowie Wielkopolskim, odbędą się Wielkopolskie Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

Bezpłatne wejściówki można odebrać w kasie OCK przy ulicy Wolności 2 (kasa, tel. 62 736 40 61).


6

INFORMACJE

Plastyczny konkurs ekologiczny podsumowany

W Ostrowskim Centrum Kultury odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego, w ramach kampanii społecznej „Ostrów smogowi mówi NIE”, zorganizowanego przez Miejski Zakład Zieleni w Ostrowie. Konkurs skierowany był do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Na działania w ramach kampanii spółka pozyskała bezzwrotną dotację w wysokości 50 tysięcy złotych z Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W Ostrowie Wielkopolskim trwa kampania informacyjna „Ostrów smogowi mówi NIE”. Urząd Miejski wraz z Miejskim Zakładem Zieleni oraz Zakładem Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO przekonują ostrowian o niebezpieczeństwach płynących z palenia śmieci w przydomowych piecach. Na terenie miasta pojawiły się bilbordy, banery oraz plakaty. W ramach kampanii MZZ zorganizował konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej, którego podsumowanie odbyło się w Ostrowskim Centrum Kultury. Nagrody laureatom wręczali: Beata Klimek, prezydent Ostrowa, Krystyna Aleksandrzak, kierownik Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Marek Kolasiński, prezes Zarządu

Centrum Rozwoju Komunalnego, Sławomir Piskorski, przewodniczący Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Zieleni, Andrzej Strykowski, prezes Zarządu Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO SA oraz Wojciech Białas, prezes Miejskiego Zakładu Zieleni. Komisja konkursowa zdecydowała przyznać nagrody specjalne dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim. Nagrodami doceniono również autorki pracy plastycznej, która była inspiracją do stworzenia wizerunku kampanii „Ostrów Smogowi mówi NIE” Aleksandrę Wichłacz, Zuzannę Sitnik i Natalię Zwias. Konkurs zorganizowany został pod patronatem Beaty Klimek, Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

LAUREACI KONKURSU W kategorii szkół gimnazjalnych komisja konkursowa przyznała trzy nagrody główne oraz trzy wyróżnienia i 8 nagród pocieszenia:

W kategorii szkół podstawowych – klasy I-III - przyznano trzy nagrody główne oraz trzy wyróżnienia i 15 nagród pocieszenia:

III MIEJSCE Aleksandra GLAPA – klasa II, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II,

III MIEJSCE Lena KOWALCZYK – klasa I, Szkoła Podstawowa Spółdzielni Oświatowej „Edukator”,

II MIEJSCE Zuzanna KASPEREK – klasa III, Gimnazjum nr 3 im. Polskich Olimpijczyków,

II MIEJSCE Julia DERA – klasa III, Szkoła Podstawowa nr 11 im. M. Ferića

I MIEJSCE Magdalena WOŹNIAK – klasa I, Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów

I MIEJSCE Magdalena WIETECKA – klasa III, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Królowej Jadwigi

W kategorii szkół podstawowych – klasy IV -VI - przyznano trzy nagrody główne oraz trzy wyróżnienia i 15 nagród pocieszenia:

W kategorii przedszkoli nagrody otrzymali: Stanisław ZAWADZKI – Publiczne Przedszkole nr 9 im. Misia Uszatka, Laura KLUPIEĆ – Publiczne Przedszkole nr 12 „TĘCZA”, Amelia ZIMA – Publiczne Przedszkole nr 12 „TĘCZA”, Anna PRZYBYŁ – Publiczne Przedszkole nr 13 im. Sindbada, Pola WASIALEWSKA – Publiczne Przedszkole Sióstr Salezjanek.

III MIEJSCE Amelia SZEBESTA – klasa V, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II, II MIEJSCE Greta STREMLAU – klasa VI, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II, I MIEJSCE Natalia POKRYWA – klasa V, Szkoła Podstawowa nr 7 im. gen. Józefa Bema

Organizatorzy zadbali także o nagrody pocieszenia dla wszystkich przedszkolaków.


GOSPODARKA

NR 10 | LISTOPAD 2016 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

7

Blisko 2 mln zł dotacji z ministerstwa

Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało 1,8 mln zł dotacji na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9. Inwestycja zakończy się w przyszłym roku.

Obecnie na budowie hali trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Projekt hali sportowej sporządzono w technologii energooszczędnej. Pierwsza, sportowa kondygnacja, poza salą sportową, mieścić będzie m.in. szatnie i zaplecze sanitarne. Będzie tu także sala fitness/ siłownia oraz sklepik. To wszystko stworzy szkolne centrum sportowe. Na piętrze łącznika, który spina budynek szkolny z halą sportową zlokalizowane zostały cztery jasne i przestronne sale dydaktycz-

ne, których brakowało szkole oraz węzeł higieniczno-sanitarny. Zagospodarowany zostanie także teren wokół hali. - Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 pewnie nie mogą się już doczekać nowego obiektu sportowego, ale na zajęcia w nowej hali będą musieli poczekać do przyszłego roku - mówi prezydent Beata Klimek. - Budowa od początku przebiegała bardzo sprawnie i zgodnie z harmonogramem. Bryła budynku już stoi, teraz czas na montaż wszystkich instalacji i

Na zajęcia w nowej hali uczniowie muszą poczekać do przyszłego roku.

wykończenie budynku. Zagospodarowany zostanie też dziedziniec między halą a szkołą, dzięki czemu uczniowie będą mieli przyjemne miejsce, gdzie będą mogli spędzać przerwy. Inwestycja kosztuje nieco ponad 7,5 mln zł, a wykonawca zaoferował 10-letni okres gwarancji na wykonane przez niego roboty budowlane. Powierzchnia zaprojektowanej zabudowy hali sportowej to 2001,05 m2. Maksymalna wysokość obiektu to 11,37 m. Cały

budynek przystosowany będzie dla osób niepełnosprawnych. - Tak duża dotacja to bardzo dobra wiadomość dla naszego miejskiego budżetu – dodaje prezydent Beata Klimek. - Dziękuję wszystkim, którzy życzliwie wspierali ten wniosek, ministrowi Andrzejowi Derze, posłowi Janowi Mosińskiemu, a szczególnie senatorowi Łukaszowi Mikołajczykowi, który najpierw doglądał inwestycji jako dyrektor szkoły, a potem wspierał nas już jako senator!

Trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku.

II SPOTKANIE KLUBU KOBIET PRZEDSIĘBIORCZYCH W Ostrowskim Parku Przemysłowym odbyło się II Spotkanie Kobiet Przedsiębiorczych. Tematem spotkania była ,,Sprzedaż na obcasach’’, a gościem specjalnym była Monika Bartkowiak. Organizatorami wydarzenia byli: Klub Kobiet Przedsiębiorczych oraz spółka Ostrowski Park Przemysłowy. Główną ideą działalności Klubu Kobiet Przedsiębiorczych jest stworzenie platformy do wymiany biznesowej i ideowej dla kobiet, prowadzących własną działalność gospodarczą oraz tych piastujących decyzyjne stanowiska w rozmaitych firmach. Działania te służą zarówno wspieraniu postaw przedsiębiorczości wśród kobiet, poprzez poszukiwanie nowych partnerów biznesowych, jak również promocji pozytywnych wzorców na zewnątrz. Kobiety przedsiębiorcze z Ostrowa, które przybyły na ostrowskie spotkanie

miały okazję wymienić się swoimi doświadczeniami, a także zapoznać się z wystąpieniem gościa specjalnego Moniki Bartkowiak, trenera biznesu, managera, handlowca, sprzedawcy, pasjonata sprzedaży i kontaktów międzyludzkich. Jest także autorką bloga, artykułów branżowych w czasopismach (m.in. Nowa Sprzedaż), założycielką grupy społecznościowej Sprzedaż 3.0 Podczas spotkania kobiety przedsiębiorcze dyskutowały o umiejętności sprzedaży, która to umiejętność potrzeb-

na jest każdemu przedsiębiorcy. Kobiety mówiły o tym, jak sprzedawać ,,na obcasach’’? Jak sprawić, aby klient chciał spotkać się właśnie z Tobą? Wszystkie panie zgodnie podkreślały, jak ważne jest nawiązywanie pierwszego kontaktu z klientem. A to tylko 60 sekund, a w tym czasie trzeba powiedzieć o sobie i o swojej firmie. To było drugie tego typu spotkanie w Ostrowie, ale jak zapewniają organizatorzy będą kolejne, gdyż cieszą się one sporym zainteresowaniem.


8

GOSPODARKA

MZGM ZASADY SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKALNYCH

Wykup swoje mieszkanie

MZGM POMAGA MŁODYM PRZEDSIĘBIORCOM

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w ramach programu ,,Dla przedsiębiorczych’’ wspierać będzie młodych ostrowskich biznesmenów, wynajmując im lokale po preferencyjnych cenach. W ramach programu przewiduje się wsparcie młodych osób i początkujących przedsiębiorców prowadzących lub chcących rozpocząć własną, jednoosobową działalność gospodarczą i poszukujących w tym celu lokalu użytkowego na terenie Ostrowa Wielkopolskiego. Oferta obejmuje wynajem lokali użytkowych o powierzchni do 40 m2, będących w zasobach MZGM na preferencyjnych warunkach cenowych. Kryteria wyłaniania uczestników programu: 1. Uczestnikami i stronami umów najmu lokali użytkowych, będą osoby fizyczne rozpoczynające, lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spełniające następujące kryteria: ■ planują założyć własną działalność gospodarczą po raz pierwszy, ■ prowadzą pierwszą działalność gospodarczą, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy. Okres liczony jest od momentu wpisu działalności do CEiDG, ■ zamieszkują w Ostrowie Wielkopolskim. Warunki najmu: ■ uczestnik programu obejmie lokal na podstawie zawartej umowy najmu, ■ opłata preferencyjna za wynajem wynosi 6 zł netto/m2 + VAT, oraz opłaty związane z eksploatacją lokalu, ■ okres preferencyjnego wynajmu obejmuje 2 lata od momentu podpisania umowy najmu, ■ po upływie okresu preferencyjnego stawka czynszu za wynajmem zostanie ustalona zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi w MZGM, ■ lokale zlokalizowane są w centrum miasta. W przypadku liczby chętnych przewyższającej dostępność oferowanych lokali o wyniku wyboru zdecyduje losowanie. Szczegółowe informacje dotyczące programu „Dla przedsiębiorczych’’ dostępne są na stronie internetowej spółki: www.mzgm.pl. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Kościuszki 14

Tel.: (62) 738 70 90 www: www.mzgm.pl e-mail: mzgm@mzgm.pl

Od 1 grudnia br. najemcy lokali komunalnych będą mieli możliwość wykupu swoich mieszkań. To dobra wiadomość dla ostrowian.

Podczas wrześniowej sesji Rady Miejskiej zmieniono Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w zakresie sprzedaży lokali mieszkalnych oraz podjęto uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i stosowania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach będących własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. Lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej również będą podlegać sprzedaży, a zasady sprzedaży będą spójne z zapisami określonymi w uchwale Rady Miejskiej. Przepisy wchodzą w życie 1 grudnia 2016 roku i od tego dnia będzie możliwe składanie wniosków o wykup lokalu. - Sprzedaż lokalu nastąpi na pisemny wniosek osoby uprawnionej, czyli najemcy lub jego osób bliskich wspólnie zamieszkujących - mówi Ryszard Wiśniewski, prezes MZGM w Ostrowie. - Najemca nie może być obciążony zaległościami czynszowymi. Ustalenia ceny lokalu dokona rzeczoznawca majątkowy. Nabywcom przysługiwać będą bonifikaty: * w wysokości 1 proc. za każdy rok najmu lokalu u dotychczasowego właściciela lub jego poprzednika prawnego, * w wysokości 10 proc. w przypadku sprzedaży lokalu na rzecz najemcy będącego kombatantem w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego z późniejszymi zmianami, * w wysokości 20 proc. w przypadku jednorazowej zapłaty za nabywany lokal dokonany przez nabywcę przed zawarciem umowy sprzedaży. Przysługujące zniżki odlicza się kolejno od kwoty wyliczonej z uwzględnieniem należnej bo-

Od 1 grudnia mieszkańcy mogą starać się o wykupienie mieszkania. nifikaty, przy czym maksymalna wysokość zastosowanych zniżek nie może przekroczyć 75 proc. ceny nabywanego mieszkania. Przysługujące zniżki nie są sumowane. Na wniosek nabywcy istnieje możliwość sprzedaży lokalu na raty. Ustalona do zapłaty cena lokalu może zostać rozłożona na 10 rocznych rat. - Oczywiście w przypadku zakupu lokalu na raty nabywcy nie przysługuje zniżka w wysokości 20 proc. z tytułu jednorazowej zapłaty ceny - dodaje prezes MZGM. Najemcy lokalu mieszkalnego, który za pisemną zgodą wynajmującego poniósł udokumentowane nakłady na remont kapitalny lub przebudowę lokalu, przebudowę strychu lub innego pomieszczenia na lokal mieszkalny, budowę lokalu mieszkalnego w ramach nadbudowy lub rozbudowy, odlicza się od wartości rynkowej lokalu określonej przez rzeczoznawcę kwotę odpowiadającą udziałowi tych nakładów w wartości lokalu pod warunkiem, iż nakłady te nie podlegały wcześniejszemu rozliczeniu w czynszu lub też nie były zwrócone najemcy w jaki-

kolwiek inny sposób, z wyjątkiem przypadków, w których wynajmujący wyłączył możliwość rozliczenia nakładów. Obowiązek udokumentowania poniesionych nakładów jak i pisemnej zgody wynajmującego spoczywa na najemcy. Nakłady poniesione przez najemcę uwzględniane są w wycenie rzeczoznawcy (operacie szacunkowym) określającej wartość rynkową lokalu. Po stronie nabywcy leży pokrycie kosztów przygotowania lokalu mieszkalnego do sprzedaży, w szczególności kosztów ustalenia ceny lokalu oraz kosztów umowy notarialnej i wszystkich opłat z nią związanych. - W związku z oczekiwaniami społecznymi i licznymi zapytaniami dotyczącymi sprzedaży lokali mieszkalnych postanowiliśmy umożliwić mieszkańcom wykup swoich mieszkań - mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa. - To kolejny punkt mojego programu wyborczego, który zgodnie ze złożoną obietnicą został zrealizowany. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży lokali mieszkalnych dostępne są na stronie internetowej spółki: www.mzgm.pl.


GOSPODARKA

NR 10 | LISTOPAD 2016 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

9

KONGRES MIESZANIOWY

Samorządowcy z całej Polski dyskutowali w Ostrowie Przez dwa dni Ostrów Wielkopolski gościł samorządowców z całej Polski podczas Kongresu Mieszkaniowego. Swoje doświadczenia na temat finansowania i eksploatacji budownictwa mieszkaniowego wymienili najlepsi praktycy i specjaliści w tej dziedzinie. W sumie w panelach dyskusyjnych wzięło udział 13 prelegentów. Założenia rządowego programu „Mieszkanie plus” przybliżyła przedstawicielka Departamentu Mieszkalnictwa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Katarzyna Szpot – Prusak. W Kongresie Mieszkaniowym „Finansowanie i eksploatacja budownictwa mieszkaniowego - szansa dla młodych” uczestniczyli samorządowcy między innymi ze Śremu, Polkowic, Ustki, Cieszyna, Stargardu, Torunia, Krakowa, Mikołajek i Kutna. Kongres swoją obecnością zaszczycili również: poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak, senatora RP Łukasza Mikołajczyka reprezentował dyrektor biura Dawid Korzeniewski, zastępca prezydenta Ostrowa Ewa Matecka, a także radni miejscy. Gości powitała prezydent Beata Klimek. Od 2008 roku w Ostrowie Wielkopolskim realizowany jest program mieszka-

niowy „Dla systematycznych”, autorstwa byłego prezesa MZGM Mariana Kupijaja, a obecnie prezesa spółki OZC S.A., który doskonale się sprawdza nie tylko w naszym mieście, ale także w innych gminach. Przykładem jest liczące niespełna 4 tys. mieszkańców miasto w województwie warmińsko-mazurskim. Mowa tutaj o programie mieszkaniowym „Dla systematycznych” w Mikołajkach. - Do tej pory w Mikołajkach odbyły się dwie edycje tego programu. W pierwszej edycji wybudowaliśmy 22 mieszkania. Zainteresowanie mieszkaniami jest tak duże, że po wybudowaniu pierwszego budynku musieliśmy ogłosić nabór już na kolejny blok. W najbliższy czwartek oddajemy klucze kolejnym osobom do 48 mieszkań. Wzorowaliśmy się bardzo mocno na ostrowskim programie, jednak zmodyfikowaliśmy go do potrzeb naszego małego miasteczka – wyjaśnia Joanna Wróbel, sekretarz miasta i gminy Mikołajki. W ciągu dwóch dni na kongresie swoje prezentacje przedstawiło 13 prelegen-

tów między innymi dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta w Krakowie, Katarzyna Bury. - Ten kongres to platforma prezentacji, którymi powinniśmy się dzielić, bo zarówno małe jak i duże miasta w pewnym zakresie mają podobne problemy, różnica jest tylko w skali. Cieszę się bardzo, że Ostrów zdecydował się na tego typu konferencję. W Krakowie nadal mamy kolejkę 3 tys. osób oczekujących na mieszkania. Mam nadzieję, że program „Mieszkanie plus” odniesie sukces i problem mieszkaniowy w skali całej Polski zostanie chociaż w jakimś stopniu rozwiązany – mówiła Katarzyna Bury. Przedsięwzięcie odbyło się pod honorowym patronatem Ministra Infrastruktury i Budownictwa, a także Związku Miast Polskich oraz Prezydent Miasta Ostrowa, patronem kongresu był PKO Bank Polski S.A. - Do Ostrowa Wielkopolskiego zjechali samorządowcy z całej Polski, aby zapoznać się z naszymi - ostrowskimi rozwiązaniami i rozwojem lokalnego, samorzą-

dowego budownictwa mieszkaniowego. Cieszy, że nasz program wdrażany jest też w innych gminach. To także doskonały moment, by wymienić się doświadczeniami i dobrymi praktykami. Z przyjemnością wysłuchałam również innych propozycji, gdzie burmistrzowie i prezydenci miast mogli się pochwalić tym, co robią dla swoich mieszkańców – powiedziała prezydent Beata Klimek. W czasie kongresu prezentowano też nowoczesne narzędzia finansowe dla samorządów - jak fundusz municypalny i obligacje przychodowe. - Uczestnicy kongresu mieli możliwość w czasie paneli porozmawiania z osobami, które proponują różne rozwiązania w finansowaniu budowy mieszkań komunalnych. W kraju realizowanych jest wiele ciekawych programów w tym zakresie. Ostrów realizuje jeden z nich. Cieszymy się, że niektóre miasta ostrowski program dostosowują do swoich potrzeb i go realizują – mówi Ryszard Wiśniewski, prezes MZGM w Ostrowie Wielkopolskim.


10

GOSPODARKA

MZK

NAJWYŻSZA BEZZWROTNA DOTACJA DLA MZK S.A.

Bezpieczne, nowoczesne i ekologiczne - takie są nowe autobusy

JAK CIĘ WIDZĄ...

Od kilku tygodni kierowcy Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrowie ubrani są w jednakowe stroje - swetry, koszule oraz krawaty. Prezentują się bardzo elegancko.

- Pasażerowie naszą spółkę oceniają bardzo często poprzez pryzmat naszych kierowców mówi Bartosz Ziółkowski, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim. - Dlatego uznaliśmy, że muszą oni elegancko wyglądać, gdyż są na ,,pierwszej linii frontu’’ i kształtują wizerunek MZK. To był strzał w przysłowiową dziesiątkę. Pasażerowie go sobie chwalą. Także kierowcy uważają, że to bardzo dobre rozwiązanie. Poza tym spółka zakupiła dla kierowców urządzenia Bluetooth, by mogli w czasie jazdy bezpiecznie korzystać z telefonów komórkowych. - I nie chodzi tu o rozmowy prywatne, ale przecież z kierowcami bardzo często kontaktuje się nasz kontroler ruchu i nie mogliśmy pozwolić, by owe rozmowy wpływały na bezpieczeństwo przewożonych przez naszą spółkę pasażerów - dodaje prezes MZK. Przypomnijmy także, że od października br. autobusy MZK na wieczornych kursach mają ochronę, która dba o bezpieczeństwo podróżujących pasażerów.

Miejski Zakład Komunikacji S.A. ul. Lotnicza 30, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. 62 73 76 110, fax. 62 58 45 008 www: www.mzk-ostrow.com.pl e-mail: sekretariat@mzk-ostrow.com.pl

Miejski Zakład Komunikacji S.A. w Ostrówie planuje zakup 4 autobusów o napędzie elektrycznym oraz 3 autobusów z silnikami diesla spełniającymi najwyższe europejskie normy. A wszystko za pieniądze pochodzące z najwyższej bezzwrotnej dotacja w historii Ostrowa dla tej miejskiej spółki. Projekt ,,Unowocześnienie transportu miejskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski”, który jest wynikiem współpracy Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A., spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe oraz Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski, zajął wysokie 5 miejsce wśród 21 projektów z całej Wielkopolski, które zostały zgłoszone do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Na działanie związane z transportem miejskim WRPO przeznaczyło 140 milionów złotych. Środki te wystarczyły na sześć pierwszych projektów. Ostrowskie dofinansowanie opiewa na 14.885.225 zł. Natomiast całość ostrowskiego projektu ma wartość ponad 20 milionów złotych. Jak podkreśla prezes MZK Bartosz Ziółkowski, celem tego projektu jest zwiększenie wykorzystania transportu publicznego w Ostrowie Wielkopolskim przy jednoczesnym ograniczeniu emisji substancji szkodliwych do atmosfery. - Projekt ograniczy zjawisko degradacji środowiska, zagrożenia bezpieczeństwa oraz zmniejszy uciążliwość transportu dla otoczenia - mówi Bartosz Ziółkowki. - Zostanie podniesiony standard taboru należącego do MZK S.A. Robimy wszystko, by transport publiczny w naszym mieście był jak najbardziej atrakcyjny i dzięki temu zmniejszał się udział transportu indywidualnego w Ostrowie. W ramach zadania zaplanowano zakup 4 autobusów o napędzie elektrycznym oraz 3 autobusów z silnikami diesla spełniającymi najwyższe europejskie normy. Każdy z nowych autobusów napędzany będzie silnikiem wysokoprężnym spełniającym wymogi normy czystości spalin EURO 6 i standardu EEV - zostanie w nich zastosowana metoda wtórnej obróbki spalin

Prezez MZK Bartosz Ziółkowski nie ukrywa swojego zadowolenia z pozyskanych środków.

pozwalająca zmniejszyć emisję gazów tlenku azotu (NOx) i cząstek stałych (PM) lub silnikiem elektrycznym. Autobusy zastąpią 7 obecnie użytkowanych pojazdów, które już dawno przestały spełniać normy dotyczące emisji i których eksploatacja z roku na rok staje się coraz bardziej kosztowna. - Co ważne z punktu widzenia naszych użytkowników, nowe autobusy będą bardzo bezpieczne, a dodatkowo ekologiczne i zeroemisyjne - mówi Bartosz Ziółkowski. - Nie zapominamy również o osobach niepełnosprawnych. Zakupione zostaną autobusy niskopodłogowe posiadające drzwi środkowe, które zapewniają dogodny dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W nowych autobusach w środkowej ich części wyznaczone będą miejsca dla osób na wózku z możliwością zabezpieczenia podróżujących niepełnosprawnych pasami bezpieczeństwa. System luster wewnętrznych umożliwi kierowcy autobusu zwrócenie szczególnej uwagi na korzystające z jazdy osoby niepełnosprawne.

Autobusy posiadać będą funkcję tak zwanego przyklęku - w momencie otwarcia drzwi na przystanku, pojazd obniża się o kilkanaście centymetrów ułatwiając wejście i wyjście osobom starszym i niepełnosprawnym. Wraz z autobusami zakupione i zamontowane zostaną dwie dwustanowiskowe stacje ładowania autobusów elektrycznych. Stacje ładowania autobusów zasilane będą energią elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł, a dostawcą energii będzie Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. - Wiele mówi się o tym, że choć autobusy są elektryczne, jednak energię dla nich uzyskuje się poprzez spalanie węgla - mówi prezez MZK. - W przypadku naszego miasta i kogeneracji oraz biomasy z OZC otrzymujemy energię „zieloną”, a więc nie ma potrzeby pozyskiwać jej z elektrowni węglowych, jak praktykuje się w niektórych miastach posiadających tabor elektryczny. Nasze nowe autobusy zaczną jeździć po ostrowskich ulicach już w przyszłym roku, a dzięki dofinansowaniu spółka zapłaci za nie jedynie 15 proc. wartości.


GOSPODARKA

NR 10 | LISTOPAD 2016 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

11

WODKAN

OPTYMALIZACJA BILANSU ENERGETYCZNEGO

Wdrożone działania i plany na przyszłość

WODKAN INWESTUJE

Po przeprowadzonej we wrześniu br. modernizacji - wymianie dysków napowietrzających reaktora biologicznego oczyszczalni - zgodnie z przewidywaniami znacząco spadło zużycie energii elektrycznej. Na napowietrzanie o ok. 20 proc. i ogółem na oczyszczalni o ok. 10 proc. W ciągu roku może to przynieść oszczędności sięgające ok. 80 tys. zł. W tym samym czasie obserwuje się wymierne efekty uruchomionej niedawno instalacji do kofermentacji, tj. wspólnej fermentacji w wydzielonych komorach osadów ściekowych i przyjmowanych dodatkowo odpadów. Fermentacja beztlenowa ma na celu redukcję masy organicznej osadów i produkcję z nich biogazu - paliwa dla kogeneratorów. W wyniku wspólnej fermentacji wyżejwymienionych substratów następuje polepszenie i stabilizacja procesu przy znaczącym wzroście produkcji biogazu. Dzięki takiej synergii produkcja biogazu zwiększyła się o ok. 20 proc. - Wzrost produkcji biogazu przekłada się na wzrost produkcji energii elektrycznej i ciepła, czyniąc w chwili obecnej oczyszczalnię samowystarczalną pod względem energetycznym - mówi Marek Karolczak, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Wodkan S.A. w Ostrowie. - Występują nawet chwilowe nadwyżki - w listopadzie jak dotąd wyprodukowano o 17 proc. więcej energii elektrycznej niż wynosiło zużycie. Ta nadwyżka zostaje sprzedawana do sieci elektroenergetycznej. Dla zobrazowania sytuacji należy odnotować, że w dotychczasowym, ponad pięcioletnim okresie eksploatacji układu kogeneracyjnego pokrywano z produkcji własnej niecałe 70 proc. zużycia energii elektrycznej przez oczyszczalnię. Przy tak dużej produkcji biogazu, oscylującej w granicach 100 proc. możliwości wytwórczych elektrowni biogazowej w oczyszczalni ścieków w Rąbczynie, kluczowe staje się utrzymanie w należytej sprawności eksploatowanych kogeneratorów. Nie byłoby to pewnie możliwe, gdyby nie poczynione wcześniej - na przełomie roku - inwestycje w postaci instalacji osuszania biogazu oraz montażu filtra z węglem aktywowanym. Dzięki tym działaniom znacząco polepszono jakość bioga-

Inwestycje przeprowadzone na oczyszczalni przyczyniły się do spadku zużycia energii elektrycznej. zu co pozwala unikać kosztownych remontów, awarii i przestojów, które wcześniej dawały się we znaki. Pozytywne doświadczenia z wyżej wymienionych działań i inwestycji zachęcają do dalszych projektów, m.in.: wymiany dmuchaw powietrza na bardziej energooszczędne, zastosowania systemu automatyki i sterowania napowietrzaniem reaktora biologicznego w zależności od stężenia amoniaku - większa sprawność układu, niższe koszty eksploatacji oraz we współpracy z Centrum Rozwoju Komunalnego budowy nowego węzła kofermentacji, celem zapewnienia energii potrzebnej do wysuszenia powstających na oczyszczalni ścieków w Rąbczynie osadów ściekowych. W ramach realizowanej koncepcji planuje się zrealizować rozpoznanie rynku wraz z analizami laboratoryjnymi dającymi odpowiedź na pytanie o maksymalną możliwość produkcji biogazu. W najbardziej ambitnym wariancie powstałby kolejny układ kogeneracyjny wytwarzający energię elektryczną do odsprzedaży do sieci z możliwością wykorzystania tzw. ciepła odpadowego do suszenia wyżej wspomnianych osadów.

- Osady ściekowe powstające obecnie na oczyszczalni w Rąbczynie charakteryzują się ponad 80 proc. uwodnieniem - dodaje Marek Karolczak. - Wysuszenie osadu w suszarni ma na celu obniżenie uwodnienia do ok. 10 proc., co czyni osad „paliwem” o wartości opałowej porównywalnej z węglem brunatnym. Dodatkowo taki osad może stanowić odnawialne źródło energii. Spółka ma plany, aby w ramach tzw. łańcucha komunalnego koordynowanego przez CRK powstała zarządzana przez Ostrowski Zakład Ciepłowniczy elektrociepłownia na paliwa alternatywne, zasilana strumieniem wysuszonego osadu z oczyszczalni Wodkanu oraz frakcją kaloryczną z odpadów komunalnych preRDF z Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Dzięki temu ambitnemu projektowi Ostrów Wielkopolski zwiększy wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej oraz dostosuje się do wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska, które wykluczają składowanie na wysypisku odpadów komunalnych m.in. ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych czy też odpadów komunalnych o wartości ciepła spalania > 6 MJ/kg.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodkan S.A. cały czas prowadzi na terenie miasta liczne inwestycje. Część zadań udało się już zakończyć, a część jest nadal w trakcie realizacji. Ostatnio zrealizowano zadania to: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krotoszyńskiej, od ul. Bema do nr 107; budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chłapowskiego, od ul. Poniatowskiego do nr 91; wymiana przyłączy wodociągowych w Ostrowie w ul. Rejtana; budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Wiśniowej; budowa przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych przy ulicy Rejtana nr 82, 84, 92, 101, 119 w Ostrowie; budowa sieci wodociągowej w ul. Szczecińskiej. Do tych znajdujących się w trakcie realizacji zaliczyć należy: modernizację układu stanowiska krat i układu odprowadzania skratek na obiekcie przepompowni głównej przy ul. Gdańskiej w Ostrowie; przebudowę magistrali wodociągowej w ul. Wiązowej, Kalinowej, Jarzębinowej oraz renowację magistrali wodociągowej w ul. Jarzębinowej i Ekologicznej w Ostrowie; budowę sieci wodociągowej w ul. Makuszyńskiego; budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Złotej; dostawę koparko-ładowarki i przeszkolenie personelu w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi maszyny; budowę sieci wodociągowej wraz z przełączeniem i przebudowę istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Gorzyckiej; budowę sieci wodociągowej w ul. Słowikowej. - Póki co, pogoda jest naszym sprzymierzeńcem i dzięki temu możemy prowadzić spokojnie wszystkie zaplanowane roboty - mówi Marek Karolczak, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Wodkan S.A. w Ostrowie. - Oby ciepła jesień, a później równie ciepła zima trwały jak najdłużej.

WODKAN S.A. 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Partyzancka 27 Biuro Obsługi Klienta: tel. 62 738 77 30, tel. 62 738 77 37 tel. 62 738 77 18, fax 62 735 36 90 www: www.wodkan.com.pl e-mail: biuro@wodkan.com.pl


12

GOSPODARKA

MZO

JUBILEUSZOWY KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

Od najmłodszych lat uczą się segregacji

NAGRODA DLA MZO

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO w Ostrowie otrzymał nagrodę Lider Recyklingu w Konkursie o Puchar Recyklingu „Aktywni w Wielkopolsce”.

Podczas Gali Kongresu Envicon 2016 wręczono nagrodę w konkursie „Aktywni w Wielkopolsce”. Konkurs jest nową inicjatywą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Celem przedmiotowego konkursu jest promowanie najbardziej efektywnych systemów selektywnej zbiórki odpadów, promocja nowych rozwiązań w zakresie odbioru, zbiórki, odzysku i recyklingu oraz ocena prowadzonej edukacji ekologicznej. Nagrodę wręczała Marzena Wodzińska, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Liderem Recyklingu w województwie został Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” Ceków oraz Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO SA w Ostrowie Wielkopolskim. Nagrody w kategorii Rekordowy Karton oraz Zielona Bateria zostały przyznane podmiotom, które wykazały się najlepszymi wynikamiw zbiórce odpowiednio - wielomateriałowych opakowań po płynnej żywności (kartoników) oraz zużytych baterii. Kapituła konkursowa brała pod uwagę ilości zebranych odpadów danej frakcji w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku w przeliczeniu na jednego mieszkańca objętego systemem. W obu kategoriach statuetki trafiły również do MZO.

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka 138 tel: 62 733 81 30 www: www.mzo.com.pl e-mail: mzo@mzo.com.pl

W tegorocznym 10. konkursie ekologicznym „Odpady segregujesz środowiska nie trujesz” wzięło udział 300 uczestników z 23 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, z 13 szkół podstawowych i 5 gimnazjów. Konkurs „Odpady segregujesz środowiska nie trujesz” był skierowany do dzieci i młodzieży z ostrowskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Celem konkursu była przede wszystkim edukacja i rozpowszechnienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, a także wyrobienie nawyku segregacji odpadów w miejscu ich tworzenia, czyli w gospodarstwach domowych. - W ten sposób wychowujemy sobie przyszłych naszych klientów, dla których segregacja odpadów będzie czymś normalnym - mówi Andrzej Strykowski, prezes Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. w Ostrowie. - W ten sposób uczymy młodych ostrowian, że trzeba żyć ekologicznie, że to się opłaca, że to jest modne. To nasza inwestycja w przyszłość. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się pomysłowością i oryginalnością przygotowując swoje prace. - Wszystkim uczestnikom konkursu chciałabym bardzo serdecznie podziękować, że mając kilka i kilkanaście lat już się interesujecie ochroną środowiska - mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa. - Za to, że włączacie się w projekty edukacyjne, które realizujemy. Dziękuję, że chcecie od najmłodszych lat pokazać, że wasz Ostrów to „Zielony Ostrów”. Miałam przyjemność zobaczyć wasze prace, które są imponujące. Śmiało mogę powiedzieć, że to prawdziwe dzieła sztuki wykonane z materiałów z odzysku. Podczas uroczystości prezes MZO Andrzej Strykowski i członek zarządu MZO Rafał Pietrzykowski wręczyli podziękowania wieloletnim partnerom i sponsorom. Kryształową statuetkę eMZOludka otrzymała m.in. prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek. Z okazji jubileuszowej edycji głos zabrali m.in.: prezes Krajowej Izby Gospodarczej „Przemysłu Spożywczego i Opakowań” Tadeusz Pokrywka, przedstawicielka Orga-

nizacji Odzysku „Rekopol” Joanna Janczewska, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Antonin Tomasz Rychlik. Konkurs rozstrzygnięto w czterech kategoriach wiekowych. W kategorii „gimnazjaliści”: I miejsce zajęła Agnieszka Miętkiewicz z Gimnazjum nr 4, II miejsce przypadło Julii Krawczyńskiej, Jakubowi Krawczyńskiemu i Michałowi Krawczykowi z Gimnazjum nr 3, a III Patrycji Wołowicz z Gimnazjum nr 1. Szkoły podstawowe w kategorii wiekowej klasy IV – VI: I miejsce zajęła Nikola Chabowska ze Szkoły Podstawowej EDUKATOR, II miejsce zajęli: Igor Ziółkowski, Nadia Napieralska i Matylda Herjan ze Szkoły Podstawowej Nr 9, III miejsce przypadło ex aequo Filipowi Krzywdzie ze Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek oraz Aleksandrze Pawlickiej ze Szkoły Podstawowej nr 4. Szkoły podstawowe w kategorii wiekowej klasy I – III: I miejsce zajęła Weronika Nowak ze Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek, II miejsce zajęli: Oliwier Oleszyński, Tobiasz Jankowski i Robert Pełczyński ze Szkoły Podstawowej „Mądra Sowa”, a III miejsce zajęły: Antonina Kubica i Aleksandra Armanowska ze Szkoły Podstawowej nr 1. Nagrody otrzymały również przedszkolaki z ostrowskich Publicznych Przedszkoli nr 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,13,14,15,16,17, a także dzieci z: Przedszkola Sióstr Salezjanek, Przedszkola „Maja”, Przedszkola „Nasz Domek”, Przedszkola „Sowy i Sówki”, Przedszkola Zgromadzenia Sióstr oraz przedszkolaki z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Smerfetki” i Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Wojtuś”, Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 13 i Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 4. Nagrodę Specjalną Prezesa Zarządu Zakładu Oczyszczania otrzymał Zespół Szkół Specjalnych.


GOSPODARKA

NR 10 | LISTOPAD 2016 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

13

OZC

KOLEJNE INWESTYCJE OZC

Dla rozwoju systemu ciepłowniczego

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. w Ostrowie prowadzi ankiety czy mieszkańcy są zainteresowani podłączeniem do sieci ciepłowniczej. Aktualnie ostrowska spółka przeprowadza ankietę dotyczącą możliwości budowy sieci ciepłowniczej i podłączenia budynków w rejonie ulic: Wyjazdowej, Prof. Kaliny (od ul. Witosa do ul. Jasnej), Ledóchowskiego (od ul. Strażackiej do ul. Jasnej), Witosa i Jasnej (od ul. Ledóchowskiego do ul. Prof. Kaliny) oraz Promykowej. Realizacja tej inwestycji zależ-

na będzie od zainteresowania mieszkańców podłączeniem do sieci ciepłowniczej. - Jednocześnie informujemy, że do końca marca 2017 roku trwa promocyjna obniżka cen dla nowych przyłączy - mówi Marian Kupijaj, prezes Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. w Ostrowie. - A trzeba także pamiętać, że miasto corocznie rezerwuje w budżecie środki finanso-

we na dofinansowanie likwidacji palenisk węglowych. To szansa, by przejść na ekologiczne żródło ciepła korzystając z pomocy finansowej miasta. Zainteresowanych podłączeniem w tym rejonie prosimy o złożenie deklaracji do siedziby spółki, ul. Wysocka 57, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Deklaracje można składać do 15 grudnia 2016 roku.

OZC INWESTYJE W MODERNIZACJĘ ELEKTOCIEPŁOWNI

Czysty Ostrów Sezon grzewczy rozpoczęty - Elektrociepłownia Ostrów przy ul. Grunwaldzkiej pracuje na pełnych obrotach. Na zdjęciu znajduje się komin na Elektrociepłowni Ostrów, przy pracujących wszystkich kotłach węglowych. Jak widać gołym okiem ograniczona została znacznie emisja szkodliwych substancji do atmosfery co powoduje mniejsze zadymienie okolicy. - Znaczące ograniczenie emisji ilości pyłów jest wynikiem przeprowadzonych inwestycji i zastosowaniem nowoczesnych technologii na Elektrociepłowni Ostrów w ciągu ostatnich dwóch lat - zapewnia Marian Kupijaj, prezes Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. w Ostrowie. - Całokształt inwestycji przeprowadzonych na Elektociepłowni Ostrów ukierunkowany na działania proekologiczne realizowany jest z myślą o zdrowiu naszych mieszkańców.

OSTROWSKI ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY S.A.

63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wysocka 57 Pogotowie ciepłownicze: tel. 993 www: www.ozcsa.pl e-mail: ozc@ozcsa.pl


e-

s:

u z-

14

INFORMACJE

TELEFONY ALARMOWE

M-MOT Sp. z o. o. to profesjonalna firma zajmująca się dystrybucją części i akcesoriów do samochodów osobowych i dostawczych, motocykli oraz wyposażenia i narzędzi dla warsztatów.

POGOTOWIE RATUNKOWE tel. alarmowy- tel. 999

Dla Czytelników mamy przygotowane 3 zestawy zimowych kosmetyków do auta ufundowane przez firmę M-MOT.

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO tel. 62 738 89 40, 62 738 89 46

Odpowiedzi prosimy przesyłać do 9 grudnia 2016r. na adres: redakcja@opp-ostrow.pl. Prosimy także o podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu lub adresu mailowego. Zwycięzców poinformujemy telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Nagrodzimy najciekawsze odpowiedzi. Pytanie konkursowe brzmi: Dlaczego warto wymienić opony z letnich na zimowe?

POLICJA tel. 997 Komenda Powiatowa Policji sekretariat: tel. 62 737 72 10, centrala: 62 737 72 00 STRAŻ MIEJSKA ul. Kościuszki 12a sekretariat tel. 62 738 89 43 dyżurny: tel. 62 738 89 40 STRAŻ POŻARNA tel. 998 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej tel. 62 332 42 90 POGOTOWIE ENERGETYCZNE tel. 991

Ostrów Informator Miejski dostarczany jest do domów i mieszkań, ale można go także odebrać w czterech punktach na terenie miasta: ■ Referat Obsługi Mieszkańców Urzędu Miej■ Centrum Obsługi Klienta, ul. Asnyka 8 skiego w Ostrowie (parter), al. Powstańców ■ Ostrowski Park Przemysłowy, Wielkopolskich 18 ul. Wrocławska 93F ■ Centrum Obsługi Klienta, ul. Partyzancka 27

POGOTOWIE GAZOWE tel. 992 Zakład Gazowniczy tel. 62 737 99 80 POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE tel. 994 tel. 62 738 77 12 POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE tel. 993 tel. 62 735 86 30 POWIATOWA STACJA SANITARNOEPIDEMIOLOGICZNA tel. 62 737 89 00 POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW tel. 62 737 84 29

Adres redakcji ul. Wrocławska 93F 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. 62 720 47 62, kom. 724 717 771 e-mail: redakcja@opp-ostrow.pl www.opp-ostrow.pl www.fb.com/oppostrow Redaktor naczelny Mikołaj Kostka

Wydawca Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. Druk POLSKA PRESS Sp. z o.o. Drukarnia Wrocław, ul. Kolejowa 7 Nakład: 25 000 Redakcja nie odpowiada za treść reklam, tekstów promocyjnych oraz listów.


INFORMACJE

NR 10 | LISTOPAD 2016 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

15

PRACE ZAKOŃCZONE ZOSTANĄ DO KOŃCA ROKU

Konstrukcja wiaty handlowej już stoi

Na zieleniaku przy ulicy Tomczeka zamontowano już konstrukcję stalową nowej wiaty handlowej, która poprawi komfort tak dla sprzedających, jak i kupujących.

Szkielet wiaty stanął na powierzchni około 345 m2. Wiata wyposażona zostanie w oświetlenie ledowe. W środkowej części dach będzie lekko uniesiony i wykonany z przezroczystego materiału tworząc tzw. świetlik wentylacyjny. Pod wiatą powstanie sześć rzędów stołów z blatami betonowymi o podstawach wykonanych z cegły klinkierowej. Pomiędzy nimi powstaną trzy przezroczyste przegrody, stanowiące wiatrołapy dla stoisk handlowych, tworząc w ten sposób trzy przejścia dla klientów zieleniaka.

Poza nową nawierzchnią z kostki brukowej powstała tu też infrastruktura odwadniająca, sanitarna i elektryczna. Będzie także nowy murek odgradzający teren zieleniaka od drogi. – Prace wykonywane są zgodnie z harmonogramem - mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa. - Zakończenie inwestycji nastąpi wraz z końcem tego roku. Z kolei w przyszłym roku realizowana będzie modernizacja zieleniaka przy ulicy Konopnickiej. - Do tego zadania mamy już projekt oraz

pozwolenie na budowę – zapewnia Ewa Psztyr, prezes spółki Targowiska Miejskie. - Spółka do realizacji tych dwóch inwestycji przygotowywała się od przeszło roku. Zanim firma wykonawcza przystąpiła do realizacji inwestycji i postawiła płot wygradzający plac budowy, inwestor przygotował cały proces przedinwestycyjny. Najpierw wykonano wstępną wizualizację modernizacji obu zieleniaków i przeprowadzono konsultacje z handlowcami uwzględniając także dogodny termin realizacji. Następnie przystąpiono do przy-

gotowania map geodezyjnych na bazie których projektant Włodzimierz Cybułka przygotował kompleksowe projekty modernizacji dwóch zieleniaków. Prace przygotowawcze, demontażowe, budowlane ziemne, fundamentowe i zbrojarskie pod przyszłą wiatę trwały ok. trzech tygodni. Obecnie, jak widać, stawiana jest już konstrukcja metalowa wiaty. Przypomnijmy, że na czas budowy nowej wiaty stoiska handlowe zostały przeniesione na plac przy Stadionie Miejskim.

Prace modernizacyjne potrwają do końca roku.

Montaż konstrukcji stalowej nowej wiaty handlowej.

TOWARZYSTWO ŻUŻLOWE OSTROVIA KOMPLETUJE SKŁAD

Kolejni zawodnicy podpisują kontrakty z TŻ Ostrovia Ośmiu zawodników podpisało kontrakty z Towarzystwem Żużlowym Ostrovia. Są to: Łukasz Sówka, Adam Ellis, Kamil Brzozowski, Kenneth Hansen, Patryk Dolny, Jonas Jeppesen, Sam Masters i Zbigniew Suchecki. Łukasza Sówki nie trzeba kibicom żużla w Ostrowie przedstawiać. To zawodnik, który przed laty został okrzyknięty wielkim ale niespełnionym talentem. Już w wieku 15 lat zajął trzecie miejsce we wrocławskim finale Brązowego Kasku. Zainteresował się nim wówczas Falubaz Zielona Góra, z którym zdobył srebro DMP w 2010 roku. W Ekstralidze spędził jeszcze dwa lata (2012-2013). W 2014 roku wystartował z dziką kartą w II rundzie IMŚJ, która odbyła się na torze w Ostrowie. Po przejściu w wiek seniora nie miał zbyt wielu okazji do startów. Start w ostrowskiej drużynie to dla Łukasza Sówki szansa, by odbudować swoją formę. Kto wie, czy to nie ostatnia jego szansa na powrót do wysokiej formy. Kamil Brzozowski startował w 2014 roku w Ostrowie i miał wówczas bardzo dobrą średnią na ostrowskim torze – 2,107. Był bardzo solidnym punktem drużyny, która wygrała rozgrywki PLŻ 2. W Wybrzeżu szczególnie udany miał sezon 2015, kiedy to w PLŻ 2 miał piątą średnią w lidze. Na swoim torze Kamil Brzozowski był rewelacyjny z przeciętną 2,500 pkt. Ten doświadczony, bo liczący sobie 30 lat

zawodnik, powinien wnosić do drużyny Ostrovii wiele spokoju. Dla doświadczonego Zbigniewa Sucheckiego będzie to dopiero drugi w karierze sezon w drugiej lidze. W najniższej klasie rozgrywkowej ścigał się tylko raz w 2011 roku, kiedy zdobywał punkty dla klubu z Lublina. Aż dziewięć lat spędził w Ekstralidze, w której odjechał 95 meczów. W swoim dorobku posiada m.in. brąz MIMP, drugie miejsce w finale Srebrnego Kasku czy udział w finale Indywidualnych Mistrzostw Europy, w których zajął wysokie piąte miejsce. Do Ostrovii dołączył także Patryk Dolny. Wychowanek pilskiej Polonii ma także doświadczenie ekstraligowe. Wystartował w 50 spotkaniach jako zawodnik Betardu Sparty Wrocław. W swojej karierze był zawodnikiem klubów z Piły, Grudziądza i Wrocławia. Po raz pierwszy wystartuje w PLŻ 2 w barwach innego klubu niż Polonia. Bardzo ciekawym żużlowcem, który zdecydował się związać z Ostrovią jest Adam Ellis. To dwunasty junior świata. Jego pierwszym klubem na Wyspach było Isle of Wight Islanders, w którym ścigał się w latach 2012-2013. Podczas swojego

Po rocznej przerwie żużlowcy TŻ Ostrovi wrócą na ligowe tory.

drugiego sezonu zadebiutował w Premier League, a rok później w najwyższej klasie rozgrywkowej, gdzie został zawodnikiem The Lakeside Hammers. W swoim dorobku posiada srebrny medal Drużynowego Pucharu Świata. Podczas tegorocznego finału w Manchesterze pełnił funkcję rezerwowego w kadrze Wielkiej Brytanii. Na torze się jednak nie pojawił. Oprócz tego jest brązowym medalistą IM Wielkiej Brytanii do lat 21 i zdobywcą tarczy Elite League wraz z Poole Pirates. Start

w Ostrovii będzie jego debiutem w polskiej lidze Z ekipą z Ostrową związał się także Kenneth Hansen, brązowy medalista Drużynowych Mistrzostw Świata Juniorów (2006) oraz trzeci zawodnik Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw Danii (2007). Ostatnim żużlowcem, który podpisał kontrakt jest aktualny złoty medalista IM Danii do lat 21, Jonas Jeppesen. Dla 18-latka będzie to debiut w rozgrywkach polskiej ligi.


16

Profile for opp-ostrow

Ostrów Informator miejski 10  

Ostrów Informator miejski 10  

Advertisement