a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

www.opp-ostrow.pl

ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ WWW i ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU!

NR 9, PAŹDZIERNIK 2016 MIASTO

Zadania OBO wybrane 4 strona 3 MIASTO

Komunalne na sprzedaż

ISSN 2450-8128

MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

BLISKO 15 MILIONÓW DLA OSTROWA

4 strona 3

MIASTO

Boisko sportowe na jubileusz 4 strona 4 MZGM SP. Z O.O.

Sezon remontowy 4 strona 8 WODKAN S.A

Modernizacja reaktora biologicznego

4 strona 11

SPORT

SPÓŁKA ŻUŻLOWA

4strona 15

Blisko 15 milionów złotych dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego trafi do Ostrowa Wielkopolskiego. Wszystko za sprawą wspólnego projektu Miejskiego Zakładu Komunikacji, spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe oraz Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski. 4strona 2

OSTATNIA SZANSA NA DOTACJE

Ochrona w autobusach

4 strona 10

4 strona 13

Białe certyfikaty

4 strona 9


2

Blisko 15 milionów dla Ostrowa! Blisko 15 milionów złotych dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego trafi do Ostrowa Wielkopolskiego. Wszystko za sprawą wspólnego projektu Miejskiego Zakładu Komunikacji, spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe oraz Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski. – To najwyższa bezzwrotna dotacja dla Ostrowa w jego historii. Projekt został wysoko oceniony ze względu na innowacyjne rozwiązania, ale także na zaangażowanie w niego kilka wzajemnie uzupełniających się podmiotów – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. „Unowocześnienie transportu miejskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski” to tytuł projektu, który zajął wysokie 5 miejsce wśród 21 projektów z całej Wielkopolski, zgłoszonych do WRPO. Na działanie związane z transportem miejskim przeznaczono tam 140 milionów złotych. Środki te są wystarczające na sześć pierwszych projektów. Ostrowskie dofinansowanie opiewa na 14 885 225,88 zł. Całość projektu ma wartość ponad 20 milionów zł. Projekt to wynik współpracy Miejskiego Zakładu Komunikacji, spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe oraz Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski. - Dzięki współpracy i osiągnięciu synergii pomiędzy tymi podmiotami udało nam się stworzyć projekt, który został wysoko oceniony m.in. za swoją innowacyjność. Należy tu wspomnieć rolę Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego i nowych rozwiązań, które miejska spółka zastosuje w ramach projektu. To koncepcja, która obejmuje wiele aspektów życia miejskiego i jednocześnie wpisuje się w nasza politykę zielonego miasta. To kolejny, tym razem bardzo duży, bo warty ponad 20 milionów złotych, krok na drodze do ekologicznego i przyjaznego środowisku miasta – przekonuje prezydent Beata Klimek. Koordynację nad powstawaniem projektu prowadziło Centrum Rozwoju Komunalnego. - To właśnie m.in. dla takich działań powstało CRK – to nadzór nad rozwojem i inwestycjami w całej gospodarce komunalnej oraz wdrażanie wspólnych projektów dla miejskich spółek. CRK ma być centrum projektów innowacyjnych i

synergii różnych dziedzin gospodarki komunalnej – dodaje Beata Klimek. Zakup autobusów W ramach zadania zaplanowano zakup 4 autobusów o napędzie elektrycznym oraz 3 autobusów z silnikami diesla spełniającymi normę EURO 6. Autobusy zastąpią 7 obecnie użytkowanych pojazdów. - Co ważne z punktu widzenia użytkowników naszych autobusów, są one bardzo bezpieczne, a dodatkowo ekologiczne i zeroemisyjne. Wprowadzimy również rozwiązania dla osób niepełnosprawnych, które spełnią wszelkie oczekiwania mieszkańców naszego miasta – wylicza Bartosz Ziółkowski, prezes MZK. Wraz z autobusami zakupione i zamontowane zostaną dwie dwustanowiskowe stacje ładowania autobusów elektrycznych. Stacje zasilane będą energią elektryczną pochodząca z odnawialnych źródeł. Dostawcą energii będzie Ostrowski Zakład Ciepłowniczy. - Wiele mówi się o tym, że choć autobusy są elektryczne, energię dla nich uzyskuje się poprzez spalanie węgla. W przypadku naszego miasta i kogeneracji oraz biomasy z OZC otrzymujemy energię „zieloną”, nie ma zatem potrzeby pozyskiwać jej z elektrowni węglowych, jak praktykuje się w niektórych miastach posiadających tabor elektryczny – dodaje prezes MZK. – Nasze nowe autobusy zaczną jeździć po ostrowskich ulicach już w przyszłym roku, a dzięki dofinansowaniu spółka zapłaci za nie jedynie 15% wartości. System roweru miejskiego Zadanie obejmuje zakup i montaż dwóch stacji w ramach tworzonego sys-

W przyszłym roku pojawią się dwie stacje rowerów miejskich.

Założenia projektu przedstawione zostały podczas konferencji prasowej.

temu roweru miejskiego na terenie Ostrowa. Stacje wyposażone będą łącznie w 30 miejsc postojowych, przy czym zakupionych zostanie 20 rowerów miejskich. Stacje zostaną ulokowane przy ul. Paderewskiego (w ramach tworzonego tam w projekcie węzła przesiadkowego) oraz przy ul. Dworcowej (w bezpośrednim pobliżu dworca PKP). - Rozpoczynamy od dwóch stacji. Pozostałe na terenie miasta powstaną w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Będzie to bardzo łatwy sposób na przemieszczanie się po mieście bez potrzeby korzystania z samochodu - mówi Janusz Marczak, wiceprezes MZK. Budowa parkingu buforowego ze ścieżką rowerową Budowa parkingu buforowego ma na celu zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego poprzez budowę parkingu dla osób przyjeżdżających do centrum miasta i umożliwienie pozostawienia samochodów na parkingu poza centrum w celu kontynuowania podróży autobusem bądź rowerem. Miejsce na parking buforowy znajduje się pomiędzy Stadionem Miejskim, a modernizowanym obecnie basenem. - Jest to bardzo korzystna lokalizacja. Parking będzie mógł obsługiwać osoby korzystające z basenu, a także biorące udział w wydarzeniach, które odbywają się na ostrowskim stadionie. Będzie to jednak parking typu „Zostaw samochód, jedź dalej”. Powstanie tu 112 miejsc parkingowych, stacja roweru miejskiego, zatoka dla autobusów. Dlatego mieszkańcy miasta będą tu mogli zostawić samochód i przesiąść się do autobusu bądź na rower. Mogą także do niedalekiego centrum miasta dotrzeć na pieszo – przekonuje Marek Kolasiński, prezes CRK. W tym rejonie zostanie wybudowana także ścieżka rowerowa.

Wdrożenie systemu zarządzania ruchem ITS ITS to inteligentny system transportowy. Umożliwia on pierwszeństwo przejazdu pojazdów komunikacji publicznej przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Autobusy wyposażone zostaną w system, który pozwoli na odebranie sygnału przez zlokalizowane przed sygnalizacją bramki. - Zależy nam na tym, by mieszkańcy korzystali z transportu publicznego. By ich do tego zachęcić, autobusy muszą kursować punktualnie. Jeśli autobus będzie spóźniony system umożliwi mu szybszy przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Jednak nie będzie on przeznaczony tylko dla autobusów. Również dla pojazdów uprzywilejowanych – karetek, wozów strażackich, policji – tłumaczy prezes CRK. Modernizacja oświetlenia na osiedlu Nowe Parcele i Parcele Zacharzewskie w Ostrowie Celem wymiany istniejących opraw i słupów oświetlenia drogowego jest zmniejszenie emisji CO2 oraz energochłonności istniejących urządzeń oświetleniowych poprzez obniżenie ich mocy i dostosowanie konstrukcji. Zadanie obejmie demontaż 868 istniejących opraw oświetleniowych, demontaż 43 istniejących słupów, montaż 868 energooszczędnych opraw oświetleniowych ze źródłami światła LED wraz z osprzętem elektrycznym i wysięgnikami. Projekt rozpoczyna się 1 lutego 2017 roku, a jego całkowite rozliczenie może maksymalnie potrwać do 31 stycznia 2018 roku. W ramach projektu zostały również przewidziane środki na działania promocyjne zachęcające do korzystania z zawartych w nim rozwiązań. Szczegółowe informacje zostały dziś przekazane dziennikarzom na konferencji prasowej zorganizowanej w ostrowskim Urzędzie Miejskim.


INFORMACJE

NR 9 | PAŹDZIERNIK 2016 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

3

8 zadań do realizacji w 2017 roku w ramach OBO! 20 października odbyła się druga Gala Finałowa Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego zorganizowana w Ostrowskim Centrum Kultury. W trakcie imprezy ogłoszone zostały zwycięskie tytuły zadań, które realizowane będą w 2017 roku w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego. Po raz drugi z budżetu miasta zostanie przeznaczony milion złotych na ten cel. W drugiej edycji Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego poddanych pod głosowanie zostało 55 propozycji mieszkańców. Nowością był podział zadań na tzw. „duże” o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 250 000 zł brutto, na które przypada 900 000 złotych z puli oraz „małe” o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 25 000 zł brutto, na które przypada 100 000 złotych. - Chcę bardzo gorąco Państwu podziękować za liczną mobilizację i udział w drugiej edycji naszego budżetu obywatelskiego. Państwa zaangażowanie zasługuje dziś na wyrazy uznania i szacunku ze strony władz samorządowych. Świadczy ono bowiem o dużym zainteresowaniu i chęcią współdecydowania o kierunkach rozwoju naszego miasta. To wielki potencjał dobrych pomysłów oraz pozytywny, oddolny impuls do działania – mówiła podczas gali Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

W kategorii zadań tzw. „małych” zwyciężyły: - „Projekt „OSA”, czyli Ostrowianie Sportowo Aktywni” – 1282 głosów - „Remont chodnika na ulicy Batorego od ulicy Bema do ulicy Kasprzaka” – 1384 głosów - „Bądź fit jak Lewandowska i Chodakowska” – budowa zewnętrznej siłowni – 1572 głosów - „Kolorowe Łazienki dla Pierwszaka” – remont łazienek według projektu plastycznego uczniów klas młodszych Szkoły Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja w Ostrowie Wielkopolskim – 2150 głosów.

Autorzy zwycięskich zadań „małych”...

W kategorii zadań tzw. „dużych” zwyciężyły: - Kolorowe dzieciństwo i aktywność łącząca pokolenia – plac zabaw i siłownia zewnętrzna na Osiedlu Jana Pawła II - 1481 głosów - Dbajmy o kręgosłupy naszych dzieci – montaż szafek szkolnych w SP nr 7 - 1577 głosów - Rozbudowa ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Poznańskiej do ulicy Strumykowej w Ostrowie Wielkopolskim (wzdłuż rzeki Ołobok) - 2092 głosów - Nasze boisko i nasze trybuny – na szóstkę! – 2273 głosów

Ostrów odebrał Czarodziejskie Drzewo

…oraz dużych w II edycji Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Mieszkania komunalne do sprzedaży

Ostrów otrzymał statuetkę „Czarodziejskie Drzewo” podczas Od 1 grudnia możliwa będzie sprzedaż lokali mieszkalnych zorganizowanej przed Klub Gaja inauguracji 14. Święta Drzewa w budynkach komunalnych. Szczegółowe zasady sprzedaży w Warszawie. Miasto zostało wyróżnione jako jedyny samorząd mieszkań zostały przedstawione podczas sesji Rady Miejskiej. w kraju za akcję sadzenia drzew.

Prezydent Ostrowa Beata Klimek z dumą prezentuje statuetkę ,,Czarodziejskie Drzewo’’.

Ostrów Wielkopolski został laureatem nagrody „Czarodziejskie Drzewo 2016” za posadzenie 2000 drzew w nowo tworzonym Parku 600-lecia i w ogrodach mieszkańców oraz szeroką współpracę z Nadleśnictwem Antonin oraz Szkołą Podstawową nr 5. - Nasza akcja sadzenia drzew wpisuje się nie tylko w akcję Święta Drzewa promowaną przez Klub Gaja, ale także w ogólnoświatową akcję ONZ „Miliard drzew dla planety” - mówi prezydent Beata Klimek. - Cieszę się, że nasze działania zostały dostrzeżone i wyróżnione już po pierwszej tego typu akcji w naszym mieście. Zamierzamy ją kontynuować, bo chcemy, żeby nasze mia-

sto było zielone, ale także dlatego, że to jeden z elementów walki ze złej jakości powietrzem w naszym mieście. Program Święto Drzewa realizowany jest przez Klub Gaja od 2003 roku. To szeroka edukacja na temat roli drzew w adaptacji do zmian klimatu, twórcza współpraca i działania praktyczne - ochrona i sadzenie drzew. Co roku najbardziej aktywnych uczestników programu Klub Gaja nagradza statuetkami Czarodziejskiego Drzewa. Twarzą akcji jest znany aktor Bartłomiej Topa. W tym roku Klub Gaja zachęca do sadzenia rodzimych gatunków drzew i krzewów. Nie tylko w miastach, parkach i lasach ale także na terenach rolniczych.

Ostrowianie od grudnia będą mogli kupować mieszkania komunalne.

- W związku z oczekiwaniami społecznymi i licznymi zapytaniami dotyczącymi sprzedaży lokali mieszkalnych postanowiliśmy umożliwić mieszkańcom wykup swoich mieszkań - mówi prezydent Beata Klimek. - To kolejny punkt mojego programu wyborczego, który zgodnie ze złożoną obietnicą został zrealizowany. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2016 roku. Dotyczy ona sprzedaży samodzielnych lokali komunalnych będących własnością miasta. Zasady sprzedaży będą spójne z zapisami przygotowanymi przez MZGM, ponieważ samodzielne lokale w budynkach komunalnych spółki również będą podlegały sprzedaży. Nabywcom przysługiwać będą bonifikaty:

- w wysokości 1% za każdy rok najmu lokalu u dotychczasowego właściciela lub jego poprzednika prawnego; - w wysokości 10% w przypadku sprzedaży lokalu na rzecz najemcy będącego kombatantem w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego z późniejszymi zmianami; - w wysokości 20% w przypadku jednorazowej zapłaty za nabywany lokal dokonany przez nabywcę przed zawarciem umowy sprzedaży; - maksymalna wysokość zastosowanych zniżek nie może przekroczyć 75% ceny nabywanego mieszkania.


4

W skrócie: USŁYSZ KULTURĘ! Miejski projekt „Usłysz kulturę - umożliwienie osobom z dysfunkcjami słuchu udziału w życiu społeczno - kulturalnym” zwyciężył w konkursie „Wielkopolska Otwarta na Niepełnosprawnych”. Z systemu umożliwiającego osobom niedosłyszącym słuchanie i śledzenie akcji scenicznej będzie można skorzystać jeszcze w tym roku. Ostrowski projekt polegał na zakupie i zainstalowaniu systemu umożliwiającego osobom niedosłyszącym słuchanie i śledzenie akcji scenicznej za pośrednictwem bezprzewodowych słuchawek w Ostrowskim Centrum Kultury. Do konkursu zgłosiło się dziewięć samorządów, a Ostrów uzyskał ponad 32 tysiące głosów deklasując tym samym niemal wszystkie zgłoszone projekty. System może być również wykorzystywany do transmisji tłumaczeń językowych.

PONAD 120 TYS. ZŁ NA ASYSTENTÓW RODZINY 121 500 zł otrzymał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016”. Pieniądze pochodzące z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pozwolą na zatrudnienie 7 asystentów rodziny. Głównym zadaniem asystenta rodziny jest, niezależnie od pracowników socjalnych, zajmowanie się wyłącznie pomocą i pracą z rodzinami. Asystent rodzinny kierowany jest do pracy tylko z tymi rodzinami, w których sytuacja dziecka małoletniego wymaga wsparcia zewnętrznego. Potrzeba jego zatrudnienia ustanie wraz z osiągnięciem przez rodzinę umiejętności samodzielnego, prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych. - Asystent ma ułatwić rodzicom wypełnianie ról społecznych, aby doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej i nie dopuścić do umieszczania dzieci poza rodziną w placówkach lub rodzinach zastępczych - mówi Ewa Matecka, wiceprezydent Ostrowa.

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE W ramach współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z działającymi na jej terenie organizacjami pozarządowymi, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych zaprasza na bezpłatne szkolenie ostrowskie organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie prowadzące działalności gospodarczej . Tematem szkolenia jest Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań - zmiany w treści wzorów ofert, umów i sprawozdań w porównaniu do treści dotychczasowych wzorów. Szkolenie odbędzie się 3 listopada 2016 roku w godzinach od 11.00 do 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Ostrowie. Zapisy na szkolenie prowadzi Pełnomocnik Prezydenta ds. organizacji pozarządowych (Urząd Miejski, III piętro, p. 311).

INFORMACJE Boisko sportowe na jubileusz - Jestem przekonana, że dzięki temu wielofunkcyjnemu obiektowi, dzieci i młodzież zyskają szeroki wachlarz możliwości ćwiczeń – mówiła prezydent Ostrowa Beata Klimek, podczas oddania do użytku boiska przy SP nr 11. Otwarcie nowego boiska zbiegło się z jubileuszem 50 - lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 11. Z tej okazji władze miasta Ostrowa Wielkopolskiego, wspólnie z inżynierem Łukaszem Garczarkiem, w ramach Inicjatywy Lokalnej, przygotowali niezwykły prezent dla ostrowskich uczniów. - To głównie z myślą o uczniach wspólnie zrealizowaliśmy tę niezwykle ważną, potrzebną i wartą ponad 327 tys. złotych inwestycję. Boisko to znacząco urozmaici i zwiększy atrakcyjność Waszych zajęć. Będzie można tutaj grać zarówno w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, tenisa ziemnego, a także ćwiczyć bieganie – powiedziała prezydent.

Uroczyste otwarcie boiska szkolnego.

Boisko ma 36m długości i 19m szerokości, a łączna powierzchnia to 684m2. Na obiekcie wyznaczono: boisko do piłki nożnej, boisko do piłki siatkowej, pola do koszy-

kówki i kort do tenisa ziemnego, a całość wyposażono w słupki, bramki i kosze. Całkowity koszt inwestycji to ponad 327 tys. złotych.

Dofinansowanie na przedszkole 188 tys. zł na projekt „Dobre miejsce i czas na przedszkole dla nas” oraz blisko 1 mln zł na budowę przedszkola pozyskało miasto z funduszy unijnych. Projekt „Dobre miejsce i czas na przedszkole dla nas” realizowany będzie do końca września przyszłego roku. Zakłada on zatrudnienie dwóch nauczycieli, pedagoga przedszkolnego oraz pomocy nauczyciela. Oferta placówki zostanie także rozszerzona o zajęcia logopedyczne dla 12 dzieci, gimnastykę korekcyjną dla 20 dzieci oraz zajęcia korekcyjno -wyrównawcze z rytmiką dla 6 dzieci. - Łącznie wsparciem obejmiemy 38 dzieci, które zrealizują 270 godzin dodatkowych zajęć edukacyjnych niwelujących stwierdzone deficyty - mówi prezydent Beata Klimek. - Wśród nich wykazano 2

Miasto zdobyło blisko milion złotych dofinansowania na budowę przedszkola.

ze stwierdzonymi niepełnosprawnościami. Ostrów otrzymał również dofinan-

sowanie na budowę przedszkola na terenie Osiedla Pruślin. Ta dotacja w wynosi blisko 1 mln zł.

Pieniądze na dalszą działalność W ostatnim czasie Dzienny Dom ,,Senior-WIGOR” w Ostrowie Wielkopolskim otrzymał dotację w wysokości 89 400 zł na dalsze funkcjonowanie. W ostrowskim Domu znalazło się miejsce dla 40 nieaktywnych zawodowo seniorów po 60. roku życia. Mogą oni korzystać z usług opiekuńczych, terapii zajęciowej, posiłków, specjalistycznych porad, a także z oferty towarzysko – rekreacyjno – kulturalnej. - Nasza oferta adresowana została do osób samotnych, niezamożnych, mających złe warunki mieszkaniowe lub trudności w prowadzeniu swojego gospodarstwa domowego. Seniorzy wspólnie wspierają się w codziennych troskach, nawiązują przyjaźnie, nikt nie czuje się samotny i zapomniany. Przystąpienie do programu „Senior – WIGOR” było dla Ostrowa znakomitym rozwiązaniem – przekonuje Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Dom „Senior - Wigor’’ cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem seniorów.

W ostrowskim Domu Dziennym „Senior – WIGOR” seniorzy korzystają z bogato wyposażonej biblioteczki, uczą się obsługi komputera, czytają bieżącą prasę, a także spędzają wspólnie towarzysko

czas np. grając w szachy, karty lub gry planszowe. „Senior – WIGOR” to jednak nie tylko wspólne spędzanie wolnego czasu. To również opieka zdrowotna oraz rehabilitacja.


INFORMACJE

NR 9 | PAŹDZIERNIK 2016 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

Odbiór ulicy Leszczynowej Zakończyła się budowa ulicy Leszczynowej w Ostrowie Wielkopolskim. – Jest to jedna z dłuższych ulic wykonanych w mieście w tym roku. To niemal pół kilometra kostki brukowej wraz z kanałem deszczowym i inwestycja warta blisko pół miliona złotych – mówi prezydent miasta Beata Klimek. Potrzebę wykonania nawierzchni na ulicy Leszczynowej podnosili mieszkańcy tego rejonu podczas ubiegłorocznego objazdu osiedli. Wówczas prezydent miasta spotykała się z przedstawicielami rad osiedli, którzy przedstawiali najbardziej palące potrzeby w osiedlach. - Mieszkańcy Pruślina przekonywali, jak bardzo potrzebna jest ta inwestycja. Została ona zatem wpisana do budżetu miasta. Dziś możemy wspólnie cieszyć się z jej zakończenia. To kolejna ulica w tym rejonie miasta, która zyskała

kanalizację deszczową i nową nawierzchnię. Dla mieszkańców to koniec trudów przy pokonywaniu dziurawej, gruntowej drogi – przekonuje Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. - Ulica Leszczynowa biegnie do ulicy Grabowskiej z górki. Przy okazji silnych opadów deszczu woda niekiedy porywała ziemię pozostawiając bardzo duże dziury. Kierowcy z daleka omijali tę ulicę, a pieszym trudno było ją przebrnąć idąc z zakupami. Na szczęście ten czas już za nami i po wielu latach oczekiwania

Prezydent osobiście odbierała prace na ul. Leszczynowej.

mamy wreszcie profesjonalnie wykonaną, piękną ulicę – mówi Sabina Klósak, mieszkanka osiedla Pruślin.

Zaczynamy walkę o piękny uśmiech W Ostrowie trwa realizacja miejskiego programu profilaktycznego „Żeby piękny uśmiech mieć, trzeba tylko chcieć”. U około 730 pięciolatków zostanie m.in. przeprowadzony instruktaż mycia zębów. Lekarze stomatolodzy usuną osad, wykonają lakierowanie zębów, a także zwrócą uwagę na wady zgryzu. Próchnica zębów jest wymieniana jako współczesna poważna choroba cywilizacyjna – obok choroby niedokrwiennej serca, nowotworów, cukrzycy II typu czy też alergii. Program adresowany jest do około 730 dzieci pięcioletnich mieszkających na terenie Ostrowa. - Do tej chwili przebadaliśmy ok. 140 dzieci, u 70 % wykazaliśmy próchnicę. Bez próchnicy zębów jest tylko 1/3 dzieci – wyjaśnia lekarz stomatolog Barbara Rokicka-Łapuć. - Ze względu na tak ogromną skale problemu, jest to dla nas ogromne wyzwanie. Wyzwanie, które jednak warto realizować. Zaczynamy walkę o piękny uśmiech już w przedszkolu. Chcemy nauczyć dzieci prawidłowej techniki szczotkowania zębów, aby

Ruszył w Ostrowie program ,,Żeby piękny uśmiech mieć trzeba tylko chcieć’’.

uświadomić, jak ważne jest dbanie o zęby od najmłodszych lat. Obecnie pracujemy nad przywróceniem gabinetów stomatologicznych do szkół – mówi prezydent Beata Klimek.

Program profilaktyczny w całości finansowany jest z budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego, a na jego realizację zabezpieczono 65 tysięcy złotych.

W Poznaniu o jakości powietrza „Jak przyspieszyć poprawę jakości powietrza w polskich miastach?”, to temat Forum Prezydentów największych polskich i wielkopolskich miast, które odbyło się w Poznaniu. Główne przyczyny niedostosowania jakości powietrza w polskich miastach do zaostrzanych wymogów związane są z tzw. „niską emisją”. Są to powszechnie występujące jeszcze spalanie paliw stałych (węgiel, drewno, biomasa) do ogrzewania mieszkań, koncentrujące się szczególnie w dużym zagęszczeniu zabudową mieszkaniową w miastach oraz bardzo duże zagęszczenie pojazdów samochodowych o niskich parametrach ekologicznych (stare i wysłużone pojazdy sprowadzane z zagranicy oraz diesle nie posiadające jakichkolwiek zabezpieczeń emisyjnych).

- Należy pamiętać, że drewno spalane w kominkach powoduje dwukrotnie większą emisję pyłu PM 10 niż przyzwoitej jakości węgiel. Szczególnie uciążliwe jest to w mieście, gdzie sąsiad sąsiadowi w ten sposób funduje truciznę - mówi Leszek Kurek, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania. - Problemem nie jest tylko palenie drewnem, ale plastikami. Na targowiskach można kupić nawet pocięte opony z przeznaczeniem do spalenia w piecu. Potrzeba akcji edukacyjnej - takiej jak w przypadku sortowania śmieci - mówiła podczas debaty

W Forum Prezydentów dyskutowano o poprawie jakości powietrza.

Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

5

W skrócie: PARKING DO REMONTU 120 tysięcy złotych kosztować będą miasto prace budowlane, które jeszcze w tym roku rozpoczną się na parkingu przy ulicy Asnyka w Ostrowie. – Parking zostanie poszerzony, a sposób parkowania bardziej zorganizowany. Powiększymy tym samym ilość pełnowymiarowych miejsc parkingowych – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa. Przebudowa parkingu na ul. Asnyka polegać będzie na poszerzeniu istniejącego placu poprzez wykonanie wokół nawierzchni z kostki betonowej. Modernizacja pozwoli na zorganizowanie parkowania w czterech rzędach. Nawierzchnia bitumiczna parkingu zostanie poddana całkowitej odnowie. - Prace wykonane zostaną jeszcze w bieżącym roku – zapewnia Marcin Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim. Koszt realizacji wyniesie około 120 000 zł.

MIASTO OGŁASZA KONKURS NA PROJEKT PRZEDSZKOLA Ostrowski Urząd Miejski ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej nowego przedszkola, które ma powstać w rejonie ulicy Kujawskiej. – Szukamy najlepszego rozwiązania pod względem architektonicznym, funkcjonalnym i eksploatacyjnym. Ma to być nowoczesny budynek z interesująca i przyjazną bryłą – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Rozwiązanie konkursu nastąpi na początku grudnia tego roku. Ogłaszając konkurs miasto liczy na otrzymanie szerokiej oferty idei rozwiązań projektowych nowego przedszkola, które powstanie w rejonie ulicy Kujawskiej. Obiekt ten ma być odpowiedzią miasta na zapotrzebowanie miejsc dla ostrowskich przedszkolaków. Konkurs jest otwarty i jednoetapowy. Prace oceniał będzie sąd konkursowy. Autor zwycięskiego projektu, bądź zespołu autorskiego, zostanie zaproszony do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie nagrodzonej pracy konkursowej.

OSTRÓW STOLICĄ ROWEROWĄ POLSKI 156 tysięcy kilometrów wyjeździli mieszkańcy naszego miasta podczas akcji Fundacji Ekologicznej Arka „Rower Pomaga”, tym samym Ostrów Wielkopolski został stolicą rowerową Polski w 2016 roku. Przejechane kilometry pozwoliły wygrać pięć rowerów, które trafiły do ostrowskich szkół. Z rąk prezydent Ostrowa Beaty Klimek i prezesa Fundacji Ekologicznej Arka Wojciecha Owczarza rowery odebrali przedstawiciele szkół podstawowych: nr 6, nr 7, nr 11 oraz gimnazjum nr 4. - Ostrowskie 156 tysięcy kilometrów pozwoliło wygrać pięć rowerów, które przekazaliśmy naszym szkołom. Dziś pan prezes Owczarz zapewnił nas, że dzięki kilometrom przejechanym przez ostrowian rowery otrzymały także dzieci z domów dziecka porozsiewanych po całej Polsce, Zatem „Rower Pomaga”, ale i Ostrów pomaga! – mówi prezydent Beata Klimek. Jak przekonywał prezes Fundacji Ekologicznej Arka, nasze miasto jest w tym roku rowerową stolicą Polski.


6

INFORMACJE

Wręczono Stypendia im. Jana Pawła II Po raz kolejny ostrowskim uczniom wręczone zostały Stypendia im. Świętego Jana Pawła II. W pierwszym semestrze trwającego roku szkolnego otrzymało je 346 uczniów ostrowskich gimnazjów i szkół podstawowych. W tegorocznym budżecie miasta zarezerwowano na ten cel 400 tysięcy złotych. - Widok tak wielu zdolnych, ambitnych i utalentowanych uczniów napawa szczególną radością i optymizmem. Daje poczucie, że w ostrowskich szkołach nie brakuje mądrych, inteligentnych uczniów, z których jesteśmy dumni – mówiła Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.


INFORMACJE

NR 9 | PAŹDZIERNIK 2016 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

7

Kolejne elementy kampanii ekologicznej W Ostrowie trwa kampania informacyjno – edukacyjna „Ostrów smogowi mówi NIE”. Urząd Miejski wraz z Miejskim Zakładem Zieleni oraz Zakładem Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO przekonują mieszkańców miasta o zgubnym wpływie palenia w piecach śmieciami. Na terenie miasta pojawiły się bilbordy, banery oraz plakaty. Na ostrowskich Piaskach pojawiła się tematyczna ścieżka edukacyjna, a ostrowianie otrzymają informacyjne ulotki. Miasto, wspólnie z MZZ i MZO prowadzi szeroką akcję edukacyjną związaną z niska emisją. Środki na te działania udało się pozyskać z Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. - Z kampanią ruszyliśmy jeszcze przed kolejnym sezonem grzewczym. Chcemy informować, uświadamiać i propagować zachowania proekologiczne, które dotyczą walki z niską emisją. Tylko edukacją i wspólnym działaniem

z mieszkańcami możemy osiągnąć zadowalające rezultaty, czyli poprawić jakość powietrza w naszym mieście – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Kampania prowadzona będzie wielotorowo. Na ostrowskich ulicach pojawiły się bilbordy, a przy placach zabaw, boiskach i szkołach banery. Plakaty akcji pojawiły się na przystankach autobusowych. - W ostatnim tygodniu październi-

ka do ostrowskich domów trafią także ulotki z informacją o zagrożeniach, jakie niesie za sobą niska emisja – dodaje prezydent miasta. Na terenie ośrodka Piaski- Szczygliczka, pojawiła się ścieżka edukacyjna składająca się z 9 tablic związanych tematycznie z walką przeciwko niskiej emisji. - Można na niej znaleźć informacje czym jest niska emisja, jakie niesie zagrożenia dla naszego zdrowia, jak

można z nią walczyć – informuje Wojciech Białas, prezes Miejskiego Zakładu Zieleni. W ramach kampanii MZZ ogłosił konkurs plastyczny skierowany do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Na wszystkie te działania spółka pozyskała bezzwrotną dotację w wysokości 50 tysięcy złotych z Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.


8

GOSPODARKA

MZGM INTENSYWNY SEZON REMONTOWY W MZGM

Najważniejsze są dachy i elewacje

REMONTY KLATEK SCHODOWYCH

Kolejne budynki zarządzane przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej odzyskują blask. Jako zadanie priorytetowe spółka realizuje remonty dachów oraz elewacji.

W bieżącym roku Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wykona remonty 20 klatek schodowych w zarządzanych budynkach. Remonty przeprowadzone są m.in.: przy ulicy Gimnazjalnej 25, 26, 30, Partyzanckiej 5, Bema 28, Staroprzygodzkiej 101, Klasztornej 9, 9A i w wielu innych. Równolegle z remontem klatek schodowych, jeśli zachodzi taka konieczność, realizowane są prace związane z wymianą stolarki okiennej, drzwi wejściowych do budynków, montażem instalacji domofonowej. Mając na względzie, że w większości przypadków poszczególne klatki schodowe nie były remontowane od kilkudziesięciu lat, zachodzi konieczność zeskrobania starych powłok malarskich ze ścian, wykonania gładzi gipsowych wraz z osadzeniem narożników aluminiowych i nowych powłok malarskich. Ponadto uzupełniane są przed pomalowaniem brakujące elementy balustrad, stopni schodów. - Natomiast w przypadku budynków usytuowanych w centrum miasta, przy ulicy Gimnazjalnej 25, 26, 30, w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców, poprawienia ich komfortu, równolegle z remontem klatek schodowych zostały odnowienione bramy przejazdowe budynków frontowych wraz z wymianą bram wejściowych - mówi Ryszard Wiśniewski, prezes MZGM w Ostrowie. - Zamontowano także instalacje domofonowe. Z uwagi na znaczący udział w substancji MZGM budynków wybudowanych przed 1945 rokiem, co stanowi 61 proc. zasobu mieszkaniowego, w pierwszej kolejności realizowane są remonty generalne dachów, elementów konstrukcyjnych budynków, wymiany instalacji wodno - kanalizacyjnych, a odnowienie klatek schodowych jest zakończeniem pewnego etapu modernizacji danego budynku.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Kościuszki 14

Tel.: (62) 738 70 90 www: www.mzgm.pl e-mail: mzgm@mzgm.pl

Remont budynku przy ulicy Królowej Jadwigi 28. W bieżącym roku zostaną wykonane termomodernizacje budynków przy ul. Harcerskiej 11, Harcerskiej 5, Dalbora 15. W przypadku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Harcerskiej 11 spółce udało się pozyskać, w ramach premii termomodernizacyjnej, bezzwrotne dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego, w wysokości 39 453 złotych, co w sposób istotny zmniejsza koszty poniesione przez współwłaścicieli nieruchomości. - Natomiast łączny koszt realizowanych prac termomodernizacyjnych wynosi 211 682 złotych - mówi Ryszard Wiśniewski, prezes MZGM w Ostrowie. Zakres prac obejmuje m.in.: ocieplenie ścian płytami styropianowymi, stropodachu wełną mineralną, wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach piwnicznych, na klatkach schodowych oraz wymianę drzwi wejściowych do budynku. Ponadto, równocześnie są realizowane prace związane z wykonaniem utwardzeń opaski i chodników z kostki brukowej wokół budynków. - W momencie zakończenia prac związanych z termomodernizacją

budynku przy ul. Harcerskiej 11 nastąpi znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną zużywaną w budynku na potrzeby centralnego ogrzewania - dodaje prezes MZGM. - A to niewątpliwie skutkować będzie zmniejszeniem opłat ponoszonych przez mieszkańców. Ponadto podniesie się w znaczący sposób estetyka substancji mieszkaniowej. Ponadto zostaną wykonane remonty elewacji i częściowe ocieplenia budynków usytuowanych przy ulicy: Asnyka 1 - ocieplenie tylnej ściany wraz z remontem balkonów; Asnyka 3 - malowanie tylnej ściany wraz z remontem balkonów; Komuny Paryskiej 4 - ocieplenie tylnej ściany wraz z remontem balkonów; Szkolna 18 - wykonanie ocieplenia ścian szczytowych; Żwirki 25 - ocieplenie ścian szczytowych wraz z pomalowaniem ściany frontowej i tylnej. Jeśli chodzi o remonty generalne dachów, to zostaną wykonane w następujących lokalizacjach: Prosta 2-4 - remont generalny dachu dachówkowego wraz z ociepleniem lukarn; Piłsudskiego 45 - remont generalny dachu dachówkowego wraz z ociepleniem

lukarn; Gorzycka 36-38 - remont dachu papowego. Obecnie trwają m.in. prace związane z ociepleniem tylnej ściany budynku wraz z remontem generalnym balkonów na ul. Asnyka 1, w budynku przy ul. Asnyka 3 wykonywany jest remont elewacji związany z malowaniem tylnej ściany i remontem generalnym balkonów, na Kopernika 10-16 trwa remont elewacji tylnej i szczytowej budynku, a przy Królowej Jadwigi 28 remont elewacji. Remonty te zwiększają estetykę zewnętrzną zarządzanej substancji mieszkaniowej oraz poprawiają komfort zamieszkiwania przez lokatorów poszczególnych budynków. - Zdecydowana większość zadań remontowych realizowana jest na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, co powoduje konieczność uzyskania zgody współwłaścicieli nieruchomości przypomina Ryszard Wiśniewski. - Spółka od początku rozpoczęcia procesu remontowo-inwestycyjnego konsultuje z mieszkańcami zakres remontu, a także zapewnia udział przy wyborze wykonawcy, a po zakończeniu prac udział w rozliczeniu zadania.


GOSPODARKA

NR 9 | PAŹDZIERNIK 2016 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

9

OZC

PONAD 1 250 000 ZŁOTYCH DLA OSTROWSKIEJ SPÓŁKI

Białe certyfikaty OZC

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy, w konkursie organizowanym przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, otrzymał 1325,606 świadectwa pochodzenia efektywności energetycznej tzw. białe certyfikaty o aktualnej wartości rynkowej 1 255 961 zł. Świadectwa efektywności energetycznej to mechanizm stymulujący działania ukierunkowane na oszczędność energii, którymi można obracać na Towarowej Giełdzie Energii. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywności energetycznej nakłada obowiązek pozyskania i  przedstawienia do umorzenia prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki określonej ilości świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej, między innymi na przedsiębiorstwa energetyczne sprzedające energię elektryczną, ciepło lub gaz ziemny odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. System białych certyfikatów tworzy mechanizm rynkowy, który umożliwia uzyskanie oszczędności energii w przesyle energii elektrycznej, ciepła i gazu. Białe certyfikaty można otrzymać za zrealizowane już działanie proefektywnościowe lub takie, które dopiero planuje się wykonać, przy czym wynikiem takiego działania (lub grupy działań tego samego typu) musi być roczna oszczędność energii pierwotnej nie mniejsza niż 10 ton oleju ekwiwalentnego (toe). Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. jako podmiot, którego działalność gospodarcza polega przede wszystkim na wytwarzaniu i sprze-

dawaniu dla odbiorców końcowych ciepła i energii elektrycznej, obowiązek związany z białymi certyfikatami za lata 2013-2015 realizował uiszczając co roku opłatę zastępczą (245 tys. zł za 2013 rok, 306 tys. zł za 2014 rok, 309 tys. zł za 2015 rok). Nowy prezes spółki powołany w marcu 2015 roku postanowił poprzez realizację olbrzymiego programu inwestycyjno-remontowego nie tylko nie wydawać pieniędzy na umorzenie białych certyfikatów, ale jeszcze na nich zarabiać. Było to pierwsze takie działanie w historii spółki. Jeszcze w pierwszym półroczu 2015 roku OZC S.A podjął przygotowania zmierzające do skutecznego ubiegania się o przyznanie białych certyfikatów. Wybrani pracownicy wzięli udział w branżowym szkoleniu, rozpoznano możliwości i zdefiniowano listę przedsięwzięć stanowiących podstawę do składania dokumentacji przetargowej. - Dzięki temu, w odpowiedzi na ogłoszenie prezesa URE z 29 grudnia 2015 roku o przetargu, nasza spółka mogła przystąpić „z marszu” do działania i do 28 stycznia 2016 roku złożyła w siedzibie URE stosowne oferty - mówi Marian Kupijaj, prezes OZC S.A. 5 lipca 2016 roku komisja przetargowa powołana przez prezesa URE rozstrzygnęła przetarg. W gronie wy-

branych przedsięwzięć znalazły się między innymi te zgłoszone przez Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. W ślad za tym, 29 lipca br. spółka wystąpiła do prezesa URE z trzema wnioskami o wydanie świadectw pochodzenia efektywności energetycznej potwierdzających oszczędność energii o łącznej wartości 1.325,608 toe. Dokumenty stanowiące świadectwa efektywności energetycznej zostały wystawione dla spółki 30 września 2016 roku, a 11 października na rachunku spółki w Rejestrze Świadectw Pochodzenia na Towarowej Giełdzie Energii pojawiły się odpowiadające tym świadectwom prawa majątkowe. Wartość rynkowa praw majątkowych wynika z cen w transakcjach na Towarowej Giełdzie Energii oraz z obowiązującej w danym roku opłaty zastępczej (na 2016 rok jest to 1000 zł/1 toe). Według pierwszego kryterium jest to kwota 1 325 608 zł, a według ostatnich notowań dla transakcji sesyjnych 1 255 961 zł. - Tak więc realizowany przez OZC z dużym nakładem sił i środków olbrzymi program inwestycyjno-remontowy przyniósł dodatkowe korzyści nie tylko związane z poprawą działania i sprawności systemu ciepłowniczego, ale również bonus w postaci tak wysokiej nagrody za zrealizowane przedsięwzięcia - dodaje prezes Marian Kupijaj.

OGŁOSZENIE O WYNAJMIE POWIERZCHNI Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. posiada do wynajęcia powierzchnię na potrzeby magazynowe z możliwością adaptacji na pomieszczenie biurowo – usługowe przy ulicy Komuny Paryskiej (obok Biedronki) w Ostrowie Wielkopolskim. Powierzchnia lokalu wynosi: 125m2 Szczegóły oferty zamieszczone zostały na stronie internetowej: www.ozcsa.pl W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt pod numerem tel. 62 735 86 22

OSTROWSKI ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY S.A.

63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wysocka 57 Pogotowie ciepłownicze: tel. 993 www: www.ozcsa.pl e-mail: ozc@ozcsa.pl


10

GOSPODARKA

MZK

BY PASAŻEROWIE BYLI BEZPIECZNI

Ochrona w autobusach

USŁUGI WULKANIZACYJNE W MZK

Miejski Zakład Komunikacji S.A. wykonuje usługi wulkanizacyjne dla samochodów dostawczych, ciężarowych, autobusów i samochodów osobowych.

Profesjonalne usługi wulkanizacyjne wykonywane są w zakresie: ■ wymiany opon, ■ przekładania i wyważania kół najnowszym

typem wyważarki, ■ przy zmianie ogumienia na zimowe zapewniamy bezpłatne przechowywanie kół lub opon.

Miejski Zakład Komunikacji w trosce o bezpieczeństwo pasażerów na wieczornych kursach linii M relacji Ostrów Wielkopolski - Kalisz - Ostrów Wielkopolski wprowadza patrole ochrony. W związku ze zgłoszeniami pasażerów, kierowców oraz zarejestrowanymi zdarzeniami przez monitoring w autobusach MZK, zarząd spółki podjął działania mająca na celu zapewnienie pasażerom najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Wszystkie działania, które zagrażać będą bezpieczeństwu lub porządkowi w autobusach będą natychmiast identyfikowane, a wobec osób odpowiedzialnych, służby porządkowe wyciągać będą odpowiednie do zdarzenia konsekwencje. - Liczymy, że podjęte działania przełożą się na wzrost poziomu bezpieczeństwa w naszych autobusach, jak również wpłyną

na zadowolenie i satysfakcję naszych pasażerów - mówi Bartosz

Ziółkowski, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrowie.

DODATKOWE LINIE AUTOBUSOWE

Bezpłatne przejazdy 1 listopada

Miejski Zakład Komunikacji informuje, że 1 listopada br. przejazd wszystkimi autobusami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Ostrowa będzie bezpłatny. Wzorem lat ubiegłych uruchomione zostaną dodatkowe linie autobusowe. Pozostałe kursować będą jak w niedzielę i święta. Linia 100 (Kuźnia ZNTK - Bema cmentarz - Kuźnia ZNTK) Trasa przejazdu w obu kierunkach ulicami: Wrocławska (Kuźnia ZNTK) - Południowa - Kamienna - Klasztorna - Wysocka Nowa Hala - Komuny Paryskiej - Strzelecka - Paderewskiego - Śmigielskiego - Ledóchowskiego - Limanowskiego - Reymonta - Konopnickiej sklejka - Al.Słowackiego - Krotoszyńska - Poznańska - Batorego - Bema cmentarz pętla. Godziny kursowania:

Serwis czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (62) 737 61 32 lub (62) 737 61 37.

9.00 - 13.00 co 25 minut 13.00 - 17.00 co 15 minut Linia 101 (Pruślin - Bema cmentarz - Pruślin) Trasa przejazdu w obu kierunkach ulicami: Pruślin pętla Grabowska - Al.Słowackiego (szkoła muzyczna) - Konopnickiej pawilon - Raszkowska - Krotoszyńska - Poznańska - Batorego - Bema cmentarz. Godziny kursowania: z Bema 9.10 - 13.10 co 20 minut 13.10 - 17.00 co 10 minut

Miejski Zakład Komunikacji S.A. ul. Lotnicza 30, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. 62 73 76 110, fax. 62 58 45 008 www: www.mzk-ostrow.com.pl e-mail: sekretariat@mzk-ostrow.com.pl

Godziny kursowania: z Pruślina 9.20 - 13.20 co 20 minut 13.20 - 17.00 co 10 minut Linia 102 (Topola Mała pętla - Bema cmentarz - Topola Mała) Trasa przejazdu w obu kierunkach ulicami: Topola Mała pętla - Odolanowska - Sienkiewicza - Wojska Polskiego - Krotoszyńska - Poznańska - Batorego - Bema cmentarz pętla.

W kierunku powrotnym autobus jedzie ulicami: Raszkowska, Wolności, Partyzancka. Godziny odjazdu: z Topoli Małej: 11.30, 12.45, 14.00, 15.15 Godziny odjazdu: z Bema: 12.05, 13.20, 14.35, 15.50 Linia K1 BIS (3 Maja - Zacharzew - 3 Maja) Trasa przejazdu w obu kierunkach ulicami: 3 Maja - Kościuszki - Partyzancka - Plac 23 Stycznia - Raszkowska - Krotoszyńska - Zacharze pętla. Autobus w kierunku powrotnym pojedzie ulicami: Głogowska, Wrocławska. Godziny odjazdu: z 3 Maja szpital: 9.45, 10.45, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.00 Godziny odjazd: z Zacharzewa: 10.05, 11.05, 11.55, 12.50, 13.50, 15.20, 16.30 Linia 14 BIS ( Przeskok - Wenecja - Przeskok) Trasa przejazdu w obu kierunkach: Przeskok pętla Gwarna - Krańcowa - Odskok - Staroprzygodzka - Budowlanych - Mylna - Armii Krajowej - Wrocławska - Sienkiewicza - Wojska Polskiego - Raszkowska - Konopnickiej - Limanowskiego - Wenecja pętla Dodatkowe kursy z Przeskoku: 9.00, 10.30, 11.20, 12.45, 14.15, 15.30 Dodatkowe kursy z Wenecji: 9.45, 11.00, 12.15, 13.45, 15.00, 16.00


GOSPODARKA

NR 9 | PAŹDZIERNIK 2016 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

11

WODKAN

MNIEJSZE KOSZTY EKSPLOATACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Modernizacja reaktora biologicznego

WODKAN INWESTUJE

Na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie, we wrześniu br., wykonywane zostały prace związane z modernizacją systemu napowietrzania w reaktorze biologicznym RB I. Napowietrzanie osadu czynnego w reaktorze biologicznym jest najbardziej energochłonnym procesem związanym z oczyszczaniem ścieków. Szacuje się że około 60 proc. zużywanej energii przez oczyszczalnię przypada właśnie na napowietrzanie. Prowadzone prace zostały podzielone na dwa etapy. W pierwszym etapie przeprowadzono czyszczenie reaktora biologicznego z zalegających na dnie osadów przy pomocy specjalistycznej ładowarki próżniowej. Natomiast w drugim etapie spółka dokonała demontażu istniejących membran systemu napowietrzania, kalibracji dysz

dyfuzorów napowietrzających i montaż nowych membran. - W wyniku modernizacji obniżeniu ulegnie ciśnienie na jakim pracują dmuchawy dostarczające powietrze do systemu napowietrzania, a dzięki nowym membranom zwiększy się ilość dostarczanego tlenu dla osadu czynnego - mówi Marek Karolczak, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie. Trzeba zaznaczyć, że wymiernym efektem modernizacji systemu napowietrzania będzie zmniejszenie ilości zużywanej energii elektrycznej, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie.

DOFINANSOWANIE INWESTYCJI Z WFOŚ I GW

Preferencyjne pożyczki WODKAN-u Spółka Wodkan, w grudniu 2015 roku, złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu sześć wniosków o preferencyjne pożyczki na łączną kwotę 4 752 000 złotych. Pozyskane pieniądze przeznaczone zostaną na wsparcie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodno -ściekowej, które realizowane są w tym roku. We wrześniu i październiku br. zarząd Wodkan-u podpisał łącznie sześć umów pożyczek na następujące przedsięwzięcia: - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Pruślin - Północ, etap VIII - kwota pożyczki 271 000 zł - zakres rzeczowy obejmuje ulice: Osiedle Leśne, Klubowa, Jaworowa, rejon Osiedla Leśnego; - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego, etap III - kwota pożyczki 141 000 zł - zakres rzeczowy obejmuje ulice: Ferica, Kowalskiego, Śmigla, Krańcowa;

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego, etap IV - kwota pożyczki 323 000 zł - zakres rzeczowy obejmuje ulice: Danysza, Szczecińska, Grunwaldzka, Osadnicza; - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego, etap V - kwota pożyczki 419 000 zł - zakres rzeczowy obejmuje ulice: Krotoszyńska, Chłapowskiego, Brzoskwiniowa, rejon ul. Zębcowskiej, rejon ul. Proministej; - renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego - kwota pożyczki 342 000 zł; - rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej deszczowej dla miasta Ostrów Wielkopolski - zadanie

Spółka Wodkan nie zwalnia tempa i cały czas przeprowadza w mieście liczne inwestycje. Część zadań udało się już zakończyć, a część jest nadal w trakcie realizacji. Do tych znajdujących się w realizacji zaliczyć należy: gospodarowanie (załadunek, transport i przetwarzanie) ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi wytwarzanymi na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie; zaprojektowanie, dostawa, montaż z uruchomieniem fabrycznie nowej wagi samochodowej zagłębionej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie; budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Raszkowskiej; rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla Ostrowa - zadanie: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krotoszyńskiej, od ul. Bema do nr 107; rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla Ostrowa - zadanie: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Chłapowskiego, od ul. Poniatowskiego do nr 91; modernizacja układu stanowiska krat i układu odprowadzania skratek na obiekcie przepompowni głównej przy ul. Gdańskiej; wymiana przyłączy wodociągowych w Ostrowie w ul. Rejtana; rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i systemu wodociągowego dla Ostrowa - zadanie: budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Wiśniowej; budowa przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych przy ulicy Rejtana nr 82, 84, 92, 101, 119 w Ostrowie; rozbudowa systemu wodociągowego dla Ostrowa - zadanie: budowa sieci wodociągowej w ul. Szczecińskiej. Natomiast ostatnio zrealizowane zadanie to modernizacja systemu napowietrzania w reaktorze biologicznym RB I na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie. Roboty budowlano-montażowe zostały zakończone m.in. przy: budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Danysza, Szczecińskiej i Grunwaldzkiej; budowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Pruślin - Północ - w ul. Klubowej, w ul. Osiedle Leśne i w rejonie ulicy Osiedle Leśne; budowie sieci wodociągowej w ul. Zakątek i rejonie ul. Topolowej; budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Osadniczej; budowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Promienistej oraz budowie sieci wodociągowej w rejonie ul. Promienistej; budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Oliwkowej; budowie sieci wodociągowej w rejonie ul. Nowa Krępa. WODKAN S.A. 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Partyzancka 27

budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Rejtana - kwota pożyczki 307 000 tys. zł.

Biuro Obsługi Klienta: tel. 62 738 77 30, tel. 62 738 77 37 tel. 62 738 77 18, fax 62 735 36 90 www: www.wodkan.com.pl e-mail: biuro@wodkan.com.pl


12

GOSPODARKA

MZO

MZO MA DWA PSZOK-I

Odpady możesz oddać za darmo

Ostrowianie nie ukrywają, że działalność Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), to strzał w przysłowiową dziesiątkę. Tylko w ubiegłym roku dostarczono tu ponad 3352 tony odpadów, które dzięki temu nie trafiły na przykład na dzikie wysypiska. Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. posiada obecnie na terenie Ostrowa Wielkopolskiego dwa PSZOKi. Pierwszy działający już ponad 3 lata tj. od lipca 2013 roku znajduje się przy ul. Staroprzygodzkiej 121, a drugi otwarty 1 lipca br. jest zlokalizowany na terenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. (PKS) przy ulicy Batorego 35 (wjazd na teren PSZOK-u od ul. Lotniczej). - Ten funkcjonujący dopiero trzy miesiące punkt cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem mieszkańców szczególnie północnej części miasta - mówi Andrzej Strykowski, prezes MZO. PSZOK przy ul. Staroprzygodzkiej 121 jest czynny od ponie-

działku do piątku od godz. 8.30 do 16.30, oraz w sobotę od godz. 8.00 do 12.00. Telefon: (62) 73720-12. Natomiast PSZOK przy ul. Batorego 35 jest czynny od wtorku do piątku od godz. 7.30 do 16.30, oraz w sobotę od godz. 8.00 do 12.00 (w poniedziałki PSZOK jest nieczynny). Telefon: (62) 737-2017. Trzeba wiedzieć, że odpady do PSZOK-a należy dostarczyć własnym transportem. Każdy mieszkaniec przy dostawie odpadów zobowiązany jest do okazania dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania. Do PSZOK-ów można oddać odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 1 m3 rocznie od gospodarstwa, przy czym wymaga się wydzielenia gruzu budowlanego,

tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów niebezpiecznych. Należy jednak pamiętać, że w przypadku dostarczenia odpadów budowlano-rozbiórkowych w ilości większej niż 1 m3 rocznie (tj. ponad 1,7 Mg), mieszkaniec jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości określonej w cenniku, ponad ilość zwolnioną z opłaty. Każdy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) posiada swój regulamin, który jest dostępny na stronie internetowej Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A www.mzo.com.pl oraz w PSZOK-u. Zapraszamy także do kontaktu e-maliowego pod adresem: pszok@mzo.com.pl.

PSZOK przyjmuje nieodpłatnie, z nieruchomości zamieszkałych, odpady takie jak: ■ przeterminowane leki; ■ chemikalia; ■ zużyte baterie i akumulatory; ■ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka 138 tel: 62 733 81 30 www: www.mzo.com.pl e-mail: mzo@mzo.com.pl

■ meble i inne odpady wielkogabarytowe; ■ zużyte opony; ■ odpady zielone; ■ odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 1 m³ 


GOSPODARKA

NR 9 | PAŹDZIERNIK 2016 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

13

OSTATNIA SZANSA NA UNIJNĄ DOTACJĘ! Stowarzyszenie OCWP (Partner Wiodący) oraz spółka Ostrowski Park Przemysłowy (Partner) pozyskały wspólnie ponad 1,7 miliona złotych unijnego dofinansowania. Środki te zostaną przeznaczone na udzielenie bezzwrotnych dotacji oraz finansowego wsparcie pomostowego. Projekt zakłada udzielenie wsparcia na rzecz osób chcących założyć pozarolniczą działalność gospodarczą, poprzez: - diagnozę kompetencji zawodowych, - szkolenie i doradztwo, - dotacje w wysokości 23 000 zł na rozpoczęcie własnej działalności, - wsparcie pomostowe w wysokości 1100 zł przez okres 6 miesięcy. O udzielenie dotacji mogą się ubiegać osoby bezrobotne lub bierne zawodowo (np. uczące się), które ukończyły 29 lat i należą do jeden z poniższych grup: - długotrwale bezrobotne, - kobiety, - w wieku 50 lat i więcej, - z niepełnosprawnościami, - o niskich kwalifikacjach. Rekrutacja uczestników potrwa do końca października br. Więcej informacji można uzyskać w siedzibie spółki Ostrowski Park Przemysłowy (Partnera Projektu) lub pod numerem telefonu 62 720 47 62

- Pieniądze z tego projektu są ogromną szansą dla osób bezrobotnych, które mają swój pomysł na biznes, ale nie posiadają odpowiedniej ilości własnych srodków finansowanych. To także okazja dla osób, które od wielu lat nie mają pracy, by ponowne weszły na rynek. Uważam, że realizowany przez stowowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i spółkę Ostrowski Park Prezemysłowy projekt, znacząco przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości w regionie, a przyznana dotacja w wysokości 23 tysięcy złotych oraz finansowe wsparcie pomostowe ułatwią podjęcie decyzji o założeniu własnej działalności gospodarczej. Mikołaj Kostka prezes spółki OPP

1,7 mln zł

kwota unijnego dofinansowania

przyznana dla OCWP i OPP

23 tys. zł

kwota bezzwrotnej dotacji

1 100,00 zł/mc wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy

MODERNIZACJA ZIELENIAKA PRZY UL. TOMCZEKA I PADEREWSKIEGO ROZPOCZĘTA

Handlowcy przeniesieni na plac obok stadionu

Spółka Targowiska Miejskie S.A rozpoczęła 4 października br. zapowiadaną wcześniej modernizację zieleniaka przy ul. Tomczeka i Piłsudskiego. W tym dniu podpisano umowę z wykonawcą wybranym w drodze przetargu nieograniczonego tj. „Partner” Firmą Budowlaną Sp. z o.o. oraz dokonano przekazania placu budowy. Na czas modernizacji - w okresie od 1 października do 31 grudnia 2016 roku - handel, który prowadzony był z nawierzchni i stołów został przeniesiony na utwardzony teren po byłym skateparku tj. przed stadion, w bezpośredniej bliskości ronda ulic Paderewskiego i Piłsudskiego. - W kioskach handel pozostanie bez zmian. W razie konieczności możliwe będzie wprowadzenie krótkich przerw w handlu w zależności od potrzeb przewidzianych pracami budowlanymi oraz zabezpieczeniami wynikającymi z konieczności zachowania odpowiednich zasad bezpieczeństwa - mówi Ewa Psztyr, prezes spółki Targowiska Miejskie S.A w Ostrowie. Modernizację zieleniaka rozpoczęto od demontażu zadaszeń, przeniesienia na czas remontu czterech

pawilonów nietrwale związanych z gruntem w wyznaczone miejsca, usunięciu starych naniesień w postaci stołów betonowych, murka oporowego oraz starej nawierzchni z płyt chodnikowych. Dalsze prace będą polegały na wybudowaniu nowej wiaty handlowej o konstrukcji stalowej wraz z zadaszeniem wyposażonym w środkowej jego części w świetlik, odpowiednią wentylację i oświetlenie, na wykonaniu nowej infrastruktury w tym: sieci odwodnienia deszczowego, sanitarnej, energetycznej, nawierzchni z kostki brukowej, nowych stołów betonowych wraz z osłonami wiatrołapnymi oddzielającymi poszczególne rzędy stoisk handlowych. Powstanie również nowy murek z cegły klinkierowej odgradzający teren zieleniaka od pasa drogowego przy ulicy Paderewskiego i Tomczeka. Koszt całej inwestycji wyniesie około 500 tysięcy złotych, który w całości pokryje Spółka Targowiska Miejskie S.A. ze środków własnych i pozyskanego kredytu.


14

INFORMACJE

TELEFONY ALARMOWE POGOTOWIE RATUNKOWE tel. alarmowy- tel. 999 MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO tel. 62 738 89 40, 62 738 89 46 POLICJA tel. 997 Komenda Powiatowa Policji sekretariat: tel. 62 737 72 10, centrala: 62 737 72 00 STRAŻ MIEJSKA ul. Kościuszki 12a sekretariat tel. 62 738 89 43 dyżurny: tel. 62 738 89 40 STRAŻ POŻARNA tel. 998 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej tel. 62 332 42 90 POGOTOWIE ENERGETYCZNE tel. 991

Ostrów Informator Miejski dostarczany jest do domów i mieszkań, ale można go także odebrać w czterech punktach na terenie miasta: ■ Referat Obsługi Mieszkańców Urzędu Miej■ Centrum Obsługi Klienta, ul. Asnyka 8 skiego w Ostrowie (parter), al. Powstańców ■ Ostrowski Park Przemysłowy, Wielkopolskich 18 ul. Wrocławska 93F ■ Centrum Obsługi Klienta, ul. Partyzancka 27

POGOTOWIE GAZOWE tel. 992 Zakład Gazowniczy tel. 62 737 99 80 POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE tel. 994 tel. 62 738 77 12 POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE tel. 993 tel. 62 735 86 30 POWIATOWA STACJA SANITARNOEPIDEMIOLOGICZNA tel. 62 737 89 00 HOLOWANIE 24H tel. 62 736 79 33

Adres redakcji ul. Wrocławska 93F 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. 62 720 47 62, kom. 724 717 771 e-mail: redakcja@opp-ostrow.pl www.opp-ostrow.pl www.fb.com/oppostrow Redaktor naczelny Mikołaj Kostka

Wydawca Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. Druk POLSKA PRESS Sp. z o.o. Drukarnia Wrocław, ul. Kolejowa 7 Nakład: 25 000 Redakcja nie odpowiada za treść reklam, tekstów promocyjnych oraz listów.


SPORT

NR 9 | PAŹDZIERNIK 2016 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

15

KLUB POWOŁAŁ SPORTOWĄ SPÓŁKĘ AKCYJNĄ

Staszewski trenerem żużlowców Ostrovii

Towarzystwo Żużlowe Ostrovia powołało do życia sportową spółkę akcyjną. Teraz działacze klubu przygotowują się do procesu licencyjnego, by w przyszłym roku klub mógł wystartować w ligowych rozgrywkach. Koniec sezonu żużlowego nie oznacza wakacji dla działaczy TŻ Ostrovia. Przed wszystkimi, którym na sercu leży dobro ostrowskiego żużla, okres wzmożonej pracy. Trzeba zebrać budżet na sezon 2017, a w zależności od wielkości owego budżetu, zbudować drużynę. Ostrowianie myślą o ekipie na miarę drugiej ligi. Jeśli chodzi o personalia, to jedno jest już pewne. Trenerem ze-

społu będzie Mariusz Staszewski, który w ostatnim czasie ciężko pracował nad rozwojem klubowej szkółki. W pracy z najmłodszymi Mariusz Staszewski dał się poznać z jak najlepszej strony i dlatego szefostwo klubu postanowiło dać mu szansę na sprawdzenie się w pracy z seniorami. Jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć, działacze nie zamierzają zakontraktować zawodników ambitnych, którzy zagwarantują, że w

Mariusz Staszewski uczy młodych adeptów jazdy na żużlu.

TENISIŚCI TAJFUNA LIDEREM DRUGIEJ LIGI

Ostrowianie bez porażki

Tenisiści stołowi Tajfuna Ostrów w tym sezonie nie przegrali jeszcze meczu w ligowych rozgrywkach. Dzięki temu są liderem drugiej ligi grupy południowej. nia Śmigiel. Ale zdecydowanie najciekawiej zapowiada się mecz z RLKTS Ochman Raszków, który odbędzie się 12 listopada. Drużyna z Raszkowa ma obecnie na swoim koncie także cztery wygrane i zajmuje w tabeli drugie miejsce. Wszystko wskazuje na to, że ten pojedynek zadecyduje, która z drużyn - Tajfun czy Ochman - zakończy pierwszą rundę w fotelu lidera.

fot. TAJFUN OSTRÓW

Znakomicie spisują się w tegorocznych rozgrywkach tenisiści Tajfuna Ostrów. Ostrowianie mają na swoim koncie już cztery zwycięstwa. Gracze z Ostrowa pokonali: UKS Junior Leszno 8:2, KS Wamet Dąbcze 7:3, LKTS Luvena Luboń 8:2 i KS Stella Niechan Gniezno 9:1. Drugoligowcy mają teraz przerwę do 5 listopada. Wówczas zmierzą się z MKTS Opalenica i KS Polo-

Drugoligowy zespół Tajfuna Ostrów Wielkopolski.

każdym meczu będą walczyć o każdy punkt do ostatniego wyścigu. Najważniejsze, by kibice opuszczający stadion mogli powiedzieć, że podopieczni Mariusza Staszewskiego zostawili serce na torze. Co również bardzo ważne, o czym głośno mówią działacze na czele z prezesem TŻ Ostrovia Radosławem Strzelczykiem, finanse klubu muszą być przejrzyste.

I by tak rzeczywiście było powołano spółkę akcyjną. To ona ma ułatwić działaczom rozmowy z przyszłymi sponsorami. Ludzie wspierający żużel muszą wiedzieć na co wydawane są ich pieniądze. Najważniejszym celem dla działaczy jest przywrócenie żużla w tej sportowej odsłonie. Tak, aby kibice byli dumni z drużyny,która powstała. Zatem trzymamy kciuki za działania w TŻ OSTROVIA.

TŻ Ostrovia zaprasza młodych chłopców do szkółki żużlowej.


16

Profile for opp-ostrow

Ostrów Informator miejski 09  

Ostrów Informator miejski 09  

Advertisement