a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

MIASTO

MIASTO

MIASTO

MIASTO

EKK Wagon dobre wiadomości

Szczepienia dla seniorów

Miliony na oświatę

4 strona 2

NR 8 (31), SIERPNIA 2018

4 strona 4

4 strona 5

ISSN 2450-8128

O rewitalizacji z mieszkańcami

4 strona 7

MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

STARTUJE ARENA OSTRÓW! Stało się! Był to długo oczekiwany i niezwykle ważny moment dla Miasta i jego mieszkańców. Umowa na budowę hali widowisko – sportowej w Ostrowie Wielkopolskim stała się faktem. 4 strona 3

TAEKWONDO

MARZENA SIEROŃ

MISTRZYNIĄ

4strona 15

CRK MA JUŻ PONAD 50. PARTNERÓW!

4 strona 8

Wspieramy lokalny biznes

4 strona 9

OZC - nie będzie podwyżek 12 4 strona


gospodarka informacje

2

EKK Wagon – dobre wiadomości To nie był dobry czas dla pracowników spółki. Agencja Rozwoju Przemysłu zablokowała zależności od kontrahenta EKK Wagon, przez co nie otrzymali oni wynagrodzenia za pracę. O pomoc zwrócili się do Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, która niezwłocznie zajęła się tym tematem. - W związku z tą sprawą dotarły do mnie dobre wiadomości, które zapewne ucieszyły pracowników spółki oraz ich rodziny – mówi Beata Klimek. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, do której Beata Klimek skierowała pismo z prośbą o interwencję, zwróciła się do ARP o udzielenie prezydent Ostrowa wyczerpujących informacji na temat działań względem ostrowskiej spółki. - Agencja poinformowa-

ła mnie o zawarciu ugody z EKK Wagon, dzięki której ostrowska firma otrzymała zablokowane środki, które w pierwszej kolejności zostały przeznaczone na wypłatę zaległych wynagrodzeń – informuje prezydent Ostrowa. O podpisaniu ugody Beatę Klimek poinformowała także spółka. W liście od Zarządu EKK Wagon czytamy m.in.: „W imieniu załogi Europejskiego Konsorcjum Kolejowego Wagon Sp. z o.o. Zarząd spółki pragnie złożyć gorące podziękowania za interwencje Pani Prezydent w sprawie naszego przedsiębiorstwa (…)

robimy wszystko, aby uratować fabrykę i utrzymać 500 miejsc pracy. Wszak jesteśmy dużym polskim przedsiębiorstwem z polskim kapitałem”. - Dziś cieszę się, że pracownicy otrzymali zaległe wynagrodzenia, jednak zdaję sobie sprawę, że to nie rozwiązuje wszystkich problemów przedsiębiorstwa. Mam nadzieję, że ponad politycznymi podziałami uda się uratować blisko 500 cennych miejsc pracy i pomóc w rozwoju tego jedynego polskiego producenta towarowego taboru kolejowego – dodaje prezydent.

n Spółka poinformowała prezydent Ostrowa o zawarciu ugody z ARP.

2 mln zł dofinansowania na usługi opiekuńcze Ponad 2 mln zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pozyskał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na usługi opiekuńcze. Dzięki temu pomocą będzie można objąć 80 mieszkańców naszego miasta, którzy do tej pory nie korzystali z tej formy wsparcia. MOPS zatrudni w tym celu 20 opiekunek. Całkowita wartość projektu realizowanego przez MOPS to 2 146 317 zł, z czego 2 039 001 zł pochodzić będzie ze środków unijnych. Realizcja projektu potrwa do końća 2020 roku. - W ramach projektu usługi opiekuńcze uzyskają osoby o niskich dochodach, osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, niesamodzielne, wymagające wsparcia - mówi Krystyna Kois-Jaźwiec, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomo-

n Pozyskane 2 mln dofinansowania to opieka i wsparcie finansowe dla mieszkańców Ostrowa.

cy Społecznej. - Projekt zapewnia również wsparcie fizjoterapeuty oraz pomoc finansową w postaci zasiłków celowych w przypadku osób o niskich dochodach. - Projekt odpowiada na rosnące potrzeby społeczne i zdrowotne mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego - mówi prezydent Beata Klimek. - Z danych statystycznych wynika, że zwiększa się liczba osób wymagających takiej formy pomocy. W ostatnich trzech latach liczba osób

korzystająca z usług opiekuńczych wzrosła o 150 osób. W roku 2017 roku z tej formy pomocy skorzystały 492 osoby. Należy zaznaczyć, że jest to drugi projekt realizowany przez MOPS w Ostrowie Wielkopolskim na rzecz wsparcia mieszkańców z zakresu usług opiekuńczych, dofinansowany ze środków funduszu europejskiego. W ramach pierwszego projektu MOPS pozyskał dotację w wysokości 728 tysięcy złotych.

Ponad 116 000 zł z MEN dla ostrowskich szkół Ostrów Wielkopolski otrzymał ponad 116 000 zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Samorządy mogły ubiegać się o wsparcie finansowe dla gimnazjów przekształcanych w szkoły podstawowe w tym roku, ale także gimnazjów już przekształconych w roku ubiegłym. Resort edukacji przekazał samorządom część rezerwy oświatowej subwencji ogólnej na zadania uwzględniające ich potrzeby w czasie wdrażania reformy edukacji. Mogły one otrzymać pieniądze na doposażenie świetlic, wyposażenie pomieszczeń do nauki oraz dostosowanie sanitariatów do potrzeb dzieci młodszych. - Sanitariatami dla dzieci zajęliśmy się w ubiegłym roku. Wówczas, również z tego źródła, pozyskaliśmy prawie 160 tys. zł, na do-

n Jedna z dotacji przeznaczona zostanie na doposażenie szkolnych świetlic.

stosowanie budynków, w których dotychczas funkcjonowały gimnazja, do potrzeb dzieci młodszych – informuje Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. W tym roku MEN przekazało naszemu miastu dwie dotacje - w wysokości 70 tys. zł, na doposażenie pomieszczeń do nauki i drugą, w wysokości ponad 46 tys. zł, na doposażenie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. - Kolejny raz Ostrów po-

zyskuje pieniądze na zadanie związane z miejską edukacją. Tym razem jest to ponad 116 tys. złotych dla ostrowskich szkół. Chcemy, by uczniowie czuli się w nich dobrze, bezpiecznie, a nauka nie wiązała się wyłącznie z treścią podręcznika, a była wspierana poprzez ciekawe pomoce dydaktyczne – dodaje prezydent Miasta. Z nowego sprzętu uczniowie będą mogli korzystać już w nowym roku szkolnym.


gospodarka informacje

NR 8 (31) | SIERPIEŃ 2018 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

3

STARTUJE ARENA OSTRÓW! Stało się! Był to długo oczekiwany i niezwykle ważny moment dla Miasta i jego mieszkańców. Umowa na budowę hali widowisko – sportowej w Ostrowie Wielkopolskim stała się faktem. Beata Klimek podpisała ją z przedstawicielem firmy Budrem w Sali Kolumnowej ostrowskiego Ratusza. Moment ten miał uroczystą oprawę – to jedno z najważniejszych wydarzeń nie tylko tej kadencji, ale i dotychczasowej historii ostrowskiego samorządu. Na ten podpis czekali sympatycy ostrowskich drużyn oraz sami sportowcy. W Ratuszu pojawili się młodzi adepci koszykówki oraz piłki ręcznej. To również z myślą o ich przyszłości hala sportowa powstanie w naszym mieście. Na rozstrzygnięcia w sprawie hali ostrowianie czekali kilkadziesiąt lat. - To, co od wielu lat było jedynie oczekiwaniem i pragnieniem dziś staje się rzeczywistością. Inwestycja wkracza w fazę realizacji. Podpisaliśmy dziś bardzo ważną umowę na budowę zupełnie nowej hali widowisko – sportowej dla naszego miasta, która powstanie nakładem ponad 30 mln złotych – mówiła Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Brak pełnowymiarowego i profesjonalnego obiektu do uprawiania sportów drużynowych był poważnym problemem nie tylko zawodników i kibiców, ale również samorządu miasta. - W takich momentach należy podejmować odważne decyzje i zmierzyć się z problemem. Postanowiłam stawić czoła tej inwestycji, a dziś oficjalnie podpisałam umowę, dzięki której już niebawem mury ARENY OSTRÓW zaczną wpisywać się w krajobraz naszego miasta – przekonywa prezydent Ostrowa. Zanim doszło do jej podpisania najpierw architekt Mariusz Sobczak, wiceprzewodniczący zespołu oceniającego koncepcje, które wpłynęły na ogłoszony przez Miasto przetarg, przedstawił proces ich oceniania. Następnie Mariusz Szczuraszek, architekt, autor zwycięskiej kon-

n Świadkami podpisania umowy byli młodzi ostrowscy sportowcy, którzy w przyszłości będą z miejskiej hali korzystać. cepcji, omówił jej założenia i poszczególne aranżacje. - Podczas meczu piłki siatkowej i koszykówki, na trybunie stałej oraz trybunach teleskopowych, znajdzie się miejsce dla 3100 kibiców. W momencie rozgrywania meczu piłki ręcznej trybuny za koszami zostaną złożone, dzięki czemu uzyskujemy boisko zgodne z wymogami rozgrywek ligowych oraz ponad 2500 miejsc siedzących. Trybuny teleskopowe dają nam możliwość stosowania wielu aranżacji – również tych związanych z organizacją wydarzeń muzycznych. Dodając miejsca na parkiecie otrzymujemy oko-

ło 5000 miejsc siedzących. Gdy całkowicie z nich zrezygnujemy, na przykład na potrzeby organizacji targów, korzystamy wówczas z 3200 metrów kwadratowych powierzchni – wylicza architekt. Po prezentacji Mariusza Szczuraszka Beata Klimek, prezydent Miasta oraz Ryszard Tacik, przedstawiciel wykonawcy inwestycji podpisali umowę na budowę ostrowskiej hali widowiskowo – sportowej. Nowa hala będzie służyła nie tylko profesjonalnemu sportowi zawodowemu, ale także dzieciom i młodzieży. Będzie w niej można organizować także duże wy-

W takich momentach należy podejmować odważne decyzje i zmierzyć się z problemem. Postanowiłam stawić czoła tej inwestycji, a dziś oficjalnie podpisałam umowę, dzięki której już niebawem mury ARENY OSTRÓW zaczną wpisywać się w krajobraz naszego miasta Beata Klimek, prezydent Ostrowa. darzenia kulturalne i społeczne. To również dobry przykład modelowej inwestycji służącej re-

witalizacji tego zdegradowanego fragmentu miasta, który obecnie stanowi zaniedbaną przestrzeń wymagającą estetycznego zagospodarowania. - Przede wszystkim jednak będzie to hala widowiskowo - sportowa nie tylko na „tu i teraz”, ale obiekt dla przyszłych pokoleń mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego. Dla tych, którzy są dziś jeszcze dziećmi, albo nawet jeszcze się nie narodzili, ale za kilka czy kilkanaście będą mogli z tej hali korzystać. To również dla nich budujemy ARENĘ OSTRÓW – dodaje Beata Klimek. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 31 sierpnia 2020 roku.


informacje gospodarka

4

Miasto zapłaci 300 tys. zł mniej za energię W latach 2017 – 2018 na modernizację oświetlenia ostrowskich ulic wydane zostanie ponad 4 250 000 zł. Trwa właśnie drugi etap prac polegający na wymianie starych opraw na lampy LED w Śródmieściu oraz na osiedlu Jana Pawła II. Ponad 4 miliony wydane na modernizacje oświetlenia w Ostrowie to rekordowe fundusze przeznaczone na ten cel w historii miasta. Aż 85% kosztów zostało dofinansowane ze środków unijnych. W tym roku modernizowane jest oświetlenie w  Śródmieściu oraz na osiedlu Jana Pawła II. Koszt tego zadania to 2  656  800 zł. Na nowe oprawy LED wymienionych zostanie 1158 starych opraw. To także wymiana 338 istniejących latarni. W ubiegłym roku prace modernizacyjne zrealizowane zostały na osiedlach: Nowe Parcele i   Parcele Zacharzewskie. Na to zadanie wydana została kwota 1 594 572 zł. Wymieniono tu 868 sztuk opraw oraz 43 latarnie. - Te modernizacje pozwolą nam na realizację niezwykle istotnych ce-

lów w trzech ważnych obszarach. Pierwszy, najważniejszy, to efekt ekologiczny – w zmodernizowanym obszarze zmniejszamy emisję dwutlenku węgla do atmosfery nawet o 65%. Drugi efekt to oszczędności – dzięki tym dwóm ogromnym projektom, rocznie zaoszczędzimy na wydatkach za energię ponad 300 000 zł. Trzeci efekt to nowoczesność i innowacyjność tego rozwiązania. Obecnie realizujemy największy i najbardziej nowoczesny projekt modernizacji oświetlenia ulicznego w Polsce – informuje Beata Klimek. W ramach tegorocznej inwestycji nowe lampy zamontowane zostaną na około 70. ostrowskich ulicach. Co istotne, nie są to jedynie tereny miejskie, ale także osiedla bloków. - Jest jaśniej, kolor

n Inwestycje te to nie tylko krok w nowoczesność, ale także ogromna oszczędność dla Miasta. światła jest łagodniejszy. Z lampami na osiedlu bywało różnie, często któraś nie świeciła. Teraz mamy ciąg nowych lamp, a także jasno i bezpiecznie przed blokiem – mówi jedna z mieszkanek ulicy Strzeleckiej. Rozwiązania wdrażane w Ostrowie podglądają też inni samorządowcy.

- W spółce gościliśmy samorządowców z Warszawy, którzy chcieli zastosowane w Ostrowie rozwiązania zobaczyć, przeanalizować, a następnie zainteresowani są ich wprowadzeniem u siebie – mówi Maciej Witczak, prezes spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe. Spółka jest

największą tego typu w Polsce, obsługuje aż trzy województwa. Usprawniony został także system zdalnego zarządzania. Można teraz „komunikować” się z poszczególnymi oprawami w celu odczytu i wprowadzaniu nowych ustawień, zarządzać informacjami, raportami i  larmami dot.

poszczególnych punktów świetlnych oraz monitorować ich parametry. - Mieszkaniec nie będzie już musiał informować nas o awarii oświetlenia. Jeśli lampa przestanie działać, dojdzie do jej uszkodzenia, sama poinformuje o tym system – tłumaczy prezes spółki. Miasto planuje już dalszą współpracę ze spółką. Trwają rozmowy nad możliwością montażu w Ostrowie inteligentnych przejść dla pieszych. - Umieszczone tam kamery analizują obraz pieszego i doświetlają miejsce, w którym aktualnie się znajduje. Montowane są tam również tzw. markery, które sygnalizują kierowcy, że zbliża się do przejścia dla pieszych – dodaje prezes Witczak.

Bezpłatne szczepienia dla 1000 seniorów

Już 9 tysięcy Ostrowskich Kart Seniora!

Po raz trzeci Miasto Ostrów Wielkopolski realizować będzie „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego w wieku 60+”.

W ostrowskim Urzędzie Miejskim uroczyście wręczona została karta z numerem 9000. Funkcjonujący od 1 lipca 2015 roku program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Ostrowa.

n OKS z numerem 9000 została uroczyście wręczona w ostrowskim urzędzie.

n Szczepienia dla seniorów ruszą na przełomie sierpnia i września. W tym roku w ramach programu zaszczepiona zostanie grupa około tysiąca seniorów. Podobnie jak  w  poprzednich latach program realizować będzie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Rodzina” przy ul. Wolności 24. Miasto na ten cel przenaczyło blisko 60 tys. złotych. Prezydent Beata Klimek podpisała stosowną umowę z  lekarzem Jaromirem Grześkowiakiem.

- Program szczepień przeciwko grypie cieszy się wśród naszych seniorów bardzo dużym zainteresowaniem - mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa. -  Nic dziwnego, osoby starsze to  grupa narażona dużo bardziej na  powikłania pogrypowe, również ze względu na  inne choroby przewlekłe, które dokuczają naszym seniorom. Oferując im  możliwość zaszczepienia

się przeciwko grypie zmniejszamy ryzyko zachorowania na grypę, a  nawet jeśli ta grypa się pojawi, zaszczepiona osoba przechodzi ją dużo łagodniej. Program to  nie tylko samo szczepienie -  ma on również walor edukacyjny. Seniorzy otrzymują także wiedzę na  temat grypy, tego jak  ją rozpoznać oraz  jakie powikłania mogą wystąpić i jak się ich ustrzec.

Jest on dedykowany osobom, które ukończyły 60. rok życia. Posiadacze kart mogą korzystać z oferty przygotowanej przez 188 partnerów programu. W skład katalogu ulg i preferencji wchodzą propozycje przygotowane przez miejskie jednostki oraz prywatnych przedsiębiorców z różnych branż. W  ramach miejskich zniżek seniorzy mogą korzystać

na preferencyjnych warunkach z oferty Kina Komeda, Ostrowskiego Centrum Kultury, Basenu Miejskiego, lodowiska, Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego czy Parku Olbrzymich Owadów. Bardzo szeroka jest także oferta przygotowana przez prywatnych przedsiębiorców, którzy chętnie włączają się do udziału w miejski program. - Bardzo cieszy mnie znakomita

współpraca z prywatnymi podmiotami, która przyczynia się do tak dynamicznego rozwoju programu. Dla jego partnerów to dodatkowa promocja i możliwość stworzenia stałej relacji handlowej z klientami, a dla posiadaczy Kart to szansa na oszczędność przy zakupie towarów lub usług – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.


gospodarka informacje

NR 8 (31) | SIERPIEŃ 2018 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

5

Rekordowa kadencja dla ostrowskiej oświaty Blisko 35 mln zł zainwestowanych zostało w oświatę w obecnej kadencji. To blisko 12 mln zł więcej niż w latach 2011-2014. Na rozwój oświaty miasto skutecznie pozyskiwało także środki zewnętrze. Trzy nowe przedszkola i ponad 450 nowych miejsc dla przedszkolaków w tej kadencji to nie tylko powód do dumy dla Miasta, ale także dobra wiadomość dla wszystkich rodziców. W latach 2015-2018 na inwestycje oświatowe w szkołach i przedszkolach przeznaczonych zostało blisko 35 mln zł. To nie tylko pieniądze na nowe obiekty, ale także zainwestowane w istniejącą już infrastrukturę. W tej kadencji w Ostrowie Wielkopolskim powstały trzy nowe przedszkola. Pierwsze z nich – Publiczne Przedszkole nr 3 – otwarte zostało w 2016 roku w Osiedlu Pruślin. Wcześniej przedszkole znajdowało się przy ul. Janowskiego. Dzięki przeprowadzce zyskało nie tylko nowoczesne wnętrza i nową przestrzeń, ale także nowe miejsca dla maluchów.

Wielkopolskim. Przedszkole nowoczesne, zaprojektowane zgodnie ze standardami pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, w tym także z dziećmi autystycznymi. Od września ruszy także trzyoddziałowa filia Publicznego Przedszkola nr 11 przy ul. Grabowskiej 1. Na ten cel zaadaptowany został stary budynek Szkoły Podstawowej nr 5. - Jesteśmy szczególnie dumni z tej inwestycji – dodaje prezydent Beata Klimek. – Ten stary, zabytkowy obiekt otrzymał nowe życie. Został rozbudowany o nową część zachowując charakter budynku. To nowa perełka na mapie Ostrowa, a pod-

wej nr 9 wraz z łącznikiem, w którym powstały nowe sale lekcyjne. Na tę wartą blisko 7,9 mln zł inwestycję bardzo czekali uczniowie,

Kolejne przedszkole wybudowane zostało przy ul. Olsztyńskiej. Rozpocznie ono pracę od września tego roku. - Decyzja o budowie tego przedszkola to była odważna decyzja – mówi prezydent Beata Klimek. – Podjęliśmy ją, bo stan techniczny przedszkola przy ul. Wolności pozostawiał wiele do życzenia, a warunki pracy z dziećmi niepełnosprawnymi były bardzo trudne. Dziś możemy z dumą powiedzieć, że przedszkole jest gotowe. Będzie to największe przedszkole w  Ostrowie

świetlony w nocy stanowi ozdobę tej części miasta. Oprócz nowych przedszkoli, miasto zadbało także o już istniejące placówki. W pięciu obiektach przedszkolnych przeprowadzona została termomodernizacja. To nie tylko poprawa estetyki budynków i komfortu przychodzących tam dzieci, ale przede wszystkim realne oszczędności na zużyciu energii. W ubiegłym roku zakończyła się również ogromna inwestycja oświatowa, jaką była budowa hali sportowej przy Szkole Podstawo-

którzy teraz mają wspaniałe warunki do rozwijania swoich sportowych pasji. Dumą Ostrowa Wielkopolskiego są również szkolne gabinety stomatologiczne, które powstały w Szkole Podstawowej nr 1 i 5. Były to pierwsze tego typu gabinety w Wielkopolsce. Uczniowie wszystkich ostrowskich szkół mogą korzystać w nich nie tylko z bezpłatnych przeglądów, ale również diagnostyki i leczenia zębów. Do tej pory z leczenia w gabinetach skorzystało 2000 uczniów. - Naszym celem jest, aby

n Sale, w których jedną ze ścian tworzy surowa cegła, prezentują się znakomicie. takie gabinety powstały w kolejnych szkołach – mówi prezydent Beata Klimek. – Z istniejących gabinetów mogą korzystać wszyscy uczniowie ostrowskich szkół, ale wiadomo, że im będzie ich więcej, tym usługi stomatologiczne będą bardziej dostępne. Obecna kadencja to także znakomity czas pod względem pozyskanych środków zewnętrznych – zarówno tych krajowych, jak i unijnych. Na rozwój oświaty w ramach projektów o wartości ponad 23 mln zł pozyskaliśmy w  ostatnich latach ponad 10 mln zł środków zewnętrznych. To ponad dwa razy tyle, niż w poprzedniej kadencji. Dobrą wiadomością dla rodziców jest z pewnością rosnąca liczba miejsc

w przedszkolach. Od początku kadencji udało się zwiększyć liczbę ostrowskich przedszkolaków o ponad 450. - W tegorocznym naborze przyjęliśmy do przedszkoli wszystkie dzieci 3-, 4-. 5- i 6-letnie, których rodzice złożyli wnioski o  przyjęcie do przedszkola – mówi Anna Grabek, naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego. – Na tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego możemy powiedzieć, że mamy jeszcze pojedyncze miejsca w przedszkolach. Jeśli więc są rodzice, którzy wcześniej nie planowali korzystania z przedszkola, a sytuacja się zmieniła i takiego miejsca potrzebują, mogą jeszcze z tych miejsc skorzystać. Do miejskich

przedszkoli możemy jeszcze przyjąć około 20 dzieci. Bieżąca kadencja to także znaczący wzrost środków przeznaczanych na stypendia dla najzdolniejszych uczniów ostrowskich szkół. Na początku kadencji wypłacano stypendia w łącznej wartości 286 200 zł rocznie. W ostatnich dwóch latach do wyróżniających się uczniów trafia kwota 450 000 zł. To duża większa liczba uczniów, którzy mogą otrzymać od miasta wsparcie finansowe, na rozwijanie swoich pasji i  talentów. - Te stypendia są dla nasz bardzo ważne – mówi prezydent Beata Klimek. – To uhonorowanie codziennej, systematycznej pracy naszych uczniów. To także realne wsparcie, które pozwala im na zakup książek czy pomocy naukowych pozwalających na rozwijanie zainteresowań. Wiem też, że niektórzy przeznaczają je na wakacje, jako nagrodę za całoroczną pilną pracę. Pieniądze, które inwestujemy w zdolnych młodych ludzi to bardzo dobrze zainwestowane pieniądze. W  końcu to oni będą po nas tworzyć to miasto i o nie dbać. Chcemy, aby dobrze wykształceni wracali do Ostrowa Wielkopolskiego, by dalej je rozwijać.


informacje gospodarka

6

TOBIE POLSKO Obecny rok obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości skłania do postawienia tezy, że niepodległość ta odzyskana po latach niewoli, stanowi wynik wytrwałości, pracy i działań całych pokoleń naszych przodków. Potwierdzenie tej tezy stanowić może historia ostrowskiej rodziny Rowińskich, sięgająca początków XVIII w., w której wybitnym przedstawicielem był Stefan Rowiński /1875 – 1943/,znany księgarz i wydawca, działacz polityczny i społeczny w latach zaboru pruskiego, w okresie międzywojennym i w latach okupacji hitlerowskiej. Działalność Jego cechowało nieustanne dążenie do utrwalania polskości, odzyskania niepodległości, troska o przyszłą nową, wolną i niepodległą Polskę. W okresie od 1895r. działa w gimnazjalnym Towarzystwie Tomasza Zana /TTZ/, potem w Towarzystwie Czytelni Ludowych /TCL/, skupia wokół siebie polską inteligencję miasta, okolicznych ziemian, młodzież i działaczy społecznych. Wchodzi w skład tajnego Komitetu przygotowującego wyzwolenie Ostrowa w 1918r., nazwane przez prasę berlińską „Republiką Ostrowską”. Zostaje desygnowany na pierwszego burmistrza wolnego miasta Ostrowa. W okresie międzywojennym działa na rzecz rozwoju gospodarczego miasta, doprowadza do powstania Fabryki Wagon, bierze czynny udział w Plebiscycie na Śląsku i Warmii, udziela się społecznie. Był prezesem TCL, Zarządu „Sokoła”, radnym samorządu powiatu i mia-

sta. Był czynnym członkiem Izby Przemysłowej w Poznaniu i Izby Rzemieślniczej. Przewodniczy działalności Polskiego Czerwonego Krzyża, podejmuje nadbudowę miejskiego Gimnazjum w trosce o możliwość kształcenia młodzieży w wolnej Polsce. Buduje ośrodek kolonijny w Mikstacie na 200 osób dla biednej młodzieży polskiej i ze Śląska. W okresie okupacji hitlerowskiej unika rozstrzelania wraz z grupą ostrowskich zakładników, działa w ostrowskiej „Ojczyźnie”, organizuje tajne nauczanie, był delegatem Rządu Londyńskiego na okręg poznański. Umiera 27 listopada 1943 roku wycieńczony długotrwałą chorobą. Opis działalności Stefana Rowińskiego nie zamyka historii działań rodziny Rowińskich na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości. Dziadek Stefana Antoni Felicjan Rowiński był uczestnikiem powstania listopadowego. Natomiast ojciec Stefana, Franciszek Ksawery Rowiński ucieka z wojska rosyjskiego do Prus. Wcielony do armii pruskiej po sześciu latach służby powraca z  Luksemburgii do Kraju i bierze czynny udział w Powstaniu Styczniowym. Sądzę, że patriotyczna postawa przodków Stefana miała wpływ na zacho-

wania i losy następnych pokoleń. Jakie one były? Czy chlubnie zapisały się w pamięci potomnych? Przedstawiam dalej: brat Stefana, Antonii Rowiński, z zawodu inżynier górnik, już w 1920 roku bierze udział w pracach Polskiego Komitetu Plebiscytowego na Górnym Śląsku, był naczelnikiem Wydziały Górnictwa i Hutnictwa tego Komitetu. Brał udział jako ekspert strony polskiej w pracach Międzynarodowej Komisji Granicznej. W 1939 roku zastępuje swojego chorego brata Stefana w więzieniu.

n Zbigniew Rowiński

n Lech Rowiński

n Bogdan Rowiński

n Pierwszy burmistrz co dzień spogląda na mieszkańców swojego Ostrowa Aresztowani wówczas działacze ostrowscy byli potem rozstrzelani w lesie winiarskim. Losu tego uniknęli jednak Stefan i jego brat Antonii. Do opisanych faktów dodajmy działalność w Plebiscycie Śląskim Wilmy Rowińskiej, bratowej Stefana oraz Włodzimierza Bogusławskiego, siostrzeńca Stefana, który zginął w Powstaniu Wielkopolskich w potyczce pod Wolsztynem. Synowie brata Stefana Feliksa Rowińskiego brali udział w wojnie 1939. Starszy, Celestyn, zawodowy żołnierz, kapitan pilot, walczył o wolność swego kraju w szeregach RAF-u. Zaś młodszy, Edmund, zginał 1941 roku w nieznanych okolicznościach w Budapeszcie – być może w trakcie prób przedostania się na Zachód. Ten zapis zamyka historię czterech pokoleń Rowińskich walczących o niepodległość. Ale to nie wszystko. Trzej synowie Stefana Rowińskiego, Zbigniew, Bogdan, Lech oraz mąż córki Wandy, Marian Sobczak, godnie walczyli o wolność swej ojczyzny, każdy w  warunkach i sytuacji jaką przyniósł okres II wojny światowej. Zbigniew Rowiński,

prokurator i podporucznik lotnik służył w 3. Pułku lotniczym Armii Poznań, brał udział w Bitwie pod Bzurą. Dostaje się do niewoli w Warszawie jako pilot 135. eskadry myśliwców jako jeniec oflagu IIC Woldenberg, zostaje wyznaczony w skład komisji składającej się z jeńców alianckich mającej na celu potwierdzenie zbrodni katyńskiej. Wyjeżdża do Katynia, 17.04.1943 bierze udział w ekshumacji 300 zamordowanych oficerów polskich. Sporządził z tego pobytu plan terenu i miejsc ekshumacji oraz dwukrotnie zeznawał w sprawie zbrodni katyńskiej; przed dowództwem Armii Andersa oraz w  952 roku przed komisją specjalną Izby Reprezentantów USA. To uniemożliwiło mu powrót do Polski. Umiera w Londynie w 1981 roku. Bogdan Rowiński, lekarz, jeszcze jako młody człowiek bierze udział w Powstaniu Wielkopolskim w Ostrowie jako goniec w Pogotowiu Służby i Łączności. W 1939 roku zmobilizowany do Katowickiego Pułku Piechoty walczy z  okupantem. Dostaje się do niewoli w Tomaszowie Lubelskim jako jeniec i  lekarz pracuje w obozie

w Dębicy i szpitalu PCK w Tarnowie, gdzie pomaga jeńcom i włącza się w pomoc ruchowi oporu. Po wojnie zostaje ordynatorem w szpitalu w Rybniku. Trzeci syn Stefana, Lech Rowiński, ekonomista, w 1939 roku jako podporucznik zostaje powołany do Batalionu Obrony Narodowej Ostrów w działaniach obronnych od rzeki Kuroch przez Ostrów, Kalisz, Turek, Koło, dostaje się do niewoli w Iłłowie. I dostaje się do of lagu jenieckiego w Murnau w Bawarii. Po oswobodzeniu w  1945 roku zostaje skierowany do obozu w Austrii, potem był administratorem szpitala PCK w Ardo we Włoszech. Po likwidacji szpitala zostaje ewakuowany do Anglii skąd powraca do Polski w 1947 roku. Ostatnią osobą z tego pokolenia był Marian Sobczak, mąż Wandy, córki Stefana Rowińskiego. Marian poznał już rodzinę Rowińskich w okresie gimnazjalnym. Przekonany o słusznej linii działalności swojego przyszłego teścia włącza się aktywnie do walki z okupantem. Bierze udział w powstaniu tajnej organizacji. Przenosi się do Uniejowa, gdzie działa jako dowódca oddziału AK, okresowo ukrywa tam swego teścia Stefana Rowińskiego. Po wojnie za działalność konspiracyjną otrzymuje wyrok 10 lat więzienia. Zwolniony po 5 latach jako więzień polityczny nie może uzyskać stałego zatrudnienia. Interweniuje u prezydenta Bieruta. Zmarł w Poznaniu w wieku 100 lat. Był honorowym obywatelem Ostrowa Wielkopolskiego. Kończąc historię działań wielu pokoleń rodziny Rowińskich na rzecz odzyskania niepodległości zainteresowanych poruszoną tematyką zachęcam do zapoznania się z treścią obszernego artykułu pt. „Ku niepodległości” zamieszczonego w czasopiśmie - roczniku „Nowy Promień” nr 8. 1575 Krzysztof Rowiński


gospodarka informacje

NR 8 (31) | SIERPIEŃ 2018 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

200 lat niech żyje nam! Ostrowianin Jan Grzesiak świętował w sierpniu swoje 101. urodziny. W tym wyjątkowym dniu Jubilata odwiedziła prezydent miasta.

n Panu Janowi życzymy dwustu lat! Jan Grzesiak jest wielce szanowanym seniorem swojego rodu i wieloletnim nauczycielem. W tym wyjątkowym dniu towarzyszyła mu także rodzina. - Poza oczywistymi zasługami dla społeczeństwa, jako wieloletni nauczyciel, zakorzenił w członkach swojej rodziny poszanowanie dla drugiego człowieka, historii, kultury i muzyki. Doskonale widać to choćby w licznych ujmu-

7

Nowa stacja Ostrowskiego Roweru Miejskiego Mieszkańcy Ostrowa mogą już korzystać z nowej stacji Ostrowskiego Roweru Miejskiego. Stacja „MAHLE” została uruchomiona w Parku Północnym.

n Ostrowski Rower Miejski tylko w tym sezonie został wypożyczony już ponad 3 500 razy.

jących opowieściach Jego wnucząt i dzieci – przekonują członkowie rodziny. Sposób Pana Jana na dobre zdrowie to pić dużo wody i się nie denerwować. Dzięki temu (jak mawia) jest zdrów jak dwie ryby. Jubilat nad swoim wiekiem się szczególnie nie zastanawia. Na pytanie o ilość lat, odpowiada: Nie pamiętam! - Przemiłemu i uśmiechniętemu Panu Janowi składam ogromne gratu-

lacje z racji osiągnięcia tak pięknego wieku i z  powodu posiadania przesympatycznej rodziny. Wszystkim Państwu życzę dużo szczęścia, a z Panem Janem widzimy się za rok na 102. urodzinach – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Najstarsza mieszkanka Ostrowa Wielkopolskiego w lutym tego roku świętowała 104. urodziny.

Ze stacji MAHLE można korzystać na tych samych zasadach, co z pozostałych stacji Ostrowskiego Roweru Miejskiego – wypożyczony na niej rower można oddać na tej samej lub dowolnej innej stacji w mieście. - Zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu jesteśmy aktywnym członkiem ostrowskiej społeczności, włączamy się w różnorodne inicjatywy

i przedsięwzięcia poprzez uczestnictwo w licznych projektach. Nie mogło nas zabraknąć przy kolejnym projekcie - Ostrowskim Rowerze Miejskim – podkreśla Małgorzata Mieszała, Specjalista ds. Komunikacji i Rekrutacji w MAHLE. - Stacja MAHLE to pierwsza stacja, która została uruchomiona dzięki zaangażowaniu prywatnego biznesu. To ogólnopolski trend, że firmy prywatne

angażują się w rozwój systemów rowerowych ułatwiając dojazd klientom, pracownikom i lokalnej społeczności – mówi Marek Pogorzelski z Nextbike Polska. - Bardzo się cieszę, że do rodziny Ostrowskiego Roweru Miejskiego dołączyła ostrowska firma - mówi prezydent Beata Klimek. - Wierzę, że w ślady firmy Mahle pójdą kolejni przedsiębiorcy.

O rewitalizacji z mieszkańcami i OKR Rewitalizacja zdegradowanego terenu powojskowego przy ul. Wojska Polskiego poprzez budowę miejskiej hali sportowo – widowiskowej i nowoczesnego centrum przesiadkowego oraz realizacja zadań osiedlowych w części Śródmieścia to tematy VII posiedzenia Ostrowskiego Komitetu Rewitalizacji, które odbyło się w Ratuszu. Duże inwestycje takie jak budowa miejskiej hali sportowo – widowiskowej oraz nowoczesnego centrum przesiadkowego przy ul. Wojska Polskiego to modelowy przykład rewitalizacji zdegradowanego terenu powojskowego oraz szansa na ożywienie społeczne i gospodarcze tej części Ostrowa Wielkopolskiego, na co wskazywali również sami mieszkańcy i społecznicy, uczestnicy spotkania. Prezydent Miasta Beata Klimek oraz Przewodniczący Ostrowskiego Komitetu Rewitalizacji Mateusz Nycek przedstawili zaktualizowane założenia Programu Rewitalizacji obejmującego najbliższe 5 lat do 2023 roku oraz najważniejsze planowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne, zarówno te inwestycyjne jak i społeczne.

n Na temat rewitalizacji rozmawiano w Ratuszu. Dyskusję prowadził Mateusz Nycek przewodniczący OKR. - Miasto jest całością i tak patrzymy na proces rewitalizacji. Program Rewitalizacji dla Ostrowa Wielkopolskiego za-

kłada aktywne włączenie nie tylko miasta i spółek komunalnych, ale również spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,

organizacji społecznych, przedsiębiorców oraz podmiotów prywatnych. W ten sposób rewitalizacja miasta w najbliż-

szych latach będzie mieć kompleksowy i wielowymiarowy charakter – podkreśla Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Podczas spotkania zaprezentowano również zaktualizowane założenia Programu Rewitalizacji dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2016 – 2023. Program Rewitalizacji dla Ostrowa Wielkopolskiego obejmuje 95 przedsięwzięć rewitalizacyjnych na łączną wartość niemal 60 mln złotych. - Warto podkreślić, że nasz program rewitalizacji miasta, oprócz dużych przedsięwzięć inwestycyjnych, obejmuje ponad 40 wartościowych działań społecznych. W ten sposób silnie stawiamy na ludzki wymiar rewitalizacji - wskazuje Mateusz Nycek, przewodniczący Ostrowskiego Komitetu Rewitalizacji.


gospodarka

8

CRK ma już ponad 50. partnerów! Centrum Rozwoju Komunalnego i CRK Energia podpisały porozumienia z 54. partnerami projektu Ostrowskiego Rynku Energetycznego. Wśród nich jest ponad 40. przedsiębiorców z terenu miasta i całego powiatu ostrowskiego. ORE to wielowymiarowy i innowacyjny w skali kraju projekt budowy własnego systemu energetycznego i najbardziej efektywnego bilansowania produkcji i zużycia energii w mieście i regionie. Realizowany jest przez Centrum Rozwoju Komunalnego i CRK Energia ze wsparciem ogólnopolskich środowisk naukowych. - Ostrowski Rynek Energetyczny ma przynieść konkretne, wymierne korzyści dla mieszkańców i przedsiębiorców – mniejsze opłaty za energię elektryczną, tańszy transport publiczny, nowe miejsca pracy, rozwój alternatywnych ekologicznych źródeł energii, poprawę jakości środowiska. Docelowo dążymy do samowystarczalności energetycznej miasta - podkreśla Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Jednym z pierwszych, już realizowanych elementów ORE,

jest rozbudowa i poszerzenie ostrowskiego klastra energii. - Klaster energii w ramach ORE działać będzie na obszarze całego Powiatu Ostrowskiego. W gronie jego założycieli są pierwsi mieszkańcy oraz małe, średnie i duże firmy z terenu Powiatu Ostrowskiego - wskazuje Bartosz Ziółkowski, prezes Centrum Rozwoju Komunalnego. W ramach realizacji projektu ORE Centrum Rozwoju Komunalnego współpracuje ze światowym liderem rozwiązań informatycznych dla energetyki oraz Stowarzyszeniem Klaster 3 x 20 z Profesorem Janem Popczykiem - twórcą polskiej energetyki lokalnej i jego zespołem naukowym. - Dzięki odważnemu wyjściu poza sferę samorządowo - komunalną i udziałowi w projekcie ORE kilkudziesięciu znaczących przedsiębiorców potencjał działania

n Zainteresowanie ostrowskim projektem energetycznym jest coraz większe. w gronie 54. partnerów-założycieli wyniesie już 50% zapotrzebowania na energię całego Miasta Ostrowa Wielkopolskiego - zaznacza Jan Grześkowiak, prezes CRK Energia. Realizacja kolejnego ele-

mentu Ostrowskiego Rynku Energetycznego to wymierny efekt czerwcowej konferencji „Energia dla ostrowian”, gdzie zaprezentowano główne założenia przedsięwzięcia. - Projekt ORE nastawiony jest na kilkanaście i kilka-

dziesiąt lat. Podejmujemy to innowacyjne wyzwanie z myślą o długofalowym rozwoju miasta i przyszłych pokoleniach mieszkańców - podsumowuje Mateusz Nycek, specjalista z Centrum Rozwoju Komunalnego.

Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. oraz CRK Energia Sp. z o.o. zapraszają

OSTROWSKICH oraz LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW do udziału w projekcie

OSTROWSKIEGO RYNKU ENERGETYCZNEGO (ORE) Ostrowski Rynek Energetyczny to:  współpraca lokalnych wytwórców i odbiorców energii  mniejsze opłaty za energię elektryczną  alternatywne ekologiczne źródła energii  poprawa jakości środowiska  tańszy transport publiczny

szczegóły:

CRK Energia Sp. z o.o. ul. Partyzancka 27 | 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. 62 737 58 28 | email: sekretariat@crkenergia.pl


gospodarka

NR 8 (31) | SIERPIEŃ 2018 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

9

W OSTATNICH MIESIĄCACH SPÓŁKA POZYSKAŁA PONAD 5,3 MLN DOFINANSOWANIA

Wspieramy lokalny biznes Rozmowa z MIKOŁAJEM KOSTKA, prezesem Ostrowskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. Panie prezesie, dziś spółka OPP jest ważnym na mapie miasta i regionu ośrodkiem wspomagającym powstawanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Cofnijmy się jednak trochę do historii. Jaki były początki spółki? ■ Projekt „Budowa Parku Przemysłowego w Ostrowie Wielkopolskim został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013. Budowa, przy 40 procentowym udziale bezzwrotnej dotacji z Unii Europejskiej, zakładała powstanie nowoczesnego, wolnostojącego budynku, w którym swoją działalność prowadzić będzie spółka celowa działająca na rzecz tworzenia korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości. Sam budynek składa się z hali produkcyjno – magazynowej wraz z wygospodarowaną częścią socjalno – biurową. Te założenia projektu udało się zrealizować w 100 proc.. Dziś budynek Parku Przemysłowego jest w całości zajęty przez prężnie rozwijających się najemców: firmę M-Mot oraz Technopol Group. Firm tych nie trzeba specjalnie przedstawiać, gdyż doskonale znane są na rynku. Dlatego przypomnę tylko, że M-MOT to profesjonalna firma zajmująca się dystrybucją

części i akcesoriów do samochodów osobowych i dostawczych, motocykli oraz wyposażenia i  narzędzi dla warsztatów. Natomiast firma Technopol specjalizuje się w produkcji wysokiej klasy opakowań z tektury. Obejmując stery w spółce jednym z ważniejszych zadań było uporządkowanie gospodarki finansowej spółki. ■ Sytuacja finansowa spółki, delikatnie mówiąc, nie była najlepsza. Jednak dzięki przemyślanej i konsekwentnej polityce udało się dojść do samowystarczalności finansowej. Coroczne zwiększane są przychody, a z drugiej strony redukowane są koszty. Dzięki temu dziś sytuacja finansowa spółki jest dobra. Ale najważniejszym chyba zadaniem było nie samo zakończenie inwestycji, ale spełnienie wszelkich wymogów dotyczących realizacji projektu w ten sposób, by nie trzeba było zwracać dotacji? ■ To prawda. Sama budowa nie była najtrudniejszym zadaniem. Prawdziwym wyzwaniem było zabezpieczenie pięcioletniej realizacji projektu. W trakcie tych pięciu lat spółka musi utrzymać zatrudnienie na poziomie co najmniej 5 pracowników w ramach umów o  pracę oraz wdrażać usługi, często

n Prezes Mikołaj Kostka. bezpłatne, dla wspierania lokalnego biznesu. Ostrowski Park Przemysłowy wszystkie te zadania skrupulatnie realizuje i dziś w ofercie spółki znajduje się szeroki pakiet usług wspierających ostrowski biznes. A kto jest adresatem tego projektu? ■ Grupę odbiorców projektu stanowią przede wszystkim lokalni oraz regionalni przedsiębiorcy i ich pracownicy korzystający z pakietu usług oferowanych przez Ostrowski Park Przemysłowy. Odbiorcami projektu są także absolwenci szkół technicznych i szkół wyższych z regionu biorący udział

w praktykach i stażach, w organizację których angażuje się bezpośrednio OPP. Nie można zapominać także o  fakcie, że adresatami projektu są mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego i okolic będący osobami fizycznymi. Spółka OPP ma sporo do zaoferowania małym i  średnim firmom. ■ Na temat ofert dla mikro, małych i średnich firm oraz osób planujących rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej mógłbym mówić bardzo długo. Wspomnę tylko o takich ofertach jak: ,,Wirtualne biuro”, ,,Twój Star-

Ostrowski Park Przemysłowy ul. Wrocławska 93F, Ostrów WLKP.

tel. 724 717 771

www.opp-ostrow.pl sekretariat@opp-ostrow.pl

tUP – wspieramy początkujący biznes”, ,,Firma na próbę’’, dotacje oraz szkolenia i doradztwo indywidualne w ramach realizowanych projektów. A jak wygląda sytuacja jeśli chodzi o pozyskiwanie przez OPP środków zewnętrznych? ■ Cały czas realizujemy różnego rodzaju projekty dofinansowywane ze środków UE, jak chociażby ostatnio „Działaj z rozmachem – StartUP dla Ciebie”. Projekty te są realizowane także w formule partnerskiej. Łączna wartość projektów - tylko w ostatnim czasie - to ponad 5,5 miliona złotych, a wartość pozyskanego dofinansowania, to ponad 5,3 miliona złotych. Oferujemy bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz świadczymy szkolenia i specjalistyczne doradztwo indywidualne. Panie prezesie, jakie są najbliższe plany i zamierzenia? ■ Oczywiście rozbudowywanie nasze dotychczasowej oferty oraz wprowadzanie nowych usług, a  także realizacja kolejnych projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej. Przygotowujemy się do opracowania i wdrożenia koncepcji zagospodarowania terenu OPP oraz adaptacji wolnej powierzchni w istniejącym budynku. Rozmawiał Ryszard Binczak


gospodarka

10

MZGM JUŻ 24 WRZEŚNIA ODBIORĄ KLUCZE DO WŁASNEGO M

Szczęśliwcy wylosowali mieszkania

Kolejni szczęśliwcy wylosowali mieszkania w dwóch nowych budynkach, które Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wybudował przy ul. Klasztornej 16 i 18, w ramach „Ostrowskiego Przyjaznego Programu dla Systematycznych”.

Już 30 kwietnia 2018 roku spółka podała do publicznej wiadomości „Zasady i kryteria zasiedlania lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Klasztornej 16 i ul. Klasztornej 18 w Ostrowie Wielkopolskim’’. Od 10 maja do 4 czerwca br. przeprowadzony został nabór osób zamierzających ubiegać się o mieszkanie w blokach, których budowę rozpoczęto w maju 2017 roku. Chętni wnioski składali na drukach dostępnych w siedzibie spółki i na jej stronie internetowej. - Zainteresowanie mieszkaniami było ogromne, złożono aż 140 wniosków - mówi Zenon Musialski, prezes MZGM w Ostrowie Wielkopolskim. Na koniec czerwca, komisja powołana przez zarząd MZGM dokonała weryfikacji złożonych wniosków pod względem zachowania przez wnioskodawców wszystkich kryteriów opisanych w „Programie” oraz spełnienia warunków formalnych np. załączników i oświadczeń dotyczących zawarcia związku małżeńskiego czy zameldowania w  Ostrowie Wielkopolskim itp. Niespełnienie warunków formalnych było podstawą do odrzucenia wniosku. W wyniku weryfikacji do  dalszego postępowania komisja przekazała 112 wniosków.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Kościuszki 14

n Nerwowe oczekiwanie na wyniki losowania.

n Losowanie mieszkań odbyło się w ostrowskiej synagodze. - Biorąc pod uwagę to, że ilość zakwalifikowanych wniosków przekraczała ilość dostępnych mieszkań, konieczne było przeprowadzenie losowania - mówi prezes MZGM. Odbyło się ono w synagodze w obecności wszystkich zainteresowanych i zakwalifikowanych do losowania wnioskodawców. Nieobecność wnioskodawcy lub jego pełnomocnika oznaczało, że rezygnuje on z ubiegania się o przyznanie mieszka w tej edycji „Programu”. Losowanie przeprowadzono

z udziałem przedstawiciela prezydenta miasta, pod nadzorem prawnym przedstawiciela kancelarii prawnej. Wnioskodawcy losowani byli w zależności od ilości zgłoszonych osób do wspólnego zamieszkania. Istniała możliwość, aby wnioskodawcy którzy wskazali we wniosku lokale dwóch wielkości i spełniali odpowiednie kryteria, w przypadku niepowodzenia w jednym losowaniu, wzięli udział w losowaniu drugiego. Losowano w pierwszej kolejności mieszkania 3-pokojowe, następnie 2-pokojowe, a na końcu 1-pokojowe. Pierwszeństwo w  losowaniu, zgodnie z obowiązującymi zasadami, miały osoby będące mieszkańcami lokali komunalnych należących do spółki, a w złożonych wnioskach zadeklarowały zdanie obecnie zajmowanych mieszkań. Rozlosowano również dwa mieszkania przeznaczone i wyposażone dla osób niepełnosprawnych. - Po dopełnieniu wszelkich formalności i po podpisaniu stosownych umów, przekazanie kluczy do mieszkań odbędzie się 24 września 2018 roku - zapewnia Zenon Musialski.


gospodarka

NR 8 (31) | SIERPIEŃ 2018 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

11

WODKAN ZBIORNIK RETENCYJNY ZBIEGU ULIC GDAŃSKIEJ I TOROWEJ

Miliony przeznaczone na ostrowską retencję

Ponad 8 mln 100 tys. złotych to kwota, którą miasto w najbliższym czasie planuje wydać na przeciwdziałanie negatywnym skutkom intensywnych i dużych opadów, jakich niemal każdego roku można doświadczyć w niektórych rejonach Ostrowa Wielkopolskiego. Co ważne, znaczna część pieniędzy na ten cel pochodzi z pozyskanych funduszy europejskich, o które skutecznie zawnioskowała miejska spółka WODKAN. - To pierwszy tak kompleksowy pakiet działań w celu uregulowania kwestii retencji w naszym mieście. Wiadomo już, że pierwsze przetargi ogłosimy w   sierpniu, a  prace chcemy rozpocząć jeszcze w tym roku. Wszystko po to, aby najpóźniej wiosną przyszłego roku inwestycje były gotowe i  zwiększyły nasze bezpieczeństwo przed negatywnymi skutkami obfitych opadów i roztopów – wyjaśnia prezydent miasta Beata Klimek. Zakres działań, jakie zostaną podjęte w celu zabezpieczenia miasta przed zalewaniem przedstawiono mediom u zbiegu ulic Gdańskiej i  Torowej. To właśnie w tym rejonie już niebawem powstanie ponad dwuhektarowy zbiornik retencyjny. Budowa zbiornika w tym miejscu to efekt podpisanej umowy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na bardzo duży projekt inwestycyjny spółki WODKAN PWiK pt. „Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z  terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego do rzeki Ołobok – budowa zbiornika retencyjnego, zabudowa separatorów na wylocie kanalizacji deszczowej do Strugi Ostrowskiej oraz odbudowa Strugi Ostrowskiej”. Wartość całego przedsięwzięcia to blisko 4,5 mln zł, ale co istotne, spółka WODKAN pozyskała w jego ramach 3 mln zł z funduszy europejskich. W tym kontekście warto podkreślić, że jedynie dwa projekty znalazły się na liście rankingowej konkursu ogłoszonego w ramach WRPO przez Urząd Marszałkowski, jednak tylko projekt ostrowskiej spółki zgarnął całą pulę i otrzymał 3 miliony zł dofinansowania. Nie było to jednak wcale proste i łatwe zadanie. O żmudnych i trwają-

W BIURACH OBSŁUGI KLIENTA WODKAN S.A Jako inkasent Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski przyjmujemy wpłaty: 1. Podatku od nieruchomości od osób fizycznych. 2. Podatku rolnego od osób fizycznych. 3. Podatku leśnego od osób fizycznych. 4. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. WW. NALEŻNOŚCI MOGĄ BYĆ WPŁACANE W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH: 1. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych: ■ do 15.11 - IV rata. 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - do 10. dnia miesiąca następnego.

n Wodkan u zbiegu ulic Gdańskiej i Torowej wybuduje duży zbiornik retencyjny.

Łączna wartość tych dwóch przetargów to ponad 8,1 mln zł i to jest nasza bardzo konkretna odpowiedź na problemy związane z do tej pory nie rozwiązaną kwestią ostrowskiej retencji - Beata Klimek, prezydent Ostrowa. cych kilka lat staraniach mówił prezes spółki WODKAN PWiK Marek Karolczak. - Dziś tak naprawdę obserwujemy finał naszych trzyletnich zabiegów, które wynikają z bardzo długiego okresu przeprowadzania wszelkich uzgodnień oraz uzyskiwania niezbędnych dokumentów. Konieczne było oczywiście pozwolenie na budowę dla odprowadzenia tak dużej ilości wód opadowych i roztopowych z miasta w kierunku Strugi Ostrowskiej do Ołoboku. Poinformował Marek Karolczak. Realizacja projektu spółki WODKAN obejmować będzie budowę zbiornika retencyjnego wód deszczowych z urządzeniami towarzyszącymi o powierzchni ponad dwóch hektarów, budowę dwóch separatorów w ulicy Reymonta, a także odbudowę i regulację koryta Strugi Ostrowskiej na długości około 400 m. Jest również druga pozytywna

informacja. Wkrótce WODKAN ogłosi przetarg na budowę dużych kolektorów deszczowych o średnicy 1200 mm i łącznej długości 1,6 km w ulicy Torowej. Ich wybudowanie umożliwi prawidłowe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z tej części miasta. Planowany koszt realizacji tego przedsięwzięcia wynosi dokładnie 3 mln 852 tys. 659 zł. Oznacza to, że w sierpniu ogłoszone zostaną przetargi na dwie potężne inwestycje związane z uregulowaniem kwestii retencji w Ostrowie Wielkopolskim. - Łączna wartość tych dwóch przetargów to ponad 8,1 mln zł i to jest nasza bardzo konkretna odpowiedź na problemy związane z do tej pory nie rozwiązaną kwestią ostrowskiej retencji - przekonuje prezydent Ostrowa. Kolejne działania związane z zagadnieniem retencji planuje również Miejski Zarząd Dróg w rejonie ul. Kamiennej.

PRZYJMUJĄC WPŁATĘ NIE POBIERAMY OPŁAT DODATKOWYCH

AGENT INSTYTUCJI PŁATNICZEJ BILLBIRD Jako agent instytucji płatniczej Billbild S.A. przyjmujemy bez pobierania prowizji zapłaty za rachunki i faktury wystawione przez: ■ MZGM Sp. z o.o., ■ OZC S.A., ■ Ostrowską Spółdzielnię Mieszkaniową, ■ Przedsiębiorstwo PROMAX sp. j., ■ Ostrowskie TBS Sp. z o.o., aTani i wygodny sposób zapłaty wszystkich domowych rachunków i faktur np. za gaz, prąd, aZobowiązań podatkowych, wobec ZUS – standardowa prowizja 1,99 zł, aSprzedaż doładowań telefonów komórkowych, aSprzedaż doładowań liczników energii elektrycznej. Przyjmujemy tylko wpłaty gotówkowe. ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR OBSŁUGI KLIENTA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

ul. Partyzancka 27, w godz. 7.30-16.30, ul. Asnyka 8, w godz. 9.00-16.00, ul. Grabowska 29a (targowisko) - kiosk 46, w godz. 8.00-15.00.


gospodarka

12 KOLEJNY SEZON GRZEWCZY BEZ ZMIANY CEN

Nie będzie podwyżek To będzie już piąty z kolei sezon grzewczy z niezmienionymi cenami. Nie znamy drugiego miasta w Polsce, w którym byłaby analogiczna sytuacja. 1 września wchodzi w życie nowa taryfa dla ciepła systemowego. Została ona zatwierdzona do stosowania na wniosek spółki Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A decyzją prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Taryfa będzie obowiązywać przez rok od dnia jej wprowadzenia. Stanowi ona kontynuację obniżonych w  grudniu 2014 roku cen ciepła w Ostrowie Wielkopolskim. Ceny w  nowej taryfie maleją średnio o   -0,11 proc. w  stosunku do taryfy dla ciepła 2017 roku. Tak więc będzie to już piąty z kolei sezon grzewczy niezmienionych cen. Nie znamy drugiego miasta w Polsce, w którym byłaby analogiczna sytuacja. Wprost przeciwnie. - Ceny ciepła w Polsce dra-

stycznie idą do góry - mówi Marian Kupijaj, prezes OZC. - Wzrosty tylko w roku bieżącym wynoszą od 10-14 proc. Powodem takiej sytuacji jest drastyczny wzrost cen paliw, gazu, energii elektrycznej, uprawnień do emisji CO2 o 300 proc., kosztów wynagrodzeń pracowniczych i usług remontowo-inwestycyjnych. Ceny węgla - nie tylko dla OZC, ale również dla mieszkańców na rynku detalicznym - wzrosły o 200 proc. Ceny prądu i gazu na rynkach szaleją. Dla OZC S.A. wzrost cen gazu w 2019 roku będzie oscylował w wysokości około 30 proc., a na giełdzie energii ceny prądu osiągają już kilkaset złotych za MWh. Dlaczego więc w Ostrowie Wielkopolskim w Ostrowskim Zakładzie Ciepłowniczym udaje się nie podnosić cen,

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. ul. Wysocka 57, Ostrów Wielkopolski Pogotowie ciepłownicze: tel. 993 www.ozcsa.pl, e-mail: ozc@ozcsa.pl

n OZC nie podnosi cen, a jednocześnie prowadzi remonty na dużą skalę. a jednocześnie spółka osiąga bardzo dobre wyniki finansowe i prowadzi inwestycje oraz remonty na niespotykaną do tej pory skalę? Powodów jak zwykle jest kilka. Przede wszystkim spółka przeszła kompleksową reorganizację oraz zostały zli-

kwidowane wszystkie nieuzasadnione koszty. Wykonane prace remontowe kotłów, turbin i sieci ciepłowniczych znakomicie poprawiły sprawność urządzeń i zmniejszyły straty na przesyle. Nowoczesne techniki zarządzania w tym elementy

smart spowodowały pełną kontrolę nad pracą sieci. Do końca br. roku wszystkie grupowe węzły będą zdalnie sterowane bez potrzeby wyjazdu ekip do odczytów liczników i zmiany nastaw parametrów. Zastosowane promocje z tytułu opłat za nowe podłączenia pozwoliły zwiększyć o kilka megawatów moc zamówioną i pozyskać nowych odbiorców. Warto dodać, że ostrowska spółka już obecnie jest zaliczana do najnowocześniejszych firm ciepłowniczych w kraju, czego dowodem jest zaproszenie do przedstawienia osiągnięć spółki na sesji inauguracyjnej wrześniowego zjazdu ciepłowników dla co najmniej 600 osobowego audytorium wszystkich specjalistów i zarządów firm ciepłowniczych.

OFERUJEMY: ■ stabilne zatrudnienie

w firmie z tradycjami na podstawie umowy o pracę,

■ wynagrodzenie miesięczne

w wysokości od 3 000 zł brutto,

■ pracę na nowoczesnym

taborze autobusowym,

■ zatrudnienie w systemie

równoważnego czasu pracy i w pełnym wymiarze czasu pracy (cały etat),

■ świadczenia socjalne (bilet wolnej

jazdy, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych itp.),

■ odzież służbową (praca

w umundurowaniu).

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM: ■ posiadanie prawa jazdy kategorii „D”, ■ posiadanie kwalifikacji wstępnej lub 

szkolenia okresowego kierowców (w razie braku - możliwość uzupełnienia kwalifikacji z dofinansowaniem z PUP), ■ posiadanie orzeczenia

psychologicznego (art. 39 ustawy o transporcie drogowym), ■ prowadzenie autobusów zgodnie

z zasadami ruchu drogowego, ■ opanowanie, odporność na stres

OCZEKUJEMY OD KANDYDATÓW: ■ wysokiej kultury osobistej

i komunikatywności, ■ prawidłowej eksploatacji

prowadzonego autobusu, dbania o powierzone mienie, ■ umiejętności skutecznego działania

pod presją czasu i w warunkach stresu, ■ rzetelności i pozytywnego nastawienia

do pracy, ■ dbania o pozytywny wizerunek firmy.

Miejski Zakład Komunikacji S.A. ul. Lotnicza 30 Ostrów Wielkopolski tel. 62 73 76 110 www.mzk-ostrow.com.pl

sekretariat@mzk-ostrow.com.pl


gospodarka

NR 8 (31) | SIERPIEŃ 2018 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

13

ZAPRASZAMY W KAŻDĄ NIEDZIELĘ NA TARGOWISKO PRZY UL. WITOSA

Giełda trzyma się dobrze Giełda samochodowa na targowisku przy ul. Witosa cieszy się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców Ostrowa oraz południowej Wielkopolski. Ostrowska giełda samochodowa ,,wystartowała’’ 11 marca 2018 roku. Pierwsze pół roku działalności potwierdziło, że był to strzał w przysłowiową dziesiątkę. W każdą niedzielę plac przy ul. Witosa zapełnia się samochodami już wcześnym porankiem. Pierwsi wystawcy pojawiają się już około godz. 6.00. Największa ich ilość kumuluje się między godz. 8.00 a 11.00, chociaż giełda trwa do godziny 14.00. - Kupujący mają w czym wybierać, gdyż na giełdzie jest od 250 do 300 różnych pojazdów - mówi Ewa Psztyr, prezes spółki Targowiska Miejskie w Ostrowie. - Pojawiają się również handlowcy z częściami zamiennymi dla różnego typu pojazdów, handlowcy z warzywami, owocami oraz z towarami zarówno spożywczymi, jak i przemysłowymi, a  także drobni wystawcy towarów używanych.

n Giełda wystartowała w marcu tego roku. Zainteresowanie nią nie słabnie.

Targowiska Miejskie S.A. ul. Targowa 1, Ostrów WLKP. tel. 62 735 33 71 www.tmostrow.pl kontakt@tmostrow.pl

Ostrowska giełda samochodowa wciąż nabiera rozmachu. Jest na terenie Wielkopolski, i nie tylko, jedną z najtańszych. Nie ma bowiem opłat wjazdowych na teren targowiska, za wyjątkiem opłaty targowej w kwocie 2 zł od samochodu osobowego do 4 zł w przypadku pojazdów większych. Opłaty dla handlowców są również przystępne i wynoszą w granicach od 1 zł do 1,50 zł za metr kwadratowy zajętej powierzchni oraz 2 zł/ m² dla gastronomii. - Stworzyliśmy dla mieszkańców Ostrowa dogodne warunki i możliwość do wymiany samochodów używanych, oszczędzając tym sposobem ich czas i pieniądze, gdyż nie muszą jeździć na giełdy do innych miast - doadaje Ewa Psztyr. - Natomiast dla targowiska jest to wspaniała okazja na ciągły rozwój handlu w tym miejscu.


informacje gospodarka

14

ZAADOPTUJ ZWIERZAKA

TELEFONY ALARMOWE

POGOTOWIE RATUNKOWE tel. 999

Kora

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO tel. 62 738 89 40, 62 738 89 46 POLICJA tel. 997 Komenda Powiatowa Policji sekretariat: tel. 62 737 72 10, centrala: 62 737 72 00 STRAŻ MIEJSKA ul. Kościuszki 12a sekretariat tel. 62 738 89 43 dyżurny: tel. 62 738 89 40

Ostrów Informator Miejski dostarczany jest do domów i mieszkań, ale można go także odebrać w różnych punktach na terenie miasta m.in.: ■ Referat Obsługi Mieszkańców Urzędu ■ Ostrowski Park Przemysłowy, Miejskiego w Ostrowie (parter), al. ul. Wrocławska 93F Powstańców Wielkopolskich 18 ■ Galeria Ostrovia, ul. Kaliska 120 ■ COK WODKAN, ul. Partyzancka 27 ■ Basen Mieski, ul. Paderewskiego ■ COK WODKAN, ul. Asnyka 8 ■ OCK, ul. Wolności 2

Płeć: suczka Miejsce: Dębnica Data przyjęcia: 28.07.2018 Wiek: ok 2 lat Rozmiar: duży Piękna suczka w typie owczarka niemieckiego. Jest suczką nieśmiałą i strachliwą, boi się

podniesionej ręki. Na chwilę obecną boi się wychodzić na spacery. Potrzebuje cierpliwego właściciela. Przed adopcją zostanie wysterylizowana więc pseudohodowcom dziękujemy. Nr tel. 725 705 107

STRAŻ POŻARNA tel. 998 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej tel. 62 332 42 90 POGOTOWIE ENERGETYCZNE tel. 991 POGOTOWIE GAZOWE tel. 992 Zakład Gazowniczy tel. 62 737 99 80 POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE tel. 994 tel. 62 738 77 12 POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE tel. 993 tel. 62 735 86 30 POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW tel. 62 737 84 29 URZĄD SKARBOWY tel. 62 59 55 100 URZĄD MIEJSKI tel. 62 58 22 400 tel. 62 591 78 88

Adres redakcji ul. Wrocławska 93F 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. 724 717 771 e-mail: redakcja@opp-ostrow.pl www.opp-ostrow.pl/wydawnictwo www.fb.com/oppostrow Redaktor naczelny Mikołaj Kostka

Wydawca Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. Druk POLSKA PRESS Sp. z o.o. Drukarnia Poznań, ul. Malwowa158 Nakład: 30 000 Redakcja nie odpowiada za treść reklam, tekstów promocyjnych oraz listów.


sport gospodarka

NR 8 (31) | SIERPIEŃ 2018 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

15

. TAEKWONDO PIERWSZY RAZ POJECHAŁA NA MISTRZOSTWA I OD RAZU WRÓCIŁA ZE ZŁOTYM MEDALEM

Mistrzyni świata z Ostrowa Marzena Sieroń z Ostrowa została mistrzynią świata w taekwondo. Złoty medal wywalczyła podczas zawodów, które odbyły się w Birmingham w Anglii. nią świata w technikach specjalnych. - Sędziowie na mistrzostwach oceniali precyzję kopnięcia, moc i szybkość – mówi Marzena Sieroń. - Trzeba było wykonać trzy kopnięcia jak najmocniej i jak najbardziej precyzyjnie w punkt. Kopnięcia były wykonywane w tarczę

z czujnikiem. Po kopnięciu wynik pokazywał się na podłączonym do urządzenia ekranie, które sumowało wyniki 3 kopnięć. Marzenia Sieroń ma 31 lat, posiada czarny pas i jest także instruktorką taekwondo. - Prowadzę zajęcia dla dzieci i młodzieży w Kaliszu, Nowych

Fot. Marcin Starik

W Birmingham odbyły się Mistrzostwa Świata w Taekwondo, w których rywalizowało 2500 zawodników i zawodniczek z 19 krajów. Konkurencje rozgrywane były na 30 matach. Co ciekawe, Marzenia Sieroń po raz pierwszy pojechała na mistrzostwa świata i od razu została mistrzy-

n Marzenia Sieroń po zdobyciu złotego medalu mistrzostw świata spotkała się z prezydent Ostrowa Beatą Klimek. . ŻUŻEL CZAS NA DECYDUJĄCE STARCIA

Ostrovia za Stalą Rzeszów

Fot. www.tzostrovia.pl

Żużlowcy MDM Komputery TŻ Ostrovia przegrali ze Stalą Rzeszów 37:53 i zakończyli rundę zasadniczą rozgrywek na drugim miejscu.

n Pierwszy mecz rundy play off rozegrany zostanie 2 września. Ostrowianie mieli szansę, by ukończyć sezon zasadniczy na pierwszym miejscu. Musieli na własnym torze pokonać Stal Rzeszów różnicą minimum dwóch punktów. Wydawało się, że jest to zadanie realne do wykonania. Niestety podopieczni Mariusza Staszewskiego byli tylko tłem w rywalizacji

ze Stalą i w rundzie play off wystartują z drugiego miejsca. Wszystko wskazuje na to, że ich rywalem będzie Stainer Unia Kolejarz Rawicz. Pierwszy mecz play off zaplanowany został na 2 września, a rewanż na 7 września. W przypadku potyczki Ostrovii z Kolejarzem, pierwsze spotkanie tych

drużyn rozegrane zostanie w Rawiczu, a drugie w Ostrowie. Zwycięzca awansuje do wielkiego finału, którego mecze odbędą się 16 i 23 września. Mecz ten był okazją, by uczcić pamięć zmarłego t rag icznie, najlepszego ostrowskiego żużlowca Tomasza Jędrzejaka.

Średnie biegowe ostrowskich zawodników:: Nicolai Klindt - 2,536, Bjarne Pedersen - 2,220, Renat Gafurow - 2,000, Zbigniew Suchecki - 1,972, Patryk Dolny - 1,900, Kamil Brzozowski - 1,829, Adam Ellis - 1,556, Kamil Nowacki - 1,070, Marcel Studziński - 0,763.

Skalmierzycach, Gołuchowie mówi. - Pomagam również trenerowi Mariuszowi Dumitrescu w prowadzeniu zajęć w Ostrowie. Jednocześnie sama trenuję dwa razy w tygodniu po okiem Mariusza. Na mistrzostwa pojechało dziesięć osób z ITF-u, czyli Polskiej

Federacji Taekwondo. Pięć osób wróciło z medalami. - Sukcesy ostrowian zawsze ogromnie mnie cieszą – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa. - Pani Marzena trenuj od blisko 8 lat, a jej najwierniejszym kibicem jest jej synek Oktawian. Jeszcze raz gratuluję sukcesu.


16

gospodarka

Profile for opp-ostrow

Ostrów Informator miejski 08/2018  

Ostrów Informator miejski 08/2018  

Advertisement