a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

MIASTO

MIASTO

Pieniądze na Zębcowską

Sześć ofert na halę

 strona 2

NR 7 (30), LIPIEC 2018

CRK S.A.

MIASTO

 strona 3

Żłobek jak nowy

 strona 4

ISSN 2450-8128

CRK buduje Ostrowski Rynek Energetyczny

 strona 5

MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

MIASTO

NIE MA

WAKACJI O falstarcie kampanii wyborczej, realizowanych inwestycjach dla mieszkańców, piśmie do premiera w sprawie obrony pracowników EKK Wagon, milionach na zabezpieczenie miasta przed skutkami dużych opadów, a także o rekordowej IV edycji Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego - rozmawiamy z Beatą Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.  strona 8-9

ŻUŻEL

ZE STALĄ O PIERWSZE MIEJSCE 15 strona

Umowa na diesle podpisana

 strona 13

WODKAN

Z DOFINANSOWANIEM

 strona 11

OPP WSPIERA LOKALNY BIZNES

 strona 12


gospodarka informacje

2

Stacje napraw już działają W Ostrowie zamontowane zostały samoobsługowe punkty napraw rowerów. W wyposażeniu pięciu stacji znaleźć można m.in. klucze, wkrętaki, imbusy i pompkę z adapterem do wszystkich rodzajów zaworów rowerowych. Stacje dostarczyła i zamontowała firma Ibombo z Leszna. Koszt tych działań to blisko 36 tysięcy złotych. - Punkty pojawiły się w pięciu lokalizacjach: na ul. Paderewskiego, Placu 23 Stycznia, ul. Głogowskiej – w Parku Kilińskiego, al. Solidarności oraz przy Centrum Przesiadkowym. Cztery pierwsze już działają, piąta rozpocznie po wykonaniu prac budowlanych przy Centrum – wymienia Beata Klimek, prezydent Ostrowa. Stacje napraw rowerów służą rowerzystom, którzy nie posiadają własnych narzędzi, a którym podczas jazdy przytrafiła się awaria pojazdu. - Konstrukcja stacji umożliwia umieszczenie roweru na wspornikach, a także ruch pedałami przy dokonywaniu przeglądów czy napraw. Narzędzia są chronione przed warunkami atmosferycznymi i kradzieżą dzięki drzwiczkom na solidnych zawiasach

 „Jeśli nie masz dwóch lewych rąk, naprawisz tu nawet samochód”, poleca jeden z użytkowników stacji.

– informuje Marcin Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg. System otwierania drzwiczek stacji wykorzystuje monetę – jak przy wózkach sklepowych. Poza sporą ilością kluczy, wkrętaków i imbusów stacje wyposażone są w ręczną pompkę powietrza z adapterem na wszystkie zawory rowerowe. QR CODE znajdujący się na froncie stacji umożliwia skorzystanie

z publikacji internetowych zawierających instrukcje napraw usterek rowerowych. Stacje te to część dużego projektu pn. ”Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej” wartego ponad 40 mln zł, na który Miasto pozyskało blisko 32 mln zł.

RADNY SKAZANY ZA POMÓWIENIA Jakub Paduch został skazany prawomocnym wyrokiem za pomówienie prezydent Beaty Klimek w mediach społecznościowych. Radny Platformy Obywatelskiej sugerował, że powołana przez Beatę Klimek Fundacja „Przyjazny Ostrów” została stworzona po to, aby przejąć majątek wypracowany przez fundację i przeznaczyć go później na finansowanie kampanii wyborczej. Do pierwszych pomówień doszło w maju 2016 roku. Sprawa ponownie została przywołana w tym samym roku, kiedy radny Jakub Paduch na sesji Rady Miejskiej ponownie wystąpił i zasugerował publicznie, że Beata Klimek tuż przed wyborami zamknie Fundację, a majątek organizacji przeznaczy na sfinansowanie własnej gazetki wyborczej. Prezydent Beata Klimek wyjaśniła wówczas, że nie zamierza likwidować Fundacji, która podejmuje wiele cenionych przez mieszkańców inicjatyw. Ponadto, zgodnie z przepisami prawa, majątek Fundacji po jej ewentualnej likwidacji może być przeznaczony wyłącznie na cele społeczne, poprzez przekazanie

go innej fundacji o podobnym profilu działalności, za zgodą właściwego ministra. „Treść umieszczonych wpisów nie ma żadnego uzasadnienia poza chęcią pomówienia Beaty Klimek”- stwierdził Sąd uznając zachowanie radnego Paducha za niedopuszczalne i skazując go za pomówienie. Fundacja Beaty Klimek „Przyjazny Ostrów” powstała w 2012 roku. W ostatnim czasie zorganizowała wiele projektów na rzecz mieszkańców Ostrowa w tym m.in. kurs języka migowego, serię koncertów, Ostrowskie Forum Kobiet czy gimnastykę dla seniorów oraz zajęcia z choreoterapii. Zdaniem sądu niesprawiedliwe przedstawienie Fundacji prezydent Beaty Klimek nie miało nic wspólnego z prawdą, co więcej dyskredytowało nie tylko samą prezydent Beatę Klimek jako fundatora, ale także ludzi zaangażowanych w prace Fundacji, a co za tym idzie pracę dla mieszkańców miasta.

Miasto pozyskało pieniądze na Zębcowską W Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu prezydent Ostrowa, wraz z miejską skarbnik, podpisały umowę dotacyjną na inwestycję pn. „Przebudowa ul. Zębcowskiej w Ostrowie Wielkopolskim - odcinek od ul. Budowlanych do ul. Siewnej”. Dzięki uzyskanemu przez Miasto dofinansowaniu, wydatki miejskiego budżetu zmniejszą się o 50% wartości inwestycji, tyle bowiem stanowi przyznana dotacja. Na przetarg ogłoszony przez Miejski Zarząd Dróg wpłynęły trzy oferty. Najniższą zaproponował Zakład Posadzkarsko – Brukarski i Utrzymania Zieleni Miejskiej Andrzej Szablewski i to właśnie firma z Nowych Skalmierzyc została wykonawcą tej inwestycji. Wartość wspomnianej oferty to 715 723,42 zł. Dzięki uzyskanemu przez Miasto dofinansowaniu Ostrów zapłaci jedynie połowę tej kwoty. - Ostrów uzyskał to dofinansowanie w ramach konkursu. Punktowano m.in. fakt, że droga usprawni dojazd do szkoły, przedszkola, że poprawi jakość poruszania się na peryferiach miasta. Dzięki dobrze przygotowanemu wnioskowi i otrzymanemu dofinansowaniu za tę inwestycję drogową zapłacimy jedynie 357 861 zł – mówi

Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Ulica Zębcowska ma bardzo duże znaczenie komunikacyjne dla osiedla Zacisze Zębców, ale także dla całego miasta. - Zębcowska łączy centrum Ostrowa z najdynamiczniej rozwijającą się gospodarczo i mieszkaniowo dzielnicą miasta. W ostatnim czasie nastąpił tu znaczący wzrost liczby mieszkańców, co jest konsekwencją zwiększenia w tym rejonie zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz punktów prowadzenia działalności gospodarczej – wyjaśnia prezydent miasta. Przebudowa obejmie 701 metrów nawierzchni ulicy Zębcowskiej wraz z prawostronnym chodnikiem o szerokości 2 metrów na całym odcinku drogi. - Zębcowska znajduje się

gospodarka informacje

w złym stanie technicznym - nawierzchnia jezdni, po której odbywa się ruch pojazdów oraz środków komunikacji publicznej jest zdegradowana i pofałdowana. Podobnie ma się sprawa chodników. Inwestycja dia-

metralnie poprawi sytuacje na tej ważnej dla miasta ulicy. Warto wspomnieć, że na całym odcinku drogi zlokalizowanych jest siedem skrzyżowań oraz cztery przystanki komunikacji publicznej – wylicza Marcin

Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg. Pieniądze, na które dziś prezydent Ostrowa podpisała umowę dotacyjną pochodzą z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

3

SZEŚĆ OFERT

NA OSTROWSKĄ HALĘ! Przedstawiamy wizualizacje zgłoszonych do przetargu ofert na budowę hali widowiskowo-sportowej w naszym mieście. Obecnie koncepcje te ocenia specjalny zespół. Po tej analizie wyłoniony zostanie zwycięzca przetargu.

Do miejskiego przetargu zgłosiło się sześć firm. Najniższa oferta o wartości nieco ponad 31 milionów złotych pochodzi od ostrowskiego Prebetu. Najdroższą, wartą ponad 47 milionów, złożyło PBO. 1. MTM Budownictwo Sp. z o.o. Tarnów 39 666 600,00 PLN, bez dodatkowej gwarancji 2. Prebet Sp. z o.o. Ostrów Wlkp. 31 341 784,51 PLN, bez dodatkowej gwarancji 3. KIK Sp. z o.o. Sp.k. Ostrzeszów 35 251 600,13 PLN, bez dodatkowej gwarancji 4. ZBR BUDREM Sp. z o.o. Ostrów Wlkp. 31 365 000,00 PLN, bez dodatkowej gwarancji 5. PBO Sp. z o.o. Ostrów Wlkp. 47 321 629,39 PLN dodatkowa gwarancja 5 lat 6. DROMEX FHU Koźminek, 35 500 000,00 PLN , dodatkowa gwarancja 2 lata - Po pierwszej weryfikacji ofert wiemy, że wszystkie spełniły wymogi formalno – finansowe zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa. – Mamy tu propozycje sześciu pięknych, funkcjonalnych i nowoczesnych obiektów. Kolejnym etapem postępowa-

 Dofinansowanie, które pozyskało Miasto to ponad 350 tys. zł.

NR 7 (30) | LIPIEC 2018 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

nie przetargowego jest ocena koncepcji funkcjonalno – użytkowej, której dokonuje powołany do tego celu zespół – dwóch zewnętrznych architektów, plastyk miejski, miejski konserwator zabytków i przedstawiciel referatu inwestycyjno – technicznego. - Zespół ten obecnie dokonuje weryfikacji zgodności przesłanych koncepcji z przygotowanym wcześniej programem funkcjonalno – użytkowym i ustalonymi kryteriami oceny, m.in. wielofunkcyjnością obiektu, jego estetyką i funkcjonalnością – wymienia prezydent Miasta. Po dokonaniu tej oceny i przyznaniu punktów zostanie utworzona lista rankingowa. Wykonawca, którego oferta będzie oceniona najwyżej, zostanie wezwany do złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia. Po pozytywnej weryfikacji dostarczonych dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczona zostanie informacja o wyborze oferty. Po dziesięciu dniach od jej opublikowania może zostać podpisana umowa z wykonawcą inwestycji. Hala miałaby zostać zlokalizowana pomiędzy ulicami Wojska Polskiego i Dworcową, na terenie

miejskim. Działka ta jest scalona, a teren ma uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Jej stuprocentowym właścicielem jest Miasto. Już teraz istnieje tu 70 miejskich miejsc parkingowych. W sumie ostrowska hala dysponować będzie około trzystoma własnymi miejscami parkingowymi Nowy obiekt ma umożliwić rozgrywanie meczów w najwyższej klasie rozgrywkowej koszykówki, piłki ręcznej i siatkówki oraz spełniać aktualne wymogi poszczególnych związków sportowych i lig. W dokumentacji przetargowej zaznaczono także, że arena musi umożliwiać organizację imprez pozasportowych, jak koncerty czy targi. Obiekt ma mieć minimum 3 tys. miejsc siedzących podczas meczów koszykówki i siatkówki oraz minimum 2 tys. na meczach piłki ręcznej. Na imprezach pozasportowych, na płycie i trybunach, zmieścić się ma 6,2 tys. widzów. Zadanie obejmuje również zagospodarowanie terenu, infrastrukturę techniczną, wykonanie miejsc postojowych, placów, dróg wewnętrznych oraz zjazd z drogi publicznej.


informacje gospodarka

4

Rośnie Centrum Przesiadkowe

Trwają prace przy budowie Centrum Przesiadkowego, które powstaje na terenach pomiędzy ulicą Wojska Polskiego a Dworcową. Inwestycja to część ogromnego projektu wartego ponad 42 miliony złotych – „Unowocześnienie transportu miejskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi”. Dofinansowanie, które pozyskał Ostrów to blisko 32 miliony złotych! Wybudowano już budynek Centrum, wiatę przesiadkową, wkrótce powstaną kolejne elementy inwestycji, której zakończenie zaplanowano na jesień tego roku. Zadaniem nowego Centrum będzie zapewnienie wygodnej przesiadki i oczekiwania pomiędzy komunikacją miejską, regionalną i dalekobieżną. - Budowa Centrum Przesiadkowego to inwestycja w rozwój ostrowskiej infrastruktury transportu publicznego, system roweru miejskiego, parking. To wszystko ma zachęcić mieszkańców do odbywania podróży wieloetapowych przy wykorzystaniu czterech form transpor-

 Zakończenie prac budowlanych zaplanowano na jesień tego roku. tu: komunikacji autobusowej, rowerowej, samochodowej i kolejowej – wymienia Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Centrum będzie koordynować zakres usług różnych przewoź-

Poza budowa Centrum Przesiadkowego to także: ■ 50 nowych wiat przystankowych zamontowanych właśnie w różnych częściach miasta, ■ trwający aktualnie montaż 25. tablic elektronicznych, ■ trwający również montaż oświetlenia ulicznego na osiedlach Jana Pawła II i Śródmieście, ■ ścieżki rowerowe – przy ulicy Piłsudskiego oraz z Ostrowa do Michałkowa realizowana przez powiat ostrowski, ■ zakup kolejnych autobusów elektrycznych i niskoemisyjnych (6 „elektryków i 3 diesel Euro 6 oraz infrastruktura – 5 biletomatów stacjonarnych i 50 mobilnych), ■ rozbudowa systemu roweru miejskiego (kolejne dwie stacje), ■ wdrożenie systemu zarządzania i organizacji ruchu (ITS).

ników oraz ich rozkłady jazdy tak, by jak najlepiej dopasować godziny odjazdów i przyjazdów do potrzeb użytkujących. Poza tym dostępny tam będzie również rozkład jazdy PKP, by jak najlepiej skoordynować proces przesiadania się. – Chcemy zaoferować mieszkańcom alternatywę dla samochodu, czyli osiągnięcie celu podróży w jak najdogodniejszych warunkach – dzięki skróceniu czasu podróży i poprawieniu komfortu podróżowania. Gdyby część podróżujących po mieście, zamiast swojego samochodu wybrało alternatywny sposób przemieszczania, pozytywnie wpłynęłaby na jakość naszego powietrza. Z i do

centrum będą jeździć autobusy podmiejskie, co ułatwi przesiadanie się również osobom spoza Ostrowa, by mogły kontynuować podróż do centrum lub do innej części miasta – dodaje prezydent Miasta. By lepiej skomunikować tę część miasta i poprawić dojazd do Centrum Przesiadkowego, Miejski Zarząd Dróg rozstrzygnął już przetarg na budowę łącznika pomiędzy ulicami Dworcową i Wojska Polskiego. Obiekt Centrum zawierać będzie również udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, m.in.: dostosowanie krawędzi chodników/peronów do poziomu podłogi obsługującego linię taboru, a także wyznaczenie miejsc do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami w najbardziej dogodnych miejscach. Środki na powstanie Centrum pochodzą z tzw. ZITów, czyli Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wykonawcą prac budowlanych jest konsorcjum firm, którego liderem jest DROMEX Firma Handlowo – Usługowa Roboty Drogowo – Budowlane Robert Pleśnierowicz, a jego członkiem WERBUD Roboty Drogowo – Budowlane Piotr Pleśnierowicz. Siedziby

W ramach inwestycji w rejonie ulic Wojska Polskiego i Dworcowej powstaje: ■ budynek obsługi centrum

przesiadkowego, ■ wiata przesiadkowa, ■ 5 przystanków autobusowych, ■ 2 stacje ładowania autobusów, ■ parking dla 37 samochodów osobowych (w tym dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych), ■ 2 miejsca do ładowania samochodów osobowych, ■ parking Kiss & Ride na 6 stanowisk (bardzo krótki czas postoju), ■ stacja roweru miejskiego, ■ parking na 50 rowerów, ■ droga rowerowa i chodniki, ■ zjazd z placu manewrowego na drogę lokalną, ■ zieleń parkowa, ■ mała architektura.

obu firm są w Koźminie. Oferta opiewa na nieco ponad 6 mln zł. Zakończenie inwestycji zaplanowano na jesień tego roku. Miasto realizuje obecnie wart ponad 42 mln zł projekt o nazwie „Unowocześnienie transportu miejskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi”. Dofinansowanie z pieniędzy unijnych to blisko 32 mln zł.

Żłobek jak nowy

Zakończone zostały prace termomodernizacyjne w budynku ostrowskiego Żłobka Miejskiego przy ulicy Jankowskiego. Inwestycja ta jest częścią większego projektu wartego ponad 4,3 mln zł, na który Ostrów pozyskał ponad 3,6 mln zł dofinansowania. W ramach poddziałania: „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO” Ostrów otrzymał bardzo duże wsparcie finansowe na termomodernizację ostrowskich przedszkoli oraz żłobka. Dzięki jednemu z projektów o wartości 4 323 780,87 zł, przy dofinansowaniu unijnym w wysokości 3 630 268,44 zł, zmodernizowane zostały już budynki Przedszkola nr 17, czyli popularnej „Ciuchci” przy ulicy 3 Maja, Przedszkola nr 9 przy Brzechwy oraz Przedszkola nr 14 przy ulicy Bardowskiego. Kolejnym zmodernizowanym obiektem jest ostrowski żłobek przy ulicy Jankowskiego. Wartość tej inwestycji to 444 896,01 zł, a jej wykonawcą była ostrowska firma AGBUD. Warto podkreślić, że termo-

modernizacje są skutecznym sposobem obniżenia zużycia energii. - I w żłobku, i w wymienio n y c h p r z e d s z k o l ach ocieplone zostały ściany zewnętrzne i stropodachy, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, a także zamontowano energooszczędne oświetlenie. Budynki wyposażone zostały w nowe instalacje centralnego ogrzewania. W Przedszkolu nr 9 zamontowane zostały także odnawialne źródła energii, czyli ogniwa fotowoltaiczne. Dzięki temu, termomodernizacja przedszkoli i żłobka to nie tylko efekt wizualny w postaci odnowionych elewacji budynków, ale przede wszystkim zmniejszenie kosztów ogrzewania tych obiektów – prze-

 Praca jest niezwykle ascetyczna w formie. konuje Beata Klimek, prezydent miasta. Przez lata w Ostrowie inwestowało się jedynie w budynki szkolne, zapominając o przedszkolach. W efekcie tego Ostrów miał zmodernizowane budynki

szkolne, jednak stan przedszkoli pozostawiał wiele do życzenia. - W tej kadencji zabraliśmy się mocno do wyrównania tych proporcji. Przecież nasi najmłodsi mieszkańcy także muszą mieć zapewnione bez-

pieczne miejsce do właściwego rozwoju. Zdobyliśmy bardzo duże, bo aż 85-procentowe, dofinansowanie na wszystkie te inwestycje – informuje prezydent Beata Klimek. Termomodernizację przejdą jeszcze dwa przedszkolne budynki. Prace trwają bowiem w Przedszkolu nr 16 przy ulicy Partyzanckiej i w Przedszkolu nr 15 przy ulicy Szkolnej. Na tę drugą inwestycję Miasto pozyskało osobne wsparcie. - Nasz drugi wniosek dotyczył modernizacji Przedszkola nr 15. Jego wartość to 765 424,08 zł. Uzyskaliśmy kolejne dofinansowanie na ponad 600 tys. zł – dodaje Beata Klimek. Ostrów Wielkopolski otrzymał wspomniane dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

gospodarka informacje

NR 7 (30) | LIPIEC 2018 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

5

CRK buduje Ostrowski Rynek Energetyczny Merytoryczne warsztaty z udziałem lokalnych przedsiębiorców oraz przedstawicieli środowisk branżowych i naukowych przeprowadzone w ostrowskim Centrum Rozwoju Komunalnego były kontynuacją konferencji „Energia dla ostrowian”. - Wspólnie pracujemy nad wielowymiarowym projektem Ostrowskiego Rynku Energetycznego i wdrażamy jego pierwsze elementy. Niezwykle ważny jest udział lokalnych przedsiębiorców, w naszym przedsięwzięciu, mamy już kilkudziesięciu

partnerów z sektora gospodarczego i naukowego – podkreśla Jan Grześkowiak, prezes CRK Energia. Warsztaty poprowadzili najlepsi polscy specjaliści z zakresu energetyki i geotermii prof. Jan Popczyk i prof. Ryszard Kozłowski. Przedstawiono korzyści z

 Warsztaty poprowadził prof. Jan Popczyk.

rozbudowy alternatywnego systemu energetycznego oraz lokalnego bilansowania wytwarzania i odbioru energii elektrycznej. - Projekt ORE ma charakter regionalny i już uczestniczą w nim również podmioty z Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Inicjatywa ma

W

stać się czynnikiem miastotwórczym i rozwojowym zarówno dla Ostrowa, jak i całego regionu – wskazuje Bartosz Ziółkowski, prezes Centrum Rozwoju Komunalnego. Zdaniem prof. Jana Popczyka, inicjatora budowy polskiej energetyki lokalnej, poten-

cjał Ostrowa Wielkopolskiego wskazuje, że miasto samowystarczalność energetyczną może osiągnąć do 2040 roku. Efektem ORE mają być mniejsze opłaty za energię elektryczną, tańszy transport publiczny, rozwój lokalnej gospodarki i poprawa jakości środowiska.

pracach nad ORE uczestniczy wielu partnerów naukowych i gospodarczych.

CRK współtworzy polską gospodarkę miejską

Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. ul. Partyzancka 27, Ostrów Wielkopolski tel. 62 737 58 20 | www.crk.com.pl sekretariat@crk.com.pl

Centrum Rozwoju Komunalnego wspólnie z Krajową Izbą Gospodarczą i Komitetem Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk współorganizowało ogólnopolskie seminarium branżowe pn. „Konfrontacje Miejskie”. Spotkanie poświęcone było polskiemu sektorowi usług komunalnych jako istotnej części gospodarki miejskiej. W wydarzeniu wzięło udział ponad 50 osób, w tym prezydenci, zastępcy i osoby funkcyjne z urzędów miejskich oraz prezesi i osoby funkcyjne z firm komunalnych. Realizowane przez Centrum Rozwoju Komunalnego metody efektywnego zarządzania miejską gospodarką komunalną oraz wdrażane innowacyjne projekty stają się inspiracją i wzorem dla sektora komunalnego z całej Polski. - Ostrowskie doświadczenia i osiągnięcia w sektorze komunalnym cenione przez ekspertów i naukowców służą wypracowaniu modelowych rozwiązań na poziomie ogólnokrajowym – wskazuje Bartosz Ziółkowski, prezes Centrum Rozwoju Komunalnego. W ramach II Konfrontacji Miejskich poruszona była te-

matyka ekonomii dla miast. Prof. Tadeusz Markowski przybliżył temat: „Ekonomika miasta jako nauka i podstawa sprawnego zarządzania rozwojem miasta”. Omawiano również zagadnienia miast samowystarczalnych energetycznie, gospodarki o obiegu zamkniętym, roli Polskiego Funduszu Rozwoju w finansowaniu inwestycji miejskich oraz PPP. Podczas warszawskiego seminarium szczególne uznanie zyskał innowacyjny system ekologicznej elektromobilności oraz koncepcja Ostrowskiego Rynku Energetycznego, które przedstawił Jan Grześkowiak, Prezes CRK Energia. W kwietniu tego roku Ostrów Wielkopolski jako pierwsze polskie miasto

 Ostrowskie projekty zaprezentował Jan Grześkowiak, prezes CRK Energia i Centrum Rozwoju Komunalnego jako pierwsza spółka komunalna znalazły się w ogólnopolskiej Sieci Wsparcia Rozwoju Gospodarcze-

go Miast Polskich. Miasto oraz spółkę CRK do takiej współpracy zaprosiła Krajowa Izba Gospodarcza w uznaniu wdrożonych roz-

wiązań i otwartości na innowacje technologiczne, jak i zarządcze, zarówno miasta jak i ostrowskiego sektora komunalnego.


gospodarka

6

MZGM REMONTY W BUDYNKACH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

PRZETARG

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kościuszki 14 ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na najem lokalu, którego przedmiotem jest wysokość czynszu: LOKALE UŻYTKOWE: 1. ul. Rynek 30 – parter

■ pomieszczenie I – pow. 83,77m² – wywoławcza stawka czynszu 30,00 zł netto za 1 m²

■ pomieszczenie II – pow. 49,70m² – wywoławcza stawka

czynszu 10,00 zł netto za 1 m² 2. ul. Kolejowa 24B II piętro, pow. 124,93 m² – wywoławcza stawka czynszu 20,00 zł netto za 1 m², III piętro, pow. 200,14 m² – składający się z: ■ pomieszczenie I – 97,58 m² – wywoławcza stawka czynszu 5,00 zł netto za 1m² ■ pomieszczenie II – 95,28 m² – wywoławcza stawka czynszu 5,00 zł netto za 1m² 3. ul. Wrocławska 5-7 – pow. 7,64m² – wywoławcza stawka czynszu 30,00 zł netto za 1 m² 4. ul. Wrocławska 20 – pow.71,13 m² – składająca się z: ■ pomieszczenie I – 20,66 m² – wywoławcza stawka czynszu 20,00 zł netto za 1 m² ■ pomieszczenie II – 21,84 m² – wywoławcza stawka czynszu 5,00 zł netto za 1 m² ■ pomieszczenie III – 28,63 m ² – wywoławcza stawka czynszu 5,00 zł netto za 1 m² 5. ul. Wrocławska 10 – I piętro, pow. 37,34m² – wywoławcza stawka czynszu 20,00 zł netto za 1 m² 6. ul. Wrocławska 10 – I piętro, pow. 54,28m² – wywoławcza stawka czynszu 20,00 zł netto za 1 m² 7. ul. Wrocławska 10 – I piętro, pow. 56,92m² – wywoławcza stawka czynszu 20,00 zł netto za 1 m² 8. ul. Wolności 29 – parter, pow. 78,21m² – wywoławcza stawka czynszu 30,00 zł netto za 1 m² 9. ul. Zamenhofa 9 – parter, pow. 14,67 m² – wywoławcza stawka czynszu 12,00 zł netto za 1 m² Oferta powinna zawierać: 1. Imię i nazwisko, adres oferenta, telefon kontaktowy. 2. Wysokość proponowanej stawki czynszu netto za 1 m² powierzchni użytkowej. 3. Określenie zamierzonej działalności. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Kościuszki 14 w Ostrowie Wielkopolskim (sekretariat II piętro) do dnia 21.08.2018 r. do godz. 13:00 z dopiskiem na kopercie: „Przetarg na czynsz” + adres licytowanego lokalu. Komisyjne otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 21.08.2018 r. o godz. 13:30. Oferenci o wynikach przetargu zostaną powiadomieni pisemnie. Wynajmującemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty w przypadku zaoferowania przez uczestników przetargu tej samej wysokości czynszu. Przetarg może być odwołany lub unieważniony w części lub w całości bez podania przyczyn. Do wylicytowanej kwoty czynszu zostanie doliczony VAT. Lokal można oglądać codziennie w dni robocze po uzgodnieniu w „MZGM” Sp. z o.o. Szczegółowe informacje zainteresowani mogą uzyskać w siedzibie Spółki pod nr telefonu (62) 738 70 90 wew. 46, 32, 39. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Kościuszki 14

gospodarka

NR 7 (30) | LIPIEC 2018 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

OZC

WŁASNA ENERGIA DLA CENTRUM PRZESIADKOWEGO

Kolejne inwestycje MZGM

Centrum z własną energią

Trwają termomodernizacje i remonty w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Realizując umowę przyłączeniową zawartą z Miastem Ostrów Wielkopolski Ostrowski Zakład Ciepłowniczy doprowadził linie kablowe umożliwiające zasilanie Centrum Przesiadkowego w tanią energię elektryczną.

W 2018 roku zostaną przeprowadzone termomodernizacje pięciu budynków. Ich łączny koszt wyniesie 1 161 809 zł. Dotyczy to: Harcerskiej 9 – 278 920 zł, Staroprzygodzkiej 101 – 86 014 zł, Paderewskiego 24 – 418 500 zł, Paderewskiego 26 378 375 zł, Żwirki 39 – 88 700 zł. W przypadku Wspólnot Mieszkaniowych - Harcerskiej 9, Paderewskiego 24 i Paderewskiego 26 - spółka pozyskała bezzwrotne dofinansowania ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w formie premii termomodernizacyjnej w łącznej wysokości 127 000 zł. Zakres prac obejmuje między innymi: ocieplanie ścian styropianem, stropodachu wełną mineralną, wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach piwnicznych i na klatkach schodowych oraz wymianę drzwi wejściowych do budynków. Wykonywane są również opaski utwardzone wokół budynków. Dodatkowo na tych budynkach zostaną wyremontowane balkony, a w budynkach przy ul. Paderewskiego zostanie docieplona uszczelniona i zdrenowane część piwniczna. Izolacja fundamentów jest prowadzona również w budynku Szkolna 22. W budynkach Wspólnot Miesz-

OFERTA PRACY

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. zatrudni pracownika na stanowisku Operator sprzętu Szczegóły dotyczące oferty

Wymagania pracodawcy: wykształcenie minimum zawodowe, mile widziane o profilu mechanicznym, z co najmniej kilkuletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie obsługi sprzętu budowlanego

 Trwają remonty w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez MZGM. kaniowych przy ul. Broniewskiego 1-7 oraz Broniewskiego 9-15 ocieplone zostaną ściany zachodnie z równoczesną naprawą balkonów, a w budynku przy Asnyka 3 zostaną ocieplone ściany szczytowe. Oprócz remontów elewacji frontowych, spółka będąca zarządcą Wspólnot Mieszkaniowych wykonuje remonty elewacji wewnętrznych (podwórza). Przykładem jest budynek przy ul. Wolności 3, gdzie remont właśnie trwa. Na wykonanie czekają również elewacje: Wolności 9, Żwirki 17,

19, 21 i 23 oraz elewacja frontowa Raszkowskiej 4. Na ten rok zaplanowano wymianę 251 szt okien za ponad 307 tysięcy zł. - Wszystkie te prace spowodują zmniejszenie zapotrzebowania na energię, a co za tym idzie zmniejszenie opłat ponoszonych przez mieszkańców - mówi Zenon Musialski, prezes MZGM. - W ramach planowych remontów malowane są klatki schodowe oraz wymiana drzwi wejściowych. Prace te podnoszą również estetykę substancji mieszkaniowej.

PRZETARG Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kościuszki 14 ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na kupno zabudowanej nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy Placu 23 Stycznia 9, stanowiącej działkę nr 76/6, obręb 71, o powierzchni 0,0500 ha, zapisanej w księdze wieczystej KZ1W/00058302/6, którego przedmiotem jest wysokość oferowanej ceny nieruchomości. Ustala się wywoławczą cenę nieruchomości na kwotę 232 000,00 zł. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT. Oferenci zobowiązani są do wpłaty wadium w wysokości 5 000,00 zł pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy MZGM nr 17 1020 2267 0000 4302 0002 1782 w Banku PKO BP S.A. W przypadku oferenta wygrywającego przetarg wadium zaliczane jest na poczet ceny, natomiast w przypadku pozostałych oferentów wadium podlega zwrotowi. W przypadku nie dojścia

7

do zawarcia umowy kupna-sprzedaży z winy wygrywającego przetarg wadium nie podlega zwrotowi. Oferta powinna zawierać: 1. Imię i nazwisko oferenta, adres, telefon kontaktowy. 2. Wysokość oferowanej ceny kupna nieruchomości. 3. Oświadczenie oferenta, iż zna stan prawny i faktyczny nieruchomości i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. 4. Dowód wpłaty wadium w wysokości 5 000,00 zł. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Kościuszki 14 w Ostrowie Wielkopolskim (sekretariat II piętro) do dnia 22.08.2018 r. do godz. 13:00 z dopiskiem na kopercie: „Przetarg Plac 23 Stycznia 9”. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.08.2018r. o godz. 13:30. Oferenci o wynikach przetargu zostaną powiadomieni pisemnie. Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty w przypadku zaoferowania przez uczestników przetargu tej

samej ceny. Przetarg może być odwołany lub unieważniony w części lub w całości bez podania przyczyn. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do wpłaty zaoferowanej ceny nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy kupna-sprzedaży potwierdzonej dowodem wpłaty. Zawarcie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wygrywający przetarg ponosi koszty zawarcia notarialnej umowy sprzedaży oraz wszelkich opłat i podatków z nią związanych. Aktualnie dla nieruchomości prowadzone jest postępowanie sądowe mające na celu ustanowienie służebności drogi koniecznej. Istnieje możliwość wstąpienia nabywcy nieruchomości do niniejszego postępowania sądowego. Nieruchomość można oglądać codziennie w dni robocze po uzgodnieniu w „MZGM” Sp. z o.o. Szczegółowe informacje zainteresowani mogą uzyskać w siedzibie Spółki lub pod nr telefonu (62) 738 70 90 wew. 46, 32, 39.

 Budowane Centrum Przesiadkowe będzie zasilane tanią energią elektryczną produkowaną w OZC. Całość zadania obejmującego położenie 1,2 km kabla oraz budowę infrastruktury napięciowej w postaci stacji transformatorowej średniego napięcia wykonała wybrana w przetargu ostrowska firma Concept - Zdzisław Stachowiak. W ten sposób Ostrowski Rynek Energetyczny rozwinął się o kolejną infrastrukturę. Kolejne 1,2 kilometra sieci kablowej o napięciu 15 kV oraz stacja TRAFO połączy budowane Centrum Przesiadkowe z istniejącym miejskim systemem elektroenergetycznym. Rozpoczęta w roku 2017 era elektromobilności w transporcie publicznym wygenerowała kolejną inwestycję – po budowie sieci do bazy transportowej Miejskiego Zakładu Komunikacji na potrzeby ładowania autobusów elektrycznych, kolejny projekt ładowania autobusów i samochodów elektrycznych w Centrum Przesiadkowym poprawi funkcjonalność obiektu i w założeniu ma stanowić impuls do rozwoju elektromobilności nie tylko w sektorze komunalnym, ale i wśród mieszkańców oraz przedsiębiorców Realizując inwestycje przyłączeniową stworzono rezerwy umożliwiające podłączenie zasilania

w energię elektryczną miejskiej hali widowiskowo – sportowej. Łącznie w naszym mieście Grupa Kapitałowa Centrum Rozwoju Komunalnego oraz ostrowscy przedsiębiorcy dysponują już ponad 30 kilometrową siecią średnich napięć. Cały kompleksowy projekt Ostrowskiego Rynku Energetycznego ma doprowadzić do tego, że energia elektryczna wyprodukowana lokalnie ma bezpośrednio zasilać od-

biorców energii w Mieście z pominięciem systemu krajowego i kosztów z tym związanych Nowościa będzie także system ładowania autobusów – obok stacji wolnego ładowania na terenie bazy MZK – powstanie stacja szybkiego ładowania w oparciu o transmisję energii poprzez pantograf. Czas ładowania w tym rozwiązaniu wynosi od 15 do 20 minut. Dla porównania w stacji wolnego ładowania czas ten wynosi około 5 godzin.

Od kandydatów oczekujemy: ■ Co najmniej wykształcenia zawodowego o profilu mechanicznym. ■ Wiedzy z zakresu obsługi sprzętu budowlanego ■ Konieczność posiadania uprawnień operatora: - ładowarki jednonaczyniowej kl. III poj. łyżki do 2,5m3 - spycharki kl. III do 110 kW, - koparkoładowarki wszystkie typy, kl. III ■ Odpowiedzialności i zaangażowania. ■ Umiejętności współpracy. ■ Otwartości i gotowości do ciągłego pogłębiania wiedzy. Forma zatrudnienia do uzgodnienia. OSTROWSKI ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY S.A.

 Elektryczne autobusy ładowane są własną ekologiczną energią.

ul. Wysocka 57, 63-400 Ostrów Wielkopolski Pogotowie ciepłownicze: tel. 993 www: www.ozcsa.pl, e-mail: ozc@ozcsa.pl


wywiad gospodarka

8

MIASTO NIE MA WAKACJI O falstarcie kampanii wyborczej, realizowanych inwestycjach dla mieszkańców, piśmie do premiera w sprawie obrony pracowników EKK Wagon, milionach na zabezpieczenie miasta przed skutkami dużych opadów, a także o rekordowej IV edycji Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego - rozmawiamy z Beatą Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. W ostatnim czasie poznaliśmy kandydatów na stanowisko prezydenta miasta, których ogłosiła koalicja PO i .Nowoczesnej, a także PiS. O ile partie polityczne odsłoniły swoje karty przed jesiennymi wyborami samorządowymi w Ostrowie, to jako urzędująca prezydent miasta wciąż milczy Pani na temat ewentualnego ubiegania się o reelekcję. Nie uważa Pani, że to dziwne, gdy mieszkańcy na kilka miesięcy przed wyborami wciąż nie mają pewności czy chce pani dalej ich reprezentować?

Widzi Pan, niektórym tak bardzo spieszy się do prezydenckiego fotela, że nie czekając na oficjalne ogłoszenie terminu wyborów i start kampanii wyborczej, organizują spotkania z mediami i w towarzystwie posłów ogłaszają, że są zainteresowani przejęciem władzy w mieście. Trochę mnie to dziwi, bo jednak stanowi to jawne prowadzenie kampanii wyborczej, kiedy ta w ogóle jeszcze się nie rozpoczęła. Na ten problem zwracali już uwagę przedstawiciele Państwowej Komisji Wyborczej. Ostatnio utarło się jednak, że górę nad prawem bierze często polityka. A politykom najwidoczniej zdaje się, że wolno im więcej. Rozumiem, że nie jest Pani politykiem i woli nie ryzykować? ■ Ja jestem samorządowcem. Prezydentem miasta wybranym z komitetu wyborczego, który stworzyliśmy z ludźmi o różnych poglądach, ale z jednakowym spojrzeniem na dobro miasta. Od blisko 4 lat dzięki woli mieszkańców pracuję dla Ostrowa i to jest moje główne zadanie. To właśnie przede wszyst■

kim praca samorządowca wypełnia mój kalendarz. Jestem też zdania, że wszystko ma swój czas. Teraz jest czas wytężonej pracy przy różnych inwestycjach, a nie prześcigania się w konferencjach prasowych z partyjnymi kandydatami, którzy nie potrafią zaczekać na oficjalne rozpoczęcie kampanii wyborczej. Na konkurowanie też przyjdzie odpowiedni moment. Można było jednak przypuszczać, że w czasie wakacji, kiedy tempo pracy raczej zwalnia, pokusi się Pani o dołączenie do grona kandydatów. ■ Proszę mi wierzyć, że dla prawdziwego samorządowca tempo pracy nigdy nie zwalnia. Wbrew pozorom, lipiec i sierpień to również bardzo intensywne miesiące. Ma na to wpływ duże natężenie, a wręcz nawarstwienie inwestycji, przy których właśnie w tym czasie pracy jest najwięcej. Miasto nie ma wakacji, bo to optymalny termin, aby budować, modernizować, remontować i realizować nowe przedsięwzięcia, tak aby w jak największym stopniu zdążyć przed jesienią i zimą. Wymaga to oczywiście wiele uwagi i zaangażowania. Dlatego to przede wszystkim na tej pracy jestem teraz skoncentrowana. Do końca sierpnia zależy mi, aby oddać do użytku dwa nowe przedszkola przy ulicach Kujawskiej i Grabowskiej. To jest teraz dla mnie priorytet, aby od września dzieci mogły uczyć się i bawić w bardzo dobrych warunkach i żeby miejsc w przedszkolach było jeszcze więcej niż obecnie. Wiem, że rodzicom bardzo zależy na tym, aby ich maluchy mogły uczęszczać do na-

 Dla prawdziwego samorządowca tempo pracy nigdy nie zwalnia. szych przedszkoli, w których nie pobieramy opłat za pobyt, a jednocześnie zapewniamy profesjonalną opiekę i edukację dla najmłodszych. Świadczy o tym ogromne zainteresowanie, jakim cieszy się nasz samorządowy nabór do przedszkoli. Które przedsięwzięcia znajdują się jeszcze na liście aktualnych priorytetów inwestycyjnych miasta? ■ Bez wątpienia bardzo ważne są kolejne mieszkania dla młodych ostrowian. Dlatego pracujemy nad oddaniem do użytku dwóch kolejnych bloków na osiedlu przy ul. Klasztornej. Klucze do mieszkań chcemy wręczyć na przełomie lata i jesieni. Dlatego pilnuję harmonogramu inwestycji, tak aby mieszkańcy mieli szansę spędzić Święta Bożego Narodzenia już na swoim. Zasługują na to, bo często nie mogą

wziąć kredytu na własne „M”, ale potrzeby mają przecież takie same, jak ci, których stać na szybsze usamodzielnienie się. Dlatego w miarę możliwości, miasto za pośrednictwem MZGM – oferuje im nowe mieszkania w systemie niskich rat z możliwością dojścia do własności. Nie zarabiamy na tym programie jak prywatni deweloperzy, a jedynie wymagamy spłaty kosztów budowy oraz eksploatacji mieszkań. To w ogóle pierwsza kadencja, w której rok po roku – oddajemy do dyspozycji mieszkańców kolejne takie mieszkania. Dla mnie to bardzo ważne, aby ludzie wiązali się z naszym miastem na stałe, między innymi właśnie dzięki takim przyjaznym programom mieszkaniowym, stosunkowo tanim i dostępnym mieszkaniom. Ale nie zapominamy też

o seniorach, którzy potrzebują szczególnego lokum i opieki. To właśnie specjalnie dla nich szykujemy pierwsze mieszkania przystosowane do ich potrzeb w kamienicy przy ul. Wiosny Ludów. Będą więc to mieszkania w samym centrum miasta, blisko kościoła, Parku Miejskiego, ale też i urzędu, aby w razie potrzeby mieli gdzie udać się po pomoc. To jest właśnie dobry przykład naszej troski i szacunku wobec seniorów. Inwestycja jest dość trudna z uwagi na specyfikę budynku i konieczność przeprowadzenia nieprzewidzianych wcześniej robót dodatkowych. Sądzę jednak, że do końca roku mamy szansę z powodzeniem ją zakończyć. Będę naprawdę dumna, kiedy ta stara, opuszczona i kompletnie zdewastowana kamienica odzy-

ska swój dawny blask, upiększy swoim wyglądem Śródmieście, a w jej mieszkaniach będę mogła zobaczyć uśmiechy seniorów, którzy pomimo problemów ze zdrowiem i przeciwności losu, znajdą tam wspaniałe, wygodne i bezpieczne miejsce do życia. Niedawno ogłosiła Pani, że miasto wybuduje własną halę widowiskowo – sportową przy ul. Wojska Polskiego. A wszystko po tym, jak dwa kluby sportowe długo nie potrafiły się dogadać w sprawie starej hali przy Kusocińskiego, której pierwotnie była Pani zwolennikiem. ■ Decyzja już zapadła. Wspólnie z radnymi podjęliśmy decyzję o budowie nowej, własnej hali widowiskowo – sportowej na miejskim gruncie przy ul. Wojska Polskiego. Prawdą jest, że wariant odkupienia starej hali przy Kusocińskiego był pierwotnie rozważany, ale pod dobrze znanymi warunkami: czysta hipoteka bez obciążenia żadnymi zobowiązaniami, uregulowanie wzajemnych rozliczeń i rozstrzygnięcie kwestii własnościowych gruntów. Spółka BM Slam i Klub KS Stal długo, bo aż przez siedem miesięcy nie mogły dojść w tych kwestiach do porozumienia, a zatem nie spełniono warunków w terminie wyznaczonym przez samorząd miasta. A termin upłynął 31 grudnia 2017 roku. Nie mogliśmy dłużej czekać, tym bardziej że BM Slam Stal w swoim oświadczeniu ogłosił fiasko negocjacji z panią prezes Krystianą Drozd. Wobec tego przystąpiłam do realizacji wariantu budowy hali widowiskowo-sportowej przy ul. Woj-

gospodarka wywiad ska Polskiego i ogłosiłam przetarg na tę inwestycję. Tego wymagało od nas dobro ostrowskiego sportu. Potwierdził to zresztą późniejszy sukces koszykarzy drużyny BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski, którzy sięgnęli po srebrny krążek Mistrzostw Polski, nie mając wciąż profesjonalnego miejsca do treningów i rozgrywek. Nie chcę być złośliwa, ale gdybym kierowała się emocjami, to mogłabym przypomnieć mojemu poprzednikowi, że obiecał w kampanii wyborczej budowę hali widowiskowo – sportowej, jednak tej obietnicy i słowa danego ostrowianom nie dotrzymał. Ale to już przeszłość i nie chcę do niej wracać. Teraz odpowiedzialność spoczywa na aktualnym prezydencie miasta i radnych. I ja się tej odpowiedzialności nie boję. Podjęłam decyzję - i choć hala nie była moją obietnicą wyborczą – zrobię wszystko, aby ją wybudować. Aktualnie wciąż trwa procedura przetargowa, która ma na celu wyłonienie wykonawcy. Kolejnym etapem będzie podpisanie umowy i rozpoczęcie inwestycji. W moim przekonaniu ta hala będzie służyła nie tylko profesjonalnemu sportowi zawodowemu, ale także naszym dzieciom i młodzieży. Będzie w niej można także organizować duże wydarzenia kulturalne i społeczne. To również dobra inwestycja służąca rewitalizacji tego fragmentu miasta, który obecnie stanowi zdegradowaną i zaniedbaną przestrzeń. To ma być hala nie tylko na „tu i teraz”, ale przede wszystkim obiekt dla przyszłych pokoleń mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego. Dla tych, którzy są dziś jeszcze dziećmi, albo nawet jeszcze się nie narodzili, ale za kilka czy kilkanaście będą mogli skorzystać z tej hali korzystać. Budujemy halę należącą wyłącznie do miasta, bez zależności od prywatnych interesów. A jak wygląda aktualna sytuacji koszykówki w naszym mieście? ■ Wszystko zmierza do szczęśliwego finału. Podjęliśmy decyzję o budowie nowej hali widowisko-

wo – sportowej przy ul. Wojska Polskiego. BM Slam Stal oraz TS Ostrovia zgłosiły swój akces do ekstraklasy. Miasto nadal będzie wspierać finansowo nasze drużyny. Spotkałam się także z przedstawicielami zarządów tych klubów i nakreśliliśmy ramy współpracy na kolejny rok. Jestem także gotowa do rozmów z przedstawicielami PLK, aby przedstawić im wszystkie aspekty podjętej przez nas strategicznej decyzji o budowie nowoczesnego obiektu, spełniającego wreszcie niezbędne wymogi, jakie stawia związek. To pokazuje, że zawsze wspieramy ostrowski sport i że chcemy jego dalszego rozwoju i sukcesów. Z gry dziewczyn w ekstraklasie już się

NR 7 (30) | LIPIEC 2018 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY sami sobie. Dlatego już nie po raz pierwszy występuję w ich obronie. Miało to już miejsce w grudniu 2016 roku, kiedy skutecznie interweniowałam u Marszałka Wojciecha Jankowiaka w sprawie uruchomienia pieniędzy na wynagrodzenia dla załogi zakładu z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dziś zdecydowanie opowiadam się za tym, aby dać szansę tej firmie i zatrudnionym w niej ludziom. Oni wcale nie oczekują od nas dotacji, poręczeń czy jakiejś jałmużny, ale pomocy w trudnej restrukturyzacji firmy. Łatwo coś zniszczyć, o wiele trudniej odbudować. Dlatego uwrażliwiam wszystkich, od których zależy los EKK, aby mieli świadomość, że to nie tylko fabryka i ma-

Bardzo ważne są kolejne mieszkania dla młodych ostrowian. Dlatego pracujemy nad oddaniem do użytku dwóch kolejnych bloków na osiedlu przy ul. Klasztornej. Klucze do mieszkań chcemy wręczyć na przełomie lata i jesieni. cieszę. Teraz czekam na dobre informacje dla drużyny BM Slam Stal. Dobre informacje chciałoby też usłyszeć blisko 500 pracowników ostrowskiego EKK Wagon. Los ich firmy wisi na włosku na skutek trudnej sytuacji finansowej i braku korzystnej ugody z należącą do Skarbu Państwa Agencją Rozwoju Przemysłu. Wiemy, że w ich sprawie skierowała Pani wniosek o pilne spotkanie, adresowany do premiera Mateusza Morawieckiego. ■ Rzeczywiście w tej sprawie przedstawiciele załogi EKK Wagon zwrócili się do mnie o pomoc. Jako prezydent miasta nie mogłam przejść obojętnie wobec losu blisko pół tysiąca pracowników oraz ich rodzin. W tej sytuacji moim zadaniem jest ich wspierać oraz występować do władz centralnych o pilną interwencję i wypracowanie korzystnego dla obydwu stron rozwiązania. Stąd moje pismo do premiera Morawieckiego. Ci pracownicy oczekują od nas wsparcia i przekonania, że nie są pozostawieni

szyny, ale przede wszystkim kilkaset ludzi, którzy chcą nadal pracować, budując oraz modernizując rodzimej produkcji wagony oraz pracując w zakładzie, który mocno wpisał się w historię naszego miasta. Z tematem EKK Wagon pośrednio wiąże się również temat terenów inwestycyjnych, które ostrowski samorząd posiada przy ul. Wrocławskiej w bliskim sąsiedztwie tej firmy. Pod koniec ubiegłego roku miasto sprzedało 2,5 ha z nich firmie Teamtechnik Production Technology. Czy planowane są jeszcze jakieś działania w celu zwiększenia atrakcyjności tych terenów i kiedy można spodziewać się działalności firmy, która zakupiła część z nich? ■ Obecnie kończymy projekt kanalizacji deszczowej od Ostrowskiego Parku Przemysłowego przy ul. Wrocławskiej do ul. Wysockiej. Następnym etapem będzie ogłoszenie przetargu na realizację tej inwestycji. Chcemy ją zrealizować jeszcze w tym roku, tak aby w dal-

9

 Centrum Przesiadkowe będzie gotowe jeszcze w tym roku – na budowie praca wre. szej kolejności umożliwić „uzbrajanie” terenu, utwardzenie nawierzchni, a także późniejszą budową zbiornika retencyjnego w tym rejonie. Jeżeli chodzi o firmę Teamtechnik, uzyskała już prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę i obecnie jest na etapie wyboru generalnego wykonawcy. Dlatego już dziś z radością mogę powiedzieć, że dzięki temu jeszcze w tym roku będziemy mogli wbić łopatę pod budowę nowoczesnego zakładu produkcyjno - montażowego, który zaoferuje dobre miejsca pracy w naszym mieście. Z takim samym zadowoleniem odbieram zakup części miejskich terenów inwestycyjnych przez firmę Mikroma, która jest już obecna w Ostrowie, ale planuje rozszerzyć swoją działalność na nowo zakupionym terenie. Niewątpliwie inwestycje tak nowoczesnych i sprawdzonych firm zagranicznych, które lokują swoją działalność właśnie w Ostrowie - zwiększą potencjał gospodarczy naszego miasta. Wspomniała Pani o planowanej budowie zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Wysockiej. A jeszcze niedawno radni opozycji zarzucali brak działań w kwestii retencji. To temat, o którym rozmawia się najczęściej podczas intensywnych opadów, gdy zalewana jest część miasta. I teraz pytanie: o tym tylko się mówi, czy jednak robione jest coś, aby przeciwdziałać temu powtarzającemu się problemowi? ■ Do zarzutów radnych opozycji odniosłam

się na początku lipca. Fakty są takie, że w wyniku naszej żmudnej pracy, spółka WODKAN otrzymała niedawno dofinansowanie w wysokości 3 mln zł z funduszy europejskich na projekt odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta do rzeki Ołobok. To przedsięwzięcie polegać będzie na budowie zbiornika retencyjnego, zabudowie separatorów na wylocie kanalizacji deszczowej do Strugi Ostrowskiej, a także odbudowie samej strugi. Tak naprawdę, tylko dwa projekty znalazły się na liście rankingowej tego konkursu. Warto jednak podkreślić, że dofinansowanie w wysokości 3 milionów złotych otrzymała wyłącznie spółka WODKAN. Oznacza to, że pozyskaliśmy całą dostępną pulę pieniędzy i dzięki temu możemy teraz zacząć realizować warty blisko 4,5 mln zł projekt, który zabezpieczy miasto przed skutkami intensywnych i gwałtownych opadów. Budowę zbiornika retencyjnego rozpoczniemy jeszcze w tym roku. Sporo uwagi poświęciliśmy dziś samorządowym inwestycjom. Ale jest przecież również Ostrowski Budżet Obywatelski, czyli możliwość realizacji przedsięwzięć zgłaszanych bezpośrednio przez mieszkańców. Jak przedstawia się tegoroczna edycja Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego do realizacji w 2019 roku? ■ Tegoroczna edycja naszego budżetu obywatelskiego jest czwartą w historii miasta i przyznam, znów pozy-

tywnie mnie zaskoczyła. Wszystko dlatego, że jest rekordowa zarówno pod względem liczby złożonych wniosków, jak i gólnej kwoty na jaką składają się propozycje mieszkańców. Ogółem wpłynęło do nas 109 wniosków od mieszkańców. 43 z nich to wnioski na tzw. „małe” zadania do kwoty nieprzekraczającej 25 tys. zł, a 66 projektów złożono na tzw. zadania „duże”, nieprzekraczające kwoty 250 tys. zł. Wśród wszystkich złożonych wniosków – 85 projektów dotyczy infrastruktury technicznej, a 24 sfery społecznej. I tak np. w ramach tegorocznych wniosków znalazły się projekty mieszkańców dotyczące m. in. robót drogowych (ulic, chodników, oświetlenia, ścieżek rowerowych), placów zabaw, siłowni zewnętrznych, miejsc spotkań towarzyskich oraz gier i zabaw, boisk sportowych, kolejnych stacji roweru miejskiego, zadań z zakresu ratownictwa medycznego i ochrony zdrowia, murali na ścianach, koncertów czy wystaw plenerowych. Sądzę, że to ogromne zainteresowanie oraz kreatywność w zgłaszaniu kolejnych propozycji do budżetu obywatelskiego, świadczą o tym, jak świetnym pomysłem było wprowadzenie tej formy współpracy między samorządem a mieszkańcami, którą rozpoczęliśmy w tej kadencji. Rozmawiał Ryszard Binczak


gospodarka

10

MZO

MASZ FIRMĘ? PAMIĘTAJ O ZAWARCIU UMOWY!

INFORMACJE

Prezes wyróżniony Prezes MZO Andrzej Strykowski otrzymał odznakę honorową ,,Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. W Gdyni odbyła się konferencja „XV lat samorządowego modelu gospodarki odpadami”, której organizatorem była Krajowa Izba Gospodarki Odpadami. Ta organizacja samorządu gospodarczego obecnie zrzesza około 130 krajowych przedsiębiorstw działających w sektorze gospodarki odpadami. W trakcie konferencji można było zapoznać się m.in. z wykładami: „Najnowsze zmiany prawne w systemie gospodarki odpadami komunalnymi” czy „Utrata statusu odpadów dla paliw wytwarzanych z odpadów”. Podczas konferencji zostały również wręczone odznaki honorowe ,,Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, które przyznane są przez Ministra Środowiska osobom szczególnie zasłużonym dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 2003 roku. Wśród wyróżnionych znalazł się prezes zarządu Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A., Andrzej Strykowski.

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A.

ul. Staroprzygodzka 138, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel: 62 733 81 30 www: www.mzo.com.pl

gospodarka

NR 7 (30) | LIPIEC 2018 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

WODKAN ZBIORNIK RETENCYJNY PRZY UL. TOROWEJ

MZO oferuje dobre warunki współpracy

Wodkan z dofinansowaniem na retencję

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. proponuje właścicielom nieruchomości niezamieszkałych zawarcie umowy na korzystanie z usług dotyczących zbierania odpadów komunalnych.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim uzyskało dofinansowanie w wysokości 3 milionów złotych na realizacje zadań związanych z zabezpieczeniem miasta przed skutkami zjawisk pogodowych.

Swoim klientom spółka oferuje konkurencyjne ceny. W ramach umowy wyposaża firmy w pojemniki, dopasowuje częstotliwości opróżnień pojemników do indywidualnych potrzeb klienta oraz oferuje dogodne warunki płatności. - Zachęcamy do korzystania z naszych usług - mówi Andrzej Strykowski, prezes MZO. - Oferujemy dobre warunki współpracy dla lokalnych przedsiębiorców. Potwierdzeniem kompetencji i fachowej obsługi są posiadane przez spółkę certyfikaty jakości ISO14001, oraz 9001, oraz szereg otrzymanych nagród i wyróżnień. Szczegółową indywidualną ofertę MZO przedstawia klientom po określeniu specyfiki działalności firmy, rodzajów odpadów oraz szacunkowych ilości. Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in. obiekty takie jak: ■ zakłady produkcyjne, ■ obiekty usług i handlu, ■ warsztaty, ■ biura, ■ sklepy, ■ restauracje, ■ hotele i pensjonaty, ■ apteki, ■ gabinety lekarskie, ■ lecznice dla zwierząt. Przypominamy, że od 1 lipca 2013 roku właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z uprawnionym podmiotem (z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – jedną z takich firm jest Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A.).

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkalne oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym. Jednocześnie przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych (części zamieszkałej objętej systemem od 1 lipca 2013 roku) z odpadami powstałymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi (art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2017r., poz. 1289). W związku z powyższym MZO przypomina o konieczności zawarcia odpowiednich umów (jeżeli dotychczas nie są podpisane).

11

Jedynie dwa projekty znalazły się na liście rankingowej konkursu o dofinansowanie zadań związanych z zabezpieczeniem miast przed skutkami zjawisk pogodowych. Jednak dofinansowanie przyznano tylko na jeden z nich. Autorem tego projektu jest ostrowska spółka WODKAN, która otrzyma pełną pulę przeznaczoną na ten konkurs. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu na „Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami” z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Na zatwierdzonej już liście rankingowej znalazły się dwa ocenione pozytywnie wnioski, jednak dofinansowanie przyznane zostało jedynie ostrowskiej spółce. - Ogólna pula pieniędzy przeznaczona na ten konkurs wynosiła 3 miliony złotych i to właśnie naszej spółce przyznano całość tej kwoty – mówi Marek Karolczak, prezes spółki WODKAN. Całkowita wartość projektu pn. „Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego do rzeki Ołobok – budowa zbiornika retencyjnego, zabudowa separatorów na wylocie kanalizacji desz-

W BIURACH OBSŁUGI KLIENTA WODKAN S.A Jako inkasent Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski przyjmujemy wpłaty: 1. Podatku od nieruchomości od osób fizycznych. 2. Podatku rolnego od osób fizycznych. 3. Podatku leśnego od osób fizycznych. 4. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. WW. NALEŻNOŚCI MOGĄ BYĆ WPŁACANE W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH: 1. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych: ■ do 15.09 - III rata; ■ do 15.11 - IV rata. 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - do 10. dnia miesiąca następnego.

 Spółka Wodkan pozyskała kolejne dofinansowanie. czowej do Strugi Ostrowskiej, odbudowa Strugi Ostrowskiej” to 4 424 972,04 zł.

Całkowity koszt projektu 4 424 972,04 zł Koszty kwalifikowane 3 588 636,02 zł Dofinansowanie 3 000 000,00 zł - Jeszcze nie tak dawno, podczas sesji Rady Miejskiej, z ust radnych opozycyjnych słyszałam zarzuty o braku miejskich działań w temacie retencji. I krótko – to jest nasza odpowiedź, warta

3 miliony złotych. Ile były warte te zarzuty? – dodaje Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Realizacja tego projektu zabezpieczy mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego przed podtopieniami spowodowanymi gwałtownymi wezbraniami wody w rzece Ołobok. Struga Ostrowska jako naturalny ciek wodny służy do odprowadzania wód opadowych i roztopowych do rzeki Ołobok. Inwestycje na tym terenie będą zapobiegać i minimalizować ryzyko podtopień przy silnych opadach deszczu i śniegu niżej położonych terenów w centrum miasta.

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PRZEWIDUJE SIĘ: ■ Budowę zbiornika retencyjnego wód deszczowych z urządzeniami towarzyszącymi o powierzchni 2,25 ha na wylocie kolektorów deszczowych przy ul. Torowej. ■ Zabudowę separatorów – 2 sztuki o przepływie 500/5000 l/sek każdy na wylocie kanalizacji deszczowej do Strugi Ostrowskiej w kilometrze 1+002 w rejonie ulicy Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim wraz z komorą zbiorczą, która będzie spełniała rolę komory rozprężnej na wylocie z kolektorów deszczowych o średnicy 2 x 1200 mm i 1x 1000 mm w rejonie ul. Reymonta. ■ Odbudowę i regulację koryta Strugi Ostrowskiej na długości ok 400 m, aby przepływająca ilość wód deszczowych i roztopowych (8,5 m3/s ) nie stwarzała zagrożenia wystąpienia z niego wód wezbraniowych oraz podmycia skarp cieku i podtopienia przyległych terenów. W ramach kosztów kwalifikowalnych planowane jest wykonanie robót przygotowawczych oraz konstrukcyjnych, polegających na umocnieniu skarp istniejącego cieku oraz wykonaniu opaski z kiszek faszynowych. Kosztów kwalifikowalnych nie stanowią roboty polegające na odmuleniu dna, poszerzeniu koryta i wyprofilowaniu skarp cieku – Strugi Ostrowskiej.

PRZYJMUJĄC WPŁATĘ NIE POBIERAMY OPŁAT DODATKOWYCH

AGENT INSTYTUCJI PŁATNICZEJ BILLBIRD Jako agent instytucji płatniczej Billbild S.A. przyjmujemy bez pobierania prowizji zapłaty za rachunki i faktury wystawione przez: ■ MZGM Sp. z o.o., ■ OZC S.A., ■ Ostrowską Spółdzielnię Mieszkaniową, ■ Przedsiębiorstwo PROMAX sp. j., ■ Ostrowskie TBS Sp. z o.o., Tani i wygodny sposób zapłaty wszystkich domowych rachunków i faktur np. za gaz, prąd, Zobowiązań podatkowych, wobec ZUS – standardowa prowizja 1,99 zł, Sprzedaż doładowań telefonów komórkowych, Sprzedaż doładowań liczników energii elektrycznej. Przyjmujemy tylko wpłaty gotówkowe. ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR OBSŁUGI KLIENTA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

ul. Partyzancka 27, w godz. 7.30-16.30, ul. Asnyka 8, w godz. 9.00-16.00, ul. Grabowska 29a (targowisko) - kiosk 46, w godz. 8.00-15.00.


gospodarka

12

gospodarka

NR 7 (30) | LIPIEC 2018 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

MZK

13

KOLEJNE TRZY AUTOBUSY TRAFIĄ DO OSTROWA

Wspierając lokalny biznes poprzez uruchomienie programu bezzwrotnych dotacji oraz kompleksowych usług doradczo - szkoleniowych, w sposób wymierny przyczyniamy się do rozwoju gospodarczego miasta. Co ważne realizowane przy naszym wsparciu projekty bardzo często wyróżniają się innowacyjnością, wpisując się w branże strategiczne dla naszego regionu tzw. smart specialisation - mówi prezes spółki Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. Mikołaj Kostka

Umowa na diesle podpisana

W Urzędzie Miejskim podpisano umowę na wyprodukowanie i dostarczenie trzech autobusów z silnikami diesla spełniającymi restrykcyjną normę emisji zanieczyszczeń Euro 6. Pojazdy wyprodukuje firma MAN Truck & Bus.

INFORMACJA

Bezpieczna droga do szkoły Prace plastyczne 48 laureatów konkursu „Bezpieczna droga do szkoły” znalazły się na autobusie Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim.

TRWA OCENA WNIOSKÓW W WRPO NA LATA 2014-2020

Duży krok w stronę rewitalizacji targowiska przy ul. Głogowskiej Projekt rewitalizacji terenu miejskiego targowiska przy ul. Głogowskiej pozytywnie przeszedł ocenę formalną Urzędu Marszałkowskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Prace przygotowawcze nad projektem trwały od września ubiegłego roku. - Złożenie wniosku o środki unijne możliwe było dzięki wsparciu Centrum Rozwoju Komunalnego i funkcjonowaniu Grupy Kapitałowej – wskazuje prezes CRK Bartosz Ziółkowski. Projekt pn. „Przebudowa i dostosowanie struktur architektonicznych i użytkowych targowiska miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim do potrzeb społeczeństwa XXI wieku” zakłada modernizację placu targowego na powierzchni ok. 2500 m² poprzez likwidację zniszczonej nawierzchni i istniejących straganów oraz budowę wiaty targowej wyposażonej w nowoczesne miejsca handlowe ze stołami i wydzielonymi boksami z żaluzjami, wydzielonymi pawilonami handlowymi wyposażonymi w me-

dia, ogrzewanie i przestrzenne witryny handlowe, odrębne toalety dla handlujących i kupujących, przejścia, miejsca odpoczynku i spotkań (tj. w tzw. małą architekturę) wraz z pełną infrastrukturę wodno-sanitarną, elektryczną, deszczową, sieć internetową WiFi, monitoring. Powstanie również świetlica dla matki z dzieckiem wyposażona w pokój zabaw dla dzieci. Matki lub opiekunowie będą mogli pozostawić w świetlicy dziecko pod opieką nauczyciela na czas dokonywania zakupów na targowisku. W godzinach popołudniowych świetlica będzie mogła być wykorzystywana na działania Klubów, Rad Osiedli, czy prowadzenie zajęć Terapii Zajęciowej dla dzieci i młodzieży przyuczającej się do wykonywania określonego zawodu. Zostaną zamontowane urządzenia fotowoltaiczne pozyskujące energię elektryczną

 Wkrótce ruszy rewitalizacja targowiska przy ul. Głogowskiej. z odnawialnych źródeł, zasilające pomieszczenia sanitarne, części wspólne i przejścia oraz świetlicę dla dzieci. Rewitalizacji poddany zostanie również przytargowiskowy plac postoju o powierzchni ok. 1.064 m² dla samochodów i rowerów. Jego nawierzchnia asfaltowa wymieniona będzie na nawierzchnię z

kostki brukowej oraz zainstalowana będzie bramka wjazdowo-wyjazdową. Powstaną również miejsca do parkowania 44 sztuk rowerów. Całkowita wartość inwestycji szanowana jest na ponad 7,5 mln złotych, a dofinansowanie może wynieść 75 % wydatków kwalifikowanych.

- Ważne, że w Ostrowie Wielkopolskim proces rewitalizacji miasta to nie tylko wiele inwestycji i przedsięwzięć samorządowych, ale również aktywny udział miejskich spółek komunalnych. Rewitalizacja targowiska przy ul. Głogowskiej przewidziana jako zintegrowany projekt inwestycyjny i społeczny to ważny element odnowienia tej części miasta - podkreśla Mateusz Nycek, przewodniczący Ostrowskiego Komitetu Rewitalizacji. - Z niecierpliwością czekamy na ocenę merytoryczną. Poprzez realizację dużego projekty rewitalizacyjnego chcemy nadać nowy wizerunek oraz nowe cele i zadania stojące przed targowiskiem przy ul. Głogowskiej – zaznacza Ewa Psztyr, prezes spółki Targowiska Miejskie S.A.

 Umowa na kolejne nowe autobusy została podpisana. MAN był jedyną firmą, która zgłosiła się do przetargu ogłoszonego przez Miejski Zakład Komunikacji. Oferta, którą przedstawiła polska filia niemieckiego producenta opiewała na 3 686 310 zł. Dzięki podpisanej umowie, w lutym przyszłego roku na ostrowskie ulice trafią kolejne trzy nowe autobusy. - Jest to ewenement w historii naszego miasta. W krótkim czasie, dzięki pozyskaniu pieniędzy unijnych, do Ostrowa trafi kilkanaście nowoczesnych autobusów. To cztery autobusy elektryczne Solaris i trzy pojazdy z silnikiem diesla tego samego producenta, które już są na wyposażeniu spółki oraz kolejne sześć „elektryków” i trzy diesle z innego projektu unijnego. Razem to aż szesnaście nowych pojazdów – wylicza Janusz Marczak, prezes MZK. Zastąpią one starsze, najbardziej wyeksploatowane autobusy. Nowe jednostki znacznie poprawią jakość posiadanego przez MZK taboru. - Warto wspomnieć, że w naszej flocie mamy nawet 19-letnie autobusy tego producenta, które nadal służą mieszkańcom

nawet po przejechaniu ponad 1,2 mln kilometrów. To sprawdzona jakość. Cieszy nas także, że wszystkie autobusy zakupione dzięki wspomnianym projektom wyprodukowane zostały w fabrykach w Polsce. Solaris, Ursus, czy właśnie MAN wykonały i wykonają produkcję w kraju, co znacznie ułatwi nam obserwowanie procesu produkcyjnego – dodaje prezes MZK. 85 procent kwoty, którą spółka wyda na zakup autobusów MAN Lion’s City to dofinansowanie unijne w ramach projektu „Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”. MAN Lion’s City jest niskopodłogową serią autobusów miejskich. Pojazd wyposażony jest w cichy system klimatyzacji i monitoring. - Nasze autobusy są bardzo nowoczesne, jednak wymagania, które postawiła przed nami ostrowska spółka jeszcze te osiągi zwiększa. Nowością będą aż dwa miejsca wydzielone specjalnie dla osób niepełnosprawnych. To rozwiązanie wprowadzone spe-

cjalnie dla Ostrowa. W autobusie znajdzie się także defibrylator – tłumaczy Kamil Gromek, dyrektor sprzedaży autobusów MAN Truck & Bus Polska sp. z o.o. 12-metrowe, niskopodłogowe autobusy będą mieć minimum 75 miejsc, w tym co najmniej 24 siedzących o pełnowymiarowych fotelach pasażerskich oraz minimum 5 miejsc siedzących dostępnych z poziomu niskiej podłogi. Autobus będzie wyposażony w funkcję tzw. przyklęku, obniżającą prawą stronę autobusu podczas wsiadania pasażerów oraz w rampę do wjeżdżania wózków inwalidzkich. W pojeździe zamontowane zostaną przyciski „STOP” oznaczone brajlem. MAN Lion’s City z silnikiem diesla spełnia normę Euro 6. - Dzięki silnikowi spełniającemu wysokie europejskie normy Euro 6 autobus jest przyjazny dla środowiska, a nowoczesne rozwiązania wpływają na zmniejszenie zużycia paliwa. Silniki emitują niewielką ilość zanieczyszczeń przy jego eksploatacji – mówi Janusz Marczak, prezes MZK. Kolorystyka MAN-ów odpowiadać będzie barwom wykorzystanym w miejskim logo.

Miejska spółka zaprezentowała kolorowy autobus z dziełami dzieci, z terenu miasta i ościennych gmin na ostrowskim Rynku. To już czwarty ostrowski autobus wyklejony pracami wybranymi w kolejnej edycji konkursu. Na konkurs zorganizowany przez MZK wpłynęły 362 prace z 33 szkół. - Przedsięwzięcie adresowane było do dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych. Do udziału w nim zaprosiliśmy ostrowskich pierwszoklasistów, a także dzieci z ościennych gmin. Konkurs został zorganizowany już po raz trzeci. Oklejony autobus będzie jeździł po ulicach naszego miasta, ale także gmin, z których dzieci wzięły udział w tym konkursie. Ten pomysł z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem – mówi Janusz Marczak, prezes MZK. Miejski Zakład Komunikacji S.A. ul. Lotnicza 30, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. 62 73 76 110, fax. 62 58 45 008 www: www.mzk-ostrow.com.pl e-mail: sekretariat@mzk-ostrow.com.pl fb.com/MZK Ostrów Wielkopolski S.A.


TELEFONY ALARMOWE

. LOTNICTWO 35TH FAI WORLD GLIDING CHAMPIONSHIPS

Tuż za podium

Ostrów na ustach świata

STRAŻ MIEJSKA ul. Kościuszki 12a sekretariat tel. 62 738 89 43 dyżurny: tel. 62 738 89 40 STRAŻ POŻARNA tel. 998 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej tel. 62 332 42 90 POGOTOWIE ENERGETYCZNE tel. 991 POGOTOWIE GAZOWE tel. 992 Zakład Gazowniczy tel. 62 737 99 80

ZAADOPTUJ ZWIERZAKA

Fot. www.muksostrow.pl

POLICJA tel. 997 Komenda Powiatowa Policji sekretariat: tel. 62 737 72 10, centrala: 62 737 72 00

 Julia Dudkiewicz. wysokości: 1,55, 1,59, 1,62, 165, 1,68 metra. Na wysokości 1,71 metra pojawił się mały problem i wysokość tę pokonała w drugiej próbie. Natomiast w trzeciej próbie ostrowianka upo-

rała się z wysokością 1,74 metra, co dało jej czwarte miejsce. Mistrzynią Polski została Paulina Borys z SKLA Sopot z wynikiem 1,86 metra.

. ŻUŻEL WALCZĄ O FOTEL LIDERA PRZED RUNDĄ PLAY - OFF

Ze Stalą Rzeszów o pierwsze miejsce w tabeli

POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE tel. 994 tel. 62 738 77 12

Elka

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW tel. 62 737 84 29

Ostrów Informator Miejski dostarczany jest do domów i mieszkań, ale można go także odebrać w różnych punktach na terenie miasta m.in.: ■ Referat Obsługi Mieszkańców Urzędu ■ Ostrowski Park Przemysłowy, Miejskiego w Ostrowie (parter), al. ul. Wrocławska 93F Powstańców Wielkopolskich 18 ■ Galeria Ostrovia, ul. Kaliska 120 ■ COK WODKAN, ul. Partyzancka 27 ■ Basen Mieski, ul. Paderewskiego ■ COK WODKAN, ul. Asnyka 8 ■ OCK, ul. Wolności 2

Płeć: suczka Miejsce: Chynowa Data przyjęcia: styczeń 2018 Wiek: ok 7 lat Rozmiar: średni/duży Elka to pełna elegancji suczka o wyjątkowym „błękitnym” kolorze sierści. Została znaleziona w lesie. Jest chudziutka, ale na

Adres redakcji ul. Wrocławska 93F 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. 724 717 771 e-mail: redakcja@opp-ostrow.pl www.opp-ostrow.pl/wydawnictwo www.fb.com/oppostrow Redaktor naczelny Mikołaj Kostka

pewno szybko nadrobi kilogramy. Mimo wieku jest pełna energii i gotowa do spacerowania. Wręcz wzorowo chodzi na smyczy i jest nastawiona na kontakt z człowiekiem. Zgadza się z innymi psami. Nr tel. 725 705 107

Wydawca Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. Druk POLSKA PRESS Sp. z o.o. Drukarnia Poznań, ul. Malwowa158 Nakład: 30 000 Redakcja nie odpowiada za treść reklam, tekstów promocyjnych oraz listów.

Wielkimi krokami zbliża się runda play - off. Podopieczni Mariusza Staszewskiego mają ogromną szansę, by wystartować z pierwszego miejsca do bezpośredniej już walki. By tak się stało ostrowianie muszą wygrać jeszcze trzy mecze w rundzie zasadniczej: z Kolejarzem Opole, KSM Krosno i Stalą Rzeszów. Zawodnicy z Ostrowa są obecnie liderem w drugiej lidze. Po rozegraniu dziewięciu spotkań mają na swoim koncie 18 punktów. Wygrali siedem meczy, jeden zremisowali – na wyjeździe z Kolejarzem Rawicz i jeden przegrali – na wyjeździe ze Stalą Rzeszów. Warto przypomnieć, że pojedynek ten zakończył się wygraną rzeszowian 52:38. Okazało się jednak, że Greg Hancock nie miał przy sobie aktualnych badań lekarskich i został na podstawie decyzji

Fot. www.tzostrovia.pl

Jeszcze tylko trzy mecze mają do rozegrania żużlowcy MDM Komputery TŻ Ostrovia w rundzie zasadniczej.

POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE tel. 993 tel. 62 735 86 30

15

. LEKKOATLETYKA DOBRY WYSTĘP JULII DUTKIEWICZ

Trzeba pamiętać, że Julia Dutkiewicz wróciła po dwóch latach zmagań z kłopotami zdrowotnymi i osobistymi do czołówki krajowej w skoku wzwyż. W Sieradzu, gdzie odbyły się mistrzostwa była o krok od medalu. Zajęła czwarte miejsce w swojej koronnej konkurencji z rezultatem 1,74 metra. To zaledwie o 2 centymetry wynik gorszy od jej rekordu życiowego. Warto dodać, że reprezentantka Stali LA walczyła nie tylko z rywalkami. Nie obyło się bez kłopotów zdrowotnych przed zawodami spowodowanych głównie silnym przeziębieniem i wysoka temperaturą. Marzeniem ostrowskiej zawodniczki było zaliczenie 1,70 metra, czyli uzyskanie I klasy sportowej. I to się udało zrealizować z nawiązką. Julka bez problemów pokonała kolejne

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO tel. 62 738 89 40, 62 738 89 46

URZĄD MIEJSKI tel. 62 58 22 400 tel. 62 591 78 88

NR 7 (30) | LIPIEC 2018 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

Julia Dutkiewicz - zawodniczka KS Stal LA Ostrów - zajęła czwarte miejsce na Mistrzostwach Polski Młodzieżowców w skoku wzwyż.

POGOTOWIE RATUNKOWE tel. 999

URZĄD SKARBOWY tel. 62 59 55 100

sport gospodarka

 Do końca sezonu zasadniczego zostały trzy spotkania. GKSŻ wykluczony z zawodów, a jego 13 punktów odjęto od zdobyczy Stali. Dlatego ostatecznie pojedynek ten zakończył się wygraną drużyny z Rzeszowa 39:38. Nie zmienia to faktu, że Stal jest nadal najgroźniejszym rywalem ostrowian w walce o pierwsze miejsce po sezonie zasadniczym. Drużyna

ta ma na swoim koncie 17 punktów, ale jeden mecz rozegrany mniej. Ostrowianie nie ukrywają, że będą walczyć o trzy kolejne zwycięstwa, by wystartować do rundy play – off z pierwszego miejsca. Czy im to się uda? Zobaczymy już wkrótce.

Mecze MDM Komputery TŻ Ostrovia w rundzie zasadniczej: Mecze u siebie – Kolejarz Opole – 29 lipca, Stal Rzeszów – 19 sierpnia Mecz na wyjeździe - KSM Krosno – – 12 sierpnia

Przez blisko trzy tygodnie najlepsi zawodnicy rywalizowali w 35. Szybowcowych Mistrzostwach Świata, które odbyły się na lotnisku w Michałkowie. O mistrzowskie tytuły w trzech klasach - club, standard i 15-metrowej – rywalizowało 136 pilotów z 29 krajów. Zawodnicy walczyli nie tylko między sobą, ale także z pogodą, która nie zawsze pozwalała im na starty. Wszyscy uczestnicy jednak zgodnie podkreślali, że mistrzostwa zostały przygotowane perfekcyjnie. Organizatorzy zadbali o każdy, najmniejszy nawet detal. Oczywiście zawody były odpowiednio zabezpieczone przez służby medyczne oraz porządkowe. - Mistrzostwa były doskonałą promocją dla miasta oraz regionu – mówi Ewa Matecka, zastępca prezydenta Ostrowa. – Dzięki tej imprezie Ostrów Wielkopolski był na ustach szybowników z całego świata.

Fot. Anna Kłopocka x2

informacje gospodarka

14

 Mistrzostwa Świata w Michałkowie trwały od 7 do 22 lipca 2018r.


16

gospodarka

Profile for opp-ostrow

Ostrów Informator miejski 7/2018  

Ostrów Informator miejski 7/2018  

Advertisement