a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

www.opp-ostrow.pl

ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ WWW i ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU!

NR 7 (18), LIPIEC 2017 MIASTO

Obwodnica otwarta

 strona 3

ISSN 2450-8128

MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

DYPLOM EUROPEJSKI DLA OSTROWA

MIASTO

Zapraszamy na basen  strona 4

MIASTO

Drogowa ofensywa  strona 5 MZO S.A.

Absolutorium dla zarządu  strona 7 OZC S.A.

OZC uruchomił E-BOK

 strona 13

Ostrów Wielkopolski Dyplom Europejski otrzymał za współpracę z miastami partnerskimi oraz za promowanie idei europejskiej. strona 8-9

Remonty i modernizacje  strona 12

SPORT  strona 6

Wynajmij autobus w MZK

 strona 10

NOWI GRACZE W BM SLAM strona 15


2

INFORMACJE

Staw Szulca oficjalnie otwarty

Ruszają prace przy rozbudowie żłobka

Urząd Miejski rozstrzygnął przetarg na przebudowę częRada Osiedla nr 9 Nowe Parcele zorganizowała oficjalne ści pomieszczeń szkolnych przy ulicy Waryńskiego na pootwarcie, po modernizacji, terenu przy tzw. Stawie Szulca. trzeby Żłobka Miejskiego oraz budowę placu zabaw.

Przy stawie stanęła huśtawka dla osób niepełnosprawnych.

W ubiegłym roku realizowano zadania z pierwszej edycji Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego, zatem oficjalne otwarcie, po modernizacji, terenu przy Stawie Szulca przypadło na tegoroczne lato. Zadanie o nazwie „Ścieżka rekreacyjno – edukacyjna przy Stawie Szulca”, zgłoszone do pierwszej edycji Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego, polegało na uporządkowaniu terenu wokół stawu, dzięki czemu służy on teraz wypoczynkowi, uprawianiu sportu, a także miejscem dla wędkarzy. - Długie lata mieszkańcy tego osiedla obserwowali zniszczony teren, na który nielegalnie zwożono śmieci. Gdy na początku kadencji ruszyliśmy z Ostrowskim Budżetem Obywatelskim, miesz-

kańcy tej części miasta zgłosili do niego potrzebę modernizacji tego terenu. Był to jeden z ciekawszych projektów pierwszej edycji, dzięki czemu, i dzięki zaangażowaniu w jego promocję, zajął on drugie miejsce w głosowaniu mieszkańców. Teren został uporządkowany, powstała siłownia zewnętrzna, plac zabaw, ścieżka rowerowa, a dzięki zainstalowanemu monitoringowi jest to miejsce bezpiecznego wypoczynku dla całych rodzin – zapewnia Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Miejsce to odzyskało swoją historyczną funkcję, ponieważ już w przeszłości – około 50 lat temu – służył mieszkańcom jako miejsce rekreacyjne.

Nowe miejsca dla maluszków powstaną w części budynku Spółdzielni Oświatowej - na powierzchni ok. 1000m2 utworzone zostaną pomieszczenia spełniające funkcje niezbędne dla żłobka. Inwestycje wykona Przedsiębiorstw Handlowo – Usługowe K-C Kinga Czysta z Ostrowa, które złożyło najkorzystniejszą ofertę w ogłoszonym przez miasto przetargu. - Prace modernizacyjne rozpoczną się już w lipcu. Ich zakres będzie bardzo szeroki – poza wykonaniem wszelkich prac wewnętrznych dotyczących m.in. wykonania konstrukcji stalowej, ścian działowych, podwieszanych sufitów czy instalacji elektrycznej, zmodernizowane zostaną klatki schodowe, zamontowane ogrzewanie podłogowe, a także wyko-

nana będzie nowa elewacja. Powstanie tu także plac zabaw – wymienia Jakub Szczurek, zastępca prezydenta miasta. Koszt inwestycji to 1 395 000 złotych. 621 975 złotych to dofinansowanie z programu „Maluch plus 2017”. Również ze środków ministerialnych miasto, w ubiegłym roku, pozyskało środki na rozbudowę Żłobka Miejskiego, dzięki którym obiekt zyskał dodatkowych 60 miejsc. Dzięki inwestycji prowadzonej na ulicy Waryńskiego ostrowskie rodziny zyskają kolejnych 75 miejsc. - W Ostrowie rodzi się coraz więcej dzieci, więc chętnych do żłobka przybywa. Dzieci mają tu zapewnioną profesjonalną opiekę i doskonałe warunki do rozwoju – zapewnia Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Dzięki tej inwestycji powstanie 75 nowych miejsc dla najmłodszych mieszkańców miasta.

Ponad 200 000 zł z MEN Szafki z budżetu obywatelskiego w SP nr 7 na ostrowskie szkoły! Ostrów Wielkopolski otrzymał ponad 200 000 zł z Mini- Od 1 września dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Ostrosterstwa Edukacji Narodowej na dostosowanie budynków, wie Wielkopolskim będą korzystać z szafek szkolnych. w których dotychczas funkcjonowały gimnazja. Montaż 612 szafek kosztował 131 300 złotych. Jak wynika z danych, przeciętny uczeń szkoły podstawowej, ważący ok. 35 kg, codziennie dźwiga ponad 8 kilogramowy plecak. Według specjalistów, optymalna waga tornistra nie powinna przekraczać 10% masy ciała, a jej przekraczanie może doprowadzić do poważnych problemów zdrowotnych dziecka. Dzięki zamontowanym szafkom uczniowie będą mogli pozostawiać w szkole ciężkie przybory szkolne. Trwają prace przy dostosowniu gimnazjów dla młodszych dzieci.

W związku z reformą systemu edukacji od 1 września br. gimnazja przekształcone zostaną w szkoły podstawowe, a to rodzi konieczność przystosowania ich do potrzeb dzieci młodszych. - Rozpoczęcie nauki w szkole jest dla naszych maluchów wielkim przeżyciem i często bardzo stresującym wydarzeniem - mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. - Chcemy, aby od samego początku swojej edukacyjnej

drogi czuły się one w szkole dobrze i bezpiecznie, stąd konieczne będzie przystosowanie budynków do ich potrzeb. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało dla naszego miasta kwotę 159 483 zł na dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów szkolnych oraz 64 651 zł na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.

W SP 7 zamontowano 612 szafek.

- To bardzo dobry pomysł. Poprzez montaż tych szafek zapobiegamy problemom z kręgosłupem wśród ostrowskich dzieci.Codzienne noszenie ciężkich plecaków przewyższa niejednokrotnie ich fizyczne możliwości. Ostrowianie zauważyli ten problem i zagłosowali na to zadanie. Myślę, że szafki spodobają się uczniom. Są piękne, estetyczne i kolorowe – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa.


INFORMACJE

NR 7 (18) | LIPIEC 2017 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

3

Gabinety stomatologiczne wracają do szkół

Sala sportowa przy SP nr 9 gotowa!

Po odbiorze technicznym są już gabinety stomatologiczne w dwóch ostrowskich szkołach podstawowych - pomieszczenia są wyremontowane i wyposażone w najnowszej klasy sprzęt.

Zakończyły się prace wykończeniowe przy budowie sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9. Uczniowie w nowym roku szkolnym ćwiczyć już będą na nowym obiekcie. Powstały tu też cztery, w pełni wyposażone sale lekcyjne.

Do ostrowskich szkół wracaja gabinety stomatologiczne.

Gabinety stomatologiczne w szkołach to kolejny etap realizacji miejskiego programu profilaktycznego. Jego pierwsza część dotyczyła edukacji rodziców, nauczycieli przedszkoli oraz samych przedszkolaków. Dzieci miały również przeprowadzone przeglądy ząbków w gabinecie stomatologicznym, a na końcu każde z dzieci miało wykonane lakierowanie zębów. Aż 59% populacji przebadanych dzieci dotkniętych jest aktywną próchnicą, a 56% otrzymało zalecenie konsultacji z ortodontą ze względu na ujawnione wady zgryzu. U 10% dzieci stwierdzono próchnicę kwitnącą.

- Teraz opieka stomatologiczna powraca do szkół podstawowych. Choć gabinety są przygotowane pilotażowo w dwóch ostrowskich szkołach - Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 5, korzystać z nich będą mogły wszystkie ostrowskie dzieci mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa. Pomieszczenia gabinetów zostały kompleksowo wyremontowane i zakupiono do nich najnowszej klasy sprzęt i wyposażenie. Inwestycja jest już po odbiorze technicznym. To pierwszy krok ku temu, by bezpłatna opieka stomatologiczna powróciła do szkół.

Powierzchnia hali sportowej to 2001,05 m2, a maksymalna wysokość obiektu to 11,37 m. Cały budynek przystosowany został do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jest tu również winda. Na sali zamontowane zostały kosze, są boiska do siatkówki, a także bramki. Nawierzchnia powstała z myślą o trenowaniu tu piłki ręcznej. Ściany hali pokryły specjalne ekrany, które wygłuszają hałas i poprawiają akustykę. Są także teleskopowe trybuny. Na pierwszej kondygnacji mieszczą się szatnie, pomieszczenie dla nauczycieli oraz sanitariaty i pomieszczenia gospodarcze. Zaprojektowane zostało

również miejsce na salę fitness, siłownię oraz sklepik. Całość tworzy nowoczesne centrum sportowe. Na piętrze łącznika, który spina budynek SP nr 9 z nową halą powstały cztery dodatkowe sale lekcyjne. Zagospodarowany został również teren wokół hali. Przed szkołą wykonano miejsca parkingowe. Inwestycja kosztowała nieco ponad 7,5 mln zł, a wykonawca zaoferował 10-letni okres gwarancji na wykonane przez niego roboty budowlane. Koszt inwestycji dla miasta jest jednak mniejszy - na budowę hali miasto pozyskało dotację w wysokości 1,8 mln zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Od września uczniowie SP 9 będą mogli ćwiczyć już w nowesj sali sportowej.

Ostrów Wielkopolski ma obwodnicę! Po prawie 10 latach od rozpoczęcia I etapu, oddano do użytku II etap obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. To ponad 13 kilometrów dwujezdniowej drogi ekspresowej S11, która wyprowadzi ruch tranzytowy z naszego miasta. - Ostrów Wielkopolski może świętować zakończenie budowy obwodnicy. Ostrowianie czekali na nią wystarczająco długo. Nasze rozjeżdżane każdego dnia przez ciężkie samochody miasto na nią zasłużyło – mówi prezydent Beata Klimek. Obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu drogi S11 budowana była w dwóch etapach. W 2009r. ukończony został pierwszy, 6,2-kilometrowy etap budowy. Na rozpoczęcie drugiego etapu mieszkańcy czekali 5 lat. Oddany właśnie odcinek kończy się na rondzie Strugi. W przyszłości będzie to fragment drogi ekspresowej, która połączy Śląsk z wybrzeżem. Mieszkańcy miasta długo czekali na zakończenie inwestycji. Decyzję o budowie obwodnicy wydał wojewoda wielkopolski 6 września 2007 roku. Budowa rozpoczęła się pod koniec 2014 roku. Koszt robót wynikający z przetargu to prawie 285 mln zł, z czego dofinasowanie ze środków UE wyniosło 174 mln zł. - Mam jeszcze jedno marzenie - polega ono na tym, aby obwodnice Ostrowa Wielkopolskiego, Jarocina i Kępna połączyć z Kórnikiem, by dzięki temu powstała droga S11, która jest komu-

nikacyjnym kręgosłupem Wielkopolski i bardzo ważną inwestycją z punktu widzenia całego kraju – stwierdził Andrzej Dera, minister w Kancelarii Prezydenta RP. Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego to jedna z dziewięciu dużych inwestycji drogowych realizowanych obecnie w Wielkopolsce przez GDKiA przy udziale środków Unii Europejskiej. - Wielkopolska może zasługiwać na miano prymusa w realizacji inwestycji drogowych. W maju oddano obwodnicę Gniezna, dziś Ostrowa, w sierpniu oddajemy obwodnicę Jarocina, a za rok Kępna. Zależy nam na tym, aby po wielkopolskich drogach jeździło się bezpiecznie – wyliczała Marlena Maląg, wicewojewoda wielkopolski. Dwujezdniowa ekspresowa droga uwolni Ostrów od ruchu ciężkiego, a kierowcom podróżującym tranzytem umożliwi szybką i bezpieczną podróż.

Uroczyste otwarcie drugiego etapu obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego.

- Koniec wieńczy dzieło, a ten koniec jest wspaniały i imponujący. W imieniu wdzięcznych mieszkańców naszego pięknego miasta chciałam podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej inwestycji. Dziękuję za to, że traktowaliście nas Państwo, jako pełnoprawnych partnerów, kiedy

przyszło nam rozwiązywać takie problemy, jak np. przejście rowerowe na węźle Czekanów, temat układu drogowego w rejonie ulicy Kaliskiej, kiedy w końcu trzeba było dokończyć ulicę Wylotową, aby skomunikować Ostrów Wielkopolski z obwodnicą - podsumowała prezydent Beata Klimek.


4

INFORMACJE

Basen Miejski „Olimpijska” zaprasza mieszkańców! Po 19 miesiącach modernizacji zrujnowanego przez lata basenu przy ulicy Paderewskiego, uroczyście oddano do użytku Basen Miejski „Olimpijska”. - Życzę nam wszystkim, aby to miejsce było bezpieczne i przynosiło wiele radości. Żeby było dowodem na to, że marzenia się spełniają. Wystarczy tylko wytyczać cele i konsekwentnie, uparcie, codziennie i z wytężoną pracą je realizować – mówiła podczas otwarcia prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek. - Ten wyczekiwany, pełen atrakcji, nowoczesny obiekt z podgrzewaną wodą zaprasza ostrowian do zabawy i wypoczynku. Był to niezwykły dzień. Na terenie ostrowskiego basenu zebrali się uczniowie ostrowskich szkół oraz podopieczni przedszkoli, a także goście zaproszeni na oficjalne otwarcie Basenu Miejskiego „Olimpijska”. - Przez wiele lat było to dla ostrowian miejsce kultowe. To tutaj rodziło się

która dała zielone światło na jej realizację. - Gdyby nie ich głos i ich decyzja tego obiektu by tu nie było. Chce to podkreślić, bo głosowania w radzie są bardzo ważne i to one decydują o tym, czy jakaś inwestycja jest

Tak było:

wiele przyjaźni i miłości. Jednak przyszedł taki czas, że miejsce to zaczęło popadać w ruinę. Basen stawał się coraz bardziej zdegradowany. Jako prezydent miasta stanęłam Tak przed ogromnym dylematem - czy go zasypujemy, ponieważ w takim stanie nie można go było użytkować, czy przywracamy temu miejscu należną mu pozycję. Wtedy podjęłam jedyną możliwą decyzję – modernizujemy „Olimpijską” - wspominała Beata Klimek. Prezydent w swoim wystąpieniu wyraźnie podkreśliła, że inwestycja nie byłaby możliwa gdyby jej propozycji nie poprała w październiku 2015 roku grupa radnych,

jest:

kierowana do realizacji, czy nie. Pozwólcie, że dzisiaj z imienia i nazwiska wymienię i podziękuję tym wszystkim radnym, którzy podnieśli rękę za basenem. Są to: Jarosław Lisiecki, Przewodniczący Rady Miejskiej, Lech Topolan i Michał Szmaj – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej oraz radni: Zygmunt Banasiak, Teresa Burkietowicz, Elżbieta Grocholska, Łukasz Jędrzejak, Zygmunt Malik, Wojciech Matuszczak, Alojzy Motylewski, Marek Śliwiński, Magdalena Waliszewska, Aleksandra Zuchowska. To dzięki tym osobom basen będzie służył nam wszystkim - dziękowała radym Beata Klimek. Gościem specjal-

nym uroczystości była legenda ostrowskiego sportu i pływania. Człowiek, który rozpoczął pracę w tym miejscu w 1954 roku. Spod jego ręki wyszło wiele pokoleń ostrowskich pływaków. - To co udało się tutaj rozbić pani prezydent to jest prawdziwe „cacko”. Daleko szukać drugiego takiego obiektu w Polsce. Gratuluję - mówił były ratownik miejskiego basenu Henryk Pawłowski. Na znak prezydent miasta zebrani rozpoczęli korzystanie z obiektu - pływacy wypróbowali trzy tory pływackie, siatkarki boisko do plażowej siatkówki, a dzieciaki z ostrowskich szkół po raz pierwszy skorzystały ze zjeżdżalni. W niebo poszybowały setki balonów. To była bardzo radosna chwila. Radość obecnych pokazała, jak bardzo wyczekiwana była to inwestycja. W uroczystości uczestniczyli: poseł Jan Mosiński, przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Lisiecki, radni miejscy, zastępcy prezydent Ostrowa Wielkopolskiego: Ewa Matecka i Jakub Szczurek, proboszcz parafii św. Pawła w Ostrowie Wielkopolskim ks. Jacek Kita, dyrektorzy i nauczyciele ostrowskich szkół i przedszkoli, prezesi spółek komunalnych, przedstawiciele wykonawcy inwestycji Firma Akvahelp Metal oraz projektanci basenu, dzieci i przedszkolaki z ostrowskich szkół, a także przedstawiciele Rad Osiedli. Listy gratulacyjne przesłali: senator Łukasz Mikołajczyk, posłanka Andżelika Możdżanowska, wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg i członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska. Obiekt przy ulicy Paderewskiego kosztował 6,5 miliona złotych. Jest tu system umożliwiający podgrzewanie wody, a także podświetlenie niecek.


INFORMACJE

NR 7 (18) | LIPIEC 2017 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

Drogowa ofensywa Ponad 15 mln zł zostanie przeznaczone w tym roku na inwestycje drogowe na terenie Ostrowa Wielkopolskiego. Okres wakacyjny sprzyja remontom dróg. W wielu rejonach naszego miasta trwają więc intensywne prace modernizacyjne i budowlane. ■ ULICA RĄBCZYŃSKA ■

Ulica jest już po odbiorze końcowym. Zyskała nawierzchnię z kostki brukowej wraz z odwodnieniem. Jezdnia ograniczona została nowymi krawężnikami, przy których wykonano ściek z trzech rzędów kostki betonowej. Wartość prac budowlanych wyniosła 320.237,83 złotych. - Mieszkańcy ulicy Rąbczyńskiej mogą teraz suchą stopą dotrzeć do swoich domów. Wcześniej była tu nierówna droga gruntowa. Cieszy również fakt, że wykonawca wykonał prace niemal miesiąc przed terminem zawartym w umowie dodaje Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. ■ ULICA REJTANA ■ Blisko 600-metrowy odcinek ulicy Rejtana zyskał nową nawierzchnię. Jest to efekt dwóch inwestycji – przebudowy 380 m odcinka od ulicy Dwernickiego w kierunku Chłapowskiego oraz 183 m części ulicy od Topolowej w kierunku Dwernickiego. Na obu odcinkach wykonano odbiór końcowy i przekazano je do użytkowania. Łączna wartość prac to blisko 500 tys. złotych. Zanim zmodernizowano nawierzchnię wykonano tu kanalizację deszczową. ■ ULICA TRAUGUTTA ■ Nierówna część Traugutta zyska nową nawierzchnię. Na 110-metrowym odcinku powstanie jezdnia z betonu asfaltowego, a także położona zostanie warstwa wyrównawcza. Wymienione zostaną krawężniki, powstaną także ścieki uliczne z klinkieru drogowego. Według podpisanej umowy prace powinny potrwać do końca września 2017 roku. ■ ULICA ŻWIRKI ■ Do użytkowania, po modernizacji, oddana została ulica Żwirki. Na całej długości ulicy wykonano tu nową asfaltową nawierzchnię. Wartość inwestycji to 187 988,71zł. Ulica posiadała wcześniej niejednolite zjazdy – z płyt betonowych, ze zniszczonej nawierzchni bitumicznej. Nawierzchnie te zostały rozebrane,

Blisko 600 metrowy odcinek ul. Rejtana zystał nową nawierzchnię.

podobnie, jak wkopane w jezdnię, przy zjazdach, krawężniki, które zamieniono na kostkę prowadzącą do nowych studzienek ściekowych. ■ ULICA PIASTOWSKA ■ Do użytkowania przekazano już nową nawierzchnię chodników i zjazdów na ulicy Piastowskiej. Wartość inwestycji to nieco ponad 150 tysięcy złotych. Wzmocniono istniejącą nawierzchnię bitumiczną, a następnie, po obu stronach ulicy, wykonano chodnik z kostki betonowej oraz zjazdy do posesji. Wymieniono także krawężniki. Chodniki na ulicy Piastowskiej wymagały gruntownego remontu. Na odcinku pomiędzy ulicą Kopernika a Prostą ich nawierzchnia składała się ze starych, często zniszczonych i niekompletnych płyt betonowych. ■ ULICA JANKOWSKIEGO ■ Zakończyły się także prace związane z budową nawierzchni przy ulicy Jankowskiego. Gruntowa do tej pory droga zyskała nawierzchnię z kostki betonowej. Wcześniej wybudowano tu kanalizację. Wyremontowana droga została oddana do użytkowania. Ulica Jankowskiego nie należała do bezpiecznych. W czerwcu 2016 roku doszło tu do śmiertelnego potrącenia 15-latka. Nowa nawierzchnia pozwoli na większą kontrole nad pojazdem. By jednak nie zachęcać do rozwijania nadmiernych prędkości na prostym, blisko 500-metro-

Przy ul. Śmigielskiego powstała ścieżka rowerowa.

wym odcinku drogi, zastosowane zostały tu progi zwalniające. Koszt budowy nawierzchni to nieco ponad 400 tysięcy złotych. ■ ULICA WARMIŃSKA ■ Przekazano plac budowy wykonawcy inwestycji polegającej na przebudowie kolejnego odcinka ulicy Warmińskiej – od ulicy Toruńskiej do Pomorskiej. Ulica, która znajduje się w osiedlu Wenecja, została już w tym roku zmodernizowana na odcinku od ulicy Toruńskiej do Mazurskiej. Wartość zadania wyniosła nieco ponad 200 tysięcy złotych. Przyszedł czas na kolejną części tej ulicy. Wartość kolejnej inwestycji to nieco ponad 100 tysięcy złotych. ■ ULICA NOWA KRĘPA ■ Miejski Zarząd Dróg wykonał odbiór końcowy przebudowanej nawierzchni ulicy Nowa Krępa. Prace prowadzono na około 600-metrowym odcinku jezdni. Ułożone zostały także nowe krawężniki. Koszt to 437 tysięcy złotych. Przy ulicy Nowa Krępa trwają kolejne prace, tym razem związane z rozbudową miejskiej infrastruktury rowerowej. Powstaje tu ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego, a także zjazdy do posesji z kostki betonowej. ■ ULICA ŚMIGIELSKIEGO ■ Po odbiorze technicznym jest także ulica Śmigielskiego. Prace na remontowanym odcinku od ulicy Paderewskiego do ulicy Waryńskiego zakończyły się w maju. Remont kosztował miasto blisko 470 tys. zł. Z myślą o miłośnikach dwóch kółek, na całym odcinku remontowanej nawierzchni powstała ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego. Remont objął także chodniki. W ramach odbioru technicznego wykonawcy nakazano wymianę kilku włazów kanalizacyjnych. Obecnie Miejski Zarząd Dróg jest na etapie rozstrzygnięcia II etapu tej inwestycji od ulicy Waryńskiego do ulicy Ledóchowskiego.

5

W skrócie: KONKURS FOTOGRAFICZNY Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski ogłasza konkurs fotograficzny pt.: „Niezwykła przyroda w obiektywie”, na który pragnie zaprosić wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miasto Ostrowa Wielkopolskiego. Głównymi celami konkursu są: ukazanie przyrody, jako elementu krajobrazu i środowiska życia, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, propagowanie sztuki fotograficznej, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu. Fotografie wraz z kartą zgłoszenia oraz zgodą opiekuna należy dostarczyć w terminie do dnia 17 sierpnia 2017 r. do Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim Al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski (pokój 227) lub przesłać pocztą na ww. adres (decyduje data wpływu do tut. Urzędu). Zdjęcia powinny być wykonane techniką cyfrową. Ocenie podlegają wyłącznie zdjęcia kolorowe w formacie 15 x 21 cm. Zdjęcia winny przedstawiać krajobraz z Polski lub ze świata. Kartę zgłoszenia oraz zgodę opiekuna można pobrać ze strony internetowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego www.umostrow.pl. Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 9 września 2017 r. podczas Festynu „Żegnamy lato na rok” na terenie Kompleksu Sportowo – Rekreacyjnego Piaski – Szczygliczka w Ostrowie Wielkopolskim.

REKORDOWA ILOŚĆ WNIOSKÓW W OBO! Aż 93 pomysły złożyli mieszkańcy Ostrowa w trzeciej edycji Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego. 900 tysięcy złotych przeznaczone zostaną na realizację zadań „dużych” – których wartość nie przekracza 250 tys. zł, a 100 tys. zł na zadania „małe” do 25 tys. zł. W ubiegłym roku mieszkańcy miasta zgłosili 67 wniosków. Nabór wniosków do Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego trwał od 8 czerwca do 7 lipca 2017 roku.Obecnie trwa weryfikacja złożonych wniosków przez komórki merytoryczne Urzędu Miejskiego. Na 18 sierpnia zaplanowano losowanie numerów zadań, które mieszkańcy będą wpisywać na karcie do głosowania, po którym. Przez cały wrzesień ostrowianie będą mogli oddać swoje głosy na 2 zadania „duże” oraz 2 zadania „małe”. - W obecnej edycji, poza wnioskami dotyczącymi m.in. bezpieczeństwa, sportu i rekreacji, budowy ścieżek rowerowych, jest spora ilość pomysłów związanych z ekologią. Bardzo interesujący jest także przekrój wiekowy ostrowian, którzy złożyli swoje pomysły. Najmłodsza wnioskodawczyni ma 19 lat, a najstarszy wnioskodawca 81. – informuje prezydent miasta. W tym roku kwota złożonych wniosków ogółem to aż 11 576 462,28 zł (10 962 911,29 zł wnioski „duże”, 613 550,99 zł „małe”). O tym, które zadania zostaną zrealizowane, jak co roku zadecyduje głosowanie mieszkańców Ostrowa. Przez cały wrzesień będą oni mogli oddać swoje głosy na 2 zadania „duże” oraz 2 zadania „małe”. Liczba złożonych wniosków ogółem: 93 - w tym liczba złożonych wniosków małych: 29 - w tym liczba złożonych wniosków dużych: 64


6

INFORMACJE

MZGM PRACE WYKONANE PRZEZ MZGM W 2016 ROKU

Remonty i modernizacje

PRZETARG

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kościuszki 14 ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na kupno zabudowanej nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy Placu 23 Stycznia 9, stanowiącej działkę nr 76/6, obręb 71, o powierzchni 0,0500 ha, zapisanej w księdze wieczystej KZ1W/00058302/6, którego przedmiotem jest wysokość oferowanej ceny nieruchomości. Ustala się wywoławczą cenę nieruchomości na kwotę 290.000,00 zł. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT. Oferenci zobowiązani są do wpłaty wadium w wysokości 5.000,00 zł pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy MZGM nr 17 1020 2267 0000 4302 0002 1782 w Banku PKO BP S.A. W przypadku oferenta wygrywającego przetarg wadium zaliczane jest na poczet ceny, natomiast w przypadku pozostałych oferentów wadium podlega zwrotowi. W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy kupna-sprzedaży z winy wygrywającego przetarg wadium ulega przepadkowi. Oferta powinna zawierać: 1. Imię i nazwisko, adres oferenta, telefon kontaktowy. 2. Wysokość oferowanej ceny kupna nieruchomości. 3. Oświadczenie oferenta, iż zna stan prawny i faktyczny nieruchomości i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. 4. Dowód wpłaty wadium w wysokości 5.000,00 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Kościuszki 14 w Ostrowie Wielkopolskim (sekretariat II piętro) do 17.08.2017 r. do godz. 13:00 z dopiskiem na kopercie: „Przetarg Plac 23 Stycznia 9”. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 17.08.2017 r. o godz. 13:30. Oferenci o wynikach przetargu zostaną powiadomieni pisemnie. Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty w przypadku zaoferowania przez uczestników przetargu tej samej ceny. Przetarg może być odwołany lub unieważniony w części lub w całości bez podania przyczyn. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do wpłaty zaoferowanej ceny nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy kupna-sprzedaży potwierdzonej dowodem wpłaty. Zawarcie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wygrywający przetarg ponosi koszty zawarcia notarialnej umowy sprzedaży oraz wszelkich opłat i podatków z nią związanych. Aktualnie dla nieruchomości prowadzone jest postępowanie sądowe mające na celu ustanowienie służebności drogi koniecznej. Nieruchomość można oglądać codziennie w dni robocze, po uzgodnieniu w „MZGM” Sp. z o.o. Szczegółowe informacje zainteresowani mogą uzyskać w siedzibie spółki lub pod nr telefonu (62) 738 70 90 wew. 46, 32, 39.

Kontynuując opis działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim, przedstawiony w części pierwszej czerwcowego wydania Informatora Miejskiego, tym razem opisujemy szerzej wykonane przez spółkę remonty.

Poniżej szerzej omawiamy zakres przedmiotowy wykonanych remontów i modernizacji w 2016 roku. ■ Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych poprzez eliminację pieców węglowych i budowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem grzejników w lokalach mieszkalnych przy ul.: Piłsudskiego 59A, Wolności 3, Kościuszki 8, Partyzanckiej 5, Kościelnej 5; ■ Wykonanie nowego, indywidualnego węzła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach przy ul.: Majdan 1-2, Wolności 3; ■ Montaż grzejnikowych zaworów termostatycznych na instalacji centralnego ogrzewania w budynkach przy ul.Harcerskiej 13 - 30 lokali; ■ Wymiana instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej wraz z podejściami do urządzeń przy ul.: Wąskiej 8, Wolności 3; ■ Wymiana pionów i poziomów instalacji wodociągowej - zimna i ciepła woda wraz z cyrkulacją przy ul. Majdan 1-2; ■ Wymiana poziomu i pionów instalacji sanitarnej przy ul.: Dembińskiego 10, Żwirki 27; ■ Wymiana poziomu instalacji wodociągowej przy ul.: Chełmońskiego 2, Dalbora 38; ■ Dokonanie wymiany stolarki okiennej w ilości 230 szt. jednostek okiennych w lokalach mieszkalnych będących w zasobach spółki; ■ Wymiana stolarki okiennej (4 sztuki jednostek okiennych) w lokalach użytkowych będących w zasobach spółki; ■ Wymiana okien na klatkach schodowych w 5 budynkach - razem 23 sztuki; ■ Wymiana okien w częściach piwnicznych i strychowych w 13 budynkach - razem 87 sztuk; ■ Wymiana drzwi wejściowych do budynków przy ulicy: Kościuszki 8, Królowej Jadwigi 20, Wrocławskiej 18, Kościuszki 32, Plac 23 Stycznia 7, Wrocławskiej 148, Osiedle

Robotnicze 32, Waryńskiego 7, Raszkowskiej 64; ■ Wymiana bram wjazdowych na budynkach przy ul.: Kolejowej 15, Gimnazjalnej 26, Gimnazjalnej 30, ■ Montaż daszków nad wejściami do budynków przy ul.: Wrocławskiej 22, Wolności 3; ■ Wykonanie remontów generalnych dachów dachówkowych budynków przy ul.: Piłsudskiego 45, Prostej 2-4; ■ Wykonanie remontów generalnych dachów papowych budynków przy ul.: Gorzyckiej 36-38, Kaliskiej 3, Kaliskiej 23, Wrocławskiej 50; ■ Przemurowanie kominów na budynkach przy ul.: Kolejowej 15, Waryńskiego 13, Kościelnej 5; ■ Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul.: Harcerskiej 11, Harcerskiej 5; ■ Malowanie elewacji budynków przy ul.: Kopernika 10-16, Asnyka 3, Komuny Paryskiej 4, Kaliskiej 3; ■ Wykonanie remontu elewacji budynku przy ul. Królowej Jadwigi 20; ■ Wykonanie ocieplenia budynku przy ul.: Dalbora 15, Żwirki 3, Żwirki 5, Żwirki 7, Żwirki 9, Żwirki 11; ■ Ocieplenie ścian budynku przy ul.: Komuny Paryskiej 4, Sienkiewicza 20, Asnyka 1; ■ Ocieplenie ścian szczytowych budynków przy ul.: Żwirki 25; ■ Wykonanie instalacji i montażu domofonów w budynkach przy ul.: Kolejowej 15, Harcerskiej 11, Osiedle Robotnicze 38, Raszkowskiej 64, Staroprzygodzkiej 101, Wolności 3, Wolności 22, Wrocławskiej 19, Harcerskiej 5, Kaliskiej 23, Rynek 30; ■ Malowanie klatek schodowych w budynkach przy ul.: Osiedle Robotnicze 32, Waryńskiego 7, Osiedle Robotnicze 48, Żwirki 27A, Staroprzygodzkiej 101, Raszkowskiej 8, Waryńskiego 9, Raszkowskiej 8, Klasztornej 9, Klasztornej 9A; ■ Remonty pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych - 22 sztuki; ■ Wykonanie chodników przy ul.: Szkolnej 20, Żwirki 27A, Komuny

Paryskiej 4, Rejtana 54, Osiedle Robotnicze 40, Paderewskiego 28, Żwirki 3, Żwirki 5, Żwirki 7, Żwirki 9, Żwirki 11; ■ Utwardzenie powierzchni terenów, placów parkingowych nieruchomości przy ul.: Szkolnej 18, Rejtana 54; ■ Wykonanie zasieków na odpady dla budynków przy ul.: Paderewskiego 16, Raszkowskiej 60-62, Raszkowskiej 64; ■ Remonty balkonów - 77 sztuk; ■ Wykonanie monitoringu budynku przy ul.: Klasztornej 12, Kaliskiej 3; ■ Wykonanie remontu lokali mieszkalnych, socjalnych i użytkowych poprzez przygotowanie do zasiedlenia - 32 lokale; Spośród zadań inwestycyjnych 2016 roku najważniejszym i najistotniejszym była realizacja programu mieszkaniowego, poprzez zakończenie budowy drugiego budynku wielorodzinnego 16-mieszkaniowego przy ul. Klasztornej nr 12 i jego zasiedlenie oraz rozpoczęcie budowy trzeciego z kolei budynku mieszkalnego przy ul. Klasztornej 14. Budynek przy ul. Klasztornej 12 wybudowany został w ramach Ostrowskiego Przyjaznego Programu dla Systematycznych i składa się z 16 mieszkań (2 jednopokojowych, 11 dwupokojowych, 3 trzypokojowych) o łącznej powierzchni mieszkań 769,14 m2. Realizacja Ostrowskiego Przyjaznego Programu dla Systematycznych przez spółkę MZGM świadczy o jej odpowiedzialności społecznej przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju Ostrowa Wielkopolskiego. Informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju są dobrze postrzegane przez odpowiedzialnych inwestorów, których interesuje przede wszystkim długookresowa wartość przedsiębiorstwa, a nie krótkookresowe zyski. W kolejnej części (wydaniu sierpniowym) opisane zostaną założenia co do przewidywanego rozwoju spółki.


GOSPODARKA

NR 7 (18) | LIPIEC 2017 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

MZO

MZO PODSUMOWAŁ 2016 ROK

Absolutorium dla zarządu MZO

W ubiegłym miesiącu odbyło Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A.

Spółka posiada także mały samochód do odbierania odpadów.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku oraz udzielono absolutoriom dla zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2016 roku. Nakłady inwestycyjne ZOiGO MZO S.A. w minionym roku wyniosły ponad 3,9 miliona złotych. Jednymi z ważniejszych wydarzeń, mających istotny wpływ na działalność spółki w 2016 roku były: ■ podpisanie nowych umów na wykonanie usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski i Gminy Ostrów Wielkopolski tj. najważniejszego rejonu obsługiwanego przez spółkę. ZOiGO MZO S.A. w 2016 roku podpisało także umowy na odbiór odpadów komunalnych z terenu kilku innych gmin; ■ zakup nieruchomości gruntowej o powierzchni 2,0873 ha, z przeznaczeniem do wykorzy-

stania na kolejną kwaterę instalacji do składowania odpadów komunalnych; ■ od 1 lipca 2016 roku Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. otworzył w Ostrowie Wielkopolskim drugi Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), przeznaczony dla mieszkańców miasta Ostrowa Wielkopolskiego zlokalizowany na terenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. (PKS) przy ulicy Batorego 35. PSZOK-i w 2016 roku przyjęły od mieszkańców ponad 3500 Mg odpadów, w tym dominującą pozycję stanowiły: odpady ulegające biodegradacji, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady wielkogabarytowe; ■ spółka cały czas rozbudowuje i unowocześnia swoją flotę pojazdów, w miejsce tych najstarszych i najbardziej wyeksploatowanych wprowadzając pojazdy nowocześniejsze i bardziej ekologiczne, a tam gdzie to możliwe remontując pojazdy

już posiadane. W 2016 roku zakupiono dwa pojazdy specjalistyczne do transportu odpadów. Była to śmieciarka na podwoziu IVECO dostosowana do obsługi pojemników o objętości od 80 do 1100 dm3, której gabaryty pozwalają na wywóz odpadów komunalnych z obszarów miejskich z wąskimi uliczkami i niskimi przejazdami oraz pojazd do zbierania i transportu odpadów także na podwoziu IVECO wyposażony w hydrauliczny dźwig samochodowy pozwalający na załadunek i rozładunek pojemników do segregacji odpadów m.in. pojemników typu igloo na papier, plastik czy szkło; ■ zakup ponad 7000 sztuk pojemników i kontenerów na odpady; ■ zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pod hasłem „Odpady segregujesz - środowiska nie trujesz” oraz konkursów ekologicznych skierowanych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Ostrowa Wielkopolskiego oraz okolicznych gmin.

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka 138 tel: 62 733 81 30 Dział Sprzedaży: tel. 62 735-35-63 www: www.mzo.com.pl e-mail: mzo@mzo.com.pl

7


8

GOSPODARKA

Dyplom Europejski dla Ostrowa Wielkopolskiego - Ta nagroda to przede wszystkim wyróżnienie dla mieszkańców naszego miasta, bo to oni tak naprawdę tworzą naszą wspólnotę samorządową – powiedziała prezydent Beata Klimek podczas uroczystości wręczenia Dyplomu Europy, która odbyła się w Pałacu Europy w Strasbourgu we Francji. Ostrów Wielkopolski Dyplom Europejski otrzymał za współpracę z miastami partnerskimi oraz za promowanie idei europejskiej.

Nagroda Europy została ustanowiona w 1955 roku przez Komitet Ministrów Rady Europy. To najwyższe trofeum nagradzające wyjątkowe wysiłki na rzecz propagowania idei jedności europejskiej. Dyplom Europejski dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego odebrali: Beata Klimek prezydent Ostrowa Wielkopolskiego oraz Jarosław Lisiecki przewodniczący Rady Miejskiej. Ceremonię prowadzili: Stella Kyriakides

przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia oraz Zrównoważonego Rozwoju oraz Wojciech Sawicki Sekretarz Generalny Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. - W imieniu władz Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, własnym oraz przewodniczącego Rady Miejskiej pragnę serdecznie podziękować Radzie Europy za przyznanie naszemu miastu Dyplomu Europy. Ta nagroda jest dla nas z jednej strony ogromnym wyróż-

nieniem i docenieniem naszej wieloletniej współpracy międzynarodowej, z drugiej zaś stanowi ogromną inspirację i motywację do dalszego działania. Szczególnie dziś, solidarność Europejczyków i wiara w dalszy sens integracji, jawi się jako kluczowy gwarant budowania: wspólnej, silnej i bezpiecznej Europy. Europy, która stawia na pokój i budowanie dobrobytu jej obywateli. Ostrów Wielkopolski w tę integrację głęboko wierzy i widzi

potrzebę jej pogłębiania. To właśnie na poziomie naszej „Małej Ojczyzny” prowadzimy udaną współpracę z naszymi zagranicznymi partnerami. Aktywnie i skutecznie sięgamy po środki zewnętrzne z funduszy europejskich, które mają znaczący udział w rozwoju naszego miasta oraz polepszaniu jakości życia mieszkańców – mówi Beata Klimek prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Dyplom Europy to bardzo prestiżo-


GOSPODARKA we wyróżnienie, stanowi on pierwszy krok w wyłanianiu laureatów Nagrody Europy. Dyplom otrzymuje się za działania proeuropejskie. Każdego roku otrzymuje go kilka najwyżej ocenianych miast i gmin z Europy. I tak w tym roku nagrodą tą uhonorowano zaledwie 7 miast z 5 krajów. Wyboru dokonuje Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Zrównoważonego Rozwoju Zgromadzenia Parlamentarnego, a dokładnie Podkomisja ds. Nagrody Europy. - Wnioski do otrzymania Dyplomu Europy napływają z całej Europy. Konkurencja jest ogromna – tylko w tym roku napłynęło do nas około tysiąca zgłoszeń. Przy ocenianiu wniosków liczy się przede wszystkim zaangażowanie miast i ich działalność na rzecz promowania idei europejskiej oraz współpracy międzynarodowej. Nie ważne czy miasto jest duże, czy małe. Wszystkie miasta, niezależnie od wielkości i liczby mieszkańców, mają takie same szanse na otrzymanie tego prestiżowego wyróżnienia – informuje Prisca Barthel z Sekcji Nagrody Europy. Ostrów Wielkopolski doceniony został przede wszystkim za współpracę z miastami partnerskim – Delitzsch, Nordhausen, Brantford i Lecce, a także wymianę na poziomie międzynarodowym. - Cieszy, że Ostrów Wielkopolski, mimo tak dużej konkurencji, został zauważony przez Radę Europy. Dla mnie, jako przewodniczącego Rady Miejskiej, to wyróżnienie jest szczególnie ważne, ponieważ to właśnie Rada Miejska podejmuje decyzje o partner-

NR 7 (18) | LIPIEC 2017 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

stwach międzynarodowych - mówi Jarosław Lisiecki. - W wymianach uczestniczyli przedstawiciele różnych grup społecznych, w tym młodzieży, artystów, seniorów, realizowanych było także wiele interdyscyplinarnych projektów - wyjaśnia Ewa Janiszewska, kierownik Biura Promocji Miasta. Komisja doceniła szereg inicjatyw ponadnarodowych, m.in. projekt MASCUMA, Międzynarodowe Chóralne Spotkania Przyjaźni – Śpiewająca Europa, Międzynarodowy Przegląd „Wszyscy Śpiewamy na Rockowo”, promocję idei europejskiej w szkołach podstawowych, jak i gimnazjalnych. Komisja zwróciła także uwagę na fakt, że Ostrów Wielkopolski jest gospodarzem wielu imprez o charakterze międzynarodowym m.in. Biennale Małej Formy Graficznej i „Ex librisu”, Chopin w Barwach Jesieni, a w 2016 r. gospodarzem międzynarodowej imprezy sportowej „Speedway Best Pairs” Uroczystość wręczenia Dyplomu Europy zakończyła się w Urzędzie Miejskim w Strasbourgu. - Jest mi niezwykle miło gościć Państwa w Urzędzie Miejskim w Strasbourgu. Dla nas – Rady Europy- to także bardzo ważny dzień. Możemy uhonorować Państwa – samorządy lokalne z całej Europy za działania na rzecz promowania idei europejskiej. Bo tak naprawdę Europę tworzy się oddolnie, na poziomie miast i gmin. To ważne, żeby te wartości europejskie były promowane, za co serdecznie Państwu dziękuję i czego serdecznie gratuluję – powiedziała Silvia Bonet Perot wiceprzewodniczącą Komisji ds. Spraw Społecznych.

9


10

GOSPODARKA

MZK

CHCESZ WYNAJĄĆ AUTOBUS? ZADZWOŃ DO MZK

Komfortowe i bardzo dobrze wyposażone

DARMOWE AUTOBUSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W lipcu i sierpniu dzieci i młodzież do ukończenia nauki szkolnej w gimnazjum mogą bezpłatnie korzystać z przejazdów autobusowych. Ta wspólna inicjatywa Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim oraz władz miasta ma być wyjściem naprzeciw tym, którzy wakacje spędzają w domu. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów autobusami MZK uprawnione są dzieci od ukończenia 4. roku życia do ukończenia nauki szkolnej w gimnazjum. Ulga obowiązuje od 1 lipca do 31 sierpnia br., wyłącznie w granicach administracyjnych miasta Ostrowa Wielkopolskiego. - W czasie dni wolnych od nauki szkolnej spora grupa dzieci i młodzieży odpoczywa w różnych miejscach naszego miasta - mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa. - Chcąc umożliwić im dogodny dostęp do miejsc rekreacji i wypoczynku: basenów, ,,Orlików”, Parku Przygód na Piaskach czy boisk sportowych zaproponowaliśmy im bezpłatne przejazdy. Dzięki temu będą mogli wygodnie i bez dodatkowych kosztów przemieszczać się swobodnie po całym mieście. - Ten pomysł ma także służyć promocji komunikacji miejskiej i zachęcić więcej osób do korzystania z tej formy transportu - dodaje Bartosz Ziółkowski, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrowie. - Liczymy na to, że rodzice mając świadomość, że tylko opiekun płaci za bilet, a dzieci podróżują bezpłatnie, częściej będą decydować się na wybór komunikacji miejskiej. Należy tylko pamiętać, aby mieć przy sobie dokument stwierdzający wiek dziecka.

Autobusy turystyczne oferowane pod wynajem przez Miejski Zakład Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim są wysokiej klasy, komfortowe i bardzo dobrze wyposażone. Spółka gwarantuje miłą obsługę i bezpieczeństwo podróży.

IRISBUS CROSSWAY - 53 miejsca

SOLBUS

- 45miejsc + pilot Wygodne, uchylne fotele lotnicze wyposażone w pasy bezpieczeństwa, klimatyzację, dvd, mikrofon.

AUTOSAN - 39 miejsc

Wygodne fotele lotnicze wyposażone w pasy bezpieczeństwa, klimatyzację, mikrofon, przystosowany do przewozu uczniów oraz wózka inwalidzkiego.

Wygodne fotele lotnicze wyposażone w pasy bezpieczeństwa, klimatyzację, dvd, mikrofon, indywidualne oświetlenie i nawiew.

AUTOBUS NISKOPODŁOGOWY - 28 miejsc

Autobus do przewozów lokalnych z możliwością przewozu wózka inwalidzkiego.

Miejski Zakład Komunikacji S.A. ul. Lotnicza 30, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. 62 73 76 110, fax. 62 58 45 008 www: www.mzk-ostrow.com.pl e-mail: sekretariat@mzk-ostrow.com.pl fb.com/MZK Ostrów Wielkopolski S.A.

Osoby zainteresowane wynajęciem autobusu proszone są o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (62) 737-61-17, (62) 737-61-19 (od poniedzoałki do piątku) w godzinach od 7.00 do 15.00. Można również przesłać zapytanie ofertowe, bądź wypełniony druk zamówienia, który znajduje się na stronie www.mzk-ostrow.com.pl w zakładce ,,Wynajem autobusów” na adres: marketing@mzk-ostrow.com.pl.


GOSPODARKA

NR 7 (18) | LIPIEC 2017 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

11

WODKAN MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY

Kolejny etap prac zakończony

W BIURACH OBSŁUGI KLIENTA WODKAN S.A.

Dobiegł końca kolejny etap modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowie Wielkopolskim.

Jako inkasent Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski przyjmujemy wpłaty: 1. Podatku od nieruchomości od osób fizycznych, 2. Podatku rolnego od osób fizycznych, 3. Podatku leśnego od osób fizycznych, 4. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 5. Opłaty od posiadania psów. WW. NALEŻNOŚCI MOGĄ BYĆ WPŁACANE W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH: 1. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych: ■ do 15.09 - III rata; ■ do 15.11 - IV rata. 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - do 10. dnia miesiąca następnego, 3. Opłata od posiadania psów: ■ do 15.09 - II rata. PRZYJMUJĄC WPŁATĘ NIE POBIERAMY OPŁAT DODATKOWYCH

Stacja napowietrzalniI po remoncie.

Modernizacja polegała na remoncie jednego z dwóch równolegle pracujących ciągów technologicznych uzdatniania wody tj. napowietrzalnii połączonej z komorą reakcji o kubaturze 750 m3, znajdujących się budynku technologicznym stacji. Napowietrzalnia i komora reakcji stanowią jeden z etapów uzdatniania wody, w którym napowietrzona za pomocą dysz biało-

stockich woda surowa spływa po tacy napowietrzalnii do komory na okres kilku godzin, w celu przebiegu reakcji utleniania związków rozpuszczonych w wodzie. Modernizacja komory reakcji oraz tacy napowietrzalnii polegała na obróbce mechaniczne starej powłoki betonowej poprzez czyszczenie hydrodynamiczne powierzchni żelbetowych zbiornika i tacy napowietrzalnii, wykonaniu

Bieg instalatora

W niedzielę poprzedzającą Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń WOD-KAN, największą tego typu imprezę wystawienniczą w tej części Europy, odbył się Bieg Instalatora - na dystansie 10 kilometrów. Miasto Ostrów Wielkopolski w imprezie biegowej reprezentowane było w kategorii WOD-KAN przez aktywnych sportowo profesjonalistów zajmujących się instalacjami wodno-kanalizacyjnymi z WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. W Biegu Instalatora biegacze rywalizują zarówno indywidualnie jak i drużynowo. W rywalizacji drużynowej, kategorii WOD-KAN reprezentacja WODKAN S.A. - w składzie Bar-

tosz Pawlak, Dariusz Wiktorek, Mateusz Cieplik - zajęła drugie miejsce przed MWiK Bydgoszcz. Miejsce pierwsze wywalczyła drużyna z MWiO sp. z o.o. Grudziądz. W tegorocznej edycji startując w Biegu Instalatora, uczestnicy biegli nie tylko dla własnej satysfakcji, ale także wspierając proces rehabilitacji niepełnosprawnej Darii Biel, która marzy o wózku sportowym, by móc startować w biegach wraz z tatą.

uszczelnień istniejących rys metodą iniekcji ciśnieniowej, pokryciu ścian i dna komory reakcji oraz tacy napowietrzalnii mikrokrzemionkową zaprawą natryskową KERASAL, a także na wykonaniu reprofilacji uszkodzonego stropu komory reakcji i pomieszczenia napowietrzalnii. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 380 tysięcy złotych netto.

AGENT INSTYTUCJI PŁATNICZEJ BILLBIRD Jako agent instytucji płatniczej Billbild S.A. przyjmujemy, bez pobierania prowizji zapłaty za rachunki i faktury wystawione przez: ■ MZGM Sp. z o.o., ■ OZC S.A., ■ Ostrowską Spółdzielnię Mieszkaniową, ■ Przedsiębiorstwo PROMAX sp. j., ■ Ostrowskie TBS Sp. z o.o., Zobowiązań podatkowych, wobec ZUS – standardowa prowizja 1,99 zł, Sprzedaż doładowań telefonów komórkowych, Sprzedaż doładowań liczników, energii elektrycznej. Przyjmujemy tylko wpłaty gotówkowe. ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR OBSŁUGI KLIENTA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

ul. Partyzancka 27 w godz. 7.30-16.30, ul. Asnyka 8, w godz. 9.00-16.00, ul. Grabowska 29a (targowisko) - kiosk 46, w godz. 8.00-15.00.


12

GOSPODARKA

TRWA REMONT DACHU BUDYNKU PRZY UL. TARGOWEJ

Modernizacja zieleniaka rozpoczęta W styczniu tego roku oddano do użytkowania, po modernizacji, zieleniak przy ulicy Tomczeka. Teraz przyszedł czas na drugi tego typu ostrowski obiekt. – Co istotne, w przetargu udało się skrócić planowany czas inwestycji aż o 30 dni. Oznacza to, że rozpoczęte właśnie prace zakończą się już w październiku – informuje Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Obok zieleniaka spółka wyznaczyła miejsca do handlu, dzięki czemu, przy Konopnickiej, podczas trwania prac, nadal można będzie zakupić warzywa i owoce. Spółka Targowiska Miejskie S.A. na początku lipca br. rozstrzygnęła prze-

targ na realizację inwestycji pn. ,,Budowa wiaty wraz z węzłem sanitarnym i remont nawierzchni w ramach modernizacji zieleniaka miejskiego przy ul. M. Konopnickiej z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”. Spółka wyłoniła wykonawcę, z którym 14 lipca 2017 roku podpisała umowę oraz przekazała plac budowy. Spółka już wcześniej przygotowała teren zieleniaka do rozpoczęcia prac modernizacyjnych. Zdemontowano stare blaty stołów oraz konstrukcje za-

daszeń i straganów. Projekt zieleniaka przy ulicy Konopnickiej bardzo przypomina ten, który powstał przy Tomczeka. Będzie to stalowa wiata handlowa o powierzchni ok. 187 m2. - W środkowej części dach wiaty zostanie lekko uniesiony. W tym miejscu, zamiast blachy, skorzystamy z przezroczystego materiału. Dzięki temu zyskamy świetlik wentylacyjny – rozwiązanie to, poza zwiększeniem cyrkulacji powietrza, doświetli halę naturalnym światłem. Pod wiatą powstaną trzy rzę-

dy stołów z cegły klinkierowej i betonowymi blatami – wylicza Ewa Psztyr, prezes Targowisk Miejskich. Zieleniak przy Konopnickiej zyska nową nawierzchnię z kostki brukowej wraz z infrastrukturą odwadniającą, sanitarną i elektryczną. Powstanie tu także kontenerowa kabina WC. Spółka na czas budowy wyznaczyła pięć tymczasowych miejsc do handlu owocami i warzywami przed budynkiem apteki. Prace budowlane potrwają do końca października 2017 roku.


GOSPODARKA

NR 7 (18) | LIPIEC 2017 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

OZC

13

UŁATWIENIA DLA ODBIORCÓW CIEPŁA

OZC uruchomił E-BOK

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich odbiorców ciepła uruchomił Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (E-BOK) dostępne pod adresem: https://ebok.ozcsa.pl. Wraz z uruchomieniem E-BOK udostępniono możliwość korzystania z faktury elektronicznej. E-BOK ułatwia i usprawnia komunikację, pozwala odbiorcy wygodnie zarządzać kontem, daje możliwość korzystania z usługi eFaktury oraz z danych każdego dnia w ciągu 24h. Dzięki E-BOK odbiorca ma możliwość podglądu aktualnych miesięcznych danych z licznika ciepła w formie tabeli i wykresów, wystawionych faktur oraz salda bieżących rachunków. Faktura elektroniczna jest dokumentem finansowym, funkcjonującym na równi z fakturą papierową, różni się tylko sposobem jej dostarczenia do odbiorcy. Usługa eFaktura została udostępniona z myślą o wygodzie klientów Ostrowskiego Zzakładu Ciepłowniczego. Zaletami eFaktury jest przede wszystkim terminowość

otrzymywania faktury - dostęp do faktury bezpośrednio po jej wystawieniu za pośrednictwem E-BOK, bezpieczeństwo i szybkość przesyłki, wygoda przechowywania faktur - wszystkie faktury w jednym miejscu, ochrona środowiska naturalnego (zużycie papieru oraz tonerów do drukarek). Zarejestrowanie użytkownika jest możliwe poprzez E-BOK lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta. Po dokonaniu rejestracji klient otrzymuje pod wskazany adres e-mail wiadomość z linkiem aktywacyjnym konta E-BOK oraz automatycznie wygenerowane hasło. Rozpoczęcie świadczenia usługi E-BOK przez operatora następuje z chwilą

aktywacji konta użytkownika poprzez pierwsze zalogowanie się w E-BOK. Rejestracja na E-BOK umożliwia dostęp do aktywacji usługi eFaktura. Informacja o udostępnieniu eFaktury przesyłana jest na adres e-mail podany przez odbiorcę w formularzu zgody na przesyłanie usługi eFaktury. Dostęp do eFaktury możliwy jest poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (E-BOK) w formacie pliku PDF. Spółka zachęca wszystkich swoich odbiorców do korzystania z E-BOK oraz z usługi eFaktury. Informacje o E-BOK i eFakturze można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta pod numerami telefonów: (62) 735-86-09, 735-86-23, 73586-10.

OGŁOSZENIE

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. zatrudni, pracownika na stanowisku spawacza: Wymagania: ■ umiejętność spawania rur i blach metodami: MIG, MAG, TIG elektroda otulona MMA, acetylenowo-tlenowe, ■ znajomość rysunku technicznego, ■ uprawnienia spawalnicze -preferowane UDT, ■ umiejętność pracy w zespole, ■ prawo jazdy kat.B, ■ staż pracy w zawodzie minimum 5 lat.

Dokumenty prosimy składać w sekretariacie spółki

OSTROWSKI ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY S.A.

ul. Wysocka 57 63-400 Ostrów Wielkopolski, Pogotowie ciepłownicze: tel. 993 www: www.ozcsa.pl, e-mail: ozc@ozcsa.pl


14

INFORMACJE 23 tysiące na założenie firmy!

TELEFONY ALARMOWE POGOTOWIE RATUNKOWE tel. 999

- - - - - - - BEZZWROTNA DOTACJA - - - - - - -

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO tel. 62 738 89 40, 62 738 89 46

724 717 771

POLICJA tel. 997 Komenda Powiatowa Policji sekretariat: tel. 62 737 72 10, centrala: 62 737 72 00 STRAŻ MIEJSKA ul. Kościuszki 12a sekretariat tel. 62 738 89 43 dyżurny: tel. 62 738 89 40 STRAŻ POŻARNA tel. 998 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej tel. 62 332 42 90 POGOTOWIE ENERGETYCZNE tel. 991

Ostrów Informator Miejski dostarczany jest do domów i mieszkań, ale można go także odebrać w czterech punktach na terenie miasta: ■ Referat Obsługi Mieszkańców Urzędu Miej■ COK WODKAN, ul. Asnyka 8 skiego w Ostrowie (parter), al. Powstańców ■ Ostrowski Park Przemysłowy, Wielkopolskich 18 ul. Wrocławska 93F ■ COK WODKAN, ul. Partyzancka 27 ■ Galeria Ostrovia, ul. Kaliska 120

POGOTOWIE GAZOWE tel. 992 Zakład Gazowniczy tel. 62 737 99 80 POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE tel. 994 tel. 62 738 77 12 POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE tel. 993 tel. 62 735 86 30 POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW tel. 62 737 84 29 URZĄD SKARBOWY tel. 62 59 55 100 URZĄD MIEJSKI tel. 62 58 22 400 tel. 62 591 78 88

Adres redakcji ul. Wrocławska 93F 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. 62 720 47 62, kom. 724 717 771 e-mail: redakcja@opp-ostrow.pl www.opp-ostrow.pl www.fb.com/oppostrow Redaktor naczelny Mikołaj Kostka

Wydawca Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. Druk POLSKA PRESS Sp. z o.o. Drukarnia Poznań, ul. Malwowa158 Nakład: 30 000 Redakcja nie odpowiada za treść reklam, tekstów promocyjnych oraz listów.


SPORT

NR 7 (18) | LIPIEC 2017 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

15

CHYLIŃSKI I SURMACZ PODPISALI KONKTRAKTY Z OSTROWSKIM KLUBEM

BM Slam Stal się wzmacnia

Michał Chyliński, 31-letni rzucający obrońca wzmocnił drużynę BM Slam Stal. Z ostrowską drużyną związał się także Grzegorz Surmacz, kanadyjski koszykarz, posiadający również polskie obywatelstwo. Fot. Jakub Janecki/BM Slam Stal

Michał Chyliński to gracz doskonale znany polskim sympatykom basketu. Rzucający obrońca, który może występować też na pozycji niskiego skrzydłowego. W Polsce reprezentował barwy trzech klubów: Astorii Bydgoszcz przez rok, PGE Turowa Zgorzelec w latach 2009 - 2015 oraz Anwilu Włocławek przez dwa ostatnie sezony. Wcześniej uczył się koszykarskiego rzemiosła w SMS-ie PZKosz Kozienice. Ale Chyliński zaistniał też w Europie, wyrabiając sobie tam uznaną markę. Do jego największych osiągnięć można zaliczyć występy na euroligowych parkietach w drużynie Unicaji Malaga oraz dwukrotne wicemistrzostwo Hiszpanii do lat 21 w barwach tej drużyny. Jest wielokrotnym reprezentantem Polski. Jest mistrzem Polski (2014), trzykrotnym wicemistrzem (2011, 2013, 2015) oraz zdobywcą Pucharu Polski w sezonie 2015/2015. Uczestniczył w Eurolidze w latach 2006-2008 oraz 2014/2015, ma również doświadczenie z rozgrywek Pucharu Europy. Teraz znów weźmie udział w tych zmaganiach, tym razem reprezentując barwy BM Slam Stali. W ubiegłych sezonie

Grzegorz Surmacz w nowym sezonie będzie bronił barw BM SLAM STAL.

rozegrał 30 meczów. Trener Anwilu Włoclawek Igor Milicic, dawał mu średnio 23 minuty gry. Koszykarz w tym czasie zdobywał 8,9 punktu i rzucał za trzy ze skutecznością na poziomie 36-procent. Grzegorz Surmacz urodził się we Wrocławiu, ale w wieku 2 lat opuścił Polskę i zamieszkał w Kanadzie. Tam dorastał i uczył się koszykarskiego rzemiosła. Występował w szkolnej drużynie Peterborough CVI, a następnie grał

ZMIANY KADROWE W BM SLAM STAL

Nowy wiceprezes Grzegorz Ardeli, pełniący do tej pory funkcję dyrektora generalnego BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski, decyzją Zarządu Klubu powołany został na stanowisko wiceprezesa. Fot. BM Slam Stal

Grzegorz Ardeli został powołany na stanowisko wiceprezesa.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z pracy, którą Grzegorz Ardeli wykonał w pierwszym roku – mówi Paweł Matuszewski, prezes BM Slam Stal Ostrów. - Jest to osoba z doświadczeniem i dużymi możliwościami, która wniosła wiele dobrego do naszego klubu. Teraz przed nami kolejne wyzwania. Grzegorz Ardeli trafił do Ostrowa latem 2016 roku. Wcześniej z powodzeniem pracował w Turowie Zgorzelec i w reprezentacji Polski seniorów.

- Praca w Ostrowie była dla mnie dużym wyzwaniem. Spotkałem tu wiele osób, które są zakochane w koszykówce. To powoduje, że praca jest dużą przyjemnością. Z takimi ludźmi można wiele osiągnąć – mówi Grzegorz Ardeli. Przypomnijmy, że właścicielami klubu są: Paweł Matuszewski i Marcin Napierała. Stanowisko wiceprezesa od dwóch lat zajmuje również Krzysztof Nabzdyk. Teraz do ścisłego grona władz klubu dołączył Grzegorz Ardeli.

na uczelniach East Tennessee State oraz University of Windsor. Wystąpił w Uniwersjadzie. Jego pierwszym klubem w Polsce był AZS Koszalin. Następnym przystankiem w karierze nowego gracza żółto-niebieskich był PGB Basket Poznań, ale skrzydłowy szybko wrócił do Koszalina. Dwa kolejne sezony, od 2012 roku spędził w Kanadzie, będąc gwiazdą tamtejszych rozgrywek NBL. Został zaliczony do I składu All-Canada w 2013 roku oraz wystąpił

wtedy w Meczu Gwiazd tamtejszej ligi. Wracając do Polski, związał się z Anwilem Włocławek, grał też w Treflu Sopot. Krótki epizod w Trójmieście zakończył się przenosinami do Energi Czarnych Słupsk, gdzie spędził dwa ostatnie lata i spisywał się naprawdę dobrze. Ma na swoim koncie brązowy medal Tauron Basket Ligi, wywalczony właśnie z Czarnymi. Ubiegły sezon był dla niego bardzo udany. Wystąpił w 39 meczach, spędzając na parkiecie średnio blisko 31 minut. Był podstawowym zawodnikiem Robertsa Stelmahersa. Szkoleniowiec darzył go dużym zaufaniem, a Grzegorz Surmacz odpłacał mu się, zdobywając średnio 9,8 punktu, zaliczając 5,4 zbiórki oraz 1,8 asysty. Trafiał 55-procent rzutów za dwa oraz 36-procent rzutów za trzy.

Skład drużyny BM Slam Stal Trener Emil Rajković Asystent trenera Marko Velicković Zawodnicy: Grzegorz Surmacz, Michał Chyliński, Łukasz Majewski, Mateusz Kostrzewski i Tomasz Ochońko


16

Profile for opp-ostrow

Ostrów Informator miejski 07/2017  

Ostrów Informator miejski 07/2017  

Advertisement