__MAIN_TEXT__

Page 1

MIASTO

MIASTO

Zgłoś pomysł do OBO

Kolejne ścieżki rowerowe

 strona 2

CRK S.A.

MIASTO

 strona 5

NR 6 (29), CZERWIEC 2018

Apel prezydent w sprawie hali

 strona 6

ISSN 2450-8128

Energia dla ostrowian

 strona 7

MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

OSTRÓW Z GODŁEM „TERAZ POLSKA”! Ostrów Wielkopolski został laureatem tegorocznej edycji konkursu „Teraz Polska” w kategorii „Gminy”. Konkurs każdego roku wyłania najlepsze pod względem gospodarności oraz atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców gminy w Polsce. W tym roku Godłem „Teraz Polska” uhonorowano jedynie dwie gminy w kraju.

 strona 3

LEKKOATLETYKA

ZŁOTA SZTAFETA STALI LA 15 strona

OPP NA PIĄTYCH

TARGACH BIZNESU

 strona 12

Park rodzinnej rozrywki

 strona 13

MZGM BUDUJE ŁAZIENKI

 strona 9


gospodarka informacje

2

Zgłoś pomysł do OBO! Ruszył nabór wniosków do czwartej edycji Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego. Propozycje zadań można składać do 13 lipca 2018 roku. Podobnie, jak w ubiegłym roku zagłosować będzie można na dwa „zadania duże” (o wartości nieprzekraczającej 250 000 zł brutto) oraz dwa „zadania małe” (o wartości nieprzekraczającej 25 000 zł brutto). - Jednym z wniosków, które wspólnie udało się wypracować podczas spotkań z mieszkańcami była potrzeba zwiększenia ogólnodostępności poszczególnych inwestycji realizowanych w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego. Chodzi o to, by obiekty wykonane na przykład na terenie szkół były dostępne dla wszystkich w jak największym wymiarze czasu. W regulaminie powstał zatem zapis, że oczywiście każdy z mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego będzie mógł z nich korzystać bezpłatnie, jednak dane obiekty będą udostępniane przez cały czas eksploatacji obiektu co najmniej 50 godzin w tygodniu - minimum 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku - oraz w weekendy – tłumaczy Beata Klimek, prezydent Miasta.

Zmianie nie uległ formularz wniosku, który sprawdza się już od trzech poprzednich edycji. Osoba zgłaszająca propozycję zadania określa we wniosku tytuł, który powinien być krótki i jasno nawiązujący do rodzaju proponowanego przedsięwzięcia, następnie opis zadania, rodzaj działań, ich uzasadnienie oraz sposób realizacji. Istotne z punktu widzenia składania wniosku jest precyzyjne wskazanie lokalizacji zadania poprzez podanie nazwy ulicy, numeru porządkowego nieruchomości lub numeru działki czy innych danych umożliwiających weryfikację danego terenu. - Musimy pamiętać, że zadania inwestycyjne mogą być realizowane wyłącznie na terenach znajdujących się we władaniu Gminy Miasto Ostrów Wielkopol-

Wysoki rating dla Ostrowa utrzymany! Dobra wiadomość dla miejskich finansów! Długoterminowa ocena ratingowa miasta wystawiana przez międzynarodową agencję Fitch Ratings została utrzymana na najwyższym do tej pory poziomie „AA(pol)”. Potwierdzenie ratingów odzwierciedla opinię Fitch, że Ostrów utrzyma dobre wyniki operacyjne w średnim okresie. Rating odzwierciedla także niskie zadłużenie Ostrowa i bezpieczne wskaźniki długu. Ratingi biorą również pod uwagę niewielki budżet i rozmiar lokalnej gospodarki i stąd mniejszą elastyczność fiskalną w porównaniu do dużych miast. Zdaniem Fitch w średnim okresie wyniki operacyjne Ostrowa będą bardzo dobre, marża operacyjna będzie wynosiła około 12%, a nadwyżka operacyjna prognozowana na średnio 30 mln zł rocznie będzie prawie 3-krotnie wyższa od rocznej obsługi zadłużenia (raty plus odsetki). W 2017 r. wyniki operacyjne Ostrowa były dobre, marża operacyjna wyniosła 12%, a nadwyżka operacyjna w wysokości 32 mln zł była ponad 2,8-krotnie wyższa niż roczna obsługa zadłużenia. Zdaniem Fitch zadłużenie

bezpośrednie będzie spadało z 70 mln zł w 2017 r. do około 60 mln zł w 2020 r. Spodziewany poziom zadłużenia w 2020r. będzie trochę wyższy niż Fitch prognozował poprzednio (45 mln zł), z uwagi na planowaną budowę hali widowiskowo-sportowej. - Oczekujemy, że wydatki majątkowe wzrosną do około 50 mln zł rocznie w latach 2018-2019 (15% wydatków ogółem), a następnie będą spadać - czytamy w opinii Fitch Ratings. - Głównym obszarem inwestycji Miasta jest infrastruktura lokalna w tym drogi, szkoły, przedszkola i mieszkania komunalne. Inwestycje będą w większości finansowane ze środków własnych Miasta i dochodów majątkowych. Władze Ostrowa podejmują również działania wspierające działalność gospodarczą w Mieście oraz tworzą dobre warunki życia dla mieszkańców w celu przeciwdziałania ich migracji.

 Przy SP nr 7, dzięki pieniądzom z OBO, powstał kort tenisowy oraz siłownia zewnętrzna. ski lub komunalnych osób prawnych. W przypadku zadań społecznych realizowanych poza miejskimi terenami i obiektami wymagana jest pisemna zgoda

właściciela lub administratora obiektu – przypomina prezydent Ostrowa. We wniosku należy określić grupę beneficjentów zadania, do której skiero-

wany jest projekt. Ważnym elementem jest również opracowanie szacunkowego kosztorysu, który powinien zawierać wycenę poszczególnych elementów i całko-

wity koszt brutto proponowanego przedsięwzięcia. - Propozycję zadania może zgłosić każdy mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego bez względu na wiek. Do wniosku należy dołączyć podpisy co najmniej 15 mieszkańców Miasta, którzy popierają dane zadanie. Co roku mieszkańcy niezwykle pozytywnie zaskakują swoimi pomysłami na miasto, dlatego zachęcam wszystkich ostrowian do składania wniosków – dodaje Beata Klimek. W przypadku wnioskodawców, którzy nie ukończyli 18. roku życia wymagany jest jednak podpis rodzica lub opiekuna prawnego. Więcej informacji na temat naboru wniosków do Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego dostępnych jest na stronie internetowej www.umpstrow.pl

Darmowe autobusy 140 wniosków na mieszkania w wakacje przy Klasztornej Od początku wakacji (23 czerwca) do 2 września dzieci od piątego roku życia, aż do ukończenia klas gimnazjalnych nie zapłacą za przejazdy komunikacją miejską MZK na terenie Ostrowa Wielkopolskiego.

 Zachęcamy uczniów do korzystania z darmowej komunikacji. Podobnie jak w zeszłym roku, ostrowskie dzieci będą mogły za darmo bezpiecznie poruszać się autobusami MZK w graniach miasta. - Ze względu na to, że akcja „darmowych autobusów” skierowana do dzieci i młodzieży w ubiegłym roku cieszyła się popularnością, postanowiliśmy ją powtórzyć również w tegoroczne wakacje - mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Zarówno najmłodsze po-

ciechy, jak i młodzież będzie mogła dojechać na basen miejski „Olimpijska”, Piaski - Szczygliczka, czy pograć na „Orliku”. Dzięki akcji dojadą wszędzie tam, gdzie zamierzają spędzić wolny czas podczas wakacji. Należy jednak pamiętać, że warunkiem darmowego przejazdu jest konieczność posiadania przy sobie ważnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu potwierdzającego wiek dziecka.

Przy ul. Klasztornej 16 i 18 powstają dwa kolejne bloki w ramach Ostrowskiego Przyjaznego Programu dla Systematycznych. Zainteresowanie mieszkaniami jest bardzo duże. Do Miejskiego Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wpłynęło blisko 140 wniosków. Już jesienią tego roku kolejne 32 rodziny odbiorą klucze do swojego wymarzonego mieszkania. Wszystko za sprawą dwóch kolejnych bloków przy ulicy Klasztornej, które budowane są w ramach Ostrowskiego Przyjaznego Programu dla Systematycznych. - Zainteresowanie ostrowskim programem nie słabnie. W ubiegłym roku MZGM przyjął nieco ponad 100 wniosków, w tym już blisko 140. Jednak rok temu wybudowany został jeden blok. W tym już dwa. Dzięki temu do rozdysponowania będą 32 mieszkania. Ze względu na tak duże zainteresowanie, jak każdego roku nowi najemcy zostaną wybrani drogą losowania – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Program w imieniu miasta realizuje spółka MZGM. Zainteresowanie nim wynika także z faktu restrykcyj-

nych kryteriów oraz braku wystarczającej zdolności kredytowej, które są dla wielu osób barierami nie do przejścia przy ubieganiu się o zakup mieszkania z udziałem pieniędzy pożyczonych od banków. - Program daje młodym ludziom szansę skorzystania z taniego miejskiego budownictwa mieszkaniowego. To tanie, ale i komfortowe budownictwo, w ramach którego najemcy mogą stać się właścicielami swoich mieszkań. W przypadku programu „Dla systematycznych” swoistym bankiem staje się spółka, której najemcy, w dogodnych ratach, spłacają wartość mieszkania stając się finalnie jego właścicielem – tłumaczy Ryszard Wiśniewski, były prezes MZGM. W obecnej kadencji do użytku oddany zostanie już trzeci i czwarty budynek mieszkalny przy ul. Klasztornej. W sumie jest ich pięć.


gospodarka informacje

NR 6 (29) | CZERWIEC 2018 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

3

Ostrów z godłem „Teraz Polska”! Ostrów został laureatem tegorocznej edycji konkursu „Teraz Polska”. Konkurs każdego roku wyłania najlepsze pod względem gospodarności oraz atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców gminy w Polsce. W tym roku uhonorowano jedynie dwie gminy. - Godło traktujemy jako potwierdzenie wysokich standardów – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa. Konkurs „Teraz Polska” wyłania najlepsze produkty, usługi, przedsięwzięcia innowacyjne i gminy. W tegorocznej 28. edycji konkursu Kapituła nagrodziła Godłem „Teraz Polska” 12 produktów, 10 usług, 2 innowacje oraz 2 gminy – Suwałki i Ostrów Wielkopolski. - Tę niezwykle prestiżową nagrodę Ostrów Wielkopolski otrzymał za progresywną politykę społeczną. Nasze miasto zasłużyło na takie wyróżnienie, a mieszkańcy mogą być z niego dumni – z miasta nowoczesnego, które wspaniale wykorzystuje swoje szanse, a w wielu rozwiązaniach może konkurować z większymi od siebie – przekonuje Beata Klimek, prezydent Ostrowa. Podczas gali prezydent pogratulowała wszystkim tegorocznym laureatom. - Jest mi szczególnie miło,

 Prezydent Miasta zadedykowała nagrodę mieszkańcom Ostrowa. że wyróżnienie odbierałam w towarzystwie tak znamienitych postaci, jak Kamil Stoch, ks. prof. Michał Heller i Jerzy Skolimowski – wymienia Beata Klimek.

To już 28. edycja konkursu. Przez te lata godło „Teraz Polska” stało się świadectwem nowoczesności i walorów jednostek samorządu lokalnego.

- Konkurs, który od początku swojego powstania miał promować silne, dobre, polskie marki, sam jest dziś marką z tradycjami, a Polaków nie trzeba już

przekonywać, że polskim markom warto zaufać. Dołączenie do wąskiego grona laureatów konkursu „Teraz Polska” oznacza przyjęcie funkcji ambasadora polskiej marki i polskiej jakości – mówił podczas gali Krzysztof Przybył, prezes zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Działania samorządów analizowane i oceniane są przez pryzmat polityki inwestycyjnej, dostępności do infrastruktury technicznej oraz realizacji polityki społecznej. - Nagroda nie ma charakteru masowego. W ten sposób wyróżniamy wyłącznie najlepszych. Tegoroczni laureaci Konkursu są potwierdzeniem, że odpowiednie zarządzanie i przyjęcie właściwej strategii rozwoju skutkuje stworzeniem dobrych wa-

runków do rozwoju przedsiębiorczości oraz życia mieszkańców – zapewnia Michał Lipiński, dyrektor konkursu „Teraz Polska”. „Teraz Polska” to wielki prestiż i ogromne wyróżnienie dla naszego Miasta. - To docenienie dotychczasowych osiągnięć, a jednocześnie bodziec do kolejnych odważnych przedsięwzięć. W ich centrum najważniejsi są zawsze mieszkańcy, a także osoby planujące związać swoją przyszłość z Ostrowem. To właśnie z myślą o nich tworzymy nowoczesne, atrakcyjne, komfortowe i przyjazne miasto - zapewnia Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas Gali „Teraz Polska” 18 czerwca br. w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie.

Odnowiony MIG 15

Remont tego charakterystycznego dla krajobrazu Ostrowa elementu to wynik współpracy Miasta z firmą PPG Deco Poland, z oddziałem w Lewkowcu, Przedsiębiorstwem Promax oraz spółką Wodkan. Samolot wyczyszczono, pokryto nowymi powłokami malarskimi i lakierniczymi, zamontowano także oświetlenie pozycyjne oraz efektowe. Remontem jednostki zajęła się firma PPG Deco Poland Sp. z o.o. oddział w Lewkowcu. PPG to światowy producent zabezpieczeń i powłok malarskich dla przemysłu i budownictwa. Miejskie władze bardzo zainteresowała propozycja wykonania remontu przez PPG - Miasto bowiem samo planowało prace remontowe samolotu. Również dlatego, że produkty tej firmy są znane na całym świecie ze znakomitej jakości. Powłoki produkowane przez koncern stosowane są zarówno w produkcji samolotów, jak i konstrukcji statków. - Na początek samolot został dokładnie umyty odpowiednimi środkami, później usunięto stare powłoki. Uzupełniliśmy zniszczone elementy, wymieniliśmy nity. Ze względu na stan jednostki prace wymagały delikatnego podejścia i precyzji. Niektóre części musiały być wykonane ręcznie, od początku. Tę mozolną część remontu zakończyło pokrycie samo-

lotu powłokami malarskimi i lakierniczymi – wymienia Marcin Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg, który z ramienia Miasta współpracował przy remoncie MIG-a. Przez cały czas trwania prac poszukiwano informacji na temat tej jednostki. Podczas konserwacji odkryto częściowy numer taktyczny. Nie był on jednak całkowicie czytelny. - Podczas analizowania historii samolotu okazało się, że posiadał numer seryjny 0234. Sprawdziliśmy czcionkę, jakiej używało się do numerów taktycznych. Dzięki temu udało się odczytać nr 34. To z tym numerem faktycznie eksploatowany był ten samolot. Z tym i z kilkoma innymi, ponieważ w czasie eksploatacji był on zmieniany. 34 był jednak ostatnim lub jednym z ostatnich numerów taktycznych tego samolotu – wyjaśnia Marcin Wieruchowski, Wcześniej, na boku jednostki, widniał numer 1966. Była

 Odnowiony i oświetlony MIG może stać się teraz atrakcyjną wizytówką Ostrowa. to data ustawienia pomnika, która wiązała się z 1000-leciem państwa oraz 20-leciem Aeroklubu Ostrowskiego. Informacja ta umieszczona jest na tablicy pod samolotem. MIG wyprodukowany został około 1950 r. Po pracach remontowych uruchomione zostało oświetlenie pozycyjne, a także efekt silnika. Wykonało je

Przedsiębiorstwo Promax. Odbudową konstrukcji kabiny zajęła się spółka Wodkan. - W samolocie, staraniem grupy zapaleńców, która poświęciła swój czas i swoje pieniądze na odnowienie jednostki, wykonane zostaną jeszcze napisy eksploatacyjne, a także zamontowane będzie uzbrojenie. Planujemy także montaż tablicy

informacyjnej dotyczącej tak samego samolotu, jak i wykonanych prac – mówi Marcin Wieruchowski. - Ostrowski MIG, po serii testów oświetlenia i dodatkowych prac, podświetlony jest już na stałe. Robi teraz niesamowite wrażenie. To niezwykle cieszy, ponieważ nasz samolot jest jednym z symboli Ostrowa, który

jest rozpoznawalny nawet przez osoby przyjezdne. W latach 70. bardzo modne było mieć zdjęcie „pod samolotem”. Myślę, że wielu ostrowian posiada takie w swoich rodzinnych albumach. Trochę liczę, że teraz ta moda wróci – dodaje Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.


informacje gospodarka

4

Cyprysowa z inicjatywy lokalnej Zakończyły się prace związane z budową kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni jezdni na ulicy Cyprysowej. Inwestycja zrealizowana została w ramach Inicjatywy Lokalnej. W budżecie miejskim na zadania związane z Inicjatywą Lokalną wydzielona jest osobna pula. Potrzebę wykonania inwestycji przy ulicy Cyprysowej zgłosili jej mieszkańcy. Inwestycja ta zdecydowanie poprawiła dojazd do posesji zamieszkujących tu rodzin. - Do tej pory bywało tak, że przy opadach deszczu lub śniegu mieszkańcy ci zmuszeni byli pozostawiać pojazdy na sąsiednich ulicach. Stan ten bardzo utrudniał dotarcie do posesji służb ratunkowych. Na długości 153 metrów wybudowana została tu kanalizacja deszczowa z rur PVC o średnicy 315 mm. Następnie wykonano 92-metrowy odcinek

nawierzchni jezdni z kostki betonowej o grubości 8 cm. Na Cyprysowej wykonano także nowe krawężniki oraz ściek - mówi Marcin Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg. Do przetargu ogłoszonego przez MZD zgłosiły się trzy podmioty. Najkorzystniejsza ofertę złożyła Firma Drogowo Budowlana DROMAX Wiesław Bacik z Ostrzeszowa i to ona zrealizowała tę inwestycję. - Wartość tego zadania to 178 220,67 zł – informuje dyrektor MZD. Podczas inwestycji wykonywanej w ramach Inicjatywy Lokalnej wnioskodawca zapewnia wkład własny do proponowanego zadania.

Jego udział może polegać na świadczeniu pracy społecznej, świadczeniu pieniężnym lub świadczeniu rzeczowym. Drugim elementem koniecznym w procedurze Inicjatywy Lokalnej jest wskazanie terenu znajdującego się we władaniu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, na którym realizowana będzie dana inicjatywa. W przypadku ulicy Cyprysowej mieszkańcy zapewnili udział finansowy, a także wkład w postaci pracy społecznej. Inicjatywa Lokalna to w skrócie współpraca mieszkańców z samorządem przy realizacji działań na rzecz rozwoju miasta i lokalnej społeczności.

 Ulica Cyprysowa jest częścią osiedla Pruślin.

Danysza po remoncie

Za nami jest już odbiór końcowy i przekazanie do użytkowania odcinka ulicy Danysza – od Kujawskiej do cmentarza przy ulicy Limanowskiego. Poza wygodnym bocznym dojazdem do cmentarza wykonano tu również niewielki plac do zawracania.

Do tej pory dojeżdżający do bocznego wejścia cmentarza musieli korzystać z nierównej, gruntowej drogi, która, szczególnie podczas opadów, stawała się niezwykle uciążliwym odcinkiem do pokonania. - Początek zmodernizowanego odcinka stanowi zjazd bitumiczny z ulicy Kujawskiej, który wykonano w ramach wcześniejszej rozbudowy tej ulicy. Jego koniec to niewielki plac do zawracania przy bramie cmentarnej. W sumie to około 116 metrów

 Dzięki inwestycji będzie teraz można wygodnie dojechać do bocznego wejścia na cmentarz.

nowej, równej nawierzchni – mówi Marcin Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg. Na ogłoszony przez MZD przetarg odpowiedziały dwa podmioty. Niższą ofertę złożyła firma DROGBUD - Szablewski z Nowych Skalmierzyc. Jej wartość to 164 239,81 zł. Druga było o ponad 15 tys. zł wyższa. Miasto na ten cal zabezpieczyło 170 tys. zł. Okres gwarancji na wykonane prace wyniósł 60 miesięcy. Powstała w tym miejscu jezdnia bitumiczna ma 6

metrów szerokości i jest ograniczona nowymi krawężnikami. Plac do zawracania ma wymiary 21m x 21,5 m. Wcześniej wykonane zostało tu przyłącze kanalizacji deszczowej z rur PVC. - Dzięki tej inwestycji można szybko i wygodnie dojechać do cmentarza przy Limanowskiego. Nie jest to szczególnie długi odcinek jezdni, jednak bardzo przydatny. Każdego dnia korzysta z niego wielu mieszkańców Ostrowa – dodaje dyrektor MZD

Budują chodnik na Głowackiego Przy ulicy Głowackiego trwa właśnie budowa chodnika z kostki betonowej na odcinku od ulicy Poniatowskiego do Owsianej. To blisko 700-metrowy odcinek nowej nawierzchni. Inwestycja dotyczy strony wschodniej ulicy. - Po tej stronie Głowackiego występowały zjazdy do posesji wykonane na przykład ze starej trylinki, była kostka betonowa, różnego rodzaju betonowe płyty ze spękaniami, deformacjami i ubytkami. Stan ten utrudniał poruszanie się pieszym oraz mieszkańcom korzystającym ze zjazdów do posesji – mówi Marcin Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg.

 Niebawem mieszkańcy tej części miasta będą mogli skorzystać z nowego chodnika.

W związku z tym powstaje tu chodnik z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym o grubości 6 cm oraz grafitowe zjazdy do posesji wykonane z kostki o grubości 8 cm. Do przetargu ogłoszonego przez MZD zgłosiły się cztery firmy. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Posadzkarsko – Brukarski i Utrzymania Zieleni Miejskiej Andrzej Szablewski z Nowych Skalmierzyc. Wartość złożonej przez ten podmiot

oferty to 141 894,65 zł, natomiast wartość najwyższej oferty to ponad 345 tys. zł. W miejskim budżecie na to zadanie zabezpieczono 158 tys. zł. Okres gwarancji na wykonane prace wynosi 60 miesięcy. - Inwestycja w pierwszym etapie polegała na rozbiórce starych elementów chodnika i krawężników. Obecnie twa układanie kostki chodnika oraz zjazdów do posesji – dodaje dyrektor MZD.


informacje gospodarka

NR 6 (29) | CZERWIEC 2018 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

5

Ścieżki rowerowe po odbiorach Dwie inwestycje związane z rozbudową miejskiej infrastruktury rowerowej są już po odbiorach końcowych. Mowa tu o ścieżkach rowerowych przy ulicach: Nowa Krępa oraz Wańkowicza. Inwestycja na Nowej Krępie dotyczyła odcinka pomiędzy ulicą Skłodowskiej a Witosa. Powstał tu ciąg pieszo – rowerowy z betonu asfaltowego - Inwestycje rozpoczęto rozbiórką zniszczonej kostki i płyt betonowych, którymi miejscami utwardzany był chodnik i zjazdy do posesji. Asfaltowa ścieżka uzupełniona została kostką betonową – na przykład przy przejściu dla pieszych. Inwestycja to kolejne 190 metrów wygodnej i bezpiecznej ścieżki rowerowej, która znacząco wydłuża wybudowaną tu wcześniej drogę dla rowerów – informuje Marcin Wieru-

chowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg. Inwestycję wykonała firma Gembiak – Mikstacki z Krotoszyna, a jej wartość to 88 297,16 zł. Po odbiorach końcowych jest już także ciąg pieszo – rowerowy przy ulicy Wańkowicza (odcinek od ulicy Zielonej w kierunku Osadniczej). To około 200-metrowy odcinek ścieżki, którą rowerzyści mogą wygodnie i bezpiecznie dostać się na ostrowskie Piaski. - To ścieżka z betonu asfaltowego, a jak często sugerują użytkownicy rowerów, to właśnie po takiej nawierzchni jeździ im się najlepiej. Natomiast z kostki betonowej o grubości 8 cm

wykonano zjazdy do posesji – informuje dyrektor MZD. Wykonawcą tej inwestycji również była krotoszyńska firma. Wartość prac to 96 354,10 zł. - Do modernizacji ulicy Wańkowicza podeszliśmy kompleksowo. Jedną stroną można wygodnie przejść jej całą długość chodnikiem z kostki, a drugą bezpiecznie przejechać rowerem. Trzeba pamiętać, że to niezwykle często uczęszczana droga, szczególnie latem, kiedy to całymi rodzinami ostrowianie wybierają się na ostrowskie Piaski lub na ogródki działkowe w tej części miasta – przekonuje Beata Klimek, prezydent Ostrowa.

 Ostrowscy cykliści zyskali kolejną miejską drogę dla rowerów.

Łącznik poprowadzi do Centrum

Miejski Zarząd Dróg rozstrzygnął przetarg na inwestycję związaną z budową łącznika pomiędzy ulicami Wojska Polskiego i Dworcową. Powstanie tu droga asfaltowa o długości 245 metrów, zjazdy z betonowej kostki brukowej oraz kanał deszczowy.

Do przetargu ogłoszonego przez MZD przystąpiła jedna firma – Gembiak Mikstacki z Krotoszyna i to ona będzie wykonawcą inwestycji. Oferta zgłoszona do przetargu wyniosła 564 040,14 zł. Na ten cel miasto w budżecie zaplanowało 650 000 zł. Okres gwarancji na wykonane prace budowlane to 60 miesięcy - Pomiędzy ulicami Wojska Polskiego a Dworcową powstanie jezdnia bitumiczna. Długość budowanego łącznika wyniesie około 245 metrów. Prace rozpoczną się od rozebrania nawierzchni jezdni z betonu i drogowych

 Inwestycja połączy ulice: Dworcową i Wojska Polskiego.

płyt betonowych, a także krawężników. Zaplanowaliśmy tu także wykonanie zjazdów z betonowej kostki brukowej – m.in. na powstające obok Centrum Przesiadkowe. Wykonany zostanie również kanał deszczowy z rur PCV – wylicza Marcin Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zakładu Dróg. Końcowym etapem inwestycji będzie wykonanie oznakowania poziomego jezdni farbą chlorokauczukową. Łącznik pomiędzy Dworcową a Wojska Polskiego znacząco poprawi komuni-

kację dla samochodów osobowych, a także autobusów, które docierać będą do Centrum Przesiadkowego, którego budowa trwa obecnie w tym rejonie. - Nowe Centrum musi zostać odpowiednio skomunikowane. Dzięki wykonanemu łącznikowi będzie można łatwo do niego dotrzeć. Będziemy zachęcać kierowców, by pozostawiali tam swoje samochody i przesiadali się do naszych nowych autobusów i na miejskie rowery – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa.

Będzie chodnik na os. Robotniczym Miejski Zarząd Dróg rozstrzygnął przetarg dotyczący budowy chodnika przy ulicy Osiedle Robotnicze – od ulicy Waryńskiego do posesji nr 23. Inwestycja dotyczy części wschodniej ulicy. - Podczas wizyt w osiedlach mieszkańcy tej części miasta przekonywali o potrzebie budowy nowego chodnika. Obecny jest bardzo nierówny, przez co niebezpieczny dla starszych osób, które tu mieszkają. Chcieliśmy, by nowy chodnik wpisał się także w architekturę tego miejsca, dlatego wykonany zostanie z kostki typu starobruk. Kostka ta jest stylizowana na bruk z dawnych lat. Dzięki temu nowy chodnik

 Dzięki tej inwestycji powstanie ponad 270-metrowy chodnik z kostki betonowej.

będzie nie tylko estetyczny i bezpieczny, ale również stylowy – doskonale odpowiadający klimatowi tego miejsca – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. - Chodnik, który będziemy budować jest obecnie w bardzo złym stanie technicznym – to ubytki, spękania i deformacje. Poszczególne części wykonane są z różnych materiałów. Pierwszy etap inwestycji polegał będzie zatem na rozbiórce

fragmentów z kostki betonowej, płyt betonowych, kostki granitowej czy trylinki – wylicza Marcin Wieruchowski, dyrektor MZD. Wykonawcą inwestycji będzie firma Eurobud Eugeniusz Jakubiak z Odolanowa. Ta firma jako jedyna zgłosiła się do ogłoszonego przez MZD przetargu. Koszt inwestycji wyniesie 99 044,42 zł. Okres gwarancji na wykonane prace budowlane to 60 miesięcy.


gospodarka informacje

6

APEL PREZYDENT MIASTA

OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO W SPRAWIE MIEJSKIEJ HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ Drodzy Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego, ze względu na niepełne i nierzetelne informacje na temat mającej powstać w Ostrowie hali widowiskowo – sportowej, które pojawiły się w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej, postanowiłam przybliżyć Wam przebieg działań, prawne możliwości, a także stanowisko Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego w tej sprawie. 30 kwietnia 2018 roku ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w celu budowy hali widowiskowo – sportowej w naszym mieście. Rozpoczęty został właściwy proces inwestycyjny, który zamierzam z pełną determinacją i konsekwencją doprowadzić do pozytywnego finału. Po kilkunastu latach dyskusji i niespełnionych obietnic, jako pierwszy Prezydent Miasta, doprowadziłam do konkretnych działań w tej sprawie. W kontekście ogłoszonego przetargu, z rosnącym niepokojem obserwuję dyskusję, która po raz kolejny wywołana została w przestrzeni publicznej. Należy wyraźnie podkreślić, że sytuacja dotyczy długo oczekiwanej i największej od lat miejskiej inwestycji, która znajduje się obecnie w ważnej fazie postępowania przetargowego. Jako Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, apeluję do wszystkich zainteresowanych stron, szczególnie do radnych miejskich, od których należy wymagać znajomości prawa samorządowego oraz szczególnej odpowiedzialności i dbałości o Miasto, o powściągliwość w wypowiedziach w tym temacie oraz współdziałanie w sprawie, na której tak bardzo nam wszystkim zależy. Przypominam Państwu radnym, że Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego realizuje w tym względzie uchwałę Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, którą przyjęto jednogłośnie, stosunkiem głosów 23-0, podczas Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2018 roku. Dziś, w momencie trwania postępowania przetargowego, nie ma już miejsca na

rozpatrywanie innych, alternatywnych ofert od prywatnych inwestorów. Wywieranie nacisku na Prezydenta Miasta o wstrzymanie trwającego przetargu jest w mojej ocenie niedopuszczalnym działaniem. Działaniem wręcz na granicy prawa. Podkreślam z całą stanowczością, że Miasto nie ma prawnych możliwości, by odkupić zmodernizowaną halę przy ulicy Kusocińskiego. Prezydent miasta zobowiązany jest do wykonania uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, co wynika wprost z art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 Ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 247 Ustawy o finansach publicznych. Inaczej rzecz miała się w 2017 roku, kiedy to Miasto było zainteresowane wykupem gruntu i obiektów przed modernizacją oraz wykonaniem inwestycji we własnym zakresie. Została zawarta wówczas umowa przedwstępna określająca trzy warunki formalno - prawne konieczne do spełnienia przez właściciela hali spółkę BM SLAM. Niestety, po siedmiu miesiącach oczekiwania ze strony Miasta negocjacje pomiędzy dwoma prywatnymi podmiotami: BM SLAM i Klubem Sportowym Stal zostały zerwane. Miasto było w stu procentach gotowe, by wywiązać się ze swoich zobowiązań w ramach wspomnianej umowy. W grudniu 2017 r. spółka BM SLAM poinformowała Prezydenta Miasta i opinię publiczną, że „mimo wielu prób porozumienia z Klubem Sportowym Stal sprawa uregulowania użytkowania hali sportowej przy ul. Kusocińskiego 1 nie została pozytywnie rozstrzygnięta ze względu na brak dobrej woli jednej ze stron”. Spółka BM SLAM niepowodzenie negocjacji uzasadniała wówczas następująco: - „Kilkukrotne próby negocjacji stron zakończyły się niepowodzeniem, ponieważ żądania Klubu Sportowego Stal były i są absurdalnie wygórowane, nie mają uzasadnienia ekonomicznego i tym samym jako takie nie mogą być zaakceptowane.”, - „Podczas licznych spotkań prezes Krystiana Drozd sta-

wiała nam nieuzasadnione ekonomiczne żądania zapłaty na rzecz jej klubu kwoty blisko 1 mln zł.”, - „Żądania Klubu Sportowego Stal kwoty prawie 1 mln. złotych, wynikającej według KS Stal z wielu strat i odszkodowań z powodu rezygnacji użytkowania tej hali w stosunku do należnej, potwierdzonej matematycznie i ekonomicznie kwoty ok. 350 tys. złotych jest zdaniem BM SLAM wysoko nieetyczne, wręcz wskazuje na brak chęci rozwiązania użytkowania,”. W oświadczeniu z 18 grudnia 2017 r. spółka BM SLAM podkreśliła, że „w sytuacji braku chęci wypracowania kompromisu Zarząd BM SLAM nie widzi dalszej możliwości prowadzenia rozmów z Klubem Sportowym STAL”. Wobec tak zdecydowanego stanowiska spółki, przy przekonaniu Miasta, że hala widowiskowo – sportowa jest w Ostrowie niezbędna, w I kwartale 2018 roku została podjęta decyzja o jej budowie na miejskim terenie przy ulicy Wojska Polskiego. Odpowiednia uchwała została w pełni poparta i zaakceptowana przez Radę Miejską podczas Sesji w dniu 28 marca stosunkiem głosów 23:0. Jako Prezydent Miasta zobowiązany do realizacji tej uchwały Rady Miejskiej, oraz przy jednogłośnym wsparciu radnych, 30 kwietnia br. ogłosiłam przetarg na zaprojektowanie oraz budowę hali widowiskowo – sportowej. Postępowanie przetargowe trwa! Oferty można składać do 25 czerwca br. W tej sytuacji, z ogromnym zaskoczeniem, odebrałam ostatnie działania części radnych klubu Platformy Obywatelskiej. Działań, które sprawiają wrażenie wycofania się z decyzji podjętej przez nich samych zaledwie 2 miesiące temu. Dlaczego w momencie, gdy postępowanie przetargowe się toczy, pan Jakub Paduch forsuje zakup hali od prywatnego inwestora? Inwestora, który przypomnę – prowadził rozmowy z Miastem. Przez 7 miesięcy nie spełnił postawionych

warunków, a następnie zerwał rozmowy. Z ogromnym niepokojem obserwuję próby wpływania na Prezydenta Miasta i opinię publiczną przez część radnych klubu Platformy Obywatelskiej o ponowną analizę wariantów zapewniania Miastu hali widowiskowo – sportowej. Podkreślam stanowczo raz jeszcze – w obecnej sytuacji prawnej, w czasie trwania postepowania przetargowego, w ocenie mojej oraz Zespołu Radców Prawnych Urzędu Miejskiego, jest to działanie niedopuszczalne. Jeszcze nigdy w historii naszego Miasta nie byliśmy tak blisko wbicia „pierwszej łopaty” i rzeczywistej budowy hali widowiskowo – sportowej. Dlatego, jako Prezydent Miasta, w poczuciu odpowiedzialności za powodzenie tej ważnej dla Ostrowa Wielkopolskiego inwestycji, apeluję o niezakłócanie ogłoszonego przetargu. Proszę, aby szczególnie osoby pełniące funkcje publiczne zaprzestały nawoływania do przerwania trwającej już procedury przetargowej. Każdy przetarg publiczny, zwłaszcza o tak dużej wartości, powinien przebiegać w sposób neutralny i obiektywny, w pełnym poszanowaniu procedur, bez względu na sportowe emocje, nawet tak piękne i wspaniałe, jak te przeżywane obecnie. Całym sercem kibicuję i jestem niezwykle dumna z wielkich sukcesów drużyny BM SLAM Stal. Cieszę się, że znaczące wsparcie sponsorskie przez Miasto drużyny przyczyniło się do tych historycznych sukcesów sportowych. Jednak doceniając tak wspaniałe osiągnięcia sportowe, jako Prezydent Miasta, muszę przede wszystkim przestrzegać obowiązującego prawa. Należy podkreślić, że Ustawa Prawo Zamówień Publicznych nie przewiduje możliwości przyjmowania oferty alternatywnej wobec toczącego się już przetargu. Podkreślić trzeba również, że na obecnym etapie jakiekolwiek spekulacje mogą negatywnie wpłynąć na zainteresowanie ogłoszonym przez Miasto przetargiem. Istnieje również ryzyko, że ostrowski

samorząd może zostać uznany za nieprofesjonalnego partnera przez podmioty planujące złożenie ofert przetargowych i konieczność poniesienia związanych z nimi kosztów. Apeluję do Radnych Miejskich i wszystkie zainteresowane strony o współdziałanie dla dobra i pozytywnego finału tej szczególnej inwestycji dla całego Ostrowa Wielkopolskiego. Wierzę, że wspólnymi siłami doprowadzimy do finału tę oczekiwaną przez mieszkańców Ostrowa inwestycję! Miasto Ostrów Wielkopolski wspiera Klub BM SLAM Stal już od jego pierwszego sezonu w najwyższej klasie rozgrywkowej. Robi to m.in. poprzez największe, spośród ostrowskich klubów, wsparcie finansowe. Dzięki pomocy Miasta mogły zostać wykonane prace modernizacyjne warunkowo dopuszczające halę sportową przy Szkole Podstawowej nr 2 do rozgrywek Polskiej Ligi Koszykówki. Reakcją Miasta na znakomite wyniki sportowe Klubu było rozpoczęcie działań mających na celu budowę hali widowiskowo - sportowej w Ostrowie. Chcieliśmy stworzyć sportową arenę – dom – również dla ostrowskich koszykarzy. Najpierw na K1, a po fiasku rozmów BM SLAM z Klubem Sportowym Stal, na Wojska Polskiego. Niezwykle cieszę się z sukcesów Klubu i jestem bardzo dumna z Jego osiągnięć. Może on nadal liczyć na nasze wsparcie. W momencie gdy, zgodnie z zapowiedziami, spółka BM SLAM zmodernizuje halę przy ulicy Kusocińskiego, Miasto, na zasadach komercyjnych, może również z niej korzystać przy wydarzeniach wymagających takiego obiektu przez okres budowy hali na ulicy Wojska Polskiego. Byłby to kolejny element miejskiego wsparcia. Jednak nawet największa sympatia i chęć pomocy nie może przysłonić zapisów prawa, których, jako Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, nadal konsekwentnie będę przestrzegać.


gospodarka informacje

NR 6 (29) | CZERWIEC 2018 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

7

OSTRÓW WIELKOPOLSKI MIASTEM Z (WŁASNĄ) ENERGIĄ

CRK

Energia dla ostrowian

Koncepcję Ostrowskiego Rynku Energetycznego zaprezentowano mieszkańcom miasta i lokalnym przedsiębiorcom podczas konferencji „Energia dla ostrowian”, która odbyła się 21 czerwca. Organizatorem przedsięwzięcia i inicjatorem innowacyjnego w skali kraju projektu jest Centrum Rozwoju Komunalnego i CRK Energia.

 ORE to odważne innowacyjne wyzwanie z myślą o przyszłości. - Patrzymy na nasze miasto nie tylko w perspektywie „tu i teraz”, ale chcemy zadbać o jego przyszłość i długofalowy rozwój. Odważnie podejmujemy innowacyjne projekty energetyczne z myślą o przyszłych pokoleniach ostrowian. To nasze dzieci i wnuki będą w przyszłości korzystać z pozytywnych rezultatów Ostrowskiego Rynku Energetycznego - podkreśla Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele instytucji publicznych, środowisk gospodarczych i naukowych, na czele z ogólnopolskimi autorytetami w dziedzinie energetyki i geotermii prof. Janem Popczykiem i prof. Ryszardem Kozłowskim. O pasji, ryzyku i odpowiedzialności oraz wchodzeniu na różne szczyty, nie tylko te wysokogórskie, opowiadał gość specjalny, związany z Ostrowem polski himalaista Krzysztof Wielicki. Prelegenci przedstaw i l i również szerszy, regionalny wymiar kierunków rozwoju i przyszłości obywatelskiej energetyki lokalnej. Podkreślono, że

współczesne budownictwo potrafi już tworzyć budynki i obiekty samowystarczalne energetycznie, również z wykorzystaniem alternatywnych, odnawialnych i ekologicznych źródeł energii. Obecnie rywalizacja przenosi się na poziom gmin, miast i całych państw. - Cała wielowymiarowa koncepcja Ostrowskiego Rynku Energetycznego wpisuje się w europejski trend tzw. energetyki rozproszonej. Jest to bardzo duże i wieloletnie wyzwanie nastawione na kilkanaście i kilkadziesiąt lat, ale warto mieć świadomość, że koszt bezczynności w tej dziedzinie byłby finalnie dla miasta i sektora komunalnego dużo wyższy – wskazuje prezes CRK Bartosz Ziółkowski. Uczestnicy konferencji byli zgodni, że lokalna energetyka miejska to przestrzeń rozwoju dla polskich i europejskich miast w perspektywie kolejnych dziesięcioleci XXI-wieku. Jej rezultatem są nie tylko efekty ekologiczne i środowiskowe, ale wymierne korzyści ekonomiczne. - Te społeczności, które najlepiej wypełnią energetyczną przestrzeń miejską zyskają handicap

rozwojowy nie tylko na kilkanaście, ale zapewne kilkadziesiąt najbliższych lat – podkreśla prof. Jan Popczyk, inicjator budowy polskiej energetyki lokalnej. Ostrowski Rynek Energetyczny ma przynieść konkretne, wymierne korzyści dla mieszkańców i przedsiębiorców – mniejsze opłaty za energię elektryczną, tańszy transport publiczny, nowe miejsca pracy, rozwój alternatywnych ekologicznych źródeł energii, poprawę jakości środowiska. Docelowo Ostrów Wielkopolski będzie dążył do samowystarczalności energetycznej. - Ostrowski Rynek Energetyczny chcemy tworzyć w bezpośredniej współpracy z mieszkańcami oraz aktywnym udziałem lokalnych przedsiębiorców i branżowych środowisk naukowych. Projekt zakłada udział nie tylko instytucji publicznych, szkół, przedszkoli, urzędów i spółek komunalnych, ale również lokalnych firm, szczególnie mikro i małych przedsiębiorców, oraz co ważne, również indywidualnych mieszkańców – podsumowuje Jan Grześkowiak, prezes CRK Energia.

Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Partyzancka 27 tel. 62 737 58 20 | www.crk.com.pl sekretariat@crk.com.pl


gospodarka

8

Młodzi ostrowianie poznawali czystą energię Akcja edukacyjna „Poznawaj i wygrywaj czystą energię” zorganizowana przez Centrum Rozwoju Komunalnego odbyła się na ostrowskim Rynku w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii pod patronatem Komisji Europejskiej. Ostrów Wielkopolski uczestniczy w nim jako jedno z 7 polskich miast. Na przeprowadzenie akcji spółka CRK pozyskała grant z Centrum Inicjatyw Obywatelskich. - Innowacyjne projekty energetyczne, które rozpoczęliśmy

w CRK nastawione są na kilkanaście i kilkadziesiąt lat, dlatego już dzisiaj warto o nich mówić młodym ostrowianom. To oni w przyszłości będą korzystać z pozytywnych, długofalowych rezultatów Ostrowskiego Rynku Energetycznego

 Uczniowie uczestniczyli w konkursie z eko-nagrodami edukacyjnymi.

– podkreśla Bartosz Ziółkowski, prezes Centrum Rozwoju Komunalnego. Wśród uczniów ostrowskich szkół podstawowych promowano ekologiczne sposoby wytwarzania energii. Specjalnymi nagrodami w przeprowadzonym

konkursie o tematyce energetycznej były zestawy edukacyjne takie jak „Eko-zegar”, „Kalkulator z puszki”, „Solarna wyścigówka” czy „Robot solarny”. - Poprzez takie bezpośrednie spotkania chcemy promować świadomość obywatelskiej

i ekologicznej energetyki wśród młodych ostrowian, uczniów ostrowskich szkół. Marzeniem z myślą o przyszłych pokoleniach jest miasto samowystarczalne energetycznie – dodaje Jan Grześkowiak, prezes CRK Energia.

 Zieloną lekcję poprowadził Jan Grześkowiak, prezes CRK Energia.

Kolejne sportowe inicjatywy z grantów CRK

Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. ul. Partyzancka 27, Ostrów Wielkopolski tel. 62 737 58 20 | www.crk.com.pl sekretariat@crk.com.pl

Piłkarski turniej dla dzieci „OKS CUP Gramy fair play!”, szkolne mistrzostwa w lekkiej atletyce oraz turniej koszykówki dziewcząt to kolejne trzy inicjatywy sportowe dla dzieci i młodzieży zrealizowane ze wsparciem grantowym grupy kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego. W wydarzeniach uczestniczyło łącznie ponad 600 ostrowskich dzieci. - Cieszę się, że w tej kadencji ostrowski sektor komunalny zwraca się bezpośrednio ku ludziom i pokazuje swoje społeczne oblicze. Sportowy program grantowy CRK to kolejne potwierdzenie, że dzieci są najlepszą inwestycją. Przyjemnie oglądać sportowe emocje i radość młodych ostrowian – podkreśla Beata Klimek, prezydent Miasta. Piłkarski turniej dla dzieci „OKS CUP Gramy fair play!” połączony z festynem rodzinnym odbył się w Dzień Dziecka 1 czerwca w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Krotoszyńskiej. Organizatorem przedsięwzięcia był Ostrowski Klub Sportowy „OKS”. W rozgrywkach wzięło udział łącznie 150 dzieci z 13 drużyn, w tym najmłodsi piłkarze z ostrowskich przedszkoli. Z kolei w poniedziałek 4 czerw-

 Emocjonujące zmagania piłkarzy stały się ostrowskim „małym mundialem”. ca na kompleksie sportowym „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 1 odbyły się szkolne mistrzostwa w lekkiej atletyce. Rywalizowało w nich ponad

400 uczniów. Organizatorem przedsięwzięcia był UKS OLIMPIJCZYK. Również w czerwcu w Szkole Podstawowej nr 9 rozegrano trzydniowy turniej

koszykówki dziewcząt, który zorganizował Uczniowski Klub Sportowy „DZIEWIĄTKA”. - Każda taka sportowa aktywność dzieci zamiast spędza-

nia czasu przed komputerem czy smartfonem jest w dzisiejszym świecie wielką wartością. Ruch i aktywność fizyczna najmłodszych to nauka dobrych nawyków i zdrowi mieszkańcy w przyszłości. Na tym polegają nowoczesne i długofalowe inwestycje społeczne – wskazuje Bartosz Ziółkowski, prezes Centrum Rozwoju Komunalnego. Wśród 28. dofinansowanych przez grupę kapitałową Centrum Rozwoju Komunalnego inicjatyw sportowych są zajęcia, turnieje, warsztaty w różnych dyscyplinach sportowych, m.in. mistrzostwa lekkoatletyczne, zawody pływackie, turniej sztuk walki, wyścigi rowerowe, rozgrywki w koszykówkę, piłkę nożną i ręczną. Realizowane będą przez cały 2018 rok.


gospodarka

NR 6 (29) | CZERWIEC 2018 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

MZGM

9

MZGM BUDUJE ŁAZIENKI

Kolejne łazienki w zasobach MZGM

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wybuduje łazienki w trzech budynkach: przy ul. Wrocławskiej 126, ul. Wrocławskiej 128 i ul. Kościuszki 22.

OGŁOSZENIE

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. ogłasza ponowny nabór wniosków na dwa mieszkania przeznaczone i przystosowane dla osób niepełnosprawnych w ramach Ostrowskiego Przyjaznego Programu „dla systematycznych”. Każde z mieszkań o powierzchni ok 42,00 m2, zlokalizowane jest na parterze budynków przy ul. Klasztornej 16 oraz ul. Klasztornej 18 w Ostrowie Wielkopolskim.

 MZGM buduje łazienki. MZGM zgodnie z założeniami „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na lata 2018 – 2022”, który został przyjęty przez Radę Miejską przystąpił do realizacji wspomnianego programu, chodzi o wydzielenia indywidualnych łazienek w lokalach mieszkalnych. - Po przeprowadzonej przez nas analizie zasobów mieszkaniowych wytypowaliśmy 139 lokali komunalnych i socjalnych, których najemcy nie posiadają w obrębie swojego lokalu pomieszczenia sanitarnego. Chcemy ten stan zmienić - mówi Ryszard

Wiśniewski, były prezes Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Ostrowie. W tych lokalach, najemcy mają najczęściej jedynie dostęp do pomieszczenia WC zlokalizowanego w częściach wspólnych budynków. - Doskonale zdajemy sobie sprawę, że mamy XXI wiek i takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Jednak trzeba pamiętać, że zasób mieszkaniowy jakim dysponuje spółka składa się z budynków wybudowanych również wiele lat temu, kiedy to tego typu rozwiązania były na porządku dziennym - dodaje były prezes MZGM. - Znaczny udział, bo aż 61 proc.

stanowią budynki z tak zwanej starej substancji mieszkaniowej, które wymagają znacznych nakładów na remonty i modernizacje. Aż 33 budynki spośród 235 zostały wybudowane przed 1900 rokiem. Taki stan rzeczy powoduje, że ich wyposażenie techniczne znacznie odbiega od przyjętych obecnie standardów. Chcemy ten stan rzeczy konsekwentnie poprawiać. Stąd realizowane właśnie prace przy Wrocławskiej i Kościuszki. By poprawić komfort mieszkańców spółka zaplanowała budowę łazienek w budynkach przy ul. Wrocławskiej 126, ul. Wrocławskiej 128 i ul. Kościuszki 22.

Mieszkania są dwupokojowe, przystosowane dla przyszłego najemcy będącego osobą niepełnosprawną lub opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej posiadającej grupę inwalidzką z tytułu ograniczeń narządu ruchu (decyzja o niepełnosprawności ruchu co najmniej w stopniu umiarkowanym). Wnioski składać należy w terminie do 29.06.2018r. na drukach pobranych w MZGM Sp. z o.o. przy ul. Kościuszki 14 w Ostrowie Wielkopolskim lub ze strony internetowej www. mzgm.pl Zasady i kryteria zasiedlania dostępne są na stronie internetowej spółki www.mzgm.pl Szczegółowe informacje uzyskać można w siedzibie spółki – pokój nr 110 oraz pod numerem telefonu 62 738 70 90 wew. 46.

PRZETARG Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kościuszki 14 ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na kupno lokalu mieszkalnego położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Czarnieckiego 33/1 o powierzchni 49,11m2, którego przedmiotem jest wysokość oferowanej ceny lokalu. Do lokalu przynależy udział 344/1000 w częściach wspólnych budynku i we własności działki nr 80/8, obręb 56, o powierzchni 0,0811 ha, zapisanej w księdze wieczystej KZ1W/00058305/7. Ustala się wywoławczą cenę lokalu na kwotę 102 000 zł. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT. Oferenci zobowiązani są do wpłaty wadium w wysokości 5 000 zł pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Wpłaty wadium należy

dokonać na rachunek bankowy MZGM nr 17 1020 2267 0000 4302 0002 1782 w Banku PKO BP S.A. W przypadku oferenta wygrywającego przetarg wadium zaliczane jest na poczet ceny, natomiast w przypadku pozostałych oferentów wadium podlega zwrotowi. W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy kupna-sprzedaży z winy wygrywającego przetarg wadium nie podlega zwrotowi. Oferta powinna zawierać: 1. Imię i nazwisko oferenta, adres, telefon kontaktowy. 2. Wysokość oferowanej ceny kupna lokalu. 3. Oświadczenie oferenta, iż zna stan prawny i faktyczny lokalu oraz nieruchomości i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. 4. Dowód wpłaty wadium w wysokości 5 000 zł.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Kościuszki 14 w Ostrowie Wielkopolskim (sekretariat, II piętro) do 28.06.2018 r. do godz. 13:00 z dopiskiem na kopercie: „Przetarg ul. Czarnieckiego 33/1”. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 28.06.2018 r. o godz. 13:30. Oferenci o wynikach przetargu zostaną powiadomieni pisemnie. Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty w przypadku zaoferowania przez uczestników przetargu tej samej ceny. Przetarg może być odwołany lub unieważniony w części lub w całości bez podania przyczyn. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do wpłaty zaoferowanej ceny nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy kupna-sprzedaży potwierdzonej dowodem wpłaty.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Kościuszki 14


gospodarka

10

MZO

POJEMNIK NA ODPADY NIEBEZPIECZNE PRZED MAGISTRATEM

Specjalne kosze na psie odchody

INFORMACJE

Zbierali wielkogabaryty Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. w kwietniu i maju br. prowadził na terenie Ostrowa Wielkopolskiego zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. W tym czasie zebrano od mieszkańców miasta ponad 273 tony odpadów wielkogabarytowych, w tym dominującą pozycje stanowiły meble tapicerowane. - Tego typu akcje cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców i dlatego organizujemy je sytematycznie mówi Andrzej Strykowski, prezes MZO w Ostrowie. Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy wszelkiego rodzaju meble, takie jak: szafy, stoły, krzesła, komody, wersalki, a także wózki dziecięce, dywany, kabiny prysznicowe, okna, lustra, itp. Zbiórka nie dotyczyła zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A.

ul. Staroprzygodzka 138, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel: 62 733 81 30 www: www.mzo.com.pl

W Ostrowie zamontowano 33 nowe pojemniki na psie odchody. Zostały one zlokalizowane w centrum miasta m.in. na Rynku, ul. Raszkowskiej, placu 23 Stycznia oraz w ostrowskich parkach. Natomiast przed ostrowskim urzędem zamontowany został pojemnik na tzw. odpady niebezpieczne. Pierwsze pojemniki na psie nieczystości zamontowane zostały w Parku Miejskim. - W każdym z nich znajdzie się 150 woreczków, które co tydzień będą uzupełniane przez pracowników MZO. Liczę, że właściciele psiaków będą chętnie z tego udogodnienia korzystać, co pozytywnie wpłynie na czystość ostrowskich parków i ulic – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa. Andrzej Strykowski, prezes Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. zapewnia, że spółka będzie przez najbliższy czas analizować, czy ta ilość koszów jest wystarczająca. - Jeśli nie, będziemy ją systematycznie zwiększać – mówi prezes MZO. – Woreczki na psie odchody będziemy uzupełniać co tydzień, jednak jeśli okaże się, że będą one wykorzystywane szybciej, wówczas spółka będzie robić to częściej. Przed ostrowskim urzędem zamontowany został także pojemnik na tzw. odpady niebezpieczne. Przez siedem dni w tygodniu można tu wrzucać: zużyte żarówki, baterie, telefony, ładowarki, płyty CD/DVD, tusze i tonery. - Często nie zdajemy sobie sprawy, jak niebezpieczne substancje gromadzimy – mówi prezydent Ostrowa. - Trucizny, takie jak: rtęć, kadm, związki bromu, ołów czy chrom znajdują się w wielu produktach - bateriach, świetlówkach, opakowaniach po farbach czy lekach. Warto dodać, że pierwszy tego typu pojemnik został postawiony przy siedzibie MZO na ulicy Staroprzygodzkiej. - Obserwujemy spore zainteresowanie mieszkańców takim rozwiązaniem – twierdzi prezes MZO. - Z odpadami przyjeżdżają nawet w niedzielę wieczorem, a dzięki dostępności pojemnika, mogą się ich pozbyć przez 24 go-

 Montaż pojemnika na psie odchody. dziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. Trzeba pamiętać, że jeśli odpady te nie zostaną odpowiednio zagospodarowane i trafią na składowisko lub bezpośrednio do gleby, mogą spowodować nieodwracalną degradację środowiska naturalnego, wpływając mutagennie na rośliny, zwierzęta i oczywiście ludzi, ponieważ powodować mogą trwałe zmiany w ich organizmach. Tego typu odpady niebezpieczne muszą trafić zatem do konińskiej spalarni. Pojemnik ustawiony przed ostrowskim Urzędem Miejskim będzie opróżniany co dwa tygodnie. Częstotliwość może ulec zmianie w zależności od jego przepełnienia. - Z roku na rok rośnie świadomość ekologiczna mieszkańców Ostrowa – zapewnia Beata Klimek. - Pokazują to okazjonalne zbiórki odpadów niebezpiecznych. Na niedawnych majOSTaszkach, w ramach konkursu MZO i Urzędu Miejskiego, zebrano około dwóch ton baterii i 600 kilogramów płyt CD i DVD. Wierzę, że ostrowianie chętnie skorzystają z tej mini stacji recyklingowej.

Lokalizacja koszów na psie odpady: - Rynek, - ul. Raszkowska, - pl.23 Stycznia, - ul. M. Konopnickiej/60 Pułku, Piechoty, - pl. Rowińskiego, - ul. Gimnazjalna, - ul. Kościuszki, - ul. Kopernika/Piastowska, - ul. Partyzancka/Sienkiewicza, - ul. Towarowa, - ul. Zamenhofa, - ul. Harcerska, - ul. Kompały, - ul. Browarna, - ul. Wrocławska, - ul. Paderewskiego, - Park Miejski, - Park Szczanieckiej, - Park Kilińskiego, - Park Marcinkowskiego, - Park 3 Maja, - al. Powstańców Wielkopolskich, - deptak, - al. Solidarności.


gospodarka

NR 6 (29) | CZERWIEC 2018 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

11

NIE ZWALNIAJĄ TEMPA

Wodkan buduje i remontuje

WODKAN S.A.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodkan S.A. cały czas nie zwalnia tempa i prowadzi na terenie miasta liczne inwestycje. Część zadań udało się już zakończyć, a część jest nadal w trakcie realizacj. Spółka zakończyła roboty budowlano - montażowe przy wymianie sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w ul. Wysockiej. Prace wykonane zostały w dwóch etapach. Zakończono także roboty przy wymianie rurociągu wodociągowego wraz z przyłączami wodociągowymi w ul. Traugutta od nr 65 do ul. Krotoszyńskiej. Natomiast w ul. Aleje Słowackiego ukończono renowację magistrali wodociągowej, od ul. Królowej Jadwigi do ul. Limanowskiego. Prace polegały na wykonaniu renowacji istniejącej żeliwnej magistrali wodociągowej metodą bezwykopową polegającą

ul. Partyzancka 27, Ostrów Wielkopolski tel. 62 738 77 00, 62 738 77 12 biuro@wodkan.com.pl | www. wodkan.com.pl

na wprowadzeniu do wnętrza magistrali rur polietylenowych oraz na wykonaniu wykopem otwartym magistrali wodociągowej z rur polietylenowych o długości 34 metrów. Nie sposób wymienić wszystkich zadań, które obecnie spółka Wodkan realizuje. Do tych najważniejszych zaliczyć należy: renowację bezwykopową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Raszkowskiej i Gimnazjalnej, renowację bezwykopową sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Miłej, Korfantego, Chłapowskiego i deszczowej w ulicy Południowej oraz wymianę sieci wodociągowej z przyłączami w Ostrowie w ul. Wawrzyniaka.

 Wymiana sieci wodociągowej przy ul. Traugutta.

BUDOWA SIECI PRZY UL. GIMNAZJALNEJ

Nowe inwestycje sieciowe

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A.

Nie tak dawno skończył się sezon grzewczy, a ekipy inwestycyjne działające na sieciach ciepłowniczych na zlecenie Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego już pracują pełną parą w terenie. Aktualnie wykonywane jest duże zadanie inwestycyjne związane z budową sieci i przyłączy do kamienic w ulicy Gimnazjalnej. Tak jak w poprzednich latach zapowiadała spółka, każdy budynek znajdujący się w ścisłym centrum miasta ma możliwość podłączenia do

 Ul. Gimnazjalna – budowa nowej sieci.

ciepła systemowego, które jest najlepszym rozwiązaniem dla likwidacji smogu w mieście. Dlatego też już wykonano między innymi nowe podłączenie kamienicy przy ulicy Kolejowej. Natomiast przy ulicy Wrocławskiej trwa kontynuacja dużego zadania zapoczątkowanego w roku

ubiegłym, gdzie celem ostatecznym będzie możliwość podłączenia do sieci ciepłowniczej budynków socjalnych. - Mieszkańcy tych budynków ponoszą duże koszty na zainstalowane w ich mieszkaniach ogrzewanie elektryczne. Podłączenie cieplika zmniejszy ich wydatki na ogrzewanie, jak i poprawi standard tych budynków – mówi Marian Kupijaj, prezes Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego. Natomiast zewnętrzna firma pracuje aktualnie na skrzyżowaniu ulic Wysockiej i Klonowicza. Nastąpiło także przekazanie placu budowy w ulicy Pułaskiego. Własne ekipy remontowo-inwestycyjne OZC S.A koncentrują swoją działalność na terenie całego miasta i wykonywaniu nowych przyłączy do bloków i

ul. Wysocka 57, Ostrów Wielkopolski Pogotowie ciepłownicze: tel. 993 www.ozcsa.pl, e-mail: ozc@ozcsa.pl

 Sieć ciepłownicza budynków mieszkalnych przy ul. Wrocławskiej. budynków jednorodzinnych, remontach sieci i budowie nowych węzłów ciepłowniczych w zasilanych budynkach. - Należy jeszcze raz podkreślić, iż spółka od nowego 2019 roku będzie posiadała

wszystkie węzły będące jej własnością w systemie inteligentnych sieci ze zdalaczynnym odczytem liczników i regulacją parametrów węzłów ciepłowniczych – dodaje prezes OZC.


12

gospodarka

TARGI BIZNESU W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH

OPP na V Targach Biznesu i Przedsiębiorczości „Edukacja dla biznesu’’ – pod takim hasłem odbyła się tegoroczna, piąta już edycja Targów Biznesu i Przedsiębiorczości. Wśród wystawców był także Ostrowski Park Przemysłowy. Od samego początku tej imprezy jej celem jest promocja lokalnego biznesu, ale także wzmacnianie relacji pomiędzy szkolnictwem technicznym, a sektorem gospodarczym. Tym co cieszy organizatorów są nie tylko rozwój targów, różnorodność prezentujących się firm, ale także fakt, że co roku przybywa partnerów wspierających organizację tej imprezy. Hasłem tegorocznych targów, hasłem wybranym podczas ubiegłorocznej imprezy jest „Edukacja dla biznesu’’. – Pragniemy w ten sposób promować współpracę szkół powiatu ostrowskiego z pracodawcami – mówiła Beata

Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. ul. Wrocławska 93F Ostrów Wielkopolski tel. 724 717 771 www.opp-ostrow.pl

Matuszczak dyrektor ZSE w Ostrowie Wielkopolskim. Wśród dużej grupy wystawców znalazło się także stoisko Ostrowskiego Parku Przemysłowego, który wystawiał się razem z firmami M-MOT i Technopol Group. Od ubiegłego roku podczas Targów wręczana jest także nagroda „Orła Biznesu’’. To najwyższe wyróżnienie Izby Przemysłowo Handlowej Południowej Wielkopolski. W tym do nagrody nominowano pięć firm: West Frost, Grupę DGCS, Litex, OVB oraz OSM. ,,Orzeł Biznesu” trafił ostatecznie do firmy Litex

Miejski Zakład Komunikacji S.A. ul. Lotnicza 30 Ostrów Wielkopolski tel. 62 73 76 110 www.mzk-ostrow.com.pl sekretariat@mzk-ostrow.com.pl

OGŁOSZENIE OFERTA PRACY Stanowisko: kierowca autobusu Rodzaj umowy: umowa o pracę Wymiar etatu: 1 Zmianowość: inna Liczba godzin pracy w tygodniu: 40 Wynagrodzenie brutto: od brutto 3 000 pln + świadczenia socjalne Wymagania: prawo jazdy kat. D, orzeczenie psychologiczne - kierowanie pojazdami, (możliwość uzupełnienia kwalifikacji z dofinansowaniem z powiatowego urzędu pracy) Kontakt: 62 737-61-10


gospodarka

NR 6 (29) | CZERWIEC 2018 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

13

PARK RODZINNEJ ROZRYWKI W PARKU 600-LECIA

Super zabawa dla najmłodszych

Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o.

Na terenie lodowiska, w sąsiedztwie rolkowiska, ruszył Park Rozrywki Rodzinnej. Już w pierwszy weekend pojawiło się tam sporo maluchów, które świetnie się bawiły korzystając z wielu atrakcji. Na dzieci w różnym wieku czekają tam dmuchańce, trampoliny, gry i zabawy sportowe oraz tak lubiany przez maluchy basen z piłkami. Wszystko to w bezpiecznym, kolorowym i przyjaznym dzieciom otoczeniu. Park zlokalizowany jest

na płycie lodowiska - obiekt jest zadaszony - można więc korzystać z niego niezależnie od pogody. Park czynny jest codzienne od godz. 10.00 do 20.00. Wstęp na teren obiektu kosztuje 12 zł za godzinę lub 20 zł

za cały dzień. Duże rodziny oraz dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności mogą liczyć na zniżki. Za wstęp nie płacą natomiast ich pełnoletni opiekunowie oraz dzieci poniżej 1. roku życia.

ul. Paderewskiego 2-6 Ostrów Wielkopolski tel. 62 73 76 110 www.mzz.com.pl | mzz@mzz.com.pl

KĄPIELISKO PIASKI - SZCZYGLICZKA

od 23 czerwca - czynne 7 dni w tygodniu od godz. 10.00 do 18.00, strzeżone przez ratowników WOPR.

PARK LINOWY

- lipiec i sierpień - otwarty od poniedziałku do piątku od godz. 14.00 do 20.00; w soboty od godz. 13.00 do 20.00; w niedziele i święta od godz. 12.00 do 20.00, - wrzesień - od poniedziałku do piątku - wcześniejsze zapisy; w soboty od godz. 14.00 do 19.00; w niedziele i święta od godz. 12.00 do 19.00. 

PARK OLBRZYMICH OWADÓW

- lipiec i sierpień - otwarty od poniedziałku do piątku od godz. 14.00 do 20.00; w soboty od godz. 13.00 do 20.00; w niedziele i święta od godz. 12.00 do 20.00, - wrzesień - od poniedziałku do piatku - wcześniejsze zapisy; w soboty od godz. 14.00 do 19.00; w niedziele i święta od godz. 12.00 do 19.00. Ostatnie wejście 30 minut przed zamknięciem Parku.

SEZON NA NOWALIJKI W PEŁNI

Miejskie zieleniaki oblegane przez kupujących

Targowiska Miejskie S.A. ul. Targowa 1, Ostrów Wielkopolski tel. 62 735 33 71 www.tmostrow.pl | kontakt@tmostrow.pl

Zieleniaki miejskie i targowiska cieszą się powodzeniem wśród ostrowian. Zawsze można kupić tam świeże warzywa i owoce. W okresie od marca do maja w sprzedaży pojawiają się krajowe owoce i warzywa, ale uprawiane pod osłonami i w szklarniach. Teraz nadszedł sezon na nowalijki produkowane na polach i w ogrodach, które mają jeszcze większe walory zdrowotne. Młode warzywa to coś na co czekamy od jesieni

przez całą długą zimę. Choć aktualnie niemalże wszystkie z tych warzyw dostępne są w sklepach przez okrągły rok, w smaku oraz pod względem wartości odżywczych nie mogą się one równać tym, które pojawiają się po raz pierwszy w okolicach maja i z początkiem czerwca.

Zmodernizowane zieleniaki przy ul. Tomczeka i M. Konopnickiej spełniają wspaniale swoje zadanie i służą handlowcom, zwłaszcza w sezonie letnim, gdzie mogą sprzedawać płody rolne oraz wszystkie owoce i warzywa. - Zapraszamy wszystkich handlowców i producentów

do korzystania z naszych usług mówi Ewa Psztyr, prezes spółki Targowiska Miejskie S.A w Ostrowie. - Zieleniak przy ul. Tomczeka jest wręcz oblegany zarówno wspaniałymi zielonymi produktami i owocami eksponowanymi przez handlowców, ale także nie brakuje chętnych do ich kupowania. Mieszkańcy tego osiedla

chętnie odwiedzają to miejsce robiąc tam codzienne zakupy. Zachęcamy wszystkich do kupowania świeżych i zdrowych nowalijek na naszych zieleniakach i targowiskach, a jak już zagoszczą w naszych kuchniach to proponujemy i zachęcamy do ugotowania pysznej zdrowej wiosennej zupy.


informacje gospodarka

14 TELEFONY ALARMOWE POGOTOWIE RATUNKOWE tel. 999 MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO tel. 62 738 89 40, 62 738 89 46 POLICJA tel. 997 Komenda Powiatowa Policji sekretariat: tel. 62 737 72 10, centrala: 62 737 72 00 STRAŻ MIEJSKA ul. Kościuszki 12a sekretariat tel. 62 738 89 43 dyżurny: tel. 62 738 89 40 STRAŻ POŻARNA tel. 998 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej tel. 62 332 42 90 POGOTOWIE ENERGETYCZNE tel. 991 POGOTOWIE GAZOWE tel. 992 Zakład Gazowniczy tel. 62 737 99 80

ZAADOPTUJ ZWIERZAKA

POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE tel. 994 tel. 62 738 77 12 POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE tel. 993 tel. 62 735 86 30

Serduszko

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW tel. 62 737 84 29 URZĄD SKARBOWY tel. 62 59 55 100 URZĄD MIEJSKI tel. 62 58 22 400 tel. 62 591 78 88

Ostrów Informator Miejski dostarczany jest do domów i mieszkań, ale można go także odebrać w różnych punktach na terenie miasta m.in.: ■ Referat Obsługi Mieszkańców Urzędu ■ Ostrowski Park Przemysłowy, Miejskiego w Ostrowie (parter), al. ul. Wrocławska 93F Powstańców Wielkopolskich 18 ■ Galeria Ostrovia, ul. Kaliska 120 ■ COK WODKAN, ul. Partyzancka 27 ■ Basen Mieski, ul. Paderewskiego ■ COK WODKAN, ul. Asnyka 8 ■ OCK, ul. Wolności 2

Płeć: samiec Data przyjęcia: maj 2018 Wiek: ok 2 lat Rozmiar: mały

Sympatyczny piesek z krót-

kim ogonkiem i charakterystyczną łatką w kształcie serca na boku. Serduszko potrafi chodzić na smyczy i zgadza się z innymi psami.

www. schroniskoostrow.pl | Nr tel.: 725 705 107

Adres redakcji ul. Wrocławska 93F 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. 62 720 47 62, kom. 724 717 771 e-mail: redakcja@opp-ostrow.pl www.opp-ostrow.pl www.fb.com/oppostrow Redaktor naczelny Mikołaj Kostka

Wydawca Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. Druk POLSKA PRESS Sp. z o.o. Drukarnia Poznań, ul. Malwowa158 Nakład: 30 000 Redakcja nie odpowiada za treść reklam, tekstów promocyjnych oraz listów.


sport gospodarka

NR 6 (29) | CZERWIEC 2018 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

15

. ŻUŻEL DERBY DLA OSTROVII

Żużlowcy z Ostrowa wiceliderem W derbach Wielkopolski lepsi okazali się żużlowcy Ostrovii, którzy pokonali Kolejarza Rawicz 51:39. Ponieważ w pierwszym meczu tych drużyn padł remis 45:45, to ostrowianie zdobyli także punkt bonusowy. Fot. www.tzostrovia.pl

Takiej prezentacji jeszcze na Stadionie Miejskim nie było. Zawodnicy wjechali na rowerach - i to nie byle jakich, bo ostrowskich rowerach miejskich. W ramach promocji ekologicznego transportu miejskiego na torze żużlowym pojawił się także autobus elektryczny. W ten nietypowy sposób zachęcano kibiców do korzystania z rowerów i miejskiej komunikacji, a wszystko to w celu ochrony środowiska. Podopieczni Romana Jankowskiego przyjecha-

MDM Komputery TŻ Ostrovia Ostrów Wielkopolski - Stainer Unia Kolejarz Rawicz 51: 39 MDM KOMPUTERY TŻ OSTROVIA OSTRÓW 51 9 Adam Ellis - 3 (0,0,3,0), 10 Kamil Brzozowski - 9 (3,2,1,d,3), 11 Renat Gafurow - 9 (1,1,3,3,1), 12 Zbigniew Suchecki - 12(3,3,2,2,2), 13 Nicolai Klindt - 15 (3,3,3,3,3), 14 Kamil Nowacki - 3 (2,0,1), 15 Marcel Studziński - 0 (0,0,0).

STAINER UNIA KOLEJARZ RAWICZ 39 1 Facundo Albin 5+1 (2,2,1,0) 2 Rafał Konopka 1+1 (1,d) 3 Jaimon Lidsey 12 (2,2,2,2,3,1) 4 Arkadiusz Pawlak 1+1 (0,1,0) 5 Damian Baliński 7+1 (1,3,1,1,1,d4) 6 Wiktor Trofimow 8 (3,1,2,2) 7 Szymon Szlauderbach 5 (1,2,2,0,u/w)

. LEKKOATLETYKA ZŁOTA SZTAFETA STALI LA

Stal LA najlepsza w punktacji zespołowej w Polsce Zawodnicy Stali LA Ostrów w kategorii U20 w sztafecie 4x100 metrów zostali mistrzami Polski. Fantastycznie spisali się reprezentanci Stali LA na Mistrzostwach Polski Sztafet, które odbyły się w Suwałkach. Ostrowscy juniorzy U20 zostali mistrzami kraju w sztafecie 4x100 metrów z nowym rekordem Ostrowa - 42,36 s. Sztafeta Stali LA biegła w składzie: Bartek Losy, Patryk Wykrota, Michał Tuczyński i Tomek Jankowski. Warto dodać, iż o medale w tej konkurencji rywalizowało aż 13 sztafet. Po tym wspaniałym występie, dokładnie trzy godziny później, rozgrywany był bieg sztafetowy 4x400 metrów. Trener Michał Walczak zgłosił do mistrzostw Polski U20 dwie sztafety 4x400 metrów. W skład pierwszej weszli trzej uczestnicy zwycięskiego zespołu 4x100 metrów: Patryk Wykrota, Tomek Jankowski i Bartek Losy. Zespół uzupełnił Michał Kalina. W drugim składzie znaleźli się: Michał Tuczyński, Robert Kulesza,

 Złota sztafeta Stali LA. Przemysław Rychter i Dawid Borowski. Pierwsza ostrowska sztafeta bardzo długo utrzymywała się na pierwszej pozycji. Ostatecznie ukończyli bieg za sztafetą AZS AFW Gdańsk zdobywając srebrne medale. Drugi zespół Stali LA został sklasyfikowany na VII pozycji (wśród 14. sztafet). - To najlepiej świadczy o potencjale naszych chłopaków mówi trener Michał Walczak.

Brązowy medal w sztafecie 4x100 metrów U16 zdobyli: Damian Drozdowski, Jakub Tuczyński, Jakub Robotnikowski i Jakub Szymczak. Bieg zakończyli z czasem 46,21 s. Klub z Ostrowa zajął pierwsze miejsce w Polsce w punktacji zespołowej i czwarte w klasyfikacji medalowej spośród ponad 50. uczestniczących klubów.

li do Ostrowa bez Bartosza Smektały, Dominika Kubery i Brady Kurtza, którzy tego samego dnia rywalizowali w PGE Ekstralidze. Mimo osłabienia rawiczanie od samego początku walczyli bardzo ambitnie o każdy punkt. Zawodnicy Kolejarza, ku zaskoczeniu miejscowych kibiców, po dwóch biagach wygrywali 7:5. Gospodarze po raz pierwszy wyszli na prowadzenie 16:14 po piątej gonitwie, którą para Ostrovii - Zbigniew Suchecki i Renat Gafurow - wygrała

4:2. W kolejnych pojedynkach trwała wymiana ciosów i po rozegraniu dwóch serii startów ta tablicy wyników był remis 24:24. Od tego momentu z biegu na bieg przewagę zaczęli budować sobie żużlowcy z Ostrowa. Wygrali trzy biegi, jeden zremisowali i po dwunastu wyścigach prowadzili 40:32. Trener Kolejarza starał się ratować wynik stosując rezerwy taktyczne. Niewiele to dało, gdyż ostrowianie nie dali już sobie odebrać zwycięstwa. Warto dodać, iż w spotkaniu tym

z bardzo dobrej strony pokazał się Nicolai Klindt. Duńczyk wywalczył kolejny komplet i był poza zasięgiem rywali. Liderem drugiej ligi jest Stal Rzeszów, która ma w swoim dorobku 17 punktów. Drugie miejsce zajmuje Ostrovia z 15 punktami. Podopieczni Mariusza Staszewskiego o kolejne ligowe zwycięstwo walczyć będą 1 lipca z Polonią w Bydgoszczy. Drużyna ta zajmuję 6. miejsce w tabeli i ma na swoim koncie 5 punktów.


gospodarka

16

nij się 20 18

WAKACJE NA FILMOWO DLA DZIECI

czerwiec-sierpień Kino KOMEDA

KONCERTY NA TARASIE 29.06., 27.07. / piątki / 20:30 TARAS przed OCK

LITERATURA JEST ZAWSZE NA MIEJSCU

5.-26.07. / czwartki / 19:00 FORUM SYNAGOGA

KINO POD KASZTANAMI

6.07., 20.07. / piątki / 21:00 TARAS przed OCK

ŚLADAMI OSTROWSKICH GLOBTROTERÓW 13.07. / piątek / 21:00 TARAS przed OCK

ORGANIZATOR: ostrowskie centrum kultury

Profile for opp-ostrow

Ostrow informator miejski 06/2018  

Ostrow informator miejski 06/2018  

Advertisement