a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

www.opp-ostrow.pl

ODWIEDŹ NASZĄ NOWĄ STRONĘ INTERNETOWĄ!

NR 6, LIPIEC 2016

ISSN 2450-8128

MIASTO

II edycja OBO

 strona 2

MIASTO

Darmowe autobusy dla dzieci

MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

MAMY TERENY INWESTYCYJNE!

 strona 2

MIASTO

Basen w budowie  strona 6 MZO S.A.

Nowy PSZOK  strona 7 WODKAN S.A.

Zapłacisz każdy rachunek  strona 11

BIURO NA GODZINY W OPP

 strona 15

Ta wiadomość na pewno zapisze się w historii ostrowskiego samorządu. W lipcu, miasto w drodze licytacji komorniczej, zakupiło 10 hektarów terenów inwestycyjnych pomiędzy ul. Wrocławską, a ul. Wysocką. Mamy teraz konkretny teren, który można proponować inwestorom chcącym związać się z Ostrowem Wielkopolskim. strona 3

Wymiana sieci przy Mertki

 strona 9

Zamów autobus w MZK  strona 10


2

II edycja OBO – wnioski ostrowian złożone! Aż 67 projektów mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego złożyli do II edycji Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego. – Kiedy w ubiegłym roku otrzymaliśmy 65 wniosków uznaliśmy to za znakomity wynik. W tym roku udało się go jeszcze nieznacznie poprawić. To pokazuje, że ostrowianie chcą mieć realny wpływ na zmiany w mieście i nie brakuje im ku temu pomysłów – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. W II edycji Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy mogli zgłaszać projekty w kategorii zadań tzw. „dużych” o wartości do 250 000 zł brutto oraz w kategorii zadań tzw. „małych” o wartości do 25 000 zł brutto. - Wprowadzenie dwóch kategorii zadań pozwoli na realizację większej liczby projektów. W II edycji OBO - na projekty „małe” przeznaczono kwotę 100 tysięcy złotych, natomiast na projekty „duże” 900 tysięcy złotych – wylicza prezydent miasta. Tzw. zadania „małe” dotyczą nie tylko spraw społecznych, takich jak warsztaty i konkursy z zakresu edukacji oraz wystawy i pikniki, ale także inwestycyjnych, które dotyczą m.in. budowy

siłowni zewnętrznych czy doposażenia placów zabaw. - W tej edycji zauważalny jest też wzrost ilości wniosków dotyczących zapewnienia mieszkańcom miasta szeroko pojętego bezpieczeństwa, a także kultywowania tradycji dotyczących ostrowskiej kolei. W tym roku ostrowianie stawiają również na sport i rekreację, dlatego wiele wniosków dotyczy siłowni zewnętrznych, boisk i ścieżek rowerowych – wymienia Beata Klimek. Łączna kwota wszystkich złożonych wniosków wynosi 7 119 842,43 zł (projekty „duże” łączna kwota 6 522 098,20 zł; projekty „małe” łączna kwota 597 744,23 zł).

Założenia II edycji OBO zostały przedstawione dziennikarzom podczas briefingu prasowego w Szkole Podstawowej nr 7.

Kolejne etapy tegorocznej edycji OBO: ■ do końca lipca odbywa się weryfikacja wniosków przez komórki merytoryczne, ■ pomiędzy 1 a 10 sierpnia odbędzie się losowanie numerów zadań, które mieszkańcy będą wpisy-

wać na karcie do głosowania. W tej edycji mieszkańcy mają prawo do oddania maksymalnie dwóch głosów na projekty „duże” i jednego głosu na „małe”, ■ po 10 sierpnia ostrowianie mają czas na promocję projektów zgłoszonych do budżetu, która może trwać do końca września czyli do zakończenia głosowania powszechnego, ■ od 1 do 30 września odbędzie się powszechne głosowanie, w którym ostrowianie zadecydują, jakie zadania będą realizowane w 2017 roku, ■ w okresie pomiędzy 1 a 20 października zostaną ogłoszone zwycięskie zadania II edycji OBO.

Boisko, które tu powstało było jednym ze zwycięskich zadań pierwszej edycji.

Darmowe autobusy dla dzieci i młodzieży W lipcu i sierpniu dzieci i młodzież do ukończenia nauki szkolnej w gimnazjum mogą bezpłatnie korzystać z autobusów. Ta wspólna inicjatywa Miejskiego Zakładu Komunikacji SA oraz władz miasta ma być wyjściem na przeciw tym, którzy wakacje spędzają w domu. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów autobusami MZK uprawione są dzieci od 5. roku życia do ukończenia nauki szkolnej w gimnazjum. Ulga obowiązuje od 1 lipca do 31 sierpnia br. wyłącznie w granicach administracyjnych miasta Ostrowa Wielkopolskiego. - W czasie dni wolnych od nauki szkolnej spora grupa dzieci i młodzieży odpoczywa w różnych miejscach naszego miasta - mówi prezydent Beata Klimek. - Chcąc umożliwić im dogodny dostęp do miejsc rekreacji i wypoczynku: basenów, „Orlików”, Parku Przygód na Piaskach czy boisk sportowych zaproponowaliśmy im bezpłatne przejazdy. Dzięki temu będą mogli wygodnie i bez dodatkowych kosztów przemieszać się swobodnie po różnych częściach miasta.

To dobra wiadomość SUPER.

Pamiętajmy – w wakacje dzieci jeżdżą za darmo.

- Ten pomysł ma także służyć promocji komunikacji miejskiej i zachęcić więcej osób do korzystania z tej formy transportu - dodaje Bartosz Ziółkowski, prezes MZK. - Liczymy na to, że rodzice mając świadomość, że tylko

opiekun płaci za bilet, a dzieci podróżują bezpłatnie, częściej będą decydować się na wybór komunikacji miejskiej. Należy tylko pamiętać, aby mieć przy sobie dokument stwierdzający wiek dziecka.

W Łodzi nikt na to nie wpadł.

Super sprawa, bardzo miły gest.

KOMUNIKAT Na terenie Urzędu Miejskiego, w gabinecie Przewodniczącego Rady Miejskiej, podczas prac porządkowych, zostało znalezione urządzenie mogące służyć do podsłuchu. Przewodniczący Jarosław Lisiecki o tym fakcie poinformował Prezydenta Miasta Beatę Klimek, która o zdarzeniu powiadomiła policje oraz prokuraturę. „Urządzenie podsłuchowe” zostało przekazane policji. Ponadto – zgodnie z procedurami zawartymi w art. 12 § 1 Kodeksu postępowania karnego – Prezydent Miasta oraz Przewodniczący Rady Miejskiej, 12.07.2016 roku, złożyli Wniosek o ściganie przestępstwa w Prokuraturze Rejonowej i Komendzie Powiatowej Policji. Obecnie trwa postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.


INFORMACJE

NR 6 | LIPIEC 2016 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

3

Mamy tereny inwestycyjne! Ta wiadomość na pewno zapisze się w historii ostrowskiego samorządu. W lipcu miasto w drodze licytacji komorniczej zakupiło ponad 10 hektarów terenów inwestycyjnych pomiędzy ul. Wrocławską, a ul. Wysocką. Mamy teraz konkretny teren, który można proponować inwestorom chcącym związać się z Ostrowem Wielkopolskim. Dotychczas miasto posiadało w swojej ofercie inwestycyjnej niewielkie tereny, które nie do końca spełniały oczekiwania potencjalnych inwestorów. Trudno było więc zabiegać o inwestora, kiedy nie można było nic mu zaproponować. Przymiarki do zakupu nowych terenów pod inwestycje były robione już w ubiegłym roku. Procedury związane z licytacją przedłużały się jednak, ponieważ dotychczasowy właściciel gruntów odwoływał się od postępowania. Ostatecznie do licytacji komorniczej doszło w lipcu tego roku. Mimo, że wadium upoważniające do startu w licytacji wpłaciły oprócz miasta dwie firmy, to tylko miasto ostatecznie przystąpiło do licytacji. Działki zakupione zostały za 4 mln złotych, czyli cenę wywoławczą. Jest to cena około 1 miliona złotych niższa, niż rynkowa wycena tych terenów.

- Ogromną bolączką Ostrowa Wielkopolskiego był brak własnych terenów inwestycyjnych. Dzisiaj każdy przedsiębiorca, który myśli o rozwijaniu swojego biznesu pierwsze kroki kieruje do magistratu i pyta o dostępność terenów. My nie mieliśmy wiele do zaoferowania, a w dzisiejszych czasach kluczowy jest też czas – inwestor nie chce go tracić na negocjacje z kilkoma właścicielami sąsiednich działek. Pójdzie tam, gdzie ma jednego, konkretnego partnera do rozmowy – mówi prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, Beata Klimek. Dwie zakupione działki mają łącznie powierzchnię ponad 10 hektarów. Zlokalizowane są one przy drodze krajowej, co dodatkowo wpływa na ich atrakcyjność. Teren dedykowany jest potencjalnym inwestorom, którzy chcieliby się związać z

To właśnie te tereny stały się własnością miasta.

Ostrowem, bo przeznaczony on jest na produkcję i działalność z nią związaną. - Chcę zaznaczyć, że pomysł zakupienia tych terenów inwestycyjnych od samego początku wspierała Rada Miejska, jest to wspólny sukces ostrowskiego

samorządu. Szczególnie dziękuję radnemu Wojciechowi Matuszczakowi, który od dawna zabiegał o poszerzenie oferty inwestycyjnej miasta. Myślę, że jest to jeden z lepszych dni w naszej samorządowej historii – dodaje Beata Klimek.

Prezydent z absolutorium

Ponad pół miliona na żłobek

Radni Rady Miejskiej udzielili absolutorium za rok 2015 prezydent Beacie Klimek. Absolutorium poparł nie tylko Klub Radnych „Przyjazny Ostrów”, ale także część radnych niezależnych oraz część radnych z Klubu Radnych PO.

Trwa modernizacja budynku, w którym do tej pory mieścił się miejski żłobek i Przedszkole nr 3. Oddział przedszkolny zostanie przeniesiony do nowego obiektu na osiedlu Pruślin. Budynek na ulicy Jankowskiego w całości służył będzie żłobkowi.

Prezydent Beata Klimek otrzymała absolutorium za 2015 rok.

- Od dwóch lat w Ostrowie nie rosną żadne opłaty komunalne - mówi prezydent Beata Klimek. - Odbudowujemy zaniedbaną infrastrukturę miejską, czyli ciepłociągi i wodociągi. Żelazną ręką trzymamy budżet - zmniejszyliśmy zadłużenie miasta, mamy nadwyżkę operacyjną. Rozwijamy budownictwo mieszkaniowe. W arcytrudnych warunkach dokończyliśmy budowę Ostrowskiego Parku Przemysłowego oraz Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów. To jest właśnie spójna polityka, której brak zarzuca mi grupa radnych PO. Zarzuty dotyczą także tego, że nie ma pieniędzy na Stadion Miejski. Przecież w ubiegłym roku, podczas głosowania nad budżetem, to właśnie radni zdjęli 1 mln zł ze stadionu, przesuwając go na drogi. Temat stadionu podniosła też Komisja Rewizyjna, która 4 głosami przeciw nie przegłosowała sprawozdania

prezydenta. Opinia komisji przesłana została do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która stwierdziła, że „wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie absolutorium został sformułowany z naruszeniem prawa i nie jest dostatecznie uzasadniony”. - Decyzja o udzieleniu absolutorium winna być oparta na podstawach merytorycznych – mówił podczas sesji radny Łukasz Jędrzejak. - Jako członek Komisji Rewizyjnej miałem okazję szczegółowego przeanalizowania wykonania budżetu i nie ulega wątpliwości, że budżet został wykonany z najwyższą starannością i z dobrymi wskaźnikami. Komisja Rewizyjna z absolutorium uczyniła oręż do walki politycznej. W głosowaniu absolutorium uzyskało większość głosami 12 radnych. 9 radnych było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

W budynku na ul. Jankowskiego trwają prace modernizacyjne.

Na prace modernizacyjne trwające w budynku przy ulicy Jankowskiego miasto uzyskało dotację celową w wysokości 566 412,00 zł. Podpisane w najbliższych dniach porozumienie pomiędzy miastem, a Wojewodą Wielkopolskim potwierdzi otrzymanie przez Ostrów środków na trwające prace budowlane. - Trwają prace mające na celu adaptację budynku Publicznego Przedszkola nr 3 na cele Żłobka Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Po modernizacji liczba miejsc w żłobku zwiększy się o ponad 60. Prace obejmują wymianę instalacji sanitarnej i elektrycznej, stolarki drzwiowej, okładzin schodów i balustrad, wymianę posadzek i malowanie pomieszczeń. W pomieszczeniach użytkowanych przez dzieci jest montowane niezbędne wyposażenie - m.in. łóżeczka, meble, krzesła, szafki na ubrania - mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa.

W ramach modernizacji powstają tu trzy nowe sale opieki, a budynek dostosowany zostaje do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Każda sala opieki będzie miała swoją łazienkę oraz pomieszczenie do składania leżaków. Ostrowski żłobek znajduje się na terenie największego osiedla mieszkaniowego w Ostrowie. Przy ulicach: Śmigielskiego, Komuny Paryskiej, Strzeleckiej, Paderewskiego zamieszkuje blisko 18 tysięcy ostrowian – niemal 25% ludności miasta. - Duży odsetek mieszkańców tych osiedli stanowią młode małżeństwa z małymi dziećmi. Dla wielu mam warunkiem powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim jest znalezienie miejsca w żłobku dla swojego dziecka. Brak miejsc zdecydowanie ten powrót utrudniał – dodaje Beata Klimek.


4

W skrócie: COK NA WITOSA OTWARTY RÓWNIEŻ W SOBOTY W Centrum Obsługi Klienta CRK S.A. w punkcie mieszczącym się na terenie targowiska przy ulicy Witosa, od 2 lipca 2016 roku, zmieniony został czas pracy. COK czynny jest również w soboty – od godziny 7.00 do 14.00. Od wtorku do piątku COK otwarty jest w godzinach 8.00 – 15.00. Punkt nieczynny jest w niedziele i poniedziałki. – Zmiana ta jest odpowiedzią na sygnały mieszkańców, którzy odwiedzają ostrowskie targowisko głównie w soboty. Ostrowianie chcieliby przy okazji zakupów móc także dokonać koniecznych opłat. Teraz jest to możliwe – wyjaśnia prezydent miasta.

TAŃSZE DLA RODZIN WIELODZIETNYCH Od 1 lipca 2016 roku ceny za zagospodarowanie odpadów komunalnych wynoszą, tak jak dotychczas: 11 zł za odpady segregowane oraz 19 zł za odpady niesegregowane. Nowością jest zniżka w opłatach dla rodzin wielodzietnych. Wynosi ona 30% i obejmuje każdego członka rodziny. Warunkiem uzyskania zniżki jest złożenie nowej deklaracji w Urzędzie Miejskim oraz posiadanie rządowej Karty Dużej Rodziny. - Wprowdzenie tej ulgi to odpowiedź na głosy przedstawicieli środowiska rodzin wielodzietnych, którzy podkreślali, że tzw. opłaty śmieciowe są dużym obciążeniem dla domowego budżetu - mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa. Wniosek na Kartę Dużej Rodziny można złożyć w Referacie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego (parter). Stąd przesyłane są one do Warszawy. Czas oczekiwania na wydanie karty może wynieść nawet do 2 miesięcy.

OSTRÓW CZWARTY W TYGODNIU SPORTU Wysokie, czwarte miejsce zajął Ostrów Wielkopolski w VIII Europejskim Tygodniu Sportu Dla Wszystkich, który odbywał się od 26 maja do 1 czerwca. Krajowa Federacja Sportu ogłosiła wyniki XXI Sportowego Turnieju Miast i Gmin. Ostrów potwierdził przynależność do czołówki w Sportowym Turnieju Miast i Gmin. Od kilku lat nasze miasto nie wypada poza pierwsza piątkę klasyfikacji. W tym roku sklasyfikowano 731 miast i gmin. Ostrów Wielkopolski w grupie miast od 40 do 100 tysięcy sklasyfikowany został na czwartym miejscu. Nasze miasto wyprzedziły tylko Puławy, Legnica i Kołobrzeg. Za Ostrowem Wielkopolskim miejsca premiowane nagrodami finansowymi zajęły kolejno: Przemyśl, Zgierz, Police, Suwałki, Siemianowice Śląskie, Piekary Śląskie, Słupsk i Skarżysko Kamienna. Nagrodami w VIII Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich jest sprzęt sportowy. Zwycięzca otrzyma sprzęt o wartości 7 tysięcy złotych. Do Ostrowa Wielkopolskiego, laureata czwartego miejsca trafi sprzęt o wartości 4 tysięcy złotych.

INFORMACJE

Remont na Langiewicza Miejski Zarząd Dróg rozstrzygnął przetarg na przebudowę nawierzchni ulicy Langiewicza w Ostrowie Wielkopolskim. Prace ruszą pod koniec lipca, jednak wcześniej wymieniona zostanie sieć wodociągowa wraz z przyłączami. Prace wykona Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego SA z Kalisza. Nowa nawierzchnia wykonana zostanie na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Wysockiej. W ramach przebudowy poszerzona zostanie nawierzchnia jezdni, położone zostaną krawężniki, z kostki betonowej zostanie ułożony nowy chodnik, powstaną nowe zjazdy do posesji. Budowane będą nowe wpusty deszczowe. Wydzielony zostanie także pas postojowy równoległy przy krawężniku lewostronnym. W projekcie przebudowy ul. Langie-

Na ul. Langiewicza powstanie kontrapas dla rowerzystów.

wicza przewidziano wydzielenie na jezdni kontrapasa (ścieżki) dla rowerów.Kontrapas będzie jedno-

kierunkowy i będzie miał kierunek przeciwny do kierunku ruchu pojazdów mechanicznych.

Chodnik i ścieżka rowerowa Rozpoczęły się prace przy budowie chodnika oraz ścieżki rowerowej na ulicy Poniatowskiego, na odcinku od ulicy Chłapowskiego do ulicy Głowackiego. Na tę inwestycje w budżecie miasta zabezpieczono 112 704,00 złote. Zamówienie obejmuje budowę chodnika z kostki betonowej o grubości 8 cm. Z tego typu kostki powstaną też indywidualne zjazdy. - Z myślą o sympatykach jednośladów, na tym odcinku powstanie również ścieżka rowerowa – informuje Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Termin wykonania zamówienia ustalono na 31.07.2016 roku, a wykonawcą prac budowlanych jest firma Gembiak – Mikstacki z Krotoszyna. W ubiegłym roku chodnik oraz

Przy ulicy Poniatowskiego powstaje chodnik i ścieżka rowerowa.

ścieżka rowerowa przy ulicy Poniatowskiego wybudowane zosta-

ły na odcinku pomiędzy ulicami Chłopickiego i Chłapowskiego

Regatowa z nową nawierzchnią Po opadach deszczu mieszkańcy ulicy Regatowej mieli poważne problemy z poruszaniem się i jazdą po tej ulicy, stąd potrzeba prac przy budowie nawierzchni ciągu pieszo - jezdnego. Powstanie tu również odwodnienie. Przetarg na budowę drogi został rozstrzygnięty pod koniec czerwca. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma z Krotoszyna. Na ulicy Regatowej wykonane zostaną roboty ziemne pod przyłącze kanalizacji deszczowej i koryta pod nawierzchnię pieszo-jezdną. W ramach zadania powstanie także odwodnienie. Nawierzchnia wykonana zostanie z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego. Zainstalowane zostanie także nowe oznakowanie pionowe. - W tegorocznym budżecie miasta zabezpieczyliśmy na ulicę Regatową 200 tys. złotych. Jednak po przeprowadzonym przetargu okazało się, że suma ta nie jest wystarczająca i nie pokryje wszystkich kosztów związanych z remontem

Koszt remontu ul. Regatowej wyniesie 210 700 złotych.

ulicy. Podczas czerwcowej sesji postanowiliśmy zwiększyć środki na to zadanie o ponad 10 tysięcy złotych. To kolejna ostrowska ulica, która zyskuje nawierzchnię z kostki brukowej, dzięki czemu jej użytkowanie przestanie być problemem

dla jej mieszkańców - mówi prezydent Beata Klimek. W remontowanym pasie drogowym występuje całkowita sieć uzbrojenia podziemnego: wodociąg, kanalizacja, kable energetyczne i telekomunikacyjne.


INFORMACJE

NR 6 | LIPIEC 2016 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

Sportowa i Hebanowa modernizowane Kompleksowe prace budowlane trwają na dwóch ulicach osiedla Pruślin. Przy ulicy Sportowej trwa obecnie budowa sieci wodociągowej oraz kanału deszczowego. Te same prace wykonane zostaną również na ulicy Hebanowej. Po ich zakończeniu obie ulice zyskają nową nawierzchnię. Na początku czerwca tego roku spółka WODKAN rozstrzygnęła przetarg na kolejny etap rozbudowy systemu wodociągowego Ostrowa Wielkopolskiego. Nazwa zadanie, to: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej, Hebanowej i bocznej od ul. Hebanowej”. Do przetargu stanęły 4 firmy, a najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Melikan z Ostrowa. - Rozpoczynamy tę inwestycję, a w jej ramach, na wspomnianych ulicach, na długości 531,5m, wykonana zostanie sieć wodociągowa z rur o średnicy 125 mm – mówi Marek Karolczak, prezes ostrowskiego WODKAN-u. Jednocześnie, przy ulicy Sportowej powstaje właśnie kanał deszczowy. Następnie przyjdzie kolej na ulice Hebanową. Na to zadanie Miejski Zarząd Dróg rozstrzygnął przetarg w maju tego roku. I tu również, spośród dziewięciu zgłoszeń, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Melikan. - W celu odwodnienia nawierzchni jezdni, na długości 997 metrów, powstaje tu kanał deszczowy z rur PVC o średnicy 315 mm – informuje Marcin Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg. Zgodnie z zapisami przetargo-

W skrócie: KONKURS DLA MŁODYCH PASJONATÓW FOTOGRAFII Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pod nazwą „Niezwykła przyroda w obiektywie”. Prace można zgłaszać do 17 sierpnia 2016 roku. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs tylko 1 fotografię. Zdjęcia powinny być wykonane techniką cyfrową. W konkursie biorą udział wyłącznie zdjęcia kolorowe. Fotografie wraz z Kartą zgłoszenia, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”, należy dostarczyć do Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 18 (pokój 202 lub 218) lub przesłać pocztą na ww. adres do 17 sierpnia 2016 r.

Ulice: Sportowa i Hebanowa zyskają sieć wodociągową oraz kanały deszczowe. Następnie przyjdzie czas na nawierzchnię.

wymi prace przy Sportowej i Hebanowej potrwają do końca sierpnia tego roku. - Po zakończeniu budowy sieci wodociągowej oraz kanału deszczowego przyjdzie czas na nową nawierzchnię obu ulic. Zostanie ona wykonana z kostki brukowej – dodaje Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Na długości 683 metrów ulicy Sportowej, wraz z łącznikami w kierunku ulicy Świetlicowej, powstanie nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie

z kruszywa łamanego. MZD już w czerwcu rozstrzygnął przetarg na tę inwestycję. Wykona ją firma Gembiak – Mikstacki z Krotoszyna. Podobnie sprawa ma się w przypadku nawierzchni ulicy Hebanowej budowanej wraz z łącznikami w kierunku ulicy Mahoniowej. Po przebudowie jej mieszkańcy poruszać się będą ulicą wykonaną z tego samego typu kostki betonowej, jak w przypadku ulicy Sportowej. Będzie to 653-metrowy odcinek jezdni, a wykonawcą inwestycji będzie firma Eurobud z Odolanowa.

Przebudowywany kanał deszczowy Ulica Rejtana w Ostrowie Wielkopolskim, przy okazji większych opadów, była systematycznie zalewana i zamieniała się w rzekę. Na ulicy Rejtana trwa właśnie budowa sieci deszczowej. Zakres inwestycji obejmuje budowę kanalizacji deszczowej z rur kielichowych o średnicy 600 mm, na długości 529 metrów oraz rur kielichowych o średnicy 400 mm na długości 2 metrów. - W ulicy istnieje kanał deszczowy, jednak średnica rur jest niewystarczająca do zebrania dużych opadów deszczu. Stąd potrzeba przebudowy kanału – mówi Marek Karolczak, prezes ostrowskiego WODKAN-u. – By jednak skutecznie zebrać opad konieczna będzie także przebudowa kanału w sąsiednich ulicach. Inwestycja ta powinna jednak poprawić sytuację na Rejtana. Poza samą kanalizacją zamontowane zostaną tu studnie betonowe z żeliwnym włazem (8 włazów z małą wentylacją, 8 włazów bez wentylacji), wykonana zostanie

5

ROZPOCZĘŁA SIĘ RENOWACJA POMNIKA Do połowy września potrwają prace przy remoncie Pomnika Powstańców Wielkopolskich przy ul. Wrocławskiej. Obecnie rozebrano schody. Konserwacji zostanie poddana także tablica pomnika. Oprócz remontowanych schodów i posadzki przed pomnikiem, które pokryte zostaną granitem strzegomskim, zostanie także odnowiona płyta pomnika. W miejsce istniejących zniszczonych tynków na ścianach położone zostaną nowe tynki cementowo-wapienne oraz wykonane zostanie opierzenie. Okładzina z płytek marmurowych zostanie oczyszczona oraz zaimpregnowana. Z obu stron schodów wykonane zostaną skarpy pokryte niską zielenią. Istniejące przy pomniku lampy zostaną zachowane, a dodatkowo przed centralną ścianą pomnika umieszczony zostanie palnik na biopaliwo. Remont ma zakończyć się 15 września. Prace wykonuje firma M-5 Budownictwo Ogólne i Drogowe z Gorzyc Wielkich.

RATING OSTROWA UTRZYMANY

Większa średnica rur sieci deszczowej pozwoli na szybszy przepływ wód opadowych.

także przebudowa sieci gazowej na długości 10 metrów oraz przebudowa przyłączy gazowych na długości 5 metrów. W maju tego roku spółka WODKAN rozstrzygnęła przetarg na to

zadanie i podpisała umowę z wykonawcą. Do przetargu przystąpiły trzy podmioty, a najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Budokan z Ostrowa . Według planu prace zakończone zostaną 15.09.2016 roku.

Agencja ratingowa Fitch Ratings utrzymała dotychczasowy rating krajowy Ostrowa Wielkopolskiego na poziomie „A (pol)”, perspektywa: stabilna. Po analizie zarządzania budżetem Fitch spodziewa się, że w latach 2016 – 2018 Ostrów utrzyma dobre wyniki operacyjne. Według prognoz Fitch, nadwyżka operacyjna średnio wyniesie 30 mln zł i będzie wystarczająca do pełnej obsługi zadłużenia, szacowanej na 13 mln zł rocznie. W 2015 r. nadwyżka operacyjna wyniosła 33 mln zł i była trzykrotnie wyższa od obsługi zadłużenia. Fitch zakłada, że miasto będzie ubiegać się o fundusze unijne dostępne w ramach perspektywy 2014 - 2020 na dofinansowanie wydatków majątkowych. Wdrożenie nowych inwestycji współfinansowanych środkami unijnymi spodziewane jest po 2017r. Bezrobocie w mieście w maju w 2016 r. (5,2%) było niższe od średniej krajowej (9,1%) i maleje od 2010 r.


6

INFORMACJE

Basen w budowie

Intensywne prace budowlane prowadzone są na terenie Basenu Miejskiego przy ulicy Paderewskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Obecnie montowane są komory techniczne niecek basenowych, rozpoczęła się także budowa budynków – użytkowego oraz technicznego. Główna część prac zrealizowana zostanie w tym roku. Na 2017 rok przewidziano wykonanie odbiorów technicznych oraz przeprowadzenie niezbędnych kontroli, tak, by obiekt był do dyspozycji ostrowian już w przyszłorocznym sezonie letnim. Zewnętrzny basen przy ulicy Paderewskiego w Ostrowie składał się będzie z trzech niecek: - niecki rekreacyjnej o powierzchni lustra wody około 912 m2 (w jej obrębie wydzielone zostaną 3 tory pływackie o długości 25m), - niecki rekreacyjnej, 195 m2, - niecki dziecięcej, 67 m2. - W tej chwili trwają prace polegające na stabilizacji dna w miejscu, gdzie znajdować się będzie duża niecka basenu – podłoże przygotowywane jest

Obiekt posiadał będzie bardzo dużą ilość urządzeń rekreacyjnych, m.in.: ■ sztuczną rzekę, ■ ławki podwodne z masażem powietrznym,

■ grotę sztucznej fali, ■ masaż karku, ■ gejzery powietrzne, ■ grzybki wodne, ■ masaż ścienny z ławką, ■ leżanki powietrzne, ■ zjeżdżalnie dla dzieci, ■ zjeżdżalnie dla dorosłych, ■ zabawki wodne dla dzieci.

do ulokowania niecki ze stali szlachetnej. Częściowo niecka została wykonana i znajduje się już na placu budowy. Wykonawca rozpoczą już jej montaż. – mówi Wojciech Białas, prezes Miejskiego Zakładu Zieleni. Równocześnie powstają także dwie komory techniczne - komora techniczna K1 z podziałem na komorę suchą (tam znajdować się będą pompy) i mokrą (tam zbierana będzie nadwyżka wody z basenu i przekazywana do systemu filtrów). Komora ta obsługiwać będzie dużą nieckę basenu. Komora

techniczna K2, z jednakowym podziałem, obsłuży mniejsze niecki. Trwają też prace przy budowie budynku użytkowego. - Znajda się tutaj kasy, pomieszczenie ratowników, pomieszczenie do udzielania pierwszej pomocy, a także sanitariaty i część techniczna. W budynku tym przewidzieliśmy również bar oraz ogródek gastronomiczny – wymienia Beata Klimek, prezydent Ostrowa. Jednocześnie trwa budowa budynku technicznego z pomieszczeniami na filtry oraz magazynami.

Zagospodarowany zostanie także teren wokół basenu. - Do dyspozycji osób, które korzystać będą z obiektu przygotujemy tarasy ziemne, a także plażę trawiastą o powierzchni ponad 3 000m2, na których będą mogli wypoczywać mieszkancy miasta– dodaje prezydent miasta. Znajdzie się tu również miejsce na stanowiska dla ratowników, a także elementy małej architektury, m.in.: ławki, niecki ze stali nierdzewnej z prysznicami, latarnie oświetleniowe, nowe nasadzenia zieleni.

Obiekt przy ulicy Paderewskiego jest dla ostrowian miejscem bardzo ważnym. Pokazały to spotkania z mieszkańcami, podczas których rozmawialiśmy o przyszłości tego miejsca. Obecnie trwają prace budowlane, które przebiegają zgodnie z harmonogramem. Pilnujemy terminów, by można było korzystać z basenu już latem przyszłego roku. Będzie to nowoczesny obiekt z wieloma atrakcjami, a Basen Miejski znów stanie się miejscem chętnie odwiedzanym przez całe rodziny.

Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego


GOSPODARKA

NR 6 | LIPIEC 2016 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

MZO

7

ODDAJ ODPADY ZA DARMO W PSZOK-U PRZY BATOREGO

Nowy PSZOK w Ostrowie

Od początku lipca w Ostrowie Wielkopolskim działa drugi Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Został on zlokalizowany na terenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej przy ulicy Batorego. 1 lipca br. Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. otworzył w Ostrowie drugi Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. To dobra wiadomość dla ostrowian mieszkających w zachodniej części miasta. – Dotychczas mieszkańcy tej części Ostrowa musieli przewozić odpady na drugą część miasta, aż na ulicę Staroprzygodzką - mówi Andrzej Strykowski, prezes Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. w Ostrowie. - Obecnie nie ma już takiej potrzeby, a odpady, m.in. chemikalia, zużyte opony, odpady zielone czy zużyty sprzęt elektroniczny mogą nieodpłatnie złożyć w nowym punkcie. Nowy PSZOK jest zlokalizowany przy ulicy Batorego 35 - wjazd na teren PSZOK usytuowany jest

od ulicy Lotniczej. PSZOK jest czynny od wtorku do piątku od godz. 7.30 do 16.30 oraz w sobotę od godz. 8.00 do 12.00. W poniedziałki PSZOK jest nieczynny. Należy pamiętać, że odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie, z nieruchomości zamieszkałych, odpady takie jak: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 1 m³ rocznie od gospodarstwa, przy czym wymaga się wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów niebezpiecznych. - Należy pamiętać, że w przy-

padku dostarczenia odpadów budowlano-rozbiórkowych w ilości większej niż 1 m³ rocznie, mieszkaniec jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości określonej w cenniku, ponad ilość zwolnioną z opłaty - dodaje prezes Andrzej Strykowski. PSZOK nie odbiera odpadów: zawierających azbest, szyb samochodowych, szkła zbrojonego i hartowanego, części samochodowych, odpadów nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej weryfikacji (n. bez etykiet), odpadów w opakowaniach cieknących, wszystkich odpadów spoza gospodarstwa domowego, odpadów w ilościach wskazujących na to że pochodzą z działalności gospodarczej, zmieszanych odpadów komunalnych, popiołu, tekstyliów, odzieży i obuwia.

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest dostępny na stronie internetowej Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. www.mzo.com.pl oraz w PSZOK-u. Kontakt: PSZOK, tel. (62) 737 20 17, e-mail: pszok@mzo.com.pl

W zachodniej części Ostrowa od lipca br. działa drugi Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.


8

GOSPODARKA

MZGM MIESZKAŃCY ODPRACOWUJĄ ZADŁUŻENIE

MZGM remontuje lokale komunalne

OBNIŻKA ZALICZEK ZA CENTRALNE OGRZEWANIE

Od 1 lipca br. w większości budynków wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej, będących w zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej MZGM sp. z o.o., nastąpiła obniżka zaliczek pobierana na potrzeby zużycia energii cieplnej. Średnia wysokość zaliczki została obniżona o ok. 11 proc. Powyższa sytuacja jest spowodowana działaniami podjętymi przez spółkę w ostatnich latach w zakresie zwiększania efektywności energetycznej budynków. Poniesiono nakłady finansowe na realizację prac związanych m. in. z wydzieleniem indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach, montażem zaworów termostatycznych. Ponadto dokonywano wymiany stolarki okiennej w lokalach jak również na częściach wspólnych nieruchomości. Realizowano ocieplenie w całości budynków lub ich części składowych. Realizacja powyżej podanych zadań skutkuje niższym zużyciem energii cieplnej w budynkach oraz opłatami dystrybucyjnymi wyrażonymi w comiesięcznych fakturach z OZC S.A. Pobierane zaliczki za centralne ogrzewanie od mieszkańców, każdorazowo podlegają rozliczeniu po zakończeniu roku kalendarzowego, wg faktycznie poniesionych kosztów. Należy nadmienić, że w bieżącym roku termomodernizacji zostaną poddane m.in. budynki przy ul. Dalbora 15, Harcerskiej 5 i 11, Żwirki 25 oraz zakończono ocieplenie elewacji budynku przy ul. Komuny Paryskiej 4 Istotną przesłanką umożliwiającą obniżenie zaliczek na poczet centralnego ogrzewania jest fakt, że Ostrowski Zakład Ciepłowniczy OZC S.A. kolejny rok z rzędu nie dokonał podwyżki opłat za dostarczenie energii cieplnej do budynków na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

W bieżącym roku na liście osób uprawnionych do zawarcia umowy na lokal komunalny w Ostrowie Wielkopolskim zostało zakwalifikowanych 55 rodzin. Ustawowym obowiązkiem samorządu gminnego jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców w zakresie gospodarki mieszkaniowej. W tym celu corocznie Urząd Miejski tworzy listę osób uprawnionych do zawarcia umowy na najem lokalu komunalnego. Warunkiem ujęcia na liście osób uprawnionych do otrzymania mieszkania jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku w wyznaczonym terminie, jak również spełnienie wszystkich warunków formalnych ujętych w uchwale Rady Miejskiej. Za weryfikację, tworzenie listy osób uprawnionych odpowiedzialna jest komisja mieszkaniowa funkcjonująca przy Prezydencie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. W bieżącym roku na liście uprawnionych do zawarcia umowy na lokal komunalny zostało zakwalifikowanych 55 rodzin. Obejmowanie nowych lokali odbywa się w wyniku odzyskiwanych pustostanów od poprzednich użytkowników. W tym celu Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, odpowiedzialny za zarządzanie budynkami wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, sukcesywnie remontuje pustostany lokali mieszkalnych do ponownego zasiedlenia. W zdecydowanej większości przypadków spółka

Mieszkania po remenocie prezentują się okazale. odzyskuje lokale od poprzednich użytkowników w bardzo złym stanie technicznym, nierzadko wręcz zdewastowane. - Powyższa sytuacja powoduje konieczność wykonania w nich, przed ponownym zasiedleniem, generalnych remontów - mówi Ryszard Wiśniewski, prezes MZGM. - Prace obejmują m.in. malowanie ścian, sufitów, wymianę podłóg, stolarki okiennej, instalacji wodno -kanalizacyjnej jak również montaż nowych urządzeń sanitarnych, a to powoduje ponoszenie dużych nakładów finansowych. W części lokali, dotychczas ogrzewanych poprzez zamonto-

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Kościuszki 14

Tel.: (62) 738 70 90 www: www.mzgm.pl e-mail: mzgm@mzgm.pl

W każdym z mieszkań znajduje się nowa kuchenka.

wane piece stałopalne węglowe oraz niewyposażone w indywidualne łazienki wewnątrz lokalu, jeśli istnieją możliwości techniczne, wykonywana jest instalacja centralnego ogrzewania oraz wydzielane są pomieszczenia łazienek wewnątrz lokali. Mając na względzie obowiązek przygotowania lokali do zasiedlenia w celu zrealizowania listy osób uprawnionych do zawarcia umowy na lokal komunalny MZGM ogłosił kolejny w tym roku przetarg nieograniczony w celu wyłonienia firmy zewnętrznej odpowiedzialnej za wykonanie remontu części pustostanów. - Należy w tym miejscu nadmienić, że część lokali remontowana jest przez pracowników Zespołu Utrzymania Technicznego spółki, jak również osoby odpracowujące zadłużenie powstałe wskutek zalegania z opłatami wobec MZGM w ramach funkcjonującego programu umożliwiającego odpracowanie zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego - mówi Ryszard Wiśniewski. Powyższa sytuacja umożliwia optymalizację kosztów wydatkowanych z budżetu spółki na remont lokali, co skutkuje możliwością wykonania większej ilości remontów substancji mieszkaniowej w ramach posiadanych środków finansowych.


GOSPODARKA

NR 6 | LIPIEC 2016 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

OZC

WYMIANA SIECI CIEPŁOWNICZEJ PRZY UL. MERTKI ROZPOCZĘTA

Sieć z instalacją alarmową

Ruszyły prace związane z całkowitą wymianą kanałowej sieci ciepłowniczej na nowoczesną sieć w technologii preizolowanej przy ulicy Mertki w Ostrowie. Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. rozpoczął realizację jednego z najważniejszych zadań remontowo – modernizacyjnych ostatnich lat, polegającego na kompleksowej wymianie wysokoparametrowej kanałowej sieci ciepłowniczej (2xDN200) wraz z przyłączami na sieć ciepłowniczą wykonaną w technologii preizolowanej. - Działania związane z wymianą sieci ciepłowniczej spółka realizuje z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw ciepła i poprawy sprawności działania sieci ciepłowniczej oraz radykalnym zmniejszeniu strat ciepła przy przesyle – mówi Marian Kupijaj, prezes Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. Wykonawcą tego zadania, który wyłoniony został na drodze przetargu nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego PBO – Ostrów Sp. z o.o. Odcinek sieci ciepłowniczej kanałowej (2xDN200) będzie przebudowany od istniejącej komory w ulicy Mertki/Asnyka do komory na wysokości budynku Biedronki i dalej do budynków grupowych węzłów cieplnych przy ul. Komuny Paryskiej 31 i ul. Strzeleckiej 92 wraz z przyłączami do budynków Mertki 7,9,12, Komuny Paryskiej 41 i Paderewskiego 36. W Ostrowie Wielkopolskim w latach rozwoju systemów ciepłowniczych w latach sześćdziesiątych i następnych, najbardziej popularnym systemem budowy rurociągów był system kanałowy. Zaizolowane wełną mineralną rury umieszczane były w betonowych kanałach łukowych przechodzących pod powierzchnią ziemi. Instalacje te obarczone były zasadniczą wadą związaną z przedostawaniem się wód gruntowych do kanałów. Niektóre ciepłociągi przez lata pływały w wodzie a jedynym rozwiązaniem tego problemu było instalowanie pomp do odpompowywania wody. Jak wynika z obserwacji rurociągów eksploatowanych przez te lata, stan ich pod względem termoizolacyjności i korozyjności rur

Stan komory ciepłowniczej przed modernizacją.

jest wysoce niezadawalający. W czasie eksploatacji sieci ciepłowniczej w takich warunkach powłoki izolacyjne ulegały zniszczeniu w wyniku zawilgocenia materiału izolacyjnego i skruszeniu włókien waty szklanej powłok termoizolacyjnych. W obecnie stosowanej technologii ten przestarzały system jest wymieniany na system preizolowany. Elementy preizolowane składają się z rury przewodowej wykonanej z niskostopowej stali, izolacji z pianki poliuretanowej oraz zewnętrznego płaszcza wykonanego z polietylenu o wysokiej gęstości. - Dzięki zastosowaniu w systemie rur preizolowanych instalacji alarmowej jesteśmy w stanie natychmiast z dużą dokładnością zlokalizować ewentualne awarie na rurociągu i podjąć się szybkiego jej usunięcia – dodaje Marian Kupijaj. Trudny logistycznie temat wymiany sieci ciepłowniczej przy ulicy Mertki spółka stara się zrealizować przy jak najmniejszych uciążliwościach dla mieszkańców związanych z koniecznymi przerwami w dostawie ciepłej wody.

- Mówimy tu o najnowocześniejszej metodzie zastosowanej po raz pierwszy w Ostrowie Wielkopolskim polegającej na zastosowaniu podczas realizacji zadania węża elastycznego położonego na powierzchni ziemi wzdłuż wymienianego rurociągu (tzw. spinki), który umożliwia ciągłe dostarczenie ciepła do pokrycia zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową – tłumaczy Mariusz Bolach, dyrektor techniczny Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. - W związku z takim podejściem do tematu nie będzie przerwy sezonowej w okresie wykonywania prac, tak jak to bywało w latach ubiegłych. Mieszkańcy odczują jedynie brak ciepłej wody w momencie przepięcia spinki. Obecnie realizowane zadanie stanowi pierwszy etap modernizacji sieci ciepłowniczej w Ostrowie Wielkopolskim. - Mamy jeszcze w mieście wiele sieci i komór ciepłowniczych będących w podobnym stanie – twierdzi prezes Marian Kupijaj. - Spółka OZC ma w planach dalsze działania w latach następnych, gdyż stan sieci cieplnych, w wyniku wieloletnich zaniedbań, jest wysoce niezadowalający. Prace będą prowadzone aż do skutku. Spółka mimo iż nie podnosi cen na swoje usługi, to w wyniku wszechstronnych działań oszczędnościowych wypracuje konieczne środki finansowe potrzebne na realizację następnych etapów prac. OSTROWSKI ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY S.A.

Kontakt: 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wysocka 57 Pogotowie ciepłownicze: tel. 993 www: www.ozcsa.pl e-mail: ozc@ozcsa.pl

9


10

GOSPODARKA

MZK

MZK ZAPEWNIA MIŁĄ OBSŁUGĘ I BEZPIECZNĄ PODRÓŻ

Organizujesz wycieczkę? Zamów autobus w MZK

JAK ZAMÓWIĆ AUTOBUS?

Aby wynająć autobus należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta MZK S.A. (telefon: (62) 737 61 17). Pracownik sprawdzi, które autobusy są dostępne konkretnego dnia, a także poda szacunkowy koszt wynajmu (należy określić datę i godzinę wyjazdu oraz przyjazdu, a także miejsce podróży). Oczywiście koszt faktyczny na fakturze może się różnić, gdyż jest ona wystawiana dopiero po powrocie na podstawie karty drogowej zawierającej faktyczną ilość czasu oraz kilometrów wynajmu. Podczas rozmowy telefonicznej możliwe jest wstępne zarezerwowanie autobusu - należy podać dane rezerwującego, datę, planowane miejsce podróży oraz telefon kontaktowy. Po zapoznaniu się telefonicznie ze szczegółami oferty na konkretny wyjazd, konieczne jest przesłanie na adres mailowy (marketing@mzk-ostrow. com.pl) wypełnionego druku zamówienia dostępnego na stronie internetowej MZK w zakładce „Wynajem autobusów”. Należy w nim określić liczbę osób do przewozu, datę i godzinę podstawienia oraz zwolnienia pojazdu, określić trasę przejazdu, wskazać imiennie osobę upoważnioną do wydawania kierowcy dyspozycji zgodnie z warunkami najmu, podać sposób uregulowania należności oraz płatnika. W odpowiedzi na tak przesłany druk, wysyłany jest mail potwierdzający przyjęcie zamówienia. Należy pamiętać, że zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia na własny koszt osobnego pomieszczenia dla wypoczynku kierowcy. W przypadku nie zapewnienia osobnego pomieszczenia dla wypoczynku kierowcy, zamawiający pokryje poniesione przez kierowcę koszty noclegów (dotyczy wyjazdów powyżej jednego dnia). Czas wynajmu autobusu oraz trasa liczy się od momentu wyjazdu autobusu z siedziby MZK do momentu powrotu autobusu do siedziby MZK. Zamawiający pokrywa opłatę parkingową, autostradową oraz płatne odcinki dróg.

Autobusy turystyczne oferowane przez ostrowską spółkę pod wynajem są wysokiej klasy, komfortowe i bardzo dobrze wyposażone. MZK zapewnia także miłą obsługę i bezpieczeństwo podróży.

W OFERCIE SPÓŁKI ZNAJDUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCE AUTOBUSY: AUTOSAN - 39 MIEJSC Wygodne fotele lotnicze wyposażone w pasy bezpieczeństwa, klimatyzacja, mikrofon, przystosowany do przewozu uczniów oraz wózka inwalidzkiego.

IRISBUS CROSSWAY - 53 MIEJSCA

MERCEDES BENZ - 52 MIEJSCA + 1 PILOT

Wygodne, uchylne fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, klimatyzacja, zestaw dvd oraz mikrofon.

Wygodne fotele oraz mikrofon.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do wynajmowania autobusów, a w razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości służymy pomocą - czekamy na kontakt pod numerem telefonu (62) 737 61 17 w godzinach od 7.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku.

Kontakt: Miejski Zakład Komunikacji S.A. 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Lotnicza 30 tel . 62 73 76 110 www: www.mzk-ostrow.com.pl

SOLBUS - 45 MIEJSC + 1 PILOT AUTOBUS NISKOPODŁOGOWY autobus do przewozów lokalnych, posiadający 28 miejsc dla pasażerów oraz miejsce dla wózka inwalidzkiego.

wygodne fotele lotnicze wyposażone w pasy bezpieczeństwa, klimatyzacja, dvd, indywidualne oświetlenie, indywidualne nawiewy powietrza oraz mikrofon.


GOSPODARKA

NR 6 | LIPIEC 2016 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

11

WODKAN

BEZPIECZNE I SZYBKIE PRZELEWY

W WODKAN-ie zapłacisz każdy rachunek

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., rozszerzając zakres swojej działalności, od 1 lipca br., funkcjonuje jako agent krajowej instytucji płatniczej BillBird S.A., która świadczy usługi przekazu pieniężnego. - W Biurze Obsługi Klienta w siedzibie spółki przyjmujemy zapłaty nie tylko naszych rachunków - mówi Marek Karolczak, prezes WODKAN-u. - W godzinach otwarcia stanowiska kasowego - od 7.00 do 13.30 - można uregulować rachunki za gaz, prąd, telefon i wszelkie inne. Usługa ,,Moje Rachunki’’, to alternatywny wobec płacenia na poczcie czy w banku sposób, regulowania swoich domowych zobowiązań. Gwarantujemy szybką i sprawną obsługę. Dokonanie płatności jest bardzo proste. Po przekazaniu rachunku kasjer za pomocą czytnika kodów kreskowych odczyta zawarte w kodzie informacje lub - w przypadku braku kodu - wprowadzi je ręcznie, a następnie poinformuje o kwocie płatności i należnej prowizji. Po otrzymaniu gotówki transakcja zostanie zaakceptowana i kasjer wyda wpłacającemu paragon - dowód wpłaty, który należy zachować oraz zwróci rachunek. - Kwoty prowizji, jakie zapłacą klienci za oferowaną przez BillBird

W Biurze Obsługi Klienta można zapłacić każdy rachunek.

usługę przekazu pieniężnego, są bardzo atrakcyjne - podkreśla Marek Karolczak, prezes WODKAN-u. Jeżeli prowizja wynosi powyżej 0,99 zł, przy płatnościach o wartości powyżej 1000 zł, poza wskazaną wyżej prowizją, będzie pobierana dodatkowa opłata transakcyjna w wysokości 0,3 proc. od wartości wpłaty. W kasie spółki można doładować telefon działający w sys-

Aktualnie obowiązujące prowizje wynoszą: ■ 0,00 zł - przy zapłacie rachunków wystawionych przez: WODKAN, MZGM Sp. z o.o., OZC S.A., Ostrowską Spółdzielnię Mieszkaniową, Przedsiębiorstwo PROMAX, Ostrowskie TBS oraz wpłaty na rzecz 4life Direct ■ 0,99 zł - gaz (PGNiG) ■ 0,99 zł - prąd (ENEA) ■ 1,99 zł - prąd (TAURON, PGE, ENERGA, RWE POLSKA) ■ 1,49 zł - telefon (Orange Polska (telefon komórkowy), PLUS, T-MOBILE, PLAY) ■ 1,99 zł - telefon (Orange Polska (telefon stacjonarny), NETIA, NOM, NOVUM ■ 2,49 zł - ZUS, US, KRUS ■ 1,99 zł - przy wszystkich pozostałych rachunkach z kodem kreskowym oraz rachunkach lub płatnościach wymagających ręcznego wprowadzenia danych ■ 2,99 zł - dla usługi „SZYBKI PRZEKAZ” - rachunek bankowy odbiorcy płatności zostanie uznany w dniu zapłaty jeżeli wpłata będzie dokonana do godz. 12.00, w kolejnym dniu roboczym - przy wpłacie dokonanej po godz. 12.00.

temie pre-paid - bez ponoszenia dodatkowych kosztów. WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. oferuje również usługę sprzedaży doładowań energetycznych. Usługa ta polega na wydruku przez terminal paragonu z kodem zasilającym, który następnie klient wprowadza za pomocą klawiatury do przedpłatowego licznika energii. Sprzedaż doładowań jest bardzo prosta i szybka: klient podaje kasjerowi kartę identyfikacyjną licznika z kodem kreskowym, kasjer skanuje kod, klient podaje kasjerowi kwotę na jaką chce zakupić doładowanie, system łączy się z serwerem BillBird i zwrotnie dostaje kod zasilający, terminal drukuje paragon z kodem, kasjer pobiera zapłatę i wydaje klientowi paragon z kodem. Koszt wykonania doładowania licznika prądu wynosi każdorazowo 3,99 zł. Osoby posiadające „kartę do rozliczeń rzeczywistych energii elektrycznej” mogą dokonać w kasie WODKAN-u rozliczenia zużycia energii płacąc opłatę transakcyjną w wysokości jedynie 1,99 zł. BillBird S.A. gwarantuje bezpieczeństwo przepływu środków finansowych i szybkie ich dotarcie do wystawców rachunków. Zapraszamy do Biura Obsługi Klienta - ul. Partyzancka 27 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 13.30.

WODKAN NIE ZWALNIA TEMPA WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w ostatnim czasie zakończyło pięć kolejnych ważnych dla mieszkańców Ostrowa inwestycji, a kolejne są w trakcie realizacji. Po stronie zakończonych zadań zaliczyć należy m.in. renowację bezwykopową sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Reymonta i Wrocławskiej. Prace obejmowały wykonanie bezwykopowej renowacji kanału deszczowego, polegającej na wprowadzeniu przez studnie rewizyjne do wnętrza kanału wkładu elastycznego z tkaniny technicznej nasączonej żywicami termoutwardzalnymi oraz z włóknem szklanym nasączonym żywicą poliestrową utwardzoną przy pomocy promieni UV, o wytrzymałości obwodowej rękawa min. 2kN. Zakończone zostały również roboty budowlano-montażowe przy budowie przyłączy wodociągowych w ulicy Gorzyckiej, Mylnej i Zębcowskiej oraz Okólnej, Radłowskiej, Powstańców Śląskich i Traugutta. Spółka wykonała także rozbudowę systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej w ulicy Brzoskwiniowej oraz wybudowano przyłącza wodociągowe w ulicy Wiejskiej. Natomiast w trakcie realizacji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla Pruślin w ul. Jaworowej, w ul. Klubowej, w ul. Osiedle Leśne i w rejonie ulicy Osiedle Leśne, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Danysza, Szczecińskiej, Grunwaldzkiej, Raszkowskiej. W ul. Rejtana budowana jest sieć kanalizacji deszczowej. Trwają również prace przy budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej, Hebanowej i bocznej od ul. Hebanowej, a także sieci wodociągowej w rejonie ul. Zębcowskiej. Zaś przy ul. Langiewicza trwa wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz renowacja magistrali wodociągowej. W trakcie jest opracowanie projektu wstępnego i PFU modernizacji instalacji technologicznych na Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowie Wielkopolskim oraz zaprojektowanie, dostawa, montaż z uruchomieniem fabrycznie nowej wagi samochodowej zagłębionej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie. WODKAN S.A. 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Partyzancka 27 Biuro Obsługi Klienta: tel. 62 738 77 30, tel. 62 738 77 37 tel. 62 738 77 18, fax 62 735 36 90 www: www.wodkan.com.pl e-mail: biuro@wodkan.com.pl


12

GOSPODARKA

JESIENIĄ RUSZĄ PRACE MODERNIZACYJNE ZIELENIAKA PRZY TOMCZEKA

Stragany przy Targowej jak nowe Zakończone zostały prace malarskie straganów metalowych przy ulicy Targowej. Nowe barwy, które otrzymały stanowiska handlowe spowodowały znaczną ich przemianę i poprawę. - Z ponurego wizerunku stragany zmieniły się na przyjazne handlowo miejsca pracy – mówi Ewa Psztyr, prezes spółki Targowiska Miejskie. Przypomnijmy. Spółka Targowiska Miejskie S.A. w lutym i marcu br. przeprowadziła remont dwóch rzędów straganów usytuowanych na dwóch sektorach przylegających do ul. Targowej. Wówczas wymieniono zniszczone poszycie dachów, zaopatrzono je w świetliki, wykonano nowe rynny oraz zadaszono przejścia dla pieszych z materiału przepuszczającego światło. W następnych miesiącach przeprowadzano prace konserwatorskie konstrukcji metalowych. Przemalowane zostały konstrukcje stalowe, stoły i skrzynie magazynowe z koloru ciemnego gra-

natu na nowy odcień tzw. jasną „kość słoniową”. Uzyskano tym sposobem oczekiwany efekt przejrzystości pod zadaszeniami. - Mamy nadzieję, że obecnie handlowcom przyjemniej się pracuje, a klientom targowiska bezpieczniej dokonuje zakupów – dodaje Ewa Psztyr. Ponadto poprzez to, że jest większy dopływ dziennego światła można łatwiej zaprezentować kolorystykę sprzedawanych towarów. Także klientom nie dokuczają opady atmosferyczne. Obecnie Spółka Targowiska Miejskie S.A. przygotowuje się do modernizacji zieleniaków przy ul. Tomczeka i M. Konopnickiej. Projekty budowlane są już gotowe, a Spółka oczekuje na uzyskanie pozwolenia na budowę. Jesienią 2016 roku prace modernizacyjne rozpoczną się na zieleniaku przy ul. Tomczeka.

Na targowisku przy ul. Głogowskiej odmalowane zostały stragany.

fot.: Tomasz Wojciechowski/wlkp24.info

TATARAK MUSIC FESTIVAL 2016

Jubileuszowy Tatarak Piąta edycja Tatarak Music Festival już za nami. Festiwal odbył się na ośrodku Piaski - Szczygliczka od 16 do 17 lipca. W tym roku na dwóch scenach bitowych - BEAT Stage - znana z poprzednich edycji i DEEPERSENSE Stage - całkowita nowość na TMF zagrali: BEAT STAGE - Easy, Glasse, Leon/PL, Miód, MiT (Haman & TomTo), neeVald, Piotr Bejnar, Sincz; DEEPERSENSE Stage - CJ Art, Abyss,

Primal & Proxima Centauri, Ambrotos, Marcooz, Dzida. To oni stworzyli niepowtarzalny klimat, który przeniósł uczestników „do innego świata....”: deco - Pszczoła UV, oświetlenie - Adrian Kempa / adrian-kempa. com, wizualizacje - vj Stereoko.tv. Festiwal wsparło Miasto Ostrów.

Tatarak Music Festival cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży.


GOSPODARKA

NR 6 | LIPIEC 2016 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

13

OSTROWSKIE TBS MA PONAD 308 LOKALI MIESZKALNYCH

Mieszkania z umiarkowanym czynszem Ostrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego funkcjonuje na rynku od 2003 roku. Obecnie spółka posiada 15 budynków, w których znajduje się 308 mieszkań. Spółka powstała na podstawie uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z 31 stycznia 2003. Pierwsze Zgromadzenie Wspólników odbyło się 7 sierpnia 2003 roku. Wówczas uchwalono Akt Założycielski wraz z regulaminem spółki, który następnie zatwierdził prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Jedynym właści-

cielem spółki jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, która posiada 100 proc. udziałów. - Podstawowym celem działalności Ostrowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego jest budowanie domów mieszkalnych i eksploatacja budynków na zasadach najmu po umiarkowanych czynszach - mówi Pa-

weł Woźniak, prezes Ostrowskiego TBS. - Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim dla rodzin, które ze względu na dochody nie mogą zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych na zasadach komercyjnych. Nasza spółka wynajmuje także lokale użytkowe oraz garaże znajdujące się w zarządzanych budynkach.

Ostrowska spółka dysponuje obecnie 15 budynkami, w których znajduje się 308 mieszkań, 8 lokali użytkowych i 18 garaży. Powierzchnia użytkowa wszystkich lokali w zasobie Ostrowskiego TBS przekracza 16 tysięcy metrów kwadratowych. W zasobach spółki zamieszkuje blisko 750 osób.

Liczba mieszkań w zasobach Ostrowskiego TBS ul. Konopnickiej 54 A, B, C, D ul. Konopnickiej 56 A, B, C ul. Konopnickiej 58 ul. Konopnickiej 60 ul. Kadłubka 1 A, B, C, D ul. Żylińskiej 2 ul. Żylińskiej 4 ul. Kujawska 11 A, B ul. Kujawska 13 A, B ul. Kujawska 21 A, B ul. Kujawska 23 ul. Kujawska 25 A, B ul. Wodna 24 A ul. Wodna 24 B ul. Wodna 24 C

- 38 mieszkań; - 28 mieszkań; - 9 mieszkań; - 6 mieszkań; - 38 mieszkań; - 6 mieszkań; - 9 mieszkań; - 24 mieszkania; - 24 mieszkania; - 24 mieszkań; - 12 mieszkań; - 18 mieszkań; - 24 mieszkań; - 24 mieszkań; - 24 mieszkań.

Pierwsze bloki Ostrowskiego TBS powstały przy ul. Konopnickiej.


14

INFORMACJE

TELEFONY ALARMOWE POGOTOWIE RATUNKOWE tel. alarmowy- tel. 999 MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO tel. 62 738 89 40, 62 738 89 46 POLICJA tel. 997 Komenda Powiatowa Policji sekretariat: tel. 62 737 72 10, centrala: 62 737 72 00 STRAŻ MIEJSKA ul. Kościuszki 12a sekretariat tel. 62 738 89 43 dyżurny: tel. 62 738 89 40 STRAŻ POŻARNA tel. 998 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej tel. 62 332 42 90 POGOTOWIE ENERGETYCZNE tel. 991 POGOTOWIE GAZOWE tel. 992 Zakład Gazowniczy tel. 62 737 99 80 POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE tel. 994 tel. 62 738 77 12 POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE tel. 993 tel. 62 735 86 30 POWIATOWA STACJA SANITARNOEPIDEMIOLOGICZNA tel. 62 737 89 00

Gdzie dostaniesz Informator?

Ostrów Informator Miejski dostarczany jest do domów i mieszkań, ale można go także odebrać w czterech punktach na terenie miasta:

■ Referat Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego

w Ostrowie (parter), al. Powstańców Wielkopolskich 18

■ Centrum Obsługi Klienta, ul. Partyzancka 27 ■ Centrum Obsługi Klienta, ul. Asnyka 8 ■ Ostrowski Park Przemysłowy, ul. Wrocławska 93F

HOLOWANIE 24H tel. 62 736 79 33

Adres redakcji ul. Wrocławska 93F 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. 62 720 47 62, kom. 724 717 771 e-mail: redakcja@opp-ostrow.pl www.opp-ostrow.pl www.fb.com/oppostrow Redaktor naczelny Mikołaj Kostka

Wydawca Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. Druk POLSKA PRESS Sp. z o.o. Drukarnia Wrocław, ul. Kolejowa 7 Nakład: 25 000 Redakcja nie odpowiada za treść reklam, tekstów promocyjnych oraz listów.


SPORT

NR 6 | LIPIEC 2016 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

PRZYGOTOWANIA KOSZYKARZY BM SLAM STAL DO SEZONU

Jeszcze szukają zawodników

15

54. BIEG REPUBLIKI OSTROWSKIEJ

Ruszyły zapisy, nie zwlekaj

Zawodnicy BM Slam Stal przygotowania do nowego sezonu rozpoczną od zajęć w Ostrowie. We wrześniu wezmą udział w trzech turniejach towarzyskich. Rozegrają także kilka spotkań kontrolnych. Gry sparingowe ostrowianie rozpoczną w Rumunii, w mieście Oradea. Rywalami żółto-niebieskich będą tam m.in. gospodarze, mistrzowie tego kraju, a także uznana w Europie drużyna Partizan Belgrad oraz MZT Skopje i AS Monaco. Turniej odbędzie się od 8 do 12 września. Następnie „Stalówka” wybierze się w podróż do Radomia (16-18 września) oraz Lublina (23-25 września). Na początku października klub BM Slam Stal będzie organizatorem upamiętniającego pamięć Izabeli Kaczmarek memoriału, który naturalnie odbędzie się w Ostrowie. Póki co, kontrakty z BM Slam Stal podpisało sześciu zawodników: Aaron Johnson, Christo Nikołow, Tomasz Ochońko, Łukasz Majewski, Adam Kaczmarzyk oraz Mateusz Zębski. Do drużyny dołączy jeszcze polski zawodnik na pozycję numer 4. Poza tym Zoran Sretenović

fot. Rafał Jakubowicz

23 października odbędzie się 54. Bieg Republiki OstrowKoszykarze BM Slam Stal Ostrów przygotowania do nowego skiej. Organizatorzy przyjmują już zapisy. sezonu rozpoczną 16 sierpnia. Inauguracja rozgrywek zaplanowana została na 8 października.

Zapisy przyjmowane będą do 16 października br. lub do wyczerpania limitu miejsc, wyłącznie drogą elektroniczną. Koszykarze BM Slam Stal przygotowania do sezonu rozpoczną w połowie sierpnia.

zamierza pozyskać jeszcze trójkę, bądź czwórkę zawodników zagranicznych: strzelca i dwóch środkowych. - Mamy na naszej liście życzeń kilku utalentowanych zawodników - mówi Paweł Matuszewski, prezes BM Slam Stal Ostrów. - Cały czas jednak jeszcze się rozglądamy i szukamy jak najlepszych koszykarzy.

PUCHAR SUPERLIGI DARTA W ŁODZI

Ostrowska darterka najlepsza Ostrowianka Anna Kowalczyk została mistrzynią tegorocznych rozgrywek Superligi Polskiej Organizacji Darta. Przez cały sezon ligowy, w poszczególnych regionach kraju, rozgrywane są eliminacje do finału. Ostrów tworzy region wraz z Krotoszynem. Najlepsi zawodnicy rozgrywek kwalifikują się do rozgrywanych raz w roku finałów. W tegorocznych rozgrywkach najlepszą wśród pań okazała się Anna Kowalczyk, zawodniczka Ostrowskiej Ligi Darta, która w finale pokonała 5:3 Agatę Fidelus z Kazimierzy Wielkiej. - To właśnie dla takich chwil systematycznie się trenuje - mówi Anna Kowalczyk. - Trzy lata zajęło mi dojście do poziomu umożliwiającego zwycięstwo w tak ważnych rozgrywkach. To jednak nie czas żeby odpuszczać, a moment by przyłożyć się jeszcze bardziej, skoro widać efekty pracy. Dziś Superliga, a za rok powalczę o lepsze miejsce w mistrzostwach Polski. To największy, jak do tej pory, sukces zawodników zrzeszonych w Ostrowskiej Lidze Darta. Weekend Mistrzowski Polskiej Organizacji Darta 2016 zorganizowany został w Łodzi.

Anna Kowalczyk mistrzynią Superligi.

Warto dodać, że to był bardzo udany sezon dla Anny Kowalczyk, która zwyciężyła również w rozgrywkach organizowanych w Krotoszynie i Pleszewie. W tegorocznych Otwartych Mistrzostwach Ostrowa Wielkopolskiego zajęła drugą pozycję.

Trasa biegu tradycyjnie będzie wiodła ulicami Ostrowa i liczyć będzie 10 kilometrów. Start i meta usytuowane będą na Rynku. Sam bieg składa się z dwóch pętli, każda po 5 kilometrów. Warto dodać, że trasa posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Bieg Republiki Ostrowskiej zaliczany będzie do Grand Prix Wielkopolski w biegach ulicznych na 10 km. Warto dodać, że trzy razy bieg ten wygrywał jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy ostrowski biegacz, Sławomir Majusiak.

Zapisy przyjmowane będą do 16 października br. lub do wyczerpania limitu miejsc (900 osób), wyłącznie drogą elektroniczną pod linkiem: https://online.datasport.pl/zapisy/ portal/zawody.php?zawody=2452 Organizatorem 54. Biegu Republiki Ostrowskiej jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, a współorganizatorami są: Klub Sportowy ICE-MAT Team, ICE MAT Chłodnictwo Zbigniew Matysik oraz Klub Sportowy Maraton.


16

Profile for opp-ostrow

Ostrów informator miejski 06  

Ostrów informator miejski 06  

Advertisement