a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

MIASTO

MIASTO

MIASTO

MIASTO

Arena Ostrów Inteligentne Będą tężnie raport z budowy w Parku Miejskim przejścia w mieście 4 strona 2

4 strona 3

NR 5 (40), MAJ 2019

4 strona 3

ISSN 2450-8128

majOSTaszki na zdjęciach

4 strona 6

MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

EKOLOGICZNE

AUTOBUSYJUŻ W MIEŚCIE

4 strona 11

CRK

ŻUŻEL

NOWE POMYSŁY OSTROWSKIEGO KLUBU

4strona 15

OSTRÓW WZOREM DLA KIELC

4 strony 8

Zaadoptuj zwierzaka

4 strona 14

WODKAN

Wielka modernizacja sieci kanalizacyjnej

4 strona 7


gospodarka informacje

2

ARENA OSTRÓW

Nowy zbiornik powstaje na Kamiennej

Trwają prace na terenie budowy hali widowiskowo – sportowej. Obecnie przygotowywany jest grunt pod utworzenie miejsc parkingowych. Kolejne prace to wykonanie zbrojenia pod część fundamentów.

Przy ulicy Kamiennej trwa budowa kolejnego zbiornika retencyjnego na terenie Ostrowa. Inwestycja ma być gotowa latem tego roku. - Zwiększamy bezpieczeństwo miasta i jego mieszkańców przed negatywnymi skutkami opadów i roztopów – mówi prezydent Beata Klimek.

raport z budowy

Teren przy ulicy Wojska Polskiego został ogrodzony, pojawiło się już mnóstwo ciężkiego sprzętu. Jednak, jak zapewnia wykonawca inwestycji, będzie go jeszcze więcej. - Ostrowska hala to ogromna, warta ponad 31 milionów złotych, inwestycja. Jedna z najważniejszych w obecnej kadencji, ale również w całej historii ostrowskiego samorządu. Każdy kolejny dzień robót przybliża nas do dnia zakończenia budowy Areny Ostrów, który zaplanowany został na 31 sierpnia 2020 roku – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Wykonawca rozpoczął prace na początku maja tego roku. Od tej pory wykonano: - ogrodzenie i zaplecze budowy, - zdemontowano część istniejącego utwardzenia terenu, - wymianę gruntu (około

n Otwarcie Areny Ostrów zaplanowano na lato 2020 roku. 2m nasypu niekontrolowanego), - wykopy pod część fundamentów, - usunięta została kolizja z ciepłociągiem OZC, - rozpoczęto przygotowanie przyłączy wod-kan, - rozpoczęto przygotowanie terenu pod nowy parking, - w trakcie przygotowania są żelbetowe i stalowe elementy prefabrykowane pod konstrukcję hali, - w najbliższych dniach na teren budowy dostar-

czone zostanie zbrojenie pod część fundamentów. Po wykonaniu wykopów planowane jest wykonanie warstwy betonu podkładowego, a następnie ustawienie zbrojenia w wykopach. Po odbiorze wykonanych zbrojeń wykonawca przystąpi do betonowania pierwszej części fundamentów, równocześnie nadal będą trwały prace związane z wymianą gruntu i przygotowaniem terenu pod nowy parking.

Umowa na rewitalizację podpisana! Prezydent Beata Klimek podpisała umowę o wartości 8 mln 559 tys. 570 zł na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach projektu „Rewitalizacja przestrzeni publicznej traktu w centrum miasta, a więc modernizacji ciągu ulic: Pl. Rowińskiego, Wiosny Ludów, Kolejowa – Salon Miejski w Ostrowie Wielkopolskim”. Prace potrwają do końca października przyszłego roku, a ich efekt z pewnością odmieni centrum naszego miasta. Ciąg ulic Plac Rowińskiego, Wiosny Ludów, Kolejowa i przekształcony zostanie w tzw. woonerf, czyli miejsce, które łączy funkcje ulicy, deptaku i miejsca spotkań mieszkańców. - Dzięki rewitalizacji tego 700-metrowego odcinka powstanie kolejne miejsce, gdzie będzie można organizować spotkania integracyjne, wystawy i festiwale uliczne - mówi prezydent Beata Klimek. - W przestrzeni tej zostaną również rozmieszczone nowe ławki i elementy małej architektury, nasadzona zostanie zieleń i zamontowane nowe oświetlenie. Skwer przy pl.

n Podpisanie umowy oznacza rozpoczęcie prac projektowych. Rowińskiego będzie kolejnym miejscem, gdzie można będzie usiąść i odpocząć podczas spaceru. Projekt obejmujący także rewitalizację Amfiteatru Miejskiego, Ogródków Jordanowskich oraz modernizację Sali Sesyjnej współfinansowany jest przez Unię

Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wartość projektu to 11 260 706,22 zł. Miasto pozyskało na ten cel dofinansowanie w kwocie 8 973 889,78 zł.

Zbiornik będzie miał powierzchnię niemal 4000 m2 i pojemność prawie 5000 m3. Jego głównym zadaniem będzie zminimalizowanie spływów wody z rejonu ulic: Klasztorna – Sadowa – Strzelecka do kanalizacji deszczowej i znaczne zmniejszenie w  niej przepływów podczas ulewnych deszczów i gwałtownych roztopów. Inwestycję realizuje Zakład Handlowo – Usługowy Arkadiusz Jaranowski z  Międzyrzecza, który wygrał przetarg ogłoszony przez Miejski Zarząd Dróg. Umowa z wykonawca podpisana została 3 kwietnia br. Termin gwarancji na prace budowlane zawarty w ofercie wyniósł 60 miesięcy. Pierwsze wykonane zostały prace przygotowawcze - pomiary i niwelacja terenu oraz jego oczyszczenie. Następnie przyszedł czas

n Zbiornik gotowy będzie już latem tego roku. na roboty ziemne. Wykonywane są wykopy, a także formowanie i zagęszczanie skarp zbiornika. - Budowa zbiornika przy Kamiennej, czyli w górnym biegu Strugi, ma spowodować, by napływ wody do niej był jak najmniejszy. Inwestycja ta ma być gotowa latem tego roku i zwięk-

szyć nasze bezpieczeństwo przed negatywnymi skutkami obfitych opadów i roztopów – dodaje Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Zgodnie z umową prace budowlane powinny zostać zakończone do 31 sierpnia 2019 roku. Ich koszt to 684 464,18 zł.

Urząd w trakcie termomodernizacji Trwa termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego. Obiekt nie tylko zyska nową, estetyczną elewację, ale poprawie ulegnie efektywność energetyczna budynku. Na budynku zamontowane zostanie także nowe podświetlane logo Miasta oraz herb Ostrowa Wielkopolskiego. Ściany budynku zostały docieplone, wymieniono również stolarkę okienną. Docelowo zostanie wymieniona także stolarka drzwiowa oraz bramy garażowe znajdujące się w budynku. Na dachu Urzędu Miejskiego, po uprzednim jego dociepleniu, zostały zamontowane panele fotowoltaiczne. W całym budynku zainstalowana została także wentylacja mechaniczna. Na oknach od strony południowej, wschodniej i zachodniej umieszczone zostaną folie UV. Nowe sufity zostały także wykonane na korytarzach i w Referacie Obsługi Mieszkańca. Na terenie urzędu wykonane zostało także nowe oświetlenie ewakuacyjne oraz oświetlenie korytarzy, klatek schodowych i sali obsługi. - Termomodernizacja to nie tylko efektywność energetyczna budynku, ale także

n Na dachu urzędu zamontowano panele fotowoltaiczne. komfort obsługi mieszkańca, na który się ona przekłada mówi prezydent Beata Klimek. - Każdy, kto załatwiał sprawy urzędowe w okresie letnim doskonale wie, jak uciążliwe było to nie tylko dla samych urzędników, którzy przez cały dzień przebywali w rozgrzanych pomieszczeniach, ale także dla

mieszkańców, którzy przychodzili do Urzędu Miejskiego na kilka minut. Teraz ten komfort obsługi z pewnością się poprawi, a budynek zyska też estetyczną, nowoczesną elewację. Wartość inwestycji to pond 3,7 mln zł, z 1,7 mln zł pochodzić będzie ze środków unijnych.


gospodarka informacje

NR 5 (40) | MAJ 2019 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

Będą tężnie w Parku Miejskim Jeszcze w tym roku w Parku Miejskim staną miejskie tężnie solankowe. To znana forma haloterapii. Spacer oraz inhalacje w tężni solankowej to jedna z najprzyjemniejszych form terapii w przewlekłych chorobach górnych dróg oddechowych, a także alergii. Już kilka sesji po 30 minut pozwala zaobserwować znaczną poprawę samopoczucia. Dla zdrowia pobyt w  tężni solankowej jest równoznaczny z kilkudniowym pobytem nad morzem. Dobroczynny wypływ mikroklimatu powstającego wokół tężni doceniany jest od wieków przez kuracjuszy na całym świecie. Tężnie solankowe są już nie tylko domeną miejscowości uzdrowiskowych. Coraz częściej można spotkać je w centrach dużych miejskich aglomeracji, bo to także jedna z form walki ze smogiem i dużym zanieczyszczeniem powietrza. Solankowy mikroklimat pozwala nawilżyć oraz po-

n W czerwcu ogłoszony zostanie przetarg na tę inwestycję. budzić drogi oddechowe, które szybciej pozbywają się zanieczyszczeń. - Wiem, że nasi mieszkańcy już nie mogą doczekać się tej inwestycji. Teraz nie będzie trzeba jeździć do sanatorium, aby skorzystać z tej formy te-

rapii. Wystarczy znaleźć kilka minut na spacer do Parku Miejskiego - mówi prezydent Beata Klimek. - W dobie wszechobecnych alergii takie rozwiązanie na pewno poprawi samopoczucie i komfort życia naszych mieszkańców.

Ostrów walczy z ksenofobią W ramach akcji „Czyste miasto na wiosnę. Ostrów przeciw wandalizmowi, rasizmowi, ksenofobii” zamalowana została ściana budynku zlokalizowanego w pobliżu Starego Cmentarza. - Powinniśmy wszyscy solidarnie walczyć o to, by nasze miasto było miastem bezpiecznym, tolerancyjnym, przyjaznym ludziom, dlatego będziemy tę akcję kontynuować – zapewnia Beata Klimek, prezydent Ostrowa. Symboliczne zamalowywanie ściany zniszczonej przez wandali odbyło się przy udziale współwłaściciela budynku, członków stowarzyszenia Rowerowy Ostrów oraz RE-Ewolucja, strażników miejskich oraz mieszkańców miasta. - Dziękuję ostrowianom, którzy w geście solidarności przyszli dziś zaprotestować z nami przeciwko wszystkim tym znakom na murach, które pojawiają się w naszym mieście, na które nie ma naszej zgody. Dziękuję wszystkim, którzy walczą z różnymi przejawami ksenofobii, z wandalizmem, rasizmem, z nieakceptowalnymi słowami i  symbolami – mówi prezydent Ostrowa. Budynek przy Starym Cmentarzu nie jest oczywiście jedynym miejscem, na którym widnieją napisy zawierające mowę nienawiści. Straż Miejska w ramach prac prewencyjnych również

3

Inteligentne przejścia pojawią się w Ostrowie Ostrów Wielkopolski wraz z samorządową spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe, której Miasto jest jednym z największych udziałowców, modernizuje oświetlenie uliczne. Kolejnym jej etapem będzie stworzenie inteligentnych przejść dla pieszych. W maju tego roku spółka podpisała umowę na prace projektowe. Do 6 grudnia 2019 roku powstanie dokumentacja projektowo – budowlana, szczegółowa specyfikacja techniczna oraz kosztorys inwestorski. Kolejny etap modernizacji ostrowskiego oświetlenia polegał będzie na wykonaniu sześciu inteligentnych przejść dla pieszych. Znajdą się one przy ulicach: Wrocławskiej (dwa przejścia przy Rondzie Bankowym), Głogowskiej (dwa przejścia przy rondzie), Kościuszki (jedno przejście przy rondzie), Grabowskiej (jedno przejście, w pobliży ulicy Osiedle Leśne). - Lokalizacje te zostały wybrane ze względu na potrzebę poprawy w tych miejscach bezpieczeństwa pieszych. Są to przejścia, z których piesi korzystają bardzo często, a ich oświetlenie jest niewystarczające – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa. Będą to przejścia wyposażone w inteligentny system wykrywania pieszych Lumi Motion EPC 300 II

n Nowy system zwiększy bezpieczeństwo przechodniów. firmy Philips. W tych miejscach zastosowane zostaną oprawy LED typu Digistreet firmy Phillips wyposażone w optykę dedykowaną do przejść dla pieszych oraz system zdalnego zarządzania oświetleniem CityTouch. - Oznacza to, że wyposażony w kamery system analizuje obraz pieszego i oświetla nie tyle samo przejście i jego strefę, ale głównie sylwetkę pieszego, lub pieszych, którzy aktualnie znajdują się na przejściu. Kiedy nie ma ruchu pieszego oprawy mogą zmniejszyć natężenie oświe-

tlenia, co pozwoli na mniejsze zużycie energii elektrycznej. Kiedy pieszy zbliża się do przejścia zostaje wykryty przez autonomiczną kamerę, a system znów go doświetla, czyniąc go bezpiecznym. Dodatkowo, w jezdni, zainstalowane zostaną również tzw. markery ostrzegawcze, które sygnalizują kierowcy, że zbliża się do przejścia – wyjaśnia Maciej Witczak, prezes spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe. Montaż systemu zaplanowany został na początek przyszłego roku.

246 wniosków na wymianę pieców 246 wniosków o udzielenie dotacji na wymianę pieców węglowych na ekologiczne źródła energii wpłynęło w tym roku do Urzędu Miejskiego. Trwa weryfikacja wniosków i przygotowywanie umów - uruchomiono już zostały pierwsze dotacje.

n W akcję zaangażowali się również przechodnie - napisy zostały zamalowane.

zamalowuje ściany z pokryte niestosownymi hasłami, m.in. ogrodzenie stadionu przy ul. Kilińskiego. W ramach akcji wykorzystano łącznie 80 litrów farby przeznaczonej specjalnie pod powierzchnie zewnętrzne. Zakup farb oraz niezbędnego sprzętu został sfinansowany ze środków Wydziału Gospodarki Komunalnej i   Ochrony Śro-

dowiska Urzędu Miejskiego oraz przy wsparciu sponsora, który bezpłatnie przekazał 20 litrów farby - jest nim P.P.H. „KER” Tadeusz Ziętek z siedzibą przy ul. Wiklinowej 35 w Ostrowie Wielkopolskim, któremu należą się ogromne podziękowania. Na zakończenie akcji każdy z jej uczestników otrzymał na pamiątkę sadzonki bratków.

- Dotychczas, dzięki naszemu miejskiemu programowi wymiany pieców węglowych udało nam się w mieście zlikwidować ponad 300 dymiących kominów - mówi prezydent Beata Klimek. - Wciąż jeszcze wiele do zrobienia przed nami, ale niesłabnące zainteresowanie tym programem dowodzi, że jest on potrzebny. Mieszkańcy są coraz bardziej świadomi ekologicznie i  chcą dbać o nasze środowisko i powietrze. W tym roku wpłynęło 199 wniosków z budynków jednorodzinnych oraz 47 wniosków z budynków jednolokalowych. Mieszkańcy domów jednorodzinnych najczęściej wybierali ogrzewanie gazowe (187 wniosków), w kilku

n Dzięki dotacjom kolejne piece zostaną zlikwidowane. przypadkach także podłączenie do sieci cieplnej (6 wniosków) i pompę ciepła (6 wniosków). Właściciele budynków wielolokalowych wskazywali na ogrzewanie gazowe (27 wniosków), podłączenie do

sieci cieplnej (19 wniosków) oraz ogrzewanie elektryczne (1 wniosek). W tym roku w budżecie miasta na wymianę pieców na ekologiczne źródła energii zarezerwowano kwotę 1,25 mln zł.


fotorelacja gospodarka

4

Setki mieszkańców na objeździe (europejskich) inwestycji Już od kilku lat, zawsze pierwszego dnia maja, mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego mają okazję, by z bliska obejrzeć miejskie inwestycje – te już zakończone i te w trakcie realizacji. Zainteresowanie objazdem było ogromne. Sprzed ostrowskiego Urzędu Miejskiego wyruszyło aż 7 autobusów wypełnionych mieszkańcami Miasta. W tym roku, w związku z 15. rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, uczestnicy zwiedzili inwestycje powstające przy współudziale pieniędzy unijnych.

n

Ostrowska Mediateka to połączenie wiedzy i nowoczesności. Miasto pozyskało na nią aż 2 829 561,26 zł dofinansowania.

Zanim jednak konwój autobusów wyruszył w trasę, nieopodal, w Parku Miejskim, miała miejsce jeszcze jedna uroczystość. Jubileusz wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej upamiętniono posadzeniem symbolicznego Platanu Europejskiego. - 15 lat temu Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Dzięki pieniądzom z Unii modernizujemy miejską infrastrukturę, ostrowscy uczniowie poznają rówieśników z innych krajów, a granice przekraczamy bez paszportów. Piętnasta rocznica to znakomity czas na świętowanie i podsumowanie naszej obecności w europejskiej wspólnocie. To symboliczne drzewo powinno nam przypominać, jak bardzo rozwinął się Ostrów wła-

śnie dzięki unijnym dofinansowaniom, o które tak skutecznie walczymy każdego roku – mówi Beta Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Punktualnie w południe autobusy wyruszyły w trasę. Tegoroczny objazd stał pod znakiem europejskich inwestycji. Mieszkańcy mieli okazje zobaczyć:

n

W ostrowskim objeździe po inwestycjach udział wzięły setki mieszkańców naszego Miasta.

Przedszkole przy ul. Grabowskiej utworzone w budynku starej Szkoły Podstawowej nr 5 - piękny przykład rewitalizacji starego budynku na który pozyskano 1,6 mln zł dofinansowania z UE, Zbiornik Retencyjny przy ul. Torowej który ma zabezpieczyć tę część miasta przed negatywnymi skutkami intensywnych opadów. Wartość tego przedsięwzięcia to 4,5 mln zł, z czego 3 mln zł to fundusze unijne.

Centrum Przesiadkowe to element rekordowego w historii naszego miasta projektu wartego 42 mln zł, na który pozyskaliśmy 32 mln zł dotacji unijnej -

- Należy podkreślić, że bez finansowego wsparcia, wielu inwestycji nie udałoby się nam zrealizować. Szczególnie 1 maja, w 15. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, powinniśmy

za darmo doładować samochód elektryczny. Ostrów stawia na ekologię!

Tłumy ostrowian odwiedziły również Centrum Przesiadkowe. Powstało ono w ramach ogromnego, wartego ponad 42 mln projektu, na który Ostrów otrzymał blisko 32 mln dofinansowania.

projektu, który ma promować zrównoważony transport miejski,

Mediatekę czyli nowoczesną bibliotekę multimedialną, która kosztowała 3,4 mln zł, a która dzięki środkom unijnym kosztowała miasto jedynie 0,5 mln zł z miejskiego budżetu,

n Na terenie ostrowskiego Centrum Przesiadkowego można

n

pamiętać, że Ostrów może się tak dynamicznie rozwijać właśnie dzięki wsparciu funduszy unijnych. Na przestrzeni minionych 15 lat do naszego miasta trafiło 181,7 mln zł w ramach projektów

n Modernizacja przedszkola przy ulicy Grabowskiej również możliwa była dzięki pieniądzom z UE. W tym przypadku wsparcie unijne wyniosło 1,6 mln zł.

inwestycyjnych i społecznych. Największą część tej kwoty, bo ponad 122,5 mln zł, udało nam się pozyskać w latach 2015-2019. Nie mówimy jednak „dość” i dalej o te fundusze unijne zamierzamy

walczyć, aby naszym mieszkańcom żyło się w Ostrowie coraz lepiej – zapewnia prezydent Klimek. Zwieńczeniem objazdu była Majówka Europejska na Rynku.

n Zbiornik retencyjny przy ulicy Torowej był ostatnim punktem objazdu. Dofinansowanie związane z poprawą bezpieczeństwa miasta przed skutkami intensywnych opadów to aż 3 mln zł.


gospodarka informacje

NR 5 (40) | MAJ 2019 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

5

W Ostrowie debatowano o przyszłości wspólnoty europejskiej 13 maja, w Forum Synagoga w Ostrowie odbyła się Debata Europejska w wykonaniu czołowych kandydatów i parlamentarzystów Parlamentu Europejskiego. Uczestnikami debaty, której gospodarzem była prezydent Ostrowa Wielkopolskiego byli kandydaci do Parlamentu Europejskiego - Leszek Miller, Prezes Rady Ministrów w latach 2001 – 2004, dr Andrzej Grzyb, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Marek Jurek, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Marszałek Sejmu w latach 2005 – 2007, profesor Zdzisław Krasnodębski, Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego oraz dr Sylwia Spurek, Radczyni Prawna, Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich w latach 2015 – 2019. Było to otwarte spotkanie z udziałem mediów i mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego, którzy, dzięki de-

bacie, mogli dowiedzieć się, w jaki sposób biorący w niej udział definiują swoje cele i obecność w Parlamencie Europejskim na najbliższe 5 lat kadencji tej instytucji. - Nieczęsto zdarza się sytuacja, aby w jednym dniu i w jednym momencie, nasze miasto gościło co najmniej kilku czołowych pretendentów do Parlamentu Europejskiego. Powiem nawet więcej. Nasze dzisiejsze spotkanie to bezprecedensowe wydarzenie w Ostrowie Wielkopolskim. Nigdy wcześniej, nasze miasto nie było miejscem rozmowy o naszej przyszłości w   Europie w tak szerokim i  zacnym gronie – podkreślała podczas swojego wystąpienia prezydent Ostrowa. Beata Klimek przypo-

n Dzięki otwartej formule spotkania również mieszkańcy Ostrowa mogli zadać swoje pytania uczestnikom debaty.

mniała także, że Ostrów Wielkopolski w czasie minionych 15 lat zyskał blisko 182 mln zł z funduszy europejskich w ramach projektów inwestycyjnych i społecznych.

- Najwięcej z tej kwoty, bo aż ponad 122,5 mln zł, udało się nam pozyskać w ostatnich czterech latach. Stanowi to niemal 70% z całego, dotychczasowego wsparcia finansowego, które otrzy-

maliśmy z Unii Europejskiej. Bez tych pieniędzy, nie udałoby nam się wykonać wielu ambitnych inwestycji. A to przecież dzięki nim, nasze miasto jeszcze szybciej się rozwija, stając się coraz

piękniejszym, zasobniejszym i nowocześniejszym – zapewniła prezydent. Podczas ostrowskiej debaty mówiono o korzyściach i niebezpieczeństwach naszej obecności w Unii Europejskiej. Podsumowano minione 15 lat i rozmawiano o przyszłości. Pytania kandydatom mogli zadawać również mieszkańcy. - To była wspaniała, merytoryczna i rzeczowa dyskusja o Unii Europejskiej w wykonaniu czołowych kandydatów i parlamentarzystów Parlamentu Europejskiego. Bardzo się cieszę, że mimo różnych poglądów dyskutowaliśmy merytorycznie. Było mi bardzo miło gościć w Ostrowie Wielkopolskim tak znamienitych gości – dodaje Beata Klimek.

Miejski program dofinansowania zabiegów in vitro Blisko 46 par z Ostrowa Wielkopolskiego może uzyskać pomoc w staraniach o potomstwo i skorzystać z dofinansowania do leczenia niepłodności, w ramach programu miejskiego rozpisanego na lata 2017 - 2019. Zostały jeszcze wolne miejsca, dlatego warto się spieszyć. Zgodnie z założeniami programu przewiduje się dofinansowanie w wysokości ok. 5000 zł do procedury in vitro z wykorzystaniem własnych komórek rozrodczych partnerów bądź komórek rozrodczych lub zarodków od anonimowych dawców. Maksymalnie dopuszcza się jedno podejście do zabiegu. Koszty wynikające np. z konieczności przeprowadzenia m.in. badań laboratoryjnych, dodatkowych konsultacji specjalistycznych, procedur uzupełniających terapię (diagnostycznych, zabiegowych, embriologicznych) pozostają po stronie pary. Dopłata stanowi jednak istotne odciążenie budżetu leczenia. - Prowadząc leczenie w naszej klinice we Wrocławiu pomagamy mieszkańcom Ostrowa w spełnianiu marzeń o rodzinie. Bardzo cieszy to, że dzięki inicjatywie Miasta jeszcze więcej par zyska dostęp do zaawanso-

wanego leczenia. Dla wielu z nich zabieg in vitro to jedyna szansa na poczęcie dziecka – tłumaczy prof. dr hab. n. med. Krzysztof Łukaszuk, kierownik Klinik Leczenia Niepłodności INVICTA. – I większość doczeka się potomstwa, o ile podda się specjalistycznej terapii i będzie pod fachową opieką. Pacjenci zainteresowani dofinansowaniem leczenia mogą się zgłaszać do Kliniki Leczenia Niepłodności INVICTA, która wybrana została realizatorem programu. Dzięki autorskim rozwiązaniom i innowacyjnym metodom, w Klinice skuteczność zabiegów in vitro u  pacjentek do 35 roku życia sięga nawet 72% (średnia krajowa wynosi ok. 40%). INVICTA posiada własne Laboratoria Medyczne, w tym Laboratorium Genetyczne, co umożliwia spersonalizowanie diagnostyki i profi-

n Ośrodek posiada ponad 18-letnie doświadczenie w kompleksowej diagnostyce i leczeniu zaburzeń płodności.

lowanie badań pod kątem potrzeb prowadzenia leczenia niepłodności. Prowadzi również wiodący ośrodek badawczo-rozwojowy, zajmujący się poszerzaniem wiedzy nt. skutecznych terapii zaburzeń płodności i opracowywaniem innowacyjnych metod w tym obszarze. Placówka we Wrocławiu mieści się przy ul. Grabiszyńskiej 186/1b, na I pię-

trze budynku Login City. Klinika jest w pełni przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (windy, pomieszczenia, łazienki i ciągi komunikacyjne przystosowane są do swobodnego poruszania się osób na wózkach inwalidzkich). Pomieszczenia są całkowicie oddzielone od innych lokali w budynku i posiadają własną wyodrębnioną recepcję zapewniając pacjentom

komfort i intymność. Jest to bardzo dobrze skomunikowana część Wrocławia, w dzielnicy Wrocław-Fabryczna. Pacjenci mogą w   łatwy sposób dotrzeć do placówki środkami komunikacji miejskiej zarówno z  dworca PKP i PKS oraz z lotniska. Do ich dyspozycji jest też przestronny parking w pobliżu budynku Login City (za Centrum Historii Zajezdnia). Pacjenci zainteresowani udziałem w programie mogą skontaktować się z personelem Kliniki INVICTA: telefonicznie: 58 58 58 801, przez czata i aplikację Call page na stronie www.klinikainvicta. pl, przez formularz na stronie: www.klinikainvicta.pl/ leczenie-nieplodnosci/programy-in-vitro/program-in-vitro-w-ostrowie-wielkopolskim-2017-2019/, osobiście w Klinice Leczenia Niepłodności INVICTA, przy ul. Grabiszyńskiej 186/1b.

Udział w programie będzie wymagał spełnienia kryteriów formalnych i kwalifikacji medycznej. Propozycja kierowana jest do par, które: pozostają w  związku małżeńskim lub partnerskim; bezskutecznie starają się o dziecko i   mają wskazania do procedury in vitro mieszkają na terenie Ostrowa. Dodatkowo, kobieta powinna mieć nie więcej niż 40 lat (dopuszcza się kwalifikację kobiet do 45. roku życia w   przypadku dobrze rokującej rezerwy jajnikowej lub przy procedurach biorstwa komórek jajowych lub zarodka) poziom hormonu AMH u pacjentki musi wynosić minimum 0,7 ng/ml. Warunkiem udziału w programie jest stwierdzona przyczyna niepłodności lub nieskuteczne leczenie niepłodności w  okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.klinikainvicta.pl/leczenie-nieplodnosci/programy-in-vitro/program-in-vitro-w-ostrowie-wielkopolskim-2017-2019/ Program jest realizowany do końca 2019 roku. O możliwości skorzystania z dopłat będzie decydowała możliwość kwalifikacji i kolejność zgłoszeń.


gospodarka fotorelacja

6

majOSTaszki 2019 – ZOBACZ, JAK BAWIŁ SIĘ OSTRÓW!

11 i 12 maja na ostrowskich Piaskach zorganizowany został festyn miejski majOSTaszki. Pierwszego dnia scenę rozgrzał zespół Łąki Łan. Drugiego oglądaliśmy show Michała Szpaka. Tegoroczny festyn pokazał, że mimo kapryśnej pogody ostrowianie potrafią znakomicie bawić się na przygotowanych podczas festynu atrakcjach. majOSTaszki odwiedziło tysiące ostrowian.

n Kolorowe i oświetlone tegoroczne wesołe miasteczko robiło niesamowite wrażenie.

n Akcja „Drzewka za butelki” cieszyła się ogromnym zaintereso-

n Muzyczne gwiazdy przyciągnęły na koncerty tysiące ostrowian.

n W sobotę na scenie królował zespół Łąki Łan. To niezwykle

n Tegoroczny festyn zakończył się wspaniałym pokazem

waniem. Ostrowianie oddali tysiące butelek.

energetyczny ładunek pozytywnych emocji.

n Niekwestionowaną gwiazdą drugiego dnia festynu był Michał Szpak

sztucznych ogni.

n Przed mieszkańcami Miasta zaprezentowały się wokalistki pracowni OCK.

n Na scenie „Poziomkowego Ogrodu” można było podziwiać występy naszych młodych artystów


gospodarka

NR 5 (40) | MAJ 2019 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

7

UMOWA PODPISANA – RENOWACJA RUROCIĄGÓW RUSZA

WIELKA MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ Rusza największa modernizacja miejskiej sieci kanalizacyjnej. W piątek 26 kwietnia podpisano umowę na renowację ponad 10 km rurociągów doprowadzających ścieki z Przepompowni Głównej do Oczyszczalni Ścieków. Inwestycja to element największego unijnego projektu realizowanego w historii miasta Ostrowa Wielkopolskiego i Grupy Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego. Podpisana umowa obejmuje realizację wartej ponad 23 mln złotych inwestycji „Modernizacja rurociągów tłocznych doprowadzających ścieki z Przepompowni Głównej do Oczyszczalni Ścieków”. Będzie realizowana przez wyłonioną w przetargu firmę „AARSLEFF” z Warszawy do lutego 2021 roku. - To kolejny duży i znaczący krok w budowaniu miasta nowoczesnej gospodarki komunalnej. I choć tego rodzaju inwestycja nie należy do tych najbardziej widowiskowych i spektakularnych to jest niezwykle ważna dla zapewnienia naszym Mieszkańcom w nowoczesny sposób tego podstawowego bezpieczeństwa wodno-kanalizacyjnego – podkreśla Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Zadanie jest elementem realizowanego od ubiegłego roku kompleksowego projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski”. Wartość całego projektu to 80 mln złotych, z czego 40 mln to pozyskane unijne dofinan-

n To największa umowa w ramach całego unijnego projektu. sowanie. Jest to największy projekt unijny realizowany w historii miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Obejmuje również modernizację oczyszczalni ścieków, modernizację stacji uzdatniania wody i innowacyjny system zagospodarowania osadów ścieko-

wych. Współfinansowany jest z pozyskanych funduszy unijnych w ramach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. - To obecnie największa inwestycja realizowana w Grupie Kapitałowej Centrum Rozwoju Komu-

nalnego i naszej miejskiej gospodarce komunalnej. To również największy projekt unijny w historii Grupy Kapitałowej CRK – wskazuje Bartosz Ziółkowski, prezes ostrowskiego Centrum Rozwoju Komunalnego. Modernizacja rurocią-

gów kanalizacyjnych to największe zadanie inwestycyjne w ramach całego kompleksowego projektu związanego z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej i osadowej. - To największa modernizacja sieci kanalizacyjnej w historii Ostrowa

Wielkopolskiego. Obejmuje łącznie ponad 10 km dwóch nitek sieci rurociągowej – zaznacza Marek Karolczak, prezes ostrowskiego WODKAN-u. Zakres przedsięwcięcia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji dwóch nitek rurociągów o łącznej długości ponad 10 km doprowadzających ścieki z Przepompowni Głównej do Oczyszczalni Ścieków. Przewidywana jest bezwykopowa renowacja rurociągu poprzez wykonanie powłoki wewnętrznej rurociągów jako rękaw nasączony żywicami poliestrowymi. Realizacja inwestycji ma zakończyć się w  lutym 2021 roku. Zadanie realizowane jest w ramach programu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i   osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowane z Funduszu Spójności w   ramach: osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w  tym adaptacja do zmian klimatu”, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.


gospodarka

8 WIZYTA STUDYJNA „MIASTO NOWOCZESNEJ GOSPODARKI KOMUNALNEJ”

Ostrów wzorem dla Kielc

Centrum Rozwoju Komunalnego SA ul. Partyzancka 27 Ostrów Wielkopolski

Ostrów Wielkopolski jako modelowe Miasto Nowoczesnej Gospodarki Komunalnej został zaprezentowany delegacji miasta Kielce na czele z prezydentem Bogdanem Wentą podczas wizyty studyjnej w dniach 21-22 maja br. Wizyta była efektem pozytywnej rekomendacji naszego miasta jako wzoru w zakresie zarządzania gospodarką komunalną przez branżowe organizacje eksperckie z obszaru Smart City. - W obecnych realiach i wobec wielu nowych wyzwań współpraca między samorządami jest bardzo potrzebna. Cieszę się, że to właśnie Ostrów staje się wzorem dla innych samorządów. Merytoryczna i  branżowa wymiana doświadczeń będzie inspiracją do dalszego rozwoju naszych miast – podkreśla Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Dwudniowa wizyta objęła przedstawienie realizowanych obecnie największych inwestycji komunalnych i  projektów unijnych, a  także modelu zarządzania ostrowską gospodarką komunalną w formie holdingu i Grupy Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego. Prezydent Bogdan Wenta i jego współpracownicy z Kielc mogli w Ostrowie Wielkopolskim zobaczyć wytwarzanie własnej miejskiej „zielonej” energii, innowacyjny system ekologicznej elektromobilności, budowę pierwszej w Polsce sieci lokalnego ekologicznego prądu oraz

modernizację stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków. Szczegółowo zaprezentowano pionierski projekt Ostrowskiego Rynku Energetycznego oraz Ostrowski Przyjazny Programu Mieszkaniowy dla Systematycznych. Szczególne uznanie i zainteresowanie wzbudził model holdingu i funkcjonowanie miejskich spółek w ramach Grupy Kapitałowej. - Wizyta stała się kolejnym potwierdzeniem, że warto patrzeć na miejski sektor komunalny jako na całość. To właśnie spójność działań i przedsięwzięć w ramach całej Grupy Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego oraz odważne podejmowanie ambitnych, innowacyjnych projektów w długoletniej perspektywie stało się ważnym przykładem dla naszych gości z Kielc – wskazuje Bartosz Ziółkowski, prezes Centrum Rozwoju Komunalnego. Miłym akcentem wizyty był udział Bogdana Wen-

n Gościom z Kielc pokazano osiągnięcia w ostrowskiej gospodarce komunalnej. ty w pokazowym treningu UKS Szczypiorniak w Szkole Podstawowej nr 9. Młodzi ostrowscy piłkarze ręczni mogli liczyć nie tylko na bezpośrednie spo-

tkanie z żywą legendą tej dyscypliny sportu w Polsce, ale również cenne sportowe wskazówki. - Niezwykle miło było nam gościć w Ostrowie

Wielkopolskim zespół Prezydenta Wenty. Liczę, że pozyskał z naszego miasta pakiet interesujących rozwiązań stosowanych w gospodarce

komunalnej, który będzie chciał zrealizować we własnym mieście. Gorąco życzymy Kielcom powodzenia! – podsumowuje prezydent Beata Klimek.


gospodarka

NR 5 (40) | MAJ 2019 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

9

BUDOWA CIEPŁOCIĄGU W RAMACH REWITALIZACJI NA OBSZARZE ŚRÓDMIEŚCIA

Nowy ciepłociąg w centrum miasta Rozpoczęły się prace związane z układaniem nowego ciepłociągu . Będzie on biegł od ul. Wiosny Ludów do ul. Wrocławskiej. Inwestycja pozwoli na dostarczenie ciepła do terenów nie objętych dotąd siecią ciepłowniczą.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. ul. Wysocka 57, Ostrów Wielkopolski Pogotowie ciepłownicze: tel. 993

n To kolejka nowa sieć ciepłownicza w centrum miasta Inwestycja realizowana przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego ma szczególne znaczenie dla miasta i jego mieszkańców, gdyż po jej realizacji przede wszystkim zmniejszy się tzw. niska emisja w obrębie Śród-

mieścia, a wraz z nią zmniejszy się również doskwierający nam problem smogu, który wiąże się przede wszystkim z samodzielnym wytwarzaniem ciepła przez mieszkańców kamienic. Dzięki transportowi rurociągo-

wej energii cieplnej do mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego skala problemu będzie oczywiście mniejsza. Realizacja projektu: Ulica Dworcowa i Gimnazjalna obejmuje budowę 1 kilometra nowej sieci

ciepłowniczej wraz z przyłączami. W latach ubiegłych została wykonana nowa sieć ciepłownicza w technologii rur preizolowanych (posiadających fabrycznie wykonaną zewnętrzną warstwę izolacji cieplnej) z przyłączami

od ul. Kolejowej do ul. Dworcowej. W zeszłym roku zrealizowano kolejną część prac, które polegały na wykonaniu przyłączy do budynków. Do końca listopada 2018 roku zrealizowanych zostało 60 procent zaplanowanych prac.

W bieżącym roku prace poświęcone rozbudowie nowej sieci ciepłowniczej są prowadzone przy ul. Wiosny Ludów aż do ulicy Wrocławskiej, aby ciepło dotarło do mieszkańców do tej pory nie objętych ową siecią.


gospodarka

10 Lokale użytkowe do wynajęcia Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kościuszki 14 posiada do wynajęcia następujące lokale użytkowe:

■ ul. Partyzancka 3,

parter, powierzchnia 75,23 m2,

■ Rynek 30, parter:

- pomieszczenie I – powierzchnia 83,77 m2 , - pomieszczenie II – powierzchnia 49,70 m2 ,

■ ul. Wrocławska 10,

I piętro, powierzchnia 56,92 m2 ,

■ ul. Wrocławska 10,

I piętro, powierzchnia 26,00 m2 ,

■ ul. Wrocławska 10,

I piętro, powierzchnia 37,34 m2 ,

■ ul. Kolejowa 24B, II piętro, powierzchnia 124,93 m2, III piętro: - pomieszczenie I - powierzchnia 97,58 m2 , - pomieszczenie II - powierzchnia 95,28 m2, II piętro, powierzchnia 23,08m2

■ ul. Zamenhofa 9,

parter, powierzchnia 14,67 m2,

■ Plac 23 Stycznia 7,

parter, powierzchnia 25,60 m . 2

■ ul. Kościuszki 22, parter, powierzchnia 14,70 m2

■ ul. Wrocławska 5-7, parter, powierzchnia 7,64 m2

Lokale można oglądać codziennie w dni robocze po uzgodnieniu w „MZGM” sp. z o.o. Szczegółowe informacje zainteresowani mogą uzyskać w siedzibie spółki i pod nr telefonu (62) 738 70 90 wew. 46, 32, 39. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Kościuszki 14

MZGM NIE ZWALNIA TEMPA!

Kolejne inwestycje i remonty w MZGM

Wraz z nadejściem wiosny przyszła pora na to, aby ruszyły prace termomodernizacyjne i remontowe w budynkach zarządzanych przez MZGM. Realizacja prac remontowych i modernizacyjnych wynika z zaleceń przeprowadzonych okresowych przeglądów technicznych budynków oraz wniosków współwłaścicieli lokali zgłoszonych na zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych które odbyły się w I kwartale bieżącego roku. Prace remontowe zostaną zintensyfikowane, ze względu na to, iż na większość dużych zadań remontowych zostali wyłonieni już wykonawcy. W kwietniu b.r. rozstrzygnięty został przetarg w trybie zamówień publicznych na wykonanie termomodernizacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dalbora 38. - Przedsięwzięcie termomodernizacyjne finansowane jest z zaciągniętego przez Wspólnotę Mieszkaniową kredytu, a Wspólnota pozyskała na ten remont bezzwrotne dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w formie premii termomodernizacyjnej - mówi Zenon Musialski, Prezes MZGM. Aktualnie wykonane zostały prace związane z ociepleniem ściany od strony wejść do klatek schodowych budynku przy ul. Asnyka 1, a w trakcie realizacji jest ocieplenie frontu i tyłu budynku wraz z izolacją pionową fundamentów przy ul.

n Budynek przy ul. Piłsudskiego 57 aktualnie w trakcie remontu. Piłsudskiego 57 oraz Piłsudskiego 43. W planach remontowych Spółki znajduje się również ocieplenie ścian szczytowych budynków przy Al. Słowackiego 25, ul. Raszkowskiej 8 oraz ocieplenie stropodachów w budynkach przy ul. Kościuszki 34 i Wrocławskiej 150. Spółka odświeża też elewacje wewnętrzne znajdujące się w podwórzach budynków. Przykładem jest ul. Wrocławska 18, gdzie remont polegający na ociepleniu elewacji jest właśnie prowadzony. - Wszystkie te prace są dla Spółki jako zarządcy tych budynków bardzo istotne,

gdyż powodują zmniejszenie zapotrzebowania na energię a w konsekwencji zmniejszenie opłat ponoszonych przez mieszkańców – mówi Zenon Musialski, Prezes MZGM. Oprócz prac związanych z termomodernizacjami budynków w planie na rok 2019 jest wiele różnorodnych zadań, a do najważniejszych niewątpliwe należą kapitalne remonty dachów, które wykonywane będą na budynkach przy Placu 23 Stycznia 7 oraz przy ul. Majdan 1-2. Ze względu na dużą ilość zgłoszeń od mieszkańców, które dotyczą problemu podrzucania śmieci Spółka wy-

konała specjalne zasieki dla budynków przy ul. Paderewskiego 8, Paderewskiego 10, Paderewskiego 12, Szkolnej 18 i Komuny Paryskiej 10. Do końca roku powstaną zasieki dla budynków przy ul. Asnyka 1, Asnyka 3, Klasztorna 10 oraz Wolności 26. W bieżącym roku zaplanowano również wymianę ok 100 okien w lokalach mieszkalnych. Wszystkie te prace niewątpliwe przyczynią się do polepszenia stanu technicznego substancji mieszkaniowej oraz wpłyną wymiernie na zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków, w tym zmniejszenie kosztów ogrzewania.


gospodarka

NR 5 (40) | MAJ 2019 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY KONKURS „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”

NOWE AUTOBUSY W OSTROWIE

Edukacja przez zabawę…

Ekologiczne autobusy już w mieście Na ulice Ostrowa Wielkopolskiego wyjechały kolejne nowe miejskie autobusy. Prezentacja trzech nowoczesnych i ekologicznych autobusów MAN LION’S CITY odbyła się na ostrowskim Rynku w środę 8 maja. To kolejny etap unowocześnienia transportu miejskiego.

n Nowe autobusy wyruszyły z ostrowskiego Rynku. Koszt zakupu trzech nowych miejskich ekologicznych i iskoemisyjnych autobusów marki MAN LION’S CITY wyniósł 2 997 000 zł netto (3 686 310, 00 zł brutto), ale co szczególnie ważne, aż 85% tej kwoty to dofinansowanie unijne pozyskane w ramach projektu „Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”. - Kolejne 3 nowoczesne i ekologiczne miejskie autobusy to ważny element jednego z największych projektów unijnych realizowanych przez Miasto o łącznej wartości ponad 42,5 miliona złotych, w tym niemal 32 miliony pozyskanej dotacji z funduszy europejskich – podkreśla Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Cały kompleksowy projekt objął budowę miejskiego Centrum Przesiadkowego, ale także biletomaty, które pojawią się w naszych autobusach i przystankach już w czerwcu, oraz nowe wiaty przystankowe i tablice elektroniczne, ścieżki rowerowe, rozbudowę systemu Ostrowskiego Roweru Miejskiego, modernizację oświetlenia ulicznego i wdrożenie systemu ITS. - Wdrożenie do ruchu nowych autobusów to po rozpoczęciu budowy pierwszej w Polsce sieci miejskiej „zielonej” energii i podpisaniu umowy na największą modernizację

sieci kanalizacyjnej w historii miasta kolejne w   ostatnim czasie duże i znaczące wydarzenie w ostrowskiej gospodarce komunalnej – wskazuje Bartosz Ziółkowski, prezes Centrum Rozwoju Komunalnego. Nowe autobusy to nowoczesne dieslowe ekologiczne 12-metrowe pojazdy, z 29 miejscami siedzącymi oraz 59 stojącymi. Dostosowane są dla osób niepełnosprawnych przez m.in. 2 wydzielone miejsca, rampę do wjazdu wózków inwalidzkich czy przyciski oznaczone alfabetem Braiile’a. - Co szczególnie istotne nowe autobusy posiadają ekologiczny silnik diesla spełniający Normę EURO 6, a także system cichej, przyjaznej klimatyzacji – wskazuje Janusz Marczak, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji. Nowością są defibrylatory w autobusach, a wyposażenie obejmuje również darmową sieć Wi-Fi i gniazda ładowania telefonów czy tabletów.

11

Ponad 500 uczniów z Ostrowa Wielkopolskiego i sąsiednich gmin uczestniczyło w kolejnej edycji konkursu „Bezpieczna droga do szkoły” organizowanym przez Miejski Zakład Komunikacji pod patronatem Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Beaty Klimek.

n Nagrodzono 65 laureatów. W ostatnich latach dzięki pozyskaniu funduszy unijnych do Ostrowa trafiło 10 nowoczesnych autobusów. Najpierw - pierwsze w Wielkopolsce cztery autobusy elektryczne Solaris i trzy pojazdy z silnikiem diesla tego samego producenta. Teraz na ostrowskie ulice wyruszają trzy nowoczesne i ekologiczne diesle MAN z kolejnego projektu unijnego. Razem to aż 10 nowych pojazdów. - Kolejne nowe autobusy to krok z myślą o mieszkańcach – ostrowskich pasażerach, szczególnie dzieciach i młodzieży korzystających z miejskiej komunikacji w drodze do szkoły oraz naszych seniorach jadących ostrowskimi autobusami do wnuków czy przychodni lekarskich. Ostrowski tabor miejskiej komunikacji został w ostatnich latach bardzo mocno zmieniony i odnowiony, w dodatku co ważne, na ekologiczny i niskoemisyjny – podsumowuje prezydent Beata Klimek.

n Biletomaty pojawią się już w czerwcu.

Inicjatywa skierowana jest dla dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych z terenu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz sąsiednich gmin objętych porozumieniem komunikacyjnym: Gminy Ostrów Wielkopolski, Nowych Skalmierzyc, Przygodzic, Raszkowa i Sieroszewic. Cel konkursu to upowszechnienie wśród uczniów klas pierwszych szkół podstawowych znajomości przepisów o ruchu drogowym oraz zasad korzystania z infrastruktury komunikacyjnej. W  tegorocznej, IV już edycji, wyłoniono 65 laureatów, w  tym 29 z  miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Podczas oficjalnego podsumowania, które odbyło się w piątek 10 maja w Forum Synagoga, nagrody najmłodszym uczniom wręczyli: Mikołaj Kostka - Zastępca Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Jerzy Łukasz Walczak Burmistrz Gminy i  Miasto Nowe Skalmierzyce, Piotr Kuroszczyk - Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski, Piotr Rokicki - Zastępca Burmistrza Gminy i Miasto Raszków, Bartosz Kubica - Zastępca Wójta Gminy Sieroszewice oraz Barbara Duczmal – Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Przygodzicach. Partnerami konkursu oprócz miasta i gmin z  terenu powiatu ostrowskiego była także: Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim, Komenda Powiatowa Państwowej

Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim, a także

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu.


gospodarka

12 KONKURS ,,O ŚRODOWISKO DBAMY – WIĘC BATERIE, KARTONIKI I PŁYTY ZBIERAMY’’

Czym skorupka za młodu nasiąknie…

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A.

ul. Staroprzygodzka 138, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel: 62 733 81 30

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A., razem z Urzędem Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, zorganizował już po raz jedenasty konkurs pod hasłem „O środowisko dbamy - więc baterie, kartoniki i płyty zbieramy’’. Konkurs został rozpisany w dwóch kategoriach: indywidualnej - skierowanej do wszystkich mieszkańców miasta oraz grupowej - skierowanej do placówek oświatowych w Ostrowie Wielkopolskim, czyli przedszkoli oraz szkół podstawowych. - To nasz sposób, by od najmłodszych lat uczyć segregacji odpadów - mówi Andrzej Strykowski, Prezes Zakład Oczyszczania I Gospodarki Odpadami MZO S.A. w Ostrowie Wielkopolskim. - Postępujemy w myśl przysłowia - czym skorupka za młody nasiąknie, tym na starość trąci. I muszę przyznać, że to metoda, która się sprawdza. Rodzice dzieci biorących udział w naszym konkursie często przyznają, że to właśnie

WYNIKI KONKURSU W KATEGORII GRUPOWEJ: ■ Zbiórka baterii: 1. Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek 2. Szkoła Podstawowa Uczniów Kreatywnych Spółdzielni Oświatowej 3. Szkoła Podstawowa nr 9

■ Zbiórka płyt CD i DVD: 1. Niepubliczny Punkt Przedszkolny ,,WOJTUŚ’’ 2. Publiczne Przedszkole nr 13 3. Publiczne Przedszkole nr 10

n

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” uczy dzieci i młodzież segregacji odpadów.

ich pociechy przypominają im o konieczności dbania o środowisko. To bardzo budujące. – dodaje. W tegorocznym konkursie wzięło udział aż 17 przedszkoli, 12 szkół pod-

stawowych oraz Zespół Szkół Specjalnych. Wszystkie zebrane baterie, płyty i kartoniki zostały dokładnie zważone w placówkach edukacyjnych, które przystąpiły do konkursu, a

następnie odebrane przez pracowników Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO SA. W sumie zebrano: 2528 kg baterii, 507 kg płyt, 377 kg kartoników.

■ Zbiórka kartoniki: 1. Szkoła Podstawowa nr 5 2. Niepubliczne Przedszkole „Nasz Domek” 3. Publiczne Przedszkole nr 2

WYNIKI KONKURSU INDYWIDUALNEGO SKIEROWANEGO DO MIESZKAŃCÓW: 1. Zbiórka baterii (nagrodę wylosował): Patryk Szkudlarek, wyróżnienie: Maria Wróbel 2. Zbiórka płyt CD i DVD (nagrodę wylosowała): Magdalena Dąbrowska, wyróżnienie: Natasza Szubert 3. Zbiórka kartoników (nagrodę wylosowała): Julia Dera, wyróżnienie: Samuel Pietras.

Niezwykle ważne jest to, aby już od najmłodszych lat uczyć młody Ostrów jak dbać o środowisko naturalne oraz o naszą planetę, ponieważ to my decydujemy o tym jak kształtuje się otaczający nas świat. Przedsięwzięcie cieszyło się sporym zainteresowaniem nie tylko ze strony mieszkańców miasta, ale również wielu placówek oświatowych, co jest bardzo istotne. Wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie serdecznie dziękujemy, z niecierpliwością czekamy na kolejne edycje!


gospodarka

NR 5 (40) | MAJ 2019 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

13

AKTYWNY WYPOCZYNEK NA PIASKACH SZCZYGLICZCE

Zapraszamy na wycieczki do Parku Olbrzymich Owadów

ul. Paderewskiego 2,

63-400 Ostrów Wielkopolski tel: 62 735 43 34

www.mzz.com.pl

marketing@mzz.com.pl

O tym, że ruch to zdrowie, a szczególnie ruch na świeżym powietrzu, wie każdy, ale pewnie nie każdy wie, że najprzyjemniej wolny czas spędzić można na ostrowskich Piaskach Szczygliczce. Osoby, które lubią spędzać aktywnie wolny czas, na Piaskach na pewno się nie zawiodą. Tu każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Na miłośników ruchu czekają m.in.: boiska do siatkówki plażowej, boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę, piłkę ręczną oraz tenisa ziemnego, ścieżka zdrowia na której znajduje się 16 stacji do ćwiczeń o długości ponad 800 metrów, siłownia zewnętrzna oraz trzy place zabaw dla najmłodszych. Tych, którzy oprócz ruchu potrzebują także odrobiny adrenaliny, zapraszamy do parku linowego. Nie brakuje w tym miejscu

ciekawych przeszkód rozmieszczonych na drzewach na wysokości od 2,5 do 7 metrów. Do dyspozycji są cztery trasy. Trasa zielona przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci, niebieska i pomarańczowa to trasy o  średnim poziomie trudności, a czerwona trudna - dla wymagających. Świetną zabawę na świeżym powietrzu połączyć można z nauką w działającym od kilku lat Centrum Edukacji Ekologicznej. Jednym z elementów Centrum jest Park Olbrzymich Owadów. Tam z bliska przyjrzeć się można m.in. owadom żyjącym wokół nas. Spacerując po parku

n Odwiedzając z dziećmi Piaski warto im to pokazać Park Olbrzymich Owadów.

znajdziemy również figury grzybów rosnących w naszych lasach oraz ekspona-

ty pszczelarskie. Spotkamy również nowych mieszkańców – 15 eksponatów

ptaków. Po wizycie w tym miejscu, warto odwiedzić ścieżki edukacyjne o występującej faunie i florze, czy też walce z niska emisją. Centrum Edukacji Ekologicznej organizuje dla grup dzieci i młodzieży zielone lekcje podczas których poznają i uczą się ekologicznych zachowań. Do dyspozycji jest bogata kolekcja filmów ekologicznych, warsztaty plastyczne, gry i zabawy. Podczas pobytu na Piaskach koniecznie trzeba odwiedzić restaurację Plażową. Tu wszystkie serwowane dania przygotowywane są ze świeżych, najwyższej jakości produk-

tów. Restauracja organizuje imprezy okolicznościowe, wesela, chrzciny, komunię oraz spotkania firmowe. Dla gości są klimatyzowane sale na 20, 40 i 80 miejsc. Drewniane wnętrze restauracji sprawia, iż klimat każdej imprezy jest niepowtarzalny, a już wkrótce oddana zostanie nowa sala konferencyjno – bankietowa na terenie Zielonej Przystani. Informujemy, że Restauracja Plażowa przyjmuje zapisy na uroczystości komunijne na lata 20202023. (rok 2020 ostatnie miejsca - 9.05,24.05). Szczegóły pod nr tel.: 691 172 226.

WIELKIE ZAINTERESOWANIE WIOSENNYM KIERMASZEM OGRODNICZYM

KIERMASZ OGRODNICZY NA WITOSA ZA NAMI!

ul. Targowa 1,

63-400 Ostrów Wielkopolski tel: 62 735-33-71

www.tmostrow.pl

kontakt@tmostrow.pl

Spółka Targowiska Miejskie SA może podzielić się wspaniałym sukcesem bowiem Wiosenny Kiermasz Ogrodniczy na targowisku przy ul. Grabowskiej/Witosa, który odbył się w dniu 1 maja b.r. cieszył się wielkim zainteresowaniem, zarówno przez wystawców jak i przez mieszkańców naszego miasta i okolic. Wypracowana przez Spółkę Targowiska Miejskie SA kilkuletnia tradycja, przynosi oczekiwane efekty. Wyznaczony na tę imprezę stały termin w dniu 1 maja, nie tylko wspaniale wpisuje się w harmonogram wiosennych prac w ogrodach, na działkach, balkonach, czy tarasach, ale także utrwalił się już w pamięci naszych kontrahentów i odbiorców. - Tego dnia zgromadziło się szerokie grono wystawców z branży ogrodniczej, nasiennej, rolniczej i szkółkarskiej, meblarskiej, z akcesoriami oraz ozdobami ogrodniczymi. Większość z nich po zakończeniu handlu, zamawiała miejsca handlowe już na przyszły rok, oferując swoją obecność wraz z szeroką gamą roślinności, towarem ogrodniczym i rolniczym - powiedziała Ewa Psztyr,

Prezes Spółki Targowiska Miejskie SA. Na kiermaszu było przede ws z y s t k i m k o l o r o w o, zwłaszcza od przepięknych różnorodnych kwiatów doniczkowych, pnących i  płożących. Każdy mógł nabyć wiele nasion i sadzonek, krzewów, drzewek ozdobnych, owocowych oraz sadzonki, cebule kwiatów, ziół, warzyw, roślin ozdobnych, a także ziemię ogrodniczą i narzędzia. Była możliwość zaopatrzenia się w nawozy, czy środki ochrony roślin oraz w różnorodne meble i akcesoria ogrodowe. Wystąpiło nie mało ogrodniczych nowości. W  ofercie znalazło się wiele ciekawych gatunków roślin. Oprócz typowej oferty ogrodniczej dostępne były także kwiaty cięte róż, tulipanów, sadzonki doniczkowe, gotowe kompozycje kwiatowe do

n Kiermasz ciezył się dużym zaintersowaniem. ustawienia lub powieszenia na pergolach, ale też figury ogrodowe. Wszystko w atrakcyjnych i  przystępnych cenach. Pojawiły się

także firmy, które reklamowały świadczenie usług ogrodniczych oraz sprzęt do wykonywania prac ziemnych i ogrodowych,

a także wykonawstwo oczek wodnych i   projektowanie ogrodów. Kiermasz Ogrodniczy, to również okazja do skorzy-

stania z fachowych porad oraz bezpośredniej rozmowy z producentami. W czasie kiermaszu klienci mogli porozmawiać z ogrodnikami, którzy chętnie doradzali i dzielili się fachową wiedzą jak pielęgnować kwiaty, krzewy oraz inne rośliny, aby zdobiły nasze ogrody, balkony, tarasy i działki przez cały sezon. Wszystko to zachęcało klientów do zakupu ciekawych produktów, które zapewne posłużą do tworzenia wymarzonych aranżacji w naszych ogrodach. Całej imprezie towarzyszył ustawiony w tle kiermaszu Cyrk „Arena”, który przy wypełnionej po brzegi widowni, zaprezentował swój artystyczny program prezentując na przygotowanym przedstawieniu wielu renomowanych artystów cyrkowych z zagranicy i kraju.


informacje gospodarka

14

ZAADOPTUJ ZWIERZAKA

TELEFONY POGOTOWIE RATUNKOWE tel. 999

POLICJA tel. 997 Komenda Powiatowa Policji sekretariat: tel. 62 737 72 10, centrala: 62 737 72 00 STRAŻ MIEJSKA ul. Kościuszki 12a sekretariat tel. 62 738 89 43 dyżurny: tel. 62 738 89 40 STRAŻ POŻARNA tel. 998 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej tel. 62 332 42 90 POGOTOWIE ENERGETYCZNE tel. 991 POGOTOWIE GAZOWE tel. 992 Zakład Gazowniczy tel. 62 737 99 80 POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE tel. 994 tel. 62 738 77 12 POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE tel. 993 tel. 62 735 86 30 POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW tel. 62 737 84 29 URZĄD SKARBOWY tel. 62 59 55 100 URZĄD MIEJSKI tel. 62 58 22 400 tel. 62 591 78 88

KY

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO tel. 62 738 89 40, 62 738 89 46

C LU

ALARMOWE

Płeć: pies Wiek: około roku Lucky został znaleziony potrącony przez samochód, miał uszkodzone oko, połamaną miednicę i łapę. Przeszedł operację usunięcia gałki

DORA ocznej oraz złamanej łapy. Teraz rozgląda się za nowym domem. Jest wspaniałym psiakiem, który na widok człowieka merda ogonem. Jest łagodny i miły. Jedyne co to bardzo nie lubi zastrzyków. Doskonale zgadza się z innymi psami.

Płeć: suczka Data przyjęcia: 2012r. Wiek: około 10 lat Rozmiar: duża

temu wróciła z adopcji. Jest sunią radosną, energiczną i lubiącą przebywać z innymi psami. Bywa lękliwa lecz po zapoznaniu się z człowiekiem potrafi zaufać. Dora nie umie chodzić na smyczy, boi się jej.

Dora wraz z Ajaxem i dwoma innymi psiakami ponad miesiąc

ul. PRUŚLIŃSKA 3 | 63-410 WYSOCKO WIELKIE | TEL. 725 705 107

Gdzie znajdziesz informator? „Ostrów Informator Miejski” dostarczany jest do domów i mieszkań, ale można go także odebrać w różnych punktach na terenie miasta m.in.: ■ Referat Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego (parter), al. Powstańców Wielkopolskich 18, ■ COK WODKAN, ul. Partyzancka 27,

■ Ostrowski Park Przemysłowy, ul. Wrocławska 93F, ■ Ostrowskie Centrum Kultury, ul. Wolności 2,

■ COK WODKAN, ul. Asnyka 8,

■ Lodowisko miejskie Al. Solidarności/Kozi Borek.

■ Galeria Ostrovia, ul. Kaliska 120,

■ Basen Miejski „Olimpijska” ul. Paderewskiego

■ MEDIATEKA ul. Kolejowa 24b,

CZYTAJ TAKŻE ONLINE:

www.opp-ostrow.pl/wydawnictwo

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE Zgodnie z Art. 8 pkt. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2018 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z 2018 r. poz. 1467) w celu skorzystania z pomocy prawnej należy

umówić się na wizytę pod numerem telefonu: 539 526 070.

Zapisy będą odbywały się w dniach: wtorek (godz. 12.00-14.00), czwartek (godz. 12.00-14.00) Lokalizacja Adres redakcji ul. Wrocławska 93F 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. 724 717 771 | e-mail: redakcja@opp-ostrow.pl www.opp-ostrow.pl/wydawnictwo Redaktor naczelny: Anna Kłopocka Wydawca: Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o. Drukarnia Poznań, ul. Malwowa158 Nakład: 30 000

Redakcja nie odpowiada za treść reklam, tekstów promocyjnych oraz listów.

Ostrów Wielkopolski  Aleja Słowackiego 1C  (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) - tel. 062 735 51 52

Godziny dyżurów

Udzielający porad

Poniedziałek - piątek 12:00 – 16:00

Radca prawny

Rodzaj porad Porady prawne

Punkty obsługiwane przez organizację pozarządową Ostrów Wielkopolski ul. Asnyka 8  (Biuro Obsługi Klienta WODKAN S.A.) - tel. 607 516 232 

Poniedziałek 9:00 – 13:00 Wtorek - Piątek 12:00 – 16:00

Radca prawny

Porady prawne / poradnictwo obywatelskie


sport gospodarka

NR 5 (40) | MAJ 2019 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

15

. KOSZYKÓWKA HISTORYCZNY PUCHAR POLSKI NAJWIĘKSZYM OSIĄGNIECIEM SEZONU 2018/2019

Sezon „Stalówki” z Pucharem Polski Zakończony na początku maja koszykarski sezon był kolejnym, w którym zespół Arged BMSLAM Stal Ostrów Wielkopolski potwierdził swoją przynależność do ścisłej czołówki w naszym kraju. Zmagania w lidze drużyna zakończyła na piątej pozycji. Największym sukcesem było jednak wywalczenie prestiżowego Pucharu Polski. ,,Stalówka” udowodniła jednak swoją przynależność do ścisłej ligowej czołówki. Od 2016 roku, w trzech kolejnych sezonach zespół z  Ostrowa Wielkopolskiego znajduje się w gronie najlepszych polskich drużyn. - Przez ten okres dokonaliśmy rzeczy wielkich. Wywalczyliśmy dwa medale mistrzostw Polski. Zdobyliśmy Puchar Polski – mówi Paweł Matuszewski, właściciel klubu, który od razu dodaje - Możemy być dumni i zadowoleni z tego, co osiągnęliśmy i czego dokonujemy w naszym mieście. - Ostrów Wielkopolski i  nasi mieszkańcy kochają koszykówkę. Chcę podziękować nie tylko za ten sezon i tegoroczne emocje, ale za te wszystkie minione sezony. Mamy znakomitych kibiców. Są też świetni przyjaciele klubu oraz sponsorzy. Wierzę, że Ostrów Wielkopolski jest w  stanie w przyszłości sięgnąć po mistrzostwo Polski – podsumowuje sezon

Fot.@Rafał-Jakubowicz-Fotografia

17 lutego 2019 roku. Ta właśnie data na stałe złotymi zgłoskami zapisała się już w historii koszykówki w Ostrowie Wielkopolskim. Tego dnia w Warszawie koszykarze Arged BMSLAM Stal pokonali Arkę Gdynia w wielkim finale i sięgnęli po historyczny Puchar Polski. - To jest puchar dla całego naszego miasta – mówił tuż po dekoracji Michał Chyliński, kapitan drużyny. - To sukces, z którego wszyscy musimy być dumni. Na ten sukces zapracowali wszyscy związani z naszym klubem – podkreślał trener Wojciech Kamiński. W rozgrywkach ligowych zespół Arged BMSLAM Stal zakończył rywalizację na piątej pozycji. W ćwierćfinale ostrowianie zmierzyli się z Anwilem Włocławek. Już w  I  rundzie najważniejszej części ligi doszło więc do walki ubiegłorocznego wicemistrza z mistrzem Polski. Emocji nie brakowało, ale to Anwil okazał się lepszy.

n

Zespół BM Slam Stal to sportowa marka Ostrowa.

Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Sezon 2018/2019 przeszedł już do historii. W klubie już rozpoczęły się przygotowania do kolejnych rozgrywek. - Jestem przekonany, że najlepsze czasy koszykarskie są dopiero przed nami

– podkreśla Paweł Matuszewski. Wszyscy jesteśmy wojownikami i walczakami, którzy są żądni zwycięstw. Dlatego będziemy dążyć do naszego celu, którym jest mistrzostwo Polski. Pierwszą decyzją kadrową dotyczącą nowego sezonu jest zmiana na stanowisku trenera. Władze klubu

postanowiły pożegnać się z Wojciechem Kamińskim. W jego miejsce zatrudniono Jacka Winnickiego, który uważany jest za najlepszego polskiego trenera. W swoim dorobku ma dwanaście medali mistrzostw Polski. Do Ostrowa Wielkopolskiego trafia po dwóch latach spędzonych w MKS-

-ie Dąbrowa Górnicza. Pracę trenerską zaczynał za to w Śląsku Wrocław. Prowadził też drużyny z Inowrocławia, Zgorzelca i Torunia. - Dobrze znam Ostrów Wielkopolski. To miasto, które kocha koszykówkę. Są tutaj świetni kibice. Jest też bardzo dobrze zorganizowany i zarządzany klub, który już ma wiele sukcesów, ale władze mają kolejne plany i cele. Praca w Ostrowie Wielkopolskim jest dla mnie kolejnym dużym wyzwaniem – tłumaczy Jacek Winnicki. Teraz nowy trener rozpocznie budowę zespołu, który pod koniec września rozpocznie kolejny sezon w  koszykarskiej elicie. Wcześniej natomiast ,,Stalówkę” czeka rywalizacja w Superpucharze. W środę, 25 września nowy koszykarski sezon w Polsce rozpocznie się właśnie od meczu Arged BMSLAM Stal – zdobywcy Pucharu Polski z tegorocznym mistrzem Polski.

. ŻUŻEL NOWE POMYSŁY OSTROWSKIEGO KLUBU

TŻ Ostrovia to nie tylko żużel W obecnych czasach działalność klubu sportowego nie może kończyć się tylko na sferze sportowej. Oczywiście ona jest najważniejsza, ale w TŻ Ostrovia są pomysły na to, by również na innych płaszczyznach budować budżet klubu. Własna marka piwa, aplikacja na urządzenia mobilne, sklep klubowy z gadżetami w Galerii Ostrovia czy wreszcie spotkania z żużlowcami w szkołach, przedszkolach, na festynach i zlotach motocyklowych. Słowem, TŻ Ostrovia jest wszędzie. Narodowym w Warszawie i na szczycie Pałacu Kultury i Nauki – dodaje szef ostrowskiego klubu. TŻ Ostrovia posiada także nową wersję aplikacji na urządzenia mobilne. Jej autorami są ostrowianie z firmy BeroBasket. - W nowej wersji aplikacji wprowadzono szereg udogodnień, które mają sprawić, że w każdym miejscu i o każdej porze kibice będą na bieżąco z TŻ Ostrovią. Zapraszamy do ściągnięcia aplikacji i korzystania z niej – podkreśla Radosław Strzelczyk. Nie tylko aplikacja jest nowością TŻ Ostrovia na urządzenia mobilne. - Jako pierwszy klub w Polsce użyczyliśmy logotypu oraz wzoru kevlarów, a także obszyć motocykli do gry Speedway Challenge

Fot.www.tzostrovia.pl

- Jako pierwszy klub w Polsce mamy własną markę piwa stadionowego, które może być spożywane podczas imprez masowych. Marka Ostroviak została bardzo pozytywnie przyjęta przez kibiców. Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi klubami i  irmami, które organizują imprezy plenerowe – mówi Radosław Strzelczyk, prezes TŻ Ostrovia. - Wprowadzenie marki na rynek poprzedziły roczne prace nad recepturą, wyborem browaru, który waży piwo, a także dystrybucją. Cieszymy się, że kibice tak dobrze przyjęli Ostroviaka. Nowa marka promuje nie tylko nasz klub, ale także Ostrów Wielkopolski. Kibice wrzucali na media społecznościowe zdjęcia z  Ostroviakiem przed PGE

n

Ostrowski klub rozpoczął kampanię promocyjną w przedszkolach i szkołach.

2019 na urządzenia mobilne. Dzięki temu nasi sponsorzy zyskali kolejne pole do ekspozycji swoich logotypów. Są bowiem obecni w grze na urządzenia mobilne. Zachęcam kibiców do spróbowania swoich sił w Speedway Challenge 2019. Zabawa jest przednia

– dodaje prezes ostrowskiego klubu. Ostrowski klub w maju rozpoczął kampanię promocyjną w przedszkolach i szkołach. - Odwiedziliśmy szkołę i  przedszkole w Bukownicy za Ostrzeszowem, gdzie zostaliśmy bardzo mile przyję-

ci przez dzieci i młodzież, dla której często był to pierwszy kontakt ze sportem żużlowym. Zależy nam na tym, by promować speedway i nasz klub również poza Ostrowem. Wszak żużel jest najpopularniejszym sportem w południowej Wielkopolsce. Jesteśmy zapraszani do wielu placówek. Grafik na czerwiec jest już wypełniony. Odwiedzimy wówczas m.in. Przedszkole nr 12 w Ostrowie, Szkołę Podstawową w Kuczkowie, Przedszkole i Szkołę Podstawową w Korytnicy, będziemy także na festynie w SP 1 w Ostrowie oraz Przedszkolu nr 6 w naszym mieście. Spotkać nas będzie można także na Zlocie Motocyklowym w Słuszkowie w okolicach Stawiszyna, jak również na festynie charytatywnym w Roso-

szycy. Zapraszamy dzieci na zawody, rozdajemy klubowe gadżety w konkursach, a przede wszystkim przybliżamy im sport żużlowy. Motocykl, kask, google czy kevlar robią na nich spore wrażenie. Uśmiech na twarzach dzieci po takich spotkaniach jest bezcenny – dodaje Radosław Strzelczyk. TŻ Ostrovia posiada także sklep klubowy w Galerii Ostrovia, gdzie nie tylko można nabywać bilety na mecze oraz gadżety, ale także odbywają się tak spotkania z żużlowcami, trenerem i zarządem ostrowskiego klubu. - Pomysłów nam nie brakuje. Zapewniam, że to dopiero początek działań, z  którymi wyjdziemy do naszych klientów nie tylko w regionie – dodaje Radosław Strzelczyk.


16

gospodarka

Profile for opp-ostrow

Ostrów Informator miejski 05/2019  

Ostrów Informator miejski 05/2019  

Advertisement