a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

MIASTO

MIASTO

Rekordowy objazd

Ostrów z Raszkowem

 strona 2

NR 5 (28), MAJ 2018

CRK S.A.

MIASTO

 strona 3

Tysiące na majOSTaszkach

 strona 6

ISSN 2450-8128

Rozwój dla mieszkańców

 strona 7

MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

MIASTO OGŁOSIŁO PRZETARG NA HALĘ!

Wiele lat obietnic i rozczarowań - to właśnie tego typu emocje towarzyszyły w Ostrowie tematowi budowy nowej hali widowiskowo – sportowej. W obecnej kadencji się to zmieniło – hala przestała być odległą mrzonką, a stała realnym zadaniem inwestycyjnym, czego wynikiem jest ogłoszony przetarg na zaprojektowanie i wy strona 3 budowanie nowej hali.

KOSZYKÓWKA

BM SLAM W LIDZE

MISTRZÓW? strona 15

30 nowych

firm dzięki OPP

 strona 12

Naprawy bezwykopkowe  strona 11 krok w przyszłość

OBNIŻKA CZYNSZU

 strona 8


gospodarka informacje

2

OBJAZD Z REKORDOWĄ FREKWENCJĄ Tradycyjnie już mieszkańcy Ostrowa mieli okazję, by z bliska przyjrzeć się niektórym miejskim inwestycjom. 1-majowy objazd cieszył się rekordową frekwencją.

PRZEDSZKOLE W REJONIE ULICY KUJAWSKIEJ Będzie to duże, 8-oddziałowe przedszkole z zapleczem kuchennym, administracyjnym, socjalnym i dydaktycznym oraz przylegającym placem zabaw. W projekcie wydzielono dwie strefy zewnętrzne dla dzieci – plac wewnętrzny o charakterze zabawowym oraz o charakterze „przyrodniczym” . Przedszkole będzie pełnić funkcje integracyjne. Będzie w pełni dostosowane do osób niepełnosprawnych, w tym także do dzieci autystycznych. Nowe przedszkole przyjmie przedszkolaków już od 1 września br. CENTRUM PRZESIADKOWE Zadaniem nowego Centrum będzie zapewnienie wygodnej przesiadki i oczekiwania pomiędzy komunikacją miejską, regionalną i dalekobieżną. To inwestycja w rozwój ostrowskiej infrastruktury transportu publicznego, system roweru miejskiego, parking. To wszystko ma zachęcić mieszkańców do odbywania podróży wieloetapowych przy wykorzystaniu czterech form transportu: komunikacji autobusowej, rowerowej, samochodowej i kolejowej (odległość 300 m od dworca PKP). Zakończenie inwestycji zaplanowano na jesień tego roku.

 Muzeum 3d w ostrowskim Ratuszu. – Takiej ilości osób biorących udział w objeździe jeszcze nie było. Potwierdzili to ci, którzy uczestniczą w nich od samego początku. To znakomicie, że coraz więcej ostrowian przyjmuje nasze zaproszenie. Również na co dzień interesują się rozwojem miasta i są w tym temacie coraz bardziej zorientowani – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

wa przedszkola w rejonie ulicy Kujawskiej oraz centrum przesiadkowego pomiędzy Wojska Polskiego a Dworcową. Kolejnymi punktami była mieszcząca się na deptaku i urządzana właśnie Mediateka oraz działające już w ostrowskim Ratuszu Muzeum 3d. W każdym z autobusów znajdował się narrator, który przybliżał mieszkańcom miejsca znajdujące się na trasie przejazdu.

MEDIATEKA – PRZYSTANEK KULTURY

 Mediateka – Przystanek Kultury - ul. Kolejowa24b. ulotkę, która szczegółowo prezentowała liczne miejskie inwestycje, a także najnowszy numer ostrowskiego informatora. W czasie przejazdu, na monitorach zamontowanych w autobusach, mieszkańcy miasta mogli obejrzeć materiały fi lmowe z ko-

 Centrum Przesiadkowe pomiędzy ul. Dworcową i Wojska Polskiego. Spod ostrowskiego Urzędu Miejskiego wyruszyły dwa przejazdy – o godzinie 9.00 i 12.00. Już podczas pierwszego, z zaproszenia prezydent miasta skorzystało kilkuset ostrowian, którzy wyruszyli w trasę pięcioma autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji. Do drugiego wyjechał o jeden autobus mniej. W tym roku na mapie objazdu znalazły się inwestycje, których realizacja właśnie trwa – budo-

Również podróżowałam z mieszkańcami, ponieważ takiego bezpośredniego kontaktu nic nie zastąpi. Mogłam podzielić się swoimi planami, odpowiedzieć na pytania. Ostrowianie bardzo chętnie rozmawiają o swoim mieście, a jak ogólnie wiadomo, jest to mój ulubiony temat do rozmów – zapewnia Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Uczestnicy objazdu otrzymali

 Przedszkole w rejonie ulicy Kujawskiej.

lejnych etapów realizacji niektórych zadań inwestycyjnych. Spotkania z mieszkańcami to moja ulubiona aktywność jako prezydenta miasta. Liczę, że ostrowianie spędzili ten czas równie miło, jak ja. To był super dzień – dodaje Beata Klimek.

W budynku dawnego Empiku przy ul. Kolejowej 24b powstaje nowoczesna mediateka. To pierwszy tego typu obiekt w Wielkopolsce i dwunasty w Polsce. Inwestycja warta jest blisko 3,4 mln zł i dofinansowana została ze środków Unii Europejskiej kwotą w wysokości 2,8 mln zł. Powstaje tu miejsce kultury, które skupiać będzie jej najważniejsze dziedziny – nazywane przystankami kultury. Obiekt zaprojektowany został „bez barier” – wszystkie pomieszczenia obiektu zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz dla osób niewidomych. MUZEUM 3D Inwestycja kosztowała 2,4 mln zł. Wartość dofinansowania Muzeum 3d to ponad2 mln zł. Inwestycja obejmowała adaptację części parteru ostrowskiego Ratusza na cele kulturalne. Ekspozycja ma powierzchnię 152 m2. Jej integralną częścią są elementy multimedialne. Powstała tutaj stała wystawa z multimediami o nazwie „Ulica Dawnego Ostrowa” oraz „Cafe Muzeum”. Głównym elementem wystawy jest rekonstrukcja dawnej ulicy miejskiej. We wnękach zaprojektowane zostały witryny sklepowe z ekspozycją towarów. Zwiedzanie muzeum jest bezpłatne.


gospodarka informacje

NR 5 (28) | MAJ 2018 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

3

Miasto ogłosiło przetarg na halę! Wiele lat obietnic i rozczarowań - to właśnie tego typu emocje towarzyszyły w Ostrowie tematowi budowy nowej hali widowiskowo – sportowej. W obecnej kadencji się to zmieniło – hala przestała być odległą mrzonką, a stała realnym zadaniem inwestycyjnym, czego wynikiem jest ogłoszony przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie nowej hali. - Takie momenty zdarzają się raz w życiu - ogłosiliśmy przetarg na budowę hali widowiskowo-sportowej. To efekt wielu tygodni ciężkiej pracy i konkretny krok w kierunku tak oczekiwanej miejskiej hali – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Przetarg ogłoszony został w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, zatem jego zwycięzca zajmie się tak zaprojektowaniem budynku, jak i pracami budowlanymi przy jego powstawaniu. - Liczymy na oszczędność czasu w momencie, gdy nie trzeba będzie ogłaszać i rozstrzygać dwóch osobnych postępowań przetargowych. Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali widowiskowo – sportowej” ogłoszony został 30 kwietnia. Oferty przetargowe można składać do 25 czerwca bieżącego roku – informuje Ewa Torzyńska, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta. Hala zostanie zlokalizowana pomiędzy ulicami Wojska Polskiego i Dworcową, na terenie miejskim. Działka ta jest scalona, a teren ma uchwalony Miejscowy Plan Za-

gospodarowania Przestrzennego. Jej stuprocentowym właścicielem jest Miasto. Już teraz istnieje tu 70 miejskich miejsc parkingowych. Nowy obiekt musi umożliwić rozgrywanie meczów w najwyższej klasie rozgrywkowej koszykówki, piłki ręcznej i siatkówki oraz spełniać aktualne wymogi poszczególnych związków sportowych i lig. W dokumentacji przetargowej zaznaczono także, że arena musi umożliwiać organizację imprez pozasportowych jak koncerty czy targi. Obiekt ma posiadać minimum 3 tys. miejsc siedzących podczas meczów koszykówki i siatkówki oraz minimum 2 tys. na meczach piłki ręcznej. Na imprezach pozasportowych, na płycie i trybunach, zmieścić się ma 6,2 tys. widzów. Projekt obejmuje również zagospodarowanie terenu, infrastrukturę techniczną, wykonanie miejsc postojowych, placów, dróg wewnętrznych oraz zjazd z drogi publicznej. Budowa miałaby zostać sfinansowana z czterech źródeł. Są to: emisja obligacji, dywidendy ze spółek, dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych oraz sprzedaż miejskich gruntów. W związku z inwestycją Miasto

 Przetarg to kolejny krok w kierunku budowy długo oczekiwanej miejskiej hali. wstępnie brało pod uwagę zakup terenów przy ulicy Kusocińskiego. By transakcja mogła zostać zrealizowana, w czerwcu ubiegłego roku władze Miasta postawiły w tej kwestii trzy warunki – nieobciążona hipoteka obiektów, rozwiązanie umowy o prawo wieczystego użytkowania obiektów z Klubem Sportowym Stal oraz uregulowane kwestie własnościowe działek. Warunki te nie zostały dotrzymane przez strony, a więc właścicie-

la obiektów i Klub Sportowy Stal Ostrów, a właściciel zerwał negocjacje z Klubem. W grudniu 2017 roku przestało obowiązywać poręczenie udzielone przez Miasto. - Projektowi na K1 życzę powodzenia. Porozumienie zostało w końcu zawarte i decyzja o modernizacji została podjęta, więc właściciele obiektu mają pełne prawo takie projekty realizować. W żaden sposób nie zmienia to jednak decyzji Miasta w spra-

wie budowy miejskiej hali widowiskowo – sportowej. Obiekt przy ulicy Kusocińskiego jest w prywatnych rękach – obiekty są prywatne, grunt jest prywatny i podjęta względem nich decyzja jest również prywatna. Miasto chce budować miejską halę widowiskowo sportową, która ma służyć wszystkim dyscyplinom sportu oraz kolejnym pokoleniom ostrowian.

Ostrów z Raszkowem dla dużych rodzin Ostrów Wielkopolski i Raszków podpisały porozumienie, na mocy którego rodziny posiadające Raszkowską Kartę Rodziny 3+ będą mogły korzystać z miejskich obiektów – muzeum, lodowiska/rolkowiska oraz Kina „Komeda”. Ostrowska Karta Rodziny 3+ również przeszła modyfikacje i będzie teraz jeszcze bardziej przyjazna dla ostrowskich rodzin. - Raszków, podobnie jak Ostrów Wielkopolski, duży nacisk kładzie na politykę społeczną - teraz dzięki porozumieniu wspólnie będziemy działać na rzecz rodzin - już nie tylko ostrowskich – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa. - Dla rodzin wielodzietnych z terenu Gminy i Miasta Raszków porozumienie to oznacza, że będą mogły korzystać z ulg w Kinie „Komeda”, Muzeum Miasta Ostrowa oraz lodowisku/ rolkowisku - takich samych, jakie przysługują rodzinom korzystającym z programu Ostrowska Karta Rodziny 3+ - dodaje burmistrz Jacek Bartczak. – Dzięki temu oferta naszej raszkowskiej karty wzbogaci się o usługi, które dostępne są najbliżej w Ostrowie Wielkopolskim. Na wniosek rodzin wielodzietnych z terenu Ostrowa Wielkopolskiego wprowadzone zostały udogodnienia do Ostrowskiej Karty Rodziny 3+. Karta wydawana bę-

Ostrów Wielkopolski obecnie zamieszkuje 594 rodzin wielodzietnych – 505 z trojgiem dzieci, 70 z czworgiem oraz 19 z pięciorgiem (i więcej) dzieci. Liczba wydanych kart: 3764 Liczba partnerów programu: 205 Liczba rodzin objętych programem: 381

 Dzięki podpisanemu porozumieniu, z miejskich obiektów korzystać będą mogły także rodziny z Raszkowa. dzie teraz na okres 5 lat, a nie jak dotychczas na okres roku. Dotyczyć będzie osób do 25. roku życia w przypadku dzieci uczących się lub studiujących – zasada ta bę-

dzie teraz analogiczna do ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Do składu rodziny wielodzietnej zaliczać teraz będziemy także dziecko niepełnosprawne w wieku powy-

żej 18. roku życia legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w okresie ważności orzeczenia o niepełnosprawności.

Duże rodziny nie będą także teraz musiały przedstawiać do wglądu dowodów osobistych, legitymacji szkolnych i studenckich lub aktów urodzenia oraz wpisywania ich numerów we wniosku. Procedura uzyskania Ostrowskiej Karty Rodziny 3+ opierać się będzie na złożonym oświadczeniu, co z pewnością ułatwi rodzinom składanie wniosków.


informacje gospodarka

4

Wyposażenie dla Mediateki...

Trwa urządzanie mediateki przy ulicy Kolejowej 24b. Przyjechały już meble, montowane są multimedia, a miejsce zyskuje coraz bardziej nowoczesny charakter. Kolejny krok to szkolenie dla pracowników.

To zupełnie nowy wymiar Biblioteki Publicznej - Miejsce robi ogromne wrażenie i jestem pewna, że przyciągnie ono dzieci i młodzież, a pewnie i rodziców i dziadków, bo będzie tutaj dla nich sporo atrakcji. Multimedialna podłoga, dotykowe monitory – również te zamontowane w siedziskach, instrumenty muzyczne połączone z komputerami, sala do wyświetlania filmów, nowoczesne meble. Wszystko to tworzyć będzie niezwykle nowoczesne centrum kultury – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa. Bi b l i o t e k a P u b l i c z na im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim, której filią będzie „Multimedia Biblioteka Przystanek Kultura” jest jedyną biblioteką w Wielkopolsce, która dygitalizuje swoje zbiory. To

 Będzie to 12. mediateka w Polsce i pierwsza w Wielkopolsce. właśnie w mediatece będą one udostępniane na nośnikach cyfrowych. - Ostrowska mediateka będzie pierwszym tego typu obiektem w Wielkopolsce i dopiero jedenastym w kraju. Jednak ze względu na zastosowane technologie najbardziej nowoczesnym i aktualnym - informuje Włodzimierz Grabowski, dyrektor ostrowskiej Biblioteki Publicznej.

Założeniem projektu było stworzenie atrakcyjnego i przyciągającego miejsca, które pozytywnie oddziaływać będzie na otoczenie. - Obiekt ma żyć i przyciągać ostrowian. Ostrowski „deptak” ma zacząć znów tętnić życiem, chcemy przywrócić mu należną w Ostrowie rangę – dodaje prezydent miasta. Obiekt zaprojektowany został „bez barier”.

100-lecie na witaczach

Witacze upamiętniające 100 – lecie Odzyskania Niepodległości, „Republiki Ostrowskiej” i Powstania Wielkopolskiego pojawiły się na ulicach wjazdowych do Ostrowa Wielkopolskiego.

Na witaczach wykorzystano pocztówkę przedstawiającą ostrowski Rynek, pochodzącą z lat 1919-1920, ze zbiorów Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Została ona wydana przez Izydora Themala, właściciela największej wytwórni pocztówek w Poznaniu na początku XX wieku. Negatyw pochodzi z czasów zaborów. Po odzyskaniu niepodległości wydawca spolonizował starą kartkę nadrukowując obramowanie z godłami Polski i Litwy, flagę z białym orłem oraz napis „Polskie Pozdrowienia”. - W tym roku witacze na głównych trasach wjazdowych przypominać będą mieszkańcom oraz gościom naszego miasta o tych ważnej dla Polski rocznicy. Szczególnie dla nas ostrowian wydarzenia te mają charakter wyjątkowy. To w Ostrowie Wielkopolskim w 1918 roku powstała „Re-

 Witacze to jeden z elementów upamiętniających tę ważną datę. publika Ostrowska” - narodowościowy zryw na miesiąc przed wybuchem Powstania Wielkopolskiego, który wyprzedził tendencje niepodległościowe w całej Wielkopolsce – mówi Ewa Matecka, zastępca prezydenta Ostrowa. Z okazji 100 –lecia Odzyskania Niepodległości, „Republiki Ostrowskiej” i „Powstania Wielkopolskiego” w Ostrowie zaplanowano liczne imprezy społeczne,

kulturalne, sportowe. Nad sprawną organizacją obchodów czuwa Komitet Honorowy pod przewodnictwem prezydent Miasta, w skład którego wchodzą samorządowcy, lokalni przedstawiciele parlamentarzystów, duchowieństwa, a także Honorowi Obywatele Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Szczegółowy program miejskich obchodów dostępny jest na stronie Urzędu Miejskiego.

...a także dla przedszkola

Firma CEZAS z Gorzowa Wielkopolskiego dostarczy wyposażenie do budowanego w rejonie ulicy Kujawskiej nowego przedszkola. Wyposażenie przedszkola będzie kosztowało ponad 377 tysięcy złotych. Umowa na dostawę mebli oraz pozostałego wyposażenia do przedszkola została podpisana między prezydent miasta Beatą Klimek a przedstawicielami firmy CEZAS. Zgodnie z podpisanym dokumentem, firma dostarczy m.in. stoliczki i krzesełka, szafki szatniowe, regały na zabawki i biurka dla nauczycieli. Do przedszkola trafią również dywany, łóżeczka przedszkolne oraz tablice magnetyczne i interaktywne, a także ławeczki gimnastyczne, drabinki i materace do ćwiczeń. - Z całą pewnością do sal przedszkolnych trafią mebelki bezpieczne, dostosowane do wzrostu i potrzeb naszych kochanych maluchów – mówi prezydent Beata Klimek. - Przedszkole będzie nowoczesne, kolorowe i z radością przywitamy w jego pięknym

 Umowa podpisana została w ostrowskim urzędzie. wnętrzu przedszkolaków już we wrześniu tego roku. Przedszkole w rejonie ul. Kujawskiej to duże, ośmiooddziałowe przedszkole z zapleczem kuchennym, administracyjnym, socjalnym i dydaktycznym oraz aż dwoma przylegającymi do niego placami zabaw. Jeden z nich będzie miał charakter typowo zabawowy, drugi będzie wyposażony w specjalną ścież-

kę sensoryczną i ogródki przyrodnicze. Przedszkole będzie pełnić funkcje integracyjne. Będzie w pełni dostosowane do osób niepełnosprawnych, w tym także do dzieci autystycznych. Nowe przedszkole będzie jednokondygnacyjne, przy każdej sali znajdować się będzie toaleta, będzie więcej miejsc dla zajęć terapeutycznych.

Mural wierszem pisany

Nitzan Mintz i Dede to dwoje artystów z Izraela, którzy stworzyli przy Forum Synagoga jedyny w swoim rodzaju mural. To wiersz w dwóch językach - polskim i hebrajskim.

Przy okazji wizyty gości z Izraela OCK nawiązało współpracę z Fundacją Urban Forms, której działania ogniskują wokół szeroko pojętej kultury miejskiej. Fundacja ta jest również współorganizatorem Festiwalu Łódź Czterech Kultur. Nie bez znaczenia jest fakt, że przylot artystów współfinansowany jest przez Ambasadę Izraela. Nitzan Mintz - artystka i poetka urodzona w Tel Awiwie. Zaczęła tworzyć poezję podczas służby w wojsku. Poszukując sposobów dotarcia ze swoimi wierszami do szerszego grona odbiorców, zaczęła umieszczać je na drewnianych deskach, które następnie przybijała do słupów. Jej prace poruszają szeroki zakres tematów, ponieważ Nitzan - jak sama twierdzi - ma „milion rzeczy do przekazania”. Zazwyczaj poezja, którą maluje w formie mu-

 Praca jest niezwykle ascetyczna w formie. rali ma glębokie powiązanie z wybraną lokacją, łącząc charakter danego miejsca i tworząc spójną, piękną całość. Studiuje sztukę i poezję w szkole artystycznej Minshar. Dede aka Dede Bandaid – artysta z Tel Awiwu, który rozpoczął swoją przygodę ze street artem malując sprayem Drogę Mleczną na murach swojej szkoły. Już w czasie służby wojskowej zaczął tworzyć graffiti,

zawierające wyraźny antysystemowy przekaz wizualny (na przykład żołnierzy dzieci puszczających bańki mydlane), a po jej zakończeniu często wykorzystywał motywy gołębia pokoju czy ogromnych zwierząt w celu zademonstrowania swych poglądów społecznych i politycznych. Począwszy od 2008 roku coraz częściej odwołuje się w swych pracach do współczesnych wydarzeń politycznych.


informacje gospodarka

NR 5 (28) | MAJ 2018 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

5

Nowa łódź dla WOPR 35.000 zł przeznaczyło Miasto na dofinansowanie zakupu łodzi motorowej dla ratowników WOPR. Łódź ratownicza została zwodowana na ostrowskich Piaskach. Siwek, szef ostrowskiego WOPR. - Poprawi to także bezpieczeństwo ratowników będących w akcji, czas reakcji na zdarzenie oraz jakość i skuteczność udzielania pomocy. - Już niebawem wystartuje nowy sezon na ostrowskich kąpieliskach - mówi prezydent Beata Klimek. - Dla ratowników to czas ciężkiej i odpowiedzialnej pracy, bo przecież dbają oni o życie i zdrowie osób wypoczywających nad wodą. Mam nadzieję, że ten nowy za-

Łódź ratownicza Whaly 500R wraz z wyposażeniem oraz przyczepą podłodziową, a także radiotelefony, które mają służyć komunikacji na łodzi kosztowały łącznie 107.000 zł. Do zakupu dołożyło się Miasto przekazując 35.000 zł, powiat ostrowskich (15.000 zł) oraz Urząd Mar s z a ł kow s k i , k tór y przekazał 57.000 zł. - Zakup łodzi z pewnością przyczyny się do poprawy bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych - mówi Maciej

kup przyczyni się do bardziej komfortowej pracy, choć w duchu życzę nam wszystkim, aby do wypadków nie dochodziło, a łódź nie była potrzebna do akcji ratowniczych, a jedynie do monitorowania sytuacji nad wodą. O tym, jak bardzo przydat ny d la ratow ni ków może być ich najnowszy nabytek można było się przekonać podczas niedawnych majOSTaszków, gdzie przedstawione zostały ćwiczenia związane z ratowaniem topielca.

 Ostrowscy ratownicy byli podczas pokazowych ćwiczeń niezwykle skuteczni.

Rowerowe stacje napraw Stacje napraw rowerów posłużą rowerzystom, którzy nie posiadają własnych narzędzi, a którym podczas jazdy przytrafi się awaria pojazdu. - Namawiamy mieszkańców do przesiadania się z samochodów na rowery mając na uwadze efekt ekologiczny. By namawiać sku t e cz niej , bu d u j e m y ścieżki rowerowe, wprowadziliśmy system roweru miejskiego, a teraz chcemy zadbać o to, by rowerzyści mogli na terenie miasta dokonać drobnych napraw swoich pojazdów – wyja-

Foto: http://www.ibombo.com

Miejski Zarząd Dróg rozstrzygnął przetarg na dostawę i montaż samoobsługowych punktów napraw rowerów. Pięć stacji wyposażonych zostanie m.in. w klucze, wkrętaki, imbusy i pompkę z adapterem do wszystkich rodzajów zaworów rowerowych. Pierwsze mini bazy do podstawowych napraw zamontowane zostaną w Ostrowie już w czerwcu.

 Wykonawcą inwestycji będzie firma Ibombo z Leszna, a jej koszt wyniesie blisko 36 tys. zł.

śnia Beata Klimek, prezydent Ostrowa. Wybranych zostało pięć lokalizacji: ul. Paderewskiego, Plac 23 Stycznia, ul. Głogowska, al. Solidarności oraz Centrum Przesiadkowe. Cztery pierwsze zamontowane zostaną już w czerwcu. Ostatnia, po wykonaniu prac budowlanych. Konstrukcja stacji umożliwia umieszczenie roweru na wspornikach, a także ruch pedałami przy dokonywaniu przeglądów czy napraw. Narzędzia będą w niej chronione przed warunkami atmosferycznymi czy kradzieżą

dzięki drzwiczkom na solidnych zawiasach. System ich otwierania będzie wykorzystywał monetę – jak przy wózkach sklepowych. - Poza sporą ilością kluczy, wkrętaków, imbusów stacja wyposażona będzie w ręczną pompkę powietrza z adapterem na wszystkie zawory rowerowe. QR CODE znajdujący się na froncie stacji umożliwi skorzystanie z publikacji internetowych zawierających instrukcje napraw usterek rowerowych – dodaje Marcin Wieruchowski, dyrektor MZD.

Basen przed sezonem W ubiegłym tygodniu rozpoczęło się napełnianie wodą basenowych niecek. Wcześniej wykonano prace porządkowe po zimie. Na początku czerwca rusza nowy sezon. Poprzedni był znakomity. Na ostrowskim basenie odnotowano blisko 39 tys. odwiedzin. Na ostrowskim basenie miejskim trwają prace przygotowawcze do kolejnego sezonu. W pierwszej kolejności zadbano o czystość niecek. - Niecki zostały dokładnie wyczyszczone po zimie. Technologia ich użytkowania wymaga pozostawienia w nich wody podczas zimy. Ma ona zapewnić ochronę przed napierającą na niecki zamarzniętą ziemię. Oczywiście, w okresie zimowym woda w basenie nie jest podgrzewana – wyjaśnia Wojciech Białas, prezes Miejskiego Zakładu Zieleni. Basenowe niecki zostały już napełnione wodą. Na-

 Wielu ostrowian już nie może doczekać się nowego sezonu na miejskim basenie.

stępnym krokiem będzie pobranie i przebadanie próbek wody na obiekcie. Ostrowska spółka zajmuje się także zapewnieniem bezpieczeństwa dla osób, które będą z basenu korzystać. - Dopinamy szczegóły współpracy z ostrowskimi ratownikami. Bezpieczeństwo na basenie jest tematem nadrzędnym – dodaje prezes Białas. To finalny etap prac przygotowawczych na ostrowskim basenie. Już na początku czerwca do dyspozycji osób, które korzystać będą z obiektu przygotowane zostały tarasy ziemne,

a także trawiasta plaża o powierzchni ponad 3 000 m2. Wzorem ubiegłego roku dostępne będą także leżaki. Warto przypomnieć, że obiekt posiada bardzo dużą ilość urządzeń rekreacyjnych, m.in.: sztuczną rzekę, ławki podwodne z masażem powietrznym, grotę sztucznej fali, masaż karku, gejzery powietrzne, grzybki wodne, masaż ścienny z ławką, leżanki powietrzne, zjeżdżalnie dla dzieci, zjeżdżalnie dla dorosłych, zabawki wodne dla dzieci. Od nowego sezonu za pobyt na basenie będzie można zapłacić kartą płatniczą.


gospodarka informacje

6

Tysiące ostrowian na majOSTaszkach 5 i 6 maja ostrowskie Piaski były gospodarzem festynu miejskiego majOSTaszki. Muzyczną gwiazdą pierwszego dnia był Big Cyc, który świętował 30-lecie istnienia, natomiast w niedzielę mieszkańcy Ostrowa mieli okazję posłuchać piosenek w wykonaniu Anny Wyszkoni. Ogromna ilość atrakcji i piękna pogoda spowodowały, że miejski festyn odwiedziły tysiące ostrowian.

 Big Cyc był niekwestionowaną gwiazdą pierwszego wieczoru festynu.

 Podniebne szaleństwa na wesołym miasteczku.

 Akcja „Drzewka za butelki” tradycyjnie przyciągnęła setki ostrowian.

 majOSTaszki odwiedzili w tym roku poznańscy saperzy.

 Ogromne wrażenie zrobiła strefa relaksu.

 majOStaszki na Piaskach to już tradycyjnie tysiące uczestników.

 Anna Wyszkoni rozpoczęła w Ostrowie swój tegoroczny sezon koncertów plenerowych.

 Nie zabrakło rozgrywek sportowych...

 ...oraz sztucznych ogni na zakończenie.


gospodarka informacje

NR 5 (28) | MAJ 2018 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

7

. WYWIAD ROZMOWA Z BARTOSZEM ZIÓŁKOWSKIM - PREZESEM CRK

Rozwój dla mieszkańców

- Gospodarka komunalna musi być tworzona z myślą o ludziach. Należy myśleć o miejskiej gospodarce komunalnej i jej funkcjach w kontekście pojedynczego człowieka i całej społeczności miasta – podkreśla Bartosz Ziółkowski, prezes Centrum Rozwoju Komunalnego w Ostrowie Wielkopolskim. Od ponad czterech miesięcy pełni Pan funkcję Prezesa Zarządu ostrowskiego Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. Jaką rolę widzi Pan dla CRK jako spółki - matki miejskich spółek komunalnych?  Kluczowe założenia od samego początku jasno i zdecydowanie określiła Prezydent Miasta Beata Klimek. To utrzymanie cen za usługi komunalne (wodę, kanalizację, ciepło) na optymalnym poziomie dla mieszkańców oraz obniżenie kosztów bieżącego funkcjonowania miejskich spółek komunalnych, a zwiększenie środków na inwestycje, również te innowacyjne technologicznie. W tym kontekście podstawowym zadaniem Centrum Rozwoju Komunalnego jest realizowanie potrzeb mieszkańców oraz stała poprawa warunków życia w naszym mieście. Rolą CRK jest łączyć, budować porozumienie, tworzyć synergię pomiędzy ostrowskimi spółkami komunalnymi, po to, aby efektywnie i skutecznie realizowały swoje usługi, zarówno te codzienne, bieżące, jak i strategiczne i długofalowe. Tylko tak rozumiany i wzmocniony nadzór właścicielski, oparty na profesjonalnym ładzie korporacyjnym, może przynieść konkretne rezultaty i korzyści dla Miasta. Ważne, aby funkcjonowanie sektora komunalnego przebiegało nie w sposób doraźny, ale przemyślany i kompleksowy. Dlatego w ostatnich miesiącach opracowano odważną, ambitną i wielowymiarową Strategię Centrum Rozwoju Komunalnego 2018 – 2024. Co obejmuje Strategia, jakie są jej podstawowe założenia i cele?  Wszystkie zapisy, cele i wyzwania zawarte w Strategii mają prowadzić do tego, by Ostrów Wielkopolski stał się Miastem Nowoczesnej Gospodarki. We współczesnym świecie podlegającym dynamicznym zmianom miasta konkurują ze sobą, tak jak firmy usługowe, czy handlowe konkurują na rynku gospodarczym. W Strategii nie chodzi o teoretyczne planowanie, ale określenie konkretnych celów i działań, które będą systematycznie podejmowane i konsekwentnie wdrażane. Jednocześnie rozwój i planowane innowacje są tylko drogą i środkiem do rzeczywistego unowocześnienia warunków życia w Mieście, również tego codziennego. Gospodarka komunalna to nie tylko infrastruktura, technologie i ekonomia, ale przede wszystkim

 Bartosz Ziółkowski, prezes Centrum Rozwoju Komunalnego. sprawne realizowanie potrzeb mieszkańców. Dlatego w nowej strategii, obok ofensywy inwestycyjnej stawiamy na społeczny wymiar miejskiej gospodarki. Co ważne, chcemy aktywnie wyjść poza sferę samorządowo – komunalną i zainicjować współpracę ostrowskich przedsiębiorców, organizacji społecznych i różnych grup zawodowych, a także nawiązać międzynarodowe relacje partnerskie. Wszystkie zmiany mają przede wszystkim tworzyć nowe możliwości dla mieszkańców i prowadzić do poprawy warunków życia w naszym mieście. Jakie przedsięwzięcia, projekty i działania planowane są w ostrowskiej gospodarce komunalnej w najbliższych latach?  Centrum Rozwoju Komunalnego w nowym kształcie, poza kompleksowym zarządzaniem miejską gospodarką komunalną, ma inicjować i wdrażać dla Ostrowa nowe przedsięwzięcia. Jednym z bardzo istotnych i jednocześnie niezwykle innowacyjnym projektem jest Ostrowski Rynek Energetyczny – stworzenie własnego miejskiego systemu energetycznego. Ostrowski Rynek Energetyczny ma przynieść konkretne, wymierne korzyści dla mieszkańców – mniejsze opłaty za energię elektryczną, tańszy transport publiczny, nowe miejsca pracy, poprawę jakości środowiska. Analizy wskazują, że dzięki stworzeniu Ostrowskiego Rynku Energetycznego około 50 mln złotych rocznie może pozostać w Ostrowie u lokalnych przedsiębiorców i samych mieszkańców. Ponadto przedsięwzięcie przyniesie znaczący efekt ekologiczny – zmniejszenie emisji dwutlenku

węgla (CO2) o około 17,5 tysiąca ton rocznie. Docelowo Ostrów Wielkopolski będzie dążył do samowystarczalności energetycznej. Czy to tylko ambitne plany, czy mamy już do czynienia z konkretnymi działaniami?  Najnowszym zrealizowanym osiągnięciem w tej dziedzinie jest włączenie infrastruktury własnej energii do projektu elektromobilności i współpraca spółek grupy kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego: Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego i Miejskiego Zakładu Komunikacji. Nowe miejskie autobusy elektryczne zasilane są energią wytwarzaną przez OZC. Już pierwsze 2 miesiące funkcjonowania przyniosły rzeczywiste oszczędności finansowe. Na takim systemie korzystają obie miejskie spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego – OZC zyskuje na sprzedaży energii wytwarzanej także z własnej biomasy, a MZK zasila autobusy dużo taniej. W skali roku już przy 4 autobusach elektrycznych w ten sposób około 0,5 mln złotych pozostanie w Ostrowie. Skala korzyści dla miasta będzie rosła wraz z zakupem kolejnych autobusów elektrycznych i dalszym rozwojem elektromobilności. Po dostawie 6 nowych „elektryków”, zakupionych w ramach największego w historii Ostrowa Wielkopolskiego unijnego projektu realizowanego przez Miasto, w miejskim sektorze komunalnym może rocznie pozostać ponad 1 mln złotych. W jaki sposób ma nastąpić włączenie mieszkańców w ten społeczny wymiar gospodarki komunalnej?

 Ofensywę inwestycyjną widzimy szerzej niż tylko jako modernizację infrastruktury komunalnej. Niezwykle ważne jest inwestowanie środków w ludzki potencjał Miasta. Najlepszą inwestycją jest człowiek - to nie tylko ładny slogan, ale również ekonomiczna, wyliczalna rzeczywistość. Dlatego przewidujemy systemowe wspieranie ostrowskiego sportu i ostrowskiej kultury, szczególnie tej z udziałem dzieci i młodzieży. W marcu ogłosiliśmy konkurs grantowy dla organizacji sportowych z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na inicjatywy sportowe dla ostrowskich dzieci i młodzieży. Na ten cel miejskie spółki komunalne w tym roku przeznaczą 100 tysięcy złotych. Ten nowy program grantowy utworzony przez CRK okazał się przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę”. Zainteresowanie klubów sportowych, stowarzyszeń, szkolnych UKS-ów okazało się bardzo duże. To najnowszy, już realizowany przykład. Docelowo wiele innych projektów planowanych na najbliższe lata, jak wspomniany już Ostrowski Rynek Energetyczny, również będzie realizowanych z bezpośrednim udziałem mieszkańców. W naszych działaniach chcemy realizować również innowacje społeczne, inicjować tzw. partycypację społeczną w miejskiej gospodarce komunalnej. Aktywność ostrowian, także ta gospodarcza, jest wielkim potencjałem Miasta. Wspólnie chcemy tworzyć w Ostrowie „komunalkę z ludzką twarzą”. W dobie postępu technologicznego i gospodarczego, dużym wyzwaniem rozwojo-

wym są również inwestycje „twarde”, budowa i modernizacja infrastruktury komunalnej. Jaką rolę ma pełnić CRK w tym obszarze i jakie są plany na najbliższe lata?  Stawiamy na innowacje oraz zrównoważony rozwój. Do inwestycji komunalnych w mieście należy podchodzić w sposób przemyślany i przede wszystkim kompleksowy. W dzisiejszych czasach, aby osiągnąć rzeczywisty rozwój, trzeba precyzyjnie planować inwestycje, mając na uwadze, że po zrealizowaniu będą one wymagały utrzymania, konserwacji, i trzeba to bardzo dobrze kalkulować. Fontanna może być piękna, ale nie chce płacić podatków. Inwestycje należy planować nie tylko przez pryzmat bieżących, doraźnych potrzeb remontowych, ale w dłuższej perspektywie i dokonywać wyborów rozsądnie, racjonalnie i co ważne, spokojnie rozmawiając z ludźmi. Tym wszystkim celom od strony funkcjonalnej służyć będzie powołanie w CRK Komitetu Inwestycyjnego składającego się ze specjalistów m.in. z dziedziny ekonomii, budownictwa, gospodarki. Zadaniem Komitetu będzie całościowe spojrzenie na inwestycje w ostrowskim sektorze komunalnym i wielowymiarowa ocena planów inwestycyjnych miejskich spółek. Inwestycje spółek komunalnych będą analizowane i oceniane przez Komitet, a akceptacja założeń i planu inwestycji będzie warunkiem jej realizacji. Tak szerokie, ambitne i dalekosiężne plany udowadniają, że Centrum Rozwoju Komunalnego jest potrzebne w Ostrowie?  Na pewno pokazują, że w takiej zmienionej, zadaniowej i prospołecznej formule rzeczywiście jest potrzebne, że jest co robić, bo gospodarka komunalna tak naprawdę dotyczy każdego mieszkańca. I jej sprawne, nowoczesne funkcjonowanie powinno być wspólną troską wszystkich, niezależnie od sympatii i antypatii politycznych. Dlatego proponujemy ofensywny, systematyczny rozwój oparty na merytorycznej pracy i innowacyjnych rozwiązaniach. Wszystkie podejmowane działania są skierowane ku mieszkańcom i z myślą o przyszłości. Dzięki temu już dziś, Ostrów Wielkopolski staje się Miastem Nowoczesnej Gospodarki.


gospodarka

8

MZGM MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI

Obniżka czynszu

INFORMACJE Mieszkania czekają

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim informuje, iż w związku z planowanym oddaniem we wrześniu br. do użytku budynków mieszkalnych przy ul. Klasztornej 16 oraz ul. Klasztornej 18 w ramach ,,Przyjaznego ostrowskiego programu dla systematycznych”, można składać wnioski o udział w programie w sekretariacie spółki do 4 czerwca br. ■ wnioski składa się na drukach formularzowych pobranych w spółce lub ze strony internetowej: www.mzgm.pl, ■ warunkiem dopuszczenia do kwalifikacji w programie jest prawidłowo wypełniony wniosek oraz złożenie wymienionych we wniosku, ściśle określonych załączników, ■ nie przewiduje się poprawiania i uzupełniania wniosków i załączników po terminie wyznaczonym do składania wniosków, ■ wnioski przyjmowane są na ponumerowanych stronach wniosku i załączników, ■ osoba przyjmująca wniosek nie dokonuje weryfikacji kompletności złożonych dokumentów.

Władze Miasta bieżącej kadencji samorządu doprowadziły do zamrożenia obowiązujących stawek bazowych czynszu w zasobach mieszkaniowych Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

Mając na względzie trudną sytuację materialną części najemców lokali mieszkalnych, Miasto w ramach środków finansowych będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych, realizuje możliwość uzyskania świadczenia pieniężnego na dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. - Kolejnym elementem wsparcia finansowego mieszkańców jest możliwość uzyskania obniżki czynszu dla najemców lokali

Obniżki czynszu rozpatrywane będą wniosek najemców lokali komunalnych, o ile miesięczny dochód netto na członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w okresie 3 m-cy poprzedzających złożenie wniosku, nie przekracza kwoty:  100 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,  75% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym. Do dochodów nie wlicza się:

 wypłaty w ramach programu 500+,  świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodat-

ków dla sierot zupełnych, - jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,  dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania,  zasiłków pielęgnacyjnych,  zasiłków okresowych z pomocy społecznej,  jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,  zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny,  dodatku mieszkaniowego.

Wysokość obniżki

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Kościuszki 14

mieszkalnych będących w trudnej sytuacji materialnej – mówi Ryszard Wiśniewski, prezes Miejskiego Zakładu Gospofdarki Mieszkaniowej w Ostrowie. - Przy uchwalaniu obowiązującego Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na lata 2018-2022, na podstawie art. 21 ustawy o ochronie praw lokatorów, uwzględniono możliwość wprowadzenia obniżki stawki czynszu dla najemców. Wniosek o obniżenie czynszu w związku z trudną sytuacją materialną można składać do Miejskie-

go Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Do ,,wniosku o przyznanie obniżki naliczonego czynszu dla najemców o niskich dochodach” należy dołączyć ,,deklarację o wysokości dochodów” za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku. - Rozpatrywane będą tylko i wyłącznie kompletne, wypełnione wnioski zawierające wszystkie dokumenty potwierdzające wszelkie dochody oraz inne wymagane dokumenty niezbędne do merytorycznego i ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie – dodaje prezes MZGM.

Obniżki czynszów nie udziela się najemcom, którzy:  posiadają zadłużenie za używanie lokalu  posiadają zadłużenie za używanie lokalu, któ-

re spłacają w ratach w ramach ugody zawartej w okresie krótszym niż 6 m-cy przed złożeniem wniosku o obniżenie czynszu.  w dniu złożenia wniosku o zastosowanie obniżki posiadają zaległości z tytułu opłacania czynszu w obniżonej wysokości,  są uprawnieni i pobierają dodatek mieszkaniowy,  podnajmują osobom trzecim w całości lub części lokal mieszkalny,  otrzymali wypowiedzenie umowy najmu lokalu,  zajmują lokale socjalne,  zajmują pomieszczenia tymczasowe. W przypadku złożenia przez wnioskodawcę deklaracji niezgodnej z prawdą, obowiązany jest on zwrócić wynajmującemu 200 % kwoty niezależnie otrzymanego obniżenia czynszu. Obniżka czynszu przysługuje według kryteriów określonych w poniższej tabeli:

Średni miesięczny dochód netto w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego ustalono jako % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie. Miesięczny dochód gospodarstwa 1- osobowego

Miesięczny dochód gospodarstwa wieloosobowego

10%

od 439,06 do 878,12 zł netto

od 334,92 do 669,84 zł netto

15%

do 439,05 zł netto

do 334,91 zł netto

W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku obniżka czynszu przyznawana jest na 12 miesięcy. Szczegółowe zasady przyznawania obniżki czynszu dostępne w siedzibie spółki oraz na stronie internetowej www.mzgm.pl


gospodarka

NR 5 (28) | MAJ 2018 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

OZC

9

KONKURS OZC ROZSTRZYGNIĘTY

E-faktury coraz popularniejsze

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy rozstrzygnął konkurs na hasło promocyjne e-booka i e-faktury.

INFORMACJE

Nowoczesna sterownia

 Laureaci konkursu odebrali nagrody. Już 178 odbiorców ciepła przeszło na e-fakturę, która jest ostatnim elementem budowy inteligentnych sieci ciepłowniczych jak i całego systemu obsługi odbiorców ciepła. - Ostrów Wielkopolski w ciągu niecałych trzech lat dołączył do ścisłej czołówki najnowocześniejszych pod względem zaawansowania technicznego polskich przedsiębiorstw ciepłowniczych - mówi Marian Kupijaj, prezes OZC. Inteligentne sieci to w kolejności: zdalne odczyty liczników energii cieplnej w węzłach będących własnością spółki, kontrola zdalna pracy systemu ciepłowniczego, jak i zdalne wprowadzanie nastaw poszczególnych parametrów, zdalne odcięcia poszczególnych odcinków sieci w przypadku ewentualnych awarii aby zmniejszyć ich skutki. Następnie automatyczne przenoszenie zdalnych odczytów do systemu w wyniku czego, bez udziału pracowników, generowane są faktury.

Na konkurs ogłoszony przez OZC wpłynęło kilkadziesiąt haseł. Niektórzy klienci spółki pofatygowali się i zgłosili nawet 5 haseł i krótkich wierszyków. - Najciekawsze było to, że rozpiętość wieku pomiędzy uczestnikami konkursu wynosiła kilkadziesiąt lat - mówi prezes OZC. - Internet nie jest już tylko domeną ludzi młodych.

Zalogowanie się do e-booka umożliwia odbiorcy ciepła również wgląd do swoich danych historycznych, a także wpływa na poprawę stanu środowiska poprzez oszczędności papieru. Inteligentne sieci, jak i system obsługi odbiorców, to jeden z elementów dynamicznego rozwoju spółki Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A.

Niedawno informowaliśmy o wprowadzeniu w Ostrowskim Zakładzie Ciepłowniczym automatycznego systemu nawęglania, jak i regulacji sieci ciepłowniczej w zakresie ustabilizowania przepływów, a już w kotłowni powstała nowoczesna sterownia, której nie powstydziłaby się niejedna nowoczesna elektrownia. Dla ochrony środowiska OZC S.A. znacząco zwiększył zamówienie na gaz kosztem zmniejszenia o kilka tysięcy ton zużycia miału. - Wszystkie nasze strategiczne działania remontowo – inwestycyjne, jeżeli nie powstaną niespodziewane przeszkody, chcielibyśmy zakończyć do 2021 roku – zapewnia Marian Kupijaj, prezes Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A.

 Prezydent Beata Klimek pogratulowała zwycięzcom.

Zwycięskie hasła: 1. Kto e-book i e-fakturę ma o środowisko i o czas swój dba 2. Przejdź na ciepłą stronę mocy-ebook OZC 3. Teraz możesz jechać i nad morze oraz w góry, bo masz dostęp do e-booka i miesięcznej swej faktury

OSTROWSKI ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY S.A.

ul. Wysocka 57, 63-400 Ostrów Wielkopolski Pogotowie ciepłownicze: tel. 993 www: www.ozcsa.pl, e-mail: ozc@ozcsa.pl


gospodarka

10

MZO

OSTRÓW DBA O ŚRODOWISKO

Jubileuszowy konkurs MZO i Urzędu Miejskiego Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A., wspólnie z Urzędem Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, zorganizował, już po raz dziesiąty, konkurs pod hasłem „O środowisko dbamy - więc baterie, kartoniki i płyty zbieramy”. Patronat nad nim objęła prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek.

 Konkurs MZO cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Konkurs został ogłoszony w marcu tego roku. Rozpisano go w dwóch kategoriach: w indywidualnej - skierowanej do wszystkich mieszkańców Miasta oraz w grupowej - skierowanej do placówek oświatowych w Ostrowie Wielkopolskim, czyli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych. W tym roku zbierano baterie, płyty CD i DVD oraz kartoniki po sokach i mleku. Ze szkół i przedszkoli odpady zostały odebrane i zważone, a ilość odpadów została Wyniki konkursu indywidualnego skierowanego do mieszkańców: ■ zbiórka baterii -

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A.

ul. Staroprzygodzka 138, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel: 62 733 81 30 www: www.mzo.com.pl

nagroda główna - Mateusz Kłopocki, wyróżnienie Allan Szczuraszek. ■ zbiórka płyt CD i DVD nagroda główna - Barbara Czubak, wyróżnienie - Aleksander Szczuraszek. ■ zbiórka kartoników nagroda główna - Jakub Banasiak, wyróżnienie - Kalina Pietras.

przeliczona na jednego ucznia lub przedszkolaka w danej placówce. Ogółem zebrano: baterie - około 2 tony, płyty CD i DVD - około 600 kg, kartoniki - około 500 kg. Wyniki konkursu w kategorii grupowej: ■ zbiórka baterii -

1. Niepubliczny Punkt Przedszkolny ,,Smerfiki’’, 2. Przedszkole Sióstr Salezjanek, 3. Niepubliczne Przedszkole ,,Nasz Domek’’. ■ zbiórka płyt CD i DVD 1. Publiczne Przedszkole nr 17, 2. Szkoła Podstawowa Uczniów Kreatywnych Spółdzielni Oświatowej, 3. Szkoła Podstawowa nr 4. ■ zbiórka kartoników 1. Szkoła Podstawowa nr 7, 2. Publiczne Przedszkole nr 16, 3. Szkoła Podstawowa nr 5.


gospodarka

NR 5 (28) | MAJ 2018 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

11

WODKAN NAPRAWY BEZWYKOPKOWE - KROK W PRZYSZŁOŚĆ

Sprawna modernizacja sieci

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. nie tylko buduje nowe sieci wodociągowe, ale systematycznie modernizuje na terenie Miasta stare. Wiele z nich ma już swoje lata i z ich wymianą nie można już dłużej czekać. W Ostrowie nie brakuje sieci wodociągowych pamiętających jeszcze „najlepsze” czasy PRL-u. Przez lata nie były one modernizowane. Od kilku lat spółka Wodkan systematycznie wymienia starą sieć wodociągową, ale nie jest w stanie z dnia na dzień wymienić całej. Niestety, zdarzają się takie niespodziewane wypadki, jak ten z początku kwietnia, gdy doszło do uszkodzenia wodociągu wykonanego z rur żeliwnych, który wybudowany został w 1957 roku. Awaria była bardzo poważna, gdyż wyciek wody pojawił się w okolicach torów kolejowych i groziła nawet zamknięciem ruchu kolejowego. Okazało się, że awaria dotyczy rurociągu wspomagającego pracę układu sieci wodociągowej w rejonie ulic:. Składowej, Różanej, Odolanowskiej, Partyzanckiej, Gorzyckiej, Traugutta. Konieczne było więc bardzo szybkie działanie. - Na miejsce zdarzenia błyskawicznie wysłana została specjalistyczna grupa, aby zlokalizować precyzyjnie wyciek wody, zabezpieczyć teren awarii w sposób jak najmniej kolidujący z ruchem kolejowym i jak najszybciej dokonać naprawy - mówi Marek Karolczak, prezes Wodkanu. Ekipa remontowa po zastosowaniu wysokiej klasy urządzeń przeznaczonych do diagnostyki takich jak geofon oraz cyfrowy korelator

W BIURACH OBSŁUGI KLIENTA WODKAN S.A Jako inkasent Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski przyjmujemy wpłaty: 1. Podatku od nieruchomości od osób fizycznych. 2. Podatku rolnego od osób fizycznych. 3. Podatku leśnego od osób fizycznych. 4. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. WW. NALEŻNOŚCI MOGĄ BYĆ WPŁACANE W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH: 1. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych: ■ do 15.09 - III rata; ■ do 15.11 - IV rata. 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - do 10. dnia miesiąca następnego.

 Tu awaria została sprawnie usunięta i nie trzeba było zatrzymywać ruchu kolejowego. oraz lokalizator precyzyjnie wyznaczył miejsce uszkodzonej rury oraz jej trasę. Niestety, mimo precyzyjnej lokalizacji wycieku, nie było możliwość wykonania tzw. naprawy punktowej w technologii wykopu otwartego z uwagi na gęstą, zwartą zabudowę infrastruktury podziemnej kolejowej jak i samo otoczenie miejsca awarii torami kolejowymi i dużym natężeniem ruchu kolejowego. - Naprawa punktowa wykopowa wiązałaby się z ograniczeniami w ruchu kolejowym - dodaje prezes Wodkanu. - Ponadto prowadzenie prac w tak gęsto uzbrojonym przewodami pod wysokim napięciem terenie stwarzałoby wysokie ryzyko dla życia pracow-

 Pracownicy Wodkanu szybko uporali się z modernizacją wodociągu.

ników wykonujących czynności naprawcze sieci wodociągowej. Ostatecznie spółka Wodkan wybrała najbardziej przyjazną dla sposobu prowadzenia prac oraz otoczenia technologię wykonania naprawy uszkodzonej sieci wodociągowej jedną z dostępnych na rynku metod bezwykopowych, a mianowicie metodę przewiertu sterowanego. - Ostatecznie udało się przeprowadzić wymianę uszkodzonego odcinka sieci wodociągowej zachowując jednocześnie ciągłość dostawy wody - podkreśla Marek Karolczak. - Prace nie przyczynił y się do jakichkolwiek utrudnień w ruchu kołowym pojazdów, jak i pociągów, co było bardzo ważnym aspektem całości wykonanego przez nas, tak ważnego dla mieszkańców Ostrowa, zadania. Z uwagi iż spółka, przy okazji awarii sieci wodociągowej, dokonała istotnej i koniecznej modrenizcaji, we wspomnianym rejonie nastąpi poprawa jakości dostarczanej wody do odbiorców. Odczuwalne będzie również zdecydowanie wyższe ciśnienie wody, ponieważ w skutek przeprowadzonych przez Wodkan prac znacząco poprawiliły się parametry techniczno - hydrauliczne wymienionej sieci wodociągowej.

PRZYJMUJĄC WPŁATĘ NIE POBIERAMY OPŁAT DODATKOWYCH

AGENT INSTYTUCJI PŁATNICZEJ BILLBIRD Jako agent instytucji płatniczej Billbild S.A. przyjmujemy bez pobierania prowizji zapłaty za rachunki i faktury wystawione przez: ■ MZGM Sp. z o.o., ■ OZC S.A., ■ Ostrowską Spółdzielnię Mieszkaniową, ■ Przedsiębiorstwo PROMAX sp. j., ■ Ostrowskie TBS Sp. z o.o., Tani i wygodny sposób zapłaty wszystkich domowych rachunków i faktur np. za gaz, prąd, Zobowiązań podatkowych, wobec ZUS – standardowa prowizja 1,99 zł, Sprzedaż doładowań telefonów komórkowych, Sprzedaż doładowań liczników energii elektrycznej. Przyjmujemy tylko wpłaty gotówkowe. ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR OBSŁUGI KLIENTA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

ul. Partyzancka 27, w godz. 7.30-16.30, ul. Asnyka 8, w godz. 9.00-16.00, ul. Grabowska 29a (targowisko) - kiosk 46, w godz. 8.00-15.00.


gospodarka

12 SPÓŁKA WSPIERA PRZEDSIĘBIORCZYCH OSTROWIAN

30 nowych firm dzięki OPP Ostrowski Park Przemysłowy zakończył realizację projektu ,,Własna firma jAKO przepis na sukces zawodowy”. W ramach projektu 30 osób założyło własną działalność gospodarczą. Trafiło do nich łącznie ponad 720 tysięcy złotych. Projekt „Własna firma jAKO przepis na sukces zawodowy” realizowany był w partnerstwie przez trzy podmioty: Ostrowski Park Przemysłowy, Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz Fundację Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości. Wartość całego projektu to ponad 3,5 mln zł, a udział Ostrowskiego Parku Przemysłowego - ponad 1 mln zł. W ramach realizacji projektu przez spółkę OPP powstało 30

podmiotów gospodarczych w różnych branżach - od dietetyki, poprzez branżę budowlaną, samochodową, po sprzedaż internetową książek czy odzieży. - W Ostrowie Wielkopolskim funkcjonuje około 10 tysięcy podmiotów gospodarczych - mówiła podczas gali prezydent Ostrowa Beata Klimek. - Trzeba odwagi, determinacji i kreatywności, aby na rynku znaleźć swoje miejsce i rozpocząć działalność. Państwo podjęli to wyzwanie. Życzę Wam,

aby Wasze firmy się rozwijały i miały swoje grono stałych klientów, a w przyszłości być może również stworzyły nowe miejsca pracy. Ostrowski Park Przemysłowy udzielił każdemu z uczestników do 23 300 zł dofinansowania. Dodatkowo, po rozpoczęciu działalności gospodarczej, każdy z przedsiębiorców może liczyć na 5.000 zł na szkolenia podnoszące kwalifikacje w ramach działalności doradczej.

OBCHODY DNIA ZIEMI

Autobus elektryczny pod Ratuszem Miejskie obchody Dnia Ziemi odbyły się na ostrowskim Rynku. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ostrowskiego Urzędu Miejskiego wraz z Fundacją Arka przygotował wiele atrakcji i konkursów dla dzieci i młodzieży. Podczas imprezy rozlosowano rowery w ramach akcji ,,Rower pomaga”, a także ułożono wielkie serce ze starych kół rowerowych. Podobnie jak przed rokiem, mieszkańcy Ostrowa zostali zaproszeni do akcji ,,Kwiaty za graty”. Na specjalnie przygotowanym stoisku można było wymieniać elektrośmieci na sadzonki bratków. - Mając na uwadze ochronę środowiska nie mogło zabraknąć autobusu elektrycznego Miejskiego Zakładu Komunikacji - mówi Janusz Marczak, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrowie. - Podczas prezentacji pojazdu odwiedzający dowiedzieli się

OGŁOSZENIE OFERTA PRACY Stanowisko: kontroler biletów Rodzaj umowy: umowa o pracę lub umowa zlecenie Wymiar etatu: 1 Zmianowość: 2 zmiany, praca w godzinach 05:00-23:00

 Spółka MZK na Dniach Ziemi zaprezentowała swój najnowszy elektryczny autobus. o zaletach i korzyściach płynących z użytkowania autobusu elektrycznego w naszym mieście. Wpływ na naszą planetę mają również codzienne decyzje, dlatego MZK zachęcał miesz-

kańców Ostrowa do częstego korzystania z transportu publicznego w drodze do pracy, szkoły, czy na zakupy. - Cały czas dążymy do tego, aby komunikacja miejska była przyjazna dla naszych

pasażerów - podkreśla prezes MZK. - Kupujemy nowe, ekologiczne autobusy, które są wyposażone w najnowsze nowinki techniczne, a także są przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.

Liczba godzin pracy w tygodniu: 40 Wynagrodzenie brutto: od 2500 zł + premia uznaniowa Zakres obowiązków: kontrola biletów Liczba miejsc pracy: 2 Kontakt: (62) 737-61-10


gospodarka

NR 5 (28) | MAJ 2018 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

KIERMASZ OGRODNICZY NA TARGOWISKU PRZY UL. WITOSA

Wspaniałe kwiaty w przystępnych cenach Wiosenny Kiermasz Ogrodniczy, zorganizowany na targowisku przy ul. Witosa, cieszy się coraz większym powodzeniem wśród producentów, wystawców i kupujących. Organizowany od kilku lat, zawsze 1 maja, Wiosenny Kiermasz Ogrodniczy zgromadził w tym rok pokaźną ilość wystawców z branży ogrodniczej, rolnej, szkółkarskiej i meblarstwa ogrodniczego. - Kiermasz cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego i okolic, którzy z zachwytem, nie szczędząc pieniędzy, zaopatrywali się w rośliny zaprezentowane na wielu wspaniale przygotowanych stoiskach handlowych - mówi Ewa Psztyr, prezes spółki Targowiska Miejskie. - Największym powodzeniem cieszyły się doniczkowe kompozycje kwiatowe przygotowane ze zwisa-

jącej petunii, surfinii, jedno lub wielobarwnych oraz pelargonii. Na kiermaszu można było nabyć nasiona, cebule, byliny, sadzonki kwiatów i warzyw, zioła, krzewy oraz drzewa ozdobne, kwiaty cięte, owoce i warzywa, odżywki i nawozy do kwiatów oraz meble ogrodowe. Można było poznać ogrodnicze nowości. W ofercie znalazło się wiele ciekawych i rzadko spotykanych gatunków roślin. Oprócz typowej oferty ogrodniczej można było nabyć także rzeźby i figury ogrodowe, parasole, narzędzia, donice oraz akcesoria ogrodnicze. Wszystko to w atrakcyjnych i przystępnych cenach. - Kiermasz Ogrodniczy był również okazją do skorzystania

z fachowych porad oraz bezpośredniej rozmowy z producentami - dodaje Ewa Psztyr. - W czasie kiermaszu klienci rozmawiali z ogrodnikami którzy doradzali, jak pielęgnować kwiaty, krzewy oraz inne rośliny, aby cieszyły ich oczy przez cały sezon.

13


informacje gospodarka

14 TELEFONY ALARMOWE POGOTOWIE RATUNKOWE tel. 999 MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO tel. 62 738 89 40, 62 738 89 46 POLICJA tel. 997 Komenda Powiatowa Policji sekretariat: tel. 62 737 72 10, centrala: 62 737 72 00 STRAŻ MIEJSKA ul. Kościuszki 12a sekretariat tel. 62 738 89 43 dyżurny: tel. 62 738 89 40

ZAADOPTUJ ZWIERZAKA

STRAŻ POŻARNA tel. 998 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej tel. 62 332 42 90 POGOTOWIE ENERGETYCZNE tel. 991

Dasza

POGOTOWIE GAZOWE tel. 992 Zakład Gazowniczy tel. 62 737 99 80 POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE tel. 994 tel. 62 738 77 12 POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE tel. 993 tel. 62 735 86 30

Ostrów Informator Miejski dostarczany jest do domów i mieszkań, ale można go także odebrać w różnych punktach na terenie miasta m.in.: ■ Referat Obsługi Mieszkańców Urzędu ■ Ostrowski Park Przemysłowy, Miejskiego w Ostrowie (parter), al. ul. Wrocławska 93F Powstańców Wielkopolskich 18 ■ Galeria Ostrovia, ul. Kaliska 120 ■ COK WODKAN, ul. Partyzancka 27 ■ Basen Mieski, ul. Paderewskiego ■ COK WODKAN, ul. Asnyka 8 ■ OCK, ul. Wolności 2

Płeć: suczka Miejsce: Ociąż Data przyjęcia: styczeń 2018 Wiek: ok 7 lat Rozmiar: duży

Dasza to suczka w typie malamuta/husky. Została znaleziona w obroży

z przywieszonym do niej karabińczykiem. Jest łagodna, ale niebyt nastawiona na interakcje z człowiekiem. Jest aktywna, nie lubi stać w miejscu. Nr tel. 725 705 107

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW tel. 62 737 84 29 URZĄD SKARBOWY tel. 62 59 55 100 URZĄD MIEJSKI tel. 62 58 22 400 tel. 62 591 78 88

Adres redakcji ul. Wrocławska 93F 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. 62 720 47 62, kom. 724 717 771 e-mail: redakcja@opp-ostrow.pl www.opp-ostrow.pl www.fb.com/oppostrow Redaktor naczelny Mikołaj Kostka

Wydawca Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. Druk POLSKA PRESS Sp. z o.o. Drukarnia Poznań, ul. Malwowa158 Nakład: 30 000 Redakcja nie odpowiada za treść reklam, tekstów promocyjnych oraz listów.


sport gospodarka

Siódme miejsce ostrowian

Fot. ww

. ŻUŻEL MPPK NA TORZE W OSTROWIE

ovia.pl w.tzostr

NR 5 (28) | MAJ 2018 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

Siódme, ostatnie miejsce zajęli żużlowcy MDM Komputery TŻ Ostrovii Mistrzostwach Polski Par Klubowych, które rozegrane zostały na Stadionie Miejskim w Ostrowie. Złoty medal wywalczyli zawodnicy Sparty Wrocław. Każde inne miejsce niż siódme, dla ostrowian byłoby sporym sukcesem. W tej doborowej stawce, żużlowcy Ostrovii którzy na co dzień ścigają się w drugiej lidze, z góry skazywani byli na pożarcie. - Będziemy walczyć, ale zdajemy sobie sprawę, że przyjdzie nam się ścigać z najlepszymi zawodnikami w kraju - mówił przed turniejem Patryk Dolny, żużlowiec Ostrovii. Tymczasem zawody rozpoczęły się od sporej niespodzianki. W pierwszym wyścigu Patryk Dolny wspólnie ze Zbigniewem Sucheckim na ostatniej pozycji

przywieźli Piotra Protasiewicza z Zielonej Góry. Bieg wygrał Patryk Dudek i dzięki temu uratował remis 3:3 dla Falubazu Zielona Góra. Występ ten rozbudził apetyty kibiców z Ostrowa. Niestety, w kolejnych gonitwach tak dobrze już nie było. W drugim swoim występie ostrowianie rywalizowali z parą Sparty Wrocław - Maciejem Janowskim i Maksymem Drabikiem. Tym razem na torze w barwach gospodarzy pojawił się Kamil Brzozowski, który zastąpił Patryka Dolnego. Niestety, ta zmiana nic nie dała, gdyż wrocławianie byli poza zasięgiem zawod-

Wyniki 1. Betard Sparta Wrocław - 27, 2. Falubaz Zielona Góra - 25, 3. forBET Włókniarz Częstochowa - 18+3, 4. Grupa Azoty Unia Tarnów 18+2, 5. Cash Broker Stal Gorzów - 16, 6. Fogo Unia Leszno - 12, 7. Ostrovia Ostrów - 10 (Zbigniew Suchecki - 4+1 (1,0,-,2,1,-,), Patryk Dolny - 3 (2,-,1,-,0,0), Kamil Brzozowski - 3 (1,0,t,2).

ników Ostrovii. Już po pierwszym łuku gospodarze oglądali plecy żużlowców Sparty i przegrali 1:5. Kolejnym rywalem ostrowian była para z Częstochowy. O punkty walczyli: Kamil Brzozowski i Patryk Dolny. I tym razem żużlowcy Ostrovii już po drugim łuku byli za rywalami. Co prawda Patryk Dolny próbował jeszcze powalczyć o drugie miejsce, ale nie zdołał rozdzielić pary Włókniarza. W rywalizacji ze Stalą Gorzów gospodarze zaliczyli taśmę. Wykluczony został Kamil Brzozowski. W kolejnym podejściu wykluczony został Krzysztof Kasprzak. Ostatecznie bieg zakończył się wygraną Stali 3:2. Kolejny wyścig z Unią Tarnów ostrowianie przegrali podwójnie 1:5. Ostatnia gonitwa z Unią Leszno decydowała, która para wywalczy szóste, a która ostatnie siódme miejsce. Niestety dla Ostrovii lepsi okazali się leszczynianie 4:2.

. KOSZYKÓWKA BM SLAM ZAGRA W LIDZE MISTRZÓW?

Mają marzenia i chcą je realizować Fot.@Rafał-Jakubowicz-Fotografia

Paweł Matuszewski, prezes BM Slam Stal Ostrów, nie ukrywa, że chce, by w przyszłym sezonie ostrowski zespół zaprezentował się na arenie międzynarodowej i zagrał w Lidze Mistrzów.

 Działacze BM Slam Stal chcą, by drużyna w przyszłym sezonie grała w Lidze Mistrzów. Kilka lat temu, gdy prezes Paweł Matuszewski mówił o grze zespołu z Ostrowa w ekstraklasie, wielu z niedowierzaniem kręciło głowami. Gdy cel ten udało się już osiągnąć, prezes zaczął mówić o medalu. I znów cel został zrealizowany. Kolejnym etapem był debiut w rozgrywkach europejskich, w kwalifi kacjach do FIBA Europe Cup. Nie udało się wówczas wyeliminować drużyny z Izraela, ale podopieczni Emila

Rajkovića zdobyli kolejne doświadczenie. - Każdy człowiek wyznacza sobie w życiu zadania, ma marzenia, które chce realizować - mówi Paweł Matuszewski. - My w naszej wielkiej ,,stalowej’’ rodzinie również je mamy i z oku na rok staramy się je realizować. Kolejnym etapem jest gra zespołu BM Slam Stal w Lidze Mistrzów. I nie jest to tylko marzenie ostrowskich działaczy. Dziś nie chcą jesz-

cze mówić o szczegółach, ale nie ukrywają, że prowadzą rozmowy z bardzo poważną firmą, która gotowa jest wspierać ostrowską koszykówkę. Stawia tylko jeden warunek, drużyna musi grać w europejskich pucharach. - Nasz projekt jest długofalowy - podkreśla Paweł Matuszewski. - Myślami wybiegamy już w przyszłość, chcemy znaleźć się w koszykarskim raju, a tym naszym rajem na dziś jest gra w Lidze Mistrzów.

15


gospodarka

16

56. Bieg Republiki Ostrowskiej Narodowy Bieg Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości „Od Bałtyku do Tatr” niedziela, 21 października 2018 roku godz. 945 – biegi młodzieżowe godz. 1200 – bieg główny

A! C W R E Z C 0 1 O D Y IS P A Z

Zapisz się teraz! www.biegostrow.pl

Profile for opp-ostrow

Ostrów Informator miejski 05/2018  

Ostrów Informator miejski 05/2018  

Advertisement