__MAIN_TEXT__

Page 1

MIASTO

MIASTO

Nowe stacje i rowery

4 strona 2

Modernizacja amfiteatru

4 strona 3

NR 4 (39), KWIECIEŃ 2019

MIASTO

MIASTO

„Miejski” w coraz lepszej formie

Już w czerwcu 8. Grand Prix Komeda

4 strona 4

4 strona 6

ISSN 2450-8128

MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

ARENA OSTRÓW

INWESTYCJA WYSTARTOWAŁA! 4 strona 5

CRK

ŻUŻEL

TŻ OSTROVIA

LIDEREM!

4strona 15

BUDUJEMY MIEJSKĄ SIEĆ

„ZIELONEJ” ENERGII 4 strony 8-9

Zaadoptuj zwierzaka

4 strona 14

MZK

Będą biletomaty 4 strona 11


gospodarka informacje

2

Nowe stacje i rowery Od 1 kwietnia mieszkańcy Ostrowa mogą korzystać z trzech nowych stacji Ostrowskiego Roweru Miejskiego. System powiększył się też o 35 nowych rowerów. Tylko od początku marca mieszkańcy skorzystali z systemu już ponad 3 tysiące razy! Dwie nowe stacje zostały uruchomione na terenie Ostrowskiego Centrum Przesiadkowego, kolejna stanęła na ostrowskim Rynku. - W styczniu tego roku podpisaliśmy umowę na powiększenie Ostrowskiego Roweru Miejskiego. Z nowych stacji korzystać można od początku kwietnia. Nasi mieszkańcy mają do dyspozycji już 13 stacji i 101 rowerów – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Rozbudowa z pewnością dodatkowo zwiększy popularność Ostrowskiego Roweru Miejskiego. Tylko w ubiegłym roku rowery wypożyczono ponad 10 tysięcy razy. W tym roku, tylko od początku marca, liczba wypożyczeń przekroczyła już 3 tysiące! Wynika to również z faktu, że ostrowski system jest bardzo przyjazny - to aż 4 godziny darmowego wypożyczenia. W wielu miastach jest dużo krócej w niektórych jedynie 15 mi-

Rusza budowa chodnika Rusza p r z e b u d o w a chodników wzdłuż ulicy Nowa Krępa. Nowy ciąg pieszo-jezdny wykonany zostanie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kaliską w kierunku ul. Witosa. Wykonawca przejął już plac budowy. - W ramach prac rozebrane zostaną istniejące chodniki i wykonany zostanie chodnik z kostki brukowej oraz ciąg pieszo-rowerowy z kostki betonowej - mówi Marcin Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg. - Dodatkowo wykonane zostaną dojazdy do posesji znajdujących się wzdłuż modernizowanego odcinka. Na ogłoszony przez Miejski Zarząd Dróg przetarg wpłynęło sześć ofert. Ostatecznie prace powierzono firmie MAL-POL z Krotoszyna, która zaproponowała najkorzystniejszą ofertę - inwestycja kosztować będzie miasto 140 788,73 zł.

n Kolejne rowery pojawiły się przy Centrum Przesiadkowym. nut. Mieszkańcy korzystają z rowerów nie tylko jeżdżąc po Ostrowie. - Choć rower miejski to przede wszystkim uzupełnienie transportu publicznego, mieszkańcy wykorzystują go również rekreacyjnie. Ostrowski rower miejski przyjął się znakomicie, jest mnóstwo chętnych do korzystania z niego, dlatego będziemy go systematycznie rozbudowywać. Chcemy, by fi-

nalnie nasz system liczył dwadzieścia stacji – zapewnia prezydent Miasta. Rower wypożyczyć może każdy pełnoletni użytkownik (osoby niepełnoletnie powinny przedstawić zgodę rodziców). Wystarczy być zarejestrowanym w systemie i mieć na koncie co najmniej 10 złotych. Rower można wypożyczyć korzystając z aplikacji mobilnej Nextbike lub terminala stacji wypożyczeń.

Miasto wsparło stowarzyszenie Ostrów Wielkopolski postanowił wesprzeć Stowarzyszenie „Szukamy i Ratujemy”. Działające niespełna rok stowarzyszenie, specjalizujące się w poszukiwaniu osób zaginionych, ma na swoim koncie już kilka uratowanych istnień ludzkich. Stowarzyszenie „Szukamy i Ratujemy” powstało w 2018 roku. W ubiegłym roku dzięki ich zaangażowaniu odnaleziono 3 osoby żywe. Stowarzyszenie utrzymuje numer alarmowy 731 112 113, pod którym można zgłaszać przypadki zaginionych osób i prosić ostrowskich ratowników o pomoc. Telefon czynny jest 24 godziny na dobę. Przez kilka miesięcy istnienia stowarzyszenia dali się oni poznać z tak dobrej strony, że często, na zasadzie partnerstwa, pomagają w poszukiwaniach prowadzonych przez profesjonalne służby. Dużą pomocą jest dla nich aplikacja, którą specjalnie na potrzeby stowarzyszenia stworzył jeden z jego założycieli - Błażej Busza. - Aplikacja pozwala nam na bieżąco śledzić pozycje

n Wartość przekazanego sprzętu to 13 tys. zł. ratowników, dzięki czemu poszukiwania możemy prowadzić w profesjonalny sposób - mówi Błażej Busza. - Dzięki przesyłanym informacjom mamy także dokładną informację o przeszukanym obszarze. Aplikacja sprawdza się świetnie. Korzystają z niej także inne grupy ratownicze z naszego kraju, a na-

Zbiornik retencyjny na Kamiennej – umowa podpisana W ostrowskim Urzędzie Miejskim podpisana została umowa na budowę kolejnego zbiornika retencyjnego na terenie Miasta. Obiekt taki powstanie przy ulicy Kamiennej i będzie miał niemal 5000 m3 pojemności. Nowy zbiornik retencyjny wód deszczowych zlokalizowany przy ulicy Kamiennej o powierzchni 3960 m2 będzie miał za zadanie zminimalizować natężenie spływów wód z rejonu ulic: Klasztorna – Sadowa – Strzelecka do kanalizacji deszczowej i znaczne zmniejszenie w niej przepływów podczas ulewnych deszczów i gwałtownych roztopów. - Rusza budowa zbiornika retencyjno – wyrównawczego na wody opadowe i   roztopowe na ulicy Kamiennej. Zgodnie z umową prace budowlane powinny zostać zakończone do 31 sierpnia 2019 roku. Ich koszt to 684 464,18 zł – mówi Marcin Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg. Do ogłoszonego przez MZD przetargu zgłosiło się sześć firm. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Handlowo – Usługowy Arkadiusz Jaranowski z Międzyrzecza. - Mamy sporą praktykę w budowaniu takich

n Prace budowlane zakończone zostaną 31 sierpnia br. obiektów. Nasza firma jest największą tego typu w województwie lubuskim. Możemy zapewnić odpowiedni sprzęt i wyszkolonych pracowników, co ma wpływ na jakość wykonywanych prac – zapewnia Arkadiusz Jaranowski, właściciel firmy - wykonawcy inwestycji. Termin gwarancji na prace budowlane zawarty w ofercie wyniósł 60 miesięcy. Jako pierwsze wykonane zostaną prace przygotowawcze, czyli pomiary i niwela-

cja terenu oraz jego oczyszczenie. Następnie przyjdzie czas na roboty ziemne, czyli wykonanie wykopów i przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, a także formowanie i zagęszczanie skarp zbiornika. - Skarpy zbiornika zostaną umocnione materacami siatkowo – kamiennymi, usadowione zostaną tu dwa komplety jednokomorowych osadników wirowych, powstanie też kanał z rur z betonu żwirowego o średnicy 800 mm na odcinku

23 metrów oraz niecka wypadowa. Dno umocnione zostanie gambionami – wymienia dyrektor MZD. W ramach inwestycji powstanie tu także droga technologiczna z płyt żelbetowych. W ubiegłym roku spółka WODKAN rozpoczęła budowę zbiornika retencyjnego przy ul. Torowej. Zbiornik ma za zadanie zminimalizowanie natężenia spływów wód ze Strugi Ostrowskiej do rzeki Ołobok. - Inwestycja ta, to rozbudowa dolnego odcinka kanału, żeby Struga miała jak wypływać. Budowa zbiornika przy Kamiennej, czyli w górnym biegu Strugi, ma spowodować, by napływ wody do niej był jak najmniejszy. Inwestycja ta ma być gotowa latem tego roku i zwiększyć nasze bezpieczeństwo przed negatywnymi skutkami obfitych opadów i roztopów – dodaje Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

wet interesują się nią profesjonalne służby. Do stowarzyszenia trafiły ubiory ochronne i sprzęt ratunkowy, który z pewnością podniesie komfort ratowników podczas akcji poszukiwawczych. Są to m.in. kamera termowizyjna, nosze, kaski, latarki czołowe, apteczki turystyczne, rękawice oraz kombinezony.

I etap ulicy Torowej zakończony Dobiegły końca prace związane z I etapem przebudowy ulicy Torowej. Nowa nawierzchnia wykonana została na odcinku o długości nieco ponad 200 m. W ramach inwestycji wykonana została nawierzchnia asfaltowa na odcinku 214 m oraz kanał deszczowy o długości ponad 260 m. Wykonane prace to pierwszy etap przebudowy tej drogi. Do przetargu na wykonanie inwestycji zgłosił się jeden oferent - Konsorcjum Zakład Posadzkarsko - Brukarski i Utrzymania Zieleni Miejskiej Andrzej Szablewski Sp. j. oraz Usługi Budowlano - Kanalizacyjne Budokan Czesław Gwizdek. Firmy zaproponowały cenę 972 794,32 zł. Początkowo miasto zamierzało przeznaczyć na tę inwestycję 780 tys. zł, ale ze względu na cenę rynkową konieczne było zwiększenie nakładów o ponad 200 tys. zł.


gospodarka informacje

NR 4 (39) | KWIECIEŃ 2019 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

3

Startuje modernizacja miejskiego amfiteatru W ostrowskim Urzędzie Miejskim podpisana została umowa na wykonanie prac budowlanych związanych z modernizacją miejskiego amfiteatru. Inwestycję tę realizować będzie ostrowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego, a wartość prac to 1 581 522,04 zł. Podpisana została także umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Już niebawem plac budowy zostanie ogrodzony i ruszą pierwsze prace. Nadzór nad nimi sprawował będzie Zakład Inwestycji Budownictwa Ogólnego Karol Tomicki, który złożył najkorzystniejszą ofertę w ogłoszonym przez Miasto przetargu. Jej wartość to 14 000 zł. Inwestycja ta to część ogromnego – wartego ponad 11 milionów złotych – zadania, na które Ostrów pozyskał dofinansowanie unijne w wysokości prawie 9 milionów złotych. - Projekt obejmuje trwający remont budynku Sali Sesyjnej, m o d e r n i z a c j ę Ogródków Jordanowskich, rewitalizację ciągu ulic w centrum Miasta oraz

właśnie modernizację Amfiteatru Miejskiego. Już od jakiegoś czasu chciałam, by miejsce to było swoistą perełką Ostrowa – kameralny punkt, gdzie odbywają się spotkania typu: śniadania i popołudnia z muzyką itp. Marzę o tym, żeby park stał się miejscem, gdzie w sobotę i niedzielę można rozłożyć koc, zjeść posiłek i posłuchać muzyki – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Obecnie obiekt jest w bardzo złym stanie technicznym. Zniszczona scena oraz ławki bez oparć nie pozwalają na organizację tego typu wydarzeń. - Scena będzie powiększona, zamontowane zostanie

n Amfiteatr Miejski w nowej odsłonie ma być miejscem ciekawych wydarzeń kulturalnych. zadaszenie, a widownię wyposażymy w wygodne siedziska, dzięki czemu zy-

skamy o 60 miejsc więcej, niż było do tej pory. Obiekt zostanie też całkowicie do-

stosowany do osób niepełnosprawnych – wymienia prezydent.

Przy amfiteatrze powstanie budynek wyposażony w toalety. W sąsiedztwie znajdą się również dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Szerokość drzwi i korytarzy umożliwi poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. – Ta modernizacja nada mu drugie życie. Powstanie tutaj nowoczesny obiekt, który pozwoli na organizowanie imprez i koncertów plenerowych, a Park Miejski ożyje muzyką i ciekawymi wydarzeniami kulturalnymi – zapewnia Beata Klimek. Termin zakończenia inwestycji to maj przyszłego roku.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu: 11 260 706,22 zł, Wartość dofinansowania: 8 973 889,78 zł.


informacje gospodarka

4

„Miejski” w coraz lepszej formie Na ostrowskim Stadionie Miejskim trwa właśnie kolejny etap przebudowy. Dzięki pracom o wartości ponad 2 mln 892 tys. zł kolejne trybuny - od sektora gości do przejazdu polewaczek - zostaną gruntownie zmodernizowane. Termin wykonania prac upływa 31 lipca 2019 r. W poprzedniej kadencji modernizacja „Miejskiego” na dobre ruszyła na początku 2017 roku, od tego czasu, krok po kroku, kolejne prace zmieniają obiekt w miejsce, na którym emocjonować się sportowymi zmaganiami można w cywilizowanych warunkach. W grudniu 2016 roku ostrowski Urząd Miejski ogłosił przetarg na remont stadionu. Jako pierwsza zmodernizowana została trybuna na pierwszym łuku. W styczniu 2017 roku podpisana została umowa z wykonawcą tej inwestycji – Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego. Ówczesna oferta firmy zgłoszona w  przetargu wyniosła nieco ponad 1,4 mln zł. Już wtedy wiadomo było, że ze względu na ogromne koszty konieczne do zrealizowania modernizacji całego stadionu, zadanie będzie etapowane. Prace budowlane ruszyły na przełomie lutego i marca 2017 r. – trybuna na pierwszym łuku została wyremontowana. Betonowe nogi z drewnianymi siedziskami wymieniono na trybuny żelbetowe z krzesełkami z polipropylenu, utwardzona została korona stadionu, a także wykonano schody, balustrady, ogrodzenia oraz odwodnienie trybun. To właśnie tego roku, 9 kwietnia, po rocznej przerwie, ligowy żużel wrócił do Ostrowa. Kolejny rok to znacznie większe środki budżetowe Miasta skierowane na poprawę jakości ostrowskiego stadionu, ale również na bezpieczeństwo startujących tu zawodników. W lutym 2018 roku zdemontowana została część istniejących wokół toru band zabezpieczających. W to miejsce zamontowano panele piankowe pochłaniające energię kinetyczną i zabezpieczające przed zranieniem zawodników. Nowe bandy kosztowały 72 500 zł. Prace przygotowujące ostrowski tor do nowego sezonu szły pełna parą. Po bandach kinetycznych przyszedł czas na nowe bandy pneumatyczne. Na początku marca 2018 r. zostały one zamontowane kosztem 206 000 zł. - By ostrowski Klub mógł rozgrywać swoje mecze na ostrowskim torze, musiał on spełniać wymogi licencyjne, stąd potrzeba kolejnych, nie tylko tych związanych z modernizacją trybun, inwestycji w infrastrukturę stadionu. Stadion był gotów na przyjęcie zawodników, którzy mogli rozpocząć przygotowania do kolejnego sezonu. Zainteresowanie treningami w Ostrowie

n Nowe krzesełka w miejsce połamanych ławek, nowe bandy pneumatyczne - tak prezentuje się dziś ostrowski stadion. . przejawiały wówczas ekipy z Danii i Szwecji – wspomina Beata Klimek, prezydent Miasta, która dwa miesiące później, w maju, podpisała umowę na remont kolejnego sektora stadionu. Tym razem zmodernizowano trybunę zlokalizowaną po lewej stronie trybuny głównej oraz część trybuny przy wjeździe do parku maszyn. Tym razem również drewniane siedziska wymieniono na żelbetową konstrukcje z krzesełkami, utwardzono koronę, wykonano schody, balustrady, ogrodzenia i odwodniono trybuny. Etap drugi także wykonało Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego, a wartość tych prac to 2 294 846,31 zł. Powstało tu 1400 nowych krzesełek. Gdy w listopadzie 2018 roku kończyły się prace remontowe Miasto czekał jeszcze jeden wydatek związany z ostrowskim stadionem. - Główna Komisja Sportu Żużlowego poinformowała ostrowski Klub o konieczności uzupełnienia nawierzchni toru, by spełnić wymogi pierwszej ligi, do której ostrowska drużyna wywalczyła wtedy awans. Zakupiliśmy zatem nowe kruszywo granitowe – było to niemal 1000 ton – mówi Beata Klimek. Nowa nawierzchnia kosztowała miejski budżet 78  957,03 zł. W 2018 roku,

n Z miejskiego budżetu zakupionych zostało blisko 1000 ton granitu na tor.

n Trwające obecnie prace zakończone zostaną 31 lipca tego roku.

dodając koszty związane np. z nadzorem inwestorskim, Miasto na modernizacje ostrowskiego stadionu wydało niemal 2,7 mln zł. Władze Ostrowa nie zamierzały zwalniać tempa. Wkrótce po zakończeniu drugiego etapu modernizacji, w grudniu 2018 roku, podpisana została umowa na kolejne prace remontowe. Chodzi o trwające właśnie prace, których koniec zaplanowano na 31 lipca 2019 roku. III etap to remont trybun od trybuny gości do przejazdu polewaczek. Zamontowanych zostanie tu finalnie blisko 1700 nowych krzesełek – wcześniej zdemontowano betonowe nogi i drewniane siedziska oraz, jak w trakcie poprzednich etapów, zajęto się odwodnieniem trybun. Do końca prac wykonane będzie utwardzenie korony stadionu, schody, a także balustrady i ogrodzenia. Wartość prac w tym etapie to 2 892 124,16 zł oraz 25 000 zł kosztów nadzoru inwestorskiego. Wcześniej, bo w lutym br., kosztem 22  000 zł, wyremontowano oświetlenie ewakuacyjne w budynku trybuny głównej. W tym roku także dokończona została wymiana band wokół toru, którą częściowo wykonano rok wcześniej. Tym razem koszt demontażu istniejących band zabezpieczających oraz zakup, dostawa i  montaż paneli piankowych pochłaniających energię kinetyczną i zabezpieczających przed zranieniem zawodników, wodoodpornej sklejki na łukach oraz bramie w wyniósł 396 500 zł. - Stadion Miejski jest niezwykle istotnym punktem na mapie ostrowskich obiektów sportowych. Wiążą się z  nim setki sportowych emocji i wspomnień niesamowitych wydarzeń. Nie można było zostawić go samemu sobie, nie można było pozwolić, by z roku na rok niszczał. Każdego roku przeznaczamy na jego remont miliony złotych. To dużo, jednak efekt jest doskonale widoczny i każdego roku coraz okazalszy, a ostrowianie mogą pasjonować się wydarzeniami sportowymi w cywilizowanych warunkach. Nasz „Miejski” jest w coraz lepszej formie – dodaje prezydent Klimek.


gospodarka informacje

NR 4 (39) | KWIECIEŃ 2019 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

5

ARENA OSTRÓW –

inwestycja wystartowała! Na ten moment mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego czekali bardzo długo. 2 kwietnia oficjalnie rozpoczęła się budowa Areny Ostrów – wbito pierwszą, symboliczną łopatę, a plac budowy przekazany został wykonawcy inwestycji – firmie Budrem. Prace warte ponad 31 milionów złotych zakończą się 31 sierpnia 2020 roku. ARENA OSTRÓW to jedna z najważniejszych inwestycji w obecnej kadencji, ale również w całej dotychczasowej historii samorządu w naszym mieście. Po kilkudziesięciu latach, gdy o miejskiej hali jedynie mówiono, ruszył etap prac budowlanych tej niezwykle wyczekiwanej w Ostrowie inwestycji. - Dzięki naszej konsekwencji i determinacji to już nie tylko wizja i marzenie, ale realna, konkretna inwestycja, która za 1,5 roku wkomponuje się w krajobraz architektoniczny naszego Miasta. Od dziś budujemy dla sportowców i mieszkańców w pełni nowoczesny i całkowicie należący do miasta obiekt sportowy – mówiła podczas uroczystego wbicia pierwszej łopaty Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Brak pełnowymiarowego i profesjonalnego obiektu, to duży problem dla ostrowskiego środowiska sportowego. Nowy obiekt ma to zmienić. - Czas definitywnie zamknąć ten rozdział. Nie może być tak, że Miasto będące siedzibą drugiego pod względem liczby ludności powiatu w   Wielkopolsce, Miasto, które od lat słynie z wielu wspaniałych i odnoszących sukcesy drużyn i klubów sportowych, nie ma profesjonalnego

n Marzenie stało się faktem - budowa tak bardzo oczekiwanej w Ostrowie hali sportowej wystartowała! obiektu odpowiadającego poziomowi ostrowskich zawodników – przekonywała prezydent Klimek, która w swym wystąpieniu podziękowała radnym miejskim poprzedniej i obecnej kadencji za poparcie budowy hali widowiskowo – sportowej na miejskim gruncie przy ulicy Wojska Polskiego. ARENA OSTRÓW bę-

dzie halą dla wszystkich zainteresowanych sportem. Dla zawodników, dla mieszkańców, dla gości. Będzie służyć nie tylko profesjonalnemu sportowi zawodowemu, ale także dzieciom i młodzieży – w uroczystości wkopania pierwszej łopaty wzięli udział młodzi sportowcy – przedstawiciele ostrowskich drużyn

juniorskich i UKS. Poza nimi w ceremonii udział wzięli: Andżelika Możdżanowska - sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, poseł Jan Mosiński, Krzysztof Grabowski - wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, władze Miasta, radni Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, ks. prałat Witold

Szala – proboszcz parafii św. Antoniego Padewskiego, przedstawiciele wykonawcy – firmy Budrem, Mariusz Szczuraszek – autor projektu, Krzysztof Leszczyński – kierownik budowy, prezesi spółek komunalnych oraz pracownicy ostrowskiego Urzędu Miejskiego zaangażowani w proces inwestycyjny hali. Do

symbolicznego wbicia łopaty zaproszono prezydent Miasta, Grzegorza Grobelnego – zawodnika UKS Olimpijczyk, Marcela Pawlaka – rozgrywającego zespołu juniorów młodszych KPR Ostrovia, minister Andżelikę Możdżanowską, Krzysztofa Leszczyńskiego – kierownika budowy oraz projektanta Mariusza Szczuraszka. - Rozpoczynamy budowę hali dla obecnych, jak i przyszłych pokoleń mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego. Dla tych, którzy są dziś jeszcze dziećmi, a nawet dla tych, którzy jeszcze się nie narodzili, ale którzy za kilkanaście lat będą mogli z tej hali korzystać – zapewniła prezydent Ostrowa. Hala będzie spełniała warunki licencyjne dla rozgrywek ekstraklasy w  koszykówce, siatkówce i piłce ręcznej. W środku znajdą się miejsca siedzące dla ponad 3 tys. widzów, a trybuny teleskopowe umożliwią stosowanie wielu aranżacji – również tych związanych z  organizacją wydarzeń muzycznych czy targów. - Sport łączy ludzi, a  Ostrów Wielkopolski to miasto z sercem do sportu. Już za 1,5 roku, tym sportowym sercem bijącym niemal w samym centrum naszego miasta, będzie właśnie ARENA OSTRÓW – dodała Beata Klimek.


gospodarka informacje

6

Już w czerwcu 8. Grand Prix Komeda Przed nami ósma edycja Festiwalu Filmowego im. Krzysztofa Komedy GRAND PRIX KOMEDA, który odbywać się będzie w tym roku w dniach 2-9 czerwca. Festiwal rozrasta się i cieszy się coraz większym uznaniem środowiska filmowego. W tym roku będzie więc trochę nowości i wielu znamienitych gości. Od dwóch lat dyrektorem artystycznym ostrowskiego festiwalu jest Łukasz Maciejewski, dziennikarz, krytyk filmowy i teatralny, który tchnął w nasz przegląd filmowy drugie życie. Stał się największą imprezą w Polsce będąca spotkaniem kompozytorów muzyki filmowej. Nigdzie indziej to środowisko nie spotyka się w tak licznym gronie, jak właśnie w naszym mieście. - Kolejny rok ograniczyliśmy liczbę filmów nominowanych, aby podnieść ich wartość - mówi Łukasz Maciejewski. - Prestiżem dla kompozytorów ma być już sama nominacja do nagrody na ostrowskim festiwalu. W tym roku będzie to siedem tytułów. Unikamy również sytuacji, by dwie lub więcej nominacji dotyczyły tego samego kompozytora, bo mogłoby to być odebrane jako próba wpływania na jury. Co roku filmów z ciekawą muzyką jest jednak przygotowywanych więcej, więc filmy, które nie zmieściły się

n Ostrowski festiwal stał się znaczącą i rozpoznawalną marką na filmowej mapie naszego kraju. w konkursie, będzie można obejrzeć podczas tzw. „panoramy festiwalowej”. W tym roku wśród nominowanych filmów znalazły się: „Fuga”, „Kamerdyner”, „Kler”, „Kobro Strzemiński”, „Krew Boga”, „Nina” oraz „Słodki koniec dnia”. Niektóre z nich są już znane widowni, inne będą w Ostrowie Wielkopolskim miały swoją prapremierę. Zwy-

cięzca Grand Prix Komeda odbierze nagrodę finansową w wysokości 30 tys. zł. W ubiegłym roku wprowadzono do programu festiwalu nowy element - organizatorzy wybierają jeden tytuł z filmografii Krzysztofa Komedy, który jest prezentowany i analizowany wyjątkowo - poprzez wprowadzenie filmoznawcze, ale także spotkanie z twórcami.

W zeszłym roku o „Barierze” Skolimowskiego pasjonująco opowiadał Jan Nowicki, w tym roku wybór padł na „Prawo i pięść” Jerzego Hoffmana z  1964 roku z pamiętną piosenką Komedy i Osieckiej „Nim wstanie dzień” - a o filmie i spotkaniu z Krzysztofem Komedą opowie odtwórczyni roli Janki, Ewa Wiśniewska.

- Sięgamy do znakomitych aktorów pokolenia, które jeszcze może pamiętać Krzysztofa Komedę i opowiedzieć nam coś o  nim - dodaje Łukasz Maciejewski. - Moim kolejnym pomysłem na obecność filmowego Komedy będzie pokaz jego (zbyt) mało znanych partytur do znakomitych animacji Mirosława Kijowicza. W tym roku w  Ostrowie pokażemy zestaw arcydzielnych filmów Kijowicza - „Uśmiech”, „Rondo”,  „Szt and ar ”, „Klatki”, „Wiklinowy kosz” - wszystkie z muzyką Krzysztofa Komedy. Wśród znakomitych aktorów, których zobaczymy w tym roku na ostrowskiej imprezie znaleźli się: Adam Woronowicz, Agata Buzek, Sonia Bohosiewicz, Gabriela Muskała, Jacek Braciak oraz wspomniana Ewa Wiśniewska. Z pewnością atrakcją tegorocznego Festiwalu będzie także obecność Jana A.P.

Kaczmarka, jedynego Polaka, który otrzymał Oscara za muzykę do filmu „Marzyciel”, autora muzyki do ponad 60 filmów długometrażowych i dokumentalnych, oraz polskich i amerykańskich spektakli teatralnych. Odbierze on w Ostrowie Wielkopolskim nagrodę za całokształt twórczości. To nagroda, która przyznawana jest od ubiegłego roku, kiedy to wyróżnienie przyznano Zygmuntowi Koniecznemu. W ramach festiwalowej panoramy, czyli przeglądu filmów z ciekawą muzyką, będzie można zobaczyć także filmy: „Wilkołak”, „Litość”, „Zimna wojna”, „Monument” oraz „Ciemno, prawie noc”. W tym roku po raz pierwszy właśnie w Ostrowie Wielkopolskim będzie przyznawana nagroda dla młodego twórcy. Będzie to Nagroda im. Wojciecha Hasa. Z inicjatywą tego wyróżnienia wystąpiła żona nieżyjącego już wspaniałego polskiego reżysera, scenarzysty i producenta.

Miasto czyste od rasizmu i ksenofobii Na terenie miasta pojawiły się już billboardy z akcją „Czyste miasto na wiosnę”. - To pierwszy etap kampanii przeciwko wandalizmowi, rasizmowi i ksenofobii. Ostrów Wielkopolski jest miastem tolerancyjnym i otwartym i nie ma naszej zgody na zalewanie naszego miasta niegodnymi hasłami – mówi prezydent Beata Klimek. Na początku tego roku do Urzędu Miejskiego wpłynął list otwarty od mieszkańców, którzy zaniepokojeni są pojawianiem się coraz większej ilości napisów o negatywnym wydźwięku w przestrzeni miejskiej. Mieszkańcy podkreślali, że nie dość, że nie godzą się z  treściami tych haseł, to są oburzeni tym, że ktoś w tak bezmyślny sposób niszczy miejskie mienie, które utrzymywane jest z podatków wszystkich mieszkańców. W związku z tak niepokojącymi sygnałami, prezydent Beata Klimek zorganizowała spotkanie z udziałem Komendanta Powiatowego Policji oraz Straży Miejskiej, a  także powołała zespół, który zajmuje się tym tematem. - Nie lekceważymy tej sprawy, bo pamiętamy, do czego podobne działania doprowadziły w latach 90 – mówi prezydent. - Wówczas

nasze miasto było ośrodkiem spotkań ugrupowań nazistowskich, a Ostrowem Wielkopolskim wstrząsnęło morderstwo młodego człowieka, do którego doszło na ostrowskim Deptaku. Sprawą niszczenia mienia zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Pleszewie, do

której Miasto zwróciło się z pismem, że jako strona pokrzywdzona chcemy występować jako strona w tej sprawie. - Jako prezydent nie zgadzam się na to, aby grupa nieodpowiedzialnych osób terroryzowała nasze miasto, niszczyła mienie miej-

skie, o które wszyscy dbamy i zakłócała poczucie bezpieczeństwa naszych mieszkańców – mówi prezydent Beata Klimek. - Ostrów Wielkopolski był zawsze miastem nowoczesnym, innowacyjnym i otwartym. Nie pozwolimy, aby ten wizerunek miasta był nisz-

czony przez wandali. Nie ma naszej zgody na propagowanie nienawiści i nawoływanie do przemocy. Chcemy, aby nasze dzieci były bezpieczne i wychowywały się w atmosferze akceptacji i tolerancji. Na miejskich billboardach pojawiły się już grafiki „Czy-

ste miasto na wiosnę” – to pierwszy etap walki o miasto czyste od ksenofobii, rasizmu i retoryki faszystowskiej. Liczymy, że również lokalne media pomogą dotrzeć z tym przesłaniem do mieszkańców. - Chciałabym z tego miejsca również zaapelować do wszystkich mieszkańców naszego miasta. Jeśli spotykacie się z tego typu aktami wandalizmu, wzywającymi do nienawiści, niszczącymi nasze miejskie mienie, ale także wizerunek naszego miasta, nie przechodźcie wobec tego obojętnie. Każdy taki przypadek zgłaszajcie policji lub Straży Miejskiej. Musimy zrobić wszystko, aby winni zostali ukarani. Chcemy, aby nasze miasto było bezpieczne i wolne od tego typu haseł. Niech będzie to przedmiotem naszej wspólnej troski – apeluje prezydent.


gospodarka

NR 4 (39) | KWIECIEŃ 2019 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

7

WODKAN INWESTUJE

Kolejne inwestycje wodno-kanalizacyjne Dla WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. rok 2019 to rok kolejnych zadań inwestycyjnych oraz kontynuacja przedsięwzięć z 2018 roku. Zmodernizowano oczyszczalnie ścieków poprzez wymianę dmuchaw oraz usprawnienie sterowania pracą reaktora od zawartości amoniaku i azotanów. W I kwartale 2019 roku zakończono rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej w ulicach Dobrej, Grabowskiej oraz Krotoszyńskiej o łącznej długości 387,5 mb wraz z wyprowadzeniami o  łącznej długości 171,4 mb. Zamknięto również rozbudowę systemu sieci wodociągowej w  ulicach Dobrej, Grabowskiej, Wigury oraz Torowej o  łącznej długości 621,6 mb wraz z przyłączami o   łącznej długości 272,8 mb. W styczniu 2019 roku w oczyszczalni ścieków w Rąbczynie został uruchomiony nowy system optymalizujący pracę reaktora biologicznego, który w sposób ciągły dokonuje pomiarów parametrów ścieków i na ich podstawie zadaje odpowiednie nastawy stę-

żenia tlenu w komorach napowietrzających, wielkości recyrkulacji wewnętrznej, ilości odprowadzanego osadu nadmiernego oraz załączenia dodatkowych mieszadeł. System RTC (Rozwiązania Optymalizujące Oczyszczanie Ścieków) zapewnia uzyskanie wymaganej jakości ścieków, redukcję kosztów oczyszczania ścieków, jak i diagnostykę zapobiegawczą urządzeń pomiarowych. W ramach tego systemu wymieniono również dwie dmuchawy napowietrzające reaktor biologiczny co pozwoli na oszczędności energii rzędu 40 %. W trakcie realizacji są zadania inwestycyjne związane z rozbudową kanalizacji zbiorczej sanitarnej, systemu wodociągowego, czy budową zbiornika retencyjnego. W GRUDNIU 2018 r. - została podpisana umowa z wykonawcą na rozbudowę systemu kanalizacji zbior-

dowlane są w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok 156 mb wraz z wyprowadzeniami kanalizacyjnymi o łącznej długości ok 37 mb oraz sieci wodociągowej o łącznej długości ok 274 mb.

n Budowa urządzeń WOD-KAN. czej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski w ulicach: Bałtycka, Łódzka, Danysza, Lubelska, Krakowska, Śląska, Opolska. Roboty budowlane rozpoczęto w styczniu 2019 roku i są w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej

ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

Sieć sanitarna w nowch ulicach Ruszyły prace związane z rozbudową kanalizacji sanitarnej w ulicach: Skowronkowej, Słowikowej, Kukułczej i Sowiej. To kolejna inwestycja Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w tej części miasta, na którą czekali ostrowianie. Wykonawcą tej inwestycji jest konsorcjum dwóch firm: Lider – Usługi Budow l a no - K a na l i z a c yjn e „Budokan” Czesław Gwizdek i ,,Melikan s.c.’’. Obie firmy działają na rynku ostrowskim. Stosowna umowa została podpisana 12 kwietnia br. Przewiduje ona wykonanie we wspomnianych ulicach kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie wyprowadzeń od kanalizacji do granicy nieruchomości. - To kolejna rozbudowa, która ma umożliwić mieszkańcom tych ulic podłączenie się do kanalizacji sanitarnej – mówi Marek Karolczak, prezes Wodanu S.A. w Ostrowie. – Przypomnę tylko,

ul. Partyzancka 27 63-400 Ostrów Wielkopolski Biuro Obsługi Klienta: tel. 62 738 77 30, tel. 62 738 77 37 www: www.wodkan.com.pl e-mail: biuro@wodkan.com.pl

o łącznej długości ok. 1.200 mb wraz z wyprowadzeniami kanalizacyjnymi o łącznej długości ok 505 mb. W MARCU 2019 r. - zostały podpisane umowy z wykonawcami na rozbudowę systemu wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski w rejonach ulic Staroprzygodzkiej oraz Zębcowskiej. Roboty bu-

W KWIETNIU 2019 r. - zostały podpisane umowy z wykonawcami na rozbudowę systemu wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski w ulicach: Skowronkowa, Słowikowa, Kukułcza, Sowia, Morissona. Roboty budowlane zostaną rozpoczęte w najbliższych dniach. Zakres rzeczowy przedmi otu umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok 1.253 mb wraz z wypro-

wadzeniami kanalizacyjnymi o łącznej długości ok 506 mb oraz sieci wodociągowej o łącznej długości ok 157 mb. BUDOWA ZBIORNIKA retencyjnego wód deszczowych w ul. Torowej z urządzeniami towarzyszącymi o powierzchni 2,25 ha na wylocie kolektorów deszczowych przy ul. Torowej wstąpiła w ostatni etap realizacji. Trwają prace montażowe separatorów łączących dwa kolektory deszczowe w ulicy Torowej ze zbiornikiem. Zakończenie inwestycji przewiduje się na koniec maja 2019 roku. W trakcie postępowania przetargowego są takie zadanie inwestycyjne jak modernizacja rurociągów tłocznych 2xDn600 doprowadzających ścieki z  Przepompowni Głównej do Oczyszczalni Ścieków oraz fotowoltaiczna instalacja do zasilania Przepompowni Głównej Ścieków o mocy do 40 kW.

W BIURACH OBSŁUGI KLIENTA WODKAN S.A Jako inkasent Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski przyjmujemy wpłaty: 1. Podatku od nieruchomości od osób fizycznych, 2. Podatku rolnego od osób fizycznych, 3. Podatku leśnego od osób fizycznych, 4. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. WW. NALEŻNOŚCI MOGĄ BYĆ WPŁACANE W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH: 1. podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych: ■ do 15.05 - II rata; ■ do 15.09 - III rata; ■ do 15.11 - IV rata. 2. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - do 10. dnia miesiąca następnego. PRZYJMUJĄC WPŁATĘ NIE POBIERAMY OPŁAT DODATKOWYCH

AGENT INSTYTUCJI PŁATNICZEJ BILLBIRD Jako agent instytucji płatniczej Billbild S.A. przyjmujemy bez pobierania prowizji zapłaty za rachunki i faktury wystawione przez: ■ MZGM Sp. z o.o.; ■ OZC S.A.; ■ Ostrowską Spółdzielnię Mieszkaniową, ■ Przedsiębiorstwo PROMAX sp. j.; ■ Ostrowskie TBS Sp. z o.o.; aTani i wygodny sposób zapłaty wszystkich domowych rachunków i faktur np. za gaz, prąd, aZobowiązań podatkowych, wobec ZUS – standardowa prowizja 1,99 zł, aSprzedaż doładowań telefonów komórkowych, aSprzedaż doładowań liczników energii elektrycznej.

PRZYJMUJEMY TYLKO WPŁATY GOTÓWKOWE. ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR OBSŁUGI KLIENTA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

n Umowa obejmuje cztery ulice. że to jedna z wielu takich inwestycji, które realizujemy w ostatnich latach w mieście.

Zadanie to kosztować będzie 1.082.833 złote. A zakończenie prac zaplanowano na 30 sierpnia 2019 roku.

ul. Partyzancka 27, w godz. 7.30-16.30, ul. Asnyka 8, w godz. 9.00-16.00, ul. Grabowska 29a (targowisko) - kiosk 46, w godz. 8.00-15.00.


gospodarka

8

Budujemy miejską sieć W Ostrowie Wielkopolskim powstaje pierwsza w Polsce sieć miejskiej ekologicznej energii. Pierwsi mieszkańcy i przedsiębiorcy mają otrzymać tańszy prąd w gniazdkach już od stycznia 2020 roku. Własna miejska sieć „zielonej” energii to kolejny element Ostrowskiego Rynku Energetycznego. Projekt ten od roku jest realizowany w Ostrowie Wielkopolskim przez Centrum Rozwoju Komunalnego jako lokalna odpowiedź na rosnące ceny energii elektrycznej. Miejska sieć ma już od 2020 roku zapewnić pierwszym mieszkańcom i przedsiębiorcom tańszy lokalny i ekologiczny prąd w gniazdkach. - Projekt Ostrowskiego Rynku Energetycznego jest naszą aktywną odpowiedzią na rosnące ceny energii elektrycznej i niepewność na rynku energii. Patrząc perspektywicznie chcemy dać mieszkańcom i przedsiębiorcom szansę na tańszą lokalną energię elektryczną - podkreśla Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Inicjatorem i realizatorem Ostrowskiego Rynku Energetycznego jest Centrum Rozwoju Komunalnego. - Tak jak zapowiadaliśmy, strategie i kreski projektowe od dziś zamieniają się w realną, rzeczywistą sieć ostrowskiej zielonej energii. Sieć, która dotrze bezpośrednio do gniazdek mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji już od stycznia przyszłego 2020 roku wskazuje Bartosz Ziółkowski, prezes ostrowskiego Centrum Rozwoju Komunalnego. Ostrów Wielkopolski wytwarza własną ekologiczną energię elektryczną produkowaną w Grupie Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego. Budowa własnej sieci przyłączeniowej ekologicznej energii w  centrum miasta otwo-

n Budowa miejskiej sieci „ZIELONEJ” energii ruszyła 25 marca. rzy możliwość korzystania z lokalnej energii instytucjom i przedsiębiorcom, a także pierwszym mieszkańcom. - Pierwszy odcinek sieci to ponad 3 km od Centrum Przesiadkowego przy ul. Wojska Polskiego do Ostrowskiego Parku Przemysłowego przy ul.  Wrocławskiej. Siecią popłynie ekologiczny prąd wytwarzany m.in. z biomasy drzewnej - wyjaśnia Jan Grześkowiak, prezes Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego. Zasięgiem pierwszego odcinka sieci objętych zostanie m.in. 26 bloków mieszkalnych z zasobów Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Ostrowskiej

Spółdzielni Mieszkaniowej w rejonie ulic Głogowskiej, Piastowskiej, Sobieskiego, Kopernika i Kościuszki, a także kilkadziesiąt obiektów instytucji publicznych i firm. Moc przygotowana dla odbiorców to 2 MWe, a potencjał wyniesie nawet 8 MWe. Analizy wskazują, że ostrowska ekologiczna energia będzie tańsza na samej dystrybucji dla mieszkańców o około 15-20 %, a dla obiektów firm i instytucji nawet o ponad 50%. Za kontakty z przyszłymi odbiorcami miejskiej „zielonej” energii w ramach Grupy Kapitałowej CRK jest specjalistyczna spółka CRK Energia. - Planujemy, aby pierw-

si odbiorcy mogli korzystać z naszych usług już z początkiem 2020 roku. Wszystkich zainteresowanych podłączeniem do nowej sieci zapraszamy do kontaktu już w najbliższych tygodniach, aby wspólnie zaplanować i przeprowadzić niezbędne procedury. W tym zakresie zapewnimy pełne wsparcie i kompleksową obsługę - informuje Artur Dembny, prezes CRK Energia. Miejska sieć ekologicznej energii to najważniejszy realizowany w 2019 roku element Ostrowskiego Rynku Energetycznego. ORE to innowacyjny i  wielowymiarowy projekt lokalnej energetyki obywatelskiej zainicjowany przez

Centrum Rozwoju Komunalnego w Ostrowie Wielkopolskim już w na początku 2018 roku. Zakłada on budową własnej miejskiej sieci „zielonej” ekologicznej energii, rozwój inwestycji w segmencie odnawialnych źródeł energii i  systemowe zarządzanie energią w celu jej lokalnego bilansowania. ORE ma przynieść konkretne, wymierne korzyści dla mieszkańców i   przedsiębiorców – mniejsze opłaty za energię elektryczną, tańszy transport publiczny, nowe miejsca pracy, rozwój alternatywnych ekologicznych źródeł energii, poprawę jakości środowiska. - Szczególnym elementem ORE jest współpraca na linii samorząd – sektor

komunalny – przedsiębiorcy - mieszkańcy. Miasto jest całością, dlatego takie współdziałanie jest kluczowe dla przyszłości, także w dłuższej pespektywie kilkunastu i kilkudziesięciu lat – podkreśla Mateusz Nycek z ostrowskiego Centrum Rozwoju Komunalnego. W projekcie ORE uczestniczy już ponad 50 partnerów naukowych i gospodarczych, w tym ponad 40 lokalnych przedsiębiorców. Docelowym dążeniem jest samowystarczalność energetyczna Ostrowa Wielkopolskiego. Naukowcy uczestniczący w projekcie, na czele z prof. Janem Popczykiem, przewidują, że będzie to możliwe do 2040 roku.


gospodarka

NR 4 (39) | KWIECIEŃ 2019 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

„ZIELONEJ” energii…

9


gospodarka

10 MZGM REMONTUJE KOLEJNE LOKALE DO ZAMIESZKANIA

Lokale komunalne będą odświeżone

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Kościuszki 14

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki mieszkaniowej należy do ważnych zadań samorządu. W tym celu corocznie Urząd Miejski tworzy listę osób uprawnionych do zawarcia umowy na najem lokalu komunalnego. Warunkiem ujęcia na liście osób uprawnionych do otrzymania mieszkania jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku w wyznaczonym terminie oraz spełnienie wszystkich warunków formalnych ujętych w uchwale Rady Miejskiej. Obejmowanie nowych lokali odbywa się w wyniku odzyskiwanych pustostanów od poprzednich użytkowników. Spółka MZGM odpowiedzialna za zarządzanie budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, sukcesywnie remontuje pustostany lokali mieszkalnych do nowego zasiedlenia. W  zdecy d o w a n e j w i ększ o śc i przypadków Spółka odzyskuje pomieszczenia, która po wcześniejszym użytkowaniu są w bardzo złym stanie technicznym, nierzadko wręcz zdewastowane. - Powyższa sytuacja powoduje konieczność wykonania w nich, przed ponownym zasiedleniem generalnych remontów – mówi Zenon Musialski, prezes MZGM. Prace obejmują m.in. malowanie ścian, sufitów, wymianę podłóg, stolarki okiennej, instalacji wodno- kanalizacyjnej, jak również montaż nowych

urządzeń sanitarnych, a to powoduje ponoszenie dużych nakładów finansowych. W części lokali, które dotychczas były ogrzewane przez piece stałopalne węglowe oraz nie były wyposażone w indywidualne łazienki wewnątrz lokalu, jeśli istnieją możliwości techniczne wykonywana jest instalacja centralnego ogrzewania oraz wydzielane są pomieszczenia łazienek w lokum. Mając na względzie obowiązek przystosowania pomieszczeń do zasiedlenia w celu zrealizowania listy osób uprawnionych do zawarcia umowy na mieszkania komunalne, MZGM dotychczas wyremontował w bieżącym roku 32 pustostany. - Należy w tym miejscu nadmienić, że część lokali remontowanych jest przez pracowników Spółki – mówi Zenon Musialski, prezes MZGM. Powyższa sytuacja umożliwia optymalizację kosztów wydatkowanych z  budżetu Spółki na remont lokali, co skutkuje możliwością wykonania większej ilości remontów substancji mieszkaniowej w ramach posiadanych środków finansowych.

n MZGM remontuje i unowocześnia mieszkania komunalne wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego miasta.


gospodarka

NR 4 (39) | KWIECIEŃ 2019 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

KOLEJNA INWESTYCJA NA TARGOWISKU

CZERWONE BILETOMATY JUŻ OD CZERWCA

Wymiana nawierzchni przy ul. Głogowskiej Kolejny fragment nawierzchni handlowej targowiska przy ulicy Głogowskiej, wymieniono poprawiając warunki dla sprzedawców i klientów. Z powodzeniem zakończono w marcu br. zaplanowaną modernizację nawierzchni kolejnego ciągu pieszo - handlowego na terenie działki nr 106 przy ul. Targowej polegającej na wymienianie starej nawierzchni z trylinki na kostkę brukową na powierzchni ok. 395 m². Inwestycja ta zlikwidowała szereg zagrożeń związanych z potknięciami na istniejącym przejściu pomiędzy kioskami handlowymi, niwelując nierówności i utrudnienia w poruszaniu się, zwłaszcza przez osoby starsze, z wózkami dziecięcymi, inwalidzkimi czy rowerami. Stara nawierzchnia była bowiem nierówna i  wyboista, posiadała szereg zaniżeń w  których gromadziła się woda w czasie opadów deszczu, tworząc uciążliwe kałuże. Wykonano w tym

BĘDĄ BILETOMATY! Już od czerwca br. mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego oraz każdy korzystający z komunikacji miejskiej będą mogli zakupić bilety w automatach biletowych, które będą w autobusach oraz na wybranych przystankach. Takie rozwiązanie ma nie tylko ułatwić nabycie biletu, ale także usprawnić przejazdy.

n Na targowisku wymieniono część nawierzchni. celu ściek deszczowy, który będzie bezproblemowo odprowadzał wody opadowe do studni deszczowej. - Obecnie klienci bezkolizyjnie mogą dokonywać zakupów i zaopatrywać się w oferowane produkty, a handlowcy mogą swobodnie dowozić towary do swoich punktów handlowych - powiedziała Ewa

Psztyr Prezes Zarządu spółki Targowiska Miejskie SA. Teren ten stał się atrakcyjny i prestiżowy pod względem handlowym, a co najważniejsze bezpieczniejszy. Mieszkańcy mogą bez obaw i problemów korzystać z  oferty kupców w  tym miejscu.

KIERMASZ OGRODNICZY NA TARGOWISKU PRZY UL. WITOSA

Kolejna edycja Wiosennego Kiermaszu! Ostrowskie targowisko przy ul. Witosa zaprasza mieszkańców na kolejną edycję Wiosennego Kiermaszu Ogrodniczego. Kiermasz odbędzie sie w dniu 1 maja (środa) na targowisku przy ul. Witosa, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego i okolic. Wi o s e n n y K i e r m a s z Ogrodniczy organizowany zawsze w dniu 1 maja w wyżej wymienionym punkcie handlowym w  Ostrowie Wielkopolskim to już kilkuletnia tradycja, która gromadzi z roku na rok coraz szersze grono wystawców z  branży ogrodniczej,

11

rolniczej i szkółkarskiej. Jest to termin, który wspaniale wpisuje się w harmonogram wiosennych prac w ogrodach, działkach, czy balkonach. Na kiermaszu można będzie nabyć nasiona i sadzonki krzewów, drzewek ozdobnych, owocowych, kwiatów, ziół oraz warzyw. Będzie również okazja do zaopatrzenia się w nawozy i środki ochrony roślin, czy też w meble ogrodowe. W  ofercie znajdzie się wiele ciekawych gatunków

roślin. Oprócz podstawowej oferty ogrodniczej do nabycia będą także ciekawe rzeźby, ozdoby i figury ogrodowe. Kiermasz Ogrodniczy, to również okazja do skorzystania z fachowych porad oraz bezpośredniej rozmowy z producentami. W czasie kiermaszu klienci będą mieli okazje do dyskusji z ogrodnikami, którzy chętnie doradzą i podzielą się fachową wiedzą jak pielęgnować kwiaty, krzewy oraz inne rośliny.

n Biletomaty pojawi się również wewnątrz autobusów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców, w 50 niskopodłogowych autobusach miejskich należących do MZK S.A zostaną zamontowane urządzenia biletowe, dzięki którym będzie możliwy zakup biletu na jednorazowy przejazd daną linią. Automaty w autobusach będą sprzedawać już skasowane bilety jednorazowe normalne lub ulgowe. Za taki bilet pasażer będzie mógł zapłacić gotówką (bilon) lub przy użyciu bezstykowej karty płatniczej. Biletomaty będą wydawać resztę. Urządzenia znajdować się będą w  środkowej części pojazdu i każdy z  pasażerów, który nie będzie posiadał biletu będzie zobowiązany do nabycia go właśnie w biletomacie. Do końca czerwca 2019 roku pasażerowie będą mogli jeszcze nabyć bilet u kierowcy, ale od lipca nie będzie już takiej możliwości, za wyjątkiem awarii lub braku urządzenia w pojeździe (np. w autobusach innych niż niskopodłogowe). Takie rozwiązanie ma usprawnić odjazdy i  zredukować opóźnienia w kursach. Biletomaty zostaną również ulokowane na pięciu przystankach, dzięki czemu będzie możliwy zakup

zarówno biletów jednorazowych jak i okresowych o dowolnej porze dnia. W urządzeniach stacjonarnych będzie także możliwość doładowania swojej karty OBE tzw. portmonetki. Każdy z pasażerów, który posiada bilet elektroniczny na karcie OBE będzie mógł sprawdzić w urządzeniu stan swojego konta i ważność biletu. Dodatkowo będzie dostępna funkcja „przegrania” biletu okresowego zakupionego przez Internet. W urządzeniach zlokalizowanych przy przystankach, podobnie jak w tych, które będą w autobusach również będzie możliwość płatności gotówką (bilon i banknoty), a także przy użyciu karty płatniczej - Planujemy, aby czerwiec był miesiącem przejściowym, gdzie bilet będzie można zakupić już w  biletomatach, a także u  kierowców. Jednak chcielibyśmy, aby nasi pa-

sażerowi „polubili” biletomaty i nie bali się zakupu w urządzeniach. Staramy się, aby zakup biletu był czynnością prostą, nie wymagającą poświęcania zbyt wiele czasu. Przygotowaliśmy prosty i intuicyjny interfejs, który będzie obsługiwany w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim oraz rosyjskim - wyjaśnia Janusz Marczak, Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. Biletomaty zostaną zakupione w ramach projektu „Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”. Dostawcą wszystkich urządzeń jest uznany polski producent firma MERA SYSTEMY Sp. z o.o. z Gorzowa Wielkopolskiego wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

Stacjonarne automaty biletowe zlokalizowane będą w następujących miejscach: ■ Przystanek ul. M. Konopnickiej ■ Przystanek ul. Raszkowska ■ Przystanek ul. Pl. 23 stycznia ■ Centrum Przesiadkowe ■ Przystanek ul. Głogowskiej


gospodarka

12 EDUKACJA EKOLOGICZNA NA MAJOSTASZKACH

XI konkurs majOSTaszkowy

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A.

ul. Staroprzygodzka 138, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel: 62 733 81 30

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. od 2007 roku prowadzi edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży. Spółka wychodzi z założenia, że ,,czym skorupka za młodu nasiąknie tym na starość trąci’’. Rozwijanie i kształtowanie umiejętności segregowania odpadów wśród mieszkańców, tych najmłodszych, jak i tych dorosłych, to nadrzędny cel edukacji. Organizowane przez spółkę akcje proekologiczne spotykają się z bardzo dużym zainteresowaniem. Celem wszystkich działań edukacyjnych jest przede wszystkim zapoznanie się mieszkańców oraz uczestników konkursu z działalnością spółki, upowszechnienie wiedzy o  odpadach oraz pogłębianie jej w zakresie recyklingu surowców wtórnych. Ważnym elementem przedsięwzięcia jest kształtowanie, szczególnie w młodych ludziach postaw szacunku do środowiska oraz odpowiedzialności za stan w jakim ono się znajduje. - Nasza spółka prowadzi akcje promują-

ce ochronę środowiska, również poprzez zbiórkę odpadów podczas imprez plenerowych, festynów np. majOSTaszki – mówi Andrzej Strykowski, prezes Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. w Ostrowie Wielkopolskim. – Warto przypomnieć, że w zbiórce przeprowadzonej podczas ubiegłorocznej akcji zebrano ponad 2 tony baterii, około 600 kg płyt CD i DVD i około 500 kg kartoników po płynnej żywności. – dodaje. Zakład Oczyszczania i  Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. wspólnie z Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski ogłasza kolejny konkurs majOSTaszkowy organizowany dla placówek oświatowych z  Ostrowa Wielkopolskiego i mieszkańców miasta. Polega on na zbiórce odpadów

n Konkurs cieszy się zainteresowaniem dzieci i młodzieży. takich jak: baterie, płyty CD i DVD oraz kartoniki po soku i mleku.

Do instytucji oświatowych regulamin konkursu został już dostarczony, a odpady

będą odebrane w ustalonych ze szkołami terminach. Natomiast mieszkań-

cy indywidualnie mogą dostarczyć odpady na stoisko organizatora podczas Festynu Rodzinnego majOSTaszki na terenie Piaski – Szczygliczka (Poziomkowy Ogród) 11 maja 2019 roku (sobota) od godziny 14.00 do godziny 16.30. Oddając odpady należy wypełnić kupon: ■ baterie - 1 kupon za 1 kg odpadów ■ płyty CD i DVD - 1 kupon za 1 kg odpadów ■ kartoniki po soku i mleku – 1 kupon za 0,5 kg odpadów Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi na scenie głównej, 11 maja 2019 roku, pomiędzy godziną 17.00 - 18.00. Na zwycięzców czekają nagrody. W tym roku przypada już XI edycja tego konkursu, który tradycyjnie został objęty Patronatem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

DZIAŁANIA PRZECIWPOŻAROWE

RZZO

W związku z incydentami samozapłonów na terenie kwatery 1/3 składowiska odpadów Zarząd Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim podjął dodatkowe działania mające na celu zapobieganie powstawania pożarów: ■ Całodobowy monitoring ppoż na kwaterze składowiska odpadów, zasobni odpadów na sortowni, placu magazynowego, placu do kompostowania oraz do stabilizacji odpadów; monitoring obejmuje cogodzinny obchód instalacji z pomiarem temperatury odpadów z wykorzystaniem lancy, kamery termowizyjnej; ■ Wdrożenie procedury dozoru i monitoringu instalacji MBP i składowiska odpadów;

■ Próbne ćwiczenia ewakuacyjne pracowników sortowni i administracji z udziałem wyspecjalizowanych jednostek straży pożarnej;

■ Zakup 3 agregatów gaśniczych ABC.

■ Doposażenie w sprzęt ppoż hali sortowni oraz terenu przylegającego (doposażenie hydrantów wewnętrznych w węże gaśnicze 52 mm o długości 20m w ilości 6 sztuk, hydrantu zewnętrznego w węże gaśnicze 52 mm o długości 20m w ilości 3 sztuk wraz z redukcją, klucze do hydrantów nadziemnych i zaworu podziemnego). ■ Doposażenie sortowni w gaśnice.

■ Planowany zakup wozu strażackiego.

■ Wyposażenie terenu zakładu w kamery termowizyjne.


gospodarka

NR 4 (39) | KWIECIEŃ 2019 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

13

PIASKI SZCZYGLICZKA TO MARKA SAMA W SOBIE

Wiosenny sezon na Piaskach rozpoczęty!

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A.

ul. Paderewskiego 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel: 62 735 43 34

Wiosna zachęca wszystkich do wypoczynku i większej aktywności fizycznej. A gdzie najlepiej wypoczywa się w Ostrowie? Oczywiście na Piaskach Szczygliczce. Wraz z nadejściem wiosny coraz chętniej spędzamy wolny czas na świeżym powietrzu. Warto odwiedzić również Piaski Szczygliczkę, gdzie Ci najmłodsi, jak i starsi znajdą coś dla siebie. - Z roku na rok staramy się, by nasza oferta była coraz atrakcyjniejsza. W tym roku na terenie ośrodka również odbędzie się wiele ciekawych imprez, a najbliższa już 28

kwietnia. – mówi Wojciech Białas, prezes CRK Zieleń i Rekreacja Sp. z o.o. Najmłodszych, ale nie tylko, zapraszamy do Parku Olbrzymich Owadów. Tam z bliska można przyjrzeć się owadom żyjącym wokół nas w skali od 75:1 do 300:1. Ale to nie wszystko. Spacerując po parku znajdziemy również figury grzybów rosnących w naszych lasach oraz eksponaty pszczelarskie. Spotkamy

także nowych mieszkańców – 15 eksponatów ptaków. Po zimowej przerwie otwarty został już Park Linowy w którym na zainteresowanych czekają cztery trasy: zielona, niebieska, czerwona i pomarańczowa. Trasa zielona przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci, niebieska i pomarańczowa to trasy o średnim poziomie trudności, a czerwona dla wymaga-

jących. Na każdej z nich znajdują się ciekawe przeszkody, których pokonanie dostarcza wiele adrenaliny. - To będzie już jedenasty sezon Parku Linowego, który cieszy się niezmiennym zainteresowaniem młodszych i starszych – dodaje Wojciech Białas. W niedzielę, 28 kwietnia, na terenie ośrodka Piaski Szczygliczka odbędzie się festyn rodzinny z okazji 25-lecia parafii Miłosier-

dzia Bożego. Atrakcji nie zabraknie. Wystąpi grupa Bayer Full, odbędzie się pokaz laserowy, a dla najmłodszych czekać będzie wiele gier i zabaw wraz z dmuchawcami. Pokaz swoich umiejętności zademonstruje iluzjonista, a wieczorem odbędzie się zabawa z zespołem Dewiza. Przez cały długi weekend, od 28 kwietnia do 5 maja, na młodych mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego

i okolic czekać będzie ,,Wesołe miasteczko”. Na ostrowskie Piaski warto przyjść każdego dnia w roku. Do dyspozycji są ścieżki pieszo - rowerowe, place zabaw, boisko wielofunkcyjne, siłownia na świeżym powietrzu i oczywiście restauracja Plażowa, gdzie zawsze można smacznie zjeść lub napić się pysznej kawy. Piaski, to po prostu marka sama w sobie.

CRK Zieleń i Rekreacja | Fb/ plażowa | e-mail: marketing@mzz.com.pl | tel. 62 735 43 34 | www.mzz.com.pl


informacje gospodarka

14

ZAADOPTUJ ZWIERZAKA

TELEFONY POGOTOWIE RATUNKOWE tel. 999

POLICJA tel. 997 Komenda Powiatowa Policji sekretariat: tel. 62 737 72 10, centrala: 62 737 72 00 STRAŻ MIEJSKA ul. Kościuszki 12a sekretariat tel. 62 738 89 43 dyżurny: tel. 62 738 89 40 STRAŻ POŻARNA tel. 998 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej tel. 62 332 42 90 POGOTOWIE ENERGETYCZNE tel. 991 POGOTOWIE GAZOWE tel. 992 Zakład Gazowniczy tel. 62 737 99 80 POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE tel. 994 tel. 62 738 77 12 POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE tel. 993 tel. 62 735 86 30 POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW tel. 62 737 84 29 URZĄD SKARBOWY tel. 62 59 55 100 URZĄD MIEJSKI tel. 62 58 22 400 tel. 62 591 78 88

KY

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO tel. 62 738 89 40, 62 738 89 46

C LU

ALARMOWE

Płeć: pies Wiek: około roku Lucky został znaleziony potrącony przez samochód, miał uszkodzone oko, połamaną miednicę i łapę. Przeszedł operację usunięcia gałki

ABI ocznej oraz złamanej łapy. Teraz rozgląda się za nowym domem. Jest wspaniałym psiakiem, który na widok człowieka merda ogonem. Jest łagodny i miły. Jedyne co to bardzo nie lubi zastrzyków. Doskonale zgadza się z innymi psami.

Płeć: suczka Data przyjęcia: maj 2018 r. Wiek: około 5 lat Rozmiar: średni

Teraz jest już po obcięciu i jest jej lżej. Początkowo była bardzo przestraszona, nie odnajdowała się w schronisku, teraz coraz śmielej wychodzi na spacery choć nadal boi się gwałtownych ruchów. Zgadza się z innymi psami.

Suczka w typie spaniela. Trafiła do schroniska bardzo zarośnięta.

ul. PRUŚLIŃSKA 3 | 63-410 WYSOCKO WIELKIE | TEL. 725 705 107

Gdzie znajdziesz informator? „Ostrów Informator Miejski” dostarczany jest do domów i mieszkań, ale można go także odebrać w różnych punktach na terenie miasta m.in.: ■ Referat Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego (parter), al. Powstańców Wielkopolskich 18, ■ COK WODKAN, ul. Partyzancka 27,

■ Ostrowski Park Przemysłowy, ul. Wrocławska 93F, ■ Ostrowskie Centrum Kultury, ul. Wolności 2,

■ COK WODKAN, ul. Asnyka 8,

■ Lodowisko miejskie Al. Solidarności/Kozi Borek.

■ Galeria Ostrovia, ul. Kaliska 120,

■ Basen Miejski „Olimpijska” ul. Paderewskiego

■ MEDIATEKA ul. Kolejowa 24b,

CZYTAJ TAKŻE ONLINE:

www.opp-ostrow.pl/wydawnictwo

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE Zgodnie z Art. 8 pkt. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2018 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z 2018 r. poz. 1467) w celu skorzystania z pomocy prawnej należy

umówić się na wizytę pod numerem telefonu: 539 526 070.

Zapisy będą odbywały się w dniach: wtorek (godz. 12.00-14.00), czwartek (godz. 12.00-14.00) Lokalizacja Adres redakcji ul. Wrocławska 93F 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. 724 717 771 | e-mail: redakcja@opp-ostrow.pl www.opp-ostrow.pl/wydawnictwo Redaktor naczelny: Anna Kłopocka Wydawca: Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o. Drukarnia Poznań, ul. Malwowa158 Nakład: 30 000

Redakcja nie odpowiada za treść reklam, tekstów promocyjnych oraz listów.

Ostrów Wielkopolski  Aleja Słowackiego 1C  (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) - tel. 062 735 51 52

Godziny dyżurów

Udzielający porad

Poniedziałek - piątek 12:00 – 16:00

Radca prawny

Rodzaj porad Porady prawne

Punkty obsługiwane przez organizację pozarządową Ostrów Wielkopolski ul. Asnyka 8  (Biuro Obsługi Klienta WODKAN S.A.) - tel. 607 516 232 

Poniedziałek 9:00 – 13:00 Wtorek - Piątek 12:00 – 16:00

Radca prawny

Porady prawne / poradnictwo obywatelskie


sport gospodarka

NR 4 (39) | KWIECIEŃ 2019 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

15

. KOSZYKÓWKA DUŻE EMOCJE DLA KIBICÓW W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

„Stalówka” walczy o mistrzostwo Polski Trwa czwarty sezon występów zespołu Arged BMSLAM Stal Ostrów Wielkopolski na parkietach ekstraklasy koszykówki mężczyzn. To trzeci kolejny rok, w którym zespół z naszego miasta zalicza się do ścisłej ligowej czołówki. W maju zespół prowadzony przez trenera Wojciecha Kamińskiego rozpocznie rywalizację w play off o mistrzostwo Polski. karze Arged BMSLAM Stal w znakomitym stylu, po raz pierwszy w historii, wywalczyli Puchar Polski. W rozgrywkach ligowych żółto-niebiescy także potwierdzają swoją siłę. Grają efektownie i efektywnie. Za władzami klubu bardzo gorący okres. Do piątku, 22 marca można było dokonywać zmian w składzie. Ostrowski klub od dłuższego czasu poszukiwał zawodnika z wysokiej półki. No i ostatecznie ,,Stalówka” została bardzo mocno wzmocniona. Do drużyny dołączył amerykański rozgrywający Casper Ware. Zatrudnienie 29-letniego zawodnika odbiło się głośnym echem i  to nie tylko w Polsce, ale i  w Europie i na świecie. - Zawodnika tej klasy nie było w Polsce od bardzo dawna. Ostrowski klub zatrudnia znakomitego koszykarza o wielkich umiejętnościach – mówi Rafał Juć, skaut klubu Denver Nuggets, który występuje w lidze NBA. Nowy nabytek Arged BMSLAM Stal także ma za sobą występy

Fot.@Rafał-Jakubowicz-Fotografia

W koszykarskiej elicie zespół z Ostrowa Wielkopolskiego ponownie występuje od 2015 roku. Od trzech lat ,,Stalówka”, której największym sponsorem jest Miasto Ostrów Wielkopolski oraz firmy: Zakłady Mięsne BM Kobylin, SlamPoland i Arged, zalicza się do ścisłej czołówki. W poprzednich dwóch sezonach do wielkich sukcesów zespół poprowadził trener Emil Rajković. W 2017 roku ostrowianie pod jego wodzą wywalczyli brązowy medal. Przed rokiem żółto-niebiescy zostali wicemistrzem kraju. W obecnym sezonie ostrowianie ponownie grają świetnie. Nowy trener – Wojciech Kamiński zbudował silny zespół, w którym mamy tak klasowych zawodników, jak Michał Chyliński, Ivan Maras, Mike Scott, czy Shawn King. Ten ostatni to najlepszy center ligi. Natomiast kapitan Michał Chyliński jest najlepiej rzucającym za 3 punkty graczem Energa Basket Ligi. W połowie lutego koszy-

n

Zespół BM Slam Stal to sportowa marka Ostrowa.

w najlepszej lidze świata. Grał w zespole Philadelphia 76ers. W swoim dorobku ma także grę we Francji, gdzie w 2016 roku wywalczył mistrzostwo z zespołem ASVEL Villeurbanne, zdobywając jednocześnie tytuł najlepszego zawodnika finałów. Ostatnie trzy sezony

Casper Ware spędził w mocnej lidze w Australii. Był jej jedną z największych gwiazd. W 2018 roku z drużyną Melbourne United wywalczył mistrzostwo Australii. Obecny sezon zakończył w połowie marca. Był najlepszym rozgrywającym ligi. - Cieszę się, że taki zawodnik dołączył do nas. To pod-

nosi wartość zespołu. Teraz będziemy jeszcze groźniejsi – mówi Wojciech Kamiński, trener Arged BMSLAM Stal. Przed zespołem ,,Stalówki” końcówka rundy zasadniczej. 20 kwietnia zespół Arged BMSLAM Stal zagra na wyjeździe ze Spójnią Stargard, tymczasem w niedzielę, 28 kwietnia ostrow-

ski zespół wystąpi we Włocławku, gdzie w ostatniej kolejce rundy zasadniczej zmierzy się z tamtejszym Anwilem. Po tym spotkaniu będzie już jasne, z której pozycji do walki w play off o mistrzostwo Polski przystępować będą podopieczni trenera Wojciecha Kamińskiego. - Pracujemy każdego dnia ciężko, żeby być optymalnie przygotowanym zespołem do walki w najważniejszych meczach – podkreśla szkoleniowiec żółto-niebieskich. Przemysław Żołnierewicz, czołowy zawodnik drużyny dodaje - Mamy wyrównany skład. Jesteśmy mocni i chcemy to wszystko pokazać w play off. Nie ma więc żadnych wątpliwości, że przed kibicami koszykówki w Ostrowie Wielkopolskim kilka tygodni wielkich emocji. W poprzednim roku drużyna ,,Stalówki” po raz pierwszy walczyła w wielkim finale mistrzostw Polski. Teraz ostrowianie ponownie chcą zagrać w decydujących meczach o złotym medalu.

. ŻUŻEL TEGO NIKT SIĘ NIE SPODZIEWAŁ

. ŻUŻEL KOLEJNY MECZ 28 KWIETNIA

TŻ Ostrovia liderem!

Kibicuj na „Miejskim”

Świetny początek sezonu żużlowców Arged Malesa TŻ Ostrovia, którzy po zwycięstwie 47:43 w Tarnowie nad Unią, zostali liderem tabeli Nice 1. LŻ. Fot.www.tzostrovia.pl

Beniaminek z Ostrowa wykorzystał osłabienie Unii Tarnów i wygrał po raz pierwszy w historii na torze w Mościcach. Cały zespół stanął na wysokości zadania i spisał się wyśmienicie. Pomimo bólu po wypadku w wyścigu pierwszym, Renat Gafurow zacisnął zęby i walczył do końca. - Zwycięstwo drużyny znieczuliło ból – wyjaśniał po meczu Rosjanin. Już początek sezonu pokazał, że Nice 1. Liga Żużlowa będzie w tym sezonie niezwykle ciekawa i nieprzewidywalna. Faworyt do awansu PGG ROW Rybnik przegrał 40:50 z Car Gwarant Startem Gniezno, który wcześniej uległ wysoko w Ostrowie Arged Malesa TŻ Ostrovii. - Cieszymy się z tych dwóch zwycięstw na początku sezonu, ale nie

n

M

Drużyna

M

Ptk

+/--

1

Arged Malesa TŻ Ostrovia

3

4

+22

2

Unia Tarnów

3

4

+8

3

Lokomotiv Daugavpils

2

2

+11

4

Zdunek Wybrzeże Gdańsk

3

2

-14

5

Orzeł Łódź

1

2

+4

6

Car Gwarant Start Gniezno

3

2

-21

7

PGG ROW Rybnik

1

0

-10

Arged Malesa TŻ Ostrovia Ostrów Wielkopolski został liderem.

popadamy w hurra optymizm – zaznacza prezes, Radosław Strzelczyk. - To jest dopiero początek

ligi. Wiele się może jeszcze zdarzyć. Nie popadamy w samozachwyt. Bierzemy się dalej do ciężkiej pracy,

bo do play-offów mamy jeszcze daleką drogę – podkreśla trener ostrowian, Mariusz Staszewski.

WYNIKI 3 RUNDY NICE 1. LŻ Unia Tarnów – Arged Malesa TŻ Ostrovia 43:47 Lokomotiv Daugavpils – Zdunek Wybrzeże Gdańsk 51:38 Car Gwarant Start Gniezno – PGG ROW Rybnik 50:40

W niedzielę, 28 kwietnia o 14:30 Arged Malesa TŻ Ostrovia w 4 kolejce Nice 1. LŻ podejmie na własnym torze Lokomotiv Daugavpils. Łotewski zespół jest zawsze groźny. Choć nie jest stawiany w gronie faworytów Nice 1. LŻ w sezonie 2019, z pewnością nie złoży broni bez walki. Drużyna Nikołaja Kokina ma lidera w osobie Timo Lahti. Jest także wychowanek tego klubu, Andrzej Lebiediew i utalentowana łotewska młodzież. - Zapraszamy kibiców, by tak licznie jak na inaugurację podczas derbów Wielkopolski wypełnili Stadion Miejski. Mecz zapowiada się bardzo ciekawie i z pewnością naszą drużynę czeka trudna przeprawa. Bądźcie z nami przez cały sezon i  dopingujcie swój

zespół – mówi Radosław Strzelczyk, prezes klubu. - Świetnie jeździ się przy pełnym stadionie. Kibice mają swój udział w każdym naszym zwycięstwie – dodaje Aleksandr Łoktajew. - O to przecież chodzi, by kibice dobrze się bawili i wszyscy byli zadowoleni – wtóruje mu Grzegorz Walasek. Warto zatem niedzielne popołudnie 28 kwietnia zarezerwować swoje na wizytę na Stadionie Miejskim w  Ostrowie Wielkopolskim. O godzinie 14:15 początek prezentacji. Kwadrans później start do pierwszego wyścigu.


16

gospodarka

Profile for opp-ostrow

Ostrów Informator miejski 04/2019  

Ostrów Informator miejski 04/2019  

Advertisement