a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

MIASTO

MIASTO

MZD o antyzatoce

Drogowe inwestycje

4 strona 3

MZGM SP. Z O.O.

MIASTO

4 strona 4-5

NR 4 (27), KWIECIEŃ 2018

Ostrów w Sieci Wsparcia KIG

4 strona 6

ISSN 2450-8128

Kolejne mieszkania dla młodych

4 strona 8

MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

OSTROWSKA OFENSYWA

ENERGETYCZNA

W ostrowskiej grupie kapitałowej została powołana spółka CRK ENERGIA. Nowy podmiot będzie wyspecjalizowanym operatorem wielowymiarowej ofensywy energetycznej miasta. Rezultatem tych działań mają być m.in. niższe opłaty za energię. 4 strona 3

ŻUŻEL

MPPK 3 MAJA W OSTROWIE 4strona 15

Nowoczesna technologia 4 strona 9 w OZC

KIERMASZ OGRODNICZY

4 strona 13

40 tysięcy na własny biznes!

4 strona 7


gospodarka informacje

2

3 nowe MAN-y dla MZK

Rozstrzygnięty został przetarg na trzy autobusy z silnikami diesla spełniającymi restrykcyjną normę emisji zanieczyszczeń Euro 6. Wyprodukuje je niemiecka firma MAN Truck & Bus.

MZK nie zwalnia tempa. Spółka podpisała właśnie umowę na dostarczenie sześciu autobusów elektrycznych (o czym informujemy na kolejnych stronach), a już rozstrzygnięty został przetarg na kolejne autobusy. MZK przyjął ofertę firmy MAN Truck & Bus - do Ostrowa trafią trzy pojazdy MAN Lion’s City z niskopodłogowej serii autobusów miejskich z silnikiem diesla. Oferta, którą przedstawiła polska filia niemieckiego producenta opiewała na 3   686 310 zł. 85 procent kwoty, którą spółka wyda na zakup MAN Lion’s City to dofinansowanie unijne. Pojazdy wyposażone będą w cichy system klimatyzacji i monitoring. 12-metrowe, niskopodłogowe autobusy mają mieć minimum 75 miejsc, w tym co najmniej 24 siedzących o pełnowymiarowych fotelach pasa-

Kolorystyka ostrowskich MAN-ów finalnie odpowiadać będzie barwom miejskiego logo.

żerskich, oraz minimum 5 miejsc siedzących dostępnych z poziomu niskiej podłogi. Będzie on dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. MAN Lion’s City spełnia normę Euro 6. - Autobus jest przyjazny dla środowiska, a nowocze-

sne rozwiązania wpływają na zmniejszenie zużycia paliwa. Silniki emitują niewielką ilość zanieczyszczeń przy jego eksploatacji – mówi Janusz Marczak, prezes MZK. Diesle trafią do Ostrowa na początku przyszłego roku.

36 tys. na rozwój czytelnictwa

36 tysięcy złotych trafi do Ostrowa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Pieniądze przeznaczone zostaną na zakup książek do bibliotek w Szkołach Podstawowych nr: 1, 11 oraz 14.

Na realizację programu w 2018 r. w województwie wielkopolskim została przyznana kwota 2 779 699 zł. Na podstawie rekomendacji Zespołu do spraw oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek, Wojewoda Wielkopolski podjął decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego dla 339 podmiotów. W Ostrowie Wielkopolskim do wsparcia wytypowano trzy placówki: Szkołę Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej, Szkołę Podstawową nr 11 im. Mirosława Ferića oraz Szkołę Podstawową nr 14. Każda z nich otrzyma po 12 tysięcy złotych na zakup nowości wydawniczych do szkolnych bibliotek. - Wraz z coraz większą popularnością telewizji, a później komputerów w  ostatnich latach, nawyk

- Część pieniędzy wydamy na beletrystykę, po którą bardzo chętnie sięgają nasi uczniowie – mówi Dorota Grześkowiak, dyrektor SP nr 1.

czytania książek zanika - mówi prezydent Beata Klimek. - Wiele osób woli również obejrzeć film nakręcony na podstawie książki, niż przeczytać samą powieść. Dlatego ważne jest, aby zaszczepić dzieciom miłość do książek od najmłodszych lat. Zalety czytania książek są ogromne. Książka rozbudza wyobraźnię, poszerza wiedzę i

daje ogrom satysfakcji. Pomaga nam rozwijać język i słownictwo. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu szkoły będą mogły uzupełnić swój księgozbiór o ciekawe pozycje książkowe, które przyciągną uwagę młodego czytelnika. Miasto, jako organ prowadzący szkoły, jest zobowiązane do przekazania na realizację programu 20% wkładu własnego.

Nominacja dla Ostrowa

„Nowoczesny transport miejski i poprawa jakości powietrza w Ostrowie Wielkopolskim” to jedna z inwestycji komunalnych w Polsce nominowanych w tegorocznej edycji konkursu Top Inwestycje Komunalne. W gronie tym znalazły się inwestycje komunalne, proekologiczne projekty antysmogowe, a także projekty z zakresu smart cities. Obecnie trwa jeszcze głosowanie internetowe dla czytelników Portalu Samorządowego. Tam oddawać można głosy. Głosowanie potrwa do 2 maja. W drugim etapie konkursu głos należeć będzie do członków Rady Konsultacyjnej, którzy spośród nominowanych projektów wskażą swoich faworytów. Przedmiotem ostrowskiej inwestycji jest realizacja zadań inwestycyjnych w obszarze transportu miejskiego, a także związanych z   wdrażaniem strategii niskoemisyjnych. Chodzi o zakup nowoczesnych autobusów, wprowadzenie systemu roweru miejskiego, budowę parkingu buforowego wraz z węzłem

Wartość ostrowskiej inwestycji to 20 601 982,78 zł przy dofinansowaniu w wysokości aż 14 885 225,88 zł.

przesiadkowym i ścieżkami rowerowymi, wdrożenie systemu zarządzania ruchem ITS oraz wymianę oświetlenia ulicznego. Wdrożenie ostrowskiego projektu wywołało efekty synergii wynikające z równoległej i skoordynowanej realizacji działań zmierza-

jących do redukcji zużycia energii, zwiększenia wykorzystania źródeł odnawialnych oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Ponadto projekt wpisuje się w ideę smart city, dzięki zastosowaniu szeregu inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań.


gospodarka informacje

NR 4 (27) | KWIECIEŃ 2018 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

3

Ostrowska ofensywa energetyczna W ostrowskiej grupie kapitałowej została powołana spółka CRK ENERGIA. Nowy podmiot będzie wyspecjalizowanym operatorem wielowymiarowej ofensywy energetycznej miasta. Rezultatem tych działań mają być m.in. niższe opłaty za energię. Kierował nią będzie Jan Grześkowiak, jeden z pionierów ostrowskiej gospodarki komunalnej. CRK ENERGIA zostanie wyposażona w wymagane prawem koncesje na obrót i dystrybucję energii i  będzie lokalnym operatorem innowacyjnych projektów energetycznych, w tym Ostrowskiego Rynku Energetycznego. - Lokalne bezpieczeństwo i efektywność energetyczna jest bardzo ważnym, wręcz kluczowym wyzwaniem dla przyszłości i rozwoju miast. We współczesnym dynamicznym świecie, miasta konkurują ze sobą, tak, jak firmy na rynku gospodarczym, dlatego tylko takie ofensywne i innowacyjne działanie miejskiego sektora komunalnego będzie w przyszłości pozytywnie owocować dla mieszkańców – podkreśla Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Rezultatem Ostrowskiego Rynku Energetycznego mają być mniejsze opłaty za energię elektryczną, tańszy transport publiczny, nowe miejsca pracy i poprawa jakości środowiska. - Ostrowski Rynek Energetyczny jest dużo większym przedsięwzięciem, niż zainicjowany wcześniej

zalążek tzw. klastra energetycznego, poszerzonym o wiele nowych elementów. Zakłada udział nie tylko podmiotów samorządowo – komunalnych, ale również lokalnych przedsiębiorców oraz, co ważne, także indywidualnych mieszkańców – zaznacza Bartosz Ziółkowski, prezes Centrum Rozwoju Komunalnego. Jednym z pierwszych wyzwań CRK ENERGIA będzie samodzielne kompleksowe przeprowadzenie, pierwszego w historii Ostrowa Wielkopolskiego, w pełni zintegrowanego, zakupu energii dla miejskich obiektów. - Zadaniami CRK ENERGIA będzie koncentrowanie podmiotów produkujących energię i klientów – odbiorców na lokalnym rynku, prowadzenie własnego obrotu energią, inicjowanie powstawania nowych obiektów OZE oraz koordynowanie i podtrzymywanie spójności wszystkich inwestycji energetycznych w mieście – wskazuje Jan Grześkowiak, prezes CRK ENERGIA. Jan Grześkowiak to współtwórca powołania Ostrowskiego

Zasilanie MZK w energię elektryczną przez OZC to funkcjonujące już ogniwo budowy miasta samowystarczalnego energetycznie.

Zakładu Ciepłowniczego w roku 1991, autor i realizator koncepcji budowy w Ostrowie Wielkopolskim pierwszej infrastruktury własnej produkcji energii - ko-

generacji opartej na turbinie gazowej oraz pierwszych własnych sieci elektroenergetycznych zasilających infrastrukturę komunalną. Realizował w przeszłości

pionierskie przedsięwzięcia komunalne dofinansowane z grantów Banku Światowego i zarządzał kilkudziesięcioma systemami ciepłowniczymi w Polsce.

Miejski Zarząd Dróg o antyzatoce Warto podkreślić, że antryzatoka nie jest pomysłem ostrowskim – jest to rozwiązanie szeroko stosowane w miastach Europy Zachodniej i, od pewnego czasu, również w polskich. W skrócie, to element drogi w postaci wyznaczonego miejsca zatrzymania autobusów w miejscu zwężenia jezdni i poszerzenia chodnika. - Ostrowska antyzatoka nie jest jednak ślepym kopiowaniem stosowanych w innych miejscach rozwiązań, ale odpowiedzią na zgłaszany przez mieszkańców od wielu lat problem braku wiaty przystankowej na jednym z najbardziej uczęszczanych przystanków Miejskiego Zakładu Komunikacji. Wykonany peron umożliwił ustawienie pełnowymiarowej wiaty i zapewnienie godnych warunków oczekiwania na autobus – wyjaśnia Marcin Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg. Jak przyznaje dyrektor MZD, pojawiające się argumenty dotyczące wpływu antyzatoki na blokowanie ruchu są naturalne choć nieco nietrafione. - Dojazd do przedmiotowego odcinka drogi odbywa się jednym pasem ruchu, wyjazd również jest jednopasowy, natomiast źródłem kolejek nie są zmiany przekroju drogi na Placu 23 Stycznia, a  skrzyżowanie ulicy Raszkowskiej z ulicą Konopnickiej. To  właśnie w  tym miejscu kierowcy często zatrzymują się, by przepuścić skręcających z Raszkowskiej w  Konopnicką, a także przed dwoma znajdującymi

- Kontrapas na Wolności również na początku budził kontrowersje, ale „plusy” z nim związane ostatecznie przeważyły pewne niedogodności dla kierowców - przypomina dyrektor MZD.

się w tym miejscu przejściami dla pieszych – dodaje Marcin Wieruchowski. Zatrzymanie autobusu na kilkadziesiąt sekund w celu wpuszczenia pasażerów w godzinach szczytu rzeczywiście spowoduje wstrzymanie ruchu na ten czas, jednak nie zmieni przepustowo-

ści tego ciągu, ani czasu w którym pokonany zostanie ten odcinek. Po godzinach szczytu autobus spowoduje jedynie, że kilku kierowców poczeka kilkadziesiąt sekund na odjazd autobusu. - Jednak przeciwstawmy to oczekiwaniu na deszczu, nieraz przez wiele minut, pasażerów

MZK. Wspomnieć tu także trzeba, że niebawem, w ramach realizowanego projektu unijnego, w autobusach pojawią się biletomaty co dodatkowo skróci czas postoju autobusu. Pojawiający się argument dotyczący blokowania przejazdu karetki również nie jest przekonujący. Autobus, jak każdy

inny pojazd, zobowiązany jest do ułatwienia przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu – przekonuje dyrektor MZD. Ostrowskie MZD chce jednak obserwować sytuację po zrealizowaniu zadania, także pod kątem niedogodności pozaruchowych, zgłaszanych przez mieszkańców sąsiadującej z przystankiem kamienicy. - Sądzę, że po zakończeniu prac, uzupełnieniu oznakowania poziomego wątpliwości sceptyków będą rozwiane, a z zadowoleniem przyjęte zostanie powstanie kilku nowych miejsc parkingowych w pasie przed antyzatoką – podsumowuje Marcin Wieruchowski. Warto zaznaczyć, że znacząca część podróży, która w godzinach szczytu odbywa się przez Plac 23 Stycznia to przejazdy z rejonu Ronda Sybiraków w rejon ulicy Konopnickiej. Wielu kierujących z przyzwyczajenia wybiera trasę przez „Zielony Rynek”, tymczasem przejazd tej trasy ulicami Sienkiewicza, Wojska Polskiego, Raszkowską Al. Słowackiego trwa w tym czasie nawet o połowę krócej. Po otwarciu obwodnicy i  wyeliminowaniu ruchu ciężkiego droga ta zapewnia bardzo dobre warunki ruchu dla tej relacji.


informacje gospodarka

4 w skrócie REMONT PP NR 16… Prez ydent Ost rowa podpisała umowę na modernizację i termomodernizację Publicznego Przedszkola nr 16. Ściany i dach budynku zostaną ocieplone. Częściowo wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa. Wyremontowane będą schody zewnętrzne i wymienione balustrady. W budynku wymieniona zostanie także instalacja centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Przedszkole zostanie także zmodernizowane pod kątem obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Obiekt musi być bowiem nie tylko energooszczędny i komfortowy, ale przede wszystkim bezpieczny dla przedszkolaków. Przez wiele lat w  Ostrowie modernizowano obiekty szkolne. Teraz przyszedł czas na przedszkola, które były zaniedbane. Na prace w Publicznym Przedszkolu nr 16 przeznaczono ponad 1 mln zł. Po wakacjach maluchy wrócą do odmienionego obiektu.

…I ŻŁOBKA Śc i a n y b u d ynku ostrowskiego żłobka przy ulicy Jankowskiego zostaną docieplone, a budynek zyska nową, estetyczną elewację nawiązującą do barw miejskich. W budynku ocieplony zostanie także dach i wymienione parapety. Renowacji poddane zostaną schody prowadzące do żłobka oraz podjazd dla wózków. - Wcześniej, podczas modernizacji żłobka miejskiego wymieniliśmy instalację centralnego ogrzewania - mówi prezydent Beata Klimek. - Teraz przyszedł czas na prace na zewnątrz budynku. Wszystko po to, by budynek stał się energooszczędny, jeszcze przyjaźnieszy dla maluchów i tańszy w eksploatacji. Całość prac kosztować będzie blisko 450 tys. zł. Miasto pozyskało na ten cel dofinansowanie zewnętrzne. To blisko 370 tys. zł. Inwestycję realizować będzie firma AGBUD z Ostrowa. Prace potrwają do końca czerwca.

Kolejna ulica Pruślina gotowa Jodłowa po odbiorze Zakończyły się odbiory końcowe związane z remontem ulicy Jodłowej. Gruntowa do tej pory droga ma teraz nawierzchnię z kostki betonowej. W ramach tej inwestycji wyremontowany został również odcinek pomiędzy Jodłową a Cisową. Przy Jodłowej znajduje się wiele domów jednorodzinnych. Jej nawierzchnia nie była do tej pory trwale utwardzona stąd problemy mieszkańców z nierównościami spowodowanymi opadami deszczu, a  także kurzem podczas gorących miesięcy. - Systematycznie modernizujemy kolejne ulice w  tym rejonie. Zły stan Jodłowej powodował znaczne utrudnienia dla jej użytkowników. Znajdowały się tu liczne koleiny i nie-

równości – mówi Marcin Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg. Na ogłoszony przez MZD przetarg wpłynęły dwie oferty. Korzystniejszą złożyła firma BRUKARSTWO I HANDEL Włodzimierz Kasprzak z Koźmina Wielkopolskiego. Jej wartość to 558 419,26 zł. - Powstała jezdnia z kostki betonowej o grubości 8 centymetrów. To aż 600 metrów nowej, stabilnej i bezpiecznej nawierzchni dla mieszkańców tej części

miasta – dodaje Marcin Wieruchowski. Zamontowano tu 13 nowych studzienek ściekowych. Droga ma już także nowe krawężniki. Dzięki inwestycjom w tym rejonie miasta, jadąc w kierunku centrum ulicą Grabowską, można zobaczyć kolejne zmodernizowane drogi, które do niedawna były drogami gruntowymi. To m.in. Jaworowa, Osiedle Leśne, Klubowa, Świetlicowa, Sportowa, Hebanowa i Mahoniowa.

Ruszył II etap Śmigielskiego – trwają intensywne prace Ruszyła modernizacja ulicy Śmigielskiego. I etap, pomiędzy ulicą Paderewskiego a Waryńskiego, zakończył się w czerwcu ubiegłego roku. Na odcinku od Waryńskiego do Ledóchowskiego, poza nową nawierzchnią, wybudowana będzie ścieżka rowerowa oraz chodniki. Wykonawca – firma Gembiak – Mikstacki z Krotoszyna rozpoczęła prace modernizacyjne na około 400-metrowym odcinku ulicy Śmigielskiego. Stan nawierzchni ulicy, z   której codziennie korzysta wielu ostrowian, od lat ulegał pogorszeniu. - Po wykonaniu pierwszej części mamy porównanie, jak płynnie jedzie się od strony Paderewskiego i jak omijać trzeba uszkodzenia na odcinku za rondem do Ledóchowskiego. Prace

przy modernizacji drugiego odcinka już się rozpoczęły, dzięki czemu, już wkrótce, sytuacja ta ulegnie znacznej poprawie – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Przy realizacji tej inwestycji nie zapomniano o rowerzystach. Specjalnie dla nich na całej długości remontowanego odcinka, powstanie ścieżka rowerowa. Dzięki temu rowerem wygodnie będzie można przejechać przez całą ulicę, ścieżka została bowiem wybudowana

również podczas pierwszej części remontu. - Do prac modernizacyjnych na Śmigielskiego podeszliśmy kompleksowo. To poprawa warunków użytkowania tej ulicy dla kierowców, ale także dla rowerzystów i pieszych. Po zakończeniu prac budowlanych wykonane zostaną również nowe nasadzenia – dodaje prezydent miasta. Remont blisko 400-metrowego odcinka kosztować będzie Miasto nieco ponad 470 tysięcy złotych.

Zielna przekazana wykonawcy Miejski Zarząd Dróg rozstrzygnął przetarg oraz przekazał plac budowy wykonawcy inwestycji polegającej na modernizacji około 450-metrowego odcinka jezdni przy ulicy Zielnej. Remont przeprowadzony zostanie od skrzyżowania z Topolową i Szkolną w Topoli Małej. Wykonawcą inwestycji została firma MAL-POL Józef Kryś z Krotoszyna, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w ogłoszonym przez MZD przetargu. Wystartowało w nim aż sześć podmiotów. Plac budowy został już przekazany krotoszyńskiej firmie. - By zadbać o zrównoważony rozwój infrastruktury drogowej w naszym

mieście, musimy także pamiętać o ulicach na jego obrzeżach. W tym miejscu wybudowana zostanie nawierzchnia jezdni z kostki betonowej o grubości ośmiu centymetrów. Inwestycja dotyczy około 450 metrów gruntowej obecnie drogi - tłumaczy Marcin Wieruchowski, dyrektor MZD. W tej chwili ulica ma

nawierzchnię żwirową. Wybudowane są przy niej domy jednorodzinne, do których zjazdy zrobiono z różnej nawierzchni. W ramach inwestycji one również wykonane zostaną z kostki betonowej. Wartość inwestycji to pół miliona złotych. Okres gwarancji na planowane roboty budowlane to 60  miesięcy.


informacje gospodarka

NR 4 (27) | KWIECIEŃ 2018 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

Nowym chodnikiem i ścieżką na ostrowskie Piaski Trwają prace związane z budową chodnika przy ulicy Wańkowicza, który powstaje pomiędzy ulicą Zieloną i Osadniczą. To bardzo dobra informacja dla tych, którzy właśnie tędy będą chcieli dotrzeć latem na Piaski. Powstanie tu także ścieżka rowerowa. Na nowy chodnik przy tej części ulicy Wańkowicza mieszkańcy osiedla Wenecja czekali od dziesiątków lat. Jednak inwestycja ta istotna jest nie tylko dla ostrowian zamieszkujących tę część miasta, ponieważ przez Wańkowicza setki osób dociera na Piaski. - To często całe rodziny, młode mamy z wózkami, które z dużą trudnością poruszały się przez nierówne płyty betonowe. Myślę, że teraz, dzięki równemu chodnikowi, tym chętniej

odwiedzać będą Piaski – przekonuje Beata Klimek, prezydent Ostrowa. Na przetarg wpłynęły dwie oferty. Korzystniejszą złożyła firma Eurobud z Odolanowa i to ona zajęła się realizacją inwestycji. - W tym miejscu, na długości 362 metrów, powstaje nowy chodnik z kostki betonowej o grubości 8 cm oraz zjazdy do posesji. Wartość tej inwestycji to 115.346,88 zł – informuje Marcin Wieruchowski, dyrektor MZD.

MZD rozstrzygnął już także przetarg na kolejną inwestycję w tym miejscu. Po drugiej stronie jezdni, także od ulicy Zielonej w kierunku Osadniczej, powstanie tu droga dla rowerzystów. - Pomyśleliśmy także o rowerzystach, którzy bardzo często korzystają z tego dojazdu na Piaski. Będzie to ścieżka z betonu asfaltowego, a inwestycję wartą 96.354,10 zł wykona firma Gembiak – Mikstacki z Krotoszyna – dodaje Marcin Wieruchowski.

Kanalizacja na Ściegiennego i Grodzieńskiej W kwietniu Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetargi na wykonanie kanalizacji deszczowej przy ulicach: Ściegiennego i Grodzieńskiej. W przypadku tej drugiej, inwestycja związana będzie także z modernizacją nawierzchni. - Na Grodzieńskiej powstanie około 200-metrowy odcinek nowej nawierzchni jezdni z kostki betonowej o grubości 8 centymetrów. Wcześniej jednak wybudowany zostanie kanał deszczowy z   rur PVC o średnicy 315 mm - informuje Marcin Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg. To w większości droga o  nawierzchni utwardzonej materiałami mineralnymi, gruzem, żużlem. Fragment stanowi droga gruntowa.

- W związku z brakiem prawidłowego odwodnienia istniejąca droga jest w złym stanie technicznym. Po ulewach tworzą się tu zastoiska wody utrudniające poruszanie się użytkownikom drogi – dodaje Marcin Wieruchowski. Koszty tej inwestycji poznamy po rozstrzygnięciu przetargu. Kolejna kanalizacja deszczowa budowana będzie przy ulicy Ściegiennego. W tym przypadku przetarg został już rozstrzygnięty.

Wpłynęły do niego cztery oferty. Najkorzystniejszą z nich przedstawiła ostrowska firma Melikan. - Na długości 185 metrów powstanie tu kanał deszczowy z rur PVC o średnicy 315 mm. Inwestycja ta kosztować będzie miejski budżet 92.200,76 zł – mówi dyrektor MZD. W kwietniu tego roku MZD ogłosił również przetarg na budowę kanalizacji deszczowej przy ulicy Kasztanowej. Oferty można składać jeszcze do 7 maja.

Przechodnia już gotowa Do użytku oddana została po modernizacji ulica Przechodnia. - Gruntowa do tej pory droga została wyremontowana, co zdecydowanie poprawi jakość poruszania się po niej mieszkańców ulicy – przekonuje Marcin Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg. Zakończyły się odbiory końcowe związane z budową nawierzchni przy ulicy Przechodniej. Droga została oddana do użytku. To około 110 metrów nowej nawierzchni z kostki betonowej. - Mieszkańcy tej ulicy zmagali się z nierównościami gruntowej drogi. Po każdych większych opadach deszczu koleiny utrudniały im dotarcie do domów. Po

wykonanej inwestycji problem ten został wyeliminowany – zapewnia Marcin Wieruchowski dyrektor MZD. Do przetargu ogłoszonego przez MZD stanęło pięć podmiotów. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ZPHU RA-BRUK Waldemar Goździk z Raczyc. Jej wartość to 100 214,87 zł, a okres gwarancji na wyko-

nane prace zawarty w ofercie to 60 miesięcy. - Inwestycja polegała na wykonaniu jezdni z kostki betonowej o grubości 8 centymetrów. Posadowione zostały także nowe krawężniki. Zadbaliśmy też o odwodnienie ulicy. Są nowe studzienki oraz ścieki uliczne z czterech rzędów kostki betonowej – wylicza dyrektor MZD.

5

w skrócie OD WRZEŚNIA RUSZY NA KUJAWSKIEJ… W Ostrowie trwa budowa dwóch nowych przedszkoli, które już od września tego roku przyjmą nowych przedszkolaków. W rejonie ulicy Kujawskiej powstaje nowe, 8-oddziałowe przedszkole integracyjne wraz z zapleczem kuchennym, administracyjnym, socjalnym i dydaktycznym oraz placem zabaw. Przedszkole będzie w  pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych, w tym również dla dzieci z autyzmem, które wymagają szczególnych warunków. Nowe przedszkole będzie jednokondygnacyjne. Przy każdej sali znajdować się będzie ubikacja, będzie także więcej miejsc dla zajęć terapeutycznych. Od strony zachodniej przedszkola będzie znajdował się plac zabaw o  charakterze zabawowym, a od strony wschodniej teren o charakterze przyrodniczym z ogródkiem i ścieżką sensoryczną.

…ORAZ NA GRABOWSKIEJ 3-oddziałowy obiekt przedszkolny powstaje przy ul Grabowskiej w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 5. Na ten cel zaadaptowany został budynek w którym dawniej zlokalizowana była szkoła podstawowa. Budynek jest rozbudowywany o nową część. Ze względu na charakter zabytkowy obiektu pozostawiona została jego elewacja z cegły. Wybudowana nowoczesna część budynku również wykonana została z   cegły, aby nie zakłócać całości i podkreślić architekturę istniejącego budynku. Obiekt dostosowany będzie dla osób niepełnosprawnych, a  wokół przedszkola zagospodarowany zostanie teren zielony - To drugi, obok przedszkola przy ulicy Kujawskiej obiekt, który zostanie uruchomiony w tym roku - mówi prezydent Beata Klimek. - Rekrutacja do przedszkoli pokazuje, że miejsc w przedszkolach jest ciągle za mało, postanowiliśmy więc przeznaczyć na ten cel należący do miasta budynek.


gospodarka informacje

6

Festiwal Komedy już w czerwcu!

Ostrów w Sieci Wsparcia KIG

Organizatorzy tegorocznego Festiwalu Filmowego im. Krzysztofa Komedy poinformowali o filmach, biorących udział w konkursie oraz o wydarzeniach, jakie będą mieć miejsce od 3 do 9 czerwca 2018 r. w Ostrowie.

Ostrów znalazł się w ogólnopolskiej Sieci Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich. Miasto oraz spółkę CRK, jako pierwsze w Polsce, do takiej współpracy zaprosiła Krajowa Izba Gospodarcza.

O szczegółach ostrowskiego festiwalu poinformowano na konferencji prasowej. Warto się wybrać, będzie mnóstwo atrakcji.

- Już na sam początek festiwalu film Romana Polańskiego ,,Prawdziwa historia”. Także w pierwszych dniach festiwalu spotkamy się z wybitnym aktorem Janem Nowickim. Wraz z nim zobaczymy film ,,Bariera” w reż. Jerzego Skolimowskiego, a z muzyką patrona ostrowskiego festiwalu Krzysztofa Komedy Trzcińskiego - wymienia Sebastian Górski, dyrektor Ostrowskiego Centrum Kultury. Akcentów dot yczących Krzysztofa Komedy będzie

więcej, m.in. podczas spotkań autorskich. Z festiwalową publicznością porozmawia Tomasz Lach, Magdalena Grzebałkowska i Łukasz Maciejewski. Oczywiście, nie zabraknie też muzyki. Finał to koncert Wojciecha Mazzolewskiego. W trakcie festiwalu dla publiczności z recitalem wystąpi Joanna Trzepiecińska. Akcent „komedowy” rozbrzmi na ostrowskim Rynku, gdzie usłyszymy zespół EABS. O tytuł Grand Prix Komeda – Muzyka Polskiego

Filmu powalczy w tym roku siedem obrazów. Nowością w konkursie jest to, że nie ogranicza się tylko do tych filmów, które weszły na ekrany w minionym roku, ale też nowych. Widzowie w paśmie konkursowym festiwalu zobaczą: ,,Niewidzialne” – reż. Paweł Sala, muz. Marcin Krzyżanowski, ,,Zgoda” – reż. Maciej Sobieszczański, muz. Bartłomiej Gliniak, ,,Pewnego razu w listopadzie” – reż. Andrzej Jakimowski, muz. Tomasz Gąssowski, ,,Amok” – reż. Kasia Adamik, muz. Antoni Łazarkiewicz, ,,Człowiek z magicznym pudełkiem” – reż. Bodo Kox, muz. Sandro di Stefano, ,,Zwierzęta” – reż. Grzegorz Zgliński, muz. Bartosz Chajdecki, ,,Atak paniki” – reż. Paweł Maślona, muz. Radzimir Dębski. Więcej szczegółów podamy już wkrótce!

Do Sieci Wsparcia należą organizacje naukowe, w tym Polska Akademia Nauk, uniwersytety i inne szkoły wyższe. Ostrów Wielkopolski jest jedynym miastem, które zostało zaproszone do współpracy. Wyjątek uczyniono w uznaniu wdrożonych rozwiązań i otwartości na innowacje technologiczne, jak i zarządcze zarówno miasta jak i ostrowskiego sektora komunalnego. - Jako pierwsze miasto w Wielkopolsce rozpoczęliśmy erę elektromobilności, a już chcemy podjąć wyzwanie tworzenia Gospodarki 4.0. To budowanie zrównoważonej, innowacyjnej i cyfrowej gospodarki miejskiej otwierającej nowe możliwości rozwojowe dla mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców – podkreśla Beata Klimek, prezydent Ostrowa. Celem aktywności Sieci Wsparcia KiG jest gromadzenie, eksponowanie wiedzy i doświadczeń, w tym

Porozumienie w Warszawie podpisali: prezydent Ostrowa, prezes CRK oraz Marek Kłoczko, wiceprezes i dyrektor generalny KIG.

międzynarodowych, dla wzmocnienia konkurencyjności gospodarczej polskich miast oraz ich silnego umocowania w sieci miast europejskich. - Przedmiotem porozumienia będzie współpraca w takich obszarach, jak strategiczne zarządzanie gospodarczym rozwojem miasta, konkurencyjność gospodarcza, czy partycypacja społeczna w miejskim sektorze komunalnym – wskazuje Bartosz Ziółkowski, prezes CRK.

KIG dostrzegła doświadczenie Ostrowa w realizacji projektów rozwojowych i doceniła dorobek ukierunkowany na wzmocnienie gospodarki miejskiej oraz rezultaty działań o charakterze strategicznym, w  tym także te wynikające z inicjatyw w ramach idei Progresywnych Miast. Osiągnięcia CRK to nowatorskie zarządzanie miejskim sektorem usług komunalnych oraz funkcja inicjatora i operatora innowacyjnych projektów branżowych.

Rozmowy o 100 – leciu Za nami pierwsze spotkanie Komitetu Honorowego Obchodów 100 – lecia Odzyskania Niepodległości, „Republiki Ostrowskiej” i Powstania Wielkopolskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Na zaproszenie prezydent miasta Beaty Klimek, jego uczestnicy spotkali się w Urzędzie Miejskim. Podczas inauguracyjnego posiedzenia omówiono ramowy program najważniejszych wydarzeń w mieście związanych z  uczczeniem rocznicy. Zdaniem uczestników spotkania, program obchodów zapowiada się ciekawie i różnorodnie. Zasługa w tym nie tylko samorządu miasta oraz miejskich instytucji, które przygotowują go wspólnie z komitetem organizacyjnym, lecz także organizacji społecznych, które aktywnie włączyły się w lokalne obchody 100 – lecia Odzyskania Niepodległości. Wystawy, wydawnictwa, turnieje, spektakle, koncerty, inscenizacje, konkursy, wykłady, plenerowe widowiska. To wszystko i jeszcze więcej będzie towarzyszyć mieszkańcom Ostrowa Wielkopolskiego oraz gościom naszego miasta przez cały 2018 rok. Ma być też głośno i z przytupem. A wszystko za sprawą pokazu artylerii Bractw Kurkowych RP. „STO SALW NA STULECIE”. Pod takim tytułem 15 września br. zaplanowano Centralne Obchody 100 –

W skład Komitetu Honorowego wchodzą samorządowcy, lokalni przedstawiciele parlamentarzystów, duchowieństwa, a także Honorowi Obywatele Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

lecia Odzyskania Niepodległości i Powstania Wielkopolskiego, organizowane przez Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich w Polsce i ostrowski KBS. Przedsięwzięcie otrzymało już „Patronat Narodowy w Stulecie Odzyskania

Niepodległości” przyznany przez Prezydenta RP. Niewykluczone, że właśnie w związku z tym wydarzeniem, we wrześniu br. Ostrów odwiedzi Prezydent Andrzej Duda, o wizytę którego zabiegają bracia kurkowi.

Wiele przedsięwzięć szykuje też ostrowska Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego, Ostrowskie Centrum Kultury, a także szkoły. Plenerowe widowisko pt. „Ku wolności”, będące m. in. rekonstrukcją wydarzeń z listo-

pada i grudnia 1918 r. w okolicy Konkatedry, Parku Miejskiego ul. Ledóchowskiego, Kościelnej i Rynku - zamierzają zorganizować: grupy rekonstrukcyjne, OCK, ZHP i Szkoła Podstawowa nr 14. A wszystko to 10 listopada, a więc dokładnie w 100. rocznicę niepodległościowego wystąpienia i zrywu ostrowian, którzy o jeden dzień wyprzedzili tym wszystkim pozostałych. Dzień wcześniej, 9 listopada w OCK planowany jest koncert Andrzeja Jagodzińskiego wraz z zespołem pt. „W hołdzie wolności”. W październiku ma ukazać się publikacja „Ostrów w Powstaniu Wielkopolskim”, autorstwa historyka, prof. Jerzego Pietrzaka. Miłośnicy aktywności fizycznej będą natomiast mogli uczestniczyć w kolejnej edycji Biegu Republiki Ostrowskiej, który odbędzie się 21 października br. Szczegółowy program miejskich obchodów dostępny jest na stronie internetowej www. umostrow.pl.


gospodarka informacje

ŻUŻEL

NR 4 (27) | KWIECIEŃ 2018 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

7

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH

TIGER MISTRZOSTWA POLSKI PAR KLUBOWYCH – FINAŁ OSTRÓW WIELKOPOLSKI

03. 05.2018 – godz. 14.45  FOGO UNIA LESZNO  BETARD SPARTA WROCŁAW  CASH BROKER STAL GORZÓW  FALUBAZ ZIELONA GÓRA

SPONSOR TYTULARNY

PARTNER MARKETINGOWY

SPONSOR GŁÓWNY

PARTNER GŁÓWNY

PARTNER

 forBET WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA  GRUPA AZOTY UNIA TARNÓW  OSTROVIA OSTRÓW

Stadion Miejski ul. Piłsudskiego 64

SPONSOR

Bilety

bilety/tzostrovia.pl, speedwayevents.kupbilet.pl, speedway-shop.pl; bezpośrednio - salony Empik i punkty STS


gospodarka

8

MZGM WNIOSKI BĘDZIE MOŻNA SKŁADAĆ OD 10 MAJA

Kolejne mieszkania dla młodych

Powstają kolejne 32 mieszkania w ramach Ostrowskiego Przyjaznego Programu ,,Dla systematycznych”. Inwestorem dwóch bloków przy ulicy Klasztornej 16 i 18 jest Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Ostrowie Wielkopolskim, który realizuje to zadanie ze środków własnych oraz zewnętrznych źródeł finansowania.

W dwóch budowanych blokach oddane zostaną do użytku 32 mieszkania.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Kościuszki 14

Celem programu jest umożliwienie niezamożnym, młodym osobom - do 40 roku życia - nabycie mieszkania własnościowego w systemie ratalnym. Zakup mieszkania na wolnym rynku dla takich osób jest nierealny, ze względu na to, że nie spełniają warunków wymaganych przez banki komercyjne przy udzielaniu kredytów. - Przyszli mieszkańcy podpisują z MZGM dwie umowy: najmu lokalu na czas nieograniczony oraz notarialną umowę przedwstępną sprzedaży lokalu, która jest przyrzeczeniem, że sprzedaż lokalu może nastąpić nie później niż po 30. latach i nie wcześniej niż po 15. latach od dnia zawarcia umowy - mówi Ryszard Wiśniewski, prezes Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Ostrowie Wielkopolskim. - Termin wykupu uzależniony jest od możliwości finansowych nabywców. Program jest adresowany zarówno do małżeństw posiadających dzieci jak i tych, które ich nie posiadają, osób samotnie wychowujących dzieci jak i osób samotnych. Jednak na dzień składania wniosku, żaden z wnioskodawców nie może mieć ukończonych 40 lat, a co najmniej jedna z osób zgłoszonych do zamieszkania

musi być zameldowania w Ostrowie Wielkopolskim minimum 5 lat. Ważne jest także kryterium dochodowe. W każdym z dwóch budowanych właśnie bloków znajdzie się po jednym mieszkaniu o powierzchni około 42 m2, które przeznaczone i przystosowane będą dla osoby niepełnosprawnej. Pozostałe mieszkania będą miały następujące powierzchnie: dwa lokale jednopokojowe około 36 m2, trzy lokale trzypokojowe do 60 m2 i  dziesięć lokali dwupokojowych około 48 m2. Budynki są podpiwniczone, z indywidualną piwnicą oraz wspólną suszarnią i rowerownią. Każde mieszkanie posiada balkon. Poza tym mieszkania będą wyposażone w elektryczną, czteropalnikową kuchenkę indukcyjną oraz instalacje:

elektryczną, wodnokanalizacyjną, centralnego ogrzewania i multimedialną. Doposażenie w okładziny zewnętrzne posadzek, urządzenia i armaturę sanitarną oraz płytki ścienne i odłogowe pozostanie w gestii lokatorów według ich upodobań. Wnioski o przydział lokalu będzie można składać od 10 maja 2018 roku do 4 czerwca 2018 roku w siedzibie spółki. Regulamin ze szczegółowymi informacjami oraz wniosek zamieszczone zostaną na stronie internetowej MZGM 30 kwietnia 2018 roku. Wnioski pozytywnie zweryfikowane przez powołaną przez zarząd spółki komisję zostaną zakwalifikowane do udziału w losowaniu mieszkań. Wręczenie kluczy szczęśliwcom przewidziano na wrzesień 2018 roku.

W blokach znajdą się również dwa mieszkania dla osób niepełnosprawnych.


gospodarka TABLET W SPYCHACZU

NR 4 (27) | KWIECIEŃ 2018 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

OZC

9

Nowoczesna technologia w OZC

Nowoczesne rozwiązania, jakie wprowadza obecnie Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. jeszcze parę lat temu były niemożliwe do wykonania. Dobiega końca modernizacja układu nawęglania kotłów węglowych WR10 w Elektrociepłowni Ostrów przy ul. Grunwaldzkiej 74. Zakres modernizacji obejmował wymianę starej taśmy i układu napędowego na bardziej energooszczędny. Modernizacja obejmowała również wymianę pługów, które wcześniej były obsługiwane ręcznie przez pracownika, a obecnie nowe pługi z napędami sterowane są w sposób automatyczny. Jednocześnie w miejscu, gdzie następuje nawęgla-

nie zainstalowano nad każdym pługiem kamery, nowe oświetlenie oraz ultradźwiękowe radarowe sondy do pomiaru poziomu stanu miału w zasobnikach węglowych. - Wszystkie te działania spowodowały poprawę systemu nawęglania - mówi Marian Kupijaj, prezes Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. w Ostrowie. - Wcześniej, przy nawęglaniu kotłów, uczestniczyło pięciu pracowników, a po modernizacji bierze udział w tych pracach

dwóch - mistrz zmianowy i operator spychacza. Mistrz zmianowy w nastawni kierując całym procesem przez system SCADA, zadaje ilość miału, która ma być dostarczona do danego kotła. Natomiast operator spychacza wyposażony w tablet, ma podgląd z kamer na cały proces nawęglania. Wszystkie te działania prowadzą do zmniejszenia pracochłonności, energooszczędności i stawiają OZC w gronie nowoczesnych firm ciepłowniczych w Polsce.

INFORMACJE

Konkurs noworoczny rozstrzygnięty Noworoczny Konkurs promujący e-Bok-a i e-Fakturę został rozstrzygnięty. Spośród przesłanych 34 haseł zachęcających do korzystania z  e-Faktury i e-Bok-a komisja wybrała trzy najlepsze. Laureaci zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu konkursu drogą mailową. Uroczyste wręczenie smartfonów odbędzie się w siedzibie Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. 9 maja 2018 roku o godz. 13.00. Zaproszenia zostaną przesłane do wszystkich uczestników konkursu, którzy zostaną uhonorowani gadżetami firmowymi spółki.

OSTROWSKI ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY S.A.

ul. Wysocka 57, 63-400 Ostrów Wielkopolski Pogotowie ciepłownicze: tel. 993 www: www.ozcsa.pl, e-mail: ozc@ozcsa.pl


gospodarka

10

MZK

UMOWA NA ZAKUP SZEŚCIU „ELEKTRYKÓW” PODPISANA

„Uśmiechnięte elektryki” trafią do Ostrowa

INFORMACJE

Autobusy w majowy weekend W majowy weekend autobusy Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrowie kursować będą: PONIEDZIAŁEK 30 kwietnia 2018r. - autobusy kursują jak w dni nauki szkolnej WTOREK 1 maja 2018r. - autobusy kursują jak w dni świąteczne ŚRODA 2 maja 2018r. - autobusy kursują jak w  dni robocze wolne od nauki szkolnej CZWARTEK 3 maja 2018r. - autobusy kursują jak w dni świąteczne PIĄTEK 4 maja 2018r. - autobusy kursują jak w dni nauki szkolnej

Miejski Zakład Komunikacji S.A. 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Lotnicza 30

tel. 62 73 76 110, fax. 62 58 45 008 www: www.mzk-ostrow.com.pl e-mail: sekretariat@mzk-ostrow.com.pl fb.com/MZK Ostrów Wielkopolski S.A.

6 nowych niskopodłogowych ekologicznych autobusów elektrycznych trafi do Ostrowa Wielkopolskiego. Umowę na zakup kolejnych nowoczesnych pojazdów komunikacji miejskiej podpisano w Urzędzie Miejskim.

Dostawcą nowych autobusów będzie wyłoniona w przetargu przez Miejski Zakład Komunikacji firma Ursus Bus S.A. Wartość podpisanej umowy wynosi 15 350 400 zł z czego ponad 10,5 mln złotych to pozyskana przez Miasto dotacja unijna. - To kolejny ważny krok w rozpoczętej ostrowskiej erze elektromobilności. Tworzymy miasto nowoczesnej gospodarki z myślą o mieszkańcach. Unowocześnienie miejskiej komunikacji nie tylko znacząco poprawi komfort podróży ostrowskim pasażerom, ale przyniesie również pozytywny rezultat proekologiczny dla miasta – podkreśla Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Co istotne, zakup nowoczesnych autobusów jest tylko częścią szerszego projektu elektromobilności w Ostrowie i ofensywy energetycznej miasta. Autobusy elektryczne zasilane będą własną ekologiczną energią wytwarzaną przez Ostrowski Zakład Ciepłowniczy. Takie rozwiązanie działa już w przypadku 4 pierwszych ostrowskich „elektryków”. - To konkretny przykład właściwej i efektywnej współpracy miejskich spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego. OZC zyskuje na sprzedaży energii wytwarzanej także z własnej biomasy, a MZK zasila autobusy dużo taniej. Już pierwsze 2 miesiące działania tego innowacyjnego systemu przyniosły rzeczywiste oszczędności finansowe – wskazuje Bartosz Ziółkowski, prezes Centrum Rozwoju Komunalnego. Analizy wskazują, że w skali roku przy 4 pierwszych autobusach elektrycznych w ten sposób około 0,5 mln złotych pozostanie w Ostrowie, w miejskim sektorze komunalnym. Docelowo przy ładowaniu kolejnych 6 autobusów własną „zieloną” energią może to być nawet ponad 1 mln złotych rocznie pozostawiony na ostrowskim rynku gospodarczym.

Umowa na dostawę sześciu autobusów elektrycznych z firmą Ursus Bus została podpisana.

- Nowe autobusy swoim wyposażeniem nie będą różnić się od elektrycznych Solarisów, które od ubiegłego roku jeżdżą po ostrowskich ulicach. Każdy 12-metrowy pojazd będzie miał miał 26 miejsc siedzących i mógł łącznie przewozić 86 pasażerów. Autobusy mają być napędzane silnikiem elektrycznym o mocy co najmniej 160 kW, a dodatkowo będą doładowywane podczas jazdy energią elektryczną wygenerowaną podczas hamowania - wyjaśnia Janusz Marczak, prezes MZK. Poprzez nowoczesne rozwiązania autobusy będą przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wszystkie nowe autobusy wyglądać będą jednakowo. Ich kolorystyka oparta będzie o logo miasta. Dolna krawędź przedniej szyby pojazdu o nazwie Ursus City Smile została pofalowana, pod nią umieszczono „uśmiechniętą” atrapę z okrągłymi reflektorami oraz nazwą producenta. Przez to pojazd nazywany jest „uśmiechniętym autobusem”. - Bardzo się cieszę, że Ursus wpisuje się w ostrowski projekt. Ostrów jest bowiem jednym z liderów ekomobilności w Polsce. Trend stopniowo się rozwija, a w Ostrowie jest to już kolejny przetarg na dostawę autobusów elektrycznych. Korzystamy z naj-

nowszych technologii. Autobusy spełniają wszelkie wymogi nowych trendów i po prostu podobają się ich użytkownikom. Budujemy prawdziwie polską markę – nasza firma może pochwalić się stuprocentowym polskim kapitałem – mówi Filip Walczak, dyrektor handlowy, członek zarządu Ursus Bus S.A. Zakup 6 nowych autobusów elektrycznych jest częścią wielowymiarowego projektu pn. „Unowocześnienie transportu miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”. Całkowita wartość inwestycji to 42 567 954 zł, dofinansowanie z pieniędzy unijnych wynosi 31 758 931 zł. - W ramach tego kompleksowego projektu poza zakupem nowych ekologicznych autobusów, powstaną ścieżki rowerowe i nowe stacje roweru miejskiego. Budujemy centrum przesiadkowe, wdrożymy nowoczesny system zarządzania i organizacji ruchu, biletomaty stacjonarne i  mobilne, w mieście postawione zostaną nowe wiaty przystankowe i tablice elektroniczne oraz zmodernizowane oświetlenie uliczne – podsumowuje prezydent Beata Klimek.


gospodarka

NR 4 (27) | KWIECIEŃ 2018 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

11

WODKAN ALARMY POZWALAJĄ NA BIEŻĄCY MONITORING PRZYŁĄCZA

Zdalny odczyt wodomierzy

Spółka Wodkan od 2010 roku wdraża i sukcesywnie rozbudowuje na terenie Ostrowa Wielkopolskiego system zdalnego odczytu wodomierzy firmy DIEHL Metering. Obecnie firma posiada u swoich odbiorców ponad 9.300 wodomierzy z nakładką radiową do zdalnego odczytu, co stanowi ponad 70 proc. wodomierzy głównych. System zdalnego odczytu IZAR firmy DIEHL Metering jest obecnie wiodącym rozwiązaniem na rynku polskim. Cechują go następujące zalety: ■ łatwy i szybki odczyt danych drogą radiową z samochodu; ■ zasilanie nakładki radiowej wewnętrzną baterią o bardzo dużej żywotności (2-3 okresy legalizacyjne wodomierzy).

Wymienione alarmy pozwalają na bieżący monitoring przyłącza oraz prawidłowy, optymalny dobór wodomierza.

Nakładka radiowa wyposażona jest w funkcje alarmów umożliwiających monitorowanie wodomierza, które pozwalają na: ■ wykrywanie wycieków u odbiorców wody, a co za tym idzie informowanie mieszkańców o zaistniałym wycieku na instalacji za wodomierzem głównym; ■ informacji o zatrzymaniu, zablokowaniu wodomierza; ■ informacji o naruszeniu mechanicznym wodomierza (zerwanie modułu założonego bezpośrednio na wodomierz, lub przecięcie kabla modułu radiowego); ■ informacji o ingerencji magnesem; ■ informacji o przepływie wstecznym.

Wymiana wodomierzy do pomiaru wody do podlewania ogrodów WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że z uwagi na podjęcie przez spółkę decyzji o sukcesywnej wymianie wszystkich wodomierzy głównych na wodomierze ze zdalnym odczytem i wyeliminowaniu odczytów inkasenckich, po wygaśnięciu cechy legalizacyjnej istniejącego wodomierza dodatkowego, jako wodomierze dodatkowe dla pomiaru wody bezpowrotnie zużytej do podlewania terenów zielonych, należy zastosować wodomierz zaopatrzony w aktualną cechę legalizacyjną następujących producentów: wodomierz jednostrumieniowy Diehl Aquarius V3 lub wodomierz objętościowy Diehl Altair V4. Nakładka radiowa zostanie zamontowana przez WODKAN S.A.

W BIURACH OBSŁUGI KLIENTA WODKAN S.A Jako inkasent Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski przyjmujemy wpłaty: 1. Podatku od nieruchomości od osób fizycznych. 2. Podatku rolnego od osób fizycznych. 3. Podatku leśnego od osób fizycznych. 4. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. WW. NALEŻNOŚCI MOGĄ BYĆ WPŁACANE W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH: 1. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych: ■ do 15.05 - II rata; ■ do 15.09 - III rata; ■ do 15.11 - IV rata. 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - do 10. dnia miesiąca następnego. PRZYJMUJĄC WPŁATĘ NIE POBIERAMY OPŁAT DODATKOWYCH

AGENT INSTYTUCJI PŁATNICZEJ BILLBIRD Jako agent instytucji płatniczej Billbild S.A. przyjmujemy bez pobierania prowizji zapłaty za rachunki i faktury wystawione przez: ■ MZGM Sp. z o.o., ■ OZC S.A., ■ Ostrowską Spółdzielnię Mieszkaniową, ■ Przedsiębiorstwo PROMAX sp. j., ■ Ostrowskie TBS Sp. z o.o., aTani i wygodny sposób zapłaty wszystkich domowych rachunków i faktur np. za gaz, prąd, aZobowiązań podatkowych, wobec ZUS – standardowa prowizja 1,99 zł, aSprzedaż doładowań telefonów komórkowych, aSprzedaż doładowań liczników energii elektrycznej. Przyjmujemy tylko wpłaty gotówkowe. ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR OBSŁUGI KLIENTA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

ul. Partyzancka 27, w godz. 7.30-16.30, ul. Asnyka 8, w godz. 9.00-16.00, ul. Grabowska 29a (targowisko) - kiosk 46, w godz. 8.00-15.00.


gospodarka

12

MZO

ODDAJ ODPADY ZA DARMO W PSZOK-ACH

Wiosenne porządki

Wiosna to czas wielkich pozimowych porządków. Zaczynamy przygotowania do nowego sezonu wokół domu i w ogrodzie. Wszelkie odpady można oddać za darmo w dwóch Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), które mieszczą się przy ul. Staroprzygodzkiej 121 i przy ul. Batorego 35.

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A.

ul. Staroprzygodzka 138, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel: 62 733 81 30 www: www.mzo.com.pl

O tym, że PSZOK-i to strzał w przysłowiową dziesiątkę najlepiej świadczą liczby. W 2017 roku oddano do nich ponad 3897 ton odpadów (dominującą pozycję stanowiły: odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady ulegające biodegradacji oraz odpady wielkogabarytowe). Ilość przekazanych odpadów była o 10 proc. większa niż w 2016 roku. - Bardzo się cieszymy, że ostrowianie tak chętnie korzystają z tej formy pozbywania się odpadów mówi Andrzej Strykowski, prezes Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO w Ostrowie. Dzięki temu, że PSZOK-i cały czas cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem wiele odpadów nie trafiło na dzikie wysypiska. Mieszkańcy Ostrowa już przywykli, że mogą oddać tu swoje odpady za darmo. - Każdej wiosny, gdy robię porządki po zimie, zostawiam swoje odpady w PSZOK-u - mówi jeden z mieszkańców. - Dziś trudno mi sobie wyobrazić, że kiedyś ich nie było. Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. posiada obecnie na terenie Ostrowa Wielkopolskiego dwa PSZOKi. Pierwszy, znajduje się przy ul. Staroprzygodzkiej 121, jest zlokalizowany na terenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. (PKS) przy ulicy Batorego 35 (wjazd na teren PSZOK-a, od ul. Lotniczej). - Dzięki temu, że mamy dwa takie punkty w różnych częściach miasta, ostrowianie mają łatwy do nich dostęp - dodaje prezes MZO. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie, z nieruchomości zamieszkałych, odpady takie jak: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone. Do PSZOK-ów można oddać także odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 1 m3 rocznie od gospo-

PSZOK przy ul. Batorego cieszy się dużym zainteresowaniem ostrowian.

darstwa, przy czym wymaga się wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów niebezpiecznych. Należy jednak pamiętać, że w przypadku dostarczenia odpadów budowlano-rozbiórkowych w ilości większej niż 1 m3 rocznie (tj. ponad 1,7 Mg), mieszkaniec jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości określonej w cenniku, ponad ilość zwolnioną z opłaty. PSZOK przy ul. Staroprzygodzkiej 121 jest czynny od poniedziałku do piątku od godz. 8.30 do 16.30, oraz w sobotę od godz. 8.00 do 12.00. Telefon: (62) 737-20-12. Natomiast PSZOK przy ul. Batorego 35 jest czynny od wtorku do piątku, od godz. 7.30 do 16.30 oraz w sobotę od godz. 8.00 do 12.00 (w poniedziałki PSZOK jest nieczynny). Telefon: (62) 737-20-17. Trzeba wiedzieć, że odpady do PSZOK-ów należy dostarczyć własnym transportem. Każdy mieszkaniec przy dostawie odpadów zobowiązany jest do okazania dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania. Każdy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunal-

nych (PSZOK) posiada swój regulamin, który jest dostępny na stronie internetowej Zakładu Oczyszczania i ospodarki Odpadami MZO S.A - www.mzo.com. pl oraz w PSZOK-ach. Kontakt: e-mail: pszok@mzo.com.pl Przed wejściem na teren Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. przy ul. Staroprzygodzkiej 138 powstał Punkt Zbiórki Elektroodpadów, w którym wszystkie zainteresowane osoby mogą bezpłatnie zostawić: ■ zużyte telefony komórkowe, ładowarki do telefonów, kalkulatory, itp. ■ zużyte tusze, tonery i kartidże do drukarek, ■ zużyte baterie wszelkiego typu, ■ zużyte żarówki o małych gabarytach, ■ oraz zużyte i niepotrzebne płyty CD, DVD, Blu-Ray, itp. Punkt znajduje się przy furtce wejściowej obok budynku portierni. Jest on czynny przez całą dobę 7 dni w tygodniu.


gospodarka

NR 4 (27) | KWIECIEŃ 2018 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

1 MAJA ZAPRASZAMY NA KIERMASZ OGRODNICZY NA TARGOWISKU PRZY UL. WITOSA

Starocie znów kupisz na ostrowskim Rynku Po zimowej przerwie na ostrowski Rynek powraca ,,Kiermasz staroci’’. Najbliższy odbędzie się 20 maja, a kolejne: 17 czerwca, 15 lipca, 19 sierpnia i 16 września. Drobni wystawcy i kolekcjonerzy będą mogli na Rynku zaprezentować swoje najciekawsze eksponaty, antyki oraz wystawić do sprzedaży takie towary jak: obrazy, porcelanę, świeczniki, zegary, sztućce, drobne meble stylowe, artykuły dekoracji wnętrz itp. - Chcemy w ten sposób zainteresować naszych mieszkańców towarami używanymi posiadającymi swoją duszę i historię, przez to dać im drugą szansę i ,,życie”, aby nadal mogły służyć nowym właścicielom, przyozdabiać im mieszkania, by dalej były użyteczne, potrzebne i niezapomniane - mówi Ewa Psztyr, prezes Targowisk Miejskich w Ostrowie Wielkopolskim. - Wiosenna i   letnia aura sprzyja spacerom w gronie rodziny, więc „Kiermasze staroci” będą dla spacerowiczów dodatkową atrakcją na ostrowskim Rynku.

Natomiast już 1 maja br., na targowisku miejskim przy ul. Witosa odbędzie się kolejny wiosenny ,,Kiermasz ogrodniczy’’. Impreza ta na stałe weszła już do kalendarza i cieszy się dużym powodzeniem wśród mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego oraz okolic. W tym dniu producenci roślin, narządzi, mebli ogrodowych oraz działkowcy i ogrodnicy będą czekali na klientów ze swoją ofertą: nasionami, sadzonkami drzewek, krzewów, bylin i kwiatów. - To dobre miejsce na zakupy, gdyż podczas transakcji doświadczeni ogrodnicy udzielać będą porad i  wszelkich informacji, jak posadzić zakupione rośliny, czy jak je pielęgnować, by jak najdłużej cieszyły nasze oczy - dodaje Ewa Psztyr.

13


informacje gospodarka

14 TELEFONY ALARMOWE POGOTOWIE RATUNKOWE tel. 999 MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO tel. 62 738 89 40, 62 738 89 46 POLICJA tel. 997 Komenda Powiatowa Policji sekretariat: tel. 62 737 72 10, centrala: 62 737 72 00 STRAŻ MIEJSKA ul. Kościuszki 12a sekretariat tel. 62 738 89 43 dyżurny: tel. 62 738 89 40

ZAADOPTUJ ZWIERZAKA

STRAŻ POŻARNA tel. 998 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej tel. 62 332 42 90 POGOTOWIE ENERGETYCZNE tel. 991

Emma

POGOTOWIE GAZOWE tel. 992 Zakład Gazowniczy tel. 62 737 99 80 POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE tel. 994 tel. 62 738 77 12 POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE tel. 993 tel. 62 735 86 30

Ostrów Informator Miejski dostarczany jest do domów i mieszkań, ale można go także odebrać w różnych punktach na terenie miasta m.in.: ■ Referat Obsługi Mieszkańców Urzędu ■ Ostrowski Park Przemysłowy, Miejskiego w Ostrowie (parter), al. ul. Wrocławska 93F Powstańców Wielkopolskich 18 ■ Galeria Ostrovia, ul. Kaliska 120 ■ COK WODKAN, ul. Partyzancka 27 ■ Lodowisko, Al.Solidarności/Kozi Borek ■ COK WODKAN, ul. Asnyka 8 ■ OCK, ul. Wolności 2

Płeć: suczka Miejsce: ul. Gdańska Data przyjęcia: 20.02.2018 Wiek: ok 4 lat Rozmiar: duży

Emma to suczka w typie wyżła niemieckiego szorstkowłosego. Jest łagodna,

lubi kontakt z człowiekiem. Jest aktywna, wymaga sporej ilości ruchu, długich spacerów. Zgadza się z innymi psami. Szuka właściciela lub nowego domu znającego potrzeby rasy. Nr tel. 725 705 107

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW tel. 62 737 84 29 URZĄD SKARBOWY tel. 62 59 55 100 URZĄD MIEJSKI tel. 62 58 22 400 tel. 62 591 78 88

Adres redakcji ul. Wrocławska 93F 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. 62 720 47 62, kom. 724 717 771 e-mail: redakcja@opp-ostrow.pl www.opp-ostrow.pl www.fb.com/oppostrow Redaktor naczelny Mikołaj Kostka

Wydawca Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. Druk POLSKA PRESS Sp. z o.o. Drukarnia Poznań, ul. Malwowa158 Nakład: 30 000 Redakcja nie odpowiada za treść reklam, tekstów promocyjnych oraz listów.


sport gospodarka

NR 4 (27) | KWIECIEŃ 2018 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

15

. KOSZYKÓWKA KOSZYKARKI OSTROVII ZAKOŃCZYŁY SEZON

Wygrały siedem spotkań Na dziewiątym miejscu zakończyły ligowe rozgrywki koszykarki Ostrovii. Podopieczne Vadima Czeczury pokonały rywalki w siedmiu meczach. To był udany sezon dla ostrowskich koszykarek. Przy odrobinie szczęścia mogły nawet awansować do czołowej ósemki. Ostatecznie zajęły dziewiąte miejsce, wygrywając siedem spotkań. To znacznie lepiej niż w sezonie 2016/2017. Wówczas dziewczyny z Ostrowa zakończyły sezon na ostatnim, dwunastym miejscu, wygrywając tylko trzy mecze. - Dziewczyny pokazały, że potrafią walczyć z najlepszymi drużynami w tej lidze - mówi Vadim Czeczuro, szkoleniowiec Ostrovii. - Zabrakło nam ze dwóch, trzech zwycięstw z silniejszymi ekipami. Wówczas była nawet szansa na play-off. Ostrowianki potrafiły bardzo wysoko zawiesić poprzeczkę zespołom, które znalazły się w rundzie play-off. W Toruniu przegrały z Energą 62:56, a na własnym

parkiecie bardzo mocno postraszyły CCC Polkowice przegrywając tylko 63:68. Także dziewczyny z Basketu 90 Gdynia musiały się mocno napracować, by pokonać u siebie Ostrovię 69:62. Zdarzały się także ostrowiankom wpadki. W Polkowicach przegrały aż

39:116. Na szczęście była to jedynie wpadka przy pracy. - Uważam, że możemy uznać ten sezon za udany - dodaje trener Ostrovii. - Poprawiliśmy miejsce w tabeli w stosunku do poprzedniego. W kolejnym czas pomyśleć o awansie do rundy play-off.

Średnie punktowe zdobycze koszykarek Ostrovii: Breann Lewis - 15,9 (w 24 meczach), Hanna Ruljowa - 10,4 (10), Jordan Jones - 10,2 (22), Katarzyna Motyl - 8,7 (22), Karolina Puss - 8,6 (13), Monika Jasnowska - 8,5 (24), Maria Ange Mfoula - 7,8 (20), Monika Naczk - 6,5 (23), Katarzyna Joks - 1,4 (18), Sandra Nowicka - 1,2 (22), Edyta Mielczarek - 0,7 (3), Dita Rozenberga - 18,5 (2).

. ŻUŻEL W OSTROWIE POWALCZĄ O MEDALE MPPK

Barw Ostrovii bronić będą: Brzozowski i Dolny W Ostrowie odbędą się Mistrzostwa Polski Par Klubowych, w których rywalizować będzie siedem duetów: Unia Leszno, Betard Sparta Wrocław, Cash Broker Stal Gorzów, Falubaz Zielona Góra, Włókniarz Częstochowa, Azoty Unia Tarnów i MDM Komputery Ostrovia. Zawodników z Ostrowa czeka bardzo trudne zadanie, gdyż przyjdzie im rywalizować z zawodnikami, którzy na co dzień startują w ekstraklasie. - To będzie dla nas doskonała okazja, by sprawdzić się z najlepszymi - mówi Kamil Brzozowski, zawodnik MDM Komputery Ostrovia. - Zdajemy sobie sprawę, jak trudno będzie wywalczyć dobrą lokatę, ale obiecać możemy jedno, że będziemy walczyć. Warto dodać, że Mistrzostwa Polski Par Klubowych już po raz drugi z rzędu odbywać się będą w Ostrowie. W ubiegłym roku najlepszy okazał się duet z

Fot. www.tzostrovia.pl

Już 3 maja na ostrowskim torze rozegrany zostanie finał Mistrzostw Polski Par Klubowych. Ten prestiżowy turniej rozpocznie się o godz. 14.45.

W 2017 roku wygrali żużlowcy Stali Gorzów.

Gorzowa dla ktorego punktowali: Bartosz Zmarzlik i Krzysztof Kasprzak. - Byliśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z miastem i klubem i dlatego podjęliśmy decyzję, by ten turniej zorganizować w Ostrowie - mówi Maciej Polny, szef firmy KF Sport, która jest organizatorem mistrzostw. Swojego zadowolenia nie ukrywa także prezydent Ostrowa Beata Klimek.

- Ubiegłoroczne zawody okazały się wielkim sukcesem organizacyjnym i promocyjnym - mówi prezydent Ostrowa. - Jestem przekonana, że podobnie będzie w tym roku. Transmisję z mistrzostw przeprowadzi na żywo telewizja Polsat Sport. Przed samym rozpoczęciem wyemituje 30 sekundowy spot o mieście. Poza tym, nasze banery będą na stadionie, a logo Ostrowa na plastronach zawodników.

Zwycięstwa Ostrovii:

Zagłębie Sosnowiec - Ostrovia 81:86, MKK Siedlce - Ostrovia 71:72, Ostrovia - Widzew Łódź 93:74, Ostrovia - Zagłębie Sosnowiec 72:69,

Ostrovia - MKK Siedlce 77:74, AZS Poznań - Ostrovia 59:71, Ostrovia - Polski Cukier AZS Lublin 88:78.


16

gospodarka

Profile for opp-ostrow

Ostrów Informator miejski 04/2018  

Ostrów Informator miejski 04/2018  

Advertisement