__MAIN_TEXT__

Page 1

MIASTO

MIASTO

MIASTO

Zdrowe uśmiechy Rzecznik z wizytą w Ostrowie pięciolatków  strona 2

 strona 2

NR 3 (38), MARZEC 2019

CRK

Bezpłatne szkolenia Sportowe granty CRK dla ostrowian

 strona 5

 strona 6

ISSN 2450-8128

MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

NIE CHCEMY STAĆ Z BOKU

Czy Ostrów Wielkopolski wykorzysta swój potencjał kolejowy i gospodarczy i zachęci Chińczyków do inwestycji oraz współpracy handlowej z naszym regionem? Pewne jest, że takiego scenariusza życzyliby sobie ostrowscy samorządowcy, którzy na początku marca odbyli kilkudniową wizytę roboczą w Chinach. O kulisach tego spotkania i powodach nawiązania współpracy z Państwem Środka, rozmawiamy z Beatą Klimek, prezydent miasta Ostrowa Wielkopolskiego.  strona 8-9 CRK

ŻUŻEL

TAŚMA W GÓRĘ!

strona 15

RUSZA BUDOWA MIEJSKIEJ SIECI „ZIELONEJ” ENERGII!

 strona 5

WODKAN modernizuje

 strona 7

MZO

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

 strony 12-13


gospodarka informacje

2

46 par skorzysta z programu in vitro

Ostrowskie rodziny z nagrodami

Rusza kolejny etap programu „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego”. W tym roku z programu będzie mogło skorzystać 46 par.

Nagrody dla ostrowskich rodzin zostały oficjalnie przekazane. To energooszczędny sprzęt AGD o wartości 10 000 zł, które Ostrów otrzymał dzięki wygranej w konkursie „Świeć się z Energą”.

Podobnie jak w ubiegłym roku, w tym roku miejski program realizowany będzie przez klinikę INVICTA we Wrocławiu. Na realizację programu w tym roku miasto przeznaczyło 230 000 zł. Programem objętych będzie 46 par - dofinansowanie dla każdej z nich wynosi do 5000 zł. W ubiegłym roku do programu zakwalifikowało się dziesięć par, z czego w trzech przypadkach procedura zakończyła się ciążą, a jedna z par czeka na potwierdzenie informacji o ciąży. W ramach programu każda para ma prawo skorzystać z jednej zindywidualizowanej procedury wspomaganego rozrodu (w zależności od sytuacji klinicznej pary) tj. procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem własnych gamet pary (dawstwo partnerskie) lub z wykorzystaniem nasienia dawcy (dawstwo inne niż

 O przystąpieniu do programu decyduje kolejność zgłoszeń. partnerskie), procedura zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem żeńskich komórek rozrodczych (dawstwo inne niż partnerskie) lub procedura adopcji zarodka (dawstwo inne niż partnerskie). Warunkiem uzyskania dofinansowania do procedury jest zakwalifikowanie pary do programu przez firmę

INVICTA oraz przeprowadzenie co najmniej jednej interwencji w ramach zindywidualizowanej procedury wspomaganego rozrodu. Zainteresowani udziałem w programie mogą zgłaszać się do Realizatora programu, który przeprowadzi kwalifikację par do programu. Osoba do kontaktu: p. Anna Trawińska tel. 58 58 58 810.

„Świeć się z Energą” to rywalizacja na najbardziej spektakularne świąteczne iluminacje, ale, co istotniejsze, wielka akcja charytatywna. Głosując pomagamy potrzebującym. - Ostrowianie często pokazują, że potrafią i chcą pomagać. Dzięki ich SMS-om możemy cieszyć się z wygranej, a ostrowskie rodziny z energooszczędnego sprzętu AGD. Z jednej strony to podniesienie jakości życia tych rodzin, ponieważ często sprzęt używany w ich domach jest już bardzo stary i wysłużony, bywa również, że go w domu po prostu nie ma, a z drugiej choć niewielka obniżka rachunków za prąd, kiedy wysłużony sprzęt zastąpimy energooszczędnym – mówi Artur Kołaciński z biura prasowego Urzędu Miejskiego, który koordynował i propagował konkurs w Ostrowie.

 Lodówki, pralki, kuchenki i inne trafiły do mieszkańców. W zabawie udział wzięło 159 miast, najwięcej - 22 zgłosiło się właśnie z Wielopolski. Zdobyte przez mieszkańców nagrody trafiły do osób wskazanych przez ostrowski MOPS. - To świetna zabawa – dążenie do wspólnego celu - ale jednocześnie pomoc potrzebującym. To rów-

nież znakomity powód, by powiększyć ilość naszych świątecznych iluminacji. Podwójny tytuł „Świetlnej Stolicy Wielkopolski” zobowiązuje. Jestem pewna, że w przyszłym roku Ostrów Wielkopolski również wystartuje w tym konkursie – zapewnia Beata Klimek, prezydent Miasta.

Rzecznik z wizytą w Ostrowie

Zdrowe uśmiechy pięciolatków

Nasz Miasto odwiedził dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. Najpierw w Urzędzie Miejskim spotkał się z prezydent Miasta oraz dziennikarzami, a następnie udał się na otwarte spotkanie z mieszkańcami Ostrowa.

Rusza kolejna edycja miejskiego programu zdrowotnego „Żeby piękny uśmiech mieć trzeba tylko chcieć” obejmującego profilaktykę stomatologiczną dzieci pięcioletnich zamieszkałych w Ostrowie Wielkopolskim.

Rzecznik podróżuje po polskich miastach w ramach cyklu „Spotkania Regionalne”, który wprowadził zaraz na początku swojej kadencji. Obecnie to właśnie wielkopolskie miasta stały się celem wizyt Adama Bodnara. Wizyty te to znakomita okazja, by poznać konkretne problemy mieszkańców. - Nie chodzi o to, by prawić kazania, jak interpretować wolności obywatelskie, tylko raczej o wysłuchanie obywateli i w kontekście odpowiedzi na ich konkretny problem, przybliżyć, co Rzecznik może dla nich zrobić. Jakie są jego możliwości, kiedy może zainterweniować i pomóc – zapewnia Adam Bodnar. Po krótkiej konferencji prasowej Rzecznik udał się do Forum Synagoga. Podczas tego spotkania mieszkańcy Ostrowa mo-

 Adam Bodnar spotkał się także z prezydent Ostrowa. gli dowiedzieć się, z jakich możliwości prawnych powinni skorzystać w swojej sprawie. Adamowi Bodnarowi towarzyszyli pracownicy Zespołu Przyjęć Interesantów z biura Rzecznika, których zadaniem było na bieżąco przyjmowanie dokumentów, wyjaśnień, spraw, z którymi oficjalnie do

Rzecznika chcieli zwrócić się ostrowianie. - Jak powiedział mi pan Rzecznik, jest to już jego 172. spotkanie wyjazdowe. Warto więc podkreślić, że jest to jeden z niewielu urzędów centralnych, który tak daleko wychodzi poza swoją siedzibę, poza stolicę – dodaje Beata Klimek, prezydent Ostrowa.

- Poprzednie lata pokazały, jak ważny i potrzebny był ten program - mówi prezydent Beata Klimek. - Próchnica to schorzenie, które występuję u ogromnej liczby osób - szacuje się, że 90% populacji objętych jest tą chorobą. Staramy się robić wszystko, aby z próchnicą walczyć już od najmłodszych lat. Z danych zebranych podczas wcześniejszych edycji programu wynika że u 59% dzieci stwierdzono aktywną próchnicę. Konsultacje z ortodontą ze względu na ujawnione wady zgryzu zalecono u 56% dzieci, a u 10% przedszkolaków stwierdzono próchnicę kwitnącą. W tym roku partnerem miasta w realizacji tego programu będzie Halina Marczewska „NZOZ ART DENT STOMATOLOGIA MAR-

 W tym roku program obejmie dzieci z rocznika 2014. CZEWSKA”. Na realizację programu miasto przeznaczyło kwotę 57 451 zł. Program profilaktyczny „Żeby piękny uśmiech mieć trzeba tylko chcieć” realizowany jest w dwóch etapach. Pierwszy z nich to szkolenie dla rodziców lub opiekunów prawnych w zakresie profilaktyki próchnicy zębów dzieci przeprowadzo-

ne przez lekarza stomatologa w przedszkolach. Etap II to wizyta dzieci pięcioletnich zamieszkujących na terenie Ostrowa Wielkopolskiego w gabinecie stomatologicznym. Profilaktyką zostanie objętych ok. 730 dzieci z rocznika 2014. Będzie on realizowany w gabinecie stomatologicznym NZOZ ART DENT.


gospodarka informacje

NR 3 (38) | MARZEC 2019 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

3

Rusza budowa Ściegiennego...

...oraz prace na ulicy Gajowej

Rusza przebudowa ulicy Ściegiennego w Osiedlu Nowe Parcele. Plac budowy przekazany został już wykonawcy. Wartość inwestycji to blisko 170 tys. złotych.

Miejski Zarząd Dróg, przekazał plac budowy wykonawcy przebudowy ulicy Gajowej. W ubiegłym roku wykonana została tu kanalizacja deszczowa, teraz - nowa nawierzchnia. Zadanie dotyczy odcinka od rowu do ulicy Cichej i kosztować będzie budżet miasta ponad 460 tys. zł.

 Na ulicy Ściegiennego wykonana zostanie nowa nawierzchnia z kostki betonowej. W ubiegłym roku w ulicy Ściegiennego wykonana została kanalizacja deszczowa. Na długości 185 metrów powstał kanał deszczowy z rur PVC o średnicy 315 mm. Inwestycja ta kosztowała miejski budżet 92.200,76 złotych. Teraz przyszedł czas na nawierzchnię. - Na całym odcinku ulicy Ściegiennego wykonana zostanie jezdnia z kostki betonowej o grubości

8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm - mówi Marcin Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg. Na ogłoszony przetarg wpłynęło sześć ofert. Najkorzystniejszą ofertę przestawiła firma PPHU EUROBUD Eugeniusz Jakubiak, która zaproponowała kwotę 169 861,13 złotych oraz 60 miesięcy

OBOWIĄZKOWA DERATYZACJA Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że zgodnie z § 26 ust. 1 Uchwały Nr XVIII/204/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 1907) w miesiącu kwietniu na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego przeprowadza się obowiązkową deratyzację. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych, osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub w użytkowaniu i innych podmiotach władających nieruchomościami (w tym zarządcach urządzeń infrastruktury podziemnej). Zgodnie z art. 117 § 1 Kodeksu Wykroczeń „Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany”.

gwarancji na wykonane prace. - Ulica Ściegiennego do tej pory była drogą gruntową, a przy okazji roztopów czy ulewy mieszkańcy mieli spory problem, by przejść do domu suchą stopą - mówi prezydent Beata Klimek. - Ten remont z pewnością poprawi ich komfort życia. Zakończenie prac na ulicy Ściegiennego planowane jest do końca czerwca.

- To kompleksowa inwestycja – poza nawierzchnią z betonu asfaltowego wykonane zostaną również zjazdy do posesji i chodnik z kostki betonowej. To ponad 300-metrowy odcinek jezdni - mówi Marcin Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg. Jezdnia ograniczona zostanie nowymi krawężnikami, wykonane zostaną również wpusty deszczowe, studzienki ściekowe oraz 3-rzędowy ściek jezdni z kostki betonowej. Teren ma charakter zabudowany. Istniejąca nawierzchnia drogi jest gruntowa, brak jest tu zjazdów indywidualnych. W ubiegłym roku powstał tu kanał z rur betonowych o średnicy 800 mm na długości 207 metrów, a także 6 betonowych studni rewizyjnych. Wykonawcą tej inwestycji była firma Usługi Budowlano – Kanalizacyjne BUDOKAN Czesław Gwizdek z Ostrowa Wielkopolskiego, a wartość prac budowla-

 Ulica Gajowa wymaga kompleksowej modernizacji. nych wyniosła 220 004,96 zł. W ubiegłorocznym budżecie znalazła się wprawdzie kwota 320 tys. zł na wykonanie nawierzchni ulicy, jednak, po zmianach wprowadzonych przez radnych, kwota ta została z tego zadania zdjęta. - Bardzo ciężko było mieszkańcom poruszać się tą drogą. Często na ten problem zwracała uwagę Rada Osiedla Kamienice Stare. W ubiegłym roku udało się

zrobić jedynie kanalizację, zatem w tym roku zrealizujemy kolejny etap – dodaje dyrektor MZD. Na ogłoszony w lutym przetarg wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD Szablewski Sp. j. Wykonawca zaproponował kwotę 463 538,77 zł i 60 miesięcy gwarancji na wykonane prace. Prace zakończą się do końca lipca br.

DOFINANSOWANIE NA WYMIANĘ PIECÓW Na podstawie § 6 uchwały nr VI/68/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2019 r. Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2019 r. rozpocznie się z dniem 27 marca 2019 r. i potrwa przez 14 dni (do 9 kwietnia 2019 r. włącznie). Wnioski wraz z załącznikami należy składać w wersji papierowej: 1) w Referacie Obsługi Mieszkańców zlokalizowanym na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim; 2) na adres Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim (Al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski).

a) osoby fizyczne, b) wspólnoty mieszkaniowe, c) osoby prawne, d) przedsiębiorcy; 2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Wnioski będzie można pobierać od dnia 04.03.2019 r.: 1) w Referacie Obsługi Mieszkańców zlokalizowanym na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim; 2) w Referacie Ochrony Środowiska (II piętro pok. 227) Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim; 3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim (http://umostrow. pl/) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim (http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/)

Za datę złożenia wniosku uznaje się dzień wpływu do Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Wnioski złożone przed dniem rozpoczęcia naboru i po dniu zakończenia naboru pozostawiane będą bez rozpatrzenia.

W przypadku wyczerpania się środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na 2019 r. wnioski pozostałe zostaną rozpatrzone negatywnie.

Do ubiegania się o dotację uprawnione są podmioty wskazane w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) t j.: 1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:

Uchwała nr VI/68/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2019 r. opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2019 r. poz. 2131.


informacje gospodarka

4

Bezpłatne szkolenia dla ostrowian Ostrów pozyskał blisko 90 tys. zł na bezpłatne szkolenia cyfrowe dla mieszkańców Miasta. Projekt pn. „Ja w Internecie” skierowany jest do osób powyżej 25. roku życia. – Zapraszamy wszystkich tych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o zagrożeniach, jakie czekają na dzieci w Internecie, o tym, jak załatwiać w sieci sprawy urzędowe, jak bezpiecznie płacić w Internecie – zachęca Beata Klimek, prezydent Ostrowa. Dzięki pozyskanym pieniądzom przeszkolonych zostanie 156 osób. Foto: www.wladyslawowo.pl

„Ja w Internecie” to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników Internetu i e-usług publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Operatorem projektu, od którego Ostrów Wielkopolski uzyskał dofinansowanie, jest fundacja Legalna Kultura. - Tego typu szkolenia pozwolą uzyskać wiedzę i narzędzia, by swobodnie, ale co najważniejsze – bezpiecznie, funkcjonować w Internecie. Ważne jest, by wiedzieć, jakie zagrożenia czekają w Internecie na nasze dzieci i umieć na nie reagować, jak bezpiecznie korzystać z Internetu, załatwiać sprawy urzędowe, zarządzać kontem bankowym, bezpiecznie robić zakupy w sieci. Jest wiele osób, które swoja wiedzą i zamiłowaniami chcą dzielić się z innymi – tu pomożemy w założeniu strony

 Zachęcamy ostrowian do wzięcia udziału w szkoleniach. Są jeszcze wolne miejsca. internetowej lub bloga. Żyjemy w czasach, w których Internet stał się ważną częścią życia. Warto zatem wiedzieć, jak w tym świecie się poruszać – przekonuje prezydent Ostrowa. Uczestnicy mogą wybierać spośród trzech tematów szkoleń: 1. „Rodzic w Internecie” to szkolenie dla rodziców, opiekunów, nauczycieli po-

święcone ich przygotowaniu do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i mądrego korzystania z sieci. To m.in. legalne źródła wartościowych treści, zapewnienie bezpieczeństwa dziecka w Internecie oraz sposoby reagowania na zagrożenia, a także podstawowe usługi e-administracji. 2. „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczone

jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. M.in. zarządzanie kontem bankowym, dokonywanie płatności, zakupy w sieci, rezerwacja podróży, płacenie podatków, korzystanie z usług e-administracji. 3. „Tworzę własną stro-

nę internetową (blog)” dla osób, które chciałyby mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub blogu. Ich stworzenie, zarządzanie, opracowywanie i wstawianie treści – słowne, graficzne, muzyczne, filmowe – z uwzględnieniem ochrony prawa autorskiego, mechanizmy analityki, rozpowszechnianie, załatwienie formalności. Trwa rekrutacja. Warto się pospieszyć, ponieważ ilość miejsc w projekcie jest ograniczona. - Każdy uczestnik weźmie udział w 4 spotkaniach (po 3 godziny, wliczona przerwa + catering). Szkolenia odbywać się będą raz w tygodniu. Po 4 tygodniach uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia kursu. Pierwsze grupy rozpoczną go już w kwietniu - kolejne w następnych miesiącach. Będą one odbywać się w ostrowskiej Mediatece, w środku tygodnia. Nie planujemy szkoleń weekendowych – tłumaczy Artur Kołaciński, koordynator projektu. Szkolenia prowadzo-

ne będą na komputerach z ekranem dotykowym, które ułatwią pracę tym, którzy do tej pory niewiele mieli do czynienia z Internetem i komputerami. Zostaną ona zakupione w ramach projektu. - Szkolenia ruszą najprawdopodobniej w drugiej połowie kwietnia – kiedy tylko rozstrzygnięty zostanie przetarg na nowe komputery. Po zakończeniu i rozliczeniu projektu trafią one do ostrowskich placówek oświatowych – dodaje Artur Kołaciński. Formularz i oświadczenia dostępne są: - elektronicznie – na stronie www.umostrow.pl w zakładce „Dla Mieszkańca”? „Ja w Internecie”, a także w sekcji „Polecamy”, - w formie papierowej - w Referacie Obsługi Mieszkańców (parter Urzędu Miejskiego). Wypełniony formularz oraz oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego – pokój 113, I piętro lub Referat Obsługi Mieszkańca, parter urzędu.

WIĘCEJ INFORMACJI O SZKOLENIU UDZIELI:

Artur Kołaciński Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski, tel. 62 58 22 113 - pokój 113 (I piętro), email: jawinternecie@umostrow.pl

BEZPŁATNE

szkolenia cyfrowe dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego PROJEKT DLA DOROSŁYCH POWYŻEJ 25. ROKU ŻYCIA

JA W INTERNECIE

„RODZIC W INTERNECIE”, „MOJE FINANSE I TRANSAKCJE W SIECI” , „TWORZĘ WŁASNĄ STRONĘ INTERNETOWĄ (BLOG)”

Rekrutacja TRWA! | Bezpłatne szkolenia ruszą w kwietniu 2019 r.

Ilość miejsc ograniczona!

MIEJSCA SZKOLEŃ: MEDIATEKA, ul Kolejowa 24b; Ostrowski Park Przemysłowy, ul. Wrocławska 93f. Formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych można pobrać ze strony internetowej www.umostrow.pl (sekcja „Polecamy”, zakładka „Ja w Internecie” – u dołu strony) lub w Referacie Obsługi Mieszkańców (parter Urzędu Miejskiego).


gospodarka informacje

NR 3 (38) | MARZEC 2019 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

5

DRUGA EDYCJA PROGRAMU GRANTOWEGO

CRK wesprze 40 sportowych inicjatyw Aż 40 różnorodnych sportowych inicjatyw dla ostrowskich dzieci i młodzieży uzyskało wsparcie Centrum Rozwoju Komunalnego w drugiej edycji komunalnego programu grantowego na sport młodego pokolenia. Wręczenie aktów przyznania grantów odbyło się w czwartek 21 marca w ostrowskim CRK.

 Akty przyznania grantów wręczył prezes CRK - Bartosz Ziółkowski. Komunalny program grantowy na sport dzieci i młodzieży został utworzony przez Centrum Rozwoju Komunalnego w ubiegłym roku. To przykład trafionej i udanej innowacji społecznej, cieszącej się dużym zainteresowaniem lokalnych klubów sportowych, stowarzyszeń i szkolnych UKS-ów. Pula programu tworzonego przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego wynosi 100 tysięcy złotych. Są to środki dedykowane na sport dzieci i młodzieży. W tegorocznym naborze złożono 49 wniosków. Po weryfikacji formalno-merytorycznej przeprowadzonej przez specjalny Zespół ds. sportu dofinansowano 40 inicjatyw planowanych na 2019 rok. To o 12 więcej niż w ubiegłorocznej pilotażowej edycji. Wśród nich są turnieje w wielu różnych dyscyplinach sportowych, takich jak piłka nożna, koszykówka, lekkoatletyka, a także zawody w sztukach walki, tenisie stołowym czy pływaniu. Nie brakuje

nowych pomysłów, takich jak mistrzostwa w streetballu czy piłkarski miniturniej 1x1 na miniaturowym boisku. - We współczesnym świecie pełnym smartfonów czy tabletów każda sportowa aktywność dzieci i młodzieży jest pozytywną wartością. Ruch i aktywność fizyczna najmłodszych to nauka dobrych nawyków i zdrowi mieszkańcy w przyszłości. Na tym polegają nowoczesne i długofalowe inwestycje społeczne – wskazuje Bartosz Ziółkowski, prezes Centrum Rozwoju Komunalnego.

Zgodnie z założeniem CRK program ma rozwijać w mieście tą najbardziej oddolną aktywność fizyczną młodych ostrowian, również na tym pierwszym szkolnym poziomie. - Jednocześnie konkretne wsparcie z sektora komunalnego otrzymują lokalne organizacje sportowe organizujące atrakcyjne przedsięwzięcia dla dzieci i młodzieży – zaznacza Mateusz Nycek z Centrum Rozwoju Komunalnego. Podpisanie umów grantowych i przekazanie darowizn nastąpi z początkiem kwietnia tego roku.

 Organizatorzy odebrali granty w siedzibie CRK.

SZANSA NA TAŃSZY PRĄD DLA MIESZKAŃCÓW

Rusza budowa miejskiej sieci „zielonej” energii! Budowa pierwszej w Polsce sieci miejskiej ekologicznej energii rozpoczęła się w Ostrowie Wielkopolskim. Prace ruszyły oficjalnie w ostrowskim Parku 3 Maja w poniedziałek 25 marca. Pierwsi mieszkańcy i przedsiębiorcy mają otrzymać tańszy prąd w gniazdkach już w styczniu przyszłego roku. Własna miejska sieć „zielonej” energii to kolejny element Ostrowskiego Rynku Energetycznego. Ma zapewnić pierwszym mieszkańcom miasta tańszy lokalny i ekologiczny prąd w gniazdkach już od 2020 roku. - Projekt Ostrowskiego Rynku Energetycznego jest naszą lokalną aktywną odpowiedzią na rosnące ceny energii elektrycznej i niepewność na rynku energii. Patrząc perspektywicznie i dalekowzrocznie chcemy dać przedsiębiorcom i mieszkańcom szansę na tańszą lokalną energię elektryczną - podkreśla Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Inicjatorem i realizatorem Ostrowskiego Rynku Energetycznego jest Centrum Rozwoju Komunalnego. - Cały projekt wpisuje się w dwa najważniejsze nasze założenia strategiczne - spójność działań spółek komunalnych w ramach Grupy Kapitałowej CRK oraz innowacje prorozwojowe z myślą o perspektywie kilkunastu i kilkudziesięciu lat - wskazuje Bartosz Ziółkowski, prezes ostrowskiego Centrum Rozwoju Komunalnego. Budowa własnej sieci przyłączeniowej ekologicznej energii w centrum miasta otworzy możliwość korzystania z lokalnej energii instytucjom i przedsiębiorcom, a także pierwszym mieszkańcom miasta.

 Pierwszy odcinek miejskiej sieci „zielonej” energii - Pierwszy odcinek sieci to ponad 3 km od Centrum Przesiadkowego przy ul. Wojska Polskiego do Ostrowskiego Parku Przemysłowego przy ul. Wrocławskiej. Siecią popłynie ekologiczny prąd wytwarzany przez OZC m.in. z biomasy drzewnej. - wyjaśnia Jan Grześkowiak, prezes Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego. Zasięgiem pierwszego odcinka sieci objętych zostanie kilkadziesiąt obiektów instytucji publicznych i firm, jak również 26 bloków mieszkalnych. Moc przygotowana dla odbiorców to 2 MWe, a potencjał wyniesie nawet 8 Mwe.

Za kontakty z przyszłymi odbiorcami miejskiej „zielonej” energii w ramach Grupy Kapitałowej CRK odpowiedzialna jest specjalistyczna spółka CRK Energia. - Planujemy, aby pierwsi odbiorcy mogli korzystać z naszych usług już z początkiem 2020 roku. Wszystkich zainteresowanych podłączeniem do nowej sieci zapraszamy do kontaktu już w najbliższych tygodniach, aby wspólnie zaplanować i przeprowadzić niezbędne procedury. W tym zakresie zapewnimy pełne wsparcie i kompleksową obsługę informuje Artur Dembny, prezes CRK Energia.


gospodarka informacje

6 OSTROWSKA ELEKTROMOBILNOŚĆ WYRÓŻNIONA

Inwestycja CRK z I nagrodą w Polsce! Pierwszy w kraju system ekologicznej elektromobilności zrealizowany w Ostrowie Wielkopolskim przez Grupę Kapitałową Centrum Rozwoju Komunalnego otrzymał I nagrodę w kategorii „najlepsza inwestycja elektromobilna 2018” w ogólnopolskim konkursie podczas XVII Międzynarodowych Targów „ELEKTROTECHNIKA 2019”. Nagrodę dla Miasta i  Spółki CRK odebrał 13 marca w Warszawie Bartosz Ziółkowski, prezes ostrowskiego Centrum Rozwoju Komunalnego.

W 2018 roku w Ostrowie Wielkopolskim wprowadzono innowacyjny w skali kraju system ekologicznej elektromobilności. Miejskie autobusy elektryczne (pierwsze w Wielkopolsce) ładowane są własną miejską ekologiczną energią produkowaną z biomasy drzewnej. Jest to pierwszy taki system w Polsce. - To kolejne w ostatnim czasie ogólnopolskie wyróżnienie Ostrowa Wielkopolskiego jako miasta nowoczesnej gospodarki komunalnej. Stajemy się krajowym liderem innowacji i elektromobilności - podkreśla prezydent Beata Klimek. Realizacja projektu objęła włączenie infrastruktury własnej produkcji czystej energii do projektu elektromobilności w ramach współpracy spółek komunalnych wchodzących

w skład Grupy Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego: Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego i Miejskiego Zakładu Komunikacji. Ostrowski Zakład Ciepłowniczy, jako wytwórca ekologicznej energii m.in. z biomasy drzewnej, w ramach przedsięwzięcia wykonał własną sieć dystrybucji „zielonej” energii do bazy miejskich autobusów w Miejskim Zakładzie Komunikacji. Tam z kolei powstały stacje ładowania „elektryków” ekologiczną energią. - Przedsięwzięcie było możliwe dzięki spójności działań dwóch spółek komunalnych - ciepłowniczej i transportowej - w ramach Grupy Kapitałowej CRK. To element strategicznego założenia, że miasto jest całością, a spółki nie funkcjonują jako oddzielne byty same dla siebie, ale tworzą

 Zespół specjalistów pracował nad projektem ponad rok. wspólny sektor komunalny w formie holdingu. Dzięki temu osiągnęliśmy konkretne korzyści dla miasta, zarówno ekologiczne jak i ekonomiczne - wskazu-

je Bartosz Ziółkowski, prezes ostrowskiego Centrum Rozwoju Komunalnego. Korzyści ekologiczne dotyczą nie tylko wprowadzenia do miejskiej

komunikacji publicznej autobusów elektrycznych, ale również ich zasilania czystą, ekologiczną energią produkowaną przez miejską spółkę komunalną. Z kolei skala korzyści

finansowych w roku 2018 wyniosła ponad 0,5 mln złotych – tyle środków pozostało w mieście, i będzie ona rosła wraz z zakupem kolejnych autobusów elektrycznych i dalszym rozwojem elektromobilności. W roku 2019 przy 10 autobusach elektrycznych ma sięgać nawet ponad 1 mln złotych rocznie. System ekologicznej elektromobilności jest pierwszym elementem projektu Ostrowskiego Rynku Energetycznego, który został zainicjowany w Ostrowie Wielkopolskim przez Centrum Rozwoju Komunalnego jako aktywna odpowiedź na jedno z największych wyzwań dla przyszłości i rozwoju miast – lokalne bezpieczeństwo i efektywność energetyczna oraz elektromobilność komunikacji publicznej.

OSTRÓW WZOREM JAK WALCZYĆ Z CENAMI ENERGII…

Samorządy zainteresowane ORE Projekt Ostrowskiego Rynku Energetycznego realizowany przez Centrum Rozwoju Komunalnego zaprezentowany został podczas ogólnopolskiej konferencji „Energia dla samorządu” jako przykład jak bronić miasto przed wzrostem cen energii. Konferencja odbyła się podwarszawskim Piastowie 26 lutego i była spotkaniem przedstawicieli samorządów oraz branżowych specjalistów i ekspertów z całej Polski. Ostrowski projekt przedstawił Mateusz Nycek – przedstawiciel Centrum Rozwoju Komunalnego i współtwórca ORE, a jednocześnie radny miejski i wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej. Właśnie spójność działań całej sfery samorządowo-komunalnej, a także aktywne włączenie wielu lokalnych przedsiębiorców spotkały się z dużym uznaniem uczestników konferencji. Zainteresowanie wzbudził również ostrowski model zarządzania gospodarką komunalną w formie holdingu, bowiem – jak wskazywali przedstawicie-

 Projekt ORE przedstawił Mateusz Nycek. le innych samorządów – rozproszenie działalności i indywidualne funkcjonowanie spółek komunalnych niesie wiele problemów i negatywnych skutków.

- W tym świetle mocno podkreślono wartość naszego strategicznego i programowego założenia, że „miasto jest całością” – wskazuje Mateusz Nycek.

Uczestnicy konferencji wskazywali, że Ostrów Wielkopolski jest wzorem aktywnych działań w dziedzinie lokalnej energetyki, który inspiruje inne miasta do naśladowania. Prelegenci zwracali uwagę, że wprowadzone regulacje rządowe nie zatrzymały w pełni zjawiska rosnących cen energii, a wyższe rachunki i faktury za prąd trafiają do mieszkańców i przedsiębiorców. Gospodarz konferencji Burmistrz Piastowa Grzegorz Szuplewski podkreślił, że w obecnych realiach warto szukać odpowiedzi na pytanie, jak samorząd

może bronić się przed wzrostem cen energii. Zdaniem przedstawicieli miast i gmin lokalne bezpieczeństwo energetyczne, szczególnie w obliczu podwyżek cen i niepewności na rynku energii elektrycznej, stało się jednym z najważniejszych wyznań nowej kadencji samorządu. Uczestnicy konferencji zgodnie zauważyli, że Ostrów Wielkopolski przewidział to zjawisko i z rocznym wyprzedzeniem podjął własną inicjatywę stając się pionierem w dziedzinie lokalnej energetyki. - Dzięki temu, że już w lutym 2018 r. odważnie

rozpoczęliśmy ostrowską ofensywę energetyczną jesteśmy rok dalej, rok do przodu, i pierwsi przedsiębiorcy oraz mieszkańcy będą mieć szansę skorzystać z tańszej miejskiej „zielonej” energii elektrycznej już na początku przyszłego 2020 roku – podkreśla Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Kontynuacją ogólnopolskiej konferencji będą zaplanowane już wizyty w Ostrowie Wielkopolskim przedstawicieli innych samorządów, które chcą wzorować się na wdrażanych w naszym mieście rozwiązaniach.


gospodarka

NR 3 (38) | MARZEC 2019 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

7

RUSZYŁA MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY

WODKAN dba o jakość wody Spółka WODKAN S.A. zajmująca się produkcją i dostawą wody skupia się na ciągłym, skutecznym i bezawaryjnym transportem wody do odbiorców, której stan spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w związku z jakością wody przez wody przeznaczonej do użytku oraz spożycia przez ludzi. Taki efekt osiągnęliśmy dzięki właściwej profilaktyce i możliwościom techniczno – eksploatacyjnym Stacji Uzdatniania Wody, która po okresie 25 lat ciągłej eksploatacji poddana jest gruntownej odnowie. Prace związane z modernizacją stacji rozpoczęły się w sierpniu zeszłego roku, kiedy to odbył się przetarg na zadanie pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ulicy Wodociągi Miejskie”, współfinansowany ze środków unijnych, w ramach programu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski”. Po wyłonieniu wykonawcy tego przedsięwzięcia rozpoczęto etap projektu wykonania modernizacji, która obejmowała wymianę instalacji żwirowych i braunsztynowych, instalacje wód popłucznych oraz prace budowlane związane z prze-

 Stacja uzdatniania wody została całkowicie odnowiona. budową otwartych komór filtracyjnych oraz zbiornika wody czystej z którego tłoczona jest woda do sieci wodociągowej miasta. Rurociągi zostaną wyposażone w nową armaturę odcinającą z napędami elektrycznymi

i ręcznymi, zostanie również zamontowana nowa pompa diagonalna, która służyć będzie do płukania złóż filtracyjnych. W ramach remontu obiektu zostanie wymieniona stolarka okienna, drzwiowa

W BIURACH OBSŁUGI KLIENTA WODKAN S.A Jako inkasent Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski przyjmujemy wpłaty: 1. Podatku od nieruchomości od osób fizycznych, 2. Podatku rolnego od osób fizycznych, 3. Podatku leśnego od osób fizycznych, 4. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. WW. NALEŻNOŚCI MOGĄ BYĆ WPŁACANE W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH: 1. podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych: ■ do 15.05 - II rata; ■ do 15.09 - III rata; ■ do 15.11 - IV rata. 2. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - do 10. dnia miesiąca następnego. PRZYJMUJĄC WPŁATĘ NIE POBIERAMY OPŁAT DODATKOWYCH

AGENT INSTYTUCJI PŁATNICZEJ BILLBIRD Jako agent instytucji płatniczej Billbild S.A. przyjmujemy bez pobierania prowizji zapłaty za rachunki i faktury wystawione przez: ■ MZGM Sp. z o.o.; ■ OZC S.A.; ■ Ostrowską Spółdzielnię Mieszkaniową, ■ Przedsiębiorstwo PROMAX sp. j.; ■ Ostrowskie TBS Sp. z o.o.; Tani i wygodny sposób zapłaty wszystkich domowych rachunków i faktur np. za gaz, prąd, Zobowiązań podatkowych, wobec ZUS – standardowa prowizja 1,99 zł, Sprzedaż doładowań telefonów komórkowych, Sprzedaż doładowań liczników energii elektrycznej.

PRZYJMUJEMY TYLKO WPŁATY GOTÓWKOWE. ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR OBSŁUGI KLIENTA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU ul. Partyzancka 27, w godz. 7.30-16.30, ul. Asnyka 8, w godz. 9.00-16.00, ul. Grabowska 29a (targowisko) - kiosk 46, w godz. 8.00-15.00.

oraz posadzki w części galerii hali filtrów budynku technologicznego. Urządzenia sterowane będą nowoczesną siecią sterowniczą z wykorzystaniem niezawodnego i bezpiecznego protokołu komunikacyjnego – PROFINET.

Zainstalowany zostanie również wielopoziomowy cyfrowy system automatyki o projektowanej konfiguracji sprzętowej i programowej, zakładamy też zlikwidowanie obecnych pulpitów sterowniczych i zastąpienie

ul. Partyzancka 27 63-400 Ostrów Wielkopolski Biuro Obsługi Klienta: tel. 62 738 77 30, tel. 62 738 77 37 www: www.wodkan.com.pl e-mail: biuro@wodkan.com.pl

ich mobilnymi panelami operatorskimi. Od początku marca tego roku rozpoczęliśmy realizację „Projektu Wykonawczego Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody” w zakresie branży technologicznej. Pierwsze prace rozpoczęto od pomieszczenia napowietrzali budynku technologicznego. Kolejne działania modernizacyjne na stacji będą prowadzone w sposób, który nie będzie sprawiał problemów w dostawie wody dla naszych mieszkańców oraz z zachowaniem zasad higienicznych w celu zapewnienia jakości wody, która jest przeznaczona do użytku przez ostrowian zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 7.12.2017 r. Przewidywany termin realizacji zadania to luty 2020 r., a jego wartość wynosi kwotę 15 227 400,00 zł brutto.


wywiad gospodarka

8

NIE CHCEMY STAĆ Z BOKU Czy Ostrów Wielkopolski wykorzysta swój potencjał kolejowy i gospodarczy i zachęci Chińczyków do inwestycji oraz współpracy handlowej z naszym regionem? Pewne jest, że takiego scenariusza życzyliby sobie ostrowscy samorządowcy, którzy na początku marca odbyli kilkudniową wizytę roboczą w Chinach. O kulisach tego spotkania i powodach nawiązania współpracy z Państwem Środka, rozmawiamy z Beatą Klimek, prezydent miasta Ostrowa Wielkopolskiego. 6 marca w Chengdu stolicy chińskiej prowincji Syczuan podpisała Pani Memorandum o współpracy między Ostrowem Wielkopolskim a Dystryktem Qingbaijiang. Co oznacza to dla naszego miasta i jak doszło do nawiązania współpracy z Chińczykami? ■ Sądzę, że to początek ważnej współpracy, bo Chengdu to jeden z największych ośrodków kolejowych w Chinach, w którym rozpoczyna się słynny Nowy Jedwabny Szlak i w którym budowane jest Europejskie Centrum Przemysłowe. Widzimy w tym duży potencjał i szanse, zwłaszcza, że Chińczycy nie ukrywają, że zależy im na dalszej ekspansji w Europie. Dlatego nasze zabiegi o rozpoczęcie formalnej współpracy rozpoczęliśmy już 2 lata temu. Wtedy udało nam się podpisać list intencyjny przy okazji wizyty naszych chińskich partnerów w Polsce. Był to pierwszy krok do dalszego rozwijania naszych kontaktów, które od tego czasu zaowocowały wizytą chińskiej delegacji w Ostrowie oraz naszą rewizytą w Chengdu. Zacieśniając i dbając o nasze dobre relacje, na początku marca br. podpisaliśmy Memorandum o współpracy między naszymi miastami. Zasadniczy aspekt, który zdecydował o wyborze Dystryktu Qingbaijiang jako partnera dla Ostrowa Wielkopolskiego to usytuowanie na jego terenie Międzynarodowego Portu Kolejowego w Chengdu. Warto podkreślić, że to jeden z największych portów kolejowych w Chinach, pełniący kluczową rolę w realizacji połączeń kolejowych pomiędzy Europą a Azją. To właśnie stamtąd wyruszają również pociągi towarowe do Polski. Ostrów Wielkopolski to z kolei miasto o silnych kolejarskich tradycjach, będące ważnym węzłem kolejowym na terenie naszego kraju. Jest więc rzeczą absolutnie

 Ostrów Wielkopolski mógł liczyć na ogromne wsparcie ze strony Katarzyny Wilkowieckiej, Konsul Generalnej w Chengdu, która stała się „matką chrzestną” tego historycznego wydarzenia.

naturalną, że szans dla tej współpracy i ewentualnych korzyści dla naszego miasta, upatrujemy właśnie dzięki dobrym połączeniom kolejowym, które przebiegają przez Ostrów. Są też oczywiście szanse na to, aby uruchomić kontakty i wymianę handlową między naszymi firmami a chińskimi odbiorcami. Są przecież takie towary, jak np. polskie meble, które w wielu krajach, w tym, w Chinach, cieszą się dużym zainteresowaniem. Co sprawiło, że zdecydowała się Pani na osobisty udział i przewodzenie ostrowskiej delegacji w Chengdu? Czy można to interpretować w ten sposób, że nawiązanie współpracy z Chinami ma dla Pani szczególny priorytet? ■ Prezydent miasta oprócz tego, że z mocy prawa reprezentuje samorząd na zewnątrz, zwłaszcza w kulturze naszych chińskich przyjaciół odgrywa szczególne znaczenie. Jest to bowiem osoba nie tylko stojąca na czele samorządu, ale również niejako uwierzytelniająca podjęte działa-

Jest to pierwsza współpraca o tak szerokim spektrum gospodarczym, stwarzająca tym samym nowe możliwości rozwoju dla lokalnych i regionalnych przedsiębiorców.

nia dzięki swojemu silnemu umocowaniu. Dlatego warto w tym kontekście podkreślić i wyjaśnić, że działania prezydenta miasta pokazu-

jące wsparcie dla zawiązanej współpracy, są dla chińskich partnerów kluczowe w kontekście realizacji jakichkolwiek, dalszych pro-

jektów i inwestycji. Z tego właśnie względu tę sprawę rzeczywiście potraktowałam priorytetowo i zdecydowałam, że w ramach wizyty w Chengdu, jako prezydent miasta osobiście zapewnię naszych chińskich partnerów o tym, że są dla nas bardzo ważni. Dystrykt Qingbaijiang to jeden z największych ośrodków kolejowych w Chinach, w którym rozpoczyna się słynny

 Po dwóch latach zabiegów, wizytach chińskich delegacji w Ostrowie, w sercu portu kolejowego,

z którego wyruszają pociągi również do Polski, doszło do podpisania Memorandum o współpracy.

Nowy Jedwabny Szlak i budowane jest Europejskie Centrum Przemysłowe. Czy fakt, że Ostrów Wielkopolski posiada szeroki dostęp do infrastruktury kolejowej miało znaczenie w rozmowach z Chińczykami? ■ Nasz dobry dostęp do infrastruktury kolejowej jest nie tylko kluczowym elementem w podjętej współpracy, ale w ogóle czynnikiem stymulującym rozwój miasta na przestrzeni lat. Realizowane obecnie najkrótsze połączenia kolejowe pomiędzy Azją i Europą, przebiegają przez terytorium Polski, która dzięki temu zyskuje szansę stania się „hubem” przeładunkowym dla przewożonych tą drogą towarów. Od samego początku śledzimy rozwój tych połączeń i dynamiczny wzrost ilości przewożonych towarów oraz ich rodzaj. Tym samym widzimy dużą szansę zaistnienia w tym obszarze przez nasz region i miasto. Trzeba bowiem wyraźnie podkreślić, że największym atutem naszego kraju jest jego położenie, które stanowi „bramę” do krajów Europy Zachodniej. Z kolei dobrym atutem naszego miasta są przebiegające przez Ostrów linie kolejowe w kierunkach północ – południe oraz zachód – wschód. Tego nie mają inne ośrodki miejskie w naszym subregionie, dlatego to właśnie Ostrów Wielkopolski stanowi „drzwi” do południowej Wielkopolski i ma najlepsze warunki do organizacji transportu kolejowego w dalsze miejsca Polski czy Europy. I w tej kwestii mieliśmy tak naprawdę dwa wyjścia. Jedno to bierna postawa i jedynie przyglądanie się działalności Chińczyków w naszym kraju. Drugie wyjście to aktywne uczestnictwo w rozmowach z nimi i wyrażenie gotowości do rozpoczęcia współpracy na bazie potencjału, jaki posiadamy i który uważamy za nasz silny atut. Chcę za-


gospodarka wywiad tem wyraźnie podkreślić, że nie chcemy stać z boku, lecz aktywnie kreować i prezentować nasze stanowisko w kontaktach z naszymi chińskimi partnerami. Ostrów Wielkopolski to nowoczesne miasto z aspiracjami, dlatego zdecydowaliśmy się w tych kontaktach czynnie uczestniczyć i promować nasze walory. Wizyta w Chinach była dobrą okazją do zaprezentowania walorów Ostrowa Wielkopolskiego. Jakie elementy wysunęły się zatem na pierwszy plan podczas prezentacji naszego miasta w Państwie Środka? ■ Oprócz wspomnianego już aspektu dobrych połączeń kolejowych przebiegających przez nasze miasto, staraliśmy się zaprezentować Ostrów Wielkopolski również w kontekście innowacyjnych projektów, jakie wdrażamy w naszej gospodarce komunalnej, jak chociażby Ostrowski Rynek Energetyczny i dążenie do stopniowego osiągnięcia samowystarczalności energetycznej naszego miasta. Mówiliśmy również o takich rozwiązaniach, jak rozwój elektromobilności, który w Ostrowie odbywa się dzięki kolejnym autobusom zasilanymi „zieloną” energią elektryczną, wytwarzaną w Ostrowie z biomasy. Poruszyliśmy również kwestie chińskich inwestycji w odnawialne źródła energii oraz promocję naszego Miasta i regionu, zwłaszcza w odniesieniu do lokalnych firm, m.in. z sektora spożywczego i meblowego. To, na czym nam zależy, to nawiązanie współpracy gospodarczej oraz lepszy przepływ informacji w zakresie organizowanych targów lub konferencji, które odbywają się w Chinach. Warto podkreślić i zauważyć, że wraz z podpisanym Memorandum, Dystrykt Qingbaijiang stał się największym partnerem zagranicznym, z którym nasze miasto dotychczas zawiązało współpracę. Godnym podkre-

ślenia jest również fakt, że jest to pierwsza współpraca o tak szerokim spektrum gospodarczym, stwarzająca tym samym nowe możliwości rozwoju dla lokalnych i regionalnych przedsiębiorców. Podjęliśmy decyzję o określeniu ram czasowych naszej współpracy na okres 5 lat. Zapis brzmi, że jeśli strony podejmą owocną współpracę, Memorandum automatycznie wygaśnie, a miasta formalnie ustanowią współpracę partnerską. Co na temat współpracy z Ostrowem Wielkopolskim mówili sami przedstawiciele strony chińskiej? W czym najbardziej przejawiają swoje zainteresowanie? ■ Od samego początku kontaktów, widoczne jest duże zainteresowanie naszym miastem, regionem i rozwojem naszych relacji. Widocznym elementem w rozmowach z chińskim partnerem jest akcent na wymianę handlową oraz

NR 3 (38) | MARZEC 2019 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY należy podkreślić, że we wszystkich działaniach zmierzających w kierunku jej nawiązania od samego początku ogromne wsparcie okazywała właśnie Konsul Generalna w Chengdu, Pani Katarzyna Wilkowiecka, stając się niejako zasłu-

ny to obecnie drugi pod względem importu - największy partner handlowy Polski, a w wyniku chińskich inwestycji, w naszym kraju powstało ponad 20 tysięcy miejsc pracy. Nasze państwa są również ważnymi partnerami

 Dystrykt Qingbaijian to jeden z największych ośrodków kolejowych w Chinach. Tutaj rozpoczyna się słynny Nowy Jedwabny Szlak.

 O zawiązaniu współpracy informowały tamtejsze media. Prezydent Ostrowa udziela wywiadu jednemu z nich.

związaną z nią logistykę, w tym połączenia kolejowe. Co więcej, obydwie te dziedziny zostały zawarte w podpisanym Memorandum. Jesteśmy również wysoko oceniani przez Panią Konsul, która otrzymuje od przedstawicieli władz Dystryktu Qingbaijiang regularnie informacje o satysfakcji z podjętej współpracy. W tym kontekście

więc dziwić, tym bardziej, że jednym z kluczowych atutów naszego miasta, który warto podkreślić, to jego lokalizacja, niemalże w centrum Europy i Polski, pośrodku trzech dużych aglomeracji: Poznańskiej, Łódzkiej oraz Wrocław-

żoną „matką chrzestną” tego historycznego wydarzenia. Niektórzy radni opozycji krytykują jednak tę inicjatywę i mówią, że brakuje w niej wyobraźni, kiedy ostrowski samorząd podejmuje się współpracy z tak odległym partnerem. ■ Dlatego takim radnym trzeba uświadomić, że Chi-

w ramach projektów „Pas i szlak” oraz „16+1”. Polska jest także jedynym z Europy Środkowo-Wschodniej członkiem - założycielem Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych oraz stanowi ważny hub transportowy dla połączeń kolejowych China Railway Express. Takie krytyczne zdania niektórych radnych mogą

skiej. Jesteśmy jednym z większych węzłów kolejowych w Polsce, bo to w naszym mieście przecinają się szlaki kolejowe na osiach wschód – zachód, północ – południe. Dlaczego więc nie mielibyśmy próbować tego wykorzystać w kontakcie z naszymi chińskimi partnerami, oferując im dobrze skomunikowane miejsce w południowej Wielkopolsce? Warto próbować i starać się, ale być może dla niektórych radnych liczą się bardziej negatywne emocje i dezawuowanie takich starań w imię walki politycznej. Jest to oczywiście kontrproduktywne i zwyczajnie przykre. Wiemy, że Memorandum zostało podpisane, ale na razie to dokument i deklaracje. Jakie są dalsze plany? Co zamierza zrobić ostrowski samorząd, aby te deklaracje urzeczywistnić i realnie wcielić w życie? ■ Kolejne „kamienie milowe” zawiązanej właśnie współpracy będą dotyczyć m.in. współdziałania ze szkołą podstawową

9

w Qingbaijiang, gdzie ponad 300 dzieci już teraz uczy się języka polskiego. To także planowana konferencja organizowana wspólnie z Polska Agencją Inwestycji i Handlu, dotycząca możliwości zaistnienia polskich firm na rynku chińskim, udział w targach branżowych w Chinach, czy też w Forum Regionów Polska – Chiny, organizowanym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz aktywne włączenie się w organizację Dni Polskich w Chengdu. Podczas wizyty, spotkała się Pani również z przedstawicielami dyplomacji i instytucji wspierających wymianę gospodarczą między naszymi krajami. Kto dokładnie był uczestnikiem tych rozmów i czego one dotyczyły? ■ Nasza delegacja rzeczywiście spotkała się z wieloma osobami pełniącymi kluczowe role w rozwoju dwustronnych relacji między Polską a Chinami. Miałam przyjemność rozmawiać z Panem Ambasadorem Wojciechem Zajączkowskim, który podjął nas osobiście w Ambasadzie RP w Pekinie. Jednocześnie zostały nam zaprezentowane możliwości wsparcia i kierunki rozwoju podjętej współpracy przez Kierowników Wydziału Politycznego, Ekonomicznego i Współpracy Regionalnej. Spotkaliśmy się również z Dyrektor Biura Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Chengdu, Panią Małgorzatą Zawiszą oraz Panem Markiem Ciesielczukiem Konsulem Generalnym RP w Szanghaju, a także z Andrzejem Juchniewiczem Dyrektorem Biura Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Szanghaju, którzy zadeklarowali pomoc w dalszej promocji naszego miasta, a także aktywne włączenie się w proces budowania relacji handlowych, organizacje konferencji, spotkań B2B, zaproszeń do udziału w targach i forach branżowych. Dziękuję za rozmowę.

DYSTRYKT QINGBAIJIANG, jest jednym z okręgów administracyjnych miasta Chengdu (jedno z największych miast Chin o populacji ponad 11 milionów mieszkańców). Stanowi bardzo dużą siłę przemysłową. Skupia wiodące i stale rozwijające się gałęzie przemysłu, m. in.: nowych materiałów, inteligentnych urządzeń i produktów, urządzeń „smart energy”, ekologicznych materiałów budowlanych. W tym miejscu znajduje się ponad 255 przedsiębiorstw. W 2017 r. otwarto tu MIĘDZYNARODOWY PORT KOLEJOWY CHENGDU - QINGBAIJIANG w tzw. „Strefie Wolnego Handlu”, o powierzchni 9,68 km2. Kluczowe obszary, które rozwijane będą przez Port Kolejowy Chengdu –Qingbaijiang to m.in. międzynarodowa dystrybucja towarów, logistyka i spedycja, usługi finansowe, ale także badania naukowe i rozwój nowych technologii, organizacja konferencji oraz wystaw expo. Wysiłki te mają na celu stworzenie ważnych połączeń komunikacyjnych, łączącej region śródlądowy z Nowym Jedwabnym Szlakiem. arterii handlowej, łączącej region śródlądowy z Jedwabnym Szlakiem.


gospodarka

10

MZGM BĘDĄ KOLEJNE MIESZKANIA DLA SENIORÓW I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH!

Rewitalizacja budynku oficyny

INFORMACJE Lokale do wynajęcia

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. podejmuje intensywne działania mające na celu zwiększanie mieszkaniowego zasobu Miasta. W grudniu ubiegłego roku zostało oddanych do użytku przez Miasto Ostrów Wielkopolski 14 lokali komunalnych dostosowanych do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kościuszki 14 posiada do wynajęcia następujące lokale użytkowe: ■ ul. Partyzancka 3,

parter, powierzchnia 75,23 m2,

■ ul. Wolności 29,

parter, powierzchnia 78,21 m2 ,

■ Rynek 30, parter:

- pomieszczenie I – powierzchnia 83,77 m2 , - pomieszczenie II – powierzchnia 49,70 m2 ,

■ ul. Wrocławska 10,

I piętro, powierzchnia 56,92 m2 ,

■ ul. Wrocławska 10,

I piętro, powierzchnia 26,00 m2 ,

■ ul. Wrocławska 10,

I piętro, powierzchnia 54,28 m2 ,

■ ul. Wrocławska 10,

I piętro, powierzchnia 37,34 m2 ,

■ ul. Kolejowa 24B, II piętro, powierzchnia 124,93 m2, III piętro: - pomieszczenie I - powierzchnia 97,58 m2 , - pomieszczenie II - powierzchnia 95,28 m2,

■ ul. Zamenhofa 9,

parter, powierzchnia 14,67 m2,

■ Plac 23 Stycznia 7,

parter, powierzchnia 25,60 m2.

Lokale można oglądać codziennie w dni robocze po uzgodnieniu w „MZGM” sp. z o.o. Szczegółowe informacje zainteresowani mogą uzyskać w siedzibie spółki i pod nr telefonu (62) 738 70 90 wew. 46, 32, 39.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Kościuszki 14

 Elewacja w stanie obecnym. W czasie przeprowadzania naboru na wykonane lokale przy ul. Wiosny Ludów 29, okazało się, iż jest bardzo duże zainteresowanie mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego na takiego rodzaju mieszkania. Wpłynęło to na decyzję Zarządu Spółki podjętą wspólnie z Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski, aby kontynuować program związany z pozyskiwaniem mieszkań komunalnych dla seniorów przy wykorzystaniu bezzwrotnych dofinansowań zewnętrznych, w dogodnych dla przyszłych najemców lokalizacjach. - W ramach złożonego wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego udało się uzyskać bezzwrotne dofinansowanie na poziomie 280 tys. zł , tj 45% wartości całego przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń usługowo-handlowych na 3 lokale komunalne – mówi Zenon Musialski – prezes Miejski ego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.. Lokale znajdować się będą w ścisłym centrum miasta, w bliskiej odległości od Rynku, kościołów, parków, urzędów, przychodni. Od dłuższego czasu oficyna budynku przy ul. Wrocławskiej 3, nie była wykorzystywana na prowadze-

nie działalności usługowo-handlowej z uwagi na zły stan techniczny budynku m.in. niesprawne instalacje wodno - kanalizacyjne, elektryczne oraz brak instalacji centralnego ogrzewania. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zostaną wyodrębnione 3 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni ok. 145 m2 , przystosowane do osób starszych i niepełnosprawnych wraz z nową klatką schodową. Ponadto, zostaną wykonane nowe instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z miejskiej sieci ciepłowniczej.

 Aktualny remont.

- Zakres prac obejmował będzie również remont elewacji zewnętrznej oraz zagospodarowanie podwórza co niewątpliwie wpłynie na estetykę całego budynku - dodaje Zenon Musialski – prezes MZGM. W chwili obecnej wyłoniony wykonawca zadania inwestycyjnego w ramach przeprowadzonego przetargu nieograniczonego realizuje wyburzenia ścianek wewnętrznych oraz istniejącej klatki schodowej. Przewidziany termin zakończenia prac ustalony został na koniec listopada b.r., a łączny koszt przedsięwzięcia wyniesie ok 640 000,00 zł.


gospodarka

NR 3 (38) | MARZEC 2019 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

11

WARTO KORZYSTAĆ Z CIEPŁA SYSTEMOWEGO

Czym jest ciepło systemowe? Ciepło systemowe to najbardziej przyjazny dla środowiska, bezobsługowy, niezawodny, bezpieczny pod względem dostaw i konkurencyjny cenowo sposób ogrzewania. Dzięki temu ciepło systemowe jest jedynym systemem ogrzewania, które łączy w sobie: BEZPIECZEŃSTWO gwarancja bezpieczeństwa. Zródło ogrzewania znajduję poza budynkiem, co całkowicie eliminuje zagrożenie zatrucia się tlenkiem węgla, pożarem, czy też porażeniem prądem elektrycznym. KOMFORT ciepło sieciowe to najwygodniejszy sposób ogrzewania mieszkania i wody. EKOLOGIA ciepło sieciowe jest ekologiczne. Dzięki temu uzyskuje się niski wskaźnik strat energii w trakcie dostarczania ciepła i redukcję emisji do atmosfery szkodliwych związków chemicznych. CENA ogrzewanie budynków i podgrzewanie wody ciepłem dostarczanym przez ostrowski zakład

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. ul. Wysocka 57, Ostrów Wielkopolski Pogotowie ciepłownicze: tel. 993

ciepłowniczy, to jedno z najtańszych rozwiązań oferowanych na rynku. Wzrost cen ciepła z sieci miejskiej jest od wielu lat zbliżony do poziomu inflacji i za każdym razem jest zatwierdzany przez prezesa urzędu regulacji energetyki. NIEZAWODNOŚĆ Miejski system ogrzewania charakteryzuje bardzo niska awaryjność oraz możliwość dostaw ciepła z niezależnych źródeł. Mając na uwadze zmieniające się tendencję Ostrowski Zakład Ciepłowniczy posiada zintegrowany, ekologiczny system ciepłowniczy, gdzie głównym źródłem ciepła sieciowego jest elektrociepłownia, co jest ogromną zaletą. Ciepło i prąd są wytwarzane w kogeneracji, czyli w jednym układzie technologicznym. Każdy węzeł wyposażony jest w licznik ciepła oraz automatykę pogodową (tzw. pogodynkę), czyli sterow-

 Schemat ciepła systemowego. nik elektroniczny wykorzystujący do sterowania ilością ciepła. Ciepło sieciowe przyczynia się do znacznej poprawy jakości powietrza w Naszym mieście. W miarę zastępowania nim indywidualnych ciepłowni opala-

nych paliwami kopalnymi, powietrze staje się coraz mniej zanieczyszczone. Ponadto, emisje tlenków azotu, siarki i pyłów zostały znacznie ograniczone dzięki zastosowaniu nowoczesnych i bardziej wydajnych technologii, jak chociażby

zastosowanie zaawansowanych systemów oczyszczających spaliny w elektrociepłowni. - Zapraszam do korzystania z naszego miejskiego ciepła systemowego – zachęca Jan Grześkowiak prezes Ostrowskiego Zakła-

du Ciepłowniczego. Kontakt w sprawie korzystania z ciepła systemowego: Biuro Obsługi Klienta ul. Wysocka 57 Ostrów Wielkopolski, tel.: 62 735 86 09 lub 62 735 86 23

OSTROWSKI ROWER MIEJSKI WRACA PO ZIMOWEJ PRZERWIE!

SEZON NA ROWER MIEJSKI ROZPOCZĘTY! Od 1 marca mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego mogą ponownie czerpać radość korzystając z Roweru Miejskiego. W systemie zarejestrowanych jest już dwa tysiące użytkowników. W ubiegłym roku liczba wypożyczeń wynosiła dziesięć tysięcy! - System roweru miejskiego rozwija się w Ostrowie niezwykle dynamicznie, gdyż zauważyliśmy, że mieszkańcy bardzo chętnie korzystają z tego środka lokomocji, szczególnie w pogodne dni oraz weekendy. – podkreśla Beata Klimek, Prezydent Miasta. Po ubiegłorocznej rozbudowie systemu, na początku dostępnych będzie 86 rowerów, w tym rowery familijne typu cargo oraz 10 punktów w których można je wypożyczyć. Od 1 kwietnia Rower Miejski czeka kolejna rozbudowa. W tym roku do dyspozycji naszych mieszkańców będzie aż 121 rowerów!

- W kwietniu system zostanie rozbudowany o kolejne stacje, które zlokalizowane będą przy Centrum Przesiadkowym oraz w Rynku. Proponujemy łączenie różnych środków transportu, a rower jest znakomitym sposobem dotarcia np. na przystanek, czy dworzec, gdzie można się przesiąść na transport publiczny. – mówi Janusz Marczak, Prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A Z Roweru Miejskiego można korzystać po uprzedniej rejestracji. Można jej dokonać między innymi za pośrednictwem strony internetowej: OstrowskiRowerMiejski.

Nextbike. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami. Na terminalu należy wpisać kod PIN i numer roweru, który chcemy wypożyczyć. Aplikacja umożliwia wypo-

Miejski Zakład Komunikacji S.A. ul. Lotnicza 30, Ostrów Wielkopolski www.mzk-ostrow.com.pl tel. 62 73 76 110

życzenie roweru poprzez skanowanie kodu QR, trwa to zaledwie kilka sekund. Wynajem tego środku transportu na czas nie większy niż cztery godziny jest bezpłatne.

Obecnie stacje roweru miejskiego znajdują się na:

 To już trzeci sezon Ostrowskiego Roweru Miejskiego. pl. Konto jest aktywne jeśli znajduje się na nim minimum dziesięć złotych.

Rower wypożyczamy korzystając z terminalu lub z aplikacji mobilnej

■ ul. Piłsudskiego/

■ 8. al. Solidarności - Kozi

Paderewskiego - Stadion Miejski ■ ul. Dworcowa - Parking ■ ul. Limanowskiego - Piaski Szczygliczka ■ ul. Głogowska - Targowisko Miejski ■ al. Powstańców Wielkopolskich - Urząd Miejski Park ■ ul. Chłapowskiego - Urząd Skarbowy

Borek Park 600- lecia - Lodowisko ■ ul. Kaliska - Galeria Ostrovia ■ ul. Reymonta - Park Północny ■ ul. Dworcowa - Centrum Przesiadkowe - dwie stacje od 01.04.2019r. ■ Rynek - przy ul. Kościelnej - od 01.04.2019r.


gospodarka

12

MZO

SPRAWDŹ, KIEDY MZO PRZYJEDZIE PO TWOJE ODPADY

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A.

ul. Staroprzygodzka 138, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel: 62 733 81 30

TERMIN

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w Ostrowie Wielkopolskim będzie przeprowadzona w kwietniu i maju 2019 roku.

ULICE

rejon I 04.05.2019 r.

Bardowskiego, Batorego (od ul. Wybickiego do ul. Bema), Bzowa, Cegłowa (strona należąca do miasta), Dożynkowa, Głowackiego (od ul. Przymiejskiej do ul. Krotoszyńskiej), Jachimka, Kasztanowa, Konopna, Koszykowa, Krotoszyńska (od granic miasta do ul. Traugutta), Kunickiego, Łanowa, Łąkowa, Makowa, Polna, Przymiejska (od ulic Orzechowa - Bema w kierunku zachodnim), Spacerowa, Świstackiego, Taczaka (od ul. Głowackiego do ul. Bema), Trzcinowa, Wiklinowa (od granicy miasta do ul. Krotoszyńskiej), Wybickiego (od cmentarza do ul. Krotoszyńskiej), Bojarskiej, Grześkowiaka, Russa

rejon II 04.05.2019 r.

Batorego (od ul. Bema do ul. Poznańskiej), Bema (od ul. Orzechowej do ul. Krotoszyńskiej), Dembińskiego, Dojazdowa, Ferića, Kasprzaka, Komedy-Trzcińskiego, Krotoszyńska (od wiaduktu kolejowego do ul. Traugutta), Lotnicza, Łukasińskiego, Mielczarskiego (od ul. Krotoszyńskiej do Batorego), Miodowa, Młyńska, Narutowicza, Nullo, Ołobocka, Orzechowa, Ossowskiego, Pietrusińskiego, Poznańska, Przymiejska (od ul. Bema w kierunku wschodnim), Pszenna, Radłowska, Rąbczyńska, Rolna, Sowińskiego (od ul. Krotoszyńskiej do ul. Batorego), Sporna, Taczaka (od ul. Bema w kierunku wschodnim), Traugutta (od ul. Krotoszyńskiej do ul. Batorego), Wiejska, Śmigla, Morissona, Pussaka, Grześczyka, Zydorczaków, Kowalskiego

rejon III 27.04.2019 r.

Arciszewskiego, Chłapowskiego (od ul. Wybickiego do ul. Rejtana), Czerwonych Kosynierów (od ul. Głowackiego do ul. Chłapowskiego), Dowbór-Muśnickiego, Dubiskiego, Ducha, Dwernickiego, Głowackiego (od ul. Krotoszyńskiej w kierunku południowym), Gronowa, Kąckiego, Kłosowa, Korfantego, Korsaka, Kutrzeby, Maczka, Owsiana, Poniatowskiego (od ul. Chłapowskiego w kierunku zachodnim), Skorupki (od ul. Głowackiego do ul. Wybickiego), Topolowa, Winna, Wybickiego (od ul. Krotoszyńskiej do ul. Chłapowskiego), Żniwna, Żymirskiego, Mariańskiego, Węglowa, Górnicza

rejon IV 27.04.2019 r.

Abrahama, Andersa, Bema (od ul. Poniatowskiego do ul. Krotoszyńskiej), Chłopickiego (od ul. Poniatowskiego do ul. Krotoszyńskiej), Chrzanowskiego, Czarnieckiego, Czerwonych Kosynierów (od ul. Chłapowskiego do ul. Bema), Czwartaków, Dekerta, Estkowskiego, Godebskiego, Kilińskiego, Kleeberga, Kniaziewicza, Kołłątaja, Konarskiego, Mielczarskiego (od ul. Krotoszyńskiej do ul. Kilińskiego), Obrońców Westerplatte, Poniatowskiego (od ul. Chłapowskiego do ul. Okólnej), Powstańców Śląskich, Powstańców Warszawskich, Prądzyńskiego, Próchnika, Sierakowskiego, Składowa, Skorupki (od ul. Wybickiego do ul. Kilińskiego), Sowińskiego (od ul. Krotoszyńskiej do ul. Czarnieckiego), Szenwalda, Ściegiennego, Traugutta (od ul. Krotoszyńskiej do ul. Poniatowskiego), Wróblewskiego, Żółkiewskiego, Madalińskiego, Hetmańska

rejon V 06.04.2019 r.

Akacjowa, Chłopickiego (od ul. Poniatowskiego do ul. Rejtana), Bema (od ul. Poniatowskiego do ul. Rejtana), Chodkiewicza, Daliowa, Dymarskiego, Dywizjonu 303, Glabisza, Gorzycka (od ul. Odolanowskiej do torów kolejowych), Grodzieńska, Jasińskiego, Jesionowa, Kordeckiego, Krasickiego, Krzywa, Kwiatowa, Lipowa, Lwowska, Malwowa, Niegolewskiego, Odolanowska (od ul. Różanej do torów kolejowych), Okólna, Okrężna, Plater, Podolska, Poleska, Powstania Listopadowego, Powstania Styczniowego, Różana, Sikorskiego, Stanisławowska, Taczanowskiego, Traugutta (od ul. Poniatowskiego do ul. Rejtana), Wawrzyniaka, Wierzbowa, Wileńska, Wołyńska, Wspólna

rejon VI 06.04.2019 r.

Boczna, Bratnia, Chłapowskiego (od ul. Gorzyckiej do ul. Rejtana), Długa (od przejazdu kolejowego Ostrów – Wrocław do Gorzyckiej), Dobra, Dolna, Elektryczna, Gorzycka (od torów kolejowych w kierunku granic miasta), Górna, Krańcowa (od ul. Długiej do przejazdu kolejowego), Kręta, Łamana, Na Skraju, Niska, Nowa, Odolanowska (od wiaduktu kolejowego do granic miasta), Olszowa, Poprzeczna, Rejtana, Sieroca, Swobodna, Zachodnia, Zakątek, Zielna, Konwaliowa, Irysowa

rejon VII 13.04.2019 r.

Bajkowa, Bartosza, Bolka i Lolka, Brzozowa (pomiędzy ul. Staroprzygodzka a torami kolejowymi), Chłopska, Długa (pomiędzy ul. Siewną a torami kolejowymi), Graniczna, Gwarna, Jasia i Małgosi, Jesienna, Kątowa, Koszałka Opałka, Koziołka Matołka, Krańcowa (pomiędzy granicą miasta a torami kolejowymi), Kubusia Puchatka, Letnia, Mała, Modrzewiowa, Niedługa, Obrzeże, Odległa, Odskok (od ul. Przeskok do torów kolejowych), Piesza, Piotrusia Pana, Przeskok, Rataja, Siewna, Sosnowa, Staroprzygodzka (na odcinku skrzyżowania ul. Siewnej i ul. Brzozowej do granic miasta), Świerkowa, Tylna, Ukośna, Widok, Wiosenna, Włościańska, Wrzosowa, Zapiecek, Zatorze, Zimowa, Zjazd, Przyjacielska

rejon VIII 13.04.2019 r.

Budowlanych, Ceglana, Ciesielska, Dekarska, Garncarska, Glinkowa, Gołębia, Grawerska, Inżynierska, Kolejarska, Krucza, Kuźnicza, Murarska, Mylna, Okopowa, Rzemieślnicza, Słoneczna, Staroprzygodzka (od ul. Zacisze do skrzyżowania z ul. Siewną i ul. Brzozową), Ślusarska, Tokarska, Woźna, Zacisze, Zbrojarska, Zduńska, Zębcowska, Żytnia

rejon IX 06.04.2019 r.

Bracka, Kłodzka, Lubuska, Kaszubska, Olsztyńska, Śląska, Podlaska, Tucholska, Kujawska, Piłsudskiego, Klasztorna, Końcowa, Komuny Paryskiej, Mertki, Asnyka, Broniewskiego, Paderewskiego, Tomczeka, Chełmońskiego, Szkolna, Skowronkowa, Słowikowa, Kukułcza, Radosna, Wesoła, Pogodna, Szczęśliwa, Morelowa, Frąszczaka, Sowia, Złota (bloki), Srebrna, Al. Solidarności

rejon X 13.04.2019 r.

Osiedle Robotnicze, Waryńskiego, Walczaka, Makuszyńskiego, Majakowskiego, Brzechwy, Dalbora, Wyspiańskiego, Śmigielskiego, Ledóchowskiego (od Al. Powstańców Wielkopolskich do ul. Witosa), Ledóchowskiego (od ul. Witosa do ul. Pruślińskiej), Kaliska (na odcinku pomiędzy ul. Piłsudskiego a granicą miasta), Nowa Krępa

rejon XI 20.04.2019 r.

Nadbrzeżna, Wioślarska, Wenecja, Szkutnicza, Jachtowa, Daleka, Skryta, Krótka, Torowa, Regatowa, Północna, Osadnicza, Grobla, Limanowskiego (od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta), Wańkowicza, Spichrzowa, Wodna, Zielona, Strumykowa, Grunwaldzka, Łęczycka, Mazurska, Toruńska, Pomorska, Gdańska, Warmińska, Łączna, Plażowa, Pałucka, Danysza, Działkowa, Bałtycka, Łódzka, Lubelska, Opolska, Szczecińska, Krakowska, Osieckiej, Grechuty, Niemena, Warszawskiego

rejon XII 20.04.2019 r.

Bojanowskiego, Browarna, Aleje Słowackiego (do Limanowskiego), Limanowskiego (do ul. Grunwaldzkiej), Królowej Jadwigi, 60 Pułku Piechoty, Harcerska, Norwida, Zana, Mickiewicza, Tuwima, Kasprowicza, Długosza, Iwaszkiewicza, Modrzewskiego, Żeromskiego, Newerlego, Kraszewskiego, Reymonta, Prusa, Bąka, Reja, Konopnickiej, Kadłubka, Żylińskiej

rejon XIII 20.04.2019 r.

Myśliwska, Leśna, Gajowa, Cicha, Południowa, Na Polance, Zagajnikowa, Czereśniowa, Kamienna, Sadowa, Malinowa, Wysocka, Klonowicza, Pułaskiego, Langiewicza, Wrocławska (od Ronda Bankowego do granic miasta), Miła, 3 Maja, Żwirki, Młodzieżowa, Wigury, Kantaka, Armii Krajowej, Parkowa, Spokojna, Prosta, Kopernika, Targowa, Piastowska, Sobieskiego, Olimpijska, Al. Powstańców Wielkopolskich, Majdan, Kościuszki, Wiśniowa, Brzoskwiniowa, Jabłoniowa, Jagodowa, Agrestowa


gospodarka

NR 3 (38) | MARZEC 2019 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

CENTRUM 27.04.2019 r.

- ul. Raszkowska (w rejonie dawnego szaletu miejskiego) w godz. 8.00 do 11.00 kontener „MZO” - ul. Kolejowa (rejon poczty) w godz. 8.00 do 11.00 kontener „MZO” - ul. Raszkowska (rejon synagogi) w godz. 8.00 do 11.00 kontener „MZO” - ul. Sienkiewicza (rejon dawnego posterunku policji) w godz. 8.00 do 11.00 kontener „MZO” - ul. Partyzancka (rejon Szkoły Podstawowej nr 1 i Przedszkola nr 16) w godz. 11.30 do 14.30 kontener „MZO” - rejon skrzyżowania ulic Wiosny Ludów i Wrocławskiej w godz. 11.30 do 14.30 kontener „MZO” - parking przy ul. Towarowe w godz. 11.30 do 14.30 kontener „MZO”

CENTRUM 04.05 2019 r.

- Rynek (przy ul. Kaliskiej) w godz. 8.00 do 11.00 kontener „MZO” - Rynek (przy ul. Raszkowskiej) w godz. 8.00 do 11.00 kontener „MZO” - ul. Wolności (rejon Zespołu Szkół Budowlano Energetycznych) w godz. 8.00 do 11.00 kontener „MZO” - ul. Harcerska (rejon Szkoły Podstawowej nr 4) w godz. 11.30 do 14.30 kontener „MZO” - ul. Gimnazjalna (rejon I Liceum Ogólnokształcącego) w godz. 11.30 do 14.30 kontener „MZO”

Odpady wielkogabarytowe należy wystawić w dniu wywozu przed posesję (na chodnik) do godziny 8.00, w sposób niestwarzający zagrożenia i utrudnienia dla ruchu drogowego. Zbiórka odpadów będzie odbywała się w soboty. Odpady wielkogabarytowe wystawione później nie zostaną zabrane! Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy wszelkiego rodzaju meble takie jak: szafy, stoły,

krzesła, komody, wersalki, a także wózki dziecięce, dywany, umywalki, kabiny prysznicowe, okna, zlewy, lustra, itp. Należy pamiętać, że w dniu zbiórki nie wystawiać np. pralki czy lodówki. Odpady tego typu mimo swych rozmiarów nie są zaliczane do odpadów wielkogabarytowych, tylko do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Do odpadów wielkogabarytowych nie na-

leżą również odpady remontowo - budowlane, odpady ogrodowe, czy części samochodowe oraz odpady niebezpieczne, jak: akumulatory, baterie, farby, leki, strzykawki. Takie odpady przyjmowany są w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdujących się przy ulicach: Staroprzygodzka 121, Lotnicza 35 oraz Wylotowa 57 w Ostrowie Wielkopolskim.

13

 MZO prowadzi w Ostrowie dwa PSZOK-i, przy ulicach: Staroprzygodzkiej i Lotniczej.

JARMARK WIELKANOCNY W NOWEJ ODSŁONIE NA OSTROWSKIM RYNKU

Zapoznajmy nasze dzieci z wielkanocnymi tradycjami i obyczajami

Targowiska Miejskie S.A. ul. Targowa 1, Ostrów WLKP. tel. 62 735 33 71 www.tmostrow.pl kontakt@tmostrow.pl

Od 12 - 18 kwietnia 2019 na ostrowskim Rynku trwać będzie „Jarmark Wielkanocny 2019” realizowany po raz kolejny przez spółkę Targowiska Miejskie S.A. Na ostrowskim Rynku prezentować się będą świąteczne ozdoby, palmy, wiklinowe zające w otoczeniu wiosennych kwiatów oraz wstążki. Od 12 - 18 kwietnia na ostrowskim Rynku trwać będzie „Jarmark Wielkanocny 2019” realizowany po raz kolejny przez spółkę Targowiska Miejskie S.A. Na ostrowskim Rynku prezentować się będą świąteczne ozdoby, palmy, wiklinowe zające w otoczeniu wiosennych kwiatów oraz wstążki. Oprócz tego na mieszkańców będzie czekać wiele świątecznych niespodzianek wraz ze

stoiskami gastronomicznymi w których zagości niemało pyszności. W przygotowanych drewnianych stoiskach będzie możliwość nabycia pamiątek pisanek, swetrów, zabawek, czy biżuterii. Dla najmłodszych, wraz z rodzinami przygotowaliśmy wiele nowych atrakcji i animacji. Na rynku pierwszy raz przez siedem dni będzie gościł Autodrom z elektrycznymi sa-

mochodzikami. Będą również karuzele figurowe, dmuchana zjeżdżalnia i gry zręcznościowe. W sobotę 13.04. i w niedzielę 14.04. będzie okazja, aby zapoznać się z animacjami dla dzieci oraz „Wielkanocną Szlachetną Zagrodą”, w której zagoszczą małe kaczuszki i kurczaczki. W Wielki Czwartek ostrowski Rynek odwiedzi zając Wielkanocny ze słodkościami. Ustawiona zostanie także huśtawka

w kształcie SKORUPKI JAJKA, w której będzie można usiąść i zrobić sobie zdjęcie. Dla dzieci i rodziców odbędą się konkursy takie jak np. malowanie, przystrajanie jajek, czy życzeń świątecznych. W programie są zabawy dla dzieci takie jak: bieg zajączków, wyścigi bocianów na szczudłach, dyngusowy pojedynek i wiele innych! - Nie przegapmy więc tego wachlarza atrakcji, przyjdź-

my i zapoznajmy nasze dzieci z wielkanocnymi tradycjami i obyczajami. Tradycje to nasz fundament, a przekazywanie tej wiedzy z pokolenia na pokolenie jest naszym obowiązkiem, ale i też przyjemnością, dlatego gorąco wszystkich zapraszamy na tegoroczny Jarmark Wielkanocny w nowej odsłonie powiedziała Ewa Psztyr - Prezes Zarządu Spółki Targowiska Miejskie SA.


informacje gospodarka

14 TELEFONY ALARMOWE

POGOTOWIE RATUNKOWE tel. 999 MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO tel. 62 738 89 40, 62 738 89 46 POLICJA tel. 997 Komenda Powiatowa Policji sekretariat: tel. 62 737 72 10, centrala: 62 737 72 00 STRAŻ MIEJSKA ul. Kościuszki 12a sekretariat tel. 62 738 89 43 dyżurny: tel. 62 738 89 40 STRAŻ POŻARNA tel. 998 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej tel. 62 332 42 90 POGOTOWIE ENERGETYCZNE tel. 991 POGOTOWIE GAZOWE tel. 992 Zakład Gazowniczy tel. 62 737 99 80 POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE tel. 994 tel. 62 738 77 12 POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE tel. 993 tel. 62 735 86 30 POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW tel. 62 737 84 29 URZĄD SKARBOWY tel. 62 59 55 100

Adres redakcji ul. Wrocławska 93F 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. 724 717 771 | e-mail: redakcja@opp-ostrow.pl www.opp-ostrow.pl/wydawnictwo Redaktor naczelny: Anna Kłopocka Wydawca: Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o. Drukarnia Poznań, ul. Malwowa158 Nakład: 30 000

Redakcja nie odpowiada za treść reklam, tekstów promocyjnych oraz listów.

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują nowe zasady prowadzenia bezpłatnej pomocy prawnej. 1. Każda niezamożna osoba bę- 5. Na życzenie klienta prawnik dzie mogła skorzystać z darsporządzi także projekt pisma o zwolnienie z kosztów sądomowej porady adwokata, czy radcy prawnego. wych, o ustanowienie pełnomocnika w sprawach cywil2. Nieodpłatna pomoc prawna nych. przysługiwać będzie każdej

osobie, która nie jest w stanie 6. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw, które są ponieść kosztów odpłatnej pozwiązane z działalnością gomocy prawnej. Klient będzie składał prawnikowi dyżurująspodarczą (z wyjątkiem przycemu w punkcie oświadczenie. gotowania do rozpoczęcia owej działalności). 3. Skorzystać z porady mogą również osoby w trudnej sytu- 7. Możliwość umawiania wizyty acji życiowej, osobom niepona telefon. radnym oraz niepotrafiącym 8. Możliwość skorzystania z meporadzić sobie z rozwiązaniem diacji (zgoda małżonków, czy problemów życiowych. sprawy rodzinne mające na 4. Po wejściu w życie nowych celu dobro dziecka). przepisów wystarczy, że osoba, 9. Włączenie do systemu bezktóra chce skorzystać z usług, płatnej porady prawnej poradzłoży proste oświadczenie, że nictwa obywatelskiego. nie stać jej na poradę.

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE Zgodnie z Art. 8 pkt. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2018 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z 2018 r. poz. 1467) w celu skorzystania z pomocy prawnej należy

umówić się na wizytę pod numerem telefonu: 539 526 070.

Zapisy będą odbywały się w dniach: wtorek (godz. 12.00-14.00), czwartek (godz. 12.00-14.00) Lokalizacja Ostrów Wielkopolski Aleja Słowackiego 1C (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) - tel. 062 735 51 52

Godziny dyżurów

Udzielający porad

Poniedziałek - piątek 12:00 – 16:00

Radca prawny

Rodzaj porad Porady prawne

Punkty obsługiwane przez organizację pozarządową Ostrów Wielkopolski ul. Asnyka 8 (Biuro Obsługi Klienta WODKAN S.A.) - tel. 607 516 232

Poniedziałek 9:00 – 13:00 Wtorek - Piątek 12:00 – 16:00

Gdzie znajdziesz informator?

Radca prawny

Porady prawne / poradnictwo obywatelskie

ZAADOPTUJ ZWIERZAKA

„Ostrów Informator Miejski” dostarczany jest do domów i mieszkań, ale można go także odebrać w różnych punktach na terenie miasta m.in.: ■ Referat Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego (parter), al. Powstańców Wielkopolskich 18, ■ COK WODKAN, ul. Partyzancka 27, ■ COK WODKAN, ul. Asnyka 8, ■ Galeria Ostrovia, ul. Kaliska 120,

fot. Pinia

URZĄD MIEJSKI tel. 62 58 22 400 tel. 62 591 78 88

NOWELIZACJA USTAWY (darmowe porady prawne)

■ MEDIATEKA ul. Kolejowa 24b, ■ Ostrowski Park Przemysłowy, ul. Wrocławska 93F, ■ Ostrowskie Centrum Kultury, ul. Wolności 2, ■ Lodowisko miejskie Al. Solidarności/Kozi Borek.

BELLA Płeć: suczka Miejsce: Ostrowie Wlkp. na ul. Chłapowskiego Data przyjęcia: marzec 2019 r. Wiek: około 7 lat Rozmiar: duży

Bella nie odnajduje się w schronisku. Jest ogromną przytulanką. Lubi być blisko człowieka. Szuka domu gdzie będzie pełnoprawnym członkiem rodziny a nie psem stróżującym. Lubi długie spacery. Nr tel. 725 705 107.


sport gospodarka

NR 3 (38) | MARZEC 2019 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

15

. ŻUŻEL TAŚMA W GÓRĘ

Rusza sezon żużlowy. Będzie się działo! Ekscytująco zapowiada się sezon 2019 w Nice 1. Lidze Żużlowej. Co najważniejsze, weźmie w nim udział drużyna Arged Malesa TŻ Ostrovia, która po wywalczeniu awansu, została mocno przebudowana. Walasek, Gapiński, Klindt, Łoktajew, Masters i spółka gwarantują emocje i walkę o zwycięstwo z każdym rywalem. Fot.www.tzostrovia.pl

- Nie tylko Ostrów Wielkopolski, Powiat Ostrowski, ale także cała Południowa Wielkopolska żyje speedwayem. Nasi kibice czekali na powrót żużla na pierwszoligowym poziomie. Wierzę, że wypełnią licznie Stadion Miejski, który z każdym rokiem pięknieje i stworzą na nim wspaniałą atmosferę. Serdecznie zapraszam kibiców. Przyjdźcie całymi rodzinami i kibicujcie naszym żużlowcom. Zapewniam, że oni dadzą z siebie wszystko – podkreśla Radosław Strzelczyk, prezes ostrowskiego klubu. W sezonie 2019 w Nice 1. Lidze Żużlowej wystartuje siedem drużyn, ale za to jakich. Teoretycznie faworytem do awansu jest ROW Rybnik, ale szyki może mu pokrzyżować praktycznie każdy rywal. Kandydatem do finału jest Orzeł Łódź, nieobliczalnym zespołem wydaje się być spadkowicz z PGE Ekstraligi, Unia Tarnów, odmłodzone Wybrzeże Gdańsk chce walczyć o najwyższe cele. A przecież mamy jeszcze ciągle groźny Lokomotiv

Żużlowcy Arged Malesa TŻ Ostrovia zainaugurują ligowe zmagania na Stadionie Miejskim już 7 kwietnia.

Daugavpils, rewelacyjny w poprzednim sezonie Start Gniezno, a przede wszystkim beniaminka z Ostrowa – Arged Malesa TŻ Ostrovia. Zarząd klubu

wykonał ogromną pracę, by po awansie pozyskać sponsorów tytularnych. Do startów w wyższej lidze potrzeba znacznie wyższego budżetu. To również spore

wyzwanie organizacyjne. Hitem transferowym w Nice 1. LŻ było pozyskanie przez ostrowski klub Grzegorza Walaska. To niesamowicie utytułowany żużlowiec,

który w poprzednim sezonie wygrał Turniej o Łańcuch Herbowy Ostrowa Wielkopolskiego, dokładając do swojej kolekcji jedno z najpiękniejszych trofeów

– Łańcuch z herbem naszego miasta. Po latach, gdy przymierzany był do składu ostrowskiej drużyny, wreszcie w Arged Malesa TŻ Ostrovia wystartuje Tomasz Gapiński. Pozyskano także ambitnego Rosjanina, Aleksandra Łoktajewa. Został jego rodak, Renat Gafurow. W Ostrowie zatrzymano dotychczasowego lidera, Nicolai Klindta, a wraca, by nawiązać do dobrego sezonu 2017 Sam Masters. Duet podstawowych juniorów tworzą Kamil Nowacki i Marcin Kościelski. W kolejce czekają wychowankowie i adepci prężnie działającej szkółki żużlowej, prowadzonej przez trenera Mariusza Staszewskiego. Pierwszy mecz ligowy Arged Malesa TŻ Ostrovia odjedzie 30 marca w Łodzi z Orłem. Mecze Nice 1. LŻ transmitowane będą na antenach stacji Eleven Sport i Polsat Sport. 3, 2, 1...start! Żużlowy sezon już tuż, tuż. Maszyna startowa pójdzie w górę, a nasza drużyna ruszy #OSTROpoSWOJE!

Terminarz NICE 1. Ligi 2019 Arged Malesa TŻ Ostrovia Ostrów Wielkopolski

6 runda: 11 lub 12 maja – pauza 7 runda: niedziela, 26 maja mecz u siebie: KS ROW Rybnik SA 8 runda: 1 lub 2 czerwca mecz wyjazdowy: KS ROW Rybnik SA

1. f e s t i w a l gier planszowych

OSTROW PLANSZE 30–31/03/2019

AULA SZKOŁY PODSTAWOWEJ UCZNIÓW KREATYWNYCH ulica Ludwika Waryńskiego 29, Ostrów Wielkopolski SB 10-20 ND 10 -16

WIEK GRACZY 0-100

WSTĘP WOLNY

GRY PLANSZOWE I RPG! TURNIEJE, KONKURSY WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI! GRY Z CAŁEGO ŚWIATA! NAGRODY I UPOMINKI! ZABAWA DLA CAŁEJ RODZINY!

PRZYJDŹ, NAUCZYMY CIĘ GRAĆ!

1 runda: sobota, 30 marca mecz wyjazdowy: KŻ Orzeł Łódź 2 runda: niedziela, 7 kwietnia mecz u siebie: CAR GWARANT Start Gniezno 3 runda: sobota, 13 kwietnia mecz wyjazdowy: Unia Tarnów ŻSSA 4 runda: niedziela, 28 kwietnia mecz u siebie: Speedway Lokomotiv Daugavpils 5 runda: 4 lub 5 maja mecz wyjazdowy: Zdunek Wybrzeże Gdańsk

9 runda: 9 czerwca – pauza 10 runda: 15 lub 16 czerwca mecz u siebie: Zdunek Wybrzeże Gdańsk 11 runda: 22 lub 23 czerwca mecz wyjazdowy: Speedway Lokomotiv Daugavpils 12 runda: 6 lub 7 lipca mecz u siebie: Unia Tarnów ŻSSA 13 runda: 27 lub 28 lipca mecz wyjazdowy: CAR GWARANT Start Gniezno 14 runda: 3 lub 4 sierpnia mecz u siebie: KŻ Orzeł Łódź


16

gospodarka

Profile for opp-ostrow

Ostrów Informator miejski 03/2019  

Ostrów Informator miejski 03/2019  

Advertisement