a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

www.opp-ostrow.pl

ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ WWW i ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU!

NR 3 (14), MARZEC 2017

MIASTO

Basen na Dzień Dziecka

 strona 4

ISSN 2450-8128

MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

OSTROWSKIE LODOWISKO

JUŻ W GRUDNIU!

MIASTO

Złóź wniosek na wymianę ogrzewania

 strona 2

MIASTO

Parking buforowy

 strona 5

MZGM SP. Z O.O.

Kolejny blok pod dachem

 strona 8

OZC S.A.

Sezon bez awarii sieci ciepłowniczej  strona 9

SPORT

BIEG PIASTÓW

strona 15

Miasto ogłosiło przetarg na budowę hali lodowiska w ostrowskim Parku 600-lecia. Powstanie tu tafla o powierzchni 900 m2, która wykorzystywana będzie sezonowo podczas zimnych miesięcy. W pozostałe obiekt zamieniany będzie w rolkowisko. strona 6

Nowa pula dotacji

Kolejne Solarisy w MZK

 strona 10

 strona 13

MZZ szuka pracowników

 strona 12


2

INFORMACJE

Ruszył nabór wniosków na wymianę źródeł ogrzewania W Urzędzie Miejskim można składać wnioski o udzielenie dotacji na wymianę źródeł ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła. Już pierwszego dnia od rana spora grupa mieszkańców oczekiwała na złożenie wniosków. I nic dziwnego, bo o przyznaniu dotacji decyduje również kolejność złożenia wniosku. W tym roku w budżecie miasta przeznaczono na ten cel 900 000 zł. Dotacja udzielana jest na wymianę źródeł ogrzewania w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. Wymiana musi wiązać się z likwidacją paleniska i trwałym jego zastąpieniu przez nowe źródło ogrzewania w postaci: podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewania gazowego, ogrzewania elektrycznego, ogrzewania olejowego lub pompy ciepła. Likwidacja paleniska musi nastąpić dopiero po zawarciu umowy o udzieleniu dotacji, na zasadach w niej określonych. Z dotacji może zostać sfinansowanie podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub zakup i montaż nowego źródła ogrzewania. Nie można z niej finansować wydatków poniesionych przed datą wypłacenia dotacji. Nie może ona też pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowany z innych bezzwrotnych źródeł (zakaz tzw. podwójnego finansowania). W przypadku budynków wolnostojących niebędących budynkami wielololokalowymi lub ich części dotacja może być udzielona w wysokości 5

000 zł na finansowanie wydatków netto poniesionych na realizację ww zadań. W przypadku wniosków dotyczących budynków wielolokalowych lub lokali mieszkalnych będących ich częścią dotacja może być udzielona w wysokości 5 000 zł na finansowanie wydatków netto poniesionych na realizację ww. zadań na każdy lokal mieszkalny objęty wnioskiem, w którym nastąpi likwidacja palenisk i trwałe zastąpienie ich przez nowe źródło ogrzewania. Wnioski o dotację rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych według kryterium rodzaju zabudowy na nieruchomości, w której ma być realizowane przedsięwzięcie. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski dotyczące budynków wielolokalowych lub lokali mieszkalnych będących ich częścią. W dalszej kolejności rozpatrywane będą wnioski dotyczące budynków wolnostojących niebędących budynkami wielolokalowymi lub ich części. Wnioski można pobierać w Referacie Obsługi Mieszkańca zlokalizowanym na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie, w Referacie Ochrony

Ostrowianie wykazali duże zainteresowanie wymianą starchych pieców.

Środowiska (II piętro pok. 227), oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Wnioski można składać do 31.05.2017 r. - Program wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania cieszy się dużym zainteresowaniem naszych mieszkańców - mówi prezydent Beata Klimek. - W ubiegłym roku zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania. W tym roku przeznaczyliśmy w budżecie miasta 900.000 zł na ten cel. To jeden z elementów walki naszego miasta z niską emisją. Cieszę się, że nasi

mieszkańcy podchodzą do tego tematu świadomie i wspólnie możemy walczyć o czyste powietrze dla Ostrowa. Program dofinansowania wymiany węglowych systemów ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła prowadzony jest w naszym mieście od 2015 roku. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji celowej. W 2015 r. wypłacono 84 dotacje po 5 000 zł na łączną kwotę 420 000 zł. W 2016 r. wypłacono 118 dotacji po 5 000 zł na łączną kwotę 590 000 zł.

Pierwsze porozumienia podpisane W ostrowskim Ratuszu podpisano pierwsze porozumienia w ramach programu Ostrowska Karta Przedsiębiorcy. Program to zniżki na zakup towarów i usług pomiędzy jego partnerami – firma jednocześnie oferuje zniżkę na swoje usługi i korzysta ze zniżek proponowanych przez pozostałych partnerów programu. Ostrowska Karta Przedsiębiorcy, program „Dla przedsiębiorczych” realizowany przez spółkę MZGM, zmiany w polityce podatkowej oraz odświeżona oferta terenów inwestycyjnych to propozycje miasta przygotowane w ramach projektu „Przedsiębiorczy Ostrów”. Ten projekt uzupełniony o propozycje Ostrowskiego Parku Przemysłowego to już konkretna pomoc dla prowadzących działalność gospodarczą w naszym mieście. Program „Ostrowska Karta Przedsiębiorcy” polega na wzajemnym wspieraniu się lokalnych przedsiębiorców. Przedsiębiorca dający rabat posiadaczowi Ostrowskiej Karty Przedsiębiorcy będzie mógł liczyć na wzajemność u swojego partnera bizesowego. O tym, jaką formę preferencji zaproponuje przedsiębiorca, będzie decydował on sam. - Karta to nie tylko zniżki na zakup towarów i usług niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz na inne artykuły niezwiązane z prowadzoną działalnością, ale także opiekun w Referacie Obsługi Inwestorów, który będzie służył pomocą w załatwianiu spraw urzędowych, udzielał informacji o możliwych źródłach finasowania bieżącej działalności oraz kierował do odpowiednich insty-

tucji otoczenia biznesu – wylicza Beata Klimek, prezydent miasta. Partnerzy programu będą także promowani na łamach Informatora Miejskiego, miejskim portalu internetowym oraz na portalach społecznościowych. Do programu przystąpiło właśnie 23 partnerów, a prezydent miasta podpisała porozumienia z właścicielami firm w ostrowskim Ratuszu. Pierwsze, historyczne porozumienie podpisane zostało przez Marcina Gruszkę reprezentującego firmę AGMA. - Lista partnerów została tym samym otwarta. Zachęcam tym samym do dołączenia do naszego programu. Mogą do niego przystąpić wszyscy właściciele firm posiadających siedziby na terenie Ostrowa – informuje Beata Klimek. Zachęcamy właścicieli ostrowskich firm do skontaktowania się z Referatem Obsługi Inwestorów w ostrowskim Urzędzie Miejskim (Pokój 313 - III piętro, telefon 62 58-22-313, e-mail: mboi@umostrow.pl). Zapraszamy do zajrzenia na facebookowy fanpage „Przedsiębiorczy Ostrów”, który promował będzie program. Do „Ostrowskiej Karty Przedsiębiorcy” dołączyły firmy: AGMA (autolawety), Artvis (pracow-

W Ratuszu podpisano pierwsze umowy w ramach Ostrowskiej Karty Przedsiębiorcy.

nia reklamy), Rachmistrz (biuro rachunkowe), Biuro Serwis (wszystko dla biura), Consulting Anna Dudkowiak (biuro usługowo – szkoleniowe), Dietetyczna Pani Domu (zdrowe dania z dostawą), Dronexpres Karol Gryncewicz (usługi z powietrza), Galeria Styl (moda), Goldwell Aleksandra Sikora (salon fryzjerski), Grishop Marcin Gruszka (moda), Insekt Serwis - Mateusz Jura (dezynfekcja, dezynsekcja, itp.), IT System

Wojciech Krawczyk (informatyka dla biznesu), Kancelaria Adwokacka Katarzyna Necel, Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o, Ostrowska Wytwórnia Lodów Naturalnych, PHU BAZA Bartłomiej Zawidzki (fiskalizacja, systemy fiskalne), Sylwia Glura Fotografia, WGN Nieruchomości, Auto Spa & Auto Szyby, Brado (bramy, okna, drzwi), Okno Profil (bramy, okna, drzwi), Przepis (restauracja), Smak Piwa (sklep).


INFORMACJE

NR 3 (14) | MARZEC 2017 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

3

Mieszkanie chronione czeka na lokatorów W Ostrowie Wielkopolskim powstało pierwsze mieszkanie chronione. Przeznaczone jest ono dla czterech osób, które wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu, jednak nie wymagają opieki całodobowej. Mieszkanie to przeznaczone jest dla 4 osób, niepełnosprawnych lub chorych przewlekle, które wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu, ale nie wymagają opieki całodobowej. Osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów - pracownika socjalnego, opiekunki środowiskowej, rehabilitanta i psychologa - przygotowywane są do prowadzenia samodzielnego życia, jak najdłuższego funkcjonowania w środowisku, integracji ze społecznością lokalną. Lokatorzy do nowego mieszkania zostali wytypowani przez pracowników socjalnych, którzy są najlepiej zorientowani, co do sytuacji życiowej i zdrowotnej klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz możliwości udzielenia im wsparcia. Wytypowane osoby to czterech mężczyzn po 60. roku życia, niepełnosprawnych i chorych przewlekle, dla których pobyt w mieszkaniu chronionym jest szansą na

pozostanie w środowisku lokalnym. - Mieszkanie chronione to nowe rozwiązanie w naszym mieście i nowa jakość w naszej polityce senioralnej mówi prezydent Beata Klimek. - Jest to alternatywa dla Domu Pomocy Społecznej, gdzie seniorzy otrzymują potrzebną pomoc, ale wiąże się to często z zupełną zmianą środowiska i stylu życia oraz utratą samodzielności. Tutaj senior zachowuje niezależność, a z drugiej strony może liczyć na pomoc specjalistów w obszarach związanych z jego codziennym funkcjonowaniem. Miesięczny koszt pobytu w 2017 roku wynosi 1 579,35 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym, kształtuje się w zależności od dochodu osoby, która zostaje do niego skierowana. W ramach pozyskanych środków finansowych na realizację projektu, pokryto koszty wyposażenia mieszkania chronionego oraz

Ostrowski stadion remontowany

Na terenie miasta do tej pory nie funkcjonowało mieszkanie chronione. pokrywane będą koszty utrzymania dla osób, które w nim zamieszkają, przez okres realizacji projektu, czyli okres 2 lat. Projekt został dofinansowany z Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny. Pozyskane środki na wyposażenie i malowanie mieszkania

chronionego to kwota 34 294 zł, środki na utrzymanie mieszkania przez okres 24 miesięcy, czyli przez cały okres realizacji projektu, to kwota 126 347,76 zł. Łącznie, na zadanie związane z prowadzeniem mieszkania chronionego pozyskaliśmy kwotę 160 641,76 zł.

Pozostały prace wykończeniowe

Ruszył remont ostrowskiego Stadionu Miejskiego. Wykonaw- Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 jest już cą prac jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego. Miasto na ostatniej prostej. Trwają prace wykończeniowe wewnątrz na tę część modernizacji przeznaczyło blisko 2 miliony złotych. budynku. Od września uczniowie szkoły będą odbywać lekcje wychowania fizycznego w komfortowych warunkach.

Na budowę hali miasto pozyskało dotację w wysokości 1,8 mln zł z Ministerstwa Sportu.

Ruszyły prace przy modernizacji stadionu.

Prace na ostrowskim stadionie prowadzone są na trybunie usytuowanej na pierwszym łuku toru żużlowego. Wyremontowany zostanie również dach trybuny głównej. - Zanim PBO rozpoczęło prace modernizacyjne uzupełniliśmy brakujące elementy ławek na pozostałej części stadionu. Wymieniliśmy również połamane fragmenty – mówi Jakub Szczurek, zastępca prezydent miasta. Na remontowanej trybunie całkowicie zdemontowano drewniane ławki, usunięto również betonowe elementy trybun. - W miejsce drewnianych ławek zamontowane zostaną krzesełka z polipropylenu – informuje wiceprezydent.

Prace remontowe obejmują żelbetową trybunę, zewnętrzne schody i ścianki oporowe wraz z balustradami. Utwardzona zostanie także korona trybuny. Istniejący asfalt zostanie zastąpiony kostką betonową. - Prace remontowe wykonane zostaną także w budynku trybuny głównej. Chodzi tu o pokrycie i konstrukcję dachu - dodaje Jakub Szczurek. Miasto na modernizację stadionu zabezpieczyło w tegorocznym budżecie 1,9 mln zł. Oferta PBO wyniosła nieco ponad 1,4 mln. Dzięki uzyskanej oszczędności możliwe będzie zwiększenie zakresu prac. W 2018 roku na remont stadionu miasto chce przeznaczyć blisko 3 miliony złotych, w kolejnym aż 4 miliony.

Projekt hali sportowej sporządzono w technologii energooszczędnej. Pierwsza, sportowa kondygnacja, poza salą sportową, mieścić będzie m.in. szatnie i zaplecze sanitarne. Będzie tu także sala fitness/siłownia oraz sklepik. To wszystko stworzy szkolne centrum sportowe. Na piętrze łącznika, który spina budynek szkolny z halą sportową zlokalizowane zostały cztery jasne i przestronne sale dydaktyczne, których brakowało szkole oraz węzeł higieniczno-sanitarny. Zagospodarowany zostanie także teren wokół hali. - Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 pewnie nie mogą się już doczekać nowego obiektu sportowego - mówi prezydent Beata Klimek. - Budowa od początku przebiegała bardzo sprawnie

i zgodnie z harmonogramem. Mimo zaawansowania prac, tempo na placu budowy wciąż nie spada. Zagospodarowany zostanie też dziedziniec między halą a szkołą, dzięki czemu uczniowie będą mieli przyjemne miejsce, gdzie będą mogli spędzać przerwy. W budynku zamontowane zostały już specjalne ekrany, które mają wygłuszać hałas i poprawiać akustykę sali sportowej. Inwestycja kosztuje nieco ponad 7,5 mln zł, a wykonawca zaoferował 10-letni okres gwarancji na wykonane przez niego roboty budowlane. Powierzchnia zaprojektowanej zabudowy hali sportowej to 2001,05 m2. Maksymalna wysokość obiektu to 11,37 m. Cały budynek przystosowany będzie dla osób niepełnosprawnych.


4

W skrócie: SCHRONISKO WRÓCIŁO DO OSTROWA Podopieczne ostrowskiego Schroniska dla Kobiet zostały w poprzedniej kadencji przeniesione do oddalonej o 53 kilometry od naszego miasta podkępińskiej Słupii. – Bardzo mi zależało, żeby ostrowianki dotknięte m.in. przemocą domową wróciły do Ostrowa, gdzie często mają rodziny i znajomych oraz miejsca pracy – przekonuje Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Po czterech latach nieobecności schronisko znów funkcjonuje w naszym mieście. Kobiety i ich dzieci otrzymają w ośrodku pomoc psychologa, pedagoga, terapeuty i prawnika. Warto przypomnieć że o ich powrót aktywnie zabiegał także radny miejski Zygmunt Banasiak. Obecnie w utworzonym schronisku przebywa sześć kobiet i troje dzieci. Przypomnijmy, że do 2013 roku tego typu placówka prowadzona była przez Polski Czerwony Krzyż przy ulicy Wolności.

RADA MUZEUM W NOWYM SKŁADZIE W związku z upływem czteroletniej kadencji dotychczasowej Rady Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego powołany został nowy jej skład. Rada Muzeum sprawuje nadzór nad ustawowymi powinnościami muzeum oraz ocenia i opiniuje plany działalności muzeum. W skład nowopowołanej Rady Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego weszli: prof. dr hab. Maciej Serwański, dr Józef Pietrzak, Wojciech Gawłowski, dr Tomasz Gruchot, Bożena Woś, Wojciech Suszycki, Ewa Matecka, Zygmunt Malik, Łukasz Jędrzejak.

DOTACJA NA REMONT ZABYTKU Miasto dofinansuje prace konserwatorskie, które wykonane zostaną w budynku przy ulicy Sienkiewicza 7. Dotacje przyznawane są właścicielom kamienic i budynków użyteczności publicznej, które nie stanowią własności miasta. Odtworzenie elewacji kosztować będzie nieco ponad 60 tys. zł. Miasto dofinansuje niemal połowę tej kwoty. Budynek usytuowany jest w zwartej zabudowie wschodniej pierzei ulicy. Wzniesiony był w pierwszej dekadzie XX wieku z zastosowaniem form secesyjnych. Budynek jest murowany z cegły, otynkowany, podpiwniczony, 3-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem. Samorząd miejski udziela dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane obiektów, które wpisane są do rejestru zabytków. O dofinansowanie wystąpili właściciele kamienicy usytuowanej przy ulicy Sienkiewicza 7 - Na 2017 rok wpłynął do nas jeden wniosek o przyznanie dotacji. Dotyczył on właśnie odtworzenia elewacji kamienicy usytuowanej przy ulicy Sienkiewicza 7. Całkowity koszt tego zadania to 60 860,26 zł. Natomiast wysokość miejskiego dofinansowania to 30 tys. zł, co stanowi niemal 50 procent kosztów – mówi Elżbieta Wolniewicz – Kukuła, Miejski Konserwator Zabytków.

INFORMACJE Basen na Dzień Dziecka Do lata coraz bliżej, więc prace na ostrowskim basenie nie zwalniają tempa. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem, w kwietniu basen zostanie napełniony wodą celem przeprowadzenia rozruchu technologicznego. Obecnie na terenie basenu dobiega końca spawanie niecek basenowych. Zamontowane jest już podświetlenie basenu, które pozwoli w godzinach wieczornych oświetlać taflę wody w wielu kolorach. Na terenie obiektu zamontowane zostały już także brodziki do płukania stóp. Jeden z nich dostosowany jest do osób niepełnosprawnych i umieszczony został w pobliżu wejścia do basenu przygotowanego dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Wokół basenu trwa już układanie kostki brukowej. Rozpoczęto także tynkowanie budynków technicznych. Na montaż czekają elementy wodnego placu zabaw, które będą nie lada atrakcją dla najmłodszych.

Prace przy budowie baseniu prowadzone są bardzo sprawnie.

- Bardzo często zaglądam na budowę basenu i widzę, jak sprawnie i szybko przebiegają tutaj prace – mówi prezydent Beata Klimek. – Wykonawca poinformował mnie, że w kwietniu planuje rozpoczęcie roz-

ruchów technologicznych. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i na Dzień Dziecka będziemy mogli zrobić małym ostrowianom prezent w postaci wyczekanego, nowoczesnego miejskiego basenu.

Szkoła w pełni integracyjna Szkoła Podstawowa nr 5 w Ostrowie ma nową windę. Dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych urządzenie pomoże się poruszać po szkole dzieciom z niepełnosprawnością ruchową. Szkoła Podstawowa nr 5 od wielu lat prowadzi klasy integracyjne. Taka klasa jest w każdym roczniku. Do szkoły chodzą dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, także takie, które mają problemy z poruszaniem. Dla nich brak windy w placówce był ogromną barierą w trzypiętrowym budynku szkoły. Aby dostać się do specjalistycznych pracowni przedmiotowych, które znajdują się na wyższych piętrach uczniowie musieli korzystać z pomocy nauczycieli i kolegów. Niejednokrotnie był to dla nich ogromny wysiłek. Teraz szkoła stała się dostępna

W SP nr 5 uruchomiona została winda dla osób niepełnosprawnych.

dla wszystkich uczniów tej szkoły. Mogą oni bezpiecznie i komfortowo poruszać się po całym obiekcie. Kiedy winda została zamontowana w szkole, poruszający się na wóz-

ku Krzyś przyniósł własnoręcznie wykonany napis „Witaj, windo!”. Ten wyraz jego ogromnej radości zawisł nad wejściem do windy i wisiał tam aż do jej oficjalnego otwarcia.

Prezydent mówi: K1! Zdaniem prezydenta Miasta, hala widowiskowo – sportowa w Ostrowie Wielkopolskim powinna powstać przy ulicy Kusocińskiego. Stosowną propozycję w tej sprawie Beata Klimek złożyła spółce BM Slam. Decyzja ta została poprzedzona wnikliwymi analizami ekonomicznymi, sportowymi i społecznymi. Obiekt przy ulicy Kusocińskiego, po rozbudowie według wykonanego już projektu, spełniać będzie wymagania licencyjne dla koszykówki oraz piłki ręcznej. - Decyzja w tej sprawie była trudna, ponieważ, zarówno wśród radnych miejskich, jak i mieszkańców Ostrowa, ścierały się dwie koncepcje – jedna, dotycząca rozbudowy przy ulicy Kusocińskiego, a druga budowy hali przy ulicy Wojska Polskiego. Analizowałam argumenty każdej ze stron bardzo wnikliwie i dokładnie. Ostatecznie, w mojej ocenie, optymalnym rozwiązaniem, ze względu na koszty inwestycji oraz czas jej realizacji, jest budowa przy

Prezydent jest za rozbudową hali przy ul. Kusocińskiego.

ulicy Kusocińskiego. Sporządzone opinie prawne jednoznacznie wskazują drogę i sposób jej realizacji - jedyną możliwością jest wykup obiektów w istniejącym stanie i realizacja tej inwesty-

cji przez miasto. Stosowną propozycję w tej sprawie złożyłam spółce BM Slam. Obecnie oczekujemy na stanowisko spółki – wyjaśnia Beata Klimek, prezydent Ostrowa.


INFORMACJE

NR 3 (14) | MARZEC 2017 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

Nowa Krępa modernizowana Trwają prace modernizacyjne nawierzchni ulicy Nowa Krępa. Polegają one na nałożeniu warstwy wyrównawczej na istniejącej nawierzchni oraz nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Wymienione zostały już krawężniki. W kolejnym etapie robót powstanie tu także ścieżka rowerowa. Obecnie prace budowlane trwają na odcinku pomiędzy ulicą Marii Curie-Skłodowskiej a ulicą Żwirową. Pracownicy wymienili już krawężniki. Kolejne prace polegać będą na nałożeniu warstwy wyrównawczej na istniejącej nawierzchni oraz nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. - Poza nową nawierzchnią jezdni wykonany zostanie remont pętli autobusowej. Według podpisanej umowy, prace budowlane zakończą się w maju tego roku – informuje Marcin Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg. Stan nawierzchni jezdni ulicy z roku na rok ulegał pogorszeniu.

Ruszyły prace przy modernizacji nawierzchni ul. Nowa Krępa.

- Wykonywano tu jedynie remonty cząstkowe, a konieczny był kompleksowy remont. Od lat zabiegałem o tę inwestycje – mówi Jarosław Lisiecki, przewodniczą-

cy Rady Miejskiej Ostrowa. - Starała się o nią także Rada Osiedla. Udało się w obecnej kadencji. To dla mieszkańców tej części miasta bardzo dobra wiadomość.

Parking buforowy po przetargu

Zakończył się przetarg na budowę parkingu buforowego, który zlokalizowany zostanie przy ostrowskim Stadionie Miejskim. Ostrowianie będą mogli zaparkować tam samochód i w dalszą drogę wyruszyć komunikacją miejską, bądź rowerem miejskim, którego stacja również będzie tu usytuowana. Do przetargu ogłoszonego przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski oferty zgłosiły dwie firmy. Korzystniejszą okazała się propozycja Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego i Ogólnego KANBRUK z Ostrowa. - Inwestycja zrealizowana zostanie w systemie zaprojektuj wybuduj. To znaczy, że firma w pierwszym etapie wykona dokumentację projektowo – kosztorysową, w drugim roboty budowlane. Koniec pierwszego etapu zaplanowano na 23 czerwca tego roku, a zakończenie prac na 15 grudnia – informuje Jakub Szczurek, zastępca prezydenta Ostrowa. Wymagany okres gwarancji na

wykonane prace budowlane wynosi 5 lat. Wartość inwestycji opiewa na 1 805 025 zł. - Budowa parkingu buforowego jest częścią większego projektu mającego na celu unowocześnienie transportu miejskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi. Dzięki pozyskanym niemal 15 milionom złotych dofinansowania, parking na 112 miejsc, wraz ze ścieżką rowerową oraz węzłem komunikacyjnym, będzie nas kosztował jedynie 15% kwoty uzyskanej w przetargu, czyli nieco ponad 270 tys. – informuje Beata Klimek, prezydent miasta. Zlokalizowany obok Stadionu Miejskiego parking ma zachęcać

mieszkańców do pozostawienia tam samochodu i kontynuowania podróży autobusem lub rowerem. - W ramach tego projektu Miejski Zakład Komunikacji zakupi autobusy niskoemisyjne oraz elektryczne. W ten sposób, rezygnując z jazdy samochodem, przyczynimy się do poprawy jakości powietrza w naszym mieście – dodaje prezydent. W projekcie zaplanowano także powstanie dwóch stacji roweru miejskiego. Jedna z nich usytuowana zostanie przy parkingu buforowym. Druga ulokowana będzie w okolicy dworca kolejowego. Sieć ma być rozbudowywana dzięki funduszom zewnętrznym.

Zanieczyszczenia zneutralizowane

W Ostrowie Wielkopolskim długo rozmawiano o zanieczyszczeniu wody na Piaskach. Po niezbędnych oględzinach i pobraniu próbek przeprowadzono działania neutralizujące i natleniające na zbiorniku Piaski-Szczygliczka. W poniedziałek, 13 marca do Urzędu Miejskiego wpłynęło pismo Miejskiego Zakładu Zieleni informujące o zanieczyszczeniach dopływających rowem doprowadzającym wodę do zbiornika Piaski-Szczygliczka. Tego samego dnia Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami skontrolował jedną z firm, która ma zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych z terenu miasta. W trakcie kontroli okazało się, że część materiału dowodowego w sprawie została zatrzymana przez policję. Miejski Zakład Zieleni w porozumieniu z prof. Stanisławem Podsiadłowskim z Uniwersytetu Przy-

5

W skrócie: OSTRÓW W PROGRAMIE ELEKTROMOBILNOŚCI Ostrów Wielkopolski przystąpił do Programu Rozwoju Elektromobilności w Polsce. List intencyjny został podpisany w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie. Listy intencyjne zostały podpisane pomiędzy 41. samorządami, a Ministerstwem Rozwoju, Ministerstwem Energii, Polskim Funduszem Rozwoju, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Sygnatariusze porozumienia reprezentują niemal 45 proc. taboru autobusowego w Polsce. W przedsięwzięcie zaangażowany jest także Związek Miast Polskich. - Ostrów zyska możliwość partycypacji w kosztach rozbudowy systemu elektromobilności przede wszystkim przez zakup pojazdów, ale również poprzez budowę sieci ładowania tych pojazdów – mówi Jakub Szczurek, zastępca prezydenta.

KOLOROWE DYWANY KWIATÓW Bordowe, granatowe, białe, a także żółte bratki upiększą nasze miasto. Wiosenne nasadzenia kwiatów rozpoczęły się w pierwszy dzień wiosny na Placu Kilińskiego i Placu Bankowym. W sumie w tych dwóch miejscach posadzonych zostanie ponad 9500 sadzonek. Na ostrowskich skwerach, parkach i ulicach wkrótce pojawią się kolejne kolorowe dywany kwiatów. W dalszym ciągu rabaty będą sadzone na Placu 23 Stycznia, Placu Rowińskiego, skwerze Krotoszyńskim, a także na ulicach: Chopina, Powstańców Wielkopolskich i Grabowskiej. Pojemniki i donice z kwiatami ustawione zostaną przy: Paderewskiego, Starotargowej, Partyzanckiej, Kościuszki, Chopina, Gimnazjalnej, Wolności, Głogowskiej oraz w okolicach Banku Ochrony Środowiska. Gazony ogrodowe pomogą uatrakcyjnić Rynek, Parki Miejski i 3. Maja. Donice stojące pojawią się na ulicach: Głogowskiej, Wrocławskiej i Wojska Polskiego. Kwietnik kaskadowy z kwiatami postawiony zostanie na ulicy Kolejowej. Powierzchnia, która zostanie ozdobiona kwiatami wynosi ponad 1000 metrów kwadratowych.

POZIMOWE PORZĄDKOWANIE

Zbiornik został już oczyszczony.

rodniczego w Poznaniu, rozpoczął działania mające poprawić stan wody w zbiorniku. Do wody wprowadzony został PIX 113 oraz chlorek magnezu, aby zneutralizować niepożądane substancje.

- Wszystko wskazuje na to, że przeprowadzone zabiegi odniosły skutek i kąpielisko w okresie letnim będzie mogło funkcjonować - mówi Wojciech Białas, prezes Miejskiego Zakładu Zieleni.

W połowie lutego Miejski Zakład Zieleni w Ostrowie Wielkopolskim przystąpił do prac pozimowego sprzątania parków, skwerów i zieleńców na terenie miasta. Przy porządkowaniu terenów zielonych pracowało 25 osób. - Uporządkowaliśmy Park Miejski i Park Marcinkowskiego. Oprócz tego przystąpiliśmy do pozimowego sprzątania chodników – wyjaśnia prezes MZZ Wojciech Białas. Jak podkreśla prezes Miejskiego Zakładu Zielni, przy akcji porządkowania chodników, poza pracownikami spółki, pracuje też zamiatarka, gdyż zanieczyszczenia mocno przylegają do powierzchni i wymagają przejazdu maszyny czyszczącej.


6

INFORMACJE

Przetarg na ostrowskie lodowisko ogłoszony

Miasto ogłosiło przetarg na budowę hali lodowiska w ostrowskim Parku 600-lecia. Powstanie tu tafla o powierzchni 900 m2, która wykorzystywana będzie sezonowo podczas zimnych miesięcy. W pozostałe, obiekt zamieniany będzie w rolkowisko. Koniec prac budowlanych zaplanowano na listopad tego roku. Ściany hali wykonane będą z powłoki namiotowej obustronnie powlekanej PCV i lakierowanej, co zapewni jej odporność na ogień. - Tafla lodowiska będzie mieć wymiar 20 x 45 metrów. Odpowiednie jej chłodzenie zapewni agregat z modułem hydraulicznym. Wokół zamontowane zostaną samoprzymarzalne bandy wykonane ze stali cynkowanej wyłożone białą płytą z tworzywa, z żółtą płytą odbojową i niebieską poręczą - z furtkami i bramami – wymienia Jakub Szczurek, zastępca prezydenta Ostrowa. Furtki powstaną z przeznaczeniem dla łyżwiarzy, natomiast brama konieczna jest dla przejazdu rolby – maszyny do pielęgnacji tafli lodowiska. Do wysokości 3 metrów ściany posiadać będą możliwość ich podciągnięcia, co pozwoli na otwarcie obiektu w okresie letnim. - Lodowisko usytuowane będzie pomiędzy placem zabaw i siłownią zewnętrzną a skateparkiem. Obok znajduje się również „Orlik”. Lodowisko będzie

kolejnym, bardzo atrakcyjnym elementem bazy sportowo – rekreacyjnej, która powstaje na tym terenie. Chcemy, by z tego miejsca można było korzystać przez cały rok. Zimą będzie to profesjonalne lodowisko o powierzchni 900 m2, w ciepłe miesiące natomiast będzie można jeździć tu na rolkach – przekonuje Beata Klimek, prezydent miasta. Poza halą lodowiska powstanie tu także murowana część szatniowo – socjalna. Budynek ostrowskiego lodowiska wyposażony będzie w elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tego typu obiektu. - Zamontowana zostanie tu m.in. suszarka na 48 par butów, do tego regały na blisko 300 łyżew, a także stanowisko do ostrzenia płóz łyżew. Przy lodowisku ustawiona będzie teleskopowa trzyrzędowa trybuna. Będą tu również szafki przebieralni, a w holu staną krzesła i stoliki. Zakupimy też nowe łyżwy, które będzie można na miejscy wypożyczyć. Z myślą o najmłodszych znajda się tu

Lodowisko w Ostrowie ma zostać otwarte w grudniu br.

specjalne chodziki umożliwiające naukę jazdy na łyżwach. Będzie to w pełni wyposażone, nowoczesne lodowisko – zapewnia prezydent miasta. W obiekcie zamontowane zostanie nagłośnienie, a dla bezpieczeństwa użytkowników - kamery monitoringu.

Toalety dostosowane będą do potrzeb osób niepełnosprawnych. Znajdzie się tam również naścienny przewijak dla niemowląt. Zwycięzca przetargu zagospodaruje także teren wokół lodowiska. Termin zakończenia prac zaplanowano na koniec listopada tego roku.

Ostrowskie Centrum Kultury zaprasza

wszyscy

,

spiewamy na

rockowo 30. międzynarodowy przegląd 7-9 kwietnia 2017


GOSPODARKA

NR 3 (14) | MARZEC 2017 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

RZZO

7

IGŁY, STRZYKAWKI ODDAJ ZA DARMO DO PSZOK

Zdechłe zwierzęta na taśmie sortowniczej

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim przyjmuje odpady komunalne z terenu zamieszkałego przez mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego oraz 21 gmin z 4 powiatów: ostrowskiego, ostrzeszowskiego, krotoszyńskiego oraz pleszewskiego.

W ostatnim czaie na taśmie sortowniczej wśród odpadów pojawiają się także padłe zwierzęta.

Odpady komunalne dostarczane do zakładu poddawane są obróbce mechanicznej oraz biologicznej. Niestety bardzo często w odpadach komunalnych trafiających do RZZO pojawiają się takie, które nie powinny się tam znaleźć. Są to przede wszystkim: igły, wenflony i inne odpady medyczne, które w ostatnich 3 latach spowodowały aż 8 zakłuć pracowników MZO oraz RZZO. Ostatnio pojawiły się także padłe zwierzęta, które powinny być w legalny sposób zutylizowane, a które są wrzucane do zmieszanych odpadów komunalnych. - Jest to coraz większy problemem dla pracowników RZZO - mówi Andrzej Strykowski, prezes RZZO. - Padłe zwierzęta stwarzają zagrożenie biologiczne. Pracujący na linii sortowniczej znajdują zwierzęta, które nierzadko są w stanie zaawansowanego rozkładu. W związku z powyższym spółka przypomina mieszkańcom:

■ w przypadku: NZOZ-ów, gabinetów lekarskich, kosmetycznych, studiów tatuażu i innych punktów medycznych świadczących usługi w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz gabinetów weterynaryjnych, należy podpisać stosowną umowę na odbiór odpadów medycznych lub weterynaryjnych, którą można zawrzeć z MZO. ■ w ramach podpisanej umowy istnieje możliwość zakupu stosownych pojemników jednorazowych typu klinix-box przeznaczonych na odpady medyczne i weterynaryjne o ostrych końcach i krawędziach (np. igły, strzykawki). Taki pojemnik powinni posiadać także pacjenci, którzy sami używają nakłuwaczy oraz przyjmują leki w postaci iniekcji w domach. Pojemnik, w którym są zużyte igły, mieszkaniec może oddać bezpłatnie do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). ■ w zależności od potrzeb klien-

tów, MZO oferuje pojemniki o różnej pojemności: 0,2 l; 0,7 l; 1,0 l; 2,0 l; 3,5 l; 5,0 l; 10,0 l (w cenie od 1,90 zł za pojemnik o pojemności 0,2 l do 5,50 zł za pojemnik o pojemności 10,0 l; są to ceny netto do których doliczyć podatek VAT 23 proc.). ■ w przypadku, gdy zdechnie zwierzę domowe (np. pies, kot, chomik, świnka morska czy inne zwierzę domowe tj. trzymane przez człowieka w domu np. dla towarzystwa) właściciel powinien skontaktować się z firmą zajmująca się odbiorem i transportem do utylizacji zwłok zwierzęcych celem odbioru martwego zwierzęcia. MZO w swojej ofercie świadczy tego typu usługę. Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem telefonu (62) 737-20-12. Po zgłoszeniu odbioru padłego zwierzęcia, ustalony jest termin jego odbioru. Koszt odbioru i transportu do utylizacji zwłok zwierzęcia domowego na terenie Ostrowa wynosi 59,40 zł brutto.

MZO WYRÓŻNIONE RUBINOWYM HIT-em

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. został jednym z laureatów w XXII Konkursie Gospodarczo - Samorządowym HIT Regionów.

Kapituła konkursu przyznała ZOiGO MZO S.A. tytuł Rubinowy HIT 2016 z dwiema gwiazdami za modelowe działania przedsiębiorstwa w zakresie edukacji ekologicznej społeczności lokalnej. Ostrowska spółka od 2007 roku zajmuje się edukacją ekologiczną wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Rozwijanie i kształtowanie umiejętności segregowania odpadów to nadrzędny cel edukacji. Organizowane akcje proekologiczne spotykają się z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Ostrowa oraz okolic. Warto dodać, że konkurs jest organizowany od połowy lat 90., a jego nadrzędnym celem jest coroczne wyłanianie i promocja szczególnie cennych dokonań rynkowych, samorządowych i ekologicznych. Kapituły dwóch województw - lubuskiego i wielkopolskiego - Konkursu Gospodarczo-Samorządowego HIT Regionów przyjęły do XXII edycji w siedmiu kategoriach, łącznie 184 zgłoszenia. Po zapoznaniu się z opisem zgłoszeń i dołączoną do nich dokumentacją kapituły zakwalifikowały 76 zgłoszeń spełniających wymagania regulaminowe. Spośród nich wybrano zwycięzców konkursu.

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka 138 tel: 62 733 81 30 Dział Sprzedaży: tel. 62 735-35-63 www: www.mzo.com.pl e-mail: mzo@mzo.com.pl


8

GOSPODARKA

MZGM PRZYJAZNY PROGRAM „DLA SYSTEMATYCZNYCH”

Kolejny blok pod dachem

Już trzeci blok z programu „Dla systematycznych” nabiera realnych kształtów. Budynek będzie gotowy we wrześniu br.

Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Termin oddania mieszkań lokatorom jest niezagrożony.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Kościuszki 14

Tel.: (62) 738 70 90, www: www.mzgm.pl e-mail: mzgm@mzgm.pl

W ramach Ostrowskiego Przyjaznego Programu „Dla systematycznych”, którego inwestorem jest Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Ostrowie, powstaje kolejnych 16 mieszkań. Budynek przy ul. Klasztornej 14 będzie gotowy we wrześniu 2017 roku. Będą w nim mieszkania o następujących powierzchniach: dwa lokale jednopokojowe ok. 36 m2, jedenaście lokali dwupokojowych 41,7 - 47,9 m2 i trzy lokale trzypokojowe 57,5 - 60,0 m2. Budynek, podobnie jak poprzednie dwa, będzie podpiwniczony, a każde mieszkanie będzie posiadało balkon. Poza tym, mieszkana zostaną wyposażone w elektryczną kuchenkę indukcyjną czteropalnikową oraz instalacje: elektryczną, multimedialną, centralnego ogrzewania i wodnokanalizacyjną. - Uwzględniając głosy dotychczasowych najemców, doposażenie lokali w okładziny zewnętrzne posadzek, płytki ścienne w łazience oraz urządzenia i armaturę sanitarną pozostawiamy w gestii lokatorów,

aby mogli urządzić mieszkanie według swoich upodobań - mówi Ryszard Wiśniewski, prezes MZGM w Ostrowie. Blok realizowany jest ze środków MZGM oraz zewnętrznych źródeł finansowania. Cały program adresowany jest dla osób do 40. roku życia, które zainteresowane są nabyciem mieszkania własnościowego w systemie ratalnym. Mieszkańcy podpiszą z ostrowską spółką dwie umowy: pierwszą, najmu lokalu na czas nieograniczony oraz drugą notarialną umowę przedwstępną sprzedaży lokalu, która jest przyrzeczeniem, że sprzedaż lokalu może nastąpić nie później niż po 30. latach i nie wcześniej niż po 15. latach od dnia zawarcia umowy. - To program dla młodych ludzi, którzy nie mogą liczyć na zakup mieszkania na wolnym rynku, bo nie spełniają warunków stawianych przez banki przy uzyskaniu kredytu - dodaje prezez MZGM. - Dodatkowo, na czas doposażania mieszkań przez lokatorów, nie dłuższy jednak niż dwa

miesiące od przekazania lokalu, najemcy zwolnieni będą z opłat czynszowych. Przypominamy, że program adresowany jest do małżeństw z dziećmi, małżeństw bezdzietnych, osób samotnie wychowujących dzieci, osób samotnych. Jedno mieszkanie w każdym bloku jest przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej. Aby przystąpić do programu przynajmniej jedna z osób zgłoszonych do zamieszkania w lokalu musi być zameldowana w Ostrowie minimum 5 lat. Na dzień składania wniosku żaden z wnioskodawców nie może mieć ukończonych 40 lat. Ważne też jest kryterium dochodowe. Średni miesięczny dochód netto na jedną osobę w prowadzonym wspólnie gospodarstwie domowym, w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, musi być wyższy, niż kwota netto najniższej emerytury (wg danych publikowanych przez GUS 1 marca każdego roku) i nie wyższy, niż 3 krotność najniższej emerytury netto.


GOSPODARKA

NR 3 (14) | MARZEC 2017 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

9

OZC

ZMNIEJSZONO O KILKA PROCENT STRATY PRZY PRZESYLE CIEPŁA

Sezon bez awarii sieci ciepłowniczej

Po raz pierwszy od wielu lat, tegoroczny sezon grzewczy minął bez awarii w sieci ciepłowniczej. Wprawdzie do zakończenia ogrzewania pozostało jeszcze kilkadziesiąt dni, ale obecnie mamy już wiosnę i można wstępnie podsumować mijający okres. Zima 2016/2017 była najchłodniejsza od 5 lat. Sytuacja ta powodowała znaczące obciążenie cieplne sieci ciepłowniczych. Utrzymujące się przez dłuższy okres temperatury w styczniu w okolicach -15° C wymagały utrzymania temperatury wody grzewczej powyżej 100° C i pracy pompowni z maksymalną wydajnością powyżej 1200 ton/godzinę. Jednak pomimo tych skrajnych temperatur (najniższa temperatura wynosiła -18° C), poczynione w ubiegłym roku prace przygotowawcze do sezonu jesienno-zimowego spowodowały brak przerw w pracy systemu. - W 2016 roku rozpoczęliśmy bowiem kompleksową wymianę najbardziej zdewastowanych i skorodowanych odcinków istniejącej sieci ciepłowniczej - mówi Marian Kupijaj, prezes Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego w Ostrowie. - W ramach tej wymiany wykryliśmy dwa stałe wycieki wody sieciowej oraz zli-

BIOMASA ZE SKLEJKI-EKO WRACA DO OZC

Spółka Sklejka - Eko wygrała przetarg nieograniczony na dostawę biomasy w okresie od maja 2017 roku do końca 2018 roku. Oznacza to, że po ponad rocznej przerwie wraca z dostawą tego surowca do ostrowskiej kotłowni. Jest to bardzo dobra informacja dla odbiorców ciepła w Ostrowie Wielkopolskim, gdyż biomasa wytwarzana w procesie produkcji sklejki jest bardzo dobrej jakości, a złożona oferta była atrakcyjna cenowo.

Wymiana przepustnic na głównych rozdzielaczach kotłowych.

kwidowaliśmy część komór zalewanych wodą podskórną i opadową. Wszystkie wyżej wymienione działania wraz z wprowadzaniem zdalnego sterowania węzłami przyczyniły się też do znaczącej poprawy hydrauliki sieci i zmniejszenia o kilka procent strat na przesyle. W wyniku tych działań, pomimo ostrej zimy, nie było włączeń gazowej kotłowni szczytowej przy ulicy Wrocławskiej, gdyż kotłow-

nia przy ulicy Grunwaldzkiej posiadała wystarczającą moc. W roku bieżącym prace związane z wymianą sieci ciepłowniczych będą kontynuowane na jeszcze większą skalę niż w roku ubiegłym. - Między innymi wymienimy sieci cieplne w rejonach: Śmigielskiego i Majakowskiego, Piastowskiej i Prostej, Mertki i Broniewskiego, Kościuszki i Kantaka - dodaje prezes OZC.

Luty najzimniejszym miesiącem od 5 lat W poprzednim wydaniu gazety informowaliśmy o najchłodniejszej zimie od 5 lat. Po zimnym grudniu i styczniu kontynuacja

tego zjawiska była również w lutym. Średnia temperatura lutego 2017 roku wyniosła 0,9 C. W analogicznym okresie w lutym 2016

było 4,3 C, w roku 2015 2,2 C, a w roku 2014 aż 4,7 C. Czy to potwierdza tezę o ociepleniu klimatu?

OSTROWSKI ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY S.A.

ul. Wysocka 57 63-400 Ostrów Wielkopolski, Pogotowie ciepłownicze: tel. 993 www: www.ozcsa.pl, e-mail: ozc@ozcsa.pl


10

GOSPODARKA

MZK

W AUTOBUSIE DOŁADUJESZ TELEFON I SKORZYSTASZ Z WI-FI

Kolejne Solarisy w taborze MZK

KWIATY DLA PASAŻEREK OD PRACOWNIKÓW MZK

- Myślimy o naszych pasażerkach i chcemy, by w autobusach MZK czuły się jak najlepiej mówi Bartosz Ziółkowski, prezes ostrowskiej spółki. - Stąd pomysł na taką akcję. Życzymy naszym paniom pomyślności i radości na co dzień. Oczywiście zapraszam do korzystania z miejskiej komunikacji. Akcja spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem podróżnych. Panie były bardzo zaskoczone i chętnie przyjmowały te symboliczne wyrazy sympatii. - To bardzo miła niespodzianka, kiedy po wejściu do autobusu podszedł do mnie elegancki pan z bardzo ładnym kwiatkiem. My, kobiety bardzo lubimy je otrzymywać. Było mi tym bardziej miło. Więcej takich akcji - podsumowała jedna z pasażerek.

To jednak nie koniec tegorocznych przetargów. 8 marca br. spółka przyjęła ofertę firmy Solaris Bus & Coach S.A. na zakup trzech kolejnych autobusów Solaris Urbino 12, tym razem z silnikami diesla spełniającymi restrykcyjną normę emisji zanieczyszczeń Euro 6. Do przetargu ogłoszonego przez MZK zgłosiła się jedna firma - polski Solaris. Oferta, którą przedstawiło przedsiębiorstwo z Bolechowa, opiewała na 3 387 420 złotych. Tak, jak w przypadku autobusów elektrycznych, 85 procent kwoty, którą spółka wyda na zakup Solaris Urbino 12 pochodzi z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. To część wspólnego projektu Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski, MZK S.A. oraz spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe. Dotyczy on unowocześnienia transportu miejskiego i innych działań pozwalających na zmniejszenie zanieczyszczenia ostrowskiego powietrza. 12-metrowe, niskopodłogowe autobusy będą mieć minimum 75 miejsc, w tym co najmniej 24 siedzących o pełnowymiarowych fotelach pasażerskich oraz minimum 5 miejsc siedzących dostępnych z poziomu niskiej podłogi. - Dobrze się stało, że do obu przetargów zgłosiła się ta sama

Fot.: Solaris Bus & Coach S.A.

Pracownicy Miejskiego Zakładu Komunikacji, 8 marca, wręczali kwiaty paniom, które podróżowały ostrowskimi autobusami. W ten sposób spółka MZK symbolicznie uhonorowała swoje pasażerki z okazji ich święta.

Miejski Zakład Komunikacji w Ostrowie, 27 lutego br., rozstrzygnął przetarg na dostawę czterech autobusów z napędem elektrycznym wraz z dedykowanym systemem ładowania baterii trakcyjnych za pośrednictwem złącza plug - in.

Tak wyglądają najnowsze Solarisy Urbino 12 IV generacj.

firma z tym samym modelem autobusu - mówi Bartosz Ziółkowski, prezes MZK. - Oznacza to, że po ostrowskich ulicach poruszać się będzie siedem jednakowo wyglądających pojazdów, różniących się jedynie sposobem ich napędzania. Solaris Urbino 12 to nowoczesny wygląd, ale i bezpieczeństwo oraz komfort dla pasażerów. Kolorystyka Solarisów odpowiadać będzie barwom wykorzystanym w miejskim logo. Urbino 12 z silnikiem diesla spełnia normę Euro 6. - Oznacza to, że silniki te emitują niewielką ilość zanieczyszczeń Fot.: Solaris Bus & Coach S.A.

Miejski Zakład Komunikacji S.A. ul. Lotnicza 30, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. 62 73 76 110, fax. 62 58 45 008 www: www.mzk-ostrow.com.pl e-mail: sekretariat@mzk-ostrow.com.pl fb.com/MZK Ostrów Wielkopolski S.A.

Już wkrótce nowe autobusy pojawią się na ulicach Ostrowa.

przy jego eksploatacji - dodaje prezes MZK. - Są zatem przyjazne środowisku. Zastąpią one nasze najstarsze, najbardziej wyeksploatowane pojazdy. Nowe Solarisy zostaną przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Będą tu dwa miejsca na wózki inwalidzkie z pasami bezpieczeństwa, funkcja „przyklęku”, czyli obniżania podłogi przy podjeździe na przystanek, wysuwana rampa dla wózków inwalidzkich oraz dziecięcych, a także przyciski „STOP” oznaczone brajlem. Podczas jazdy będzie można doładować telefon, a także skorzystać z darmowego Wi-Fi. Pojazdy będą również wyposażone w dwa wewnętrzne monitory oraz monitoring. - Nowymi autobusami pragniemy zachęcić do korzystania z miejskiej komunikacji - mówi Janusz Marczak, wiceprezes spółki MZK. - Ma to także na celu zmniejszenie ruchu samochodowego na terenie miasta, co może mieć przełożenie na jakość ostrowskiego powietrza. Nowe autobusy pojawią się na ostrowskich ulicach oraz gminach, które zawarły porozumienia międzygminne z Miastem Ostrów Wielkopolski, w sierpniu tego roku.


GOSPODARKA

NR 3 (14) | MARZEC 2017 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

11

WODKAN MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA OBIEKTACH WODKAN S.A.

Wodkan oszczędza energię elektryczną

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. mając na uwadze działania w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej realizuje szereg zadań modernizacyjnych w eksploatowanych urządzeniach i instalacjach mających wpływ na ograniczenie zużycia energii elektrycznej.

Dzięki modernizacji oświetlenia w Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie spółka Wodkan zaoszczędzi na zużyciu energii rocznie przeszło 10 tysięcy złotych.

Jednym z obszarów mających wpływ na poprawę efektywności energetycznej jest rozpoczęta przez spółkę w 2016 roku kilkuetapowa modernizacja oświetlenia zewnętrznego, Modernizacja polegać ma na wymianie przestarzałych, nieefektywnych, zużywających zbyt wiele energii, wymagających intensywnej konserwacji i nie spełniających norm opraw oświetleniowych z lampami sodowymi i rtęciowymi. Prócz kryterium ekonomicznego wzięto pod uwagę także inne parametry - szczególnie w zastosowaniach przemysłowych. W wielu przypadkach oprawy muszą być odporne na ekstremalne warunki: kurz, skrajne temperatury, wilgoć i drgania. Powinny przy tym zapewniać bezawaryjne działanie po wielu latach nieprzerwanego funkcjonowania. Dlatego przy modernizacji oświetlenia zewnętrznego zastosowano oprawy z lampami typu URBINO LED ED produkcji LUG Light Factory Sp. z o.o. Zielona Góra. Ich światło jest barwy neutralnej, białej, przez co bardziej przyjazne dla ludzkiego oka, a do tego nie emitują promieniowania UV i podczerwonego. Światło LED lepiej też oddaje kolory i wyraźniej oświetla ludzi, co jest przydatne dla kierowców. Jego zalety widać też w przypadku kamer monitoringu. Lampy uliczne LED pozwalają

zaoszczędzić energię elektryczną. Szacuje się, że najwyższej jakości diody są nawet dziesięciokrotnie bardziej wydajne, niż standardowe żarówki. Żywotność lampy LED szacowana jest na 60 000 godzin, co wystarcza na około 10 lat świecenia. Priorytetowymi celami modernizacji oświetlenia są: dostosowa-

Korzyści modernizacji oświetlenia zewnętrznego: ■ zmniejszenie kosztów eks■ ■ ■ ■

ploatacji systemów oświetleniowych, zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej, zwiększenie bezpieczeństwa, dostosowanie mocy oświetlenia do indywidualnych parametrów jezdni, terenu, obniżenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery,

nie jakości światła do przestrzeni, obniżenie kosztów zużycia energii oraz wykonanie oświetlania przyjaznego dla środowiska. W pierwszym etapie zrealizowano modernizacje na Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie, gdzie wymieniono 38 sztuk opraw, co spowoduje zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o około 24 tysiące kWh w ciągu roku. Roczne oszczędności

wyniosą przeszło 10 tysięcy zł. Zakłada się, że przeprowadzona inwestycja zwróci się w ciągu 2,8 roku. W drugim etapie przeprowadzono modernizacje na Stacji Uzdatniania Wody. Tu wymieniono 31 sztuk opraw, co spowoduje zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o około 19 tysięcy kWh w ciągu roku. Roczne oszczędności wyniosą przeszło 8 tysięcy zł. Czas zwrotu przeprowadzonej inwestycji to około 3 lata. W tym roku zrealizowany zostanie trzeci etap modernizacji oświetlenia na Przepompowni Ścieków przy ul. Gdańskiej. Wymienionych zostanie 39 sztuk opraw, co umniejszy zużycie energii elektrycznej w ciągu roku o 29 tysięcy kWh. Roczne oszczędności wyniosą przeszło 12 tysięcy zł. Czas zwrotu przeprowadzonej inwestycji zakłada się na około 2,5 roku. Dzięki wprowadzonym zmianom wyżej wymienione obiekty stały się nowocześniejsze i bezpieczniejsze dla użytkowników. Warto zaznaczyć, że fundusze przeznaczone na modernizację oświetlenia zwracają się w 100 proc. w przeciągu kilku lat. Jest to prosta kalkulacja, którą wylicza się na podstawie konkretnej inwestycji. Oprócz korzyści finansowych, warto mieć na uwadze również ogromne zyski społeczne oraz ekologiczne.

WODKAN INWESTUJE WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. cały czas prowadzi na terenie miasta liczne inwestycje. Część zadań udało się już zakończyć, a część jest nadal w trakcie realizacji. Ostatnio zrealizowano zadania to: wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Ostrowie Wielkopolskim w ul. Zana. Umowa obejmowała wykonanie robót budowlanych polegających na: wykonaniu wymiany sieci wodociągowej z rur żeliwnych średnicy 100mm na rury PEHD PE100 PN10 średnicy 110mm - długość 198m, wykonanie wymiany istniejących przyłączy wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych na rury PEHD 40mm, 5 sztuk - długość 84,1m oraz wykonanie nowych przyłączy wodociągowych z rur PE 40mm, 2 sztuk - długość 19,8m. Zakończone zostały również prace przy budowie sieci wodociągowej w ul. Os. Leśne, Do tych znajdujących się w trakcie realizacji zaliczyć należy: budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Radłowskiej, gdzie zakres umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na: wykonaniu kanalizacji sanitarnej z rur PVC kielichowych o średnicy 200mm - długość 118,9m, wykonaniu wyprowadzeń kanalizacyjnych z rur PVC o średnicy 160mm, od kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości, zakończonych korkiem - sztuk 5 o łącznej długości 20,7m. Prace trwają również przy przebudowie sieci wodociągowej w Ostrowie w ulicy Dwernickiego. Tu zakres umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na: przebudowie rurociągu wodociągowego z rur żeliwnych dn 150mm i 100mm na rury PEHD PE100 PN 10, a w przypadku metod bezwykopowych na rury PEHD RC100 SDR17 o średnicy: DN 160mm o długości 65,0 m i DN 110mm o długości 145,0 m. Roboty nadal prowadzone są: przy budowie przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych przy ulicy Nowa Krępa nr 25 i 27, ul. Godebskiego 14 i 16, ul. Klasztorna 47 i 49, ul. Kaliska 46, 46a i 48, ul. Grabowska 60, ul. Wiejska 10 i 12, ul. Rejtana 97, ul. ks. Skorupki 10, 12, 51 i 51a; przy wymianie rurociągu wodociągowego wraz z budową, przebudową i przełączeniem istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Świerkowej i Wrzosowej; przy budowie sieci kanalizacji sanitarne i wodociągowej w ul. Jankowskiego; przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jarzębinowej; przy budowie sieci wodociągowej w rejonie ul. Rąbczyńskiej oraz przy renowacji bezwykopkowej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowa Krępa. WODKAN S.A. 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Partyzancka 27 Biuro Obsługi Klienta: tel. 62 738 77 30, tel. 62 738 77 37 www: www.wodkan.com.pl e-mail: biuro@wodkan.com.pl


12

GOSPODARKA


GOSPODARKA

NR 3 (14) | MARZEC 2017 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

13

NOWA KOSTKA BRUKOWA I KANAŁ DESZCZOWY

Trwa modernizacja targowiska W marcu, na terenie Targowiska Miejskiego przy ulicy Głogowskiej w Ostrowie Wielkopolskim, ruszyły prace modernizacyjne. Na części placu targowego starą trylinkę zastąpi kostka brukowa. Miejskie Targowisko, po wykonaniu prac, zyska efektowny wygląd. - Chcemy, by mieszkańcy robiący zakupy na targowisku, mieli ku temu coraz lepsze warunki - mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa. - Z powodu wielu zniszczeń i nierówności, nawierzchnia przy ulicy Głogowskiej wymaga kompleksowych działań. Trzeba pamiętać, że zakupy robią tam głównie starsi mieszkańcy naszego miasta. Oprócz wymiany zniszczonej trylinki na kostkę brukową, będzie również wykonany kanał deszczowy powodujący lepsze odprowadzenie deszczówki. - Handlujący na ostrowskim targowisku sygnalizowali nam problem z odprowadzaniem wody deszczowej z tego terenu, co uniemożliwiało nieraz prowadzenie sprzedaży. Prowadzone prace mają na celu poprawę tej sytuacji - tłumaczy prezydent miasta. Po ukończeniu pierwszego etapu

realizowany będzie kolejny, w innej części placu targowego, o podobnej powierzchni. - Chcemy, by realizowana inwestycja zakończona została pod koniec marca, aby ze względu na święta, handlowcy mogli spokojnie powrócić na swoje miejsca. Na czas remontu zostały im wyznaczone miejsca handlowe w innym miejscu - mówi Ewa Psztyr, prezes Targowisk Miejskich S.A. w Ostrowie Wielkopolskim. W sumie wymienionych zostanie ponad 1000 metrów kwadratowych starej nawierzchni. Koszt inwestycji wynosi prawie 150 tys. złotych. Przypomnijmy, że w zeszłym roku zmodernizowano zieleniak przy ulicy Tomczeka. W tym roku planowana jest modernizacja zieleniaka przy ulicy Konopnickiej. - Spółka posiada już pozwolenie na budowę - mówi Beata Klimek. - Projekt modernizacji zieleniaka przy Konopnickiej przewiduje wykonanie bardzo podobnej, oświetlonej wiaty handlowej

Trwają prace remontowe na targowisku przy ulicy Głogowskiej.

wraz ze stołami, toaletą oraz nową nawierzchnią z kostki brukowej, oczywiście wraz z niezbędną infrastrukturą. Wizerunkowo oba projekty są przygotowane w podobnej wersji techniczno -

konstrukcyjnej oraz kolorystyce. Przetarg ogłoszony zostanie wiosną tego roku, a już jesienią okoliczni mieszkańcy będą mogli się cieszyć z zakończenia kolejnej inwestycji.


14

INFORMACJE

TELEFONY ALARMOWE

Zaprasza mieszkańców osiedla na zebranie sprawozdawcze za 2016r.

POGOTOWIE RATUNKOWE tel. alarmowy- tel. 999

Zebranie odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2017 roku o godz. 17.00 w auli Gimnazjum Nr 1 przy ul. Wrocławskiej 51. W zebraniu uczestniczyć będą prezydent miasta, przedstawiciele instytucji komunalnych i gospodarczych, policji, straży miejskiej, spółdzielni mieszkaniowej.

MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO tel. 62 738 89 40, 62 738 89 46

Serdecznie zapraszamy Rada osiedla Nr 11

POLICJA tel. 997 Komenda Powiatowa Policji sekretariat: tel. 62 737 72 10, centrala: 62 737 72 00 STRAŻ MIEJSKA ul. Kościuszki 12a sekretariat tel. 62 738 89 43 dyżurny: tel. 62 738 89 40 STRAŻ POŻARNA tel. 998 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej tel. 62 332 42 90 POGOTOWIE ENERGETYCZNE tel. 991 POGOTOWIE GAZOWE tel. 992 Zakład Gazowniczy tel. 62 737 99 80

Ostrów Informator Miejski dostarczany jest do domów i mieszkań, ale można go także odebrać w czterech punktach na terenie miasta: ■ Referat Obsługi Mieszkańców Urzędu Miej■ COK WODKAN, ul. Asnyka 8 skiego w Ostrowie (parter), al. Powstańców ■ Ostrowski Park Przemysłowy, Wielkopolskich 18 ul. Wrocławska 93F ■ COK WODKAN, ul. Partyzancka 27 ■ Galeria Ostrovia, ul. Kaliska 120

POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE tel. 994 tel. 62 738 77 12 POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE tel. 993 tel. 62 735 86 30 POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW tel. 62 737 84 29 URZĄD SKARBOWY tel. 62 59 55 100 URZĄD MIEJSKI tel. 62 58 22 400 tel. 62 591 78 88

Adres redakcji ul. Wrocławska 93F 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. 62 720 47 62, kom. 724 717 771 e-mail: redakcja@opp-ostrow.pl www.opp-ostrow.pl www.fb.com/oppostrow Redaktor naczelny Mikołaj Kostka

Wydawca Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. Druk POLSKA PRESS Sp. z o.o. Drukarnia Wrocław, ul. Kolejowa 7 Nakład: 30 000 Redakcja nie odpowiada za treść reklam, tekstów promocyjnych oraz listów.


SPORT

NR 3 (14) | MARZEC 2017 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

15

41. BIEG PIASTÓW

Blisko 120 biegaczy z Ostrowa i okolic biegało w Jakuszycach Blisko 120 biegaczy z Ostrowa oraz okolic wystartowało w 41. Biegu Piastów w Jakuszycach. Były to także mistrzostwa Ostrowa oraz powiatu ostrowskiego w tej dyscyplinie sportu.

Do biegania na nartach ostrowian zaraził Bogusław Wawrzyniak, nauczyciel wychowania fizycznego. To on już od ponad 30 lat startuje w Biegu Piastów. Z czasem zaczął zarażać tym sportem innych. Dziś jak sam mówi, w Ostrowie i okolicy, biegi narciarskie uprawia blisko 300 osób. - Pierwszy raz w Biegu Piastów startowałem dokładnie 33 lata temu mówi Bogusław Wawrzyniak. - Dziś

z przyjemnością patrzę, jak w biegu tym startuje blisko 120 biegaczy z naszego regionu. Mogę śmiało stwierdzić, że taką ilością startujących w tym biegu nie może chyba pochwalić się żadne inne miasto w Polsce. W biegu na 50 km techniką klasyczną z ostrowian najlepszy okazał się Szymon Główczak, który ukończył Bieg Piastów na 97 miejscu, a w klasyfikacji mistrzostw Ostrowa i po-

wiatu zajął 1 miejsce. Drugi sklasyfikowany został Bogusław Wawrzyniak (277 w Biegu Piastów), a trzeci Marek Nadachowski (290). Natomiast bieg na 30 km techniką dowolną wygrał Bogusław Wawrzyniak (99 w Biegu Piastów), przed Patrykiem Woźniakiem (118) i Markiem Nadachowskim (119). A oto wyniki pozostałych biegów: 25 km techniką klasyczną - 1. Szy-

mon Główczak (61), 2. Bogusław Wawrzyniak (105), Patryk Woźniak (166); 16 km techniką klasyczną: 1. Wojciech Pastuszak (92), 2. Michał Szymczak (176), Józef Ostrowski (351); 9 km techniką klasyczną: 1. Wojciech Pastuszak, Kacper Sukiennicki, Mateusz Dymowski; 9 km techniką klasyczną - kobiety: 1. Izabela Solarz, 2. Katarzyna Wojtkowska, 3. Zofia Wojtkowska.


16

Profile for opp-ostrow

Ostrów Informator miejski 03/2017  

Ostrów Informator miejski 03/2017  

Advertisement