__MAIN_TEXT__

Page 1

MIASTO

MIASTO

3 miliony dla Ostrowa

 strona 2

NR 2 (25), LUTY 2018

Budowa hali ważny krok

 strona 3

MIASTO

MZGM SP. Z O.O.

Klub Senior+ otwarty  strona 7

Będą nowe mieszkania strona 8

ISSN 2450-8128

MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

RUSZA PROJEKT WART

80 MILIONÓW ZŁ Wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. będzie realizować największy w Ostrowie Wielkopolskim projekt inwestycyjny wart blisko 80 mln zł. Stosowna umowa została podpisana w Warszawie. Dofinansowanie z NFOŚiGW to aż 41 milionów złotych!  strona 11

SPORT

MEDALE SKOCZKÓW STALI LA 15 strona

Bezpieczna droga do szkoły z MZK

 strona 10

Nowoczesna flota MZO

 strona 13

Giełda samochodowa przy Witosa

 strona 12


gospodarka informacje

2

Ruszyła budowa ostrowskiego Centrum Przesiadkowego

Rozpoczęły się prace przy budowie Centrum Przesiadkowego, które powstaje na terenach pomiędzy ulicą Wojska Polskiego i Dworcową. Inwestycja to część ogromnego projektu - „Unowocześnienie transportu miejskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi” – na który miasto pozyskało blisko 32 miliony złotych. Zadaniem nowego Centrum będzie zapewnienie wygodnej przesiadki pomiędzy komunikacją miejską, regionalną i dalekobieżną. – Chcemy zaoferować mieszkańcom alternatywę dla samochodu, czyli osiągnięcie celu podróży w jak najdogodniejszych warunkach – dzięki skróceniu czasu podróży i poprawieniu komfortu podróżowania. Gdyby część podróżujących po mieście, zamiast swojego samochodu wybrało alternatywny sposób przemieszczania, pozytywnie wpłynęłaby na jakość naszego powietrza - tłumaczy Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Budowa Centrum Przesiadkowego to inwestycja w rozwój ostrowskiej infrastruktury transportu publicznego, system roweru miejskiego, parking. To wszystko ma zachęcić mieszkańców do odbywania podróży wieloetapowych przy wykorzystaniu czterech form transportu: komunikacji autobusowej, rowerowej, samochodowej i kolejowej (300 m od dworca PKP). Centrum będzie koordynować zakres usług różnych przewoźników oraz ich rozkłady jazdy tak, by jak najlepiej dopasować godziny odjazdów i przyjazdów do potrzeb użytkujących. Poza tym dostępny tam będzie również rozkład jazdy PKP, by jak najlepiej skoordynować proces przesiadania się. - Z i do centrum będą jeździć

Ostrowskie centrum pozwoli na swobodne podróżowanie po mieście przy wykorzystaniu różnych środków lokomocji, np. przyjeżdżający pociągami w dalszą trasę będą mogli ruszyć rowerem miejskim lub autobusem elektrycznym.

autobusy podmiejskie, co ułatwi przesiadanie się również osobom spoza Ostrowa, by mogły kontynuować podróż do centrum lub do innej części miasta – dodaje Beata Klimek. Środki na powstanie Centrum pochodzą z tzw. ZITów, czyli Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Do ogłoszonego przez miasto przetargu zgłosiły się dwa podmioty. Korzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm, którego liderem jest DROMEX Firma Handlowo – Usługowa Roboty Drogowo – Budowlane Robert Pleśnierowicz, a jego członkiem WERBUD Roboty Drogowo – Budowlane Piotr Pleśnierowicz. Siedziby obu firm są w Koźminie.

Oferta opiewa na nieco ponad 6 milionów złotych. W ramach inwestycji w rejonie ulic Wojska Polskiego i Dworcowej powstanie: budynek obsługi centrum przesiadkowego, wiata przesiadkowa, 5 przystanków autobusowych, 2 stacje ładowania autobusów, parking dla 37 samochodów osobowych (w tym dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych), 2 miejsca do ładowania samochodów osobowych, parking Kiss & Ride na 6 stanowisk (bardzo krótki czas postoju), stacja roweru miejskiego, parking na 50 rowerów, droga rowerowa i chodniki, zjazd z placu manewrowego na drogę lokalną, zieleń parkowa, mała

architektura. W sumie ponad 8700 m2 powierzchni. Autorem projektu Centrum Przesiadkowego jest ostrowski architekt Wojciech Lepszy. Projekt zawiera również udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, m.in.: dostosowanie krawędzi chodników/peronów do poziomu podłogi obsługującego linię taboru, a także wyznaczenie miejsc do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami w najbardziej dogodnych miejscach. Zakończenie inwestycji zaplanowano na jesień bieżącego roku. Działania zawarte w miejskim projekcie, którego częścią jest budowa Centrum, a którego wartość całkowita to ponad 42 miliony zło-

tych, mają na celu ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery. To zakup kolejnych autobusów elektrycznych i niskoemisyjnych (6 „elektryków i 3 diesel Euro 6 oraz infrastruktura – 5 biletomatów stacjonarnych i 50 mobilnych), modernizacja infrastruktury transportu publicznego (50 wiat przystankowych, 25 tablic elektronicznych), budowa ścieżek rowerowych z punktami napraw rowerów, rozbudowa systemu roweru miejskiego (kolejne dwie stacje), wdrożenie systemu zarządzania i organizacji ruchu (ITS), modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie osiedli: Śródmieście oraz im. Jana Pawła II (wymiana 1158 szt. opraw oświetleniowych i 338 słupów oświetlenia drogowego). - Część autobusów z przestarzałymi silnikami zastąpiona zostanie autobusami niskoemisyjnymi, czyli zmniejszy się emisja komunikacyjna. Wpływ na nią będzie mieć także wykorzystania transportu rowerowego i budowa Centrum Przesiadkowego – będziemy zatem namawiać do ograniczenia liczby podróży wykonywanych samochodami na rzecz rowerów i komunikacji publicznej. Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne to z kolei zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Inwestycje to jedno, jednak równolegle prowadzić będziemy działania informacyjne i promocyjne. Do walki o czyste powietrze podchodzimy kompleksowo – zapewnia prezydent miasta.

Blisko 3 mln środków unijnych dla Ostrowa Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, wraz ze skarbnikiem miejskim, podpisała w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, umowę na dofinansowanie projektu dotyczącego termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego oraz Sali Sesyjnej. Kwota dofinansowania ze środków unijnych to blisko 3 miliony złotych. Środki pochodzą z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, a nazwa poddziałania to „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO”. - Wykonamy termomodernizację w budynkach Sali Sesyjnej oraz Urzędu Miejskiego, nastąpi wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja dachu. Dodatkowo zamontowana będzie instalacja fotowoltaiczna. Dzięki tym zabiegom poprawi się efektywność energetyczna budynków i zmniejszy zapotrzebowanie na energię cieplną i elektryczną. Środki europejskie, które przeznaczane są

na tego typu prace w budynkach publicznych pozwolą zrealizować ostrowską inwestycję przy około 20-procentowym wkładzie własnym - mówi Beata Klimek, prezydent miasta. Całkowita wartość projektu to 3 604 889,36 zł przy wkładzie miasta 795 135,20 zł. Oznacza to, że kwota dofinansowania wyniosła aż 2 809 754,16 zł. Poza poprawą efektywności energetycznej odnowione budynki będą estetyczne i wygodniejsze dla odwiedzających je petentów. - Z jednej strony budynek urzędu, będący jedną z wizytówek miasta, zyska nowy, estetyczny wygląd, ale, co ważniejsze,

Następne środki zewnętrze popłyną do Ostrowa – tym razem to blisko 3 mln zł. Dzięki nim kolejne miejskie inwestycje zrealizowane zostaną przy dużo niższym wkładzie finansowym z miejskiego budżetu.

ostrowianie będą obsługiwani w znacznie bardziej komfortowych warunkach. Poza ociepleniem budynku, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacją dachu, wykonana zostanie wentylacja nawiewno - wywiewna. Na najwyższym piętrze budynku, z uwagi na duże nasłonecznienie i wysokie letnie temperatury, podłączymy klimatyzację – wylicza Beata Klimek. Prace powinny ruszyć już w pierwszej połowie tego roku. - Zrobimy wszystko, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęły na codzienną obsługę naszych mieszkańców – dodaje prezydent miasta.


gospodarka informacje

NR 2 (25) | LUTY 2018 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

3

Budowa hali – krok w dobrym kierunku Podczas styczniowej sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego prezydent Miasta zaproponowała radnym rozpoczęcie procedury zmierzającej do powstania w naszym mieście hali widowiskowo – sportowej. Miałaby ona powstać na miejskich terenach znajdujących się przy ulicy Wojska Polskiego. Na prace związane z przygotowaniem przetargu projektu hali przeznaczono w budżecie 100 tys. zł. Kiedy w czerwcu ubiegłego roku władze miasta podjęły decyzję o zakupie i modernizacji hali przy ulicy Kusocińskiego postawiły w tej kwestii trzy warunki – nieobciążona hipoteka obiektów, rozwiązanie umowy o prawo wieczystego użytkowania obiektów z Klubem Sportowym Stal oraz uregulowane kwestie własnościowe działek. - Warunki te nie zostały dotrzymane przez strony, a więc właściciela obiektów i Klub Sportowy Stal Ostrów. Właściciel zerwał negocjacje z Klubem, a w grudniu 2017 roku przestało obowiązywać poręczenie udzielone przez Miasto. Zapowiadałam, że w przypadku niezrealizowania wariantu z zakupem i modernizacją hali przy Kusocińskiego, przedstawię Radzie Miejskiej oraz mieszkańcom Ostrowa scenariusz budowy hali przez Miasto. I z tej obietnicy dziś się wywiązuję – mówiła podczas styczniowej sesji Beata Klimek. Prezydent Ostrowa przedstawiła radnym wielowariantową koncepcję budowy hali, która ma pozwolić na realizację tej oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji. Hala miałaby powstać na miejskich terenach przy ulicy Wojska Polskiego. Byłby to obiekt na 3 tys. widzów z niewielkim zapleczem gastronomicznym. Hala spełniać ma warunki licencyjne na poziomie ekstraklasy trzech dyscyplin: koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej. Hala byłaby dostosowana do realizacji wydarzeń kulturalnych, społecznych, a jej budowa miałaby rozpocząć się w przyszłym roku. Beata Klimek wyjaśniła również, dlaczego wybrała właśnie ten teren na budowę hali. - Pod uwagę braliśmy również inne lokalizacje, gdzie hala sportowa mogłaby powstać. Jednak w przypadku terenu przy stadionie miejskim konieczne jest wydzielenie działki i uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Teren przy Alei Słowackiego wymaga scalenia kilku nieruchomości. W obu przypadkach znacząco wydłuży to cały proces inwestycyjny – wyjaśniała prezydent Miasta. Działka przy Wojska Polskiego jest scalona, a teren ma uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, stupro-

Według prezydent Miasta działka przy Wojska Polskiego jest obecnie najlepszą lokalizacją na wybudowanie hali widowiskowo – sportowej. Działka jest scalona, teren ma uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, a jej stuprocentowym właścicielem jest miasto.

centowym właścicielem działki jest miasto. W jej obrębie istnieje 70 miejsc parkingowych, których właścicielem jest Miasto. - Działka posiada też niezbęd-

do Rady Miejskiej o przyznanie tych środków już w styczniu, ponieważ, by przygotować przetarg na projekt hali widowiskowo – sportowej, najpierw ko-

Środki, które zostały zapisane w miejskim budżecie to pierwszy krok do realizacji tej inwestycji. Krok bardzo ważny, ponieważ pozwala na rozpoczęcie prac związanych z ogłoszeniem przetargu na projekt hali widowiskowo sportowej Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. ne przyłącza, a dzięki temu, że obok powstaje właśnie Centrum Przesiadkowe, które zasilane będzie tańszą energią z OZC, przyłącze takie zapewnić można także hali sportowej – dodała Beata Klimek. Podczas minionej sesji, na prace związane z przygotowaniem przetargu projektu hali, przeznaczono w budżecie 100 tys. zł. Prezydent miasta zwróciła się

nieczne jest wykonanie badań geotechnicznych, sporządzenie mapy do celów projektowych, wystąpienie o warunki przyłączy oraz wykonanie analiz i sporządzenie Programu Funkcjonalno - Użytkowego. Program ten będzie opracowaniem, w którym określane zostaną wymagania zamawiającego projekt budowlany. Bez środków w budżecie na ten cel, żadne prace

nie mogłyby zostać przez Miasto zlecone. Według wstępnych prognoz koszty budowy hali sportowej w Ostrowie będą wahać się pomiędzy 25 a 30 milionami złotych. Budowa miałaby zostać sfinansowana z czterech źródeł. Są to: emisja obligacji, dywidendy ze spółek, dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych oraz sprzedaż miejskich gruntów. Prezydent Ostrowa przedstawiła radnym cztery warianty montażu finansowego. W zależności od spełnienia warunków, czyli m.in. wysokości otrzymanego dofinansowania lub kwoty uzyskanej ze sprzedaży miejskich działek, warianty zakładają potrzebę zaciągnięcia ponad 24 milionów złotych długu lub jego całkowity brak. - Środki, które zostały zapisane w miejskim budżecie to pierwszy krok do realizacji tej inwestycji. Krok bardzo ważny, ponieważ pozwala na rozpoczęcie prac związanych z ogłoszeniem przetargu na projekt hali widowiskowo sportowej. Ostrowscy kibice, mieszkańcy Ostrowa czekają na nią od wielu lat i od wielu lat zbywani są obietnicami. I o tym, rozmawiając o hali, powinniśmy pamiętać – podsumowała prezydent Miasta.

HARMONOGRAM PRAC ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ INWESTYCJI W 2018 ROKU STYCZEŃ 2018: ■ pisma do związków sportowych (dotyczą one wymagań związków co do warunków, które hala sportowa powinna spełniać na poziomie ekstraklasy koszykówki, piłki ręcznej i siatkówki) ■ nowe zadanie w budżecie miasta, ■ powołanie zespołu do przygotowania Programu Funkcjonalno - Użytkowego. LUTY – MARZEC 2018: ■ gotowy PFU, ■ ogłoszenie przetargu na projekt hali. MAJ – CZERWIEC 2018: ■ rozstrzygniecie przetargu, ■ podpisanie umowy z wykonawcą projektu. LIPIEC – LISTOPAD 2018: ■ prace projektowe. KONIEC 2018 ROKU: ■ złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.


informacje gospodarka

4 � ��ró��� PLAC 23 STYCZNIA ZOSTAJE! Radni Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego wystosowali do Wojewody Wielkopolskiego swoje stanowisko w sprawie zmiany nazwy pl. 23 Stycznia. Wojewoda Wielkopolski nakazał bowiem zmienić nazwę placu na pl. Marka Edelmana w związku z tzw. ustawą dekomunizacyjną. W sprawie tej, zdaniem Rady Miejskiej w Ostrowie, zaszło poważne nieporozumienie. 13 grudnia 2016 roku doraźna Komisja ds. Nazewnictwa Ulic i Placów oraz Kultywowania Tradycji Lokalnych rozpatrywała zmianę nazwy Placu 23 Stycznia w Ostrowie i doszła do wniosku, że nazwa ta nie podlega zapisom w/w ustawy. Data 23 stycznia 1945 roku, inaczej niż inne styczniowe daty znajdujące się w nazwach ulic czy placów różnych miast, w przypadku Ostrowa nie oznacza daty tzw. wyzwolenia naszego miasta przez armię sowiecką. 23 stycznia 1945 roku to data zbrojnego wystąpienia przeciw hitlerowskiemu okupantowi (na wieść o zbliżających się do Ostrowa oddziałach sowieckich) lokalnych struktur Armii Krajowej. Ostatecznie Wojewoda uznał racje ostrowskich radnych i zgodził się na utrzymanie dotychczasowej nazwy.

STRAŻ DBA O BEZPIECZNY WYPOCZYNEK W Ostrowie trwają ferie zimowe. Dla dzieci i młodzieży to okazja do wypoczynku po kilku miesiącach nauki. Dla strażników miejskich ferie to czas wytężonej pracy i działań profilaktycznych. W placówkach opiekuńczych i oświatowych na terenie miasta Straż Miejska realizuje programy edukacyjno – profilaktyczne dotyczące głównie bezpieczeństwa. Celem spotkań, jest zwiększenie świadomości na temat potencjalnych zagrożeń. - Młodzi ludzie dowiadują się, gdzie bezpiecznie można spędzić czas, jak się zachować w kontakcie z obcą osobą, czy bezpański psem. Dla utrwalenia przekazywanych treści funkcjonariusze wykorzystują specjalnie przygotowane prezentacje, a dla najmłodszych kolorowanki tematyczne – mówi Grzegorz Szyszka, komendant ostrowskiej Straży Miejskiej. Od początku ferii funkcjonariusze, podczas patroli dzielnic, kontrolują miejsca gromadzenia się młodzieży, place zabaw, tereny rekreacyjne, okolice akwenów. Wszystko po to, by ferie w mieście były czasem beztroskim, ale i bezpiecznym.

Pięćdziesiąt nowych wiat przystankowych Na terenie Ostrowa Wielkopolskiego rozpoczęła się wymiana wiat przystankowych. Nowe wiaty - łącznie pięćdziesiąt sztuk - zamontowane zostaną do końca maja.

Sukcesywnie wymieniane będą kolejne wiaty. Zakończenie prac planowane jest na maj tego roku.

Wymiana wiat to jeden z elementów ogromnego projektu „Unowocześnienie transportu miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Przebudowa/ modernizacja infrastruktury transportu zbiorowego na terenie Ostrowa Wielkopolskiego”. Dostawcą wiat jest firma Budotechnika Sp. z o.o. z Pilchowic. Do dziś postawiono jedenaście nowych wiat przystankowych zlokalizowanych przy ulicach: Witosa, Al. Słowackiego-Limanowskiego, Kaliska-Spomasz, Nowej Krępie, Grunwaldzkiej, Wybickiego, Chłapowskiego, Krańcowej, Batorego oraz Przymiejskiej. Docelowo wymienione zostaną także wiaty przy ulicach: Głogowskiej, Pl. Bankowy, Al. Powstańców Wielkopolskich, ks. kard. Ledóchowskiego, Kaliskiej, Konopnickiej, Kompałły, Party-

zanckiej, Wolności, Wrocławskiej, Krotoszyńskiej, Strzeleckiej, Chłapowskiego, Różanej, Grabowskiej, Wrocławskiej, Komuny Paryskiej, Wysockiej i Kościuszki. - Chcielibyśmy uspokoić mieszkańców, którzy zaniepokoili się znikającymi na terenie miasta przystankami - mówi prezydent Beata Klimek. - Nie jest to związane z żadnymi zmianami sieci przystanków. Obecnie trwa po prostu demontaż starych wiat przystankowych, a już niebawem w ich miejsce pojawią się nowe. Mam nadzieję, że poprawi to komfort podróżowania komunikacją miejską i zachęci do korzystania z usług Miejskiego Zakładu Komunikacji. W związku z prowadzonymi pracami, mogą wystąpić utrudnienia w korzystaniu z przystanków. Za niedogodności wszystkich pasażerów przepraszamy.

Szamarzewskiego z przejściem Problem z zagrodzonym terenem przy ulicy Szamarzewskiego ciągnął się od lat. Wraz z końcem stycznia przejście dla mieszkańców tego osiedla zostało otwarte. Blisko 200 rodzin, które zamieszkują wieżowce przy ulicy Szamarzewskiego, od kilku lat nadkładało drogi nie mogąc skorzystać z przejścia z osiedla na ulicę Kompały. Kiedy po blisko 30 latach swobodnego użytkowania tej trasy, na ich drodze wyrosło ogrodzenie, zwrócili się do ówczesnych władz miasta. Usłyszeli, że urząd nie jest stroną w tym sporze, bo rzecz dotyczy prywatnych terenów. - Moim zdaniem każda rzecz, która dotyczy mieszkańców miasta staje się sprawą urzędu i prezydenta, tym bardziej, że mieszkańcy osiedla bardzo często i w wielu

Do końca trwania procedur związanych z przejęciem terenu przez miasto, jego obecny właściciel zgodził się na udostępnienie przejścia mieszkańcom.

rozmowach informowali mnie o tym problemie. Zapewniałam ich wówczas, że zrobię wszystko, aby problem ten rozwiązać. I tak się stało – przejście zostało mieszkańcom udostępnione – informuje Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. W ubiegłym roku przeprowadzony został podział tego gruntu, w obecnym realizowane będzie jego przejęcie przez miasto. Finał rozmów z obecnym właścicielem gruntów ucieszył mieszkańców – przejście zostało otwarte. Zostało ono także wyrównane i uprzątnięte.

Nowy radiowóz przekazany policjantom Prezydent Miasta Beata Klimek oficjalnie przekazała funkcjonariuszom z ostrowskiej Komendy Powiatowej Policji nowy samochód. Miasto wsparło zakup radiowozu kwotą 24 tys. złotych.

Nowy ostrowski radiowóz to Hyundai i20.

Wspomniana kwota to połowa jego wartości. Pozostała część kosztów pochodzi z Komendy Głównej Policji. - Samochód posiada szereg systemów bezpieczeństwa, dzięki którym policjanci mogą czuć się w nim pewnie, a co istotne dla mieszkańców, nowy pojazd będzie mógł szybko i sprawnie dojechać na miejsce zdarzenia – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Pojazd służy dzielnicowym z Wydziału Prewencji. Zaraz po przekazaniu i poświęceniu go

przez kapelana ostrowskich policjantów księdza Macieja Wyzujaka, samochód wyruszył na patrol. - Tego typu przedsięwzięcia świadczą nie tylko o bardzo dobrze układającej się współpracy samorządów z ostrowską Komendą, ale jest to także wyraz dbałości władz miasta i gmin o bezpieczeństwo lokalnej społeczności – podkreślał podczas przekazania pojazdów p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim mł. insp. Piotr Wilkowski.


informacje gospodarka

NR 2 (25) | LUTY 2018 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

Listwy „Antyzombi” z myślą o ostrowskiej młodzieży Na przejściu dla pieszych przy ulicy Chopina/Wrocławskiej testowo zamontowano tzw. listwy „antyzombi” - zabezpieczenie dla osób wpatrujących się w ekrany swoich telefonów. Listwy mają przestrzegać ostrowian zapatrzonych w swoje telefony, że zbliżają się do przejścia dla pieszych. Młodzi ludzie bardzo często w ogóle nie rozstają się ze swoimi smartfonami. Idąc ulicą przeglądają strony, prowadzą rozmowy przez komunikatory internetowe. - Chcemy tym rozwiązaniem poprawić bezpieczeństwo szczególnie młodych ostrowian. Listwy są zamontowane przed przejściem i zapalają się na czerwono, gdy takie światło jest na sygnalizatorze. Analogicznie w przypadku światła zielonego – informuje Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Czerwony kolor listwy ma być ostrzeżeniem i wyraźnym komunikatem, że na przejście dla pieszych wejść nie można. Listwy zamontowane zostały testowo na przejściu dla pieszych przy ulicy Chopina i Wrocławskiej.

- Listwy ułatwiają również odczytanie sygnałów świetlnych przy przejściu „na raty” – przy obecności wysepki miedzy jednym a drugim przejściem, jak w przypadku właśnie tego przejścia. Zdarza się, że piesi reagują na sygnał z sygnalizatora po drugiej stronie ulicy, zamiast na ten umiejscowiony na wysepce – tłumaczy Marcin Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg. - Przejście znajduje się w pobliżu dwóch szkół i korzysta z niego wielu ostrowskich uczniów, którzy często chodzą po ulicach wpatrzeni w ekrany swoich telefonów. Po kilku miesiącach funkcjonowania warto będzie właśnie ich zapytać, czy testowane przez nas rozwiązanie wpływa na baczniejsze zwrócenie uwagi na sygnalizację świetlną. Wówczas można się zastanowić nad modernizacją kolejnych przejść – dodaje prezydent miasta.

Listwy to również wsparcie dla osób z dysfunkcjami wzroku, które mogą mieć problem z dostrzeżeniem koloru światła na sygnalizatorze po drugiej stronie ulicy.

Będzie kanalizacja na Gajowej Kolejna ulicą, na której w tym roku w Ostrowie wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa będzie ulica Gajowa. Plac budowy przekazany został wykonawcy tej inwestycji. Zadanie dotyczy części ulicy od rowu w kierunku Cichej. - Powstanie tu kanał z rur betonowych o średnicy 800 mm na długości 207 metrów, a także 6 betonowych studni rewizyjnych – mówi Marcin Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg. Na przetarg ogłoszony przez MZD wpłynęła jedna oferta. Tym samym wykonawcą inwestycji została firma Usługi Budowlano – Kanalizacyjne BUDOKAN Czesław Gwizdek z Ostrowa Wielkopolskiego. Wartość tego zadania to 220 004,96 zł, a okres

W tym roku na Gajowej powstanie jedynie kanalizacja...

gwarancji zawarty w ofercie wynosi 60 miesięcy. Kanalizacja deszczowa jest jedyną inwestycją zaplanowaną w tegorocznym budżecie na ulicy Gajowej. Wprawdzie w projekcie budżetu przedłożonym Radzie Miejskiej przez prezydent miasta znalazła się kwota 320 tys. zł na modernizację ulicy, jednak, po zmianach wprowadzonych przez radnych, kwota ta została z zadania zdjęta. Ulica Gajowa to część osiedla Kamienice Stare i przebiega w południowej części miasta. Jest to teren częściowo zabudowany z gruntową nawierzchnią drogi.

Kasztanowa przekazana wykonawcy Kanalizacja deszczowa powstanie w tym roku także na ulicy Kasztanowej. Po rozstrzygnięciu przetargu Miejski Zarząd Dróg przekazał już plac budowy wykonawcy inwestycji. Ulica Kasztanowa to część osiedla Parcele Zacharzewskie. W tym roku rozpocznie się tu budowa kanalizacji deszczowej. - Powstanie tu system kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu terenu ulicy Kasztanowej. Inwestycja obejmuje budowę kanału deszczowego z rur o średnicy 300 mm na długości 127 metrów i z rur o średnicy 250 mm na długości 10 metrów. Wybudowane zostanie tu również 6 betonowych studni rewizyjnych – mówi Marcin Wieruchowski.

Na ogłoszony przez Miejski Zarząd Dróg przetarg wpłynęły trzy oferty. Najkorzystniejszą z nich, o wartości 58 443,57 zł, złożyła firma Budownictwo Inżynieryjne PERZ z Ostrowa Wielkopolskiego. Okres gwarancji na wykonane prace zawarty w ofercie to 60 miesięcy. Ulica Kasztanowa posiada obecnie nawierzchnię gruntową z miejscowymi chodnikami po jednej stronie. W tegorocznym budżecie na modernizację tej ulicy zabezpieczono kwotę 630 tysięcy złotych.

...natomiast na Kasztanowej również nowa nawierzchnia.

5

� ��ró��� CYPRYSOWA GOTOWA NA INWESTYCJE Miejski Zarząd Dróg przekazał plac budowy wykonawcy zadania polegającego na budowie kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni jezdni na ulicy Cyprysowej. Inwestycja realizowana będzie w ramach Inicjatywy Lokalnej - to w skrócie współpraca mieszkańców z samorządem przy realizacji działań na rzecz rozwoju miasta i lokalnej społeczności. W jej ramach mogą być realizowane zarówno zadania z zakresu infrastruktury technicznej, jak i społecznej. Potrzebę wykonania inwestycji przy ulicy Cyprysowej zgłosili jej mieszkańcy. W tym miejscu, na długości 153 metrów, wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa z rur PVC o średnicy 315 mm. Następnie wykonany będzie 92-metrowy odcinek nawierzchni jezdni z kostki betonowej o grubości 8 cm. Inwestycja ta umożliwi dojazd do posesji zamieszkujących tu rodzin. Do tej pory bywało tak, że przy opadach deszczu lub śniegu mieszkańcy ci zmuszeni byli pozostawiać pojazdy na sąsiednich ulicach. Stan ten bardzo utrudniał dotarcie do posesji służb ratunkowych.

BĘDZIE CHODNIK NA TRAUGUTTA Miejski Zarząd Dróg przekazał plac budowy wykonawcy inwestycji polegającej na przebudowie nawierzchni chodnika na ulicy Traugutta, na odcinku od ulicy Skorupki do Krotoszyńskiej. Inwestycja dotyczy strony zachodniej chodnika. - Po tej stronie, przy ulicy Traugutta, występują głównie zjazdy do posesji wykonane ze starej trylinki. Ta część ulicy jest w złym stanie technicznym - liczne ubytki, spękania deformacje. Utrudnia to poruszanie się pieszym oraz mieszkańcom korzystającym ze zjazdów do posesji – mówi Marcin Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg. W związku z tym powstanie tu chodnik z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym o grubości 6 cm oraz grafitowe zjazdy do posesji wykonane z kostki o grubości 8 cm. Do przetargu ogłoszonego przez MZZ zgłosiły się trzy firmy. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Ogólnego KANBRUK sp. z o.o. z Ostrowa Wielkopolskiego. Wartość złożonej przez ten podmiot oferty to 86 974,51 zł. Okres gwarancji na wykonane prace wynosi 60 miesięcy.


gospodarka informacje

6

13. edycja Konkursu Grantowego podsumowana Ponad 80 projektów zrealizowano w ramach ubiegłorocznej edycji Konkursu Grantowego organizowanego przez Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego. 13. edycję podsumowano na uroczystej gali w Forum Synagoga. Gościem specjalnym była Oktawia Nowacka, mistrzyni olimpijska w pięcioboju nowoczesnym z Rio 2016. Niespodziankę przygotowała również firma Mahle, która przekazała 15 000 zł na kolejną edycję konkursu grantowego. Wizyta Oktawii Nowackiej w Ostrowie była wielkim wydarzeniem zwłaszcza dla młodzieży szkolnej oraz podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej, którzy spotkali się ze sportsmenką w hali sportowej Szkoły Podstawowej Uczniów Kreatywnych. Wizyta ta była możliwa dzięki firmie Orlen, która jest głównym donatorem Funduszu Grantowego. - Spotkania ze sportowcami to co roku ogromne wydarzenie dla uczniów, którzy mają możliwość wziąć w nich udział, ale są one także bardzo lubiane przez sa-

mych sportowców - mówi Karolina Krawczyk, prezes Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego. - W ubiegłym roku gościliśmy Marcina Lewandowskiego, w tym roku naszym gościem była Oktawia Nowacka. Sportowcy chętnie dzielą się z młodzieżą swoimi doświadczeniami i zachęcają do uprawiania sportu i aktywności. Podczas 13. edycji Konkursu Grantowego zrealizowanych zostało ponad 80 projektów na terenie Ostrowa Wielkopolskiego, ale także Gminy

Ostrów oraz Gminy i Miasta Odolanów. Stowarzyszeniom jak zwykle nie brakowało pomysłów, a wiele z nich osiągnęło niespodziewany rozmach. W tym roku sporo było przedsięwzięć o charakterze sportowym, ale nie brakowało także wydarzeń kulturalnych i tych adresowanych do osób niepełnosprawnych, sprzyjających integracji. Bardzo ważnym projektem w tej edycji konkursu był ten zrealizowany przez „Amazonki” - dzięki przeprowadzonym badaniom profilaktycznym wiele kobiet w porę dowiedziało się o

swoich problemach ze zdrowiem i trafiło do lekarza. - Sporą niespodziankę sprawiło nam Stowarzyszenie „Kreatywna Przestrzeń”, które przygotowało grę miejską poświęconą ciekawostkom na temat naszego miasta - mówi Karolina Krawczyk. - Otrzymaliśmy komplet tych gier i zamierzamy je przekazać do ostrowskich szkół, aby przez zabawę dzieci mogły lepiej poznawać nasze miasto. Do sprawdzonych partnerów Funduszu Grantowego dołączyła firma Mahle, która już po raz kolejny przekazała czek o wartości 15.000

zł. Zasili on budżet kolejnej edycji konkursu grantowego, a dzięki temu z pewnością uda się sfinansować kilka dodatkowych projektów. Stowarzyszeniom w imieniu prezydent Beaty Klimek dziękowała wiceprezydent Ewa Matecka. - Bardzo Wam wszystkim dziękuję za ciekawe i tak różnorodne projekty, które sprawiają, że nasze miasto żyje - mówiła Ewa Matecka. - Dziękuję za Wasze zaangażowanie i pracę na rzecz naszego miasta. To również dzięki Wam Ostrów Wielkopolski jest taki wyjątkowy.

Donatorzy Funduszu Grantowego otrzymali podziękowania.

Firma Mahle po raz kolejny wsparła budżet Funduszu Grantowego.

Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” obchodziło w tym roku 5-lecie istnienia. Oktawia Nowacka była gościem specjalnym gali.

Stowarzyszenie „Kreatywna Przestrzeń” przygotowało grę miejską.

O oprawę artystyczną gali zadbało Studio Wokalne Art-Musica.

Rozmach Turnieju im. Jerzego Kryjoma przerósł w tym roku wszelkie oczekiwania.

Stowarzyszenie „Świadomi w biznesie” po raz pierwszy w konkursie grantowym.


gospodarka informacje

NR 2 (25) | LUTY 2018 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

7

Klub Senior+ oficjalnie otwarty 5 lutego, przy ul. Piłsudskiego 65, uroczyście otwarty został pierwszy w Ostrowie Wielkopolskim Klub Senior+. Jest to miejsce spotkań dla starszych mieszkańców naszego miasta – miejsce, którego dotąd brakowało. - Nasi seniorzy borykają się z różnymi chorobami, ale najgorszą chorobą XXI wieku jest samotność - mówi prezydent Beata Klimek. - Oddaliśmy osobom starszym miejsce, gdzie mogą spotkać się, poczytać prasę, wspólnie obejrzeć film, wypić kawę czy porozmawiać. Ostrowscy seniorzy mają możliwość wyjść z domu i spotkać drugiego człowieka, a to mam nadzieję, okazja do zawierania nowych znajomości, a może nawet przyjaźni. Podczas spotkań prezydent miasta z seniorami, starsi mieszkańcy Ostrowa wielokrotnie sygnalizowali potrzebę powstania takiego miejsca. Przez długi czas część użytkowa budynku przy ul. Piłsudskiego była opuszczona. Wcześniej znajdowały się tam punkty handlowo – usługowe. Teraz pomieszczenia zostały wyremontowane. By ułatwić dostęp do Klubu osobom niepełnosprawnym zamontowana została tu także winda. Inwestycję wykonał Zakład Ogólno - Budowlany MALBUD z Ostrzeszowa, który wygrał ogłoszony przez miasto przetarg. Koszt inwestycji to nieco ponad 352

tysiące złotych. Miasto ze swojego budżetu wydało jednak tylko 200 tysięcy, ponieważ na to zadanie pozyskaliśmy blisko 150 tysięcy złotych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”. Pozwoliło to na modernizację, ale także wyposażenie tego miejsca. Z okazji otwarcia Klubu Senior+ list nadesłała także Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Elżbieta Rafalska. - Pragnę serdecznie podziękować za pamięć i zaproszenie na uroczyste otwarcie Klubu Senior+ w Ostrowie Wielkopolskim - czytamy w liście. – Polityka prorodzinna oznacza troskę o wszystkie pokolenia – także o seniorów. To oni pełnią niezwykle ważną rolę w społeczeństwie, a w szczególności w rodzinie – poprzez życiową wiedzę i doświadczenie wnoszą olbrzymi wkład w ich rozwój, a swoją radą i mądrością służą młodszym pokoleniom. Dlatego też polityka wobec osób w jesieni życia powinna wzmacniać ich rolę w rodzinie i społeczeństwie, jako osób kształ-

Senior+ to także okazja do międzypokoleniowych spotkań. Harmonogram zajęć dostępny jest w Klubie oraz na stronie internetowej umostrow.pl.

tujących tożsamość rodzinną i narodową. Osób przekazujących historię swego życia, podtrzymujących kulturę oraz przyczyniających się do pełnego funkcjonowania rodziny. Miasto powierzyło prowadzenie Klubu Stowarzyszeniu „Ludzie dla Ludzi”. Klub oferuje bogaty program działalności. Zgodnie z ofertą Stowarzyszenia, w ciągu roku, w

„Stara Biblioteka” wynajęta! Firma Hełka Katering została najemcą Starej Biblioteki. Po wielu miesiącach poszukiwań i rozmów udało się znaleźć najemcę dla tego obiektu.

Od 1 marca br. Stara Biblioteka przechodzi w ręce nowego najemcy, a Ostrów zyska nowe miejsce na spotkania przy pysznym jedzeniu.

- To bardzo dobra wiadomość mówi prezydent Beata Klimek. - Przez wiele miesięcy rozmawialiśmy z potencjalnymi najemcami z terenu całego kraju, jednak mieli oni uwagi co do możliwości prowadzenia tam swojej działalności gastronomicznej – jak choćby zbyt mała kuchnia. Jednym z warunków stawianych najemcy było również udostępnianie sali

na potrzeby miasta. Nie mogliśmy zrezygnować z tego warunku, bo był on zapisany w umowie na pożyczkę z Inicjatywy Jessica, z której sfinansowany był remont obiektu. To zaś było nie do przyjęcia dla wielu potencjalnych najemców. Z firmą Hełka Katering porozumieliśmy się co do tej współpracy i mogliśmy sfinalizować umowę.

Firma Hełka Katering to rodzinna firma która na naszym rynku gastronomicznym działa już wiele lat. Specjalizują się w kuchni polskiej we wszystkich odsłonach - ze szczególnym naciskiem na dziczyznę. Jak sami mówią, nieustannie poszukują nowych inspiracji, czerpiąc z kuchni włoskiej, greckiej oraz orientalnej.

ramach działalności Klubu, odbywać się będą różnorodne zajęcia dla seniorów, w tym m.in.: informatyczne, językowe, edukacyjne, kulturalne, spotkania z dietetykiem, pielęgniarką, radcą prawnym, spotkania z ciekawymi ludźmi, podróżnikami, zajęcia usprawniające aktywność ruchową. W Klubie seniorzy mogą również prowadzić rozmowy, czy-

tać książki, prasę, oglądać wspólnie telewizję. Wsz ystk ich mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ zapraszamy do spędzania wolnego czasu w Klubie codziennie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt przypadających w tygodniu, w godzinach od 9:00 do 13:00 i 15:00 do 19:00.

KOMUNIKAT Z przykrością informujemy, że wniosek pn. „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski” nie przeszedł oceny formalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Z pisma przesłanego przez UMWW 7 lutego 2018 roku wynika, że ww. wniosek przesłany do oceny w formie elektronicznej nie zawierał pełnej, wymaganej przez Urząd Marszałkowski dokumentacji. W Urzędzie Miejskim koordynatorem działań w tej sprawie był Wydział Gospodarki Komunalnej. Nadzór nad realizacją sprawował pierwszy zastępca prezydenta miasta. - Od swoich współpracowników oczekuję pełnego zaangażowania, a przede wszystkim odpo-

wiedzialności za powierzone zadania. Oczekuję profesjonalizmu w każdej sytuacji ale szczególnie wtedy, jeśli dotyczy to projektu z udziałem mieszkańców. Dlatego podjęłam w tej sprawie następujące decyzje: wiceprezydent Jakub Szczurek został odwołany z zajmowanego stanowiska, natomiast naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych otrzymał naganę - informuje prezydent Beata Klimek. Prezydent podjęła także decyzję, że do końca kadencji nie przewiduje powołania na stanowisko zastępcy prezydenta nowej osoby. Prezydent zapewnia jednocześnie, że w przypadku pojawienia się możliwości aplikowania o fundusze unijne w powyższym zakresie magistrat niezwłocznie przygotuje nowy wniosek.


gospodarka

8

MZGM NA REMONTY I MODERNIZACJE MZGM WYDA PONAD 19 MILIONÓW

Będą nowe mieszkania

INFORMACJE Struktura mieszkaniowa

W skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski wchodzi 235 budynków, w których usytuowanych jest łącznie 2.321 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 105.386,22 m2. Natomiast łączna powierzchnia wraz z lokalami użytkowymi wynosi 110.340,27 m2. Struktura mieszkaniowego zasobu, według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawiała się następująco:

■ lokale mieszkalne - 1.948, w tym: ■ lokale mieszkalne o łącznej powierzchni

użytkowej 3442,12 m2 (w budynkach stanowiących własność miasta) - 84; ■ lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 23819,90 m2 (w budynkach stanowiących własność MZGM) - 510; ■ lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 4670,70 m2 (w budynkach, w których funkcjonuje 14 wspólnot mieszkaniowych z udziałem miasta) - 91; ■ lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 61.982,78 m2 (w budynkach, w których funkcjonuje 136 wspólnot mieszkaniowych z udziałem MZGM) - 1263. Według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku w nieruchomościach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski urządzone są łącznie 150 wspólnoty mieszkaniowe. Przeciętna powierzchnia mieszkania wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski wynosi 45,40 m2.

■ lokale socjalne - 362 ■ łączna powierzchnia użytkowa lokali socjal-

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zakłada, że zgodnie z założeniami Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na lata 2018 - 2022, przybędą 74 lokale.

MZGM przewiduje pozyskanie każdego roku dwa lokale mieszkalne poprzez podział mieszkań o dużej powierzchni użytkowej, to znaczy tych powyżej 80 m2 lub adaptację strychów. Ponadto w 2018 roku, w wyniku zakończonej przebudowy budynków przy ul. Kościelnej oraz przy ul. Wiosny Ludów, powstanie 14 lokali przystosowanych dla osób starszych i niepełnosprawnych. Jednocześnie w 2018 roku planuje się oddanie do użytku dwóch budynków, a w 2020 i 2022 roku wybudowanie po jednym budynku w ramach Ostrowskiego Przyjaznego Programu „Dla systematycznych”. W każdym z nich będzie po 16 mieszkań, a to oznacza, że łącznie powstaną 64 nowe mieszkania. - Spółka MZGM realizuje ten autorski program z powodzeniem od przeszło 10 lat - mówi Ryszard Wiśniewski, prezes Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Ostrowie. - Program realizowany jest ze środków własnych oraz zewnętrznych zwrotnych źródeł finansowania. W ramach programu budujemy dwa kolejne budynki mieszkalne przy ul. Klasztornej. Są one przeznaczone na wynajem z możliwością ich zakupu w systemie ratalnym. Nabycie własności lokalu jest poprzedzone zawarciem z MZGM umowy najmu lokalu oraz przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu. W latach 2018-2022 spółka prze-

Spółka planuje remonty dachów, elewacji, balkonów, a także klatek schodowych i okien.

widuje łączny wzrost liczby lokali socjalnych o 50. W 2020 oraz w 2022 roku wybudowanych zostanie łącznie 40 lokali socjalnych, przy wykorzystaniu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski preferencyjnych zewnętrznych źródeł finansowania. Natomiast 10 lokali socjalnych powstanie w drodze adaptacji oraz przekwalifikowania mieszkań komunalnych ze względu na ich standard wyposażenia. - Stan techniczny budynków jest bardzo zróżnicowany - twierdzi Ryszard Wiśniewski. - Znaczny udział, bo aż ponad 61 proc., stanowią budynki ze starej substancji mieszkaniowej, wymagającej znacznych nakładów na remonty i konserwację. Znamiennym jest fakt, że aż 33 budynki wybudowane zostały przed 1900 rokiem. W celu zabezpieczenia i poprawy stanu technicznego budynków niezbędne jest wykonanie

nych to 11.216,64 m2, przeciętna powierzchnia lokalu socjalnego wynosi 31,05 m2.

■ tymczasowe pomieszczenia - 11 ■ łączna powierzchnia użytkowa tymczaso-

wych pomieszczeń to 254,08 m2, przeciętna powierzchnia tymczasowego pomieszczenia wynosi 23,09 m2. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Kościuszki 14

Przy Klasztornej budowane są kolejne dwa bloki ,,Dla systematycznych’’.

szeregu działań remontowych i modernizacyjnych. Plan remontów i modernizacji budynków zakłada poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz komfortu ich życia. Przy kwalifikowaniu budynków do remontu uwzględniono stan techniczny poszczególnych elementów nieruchomości, określanych podczas corocznych przeglądów technicznych. Plan obejmuje remonty w budynkach, w których znajdują się lokale mieszkalne i socjalne stanowiące własność miasta, a zarządzanych przez spółkę, a także stanowiących własność spółki i tych, w których urządzone zostały wspólnoty mieszkaniowe. W latach 2018 - 2022 planuje się m.in. remonty dachów na 47 budynkach, elewacji na 51 budynkach, 273 balkonów, 55 klatek schodowych, 1.450 okien, wymianę instalacji wodno - kanalizacyjnej w 21 budynkach, wymianę instalacji c.o. w 28 budynkach, podłączenie 11 budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, wydzielenie indywidualnych łazienek w 139 lokalach mieszkalnych. Planowane nakłady na remonty i modernizacje w latach 2018 - 2022 wynoszą 19 045 000 zł. - Pełna realizacja wskazanych remontów możliwa jest jednak po uchwaleniu ich przez wspólnoty mieszkaniowe obejmujące część budynków komunalnych - mówi prezes MZGM.


gospodarka

NR 2 (25) | LUTY 2018 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

OZC

9

OZC S.A. KUPIŁ CZUJNIKI FIRMY AIRLY

Mierzymy stan powietrza w Ostrowie

Spółka Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. przy współpracy z Urzędem Miejskim, uruchomiła w Ostrowie sieć czujników pomiaru zanieczyszczeń powietrza.

INFORMACJE

Weź udział w promocji i podłącz się do sieci ciepłowniczej OZC WARUNKI PROMOCJI:

■ Dofinansowanie do budowy węzła ciepłej wody

użytkowej w wysokości 100 proc. dla odbiorców w budynkach wielorodzinnych planujących podłączenie się do sieci ciepłowniczej oraz odbiorców dotychczas korzystających z ciepła systemowego tylko na potrzeby centralnego ogrzewania, gdy właścicielem węzła ciepłowniczego jest Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A.;

Walka ze smogiem jest jednym z priorytetów spółki.

Jednym z elementów walki ze smogiem jest rzetelne informowanie mieszkańców o aktualnym zanieczyszczeniu powietrza. - W styczniowym wydaniu Informatora Miejskiego przedstawiliśmy szereg działań jakie prowadzi OZC S.A. w celu walki ze smogiem - mówi Marian Kupijaj, prezes Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. w Ostrowie. - Dziś chcemy poinformować naszych mieszkańców o nowej inwestycji w Ostrowie Wielkopolskim zrealizowanej przez naszą spółkę przy współpracy z Urzędem Miejskim tj. uruchomieniu

sieci czujników pomiaru zanieczyszczeń powietrza. Czujniki firmy Airly zakupione przez OZC S.A. zamontowano po jednym w każdym z osiedli miejskich, głównie w ostrowskich placówkach oświatowych. Czujniki włączone zostały do systemu „Airly”, który jest siecią sensorów powietrza dla miast i gmin. Dzięki temu działaniu można monitorować stan powietrza w czasie rzeczywistym za pomocą mapy online na stronie internetowej spółki: www.ozcsa.pl oraz na stronie www.map.airly.eu. Sensory Airly mierzą poziom stę-

żenia pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10, temperaturę powietrza, ciśnienie atmosferyczne oraz wilgotność powietrza. - Dzięki tym działaniom OZC S.A., wspólnie z miastem chcą zwiększyć świadomość mieszkańców naszego miasta, by wiedzieli jakim powietrzem oddychają danego dnia - dodaje Marian Kupijaj. - Wierzymy, że wspólnymi działaniami z mieszkańcami możemy poprawić jakość powietrza w Ostrowie. Sieć czujników pozwoli nam dokładniej zidentyfikować źródła problemu, jakim jest smog i jego dokładną lokalizację.

■ Dofinansowanie do budowy węzła ciepłej wody

użytkowej w wysokości 70 proc. w przypadku rozbudowy istniejącego u odbiorcy węzła centralnego ogrzewania, a właścicielem węzła jest odbiorca;

■ Dofinansowanie do budowy węzła ciepłej wody

użytkowej w wysokości 60 proc. w przypadku nowego podłączenia, a przyłączenie będzie wykonywane z istniejącej sieci ciepłowniczej;

■ Dofinansowanie do budowy węzła ciepłej wody

użytkowej w wysokości 30 proc. w przypadku nowego podłączenia, a przyłączenie będzie wymagało wykonania rozbudowy sieci ciepłowniczej;

■ Obniżenie opłaty przyłączeniowej o 60 proc. jeśli

przyłącze będzie wykonywane z istniejącej sieci ciepłowniczej, a odbiorca zdecyduje się na korzystanie z ciepła systemowego na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;

■ Obniżenie opłaty przyłączeniowej o 30 proc. je-

śli przyłącze będzie wykonywane z istniejącej sieci ciepłowniczej, a odbiorca zdecyduje się na korzystanie z ciepła systemowego na potrzeby centralnego ogrzewania;

■ Obniżenie opłaty przyłączeniowej o 30 proc.

jeśli przyłączenie będzie wymagało wykonania rozbudowy sieci ciepłowniczej, a odbiorca zdecyduje się na korzystanie z ciepła systemowego na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;

■ Obniżenie opłaty przyłączeniowej o 15 proc.

jeśli przyłączenie będzie wymagało wykonania rozbudowy sieci ciepłowniczej, a odbiorca zdecyduje się na korzystanie z ciepła systemowego na potrzeby centralnego ogrzewania;

■ Okres obowiązywania promocji - od 15.02.2018 roku do 30.06.2018 roku.


gospodarka

10

MZK

KONKURS „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY Z MZK S.A.”

Bawiąc się poznawali zasady ruchu drogowego

INFORMACJE

W ostrowskiej Synagodze odbył się finał III edycji konkursu plastycznego pod nazwą „Bezpieczna droga do szkoły z MZK S.A.”.

Przez zabawę dzieci się uczą Miejski Zakład Komunikacji organizuje spotkania edukacyjne dla dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych z Ostrowa.

W ramach projektu „Unowocześnienie transportu miejskiego wraz z innymi działaniami niskoemisyjnymi na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski”, kierowca Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim Marcin Naskrętski, odbył cykl edukacyjnych spotkań z uczniami. Brały w nich udział dzieci z ostrowskich szkół podstawowych z klas I-III. Temat bezpieczeństwa na drodze jest niezwykle ważny i o tym wiedzą również dzieci, które chętnie brały udział w zajęciach. Spotkania miały również na celu zachęcić najmłodszych do wybierania alternatywnych środków transportu takich jak autobus. Wszystkie dzieci po zajęciach otrzymały odblaskowe zawieszki w kształcie autobusu, by być widocznym na drodze.

Miejski Zakład Komunikacji S.A. 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Lotnicza 30

tel. 62 73 76 110, fax. 62 58 45 008 www: www.mzk-ostrow.com.pl e-mail: sekretariat@mzk-ostrow.com.pl fb.com/MZK Ostrów Wielkopolski S.A.

W Synagodze w Ostrowie podsumowano konkurs plastyczny pod nazwą ,,Bezpieczna droga do szkoły z MZK S.A.’’

W konkursie wzięli udział uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych z Ostrowa Wielkopolskiego, gminy Ostrów Wielkopolski, gminy i miasta Raszków, gminy Przygodzice, gminy Sieroszewice oraz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce. - Celem naszej akcji jest upowszechnianie wśród uczniów szkół podstawowych znajomości przepisów o ruchu drogowym oraz zasad bezpiecznego korzystania z komunikacji miejskiej mówi Janusz Marczak, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Nadesłano 362 prace, z których zostało wyłonionych 48 laureatów. Podczas uroczystego wręczenia nagród wśród zaproszonych gości byli m.in.: prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek, wójt gminy Ostrów Wielkopolski Piotr Kuroszczyk oraz zastępca burmistrza Raszkowa Piotr Rokicki. - Cieszę się bardzo, że mogę się spotkać nie tylko z pierwszoklasistami z ostrowskich szkół, ale także z uczniami z terenu powiatu ostrowskiego, którzy przybyli aby pochwalić się swoim niebywałym talentem - mówi

Beata Klimek. - Ten wasz wspaniały talent został wykorzystany do bardzo słusznej sprawy jakim jest bezpieczeństwo na drodze. Wasze bezpieczeństwo to dla nas wszystkich rzecz najważniejsza. Mam nadzieję, że dzięki temu przedsięwzięciu na zawsze zapamiętacie zasady ruchu drogowego i będziecie ich przestrzegać w życiu codziennym. Nagrodzonymi pracami zostaną oklejone ostrowskie autobusy. Myślę, że to najlepsza nagroda i najlepsza reklama waszego talentu i umiejętności. Serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom konkursu i pamiętajcie, aby zawsze uważać na drodze. Najważniejszymi gośćmi oczywiście były dzieci, dla których ten konkurs został zorganizowany.

Uroczystość rozpoczęła się częścią artystyczną o tematyce związanej z bezpieczeństwem na drogach, która została przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim. Po części oficjalnej nastąpiło wręczenie nagród. Laureaci otrzymali po dwa upominki - od organizatora konkursu oraz od włodarzy swoich gmin, a oklejony wyróżnionymi pracami autobus już wiosną wyjedzie na ulice miasta. Parterami konkursu, poza miastem i gminami z terenu powiatu ostrowskiego, były także: Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu.

Prezydent Beata Klimek wręczała nagrody najmłodszym.


gospodarka

NR 2 (25) | LUTY 2018 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

11

WODKAN PONAD 41 MILIONÓW DOTACJI DLA WODKANU

Rusza projekt wart

80 milionów zł

Wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. będzie realizować największy w Ostrowie Wielkopolskim projekt inwestycyjny wart blisko 80 mln zł. Dofinansowanie z NFOŚiGW to aż 41 milionów złotych! W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisana została umowa na dofinansowanie projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski”. To aż 41 mln 85 tys. zł bezzwrotnej dotacji. - To bardzo ważny dzień dla naszej spółki. To ogromne pieniądze, dzięki którym zrealizujemy wiele bardzo ważnych zadań – między innymi zmodernizujemy główne obiekty związane z dostarczaniem wody i oczyszczaniem ścieków: stację uzdatniana wody oraz oczyszczalnię ścieków i uporządkujemy na niej gospodarkę osadową – mówi Marek Karolczak, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. Warto podkreślić, że cały zakres merytoryczny projektu został przygotowany samodzielnie przez pracowników spółki Wodkan. - Od złożenia wniosku do podpisania umowy minął prawie rok ciężkiej pracy zwieńczony ogromnym sukcesem. Przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej pomocą służyła nam jedna z firm poznańskich – dodaje prezes Wodkanu. Część zadań objętych projektem została już wykonana: modernizacja odstojników wód popłucznych na stacji uzdatniania wody, modernizacja pompowni osadów PWKF, modernizacja systemu napowietrzania w reaktorze biologicznym, zabudowa wagi samochodowej do przyjmowanych i wywożonych odpadów, zakup ładowarki, przebudowa i renowacja magistarali wodociągowej w ul. Jarzębinowej, rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w ul. miasta Ostrowa Wielkopolskiego, modernizacja układu stanowiska krat i układu odprowadzania skratek na obiekcie przepompowni głównej. W ramach tego ogromnego projektu zostanie jeszcze wykonana: wymianą dmuchaw i modernizacją sterowania pracą reaktora biolo-

Stosowna umowa została podpisana w Warszawie.

gicznego od zawartości amoniaku i azotanów, budowa budynku odwadniania i higienizacji osadów ściekowych wraz z instalacjami, budowa hali pod urządzenie suszące wraz z instalacjami suszenia osadów ściekowych, renowacja magistral wodociągowych, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, modernizacja rurociągów tłocznych ścieków, budowa odnawialnych źródeł energii oraz zakup sprzętu i samochodów specjalistycznych. Projekt przewiduje również dofinansowanie na wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną . - W celu zapewnienia stabilności dostaw wody i odbioru ścieków na odpowiednim poziomie ilościowym i jakościowym, nie można było już dłużej czekać z realizacją tych zadań - mówi Marek Karolczak. Prezes Karolczak podkreśla także, że gdyby nie udało się pozyskać tych pieniędzy, wszystkie zadania nie zrealizowane do tej pory i tak musiałyby być wykonane, ale ich realizacja zostałaby rozłożona w dłuższej perspektywie czasowej. – Spółka Wodkan również wpisuje się w ofensywę inwestycyjną realizowaną przez miasto. To ogromny projekt, który pozwoli nam na modernizację dwóch ważnych obiektów – Stacji Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalni Ścieków, a także modernizację sieci i wprowadzenie rozwiązań smart city. Pieniądze zewnętrzne, które

płyną do naszego miasta zawsze ogromnie cieszą, bo to zwieńczenie ciężkiej pracy przy przygotowywaniu projektów inwestycyjnych i wniosków o dofinansowanie. Teraz ta satysfakcja jest ogromna, bo to największe w historii Ostrowa Wielkopolskiego pieniądze unijne, jakie udało się pozyskać mówi Beata Klimek, prezydent miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Zakończenie wszystkich inwestycji realizowanych w ramach tego projektu jest planowane do 31 grudnia 2020 roku. W ramach tego projektu wykonano już rozbudowę systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla Ostrowa: ■ w 2014 roku ulice: Mahoniowa, Hebanowa, Grabowa, Cyprysowa, Oliwkowa, Złota - o łącznej długości 1,35 km; ■ w 2015 roku ulice: Cisowa, Jodłowa, Jeżynowa, Bukowa, Wiązowa, Klonowa, Platanowa, Cedrowa, Przesieka, Kalinowa, Jaworowa, Osiedle Leśne, Jastrzębia, Cyprysowa, Oliwkowa - o łącznej długości 4,54 km; ■ 2016 roku ulice: Osiedle Leśne, Klubowa, Jaworowa - o łącznej długości 1,03 km; ■ w 2017 roku ulice: Jarzębinowa, Jodłowa - o łącznej długości 1,13 km ■ w 2018 roku prace przeprowadzone zostaną w ulicach: Świetlicowej, Osiedle Leśne, Jaworowej o łącznej długości 1,77 km.

W BIURACH OBSŁUGI KLIENTA WODKAN S.A Jako inkasent Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski przyjmujemy wpłaty: 1. Podatku od nieruchomości od osób fizycznych, 2. Podatku rolnego od osób fizycznych, 3. Podatku leśnego od osób fizycznych, 4. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. WW. NALEŻNOŚCI MOGĄ BYĆ WPŁACANE W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH: 1. podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych: ■ do 15.03 - I rata; ■ do 15.05 - II rata; ■ do 15.09 - III rata; ■ do 15.11 - IV rata. 2. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - do 10. dnia miesiąca następnego. PRZYJMUJĄC WPŁATĘ NIE POBIERAMY OPŁAT DODATKOWYCH

AGENT INSTYTUCJI PŁATNICZEJ BILLBIRD Jako agent instytucji płatniczej Billbild S.A. przyjmujemy bez pobierania prowizji zapłaty za rachunki i faktury wystawione przez: ■ MZGM Sp. z o.o., ■ OZC S.A., ■ Ostrowską Spółdzielnię Mieszkaniową, ■ Przedsiębiorstwo PROMAX sp. j., ■ Ostrowskie TBS Sp. z o.o., Tani i wygodny sposób zapłaty wszystkich domowych rachunków i faktur np. za gaz, prąd, Zobowiązań podatkowych, wobec ZUS – standardowa prowizja 1,99 zł, Sprzedaż doładowań telefonów komórkowych, Sprzedaż doładowań liczników energii elektrycznej. Przyjmujemy tylko wpłaty gotówkowe. ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR OBSŁUGI KLIENTA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

ul. Partyzancka 27, w godz. 7.30-16.30, ul. Asnyka 8, w godz. 9.00-16.00, ul. Grabowska 29a (targowisko) - kiosk 46, w godz. 8.00-15.00.


gospodarka

12

WYSTAW SWÓJ SAMOCHÓD ZA DARMO!

Giełda samochodowa na targowisku przy Witosa Na terenie targowiska przy ul. Witosa, od 11 marca br., spółka Targowiska Miejskie S.A. będzie organizowała giełdę samochodową. Będzie ona czynna w każdą niedzielę w godzinach od 7.00 do 14.00. Spółka Targowiska Miejskie S.A. pragnie wyjść naprzeciw osobom, które chcą sprzedać swój samochód. Dzięki tej inicjatywie nie będą musiały jeździć na giełdy do ościennych miejscowości. - Rynek samochodów używanych jest dość rozwinięty. Pojazdów tego typu jest coraz więcej. W każdym miejscu są pobierane jakiegoś typu opłaty np. w komisach, na wystawach, giełdach, targach itp. - mówi Ewa Psztyr, prezes spółki Targowiska Miejskie w Ostrowie. - Nasza oferta jest skierowana głównie do mieszkańców, których nie stać na takie opłaty i szukanie miejsc po różnych komisach. Zaoszczędzi im to przede wszystkim czas na dojazdy oraz koszty zużycia paliwa. Prezes Ewa Psztyr zaznacza, że spółka dysponuje odpowiednim potencjałem, który chce wykorzystać i otworzyć giełdę samochodową w Ostrowie. Do targowiska przy ul. Wi-

Od 11 marca na targowisku przy ulicy Witosa będzie działać giełda samochodowa.

tosa, gdzie będzie mieścić się giełda, jest dogodny dojazd, znajduje się zaplecze sanitarne oraz duży, monitorowany i utwardzony plac, na którym bez problemu można parkować pojazdy i prezentować je pod sprzedaż. Można będzie także przed zakupem testować samochody bezpośrednio na placu. Co ważne, przy targowisku znajduje się parking dla

osób, które przyjadą na giełdę oglądać samochody. - Zapraszamy wszystkich do nieodpłatnego korzystania z giełdy w każdą niedzielę na terenie parkingów położonych bezpośrednio wzdłuż ogrodzenia przy ul. Witosa, usytuowanych przed pawilonami handlowymi - dodaje Ewa Psztyr.

OGŁOSZENIE Spółka Targowiska Miejskie S.A. ogłasza nabór ofert na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni około 100 m2 w budynku przy ul. Targowej nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim. Budynek przeznaczony może być pod działalność gastronomiczną, handlową bądź usługową. Lokal posiada kilka pomieszczeń magazynowych ze ścianami i posadzkami wyłożonymi płytkami ceramicznymi, stwarzającymi możliwości między innymi do przechowywanie artykułów spożywczych. Lokal można oglądać w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00, po uprzednim skontaktowaniu się w biurze przy ul. Targowej 1 pod numerem telefonu (62) 735-33-71.


gospodarka

NR 2 (25) | LUTY 2018 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

MZO

NOWE, CORAZ BARDZIEJ EKOLOGICZNE POJAZDY MZO

Nowoczesna flota Spółki

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. cały czas rozbudowuje i unowocześnia swoją flotę pojazdów. Obecnie posiada ponad trzydzieści samochodów do zbiórki i transportu odpadów. Spółka cały czas rozbudowuje i unowocześnia swoją flotę pojazdów. W miejsce tych najstarszych i najbardziej wyeksploatowanych wprowadza pojazdy nowocześniejsze i bardziej ekologiczne. Natomiast tam, gdzie to możliwe, remontuje pojazdy już posiadane. Z logo ZOiGO MZO S.A. jeździ już ponad trzydzieści samochodów do zbiórki i transportu odpadów. Wśród nich m.in.: 7 pojazdów do wywozu kontenerów tzw. ,,bramowców”; 4 pojazdy z HDS (hydraulicznym dźwigiem samochodowym); 3 pojazdy do zbiórki selektywnej tzw. „kratowce”, do tego 5 przyczep (trzy o długości 6 m, jedna o długości 5 m, jedna o długości 4 m); 19 śmieciarek w tym 3 ,,małe” wykorzystywane w trudno dostępnych miejscach oraz 2 śmieciarki wykorzystywane do zbiórki selektywnej. Spółka posiada również zamiatarkę ciągnioną wykorzystywaną do zamiatania placów i ulic oraz 3 specjalistyczne samochody do zbiórki odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Podstawową działalność MZO stanowi odbiór zmieszanych odpadów komunalnych. Odpady odbierane są z nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych oraz od firm przez specjalistyczne samochody wyposażone w system monitorowania XTrack z zastosowaniem nowoczesnych technologii opróżniania. Spółka świadczy również następujące usługi: ZBIÓRKA SELEKTYWNIE ZEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Usługa funkcjonuje od 2003

roku. Wymienione odpady, zależnie od danej gminy zbierane są w żółtych, zielonych, niebieskich, białych i brązowych workach oraz żółtych, zielonych, niebieskich i białych pojemnikach. ODBIÓR ODPADÓW MEDYCZNYCH I WETERYNARYJNYCH Działalność prowadzona od 2001 roku m.in. na terenie powiatów: ostrowskiego, krotoszyńskiego, pleszewskiego, ostrzeszowskiego, gostyńskiego, kępińskiego oraz jarocińskiego i kaliskiego. Odpady odbierane ze szpitali, przychodni, gabinetów lekarskich, kosmetycznych i weterynaryjnych przewożone są do magazynu - chłodni w Ostrowie Wielkopolskim, a następnie przekazywane do unieszkodliwienia poprzez termiczne przekształcenie w spalarni. ODBIÓR ZUżYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO Spółka prowadzi dwa Punkty Selektywnych Zbiórek Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK-i), w których mieszkańcy mogą zostawić odpady bezpłatnie. Podmiotom gospodarczym MZO proponuje odpłatny odbiór tych odpadów, łącznie z przejęciem za nie pełnej odpowiedzialności. ODBIÓR ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I INNYCH NIż NIEBEZPIECZNE Oprócz odpadów medycznych i weterynaryjnych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, spółka odbiera również m.in.: zużyte baterie i akumulatory, zaolejone czyściwo i filtry olejowe,

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. ul. Staroprzygodzka 138, 63-400 Ostrów Wielkopolski | tel: 62 733 81 30 Dział Sprzedaży: tel. 62 735-35-63 www: www.mzo.com.pl | e-mail: mzo@mzo.com.pl

przeterminowane chemikalia i odczynniki, opakowania po środkach ochrony roślin, ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. ODBIÓR ODPADÓW BUDOWLANYCH Na indywidualne zlecenia klientów spółka prowadzi wywóz gruzu w otwartych kontenerach oraz sprzedaż i wywóz worków i BIG-BAGów z gruzem budowlanym. Od 1 lipca 2013 roku mieszkańcy mogą bezpłatnie dostarczyć do PSZOK-ów do 1 m3 odpadów budowlanych i rozbiórkowych. ZAMIATANIE MECHANICZNE I RĘCZNE Spółka w ramach swojej działalności prowadzi mechaniczne i ręczne oczyszczanie ulic, chodników i placów, a także utwardzonych dróg dojazdowych. DORADZTWO DOTYCZĄCE TRANSPORTU ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH ADR Spółka prowadzi doradztwo ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu odpadów niebezpiecznych obejmujące: przewóz, załadunek, rozładunek oraz pakowanie odpadów niebezpiecznych.

Warto także dodać, że od 2007 roku spółka zajmuje się również edukacją ekologiczną wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Rozwijanie i kształtowanie umiejętności segregowania odpadów to nadrzędny cel edukacji. Organizowane akcje proekologiczne spotykają się z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców.

13


informacje gospodarka

14 TELEFONY ALARMOWE POGOTOWIE RATUNKOWE tel. 999 MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO tel. 62 738 89 40, 62 738 89 46 POLICJA tel. 997 Komenda Powiatowa Policji sekretariat: tel. 62 737 72 10, centrala: 62 737 72 00 STRAŻ MIEJSKA ul. Kościuszki 12a sekretariat tel. 62 738 89 43 dyżurny: tel. 62 738 89 40

ZAADOPTUJ ZWIERZAKA

STRAŻ POŻARNA tel. 998 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej tel. 62 332 42 90 POGOTOWIE ENERGETYCZNE tel. 991

Demon

POGOTOWIE GAZOWE tel. 992 Zakład Gazowniczy tel. 62 737 99 80 POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE tel. 994 tel. 62 738 77 12 POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE tel. 993 tel. 62 735 86 30

Ostrów Informator Miejski dostarczany jest do domów i mieszkań, ale można go także odebrać w różnych punktach na terenie miasta m.in.: ■ Referat Obsługi Mieszkańców Urzędu ■ Ostrowski Park Przemysłowy, Miejskiego w Ostrowie (parter), al. ul. Wrocławska 93F Powstańców Wielkopolskich 18 ■ Galeria Ostrovia, ul. Kaliska 120 ■ COK WODKAN, ul. Partyzancka 27 ■ Lodowisko, Al.Solidarności/Kozi Borek ■ COK WODKAN, ul. Asnyka 8 ■ OCK, ul. Wolności 2

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW tel. 62 737 84 29 URZĄD SKARBOWY tel. 62 59 55 100 URZĄD MIEJSKI tel. 62 58 22 400 tel. 62 591 78 88

Adres redakcji ul. Wrocławska 93F 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. 62 720 47 62, kom. 724 717 771 e-mail: redakcja@opp-ostrow.pl www.opp-ostrow.pl www.fb.com/oppostrow Redaktor naczelny Mikołaj Kostka

Wydawca Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. Druk POLSKA PRESS Sp. z o.o. Drukarnia Poznań, ul. Malwowa158 Nakład: 30 000 Redakcja nie odpowiada za treść reklam, tekstów promocyjnych oraz listów.

Data rejestracji: 21-01-2017 Wiek: 3 lata Rasa: Husky Rozmiar: Duży Charakter: Trudno nawiązać z nim kontakt Demon został znaleziony w Raczycach. Jest typem psa, który nie lubi pieszczot, jest nieprzyjazny,

ciężko się z nim zaprzyjaźnić. Niełatwo nawiązuje kontakt z ludźmi i innymi psami, czasami jest nawet wręcz bojowo nastawiony. Demon jest psem z którym trzeba pracować i poświęcić mu dużo uwagi. Potrafi chodzić na smyczy. Nr tel. 725 705 107


sport gospodarka

NR 2 (25) | LUTY 2018 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

. KOSZYKÓWKA MARC CARTER JUŻ TRENUJE Z ZESPOŁEM

. ŻUŻEL XXI MEMORIAŁ RIFA

BM Slam Stal coraz bliżej play-off

Żużel w „Lany Poniedziałek”

Koszykarze BM Slam Stal Ostrów mają za sobą już 21 ligowych spotkań. Ostrowianie z dorobkiem 34 punktów zajmują 5. miejsce w ligowej tabeli.

Adam Łapeta jest najlepiej blokujący graczem w PLK.

Końcówka sezonu nie będzie łatwa dla podopiecznych Emila Rajkovića. Ostrowianie aż siedem spotkań rozegrają na wyjeździe i tylko cztery we własnej hali. Mało tego, szczególnie dwa spotkania rozgrywane u siebie będą bardzo trudne, gdyż do Ostrowa zawita obecny lider tabeli Anwil Włocławek i mistrz Polski Stelmet Zielona Góra. O punkty z tymi zespołami

nie będzie łatwo. Jeśli jednak koszykarze BM Slam marzą, by powalczyć w tym sezonie także o medal, to na własnym parkiecie muszą wygrywać z najlepszymi. A przecież dwa kolejne mecze rozgrywane w Ostrowie - z GTK Gliwice i MKS Dąbrowa Górnicza - także nie będą spacerkiem. Beniaminek z Gliwic prezentuje się ostatnio coraz lepiej, a MKS

. LA ZŁOTO I SREBRO REPREZENTANTÓW STALI LA

Mistrzowskie skoki

Fot.Facebook

Dwa medale - złoty i srebrny - wywalczyli lekkoatleci Stali LA na Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów, które odbyły się w Toruniu.

Reprezentanci Stal LA zdobyli w Toruniu dwa medale.

Złoty krążek wywalczył Maciej Sokołowski w skoku w dal. Ostrowianin już w pierwszej serii skoczył 6,60 m i objął prowadzenie. W kolejnych dwóch seriach nikt nie wyprzedził siedemnastolatka z Ostrowa. Dopiero w pierwszej serii finałowej Wojciech Tomczyk z Olecka skoczył o centymetr dalej - 6,61. Tym samym zawodnik Stali spadł na drugie miejsce. Jednak to ostatnia seria rozgrzała kibiców do czerwoności. Zajmujący szóste miejsce Dawid Węclewski z Kruszwicy skoczył 6,61 metra

i tym samym Maciej Sokołowski spadł na trzecie miejsce. Ostrowianin miał jednak jeszcze jeden skok. Wiedział, że ma zapewniony już brązowy medal. Rzucił jednak rywalom wyzwanie. W swoim ostatnim skoku uzyskał wynik 6,72 metra i mógł cieszyć się z mistrzowskiego tytułu. Tym skokiem poprawił także swój rekord życiowy o 3 centymetry. Nowy rekord życiowy ustanowiła również Natalia Benedykcińska, która w skoku w dal z wynikiem 5,87 metra została wicemistrzy-

nią Polski. Zawodniczka Stali po pierwszym skoku na odległość 5,60 metra zajmowała trzecie miejsce. W trzeciej serii skoczyła 5,75 metra i wyszła na prowadzenie. Chwilę później ,,przeskoczyła’’ ją Adrianna Sułek z Bydgoszczy, która zaliczyła odległość 5,77 metra. W piątej serii Natalia Benedykcińska ponownie została liderką skacząc 5,87 metra. Niestety bydgoszczanka również skoczyła znakomicie zaliczając aż 5,95 metra. Tym samym ostrowianka mogła się cieszyć ze srebrnego medalu.

Dąbrowa Górnicza bije się o miejsce w czołowej czwórce, które gwarantuje przewagę parkietu w rundzie play-off. Najbliższy mecz gracze Stali rozegrają 4 marca w Lublinie z miejscowym Startem. - Tę przerwę wykorzystamy, by solidnie popracować nad wyeliminowaniem naszych błędów - mówi szkoleniowiec BM Slam Stal. - Rozegramy także kilka spotkań kontrolnych, by nie wypaść z rytmu meczowego. Kibice w Ostrowie liczą, że w pojedynku ze Startem wystąpi już Marc Carter. Amerykanin był już w składzie w ostatnim meczu z Asseco Gdynia, ale nie pojawił się na parkiecie. - Marc trenuje już z zespołem na pełnych obciążeniach i jestem przekonany, że pomoże nam w najważniejszej części sezonu - dodaje Emil Rajković.

Memoriał Rifa Saitgariejewa w tym roku rozegrany zostanie w drugi dzień Świąt Wielkanocnych, 2 kwietnia. Będzie to już 21. edycja memoriału. W roku ubiegłym odbył się jedynie bieg memoriałowy w ramach meczu Polska - Rosja. I choć Polska cały mecz wygrała 54:36, to w biegu memoriałowym podwójnie zwyciężyła rosyjska para. W 2016 roku odbył się turniej poświęcony „Tatarskiej Strzale”, jak nazywano w Ostrowie tego wspaniałego zawodnika. Wygrał wówczas Patryk Dudek, drugi miejsce zajął Bartosz Zmarzlik, a trzecie Maciej Janowski. Działacze TŻ Ostrovia robią wszystko, by w XXI Memoriale Rifa Saitgariejewa wystartowali jak najlepsi zawodnicy. - Mamy kilka pomysłów na rozegranie memoriału - mówi Radosław Strzelczyk, prezes MDM Komputery TŻ Ostrovia. Może to będzie turniej par, a może mecz, w którym reprezentanci naszego klubu

Fot.Stanisław Szalak

Fot. Rafał Jakubowicz Fotografia

Kibice w Ostrowie nie wyobrażają sobie sytuacji, by brązowi medaliści ubiegłego sezonu nie zagrali w playoff. Obecnie zajmują piąte miejsce, które gwarantuje udział w decydującej batalii o medale. Nad ósmym w tabeli zespołem Polpharmy Starogard Gdański mają jedną wygraną przewagi, ale też jeden mecz rozegrany mniej. Nie jest to jednak na tyle duża zaliczka, by gracze mogli osiąść na laurach, tym bardziej że do zakończenia sezonu zasadniczego pozostało im jeszcze do rozegrania 11 ligowych kolejek. - Każdy kolejny mecz traktować musimy tak, jakbyśmy grali o życie mówi Emil Rajković, trener BM Slam Stal. - Ważny jest każdy punkt, gdyż w tabeli jest duży ścisk, który powoduje, że jedna porażka może spowodować spadek o kilka miejsc.

15

Rif Saitgariejew

rywalizować będą z drużyną złożoną z żużlowców z Rosji. Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Szukamy takiej formuły, by zawody były atrakcyjne dla kibiców. Legenda Rifa Saitgariejewa jest ciągle żywa wśród ostrowskich kibiców, należy więc się spodziewać, że 2 kwietnia trybuny stadionu wypełnią się po brzegi. Klub zapowiada, że informacje o uczestnikach turnieju będą przekazywane na bieżąco na stronie internetowej, a już niedługo rozpocznie się przedsprzedaż biletów.


16

gospodarka

Profile for opp-ostrow

Ostrów Informator miejski 02/2018  

Ostrów Informator miejski 02/2018  

Advertisement