a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

www.opp-ostrow.pl

ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ WWW i ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU!

NR 2 (13), LUTY 2017

ISSN 2450-8128

MIASTO

Przygotowania reformy oświaty

 strona 2

MIASTO

MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

DODATKOWE MIEJSCA W ŻŁOBKU

Nowoczesność spotyka się z historią  strona 2 MIASTO

200 mln zł na inwestycje

 strona 4

-5

OZC S.A.

Nasza zima zła...

 strona 9

MZK S.A.

Elektryczne autobusy w Ostrowie

 strona 10

SPORT

RAJKOVIĆ ODMIENIŁ STAL

strona 15

Ostrów Wielkopolski uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na utworzenie dodatkowych miejsc w żłobku. W zaadoptowanych na cele żłobka pomieszczeniach budynku Spółdzielni Oświatowej przy ul. Waryńskiego utworzonych zostanie dodatkowo 75 miejsc. strona 3

Kolejne inwestycje TBS

 strona 12

MZZ zaprasza na Dzień Kobiet w Plażowej  strona 12

Powierzchnia do wynajęcia w OPP  strona 13


2

INFORMACJE

Trwają przygotowania do reformy oświaty Utworzenie szkół podstawowych w miejsce istniejących gimnazjów, wygaszenie Gimnazjum nr 3 oraz nowe obwody szkolne dla uczniów klas pierwszych to kroki, które musi podjąć miasto, aby przygotować ostrowską oświatę do wprowadzanej reformy. Prace nad nową siecią szkół trwają od sierpnia ubiegłego roku. Już wówczas prezydent Beata Klimek powołała zespół, który miał opracować propozycję przeprowadzenia zmian w szkołach podstawowych i gimnazjach w związku z ówczesnymi zapowiedziami dotyczącymi reformy oświaty. Dziś reforma wraca do tego, co było przed laty. W roku szkolnym 2017/2018 nie będzie rekrutacji do I klasy gimnazjum. Od 1 września 2017 r. nie będzie klasy I, a w latach następnych kolejnych klas dotychczasowego gimnazjum. Gimnazjum nr 1 powróci do dawnej nazwy Szkoła Podstawowa nr 2, a Gimnazjum nr 4 zmieni się w Szkołę Podstawową nr 14. Gimnazjum nr 3 zostanie włączone do Szkoły Podstawowej nr 1 i wraz z opuszczeniem go przez ostatnie roczniki gimnazjalistów zostanie wygaszone. W budynku przy ul. Tuwima nadal będzie natomiast funkcjonować Szkoła Podstawowa „Edukator”. Wraz z reformą utworzone zostaną nowe obwody szkolne. Opracowano już propozycję przyporządkowania tych obwodów. Teraz musi zatwierdzić je Rada Miejska oraz Kuratorium Oświaty. Od 1 września 2017 roku uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych pójdą do szkoły zgodnie ze swoim obwodem. Uczniowie klas VII (czyli

dzisiejsi szóstoklasiści) będą kontynuować naukę w budynkach gimnazjów. Tutaj rodzice będą mogli podjąć samodzielnie decyzję, do której ze szkół będą chodzić ich dzieci. Jeśli będzie takie zainteresowanie, możliwe jest, że w budynkach gimnazjów uruchomione zostaną także klasy IV. - Zdajemy sobie sprawę, że wielu rodziców dowozi dzieci do szkoły - mówi Jolanta Maćkowiak, naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu UM. - Chcemy rozmawiać z rodzicami i tak zbudować naszą sieć, aby - w miarę możliwości - rodzic mógł dowozić swoje dzieci do jednej szkoły. Od 1 września 2017 r. nauczyciele zatrudnieni w obecnie funkcjonujących szkołach z urzędu staną się nauczycielami szkół utworzonych w ramach nowego systemu. Oznacza to, że z mocy prawa nauczyciele dotychczasowych 6-letnich szkół podstawowych staną się nauczycielami 8-letnich szkół podstawowych. Mimo likwidacji gimnazjów władze miasta robią wszystko, aby zapobiec zwolnieniom nauczycieli. - Może się zdarzyć w pojedynczych przypadkach, że nauczyciele będą łączyć pracę w dwóch szkołach lub zostaną przeniesieni do innej placówki, ale przymiarki do nowej sieci szkół pokazują, że zwolnień być nie

Koszty dostosowania gimnazjów do reformy oświaty wyniosą około 400 000 zł.

powinno - mówi wiceprezydent Ewa Matecka. W okresie przejściowym, tj. od dnia wejścia w życie ustawy do 31 sierpnia 2019 roku podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć, w inne szkole, będzie wymagało uzyskania pisemnej zgody dyrektora szkoły, w której zatrudniony jest ten nauczyciel. Jest to rozwiązanie narzucone przez mnisterstwo, które ma zapobiec sytuacji, gdy jeden nauczyciel ma 1,5 etatu, a drugi zatrudniony jest w niepełnym wymiarze lub brakuje dla niego pracy. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania lub na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony

(bez względu na wymiar zatrudnienia) będzie mógł być przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole. W okresie przejściowym nie będzie można przenosić nauczycieli mianowanych bez ich zgody. Nauczyciel zatrudniony w wygaszanym lub przekształcanym gimnazjum będzie mógł kontynuować wcześniej rozpoczęty staż na kolejny stopień awansu zawodowego, bez względu na wymiar zatrudnienia. Do tej pory musiał mieć on przynajmniej pół etatu, aby taki staż realizować. Szacuje się, że koszt dostosowania gimnazjów do reformy systemu oświaty będzie kosztował miasto ok. 400 000 zł.

Gdzie nowoczesność spotyka się z historią Adaptacja pomieszczeń Ratusza na cele Muzeum 3D to drugi, obok Mediateki (w miejsce dawnego Empiku), element projektu złożonego przez Ostrów do tzw. „ZIT-ów”. Ostrowianie będą mogli odbyć multimedialny spacer starymi ulicami miasta, zobaczyć dawne sklepy, a także spędzić czas w kinie zaaranżowanym na wnętrze dawnego Kina Roma. Łączna wartość projektu, dzięki któremu na mapie kulturalnej Ostrowa pojawią się dwa kolejne i znaczące punkty, to ponad 5,7 mln zł. Sama inwestycja w Ratuszu to koszt 2,1 mln zł. - Wartość dofinansowania Muzeum 3d to blisko 1,8 mln, co znaczy, że miasto ze swoich środków zapłaci za tę inwestycję jedynie nieco ponad 300 tys. zł. Na wartość inwestycji składają się: wyposażenie wnętrz, multimedia oraz roboty budowlane i nadzór inwestorski – wymienia Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Aktualnie projekt poddany jest ocenie formalnej i merytorycznej dokonywanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. - Przewidujemy, że ostateczne rozstrzygnięcia konkursu odbędą się w czerwcu br. i jeszcze w tegoroczne wakacje rozpocznie się realizacja projektu. Inwestycja zostanie sfinalizowana wraz z końcem tego roku – dodaje prezydent miasta. Inwestycja obejmuje adaptację części parteru zabytkowego obiektu, jakim jest ostrowski Ratusz, na cele kulturalne, przez co poszerzona zostanie oferta Mu-

zeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Ekspozycja będzie miała powierzchnię 152 m2. Jej integralną część stanowią elementy multimedialne. Dzięki inwestycji powstanie stała wystawa z multimediami o nazwie „Ulica Dawnego Miasta” oraz „Cafe Muzeum”. Głównym elementem stałej wystawy będzie rekonstrukcja dawnej ulicy miejskiej. Będzie można odwiedzić zakład fryzjerski, w którym, za pomocą technologii kinekt, zwiedzający będą mogli w wielkoformatowym monitorze zobaczyć swoje odbicie w dowolnie wybranym stroju z epoki. Takie zdjęcie można będzie wysłać sobie pocztą elektroniczną. - Ulica zaprojektowana jest na wzór ostrowskiej ulicy z początku XX wieku. W tle słyszalne będą dźwięki ówczesnego Ostrowa - gwar ludzi, stukot koni, dźwięki pojazdów jeżdżących po bruku – wymienia Witold Banach, dyrektor Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Kolejnym elementem ulicy będzie kino z wnętrzem stylizowanym na dawne ostrowskie Kino Roma. Jego sala wyposażona będzie w 15 miejsc siedzących. Będą tu wyświetlane krótkie filmy z epoki

Ostrowianie będą mogli przespacerować się dawną ulicą Ostrowa.

zmontowane z archiwalnych materiałów filmowych będących w zbiorach Muzeum. Wystawa muzealna urządzona będzie w stylu dawnej kawiarni-cukierni Belle-Epoque. - Będą to ikonografie dawnych ostrowskich lokali gastronomicznych, które wzbogacone zostaną o oryginalne obiekty zabytkowe stanowiące zbiory muzeum, m.in. ekspres do kawy, kasa, stolik kawiarniany, krzesła – opisuje dyrektor ostrowskiego muzeum.

W kawiarni znajdować się będą m.in. stoliki, przy których prezentowane będą wybrane postaci. Zwiedzający będzie mógł dosiąść się do stolika i z głośnika usłyszeć historię opowiadaną przez daną postać. Nie będzie to typowe muzeum z gablotami. Zwiedzający zostaną przeniesieni w świat XIX wiecznego Ostrowa. - Najcenniejsze w tym projekcie jest to, że łączymy historię z bardzo nowoczesnym sposobem jej przekazywania – podsumowuje Beata Klimek.


INFORMACJE

NR 2 (13) | LUTY 2017 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

3

Będą dodatkowe miejsca w żłobku Ostrów Wielkopolski uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na utworzenie dodatkowych miejsc w żłobku. W zaadoptowanych na cele żłobka pomieszczeniach budynku Spółdzielni Oświatowej przy ul. Waryńskiego utworzonych zostanie dodatkowo 75 miejsc. - Kiedy w ubiegłym roku rozbudowywaliśmy miejski żłobek tworząc dodatkowych 60 miejsc, liczyliśmy, że rozwiąże to problem listy rezerwowej i miejsca będą dla wszystkich dzieci - mówi prezydent Ostrowa, Beata Klimek. - Okazało się jednak, że chętnych jest jeszcze więcej. Ostatnie statystyki pokazują, że w Ostrowie Wielkopolskim rodzi się więcej dzieci, więc i zapotrzebowanie na miejsca w żłobku będzie rosło. Zdecydowaliśmy więc o zaadaptowaniu części budynku Spółdzielni Oświatowej na kolejne oddziały dla maluszków. Obecnie Żłobek Miejski dysponuje 146 miejscami. Dodatkowe 75 miejsc to znaczące zwiększenie, a wszystko wskazuje na to, że chętnych będzie przybywać. Rodzice coraz chętniej oddają bowiem pociechy do żłobka, decydując się na

powrót do pracy zawodowej. Dzieci mają tu zapewnioną profesjonalną opiekę i doskonałe warunki do rozwoju. Nowe miejsca dla maluszków powstaną w części budynku Spółdzielni Oświatowej - na powierzchni ok. 1000m2 utworzone zostaną pomieszczenia spełniające funkcje niezbędne dla żłobka. Wartość inwestycji wynosi ponad 1,5 mln zł i zostanie ona zakończona jeszcze w tym roku. W ubiegłym roku - również dzięki dotacji z programu „Maluch 2017 plus” - na potrzeby żłobka zaadaptowane zostały pomieszczenia opuszczone przez Publiczne Przedszkole nr 3. W tym roku miasto również z programu „Maluch ” pozyskało dotacje w wysokości ponad 110 tys. zł na funkcjonowanie żłobka miejskiego.

Śmigielskiego do remontu

W tym roku wykonana zostanie przebudowa ulicy Śmigielskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Plac budowy pierwszej części inwestycji - odcinek od ulicy Paderewskiego do ulicy Waryńskiego – został już przekazany wykonawcy.

Prace przy przebudowie ul. Śmigielskiego zakończą się w maju br.

Trzy firmy wystartowały w przetargu dotyczącym przebudowy 355-metrowego odcinka ulicy Śmigielskiego. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Gembiak – Mikstacki z Krotoszyna. Remont kosztować będzie miasto blisko 470 tysięcy złotych. Inwestycja ta to nie tylko naprawa nawierzchni jezdni. Powstanie tu także ścieżka rowerowa. - Nawierzchnia ulicy Śmigielskiego wymaga kompleksowego remontu. Nie zapominamy też o rowerzystach, dla których, na całej długości ulicy, powstanie obustronna ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego, po którym użytkownikom jednośladów jeździ się wygodniej, niż po kostce. Z kostki natomiast wykonane będą chodniki – mówi Marcin Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim. Jeszcze w tym roku, po zakończeniu

tego etapu inwestycji, wykonana zostanie jej druga część – od ulicy Waryńskiego do ulicy Ledóchowskiego. Tutaj także, wzorem pierwszej części inwestycji, wybudowana będzie ścieżka rowerowa oraz chodniki. - Ulica Śmigielskiego stanowi oś komunikacyjną tej części miasta. Prawie każdy mieszkaniec tego rejonu codziennie z niej korzysta, w związku z czym stan nawierzchni jezdni od wielu lat ulegał pogorszeniu. Kompleksowy remont zarówno jezdni, jak i chodników, a także rozwiązania dla rowerzystów poprawią nie tylko warunki ruchu użytkowników, ale poprawi też wygląd tej części miasta, tym bardziej, że po zakończeniu prac budowlanych wykonane zostaną również nasadzenia zieleni – wylicza Beata Klimek, prezydent miasta.

W budynku przy ul. Waryńskiego powstanie 75 nowych miejsc dla dzieci.

Blisko milion na wymianę pieców

Podobnie jak w ubiegłym roku, w ramach walki o czyste powietrze, miasto dofinansuje mieszkańcom wymianę pieców węglowych na ekologiczne źródła energii. W tym roku na ten cel przeznaczono 900 tys. zł.

Na wymanę starych pieców miasto przeznaczyło blisko milion złotych.

Z dofinansowania skorzystać mogą osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Dotacja udzielana jest na wymianę źródeł ogrzewania w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego, polegającą na likwidacji palenisk i trwałym ich zastąpieniu przez nowe źródło ogrzewania tj. podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewania gazowego, ogrzewania elektrycznego, ogrzewania olejowego lub pompę ciepła. Właściciele budynków wolnostojących mogą ubiegać się o dotację w wysokości 5.000 zł. W przypadku wniosków dotyczących budynków wielolokalowych lub lokali mieszkalnych będących ich częścią można otrzymać dotację

w wysokości 5.000 zł na każdy lokal mieszkalny objęty wnioskiem, w którym nastąpi likwidacja palenisk i trwałe zastąpienie ich przez nowe źródło ogrzewania. W tym roku w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski dotyczące budynków wielolokalowych lub lokali mieszkalnych będących ich częścią, a dopiero w dalszej kolejności te dotyczące budynków wolnostojących nie będących budynkami wielolokalowymi. - Wielu mieszkańców zwraca uwagę na zadymione centrum miasta - mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. - Mam nadzieję, że zmiany w regulaminie sprawią, że właściciele i zarządcy kamienic będą chętniej decydować się na wymianę sposobu ogrzewania swoich budynków. Nabór wniosków o dotację ruszy w marcu.


4

W skrócie: MIESZKANIE CHRONIONE CZEKA NA LOKATORÓW W Ostrowie Wielkopolskim trwają przygotowania do rozpoczęcia projektu związanego z powstaniem w naszym mieście pierwszego mieszkania chronionego. Będzie to miejsce dla osób, które potrzebują wsparcia ze względu na trudną sytuację życiową. Miasto na ten cel pozyskało ponad 160 tysięcy złotych dofinansowania. Obecnie trwa doposażenie mieszkania, które znajduje się na ulicy Waryńskiego. Pomieszczenia zostały wcześniej gruntownie wyremontowane i przystosowane do potrzeb nowych lokatorów. - Mieszkanie chronione może być przyznane osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, a przede wszystkim niepełnosprawność ruchową, potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. Pobyt w takim mieszkaniu jest darmowy – wyjaśnia Ewa Matecka, zastępca prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego. Nowi lokatorzy wprowadzą się w marcu. - Znajdują się tu cztery pokoje, wspólna kuchnia i łazienka. Bezpieczne miejsce do życia znajdą tu cztery osoby. Pomieszczenie przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych – dodaje Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. W ramach projektu, dla wsparcia lokatorów mieszkania chronionego, zatrudniony zostanie pracownik socjalny, opiekun środowiskowy, a także asystent osoby niepełnoprawnej. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, również psycholog i fizjoterapeuta.

BADANIE LICZBY BEZDOMNYCH Na terenie Ostrowa Wielkopolskiego odbyło się badanie liczby osób bezdomnych. Dla sprawnego przeprowadzenia badania, zaangażowano wszelkie dostępne służby: policję, straż miejską, pomoc społeczną, służbę ochrony kolei. - W przedsięwzięciu udział wzięło pięć zespołów, w których skład wchodzili: policjant, strażnik miejski, pracownik socjalny, pracownik służby ochrony kolei. W trakcie spotkania poprzedzającego kontrole w/w służb, wyznaczono miejsca przebywania osób bezdomnych – informuje Grzegorz Szyszka, komendant ostrowskiej straży miejskiej. Zespoły skontrolowały 12 wytypowanych wcześniej punktów na terenie osiedli: Wenecja, Jana Pawła II, Odolanowskie, Parcele Zacharzewskie, Powstańców Wielkopolskich. W wyniku przeprowadzonego badania w terenie, ujawniono 8 osób bezdomnych. Wszystkim zaproponowano przetransportowanie do noclegowni, jednak nie wszyscy z tej propozycji skorzystali. Inicjatorem ogólnopolskiego badania liczby bezdomnych jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. - Informacje zebrane w wyniku badania pozwolą na określenie skali bezdomności w Polsce. W poszczególnych gminach będą wykorzystane do kreowania lokalnej polityki społecznej w zakresie problematyki bezdomności – dodaje Grzegorz Szyszka.

INFORMACJE

200 000 000 ZŁ NA I ROZWÓJ OSTROWA 200 milionów złotych – tyle chce wydać miasto oraz miejskie spółki w 2017 oraz 2018 roku na inwestycje w Ostrowie Wielkopolskim. – To prawdziwa ofensywa inwestycyjna i wydanie rekordowych środków na rozwój naszego miasta – zapewnia prezydent Beata Klimek. Na tak ogromną kwotę składać się będą środki pochodzące z budżetu miasta, z budżetu ostrowskich spółek oraz funduszy zewnętrznych. - Mamy bardzo ambitne i dalekosiężne plany inwestycyjne. Jest to ogromny wysiłek finansowy zarówno dla budżetu miasta, jak i poszczególnych spółek. Warto jednak ten wysiłek podjąć, ponieważ po zrealizowaniu tych inwestycji w zasadniczy sposób zmieni się kondycja miasta w wielu obszarach jego życia – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Poza inwestycjami atrakcyjnymi dla oka, będą to również zadania niewidoczne, jednak bardzo istotne, mające na celu zapewnienie komunalnej wydolności miasta. - Mówimy tu o kompleksowej modernizacji infrastruktury komunalnej. Na jej odtworzenie i rozbudowanie przeznaczymy ogromne pieniądze. Idące w ziemi instalacje mogą wydawać się nieatrakcyjne z punktu widzenia promocji miasta, bo ich po prostu nie widać. W mojej ocenie są jednak jedną z najważniejszych miejskich inwestycji. Doceniamy je dopiero wówczas, kiedy zdarzy się awaria i część mieszkańców nie ma wody albo ciepła – przekonuje Beata Klimek. Na inwestycje i remonty sieci ciepłowniczej Ostrowski Zakład Ciepłowniczy wyda w tym roku 8 milionów złotych. Spółka chce w kolejnym roku przeznaczyć na ten cel porównywalne środki. Ogromne nakłady finansowe planuje wydać WODKAN. To ponad 45 milionów złotych na remonty i rozbudowę sieci kanaliza-

cyjnej w najbliższych dwóch latach. Poza własnymi środkami spółka starać się będzie o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W ramach WRPO ostrowskie MZK zakupi cztery autobusy elektryczne oraz trzy autobusy z silnikami diesla spełniającymi normę emisji EURO 6. - To jeden projekt, jednak w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) starać się będziemy o kolejne sześć autobusów elektrycznych oraz trzy diesle. Oznacza to, że po ostrowskich ulicach będzie jeździć szesnaście zupełnie nowych autobusów, w tym aż dziesięć autobusów elektrycznych, co plasuje nas w czołówce miast w Wielkopolsce z takim taborem – tłumaczy Marek Kolasiński, prezes Centrum Rozwoju Komunalnego.

W ramach wspomnianych ZITów Ostrów Wielkopolski realizował będzie jeden z większych projektów w historii miasta, którego wartość opiewa na blisko 43 mln zł. Związany jest on z wdrożeniem rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie niskiej emisji. - Działania te to zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego, przebudowa infrastruktury transportu publicznego, budowa centrum przesiadkowego, budowa systemu roweru miejskiego, wdrożenie systemu zarządzania i organizacji ruchu, modernizacja oświetlenia ulicznego w osiedlach: Śródmieście, Jana Pawła II – wymienia Jakub Szczurek, wiceprezydent Ostrowa. - Mówimy tu procesie kompleksowej wymiany oświetlenia na ostrowskich osiedlach na nowoczesne i energooszczedne. Ze środków pozyskanych z WRPO

Inwestycje ostrowskich spółek miejskich w latach 2017-2018 Ostrowski Zakład Ciepłowniczy

– inwestycje i remonty sieci ciepłowniczej 2017 – 8 mln zł, 2018 – środki porównywalne (środki własne spółki)

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

– budowa trzech bloków mieszkalnych, remonty oraz pozostałe inwestycje 11 mln zł (środki własne spółki oraz kredyt)

Ostrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - budowa bloku mieszkalnego 2,5 mln zł (środki własne spółki oraz kredyt)

Miejski Zakład Zieleni

- budowa centrum konferencyjnego na Piaskach 2,5 mln zł (środki własne spółki oraz kredyt)

Targowiska Miejskie

- modernizacja miejskich targowisk i zieleniaków 950 tys. zł (środki własne spółki oraz kredyt)

WODKAN

- remonty oraz rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej ponad 45 mln zł - środki własne oraz dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO

- zakup specjalistycznego sprzętu do odbioru odpadów 500 tys. zł (w miarę możliwości finansowych spółka realizować będzie kolejne zakupy sprzętu. Planowana jest również rozbudowa zakładu).

Miejski Zakład Komunikacji

- zakup autobusów niskoemisyjnych wraz ładowarkami do baterii trakcyjnych, dwie stacje roweru miejskiego 14 mln zł - środki własne oraz dofinansowanie z Wojewódzkiego Regionalnego Programu Operacyjnego.


INFORMACJE

NR 2 (13) | LUTY 2017 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

INWESTYCJE WIELKOPOLSKIEGO chcemy wykonać taką modernizację w osiedlach: Parcele Zacharzewskie oraz Nowe Parcele. To blisko dwa tysiące wymienionych opraw świetlnych. W ramach ZIT, na projekt związany z niską emisją, Ostrów może pozyskać blisko 33 mln zł. O środki zewnętrzne miasto aplikuje również przy okazji realizowania miejskich inwestycji zaplanowanych w budżecie Ostrowa. - W 2016 roku pozyskaliśmy blisko 4,5 miliona złotych. Na początku tego roku już ponad 700 tysięcy. W weryfikacji mamy sześć wniosków złożonych w ubiegłym roku na ponad 10,5 miliona złotych. Rok 2017 to minimum pięć wniosków na łączną kwotę około 59 milionów złotych z kwotą dofinansowania na poziomie 46 milionów. To daje nam możliwość uzyskania dofinansowania na ponad 60 milionów złotych. Oczywiście będziemy także szukać środków w programach ogłaszanych w ciągu roku – wylicza Ewa Torzyńska, naczelnik wydziału rozwoju miasta. Planowane miejskie inwestycje w 2017 roku to łącznie 55 mln zł. W 2018 roku to kwota blisko 64 mln zł. Miasto prowadzi obecnie rozeznanie rynku, sprawdza propozycje firm oferujących aplikacje na telefony komórkowe. - Po jej pobraniu mieszkaniec będzie mógł sprawdzić m.in. trasy rowerowe, śledzić wydarzenia kulturalne, wyznaczyć trasę wycieczki. Chcemy za jej pomocą wysyłać tzw. wiadomości PUSH dotyczące istotnych dla ostrowian informacji. Aplikacja ma być tak skonstruowana, by móc poszerzać jej funkcjonalność o kolejne, potrzebne mieszkańcom segmenty – objaśnia Robert Marcinkowski, naczelnik Wydziału Informatyki. Inwestycje miejskie to także budowa dróg, chodników i ścieżek rowerowych. 2017 rok to ponad 14 milionów złotych i ponad 50 zadań związanych z infrastrukturą drogową w naszym mieście. - Realizować będziemy m.in. ulicę Śmigielskiego ze ścieżkami rowerowymi i chodnikami, kontynuować bę-

5

W skrócie: BECIKOWE RÓWNIEŻ DLA DZIECI PRZYSPOSOBIONYCH Z myślą o rodzicach adopcyjnych zmienione zostały zasady przyznawania ostrowskiego becikowego dla rodziców adopcyjnych. Mogą oni ubiegać się o świadczenie z tytułu urodzenia dziecka w terminie do 12 miesięcy od dnia przysposobienia dziecka, nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko 3. roku życia. Obowiązująca wcześniej uchwała umożliwiała rodzicom złożenie wniosków o miejskie becikowe w ciągu 6 miesięcy od urodzenia dziecka. Ten termin niestety zupełnie wykluczał rodziców adopcyjnych, bo procedury związane z przysposobieniem dziecka trwają dłużej niż 6 miesięcy. Aby dać im możliwość skorzystania ze świadczenia termin ten wydłużony został do 12 miesięcy. - Dla rodziców, którzy adoptują dzieci to również jest „narodzenie się dziecka”, bo w ich domu pojawia się mały człowiek - mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa. - Zdecydowaliśmy więc wyjść na przeciw ich oczekiwaniom, ale także i wielkim sercom, które mają stwarzając dom adoptowanym dzieciom. Stąd umożliwienie im ubiegania się o miejskie becikowe w terminie do 12 miesięcy od przysposobienia dziecka. W przypadku dzieci adoptowanych rodzice mogą ubiegać się o becikowe do ukończenia przez dziecko 3. roku życia. Szansę na złożenie wniosków mają także rodzice, którzy adoptowali dzieci w 2015 i 2016 roku. Dla nich termin złożenia wniosku ustala się na 2 miesiące od dnia wejścia w życie uchwały ustanawiającej nowe zasady przyznawania becikowego.

dziemy inwestycje w osiedlu Pruślin. To blisko 2 miliony złotych na rozbudowę układu drogowego pomiędzy ulicami: Dębową i Bukową. Dzięki tym inwestycjom zdecydowanie poprawia się wygląd i funkcjonalność ulic w tej części miasta. Na skrzyżowaniu alei Powstańców Wielkopolskich oraz Ledóchowskiego powstanie rondo, które usprawni ruch w tym miejscu. W tym roku realizować będziemy również północny odcinek ramy komunikacyjnej. Mamy także zabezpieczone środki na rozwiązanie komunikacyjne ulicy Wylotowej z węzłem Pruślin – wylicza Marcin Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg. Jak przekonuje prezydent miasta,

planowane inwestycje nie będą mieć wpływu na koszty ostrowskich usług komunalnych. - Nie będzie tak, że realizować będziemy kolejne inwestycje jednocześnie zwiększając opłaty za ciepło, wodę, czynsze, czy bilety. Nasze spółki inwestują w rozwój w realnym wymiarze, na poziomie, na który mogą sobie pozwolić. Plan inwestycyjny na kolejne lata jest przemyślany i nie pozwolimy na przeinwestowanie. Powtórzę – konieczne są takie działania, które umożliwią inwestowanie, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowych cen za opłaty komunalne – podkreśla prezydent miasta.

Wybrane inwestycje miejskie realizowane w latach 2017-2018 - Mediateka - 3,7 mln zł, - Muzeum 3d - 2,1 mln zł, - Adaptacja pomieszczeń Spółdzielni Oświatowej na cele Żłobka Miejskiego - 1.5 mln zł, - Przebudowa Stadionu Miejskiego - 4,35 mln zł, - Budowa lodowiska w Parku 600-lecia - 2,5 mln zł, - dwa nowe przedszkola - budowa nowego przedszkola na ulicy Kujawskiej - 6 mln zł + adaptacja budynku starej szkoły przy ulicy Grabowskiej na potrzeby przedszkola - 1,5 mln zł,

- budowa parkingu buforowego - 1,8 mln zł, - przebudowa budynku przy ulicy Wiosny Ludów 29 na cele utworzenia lokali komunalnych - 2,5 mln zł, - termomodernizacje obiektów oświatowych - 5,3 mln zł, - budowa krytej pływalni - PROJEKT - 800 tys. zł, - mobilna aplikacja miejska w ramach projektu Smart City - 80 tys. zł.

NOWA KRĘPA DOCZEKA SIĘ REMONTU W tym roku na zadania związane z infrastrukturą drogową Ostrów Wielkopolski wyda ponad 14 milionów złotych. Jedną z realizowanych w 2017 roku inwestycji będzie, od lat czekająca na remont, ulica Nowa Krępa. – Będziemy modernizować tu blisko kilometrowy odcinek drogi, której nawierzchnia jest już w wielu miejscach uszkodzona. To najwyższy czas, by takie prace wykonać – przekonuje Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. - W tym roku powstanie tu jeszcze chodnik i ścieżka rowerowa. Prace budowlane przy ulicy Nowa Krępa realizowane będą na długości 998 metrów – od ulicy Marii Curie-Skłodowskiej do ulicy Przy Lesie. Plac budowy został już przekazany wykonawcy. Stan nawierzchni jezdni, z roku na rok, ulegał pogorszeniu, z tego powodu jej użytkowanie było dla kierowców bardzo uciążliwe. - Droga jest w bardzo złym stanie technicznym, ma sporo dużo dziur. Najbezpieczniej jest jechać środkiem, ale to przecież żadne rozwiązanie. Bardzo dobrze, że prace modernizacyjne zostaną wykonane. Mam nadzieję, że to nie koniec remontów – mówi Michał Wasielewski, mieszkaniec tej części osiedla. Rzeczywiście, w tym roku m.in. zmodernizowane zostą chodniki i powstanie ścieżka rowerowa.


6

INFORMACJE

Przyjaciele Ostrowa uhonorowani W ostrowskiej Synagodze zainaugurowane zostały Noworoczne Spotkania Przyjaciół Ostrowa. Ich bohaterami są ludzie, którzy pełnią rozmaite zawody, funkcje społeczne, kulturalne, sportowe, czy duchowe i które z wielkim zaangażowaniem pracują na rzecz naszego miasta. Noworoczne spotkania należą do wieloletniej tradycji i odbywają się niemal we wszystkich gminach i powiatach na terenie całego kraju. Także na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej weszły na stałe do kalendarza samorządowych uroczystości. Od tego roku także Ostrów Wielkopolski - wzorem swoich sąsiadów: Powiatu Ostrowskiego i Powiatu Kaliskiego - dołączył do tego grona. Gospodarzem spotkania zorganizowanego w Ostrowie po raz pierwszy była prezydent Beata Klimek. - To, co nas zbliża, to co nas łączy – to Ostrów Wielkopolski. To nasze miasto, które jest wspólnym mianownikiem dzisiejszego spotkania. Spotkaliśmy się w gronie przyjaciół naszego Miasta. Życzliwych i pomocnych gości oraz ludzi, którzy z rzetelnym zaangażowaniem pracują dla Ostrowa Wielkopolskiego i darzą go swoim lokalnym patriotyzmem. Ludzi, którzy okazują swoją przychylność i pomoc wszystkim tym, którym przyświecają podobne idee i wartości. Jakie to idee i wartości? Aby nasze miasto stale się rozwijało i było dla nas jak najlepszym miejscem do życia, pracy i wypoczynku. Abyśmy mogli czuć się w nim bezpiecznie i mieć przekonanie, że zależy nam na tym samym. Na dobru Ostrowa Wielkopolskiego i jego mieszkańców. To jest właśnie ta wartość, która może łączyć nawet wtedy, kiedy różnimy się w innych kwestiach – mówiła prezydent.

W piątkowy wieczór w murach Forum Synagoga gościli: parlamentarzyści, samorządowcy – m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatu Ostrowskiego, Miasta i Rady Miejskiej Kalisza, ostrowskiej Rady Miejskiej; przedsiębiorcy, działacze społeczni w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych, sportowi i kulturalni, wolontariusze, przedstawiciele duchowieństwa, oświaty, ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości oraz służb mundurowych, dbających na co dzień o nasze bezpieczeństwo. Na spotkaniu oprócz osób, które znamy z codziennej pracy na rzecz Ostrowa były także osoby, które często w cieniu, bez fleszy i kamer, swoją codzienną pracą zmieniają nasze miasto. W gronie tym znalazły się osoby, które pracują dla osób bezdomnych, Wolontariusze Roku, osoby, które opiekują się terminalnie chorymi w hospicjum, czy szef Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. - Chcieliśmy w sposób elegancki i godny podjąć osoby, które naszemu miastu poświęcają swój czas, nie licząc na zaszczyty czy podziękowania – mówi prezydent Beata Klimek. - Robią to, bo taką mają pasję, a my podjęliśmy ich w

W spotkaniu uczestniczyło wielu znamienitych gości.

W Forum Synagoga zainagurowane zostały Noworoczne Spotkania Przyjaciół Ostrowa.

taki sposób, bo tak należy. Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego mówiła podczas spotkania, że minione dwa lata w mieście upłynęły pod znakiem wielu działań na rzecz ostrowskiej rodziny. Wymieniła m.in. miejskie becikowe, bezpłatny pobyt dzieci w samorządowych przedszkolach, tanie budownictwo mieszkaniowe, Ostrowską Kartę Seniora, Budżet Obywatelski, utworzenie specjalnego funduszu dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych, odblokowanie sprzedaży mieszkań komunalnych i zamrożenie stawek czynszów mieszkaniowych, programy profilaktyczne, w tym ochrony dzieci przed próchnicą, tańsze usługi komunalne, nowe przedszkole na Osiedlu Pruślin, powiększenie i zmodernizowanie siedziby Żłobka Miejskiego, Dzienny Dom Senior-WIGOR oraz system teleopieki dla seniorów, nowe boiska sportowe przy szkołach podstawowych nr 5, 7 i 11, nowe drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, dobiegająca końca modernizacja basenu przy ul. Paderewskiego oraz hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9. Głos zabrali także zaproszeni goście: senator RP Łukasz Mikołajczyk, poseł RP Tomasz Ławniczak, wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg, członek zarządu Urzędu Marszałkowskiego Marzena Wodzińska oraz wiceprezydent Kalisza Barbara Gmerek.

Dla osób, które na co dzień pracują dla Ostrowa Wielkopolskiego i jego mieszkańców, specjalnym muzycznym upominkiem był koncert Międzynarodowej Grupy Operowej „Senori Ensemble” w spektaklu operowo - operetkowym Carmen i Księżniczka Czardasza. Artyści, którzy koncertują na scenach całego świata zachwycili zaproszonych gości. - To był wieczór wyjątkowy. W klimacie arii operowych, w pięknej Synagodze spotkali się przedstawiciele różnych dziedzin, zawodów i profesji. Wszyscy czuliśmy się niezmiernie zaszczyceni tym wyróżnieniem – oceniła spotkanie na jednym z portali społecznościowych Anita Świątek, zdobywczyni tytułu „Wielkopolska Położna Roku 2015”. - To duża radość i satysfakcja, kiedy ktoś zauważa i docenia pasję, która wypełnia większość naszego życia – dodaje Maciej Trzciński, Wolontariusz Roku 2015. - Tym wyjątkowym spotkaniem i pięknym koncertem chcieliśmy uhonorować wszystkich tych, którzy swoją codzienną rzetelną pracą budują pozytywny wizerunek Ostrowa. Mam nadzieję, że Noworoczne Spotkania w Forum Synagoga staną się tradycją i w ten sposób będziemy mogli dziękować kolejnej grupie przyjaciół naszego miasta – mówi prezydent Beata Klimek.

Natychmiastowa reakcja – uratowane życie Funkcjonariusz Straży Miejskiej w Ostrowie uratował życie mężczyźnie, który próbował popełnić samobójstwo. Z pewnością zdecydowana i szybka reakcja strażnika pozwoliła zapobiec tragedii. Zdarzenie miało miejsce w czwartek, 2 lutego na wiadukcie odolanowskim. Strażnik miejski, będąc po służbie, o godzinie 16:20 szedł ulicą Kopernika w stronę przystanku autobusowego przy Odolanowskiej, aby dojechać do domu. - Zbliżając się do wiaduktu zauważyłem mężczyznę stojącego na chodniku pomiędzy filarami wiaduktu, którego zachowanie wzbudziło we mnie niepokój. Mężczyzna rozglądał się nerwowo

podchodząc co chwila do barierek z siatką zabezpieczającą na koronie mostu. W pewnej chwili wszedł na przęsło ochronne wiaduktu, a następnie chwytając rękoma za siatkę próbował wejść na górne ogrodzenie i skoczyć na torowisko – tłumaczy Przemysław Ciepły ze Staży Miejskiej. Strażnik natychmiast podbiegł do

mężczyzny i ściągnął, będącego już na jej wierzchołku ogrodzenia, na chodnik. Po krótkiej rozmowie mężczyzna przyznał się, że chce skoczyć z wiaduktu i odebrać sobie życie. Po chwili ponownie próbował wejść na ogrodzenie, jednak strażnik trzymając mocno mężczyznę uniemożliwiał mu to. - W trakcie rozmowy próbowałem

nakłonić mężczyznę do odstąpienia od zamiaru odebrania sobie życia, wykonując w tym czasie telefon do dyżurnego Straży Miejskiej i informując o zdarzeniu – dodaje funkcjonariusz. Na miejsce skierowany został partol Straży Miejskiej. Strażnicy po przyjeździe przejęli nadzór nad osobą do czasu przyjazdu funkcjonariuszy Policji.


GOSPODARKA

NR 2 (13) | LUTY 2017 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

MZO

DZIAŁALNOŚĆ ZOIGO MZO S.A.

Ponad 60 lat na rynku

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. w Ostrowie działa na rynku już od ponad 60 lat. Spółka dysponuje specjalistycznym sprzętem, różnorodnymi pojemnikami oraz wyszkoloną kadrą, która stara się zaspokoić wszystkie potrzeby klientów.

Siedziba Zakładu Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S. A.

Podstawową działalność ZOiGO MZO S.A. stanowi odbiór zmieszanych odpadów komunalnych. Odpady odbierane są z nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych oraz od firm przy użyciu specjalistycznych samochodów wyposażonych w system monitorowania XTrack z zastosowaniem nowoczesnych technologii opróżniania. Spółka świadczy również następujące usługi: * zbiórka selektywnie zebranych odpadów komunalnych - usługa funkcjonuje od 2003 roku. W/w odpady, zależnie od danej gminy, zbierane są w żółtych, zielonych, niebieskich, białych i brązowych workach oraz żółtych, zielonych i niebieskich pojemnikach. * odbiór odpadów medycznych i weterynaryjnych - działalność prowadzona od 2001 roku, m.in. na terenie powiatów: ostrowskiego, krotoszyńskiego, pleszewskiego, ostrzeszowskiego, gostyńskiego, kępińskiego oraz jarocińskiego i kaliskiego. Odpady odbierane ze szpitali, przychodni, gabinetów lekarskich, kosmetycznych i weterynaryjnych, przewożone są do magazynu

chłodni w Ostrowie Wielkopolskim, a następnie przekazywane do unieszkodliwienia poprzez termiczne przekształcenie do spalarni. * odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego spółka prowadzi dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK), w którym mieszkańcy mogą zostawić bezpłatnie m.in. w/w odpady. Podmiotom gospodarczym spółka proponuje odpłatny odbiór tych odpadów, łącznie z przejęciem za nie pełnej odpowiedzialności. * odbiór odpadów niebezpiecznych i innych, niż niebezpieczne - oprócz odpadów medycznych i weterynaryjnych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego spółka odbiera również m.in.: zużyte baterie i akumulatory, zaolejone czyściwo i filtry olejowe, przeterminowane chemikalia i odczynniki, opakowania po środkach ochrony roślin, ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. * odbiór odpadów budowlanych - na indywidualne zlecenia

klientów spółka prowadzi wywóz gruzu w otwartych kontenerach oraz sprzedaż i wywóz worków i BIG-BAGów z gruzem budowlanym. Od 1 lipca 2013 roku mieszkańcy mogą bezpłatnie dostarczyć do PSZOK-u do 1 m3 odpadów budowlanych i rozbiórkowych. * zamiatanie mechaniczne i ręczne - spółka w ramach swojej działalności prowadzi mechaniczne i ręczne oczyszczanie ulic, chodników i placów, a także utwardzonych dróg dojazdowych. * doradztwo dotyczące transportu odpadów niebezpiecznych ADR - spółka prowadzi doradztwo ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu odpadów niebezpiecznych obejmujące: przewóz, załadunek, rozładunek oraz pakowanie odpadów niebezpiecznych. Ostrowska spółka od 2007 roku zajmuje się również edukacją ekologiczną wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Rozwijanie i kształtowanie umiejętności segregowania odpadów, to nadrzędny cel edukacji. Organizowane akcje proekologiczne spotykają się z bardzo dużym zainteresowaniem.

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka 138 tel: 62 733 81 30 Dział Sprzedaży tel. 62 735-35-63 www: www.mzo.com.pl e-mail: mzo@mzo.com.pl

7


8

GOSPODARKA

MZGM RUSZAJĄ COROCZNE ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE

MZGM zarządcą 149 Wspólnot Mieszkaniowych

PRZETARG

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kościuszki 14 ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na kupno lokalu mieszkalnego położonego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Królowej Jadwigi 20/2 o powierzchni 92,54 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni 21,15 m2, którego przedmiotem jest wysokość oferowanej ceny lokalu. Do lokalu przynależy udział 11369/23907 w częściach wspólnych budynku i we własności działki nr 116, obręb 35, o powierzchni 0,0534 ha, zapisanej w księdze wieczystej KZ1W/00058333/2. Ustala się wywoławczą cenę lokalu na kwotę 180 000 zł. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT. Oferenci zobowiązani są do wpłaty wadium w wysokości 5 000 zł pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy MZGM nr 17 1020 2267 0000 4302 0002 1782 w Banku PKO BP S.A. W przypadku oferenta wygrywającego przetarg wadium zaliczane jest na poczet ceny, natomiast w przypadku pozostałych oferentów wadium podlega zwrotowi. W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy kupna-sprzedaży z winy wygrywającego przetarg wadium nie podlega zwrotowi. Oferta powinna zawierać: 1. Imię i nazwisko oferenta, adres, telefon kontaktowy. 2. Wysokość oferowanej ceny kupna lokalu. 3. Oświadczenie oferenta, iż zna stan prawny i faktyczny lokalu oraz nieruchomości i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. 4. Dowód wpłaty wadium w wysokości 5 000 zł. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Kościuszki 14 w Ostrowie Wielkopolskim (sekretariat II piętro) do dnia 10.03.2017 r., do godz. 13:00, z dopiskiem na kopercie: „Przetarg ul. Królowej Jadwigi 20/2”. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 10.03.2017 r. o godz. 13:30. Oferenci o wynikach przetargu zostaną powiadomieni pisemnie. Sprzedającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty w przypadku zaoferowania przez uczestników przetargu tej samej ceny. Przetarg może być odwołany lub unieważniony w części lub w całości bez podania przyczyn. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do wpłaty zaoferowanej ceny nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy kupna-sprzedaży potwierdzonej dowodem wpłaty. Zawarcie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wygrywający przetarg ponosi koszty zawarcia notarialnej umowy sprzedaży oraz wszelkich opłat i podatków z nią związanych. Nieruchomość można oglądać codziennie w dni robocze po uzgodnieniu w MZGM Sp. z o.o. Szczegółowe informacje zainteresowani mogą uzyskać w siedzibie spółki lub pod nr telefonu (62) 738 70 90 wew. 46, 32, 39.

Mija połowa pierwszego kwartału, a zatem rozpoczynają się zebrania wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Ostrowska spółka zarządza 149. wspólnotami, a w związku z występującym na rynku wzrostem zainteresowania kupnem lokali, należy spodziewać się, że ilość wspólnot mieszkaniowych będzie wzrastała. Od 1 grudnia 2016 roku wznowiona została w Ostrowie Wielkopolskiego sprzedaż lokali mieszkalnych w zasobach komunalnych. Umożliwia to nabycie na własność wynajmowanego lokalu mieszkalnego. Uchwała Rady Miejskiej z 28 września 2016 roku, a także ustawa o własności lokali z 24 czerwca 1994 roku, wychodzą naprzeciw trendowi posiadania prawa do własnego mieszkania, prawa mocniejszego, niż gwarantują to np. stosunki spółdzielcze. Jak do tej pory w zasobach komunalnych sprzedanych zostało 976 lokali, które w momencie sprzedaży stały się odrębnymi nieruchomościami, do których przynależny jest udział w częściach wspólnych nieruchomości oraz w gruncie jako prawo związane z własnością lokali. Nieruchomość wspólna stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi. Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości tworzy wspólnotę mieszkaniową. Ze względu na ilość lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, należących do dotychczasowego właściciela, tworzą się tzw. duże lub małe wspólnoty mieszkaniowe. W przypadku małych wspólnot (liczba wyodrębnionych i niewyod-

rębnionych lokali nie jest większa niż 7) do zarządu nieruchomością wspólną mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności. Wśród zarządzanych przez spółkę MZGM wspólnot, 83 to duże Wspólnoty, pozostałe 66 to wspólnoty małe. Zarząd sprawowany jest na podstawie umów ze współwłaścicielami lub uchwał wspólnot mieszkaniowych. W dużej części wspólnot spółka jest właścicielem ponad połowy lokali mieszkalnych. - Ogółem nasza spółka zarządza 236 budynkami mieszkalnymi obejmującymi 2364 lokali mieszkalnych, nie licząc lokali wykupionych - mówi Ryszard Wiśniewski, prezes MZGM w Ostrowie. - Zatrudnia przy tym pracowników posiadających licencje zawodowe zarządcy nieruchomości co umożliwia zarządzanie wspólnotami o różnorakim składzie właścicielskim w sposób kompetentny i profesjonalny. Wśród usług, w ramach zarządzania, spółka oferuje m.in.: - weryfikowanie aktualnego stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu właścicieli lokali, - prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego , -zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości, - utrzymanie w należytym porządku i czystości pomieszczeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali, - zapewnienie dla nieruchomości dostawy wody, gazu, energii elektrycznej, energii cieplnej, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci, zawieranie i rozwiązywanie

umów z dostawcami wody, gazu, energii cieplnej oraz firmami wywożącymi śmieci, - analizę ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, - zawieranie umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej oraz ich rozwiązywanie w przypadkach gospodarczo uzasadnionych, -reprezentowanie wspólnoty na zewnątrz oraz stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali, - przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej, - opracowywanie uchwał i innych aktów normatywnych wspólnoty, -przygotowywanie planów gospodarczych (w formie planów rzeczowo- finansowych), - wykonywanie uchwalonych planów gospodarczych, -prowadzenie rozliczeń wykonanych remontów zawartych w planach gospodarczych, - otwarcie rachunku bankowego dla wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy -prowadzenie odpowiedniej księgowości przy pomocy profesjonalnego systemu komputerowego, - przygotowanie informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości i przychodach, - rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną, funduszu remontowego, kosztów zużytych mediów w lokalach: wody co, odprowadzania ścieków, wywozu śmieci, -wykonywanie przy pomocy Pogotowia Technicznego bieżącej konserwacji i bieżących napraw nieruchomości wspólnych, - wykonywanie przeglądów technicznych.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Sp. z o.o. informuje, iż przedłuża się do dnia 31 marca 2017 r. termin przyjmowania wniosków o przydział lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Partyzanckiej 37 i ul. Wrocławskiej 3 w Ostrowie Wielkopolskim w ramach Ostrowskiego Przyjaznego Programu „dla zaradnych”.


GOSPODARKA

NR 2 (13) | LUTY 2017 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

9

OZC

TEGOROCZNY STYCZEŃ NAJZIMNIEJSZY OD PIĘCIU LAT

Nasza zima zła…

Jednym z elementów sterujących pracą sieci, węzłów i kotłowni Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego jest temperatura zewnętrzna powietrza. W związku z tym, iż sterowanie w/w urządzeń odbywa się w sposób ciągły, w spółce zgromadziło się całkiem pokaźne archiwum dotyczące pogody w naszym mieście. Gdyby nie tegoroczna zima, to z powodzeniem można by potwierdzić tezę o ociepleniu klimatu. W obecnym sezonie jesienno - zimowym mamy jednak odmienną sytuację i powrót do normalności. Tegoroczny styczeń był w Ostrowie Wielkopolskim najzimniejszym miesiącem od pięciu lat i to w sposób znaczący. Tegoroczna średnia temperatura stycznia wynosiła bowiem -2,90 C. W analogicznym okresie w roku 2016 mieliśmy -1,30 C, a w latach 2015 i 2014 temperatury dodatnie, odpowiednio 2,70 C i 0,20C. W grudniu 2016 roku średnia temperatura wynosiła 2,10C podczas gdy w roku 2015 aż 6,40 C. W roku 2013 3,60C. Również listopad był najzimniejszym miesiącem od pięciu lat, średnio o 2,50C. W tych poprzednich latach temperatury listopada były prawie identyczne i wynosiły ponad 60C. Na pierwszy rzut oka zdawałoby się, iż te 2,50C stopnia w listopadzie robi niewielką różnicę. W praktyce jest jednak zupełnie inaczej. Już jeden stopień podnosi zużycie ciepła dla ogrzania nieruchomości, a przy 2,50 C różnicy temperatury zewnętrznej Ostrowski Zakład Ciepłowniczy musi wysyłać do sieci gorącą wodę o temperaturze prawie o 50 C wyższej. Jako ciekawostkę warto podać fakt, iż w roku 2016 również okres

PORADNIK DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH CIEPŁO

Oszczędzanie energii cieplnej to obecnie jeden z podstawowych priorytetów działań proekologicznych. Racjonalizacja zużycia ciepła wpływa również bezpośrednio na obniżenie kosztów ogrzewania. Opierając się na naszym doświadczeniu, chcielibyśmy przedstawić kilka praktycznych wskazówek, dotyczących racjonalnego i oszczędnego korzystania z energii cieplnej.

■ TERMOIZOLACJA

Zabezpiecz pomieszczenia w budynku przed wychłodzeniem. Istotny wpływ na oszczędność ciepła ma stan izolacji okien oraz budynku. Warto więc pomyśleć nad wymianą lub uszczelnieniem okien oraz poprawą izolacji budynku.

■ WIETRZ RACJONALNIE

Wietrzenie powinno być krótkie i intensywne, przy zakręconych zaworach termostatycznych. Długotrwałe wietrzenie lub trwale uchylone okna prowadzą do niepotrzebnej ucieczki ciepła na zewnątrz.

■ ZAINSTALUJ ZAWORY TERMOSTATYCZNE NA GRZEJNIKACH

Zawory termostatyczne umożliwiają sterowanie pracą grzejników i indywidualne ustawienie temperatury w pomieszczeniach na wymaganym poziomie co pozwala ograniczyć pobór ciepła.

■ NIE ZASTAWIAJ GRZEJNIKÓW

Tegoroczna średnia temperatura stycznia wynosiła -2,90 C. W analogicznym okresie w roku 2016 mieliśmy -1,30 C, a w latach 2015 i 2014 temperatury dodatnie, odpowiednio 2,70 C i 0,20 C.

letni był najchłodniejszy od 5 lat, prawie o 20 C. Jednym ze skutków obecnej chłodnej zimy na pewno jest zwiększenie w polskich miastach smogu, gdyż w sposób znaczący wzrosło zużycie paliw

dla ogrzania kamienic spalanych w przestarzałych piecach. Emisja pyłów przy wysokosprawnych odpylaczach w zakładach ciepłowniczych praktycznie pozostaje bez zmiany.

Weź udział w promocji i podłącz się do systemu ciepłowniczego!

■ Przyczynisz się do likwidacji niskiej emisji w naszym mieście ■ Uzyskasz rabat z tytułu podłączenia ■ Możesz skorzystać z premii za likwidację pieca węglowego

PRZYPOMINAMY, ŻE TERMIN PROMOCJI MIJA 31.03.2017r.

Zabudowywanie grzejników, zasłanianie zasłonami czy meblami utrudnia rozprowadzanie ciepła po pomieszczeniu. Odsłoń grzejniki, aby zapewnić cyrkulację ciepłego powietrza i ogrzać pomieszczenie w optymalny sposób.

■ OPTYMALIZUJ ZUŻYCIE CIEPŁA

W POMIESZCZENIACH NIEUŻYTKOWANYCH

W pomieszczeniach nieużytkowanych, ale wymagających ogrzewania można obniżyć temperaturę. Jednak należy pamiętać, że ciepło lubi wędrować, tam gdzie go nie ma i różnica temperatur między pomieszczeniami nie powinna być zbyt duża gdyż jest to już nieefektywne.

■ NIE WYCHŁADZAJ NADMIERNIE POMIESZCZEŃ

Ponowne ogrzanie wychłodzonych pomieszczeń wiąże się ze znacznym zużyciem ilości ciepła, poza tym niekorzystnie wpływa na budynek (wzrost wilgotności powietrza, co może skutkować rozwojem pleśni i grzybów na ścianie). OSTROWSKI ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY S.A.

63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 57 Pogotowie ciepłownicze: tel. 993 www: www.ozcsa.pl, e-mail: ozc@ozcsa.pl


10

GOSPODARKA

MZK

MZK WYMIENIA TABOR

Elektryczne autobusy wyjadą na ulice Ostrowa 2 grudnia ubr. przejdzie do historii Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim.

W 2017 roku na ulice Ostrowa Wielkopolskiego wyjadą pierwsze elektryczne autobusy.

Miejski Zakład Komunikacji S.A. ul. Lotnicza 30, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. 62 73 76 110, fax. 62 58 45 008 www: www.mzk-ostrow.com.pl e-mail: sekretariat@mzk-ostrow.com.pl fb.com/MZK Ostrów Wielkopolski S.A.

Tego dnia w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu prezydent miasta Beata Klimek wraz z prezesem MZK Bartoszem Ziółkowskim oraz wiceprezesem MZK Januszem Marczakiem podpisali umowę z ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na niebagatelną kwotę 22 milionów złotych na unowocześnienie transportu miejskiego w ramach projektu pt: „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilności miejskiej”. Od momentu podpisania umowy był to okres intensywnej pracy nad przygotowaniem specyfikacji przetargowej nowych autobusów. Przetargi zostały już ogłoszone, a my prezentujemy wszystkie udogodnienia jakie pojawią się w najnowszych autobusach. 4 AUTOBUSY ELEKTRYCZNE. Będą to autobusy niskopodłogowe klasy MAXI, a więc o długości 12 metrów, wyposażone w minimum 75 miejsc, w tym minimum 24 pełnowymiarowych miejsc siedzących. Standardem będzie wyposażenie autobusów w rampy najazdowe oraz opcję „przyklęku”, która znacznie ułatwia podróż osobom o ograniczonej sprawności ruchowej. Nowością będzie wydzielenie w autobusie dwóch miejsc do przewozu osób niepełnosprawnych oraz oznaczenie przycisków „STOP” w języku Braille’a. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkie drzwi pojazdu będą

wyposażone w blokadę, która uniemożliwi ruszenie autobusu z przystanku z otwartymi drzwiami oraz zapobiegnie otwarciu się ich podczas jazdy. Po raz pierwszy w specyfikacji pojazdu pojawiła się informacja o wyposażeniu autobusów w zewnętrzne lampy, które oświetlą miejsce wysiadania pasażerom co z pewnością będzie sporym udogodnieniem, zwłaszcza w okresie zimowym w miejscach słabo oświetlonych. Autobusy będą wyposażone w 8 nowoczesnych kamer kolorowych typu dzień – noc, pozwalającym rejestrować sytuacje w pojeździe oraz w jego otoczeniu. Każdy z autobusów będzie wyposażony w klimatyzację. Wewnątrz pojazdu w przedniej części zamontowany zostanie monitor LCD o przekątnej minimum 21”, który w czasie rzeczywistym będzie informował pasażerów o: numerze linii i kierunku jazdy, obsługiwanym przystanku i 5 kolejnych, dacie i godzinie, rozpoczętej kontroli biletowej. - Obok elektronicznego systemu informacji pasażerskiej pojawi się również głosowy system zapowiedzi przystanków, który pomoże osobom niedowidzącym i niewidomym w korzystaniu z komunikacji miejskiej – mówi Bartosz Ziółkowski, prezes MZK. - Każdy z nowych autobusów da również możliwość korzystania z bezprzewodowej sieci Wi-Fi. We wszystkich nowych

egzemplarzach zostaną zamontowane ładowarki USB do ładowanie telefonów. BYD, Ursus, Volvo, Irizar, a może Solaris? O tym jaki producent wygra przetarg dowiemy się pod koniec lutego, a pod koniec 2017 roku elektryczne autobusy powinny pojawić się na ulicach Ostrowa. Warto dodać, że energia elektryczna potrzebna do zasilenia tych autobusów będzie wytwarzana ekologicznie przez Ostrowski Zakład Ciepłowniczy z turbiny o mocy 1,5 MW pracującej w skojarzeniu z kotłem biomasowym. 3 DIESLE Z SILNIKAMI EURO 6 Wyposażenie standardowych autobusów z silnikiem diesla będzie identyczne z tym jakie pojawi się w autobusach elektrycznych. Zmianie ulegnie wyłącznie liczba miejsc, która będzie wynosić 90, w tym przynajmniej 26 pełnowymiarowych miejsc siedzących.. Rozstrzygnięcie przetargu zaplanowane jest na początek marca, a planowa dostawa na sierpień 2017 roku. - Wszystkie autobusy, które w tym roku pojawią się na ulicach Ostrowa Wielkopolskiego będą wyposażone w najnowocześniejsze nowinki techniczne, które z pewnością ułatwią i zachęcą mieszkańców naszego miasta i ościennych gmin do korzystania z komunikacji miejskiej – mówi Janusz Marczak, wiceprezes MZK.


GOSPODARKA

NR 2 (13) | LUTY 2017 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

11

WODKAN BLISKO 10 MILIONÓW Z WFOŚIGW W POZNANIU

Preferencyjne pożyczki na inwestycje

W BIURACH OBSŁUGI KLIENTA WODKAN S.A

W listopadzie ubr. WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu osiem wniosków o udzielenie w 2017 roku preferencyjnych pożyczek, na łączną kwotę 9 milionów 979 tysięcy złotych. Pieniądze te zostaną przeznaczone na wsparcie realizacji w bieżącym roku następujących przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu gospodarki wodno - ściekowej: a) w ramach „Rozbudowy systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski” zadanie pn.: - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Ostrowa - wnioskowana kwota pożyczki 611 000 zł; zakres rzeczowy obejmuje ulice: Jarzębinowa, Jankowskiego, rejon ul. Rąbczyńskiej; - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Ostrowa - wnioskowana kwota pożyczki 773 000 zł; zakres rzeczowy obejmuje ulice: Jodłowa, Krotoszyńska; - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Ostrowa - wnioskowana kwota pożyczki 615 000 zł; zakres rzeczowy obejmuje ulice: Zębcowska, rejon ul. Zębcowskiej, rejon ul. Okólnej, rejon ul. Krańcowej, Wileńska, rejon ul. Jasnej; - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Ostrowa - wnioskowana kwota pożyczki 613 000 zł; zakres rzeczowy obejmuje ulice: Sopocka, Grechuty, rejon ul. Różanej, rejon ul. Maczka, Gajowa; - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Ostrowa - wnioskowana kwota pożyczki 738 000 zł;

WODKAN pożyczy z WFOŚiGW blisko 10 milionów na inwestycje.

zakres rzeczowy obejmuje ulice: rejon ulic Wrocławskiej i Wysockiej; b) renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowa Krępa w Ostrowie - wnioskowana kwota pożyczki 197 000 zł, c) ,,Budowa instalacji odwadniania i higienizacji osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie” - wnioskowana kwota pożyczki 3 832 180 zł, d) ,,Budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych z urządzeniami towarzyszącymi w Ostrowie w rejonie ulicy Torowej” - wnioskowana kwota pożyczki 2 600 000 zł. Zgodnie z „Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚ i GW w Poznaniu na rok 2017” kwoty wnioskowanych pożyczek stanowią 100 proc. planowanych nakładów netto.

Spółka z początkiem 2017 roku podjęła działania dotyczące realizacji dwóch zadań inwestycyjnych: a) renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowa Krępa w mieście Ostrowie Wielkopolskim – wnioskowana kwota pożyczki 197 000 zł, b) rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski - zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego, etap VI – wnioskowana kwota pożyczki 611 000 zł; zakres rzeczowy obejmuje ulice: Jarzębinowa, Jankowskiego, rejon ul. Rąbczyńskiej; Z początkiem lutego 2017 roku spółka WODKAN ogłosiła przetargi na zadania, których rozstrzygnięcie nastąpi w drugiej połowie lutego 2017 roku.

Wodkan inwestuje

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodkan S.A. cały czas prowadzi na terenie miasta liczne inwestycje. Część zadań udało się już zakończyć, a część jest nadal w trakcie realizacji. Ostatnio zrealizowano zadania to: przebudowa magistrali wodociągowej w ul. Wiązowej, Kalinowej, Jarzębinowej oraz renowacja magistrali wodociągowej w ul. Jarzębinowej i Ekologicznej w Ostrowie Wielkopolskim. Do tych znajdujących się w trakcie realizacji zaliczyć należy: wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Zana, termin

zakończenia prac 28 kwietnia br.; rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla Ostrowa - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Radłowskiej, termin realizacj 20 kwietnia; przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Dwernickiego, zakończenie prac 29 maja br.; rozbudowa systemu wodociągowego dla Ostrowa budowa sieci wodociągowej w ul.

Osiedle Leśne, termin realizacji 16 maja br.; budowa przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych przy ulicy Nowa Krępa nr 25 i 27, ul. Godebskiego 14 i 16, ul. Klasztorna 47 i 49, ul. Kaliska 46, 46a i 48, ul. Grabowska 60, ul. Wiejska 10 i 12, ul. Rejtana 97, ul. ks. Skorupki 10, 12, 51 i 51a, termin realizacji 14 lipca br.

Jako inkasent Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski Przyjmujemy wpłaty: 1. Podatku od nieruchomości od osób fizycznych, 2. Podatku rolnego od osób fizycznych, 3. Podatku leśnego od osób fizycznych, 4. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5. Opłaty od posiadania psów. WW. NALEŻNOŚCI MOGĄ BYĆ WPŁACANE W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH: 1. podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych: ■ do dnia 15.03 - I rata; ■ do dnia 15.05 - II rata; ■ do dnia 15.09 - III rata; ■ do dnia 15.11 - IV rata. 2. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - do 10. dnia miesiąca następnego, 3. opłata od posiadania psów: ■ do dnia 15.03- I rata; ■ do dnia 15.09 - II rata. PRZYJMUJĄC WPŁATĘ NIE POBIERAMY OPŁAT DODATKOWYCH

AGENT INSTYTUCJI PŁATNICZEJ BILLBIRD Jako agent instytucji płatniczej Billbild S.A. Przyjmujemy bez pobierania prowizji zapłaty za rachunki i faktury wystawione przez: ■ MZGM Sp. z o.o. ■ OZC S.A. ■ Ostrowską Spółdzielnię Mieszkaniową ■ Przedsiębiorstwo PROMAX sp. j. ■ Ostrowskie TBS Sp. z o.o. Tani i wygodny sposób zapłaty wszystkich domowych rachunków i faktur np. za gaz, prąd; Zobowiązań podatkowych, wobec ZUS – standardowa prowizja 1,99 zł Sprzedaż doładowań telefonów komórkowych Sprzedaż doładowań liczników energii elektrycznej Przyjmujemy tylko wpłaty gotówkowe. ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIUR OBSŁUGI KLIENTA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

ul. Partyzancka 27 w godz. 7.30-16.30 ul. Asnyka 8 w godz. 9.00-16.00 ul. Grabowska 29a (targowisko) - kiosk 46 w godz. 8.00-15.00


12

GOSPODARKA

PROGRAM „TWOJE WŁASNE MIESZKANIE” CIESZY SIĘ DUŻYM ZAINTERESOWANIEM

TBS przygotowuje się do kolejnych inwestycji Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrowie funkcjonuje na rynku od 2003 roku. Mieszkania budowane przez spółkę od lat cieszą się dużym zainteresowaniem wśród ostrowian. Co przyciąga ludzi do mieszkań budowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego? Jednym z najważniejszych atutów TBS jest możliwość wynajęcia mieszkania, które wybudowane jest w dobrym standardzie, za rozsądne pieniądze. Poza tym, w przypadku wyprowadzki nie trzeba się martwić o sprzedaż takiego mieszkania. Umowę na wynajem można rozwiązać praktycznie z dnia na dzień, bo jej rozwiązanie następuje w ciągu miesiąca. W tym okresie lokator zostaje całkowice rozliczony. - Nie brakuje jednak lokatorów, którzy cenią sobie własność - mówi Paweł Woźniak, prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ostrowie Wielkopolskim. - To z myślą

o nich wybudowany został blok przy ul. Wańkowicza, który oddany został do użytku pod koniec ubiegłego roku. Lokatorzy wynajęli w tym bloku mieszkania w ramach programu TWM ,,Twoje Własne Mieszkanie’’, który umożliwia dojście do własności. Zainteresowanie tą ofertą okazało się tak duże, że władze spółki już myślą o budowie kolejnego bloku w ramach programu TWM. - Nie ma dnia byśmy nie odbierali telefonów z pytaniem, kiedy wybudujemy drugi taki blok - mówi Paweł Woźniak. - Ale nie nastąpi to wcześniej jak w 2018 roku. Obecnie spółka TBS poszukuje atrakcyjnych terenów i przygotowuje źródła finansowania pod kolejne inwestycje.

Mieszkania wybudowane w ramach programu TWM cieszą się dużym zainteresowaniem.


GOSPODARKA

NR 2 (13) | LUTY 2017 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

13

Powierzchnia do wynajęcia Spółka Ostrowski Park Przemysłowy posiada wolną powierzchnię w budynku zlokalizowanym przy ulicy Wrocławkiej 93F, którą można przeznaczyć na cele produkcyjno-magazynowe lub/i biurowo/socjalne.

Parametry: Powierzchnia: 358,61 m2 Lokalizacja: Ostrów Wlkp.

Wrocławska 93F, I piętro

Szczegóły: tel. 724 717 771, email: sekretariat@opp-ostrow.pl DOBRA WSPÓŁPRACA ZARZĄDU SPÓŁKI TARGOWISKA MIEJSKIE S.A. Z HANDLOWCAMI

Handlowcy dbają o swoje miejsca pracy Zapoczątkowany w ubiegłym roku przez spółkę Targowiska Miejskie S.A. remont straganów metalowych, usytuowanych na dwóch sektorach wzdłuż ulicy Targowej, ma swoją kontynuację. Wówczas wymieniono zniszczone zadaszenia straganów, zakonserwowano i odmalowano konstrukcje metalowe i stoły, zadaszono świetlikami przejścia dla pieszych znajdujące się między straganami. - Obecnie do poprawy swoich miejsc handlowych przyłączyła się grupa osób handlujących, która od szeregu lat prowadzi swoją działalność handlową na wspomnianych powyżej straganach - mówi Ewa Psztyr, prezes spółki Targowiska Miejskie S.A. w Ostrowie. - To z ich inicjatywy powstał pomysł zamontowania na wyremontowanych konstrukcjach straganów osłon z płyty obornickiej, służących jako ochrona przed deszczem, śniegiem i wiatrem. Stworzy się także możliwość do lepszego wyeksponowania towaru. Dzięki tej inwestycji ciężka praca handlowców stanie się lżejszą i przyjemniejszą. Obecnie zamontowano takie osłony na dwóch straganach, w których pro-

wadzony jest handel bielizną i odzieżą. Zamierzony efekt estetyczny i funkcjonalny został uzyskany. - Zadowolenie osób handlujących jak i kupujących cieszy nas ogromnie - dodaje Ewa Psztyr. - Obecnie do spółki wpłynęły wnioski na zamontowanie takich osłon na kolejnych straganach. W związku z powyższym powstanie ciąg straganów o jednolitej zabudowie. Bardzo nam zależy, aby handlowcom poprawiać warunki w ich ciężkiej pracy, co w dalszej kolejności powoduje, że chętniej prowadzą swoje małe biznesy i w lepszych warunkach mogą obsłużyć swoich klientów. A dzięki temu jest większa szansa, że na dłuższy czas pozostaną wśród nas. Handlowcy na swoich stanowiskach będą mogli również utworzyć przymierzalnie, bez których handel odzieżą do tej pory był utrudniony. Biorąc powyższe atuty pod uwagę, złożone wnioski zarząd spółki Targowiska Miejskie

Handlowcy na targowsku przy ul. Głogowskiej dbają o swoje miejsca pracy.

rozpatrzył pozytywnie. Zawarte zostały porozumienia na ściśle określonych warunkach. - Wzajemne partnerstwo z handlowcami jest bardzo budujące i przynosi

wymierne efekty - mówi prezes spółki Targowiska Miejskie S.A. - Poprzez wspólną inicjatywę i wspólne działanie, można zrobić znacznie więcej dla dobra ogółu.


14

INFORMACJE

TELEFONY ALARMOWE POGOTOWIE RATUNKOWE tel. alarmowy- tel. 999 MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO tel. 62 738 89 40, 62 738 89 46 POLICJA tel. 997 Komenda Powiatowa Policji sekretariat: tel. 62 737 72 10, centrala: 62 737 72 00 STRAŻ MIEJSKA ul. Kościuszki 12a sekretariat tel. 62 738 89 43 dyżurny: tel. 62 738 89 40 STRAŻ POŻARNA tel. 998 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej tel. 62 332 42 90 POGOTOWIE ENERGETYCZNE tel. 991 POGOTOWIE GAZOWE tel. 992 Zakład Gazowniczy tel. 62 737 99 80

Ostrów Informator Miejski dostarczany jest do domów i mieszkań, ale można go także odebrać w czterech punktach na terenie miasta: ■ Referat Obsługi Mieszkańców Urzędu Miej■ COK WODKAN, ul. Asnyka 8 skiego w Ostrowie (parter), al. Powstańców ■ Ostrowski Park Przemysłowy, Wielkopolskich 18 ul. Wrocławska 93F ■ COK WODKAN, ul. Partyzancka 27

POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE tel. 994 tel. 62 738 77 12 POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE tel. 993 tel. 62 735 86 30 POWIATOWA STACJA SANITARNOEPIDEMIOLOGICZNA tel. 62 737 89 00 POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW tel. 62 737 84 29 URZĄD SKARBOWY tel. 62 59 55 100

Adres redakcji ul. Wrocławska 93F 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. 62 720 47 62, kom. 724 717 771 e-mail: redakcja@opp-ostrow.pl www.opp-ostrow.pl www.fb.com/oppostrow Redaktor naczelny Mikołaj Kostka

Wydawca Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. Druk POLSKA PRESS Sp. z o.o. Drukarnia Wrocław, ul. Kolejowa 7 Nakład: 30 000 Redakcja nie odpowiada za treść reklam, tekstów promocyjnych oraz listów.


SPORT

NR 2 (13) | LUTY 2017 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

15

PREZES OSTROVII Z NIECIERPLIWOŚCIĄ CZEKA NA POCZĄTEK SEZONU

Udało nam się zbudować fundament

Rozmowa z Radosławem Strzelczykiem, prezesem Towarzystwa Żużlowego Ostrovia Ostrów Wielkopolski

Panie prezesie, czy jest pan zadowolony ze składu, który udało się skompletować? Czy może miał pan jakieś marzenia, które z różnych powodów nie wypaliły? ■ Jestem bardzo zadowolony z drużyny, którą udało nam się zbudować i nie mogę doczekać się rozpoczęcia sezonu. Muszę przyznać, że jest to zespół w który bardzo wierzę. Każdy z zawodników jest charyzmatyczny i gotowy do walki - te cechy były naszym priorytetem, gdy kompletowaliśmy nasz skład.

Jaki jest cel Ostrovii? O co będą walczyć żużlowcy z Ostrowa? ■ Celem klubu w tym sezonie jest przede wszystkim kontynuowanie pracy nad budową solidnego klubu. W tym roku udało nam się zbudować mocny fundament - czas na kolejny etap budowy. Zawodnicy będą walczyć o jak najlepsze wyniki i ciekawe widowisko dla kibiców. Kolejnym ważnym dla nas elementem jest dalszy rozwój szkółki. To dla mnie bardzo ważny projekt i osobisty priorytet. Bardzo mnie cieszy aktu-

alne zainteresowanie szkółką i fakt, że na treningach pojawiają się nowi adepci. To znak, że obraliśmy dobry kierunek. Pytał mnie pan wcześniej o marzenia. Zdecydowanie jednym z nich jest jak największa liczba naszych wychowanków w zawodowych rozgrywkach. Mecze drugiej ligi mają być rozgrywane w soboty. Czy pana zdaniem to dobre rozwiązanie? ■ Oczywiście, jestem przekonany, że takie rozwiązanie będzie korzystne dla każdego. Zanim podjęliśmy tą decyzję, oddaliśmy głos naszym kibicom, którzy z ogromną przewagą wybrali właśnie sobotę. Przez ostatnie lata w ostrowskim środowisku żużlowym co rusz mieliśmy do czynienia w większymi lub mniejszymi aferami, które nie budują dobrego wizerunku tej dyscypliny w Ostrowie. Czy teraz uda się wreszcie wyprowadzić żużel na prostą i zbudować pozytywny obraz tego sportu w Ostrowie? ■ Walczymy o to każdego dnia. Codziennie nasz team wkłada dużą pra-

cę w to, aby ten klub był przyjazny dla kibiców i sponsorów. Dbamy o każdy szczegół, bo zdajemy sobie sprawę jaka ciąży na nas odpowiedzialność. Jest to dla nas ogromna presja, niemniej jednak jest to dodatkowa motywacja do jeszcze cięższej pracy. Wierzymy, że przy takim wkładzie naszej pracy, jaki jest do tej pory, to uda nam się zrealizować cele, które sobie obraliśmy. Każdy kolejny krok zbliża nas do tego, żeby klub działał jak dobrze naoliwiona maszyna.

BM SLAM STAL CORAZ BLIŻEJ WYSTĘPÓW W PLAY OFF

Rajković odmienił ostrowską drużynę Koszykarze BM Slam Stal ligowe rozgrywki rozpoczęli od trzech porażek. Dziś ostrowianie mają na swoim koncie trzynaście zwycięstw i zajmują czwarte miejsce w tabeli ekstraklasy. Oczywiście kibice nie mogą się spodziewać, że teraz już do końca sezonu ostrowianie będą wygrywać. To jest sport, a w sporcie nie brakuje niespodzianek. Poza tym, chętnych do gry w play off nie brakuje i ścisk w tabeli jest ogromny. BM Slam nadal nie może być pewny gry w play off. Każda porażka może spowodować spadek o jedno, a nawet dwie pozycje. - Dlatego robimy swoje, a jak już zapewnimy sobie grę w play off, to będziemy zastanawiać się co dalej, jaki postawić sobie kolejny cel - mówi prezes BM Slam Stal. Przed koszykarzami BM Slam Stal jeszcze jedenaście spotkań rundy zasadniczej. To nie będzie spacerek. Ostrowian czeka m.in. bardzo ciężki wyjazd do Dąbrowy Górniczej, Zgorzelca oraz Słupska. Zespoły z tych miast cały czas walczą o jak najlepsze miejsce przed rozpoczęciem play off. Ale i na własnym perkiecie podopieczni Emila Rajkovića walczyć będą z silną drużyną King Szczecin, rewelacyjnym beniaminkiem Miastem Szkła Krosno, mającym medalowe aspiracje Anwilem Włocławek czy mistrzem Polski Stelmetem Zielona Góra.

Fot. Rafał Jakubowicz/fb.com/Rafał-Jakubowicz-Fotografia

Działacze BM Slam Stal - na czele w prezesem klubu Pawłem Matuszewskim - cały czas podkreślają, że celem drużyny jest awans do rundy play off. I chociaż po ostatnich zwycięstwach apetyty kibiców znacznie wzrosły i już słychac głosy, że drużyna z Ostrowa powalczy o medal, to ludzie związani ze Stalą tonują te emocje. - Rozegraliśmy ostatnio kilka dobrych spotkań, ale jeszcze niczego nie osiągnęliśmy - mówi Paweł Matuszewski, prezes BM Slam Stal Ostrów Wielkopolki. - Nadal naszym celem jest gra w play off, a najważniejszym celem jest kolejny mecz i na tym się skupiamy. Ostrowską drużynę zupełnie odmienił Emil Rajkowić. Gdy przyszedł do Ostrowa zespół miał na swoim koncie trzy porażki i - delikatnie mówiąc - grał bardzo słabo. Nowy szkoleniowiec na początek ograł Siarkę Tarnobrzeg na wyjeździe. Później dokonał kilku korekt w składzie i ekipa z Ostrowa powoli zaczęła łapać właściwy rytm. - Trener zapewnił zawodników, że jeśli mu zaufają i będą cieżko pracować, to wyniki przyjdą - dodaje Paweł Matuszewski. - I oni mu zaufali, a dziś zbierają tego owoce.

Koszykarze BM Slam Stal są coraz bliżej gry w play off Wyniki spotkań BM Slam Stal Ostrów: Polski Cukier Toruń 74:81 (w), Trefl Sopot (d) 70:73, Rosa Radom (w) 71:76, Siarka Tarnobrzeg (w) 69:60, Polpharma Starogard Gdański (d) 65:68, King Szczecin (w) 83:102, MKS Dabrowa Górnicza (d) 70:60, Miasto Szkła Krosno (w) 73:79, Energa Czarni Słupsk (d) 80:76, Polfarmex Kutno (w) 80:72, AZS Koszalin (d) 65:60, Asseco Gdynia (w) 76:68, Start Lublin (d) 85:56, Anwil Włocławek (w) 65:80, Turów Zgorzelec (d) 82:71, Stelmet Zielona Góra (w) 65:76, Polski Cukier Toruń (d) 80:63, Rosa Radom (d) 82:61, Trefl Sopot (w) 87:71, Siarka Tarnobrzeg (d) 73:65, Polpharma Starogard Gdański (w) 79:78.


16

3 marca 2017 / 20:30 Mała Scena Ostrowskiego Centrum Kultury

Profile for opp-ostrow

Ostrów Informator miejski 02/2017  

Ostrów Informator miejski 02/2017  

Advertisement