__MAIN_TEXT__

Page 1

www.opp-ostrow.pl

ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ WWW i ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU!

NR 1 (12), STYCZEŃ 2017

MIASTO

Kultura znów na Kolejowej  strona 2

ISSN 2450-8128

MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

NOWE RESPIRATORY

DLA SZPITALA

MIASTO

Nowe przedszkole

 strona 2

MIASTO

Remont stadionu

 strona 4

MZGM SP. Z O.O.

MZGM wspiera przedsiębiorców  strona 8 TARGOWISKA MIEJSKIE

Nowy zieleniak

 strona 12

SPORT

POŻEGNANIE KARLSSONA strona 15

Pięć respiratorów o łącznej wartości 300 000 zł zakupiło miasto dla ostrowskiego szpitala. Jak podkreślał ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Włodzimierz Kostyrka, przekazane urządzenia to sprzęt wysokiej klasy, który możliwościami przewyższa ten, który dotychczas pracował na oddziale. strona 3

Usługi księgowe w OPP

 strona 13

WODKAN INWESTUJE

 strona 9

Komunia w „Plażowej”

 strona 13


2

INFORMACJE

Kultura znów na Kolejowej 24b Ponad 5,7 miliona złotych kosztować będzie całkowita modernizacja i przystosowanie dwóch obiektów na cele kulturalne. Mowa tu o budynku po dawnym Empiku oraz o parterze ostrowskiego Ratusza. W tych obiektach powstaną nowoczesne, multimedialne instytucje, które zapewnią zupełnie nową ofertę kulturalną dla mieszkańców Ostrowa. Wymienione inwestycje powstaną w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. - Jesteśmy już po pierwszej ocenie eksperckiej. Ostrowski projekt, z 20 punktami, znalazł się na drugim miejscu listy rankingowej, co gwarantuje nam dofinansowanie unijne w pełnej wysokości. Oczywiście, ostateczna decyzja zapadnie po ocenie w Urzędzie Marszałkowskim, jednak wierzę, że nasza lokata zostanie utrzymana – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Na pierwszym miejscu listy uplasował się powiat kaliski, którego wniosek otrzymał punkt więcej od ostrowskiego. Trzecie, ostatnie miejsce na liście projektów, dla których rekomendowano dofinansowanie, zajmuje Kalisz z 17 punktami. Jest to jednak tylko dofinansowanie częściowe. Dwa pierwsze projekty mają otrzymać dofinansowanie w pełnej wnioskowanej kwocie. Dla Ostrowa to blisko 5 milionów złotych. - Nasz projekt przeszedł ocenę pozytywną na etapie strategicznej oceny projektu. Aktualnie projekt jest poddany ocenie formalnej i merytorycznej dokonywanej przez Urząd Marszałkowski. Całkowity koszt zadania związanego z modernizacją budynku przy ulicy Kolejowej to blisko 3,7 miliona

złotych. Wkład własny gminy to jedynie nieco ponad 500 tysięcy złotych – wylicza Ewa Torzyńska, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta. Inwestycja przewiduje przebudowę pomieszczeń po byłym Empiku na pomieszczenia biblioteki multimedialnej z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Powstanie tu nowoczesna biblioteka multimedialna. - Takie obiekty najczęściej adresowane są do młodszego pokolenia odbiorców, jednak ich popularność jest równie wysoka wśród dorosłych, seniorów i dzieci. To centrum kulturalne, które wspiera rozwój dzięki dostępowi do wielu dziedzin kultury. Projekt dotyczy miejsca kultury, dlatego postanowiliśmy stworzyć centrum, które skupiać będzie jej najważniejsze dziedziny - nazwane przystankami kultury – informuje Ewa Matecka, zastępca prezydenta miasta. Biblioteka Publiczna im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim, której filią będzie „Multimedia Biblioteka Przystanek kultura” jest jedyną, która bierze udział w cyfrowym projekcie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej (najbardziej obszernej, pierwszej w Polsce). Jest także jedyną biblioteką w skali Wielkopolski, która dygitalizuje swoje własne zbiory jako OBC – Ostrowska Biblioteka Cyfrowa. Wła-

Budynek po dawnym Empiku zostanie przystosowany na cele kulturalne.

śnie w siedzibie „Multimedia Biblioteka Przystanek kultura” zbiory te będą udostępniane na nośnikach cyfrowych. Będzie to pierwsza Biblioteka Multimedialna w Wielkopolsce. - Projekt określa się jako innowacyjny ze względu na brak podobnego w całej Wielkopolsce. Jest to dopiero 11 projekt Biblioteki Multimedialnej w Polsce i najbardziej aktualny ze względu na zastosowanie najnowszych materiałów multimedialnych, oprogramowania oraz nośników dźwięku, obrazu, literatury, informacji, typu interaktywne ściany, monitory bezszwowe zastępujące punkt informacyjny, dotykowe monitory – wymienia Włodzimierz Grabowski, dyrektor Biblioteki Publicznej.

Obiekt zaprojektowany został „bez barier” – wszystkie pomieszczenia projektowanego obiektu zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz dla osób niewidomych. W obiekcie została zaprojektowana winda, a specjalne stanowiska zostaną wyposażone w system komunikacji brajlem. Ideą projektową jest stworzenie miejsca nowoczesnej biblioteki – Multimedia przystanek kultury - ewoluującej z duchem czasu, rozszerzonej o multimedia oraz nowe funkcje spotkań promujące różne dziedziny kultury podnoszące rozwój lokalnej społeczności.

Powstaje projekt nowego przedszkola Budowa nowego przedszkola rozpocznie się w tym roku w rejonie ulicy Kujawskiej. Do obiektu, który powstanie, przeniesione zostanie PublicznePrzedszkole nr 11 „Calineczka” z ulicy Wolności. 10 października ubiegłego roku ostrowski Urząd Miejski ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej nowego przedszkola. 2 grudnia pracę nad oceną zakończył sąd konkursowy. Zwyciężyła koncepcja autorstwa pracowni Przemysław Wojciechowski Studio Projektowe. Sąd konkursowy kierował się w ocenie nie tylko interesującą wizją architektoniczną, ale funkcjonalnością i w tym przypadku obie te funkcje zostały spełnione. - Sąd konkursowy oceniał prawidłowo rozwiązany układ funkcjonalny, interesującą koncepcję, oszczędność miejsca i estetykę obiektu. Budynek musiał być odpowiednio skomunikowany, a wszystkie jego elementy wystarczająco doświetlone. Należało znaleźć sposób na jak najbezpieczniejsze i najciekawsze przebywanie dzieci w tym obiekcie. Była to bardzo intensywna praca przy modelowaniu obiektu i przy znajdowaniu najkorzystniejszych rozwiązań. Jest to dla mnie niesamowita przyjemność – mówił podczas spotkania z dziennikarzami architekt Przemysław Wojciechowski. Przedszkole będzie w pełni dostępne

dla osób niepełnosprawnych poprzez zlikwidowanie barier architektonicznych, dostosowanie urządzeń sanitarnych . - Do budowy tego przedszkola podeszliśmy z ogromną troską i uwagą również z tego powodu, że będzie ono pełnić funkcje integracyjne. Są tu także dzieci z niepełnosprawnościami, są dzieci autystyczne. Obecny budynek, w którym znajduje się przedszkole nr 11 nie spełnia odpowiednich standardów dla tych dzieci, a modernizowanie obiektu byłoby operacją niezwykle kosztowną. Zdecydowaliśmy zatem o budowie nowego przedszkola w rejonie ulicy Kujawskiej – informuje Beata Klimek, prezydent Ostrowa. - To spełnienie moich marzeń, marzeń nauczycieli, dzieci i ich rodziców. Nowe przedszkole będzie jednokondygnacyjne, przy każdej sali znajdować się będzie ubikacja, będzie więcej miejsc dla zajęć terapeutycznych. Dzieci autystyczne potrzebują pracy indywidualnej, wyciszenia. Nasi pedagodzy będą mieć znakomite warunki do pracy – przekonywała Renata Zielińska, dyrektor Publicznego Przedszkola nr 11 „Calineczka”. W obecnym roku szkolnym, po dodat-

Prezentacja nowego przedszkola, które powstanie w rejonie ul. Kujawskiej.

kowej rekrutacji, w ostrowskich przedszkolach zabrakło blisko 80 miejsc. Obiekt ten ma być odpowiedzią miasta na zapotrzebowanie miejsc dla ostrowskich przedszkolaków. Będzie to ośmiooddziałowe przedszkole. W tym roku miasto zmierzy się dodatkowo z obowiązkiem przedszkolnym 3-latków, dlatego już teraz musi szukać rozwiązań, które pomogą w zapewnieniu miejsc przedszkolakom.

- Nowe przedszkole nie rozwiąże całości problemu natomiast z pewnością poprawi sytuację w tym zakresie w naszym mieście. Będziemy mogli przyjąć tu około 50 dzieci więcej, niż w obecnej lokalizacji przedszkola. – informuje Ewa Matecka, zastępca prezydenta Ostrowa. Szacunkowe koszty nowego obiektu to około 6 milionów złotych. Obecnie trwają prace projektowe.


INFORMACJE

NR 1 (12) | STYCZEŃ 2017 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

3

Pięć nowych respiratorów dla szpitala Pięć respiratorów, o łącznej wartości 300 000 zł, zakupiło miasto dla ostrowskiego szpitala. Respiratory już pracują, pomagając pacjentom z niewydolnością oddechową. Jak podkreślał ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Włodzimierz Kostyrka, przekazane urządzenia to sprzęt wysokiej klasy, który możliwościami przewyższa ten, który dotychczas pracował na oddziale. - To sprzęt przede wszystkim dla pacjentów ostrowskiego powiatowego szpitala - mówi prezydent Beata Klimek. - Urządzenia o wartości 300 000 zł będą ratować życie pacjentów w najtrudniejszych, najcięższych przypadkach. Bardzo się cieszę, że mogliśmy z budżetu miasta przekazać te kwotę. Myślę, że jest to bardzo dobra inwestycja, bo jest to inwestycja w zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego. W oficjalnym przekazaniu sprzętu wzięli także udział dyrektor szpitala, Dariusz Bierła oraz starosta ostrowski, Paweł Rajski, który podziękował prezydent Beacie Klimek za wsparcie ostrowskiego szpitala. Respirator to urządzenie medyczne wspomagające lub zastępujące mięśnie pacjenta w wykonywaniu pracy oddechowej. Maszyna umożliwia sztuczne, wymuszone oddychanie, wykorzystywane w sytuacjach ustania czynności oddechowej (w wyniku urazu, choroby lub zastosowania leków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe),

bądź celem jej ułatwienia (gdy pacjent wprawdzie oddycha samodzielnie, lecz czynność ta jest utrudniona lub ze względu na stan pacjenta nie zaspokaja zapotrzebowania organizmu na tlen). - Przekazany sprzęt to dla nas bardzo cenny dar - mówi Włodzimierz Kostyrka, ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. - Przekazany sprzęt to urządzenia bardzo wysokiej klasy, które mają znacznie większe możliwości w porównaniu do tych, na których pracowaliśmy do tej pory. Pozwalają one również na minimalizację skutków długotrwałej sztucznej wentylacji pacjentów. Przekazany sprzęt do ostrowskiego szpitala to kolejna pomoc miasta Ostrowa Wielkopolskiego skierowana do powiatu ostrowskiego. - Miasto nie odżegnuje się od tego typu wsparcia, bo z powiatem ostrowskim zgodnie współpracujemy jeśli chodzi o wspieranie programów drogowych - dodaje prezydent Beata Klimek. - W budżecie na 2017 rok również przeznaczyliśmy znaczącą

Miasto przekazało dla szpitala pięć nowych respiratorów.

kwotę na ten cel. Razem z powiatem budujemy drogi i ścieżki rowerowe, ale przeznaczamy także 50.000 zł na wsparcie Młodzieżowego Domu Kultury, więc ta współpraca jest bardzo wymierna. Jeśli chodzi o wsparcie finansowe dla ostrowskiego szpitala jest ono chyba rzeczywiście najważniej-

sze. Wsparliśmy także znaczącymi środkami budowę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. To pokazuje, że miasto Ostrów Wielkopolski z należytą starannością, uwagą i wrażliwością spogląda na wszystkie sprawy związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem swoich mieszkańców.

Zimowe prace remontowe

Ostrów atrakcyjny inwestycyjnie

Zima nie przeszkodziła w zakończeniu prac przy budowie nawierzchni kolejnych ostrowskich ulic. Przy ulicy Langiewicza (na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Wysockiej) wykonana została nowa nawierzchnia. Poszerzono jezdnię, ułożono chodnik i zjazdy do posesji. Wydzielony został pas postojowy, a także kontrapas dla rowerzystów. Ulica Mazurska (osiedle Wenecja) wyłożona była betonowymi płytami i miała raptem 3 metry szerokości. Po wykonaniu modernizacji blisko półkilometrowego odcinka mieszkańcy ulicy poruszać się mogą 6-metrową asfaltową jezdnią. To również ważne w kontekście nowych budynków, które są tam obecnie budowane. Wcześniej powstała tu kanalizacja deszczowa. Sieć wodociągowa i kanał deszczowy wybudowane zostały w ulicy Sportowej (osiedle Pruślin). Następnie, na 683-metrowym odcinku, położona została jezdnia z kostki betonowej. Do tej pory, szczególnie podczas opadów, trudno było tędy przejść, a nawet przejechać. Mieszkańcy czekali na tę inwestycję przez wiele lat. Zakończyły się prace budowlane na parkingu przy ulicy Asnyka. Plac został

Raporty Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji są corocznie publikowane od 2008, co jest efektem wykorzystania w praktyce gospodarczej badań naukowych prowadzonych od 2002 roku, w Szkole Głównej Handlowej, w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, w Instytucie Przedsiębiorstwa. W opracowaniu zaprezentowano gospodarkę województwa wielkopolskiego, zwracając uwagę na jego potencjał społeczno - gospodarczy oraz poziom i strukturę gospodarki. Znajduje się tu także ujęcie najważniejszych informacji społeczno-gospodarczych z uwzględnieniem ocen atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Nasze miasto otrzymało złotą gwiazdę – oznacza to najwyższą ocenę wszystkich analizowanych sekcji gospodarczych: gospodarki narodowej, przemysłu, handlu, usług turystycznych oraz usług profesjonalnych. Ostrów otrzymał też klasę A wg. wskaźników potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej. Wskaźniki te oceniają walory lokalizacyjne regionów. - Taka ocena bardzo cieszy, tym bardziej, że autorzy opracowania ocenili rzeczywistą oraz potencjalną atrakcyj-

Jeszcze w grudniu trwały prace modernizacyjne ostrowskich ulic. Odbiory techniczne odbyły się m.in. przy ulicy Langiewicza, Mazurskiej, Sportowej, a także przy parkingu na ulicy Asnyka. Zakończono także prace budowlane przy ulicy Spichrzowej.

Na ul. Langiewicza powstał kontrapas.

poszerzony, a ilość pełnowymiarowych miejsc parkingowych zwiększona do 35. Wcześniej popularny „plac przy poczcie” mieścił nieco ponad 20 pojazdów. Parkowanie w tym miejscu odbywało się w sposób chaotyczny i często niebezpieczny. Prace budowlane zakończono również przy ulicy Spichrzowej. Wykonano tu odwodnienie, a także chodnik i ścieżkę rowerową. Remont objął również budowę zjazdów i zatoki autobusowej.

Ostrów Wielkopolski otrzymał złotą gwiazdę – najwyższą ocenę w raporcie pn. „Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2016”, który przygotowany został na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w Instytucie Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Złota gwiazda to najwyższa ocena przyznana w raporcie.

ność inwestycyjną naszego regionu. Wzięto pod uwagę walory lokalizacyjne, ale też zdolność do wykreowania satysfakcji inwestora. Ostów znalazł się wśród dziesięciu najwyżej ocenionych miast Wielkopolski – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Autorzy opracowania najwyżej ocenili miasta: Chodzież, Czarnków, Konin, Leszno, Luboń, Ostrów Wielkopolski, Piłę, Poznań, Puszczykowo, Złotów. Nieco niżej ocenione zostały: Gniezno, Kalisz, Słupca, Turek, Wągrowiec.


4

W skrócie: PIASEK I ENEJ NA MAJOSTASZKACH Grupa ENEJ oraz Andrzej Piasek Piaseczny będą gwiazdami tegorocznego Festynu Miejskiego „majOSTaszki”. Grupę ENEJ zobaczyć będzie można w sobotni wieczór, a popularnego Piaska podczas niedzielnego koncertu majOSTaszków. W ubiegłym roku impreza zorganizowana została na ostrowskich Piaskach, co spotkało się z dużym entuzjazmem uczestników. W tym roku festyn miejski planowany jest więc również w tym miejscu.

BEZDOMNI SĄ WŚRÓD NAS Zima jest szczególnie trudnym czasem dla osób bezdomnych, głównie ze względu na niskie temperatury i zagrożenie związane z wychłodzeniem organizmu. W ramach codziennej służby, obchodów swoich rewirów, strażnicy miejscy zwracają szczególną uwagę na takie osoby. Od początku roku, Straż Miejska podczas kontroli pustostanów, altan i innych opuszczonych budynków na terenie miasta, ujawniła 7 bezdomnych mężczyzn i 2 kobiety. W przypadku mężczyzn, tylko jeden wyraził chęć skorzystania z pomocy oferowanej przez strażników i został przewieziony do Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn. Drugi z mężczyzn, z uwagi na znaczne wychłodzenie organizmu, wymagał interwencji medycznej i został przewieziony do szpitala. Kobiety bezdomne, strażnicy miejscy odwieźli do Schroniska dla Kobiet. Warto zauważyć, że problem wychłodzenia organizmu, nie dotyczy wyłącznie osób bezdomnych. Okres ten, jest równie trudny dla osób starszych, zniedołężniałych, czy niepełnosprawnych, zamieszkujących samotnie. Pomimo działań wielu instytucji, statystyki wskazują, że każdego roku odnotowywane są przypadki zgonów, spowodowanych wychłodzeniem. Apelujemy do mieszkańców Ostrowa, by nie pozostawali obojętni i informowali właściwe służby o osobach bezdomnych, które przebywają na klatkach schodowych, piwnicach budynków.

25. FINAŁ WOŚP ZAKOŃCZONY REKORDEM! O godzinie 3:30 ostrowski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zakończył liczenie pieniędzy, które udało się zebrać podczas tegorocznego finału. Podczas 25. Finału WOŚP w Ostrowie zebrano 146 094, 90 złotych! Tegoroczna kwota zebrana podczas finału jest większa aż o 40 tys. od zeszłorocznego wyniku. 15 stycznia padł także rekord pieniędzy zebranych podczas licytacji – na Dużej Scenie OCK ostrowianie wrzucili do puszki ponad 26 tys. złotych. Dziękujemy wszystkim, którzy wrzucili do puszki choć grosik, tym którzy bawili się w Ostrowskim Centrum Kultury oraz na Piaskach Szczygliczce, zumbowiczom, zawodnikom turnieju badmintona i turnieju „OLPNA dla WOŚP”, osobom, które oddały krew i zarejestrowały się w bazie potencjalnych dawców szpiku. Dziękujemy wszystkim, którzy 15 stycznia grali dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom!

INFORMACJE Podpisano umowę na remont stadionu Ostrowski urząd rozstrzygnął przetarg na przebudowę Stadionu Miejskiego przy ulicy Piłsudskiego. Umowa z wykonawcą – Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego – została już podpisana. W tegorocznym budżecie na prace przeznaczono 1,9 mln zł. Kolejny etap prac modernizacyjnych na ostrowskim stadionie dotyczył będzie przebudowy trybuny na pierwszym łuku oraz dachu trybuny głównej. - Drewniane ławki wymienione zostaną na trybuny z krzesełkami z polipropylenu. Wyremontowane zostaną także schody. Nowe pokrycie i konstrukcja dachu wykonane zostaną nad budynkiem trybuny głównej – wymienia Jakub Szczurek, zastępca prezydenta miasta. W ramach prac wykonane zostaną także: - nowe ściany oporowe przy trybunach z montażem balustrad, - utwardzeni korony – istniejące utwardzenie z asfaltu zostanie zastąpione kostką betonową, - schody zewnętrzne, - odwodnienie dla remontowanych trybun, - przesunięcie latarni w obrębie remontowanych trybun.

Wiceprezydent Jakub Szczurek podpisał umowę na remont stadionu.

Przetarg wygrało ostrowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego. - To bardzo korzystne rozstrzygniecie dla miasta, ponieważ firma ta znana jest z rzetelności przy realizowaniu inwestycji. Ma już także praktykę przy modernizacji tego typu obiektów – przekonuje wiceprezydent. Miasto na modernizację stadionu zabezpieczyło w budżecie 1,9 mln zł. Oferta PBO wyniosła nieco ponad 1,4 mln.

- Dzięki uzyskanej oszczędności będziemy mogli zwiększyć zakres prac remontowych. W 2018 roku na modernizację stadionu chcemy przeznaczyć blisko 3 miliony złotych, w kolejnym aż 4 miliony. Remont stadionu to bardzo kosztowna inwestycja, musi być zatem wykonywana etapami. Jest to jednak zadanie, które trzeba systematycznie wykonywać, tym bardziej, że do Ostrowa wraca ligowy żużel – przekonuje wiceprezydent Szczurek.

Sięgnij po dofinansowanie 10 stycznia br. rozpoczął się nabór wniosków w programie pn.: Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych „OZE – 2017”. Ten oraz inne programy, dzięki którym soby fizyczne mogą uzyskać wsparcie finansowe na przedsięwzięcia termomodernizacyjne, wymianę systemu ogrzewania wdraża Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Program

Poznański WFOŚiGW ogłosił wdrożenie trzech programów, dzięki którym można będzie uzyskać wsparcie na działania termomodernizacyjne. Instytucją odpowiedzialną za nabór wniosków jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Więcej informacji na temat powyższych programów można uzyskać pod numerami telefonów tel. 61 84 56 249, 61 84 56 263, 61 84 56 274, 61 84 56 271 oraz pod adresem internetowym: http://www. wfosgw.poznan.pl/oferta-dla-osob -fizycznych.html.

Wsparciem objęte zostaną:

Termin naboru wniosków

Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych „termo - 2017”

prace termomodernizacyjne w budynkach jednorodzinnych.

20.03.2017 r. 31.03.2017r.

Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych „piecyk - 2017”

m.in. działania zakupu, montażu i uruchomienia fabrycznie nowych materiałów i urządzeń związanych z modernizacją źródła emisji, robót budowlano-montażowych związanych z modernizacją źródła emisji wraz z oprzyrządowaniem, wykonanie przyłącza gazu do kotłowni wraz z wewnętrzną instalacją gazową, wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wykonanie instalacji elektrycznej związanej z montażem ogrzewania elektrycznego, rozruch mechaniczny i technologiczny.

15.05.2017r. 26.05.2017r.

Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych „OZE - 2017”

m.in. działania budowy systemów zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną, tj. zakup i montaż instalacji o mocy do 40 kW: systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła, systemów fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, małych elektrowni wiatrowych, systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła (rekuperacja).

10.01. 2017 r. 23.01.2017r.


INFORMACJE

NR 1 (12) | STYCZEŃ 2017 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

Przystąpili do pilotażowego programu Ostrów Wielkopolski przystąpił do pilotażowego programu Szczecińskiej Fundacji „Talent – Promocja – Postęp”. Prezydent Beata Klimek, przy udziale Centrum Rozwoju Komunalnego, Ostrowskiego Parku Przemysłowego i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zainicjowała powstanie „Paktu Zatrudnieniowego na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych 50+” skupiającego partnerów publicznych i niepublicznych instytucji oddziałujących na lokalny rynek pracy. Ostrów Wielkopolski realizować będzie program do 14 września 2017 roku, jeżeli przyniesie on rezultaty, będzie możliwość jego kontynuacji. - Dla wszystkich partnerów przystępujących do projektu stworzono Pakt Zatrudnieniowy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia. Określa ona potrzebę wykazania umiejętności takich osób oraz wspólnych działań na rzecz wzrostu ich zatrudnienia. Instytucja ma za zadanie połączyć wszystkie elementy i inicjatywy, które w tej chwili są realizowane przez kilka różnych podmiotów. Mam nadzieję, że przystąpią do tego paktu jeszcze inne podmioty z naszego terenu, które mają oferty pracy i starają się promować zatrudnienie osób 50 plus – wyjaśnia prezydent Beata Klimek. Rezultatem projektu ma być stworzenie „modelu paktów zatrudnieniowych” stanowiących współpracę pomiędzy podmiotami o kluczowym znaczeniu dla aktywizacji zawodowej osób po 50 roku życia. - Stopień bezrobocia w Ostrowie Wielkopolskim jest bardzo niski i wynosi zaledwie 4,5%, więc wydawać

Po podpisaniu umowy o przystąpieniu do programu „Talent – Promocja – Postęp”.

by się mogło, że jest to zbędne działanie. Uważam jednak, że próbować trzeba i podejmować wszystkie próby tym bardziej, że to jest projekt unijny, z którego warto skorzystać – dodaje prezydent. Biuro projektu mieścić się w Centrum Rozwoju Komunalnego przy ulicy Partyzanckiej. - Poprzez udział w szkoleniach przeprowadzanych przez fundację, będziemy chcieli zmienić sposób myślenia osób bezrobotnych i zmotywować ich do podjęcia pracy. Będziemy się starali także wykazać umiejętno-

ści tych osób. Mam nadzieję, że po szkoleniu jego uczestnicy będą umieli napisać CV i będą doskonale przygotowani do rozmowy z potencjalnym pracodawcą – przekonują wdrażający program w naszym regionie. Warunkiem przystąpienia do projektu osoby powyżej 50 roku życia, będzie posiadanie statusu - osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nowy sprzęt dla przedszkola Sprzęt komputerowy, multimedialny program logopedyczny oraz programy wspierające rozwój dzieci, a także sprzęt sportowy trafił z początkiem stycznia do Publicznego Przedszkola nr 3 im. Jasia i Małgosi w Ostrowie przy ulicy Świetlikowej. Sprzęt został zakupiony w ramach projektu „Dobre miejsce i czas na przedszkole dla nas”. Miasto Ostrów Wielkopolski przystąpiło do realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 „Dobre miejsce i czas na przedszkole dla nas”. Od września, w przedszkolu utworzono nowy oddział, do którego zatrudniono, zgodnie z projektem, dwóch nauczycieli, pedagoga przedszkolnego oraz pomoc nauczyciela. Z nowym rokiem oferta placówki została rozszerzona o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci poprzez zajęcia logopedyczne, gimnastykę korekcyjną oraz zajęcia korekcyjno - wyrównawcze z rytmiką. Jak podkreśla prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek, wielkim wsparciem dla nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych będzie przekazany sprzęt do prowadzenia zajęć dodatkowych. - Zakupiony sprzęt znacznie po-

Przedszkole wzbogaciło się o nowy sprzęt i nauczycieli.

prawi komfort prowadzenia zajęć. Nowy sprzęt komputerowy, multimedialny program logopedyczny oraz programy wspierające rozwój dzieci i sprzęt sportowy z pewnością będzie służył przedszkolakom do ćwiczeń i zabawy. Co ważne, aż 85 procent jego wartości pochodzi ze środków zewnętrznych – wyjaśnia prezydent Beata Klimek.

Placówka wzbogaci się o równoważnię z podstawami, płytę balansową, dysk korekcyjne, materace gimnastyczne i piłki lekarskie. Program realizowany będzie do końca września 2017 roku. Jednak miasto, zgodnie z umową, zobowiązane jest do utrzymania projektu jeszcze przez dwa lata po jego zakończeniu.

5

W skrócie: STRAŻ MIEJSKA POMOŻE Przekręcasz kluczyk i nic…, akumulator nie potrafi sprostać, większemu niż zazwyczaj, zapotrzebowaniu samochodu na energię elektryczną. To zdarza się zwłaszcza w okresie zimowym. By pomóc w tego typu sytuacjach pojazdy ostrowskiej straży zostały wyposażone w kable rozruchowe, a jedna z jednostek w przenośny akumulator rozruchowy. Zima dała się już we znaki wielu kierowcom na terenie naszego miasta. - Jedna z ostatnich takich sytuacji przytrafiła się kobiecie, która przed udaniem się do pracy musiała jeszcze odwieźć dziecko do przedszkola, jednak słabo naładowany akumulator przy niskiej temperaturze uniemożliwił jej uruchomienie samochodu – wspomina Grzegorz Szyszka, komendant ostrowskiej straży miejskiej. Podobne sygnały i prośby o pomoc kierowane do straży miejskiej miały już miejsce w okresie ubiegłej zimy. Wówczas strażnicy nikomu nie odmawiali pomocy w takich sytuacjach. - W obecnym sezonie zimowym jest podobnie i dlatego doposażono wszystkie pojazdy służbowe w kable rozruchowe oraz wyposażono jednostkę straży w przenośny akumulator rozruchowy umożliwiający uruchomienie pojazdu między innymi w warunkach, gdzie nie ma możliwości podjazdu autem służbowym i uruchomienia go za pomocą typowych kabli – tłumaczy komendant straży. Trzeba jednak pamiętać, że w okresie niskich temperatur, najlepiej auto parkować w taki sposób, aby w razie jakichkolwiek problemów możliwy był łatwy dostęp do silnika.

Numer telefonu oficera dyżurnego: (62) 738 89 40

CZAD – CICHY ZABÓJCA! Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla umiera w Polsce kilkadziesiąt osób. Większość tragicznych wypadków wynika z braku regularnych przeglądów systemów wentylacyjnych i kominowych, prób ich „uszczelniania” oraz wykorzystywania urządzeń grzewczych niezgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób naruszający zasady bezpieczeństwa. Z danych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim, od początku 2017 roku, w powiecie ostrowskim odnotowano 3 zdarzenia, z czego 2 w Ostrowie, gdzie występowało podejrzenie zatrucia tlenkiem węgla. Pamiętaj, czad jest bezwonny i niewidoczny – dlatego tak niebezpieczny. Zainstaluj czujkę tlenku węgla i zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Powinniśmy też pamiętać o konieczności sprawdzenia szczelności przewodów kominowych oraz wykonywaniu ich okresowych przeglądów i czyszczenia. W momencie, gdy niewystarczająco zadbamy o czystość kominów może dojść do nieszczęścia. Od początku roku, doszło już do 14 pożarów sadzy w kominach na terenie powiatu ostrowskiego. 5 z tych zdarzeń miało miejsce w Ostrowie.


6

INFORMACJE

Ostrów „Miastem Przyjaznym Starzeniu” WHO Miasto Ostrów Wielkopolski zostało przyjęte do prestiżowej światowej sieci „Miast Przyjaznych Starzeniu” Światowej Organizacji Zdrowia, dołączając do grona ok. 360 miast z całego świata. Tym samym, jest trzecim miastem z Polski – obok Poznania i Gdyni, które zostało przyjęte do sieci. Światowa Sieć „Miast Przyjaznych Starzeniu” skupia miasta różnej wielkości, znajdujące się w różnych częściach świata. Miasta łączy podobne podejście do polityki senioralnej – realizują szeroko rozumiane działania mające na celu podniesienie jakości życia seniorów. Członkostwo w sieci to przede wszystkim wiele korzyści dla miasta. Pozwala połączyć się z globalną siecią ekspertów miast przyjaznych starzeniu się, w tym urzędników, menedżerów, jak i samych osób starszych. - Ostrów będzie na bieżąco informowany o projektach, spotkaniach, imprezach organizowanych przez Światową Organizację Zdrowia, tym samym będzie miał dostęp do dobrych praktyk. To także doskonała przestrzeń, aby dzielić się wiedzą i własnymi postępami z zakresu działań przyjaznych seniorom z innymi miastami na świecie – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa. Wśród dobrych praktyk, które zostały

docenione przez światowych ekspertów WHO znalazły się: Ostrowska Karta Seniora, Rada Seniorów Ostrowa Wielkopolskiego, Dom Dziennego Pobytu „Senior – Wigor”, Program Teleopieki, program bezpłatnych szczepionek przeciwko grypie dla seniorów (2016 r.), działania Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Kluby Seniora „Złoty Wiek” i Filmowy Klub Seniora, udogodnienia dla osób starszych w transporcie miejskim oraz Bank Czasu Seniora. - Aktywna polityka senioralna Ostrowa przejawia się przede wszystkim w aktywnym włączaniu seniorów we współdecydowanie i współtworzenie oferty skierowanej do mieszkańców 60 +. Inicjatywy podjęte przez miasto m.in. stworzenie Programu „Ostrowska Karta Seniora”, program „teleopieki”, specjalna oferta kulturalna są wyjściem naprzeciw oczekiwaniom wciąż rosnącej grupy osób 60 +, a także odpowiedzią na ich potrzeby. Dzięki stworzonym przez miasto programom przestrzeń miejska dla seniora jest coraz większa, a oferta coraz bogatsza.

Uroczyste otwarcie domu Senior-WIGOR.

I za te działania Ostrów został doceniony i wyróżniony – tłumaczy prezydent miasta. - Przyjęcie do sieci cieszy, tym bardziej, że tylko trzy polskie miasta, włącznie z Ostrowem, są członkami tego prestiżowego, światowego grona. Uczestnictwo w Światowej Sieci WHO miast Przyjaznych Starzeniu jest dla nas z jednej strony ogromnym wyróżnieniem, a z drugiej

motywacją do jeszcze większej i bardziej wytężonej pracy na rzecz seniorów. Daje nam także sygnał, że podjęte przez nas działania idą w dobrym kierunku, a rozpoczęty w Ostrowie Wielkopolskim proces zmian skutecznie przyczynia się do poprawy i komfortu życia seniorów – dodaje Ewa Matecka, zastępca prezydenta miasta.


GOSPODARKA

NR 1 (12) | STYCZEŃ 2017 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

RZZO

7

PROBLEM NADAL POZOSTAJE MIMO AKCJI INFORMACYJNYCH

Igły w sortowni odpadów!

Pracownicy sortowni, która znajduje się w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów, nadal trafiają w śmieciach na niebezpieczne odpady takie jak: igły, wenflony i inne odpady medyczne. To właśnie igły są wielkim zagrożeniem dla pracowników sortowni. Mimo wielu ostrzeżeń i akcji informacyjnych, w tym kampanii informacyjnej „Nie zarażajcie nas” prowadzonych przez ZOiGO „MZO” S.A. wciąż powtarzają się takie przypadki. W 2014 roku zakłuciu uległo 4 pracowników, w 2015 żaden, natomiast w 2016 zakłuciu uległo ponownie 4 pracowników. Problem nadal pozostaje, bo lmieszkańcy świadomie lub nie wrzucają odpady medyczne nie tylko do worków i pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, ale także to pojemników przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne. - Mimo akcji edukacyjnej prowadzonej już od kilku lat na linii sortowniczej cały czas znajdujemy igły, wenflony i inne odpady medyczne mówi Kinga Wieczorek - Nowicka, kierownik Działu Gospodarki Odpadami w Regionalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów. - Możliwość zakłucia się igłą niewiadomego pochodzenia stanowi zagrożenie dla zdrowia pracowników RZZO. A należy pamiętać, że zakłucie igłą niewiadomego pochodzenia jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia z uwagi na możliwość bezpośredniego zakażenia chorobami typu: HIV, HBV, HCV i wielu innych. W przypadku zakłucia pracownik trafia do Szpitalnego Oddziału Ratun-

W SKŁAD RZZO WCHODZI: ■ hala sortowni o powierzchni ponad 3000 m2 i wysokości 10,5 m: platforma przyjęć odpadów, strefa segregacji i obróbki odpadów, toaleta damska i męska, warsztat, sterownia, ■ tunele stabilizacji tlenowej (biokompostownia), powierzchnia użytkowa blisko 1400 m2, wysokość bioreaktorów 5,5 m: 6 tuneli, wentylatorownia wraz z korytarzem technologicznym i sterownią, ■ biofiltr służy do oczyszczania powietrza poprocesowego z tuneli stabilizacji,

kowego w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie ma pobieraną krew do badań i otrzymuje stosowne leki. Następnie jest kierowany do Szpitala Specjalistycznego Chorób Zakaźnych w Poznaniu, gdzie poddawany jest specjalistycznym badaniom. Leczenie jest długotrwałe i kosztowne. Niestety podawane leki mają silne oddziaływanie uboczne na organizm człowieka. Dlatego zarząd i pracownicy zarówno ZOiGO MZO S.A. jak i RZZO sp. z o.o. po raz kolejny apelują o rozwagę. W przypadku - NZOZ-ów, gabinetów lekarskich, kosmetycznych, studiów tatuażu i innych punktów medycznych świadczących usługi w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, oraz gabinetów weterynaryjnych - należy podpisać stosowną umowę na odbiór odpadów medycznych lub weterynaryjnych, którą moż-

na zawrzeć z ZOiGO „MZO” S.A. W ramach podpisanej umowy istnieje możliwość zakupu stosownych pojemników jednorazowych typu klinix-box przeznaczonych na odpady medyczne i weterynaryjne o ostrych końcach i krawędziach (np. igły, strzykawki). Taki pojemnik powinni posiadać także pacjenci, którzy sami używają nakłuwaczy oraz przyjmują leki w postaci iniekcji w domach. Pojemnik, w którym są zużyte igły, mieszkańcy mogą oddać bezpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). W zależności od potrzeb klientów, ZOiGO „MZO” S.A. oferuje pojemniki o różnej pojemności: 0,2 l; 0,7 l; 1,0 l; 2,0 l; 3,5 l; 5,0 l; 10,0 l - w cenie od 1,90 zł za pojemnik o pojemności 0,2 l do 5,50 zł za pojemnik o pojemności 10,0 l. Są to ceny netto do których doliczyć podatek VAT 23 proc.

■ budynek socjalno-biurowy składający się z części socjalnej (parter) oraz części administracyjnej (piętro) o łącznej powierzchni użytkowej 635 m2, ■ wiata magazynowa surowców wtórnych i odpadów wielkogabarytowych o powierzchni użytkowej blisko 220 m2 oraz wysokości blisko 7,3m do kalenicy: 8 boksów, ■ wiata magazynowa komponentów paliwa alternatywnego - RDF o powierzchni użytkowej 314 m2 i wysokości blisko 7,3 m do kalenicy, ■ zbiornik na odcieki o objętości czynnej 250 m3, ■ zbiornik na wody opadowe i przeciwpożarowe o objętości użytkowej 418 m3 ■ plac dojrzewania stabilizatu o powierzchni ponad 12000 m2.

Kontakt: Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. ul. Staroprzygodzka 121 63-400 Ostrów Wielkopolski www.rzzo.com.pl Tel. 62 503 37 00 www: www.rzzo.com.pl e-mail: info@rzzo.com.pl, support@rzzo.com.pl


8

GOSPODARKA

MZGM TANIE LOKALE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

MZGM wspiera młodych przedsiębiorców

MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej informuje, iż dysponuje jednym wolnym jednopokojowym lokalem mieszkalnym w budynku przy ul. Staroprzygodzkiej 100 w Ostrowie Wielkopolskim. Lokal o powierzchni 26,57 m2 przeznaczony jest do wynajmu w ramach programu „Dla systematycznych”.

Zgodnie z zasadami programu mieszkania w pierwszej kolejności przeznaczone są dla małżeństw z dziećmi, małżeństw bezdzietnych, osób samotnie wychowujących dzieci, osób samotnych, osób pozostających w związku niesformalizowanym, zamieszkujących i zameldowanych w Ostrowie co najmniej od 5-ciu lat, których średni miesięczny dochód netto na jedną osobę w prowadzonym gospodarstwie domowym w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku jest wyższy niż kwota netto najniższej emerytury i nie wyższy niż 3 krotność najniższej emerytury netto. Na dzień składania wniosku żaden z wnioskodawców nie może mieć ukończonych 40 lat. Osoby wnioskujące o lokal nie mogą posiadać: prawa własności lub współwłasności do budynku mieszkalnego lub jego części, lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, lub domu jednorodzinnego (w całości lub w części), lub spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Wraz z umową najmu lokalu zawierana jest notarialna przedwstępna umowa sprzedaży lokalu, gwarantująca przeniesienie prawa własności lokalu maksymalnie po 20 latach. Cenę sprzedaży lokalu spłaca się w miesięcznych ratach przez okres ustalony w umowie przedwstępnej. Szczegółowe informacje co do zasad programu oraz warunków najmu i sprzedaży lokalu można uzyskać w siedzibie spółki przy ul. Kościuszki 14 w Ostrowie pokój 110 lub pod nr telefonu (62) 738-7090 wew. 46. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Kościuszki 14

Tel.: (62) 738 70 90, www: www.mzgm.pl e-mail: mzgm@mzgm.pl

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej proponuje młodym przedsiębiorcom preferencyjne warunki wynajmu lokali użytkowych na działalność gospodarczą. Jest to kolejny element programu „Przedsiębiorczy Ostrów”, w ramach którego miasto chce wspomagać zarówno nowe, jak i już istniejące podmioty gospodarcze, stwarzając im przyjazne warunki do funkcjonowania. - Na początek MZGM przygotował cztery lokale - trzy lokale przy ul. Wrocławskiej oraz jeden przy ul. Zamenhofa - mówi Ryszard Wiśniewski, prezes MZGM w Ostrowie. - W przypadku, gdy liczba chętnych na lokale będzie większa niż możliwości lokalowe, o wyniku wyboru zadecyduje losowanie. Program „Dla przedsiębiorczych” realizowany przez MZGM przewiduje wsparcie młodych osób i początkujących przedsiębiorców prowadzących lub chcących rozpocząć własną jednoosobową działalność gospodarczą, poszukujących w tym celu lokalu użytkowego na terenie Ostrowa Wielkopolskiego. Oferta obejmuje wynajem lokali użytkowych o powierzchni do 40 m2, będących w zasobach MZGM na preferencyjnych warunkach cenowych. - Program adresowany jest dla osób, które planują po raz pierwszy założyć własną działalność gospodarczą lub już ją prowadzą, jednak przez okres nie dłuższy niż 12 Adres

ul. Zamenhofa 9

ul. Wrocławska 22 lokal użytkowy nr 1

ul. Wrocławska 22 lokal użytkowy nr 2

ul. Wrocławska 22 lokal użytkowy nr 3

Pomieszczenie – biuro

25,56 m2

18,63 m2

15,28 m2

17,55 m2

Program MZGM wspiera ostrowskich przedsiębiorców. miesięcy - dodaje prezes MZGM. Czas ten liczony jest od momentu wpisu działalności gospodarczej do CEiDG. Kolejnym warunkiem jest fakt zamieszkiwania przez przedsiębiorcę w Ostrowie. Uczestnicy programu zawierają umowę najmu z MZGM. W ramach programu płacą oni za lokal miesięczną stawkę czynszu w wysokości 6 zł netto za metr kwadratowy oraz opłaty związane z eksploatacją lokalu. Na takich warunkach mogą oni prowadzić działalność w wynajętym lokalu przez okres dwóch lat od momentu podpisania umowy. Po tym okresie stawka będzie ustalona zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi w MZGM. W przypadku, gdy liczba chętnych na lokale będzie

Korytarz – wspólny

8,57 m2

4,76 m2

4,76 m2

4,76 m2

WC –

wspólne

2,69 m2

0,30 m2

0,30 m2

0,30 m2

większa od ilości lokali, o wyniku wyboru zadecyduje losowanie. - Każde działanie związane z rozwojem przedsiębiorczości jest opłacalne - mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa. - Nie dzieje się to z dnia na dzień, bo są to działania długofalowe. Musimy stworzyć takie zachęty, żeby ludzie chcieli tę przedsiębiorczość w Ostrowie Wielkopolskim tworzyć, otwierać swoje firmy, pracować, płacić podatki do miasta i realizować swoje zawodowe cele. Szczegółowe informacje co do zasad programu oraz warunków najmu można uzyskać w siedzibie spółki przy ul. Kościuszki 14 w Ostrowie Wielkopolskim pokój 110, lub pod nr telefonu (62) 73870-90 wew. 46.

Ogólna powierzchnia lokalu

Opis lokalu

36,82 m2

Usytuowanie - I piętro. Wyposażony w instalację: elektryczną, centralne ogrzewanie. Posiada wspólny korytarz oraz wc znajdujące się na klatce schodowej z innymi lokalami użytkowymi.

23,69 m2

Usytuowanie - parter. Wyposażony w instalację: elektryczną, centralne ogrzewanie. Posiada wspólny korytarz oraz wc znajdujące się na klatce schodowej z innymi lokalami użytkowymi.

20,34 m2

Usytuowanie - parter. Wyposażony w instalację: elektryczną, centralne ogrzewanie. Posiada wspólny korytarz oraz wc znajdujące się na klatce schodowej z innymi lokalami użytkowymi.

22,61 m2

Usytuowanie - parter. Wyposażony w instalację: elektryczną, centralne ogrzewanie. Posiada wspólny korytarz oraz wc znajdujące się na klatce schodowej z innymi lokalami użytkowymi.


GOSPODARKA

NR 1 (12) | STYCZEŃ 2017 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

9

WODKAN REMONTUJĄ STARE SIECI I BUDUJĄ NOWE

Wodkan inwestuje

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. cały czas prowadzi na terenie miasta liczne inwestycje. Część zadań udało się już zakończyć, a część jest nadal w trakcie realizacji. Ostatnio zrealizowane zadania to: rozbudowa systemu wodociągowego dla miasta Ostrów - zadanie: Budowa sieci wodociągowej w ul. Makuszyńskiego. Umowa podpisana w październiku 2016 roku, a inwestycja została oddana do użytku w 30 grudnia 2016 roku; budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Złotej; rozbudowa systemu wodociągowego dla miasta Ostrów - zadanie: Budowa sieci wodociągowej wraz z przełączeniem i przebudową istniejących przyłączy wodociągowych w ul. Gorzyckiej; rozbudowa systemu wodociągowego dla miasta Ostrów - zadanie: Budowa sieci wodociągowej w ul. Słowikowej. Do tych znajdujących się w trakcie realizacji zaliczyć należy m.in. przebudowę magistrali wodociągowej w ul. Wiązowej, Kalinowej, Jarzębinowej oraz renowacja magistrali wodociągowej w ul. Jarzębinowej i Ekologicznej. Umowa podpisana została w październiku 2016 roku, a prace zakończone zostaną 30 stycznia br. Zakres

Remont magistrali wodociągowej.

umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na: wykonaniu renowacji magistrali wodociągowej z rur PE-RC o średnicy 500 mm, montaż rurociągu by-pass o średnicy 280 mm PE, wykonaniu przebudowy magistrali wodociągowej z rur żeliwa sferoidalnego klasy C40 DN 500 (530x9,3mm) ze złączami Standard Uniwersal Vi lub o parametrach równoważnych, wykonaniu przebudowy magistrali wodociągowej z rur żeliwa sferoidalnego klasy C30 DN 500 (532x7,5mm) ze złączami Standard lub o parametrach równoważnych. W trakcie realizacji jest także wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Zana. Zakres umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na: wykonaniu wymiany sieci wodociągowej z rur żeliwnych średnicy 100mm na rury PEHD PE100 PN10 średnicy 110 mm, wykonanie wymiany istniejących przyłączy wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych na rury PEHD 40 mm, 5 sztuk, wykona-

Wymiana sieci wodociągowej przy ul. Makuszyńskiego.

WODKAN S.A. AGENTEM INSTYTUCJI PŁATNICZEJ BILLBIRD

Od dnia 01.07.2016r. oferujemy: Przyjmowanie bez pobierania prowizji zapłaty za rachunki i faktury wystawione przez: ■ MZGM Sp. z o.o. ■ OZC S.A. ■ Ostrowską Spółdzielnię Mieszkaniową ■ Przedsiębiorstwo PROMAX sp. j. ■ Ostrowskie TBS Sp. z o.o. Tani i wygodny sposób zapłaty wszystkich domowych rachunków i faktur np. za gaz, prąd; Zobowiązań podatkowych, wobec ZUS – standardowa prowizja 1,99 zł Sprzedaż doładowań telefonów komórkowych Sprzedaż doładowań liczników energii elektrycznej Przyjmujemy tylko wpłaty gotówkowe. ZAPRASZAMY DO NASZYCH BIURO OBSŁUGI KLIENTA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

Renowacja magistrali wodociągowej. nie nowych przyłączy wodociągowych z rur PE 40 mm, 2 sztuki. Prowadzona jest również budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Radłowskiej. Zakres tej umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na: wykonaniu kanalizacji sanitarnej z rur PVC kielichowych o średnicy 200 mm, wykonaniu wyprowadzeń kanalizacyjnych z rur PVC o średnicy 160 mm, od kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości, zakończonych korkiem - sztuk 5. Pracownicy spółki pracują także przy przebudowie sieci wodociągowej w Ostrowie w ulicy Dwernickiego. W tym przypadku zakres umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na: przebudowie rurociągu wodociągowego z rur żeliwnych dn 150 mm i 100 mm na rury PEHD PE100 PN 10, a w przypadku metod bezwykopowych na rury PEHD RC100 SDR17 o średnicy: DN 160 mm o długości 65,0 m i DN 110 mm o długości 145,0 m.

ul. Partyzancka 27 w godz. 7.30-16.30 ul. Asnyka 8 w godz. 9.00-16.00 ul. Grabowska 29a (targowisko) - kiosk 46 w godz. 8.00-15.00

WODKAN S.A. 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Partyzancka 27 Biuro Obsługi Klienta: tel. 62 738 77 30, tel. 62 738 77 37 fax 62 735 36 90 www: www.wodkan.com.pl e-mail: biuro@wodkan.com.pl


10

GOSPODARKA

MZK

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY Z MZK S.A.

Przez zabawę dzieci się uczą

USŁUGI W MZK

USŁUGI WARSZTATOWE Miejski Zakład Komunikacji S.A. wykonuje usługi warsztatowe w zakresie: - naprawy układów pneumatycznych, - naprawy instalacji elektrycznej oraz sprzętu elektrycznego, - naprawy układów hamulcowych, - innych napraw, które mogą być wykonywane przez Stację Obsługi Pojazdów. Stacja Obsługi czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00.

STACJA PALIW Miejski Zakład Komunikacji S.A. prowadzi również sprzedaż wysokiej jakości oleju napędowego dla firm i osób prywatnych. Jakość oleju napędowego potwierdzana jest przez akredytowane laboratorium. Stacja czynna jest: - dla odbiorców indywidualnych od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 22.00, - dla odbiorców dokonujących zakupu w ramach umów całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Forma płatności: gotówka lub karta płatnicza

SERWIS OPON Miejski Zakład Komunikacji S.A. wykonuje usługi wulkanizacyjne dla samochodów dostawczych, ciężarowych, autobusów i samochodów osobowych. Profesjonalne usługi wulkanizacyjne wykonywane są w zakresie: - wymiany opon, - przekładania i wyważania kół najnowszym typem wyważarki, - przy zmianie ogumienia na zimowe zapewniamy bezpłatne przechowywanie kół lub opon. Serwis czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 16:00

Miejski Zakład Komunikacji S.A. ul. Lotnicza 30, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. 62 73 76 110, fax. 62 58 45 008 www: www.mzk-ostrow.com.pl e-mail: sekretariat@mzk-ostrow.com.pl fb.com/MZK Ostrów Wielkopolski S.A.

W ostrowskiej Synagodze, odbył się finał II edycji konkursu plastycznego „Bezpieczna droga do szkoły z MZK S.A.”

W konkursie wzięli udział uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych z terenu Ostrowa Wielkopolskiego, gminy Ostrów Wielkopolski, gminy i miasta Raszków, gminy Przygodzice, gminy Sieroszewice oraz gminy i miasta Nowe Skalmierzyce. - Celem akcji jest upowszechnianie wśród uczniów szkół podstawowych znajomości przepisów o ruchu drogowym oraz zasad bezpiecznego korzystania z infrastruktury komunikacyjnej - mówi Bartosz Ziółkowski, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, nadesłano blisko 300 prac. Z tego grona zostało wyłonionych 42 laureatów. Uroczyste podsumowanie konkursu zaszczycili swoją obecnością m.in.: prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek, wójt gminy Ostrów Wielkopolski Piotr Kuroszczyk, wójt gminy Przygodzice Krzysztof Rasiak oraz zastępca wójta gminy Sieroszewice Ryszard Boduch. - Cieszę się bardzo, że mogę się spotkać nie tylko z pierwszoklasistami ze szkół z terenu miasta, ale także z terenu powiatu ostrowskiego, którzy przybyli, aby pochwalić się swoim niebywałym talentem - mówiła Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. - Ten wasz wspaniały talent

Laureaci konkursu z organizatorami i zaproszonymi gośćmi.

został wykorzystany do bardzo słusznej sprawy, jakim jest promowanie bezpieczeństwa na drodze. Wasze bezpieczeństwo to dla nas wszystkich rzecz najważniejsza. Mam nadzieję, że dzięki temu przedsięwzięciu na zawsze zapamiętacie zasady ruchu drogowego. Nagrodzonymi pracami zostaną oklejone ostrowskie autobusy. Myślę, że to będzie najlepsza nagroda i najlepsza reklama waszego talentu i umiejętności. Serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom konkursu i pamiętajcie, aby zawsze uważać na drodze. Najważniejszymi gośćmi w Synagodze byly oczywiście dzieci, dla których ten konkurs został zorganizowany. Po części oficjalnej

Prezydent miasta podziwia prace uczniów .

nastąpiło wręczenie nagród. Zwycięzcy dostali po dwa upominki, od organizatora oraz od włodarzy swoich gmin, natomiast oklejony wyróżnionymi pracami autobus już wiosną wyjedzie na ulice miasta. Dużym zainteresowaniem cieszyli się również Mikołaje wręczający prezenty, z którymi dzieci chętnie robiły sobie zdjęcia. Kolejna edycja konkursu już jesienią br. Parterami konkursu oprócz miasta i gmin z terenu powiatu ostrowskiego byli także: Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu.

Laureacu konkursu odebrali gratulacje i nagrody.


GOSPODARKA

NR 1 (12) | STYCZEŃ 2017 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

11

OZC

ENERGIA Z OZC DLA AUTOBUSÓW MZK

OZC producentem energii elektrycznej

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy znany jest głównie z produkcji ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania jak i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Ale spółka produkuje także energię elektryczną. Niewiele osób wie, że ostrowska spółka OZC S.A., to również znaczący w regionie producent energii elektrycznej. W kotłowni przy ulicy Grunwaldzkiej zainstalowane są dwie turbiny służące do wytwarzania energii elektrycznej. Pierwsza z nich, o mocy 5,5 MW, wykorzystuje gaz do produkcji prądu, a druga, o mocy 1,5 MW, pracuje w skojarzeniu z kotłem biomasowym. - Ta druga turbina wytwarza tzw. zieloną energię, gdyż przy spalaniu biomasy nie jest emitowany do atmosfery dwutlenek węgla a spółka za produkcję tej energii otrzymuje tzw. zielone certyfikaty - mówi Marian Kupijaj, prezes Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego. Obecnie wyprodukowaną w OZC S.A. energią elektryczną zasilane są: spółka Sklejka Eko S.A., Galeria Handlowa Ostrovia przy ulicy Kaliskiej, przepompownia ścieków przy ulicy Gdańskiej, oczyszczalnia ścieków w Rąbczynie, stacje nadawcze telefonii komórkowej przy ulicy Grunwaldzkiej. Energia wyprodukowana w kotłowni przy ulicy Grun-

OZC ZAKOŃCZYŁ ANKIETY

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy zakończył proces badania poziomu zainteresowania mieszkańców podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Obsługa turbin to duże wyzwanie techniczne stawiane przed pracownikami. waldzkiej jest również wykorzystana na potrzeby własne ciepłowni, a jej nadwyżka jest odprowadzana do sieci ogólnokrajowej. - Nasza spółka jeszcze w tym roku doprowadzi własną linię kablową do Miejskiego Zakładu Komunikacji, aby zasilać ekologiczną energią autobusy elektryczne, które w tym roku pojawią się w Ostrowie Wielkopolskim - dodaje prezes Marian Kupijaj. Obsługa turbin to duże wyzwanie techniczne stawiane przed

pracownikami. Turbiny pracują z prędkościami: ORC 3000 obr/minutę, Centrax 14 571 obr/minutę i każdy błąd w obsłudze może mieć bardzo poważne skutki. Jak skomplikowanym i drogim urządzeniem są turbiny najlepiej pokazuje załączone zdjęcie, na którym widzimy turbinę wyjętą z układu, przygotowaną do transportu do Włoch dla przeprowadzenia remontu. W roku bieżącym remont zespołu kogeneracyjnego kosztował spółkę milion złotych.

Spółka OZC S.A. badała zainteresowanie mieszkańców z budynków w rejonie ulicy Wyjazdowej, Prof. Kaliny (od ul. Witosa do ul. Jasnej), Ledóchowskiego (od ul. Strażackiej do ul. Jasnej), Witosa i Jasnej (od ul. Ledóchowskiego do ul. Prof. Kaliny) oraz Promykowej. Badanie zakończyło się powodzeniem. W rejonie planowanej przez ostrowską spółkę inwestycji złożonych zostało 45 deklaracji mieszkańców, którzy są zainteresowani podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej. Duży poziom zainteresowania pozwolił na podjęcie pozytywnej decyzji o realizacji rozbudowy sieci ciepłowniczej w tym rejonie. Obecnie trwają przygotowania map do celów projektowych. Po wykonaniu projektu zostanie ogłoszony przetarg na budowę sieci ciepłowniczej. Budowa sieci ciepłowniczej realizowana będzie w pierwszej kolejności w ulicach, gdzie wykazano największe zainteresowanie podłączeniem.

OSTROWSKI ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY S.A.

63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wysocka 57 Pogotowie ciepłownicze: tel. 993 www: www.ozcsa.pl e-mail: ozc@ozcsa.pl


12

GOSPODARKA

TM

W TYM ROKU RUSZY MODERNIZACJA DRUGIEGO ZIELENIAKA

Nowy zieleniak gotowy! Po gruntownej modernizacji oficjalnie otwarty został zieleniak przy ulicy Tomczeka w Ostrowie Wielkopolskim.

Targowiska Miejskie

ul. Targowa 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski Tel. 62 735 33 71 Fax. 62 735 25 69 www: www.tmostrow.pl, e-mail: kontakt@tmostrow.pl

Nowa wiata znacznie poprawi komfort tak dla sprzedających, jak i kupujących. - Nasze zieleniaki od lat wymagały gruntownego remontu i unowocześnienia - mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa. - Prace rozpoczęły się na początku października i trwały do końca grudnia. Całkowity koszt inwestycji to 650 tysięcy złotych. Wiosną tego roku planowane jest ogłoszenie przetargu na modernizację zieleniaka przy ulicy Konopnickiej. Przy ulicy Tomczeka powstała wiata handlowa na powierzchni około 345 m2 o konstrukcji stalowej, wyposażona w oświetlenie ledowe. W środkowej części dach jest lekko uniesiony i wykonany z przezroczystego materiału tworząc tzw. świetlik wentylacyjny. Pod wiatą powstało sześć rzędów stołów betonowych, pomiędzy którymi ustawiono trzy przegrody stanowiące wiatrołapy dla stoisk handlowych, tworząc w ten sposób trzy przejścia dla klientów zieleniaka. - Inwestycja realizowana była przez trzy miesiące - mówi Ewa Psztyr, prezes spółki Targowiska Miejskie. - Tempo było szybkie, zważywszy na trudne warunki atmosferyczne. Powstało tu odwodnienie, uzbrojenie, wybudowana została wiata. Inwestycję wykonano terminowo. Dziękuję za szybką i sprawną modernizację tego miejsca wykonawcy - firmie budowlanej „Partner”, panu Leszkowi Mądremu i Januszowi Kałmuckiemu, a także podwykonawcom - firmie KANBRUK i firmie El-Bud. Na terenie zieleniaka wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej wraz z infrastrukturą sanitarną i elektryczną. Dodatkowo powstał tu nowy murek oporowy odgradzający teren zieleniaka od drogi. - Poza oczywistą poprawą warunków na zieleniaku, dzięki tego typu inwestycjom porządkujemy przestrzeń miejską - dodaje prezydent Ostrowa. - Jest czysto, nowocześnie i estetycznie. Jest to bardzo funkcjonalny obiekt i będzie z pewnością rozpoznawalnym miejscem ostrowskiego handlu.

Uroczyste otwarcie zieleniaka. W uroczystości wzięło udział wielu mieszkańców Osiedla nr 4 Jana Pawła II, którzy z oddanej inwestycji są bardzo zadowoleni. Robią tu bowiem zakupy od lat. - Bardzo się cieszę, że będziemy mogli korzystać z tak pięknego zieleniaka. To komfortowe warunki. Od wielu lat, jako rada osiedla, zabiegaliśmy o tego typu inwestycję i wreszcie w tej kadencji się doczekaliśmy – przekonywała Mirosława Jaśkowiak, członek Rady Osiedla nr 4. W oficjalnym otwarciu zieleniaka wziął udział również poseł Jan Mosiński, który docenił inwestycję ze względu na jej wieloletnia obecność w codziennym życiu pobliskich mieszkańców. - Tu nie potrzeba telewizora ani gazety. Tutaj można porozmawiać z sąsiadami i wszystkiego się dowiedzieć. Zieleniak jest wpisany w to osiedle od lat. Przyglądam się prowadzonej w Ostrowie polityce i zauważam dostrzeganie potrzeb mieszkańców. Stawia się mieszkańca na pierwszym miejscu. Ta inwestycja również jest tego dowodem – mówił poseł. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonała prezydent miasta wraz z wiceprzewodniczącym ostrowskiej Rady Miejskiej Lechem Topolanem, przedstawicielami Rady Osiedla nr 4, wykonawcy, a także osób handlujących i klientów zieleniaka. Obiekt poświęcił ksiądz Ja-

cek Kita, proboszcz parafii pw. św. Pawła Apostoła. W uroczystości wzięli udział również radni miejscy: Magdalena Waliszewska, Teresa Burkietowicz, Elżbieta Grochowska, Zygmunt Malik i Zygmunt Banasiak oraz prezesi ostrowskich spółek miejskich. Posła Tomasza Ławniczaka reprezentował jego asystent Ryszard Pluciński, a senatora Łukasza Mikołajczyka dyrektor biura senatorskiego Dawid Korzeniewski. Podczas uroczystości zaprezentowano także nowe logo spółki, które widnieje na tablicy informacyjnej przy nowej konstrukcji zieleniaka. Jego autorem jest plastyk miejski Michał Trusz. Trzeba dodać, że tym roku planowana jest także modernizacja zieleniaka przy ulicy Konopnickiej. - Spółka posiada już pozwolenie na budowę - mówi prezydent Beata Klimek. - Projekt modernizacji zieleniaka przy Konopnickiej przewiduje wykonanie bardzo podobnej, oświetlonej wiaty handlowej wraz ze stołami, toaletą oraz nową nawierzchnią z kostki brukowej, oczywiście wraz z niezbędną infrastrukturą. Wizerunkowo oba projekty są przygotowane w podobnej wersji techniczno - konstrukcyjnej oraz kolorystyce. Przetarg ogłoszony zostanie wiosną tego roku, a już jesienią okoliczni mieszkańcy będą mogli się cieszyć z zakończenia kolejnej inwestycji.


GOSPODARKA

NR 1 (12) | STYCZEŃ 2017 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

13

ZAMÓW KOMUNIĘ W RESTAURACJI PLAŻOWEJ

Smaczne jedzenie i miła obsługa

Restauracja „Plażowa”, która znajduje się na terenie ośrodka Piaski Szczygliczka w Ostrowie Wielkopolskim, serdecznie zaprasza przez cały rok na smaczne, tradycyjne dania kuchni polskiej. Restauracja „Plażowa” czynna jest w sezonie zimowym w każdy weekend, a w okresie ferii zimowych codziennie od godziny 12.00. Do dyspozycji gości są tam ogrzewane sale na 80, 40 i 20 miejsc. - W restauracji „Plażowa” organizujemy wszelkie imprezy okolicznościo-

we m.in. komunie, chrzciny, urodziny, spotkania integracyjne, stypy, wesela itp. - mówi Wojciech Białas, prezes Miejskiego Zakładu Zieleni w Ostrowie. - Malownicze położenie bezpośrednio przy plaży, z widokiem na akwen wodny, smaczne jedzenie oraz miła obsługa, to główne atuty naszej restauracji.

Miejski Zakład Zieleni zaprasza w okresie zimowym do odwiedzania ośrodka rekreacyjnego Piaski Szczygliczka. Wzorem roku ubiegłego przy sprzyjających warunkach atmosferycznych funkcjonować będzie wypożyczalnia łyżew. Ponadto do dyspozycji odwiedzających

jest siłownia na świeżym powietrzu, ścieżki spacerowe z kilkudziesięcioma tablicami edukacyjnymi. - Po aktywnie spędzonym czasie na terenie naszego ośrodka zapraszamy na gorącą niespodziankę do restauracji „Plażowa” - dodaje Wojciech Białas.

Rezerwacje na komunie! MZZ informuje, że przyjmuje rezerwacje na uroczystości z okazji I Komunii Świętej na lata 2018, 2019, 2020. Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej www.mzz.com.pl lub pod numerem tel. 691-172-226. A oto ostatnie wolne miejsca na komunie w 2017 roku:

- 29 kwietnia (sobota) - 30 kwietnia (niedziela) - 13 maja (sobota)


14

INFORMACJE

TELEFONY ALARMOWE POGOTOWIE RATUNKOWE tel. alarmowy- tel. 999 MIEJSKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO tel. 62 738 89 40, 62 738 89 46 POLICJA tel. 997 Komenda Powiatowa Policji sekretariat: tel. 62 737 72 10, centrala: 62 737 72 00 STRAŻ MIEJSKA ul. Kościuszki 12a sekretariat tel. 62 738 89 43 dyżurny: tel. 62 738 89 40 STRAŻ POŻARNA tel. 998 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej tel. 62 332 42 90 POGOTOWIE ENERGETYCZNE tel. 991

Ostrów Informator Miejski dostarczany jest do domów i mieszkań, ale można go także odebrać w czterech punktach na terenie miasta: ■ Referat Obsługi Mieszkańców Urzędu Miej■ Centrum Obsługi Klienta, ul. Asnyka 8 skiego w Ostrowie (parter), al. Powstańców ■ Ostrowski Park Przemysłowy, Wielkopolskich 18 ul. Wrocławska 93F ■ Centrum Obsługi Klienta, ul. Partyzancka 27

POGOTOWIE GAZOWE tel. 992 Zakład Gazowniczy tel. 62 737 99 80 POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE tel. 994 tel. 62 738 77 12 POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE tel. 993 tel. 62 735 86 30 POWIATOWA STACJA SANITARNOEPIDEMIOLOGICZNA tel. 62 737 89 00 POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW tel. 62 737 84 29

Adres redakcji ul. Wrocławska 93F 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. 62 720 47 62, kom. 724 717 771 e-mail: redakcja@opp-ostrow.pl www.opp-ostrow.pl www.fb.com/oppostrow Redaktor naczelny Mikołaj Kostka

Wydawca Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. Druk POLSKA PRESS Sp. z o.o. Drukarnia Wrocław, ul. Kolejowa 7 Nakład: 25 000 Redakcja nie odpowiada za treść reklam, tekstów promocyjnych oraz listów.


INFORMACJE

NR 1 (12) | STYCZEŃ 2017 | MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

15

SZWEDZKI ŻUŻLOWIEC KOŃCZY SWOJE STARTY W POLSCE

Karlsson pożegna się z kibicami w Ostrowie

Peter Karlsson przez lata był ulubieńcem ostrowskich kibiców żużla. Teraz ten znakomity szwedzki zawodnik pożegna się z kibicami w Polsce, a na miejsce rozegrania turnieju wybrał Ostrów.

To nie przypadek, że Peter Karlsson, żegnając się z kibicami w Polsce, na miejsce swojego pożegnania wybrał Ostrów. Tu spędził najwięcej czasu, a o Ostrowie zawsze mówił, że to jego drugi dom. W barwach ostrowskich klubów - Klubu Motorowego i ŻKS Ostrovia - spędził sześć lat. Cały czas jest najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii ostrowskiego żużla. - W Ostrowie spędziłem najlepsze swoje lata - mówi Peter Karlsson.

- Bardzo się cieszę, że ostrowski klub pomoże mi zorganizować pożegnalny turniej. Ten znakomity żużlowiec pożegna się z kibicami w trakcie trzech turniejów. Pierwszy rozegrany zostanie 19 marca w Wolverhampton, drugi 1 kwietnia w Ostrowie, a ostatni odbędzie się w Szwecji Warto wiedzieć, że Peter Karlsson debiutował w Polsce w Polonii Bydgoszcz w 1991 roku. Wówczas niczym

Peter Karlsson pożegna się z polskimi kibicami 1 kwietnia w Ostrowie.

szczególnym się nie wyróżnił. Po kilku latach przerwy przywdział plastron Polonii Piła, w której jeździł z różnym skutkiem w latach 1996-1997. W roku 1998 przeniósł się do RKM Rybnik. Potem przez dwa lata jeździł w toruńskim Apatorze, by w 2001 roku znów trafić do Piły. W roku 2002 powrócił do Rybnika, a w sezonie 2003 zdecydował się na kontrakt z Unią Tarnów z którą awansował niespodziewanie do ekstraligi żużlowej. W sezonie 2004

związał się z TŻ Lublin, a następne trzy lata spędził w KM Ostrów, skąd przeniósł się do Stali Gorzów. Sezon później jeździł w Włókniarzu Częstochowa. W sezonie 2012 - 2014 występował w Ostrovii Ostrów. Peter Karlsson w 2000 roku w Coventry został drużynowym mistrzem świata, a 2003 roku i 2004 roku zdobywał Drużynowy Puchar Świata. Dwa razy był indywidualnym mistrzem Szwecji.

W sezonach 2007-2009 i 2012 - 2014 „Pikej” występował w ostrowskich barwach.

Ponad 3 mln zł na finansowanie sportu 2,66 mln zł przeznaczyło miasto w ubiegłym roku na finansowanie sportu. To rekordowa kwota, jakiej nie było na przestrzeni ostatnich lat. Jeśli dodać do tego koszty utrzymania stadionu, boisk i infrastruktury sportowej, to kwota ta przekracza 3 mln zł. Choć wiele miast w naszym kraju nie finansuje sportu zawodowego, dla władz Ostrowa Wielkopolskiego sport jest ważną dziedziną lokalnego życia. Samorząd stara się więc wspierać funkcjonowanie ostrowskich klubów sportowych, które swoimi wynikami przyczyniają się do promocji Ostrowa Wielkopolskiego oraz integrują mieszkańców przy wspólnym kibicowaniu. Z myślą o czytelnym podziale pieniędzy na sport w 2016 roku wprowadzona została tzw. „uchwała o sporcie”, która wprowadziła jasne kryteria rozliczania się klubów z miastem z wydatkowanych pieniędzy. Uchwała jasno określa, na co wydatkowane mogą być pieniądze z dotacji, a cała kwota przekazanych do klubu pieniędzy musi być skrupulatnie rozliczona. Dotychczas sport ligowy finansowany był poprzez promocję przez sport, co budziło wiele wątpliwości co do podziału tych środków i dawało klubom dużą dowolność w ich wydatkowaniu. Miasto płaciło wyłącznie za produkt marketingowy, jakim była promocja miasta, co było trudne do zmierzenia i porównania w przypadku drużyn grają-

cych w różnych dyscyplinach i różnych klasach ligowych. Wraz ze zmianą sposobu finansowania sportu zwiększona została kwota przeznaczona z budżetu miasta na sport ligowy – z 700.000 zł do 1,5 mln zł. - Zdajemy sobie sprawę, że mimo zwiększenia środków na finansowanie sportu nadal nie jesteśmy w stanie spełnić w stu procentach oczekiwań wszystkich klubów sportowych – mówi prezydent Beata Klimek. – Musimy pamiętać o tym, że miasto nie jest głównym sponsorem poszczególnych klubów, ale stara się wspierać je na miarę swoich możliwości, bo jesteśmy dumni z tego, że mamy sukcesy w tak wielu dyscyplinach sportu, a nasi wychowankowie grają na światowym poziomie. Nie możemy jednak traktować jednej dziedziny jako priorytetu, bo jako miasto mamy również szereg innych zadań, które musimy finansować dla dobra naszych mieszkańców. - Ważnym elementem promocji naszego miasta jest również kultura, która z budżetu miasta dostaje niemal o połowę mniejsze wsparcie – dodaje Ewa

Finansowanie sportu z budżetu miasta w latach 2011-2016.

Matecka, zastępca prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego. – Musimy równoważyć te oczekiwania, bo są mieszkańcy, którzy korzystają z oferty sportowej, ale są i tacy, którzy są głównie odbiorcami ostrowskiej kultury. W roku 2017 miasto zaplanowało na finansowanie sportu taką samą kwotę,

jak w roku ubiegłym. Ostrowski sport od lat dotowany jest również przez ostrowskie spółki komunalne – w formie finansowej bądź poprzez inne formy wsparcia. Spółka MZK wspiera kluby sportowe przekazując im tzw. „kilometry” do wykorzystania na dojazdy na zawody sportowe.


16

Profile for opp-ostrow

Ostrów Informator miejski - Styczeń 2017  

Ostrów Informator miejski - Styczeń 2017  

Advertisement