a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

UWA KON GA K stron URS a 14 ! nr 1 luty 2016

MIASTO

Remont basenu ruszy w tym roku

4 strona 2

miesięcznik bezpłatny

co miesiąc

w państwa domach

MIASTO

Pieniądze na ekologiczne ogrzewanie 4 strona 4 miasto

Nie będzie podwyżek w MZGM

4 strona 6

­ mzk s.a.

W MZK zatankujesz i umyjesz samochód

Oddajemy do Państwa rąk nowe, bezpłatne wydawnictwo „Ostrów Informator Miejski”. Znajdziecie w nim wiele informacji o tym, co dzieje się w mieście. Będzie także sporo wiadomości na temat miejskich spółek - co robią i jakie mają plany na przyszłość.

4strona 10

sport

BM Slam Stal walczy o play off

Sale szkoleniowe do wynajęcia!

4strona 15

4strona 13

inwestycje za ponad 6,5 miliona

4strona 7

Modernizacja straganów na targowisku 4strona 12


2 Drodzy Mieszkańcy!

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer miesięcznika OSTRÓW INFORMATOR MIEJSKI. Stworzyliśmy go po to, by dzielić się z Państwem najbardziej istotnymi i przydatnymi informacjami. Chcemy, by znajdowali w nim Państwo użyteczne wiadomości, które okażą się pomocne w codziennym życiu mieszkańców naszego miasta. Zapowiedzi ważnych wydarzeń społecznych i kulturalnych, informacje o planowanych i realizowanych inwestycjach, kontakty do ważnych instytucji, sprawozdania z wykonania budżetu, (a więc Państwa pieniędzy), porady prawne - to tylko niektóre informacje, które znajdziecie Państwo w naszym informatorze miejskim. Nasze łamy chcemy udostępniać Radom Osiedli oraz ludziom, którzy z powodzeniem realizują się w różnych sferach społecznej aktywności. Będziemy pisać o sporcie, edukacji, zdrowiu, lokalnej historii oraz o tym, co chcemy wykonać w ciągu najbliższych lat. W naszym miesięczniku będziemy poruszać różne tematy. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje i sugestie. Nasz Informator będzie wydawany systematycznie począwszy od lutego 2016 roku i nieodpłatnie dostarczany do Państwa domów i mieszkań. Redakcja

informacje

Umowa z wykonawcą podpisana Pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski, a firmą Akvahelp Metal podpisana została umowa na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja Basenu Miejskiego” przy ulicy Paderewskiego.

Zaplanowano wiele wodnych atrakcji, m.in.: grzybki wodne, gejzery, powietrzne, zjeżdżalnie dla dzieci i dorosłych.

Firma Akvahelp Metal posiada bogate doświadczenie w dziedzinie budowy basenów z nieckami nierdzewnymi. Firma działa na tym rynku od 1992 roku. - Zdajemy sobie sprawę, że obiekt przy ulicy Paderewskiego jest dla ostrowian miejscem ważnym. Można pokusić się o stwierdzenie, że to miejsce kultowe. Niestety, w tej chwili go nie przypomina i trzeba przywrócić mu blask. Chcemy, by nowy obiekt był miejscem szczególnym i doło-

żymy wszelkich starań, by tak się stało – przekonuje Peter Kubizna, dyrektor ds. sprzedaży firmy Akvahelp Metal. Inwestycja realizowana będzie na bazie koncepcji, która dyskutowana była z mieszkańcami miasta. W ich wyniku na obiekcie powstaną trzy niecki, których lustro wody wyniesie blisko 1200 m2. W obrębie dużej niecki rekreacyjnej zostaną przewidziane 3 tory pływackie o długości 25m. Wykonany zostanie remont istniejącej zjeżdżalni.

Projekt modernizacji ostrowskiego basenu ma powstać do końca maja tego roku.

- Główne prace dotyczące modernizacji basenu przypadają na 2016 rok. Do maja tego roku powstanie projekt. Ruszą też prace budowlane. Rok 2017 to głównie wykonanie wszelkich odbiorów technicznych oraz przeprowadzenie niezbędnych kontroli, tak, by zdążyć przed sezonem letnim – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. W ramach zagospodarowania terenu przewidziano utworzenie tarasów ziemnych oraz

utwardzenie terenu kostką betonową. Powstanie tu także plaża trawiasta o powierzchni około 3.100m2, stanowiska dla ratownika, a także elementy małej architektury, m.in.: ławki, niecki ze stali nierdzewnej z prysznicami, latarnie oświetleniowe z instalacją nagłośnienia, nowe nasadzenia zieleni. Zaplanowano też miejsce na gastronomię. Wykonana zostanie również niwelacja terenu, m.in. przemieszczenie mas ziemnych z istniejących trybun.


informacje

nr 1 | luty 2016 | miesięcznik bezpłatny

3


4

W skrócie: Kolejne tablice informacyjne Na dwóch kolejnych przystankach, przy ul. Głogowskiej (skwer) oraz na przystanku przy Placu Bankowym (II LO), zostały uruchomione nowe elektroniczne tablice informacyjne umożliwiające bieżące śledzenie przez pasażerów rozkładu jazdy autobusów MZK. W tym miejscu zbiega się wiele linii autobusowych. System Pasażerskiej Informacji Przystankowej to bardzo wygodne rozwiązanie. Na tablicy elektronicznej wyświetlane są najbliższe połączenia autobusowe i realny czas odjazdu poszczególnych linii. Prezentowanie rzeczywistego czasu kursowania autobusów możliwe jest dzięki zainstalowanemu w taborze Miejskiego Zakładu Komunikacji systemowi GPS. Do tej pory w Ostrowie funkcjonowały cztery tablice - dwie przy ul. Konopnickiej oraz dwie przy ul. Raszkowskiej.

Przetarg na boisko przy Dubiskiego Ostrowski Urząd Miejski ogłosił przetarg na budowę boiska sportowego przy ulicy Dubiskiego. Powstanie tu obiekt, na którym uprawiać będzie można koszykówkę, siatkówkę oraz tenis, a także część z grami dla najmłodszych i dla seniorów. Całość dopełni altana, czyli miejsce spotkań dla mieszkańców osiedla. Istniejący w tym miejscu asfaltowy plac zostanie w części rozebrany. Pozostanie część do koszykówki, która zostanie odnowiona, a wyposażenie wymienione. Staną tu nowe konstrukcje do gry z nowymi tablicami i obręczami. Na asfaltowej części obiektu dodatkowo wymalowana zostanie szachownica, pole do gry w klasy oraz pole do rysowania kredą. Obiekt przy ulicy Dubiskiego jest miejscem spotkań mieszkańców osiedla nr 9. By nadal mógł służyć do tego celu, w tylnej części działki, zaplanowano budowę drewnianej altany ogrodowej.

Ruszyła modernizacja ogródków Jordanowskich Dzięki remontowi, od początku sezonu, użytkownicy placu zabaw będą mieli do dyspozycji toaletę oraz przewijak dla niemowląt. To pierwszy etap modernizacji Ogródków Jordanowskich, które docelowo mają stać się integracyjnym placem zabaw przystosowanym dla dzieci niepełnosprawnych. Obecnie na terenie Ogródków Jordanowskich trwa wykonywanie przyłącza kanalizacji sanitarnej. W miejsce starego szaletu postawiony zostanie kontener, w którym znajdzie się nie tylko toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ale także miejsce do przewijania niemowląt. W kolejnych etapach plac zabaw doposażony zostanie w nowe urządzenia do zabawy, także takie, z których mogłyby korzystać dzieci niepełnosprawne. W planach jest także przygotowanie tutaj boiska do piłki nożnej, stołów do ping-ponga, piłkarzyków oraz urządzeń siłowni zewnętrznej. W ten sposób powstanie miejsce wypoczynku dla całych rodzin.

informacje Dotacje również w tym roku

Blisko 70 podmiotów skorzystało w ubiegłym roku z miejskiej dotacji na zamianę węglowego źródła ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła.

W 2015 roku Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski uruchomiła pilotażowy program udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. - Pracujemy nad działaniami, które na stałe pozwolą poprawić jakość powietrza w naszym mieście – zapewnia Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. - Jednym z nich jest, wprowadzony w ubiegłym roku, program dotacji do wymiany pieców. Dzięki niemu kilkudziesięciu ostrowian przeszło na ekologiczne systemy ogrzewania. Wymiana systemów ogrzewania polegała na likwidacji palenisk i trwałym zastąpieniu ich przez nowe, ekologiczne źródła ogrzewania – gazowe, elektryczne, olejowe, a także podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Zgłoszone w 2015 roku wnioski zostały zrealizowane i rozliczone. Z dotacji miejskich skorzystało łącznie 68 podmiotów. Największym zainteresowaniem cieszyło się zastępowanie węglowych źródeł ogrzewania źródłami gazowymi. Z opcji tej skorzystało 51 wnioskodawców. Z dotacji na podłączenie do sieci ciepłowniczej skorzystało 16 podmiotów. Jeden wniosek dotyczył zastąpienia wę-

Można będzie uzyskać nawet 5 tys. zł dofinansowania.

glowego źródła ogrzewania ogrzewaniem elektrycznym. Na program wydano ponad 300 tys. zł. – Chcemy program kontynuować - to jedno z naszych działań proekologicznych mających na celu poprawę jakości powietrza w mieście. Na wymianę systemu ogrzewania będzie można uzyskać dotację w wysokości nawet do 5 tys. zł – mówi Beata Klimek, Miejskie działania na rzecz ochrony środowiska to nie tylko dopłata do wymiany pieców. Na kolejne lata miasto, miejskie spółki, a także wspólnoty mieszkaniowe, dla których podmiotem

zarządzającym jest MZGM zaplanowały szereg działań mających na celu ochronę klimatu i jakości powietrza. Będzie to m.in. montaż filtrów z węglem aktywnym do usuwania siloksanów z biogazu, zakup autobusów niskoemisyjnych, dzięki któremu flotę pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji zasilą autobusy elektryczne, to także budowa kolejnych kilometrów ścieżek rowerowych oraz dalsze nasadzanie drzew na terenie miasta. Miasto planuje też szeroką akcję edukacyjną, która dotyczyć będzie działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Ostrowie.

Prezydent miasta w GDDKiA

W styczniu tego roku, w siedzibie poznańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, odbyło się spotkanie prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beaty Klimek z dyrektorem oddziału Ryszardem Sikorą.

Tego dnia omówiono postępy prac przy budowie drugiego etapu obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Prezydent Beata Klimek szczególną uwagę zwróciła na kwestię przejścia rowerowego w rejonie węzła Czekanów. O powstanie tego przejścia prezydent miasta zabiega w związku z licznymi wnioskami mieszkańców. W GDDKiA otrzymała zapewnienie, że trwają obecnie prace związane z określeniem rozwiązań technicznych powstania takiego przejścia. Bardzo ważnym tematem rozmów była możliwość zrealizowania w 2016 roku sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniu ulicy Krotoszyńskiej z ulicami: Bema i Wybickiego. Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, wspólnie z GDDKiA, opracowało dokumentację techniczną inwestycji. - Poznański oddział ocenia to zadanie jako jedno z ważniejszych zadań opracowanego przez GDDKiA programu pn. „Likwidacja Miejsc Niebezpiecznych”. Po rozmowach wierzę, że w pierwszej

Skrzyżowanie ul. Krotoszyńskiej/Bema wpisano do programu „Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych”.

połowie bieżącego roku podjęte zostaną decyzje dotyczące finansowania tej inwestycji – stwierdza prezydent miasta. Ulica Krotoszyńska jest częścią drogi krajowej nr 36. Podczas spotkania uzgadniano również możliwość wspólnej realizacji remontu chodnika przy ulicy Towarowej. - Zadanie to planowane jest do wykonania w okresie letnim i obejmować będzie wykonanie nowej

nawierzchni lewej strony chodnika od ulicy Kolejowej do ronda Sybiraków. Środki w wysokości 150 tys. zł zabezpieczyliśmy w budżecie. Staramy się, by Generalna Dyrekcja miała także wkład w tę inwestycję – wyjaśnia Beata Klimek. O tę inwestycję zabiegała Rada Osiedla nr 1 „Śródmieście”. Ulica Towarowa jest częścią dróg krajowych nr 11 i 25.


informacje

nr 1 | luty 2016 | miesięcznik bezpłatny

Gotowi do reformy oświaty Wykorzystanie pustych sal w szkołach, zapewnienie ciągłości zatrudnienia nauczycielom oraz takie zorganizowanie ostrowskiej oświaty, by wystarczyło miejsc w przedszkolach to główne cele, jakie postawiły sobie władze Ostrowa Wielkopolskiego w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty Kluczową zmianą w ustawie jest wprowadzenie obowiązku szkolnego dla dzieci 7-letnich z zachowaniem prawa do rozpoczęcia obowiązku szkolnego dla dzieci 6-letnich oraz obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 6-letnich. Pociąga to za sobą kilka problemów do rozwiązania. Pozostawienie sześciolatków w przedszkolach spowoduje, że może zabraknąć miejsc dla najmłodszego rocznika dzieci. Miasto postanowiło wykorzystać puste sale w szkołach. - Grupy sześciolatków, za zgodą rodziców, przeniesione zostaną z przedszkoli do specjalnie przygotowanych sal do szkół podstawowych, tam, gdzie istnieje taka możliwość. Będą one funkcjonować na terenie szkół, ale podlegać będą dalej przedszkolom. Dzięki temu dzieci będą miały zajęcia z tą samą panią, z którą miały je dotychczas w przeszkolu. Zapewnimy im także dziesięciogodzinną opiekę oraz wyżywienie - mówi Ewa Matecka, zastępca prezydenta Ostrowa. Przeniesienie grup zerowych do szkół stworzy w przedszkolach miejsca dla dzieci młodszych. Grupami trzylatków zajmą się nauczyciele wychowania

To rodzice zdecydują, czy ostrowskie 6-latki pójdą do szkoły, czy pozostaną w przedszkolu.

wczesnoszkolnego, którzy z powodu znikomego naboru do klas pierwszych mogliby pozostać bez pracy. Mają oni niezbędne kwalifikacje, by podjąć się tego zadania. - O tym, czy w pełni sprostamy wymaganiam reformy oświaty zdecydują w dużej mierze rodzice - dodaje Ewa Matecka. - Wiemy na pewno, że do klas pierwszych pójdzie 115 dzieci odroczonych w ubiegłym roku. Chcielibyśmy, aby poszła także jak największa grupa sześciolatków. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do rodziców. - Jeśli rodzice mają wątpliwości, warto porozmawiać z nauczy-

cielem, który w tej chwili zajmuje się dzieckiem i może ocenić jego dojrzałość i gotowość do podjęcia nauki szkolnej – dodaje Dariusz Dębicki, naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu UM. - Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie dzieci są gotowe do pójścia do pierwszej klasy, ale pozostanie sześciolatka drugi rok w zerówce to jest tak samo, jak powtarzanie klasy. Jeśli więc dziecko bez problemu dawało sobie radę w zerówce, a umiejętności realizowane w przeszkolu zostały przez nie opanowane, nie ma sensu, aby pozostawiać malucha w przedszkolu.

Ostrowskie maluchy uczą się pływać Ostrowskie 6-latki i 7-latki mają możliwość korzystania z zajęć nauki pływania. Miasto pozyskało dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zajęcia, które ruszyły w połowie lutego. Projekt adresowany do siedmiolatków to kontynuacja realizowanych programów nauki pływania. Ma on objąć 400 uczniów klas I szkół podstawowych. Bezpłatne zajęcia będą realizowane na Krytej Pływalni „Delfin”. Rodzic, poza dowozem dziecka na pływalnię, nie poniesie żadnych kosztów. - Celem projektu jest nabycie podstawowych umiejętności poruszania się w wodzie. Ponadto przyczyni się on do promocji zdrowia, zapobiegania zjawisku wad postawy i otyłości, zapewnienia dzieciom bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu oraz przeciwdziałania patologii społecznej i agresji wśród dzieci – tłumaczy Ewa Matecka, zastępca prezydenta miasta. Ogólna wartość projektu wyniesie 80 tys. zł, z czego 50% stanowi wkład własny z budżetu

5

W skrócie: Coraz więcej partnerów - coraz więcej zniżek Podpisano porozumienia z kolejnymi partnerami programów: Ostrowska Karta Seniora oraz Ostrowska Karta Rodziny 3+. Podczas uroczystości w ostrowskim Ratuszu do programu skierowanego do seniorów przystąpiło 17 nowych firm. 9 kolejnych podmiotów przystąpiło natomiast do programu dla rodzin wielodzietnych. Nowi członkowie programów, po podpisaniu porozumienia, otrzymują tabliczki, którymi oznaczają swoje punkty. Dzięki temu użytkownicy kart z łatwością znajdą miejsca, w których otrzymają zniżkę podczas zakupu towarów lub usług. Ostrowskie programy rozwijają się bardzo dynamicznie poszerzając krąg zarówno przedsiębiorców udzielających ulg i zniżek jak i odbiorców zainteresowanych korzystaniem z nich. Obecnie w programie Ostrowska Karta Rodziny 3+ uczestniczy 170 podmiotów i 565 ostrowskich rodzin wielodzietnych. Program Ostrowska Karta Seniora wspiera 120 przedsiębiorców z różnych branż. Ostrowscy seniorzy chętnie korzystają z możliwości programu. Niebawem wydana zostanie karta z numerem 5000.

Inicjatywa lokalna - rusza realizacja zadań Inicjatywa lokalna jest narzędziem dzięki któremu mieszkańcy, we współpracy z samorządem, mogą podejmować działania na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. W najbliższych tygodniach, po opracowaniu niezbędnej dokumentacji, przeprowadzone zostaną procedury zamówień publicznych, by wyłonić wykonawców prac poszczególnych zadań. W ramach Inicjatywy Lokalnej do realizacji w 2016 roku zostały wyłonione następujące zadania: rewitalizacja terenu Stanicy Harcerskiej „Zielona Polana”, modernizacja parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1, wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu na Osiedlu „Zacisze-Zębców” przy ul. Budowlanych/ Okopowa, rewitalizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 1, ul. Prof. Antoniego Kaliny 2 – I etap, łazienki dla Synusia i Córeczki – remont łazienek w Szkole Podstawowej nr 7, budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią przy Szkole Podstawowej nr 11 oraz „Warsztatowy zawrót głowy” – warsztaty ruchowe, a także o tematyce społecznej realizowane w Szkole Podstawowej nr 5.

Strategia ZIT przyjęta Ponad 1000 dzieci w Ostrowie skorzysta z programów nauki pływania.

miasta, a drugą połowę uzyskane wsparcie ministerialne. Projekt zakończy się 30 września 2016 roku. Kolejny raz będzie również realizowany program nauki pływania dla dzieci 6-letnich uczęszczających do ostrowskich

placówek oświatowych. Program obejmuje także dowóz dzieci na basen. Jest on dobrowolny i w całości finansowany z budżetu miasta. W roku 2015 na zadanie przeznaczono kwotę blisko 200 tys. zł. Zgłoszonych do niego zostało 863 dzieci.

Na I nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej przez Członków Stowarzyszenia przyjęta została jednogłośnie Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Dokument jest jednym z koniecznych elementów do realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, czyli tzw. ZITów, na terenie naszej aglomeracji. Dokument musi teraz zostać zaakceptowany przez Ministerstwo Rozwoju oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.


6

informacje

Marek Kolasiński nowym prezesem CRK Rada Nadzorcza Centrum Rozwoju Komunalnego SA z dniem 15 lutego br. powołała na stanowisko prezesa CRK Marka Kolasińskiego. Nowy prezes z wykształcenia jest chemikiem. Przez dziesięć lat związany był z poznańską firmą wodociągową Aquanet SA, gdzie przez ostanie dwa lata pracował jako główny technolog. Teraz staje na czele nowej ostrowskiej spółki, która ma kreować rozwój i inwestycje w tutejszej gospodarce komunalnej. Spółka Centrum Rozwoju Komunalnego SA powołana została do życia w miejsce spółki Holdikom S.A. CRK ma być centrum projektów innowacyjnych i synergii różnych dziedzin gospodarki komunalnej, w tym także wdrażania elementów inteligentnego zarządzania miastem, tzw. „smart city”. Za realizację tej polityki odpowiadał będzie nowy prezes. Prezes Kolasiński podczas konferencji prasowej wskazał cztery głów-

Główne zadania dla CRK utrzymanie optymalnych cen za usługi komunalne zmniejszenie kosztów funkcjonowania nadzoru właścicielskiego nadzór nad rozwojem i inwestycjami w całej gospodarce komunalnej wdrażanie wspólnych projektów dla miejskich spółek.

ne obszary działania, które mają być kluczowe dla gospodarki komunalnej w najbliższych latach. Pierwszy z nich to inteligentne zarządzanie siecią wodociągową, które polegać będzie m.in. na opomiarowaniu sieci. W tej chwili starty wody w Ostrowie Wielkopolskim kształtują się na pozimie 20%, podczas gdy średnia europejska to 5 %. Opomiarowanie sieci ma sprawić, że tych strat będzie dużo mniej. Nowy prezes jest przekonany, że dzięki wprowadzeniu racjonalnego gospodarowania siecią wodociągową możliwe jest ograniczenie strat przynajmniej o połowę. Kolejnym projektem, który ma być realizowany w Ostrowie Wielkopolskim jest alternatywne paliwo dla ciepłowni. Mają to być wysuszone odpady z oczyszczalni ścieków, które obecnie wykorzystywane są do celów rolniczych, co nie jest obojętne dla środowiska i zdrowia. Osady mają być suszone przy pomocy ciepła z biogazu uzyskiwanego w procesie kofermentacji odpadów w oczyszczalni ścieków, a wysuszone będą stanowić alternatywne paliwo dla OZC. To jeden z przykładów synergii grupy kapitałowej, jaką zamierza realizować Centrum Rozwoju Komunalnego. Współpraca spółek dotyczyć będzie także transportu elektrycznego. W najbliższych trzech latach na ostrowskich ulicach pojawią się elektryczne autobusy. Zakupione zostaną również stacje ładowania, które mają być zasilane tanią energią z OZC. Najbardziej innowacyjnym projektem jest wdrożenie chłodu sieciowe-

Nowy prezes podczas konferencji prasowej wskazał cztery główne obszary działania, które mają być kluczowe dla gospodarki komunalnej. go. Technologia ta stosowana jest w Europie, w Polsce jest jednak stosunkowo nowa. Polega ona na produkcji chłodu z ciepła wytwarzanego przez OZC, a nie z drogiego prądu, jaki wykorzystywany jest w większości klimatyzatorów. Instalacje chłodu sieciowego są tańsze w eksploatacji, a przy tym korzystne dla bilansu ekonomicznego spółki oraz dla odbiorców. Usługa adresowana będzie do obiektów użyteczności publicznej. To cztery główne zadania, jakie stawia sobie nowy prezes CRK. Oprócz tego realizowanych będzie wiele mniejszych projektów we wszystkich spółkach grupy kapitałowej.

- Przez najbliższe trzy lata planujemy w gospodarce komunalnej realizację inwestycji o wartości ponad 100 mln złotych - mówi prezydent Beata Klimek. - Aby mogło się to udać, konieczne było wprowadzenie nowej polityki zarządzania gospodarką komunalną. Pan Marek Kolasiński jest osobą z dorobkiem zawodowym w gospodarce komunalnej. Ma również dorobek naukowy w tej dziedzinie. Odpowiadał naszemu profilowi i mieliśmy spójną wizję co do kierunków rozwoju Ostrowa Wielkopolskiego, postanowiłam więc rekomendować jego kandydaturę Radzie Nadzorczej spółki.

Nie będzie podwyżek w MZGM Nie będzie podwyżki w lokalach socjalnych i komunalnych znajdujących się w zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Na wniosek prezydenta miasta Rada Miejska zamroziła obowiązujące stawki czynszów na najbliższe dwa lata. Pierwsza próba zamrożenia czynszów podjęta została przez prezydent Beatę Klimek w ubiegłym roku. Jednak wówczas radni obawiali się, że zmiana ta zahamuje realizację remontów w miejskich zasobach mieszkaniowych. Oznaczało to dla mieszkańców podwyżkę czynszów od 1 lipca 2015, 1 lipca 2016 oraz 1 lipca 2017 każdorazowo o 4%, dlatego w styczniu tego roku prezydent miasta ponownie zaproponowała radnym utrzymanie stawek czynszów. Tym razem uchwała została przyjęta. - Zgłoszony przeze mnie projekt uchwały był podyktowany trudną sytuacją finansową wielu mieszkańców, którym trudno byłoby udźwignąć wzrost stawek za czynsze o 4 % w kolejnych dwóch latach. Po konsultacjach z zarządem MZGM wniosłam o pozostawienie stawek za czynsze na

dotychczasowym poziomie. Pomysł ten spotkał się ze zrozumieniem radnych - mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Jak zapewnił prezes MZGM, Ryszard Wiśniewski, zamrożenie czynszów nie wpłynie negatywnie na poziom zaplanowanych remontów. Dodatkowo spółka chce zająć się problemem wspólnych łazienek w zasobach MZGM. Wprawdzie w wieloletnim programie inwestycyjnym spółki nie ujęto takich działań - ze względu na inne priorytety, m.in. prace prowadzone ze względów bezpieczeństwa - prezes MZGM zdaje sobie sprawę, że jest to bolączka wielu mieszkańców i stara się sukcesywnie podnosić ich komfort życia. W ubiegłym roku udało się przygotować dziesięć łazienek. Jest to kropla w morzu potrzeb, ale prace te w miarę możliwości są kontynuowane.

Mieszkańcy mogą być zadowoleni, że nie z płacą więcej za mieszkania.


GOSPODARKA

nr 1 | luty 2016 | miesięcznik bezpłatny

7

WODKAN Prace wykonane przez Wodkan w 2015 roku

Inwestycje za ponad 6,5 miliona Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodkan S.A. przeprowadziło w 2015 r. inwestycje za ponad 6,5 miliona złotych. Warto dodać, że spółka pozyskała dofinansowanie w formie częściowo umarzalnych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu na budowę i renowację kanalizacji sanitarnej w wysokości ponad 1,5 miliona złotych. Tylko prace związane z siecią wodociągową kosztowały spółkę 1 mln 721 tysięcy zł. Za te pieniądze rozbudowano sieci wodociągowe w ulicach: Majorka, Komedy Trzcińskiego, Zydorczaków, Dobrej, Bukowej, Jaworowej, Sowiej, Jesiennej, Zimowej, rejon ul. Olszynowej, rejon ul. Gronowej, Lubelskiej, Brzoskwiniowej, Grodzieńskiej, Złotej. Rozbudowano sieć o długości 1.497 metrów, co kosztowało 334 tysiące zł. Spółka Wodkan prowadziła również wymianę i przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicach: Kujawskiej, Młyńskiej, Poniatowskiego, Czerwonych Kosynierów, Iłłakowiczówny, Kilińskiego, Żwirowej, Grabowskiej, Bukowej, Wysockiej i Lotniczej. W tym wypadku roboty przeprowadzono na długości 3.692 metrów, a koszty wyniosły 1.030 tysięcy zł. Przeprowadzono także renowacje magistrali wodociągowych o śred-

nicach 180-600 mm w ulicach: Bukowej, al. Słowackiego, Reymonta. Te prace kosztowały 357 tysięcy zł. Duże inwestycje spółka w ubiegłym roku poczyniła w zakresie rozbudowy, przebudowy i renowacji kanalizacji sanitarnej. W sumie roboty kosztowały 3.206,5 tysiąca zł. Rozbudowano sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Bukowej, drodze „KL”, Klonowej, Wiązowej, Cisowej, Jeżynowej, Dobrej, Przesieka, Platanowej, Cedrowej, Kalinowej, Osiedle Leśne, Jaworowej, Jastrzębiej, Oliwkowej, Cyprysowej, Poziomkowej, Grześkowiaka, Jesiennej, Zimowej, Pięknej, Sowiej, Aroniowej, rej. ul. Wiśniowej, Pogodnej, rej. ul. Tęczowej, Złotej, rej. Gronowej i rej. Olszynowej - o łącznej długości 6.102 metrów. Przebudowano również sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kujawskiej i Danysza - o łącznej długości 143,6 metra. Natomiast renowację

sieci kanalizacji sanitarnej o średnicach 200-300 mm wykonano w ulicach: Komuny Paryskiej, Reymonta i Jurka - o łącznej długości 1.014 metra. Spółka Wodkan inwestowała również w przebudowę i renowację kanalizacji deszczowej. Koszty wyniosły 385,2 tysiąca zł. Przebudowano sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Kujawskiej i Danysza oraz przeprowadzono renowacje sieci kanalizacji deszczowej o średnicach 300-500 mm w ulicach: Piłsudskiego i Włościańskiej. - Prace renowacyjne kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy pomocy bezwykopowej technologii rękawa poliestrowego mają cechy eksploatacyjno - wytrzymałościowe i zapewniają długoletnią i bezawaryjną pracę kanałów po wykonanej renowacji - mówi Marek Karolczak, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Wodkan S.A.

rozbudowa kanalizacji sanitarnej - 3,2mln zł

Prace modernizacyjne na stacji uzdatniania wody Etap I - modernizacja zbiornika wyrównania dobowego - wartość 72,5 tys. zł. Etap II - modernizacja wewnątrz zbiornika - realizacja 2016. - modernizacja pompowni II stopnia na Stacji Uzdatniania Wody - wartość: 684,4 tys. zł

Inwestycje oraz prace modernizacyjne na oczyszczalni ścieków wartość: 315,3 tys. zł

■ modernizacja systemu sterowania pompowni wewnętrznych, ■ modernizacja systemu monitoringu obiektu ■ szafa sterownicza zagęszczarek ■ modernizacja systemu napowietrzania w reaktorze RB I ■ budowa systemu opróżniania dla samochodów SCK, ■ modernizacja systemu mieszania osadów w WKF I ■ przystosowanie stacji odbiorów odpadów płynnych do kofermentacji ■ przebudowa ujęcia wody technologicznej ■ modernizacja zgarniacza osadu

Zakup pomp i urządzeń na oczyszczalni ścieków o wartość: 206,9 tys. zł WODKAN S.A. 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Partyzancka 27 Kontakt: tel. 62 738 77 18 www: www.wodkan.com.pl e-mail: biuro@wodkan.com.pl


8

GOSPODARKA

MZGM Remonty w zasobach mieszkaniowych MZGM w 2015 roku

Termomodernizacja z bezzwrotnym dofinansowaniem

ul. Harcerska 1

ul. Komuny Paryskiej 10

ul. Kościuszki 16a

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. zarządza łącznie 235 budynkami, w tym 148 nieruchomościami stanowicymi wspólnoty mieszkaniowe. Mając na względzie, że aż 61 proc. z nich stanowią budynki wybudowane przed 1945 rokiem o wysokim zużyciu poszczególnych elementów konstrukcyjnych, jako zadanie priorytetowe realizowane są remonty pokryć dachowych, elewacji, balkonów, klatek schodowych, wymiany stolarki okiennej, drzwiowej oraz instalacji wodno -kanalizacyjnych. - Plany remontów na poszczególne lata są opracowywane na podstawie zaleceń wynikających z wykonywanych okresowych przeglądów technicznych budynków oraz wniosków mieszkańców mówi Ryszard Wiśniewski, prezes MZGM. W ubiegłym roku zostały zrealizowane m.in. remonty elewacji, częściowe ocieplenia budynków usytuowanych przy ulicach: Broniewskiego 9-15 ( szczyty), Kaliska 55 (2 ściany), Komuny Paryskiej 10 (ściana frontowa), Kopernika 10-16 (2 ściany), Kościuszki 22, Paderewskiego 8 (szczyty wraz z izolacją fundamentów), Paderewskiego 16 (ściana tylna + balkony), Zielona 6,6A, Wiejska 20 W zakresie remontów generalnych dachów zostały zakończone m.in. zadania przy ulicach: Kościuszki 22 (oficyna), Piłsudskiego 57, Raszkowskiej 4 (oficyna), Raszkowskiej 64 (oficyna), Wolności 33 (oficyna), Al. Słowackiego 25, Broniewskiego 1-7, Harcerskiej 9, Kolejowej 15 (oficyna), Kościuszki 16A,

Zielona 6, Kolejowa 24B. Dodatkowo MZGM zrealizował szereg zadań remontowo-inwestycyjnych związanych z utrzymaniem substancji mieszkaniowej. Przeprowadzono remonty 26 klatek schodowych, wymieniono 360 sztuk okien w lokalach oraz częściach wspólnych nieruchomości, a także wymieniona 23 drzwi wejściowe do budynków oraz wykonano prace modernizacyjne na 176 balkonach. Ponadto budynki zostały wyposażane w instalacje domofonowe, a także utwardzono tereny wokół bloków kładąć m.in. chodniki. Systematycznie Spółka pracowała nad zmianą sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych poprzez eliminację pieców węglowych i budowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem grzejników w 10 lokalach. Budynek przy ulicy Kolejowej 9 został w całości podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej. MZGM wykonywał również remontów lokali mieszkalnych, które zasiedlane były osobami umieszczonymi na listach oczekujących na zawarcie umowy na najem lokali komunalnych, socjalnych oraz podwyższał standard lokali użytkowych. Ponadto na podstawie opracowanych audytów energetycznych, projektów budowlanych zostały wykonane termomodernizacje budynków wspólnot mieszkaniowych przy ulicach: Harcerska 1, Piastow-

ska 5-11 z bezzwrotnym dofinasowaniem. Zakres prac obejmował m in. ocieplenie ścian płytami styropianowymi, stropodachu wełną mineralną, wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach piwnicznych, klatkach schodowych oraz wymianę drzwi wejściowych do budynków. Równocześnie zostały realizowane prace związane z remontem generalnym balkonów oraz utwardzeń z kostki brukowej wokół budynków. - Warto zwrócić uwagę, że łączny koszt realizowanych prac termomodernizacyjnych budynku przy ul. Harcerskiej 1 wyniósł 212.476 złotych, a budynku przy ul. Piastowskiej 5-11 to 418.355 złotych - mówi prezes MZGM. Spółce na podstawie złożonych wniosków udało się uzyskać bezzwrotne dofinansowania z tytułu „premii termomodernizacyjnych” ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości: Harcerska 1 - 31.406,14 złotych, a Piastowskiej 5-11 - 58.527,96 złotych. W momencie zakończenia prac związanych z termomodernizacją wspomnianych budynków wystąpiło znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną zużywaną na potrzeby centralnego ogrzewania, co niewątpliwie docelowo skutkować będzie zmniejszeniem opłat wnoszonych przez mieszkańców. Ponadto podniosła się w znaczący sposób estetyka substancji mieszkaniowej.

cZY WIESZ ŻE: ■ spółka MZGM zarządza

235 budynkami

Kontakt: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

■ Termomodernizacja

budynków przy Harcerskiej i Piastowskiej wyniosła 640 tys. zł

63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Kościuszki 14 tel: 738 70 90 fax: 738 70 90 w.31

ul. Piastowska 5-11

www: www.mzgm.pl e-mail: mzgm@mzgm.pl


GOSPODARKA

nr 1 | luty 2016 | miesięcznik bezpłatny

9


10

GOSPODARKA

MZK

Korzystaj z usług miejskiej spółki

usługi warsztatowe

Miejski Zakład Komunikacji S.A. wykonuje usługi warsztatowe w zakresie: - naprawy układów pneumatycznych - naprawy instalacji elektrycznej oraz sprzętu elektrycznego - naprawy układów hamulcowych - innych napraw, które mogą być wykonywane przez Stację Obsługi Pojazdów Stacja Obsługi czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00.

Stacja paliw Miejski Zakład Komunikacji S.A. prowadzi również sprzedaż wysokiej jakości oleju napędowego dla firm i osób prywatnych. Jakość oleju napędowego potwierdza na jest przez akredytowane laboratorium. Stacja czynna jest: - dla odbiorców indywidualnych  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 22.00  - dla odbiorców dokonujących zakupu  w ramach  umów całą dobę we wszystkie dni tygodnia   Forma płatności: gotówka lub karta płatnicza

serwis opon Miejski Zakład Komunikacji S.A. wykonuje usługi wulkanizacyjne dla samochodów dostawczych, ciężarowych, autobusów i samochodów osobowych. Profesjonalne usługi wulkanizacyjne wykonywane są w zakresie: - wymiany opon - przekładania i wyważania kół najnowszym typem wyważarki - przy zmianie ogumienia na zimowe zapewniamy bezpłatne przechowywanie kół lub opon Serwis czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00

W MZK zatankujesz, naprawisz i umyjesz samochód Miejski Zakład Komunikacji S.A. zajmuje się nie tylko organizacją komunikacji miejskiej w Ostrowie. Spółka prowadzi także stację kontroli pojazdów, myjnię pojazdów, stację paliw, świadczy usługi warsztatowe oraz serwis opon.

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów MZK S.A. Stacja kontroli pojazdów z końcem 2015 roku została poddana gruntownej modernizacji w celu uzyskania poświadczenia do przeprowadzania pełnego zakresu badań technicznych jako okręgowa stacja kontroli pojazdów. Stacja została wyposażona w nowoczesną linię diagnostyczną umożliwiającą przeprowadzanie pełnego zakresu badań technicznych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (d.m.c.)do 3,5t i powyżej 3,5t. Stacja posiada uprawnienia do przeprowadzania badań wszystkich pojazdów samochodowych i przyczep, w pełnym zakresie: - okresowe badania techniczne wszystkich pojazdów samochodowych: - samochody osobowe, ciężarowe, specjalne, autobusy, pojazdy marki „SAM” - okresowe badania techniczne przyczep, naczep, motocykli, motorowerów oraz ciągników rolniczych - okresowe badania techniczne wymagane przed pierwszą rejestracją w kraju - badania zgodności pojazdu za-

Stacja kontroli pojazdów otwarta jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00 bytkowego z warunkami technicznym - pojazdy zasilane gazem - pojazdy przystosowane do przewozów materiałów niebezpiecznych - autobusy, których dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h Opłaty za badania techniczne pojazdów są naliczane w oparciu

o rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów (Dz. U. nr 223 z 2004 roku poz. 2261 z późniejszymi zmianami). W przypadku dokonania wpisu do dowodu rejestracyjnego z terminem badania obowiązuje opłata ewidencyjna w wys. 1 PLN (podst. prawna Dz. U. 2009.210.1626).

Myjnia pojazdów Miejski Zakład Komunikacji S.A. zaprasza także do skorzystania z oferty jedynej w Ostrowie wielkogabarytowej myjni samochodowej. Myjnia przeznaczona jest dla pojazdów wszelkiego typu, w tym dla zestawów ciężarowych i autobusów. Oferta skierowana jest dla odbiorców indywidualnych, klientów instytucjonalnych oraz firm prywatnych. Myjnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 18.00 W okresie od 1 października do 31 marca myjnia czynna również w soboty w godzinach od 7.00 do 15.00 (w dni ustawowo wolne od pracy myjnia jest nieczynna).

Kontakt: Miejski Zakład Komunikacji S.A. 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Lotnicza 30 tel . 62 73 76 110 fax. 62 58 45 008 www: www.mzk-ostrow.com.pl e-mail: sekretariat@mzk-ostrow.com.pl


GOSPODARKA

nr 1 | luty 2016 | miesięcznik bezpłatny

MZO

MZO prowadzi edukację dzieci i młodzieży

Czym skorupka za młodu nasiąknie...

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. w Ostrowie Wielkopolskim od 2007 roku zajmuje się edukacją ekologiczną wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Rozwijanie i kształtowanie umiejętności segregowania odpadów, to nadrzędny cel edukacji. Organizowane akcje proekologiczne spotykają się z bardzo dużym zainteresowaniem. - Cel naszych działań, to edukacja i wzrost świadomości ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców miasta, a także wyrobienie nawyku segregacji odpadów w miejscu ich wytwarzania oraz zbiórka odpadów podlegających recyklingowi – mówi Andrzej Strykowski, prezes MZO S.A. w Ostrowie. Od kilku lat z powodzeniem spółka organizuje liczne spotkania edukacyjne w placówkach oświatowych, konkursy i festyny na terenie miasta oraz w gminach sąsiadujących. Swoimi działaniami Zakład Oczyszczania i

Gospodarki Odpadami objął już około kilkanaście tysięcy dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealnych oraz przedszkoli. Prezentacje multimedialne podczas pogadanek pozwalają uczestnikom zapoznać się z działalnością zakładu, jak również z zagadnieniami prawidłowej gospodarki odpadami. Z inicjatywy zarządu spółki organizowane są również od prawie 10 lat cykliczne konkursy ekologiczne, które kierowane są do dzieci i  młodzieży. Tego rodzaju kampanie cieszą się co roku bardzo dużym zainteresowaniem, biorą w nich udział przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja. Uczestnicy konkursu wykonują np. prace plastyczne różnymi technikami z wykorzy-

staniem odpadów segregowanych lub biorący udział w organizowanej kampanii, zbierają jak najwięcej odpadów segregowanych. Ostatnim efektem ekologicznych działań spółki jest wydany dla dzieci i młodzieży komiks edukacyjny pt. ,,BUTELKA czyli jak ratować przyjaciół?”, którego akcja rozgrywa się na terenie Ostrowa Wielkopolskiego. Scenariusz i oprawę plastyczną stworzył Zbigniew Stanisławski, znany animator, scenarzysta, rysownik. Publikacja w  przystępny sposób przekazuje informacje na temat prawidłowej gospodarki odpadami i ma na celu uwrażliwienie dzieci i młodzież na czyste środowisko. Uczy jak postępować z odpadami i gdzie powinny trafić.

mzo od 10 lat ogrganizuje konkursy ekologiczne

Kontakt: Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka 138 tel: 62 733 81 30 fax: 62 736 47 94 www: www.mzo.com.pl/ e-mail: mzo@mzo.com.pl

11


12

GOSPODARKA

Modernizacja straganów na targowisku przy ul. Głogowskiej

Z myślą o handlujących i kupujących Z początkiem lutego br. spółka Targowiska Miejskie S.A. rozpoczęła modernizację straganów handlowych znajdujących się wzdłuż ul. Targowej. Stragany te - od wielu lat nie remontowane - nie były najlepszą wizytówka największego w Ostrowie targowiska przy ul. Głogowskiej. Wjeżdżając na targowisko ulicą Targową od razu w oczy rzucały się wspomniane stragany z pokrzywionymi i zardzewiałymi daszkami. - Modernizacja tych straganów była oczekiwana zarówno przez osoby handlujące jak i odwiedzające nasze targowisko - mówi Ewa Psztyr, prezes Targowiska Miejskie S.A. w Ostrowie. - Teraz jest odpowiedni moment na realizację tego zadania chociażby ze względu na to, iż w tym okresie osoby handlujące w mniejszym zakresie prowadzą swoje interesy na targowisku. A do tego sprzyjają nam warunki atmosferyczne. Modernizacja będzie polegała na wymianie na około 30 straganach zniszczonych zadaszeń na nowe, zaopatrzone w membranę separacyjną wraz ze świetlikami, orynnowaniu odpływowym i spustowym, którego dotychczas w większości nie było, a także prze-

malowaniu konstrukcji straganów na nowy, jasny kolor oraz na wykonaniu zadaszeń nad przejściem dla pieszych na dwóch sektorach od strony ul. Targowej. Takich zadaszeń również do tej pory nie było na pierwszym sektorze, a na drugim sektorze były w złym stanie. Wymiana zadaszeń powinna zakończyć się do końca lutego, a prace malarskie przeprowadzone zostaną w marcu. - Po modernizacji poprawi się funkcjonalność stanowisk handlowych - dodaje prezes Targowisk Miejskich S.A. - Zrobi się jaśniej pod straganami oraz sucho i czysto, co znacznie przyczyni się do polepszenia warunków pracy osób tam handlujących, a osobom kupującym, deszcz nie będzie przeszkadzał podczas zakupów.

Przed modernizacją

Po modernizacji

Koszt modernizacji ok. 32 tysiące zł

MZZ przygotowuje obiekty do sezonu

Remonty i prace porządkowe

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski w uzgodnieniu z Radami Osiedla z początkiem 2016 roku powierzyła zarządzanie i utrzymanie obiektów sportowych, placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych znajdujących się na terenie Ostrowa Miejskiemu Zakładowi Zieleni.

Nowemu administrowaniu podlegać będą następujące obiekty: place zabaw - ul. Długosza, ul. Środkowa, ul. Kręta, ul. Dembińskiego, Park Północny, ul. Różana, ul. Wiśniowa, ul. Dubiskiego, Al. Solidarności, ul. Harcerska, Ogródki Jordanowskie; siłownie zewnętrzne - Al. Solidarności, Park Północny, ul. Kręta, ul. Dubiskiego, ul.

Głowackiego, ul. Iłłakowiczówny, ul. Środkowa; boiska sportowe - ul. Wiśniowa (Orlik), Al. Solidarności (Orlik), ul. Kręta (boisko wielofunkcyjne), ul. Długosza (boisko wielofunkcyjne), ul. Różana (boisko wielofunkcyjne); inne obiekty - Al. Solidarności (Skate park), Park Północny (Street workout park). Ze względu na sprzyjające warun-

Pracownicy porządkowali m.in. place zabaw.

ki atmosferyczne spółka MZZ rozpoczęła przygotowania wymienionych obiektów do sezonu. Obecnie prowadzone są m.in. prace porządkowe, wymiana i uzupełnianie piasku, różnego rodzaju naprawy. Spółka planuje rozpoczęcie sezonu na obiektach sportowych 1 marca br. Orlik przy Al. Solidarności będzie

dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 22.00, a w soboty i niedziele w godzinach od 10.00 do 22.00. Natomiast Orlik przy ul. Wiśniowej będzie udostępniany mieszkańcom miasta we wszystkie dni tygodnia od godz. 10.00 do 22.00. Korzystanie ze wszystkich obiektów jest nieodpłatne.

Spółka planuje rozpoczęcie sezonu na obiektach sportowych 1 marca.


GOSPODARKA

nr 1 | luty 2016 | miesięcznik bezpłatny

Spółka buduje energooszczędny blok

Kolejne mieszkania w Ostrowskim TBS-ie

Ostrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego przy ul. Wańkowicza buduje kolejny blok. W tym energooszczędnym budynku mieścić się będzie 14 mieszkań. Nowy blok budowany jest w energooszczędnej technologii. Dzięki zainstalowanej w nim wentylacji zmniejszone zostanie zapotrzebowanie na ciepło, a zastosowane filtry poprawią jakość powietrza. - Budynek posiadać będzie wentylację mechaniczną z rekuperacją, dzięki której odzyskać będzie można nawet do 80 proc. ciepła z powietrza wentylowanego - zapewnia Paweł Woźniak, prezes Ostrowskiego TBS. - A dzięki zastosowaniu filtrów wentylacja poprawi jakość powietrza. Indywidualna regulacja wentylacji znajdować się będzie w każdym mieszkaniu. Co bardzo ważne, budowany właśnie nowy budynek posiadał będzie lepszą izolację niż budynki wielorodzinne budowane standardowo. Zakończenie prac budowlanych zaplanowano na wrzesień 2016 roku. W październiku nowi lokatorzy zajmą swoje mieszkania. Koszt inwestycji, to 2 miliony 200 tysięcy zł. Całość pochodzi ze środków własnych spółki. W budynku mieścić się będzie 14 mieszkań: siedem po 41 m2 (2 pokoje); cztery po 46 m2 (2 pokoje); trzy po 62 m2 (3 pokoje). Teren wokół budynku zostanie zagospodarowany. Powstanie tu parking na samochody mieszkańców oraz gości, plac zabaw dla dzieci i miejsce do wypoczynku. Mieszkania będzie można wynająć w programie

mieszkaniowym TWM – „Twoje Własne Mieszkanie”, który umożliwia dojście do własności. Wnioski o udział w programie można pobrać w biurze spółki lub na stronie www.tbs-ostrow.pl. Warto dodać, że akt erekcyjny pod budowę budynku podpisany został przez prezydent Beatę Klimek, radnego Zygmunta Malika i Pawła Woźniaka, prezesa Ostrowskiego TBS. - Dzięki tej inwestycji możemy proponować ostrowskim rodzinom takie rozwiązania, które są dostępne na ich kieszeń - mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa.

OTBS dysponuje 15 blokami, w których znajduje się 308 mieszkań. Wolne są tylko: 2 mieszkania 2-pokojowe i 2 lokale użytkowe.

13


14

INFORMACJE

telefony alarmowe Pogotowie ratunkowe tel. alarmowy- tel. 999 Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 62 738 89 40, 62 738 89 46 Policja tel. 997 Komenda Powiatowa Policji sekretariat: tel. 62 737 72 10, centrala: 62 737 72 00 Straż Miejska ul. Kościuszki 12a sekretariat tel. 62 738 89 43 dyżurny: tel. 62 738 89 40 Straż Pożarna tel. 998 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej tel. 62 332 42 90 Pogotowie energetyczne tel. 991 Energa Operator S.A. tel. 62 737 82 00 Pogotowie gazowe tel. 992 Zakład Gazowniczy tel. 62 737 99 80 Pogotowie wodno-kanalizacyjne tel. 62 738 77 00 bezpłatny numer infolinii 800-213-600 Pogotowie ciepłownicze tel. 993 tel. 62 735 86 30 Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna tel. 62 737 89 00

Adres redakcji ul. Wrocławska 93f 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. 62 720 47 62 e-mail: redakcja@opp-ostrow.pl www.opp-ostrow.pl www.fb.com/oppostrow Redaktor naczelny Mikołaj Kostka

konkurs

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 23 utworzą rozwiązanie – myśl Tacyta.

Dla naszych Czytelników mamy cztery podwójne zaproaszenia do kona Komeda. By zdobyć zaproszenie trzeba odpowiedzieć na pytanie: Czy w ostrowskim kinie Komeda można oglądać filmy w systemie 3D? Odpowiedzi prosimy przesyłać do 13 marca na adres: redakcja@ opp-ostrow.pl. Prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz numer telefonu lub adres mailowy. Wśród osób, które przyślą prawidłowe odpowiedzi wylosujemy nagrody. Zwycięzców poinformujemy telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zapraszamy do zabawy, wejściówki do kina czekają.

POZIOMO: 3) dzielnica Szczecina. 7) widokowy na gmachu. 8) Lee - „Smok”, mistrz sztuk walki 9) węgierski Moniuszko. 10) takie tango wyśpiewał Grechuta. 11) Dymna. 17) towarzyszka Warsa. 19) postać w sztuce. 20) połowa bikini. 21) nad Niemnem. 22) Bartosiewicz lub Jungowska. 23) imię Kolberga. 26) zeszyt na zapiski. 31) kitka z włosów. 32) pierwszy komputer. 33) muzyka Nalepy. 34) w repertuarze Starego Dobrego Małżeństwa. 35) Onufry z „Trylogii”.

Wygraj wejściówki do kina!

Wydawca Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. Druk Polska Press Sp. z o.o. Drukarnia Wrocław, ul. Kolejowa 7 Nakład: 20 000 Redakcja nie odpowiada za treść reklam, tekstów promocyjnych oraz listów.

PIONOWO: 1) mocarz, siłacz. 2) legendarny stwór morski. 3) biblijna pieśń. 4) świecki przy klasztorze. 5) holenderskie lub francuskie

terytorium zamorskie. 6) dziesięciolecie. 12) brutto minus tara. 13) sztandarowy poeta pozytywizmu. 14) błazen w talii.

15) powód postępowania. 16) okazały garnek. 17) ma dyscypliny. 18) wśród planet i bogów. 24) inteligentny

gryzoń. 25) płat papieru. 27) klamra, zapinka. 28) głosu lub światła. 29) człowiek z Big Cyca. 30) Spokojny.


SPORT

nr 1 | luty 2016 | miesięcznik bezpłatny

15

Pracowity marzec dla graczy z Ostrowa

BM Slam Stal walczy o play off Przed rozpoczęciem sezonu koszykarze BM Slam Stal Ostrów skazywani byli na pożarcie. Tymczasem beniaminek Tauron Basket Ligi sprawił już kilka miłych niespodzianek i cały czas walczy o awans do rundy play off.

BM Slam Stal wygrała - Start Lublin - Turów Zgorzelec - MKS Dąbrowa Górnicza - Śląsk Wrocław - Polpharma Starogard Gdański - Siarka Tarnobrzeg - Trefl Sopot - Start Lublin - Rosa Radom

61:59 95:92 73:66 87:82 75:67 71:67 70:64 85:79 69:62

trakcie sezonu do drużyny dołączyli: Piotr Niedźwiedzki i Marcin Dymała. Do tej grupy Polaków udało się zakontaktować całkiem dobrych obcokrajowców i efekt okazał się zaskakująco dobry. Ostrowianie, którzy przez fachowców skazywani byli na walkę w „ogonach” ekstraklasy, walczą o awans do czołowej ósemki ligi, by zagrać później o mistrzostwo Polski. - Cały czas powtarzam moim zawodnikom, że w tej lidze możemy wygrać z każdym - twierdzi szkoleniowiec BM Slam Stal. - Musimy jednak walczyć i jeszcze raz walczyć, by te zwycięstwa po prostu wyszarpać. Do końca sezonu pozostało jeszcze sporo grania. Koszykarze BM Slam Stal cały czas mają szansę na udział w play off. Wiele na pewno wyjaśni się po rozegraniu spotkań marcowych. Wówczas ostrowianie rywalizować będą m.in. z zespołami, które także marzą o grze w najlepszej ósemce ligi m.in. z AZS Koszalin, King Wilkami Morskimi Szczecin czy Polpharmą Starogard Gdański. - Wszystkim nam zależy na grze w play off i dlatego cały czas bardzo ciężko pracujemy - mówi Zoran Sretenović.

Benedykcińska piątą juniorką w Polsce

Fot. Jakub Janecki/BM Slam Stal Ostrów

Można śmiało powiedzieć, że licencję na grę w ekstraklasie udało się zdobyć w ostatniej chwili. W tej sytuacji nie było już czasu na spokojne zbudowanie drużyny. Na rynku trudno było znaleźć szczególnie polskich graczy z najwyższej półki. Działacze BM Slam Stal zdecydowali się postawić na zawodników, którzy wywalczyli awans. Tak więc w ekipie Zorana Sretenovića znaleźli się: Tomasz Ochońko, Wojciech Żurawski, Adrian Suliński, Mateusz Zębski, Adrian Mroczek - Truskowski i Wojciech Pisarczyk. Dwaj ostatni już w trakcie sezonu pożegnali się z drużyną. Ale BM Slam pozyskał jeszcze Marcina Srokę, Adama Kaczmarzyka, a już w

Mecze BM Slam Stal Ostrów w marcu 14.03 (godz. 19.00) Śląsk Wrocław - BM Slam Stal 16.03 (godz. 19.00) Stelmet Zielona Góra - BM Slam Stal 20.03 (godz. 18.00) BM Slam Stal - King Wilki Morskie Szczecin 26.03 (godz. 17.00) Polpharma Starogard Gdański - BM Slam Stal 30.03 (godz. 19.00) BM Slam Stal - ASZ Koszalin

Juniorzy Ostrovii zagrają w półfinale MP

Rekordy Ostrowa Ewy Rosiak

Rzutem na taśmę

Młodzi piłkarze ręczni Ostrovii pokonali UKS Olimp W bardzo dobrej formie znajdują się ostatnio lekkoatletki Sta- Grodków i dosłownie rzutem na taśmę wywalczy li Ostrów. Natalia Benedykcińska zajęła piąte miejsce w skoku awans do turnieju półfinałowego Mistrzostw Polski w dal na Halowych Mistrzostwach Polski Juniorek Młodszych. Juniorów. Ostrowianie o awans do półfiNatomiast Ewa Rosiak ustanowiła dwa halowe rekordy Ostrowa. nałów walczyli z MTS Kwidzyn, Fot. Marek Walczak

Natalia Benedykcińska rywalizowała w Spale. Rezultatem 5,49 metra wyrównała swój halowy rekord życiowy. Ten wynik dał jej piąte miejsce w Polsce w skoku w dal wśród juniorek młodszych. Do brązowego medalu, który zdobyła Linda Weiszewska z MKL Toruń, zabrakło jej zaledwie 9 cm. Torunianka zaliczyła odległość 5,58 metra. Zwyciężyła Dominika Kwaszcz z Bolesławca z wynikiem 5,80 metra. Warto przypomnieć, że przed dwoma laty podczas Mistrzostw Polski Młodzików Natalia Benedykcińska zajęła szóste miejsce, a w ubiegłym roku podczas tej samej imprezy wywalczyła czwarte miejsce. Natomiast Ewa Rosiak podczas Halowych Mistrzostwach Wielkopolski Młodzików ustanowiła dwa rekordy Ostrowa, zwyciężyła w skoku w dal - 5,98 metra oraz w biegu na 60 metrów - 7,71 s. Podczas tych samych zawodów bardzo dobrze spisał się Szymon Biały, który zdobył dwa złote medale w biegach na 60 metrów przez płotki - 9,35 s. oraz na 300 metrów - 42,82 s. - Ewa Rosiak w ubiegłym sezonie sprawiła niespodziankę zdobywając brązowy medal podczas Mistrzostw Polski Seniorów w skoku w dal - mówi Marek Walczak, trener Stali Ostrów. - Sukces ten wpłynął niezwykle

Ewa Rosiak motywująco na tę zawodniczkę. Widać już pierwsze efekty jej ciężkiej pracy - poprawa motoryki i większe skupienie nad elementami techniki skoku w dal. Posiada jeszcze spore rezerwy dotyczące przede wszystkim poprawy techniki i siły. Jeśli uda się je uruchomić, to rezultaty w sprincie i skoku w dal mogą jeszcze bardziej się poprawić.

Agrykolą Warszawa i UKS Olimp Grodków. W pierwszym spotkaniu gracze z Ostrowa zmierzyli się z MTS-em. Goście w pierwszej połowie wypracowali sobie przewagę, którą utrzymali do końca meczu. Sytuacja powtórzyła się w kolejnym pojedynku. Szczypiorniści Ostrovii długo dotrzymywali kroku graczom z Agrykoli. Jednak w końcówce pierwszej połowy warszawianie zbudowali sobie przewagę. Co prawda gospodarze po przerwie doprowadzili do remisu 18:18, ale zawodnicy ze stolicy nie pozwolili wydrzeć sobie wygranej. Po dwóch porażkach sytuacja ostrowian była bardzo trudna. By awansować do półfinałów musieli pokonać Olimp Grodków różnicą siedmiu bramek i liczyć, że MTS Kwidzyn ogra Agrykolę Warszawa. Szczęście uśmiechnęło się do Ostrovii. MKS Kwidzyn pokonał Agrykolę, a w decydującym o awansie meczu gracze z Ostrowa rozbili Olimp Grodków różnicą aż

Wyniki spotkań Ostrovii

Ostrovia - MTS Kwidzyn 26:27 (12:16) Ostrovia - Agrykola Warszawa 29:33 (13:16) Ostrovia - UKS Olimp Grodków 41:28 (17:14)

Pozostałe wyniki UKS Olimp Grodków Agrykola Warszawa MTS Kwidzyn UKS Olimp Grodków MTS Kwidzyn Agrykola Warszawa

32:30 24:17 28:24

13 bramek i awans stał się faktem. Ostrowianie w półfinale zmierzą się: z MOS Wrocław, Szczypiorniakiem Dąbrowa Białostocka i Orlenem Wisłą Płock. Turniej rozegrany zostanie w Płocku.


16

a n i a

r u s o w i c z 8 kwietnia 2016 godz. 20:00 Duża Scena OCK

9 kwietnia 2016 godz. 20:00 Duża Scena OCK

Profile for opp-ostrow

Ostrow informator miejski  

Ostrow informator miejski  

Advertisement