__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Presentatiegids OPM Heerenveen Seizoen 2014-2015

Klaar voor de toekomst?

Heren 1 Nieuw team smeden

Sandra Bruinsma Betrokken bij leden, Nevobo en bestuur


Inhoud

Op de Cover:

2

04

VAN DE VOORZITTER

05

VAN DE TC: Klaar voor de toekomst?

06

DE VERENIGING: Vele handen maken licht werk

08

DAMES 1: Verdiende promotie naar de derde divisie

10

SPEELSTERS DAMES 1

12

BEACHVOLLEYBAL

13

VRIJWILLIGER IN BEELD: Sandra Bruinsma

14

JEUGDVOLLEYBAL

16

HEREN 1: Nieuw team smeden

18

SPELERS HEREN 1

20

DAMES 2 UITGELICHT

21

JONGENS A UITGELICHT

22

VOLLEYBAL VOOR IEDEREEN

24

SPONSOREN

26

SPONSORMOGELIJKHEDEN

27

GEEN WEDSTRIJD ZONDER SCHEIDSRECHTER


VAN DE VOORZITTER

Beste volleyballiefhebber,

waard is in de derde divisie. Ons eerste damesteam heeft de doelstelling vorig seizoen gehaald en is als kampioen gepromo-

Het belooft weer een enerverend volleybaljaar te worden. Het

veerd naar de derde divisie. Met een mix aan ervaren speel-

seizoen 2014-2015 is al weer het vierde seizoen dat we als

sters en jonge speelsters zal het een uitdaging zijn een mooie

OPM Heerenveen gaan doormaken. In deze derde editie van

positie te verwerven in de derde divisie.

onze presentatiegids geven we jou een beeld van onze selectieteams, zowel dames als heren. Daarnaast hopen we jou een

Voor wat betreft de breedtesport is het bij de senioren altijd een

beeld te kunnen geven van wat er nog meer te doen is bij onze

uitdaging iedereen op zijn/haar niveau te kunnen laten spelen.

mooie vereniging.

Onze technische commissie is er in geslaagd aan vele verzoeken gehoor te geven en de teams staan er weer!

‘EEN BEELD TE GEVEN VAN WAT ER ALLEMAAL TE DOEN IS BIJ ONZE MOOIE VERENIGING’

Nieuwe sponsors Ondanks het feit dat de economie nog niet de groeicijfers laat zien die men in China weet te realiseren, is de sponsorcommissie er toch in geslaagd weer nieuwe sponsors aan ons te binden. Dat maakt dat de sponsors waar we helaas afscheid van hebben moeten nemen ook weer vervangen zijn door nieuwe sponsors. We bedanken iedereen die OPM Heerenveen een

2015: het volleybaljaar bij uitstek

warm hart toedraagt en dit door middel van sponsoring laat

2015 gaat bij uitstek HET volleybaljaar voor Nederland worden.

blijken. Zonder die bijdrage zouden we niet de vereniging zijn die

Met in augustus het WK Beachvolleybal in ons land en in

we willen zijn.

september 2015 ook nog eens het EK dames, zal er veel aandacht gegeven gaan worden aan onze mooi sport. Als

Scheidsrechters in opleiding

vereniging willen we daar maximaal van profiteren door, nog

Ook op het vlak van scheidsrechters zijn er ontwikkelingen. We

meer dan we al gedaan hebben, in te zetten op de jeugd. We

hebben als vereniging te weinig scheidsrechters, die mogen

zullen weer participeren in de megasportdag, we gaan het

fluiten op het niveau waarop we zelf spelen. Dat vraagt om

schoolvolleybal in Heerenveen weer nieuw leven inblazen en we

opleiding. Gelukkig heeft zich een aantal mensen bereid

gaan weer meedoen aan het sportsnuffelen! Hiermee hopen we

verklaard de opleiding VS3 te gaan doen waarmee we weer wat

weer veel jonge kinderen te interesseren voor de sport. We zijn

mensen binnen onze geledingen krijgen die ook op regioniveau

ook gelukkig met het feit dat we enkele nieuwe trainers bereid

mogen fluiten. Doel is dat we de komende jaren iedere jaar twee

hebben gevonden hun kennis in te brengen in de vereniging en

á drie scheidrechters deze opleiding laten volgen.

de jeugd hiervan te laten profiteren. Rest mij een ieder een Ook zal er komend seizoen aandacht zijn voor scholing van de

mooi volleybaljaar toe te

trainers, met name in het jeugdblok. Hiermee hopen we de trai-

wensen met veel sportief

ners meer bagage mee te geven waardoor de trainingen nog

plezier en weinig blessures!

aantrekkelijker worden voor de spelers. Jurgen Vroegh,

Vlaggenschepen spelen in derde divisie

voorzitter OPM Heerenveen

Ten aanzien van onze senioren kunnen we zeggen dat de heren van ons eerste team vorig jaar in de tweede divisie een hoop geleerd hebben. Dit seizoen gaan we zien wat die ervaring Jurgen Vroegh

3


DE NUMMER 1 IN SPORTVOEDING! Trotse sponsor van Dames 1

Ook voor al je superfoods, vitamines en mineralen!

VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes, één van de grondleggers van het Techniekpact 2020.

WWW.BODYENFITSHOP.NL


VAN DE TC

Klaar voor

de toekomst?

Terugblik

geactiveerd. Dit kan en wil OPM Heerenveen niet alleen en dus

Als we omkijken dan is het alweer vier jaar geleden dat de fusie-

zal komend seizoen samen met de NeVoBo en de volleybalvereni-

vereniging OPM Heerenveen is ontstaan. Een samenwerking

gingen in en rondom Heerenveen worden bekeken hoe we hier

waarbij de krachten van OKC de Knipe, PZH Heerenveen en

handen en voeten aan kunnen geven. Motto van dit initiatief zal

Mildam werden gebundeld. Daar waar de ene vereniging veel

zijn, hoe kunnen we samen de toekomst van het volleybal in

jeugdleden had, beschikte de andere over een dames- of heren-

Heerenveen een nieuw leven inblazen, te beginnen bij de jeugd.

selectie op divisieniveau. De bekende win-win op technisch gebied werd door de fusie gerealiseerd. Ben je dan klaar? Zeker

Verwachtingen komend seizoen

niet; de Technische Commissie (TC) heeft sindsdien niet stil

Natuurlijk is er ook voor komend jaar de hoop en verwachting van

gezeten. Er werd een technisch beleidsplan opgesteld, de jeugd-

goede resultaten en misschien zelfs wel enkele kampioenschap-

lijn werd gestroomlijnd, er werd een succesvolle clinic met

pen. De selectieteams bij zowel de dames als de heren komen

eredivisieteam Lycurgus georganiseerd en zowel de dames als

uit in de derde divisie. Beide teams hebben een iets andere

heren kwamen beide uit in de landelijke tweede divisie.

samenstelling als afgelopen seizoen. De TC zal tevreden zijn met handhaving en misschien zelfs stiekem het linkerrijtje.

Waar staan we nu Inmiddels zijn we een stabiele vereniging, met ongeveer 300

Voor de jeugd zijn de resultaten natuurlijk ook van belang maar

leden die op nagenoeg alle niveaus binnen regio Noord acteert.

de technische en tactische ontwikkeling van de spelers en de

Zowel op de vrijdagavond als de zaterdag worden in de eigen

teams hebben prioriteit nummer 1. Om invulling te kunnen geven

thuishal

aan het plan voor verbetering van de kwaliteit van de trainer/

Sportstad

Heerenveen

de

competitiewedstrijden

gespeeld.

coaches wordt komend jaar geïnvesteerd in het opleiden van deze groep. Hiertoe zal een opleidingsprogramma met externe en

Binnen de TC wordt de laatste maanden constructief nagedacht

interne docenten worden aangeboden.

over de toekomst van het volleybal in Heerenveen en omgeving. De maatschappelijke ontwikkelingen maken dat verenigingspor-

Een mooie bevestiging dat een dergelijk beleid de moeite waard

ten in het algemeen en volleybal in het bijzonder, last hebben van

is, toont zich bij de CMV. De kinderen in de leeftijdsgroep van

een dalend ledenverloop. Landelijk wordt een daling gesignaleerd

6 tot 12 jaar zijn afgelopen jaren intensief begeleid door enkele

in de leeftijdsgroep 12 tot 18 jaar. Voor de TC een reden om een

ervaren trainers. De TC heeft al kunnen constateren dat de door-

plan te ontwikkelen waarbij met name deze groep wordt

stroming van deze kinderen naar de B/C-jeugd succesvol is. Een mooi resultaat van de CMV-trainers!

‘HOE KUNNEN WE SAMEN DE TOEKOMST VAN VOLLEYBAL IN HEERENVEEN NIEUW LEVEN INBLAZEN?’

Al met al denkt de TC dat er een goed technisch fundament ligt onder OPM Heerenveen. We blijven scherp inzetten op continue investering in de (door)ontwikkeling van de vereniging om ook over enkele jaren eenzelfde beeld te kunnen laten zien! van de vereniging.

5


Binnen OPM Heerenveen zijn een groot aantal vrijwilligers actief die naast het volleyballen bij de vereniging zaken oppakken en regelen om het reilen en zeilen van een grote vereniging in goede banen te leiden.

Communicatiecommissie: Marije de Boer, Harry Remmelts, Maaike Rodenhuis, Jan Jaap van der Nolen, Ilse Tolsma

Communicatiecommissie Zo is deze presentatiegids een uitgave, die wordt geregeld door de communicatiecommissie. Deze commissie bestaat uit twee heren en drie dames. Het opstellen van een mooie presentatiegids omvat het voeren van redactie over artikelen, opmaak en publicatie maar ook het gehele seizoen maken en verzamelen van geschikte foto’s. Deze foto’s dienen een dubbel doel: deze worden ook gebruikt in de andere activiteiten van de communicatiecommissie, zoals de periodieke digitale nieuwsbrief (Netflits), de wedstrijdprogramma’s, social media en op de website. In bijna alle uitingen is ruimte gereserveerd voor onze sponsors; in goede banen geleid door de sponsorcommissie.

Sponsorcommissie: Anne Zwigt, Dave Busstra, Marjan Schepers, Mark Remmelts

Sponsorcommissie Een doek in Sportstad, een advertentie in de presentatiegids, met naam en logo op tenue, tassen en trainingspak? Allemaal voorbeelden binnen de vereniging waarbij sponsoring wordt gecombineerd met volleybal. Met de bijdrages van onze sponsors wordt het volleybal voor velen toegankelijk en kan er iedere week volop getraind en gespeeld worden. De sponsorcommissie is het eerste aanspreekpunt voor alle sponsoren en zorgt ervoor dat alles goed geregeld is. Dankzij hun inspanningen spelen steeds meer teams in het OPM Heerenveen tenue, welke samen met ballen en overig materiaal worden beheerd door de kledingcommissie.

Kledingcommissie: Annelies de Leeuw en Ellen de Vries

Kledingcommissie Meer dan twintig teams; dames, heren en jeugd, verschillende maten, wisselende sponsoren en alle contacten met spelers en kledingleverancier. Er komt snel meer kijken bij kleding en materiaal dan je in eerste instantie denkt. Daarom is de kledingcommissie ieder jaar voorafgaand aan de eerste training present op de startbijeenkomst voor alle leden om alle kleding en materialen uit te delen en te inventariseren. Tegelijkertijd worden teamfoto’s gemaakt en informatie voor leden uitgedeeld; alles wordt georganiseerd door de activiteitencommissie.

Activiteitencommissie

‘Vele handen maken licht werk’ 6

Met veel leden is er veel te doen: de activiteitencommissie, die bestaat uit Detta Meins, Willemien Kolhoff en Minke Molenaar verzorgt gezellige toernooien en evenementen als het Sinterklaasfeest, het Nieuwjaarstoernooi, het CMV-toernooi en een gezellig minikamp. Daarnaast wordt ook jaarlijks de Grote Clubactie met hulp van de leden en jeugd georganiseerd. Allemaal activiteiten voor verschillende groepen van leden; wat lastig wordt als je niet weet wie je uit moet nodigen: een klusje voor de ledenadministratie.


Ledenadministratie en wedstrijdsecretariaat: Sandra Bruinsma

Ledenadministratie en wedstrijdsecretariaat Samen met het wedstrijdsecretariaat wordt de ledenadministratie al enkele jaren verzorgd door Sandra Bruinsma. Verderop in deze gids kun je een interview met haar lezen. Een greep uit de activiteiten: contact met de NeVoBo, verwerken ledenmutaties, verzorgen van spelerskaarten en bijvoorbeeld inplannen van wedstrijdwijzigingen. Bij een wedstrijdwijziging komt meer kijken dan twee teams opnieuw inplannen: er moet ook een zaal en een scheidsrechter zijn.

Scheidsrechtercooödinator Zonder scheidsrechters geen wedstrijden en toernooien: ieder jaar verzorgt de scheidsrechtercoördinator Jetze de Jong de werving, opleiding en indeling van scheidrechters bij alle wedstrijden. Voorafgaand aan elke seizoenshelft altijd weer een lastige klus; waarbij voor alle wedstrijden een indeling op papier wordt gezet. Maar met scheidsrechters en spelers zijn we er nog niet: geen wedstrijden zonder trainingen en coaches!

Technische commissie: Gertrude Piersma, Rienk Visser, Henk Schepers en René Laan

Technische commissie Dat is waar de technische commissie naar voren komt: Ieder jaar klaren ze de lastige klus van het indelen van teams en vinden van trainers, coaches en trainingsruimte. Eigenlijk wordt al begonnen in januari van het lopende seizoen; wanneer de evaluatie met trainers plaatsvindt. In het voorjaar wordt de voorlopige indeling opgesteld en gedeeld met de NeVoBo, en tot en met de nazomer is de TC nog druk met finetuning en de laatste uitdagingen. Dit alles wordt gedaan binnen de kaders van het technisch beleid; welke een onderdeel vormt van het algehele beleid van de vereniging.

Bestuur

Bestuur: Klaske Gorter, Jurgen Vroegh, Richard Teunissen

Dit is het werkgebied van het bestuur: lange termijnplanning, overzicht, financiën, externe contacten en eindverantwoordelijk in de vereniging. Het bestuur bestaat uit interim-voorzitter Jurgen Vroegh, secretaris Klaske Gorter en penningmeester Richard Teunissen, en zij zijn altijd bereikbaar voor interne en externe contacten.

CONTACTGEGEVENS COMMISSIES Communicatiecommissie: communicatiecommissie@opmheerenveen.nl Sponsorcommissie: sponsorcommissie@opmheerenveen.nl Kledingcommissie: kledingcommissie@opmheerenveen.nl Activiteitencommissie: willemienkolhoff@hotmail.com Ledenadministratie: ledenadministratie@opmheerenveen.nl Scheidsrechtercoördinator: scheidsrechtercoordinatie@opmheerenveen.nl Technische commissie: technischecommissie@opmheerenveen.nl Bestuur: voorzitter@opmheerenveen.nl, secretaris@opmheerenveen.nl, penningmeester@opmheerenveen.nl

7


DAMES 1

DAMES 1

Verdiende promotie naar derde divisie! Na een aantal magere jaren, waarin de dames van OPM Heerenveen dames 1 tweemaal achter elkaar degradeerden van de tweee divisie naar de promotieklasse, is het tij gekeerd. De dames van OPM Heerenveen werden vorig seizoen op overtuigende wijze kampioen van de promotieklasse. Na een aarzelende start kwam het nieuw gevormde team op stoom. De tweede seizoenshelft werden alle directe concurrenten verslagen en werd er geen punt meer verspeeld. Met verzorgd en snel spel en door een uitstekende verdediging kreeg het team zelfvertrouwen en overtuiging dat er meer mogelijk was dan handhaven en bovenin meedraaien. Een compliment voor alle speelsters, jong en ouder. Wat een seizoen van opbouw zou worden, resulteerde in een verdiende promotie naar de derde divisie.

8

Trainer/coach Rienk Visser Spelers Boven v.l.n.r.: Maaike Willemsen, Joline Sloot, Ylona Leeneman, Ilse Funke, Maaike Rodenhuis en Rienk Visser Onder v.l.n.r.: Nynke van der Meer, Lisa Ris, Jildou Schippers, Martsen Visser, Karin Tuinman, Anna van Driesten Sponsor Body&Fit


Vertrouwen en enthousiasme Dames 1 start met een team van ervaren speelsters en een aantal jeugdige talenten, die afgelopen seizoen hebben laten zien dat zij in staat zijn om op niveau te presteren. Het afgelopen seizoen is er gewerkt aan vertrouwen, teamgeest en enthousiasme. Dit zijn de waarden waarop komend seizoen verder wordt gebouwd. Door hard en plezierig te werken tijdens de trainingen en een passende en fanatieke voorbereiding wordt het komende seizoen vol vertrouwen tegemoet gezien door trainer/coach Rienk Visser.

Kampioen! Afgelopen seizoen werd het eerste damesteam van OPM Heerenveen verdient kampioen in de promotieklasse. In de tweede seizoenshelft werd geen wedstrijd verloren. Komend seizoen hopen de dames deze positieve lijn voort te zetten.

Vanuit het kampioensteam van vorig seizoen gingen Riëtte Ytsma, Joke van der Schaaf en Hantzen Heida om verschillende redenen spelen in een ander team. Na zwangerschap keren Maaike Willemsen en Anna van Driesten-Douna terug. Halverwege vorig seizoen zijn Nynke van der Meer en Maaike Rodenhuis doorgestroomd vanuit dames 2. Deze twee speelsters hebben afgelopen seizoen al gezorgd voor ervaring en routine. Joline Sloot en Ylona Leeneman komen nieuw bij OPM Heerenveen spelen en zullen zich zeker laten gelden. Samen met Karin Tuinman, Ilse Funke, Martsen Visser, Lisa Ris en Jildou Schippers vormen zij een ambitieus, fanatiek en enthousiast team, dat zeker goed zal presteren in de derde divisie.

DE TRAINER: RIENK VISSER Rienk Visser: ´Dit wordt mijn vierde jaar als trainer bij OPM Heerenveen, nadat ik eerder al twee keer een periode trainer bij OKC ben geweest. Na twee succesvolle jaren met talentvolle jeugdspeelsters te hebben gewerkt, waarvan sommigen meiden afgelopen seizoen met mij meegegaan zijn naar dames 1, zie ik het komende seizoen opnieuw met veel vertrouwen tegemoet. De dames/meiden zijn allemaal bijna net zo fanatiek als ik. Dus dat belooft wat! Wij hopen dat wij ons trouwe publiek opnieuw leuke en spannende wedstrijden kunnen laten zien.’

SPONSOR: BODY&FIT AL SINDS 1995 IS BODY&FIT WERKZAAM OP HET GEBIED VAN SPORTVOEDING, VOEDINGSSUPPLEMENTEN EN DIEETPRODUCTEN. GEDURENDE DEZE PERIODE HEEFT BODY&FIT NIET ALLEEN EEN SCHAT AAN ERVARING OPGEBOUWD, MAAR OOK ÉÉN VAN DE GROOTSTE ASSORTIMENTEN, MET ALLEEN TOPPRODUCTEN WAAR ZIJ VOOR HONDERD PROCENT ACHTER STAAN.

9


DAMES 1

10

Midaanvalster Anna van Driesten

Spelverdeelster Jildou Schippers

Midaanvalster Martsen Visser

Lengte: Favoriete set up:

1.74 meter een steekje op mid (3) of een snelle bal (1)

Lengte: 1.65 meter Allternatieve positie: libero Favoriete set up: die geef ik natuurlijk zelf!

Lengte: 1.75 meter Alternatieve positie: diagonaal Favoriete set up: een 1-tje (snelle bal)

Sterke punten: Op volleybal sinds: Vorige verenigingen: Doelstelling:

fanatiek mijn 6e jaar voor de fusie bij PZH leuk mee kunnen draaien

Sterke punten: snel voetenwerk, teamspeelster, positief ingesteld Op volleybal sinds: Ik 6 jaar was

Sterke punten: Op volleybal sinds: Vorige verenigingen: Doelstelling:

serve mijn 6e jaar PZH zo hoog mogelijk

op derde divisie niveau

Vorige verenigingen: PZH Doelstelling: een gezellig, sportief

eindigen in de 3e divisie met een blessurevrij en

seizoen en veel leren om beter te worden in de derde divisie!

gezellig seizoen.

Midaanvalster Joline Sloot

Spelverdeelster Ilse Funke

Buitenaanvalster Maaike Rodenhuis

Lengte: 1.80 meter Alternatieve positie: spelverdeler Favoriete set up: een snelle 1

Lengte: Favoriete set up:

Lengte:

Sterke punten: Op volleybal sinds: Vorige verenigingen: Doelstelling:

service 2000 Hevoc’89 een persoonlijke groei doormaken binnen een

leuk en gezellig team

1.70 meter mijn eigen;)

Sterke punten: verdelen van de set ups, spelinzicht, serve Op volleybal sinds: ongeveer mijn 8e jaar Vorige verenigingen: Advendo, OKC, VC Sneek Doelstelling: promoveren, want dan

komt Elze Alons terug!

1.74 meter

Alternatieve positie: midaanval of libero Favoriete set-up: op buiten; beetje scherp Sterke punten:

op het net, tussen de blokkering en de antenne pass, inzet

Op volleybal sinds: 1994 Vorige verenigingen: PZH en OKC Doelstelling:

lekker fanatiek trainen, veel plezier en bovenin mee te draaien


Buitenaanvalster Lisa Ris

Diagonaalspeelster Karin Tuinman

Buitenaanvalster Ylona Leeneman

Lengte: 1.72 meter Alternatieve positie: diagonaal Favoriete set up: fiifke wyfke

Lengte: 1.81 meter Alternatieve positie: buiten Favoriete set up: ‘ C’tje’

Lengte: 1.76 meter Alternatieve positie: midaanval Favoriete set up: 52

Sterke punten: doorzettingsvermogen en fanatisme Op volleybal sinds: mijn zesde Vorige verenigingen: PZH

Sterke punten: Op volleybal sinds: Vorige verenigingen: Doelstelling:

Sterke punten: Op volleybal sinds: Voirge clubs:

verdediging 1993 SNVV, VC Sneek, Spirit Rosmalen, WSV

Doelstelling:

3e divisie met een gezellig team!

Doelstelling:

Warnsveld, VC Joure eindigen in de top 5

een leuk, gezellig en leerzaam jaar, en wie weet

blokkering en spelinzicht ik 5 jaar ben OKC leuk mee draaien in de

weer promoveren!?

Midaanvalster Nynke van der Meer

Diagonaal- en buitenaanvalster Maaike Willemsen

Lengte:

1.78 meter

Favoriete set up: Sterke punten:

3 meter bal, nekje pass, aanval

Lengte: 1.80 meter Alternatieve positie: hoofdaanval

Op volleybal sinds: vanaf mijn achtste Vorige verenigingen: AVC’69, Drachten Doelstelling: er weer een knallend,

sportief, hard werkend seizoen van maken

Favoriete set up: snel bij antenne Sterke punten: teamspeler, stabiele lastige service Op volleybal sinds: 1990 Voirge clubs: VV Grou ’64, G.S.V.V. Donitas Doelstelling: middenmoot 3e divisie, fanatiek trainen en spelen, oude niveau weer behalen. Geen blessure ;-)

11


Beachvolleybal

Niet alleen in de zaal maar ook

Sinds het debuut op de Olympische spelen in 1996 heeft beachvolleybal meer naams-

buiten in het zand wordt er

bekendheid gekregen binnen de volleybalwereld. Na de afgelopen Olympische spelen

gevolleybald. Van eind mei tot en

2012 die in Londen plaats hebben gevonden kennen steeds meer Nederlanders deze

met begin september liggen onze buitenvelden er weer klaar voor. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door

leuke variant op het gewone volleybal. Als beachvolleyballend Nederland weten we onze weg steeds beter te vinden binnen de top en dat blijkt uit het afgelopen Europees Kampioenschap. Het damesduo Meppelink en van Iersel hebben daar in twee sets het goud weten binnen te halen.

onze beachvolleybalcommissie, die sinds een aantal jaren actief is

De regels binnen het beachvolleybal lijken in grote lijnen op zaalvolleybal. Belangrijk

binnen onze vereniging.

verschil is dat je twee tegen twee speelt, de puntentelling tot 21 gaat en de opbouw van het spel iets anders is. Dit maakt dat je goed op elkaar ingespeeld moet zijn. Voor het aankomend seizoen wil OPM Heerenveen insteken om de trainingen op verschillende niveaus aan te kunnen bieden. Zo kan de sport nog beter aangeleerd worden

en

kunnen

we

de

leden

nog

beter

begeleiden

met

de

beachvolleybaltechnieken. Voor de komende jaren ligt de visie van OPM Heerenveen op ontwikkeling in het beachvolleybal. Er zijn verschillende ideeÍn met onder andere een aparte beachafdeling van OPM Heerenveen, trainingen voor de mini’s, jeugd en senioren, een vast- en terugkerend open OPM-toernooi en eventueel deelname aan een beachcompetitie. Mocht je graag gebruik willen maken van onze beachvolleybalvelden, kijk dan snel op onze website. Hierin kun je aangeven wanneer en hoe laat je komt trainen met je team. Kom gerust eens langs om te kijken naar dit leuke tafereel wat naar ons idee nog groter kan worden!

12


VRIJWILLIGER

Wie is toch? Stel je even voor, voor een ieder die je nog niet kent.. Ik ben Sandra Bruinsma, 28 jaar, en woon samen met mijn vriend Jorrit sinds kort in Terband. We hebben elkaar leren kennen op de HAVO, zijn voor een paar jaar naar Leiden geweest om te studeren, en

zijn

daarna

Heerenveen

weer

gekomen.

terug We

naar misten

Friesland te veel. Sinds eind mei hebben we nu een prachtig plekje in Terband, tussen de bomen en de vogeltjes. Sinds 2009 werk ik als verpleegkundige in het Antonius Ziekenhuis in Sneek. De eerste jaren op de afdeling kort verblijf en dagverpleging, en vanaf september 2012 ben ik geswitcht naar de afdeling chirurgie/urologie/interne. Verder ga ik vanaf september de schoolbanken weer (deels) in, dan start ik met een vervolgopleiding

tot

oncologie-verpleegkundige.

Buiten mijn werk en volleybal reizen Jorrit en ik graag. Begin dit jaar zijn we een maand naar Nieuw-Zeeland geweest, en

de kaart verloopt. Sinds 2012 heb ik het wedstrijdsecretariaat ook overgenomen. Hiervoor heb ik veel contact met de TC en de NeVoBo. In het kort komt het er op neer dat ik in het begin van het seizoen zorg dat alle leden, teams en scheidsrechters goed worden ingeschreven bij de NeVoBo. De rest van het seizoen informeer ik de leden over wedstrijdwijzigingen, en ben ik contactpersoon tussen onze teams en andere verenigingen wat betreft afmeldingen of andere wijzigingen.

‘Ik ben betrokken bij bestuur, NeVobo en de leden´

de jaren daarvoor naar China, vier keer naar Amerika, en nog wat stedentripjes dichterbij.

Wat doe je voor OPM? Ik regel de ledenadministratie en de wedstrijdzaken. In 2009 was ik al bij Mildam begonnen met de ledenadministratie. Dit kon ik mooi op orde maken voor de fusie. Na de fusie heb ik de ledenadministratie van OKC en PZH ook overgenomen. Dit was toen best een bult werk, om ineens voor zo’n 200 extra leden uit te zoeken wie ze waren, of ze nog wel lid waren, en of hun gegevens nog een beetje klopten. Nu is het voornamelijk alleen leden aanen afmelden, andere wijzigingen doorvoeren, en nieuwe spelerskaarten regelen voor nieuwe leden of voor leden van wie

Waar kunnen tegenkomen?

OPM’ers

speelt binnen de vereniging en is het een sport om alles zo goed mogelijk te organiseren.

Wat is je eigen sportieve achtergrond? Ik volleybal al vanaf mijn achtste zo’n beetje. Begonnen bij Mildam, en nu bij dames 5 van OPM. Bij Mildam speelden we de laatste jaren 4e klasse, en sinds OPM spelen we 3e klasse. Niks spectaculairs, maar gewoon leuk volleyballen! Verder doe ik aan Zumba en loop ik af en toe een rondje hard, maar dat laatste zal nooit echt mijn hobby worden geloof ik.

Wat verwacht je van dit seizoen? Ik ben heel benieuwd hoe we dit seizoen zullen spelen. De afgelopen seizoenen hebben we alle keren moeten vechten om niet te degraderen. Dit seizoen hebben we gelukkig niet veel nieuwe speelsters in ons team gekregen, dus moeten we met ons inmiddels vertrouwde team vanaf het begin wel wat kunnen winnen. Ik ben benieuwd, ik heb er in ieder geval zin in!

je

De laatste tijd bijna alleen in het ziekenhuis of rondom ons erf thuis. We zijn druk aan het verbouwen, en buiten moet ook het nodige gebeuren. Toch is het fijn dat het volleybal bijna weer begint. Dan ben ik op de dinsdag- en de vrijdagavond weer in Sportstad te vinden!

Wat trekt je aan in het vrijwilligerswerk en wat zou je anderen willen meegeven? Het leuke aan deze functies is dat je aan de ene kant betrokken bent bij het bestuur en de Nevobo, en aan de andere kant bij de leden. Zo weet je wat er

Sandra Bruinsma

13


JEUGDVOLLEYBAL

De jeugd heeft de toekomst! Vandaar dat er bij OPM Heerenveen veel aandacht wordt besteed aan het mini- en jeugdvolleybal. Dat begint al bij de allerjongsten in de vorm van mini- of CMV-volleybal (zes tot twaalf jaar). CMV

voor het eerst weer een scholentoernooi organiseren in

CMV betekent Circulatie Mini Volleybal. Het spel is veel sneller en

samenwerking met het CIOS en het project Scoren Voor

spannender geworden dan vroeger. Een team bestaat niet uit zes,

Gezondheid.

maar uit vier spelers en je speelt in een kleiner veld met een lichtere bal. Er zijn zes verschillende spelniveaus, zodat je stap

Jeugdvolleybal

voor stap het volleybalspel onder de knie kunt krijgen.

Vanuit het CMV kan men op twaalfjarige leeftijd doorstromen naar de C-jeugd. In het jeugdvolleybal heeft OPM Heerenveen

Voorop staat het plezier hebben met elkaar. De spelregels staan

teams zowel in C-, B-, als A-jeugd, op zowel rayon- als

dan ook in dienst van het spelplezier. Maar volleybal is een tech-

regioniveau. De rayonteams trainen een keer per week en

nische sport. De CMV-trainers besteden daarom naast balvaar-

spelen hun wedstrijden op vrijdagavond. De regioteams trai-

digheid en beweeglijkheid veel tijd aan het aanleren van een

nen twee keer per week en spelen hun wedstrijden meestal op

goede techniek. Dit gaat via de methodiek van Adrie Noij.

zaterdag.

De CMV-trainingen vinden plaats op woensdag in Mildam en op

Een team van enthousiaste trainers staat klaar om de mini’s

vrijdagmiddag in Sportstad Heerenveen. De spelers van niveau

en de jeugd tijdens de trainingen het volleybalspel op een

vijf en zes trainen twee keer per week. De CMV-jeugd speelt

plezierige manier aan te leren. De oudere jeugd wordt ook

maandelijks een toernooi in Heerenveen en omgeving.

actief ingezet, opgeleid en begeleid om de CMV-jeugd te trainen. De trainers zijn ook vaak bereid om te coachen, maar dit

Afgelopen seizoen plaatste het CMV-team OPM 1 (zie foto voor-

lukt niet altijd in verband met hun eigen wedstrijden. Dan

kaant) zich voor het eerst in lange tijd voor de voorrondes van de

wordt er een beroep gedaan op ouders.

Nationale Clubkampioenschappen in Meppel. De meiden haalden net niet tot de eindronde, maar hebben heel goed gespeeld. Een

De coördinatie van het CMV is in handen van Gertrude

fantastische prestatie, ze hebben OPM Heerenveen weer op de

Piersma. De zaken rond de overige jeugdteams worden

kaart van het CMV gezet.

gecoördineerd door de technische commissie, onder leiding van René Laan.

Scholentoernooi Naast de reguliere volleybaltrainingen worden er ook regelmatig

Wij wensen alle mini’s, jeugd, trainers, coaches, begeleiders

andere

en ouders een plezierig en succesvol volleybalseizoen toe! Tot

activiteiten

georganiseerd,

bijvoorbeeld

een

Sinterklaasmiddag, ouder- en kind volleybal, beachvolleybal en een volleybalkamp. Ook gaat OPM Heerenveen in februari 2015

14

ziens in de sportzaal!


15


HEREN 1

HEREN 1 Trainer/coach Henk Schepers Spelers Erik Pijlman (8), Bart de Vries (7), Martijn Douna (5), Onno Woudstra (6), Anne Froentjes, Leo Douna (3), Martijn van der Molen (2), Hessel van Hout (1), Jurjen Eelman (9) Sponsor Werktijd Uitzendburo

NIEUW TEAM SMEDEN

Een deel van het huidige heren 1

De ploeg is aangevuld met een viertal

Is heren 1 klaar voor de derde divisie?

team heeft afgelopen seizoen een

spelers vanuit heren 2; van de midden-

Henk Schepers: “Dat denk ik wel. Er zit-

moeizaam jaar gekend in de

moot promotieklasse naar de derde divi-

ten toch weer ploegen in de derde divisie

sie is waarschijnlijk een behoorlijke stap.

waar we ons mee kunnen meten. Er zijn

Bij alle spelers is intrinsiek voldoende

drie ploegen uit de promotieklasse gepro-

kwaliteit aanwezig om op dit niveau te

moveerd en naast ons twee ploegen uit

kunnen acteren. Aan trainer Henk Sche-

de tweede divisie gedegradeerd. Het is

pers de taak om samen met deze groep

altijd weer afwachten of de teams zich

er een team van te maken.

hebben kunnen versterken of dat cruci-

landelijke tweede divisie. De slotconclusie van vorig seizoen was een terechte degradatie, omdat voor vele spelers dit niveau op dit moment te hoog is gebleken. Geen

ale spelers zijn gestopt danwel vertrok-

weggegooid jaar, omdat diverse spelers veel hebben bijgeleerd wat goed van pas komt op het niveau van dit jaar, de derde divisie.

16

Een belangrijke pijler is om stabiliteit in

ken. Na een wedstrijd of acht kun je

de servicepass te krijgen. Dit naast een

vaststellen wat OPM heren 1 waard is! Ik

behoorlijke servicedruk en duidelijke

ga niet op voorhand roepen dat we hoog

structuur en afspraken zijn de ingrediën-

gaan eindigen maar ik begin er met een

ten voor een succesvol team.

heel positief gevoel aan.”


TRAINER HENK SCHEPERS AAN HET WOORD Henk Schepers heeft verschrikkelijk veel zin in het nieuwe volleybalseizoen. Henk is al twee jaar coach van het heren 1 team van volleybalvereniging OPM Heerenveen en ook dit seizoen staat hij weer voor de groep. De blik is volop naar het komende seizoen gericht. Er zijn wat mutaties, vertrekkende spelers, in het team van OPM Heeren-

Veel nieuwe spelers Heren 1 bestaat uit veel nieuwe spelers. Enerzijds een door de vereniging gewenste verjonging, maar ook door blessures en het stoppen van spelers is ongeveer de halve selectie vervangen. De vervanging is met name gezocht in enkele spelers van heren 2 (dat uitkomt in de promotieklasse) en het toevoegen van een talentvolle jeugdspeler. Verder is spelverdeler, Anne Froentjes bereid gevonden om er nog een jaar aan vast te plakken.

veen. De doorstroming van de jeugd blijft wat achter, maar dat ziet Henk Schepers als een nieuwe uitdaging. Wat hem betreft kan het seizoen niet snel genoeg beginnen. “Ik beleef heel veel plezier aan het volleybal”.

Henk Schepers: ‘Ik heb er ontzettend veel zin in.’

Sponsor: Werktijd Uitzendburo Werktijd Uitzendburo is al ruim 13 jaar dè dienstverlener voor het oplossen van personele problemen in Noord-Nederland. Met een enthousiast en gedreven team medewerkers staat zij klaar om zowel werkgever als werkzoekende te voorzien in hun behoefte. Op het gebied van uitzenden, payrolling, bemiddeling en detachering is Werktijd actief in onder andere de bouw, productie, techniek, schoonmaak en zorg. Zoekt u gekwalificeerd personeel of kunnen wij u op een andere van dienst zijn? Bij Werktijd bent u aan het juiste adres!

17


18


OPM HEREN 1 Spelverdeler Anne Froentjes

Buitenaanvaller Hessel van Hout

Buitenaanvaller Martijn van der Molen

Lengte: 1.80 meter Alternatieve positie: naast Henk Favoriete set up: een hoge

Lengte: 1.86 meter Alternatieve positie: diagonaal Sterke punten: techniek

Lengte: Favoriete set up: Sterke punten:

Sterke punten: Op volleybal sinds: Vorige verenigingen: Doelstelling:

Op volleybal sinds: 2009 Vorige verenigingen: Taurus, Hevoc Doelstelling: zo veel mogelijk leren

blokkering uitslaan Op volleybal sinds: mijn achtste Vorige verenigingen: Hercules, Hevoc’89 Doelstelling: top 5 zou leuk zijn!

Midaanvaller Leo Douna

Buitenaanvaller Martijn Douna

Midaanvaller Onno Woudstra

Lengte: Alternatieve positie: Favoriete set up: Sterke punten: Op volleybal sinds:

Lengte: 1.95 meter Alternatieve positie: Midden Favoriete set up: Snelle set up

Lengte: 1.98 meter Alternatieve positie: diagonaal

spelverdelen en serveren 1979 AVC ‘69, PZH handhaven in de 3e divisie

1.84 meter passer loper snel springen mijn 12e

Sterk punten: Pass Op volleybal sinds: 2001

1.86 meter redelijk snel op buiten servicepass en via de

Favoriete set up: 1,5 tempobal Sterke punten: na de wedstrijd:) Op volleybal sinds: m’n 6e Vorige verenigingen: Terherne, Hevoc’89

Vorige verenigingen: PZH Doelstelling: winnen

Vorige verenigingen: PZH Doelstelling: winnen

Diagonaalspeler Bart de Vries

Buitenaanvaller Erik Pijlman

Midaanvaller Jurjen Eelman

Lengte: 2.00 meter Alternatieve positie: passer/loper Favoriete set up: C-tje, double quick madness Sterke punten: serve

Lengte: 1.93 meter Alternatieve positie: diagonaal Sterke punten: teamplayer Op volleybal sinds: 1992 Vorige verenigingen: S.I.M.

Lengte: Alternatieve positie: Favoriete set up: Sterke punten:

Op volleybal sinds: 1998 Vorige verenigingen: Meppel AZ, Donitas, Oranje Nassau, Zenit Kazan Doelstelling: kampioen

Doelstelling:

stabieler worden

Doelstelling: hoop in ieder geval in het linkerrijtje

1.94 meter diagonaal 1 (mid) 5 (buiten) aanval

Op volleybal sinds: 2005 Vorige verenigingen: PZH Doelstelling: kampioen worden

19


TEAM UITGELICHT

Joke van der Schaaf (10), Lyneke de Boer (3), Lenneke van der Glas (7), Marije de Boer (9), Sanne Bouma (2), Ilse Tolsma (6), Leo Douna en Aleid Hut (4). Op de foto ontbreken Ingrid Tiersma en Hantzen Heida

Dames 2 Fanatiek, sfeervol, ambitieus, sportief maar bovenal gezellig. Dit zijn wel de grootste kenmerken van dit volleybalteam. Marije de Boer: ‘Vorig seizoen hebben we

Voor aankomend seizoen hebben we een

Afgelopen seizoen hebben we een nieuwe

afgesloten met een keurige zevende

leuk team in het veld staan. Samen met

kledingsponsor

plaats. Maar... hier had voor ons gevoel

een nieuwe coach en trainer: Leo Douna.

Tolsma Tanks lopen we rond in prachtige

wel meer ingezeten. Er waren blessures

Voor de enthousiastelingen is er een

trainingspakken. Nu zijn we alleen nog op

en een zwangerschap, waardoor we als

extra training met dames 1 van Rienk

zoek naar een mooie sponsor voor op

team af en toe in zwaar weer verkeerden.

Visser. We kijken er heel erg naar uit om

onze sporttassen. Dus mocht u interesse

Sommige wedstrijden hadden we krap

van dit seizoen samen een groot succes

hebben, meld u bij de sponsorcommis-

aan genoeg speelsters. Andere wedstrij-

te maken.

sie. Want zeg nou zelf, wie wil dit ontzet-

den kwamen we soms niet aan spelen toe omdat we teveel speelsters mee hadden gevraagd. Daarnaast kon dames 1 kampioen worden en aangezien dat team ook kampte met vele blessures hebben wij ons als team opgeofferd. Want het is toch fantastisch als je elkaar kan helpen?

20

gevonden.

Dankzij

tend leuke en fanatieke team niet

‘DIT SEIZOEN SAMEN TOT EEN GROOT SUCCES TE MAKEN’

sponsoren?! We spelen onze thuiswedstrijden in Sportstad op vrijdagavond. Graag verwelkomen we u bij ons op de tribune. Tot dan!’


TEAM UITGELICHT

Met acht teams over zeven categorieën beschikt OPM Heerenveen over een ruime jeugdafdeling. Onderdeel van de jeugdafdeling is jongens A, waarvan het grootste gedeelte afgelopen seizoen kampioen werd in de categorie jongens B tweede klasse.

Trainer/coach van de ploeg is René Laan,

kunnen krijgen van het spelen volgens

voorzitter TC en voormalig trainer van de

het systeem, het spelen met kracht en

topklasse A jongens. Hij wordt geassis-

het spelen met techniek. Het team is in

teerd door Hessel van Hout, vorig

de hoofdklasse ingedeeld dit seizoen.

seizoen

jongens

Dat is voor deze groep reëler. Echter, is

topklasse A, nu spelend in heren 1. De

de groep nog erg jong en kunnen ze ook

wisselwerking verloopt goed, getuige de

na dit seizoen nog allemaal in de A’s

reeks oefeningen die Hessel uitvoert met

blijven. Ze hebben nog de tijd te groeien!’

nog

speler

van

de jongens A terwijl René de redactie van de presentatiegids te woord staat.

Aan het enthousiasme ligt het in ieder geval

Réne:

‘Een

aantal

jongens

niet.

Het

enthousiasme

van

deed

trainers René en Hessel werkt in op de

afgelopen seizoen al ervaring op in de

groep, die de nieuwe uitdaging met

topklasse A. Ze hebben iets meer mee

plezier tegemoet gaat!

‘De jongens hebben de tijd om te groeien’

Jongens A

Trainer Hessel van Hout (123), Erwin Sikkes (35), Rik Teunissen (37), Stefan de Jong (38), Wouter (33), trainer/coach Rene Laan. Justin Laan (3), Thomas de Roos (40), Niels (36), Joep den Ouden (41)

21


VOLLEYBAL VOOR IEDEREEN

VOLLEYBAL VOOR IEDEREEN CMV volleybal Mini’s leren volleyballen door middel van circulatievolleybal. Deze vorm van volleybal kent zes verschillende spelniveaus zodat jonge spelers stapje voor stapje het spel onder de knie kunnen krijgen. De jongste volleyballertjes trainen in kleine groepjes in Heerenveen en Mildam. Zes keer per jaar wordt er een toernooi gespeeld.

TEAMSPORT VOOR IEDEREEN Onze vereniging richt zich op de prestatiegerichte en de recreatieve volleyballer. Junioren en senioren kunnen kiezen tussen het spelen van competitiewedstrijden of alleen trainen. OPM Heerenveen streeft een mix na van sportieve prestaties en de gezelligheid. Volleybal is een teamsport die door iedereen beoefend kan worden.

Het is leuk om volleybal te leren Het is leuk om volleybal te (leren) spelen. Plezier en leren volleyballen gaan gelijk op. Jeugd heeft de toekomst en vormt de fundering van onze vereniging. De (jeugd)opleiding is daarom een essentieel onderdeel van OPM Heerenveen. OPM Heerenveen wil via een gestructureerde opleiding en begeleiding komen tot een kwalitatief hoogwaardige volleybalvereniging. De A-, B- en C-jeugd speelt op nationaal-, rayon- en regioniveau haar wedstrijden. Er zijn jongens-, meisjes en mixteams.

22


BIJ OPM HEERENVEEN Recreanten Wil/kan je het volleybal niet missen maar heb je geen zin in competitieverplichtingen? Ook dan ben je op volleybalgebied aan het juiste adres bij OPM. We bieden aan de sportieve recreant die niet in competitieverband wil volleyballen de mogelijkheid om ĂŠĂŠn keer per week te trainen. Gedurende de training wordt aandacht besteed aan conditie, technieken en spelmomenten. Plezier staat voorop!

Beachvolleybal Op een prachtige locatie in De Knipe zijn door en voor OPM Heerenveen drie mooie, grote beachvelden aangelegd. Het beachseizoen gaat ieder jaar van start vanaf 1 mei en eindigt (mede afhankelijk van het weer) half september. Bij OPM is iedereen welkom die het leuk vindt om beachvolleybal te spelen. Speel het hele beachvolleybalseizoen met zand tussen je tenen. Kom jij ook sportief genieten?

Heren- en dames volleybal Komend seizoen komt OPM Heerenveen met acht dames- en zes herenteams uit op competitieniveau. De teams komen uit van de zesde klasse tot aan de derde divise. De thuiswedstrijden van OPM Heerenveen worden gespeeld in de sporthal van Sportstad Heerenveen.

VOLLEYBAL IN DE BREEDSTE ZIN OPM Heerenveen biedt volleybal in de breedste zin van het woord aan voor iedereen in Heerenveen en omstreken. De vereniging is een mix van jeugd en senioren die wedstrijden spelen in uiteenlopende klassen. Van nationaal tot rayon. Daarnaast kun je bij OPM Heerenveen ook alleen trainen. Of je nu begint met volleyballen of een nieuwe uitdaging zoekt; OPM Heerenveen verwelkomt graag nieuwe spelers! Kom vrijblijvend eens meetrainen !

23


SPONSOREN KH05004-01 Adv Gemeentegids

20-04-2005

12:15

Pagina 1

De Koningstho’tf.... Daar gebeur Prinsenweg 1 8443 DN Heerenveen / Oranjewoud Tel.: 0513 - 636136 Fax: 0513-633966 E-mail: info@dekoningshof.nl Internet: www.dekoningshof.nl

● Sfeervolle accommodatie met zalen ● Ruim eigen parkeerterrein ● Gezellig tuinterras ● Lunch en plateservice ● Seizoengerichte à la carte kaart ● Tour du monde specialiteiten

shirt 15 x7 cm

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

autobedrijf mouw

tenhoeve 5x5

www.autotenhoeve.nl

Heerenveen

broek 12x5 Part(s) of your success!

Fijnmechanische Techniek Drachten B.V. www.ftd-bv.nl

Fabricage van: -Proto onderdelen -Enkelstuks en kleine series onderdelen

24


CLAFIS Ingenieus adviseert en ondersteunt opdrachtgevers op technisch gebied en bij beleidsmatige keuzes. Onze specialiseerde technici en adviseurs bieden hiervoor gedegen kennis en ingenieuze inzichten. Samen werken wij aan slimme oplossingen. CLAFIS Ingenieus is daarin de sleutel tot succes. CLAFIS gaat voor continuïteit in technisch vernuft en doordachte beleidsmatige afwegingen. Uiteindelijke oplossingen plaatst CLAFIS in een groter maatschappelijk kader.

Wettertoer 18-19 | 8442 PC Heerenveen | T (0513) 62 75 93

CLAFIS Ingenieus, jouw sleutel tot sportief succes!

www.

.com

CLAFIS Heerenveen | Burgemeester Falkenaweg 54 | 8442 LE Heerenveen

Boonstra De Echte Bakker

 Reparatie, renovatie van alle merken keukens  Verkoop en plaatsen van inbouwapparatuur  nieuwe keukens met keuze uit ruim 5000 kleuren en meer dan 50 modellen

Boonstra

De Echte Bakker

Buorren 14, Akkrum, tel. (0566) 65 21 96 Meyerweg 77, De Knipe, tel. (0513) 688 290 Van Kleffenslaan 6, Heerenveen, tel. (0513) 650 275

 nieuwe badkamers en badkamer renovatie  verkoop cadac bbq en buitenkeukens

FABER SPORT het adres voor:

wij geven u gratis advies bij u thuis .bel of mail ons voor een afspraak of voor een afspraak in de showroom.

tel: 06-15837820 www.tdbkeukenrenovatie.nl

Schaatsen | Skeeleren Running | Wandelen Indoor | Hockey Sportprijzen Voetbal Tennis

Dracht 144 Tel.nr. (0513) 62 00 02 www.fabersport.nl

25


Sponsormogelijkheden

Naam verbinden aan OPM Heerenveen Via sportsponsoring kunnen ondernemers hun naamsbekendheid verhogen onder volleyballiefhebbbers, supporters en publiek in Sportstad Heerenveen. OPM Heerenveen biedt ondernemers de mogelijkheid om hun naam te verbinden aan de sportieve associaties van volleybal in Heerenveen. OPM Heerenveen heeft diverse kledingpakketten. Daarnaast kunnen ondernemers een wedstrijdbal sponsoren, adverteren op de website of een reclamedoek in Sportstad Heerenveen laten plaatsen.

VERSCHILLENDE MANIEREN OM VERENIGING TE STEUNEN mogelijkheden om uiting te geven aan hun sociale

Wilt u OPM Heerenveen ook sponsoren?

en maatschappelijke betrokkenheid. Ondernemers

Wilt u OPM Heerenveen sponsoren en bent u benieuwd naar de

kunnen op verschillende manieren de vereniging

sponsormogelijheden? U kunt contact opnemen met de spon-

ondersteunen en daarmee ook hun naamsbekendheid

sorcommissie voor meer informatie. Het e-mailadres van de

OPM Heerenveen biedt ondernemers tal van

vergroten in Heerenveen, Friesland en daarbuiten.

26

sponsorcommissie is: sponsorcommissie@opmheerenveen.nl


VRIJWILLIGERS

Geen wedstrijd

zonder scheidsrechter

Geen volleybal zonder scheidrechters.

de noemer arbitrage geschaard kunnen

Als iedereen een paar wedstrijden fluit,

worden, en waar ieder seizoen veel

len krijg je de licentie om 3e klasse

dan is het een kwestie van één keer een

veranderingen in plaatsvinden. Binnen

en lager te fluiten.

planning maken en klaar voor de rest van

OPM

het seizoen. Of wacht, de heren en

georganiseerd door Jetze de Jong, onze

dames spelen derde divisie en daar moet

scheidrechtercoördinator.

gevlagd worden. Hebben we nog vlaggen,

planning en het periodieke contact met

wat was ook alweer het teken voor

alle scheidrechters is hij tevens het aan-

strijden op tweede en eerste klasse

touché? Zit daar nu een teller met een

spreekpunt vanuit de bond aangaande

van

tablet in plaats van een scoreformulier

scheidsrechtersopleidingen, beoordelin-

B.Scheidrechter-3 (VS3) leidt wed-

achter de tafel? Is de bovenhandse ser-

gen, wijzigingen

strijden tot en met regiodivisie.

vicepass nu wel of niet toegestaan dit

verspreiding van de nieuwsbrieven.

Heerenveen

in

wordt

alles

Naast

Scheidsrechter- 2 Jeugd is tussen de

de

reglementen

Instaptoets: na het succesvol beha-

14

en

18

jaar

en

leidt

jeugdwedstrijden. •

en •

seizoen? Waarom is er geen tweede

Scheidsrechter-2 (VS2) leidt wedregio

en

Topjeugd

A

en

Scheidsrechter-4 (VS4) leidt wedstrijden in de eerste en tweede

scheidsrechter meer bij de eerste klas

Zo start er dit seizoen een VS3 opleiding

wedstrijden, en hoe zat het ook alweer

in Sportstad Heerenveen, georganiseerd

met die scheidsrechtercodes?

door

Zo maar een greep van zaken die onder

Heerenveen. Hoe zat het ook alweer:

de

Nevobo-Noord

en

OPM

divisie. •

Scheidsrechter-4 TOP leidt wedstrijden op Ere- en topdivisie.

Eén van de VS-3 scheidrechters van OPM Heerenveen

Wietske: “Sinds kort mag ik op uitnodiging deel uit maken van

én lid van de Stuurgroep Arbitrage Noord Nederland is

de Stuurgroep Arbitrage Noord Nederland. Ik hoop hiervoor een

Wietske Veenstra-van Eck. Van jongs af aan is Wietske

nuttige bijdrage te kunnen leveren en ben ook nieuwsgierig

actief geweest als volleybalster, en vanaf 2003 als scheidrechter. In 2013 heeft ze de opleiding tot VS-3 scheidrechter succesvol afgerond en inmiddels is het eerste seizoen ‘hoger fluiten’ achter de rug.

naar de mening en ervaring van de andere leden. Samen werken we toe naar een goed bruikbaar handboek voor scheidsrechtercoördinatoren bij verenigingen in Noord Nederland. Verder maak ik me graag sterk voor de aanmoediging van jonge scheidsrechters en vanuit mezelf uiteraard voor de vrouwelijke scheidsrechters, die nog altijd in de minderheid zijn vergeleken met de mannelijke scheidsrechters.”

27


Colofon Deze presentatiegids is een uitgave van volleybalvereniging OPM Heerenveen. Contactgegevens E secretariaat@opmheerenveen.nl www.opmheerenveen.nl

Redactie Marije de Boer, Jan Jaap van der Molen, Harry Remmelts, Maaike Rodenhuis, Ilse Tolsma Vormgeving Maaike Rodenhuis Fotografie Patrick Nijdam, Willemien Kolhoff, Marleen de Jong, Baukje van der Meer, Maaike Rodenhuis, Jan Ypma

Zonder toestemming van de vereniging mogen geen artikelen of foto’s worden overgenomen voor andere publicaties.

Profile for Harry

Presentatiegids Opm Heerenveen 2014 2015  

Presentatiegids Opm Heerenveen 2014 2015  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded