Page 1

N E D E R L A N D S E

E D I T I E

The Top of Holland Exclusief met 15 interviews uit het Noorden van Nederland

T h e To p o f H o l l a n d

www.roordastate.net

... 23


T h e To p o f H o l l a n d

De Museumspoorlijn S·T·A·R rijdt sinds 1994 met een historische stoomtrein tussen Veendam en Musselkanaal. Deze verbinding werd tot in de tachtiger jaren door de NS gebruikt. Het spoor loopt nagenoeg geheel langs de grens tussen Groningen en Drenthe, de Semslinie, en doorkruist daarmee de streek die bekend staat als de Veenkoloniën van Oost-Groningen. Met een lengte van 26 km is het de langste museumlijn van Nederland. Een unieke lijn met veel kunstwerken over de vele wijken en kanalen.

of

Foto cover

The T

nd lla o H

op

T h e To p o f H o l l a n d

Foto cover: Staand van links naar rechts: Lars Blaauw, Hiddo Zwarts, Tom Thier Zittend van links naar rechts: Feiko Bouwman, Jan Kalk jr, Eric Rus, Kasper Bosma

......

Fotograaf voorpagina foto S·T·A·R: Wiebrand Stuive

Het nieuwe onderkomen van The Top of Holland in Slochteren per 1 januari 2011


B E D A N K T…

T h e To p o f H o l l a n d

....................................................................................................................................

Wout Roorda

Alette Winkel

Na 25 jaar noord Nederland promotie heb ik The Top of

Vanuit ons opgebouwde netwerk had ik een zeer

Holland overgedragen aan twee nieuwe, enthousiaste

sympathieke ontmoeting met ondernemer Nico Vos,

eigenaren Nico Vos en Gerko van IJsselmuiden.

hij zag direct grote mogelijkheden voor de verdere kansen en ontwikkelingen rond The Top of Holland.

Langs deze weg wil ik graag de vele ondernemers en

Hij is dan ook de nieuwe eigenaar en algemeen directeur

bestuurders hartelijk bedanken voor het vertrouwen in

geworden van The Top of Holland samen met Gerko van

mij en het mede ondersteunen van de initiatieven die ik in

IJsselmuiden in de functie van commercieel directeur.

Noord Nederland heb ontplooid.

Inmiddels is er door beide heren van alles opgestart en

Hiervan zijn The Top of Holland en de verkiezing

ontwikkeld.

Ondernemer van het Jaar het bekendst.

In het volste vertrouwen hebben wij onze The Top of

De vele ondernemers en bestuurders hebben door hun

Holland overgedragen en wensen Nico en Gerko heel veel

positieve inzet en enthousiasme The Top of Holland

succes en plezier met het nog verder uitbouwen van het

gemaakt tot wat het nu is. Ik ben daar heel dankbaar voor.

succes rond The Top of Holland. Inmiddels heeft Nico Vos The Top of Holland onder de aandacht gebracht van zijn Duitse relaties. In Duitsland is de formule en aanpak

waar ik vele mooie avonturen mee heb beleefd. Hij heeft

enthousiast ontvangen, wat heeft geresulteerd in een

ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het succes van de

onlangs geopende vestiging in Hamburg “The Top of

uitgeverij en de noordelijke en internationale promotie van

Germany”.

Noord Nederland. Aan hem bewaar ik zeer goede

Zelf blijf ik als adviseur betrokken en behoud ik mijn eigen

herinneringen. Lieuwe overleed in 2006.

klantenkring.

Door alle activiteiten is er in 25 jaar een groot netwerk

Tot slot wil ik mijn lieve partner Alette bedanken, mijn steun

opgebouwd en een interessante historie gecreëerd.

en toeverlaat, voor haar inbreng, intuïtie en goed advies

Hierdoor was er in de loop van de afgelopen jaren altijd

rond The Top of Holland en haar werk op het secretariaat

voldoende belangstelling voor The Top of Holland, een

van The Top of Holland.

gebrek aan eventuele samenwerkingen was er dan ook

Alette was onder andere directie secretaresse bij meerdere

nooit. Maar, uiteindelijk valt en staat alles met samenwerken,

grote bedrijven en was secretaresse van de Burgemeester en

met mensen die doen wat ze zeggen en niet alleen willen

Wethouders van Stadskanaal.

“meeliften” op het succes. Nogmaals dank Wout Roorda

www.topofholland.nl | www.roordastate.net (25 jaar)

T h e To p o f H o l l a n d

Ook wil ik mijn hoofdredacteur Lieuwe Hoekstra benoemen,

........ 1


T h e To p o f H o l l a n d

NIEUWE EIGENAREN THE TOP OF HOLLAND

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

E nthou s ia s te nie uwe eigenaren gelo v en in c on c ept T he T op of H olland

of

D

The T

De afgelopen weken zijn er grote stappen gezet. Naast de alom bekende Noordelijke edities gaan de andere regio’s

nd lla o H

op

in Nederland begin 2011 ook van start. De internationale tak is ook voortvarend bezig. Vanuit een nieuw geopend kantoor in Duitsland wordt binnenkort de eerste Duitse

vlnr: Koningin Beatrix, Harm Post, Nico Vos.

Concept The Top of Holland wordt landelijk en internationaal neergezet Uitgever Wout Roorda was al enige tijd op zoek naar partners om The Top of Holland uit te breiden en naar een hoger plan te tillen.

T h e To p o f H o l l a n d

toonaangevende speler te worden op het gebied van

Tevens was hij initiator van de verkiezing “Ondernemer

bedrijfspromotie / profilering en netwerken.

van het jaar” in de provincie Drenthe en Groningen en

The Top of Holland wordt een multimediaal platform

bedenker van de “Abel Tasman Penning”. Ook restaureer-

voor het bedrijfsleven en overheid, zowel nationaal als

de en bewaarde hij voor het nageslacht het

internationaal ter promotie van het bedrijfsleven en de

voormalige Raadhuis in Uithuizermeeden. Nu Roorda

betreffende regio. Primair middels magazines, boeken,

State.

internet en netwerkbijeenkomsten met multimediale

Roorda blijft als adviseur betrokken bij The Top of

ondersteuning. Prachtige promotieboeken met interviews

Holland en behoudt zijn eigen klantenkring.

van directies van onderscheidende bedrijven, een interactieve website (zie www.topofholland.nl) en de

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het

executive business club. Verder worden er nog meerdere

secretariaat van The Top of Holland, Alette Winkel,

diensten aangeboden, waaronder promotievideo’s en

telefoonnummer: 0598 - 399337

gerichte handelsreizen.

of via alette@topofholland.nl

de unieke formule van The Top of Holland ook in het buitenland goed aanslaat.

Met de overname door Nico Vos en Gerko van

Commercieel directeur Gerko van IJsselmuiden doet de Nederland coördinatie en uitbreiding en wordt het nieuwe

IJsselmuiden is er een juiste keuze gemaakt.

gezicht van The Top of Holland.

Voortvarend wordt de organisatie omgebouwd tot een landelijke en internationaal opererend Onze commercieel directeur Gerko van IJsselmuiden  is naar het  Gala van VNO-NCW Noord en het Havendiner van Groningen Seaports geweest. Deze bijeenkomsten worden jaarlijks druk bezocht door de top van het bedrijfsleven en onze overheid.

T h e To p o f H o l l a n d

2

met het provinciaal promotiemagazine GOK en DOK.

coördinator en heeft inmiddels zelf mogen ervaren dat

overname kandidaat.

bedrijf.

Roorda startte in de provincies Groningen en Drenthe

de nieuwe directie is om nationaal en internationaal een

Algemeen directeur Nico Vos is de buitenland

Hij zocht zorgvuldig naar een geschikte

......

editie “The Top of Germany” uitgegeven. Het doel van

........ 3


T h e To p o f H o l l a n d

NIEUWE EIGENAREN THE TOP OF HOLLAND

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

E nthou s ia s te nie uwe eigenaren gelo v en in c on c ept T he T op of H olland

of

D

The T

De afgelopen weken zijn er grote stappen gezet. Naast de alom bekende Noordelijke edities gaan de andere regio’s

nd lla o H

op

in Nederland begin 2011 ook van start. De internationale tak is ook voortvarend bezig. Vanuit een nieuw geopend kantoor in Duitsland wordt binnenkort de eerste Duitse

vlnr: Koningin Beatrix, Harm Post, Nico Vos.

Concept The Top of Holland wordt landelijk en internationaal neergezet Uitgever Wout Roorda was al enige tijd op zoek naar partners om The Top of Holland uit te breiden en naar een hoger plan te tillen.

T h e To p o f H o l l a n d

toonaangevende speler te worden op het gebied van

Tevens was hij initiator van de verkiezing “Ondernemer

bedrijfspromotie / profilering en netwerken.

van het jaar” in de provincie Drenthe en Groningen en

The Top of Holland wordt een multimediaal platform

bedenker van de “Abel Tasman Penning”. Ook restaureer-

voor het bedrijfsleven en overheid, zowel nationaal als

de en bewaarde hij voor het nageslacht het

internationaal ter promotie van het bedrijfsleven en de

voormalige Raadhuis in Uithuizermeeden. Nu Roorda

betreffende regio. Primair middels magazines, boeken,

State.

internet en netwerkbijeenkomsten met multimediale

Roorda blijft als adviseur betrokken bij The Top of

ondersteuning. Prachtige promotieboeken met interviews

Holland en behoudt zijn eigen klantenkring.

van directies van onderscheidende bedrijven, een interactieve website (zie www.topofholland.nl) en de

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het

executive business club. Verder worden er nog meerdere

secretariaat van The Top of Holland, Alette Winkel,

diensten aangeboden, waaronder promotievideo’s en

telefoonnummer: 0598 - 399337

gerichte handelsreizen.

of via alette@topofholland.nl

de unieke formule van The Top of Holland ook in het buitenland goed aanslaat.

Met de overname door Nico Vos en Gerko van

Commercieel directeur Gerko van IJsselmuiden doet de Nederland coördinatie en uitbreiding en wordt het nieuwe

IJsselmuiden is er een juiste keuze gemaakt.

gezicht van The Top of Holland.

Voortvarend wordt de organisatie omgebouwd tot een landelijke en internationaal opererend Onze commercieel directeur Gerko van IJsselmuiden  is naar het  Gala van VNO-NCW Noord en het Havendiner van Groningen Seaports geweest. Deze bijeenkomsten worden jaarlijks druk bezocht door de top van het bedrijfsleven en onze overheid.

T h e To p o f H o l l a n d

2

met het provinciaal promotiemagazine GOK en DOK.

coördinator en heeft inmiddels zelf mogen ervaren dat

overname kandidaat.

bedrijf.

Roorda startte in de provincies Groningen en Drenthe

de nieuwe directie is om nationaal en internationaal een

Algemeen directeur Nico Vos is de buitenland

Hij zocht zorgvuldig naar een geschikte

......

editie “The Top of Germany” uitgegeven. Het doel van

........ 3


T h e To p o f H o l l a n d

VOORWOORD

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

B edri j f s netwerk T op of H olland Over netwerken gesproken… Noordelijk Bedrijfsnetwerk en Businessclub Top of Holland

“Missies ontstaan uit visies” is voor mij een belangrijk motto en

U kunt lid worden van dit noordelijk bedrijfsnetwerk, waarbij uw bedrijf uitvoerig wordt gepresenteerd op de website en

ideeën kunnen leiden tot realisatie van projecten. Ik ben Hans Krol, oprichter en directeur van het noordelijk Bedrijfsnetwerk Top of Holland.

Het noordelijk Bedrijfsnetwerk Top of Holland B.V., organiseert

u automatisch lid wordt van de Business Club Top of Holland

onder leiding van Hans Krol 6 tot 8 keer per jaar besloten

om de bijeenkomsten te bezoeken.

netwerkbijeenkomsten voor ondernemers, managers,

www.bedrijfsnetwerk-topofholland.nl.

bestuurders en aandeelhouders van bedrijven.

Wanneer je jezelf geroepen voelt om een professioneel bedrijfs-

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bedrijfsnet-

netwerk op te zetten, moet je zelf wel een pur - sang netwerker zijn, anders kom je naar mijn mening niet authentiek over.

Tijdens deze bijeenkomsten, welke worden gehouden onder de

werk Top of Holland B.V. te Delfzijl, directeur Hans Krol,

Netwerken draait vooral om persoonlijk contact. Opdrachten

naam Business Club Top of Holland worden ook de nieuwe edities

tel.: 0596 – 614646.

en samenwerkingen komen dan ook vaak tot stand omdat men

(Nederlandse en Export) van The Top of Holland gepresenteerd.

U kunt ook mailen naar: info@bedrijfsnetwerk-topofholland.nl

het de ander gewoonweg gunt. Mijn eigen ondernemerscarrière van meer dan 40 jaar in verschillende hoedanigheden heeft mij geleerd dat een groot netwerk je altijd veel voordelen biedt. Netwerken is een zakelijke aangelegenheid met zakelijke contacten met mensen uit verschillende disciplines waaruit men onderling voordelen kan halen. Netwerken is beslist geen korte termijnactiviteit maar een doorlopend proces. Het Bedrijfsnetwerk Top of Holland is voornemens, Het Bedrijfsnetwerk Top of Holland werd in juni 2010 door

naast haar websitepromotie, voor haar aangesloten

Hans Krol opgezet als verbindend element met de welbekende

deelnemers een 6-8-tal besloten ondernemers-

organisatie The Top of Holland van de alom bekende uitgever

bijeenkomsten per jaar te gaan organiseren, onder

Wout Roorda. Het doel is om ondernemers en bestuurders

de naam Business Club Top of Holland. Hier kunnen

van bedrijven met elkaar in contact te brengen met de blik op

ondernemers en managers van bedrijven elkaar

bedrijfsmatige ontwikkelingen in de drie noordelijke provincies

ontmoeten om kennis te maken en kennis te delen.

Groningen, Friesland en Drenthe.

Natuurlijk met als belangrijkste doel “zaken doen”. Tijdens deze bijeenkomsten worden ook de nieuwe

Verder denk ik dat het belangrijk is dat er naast eigen bedrijven-

Nederlandse en Export edities van The Top of Holland

promotie en reclame, o.a. met een interview of reportage in één

gepresenteerd. Kortom “the place to be to make the

van de magazines van The Top of Holland, of advertenties etc.,

match”.

Imca Marina samen met Alette Winkel van The Top of Holland kijken met plezier en interesse in de nieuwe editie.

Ondernemers kijken geïntresserd in de nieuwste editie van The Top of Holland

deze bedrijven zich ook zoveel mogelijk gezamenlijk webbased gaan presenteren, zeker in Noord Nederland. Er is een bewuste

Tot slot wens ik alle bestaande en nieuwe relaties van

keuze gemaakt voor het opzetten van een bedrijvenwebsite.

The Top of Holland heel veel succes en hoop allen

Dit omdat ondernemers op het internet vaak zoeken naar

binnenkort te mogen begroeten op de bedrijvensite

gerelateerde branches of deskundige zakenpartners. Deze

en op de Business Club meetings.

T h e To p o f H o l l a n d ...... 4

van meerdere projecten in het Noorden en van gerelateerde

SAMEN DE SCHOUDERS ERONDER

bedrijven met een grensverleggend karakter. Het belangrijkste

OM HET NOORDEN STERK TE MAKEN.

T h e To p o f H o l l a n d

netwerksite geeft behalve diverse informatie, ook een beeld

doel is om het Noorden van Nederland samen met het bedrijfsleven op de kaart te gaan zetten om de rest van Nederland op

Vriendelijk groetend,

de hoogte te brengen van onze kwaliteiten op het gebied van wonen, werken, leven en vooral niet te vergeten bedrijfsmatige

Hans Krol

ontwikkelingen. Niet voor niets is het Noorden door het Centraal

Directeur van Bedrijfsnetwerk Top of Holland

Plan Bureau in 2009 gekwalificeerd tot het meest potentieel economische gebied van Nederland en daar moeten wij ons voordeel mee doen.

Secretariaat The Top of Holland nederlandse editie en export editie Telefoon: 0598 - 399337

........ 5


T h e To p o f H o l l a n d

VOORWOORD

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

B edri j f s netwerk T op of H olland Over netwerken gesproken… Noordelijk Bedrijfsnetwerk en Businessclub Top of Holland

“Missies ontstaan uit visies” is voor mij een belangrijk motto en

U kunt lid worden van dit noordelijk bedrijfsnetwerk, waarbij uw bedrijf uitvoerig wordt gepresenteerd op de website en

ideeën kunnen leiden tot realisatie van projecten. Ik ben Hans Krol, oprichter en directeur van het noordelijk Bedrijfsnetwerk Top of Holland.

Het noordelijk Bedrijfsnetwerk Top of Holland B.V., organiseert

u automatisch lid wordt van de Business Club Top of Holland

onder leiding van Hans Krol 6 tot 8 keer per jaar besloten

om de bijeenkomsten te bezoeken.

netwerkbijeenkomsten voor ondernemers, managers,

www.bedrijfsnetwerk-topofholland.nl.

bestuurders en aandeelhouders van bedrijven.

Wanneer je jezelf geroepen voelt om een professioneel bedrijfs-

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bedrijfsnet-

netwerk op te zetten, moet je zelf wel een pur - sang netwerker zijn, anders kom je naar mijn mening niet authentiek over.

Tijdens deze bijeenkomsten, welke worden gehouden onder de

werk Top of Holland B.V. te Delfzijl, directeur Hans Krol,

Netwerken draait vooral om persoonlijk contact. Opdrachten

naam Business Club Top of Holland worden ook de nieuwe edities

tel.: 0596 – 614646.

en samenwerkingen komen dan ook vaak tot stand omdat men

(Nederlandse en Export) van The Top of Holland gepresenteerd.

U kunt ook mailen naar: info@bedrijfsnetwerk-topofholland.nl

het de ander gewoonweg gunt. Mijn eigen ondernemerscarrière van meer dan 40 jaar in verschillende hoedanigheden heeft mij geleerd dat een groot netwerk je altijd veel voordelen biedt. Netwerken is een zakelijke aangelegenheid met zakelijke contacten met mensen uit verschillende disciplines waaruit men onderling voordelen kan halen. Netwerken is beslist geen korte termijnactiviteit maar een doorlopend proces. Het Bedrijfsnetwerk Top of Holland is voornemens, Het Bedrijfsnetwerk Top of Holland werd in juni 2010 door

naast haar websitepromotie, voor haar aangesloten

Hans Krol opgezet als verbindend element met de welbekende

deelnemers een 6-8-tal besloten ondernemers-

organisatie The Top of Holland van de alom bekende uitgever

bijeenkomsten per jaar te gaan organiseren, onder

Wout Roorda. Het doel is om ondernemers en bestuurders

de naam Business Club Top of Holland. Hier kunnen

van bedrijven met elkaar in contact te brengen met de blik op

ondernemers en managers van bedrijven elkaar

bedrijfsmatige ontwikkelingen in de drie noordelijke provincies

ontmoeten om kennis te maken en kennis te delen.

Groningen, Friesland en Drenthe.

Natuurlijk met als belangrijkste doel “zaken doen”. Tijdens deze bijeenkomsten worden ook de nieuwe

Verder denk ik dat het belangrijk is dat er naast eigen bedrijven-

Nederlandse en Export edities van The Top of Holland

promotie en reclame, o.a. met een interview of reportage in één

gepresenteerd. Kortom “the place to be to make the

van de magazines van The Top of Holland, of advertenties etc.,

match”.

Imca Marina samen met Alette Winkel van The Top of Holland kijken met plezier en interesse in de nieuwe editie.

Ondernemers kijken geïntresserd in de nieuwste editie van The Top of Holland

deze bedrijven zich ook zoveel mogelijk gezamenlijk webbased gaan presenteren, zeker in Noord Nederland. Er is een bewuste

Tot slot wens ik alle bestaande en nieuwe relaties van

keuze gemaakt voor het opzetten van een bedrijvenwebsite.

The Top of Holland heel veel succes en hoop allen

Dit omdat ondernemers op het internet vaak zoeken naar

binnenkort te mogen begroeten op de bedrijvensite

gerelateerde branches of deskundige zakenpartners. Deze

en op de Business Club meetings.

T h e To p o f H o l l a n d ...... 4

van meerdere projecten in het Noorden en van gerelateerde

SAMEN DE SCHOUDERS ERONDER

bedrijven met een grensverleggend karakter. Het belangrijkste

OM HET NOORDEN STERK TE MAKEN.

T h e To p o f H o l l a n d

netwerksite geeft behalve diverse informatie, ook een beeld

doel is om het Noorden van Nederland samen met het bedrijfsleven op de kaart te gaan zetten om de rest van Nederland op

Vriendelijk groetend,

de hoogte te brengen van onze kwaliteiten op het gebied van wonen, werken, leven en vooral niet te vergeten bedrijfsmatige

Hans Krol

ontwikkelingen. Niet voor niets is het Noorden door het Centraal

Directeur van Bedrijfsnetwerk Top of Holland

Plan Bureau in 2009 gekwalificeerd tot het meest potentieel economische gebied van Nederland en daar moeten wij ons voordeel mee doen.

Secretariaat The Top of Holland nederlandse editie en export editie Telefoon: 0598 - 399337

........ 5


T h e To p o f H o l l a n d

ROY MARTINA

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

R oy M artina in

R

hart j e s tad G roningen

Staand: Roy Martina en directeuren José van der Most en Joop Niezen. Zittend: secretaresse Else van den Engel

Roy Martina in het kort

De redactie van The Top of Holland had een leuk en inspirerend gesprek met de bekende Roy Martina aan de Oude Boteringestraat te Groningen, de vestiging van

...... 6

50 boeken geschreven, waarvan er diverse zijn vertaald in

voor bedrijfstrainingen of groepsreizen voor managers etc.

Als kind leed Roy aan astmatische bronchitis en moest

het Duits, Engels en Spaans. In totaal zijn er meer dan

Wellicht is Roy Martina ook iemand om uw bedrijf te

veelvuldig naar de dokter.

1 miljoen boeken verkocht.

VITALISEREN. Happy, gezonde mensen zijn het meest

Vanwege bijwerkingen van de voorgeschreven

Hij maakt ook ontspannings– en meditatiecd’s.

productief. Als uw werknemer lekker in zijn of haar vel

medicijnen en een allergische aanleg, kreeg hij te maken

Roy Martina is regelmatig te zien geweest op de

zit, dan heeft dat een enorm positief effect op het gedrag

met hyperactiviteit en ADHD. Roy beoefende als kind

Nederlandse TV.

thuis, maar ook voor uw bedrijf!

diverse vechtsporten en werd later zelfs Nederlands

Wilt u meer weten over deze positieve, bijzondere

kampioen middengewicht karate.

Roy Martina is een van de meest vooraanstaande experts

TOPCOACH?

Roy had de behoefte om iets te bereiken in het leven

op het gebied van preventieve en holistische geneeskunde.

Neem dan contact op met José van der Most, via:

en wist dat dat voor hem belangrijk was om zich te

Hij schreef inmiddels tientallen boeken over vitaliteit,

jose@roymartina.com of telefonisch:

onderscheiden. Hij wilde daarom piloot of chirurg

emotionele stress en welzijn. Voorbeelden van

0031 (0)630040219

worden. Hij koos uiteindelijk voor de geneeskunde.

bestsellers zijn: Emotioneel Evenwicht, Diepzielduiken,

Martina studeerde vanaf 1970 geneeskunde aan de

Je bent een Kampioen, Detox, Wie ben je echt, Wie ben je

universiteit te Utrecht.

nu en Vitaliteit. Meer informatie hierover vindt u op de

Hij studeerde af als basisarts, waarna hij zich als

website van Roy Martina Experience:

alternatief arts vestigde in de kliniek voor homeopathie

www.roymartina.com.

en acupunctuur van C. Hamburger aan de St. Annastraat te Nijmegen.

Vitaliteit is belangrijk voor uw bedrijf

Oude Boteringestraat 62a,

Martina is holistisch arts, auteur, onderzoeker, filantroop,

Voor lezingen of (mini)workshops, peptalks, motivatie- en

9712 GM Groningen

topcoach en oprichter van onder andere de Roy Martina

inspiratiemomenten is Roy in te huren. Hij is een begaafd

info@roymartina.com

Academy en de stichting Relief. In binnen– en buitenland

spreker met veel gevoel voor humor, uitermate geschikt

www.roymartina.com

geeft Roy diverse trainingen en workshops op het gebied van zelfontwikkeling. Daarnaast heeft hij al meer dan

T h e To p o f H o l l a n d

T h e To p o f H o l l a n d

Roy Martina Experience B.V. in Nederland.

Roy zag het levenslicht op 29 september 1953 te Curaçao.

........ 7


T h e To p o f H o l l a n d

ROY MARTINA

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

R oy M artina in

R

hart j e s tad G roningen

Staand: Roy Martina en directeuren José van der Most en Joop Niezen. Zittend: secretaresse Else van den Engel

Roy Martina in het kort

De redactie van The Top of Holland had een leuk en inspirerend gesprek met de bekende Roy Martina aan de Oude Boteringestraat te Groningen, de vestiging van

...... 6

50 boeken geschreven, waarvan er diverse zijn vertaald in

voor bedrijfstrainingen of groepsreizen voor managers etc.

Als kind leed Roy aan astmatische bronchitis en moest

het Duits, Engels en Spaans. In totaal zijn er meer dan

Wellicht is Roy Martina ook iemand om uw bedrijf te

veelvuldig naar de dokter.

1 miljoen boeken verkocht.

VITALISEREN. Happy, gezonde mensen zijn het meest

Vanwege bijwerkingen van de voorgeschreven

Hij maakt ook ontspannings– en meditatiecd’s.

productief. Als uw werknemer lekker in zijn of haar vel

medicijnen en een allergische aanleg, kreeg hij te maken

Roy Martina is regelmatig te zien geweest op de

zit, dan heeft dat een enorm positief effect op het gedrag

met hyperactiviteit en ADHD. Roy beoefende als kind

Nederlandse TV.

thuis, maar ook voor uw bedrijf!

diverse vechtsporten en werd later zelfs Nederlands

Wilt u meer weten over deze positieve, bijzondere

kampioen middengewicht karate.

Roy Martina is een van de meest vooraanstaande experts

TOPCOACH?

Roy had de behoefte om iets te bereiken in het leven

op het gebied van preventieve en holistische geneeskunde.

Neem dan contact op met José van der Most, via:

en wist dat dat voor hem belangrijk was om zich te

Hij schreef inmiddels tientallen boeken over vitaliteit,

jose@roymartina.com of telefonisch:

onderscheiden. Hij wilde daarom piloot of chirurg

emotionele stress en welzijn. Voorbeelden van

0031 (0)630040219

worden. Hij koos uiteindelijk voor de geneeskunde.

bestsellers zijn: Emotioneel Evenwicht, Diepzielduiken,

Martina studeerde vanaf 1970 geneeskunde aan de

Je bent een Kampioen, Detox, Wie ben je echt, Wie ben je

universiteit te Utrecht.

nu en Vitaliteit. Meer informatie hierover vindt u op de

Hij studeerde af als basisarts, waarna hij zich als

website van Roy Martina Experience:

alternatief arts vestigde in de kliniek voor homeopathie

www.roymartina.com.

en acupunctuur van C. Hamburger aan de St. Annastraat te Nijmegen.

Vitaliteit is belangrijk voor uw bedrijf

Oude Boteringestraat 62a,

Martina is holistisch arts, auteur, onderzoeker, filantroop,

Voor lezingen of (mini)workshops, peptalks, motivatie- en

9712 GM Groningen

topcoach en oprichter van onder andere de Roy Martina

inspiratiemomenten is Roy in te huren. Hij is een begaafd

info@roymartina.com

Academy en de stichting Relief. In binnen– en buitenland

spreker met veel gevoel voor humor, uitermate geschikt

www.roymartina.com

geeft Roy diverse trainingen en workshops op het gebied van zelfontwikkeling. Daarnaast heeft hij al meer dan

T h e To p o f H o l l a n d

T h e To p o f H o l l a n d

Roy Martina Experience B.V. in Nederland.

Roy zag het levenslicht op 29 september 1953 te Curaçao.

........ 7


T h e To p o f H o l l a n d

FRANS NOOREN BV

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Voor waterdi c hte

oplo s s ingen

I

In de afgelopen (ruim) 35 jaar heeft Frans Nooren BV

“Onze disciplines zijn divers: betonreparatie, gevel- en

zich ontwikkeld tot een belangrijke landelijke speler in

zwembadrenovatie, injectietechniek, kelderafdichting,

haar vakgebied. De onderneming is gespecialiseerd in

aanbrengen van (waterdichte) kunststof vloeren en water-

een kleine maar veelgevraagde discipline, die op uiterst

dicht maken van tunnelconstructies. “Onze expertise is in

vakkundige wijze op tal van (bouw) projecten wordt

elke fase van bouwprojecten in te schakelen”, vertelt

toegepast. “Een kernbegrip in onze werkwijze is de

Van der Leest. “Liefst zo vroeg mogelijk, voor het beste

injectietechniek, dat is een bepalend onderdeel”, vertelt

resultaat. Maar ook opdrachtgevers die in een later

directeur-eigenaar M.(Martin) van der Leest van

stadium of voor een innovatieproject een beroep doen

Frans Nooren BV. “We beschermen en onderhouden

op de know-how van Frans Nooren BV, hebben baat bij

civieltechnische en infrastructurele werken van

de technische hoogwaardige en prijstechnisch interessante

uiteenlopende aard. Dat doen we met een team van

oplossingen die het bedrijf biedt. Een voorbeeld is de

toegewijde en vakkundige, goed opgeleide mensen, die

geavanceerde lijmtechnieken waarmee in veel gevallen

met een grote mate van eigen verantwoordelijk dagelijks

uitstekende maar ook betaalbare oplossingen kunnen worden

op projecten in het hele land aan de slag zijn.”

gerealiseerd. Onze product- en materiaalkennis, in combinatie met scholing en vakmanschap, zorgt voor groei en continuïteit.

...... 8

Ons land is rijk aan kunstwerken. En dan heb

spoor) uit te breiden en te moderniseren, terwijl

ik het niet over de kunst die in allerlei vormen

ook de grootschalige woningbouw een hoge

en maten in onze musea te bewonderen valt.

vlucht nam. Een onderneming die nauw

Kunstwerken is in de wereld van de infrasector

betrokken is bij deze ontwikkelingen is

de benaming van civieltechnische en infra-

Frans Nooren BV uit Stadskanaal. De core

structurele werken. Die zorgen er (onder andere)

business van Frans Nooren BV is het duurzaam

voor dat Nederland mobiel, veilig en droog blijft.

beschermen en behouden van bouwkundige

Tunnels, viaducten, bruggen, parkeergarages,

constructies.

sluiscomplexen, ons land staat er vol mee. Vooral na de Tweede Wereldoorlog is er volop gebouwd om de vaderlandse infrastructuur (weg, water en

Frans Nooren BV is een kerngezond en innovatief bedrijf met

Kenmerkend voor Frans Nooren BV is de integrale

een prima naam in haar branche. Door autonoom te groeien

aanpak. “We bieden een totaalpakket, vanaf de inspectie,

en te investeren in mensen en materiaal heeft de onderneming

de advisering en het vaststellen van het budget tot en met

zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot een landelijke

de uitvoering en de nazorg”, zegt Martin van der Leest.

vooraanstaande speler in de markt. Dat schept volop vertrouwen in de toekomsten heeft ook veel invloed op de loyaliteit en motivatie van onze medewerkers.”

8

T h e To p o f H o l l a n d

T h e To p o f H o l l a n d

8

Kerngezond

........ 9


T h e To p o f H o l l a n d

FRANS NOOREN BV

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Voor waterdi c hte

oplo s s ingen

I

In de afgelopen (ruim) 35 jaar heeft Frans Nooren BV

“Onze disciplines zijn divers: betonreparatie, gevel- en

zich ontwikkeld tot een belangrijke landelijke speler in

zwembadrenovatie, injectietechniek, kelderafdichting,

haar vakgebied. De onderneming is gespecialiseerd in

aanbrengen van (waterdichte) kunststof vloeren en water-

een kleine maar veelgevraagde discipline, die op uiterst

dicht maken van tunnelconstructies. “Onze expertise is in

vakkundige wijze op tal van (bouw) projecten wordt

elke fase van bouwprojecten in te schakelen”, vertelt

toegepast. “Een kernbegrip in onze werkwijze is de

Van der Leest. “Liefst zo vroeg mogelijk, voor het beste

injectietechniek, dat is een bepalend onderdeel”, vertelt

resultaat. Maar ook opdrachtgevers die in een later

directeur-eigenaar M.(Martin) van der Leest van

stadium of voor een innovatieproject een beroep doen

Frans Nooren BV. “We beschermen en onderhouden

op de know-how van Frans Nooren BV, hebben baat bij

civieltechnische en infrastructurele werken van

de technische hoogwaardige en prijstechnisch interessante

uiteenlopende aard. Dat doen we met een team van

oplossingen die het bedrijf biedt. Een voorbeeld is de

toegewijde en vakkundige, goed opgeleide mensen, die

geavanceerde lijmtechnieken waarmee in veel gevallen

met een grote mate van eigen verantwoordelijk dagelijks

uitstekende maar ook betaalbare oplossingen kunnen worden

op projecten in het hele land aan de slag zijn.”

gerealiseerd. Onze product- en materiaalkennis, in combinatie met scholing en vakmanschap, zorgt voor groei en continuïteit.

...... 8

Ons land is rijk aan kunstwerken. En dan heb

spoor) uit te breiden en te moderniseren, terwijl

ik het niet over de kunst die in allerlei vormen

ook de grootschalige woningbouw een hoge

en maten in onze musea te bewonderen valt.

vlucht nam. Een onderneming die nauw

Kunstwerken is in de wereld van de infrasector

betrokken is bij deze ontwikkelingen is

de benaming van civieltechnische en infra-

Frans Nooren BV uit Stadskanaal. De core

structurele werken. Die zorgen er (onder andere)

business van Frans Nooren BV is het duurzaam

voor dat Nederland mobiel, veilig en droog blijft.

beschermen en behouden van bouwkundige

Tunnels, viaducten, bruggen, parkeergarages,

constructies.

sluiscomplexen, ons land staat er vol mee. Vooral na de Tweede Wereldoorlog is er volop gebouwd om de vaderlandse infrastructuur (weg, water en

Frans Nooren BV is een kerngezond en innovatief bedrijf met

Kenmerkend voor Frans Nooren BV is de integrale

een prima naam in haar branche. Door autonoom te groeien

aanpak. “We bieden een totaalpakket, vanaf de inspectie,

en te investeren in mensen en materiaal heeft de onderneming

de advisering en het vaststellen van het budget tot en met

zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot een landelijke

de uitvoering en de nazorg”, zegt Martin van der Leest.

vooraanstaande speler in de markt. Dat schept volop vertrouwen in de toekomsten heeft ook veel invloed op de loyaliteit en motivatie van onze medewerkers.”

8

T h e To p o f H o l l a n d

T h e To p o f H o l l a n d

8

Kerngezond

........ 9


T h e To p o f H o l l a n d

FRANS NOOREN BV

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Ook staalconstructies

T h e To p o f H o l l a n d

Van der Leest weet zijn enthousiasme voor Frans Nooren

groot, van parkeergarage tot fietsenkelder, van zwembad

BV op inspirerende wijze over te brengen. “Ik heb een

tot vloeistofdichte bedrijfsvloer, van tunnel tot sluizen-

technische opleiding, deed de richting weg- en waterbouw.

geen droge voeten. Daarbij wordt in Nederland steeds

complex. “Een recente en memorabele opdracht betrof

Dus ik weet vakinhoudelijk goed waar mijn medewer-

“Meestal verzorgen we projecten onder eigen naam,

meer ondergronds gebouwd, denk maar aan de tunnels

het vervangen van het conserveringssysteem van de stalen

kers mee bezig zijn. Wij hechten veel aan vakmanschap

maar het komt ook voor dat we met onze dochter-

voor weg-, metro- en spoorverkeer en de parkeergarages

spuischuiven van de sluizen in de Afsluitdijk bij

en zelfstandigheid, waardoor we niet geregeerd worden

ondernemingen in joint-venture verband opereren”,

die overal worden neergezet. Elk project vraagt om

Kornwerderzand. Een megaklus, waarbij we onze

door de aandeelhouder en de waan van de dag, maar

vertelt Van der Leest. “Bijvoorbeeld bij onze activiteiten

vakkundige, high-tech oplossingen en duurzame

zusteronderneming MultiPaint Staalconservering B.V.

kunnen investeren in continuïteit en kwaliteit, ook in de

op het gebied van staalconservering voor de infra- en

resultaten. Frans Nooren BV beschikt over de deskundig-

hebben ingeschakeld. Een zeer omvangrijk en

toekomst. Frans Nooren BV is het levende bewijs dat ook

(petro)chemische industrie. Met onze zusterbedrijven

heid en vakkennis op het gebied van bouwchemische

verantwoordelijk project, dat een grote impact heeft op

noordelijke bedrijven, door te focussen op kwaliteit in de

MultiPaint Staalconservering BV en Sips Zuidbroek BV

toepassingen. We leveren maatwerk voor een brede kring

de totale waterhuishouding van een groot deel van

organisatie – mensen, opleiding, teambuilding, innovatie

kunnen we ook de bouwkundige onderdelen van staal in

van opdrachtgevers: overheden, beleggers (pensioen-

Nederland. Bij het verwerven van dergelijke opdrachten

en hoogwaardige producten – landelijk een belangrijke rol

onze projecten volledig in eigen beheer verzorgen. Door-

fondsen), woningcorporaties, vastgoedbeheerders en

waar Frans Nooren BV ook bij betrokken is, gaat het niet

kunnen spelen. De vraag naar multidisciplinair onderhoud

dat we deze discipline in eigen huis hebben, zijn we in

industriële bedrijven.”

alleen om certificaten: dat is een basisvoorwaarde.

en professionele renovatie zal de komende jaren alleen

Het gaat om de toegevoegde waarde van een

maar groeien. We hebben de beste – en ook prijstechnisch interessante – oplossingen in huis.”

Afsluitdijk

onderneming, de reputatie, de staat van dienst, de

Waterintreding: een Hollandse uitdaging

Frans Nooren BV telt ca. 100 medewerkers. “We zijn

breed inzetbare kennis. Condities waar Frans Nooren BV

Het voorkomen en indien nodig oplossen van problemen

een typisch noordelijk bedrijf en daar zijn we trots op”,

ruimschoots aan voldoet. Daarom hebben we een

op het gebied van ongewenste waterintreding, zo zou je

vertelt Martin van der Leest. “Geen woorden, maar

klantenkring in heel Nederland en ook daarbuiten

de werkzaamheden van Frans Nooren BV kunnen

daden, oplossingsgericht, betrokken en accuraat, dat zijn

(Berlijn) en vanzelfsprekende in de noordelijke regio,

omschrijven. “Het is eigenlijk een voor de hand liggende

begrippen die op dit bedrijf van toepassing zijn. We zijn

waar we onder meer voor Gasunie en NAM alsook voor

zaak dat zo’n specialisme in Nederland wordt ontwik-

landelijk toonaangevend in ons vakgebied. Maar zoiets

diverse partijen in de Eemshaven bezig zijn.”

keld”, zegt Van der Leest. “Het grootste gedeelte van

komt niet vanzelf. Door onze bedrijfscultuur en klant-

Frans Nooren BV

ons land ligt immers onder de waterspiegel, met alle

gerichtheid, door onze aandacht voor scholing en training,

Gasselterstraat 22

uitdagingen die dat met zich meebrengt. Zonder een

ondersteund door een gedegen certificering, hebben we

9503 JB Stadskanaal

complex systeem van sluizen, dijken, gemalen,

in de loop der jaren een vaste relatie opgebouwd een zeer

Telefoon: 0599 - 696 333

pompinstallaties en afwatering houden we in Nederland

brede en gevarieerde kring van opdrachtgevers. Het aantal

www.fransnooren.nl

T h e To p o f H o l l a n d

10

Beste oplossing

een lange opsomming worden. Van bescheiden tot zeer

Frans Nooren BV is op verschillende manieren actief.

staat de kwaliteitsbewaking project-breed te garanderen.

......

projecten waar Frans Nooren BV bij betrokken is, zou

........ 11


T h e To p o f H o l l a n d

FRANS NOOREN BV

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Ook staalconstructies

T h e To p o f H o l l a n d

Van der Leest weet zijn enthousiasme voor Frans Nooren

groot, van parkeergarage tot fietsenkelder, van zwembad

BV op inspirerende wijze over te brengen. “Ik heb een

tot vloeistofdichte bedrijfsvloer, van tunnel tot sluizen-

technische opleiding, deed de richting weg- en waterbouw.

geen droge voeten. Daarbij wordt in Nederland steeds

complex. “Een recente en memorabele opdracht betrof

Dus ik weet vakinhoudelijk goed waar mijn medewer-

“Meestal verzorgen we projecten onder eigen naam,

meer ondergronds gebouwd, denk maar aan de tunnels

het vervangen van het conserveringssysteem van de stalen

kers mee bezig zijn. Wij hechten veel aan vakmanschap

maar het komt ook voor dat we met onze dochter-

voor weg-, metro- en spoorverkeer en de parkeergarages

spuischuiven van de sluizen in de Afsluitdijk bij

en zelfstandigheid, waardoor we niet geregeerd worden

ondernemingen in joint-venture verband opereren”,

die overal worden neergezet. Elk project vraagt om

Kornwerderzand. Een megaklus, waarbij we onze

door de aandeelhouder en de waan van de dag, maar

vertelt Van der Leest. “Bijvoorbeeld bij onze activiteiten

vakkundige, high-tech oplossingen en duurzame

zusteronderneming MultiPaint Staalconservering B.V.

kunnen investeren in continuïteit en kwaliteit, ook in de

op het gebied van staalconservering voor de infra- en

resultaten. Frans Nooren BV beschikt over de deskundig-

hebben ingeschakeld. Een zeer omvangrijk en

toekomst. Frans Nooren BV is het levende bewijs dat ook

(petro)chemische industrie. Met onze zusterbedrijven

heid en vakkennis op het gebied van bouwchemische

verantwoordelijk project, dat een grote impact heeft op

noordelijke bedrijven, door te focussen op kwaliteit in de

MultiPaint Staalconservering BV en Sips Zuidbroek BV

toepassingen. We leveren maatwerk voor een brede kring

de totale waterhuishouding van een groot deel van

organisatie – mensen, opleiding, teambuilding, innovatie

kunnen we ook de bouwkundige onderdelen van staal in

van opdrachtgevers: overheden, beleggers (pensioen-

Nederland. Bij het verwerven van dergelijke opdrachten

en hoogwaardige producten – landelijk een belangrijke rol

onze projecten volledig in eigen beheer verzorgen. Door-

fondsen), woningcorporaties, vastgoedbeheerders en

waar Frans Nooren BV ook bij betrokken is, gaat het niet

kunnen spelen. De vraag naar multidisciplinair onderhoud

dat we deze discipline in eigen huis hebben, zijn we in

industriële bedrijven.”

alleen om certificaten: dat is een basisvoorwaarde.

en professionele renovatie zal de komende jaren alleen

Het gaat om de toegevoegde waarde van een

maar groeien. We hebben de beste – en ook prijstechnisch interessante – oplossingen in huis.”

Afsluitdijk

onderneming, de reputatie, de staat van dienst, de

Waterintreding: een Hollandse uitdaging

Frans Nooren BV telt ca. 100 medewerkers. “We zijn

breed inzetbare kennis. Condities waar Frans Nooren BV

Het voorkomen en indien nodig oplossen van problemen

een typisch noordelijk bedrijf en daar zijn we trots op”,

ruimschoots aan voldoet. Daarom hebben we een

op het gebied van ongewenste waterintreding, zo zou je

vertelt Martin van der Leest. “Geen woorden, maar

klantenkring in heel Nederland en ook daarbuiten

de werkzaamheden van Frans Nooren BV kunnen

daden, oplossingsgericht, betrokken en accuraat, dat zijn

(Berlijn) en vanzelfsprekende in de noordelijke regio,

omschrijven. “Het is eigenlijk een voor de hand liggende

begrippen die op dit bedrijf van toepassing zijn. We zijn

waar we onder meer voor Gasunie en NAM alsook voor

zaak dat zo’n specialisme in Nederland wordt ontwik-

landelijk toonaangevend in ons vakgebied. Maar zoiets

diverse partijen in de Eemshaven bezig zijn.”

keld”, zegt Van der Leest. “Het grootste gedeelte van

komt niet vanzelf. Door onze bedrijfscultuur en klant-

Frans Nooren BV

ons land ligt immers onder de waterspiegel, met alle

gerichtheid, door onze aandacht voor scholing en training,

Gasselterstraat 22

uitdagingen die dat met zich meebrengt. Zonder een

ondersteund door een gedegen certificering, hebben we

9503 JB Stadskanaal

complex systeem van sluizen, dijken, gemalen,

in de loop der jaren een vaste relatie opgebouwd een zeer

Telefoon: 0599 - 696 333

pompinstallaties en afwatering houden we in Nederland

brede en gevarieerde kring van opdrachtgevers. Het aantal

www.fransnooren.nl

T h e To p o f H o l l a n d

10

Beste oplossing

een lange opsomming worden. Van bescheiden tot zeer

Frans Nooren BV is op verschillende manieren actief.

staat de kwaliteitsbewaking project-breed te garanderen.

......

projecten waar Frans Nooren BV bij betrokken is, zou

........ 11


T h e To p o f H o l l a n d

WORLD WIDE DESK TOP

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

O n - line werken

met W orld W ide D e s ktop

F

“Flexibiliteit en schaalbaarheid zijn kernbegrippen in

VASCO-tokens, in de markt bekend vanwege het gebruik

moderne ICT-dienstverlening”, zegt Paas. “Bedrijven

bij telebankieren, is de veiligheid absoluut gewaarborgd.

moeten soepel kunnen inspelen op veranderende omstan-

Wie zijn ICT uitbesteedt bij World Wide Desktop, hoeft

digheden en daar organisatorisch goed op reageren, ook

zich bovendien over de actualisatie van hard- en software

wat betreft het aantal werkplekken en bijbehorende

en bijbehorende investeringen geen zorgen meer te maken.

kostenbeheersing. World Wide Desktop biedt de mogelijk-

Snelheid, veiligheid en betrouwbaarheid staan op hoog ni-

heid om via een optimaal beveiligde internetverbinding

veau. Dit alles voor een vast maandbedrag. Deze formule

toegang te krijgen tot alle belangrijke bedrijfsssoftware

is zeer goed ontvangen in de markt, in betrekkelijk korte

en data. Bedrijven kunnen via World Wide Desktop

tijd hebben enige honderden gebruikers besloten hun ICT

beschikken over een variabel aantal on-line werkplekken.

bij World Wide Desktop onder te brengen. Veel MKB

De netwerkstructuur is volledig virtueel geplaatst in

bedrijven, zeg maar van 3 tot 100 medewerkers, maar ook

een data center, zonder eigen hardware. Een beproefd

grote spelers zoals NUON Isolatie, die haar medewerkers

concept, dat we vertalen naar de moderne tijd, met alle

op zes locaties de mogelijkheid biedt naar wens op de

mogelijkheden die internet biedt.”

servers in het datacenter in te loggen. Het uitbesteden van de ICT-omgeving aan Wold Wide Desktop heeft al snel

Betaalbaar ICT Concept van de toekomst Onder de veelzeggende naam World Wide Desktop

Goed georganiseerde ICT, zoals het concept van

ontwikkelde het ICT-bedrijf Compused een nieuw

World Wide Desktop die biedt, ondersteunt het

concept dat niet alleen inspeelt op de huidige

management en is voor de concurrentiekracht van

marktvraag, maar ook een duidelijke lijn uitzet naar

bedrijven onmisbaar. Directeur T.(Tjipke) Paas van

de invulling van de ICT van de toekomst. World

Compused/World Wide Desktop legt uit waarom.

Uit de brand

haar vruchten afgeworpen, toen na een grote brand het

Het systeem van World Wide Desktop heeft een groot

bedrijf na één dag al weer volledig operationeel was. Alle

aantal voordelen. “Overal heeft men o.a. toegang tot de

servers en data stonden immers in het datacentrum van

eigen werkplek, de specifieke bedrijfssoftware, de e-mail

World Wide Desktop.

en de gedeelde agenda. Onder meer door het inzetten van

8

Overal online werken

Wide Desktop biedt applicatiehosting – oftewel

T h e To p o f H o l l a n d ...... 12

het gebied van snelheid, veiligheid, betrouwbaarheid, kostenbesparing en gebruiksvriendelijkheid. Door het concept van World Wide Desktop kunnen ondernemers zich voor 100% focussen op de core-business van hun bedrijf: het ondernemen.

Uw software en data veilig in onze datacentra

T h e To p o f H o l l a n d

on-line werkplekken - met zeer hoge normen op

........ 13


T h e To p o f H o l l a n d

WORLD WIDE DESK TOP

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

O n - line werken

met W orld W ide D e s ktop

F

“Flexibiliteit en schaalbaarheid zijn kernbegrippen in

VASCO-tokens, in de markt bekend vanwege het gebruik

moderne ICT-dienstverlening”, zegt Paas. “Bedrijven

bij telebankieren, is de veiligheid absoluut gewaarborgd.

moeten soepel kunnen inspelen op veranderende omstan-

Wie zijn ICT uitbesteedt bij World Wide Desktop, hoeft

digheden en daar organisatorisch goed op reageren, ook

zich bovendien over de actualisatie van hard- en software

wat betreft het aantal werkplekken en bijbehorende

en bijbehorende investeringen geen zorgen meer te maken.

kostenbeheersing. World Wide Desktop biedt de mogelijk-

Snelheid, veiligheid en betrouwbaarheid staan op hoog ni-

heid om via een optimaal beveiligde internetverbinding

veau. Dit alles voor een vast maandbedrag. Deze formule

toegang te krijgen tot alle belangrijke bedrijfsssoftware

is zeer goed ontvangen in de markt, in betrekkelijk korte

en data. Bedrijven kunnen via World Wide Desktop

tijd hebben enige honderden gebruikers besloten hun ICT

beschikken over een variabel aantal on-line werkplekken.

bij World Wide Desktop onder te brengen. Veel MKB

De netwerkstructuur is volledig virtueel geplaatst in

bedrijven, zeg maar van 3 tot 100 medewerkers, maar ook

een data center, zonder eigen hardware. Een beproefd

grote spelers zoals NUON Isolatie, die haar medewerkers

concept, dat we vertalen naar de moderne tijd, met alle

op zes locaties de mogelijkheid biedt naar wens op de

mogelijkheden die internet biedt.”

servers in het datacenter in te loggen. Het uitbesteden van de ICT-omgeving aan Wold Wide Desktop heeft al snel

Betaalbaar ICT Concept van de toekomst Onder de veelzeggende naam World Wide Desktop

Goed georganiseerde ICT, zoals het concept van

ontwikkelde het ICT-bedrijf Compused een nieuw

World Wide Desktop die biedt, ondersteunt het

concept dat niet alleen inspeelt op de huidige

management en is voor de concurrentiekracht van

marktvraag, maar ook een duidelijke lijn uitzet naar

bedrijven onmisbaar. Directeur T.(Tjipke) Paas van

de invulling van de ICT van de toekomst. World

Compused/World Wide Desktop legt uit waarom.

Uit de brand

haar vruchten afgeworpen, toen na een grote brand het

Het systeem van World Wide Desktop heeft een groot

bedrijf na één dag al weer volledig operationeel was. Alle

aantal voordelen. “Overal heeft men o.a. toegang tot de

servers en data stonden immers in het datacentrum van

eigen werkplek, de specifieke bedrijfssoftware, de e-mail

World Wide Desktop.

en de gedeelde agenda. Onder meer door het inzetten van

8

Overal online werken

Wide Desktop biedt applicatiehosting – oftewel

T h e To p o f H o l l a n d ...... 12

het gebied van snelheid, veiligheid, betrouwbaarheid, kostenbesparing en gebruiksvriendelijkheid. Door het concept van World Wide Desktop kunnen ondernemers zich voor 100% focussen op de core-business van hun bedrijf: het ondernemen.

Uw software en data veilig in onze datacentra

T h e To p o f H o l l a n d

on-line werkplekken - met zeer hoge normen op

........ 13


T h e To p o f H o l l a n d

WORLD WIDE DESK TOP

..................................................................................................................................................................................................................................................................... Rolls Royce

Duurzaam

Waar grote ict-bedrijven tekort schieten in flexibiliteit,

Internet heeft veel voordelen gebracht maar er kleven ook

“Luisteren, begrijpen en oplossen”. Op deze kern-

heeft World Wide Desktop de focus op professioneel

nadelen aan, zoals soms optredende onbetrouwbaarheid

achtige manier formuleert World Wide Desktop haar

maatwerk. Wij bieden een uiterst flexibel platform, dat

in de verbindingen en traag dataverkeer. “Dat gaat niet op

bedrijfsfilosofie.”Wij zijn een nuchter en pragmatisch

bovendien zo is ontwikkeld dat het naadloos kan

voor World Wide Desktop. Ons concept is uniek en geheel

bedrijf ”, vertelt Paas. “Oplossingsgericht denken,

communiceren met vrijwel elk mobiel apparaat: de

zelfstandig, in-company ontwikkeld. De verbindingen naar

problemen bij de kop pakken, geen ingewikkelde taal

mobiele telefoon, blackberry of i-phone van de klant.

de datacentra zijn daarbij gewaarborgd door het voordeel

maar een no nonsense aanpak, daar staan wij voor.

Ook levert World Wide Desktop vaste AVAYA Voice Over

dat we als KPN Businesspartner beschikken over het zeer

Wij onderscheiden ons van grote spelers in de markt,

IP-telefooncentrales, die vlekkeloos en soepel in het ICT-

hoog aangeschreven glasvezel- en DSL kabelnet van KPN.

die geen maatwerk kunnen leveren, die minder service

platform draaien, volledig geïntegreerd en zeer efficiënt.

Wij leveren en beheren zelf de optimale VPN verbindin-

bieden, meer anonimiteit en hun klanten confronteren

Als partner van KPN Mobiel leveren wij daarnaast ook

gen tussen de locatie van de klant en ons datacenter. Deze

met helpdesk-communicatie. We zijn ook niet te

mobiele telefoons en abonnementen. Daarmee realiseren

is ondergebracht bij het TCN SIG Telehousing Datacenter

vergelijken met de ‘hobbybedrijven’, die niet met

wij one-stop-shopping en ontzorgen we onze klant.

op het Zernike Science Park in Groningen, dat als lande-

hoogwaardige professionele apparatuur en technieken

En ons concept heeft nog meer aspecten. Het past

lijk toonaangevend datacenter tot de absolute top behoort

kunnen werken, waardoor de klant te maken krijgt met

uitstekend bij een bedrijfsvoering die waarde hecht aan

in snelheid, beveiliging en bedrijfszekerheid. Om een idee

achteruitgang in plaats van verbetering.”

duurzaamheid. Dit concept zorgt voor veel minder

...... 14

verkeer, minder files en minder uitstoot. En ook minder

Rolls-Royce generatoren en honderdduizend liter diesel

Geen zorgen

zorgen. Wie het allemaal nog eens rustig wil bekijken,

om de zaak draaiende te houden. Naast de bestaande

“World Wide Desktop heeft een team van 10 mede-

verwijs ik naar de website www.veiligonlinewerken.nl.

back-ups zijn er via een snelle glasvezel verbinding naar

werkers en biedt de voordelen van een groot ict-bedrijf,

ons eigen datacenter in Stadskanaal altijd extra kopieën

maar werkt ‘lean en mean’, met minimale overhead en

van de kostbare klantbestanden aanwezig.

maximale technische kennis en ondersteuning.

World Wide Desktop is een activiteit van Compused Automatisering. Dit bedrijf heeft in de afgelopen tien jaar een grote naam opgebouwd bij mkb-bedrijven en non-profit organisaties als solide allround ICT partner. Het bedrijf heeft een uitgebreide expertise op het gebied van netwerken en telefonie, traditioneel en op het gebied van virtualisatie en consolidatie, wat zekerheid en beheersbaarheid koppelt aan lage kosten. De dienstverlening van Compused is gebaseerd op het ondersteunen en verbeteren van de bedrijfsprocessen van de klant, waarbij men er vanuit gaat dat techniek op zich boeiend is maar altijd resultaatgericht moet zijn. Centraal in de aanpak staat het luisteren naar de opdrachtgever. “We brengen de klantvraag in kaart en vertalen dat in een oplossing op maat, perfect toegesneden op de verwachtingen, de eisen en het budget”, aldus Paas. “We richten het netwerk in, en maken ook duidelijke afspraken over het (24-uurs) monitoren van de servers en de acties die desgewenst worden ondernomen. Wij zorgen niet alleen voor het ontwerp en de installatie van het systeem, we zorgen ook dat een en ander operationeel blijft. Compused heeft de focus voortdurend gericht op vooruitgang, inventariseert en toetst nieuwe techniek aan de marktvraag. Het bedrijf biedt one-stopshopping voor het MKB, biedt prijstechnisch goede standaardoplossingen waar dat mogelijk en maatwerk waar dat nodig is. Compused is een ambitieuze onderneming met een voorkeur voor langdurige klantrelaties. En daar is men de afgelopen tien jaar uitstekend in geslaagd.

Compused BV/World Wide Desktop Oosterstraat 56 • 9502 EE Stadskanaal Telefoon: 0599 - 650393 www.compused.nl www.worldwidedesktop.nl www.veiligonlinewerken.nl

T h e To p o f H o l l a n d

T h e To p o f H o l l a n d

te geven: indien nodig beschikt het datacenter over vier

Compused Automatisering

........ 15


T h e To p o f H o l l a n d

WORLD WIDE DESK TOP

..................................................................................................................................................................................................................................................................... Rolls Royce

Duurzaam

Waar grote ict-bedrijven tekort schieten in flexibiliteit,

Internet heeft veel voordelen gebracht maar er kleven ook

“Luisteren, begrijpen en oplossen”. Op deze kern-

heeft World Wide Desktop de focus op professioneel

nadelen aan, zoals soms optredende onbetrouwbaarheid

achtige manier formuleert World Wide Desktop haar

maatwerk. Wij bieden een uiterst flexibel platform, dat

in de verbindingen en traag dataverkeer. “Dat gaat niet op

bedrijfsfilosofie.”Wij zijn een nuchter en pragmatisch

bovendien zo is ontwikkeld dat het naadloos kan

voor World Wide Desktop. Ons concept is uniek en geheel

bedrijf ”, vertelt Paas. “Oplossingsgericht denken,

communiceren met vrijwel elk mobiel apparaat: de

zelfstandig, in-company ontwikkeld. De verbindingen naar

problemen bij de kop pakken, geen ingewikkelde taal

mobiele telefoon, blackberry of i-phone van de klant.

de datacentra zijn daarbij gewaarborgd door het voordeel

maar een no nonsense aanpak, daar staan wij voor.

Ook levert World Wide Desktop vaste AVAYA Voice Over

dat we als KPN Businesspartner beschikken over het zeer

Wij onderscheiden ons van grote spelers in de markt,

IP-telefooncentrales, die vlekkeloos en soepel in het ICT-

hoog aangeschreven glasvezel- en DSL kabelnet van KPN.

die geen maatwerk kunnen leveren, die minder service

platform draaien, volledig geïntegreerd en zeer efficiënt.

Wij leveren en beheren zelf de optimale VPN verbindin-

bieden, meer anonimiteit en hun klanten confronteren

Als partner van KPN Mobiel leveren wij daarnaast ook

gen tussen de locatie van de klant en ons datacenter. Deze

met helpdesk-communicatie. We zijn ook niet te

mobiele telefoons en abonnementen. Daarmee realiseren

is ondergebracht bij het TCN SIG Telehousing Datacenter

vergelijken met de ‘hobbybedrijven’, die niet met

wij one-stop-shopping en ontzorgen we onze klant.

op het Zernike Science Park in Groningen, dat als lande-

hoogwaardige professionele apparatuur en technieken

En ons concept heeft nog meer aspecten. Het past

lijk toonaangevend datacenter tot de absolute top behoort

kunnen werken, waardoor de klant te maken krijgt met

uitstekend bij een bedrijfsvoering die waarde hecht aan

in snelheid, beveiliging en bedrijfszekerheid. Om een idee

achteruitgang in plaats van verbetering.”

duurzaamheid. Dit concept zorgt voor veel minder

...... 14

verkeer, minder files en minder uitstoot. En ook minder

Rolls-Royce generatoren en honderdduizend liter diesel

Geen zorgen

zorgen. Wie het allemaal nog eens rustig wil bekijken,

om de zaak draaiende te houden. Naast de bestaande

“World Wide Desktop heeft een team van 10 mede-

verwijs ik naar de website www.veiligonlinewerken.nl.

back-ups zijn er via een snelle glasvezel verbinding naar

werkers en biedt de voordelen van een groot ict-bedrijf,

ons eigen datacenter in Stadskanaal altijd extra kopieën

maar werkt ‘lean en mean’, met minimale overhead en

van de kostbare klantbestanden aanwezig.

maximale technische kennis en ondersteuning.

World Wide Desktop is een activiteit van Compused Automatisering. Dit bedrijf heeft in de afgelopen tien jaar een grote naam opgebouwd bij mkb-bedrijven en non-profit organisaties als solide allround ICT partner. Het bedrijf heeft een uitgebreide expertise op het gebied van netwerken en telefonie, traditioneel en op het gebied van virtualisatie en consolidatie, wat zekerheid en beheersbaarheid koppelt aan lage kosten. De dienstverlening van Compused is gebaseerd op het ondersteunen en verbeteren van de bedrijfsprocessen van de klant, waarbij men er vanuit gaat dat techniek op zich boeiend is maar altijd resultaatgericht moet zijn. Centraal in de aanpak staat het luisteren naar de opdrachtgever. “We brengen de klantvraag in kaart en vertalen dat in een oplossing op maat, perfect toegesneden op de verwachtingen, de eisen en het budget”, aldus Paas. “We richten het netwerk in, en maken ook duidelijke afspraken over het (24-uurs) monitoren van de servers en de acties die desgewenst worden ondernomen. Wij zorgen niet alleen voor het ontwerp en de installatie van het systeem, we zorgen ook dat een en ander operationeel blijft. Compused heeft de focus voortdurend gericht op vooruitgang, inventariseert en toetst nieuwe techniek aan de marktvraag. Het bedrijf biedt one-stopshopping voor het MKB, biedt prijstechnisch goede standaardoplossingen waar dat mogelijk en maatwerk waar dat nodig is. Compused is een ambitieuze onderneming met een voorkeur voor langdurige klantrelaties. En daar is men de afgelopen tien jaar uitstekend in geslaagd.

Compused BV/World Wide Desktop Oosterstraat 56 • 9502 EE Stadskanaal Telefoon: 0599 - 650393 www.compused.nl www.worldwidedesktop.nl www.veiligonlinewerken.nl

T h e To p o f H o l l a n d

T h e To p o f H o l l a n d

te geven: indien nodig beschikt het datacenter over vier

Compused Automatisering

........ 15


T h e To p o f H o l l a n d

G reen M eet * s

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

G reen M eet * s ,

E

16

Mijn vak voert mij naar vele plekken in de fraaie

gecreëerd dat een grote aanwinst is voor de

noordelijke regio. Maar het Amsterdamscheveld

noordelijke zakelijke congresmarkt. Green Meet*s

Emile en Sione Götte hebben hun sporen verdiend in de

Origineel en innovatief

‘betere’ horeca. Sione bij de internationale Golden Tulip-

Reden genoeg om eens een kijkje te nemen. Daartoe

organisatie en Emile in de culinaire sector waarin hij een

nemen we plaats in een golfkar – niet toevallig, want

brede ervaring heeft opgebouwd. Om het simpel te zegge:

Green Meet*s biedt ook een fraaie 6-holes PAR 3

Emile weet hoe je een professionele keuken runt, Sione

golfbaan, gelegen op de heuvelachtige uitlopers van de

hoef te niets te vertellen over het reilen en zeilen van een

Hondsrug. De baan wordt in de toekomst uitgebreid

viersterrenhotel en -congreslocatie. “Maar op een gegeven

tot een heuse 27 holes. Maar eerst rijden we het

moment ben je echt toe aan een eigen zaak, het verwezen-

uitgestrekte park door naar de locatie van de Fijnfabriek,

was voor mij nog onontgonnen gebied. Het is een

heeft ook de particuliere rust- & ontspanning-

prachtige streek, ten zuiden van Emmen,

zoeker heel veel leisure te bieden. Een verslag

lijken van je ambities”, vertelt Sione Götte. “Deze plek

die schitterend is verbouwd, met behoud van de originele

had echt alles wat we zochten. De ruimte, de rust, de

stijlelementen en veel aandacht voor lichtval, kleurstelling,

grenzend aan het natuurgebied Bargerveen, dat

van een bijzonder bezoek.

ligging en bereikbaarheid, de natuur en ook de situering

materialen en kunst. Het complex, dat wat mij betreft

op een plaats met een historie die tot de verbeelding

terecht op de lijst van Industrieel Erfgoed is geplaatst,

spreekt. Het Amsterdamscheveld is ooit gesticht door

herbergt verschillende zalen, van intieme vergaderruimtes

een groep Amsterdamse beleggers en lang door de firma

tot grote zalen, die zich uitstekend lenen voor zakelijke

Griendtsveen geëxploiteerd als turfwinninggebied.

(product)presentaties, evenementen en feesten.

deel uitmaakt van een ruig en ongerept landschap dat zich uitstrekt tot over de grens met Duitsland. Naar Nederlandse maatstaven is het Amsterdam-

Onze zalen- en congreslocatie is gehuisvest in de oude

scheveld volstrekt uniek, één van de laatste pure

turfstrooiselfabriek, de Fijnfabriek. Industriële gebouwen

en onbedorven gebieden van ons land. Op deze

nieuwe toepassingen, kijk maar naar Amsterdam en

inspirerende locatie is het Resort Green Meet*s

hebben vaak een karakter dat zich uitstekend leent voor

Londen. Ook hier is dat bijzonder geslaagd.”

8

T h e To p o f H o l l a n d

T h e To p o f H o l l a n d

Topresort op mooiste plek van Drenthe

......

ga s t v ri j heid en duur z aamheid

........ 17


T h e To p o f H o l l a n d

G reen M eet * s

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

G reen M eet * s ,

E

16

Mijn vak voert mij naar vele plekken in de fraaie

gecreëerd dat een grote aanwinst is voor de

noordelijke regio. Maar het Amsterdamscheveld

noordelijke zakelijke congresmarkt. Green Meet*s

Emile en Sione Götte hebben hun sporen verdiend in de

Origineel en innovatief

‘betere’ horeca. Sione bij de internationale Golden Tulip-

Reden genoeg om eens een kijkje te nemen. Daartoe

organisatie en Emile in de culinaire sector waarin hij een

nemen we plaats in een golfkar – niet toevallig, want

brede ervaring heeft opgebouwd. Om het simpel te zegge:

Green Meet*s biedt ook een fraaie 6-holes PAR 3

Emile weet hoe je een professionele keuken runt, Sione

golfbaan, gelegen op de heuvelachtige uitlopers van de

hoef te niets te vertellen over het reilen en zeilen van een

Hondsrug. De baan wordt in de toekomst uitgebreid

viersterrenhotel en -congreslocatie. “Maar op een gegeven

tot een heuse 27 holes. Maar eerst rijden we het

moment ben je echt toe aan een eigen zaak, het verwezen-

uitgestrekte park door naar de locatie van de Fijnfabriek,

was voor mij nog onontgonnen gebied. Het is een

heeft ook de particuliere rust- & ontspanning-

prachtige streek, ten zuiden van Emmen,

zoeker heel veel leisure te bieden. Een verslag

lijken van je ambities”, vertelt Sione Götte. “Deze plek

die schitterend is verbouwd, met behoud van de originele

had echt alles wat we zochten. De ruimte, de rust, de

stijlelementen en veel aandacht voor lichtval, kleurstelling,

grenzend aan het natuurgebied Bargerveen, dat

van een bijzonder bezoek.

ligging en bereikbaarheid, de natuur en ook de situering

materialen en kunst. Het complex, dat wat mij betreft

op een plaats met een historie die tot de verbeelding

terecht op de lijst van Industrieel Erfgoed is geplaatst,

spreekt. Het Amsterdamscheveld is ooit gesticht door

herbergt verschillende zalen, van intieme vergaderruimtes

een groep Amsterdamse beleggers en lang door de firma

tot grote zalen, die zich uitstekend lenen voor zakelijke

Griendtsveen geëxploiteerd als turfwinninggebied.

(product)presentaties, evenementen en feesten.

deel uitmaakt van een ruig en ongerept landschap dat zich uitstrekt tot over de grens met Duitsland. Naar Nederlandse maatstaven is het Amsterdam-

Onze zalen- en congreslocatie is gehuisvest in de oude

scheveld volstrekt uniek, één van de laatste pure

turfstrooiselfabriek, de Fijnfabriek. Industriële gebouwen

en onbedorven gebieden van ons land. Op deze

nieuwe toepassingen, kijk maar naar Amsterdam en

inspirerende locatie is het Resort Green Meet*s

hebben vaak een karakter dat zich uitstekend leent voor

Londen. Ook hier is dat bijzonder geslaagd.”

8

T h e To p o f H o l l a n d

T h e To p o f H o l l a n d

Topresort op mooiste plek van Drenthe

......

ga s t v ri j heid en duur z aamheid

........ 17


T h e To p o f H o l l a n d

G reen M eet * s

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Duurzaam en innovatief

Streek & seizoen

De gebouwen waar de receptie, de hotelkamers (27, straks

Ook in de keuken ligt de focus op duurzaamheid. Green

topproducten in de regio beschikbaar is. Lamsvlees,

heeft een uitstraling van kleinschaligheid en

60), het restaurant, de wellness en de fitness ruimtes zijn

Meet*s ontvangt gasten voor een diner maar ook grotere

bijvoorbeeld, of asperges, frambozen. Van lokale telers en

geborgenheid en hanteert een kwaliteitsconcept op

ondergebracht zijn volledig nieuw gebouwd en dragen

groepen voor een culinair verrassend buffet. “Duurzaam-

van hoge kwaliteit. Als je in Frankrijk in de Périgord bent,

het gebied van ruimte, materiaalgebruik en inrich-

de veelzeggende namen Hotel ‘Vuur’ en Hotel ‘Aarde’.

heid betekent voor mij als chef-kok dat ik streef naar

krijg je een keuze uit de streekgerechten. En dat doen we

ting. In de visie van Green Meet8s moeten mens en

”We hebben zeer veel aandacht gegeven aan het integreren

ambachtelijkheid en biologische producten, liefst streek-

ook in deze streek, die zoveel mooie producten en smaken

natuur elkaar ontmoeten. En die mogelijkheid wordt

van de begrippen duurzaamheid en innovatie”, vertelt

en seizoensgebonden”, zegt Emile Götte. “Het serveren

te bieden heeft. Je moet optimaal gebruik maken van wat

op een bijzonder aangename manier geboden.

Sione Götte. “Bij duurzaamheid wordt vaak nogal eens

van, om eens wat te noemen, Black Angus rundvlees,

de regio en het seizoen te bieden heeft. En dat is veel. Ik

Drenthe zit de laatste jaren al behoorlijk in de lift als

de associatie gelegd met alternatieverig gedoe, maar het

speciaal ingevlogen uit Uruguay, vinden we niet meer van

werk met moderne technieken en apparatuur, maar met

het gaat om het bieden van hoogwaardige kwali-

tegendeel is waar: we hebben het hier over mooie en

deze tijd. Zeker als je weet wat er allemaal aan

traditionele producten. Dat geeft boeiende en lekkere

teitslocaties waar leisure en business uitstekend

technologische interessante oplossingen op het gebied

resultaten waar ik, als dat op prijs gesteld wordt graag met

samengaan. Green Meet*s weet aan deze ontwikke-

van energie- en materiaalgebruik, bijvoorbeeld door het

de gasten over van gedachten wissel.”

ling een nieuw en uniek impuls te geven.

...... 18

Een aanrader.

Meet*s ontwikkeld door Saint Gobain, die zich aanpast

Rust en kleinschaligheid

aan de lichtsterkte, ’s winters de warmte vasthoudt en

Het Amsterdamscheveld heeft een rijke historie, waarin

’s zomers tegenhoudt, met een lage milieubelasting. Ook

de vroegere turfwinning door de gebroeders Griendtsveen

werken we met geothermische oplossingen (warmtekorven

heeft plaatsgemaakt door een nieuw invulling. Dezelfde

die aardwarmte doorgeven) voor het binnenklimaat. Door

onderneming stelt zich als projectontwikkelaar ten doel,

geïntegreerde waterzuivering is hergebruik mogelijk,

de voorwaarden te scheppen voor een nieuwe en vooral

waardoor afwatering overbodig is. Het hele resort is

groene toekomst. Zo hoopt men over enige tijd in dit

verlicht met LED lampen en er is een helofytenfilterveld

gebied het Wildlife Parkresort te openen, waarin Europese

aangelegd waardoor ons afvalwater geen kwaad kan voor

wilde dieren te bewonderen zijn. Green Meet*s past

Green Meet*s Resort

het milieu, zodat het hergebruikt kan worden voor o.a.

naadloos in dit concept. Het resort gaat op in de groene

Peelstraat 160

de beregening van de golfbaan. Wij hebben een energie-

omgeving, ademt rust, privacy en intimiteit.

7887 TM Erica

neutraal streven.”

Het prachtige, onder architectuur gebouwde complex

Telefoon: 0591 - 32 44 66 www.greenmeets.nl

T h e To p o f H o l l a n d

T h e To p o f H o l l a n d

toepassen van een nieuwe glassoort, speciaal voor Green

........ 19


T h e To p o f H o l l a n d

G reen M eet * s

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Duurzaam en innovatief

Streek & seizoen

De gebouwen waar de receptie, de hotelkamers (27, straks

Ook in de keuken ligt de focus op duurzaamheid. Green

topproducten in de regio beschikbaar is. Lamsvlees,

heeft een uitstraling van kleinschaligheid en

60), het restaurant, de wellness en de fitness ruimtes zijn

Meet*s ontvangt gasten voor een diner maar ook grotere

bijvoorbeeld, of asperges, frambozen. Van lokale telers en

geborgenheid en hanteert een kwaliteitsconcept op

ondergebracht zijn volledig nieuw gebouwd en dragen

groepen voor een culinair verrassend buffet. “Duurzaam-

van hoge kwaliteit. Als je in Frankrijk in de Périgord bent,

het gebied van ruimte, materiaalgebruik en inrich-

de veelzeggende namen Hotel ‘Vuur’ en Hotel ‘Aarde’.

heid betekent voor mij als chef-kok dat ik streef naar

krijg je een keuze uit de streekgerechten. En dat doen we

ting. In de visie van Green Meet8s moeten mens en

”We hebben zeer veel aandacht gegeven aan het integreren

ambachtelijkheid en biologische producten, liefst streek-

ook in deze streek, die zoveel mooie producten en smaken

natuur elkaar ontmoeten. En die mogelijkheid wordt

van de begrippen duurzaamheid en innovatie”, vertelt

en seizoensgebonden”, zegt Emile Götte. “Het serveren

te bieden heeft. Je moet optimaal gebruik maken van wat

op een bijzonder aangename manier geboden.

Sione Götte. “Bij duurzaamheid wordt vaak nogal eens

van, om eens wat te noemen, Black Angus rundvlees,

de regio en het seizoen te bieden heeft. En dat is veel. Ik

Drenthe zit de laatste jaren al behoorlijk in de lift als

de associatie gelegd met alternatieverig gedoe, maar het

speciaal ingevlogen uit Uruguay, vinden we niet meer van

werk met moderne technieken en apparatuur, maar met

het gaat om het bieden van hoogwaardige kwali-

tegendeel is waar: we hebben het hier over mooie en

deze tijd. Zeker als je weet wat er allemaal aan

traditionele producten. Dat geeft boeiende en lekkere

teitslocaties waar leisure en business uitstekend

technologische interessante oplossingen op het gebied

resultaten waar ik, als dat op prijs gesteld wordt graag met

samengaan. Green Meet*s weet aan deze ontwikke-

van energie- en materiaalgebruik, bijvoorbeeld door het

de gasten over van gedachten wissel.”

ling een nieuw en uniek impuls te geven.

...... 18

Een aanrader.

Meet*s ontwikkeld door Saint Gobain, die zich aanpast

Rust en kleinschaligheid

aan de lichtsterkte, ’s winters de warmte vasthoudt en

Het Amsterdamscheveld heeft een rijke historie, waarin

’s zomers tegenhoudt, met een lage milieubelasting. Ook

de vroegere turfwinning door de gebroeders Griendtsveen

werken we met geothermische oplossingen (warmtekorven

heeft plaatsgemaakt door een nieuw invulling. Dezelfde

die aardwarmte doorgeven) voor het binnenklimaat. Door

onderneming stelt zich als projectontwikkelaar ten doel,

geïntegreerde waterzuivering is hergebruik mogelijk,

de voorwaarden te scheppen voor een nieuwe en vooral

waardoor afwatering overbodig is. Het hele resort is

groene toekomst. Zo hoopt men over enige tijd in dit

verlicht met LED lampen en er is een helofytenfilterveld

gebied het Wildlife Parkresort te openen, waarin Europese

aangelegd waardoor ons afvalwater geen kwaad kan voor

wilde dieren te bewonderen zijn. Green Meet*s past

Green Meet*s Resort

het milieu, zodat het hergebruikt kan worden voor o.a.

naadloos in dit concept. Het resort gaat op in de groene

Peelstraat 160

de beregening van de golfbaan. Wij hebben een energie-

omgeving, ademt rust, privacy en intimiteit.

7887 TM Erica

neutraal streven.”

Het prachtige, onder architectuur gebouwde complex

Telefoon: 0591 - 32 44 66 www.greenmeets.nl

T h e To p o f H o l l a n d

T h e To p o f H o l l a n d

toepassen van een nieuwe glassoort, speciaal voor Green

........ 19


T h e To p o f H o l l a n d

E C O L O SS P R O J E C T B V

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

E er s te H ulp B i j I n c identen

...... 20

uitdaging, die vraagt om vakmanschap, reactiesnelheid,

geen toeval. Het is de regio waar verreweg de meeste

kalmte en overzicht. “Het is zaak, de juiste mensen en het

activiteiten plaatsvinden die incidentgevoelig zijn. Met

juiste materiaal snel op de juiste plek brengen”, zegt Bart

het Rotterdamse havengebied, waar de halve wereld laadt

Cunnen. “EcoLoss werkt met een vaste kern, aangevuld

en lost, het een komen en gaan is van containerschepen,

met mensen en materiaal uit de regio. Ook in Delfzijl

tankers, binnenvaartschepen, vrachtwagens en wat daar

werken we met lokale medewerkers, die de regio en de

allemaal bij komt kijken. Vaak met moeilijke en/of milieu-

bedrijven door en kennen en de taal spreken. Gebaseerd

gevaarlijke lading, waar dan ook met de grootste zorg mee

op veel deskundigheid, een uitstekende vakopleiding en

wordt omgesprongen. “Bij het bestrijden van de gevolgen

vooral veel eigen verantwoordelijkheid, inzetbaarheid

van incidenten en calamiteiten, de core-business van

en oplossingsgerichtheid. Onze lokale mensen worden

EcoLoss Project BV, is het belangrijk om je medewerkers

gesteund door de professionele EcoLoss organisatie, die

Nederland is een goed georganiseerd land.

incidenten. Het beperken van die risico’s en het

Onze infrastructuur is modern, onze regel-

bestrijden van eventualiteiten is van groot

snel op de betreffende plek te hebben”, zegt Aad van

beschikt over een groot aantal voertuigen en een

Wijngen. “Daarom beschikt EcoLoss Project BV over

Meld– en Coördinatie Kamer, van waaruit de werkzaam-

geving is strikt en hetzelfde geldt voor de

belang. Een bedrijf dat zich dagelijks inzet voor

vestigingen in Rotterdam maar ook in Amsterdam,

heden, de administratie en alle bijkomende zaken nauw-

naleving daarvan. Dat is gezien het aantal

het bestrijden van incidenten en het beperken

Schiphol en Lelystad. En sinds enige tijd ook in Delfzijl,

keurig worden aangestuurd.”

verkeers- en transportactiviteiten maar goed ook. van schade is EcoLoss Project BV. Want we zijn een dichtbevolkt land, waar heel

De onderneming, die in de loop der jaren een

veel verschillende economische partijen vrij baan

grote expertise heeft opgebouwd in het snel

moeten krijgen. Op een beperkte oppervlakte,

en adequaat oplossen van incidenten, opende

want behalve dichtbevolkt is Nederland

onlangs een vestiging in Delfzijl. Wij spraken met

natuurlijk ook een klein land. Dat geeft

Bart Cunnen en Aad van Wijngen, die de directie

verhoudingsgewijs veel risico’s op rampen en

voeren van dit ras-Rotterdamse bedrijf.

op een strategische plek ten opzichte van de chemiecluster bij Farmsum en natuurlijk de Eemshaven, waar de

Snel en doeltreffend

ontwikkelingen momenteel heel hard gaan. Dat is een

Het geldt in de gezondheidszorg maar ook bij het

goede zaak. Maar bij een toename van de economische

bestrijden van incidenten: snelheid is enorm belang-

activiteiten hoort ook een verhoogd risico op ongelukken.

rijk. “Verhinderen dat bij, bijvoorbeeld, een gekantelde

En als dat gebeurt staan we paraat.”

tankwagen olie of andere vloeistoffen in de bodem terecht komen voorkomt een boel ellende en nasleep”, zegt

Veelzijdig vak

Cunnen. “Vaak is doeltreffend optreden een zaak van

EcoLoss Project houdt zich bezig met het signaleren en

inzicht en ervaring en die is binnen onze organisatie ruim-

indammen van (milieu-)schade. Dat klinkt misschien

schoots aanwezig. Onze medewerkers zijn mensen van de

relatief eenvoudig, in de realiteit is het een complexe

praktijk. Dat neemt niet weg dat we voor eventualiteiten

8

T h e To p o f H o l l a n d

T h e To p o f H o l l a n d

D

De hoofdvestiging staat in Rotterdam en dat is natuurlijk

........ 21


T h e To p o f H o l l a n d

E C O L O SS P R O J E C T B V

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

E er s te H ulp B i j I n c identen

...... 20

uitdaging, die vraagt om vakmanschap, reactiesnelheid,

geen toeval. Het is de regio waar verreweg de meeste

kalmte en overzicht. “Het is zaak, de juiste mensen en het

activiteiten plaatsvinden die incidentgevoelig zijn. Met

juiste materiaal snel op de juiste plek brengen”, zegt Bart

het Rotterdamse havengebied, waar de halve wereld laadt

Cunnen. “EcoLoss werkt met een vaste kern, aangevuld

en lost, het een komen en gaan is van containerschepen,

met mensen en materiaal uit de regio. Ook in Delfzijl

tankers, binnenvaartschepen, vrachtwagens en wat daar

werken we met lokale medewerkers, die de regio en de

allemaal bij komt kijken. Vaak met moeilijke en/of milieu-

bedrijven door en kennen en de taal spreken. Gebaseerd

gevaarlijke lading, waar dan ook met de grootste zorg mee

op veel deskundigheid, een uitstekende vakopleiding en

wordt omgesprongen. “Bij het bestrijden van de gevolgen

vooral veel eigen verantwoordelijkheid, inzetbaarheid

van incidenten en calamiteiten, de core-business van

en oplossingsgerichtheid. Onze lokale mensen worden

EcoLoss Project BV, is het belangrijk om je medewerkers

gesteund door de professionele EcoLoss organisatie, die

Nederland is een goed georganiseerd land.

incidenten. Het beperken van die risico’s en het

Onze infrastructuur is modern, onze regel-

bestrijden van eventualiteiten is van groot

snel op de betreffende plek te hebben”, zegt Aad van

beschikt over een groot aantal voertuigen en een

Wijngen. “Daarom beschikt EcoLoss Project BV over

Meld– en Coördinatie Kamer, van waaruit de werkzaam-

geving is strikt en hetzelfde geldt voor de

belang. Een bedrijf dat zich dagelijks inzet voor

vestigingen in Rotterdam maar ook in Amsterdam,

heden, de administratie en alle bijkomende zaken nauw-

naleving daarvan. Dat is gezien het aantal

het bestrijden van incidenten en het beperken

Schiphol en Lelystad. En sinds enige tijd ook in Delfzijl,

keurig worden aangestuurd.”

verkeers- en transportactiviteiten maar goed ook. van schade is EcoLoss Project BV. Want we zijn een dichtbevolkt land, waar heel

De onderneming, die in de loop der jaren een

veel verschillende economische partijen vrij baan

grote expertise heeft opgebouwd in het snel

moeten krijgen. Op een beperkte oppervlakte,

en adequaat oplossen van incidenten, opende

want behalve dichtbevolkt is Nederland

onlangs een vestiging in Delfzijl. Wij spraken met

natuurlijk ook een klein land. Dat geeft

Bart Cunnen en Aad van Wijngen, die de directie

verhoudingsgewijs veel risico’s op rampen en

voeren van dit ras-Rotterdamse bedrijf.

op een strategische plek ten opzichte van de chemiecluster bij Farmsum en natuurlijk de Eemshaven, waar de

Snel en doeltreffend

ontwikkelingen momenteel heel hard gaan. Dat is een

Het geldt in de gezondheidszorg maar ook bij het

goede zaak. Maar bij een toename van de economische

bestrijden van incidenten: snelheid is enorm belang-

activiteiten hoort ook een verhoogd risico op ongelukken.

rijk. “Verhinderen dat bij, bijvoorbeeld, een gekantelde

En als dat gebeurt staan we paraat.”

tankwagen olie of andere vloeistoffen in de bodem terecht komen voorkomt een boel ellende en nasleep”, zegt

Veelzijdig vak

Cunnen. “Vaak is doeltreffend optreden een zaak van

EcoLoss Project houdt zich bezig met het signaleren en

inzicht en ervaring en die is binnen onze organisatie ruim-

indammen van (milieu-)schade. Dat klinkt misschien

schoots aanwezig. Onze medewerkers zijn mensen van de

relatief eenvoudig, in de realiteit is het een complexe

praktijk. Dat neemt niet weg dat we voor eventualiteiten

8

T h e To p o f H o l l a n d

T h e To p o f H o l l a n d

D

De hoofdvestiging staat in Rotterdam en dat is natuurlijk

........ 21


T h e To p o f H o l l a n d

E C O L O SS P R O J E C T B V

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

een scenario hebben ontwikkeld dat zijn waarde in de

vak zo boeiend”, zegt Van Wijngen. “Natuurlijk hebben

praktijk al vele malen heeft bewezen: Eerste Hulp bij

we veel vakkennis in huis en beschikken we over alle

Incidenten, kortweg EHBI. Dit concept bestaat uit het

relevante certificaten. Maar in de actuele praktijk, als het

tijdig signaleren en inschatten van (milieu)effecten en –

er op aan komt, dan gaat het er om hoe je die expertise

risico’s, het inperken van de gevolgen en de gevolgschade,

toepast, hoe snel je reageert, communiceert met bedrijven

het zorgen voor een snelle doorstroming en een effectieve

en overheidsinstanties en improviseert. Het bestrijden

en kostenbesparende afhandeling. Een zaak waar alle

en beperken van schade vereist een bepaalde logistieke

combinaties kunnen maken. Een voorbeeld. Toen er enige

naam verworven bij industrieel en bouwend Noord-

partijen mee zijn gebaat: de gedupeerde bedrijven, de

aanpak en die moet je in je vingers hebben. En je moet

tijd geleden ernstige wateroverlast optrad op Goeree-

Nederland door haar pro-actieve en meedenkende manier

overheid en de verzekeraar. Informatie is in ons vaak bij

Overflakkee konden we snel hulp bieden door te zorgen

van werken. Zo werd bij de brand bij Veem&Factor in de

uitstek van doorslaggevend belang en tijdige uitwisseling

voor afdoende pompcapaciteit, die we door contacten

Eemshaven in 2007 adviserend opgetreden. Daar hebben

van gegevens is belangrijk voor het doeltreffend beheer-

wisten te regelen. Dat tekent de aanpak en flexibiliteit van

we laten zien dat we de expertise in huis hebben die ook

sen van veiligheid en openbare orde en het behoud van

EcoLoss Project. Wereldwijd, want onlangs heeft EcoLoss

in deze regio veel toegevoegde waarde heeft.

bedrijfskapitaal en, nog belangrijker, milieukapitaal.”

ook bij een groot incident op Bonaire beslissend kunnen

T h e To p o f H o l l a n d ...... 22

Pompen of verzuipen

Op de website van EcoLoss Project BV vind je een inciden-

Goed teamwork

teninventarisatie. Een indrukwekkende lijst die aangeeft

Ze zeggen wel dat Groningers en Rotterdammers op

dat een ongeluk echt in een klein hoekje zit. Met andere

dezelfde golflengte zitten. “Als het gaat om aanpakken,

woorden: de lucht, de weg, het water, het spoor, elk

doorpakken en snel communiceren, kan ik dat volledig

denkbaar gebouw en bedrijventerrein, alle mogelijke

beamen, zegt Cunnen. “Het teamwork in de nieuwe

ECOLOSS PROJECT BV

omstandigheden en voertuigen, situaties, natuuroverlast,

vestiging hier in het noorden is prima en efficiënt. De

Handelskade West 30

enzovoort, enzovoort; in deze setting spelen de activitei-

bedrijvigheid hier in en om Groningen Seaports is volop

9934 AA Delfzijl

ten van EcoLoss zich af. “Die veelzijdigheid maakt het

in beweging en EcoLoss heeft zich in korte tijd een goede

Telefoon: 0596 - 634 494 www.ecoloss.com

T h e To p o f H o l l a n d

optreden.”

........ 23


T h e To p o f H o l l a n d

E C O L O SS P R O J E C T B V

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

een scenario hebben ontwikkeld dat zijn waarde in de

vak zo boeiend”, zegt Van Wijngen. “Natuurlijk hebben

praktijk al vele malen heeft bewezen: Eerste Hulp bij

we veel vakkennis in huis en beschikken we over alle

Incidenten, kortweg EHBI. Dit concept bestaat uit het

relevante certificaten. Maar in de actuele praktijk, als het

tijdig signaleren en inschatten van (milieu)effecten en –

er op aan komt, dan gaat het er om hoe je die expertise

risico’s, het inperken van de gevolgen en de gevolgschade,

toepast, hoe snel je reageert, communiceert met bedrijven

het zorgen voor een snelle doorstroming en een effectieve

en overheidsinstanties en improviseert. Het bestrijden

en kostenbesparende afhandeling. Een zaak waar alle

en beperken van schade vereist een bepaalde logistieke

combinaties kunnen maken. Een voorbeeld. Toen er enige

naam verworven bij industrieel en bouwend Noord-

partijen mee zijn gebaat: de gedupeerde bedrijven, de

aanpak en die moet je in je vingers hebben. En je moet

tijd geleden ernstige wateroverlast optrad op Goeree-

Nederland door haar pro-actieve en meedenkende manier

overheid en de verzekeraar. Informatie is in ons vaak bij

Overflakkee konden we snel hulp bieden door te zorgen

van werken. Zo werd bij de brand bij Veem&Factor in de

uitstek van doorslaggevend belang en tijdige uitwisseling

voor afdoende pompcapaciteit, die we door contacten

Eemshaven in 2007 adviserend opgetreden. Daar hebben

van gegevens is belangrijk voor het doeltreffend beheer-

wisten te regelen. Dat tekent de aanpak en flexibiliteit van

we laten zien dat we de expertise in huis hebben die ook

sen van veiligheid en openbare orde en het behoud van

EcoLoss Project. Wereldwijd, want onlangs heeft EcoLoss

in deze regio veel toegevoegde waarde heeft.

bedrijfskapitaal en, nog belangrijker, milieukapitaal.”

ook bij een groot incident op Bonaire beslissend kunnen

T h e To p o f H o l l a n d ...... 22

Pompen of verzuipen

Op de website van EcoLoss Project BV vind je een inciden-

Goed teamwork

teninventarisatie. Een indrukwekkende lijst die aangeeft

Ze zeggen wel dat Groningers en Rotterdammers op

dat een ongeluk echt in een klein hoekje zit. Met andere

dezelfde golflengte zitten. “Als het gaat om aanpakken,

woorden: de lucht, de weg, het water, het spoor, elk

doorpakken en snel communiceren, kan ik dat volledig

denkbaar gebouw en bedrijventerrein, alle mogelijke

beamen, zegt Cunnen. “Het teamwork in de nieuwe

ECOLOSS PROJECT BV

omstandigheden en voertuigen, situaties, natuuroverlast,

vestiging hier in het noorden is prima en efficiënt. De

Handelskade West 30

enzovoort, enzovoort; in deze setting spelen de activitei-

bedrijvigheid hier in en om Groningen Seaports is volop

9934 AA Delfzijl

ten van EcoLoss zich af. “Die veelzijdigheid maakt het

in beweging en EcoLoss heeft zich in korte tijd een goede

Telefoon: 0596 - 634 494 www.ecoloss.com

T h e To p o f H o l l a n d

optreden.”

........ 23


T h e To p o f H o l l a n d

DEUREN SERVICE NOORD

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

B reed a s s ortiment

profe s s ionele deuren Met deze slagvaardige manier van werken hebben we een goede naam opgebouwd in de hele regio”.

Lage overhead, scherpe prijs Deuren Service Noord is een bedrijf waar inzet en motivatie groot zijn, het tegendeel van een 9-5 mentaliteit. Ido de Boer, die na gewerkt te hebben in de jachtbouw (constructie) enige tijd franchisenemer was, besloot in 1996 helemaal voor zichzelf te beginnen. “En dat is toch het meest motiverend. Daarom heeft Deuren Service Noord sinds de start, door haar grote betrokkenheid en klantgerichtheid, maar ook door haar scherpe tarieven een grote klantenkring opgebouwd, voornamelijk in Noord-Nederland maar ook wel in bijvoorbeeld de Noordoostpolder. De scherpe prijsstelling van Deuren Service Noord is terug te voeren op de

Het betaalbare vakmanschap van Deuren Service Noord

T h e To p o f H o l l a n d

Als we bij het bedrijf aankomen, blijken alle

lage overhead. En dat werkt in deze tijden van

servicebussen op pad te zijn. “En zo hoort het ook”,

economisch zwaar weer in ons voordeel. Want de

zegt De Boer. “Onze vier vaste monteurs moeten

klant blijft vragen om de beste kwaliteit, maar kijkt

niet op kantoor zijn, maar bij de klant, om nieuwe

ook meer naar het kostenplaatje.”

Wij gingen op bezoek bij Deuren Service Noord

maat, standaarddeuren, roldeuren, koeldeuren

in het Groningse Eenrum voor een gesprek met

en reparaties uit te voeren. Ik heb zeer zelfstandig

Novoferm

werkende mensen in dienst die alle materialen en

Deuren Service Noord heeft als opdrachtgevers

en brandvertragende deuren, sektionaaldeuren,

directeur-eigenaar Ido de Boer.

gereedschappen bij zich hebben, zodat snel, goed

particulieren (garagedeuren in alle soorten en

en in één keer elk deurenprobleem kan worden

maten), maar voornamelijk het bedrijfsleven, met

verholpen. Een voordeel is ook dat wij daardoor

het accent op de industrie en de agrarische sector.

met scherp geprijsde onderhoudscontracten

“We werken samen met meerdere producenten

kunnen werken. Van de meeste merken heeft

van industriedeuren, waaronder Novoferm, een

Deuren Service Noord de onderdelen op voorraad

belangrijke speler in de markt van de industriedeuren.

repareert en onderhoudt een breed assortiment

en dus direct beschikbaar. In zo’n geval kan een

Novoferm heeft door haar vraaggerichte aanpak en

optredend probleem direct worden opgelost.

zeer brede assortiment (van bulk tot high tech) en

professionele deuren voor het bedrijfsleven en

En hebben we het niet ‘op de plank’, dan zijn we

goede service door vakbekwame en goed getrainde

in staat om via ons relatienetwerk snel aan de

monteurs een uitstekende naam opgebouwd.

benodigde onderdelen te komen. Binnen een dag.

Daarnaast leveren we ook deuren op maat.

deuren met en zonder glas en natuurlijk garagedeuren. Deuren Service Noord levert, monteert,

de particuliere markt in Noord-Nederland.

deursystemen te monteren, problemen op te lossen

8

T h e To p o f H o l l a n d

24

klein team kunnen we alles uitvoeren met een

Je hebt ze in alle soorten en maten. Deuren op

schuifdeuren, snelloopdeuren, vouwdeuren,

......

A

korte lijnen binnen dit bedrijf. Met een relatief

........ 25


T h e To p o f H o l l a n d

DEUREN SERVICE NOORD

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

B reed a s s ortiment

profe s s ionele deuren Met deze slagvaardige manier van werken hebben we een goede naam opgebouwd in de hele regio”.

Lage overhead, scherpe prijs Deuren Service Noord is een bedrijf waar inzet en motivatie groot zijn, het tegendeel van een 9-5 mentaliteit. Ido de Boer, die na gewerkt te hebben in de jachtbouw (constructie) enige tijd franchisenemer was, besloot in 1996 helemaal voor zichzelf te beginnen. “En dat is toch het meest motiverend. Daarom heeft Deuren Service Noord sinds de start, door haar grote betrokkenheid en klantgerichtheid, maar ook door haar scherpe tarieven een grote klantenkring opgebouwd, voornamelijk in Noord-Nederland maar ook wel in bijvoorbeeld de Noordoostpolder. De scherpe prijsstelling van Deuren Service Noord is terug te voeren op de

Het betaalbare vakmanschap van Deuren Service Noord

T h e To p o f H o l l a n d

Als we bij het bedrijf aankomen, blijken alle

lage overhead. En dat werkt in deze tijden van

servicebussen op pad te zijn. “En zo hoort het ook”,

economisch zwaar weer in ons voordeel. Want de

zegt De Boer. “Onze vier vaste monteurs moeten

klant blijft vragen om de beste kwaliteit, maar kijkt

niet op kantoor zijn, maar bij de klant, om nieuwe

ook meer naar het kostenplaatje.”

Wij gingen op bezoek bij Deuren Service Noord

maat, standaarddeuren, roldeuren, koeldeuren

in het Groningse Eenrum voor een gesprek met

en reparaties uit te voeren. Ik heb zeer zelfstandig

Novoferm

werkende mensen in dienst die alle materialen en

Deuren Service Noord heeft als opdrachtgevers

en brandvertragende deuren, sektionaaldeuren,

directeur-eigenaar Ido de Boer.

gereedschappen bij zich hebben, zodat snel, goed

particulieren (garagedeuren in alle soorten en

en in één keer elk deurenprobleem kan worden

maten), maar voornamelijk het bedrijfsleven, met

verholpen. Een voordeel is ook dat wij daardoor

het accent op de industrie en de agrarische sector.

met scherp geprijsde onderhoudscontracten

“We werken samen met meerdere producenten

kunnen werken. Van de meeste merken heeft

van industriedeuren, waaronder Novoferm, een

Deuren Service Noord de onderdelen op voorraad

belangrijke speler in de markt van de industriedeuren.

repareert en onderhoudt een breed assortiment

en dus direct beschikbaar. In zo’n geval kan een

Novoferm heeft door haar vraaggerichte aanpak en

optredend probleem direct worden opgelost.

zeer brede assortiment (van bulk tot high tech) en

professionele deuren voor het bedrijfsleven en

En hebben we het niet ‘op de plank’, dan zijn we

goede service door vakbekwame en goed getrainde

in staat om via ons relatienetwerk snel aan de

monteurs een uitstekende naam opgebouwd.

benodigde onderdelen te komen. Binnen een dag.

Daarnaast leveren we ook deuren op maat.

deuren met en zonder glas en natuurlijk garagedeuren. Deuren Service Noord levert, monteert,

de particuliere markt in Noord-Nederland.

deursystemen te monteren, problemen op te lossen

8

T h e To p o f H o l l a n d

24

klein team kunnen we alles uitvoeren met een

Je hebt ze in alle soorten en maten. Deuren op

schuifdeuren, snelloopdeuren, vouwdeuren,

......

A

korte lijnen binnen dit bedrijf. Met een relatief

........ 25


T h e To p o f H o l l a n d

DEUREN SERVICE NOORD

...... 26

Die kun je niet bestellen dus die ontwerpen en produceren

Garagedeuren naar individuele wens

Veranderende markt

we zelf. Deuren Service Noord heeft een VCA certificaat,

Naast de bedrijvenmarkt, waarin de agrarische

“In de laatste jaren is onze markt veranderd”,

Andere functies zijn het weren van inbrekers en

waardoor we ook voor grote opdrachtgevers zoals onder

sector ongeveer voor de helft van de opdrachten

zegt De Boer. “Enkele grote bedrijven in onze

brand, of het creëren van een goede lichtinval.

meer de NAM en RBE werkzaam kunnen zijn.

verantwoordelijk is, opereert Deuren Service Noord

branche zijn uiteengevallen. Want met een bepaalde

Dit functiepakker vullen we graag voor de klant in.

ook in de particuliere sector. “Wij bieden een

schaalgrootte kun je niet meer flexibel werken.

Als dat nodig is, van ontwerp tot en met montage.

Goed advies

uitgebreid en gevarieerd gamma van garagedeuren

Wij beschikken over soepelheid en slagvaardigheid.

Met onderhoud op afroep of op contractbasis.

Het aantal soorten deuren dat leverbaar is, lijkt

van hoge kwaliteit”, zegt De Boer. ”Voor de klant

De klant staat vaak zelf te kijken over onze snelheid

Want het team van Deuren Service Noord is snel

onbegrensd. “Daarom besteden wij veel aandacht

is er een grote keuze aan uitvoeringen. We leveren

van handelen en ons vakmanschap. Of het nu gaat

ter plaatse en lossen elk probleem snel en

aan het adviestraject”, zegt De Boer. “Wij brengen

deze deuren op elk gewenst formaat, met een grote

om een standaarddeur of een special, waarmee we

vakkundig op.”

de wens van de klant in beeld, hoe is de situatie ter

keuze aan panelen en in vrijwel elke gewenste kleur.

onze maatgevoelige deuren aanduiden, bijvoorbeeld

plekke, hoeveel ruimte is er beschikbaar, wat voor

Geïnteresseerden kunnen altijd een afspraak maken

twee deuren boven elkaar, wat soms in bepaalde

eisen worden er aan de deuren gesteld, hoe zit het

om zich te oriënteren in onze showroom.”

ruimtes de beste oplossing is. En zo heb je meer

met de lichtinval en aan de hand daarvan, hoeveel

specifieke situaties, waarvoor men bij ons aan het

glas moet er worden toegepast. Aan de hand van

goede adres is. Een bedrijfsdeur heeft verschillende

dat wensenpakket stellen wij de perfecte deuren

functies. Hij draagt bij aan het uiterlijk en dus de

samen. Meestal elektrisch aangedreven, want

uitstraling van het bedrijf. Ook vervult hij een

dat wordt tegenwoordig in vrijwel alle gevallen

belangrijke rol in de logistiek van een onderneming.

gevraagd. En ook met afstandbediening, dat is bijna niet aan te slepen. We leveren standaarddeuren als

levering + reparatie bedrijfs-/garagedeuren

dat kan en maatwerk als het moet. Maar het resultaat dient altijd goed en naar volle tevredenheid van de

Deuren Service Noord BV

klant te zijn. Dat is toch de beste promotie voor

Westerweg 1

je bedrijf.”

9967 TE Eenrum Telefoon: 0595 - 49 70 24 www.deurenservicenoord.nl

T h e To p o f H o l l a n d

T h e To p o f H o l l a n d

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

........ 27


T h e To p o f H o l l a n d

DEUREN SERVICE NOORD

...... 26

Die kun je niet bestellen dus die ontwerpen en produceren

Garagedeuren naar individuele wens

Veranderende markt

we zelf. Deuren Service Noord heeft een VCA certificaat,

Naast de bedrijvenmarkt, waarin de agrarische

“In de laatste jaren is onze markt veranderd”,

Andere functies zijn het weren van inbrekers en

waardoor we ook voor grote opdrachtgevers zoals onder

sector ongeveer voor de helft van de opdrachten

zegt De Boer. “Enkele grote bedrijven in onze

brand, of het creëren van een goede lichtinval.

meer de NAM en RBE werkzaam kunnen zijn.

verantwoordelijk is, opereert Deuren Service Noord

branche zijn uiteengevallen. Want met een bepaalde

Dit functiepakker vullen we graag voor de klant in.

ook in de particuliere sector. “Wij bieden een

schaalgrootte kun je niet meer flexibel werken.

Als dat nodig is, van ontwerp tot en met montage.

Goed advies

uitgebreid en gevarieerd gamma van garagedeuren

Wij beschikken over soepelheid en slagvaardigheid.

Met onderhoud op afroep of op contractbasis.

Het aantal soorten deuren dat leverbaar is, lijkt

van hoge kwaliteit”, zegt De Boer. ”Voor de klant

De klant staat vaak zelf te kijken over onze snelheid

Want het team van Deuren Service Noord is snel

onbegrensd. “Daarom besteden wij veel aandacht

is er een grote keuze aan uitvoeringen. We leveren

van handelen en ons vakmanschap. Of het nu gaat

ter plaatse en lossen elk probleem snel en

aan het adviestraject”, zegt De Boer. “Wij brengen

deze deuren op elk gewenst formaat, met een grote

om een standaarddeur of een special, waarmee we

vakkundig op.”

de wens van de klant in beeld, hoe is de situatie ter

keuze aan panelen en in vrijwel elke gewenste kleur.

onze maatgevoelige deuren aanduiden, bijvoorbeeld

plekke, hoeveel ruimte is er beschikbaar, wat voor

Geïnteresseerden kunnen altijd een afspraak maken

twee deuren boven elkaar, wat soms in bepaalde

eisen worden er aan de deuren gesteld, hoe zit het

om zich te oriënteren in onze showroom.”

ruimtes de beste oplossing is. En zo heb je meer

met de lichtinval en aan de hand daarvan, hoeveel

specifieke situaties, waarvoor men bij ons aan het

glas moet er worden toegepast. Aan de hand van

goede adres is. Een bedrijfsdeur heeft verschillende

dat wensenpakket stellen wij de perfecte deuren

functies. Hij draagt bij aan het uiterlijk en dus de

samen. Meestal elektrisch aangedreven, want

uitstraling van het bedrijf. Ook vervult hij een

dat wordt tegenwoordig in vrijwel alle gevallen

belangrijke rol in de logistiek van een onderneming.

gevraagd. En ook met afstandbediening, dat is bijna niet aan te slepen. We leveren standaarddeuren als

levering + reparatie bedrijfs-/garagedeuren

dat kan en maatwerk als het moet. Maar het resultaat dient altijd goed en naar volle tevredenheid van de

Deuren Service Noord BV

klant te zijn. Dat is toch de beste promotie voor

Westerweg 1

je bedrijf.”

9967 TE Eenrum Telefoon: 0595 - 49 70 24 www.deurenservicenoord.nl

T h e To p o f H o l l a n d

T h e To p o f H o l l a n d

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

........ 27


T h e To p o f H o l l a n d

2RENT

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

2 rent v erhuurt

met toege v oegde waarde Kritisch De bouw heeft het in deze tijden moeilijk. ‘Dat merken wij ook”, zegt Hettema. “Toch bieden wij ook in economisch mindere tijden goede oplossingen. Ondernemers hoeven niet te investeren in de aanschaf van duur materieel maar kunnen bij ons wel profiteren van de modernste technische oplossingen die er op de markt zijn. En dat geldt natuurlijk ook voor onze relaties in de industrie. We adviseren de klant, kijken kritisch naar zijn materiaalbeheer. En dan kan het soms gebeuren dat wij huur afraden. En hoewel wij trouwe klanten korting geven, is eerlijk advies toch een betere manier om klantenbinding te genereren. In de industrie zien we, dat zo’n goede klantrelatie kan uitmonden in een grote betrokkenheid bij het

...... 28

Juist in deze tijden, waarin we allemaal kritisch

efficiënter inzetten van het materieel. 2rent staat

naar onze kostenposten kijken, komt de meer-

letterlijk en figuurlijk graag dicht bij de klant. Dat

W

noemen: de NAM, waar we op de lokatie

We hebben een gesprek met Henk Bos en zijn

Schoonebeek samen met Stork zelfs een tijdelijke

collega, salesmanager Wopke Hettema, op de

vestiging hebben, een projectmanager en

lokatie van 2rent op het industrieterrein

verhuurmedewerker. Bij het project Zuidwending

De Hoogte. “Vroeger zat Reisiger hier, maar na

van Gasterra zijn we prominent aanwezig, terwijl

een aantal fusies en overnames kwamen wij als

we bij Cogely in Harlingen een pilot draaien

onderdeel van Stork Sales % Rental Services op

waarbij naar de beste efficiency op huurgebied wordt gekeken.”

waarde van de verhuurspecialist 2rent nog meer

heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat op 1 mei jl.

deze plek terecht”, vertelt Bos. “Dat heeft

uit de verf. 2rent is een landelijk opererend

de nieuwste vestiging van 2rent in de Eemshaven

vergevorderde plannen om te verhuizen naar een

Samenwerkingsconcept

bedrijf dat ook in België en Noord-Frankrijk en

is geopend. “Een logische zaak”, zegt Henk Bos,

lokatie waar we logistiek wat beter uit de voeten

“De Eemshaven is voor ons een hele belangrijke

kunnen. Vast staat, dat ook in de nieuwe vesting

ontwikkeling, die volop nieuwe kansen biedt”, zegt

Duitsland actief is. De core-business van de

regiomanager Noord-Nederland. “De Eemshaven

laagdrempeligheid en klantgerichtheid voorop

Bos. “Met een aantal partners zijn we gehuisvest in

staan. 2rent heeft een groot en fijnmazig netwerk

het Business Center en er wordt daar een concept

onderneming is het verhuren van professioneel

is verreweg het grootste bouwproject van Neder-

van vestigingen, in totaal 26, waarvan negen in het

ontwikkeld van samenwerking en het bij elkaar brengen van de juiste partijen om bepaalde klussen

trouwens de langste tijd geduurd. Er zijn

materieel voor de bouw en de industrie.

land en wij hebben daar op vele manieren mee te

Noorden: Groningen - de hoofdvestiging - Sneek, Heerenveen, Delfzijl, Stadskanaal, de Eemshaven,

te klaren. Daar leren we veel van en het mooie

Daarbij onderscheidt 2rent zich door pro-actieve

maken. Vanuit deze nieuwe vestiging kunnen we

Emmen, Coevorden en Zwolle. In alle regio’s waar

is zo’n concept kan worden gekopieerd naar

opstelling ten opzichte van de klant, waardoor

onze klanten nog sneller en beter bedienen”.

de bouw en de industrie een rol van betekenis

bijvoorbeeld de Maasvlakte of naar België.

er bespaard kan worden door middel van het

spelen, willen wij aanwezig zijn.”

8

T h e To p o f H o l l a n d

T h e To p o f H o l l a n d

Huurconcepten op maat leveren besparing op

bedrijf. Ook fysiek. Om wat voorbeelden te

........ 29


T h e To p o f H o l l a n d

2RENT

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

2 rent v erhuurt

met toege v oegde waarde Kritisch De bouw heeft het in deze tijden moeilijk. ‘Dat merken wij ook”, zegt Hettema. “Toch bieden wij ook in economisch mindere tijden goede oplossingen. Ondernemers hoeven niet te investeren in de aanschaf van duur materieel maar kunnen bij ons wel profiteren van de modernste technische oplossingen die er op de markt zijn. En dat geldt natuurlijk ook voor onze relaties in de industrie. We adviseren de klant, kijken kritisch naar zijn materiaalbeheer. En dan kan het soms gebeuren dat wij huur afraden. En hoewel wij trouwe klanten korting geven, is eerlijk advies toch een betere manier om klantenbinding te genereren. In de industrie zien we, dat zo’n goede klantrelatie kan uitmonden in een grote betrokkenheid bij het

...... 28

Juist in deze tijden, waarin we allemaal kritisch

efficiënter inzetten van het materieel. 2rent staat

naar onze kostenposten kijken, komt de meer-

letterlijk en figuurlijk graag dicht bij de klant. Dat

W

noemen: de NAM, waar we op de lokatie

We hebben een gesprek met Henk Bos en zijn

Schoonebeek samen met Stork zelfs een tijdelijke

collega, salesmanager Wopke Hettema, op de

vestiging hebben, een projectmanager en

lokatie van 2rent op het industrieterrein

verhuurmedewerker. Bij het project Zuidwending

De Hoogte. “Vroeger zat Reisiger hier, maar na

van Gasterra zijn we prominent aanwezig, terwijl

een aantal fusies en overnames kwamen wij als

we bij Cogely in Harlingen een pilot draaien

onderdeel van Stork Sales % Rental Services op

waarbij naar de beste efficiency op huurgebied wordt gekeken.”

waarde van de verhuurspecialist 2rent nog meer

heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat op 1 mei jl.

deze plek terecht”, vertelt Bos. “Dat heeft

uit de verf. 2rent is een landelijk opererend

de nieuwste vestiging van 2rent in de Eemshaven

vergevorderde plannen om te verhuizen naar een

Samenwerkingsconcept

bedrijf dat ook in België en Noord-Frankrijk en

is geopend. “Een logische zaak”, zegt Henk Bos,

lokatie waar we logistiek wat beter uit de voeten

“De Eemshaven is voor ons een hele belangrijke

kunnen. Vast staat, dat ook in de nieuwe vesting

ontwikkeling, die volop nieuwe kansen biedt”, zegt

Duitsland actief is. De core-business van de

regiomanager Noord-Nederland. “De Eemshaven

laagdrempeligheid en klantgerichtheid voorop

Bos. “Met een aantal partners zijn we gehuisvest in

staan. 2rent heeft een groot en fijnmazig netwerk

het Business Center en er wordt daar een concept

onderneming is het verhuren van professioneel

is verreweg het grootste bouwproject van Neder-

van vestigingen, in totaal 26, waarvan negen in het

ontwikkeld van samenwerking en het bij elkaar brengen van de juiste partijen om bepaalde klussen

trouwens de langste tijd geduurd. Er zijn

materieel voor de bouw en de industrie.

land en wij hebben daar op vele manieren mee te

Noorden: Groningen - de hoofdvestiging - Sneek, Heerenveen, Delfzijl, Stadskanaal, de Eemshaven,

te klaren. Daar leren we veel van en het mooie

Daarbij onderscheidt 2rent zich door pro-actieve

maken. Vanuit deze nieuwe vestiging kunnen we

Emmen, Coevorden en Zwolle. In alle regio’s waar

is zo’n concept kan worden gekopieerd naar

opstelling ten opzichte van de klant, waardoor

onze klanten nog sneller en beter bedienen”.

de bouw en de industrie een rol van betekenis

bijvoorbeeld de Maasvlakte of naar België.

er bespaard kan worden door middel van het

spelen, willen wij aanwezig zijn.”

8

T h e To p o f H o l l a n d

T h e To p o f H o l l a n d

Huurconcepten op maat leveren besparing op

bedrijf. Ook fysiek. Om wat voorbeelden te

........ 29


T h e To p o f H o l l a n d

2RENT

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Electrabel in de Eemshaven is een mooi

materieel overneemt en op die manier het bedrijf als

pionieren. De regelgeving voor bedrijven

Ook introduceerde men onlangs over de volle

voorbeeld van de manier waarop je met anderen

het ware ‘ontzorgt’. Die service noemen wij Tools

verandert steeds sneller en het wordt voor

breedte de barcode, dat er voor zorgt dat onze

zo’n gigantisch project kunt realiseren. Daarbij

& Equipment Management (TEM).

bedrijven te duur en tijdrovend om daarin te

tarieven nog scherper zijn. En last but not least

speelt onze kwaliteitsgedachte een belangrijke rol.

Daarnaast zetten we onze kennis ook in via onze

investeren. Dat pakken wij op. Een voorbeeld

ging 2rent van start met de balieverkoop van

De goedkoopste zijn, dat is niet zo moeilijk. Maar

projectafdeling die zich sterk maakt voor maat-

daarvan is ons twee jaar geleden geïntroduceerd

gebruiksartikelen voor het verhuurde materieel,

klanttevredenheid realiseren door een pro-actieve

gesneden oplossingen. De projectafdeling loopt,

assortiment explosie-veilige verlichting en

zoals lasdraad, slijpschijven, zaagbladen en nog veel

houding, eersteklas en jaarlijks gekeurd materieel en

om het zo te zeggen, door de hele organisatie heen.

elektrische componenten, die alle voldoen aan de

meer zaken die de klant nu niet meer ergens anders

mooie technische oplossingen aanbieden, dat is een

Daarbij vindt ondersteuning plaats vanuit de regio.

specifieke ATEX eisen op veiligheidsgebied. Het is

hoeft te halen. 2rent denkt in grote maar ook in

kwestie van investeren en inspireren. Dat betekent

In het tijdelijke filiaal wordt dan in samenwerking

materieel dat door de technici van 2rent zelf wordt

kleine zaken met de klant mee. En daarmee

concreet dat wij (2rent heeft een eigen transport-

met de regio het contracttraject bemand.

onderhouden en gecertificeerd; voor de huurder

onderscheidt men zich.

afdeling) snel kunnen leveren, binnen 24 uur. Wie

Een manier van werken die beslist uniek is voor

zijn speciale trainingsprogramma’s beschikbaar.

‘s middags voor drie uur belt, heeft het de volgende

de sector van de verhuurbedrijven”.

Ook op het gebied van lastechniek organiseren

...... 30

wij cursussen, samen met ons zusterbedrijf Interlas.

de klant erg handig, is het Custom Portal, waarmee

Topkwaliteit

Om zeker te stellen dat ons eigen verhuurmede-

de klant per e-mail door middel van een diagram

Het assortiment dat 2rent in huis heeft is

werkers zodat die optimaal kunnen adviseren”.

precies kan zien wat hij aan materieel heeft staan.”

uitgebreid, omvangrijk en zeer gevarieerd. “Maar de belangrijkste eigenschap van het materieel

Meedenken

TEM, projecten

dat wij verhuren is de aandacht voor veiligheid,

En zo profileert 2rent zich nadrukkelijk als een

Outsourcing is een systeem dat hoort bij een

die wordt geborgd door onderhoud, keuringen en

professioneel verhuurbedrijf met een grote keuze

moderne bedrijfsvoering. “Soms is het inderdaad

testen”, zegt Bos. “Een ander aspect dat voordeel

aan materieel. Maar tegelijkertijd is men veel breder

aan te raden dat een onderneming de hele eigen

oplevert is ons actuele kennis van de wetgeving

actief dan alleen verhuur. We noemden de kritische

2rentBV

materieelafdeling uitbesteedt”, zegt Hettema.

en productontwikkeling, waarbij we niet alleen

en eerlijke advisering, de verschillende vormen van

Van der Hoopstraat 1

“In zo’n geval is het mogelijk dat 2rent het

de modernste trends kennen maar nog liever

projectmanagement en de trainingsactiviteiten.

9716 JK Groningen Telefoon: 050 - 575 71 00 www.2rent.eu

T h e To p o f H o l l a n d

T h e To p o f H o l l a n d

dag in huis. Een mooie digitale voorziening, voor

........ 31


T h e To p o f H o l l a n d

2RENT

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Electrabel in de Eemshaven is een mooi

materieel overneemt en op die manier het bedrijf als

pionieren. De regelgeving voor bedrijven

Ook introduceerde men onlangs over de volle

voorbeeld van de manier waarop je met anderen

het ware ‘ontzorgt’. Die service noemen wij Tools

verandert steeds sneller en het wordt voor

breedte de barcode, dat er voor zorgt dat onze

zo’n gigantisch project kunt realiseren. Daarbij

& Equipment Management (TEM).

bedrijven te duur en tijdrovend om daarin te

tarieven nog scherper zijn. En last but not least

speelt onze kwaliteitsgedachte een belangrijke rol.

Daarnaast zetten we onze kennis ook in via onze

investeren. Dat pakken wij op. Een voorbeeld

ging 2rent van start met de balieverkoop van

De goedkoopste zijn, dat is niet zo moeilijk. Maar

projectafdeling die zich sterk maakt voor maat-

daarvan is ons twee jaar geleden geïntroduceerd

gebruiksartikelen voor het verhuurde materieel,

klanttevredenheid realiseren door een pro-actieve

gesneden oplossingen. De projectafdeling loopt,

assortiment explosie-veilige verlichting en

zoals lasdraad, slijpschijven, zaagbladen en nog veel

houding, eersteklas en jaarlijks gekeurd materieel en

om het zo te zeggen, door de hele organisatie heen.

elektrische componenten, die alle voldoen aan de

meer zaken die de klant nu niet meer ergens anders

mooie technische oplossingen aanbieden, dat is een

Daarbij vindt ondersteuning plaats vanuit de regio.

specifieke ATEX eisen op veiligheidsgebied. Het is

hoeft te halen. 2rent denkt in grote maar ook in

kwestie van investeren en inspireren. Dat betekent

In het tijdelijke filiaal wordt dan in samenwerking

materieel dat door de technici van 2rent zelf wordt

kleine zaken met de klant mee. En daarmee

concreet dat wij (2rent heeft een eigen transport-

met de regio het contracttraject bemand.

onderhouden en gecertificeerd; voor de huurder

onderscheidt men zich.

afdeling) snel kunnen leveren, binnen 24 uur. Wie

Een manier van werken die beslist uniek is voor

zijn speciale trainingsprogramma’s beschikbaar.

‘s middags voor drie uur belt, heeft het de volgende

de sector van de verhuurbedrijven”.

Ook op het gebied van lastechniek organiseren

...... 30

wij cursussen, samen met ons zusterbedrijf Interlas.

de klant erg handig, is het Custom Portal, waarmee

Topkwaliteit

Om zeker te stellen dat ons eigen verhuurmede-

de klant per e-mail door middel van een diagram

Het assortiment dat 2rent in huis heeft is

werkers zodat die optimaal kunnen adviseren”.

precies kan zien wat hij aan materieel heeft staan.”

uitgebreid, omvangrijk en zeer gevarieerd. “Maar de belangrijkste eigenschap van het materieel

Meedenken

TEM, projecten

dat wij verhuren is de aandacht voor veiligheid,

En zo profileert 2rent zich nadrukkelijk als een

Outsourcing is een systeem dat hoort bij een

die wordt geborgd door onderhoud, keuringen en

professioneel verhuurbedrijf met een grote keuze

moderne bedrijfsvoering. “Soms is het inderdaad

testen”, zegt Bos. “Een ander aspect dat voordeel

aan materieel. Maar tegelijkertijd is men veel breder

aan te raden dat een onderneming de hele eigen

oplevert is ons actuele kennis van de wetgeving

actief dan alleen verhuur. We noemden de kritische

2rentBV

materieelafdeling uitbesteedt”, zegt Hettema.

en productontwikkeling, waarbij we niet alleen

en eerlijke advisering, de verschillende vormen van

Van der Hoopstraat 1

“In zo’n geval is het mogelijk dat 2rent het

de modernste trends kennen maar nog liever

projectmanagement en de trainingsactiviteiten.

9716 JK Groningen Telefoon: 050 - 575 71 00 www.2rent.eu

T h e To p o f H o l l a n d

T h e To p o f H o l l a n d

dag in huis. Een mooie digitale voorziening, voor

........ 31


T h e To p o f H o l l a n d

L ei j d s man E lektro

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

N oordeli j ke

werkwi j z e s c oort landeli j k

H

“Het was in het jaar 1919 dat Johan Leijdsman

voor de lokatie Sontweg, in het gebouw waar toen

van start ging met zijn zaak aan de Bedumerweg

de Technische Dienst van Philips zat. In 1997 zijn

in Groningen”, zegt Lammert Baron. “Na een

we naar het huidige pand aan de Wismarweg

verhuizing naar de Eusoniusstraat vestigde hij zich

verhuisd. Dat was onder leiding van Roelof

aan de Gorechtkade in het Oosterpark. In de

Huizing. In die periode, toen de expertise op het

naoorlogse jaren van wederopbouw groeide het

gebied van databekabeling steeds belangrijker werd,

bedrijf snel, een trend die werd voortgezet door zijn

is onze telematicatak ontstaan. Dit is een aparte BV

zoon Dolf Leijdsman, die in de jaren vijftig in het

met een eigen logo, die overigens een sterke

bedrijf kwam. In januari 1989 verkocht Dolf

wisselwerking heeft met de elekrotechnische

Leijdsman de zaak, in het jaar dat ik als stagiair

afdeling. Er zijn veel raakvlakken. Ik was toen

kennis maakte met het bedrijf. Die kennismaking

bedrijfsleider van Leijdsman Telematica. Door

was prettig. Bij Leijdsman werkten toen een man of

verschillende omstandigheden kreeg ik in 2006

twintig en de sfeer was no nonsense. En dat is tot

de kans om hier directeur te worden.”

op de dag van vandaag nog steeds het geval. In 1990 verwisselde Leijdsman de Gorechtkade

8

Negentig jaar geleden werd de technische onderneming Leijdsman Elektro opgericht en nog steeds weet het bedrijf door een innovatieve en klantgerichte werkwijze haar activiteiten uit te breiden. Ook in deze tijden. De onderneming heeft in de bijna honderd jaar van haar bestaan het nodige

T h e To p o f H o l l a n d ...... 32

Lammert Baron van Leijdsman Elektro eens even terug te blikken op het boeiende verleden van dit oer-Groningse bedrijf. Maar natuurlijk kijken we ook naar de huidige stand van zaken en hoe de bedrijfsvoering er in de komende jaren gaat uitzien.

T h e To p o f H o l l a n d

meegemaakt. Het is interessant om met directeur

........ 33


T h e To p o f H o l l a n d

L ei j d s man E lektro

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

N oordeli j ke

werkwi j z e s c oort landeli j k

H

“Het was in het jaar 1919 dat Johan Leijdsman

voor de lokatie Sontweg, in het gebouw waar toen

van start ging met zijn zaak aan de Bedumerweg

de Technische Dienst van Philips zat. In 1997 zijn

in Groningen”, zegt Lammert Baron. “Na een

we naar het huidige pand aan de Wismarweg

verhuizing naar de Eusoniusstraat vestigde hij zich

verhuisd. Dat was onder leiding van Roelof

aan de Gorechtkade in het Oosterpark. In de

Huizing. In die periode, toen de expertise op het

naoorlogse jaren van wederopbouw groeide het

gebied van databekabeling steeds belangrijker werd,

bedrijf snel, een trend die werd voortgezet door zijn

is onze telematicatak ontstaan. Dit is een aparte BV

zoon Dolf Leijdsman, die in de jaren vijftig in het

met een eigen logo, die overigens een sterke

bedrijf kwam. In januari 1989 verkocht Dolf

wisselwerking heeft met de elekrotechnische

Leijdsman de zaak, in het jaar dat ik als stagiair

afdeling. Er zijn veel raakvlakken. Ik was toen

kennis maakte met het bedrijf. Die kennismaking

bedrijfsleider van Leijdsman Telematica. Door

was prettig. Bij Leijdsman werkten toen een man of

verschillende omstandigheden kreeg ik in 2006

twintig en de sfeer was no nonsense. En dat is tot

de kans om hier directeur te worden.”

op de dag van vandaag nog steeds het geval. In 1990 verwisselde Leijdsman de Gorechtkade

8

Negentig jaar geleden werd de technische onderneming Leijdsman Elektro opgericht en nog steeds weet het bedrijf door een innovatieve en klantgerichte werkwijze haar activiteiten uit te breiden. Ook in deze tijden. De onderneming heeft in de bijna honderd jaar van haar bestaan het nodige

T h e To p o f H o l l a n d ...... 32

Lammert Baron van Leijdsman Elektro eens even terug te blikken op het boeiende verleden van dit oer-Groningse bedrijf. Maar natuurlijk kijken we ook naar de huidige stand van zaken en hoe de bedrijfsvoering er in de komende jaren gaat uitzien.

T h e To p o f H o l l a n d

meegemaakt. Het is interessant om met directeur

........ 33


T h e To p o f H o l l a n d

L ei j d s man E lektro

..................................................................................................................................................................................................................................................................... Communiceren

technische installaties, datanetsystemen en

woningbouwverenigingen. Maar ook voor het

wordt dat ook zeer gewaardeerd. Vooral in

Daar heeft Lammert Baron geen spijt van gehad.

telefooninstallaties. Eén van de laatste

bedrijfsleven, met het accent op retail en groot-

de retailsector is Leijdsman Elektro in heel

“Het bedrijf heeft heel wat meegemaakt, maar de

ontwikkelingen waar Leijdsman Elektro regelmatig

winkelbedrijven. Onze werkzaamheden lopen

Nederland actief. Ik zal geen namen gaan noemen,

sfeer is altijd nuchter en recht door zee gebleven,

mee in de weer is, betreft het installeren van

uiteen van de meest eenvoudige klussen tot en

maar het gaat hier om belangrijke en toon-

met korte lijnen. Open staan voor innovatie en

zonnepanelen. Groene energie is een hot item en

met complexe technische uitdagingen. Leijdsman

aangevende winkelketens. Die kiezen voor het

ervoor zorgen dat de verschillende disciplines goed

we houden ook bij deze innovatieve techniek de

biedt inzet, betrokkenheid en vakmanschap.

vakmanschap van Leijdsman Elektro, met als

met elkaar communiceren, dat zorgt voor goede

vinger aan de pols. Daarnaast houdt Leijdsman

Dat maakt ons niet alleen aantrekkelijk voor de

toegevoegde waarde dat wij altijd klaar staan voor

resultaten. En vergeleken met het zware weer waar

Elektro zich ook bezig met telematica, brand- en

opdrachtgevers, maar ook voor mensen met

de klant. Letterlijk, in de vorm van een 24-uurs

heel wat bedrijven momenteel in verkeren, ben ik

inbraakbeveiliging.”

vakkennis en inzet, die in deze sector aan de

storingsdienst. De wens van de klant is voor

slag willen. Werken bij Leijdsman Elektro is

Leijdsman Elektro geen bijzaak maar hoofdzaak. Daarom reageren we altijd snel en adequaat.”

niet ontevreden over de gang van zaken. In deze tijd wordt er wat harder gevochten. Leijdsman Elektro

Uitwisseling van kennis

aantrekkelijk. Dat is vanwege het zelfstandige

heeft juist nu veel te danken aan haar goede naam,

De werkwijze van Leijdsman is een voorbeeld

karakter van het werk, de korte lijnen, de no-

een reputatie van vakmanschap die we dagelijks

van synergie. “Dat is een term die in kringen van

nonsense bedrijfscultuur en natuurlijk ook de

Projecten

waarmaken. Vakkennis, flexibiliteit, innovatie en

organisatie-adviseurs te pas en te onpas wordt

vakinhoudelijke aspecten. Vakmanschap wordt

Leijdsman Elektro is landelijk werkzaam, maar

kwaliteit staan garant voor continuïteit. In elk geval

gehanteerd”, zegt Baron. “Maar bij Leijdsman

hier hoog gewaardeerd en er is veel aandacht voor

ook in en om Groningen is men betrokken bij

weet Leijdsman Elektro de ups and downs van de

maken we dat dagelijks waar. Er vindt vaak

innovatieve techniek. Daarbij voldoen we aan

spraakmakende projecten. “Bijvoorbeeld de

economie goed op te vangen.”

kruisbestuiving plaats tussen de verschillende

de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit en

Vensterschool in Gravenburg, waar we

afdelingen. Over en weer wordt dan kennis

deskundigheid, onderbouwd door alle relevante

verantwoordelijk zijn voor de installaties die

Zonnepanelen

uitgewisseld, voor snelle en professionele

certificaten.”

zorgen voor zuinige, duurzame energievoorziening.

Leijdsman Elektro is een vertrouwde naam in de

resultaten. De flexibele en oplossingsgerichte

noordelijke regio maar speelt ook op landelijk

instelling heeft Leijdsman een prima reputatie

Klantgericht

Sporthal Lewenborg in Groningen, 24 zorg-

niveau haar woordje mee. “De installatietechniek

opgeleverd bij de opdrachtgevers, regionaal en

“Doen wat je zegt en zeggen wat je doet”, zo

appartementen in Bedum, diverse projecten in

staat centraal”, zegt Baron. “Licht-, kracht- en

landelijk. We zijn werkzaam voor de overheid,

kwalificeert Baron de bedrijfscultuur van Leijdsman

Barendrecht en Amsterdam, een grote

zwakstroom-, noodverlichting-, meet- en regel-

semi-overheid, instellingen, zorg, onderwijs en voor

Elektro. “We houden hier van een recht-door-zee

elektronicazaak in Rotterdam en een Doe-Het-Zelf

mentaliteit, afspraak is afspraak. Dat is misschien

keten, waarvoor wij in heel Nederland, en ik heb

wel een noordelijke manier van werken, landelijk

dan over 80 vestigingen, de verlichtingsarmaturen

Andere projecten waarbij wij zijn betrokken zijn de

vervangen. Leijdsman verzorgt alle installaties voor de parkeergarage Damsterdiep in de stad Groningen, een project waar Leijdsman Elektro als onderaannemer van Strukton bij is betrokken. Ook de Rijksgebouwendienst in Veenhuizen is een project van ons en we zijn bezig met scholen, gemeenten en woningbouwverenigingen. Al met al een flink aantal regionale en landelijke projecten, waar we als noordelijk bedrijf trots op mogen zijn. Ik denk dat het geheim van de continuïteit van Leijdsman schuilt in ons principe, niet te bieden wat

T h e To p o f H o l l a n d ...... 34

binding en een goede naam.”

Wismarweg 19 - 9723 HC Groningen Postbus 5136 - 9700 GC Groningen Telefoon: 050-5470666 - Fax: 050-5493118 Email: info@leijdsman.com Internet: www.leijdsman.com

T h e To p o f H o l l a n d

de klant verwacht, maar net iets meer. Dan schep je

........ 35


T h e To p o f H o l l a n d

L ei j d s man E lektro

..................................................................................................................................................................................................................................................................... Communiceren

technische installaties, datanetsystemen en

woningbouwverenigingen. Maar ook voor het

wordt dat ook zeer gewaardeerd. Vooral in

Daar heeft Lammert Baron geen spijt van gehad.

telefooninstallaties. Eén van de laatste

bedrijfsleven, met het accent op retail en groot-

de retailsector is Leijdsman Elektro in heel

“Het bedrijf heeft heel wat meegemaakt, maar de

ontwikkelingen waar Leijdsman Elektro regelmatig

winkelbedrijven. Onze werkzaamheden lopen

Nederland actief. Ik zal geen namen gaan noemen,

sfeer is altijd nuchter en recht door zee gebleven,

mee in de weer is, betreft het installeren van

uiteen van de meest eenvoudige klussen tot en

maar het gaat hier om belangrijke en toon-

met korte lijnen. Open staan voor innovatie en

zonnepanelen. Groene energie is een hot item en

met complexe technische uitdagingen. Leijdsman

aangevende winkelketens. Die kiezen voor het

ervoor zorgen dat de verschillende disciplines goed

we houden ook bij deze innovatieve techniek de

biedt inzet, betrokkenheid en vakmanschap.

vakmanschap van Leijdsman Elektro, met als

met elkaar communiceren, dat zorgt voor goede

vinger aan de pols. Daarnaast houdt Leijdsman

Dat maakt ons niet alleen aantrekkelijk voor de

toegevoegde waarde dat wij altijd klaar staan voor

resultaten. En vergeleken met het zware weer waar

Elektro zich ook bezig met telematica, brand- en

opdrachtgevers, maar ook voor mensen met

de klant. Letterlijk, in de vorm van een 24-uurs

heel wat bedrijven momenteel in verkeren, ben ik

inbraakbeveiliging.”

vakkennis en inzet, die in deze sector aan de

storingsdienst. De wens van de klant is voor

slag willen. Werken bij Leijdsman Elektro is

Leijdsman Elektro geen bijzaak maar hoofdzaak. Daarom reageren we altijd snel en adequaat.”

niet ontevreden over de gang van zaken. In deze tijd wordt er wat harder gevochten. Leijdsman Elektro

Uitwisseling van kennis

aantrekkelijk. Dat is vanwege het zelfstandige

heeft juist nu veel te danken aan haar goede naam,

De werkwijze van Leijdsman is een voorbeeld

karakter van het werk, de korte lijnen, de no-

een reputatie van vakmanschap die we dagelijks

van synergie. “Dat is een term die in kringen van

nonsense bedrijfscultuur en natuurlijk ook de

Projecten

waarmaken. Vakkennis, flexibiliteit, innovatie en

organisatie-adviseurs te pas en te onpas wordt

vakinhoudelijke aspecten. Vakmanschap wordt

Leijdsman Elektro is landelijk werkzaam, maar

kwaliteit staan garant voor continuïteit. In elk geval

gehanteerd”, zegt Baron. “Maar bij Leijdsman

hier hoog gewaardeerd en er is veel aandacht voor

ook in en om Groningen is men betrokken bij

weet Leijdsman Elektro de ups and downs van de

maken we dat dagelijks waar. Er vindt vaak

innovatieve techniek. Daarbij voldoen we aan

spraakmakende projecten. “Bijvoorbeeld de

economie goed op te vangen.”

kruisbestuiving plaats tussen de verschillende

de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit en

Vensterschool in Gravenburg, waar we

afdelingen. Over en weer wordt dan kennis

deskundigheid, onderbouwd door alle relevante

verantwoordelijk zijn voor de installaties die

Zonnepanelen

uitgewisseld, voor snelle en professionele

certificaten.”

zorgen voor zuinige, duurzame energievoorziening.

Leijdsman Elektro is een vertrouwde naam in de

resultaten. De flexibele en oplossingsgerichte

noordelijke regio maar speelt ook op landelijk

instelling heeft Leijdsman een prima reputatie

Klantgericht

Sporthal Lewenborg in Groningen, 24 zorg-

niveau haar woordje mee. “De installatietechniek

opgeleverd bij de opdrachtgevers, regionaal en

“Doen wat je zegt en zeggen wat je doet”, zo

appartementen in Bedum, diverse projecten in

staat centraal”, zegt Baron. “Licht-, kracht- en

landelijk. We zijn werkzaam voor de overheid,

kwalificeert Baron de bedrijfscultuur van Leijdsman

Barendrecht en Amsterdam, een grote

zwakstroom-, noodverlichting-, meet- en regel-

semi-overheid, instellingen, zorg, onderwijs en voor

Elektro. “We houden hier van een recht-door-zee

elektronicazaak in Rotterdam en een Doe-Het-Zelf

mentaliteit, afspraak is afspraak. Dat is misschien

keten, waarvoor wij in heel Nederland, en ik heb

wel een noordelijke manier van werken, landelijk

dan over 80 vestigingen, de verlichtingsarmaturen

Andere projecten waarbij wij zijn betrokken zijn de

vervangen. Leijdsman verzorgt alle installaties voor de parkeergarage Damsterdiep in de stad Groningen, een project waar Leijdsman Elektro als onderaannemer van Strukton bij is betrokken. Ook de Rijksgebouwendienst in Veenhuizen is een project van ons en we zijn bezig met scholen, gemeenten en woningbouwverenigingen. Al met al een flink aantal regionale en landelijke projecten, waar we als noordelijk bedrijf trots op mogen zijn. Ik denk dat het geheim van de continuïteit van Leijdsman schuilt in ons principe, niet te bieden wat

T h e To p o f H o l l a n d ...... 34

binding en een goede naam.”

Wismarweg 19 - 9723 HC Groningen Postbus 5136 - 9700 GC Groningen Telefoon: 050-5470666 - Fax: 050-5493118 Email: info@leijdsman.com Internet: www.leijdsman.com

T h e To p o f H o l l a n d

de klant verwacht, maar net iets meer. Dan schep je

........ 35


T h e To p o f H o l l a n d

y s tral benelu x

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

...... 36

In bijna tien jaar heeft de onderneming

Vandaar dat Richard Scherpen, directeur van

RS Contracting BV een hele goede naam

RS Contracting, in deze editie van Top of Holland

opgebouwd bij de sectoren in de industrie die

graag uiteenzet waarom zijn onderneming de

gebruik maken van mengers, dispergeermachines

aangewezen partner is om hoogwaardige

en combinaties daarvan. Het in Coevorden

menginstallaties op maat te leveren of waar

gevestigde bedrijf heeft die uitstekende reputatie

mogelijk mengmachines te integreren in

opgebouwd met producten van de in Zuid-

bestaande processen om zo de kwaliteit en

Duitsland gevestigde fabrikant Ystral GmbH.

de capaciteit sterk te verbeteren.

Deze samenwerking is zo succesvol dat

Industriële bedrijven lijden in het geval van

gezamenlijk tussen de bedrijven is overeen-

storing veel financiële schade, de productie moet

D

“De basis van ons leveringsprogramma wordt gevormd

Groei

door de mengmachines van het Zuid-Duitse merk Ystral

Het bedrijf heeft in de afgelopen tien jaar een grote en nog

en het Engelse Eiger Torrance”, vertelt Scherpen. “Onder

steeds groeiende kring van opdrachtgevers opgebouwd.

de naam Ystral Benelux zijn wij exclusief distributeur van

“Wij zijn in staat om snel en flexibel op de klantvraag in

Ystral en brengen wij deze kwaliteitsproducten op

te spelen”, zegt Scherpen. “Onze werkwijze kun je om-

de markt, van kleine laboratoriummengers tot en met

schrijven als het projecteren, uitontwikkelen en realiseren

grote industriële machines en installaties. Vanwege de

van complete processystemen. Onze core business is het

consequente doorontwikkeling van hoogwaardige rotor/

specifieke, niet-standaard werk, van relatief eenvoudig tot

stator systemen van het Duitse merk Ystral kan een steeds

zeer complex. Door onze uitgebreide ervaring hebben we

groter deel van de productiemarkt worden bewerkt met de

een gedegen expertise, waarbij we in de markt een goede reputatie hebben opgebouwd als stabiele en resultaat-

gekomen dat RS Contracting voortaan niet alleen

doordraaien dus snelle service is noodzakelijk.

Ystral systemen. Dit heeft voor de klant grote voordelen op het gebied van stabiele kwaliteit, productiesnelheid en

gerichte partner, die ook ingewikkelde uitdagingen niet uit

voor Nederland maar tevens voor België en

Ystral Benelux biedt die service. Daarnaast werkt

lagere onderhoudskosten. Zijn er producten die deson-

de weg gaat. De toename van onze activiteiten heeft ertoe

Luxemburg verantwoordelijk is en doorgaat

Ystral Benelux met korte lijnen en op een

danks nog niet aan de fijnheid voldoen (het nanobereik)

geleid dat wij in 2009 een nieuw bedrijfspand in gebruik

dan komen de kogelmolens van Eiger Torrance in beeld.

hebben genomen. Goed bereikbaar, met alle ruimte, niet

onder de naam Ystral Benelux. In de Benelux is Ystral

oplossingsgerichte wijze. Voor een gesprek met

Zo hebben we voor elke opdrachtgever, met het accent op

alleen voor kantoorwerkzaamheden maar ook voor

de chemische, de farmaceutische en de voedingsindustrie,

revisie, ontwikkeling en afbouw van installaties.”

inmiddels een zeer bekend gezicht, maar met name

Scherpen gingen wij op bezoek bij de vestiging

in Noord-Nederland, waar het bedrijf zelf gevestigd is, ligt nog een enorme groeipotentie.

langs de N34 in Coevorden.

een totaaloplossing op maat. Binnen onze organisatie werken we veelal in de vorm van projectengineering.”

8

T h e To p o f H o l l a n d

T h e To p o f H o l l a n d

M aatwerk in meng ma c hine s v an topkwaliteit

........ 37


T h e To p o f H o l l a n d

y s tral benelu x

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

...... 36

In bijna tien jaar heeft de onderneming

Vandaar dat Richard Scherpen, directeur van

RS Contracting BV een hele goede naam

RS Contracting, in deze editie van Top of Holland

opgebouwd bij de sectoren in de industrie die

graag uiteenzet waarom zijn onderneming de

gebruik maken van mengers, dispergeermachines

aangewezen partner is om hoogwaardige

en combinaties daarvan. Het in Coevorden

menginstallaties op maat te leveren of waar

gevestigde bedrijf heeft die uitstekende reputatie

mogelijk mengmachines te integreren in

opgebouwd met producten van de in Zuid-

bestaande processen om zo de kwaliteit en

Duitsland gevestigde fabrikant Ystral GmbH.

de capaciteit sterk te verbeteren.

Deze samenwerking is zo succesvol dat

Industriële bedrijven lijden in het geval van

gezamenlijk tussen de bedrijven is overeen-

storing veel financiële schade, de productie moet

D

“De basis van ons leveringsprogramma wordt gevormd

Groei

door de mengmachines van het Zuid-Duitse merk Ystral

Het bedrijf heeft in de afgelopen tien jaar een grote en nog

en het Engelse Eiger Torrance”, vertelt Scherpen. “Onder

steeds groeiende kring van opdrachtgevers opgebouwd.

de naam Ystral Benelux zijn wij exclusief distributeur van

“Wij zijn in staat om snel en flexibel op de klantvraag in

Ystral en brengen wij deze kwaliteitsproducten op

te spelen”, zegt Scherpen. “Onze werkwijze kun je om-

de markt, van kleine laboratoriummengers tot en met

schrijven als het projecteren, uitontwikkelen en realiseren

grote industriële machines en installaties. Vanwege de

van complete processystemen. Onze core business is het

consequente doorontwikkeling van hoogwaardige rotor/

specifieke, niet-standaard werk, van relatief eenvoudig tot

stator systemen van het Duitse merk Ystral kan een steeds

zeer complex. Door onze uitgebreide ervaring hebben we

groter deel van de productiemarkt worden bewerkt met de

een gedegen expertise, waarbij we in de markt een goede reputatie hebben opgebouwd als stabiele en resultaat-

gekomen dat RS Contracting voortaan niet alleen

doordraaien dus snelle service is noodzakelijk.

Ystral systemen. Dit heeft voor de klant grote voordelen op het gebied van stabiele kwaliteit, productiesnelheid en

gerichte partner, die ook ingewikkelde uitdagingen niet uit

voor Nederland maar tevens voor België en

Ystral Benelux biedt die service. Daarnaast werkt

lagere onderhoudskosten. Zijn er producten die deson-

de weg gaat. De toename van onze activiteiten heeft ertoe

Luxemburg verantwoordelijk is en doorgaat

Ystral Benelux met korte lijnen en op een

danks nog niet aan de fijnheid voldoen (het nanobereik)

geleid dat wij in 2009 een nieuw bedrijfspand in gebruik

dan komen de kogelmolens van Eiger Torrance in beeld.

hebben genomen. Goed bereikbaar, met alle ruimte, niet

onder de naam Ystral Benelux. In de Benelux is Ystral

oplossingsgerichte wijze. Voor een gesprek met

Zo hebben we voor elke opdrachtgever, met het accent op

alleen voor kantoorwerkzaamheden maar ook voor

de chemische, de farmaceutische en de voedingsindustrie,

revisie, ontwikkeling en afbouw van installaties.”

inmiddels een zeer bekend gezicht, maar met name

Scherpen gingen wij op bezoek bij de vestiging

in Noord-Nederland, waar het bedrijf zelf gevestigd is, ligt nog een enorme groeipotentie.

langs de N34 in Coevorden.

een totaaloplossing op maat. Binnen onze organisatie werken we veelal in de vorm van projectengineering.”

8

T h e To p o f H o l l a n d

T h e To p o f H o l l a n d

M aatwerk in meng ma c hine s v an topkwaliteit

........ 37


T h e To p o f H o l l a n d

y s tral benelu x

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

...... 38

Noord-Nederland

“Het was voor Ystral Benelux een prima manier om zich

Het wordt inmiddels hoog tijd dat ook het noorden

te profileren als onderneming die het vakinhoudelijke

kennis maakt met Ystral Benelux, dat nota bene ‘om

Het team van Ystral Benelux is compact, betrokken

oplossen was de titel van het seminar ter gelegenheid

aspect centraal stelt. Daarom is de advisering van hoog

de hoek’ is gevestigd. “Groningen, Friesland en Drenthe

en goed opgeleid. “We trekken veel tijd uit om onze

van de opening van de nieuwbouw van Ystral Benelux, dat

niveau, doelgericht en gedegen. Als wij een processysteem

kennen belangrijke chemische clusters en ook de

technische mensen te trainen en te scholen in de laatste

in april 2009 werd gehouden. De procestechnoloog

installeren, dan is voor ons de zaak niet afgesloten.

voedings- en agrarische industrie is vanouds sterk

ontwikkelingen in ons vakgebied”, zegt Scherpen.

dr. ing. Hans-Joachim Jacob van Ystral Duitsland leidde,

We zijn geen dozenschuivers: alles moet voor de volle

aanwezig. Ik zou die bedrijven willen uitnodigen om

“We werken hier momenteel met vijf mensen, de lijnen

na een inleiding van Richard Scherpen, een uiteenzetting

honderd procent functioneren en dat ook blijven doen.”

kennis te maken met de vele interessante mogelijkheden

zijn kort en de communicatie is open en direct. Ook naar

van ruim 4 uur, waarin de theorie en de mogelijkheden

de klant toe, waarbij we hechten aan het persoonlijke

van de rotor– en statorsystemen werden behandeld.

Snelle service

contact. Kwaliteit staat voorop, gebaseerd op alle

De drukbezochte presentatie was boeiend, professioneel

Om de relaties goede dienstverlening te kunnen bieden

relevante certificaten. We zijn werkzaam voor MKB

en afwisselend. Bovendien werd de mogelijkheid geboden

beschikt Ystral Benelux over een eigen 24-uurs mobiele

bedrijven maar ook grote gerenommeerde ondernemingen

om een aantal werkende installaties te bekijken.

servicedienst. “In geval van storing moeten we meteen ter

die Ystral Benelux kan bieden. Meer informatie treft u

in uiteenlopende vakgebieden zoals DSM, Akzo,

plekke zijn om de zaak direct op te lossen. Ook op ICT-

Koopmans, Unilever en FrieslandCampina, waar men

gebied hebben we een hoge organisatiegraad, zodat onze

hoge eisen stelt op het gebied van certificering. Maar nog

technische mensen de juiste informatie over de betreffende

belangrijker is ons menselijk kapitaal. We hebben een team

klant beschikbaar hebben en direct met de juiste

van medewerkers met liefde voor het vak, veel

equipment en onderdelen aan de slag kunnen. Heel

motivatie en verantwoordelijkheid. Dat resulteert in

belangrijk bij storingen, maar ook bij onderhoud.

succes. Juist in deze economisch hachelijke tijden. Dan

We werken snel en flexibel, en in periodes waarin het

zie je een schifting in de markt. Ystral Benelux biedt een

stilleggen van een industrieel proces relatief weinig kosten

goede prijs-kwaliteitverhouding.”

met zich meebrengt. Die efficiency vind je bij ons overal

aan op www.ystral.nl”.

terug. Ystral Benelux biedt de klant eerlijke advisering,

Seminar

we wijzen de klant ook op risico’s als dat nodig is, en

Ystral Benelux

Wie denkt dat de techniek achter de mengers en

brengen de mogelijkheden in kaart om die af te dekken.

Modem 25

dispergeermachines relatief eenvoudig is, heeft het volko-

Ingewikkelde processen maken we inzichtelijk. En dat

7741 MA Coevorden

men mis. Het efficiënt mengen en poeders

wordt zeer op prijs gesteld.”

Telefoon: 0524 - 522 900 www.ystral.nl

T h e To p o f H o l l a n d

T h e To p o f H o l l a n d

Succes

“Het seminar was een groot succes”, aldus Scherpen.

........ 39


T h e To p o f H o l l a n d

y s tral benelu x

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

...... 38

Noord-Nederland

“Het was voor Ystral Benelux een prima manier om zich

Het wordt inmiddels hoog tijd dat ook het noorden

te profileren als onderneming die het vakinhoudelijke

kennis maakt met Ystral Benelux, dat nota bene ‘om

Het team van Ystral Benelux is compact, betrokken

oplossen was de titel van het seminar ter gelegenheid

aspect centraal stelt. Daarom is de advisering van hoog

de hoek’ is gevestigd. “Groningen, Friesland en Drenthe

en goed opgeleid. “We trekken veel tijd uit om onze

van de opening van de nieuwbouw van Ystral Benelux, dat

niveau, doelgericht en gedegen. Als wij een processysteem

kennen belangrijke chemische clusters en ook de

technische mensen te trainen en te scholen in de laatste

in april 2009 werd gehouden. De procestechnoloog

installeren, dan is voor ons de zaak niet afgesloten.

voedings- en agrarische industrie is vanouds sterk

ontwikkelingen in ons vakgebied”, zegt Scherpen.

dr. ing. Hans-Joachim Jacob van Ystral Duitsland leidde,

We zijn geen dozenschuivers: alles moet voor de volle

aanwezig. Ik zou die bedrijven willen uitnodigen om

“We werken hier momenteel met vijf mensen, de lijnen

na een inleiding van Richard Scherpen, een uiteenzetting

honderd procent functioneren en dat ook blijven doen.”

kennis te maken met de vele interessante mogelijkheden

zijn kort en de communicatie is open en direct. Ook naar

van ruim 4 uur, waarin de theorie en de mogelijkheden

de klant toe, waarbij we hechten aan het persoonlijke

van de rotor– en statorsystemen werden behandeld.

Snelle service

contact. Kwaliteit staat voorop, gebaseerd op alle

De drukbezochte presentatie was boeiend, professioneel

Om de relaties goede dienstverlening te kunnen bieden

relevante certificaten. We zijn werkzaam voor MKB

en afwisselend. Bovendien werd de mogelijkheid geboden

beschikt Ystral Benelux over een eigen 24-uurs mobiele

bedrijven maar ook grote gerenommeerde ondernemingen

om een aantal werkende installaties te bekijken.

servicedienst. “In geval van storing moeten we meteen ter

die Ystral Benelux kan bieden. Meer informatie treft u

in uiteenlopende vakgebieden zoals DSM, Akzo,

plekke zijn om de zaak direct op te lossen. Ook op ICT-

Koopmans, Unilever en FrieslandCampina, waar men

gebied hebben we een hoge organisatiegraad, zodat onze

hoge eisen stelt op het gebied van certificering. Maar nog

technische mensen de juiste informatie over de betreffende

belangrijker is ons menselijk kapitaal. We hebben een team

klant beschikbaar hebben en direct met de juiste

van medewerkers met liefde voor het vak, veel

equipment en onderdelen aan de slag kunnen. Heel

motivatie en verantwoordelijkheid. Dat resulteert in

belangrijk bij storingen, maar ook bij onderhoud.

succes. Juist in deze economisch hachelijke tijden. Dan

We werken snel en flexibel, en in periodes waarin het

zie je een schifting in de markt. Ystral Benelux biedt een

stilleggen van een industrieel proces relatief weinig kosten

goede prijs-kwaliteitverhouding.”

met zich meebrengt. Die efficiency vind je bij ons overal

aan op www.ystral.nl”.

terug. Ystral Benelux biedt de klant eerlijke advisering,

Seminar

we wijzen de klant ook op risico’s als dat nodig is, en

Ystral Benelux

Wie denkt dat de techniek achter de mengers en

brengen de mogelijkheden in kaart om die af te dekken.

Modem 25

dispergeermachines relatief eenvoudig is, heeft het volko-

Ingewikkelde processen maken we inzichtelijk. En dat

7741 MA Coevorden

men mis. Het efficiënt mengen en poeders

wordt zeer op prijs gesteld.”

Telefoon: 0524 - 522 900 www.ystral.nl

T h e To p o f H o l l a n d

T h e To p o f H o l l a n d

Succes

“Het seminar was een groot succes”, aldus Scherpen.

........ 39


T h e To p o f H o l l a n d

TJ E L L E N S G R O N I N G E N

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

T j ellen s G roningen s u c c e s v ol a c tief op noordeli j ke markt

...... 40

Loopbaan professionals in de techniek

Gesteund door een zeer moderne en effectief

In een tijdperk, waarin het aantal vaste banen

draaiende, interactieve ict-structuur, aangevuld

steeds schaarser lijkt te worden, is het kunnen

met veel mensenkennis en vakkundigheid, heeft

beschikken over gekwalificeerd en gemotiveerd

Tjellens in korte tijd een grote naam opgebouwd

tijdelijk personeel belangrijker dan ooit. Door-

in de sector waarin zij zich specialiseert: de tech-

slaggevend voor bedrijven is het human capital.

niek in brede zin. Op 1 augustus 2009 opende

Betrokken medewerkers zorgen ervoor dat een

Tjellens een nieuwe vestiging aan de Laan Corpus

onderneming succesvol functioneert en leveren

den Hoorn 300 te Groningen. Daar worden de

een belangrijke bijdrage aan de uitstraling van

activiteiten in de noordelijke regio gecoördineerd

het bedrijf. Om er zorg voor te dragen dat bedrij-

en vinden de assessments, de recruitments en

ven kunnen rekenen op de ‘juiste man of vrouw

andere HRM activiteiten plaats. Wij spraken met

op de juiste tijd op de juiste plek’ is de landelijke

Stefan Moesker, directeur van Tjellens Groningen,

opererende organisatie Tjellens dagelijks actief.

over de ambities van deze jonge onderneming.

ervaring, in onze organisatie ruimschoots voor-

Een karakteristiek gebouw aan de A28, met een

handen, aangevuld met beproefde assessment-technieken,

opvallende glazen pui, waar naast het Hampshire Hotel

rollenspelen en intensieve begeleiding op bijvoorbeeld

ook tal van bedrijven en instellingen gebruik maken van

het onderdeel sollicitatie, CV en presentatie. Aan de

de uitgebreide verblijf – en opleidingsmogelijkheden die

vraagzijde van de arbeidsmarkt bieden we professionele en

het gebouw biedt. “Het is een ontspannen en toch

succesvolle HRM marketing tools, onder meer in de vorm

professionele omgeving”, zegt Moesker. “In deze setting

van billboards, videoproducties en trefzekere

kunnen we uitstekend uit de voeten. De core-business

recruitmentcampagnes. We hebben een reputatie

van Tjellens is het nauwkeurig in kaart brengen van de

opgebouwd als het gaat om het op doeltreffende wijze

mogelijkheden en competenties van kandidaten, en daar

vacatures bij de juiste doelgroep te brengen. Tjellens

is hier alle gelegenheid voor.”

heeft alle expertise ten aanzien van de verschillende technische disciplines, vakinhoudelijk en ook op het gebied

Uitdaging

van CAO-afspraken, pensioenregelingen en andere

De naam Tjellens vraagt om enige uitleg. “Het is de

aangelegenheden op het gebied van personeel &

Nederlandse schrijfwijze voor challenge”, zegt Moesker.

organisatie.”

“Het is inderdaad een uitdaging voor ons om flexibel personeelsbeleid zo goed mogelijk in te vullen. Instroom

Goede en directe match

van goede en bekwame medewerkers, die goed op hun

Individualisering is een fenomeen dat in de moderne

plek passen, maar ook het stimuleren en begeleiden van

samenleving steeds grotere vormen aanneemt. Het

doorstroming naar andere functies binnen een organisatie.

doelgroepdenken dat vroeger gemeengoed was, maakt

En ook uitstroom en outplacement zijn disciplines, waarin

plaats voor een veel uitgebreider segmentering. “Bedrijven

Tjellens naar het beste resultaat streeft. De werkvelden

die toekomstgericht werken, spelen niet alleen in op deze

van Tjellens omvatten headhunting, recruitment en

ontwikkeling, maar nemen het voortouw”, zegt Moesker.

werving & selectie, carrière-coaching en outplacement.

“De tijd dat de dikke zaterdagkrant met katernen vol

Daarbij is onze werkwijze gebaseerd op mensenkennis en

personeelsadvertenties op de mat plofte is al bijna

8

T h e To p o f H o l l a n d

T h e To p o f H o l l a n d

D

De lokatie van Tjellens Groningen is een prima keus.

........ 41


T h e To p o f H o l l a n d

TJ E L L E N S G R O N I N G E N

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

T j ellen s G roningen s u c c e s v ol a c tief op noordeli j ke markt

...... 40

Loopbaan professionals in de techniek

Gesteund door een zeer moderne en effectief

In een tijdperk, waarin het aantal vaste banen

draaiende, interactieve ict-structuur, aangevuld

steeds schaarser lijkt te worden, is het kunnen

met veel mensenkennis en vakkundigheid, heeft

beschikken over gekwalificeerd en gemotiveerd

Tjellens in korte tijd een grote naam opgebouwd

tijdelijk personeel belangrijker dan ooit. Door-

in de sector waarin zij zich specialiseert: de tech-

slaggevend voor bedrijven is het human capital.

niek in brede zin. Op 1 augustus 2009 opende

Betrokken medewerkers zorgen ervoor dat een

Tjellens een nieuwe vestiging aan de Laan Corpus

onderneming succesvol functioneert en leveren

den Hoorn 300 te Groningen. Daar worden de

een belangrijke bijdrage aan de uitstraling van

activiteiten in de noordelijke regio gecoördineerd

het bedrijf. Om er zorg voor te dragen dat bedrij-

en vinden de assessments, de recruitments en

ven kunnen rekenen op de ‘juiste man of vrouw

andere HRM activiteiten plaats. Wij spraken met

op de juiste tijd op de juiste plek’ is de landelijke

Stefan Moesker, directeur van Tjellens Groningen,

opererende organisatie Tjellens dagelijks actief.

over de ambities van deze jonge onderneming.

ervaring, in onze organisatie ruimschoots voor-

Een karakteristiek gebouw aan de A28, met een

handen, aangevuld met beproefde assessment-technieken,

opvallende glazen pui, waar naast het Hampshire Hotel

rollenspelen en intensieve begeleiding op bijvoorbeeld

ook tal van bedrijven en instellingen gebruik maken van

het onderdeel sollicitatie, CV en presentatie. Aan de

de uitgebreide verblijf – en opleidingsmogelijkheden die

vraagzijde van de arbeidsmarkt bieden we professionele en

het gebouw biedt. “Het is een ontspannen en toch

succesvolle HRM marketing tools, onder meer in de vorm

professionele omgeving”, zegt Moesker. “In deze setting

van billboards, videoproducties en trefzekere

kunnen we uitstekend uit de voeten. De core-business

recruitmentcampagnes. We hebben een reputatie

van Tjellens is het nauwkeurig in kaart brengen van de

opgebouwd als het gaat om het op doeltreffende wijze

mogelijkheden en competenties van kandidaten, en daar

vacatures bij de juiste doelgroep te brengen. Tjellens

is hier alle gelegenheid voor.”

heeft alle expertise ten aanzien van de verschillende technische disciplines, vakinhoudelijk en ook op het gebied

Uitdaging

van CAO-afspraken, pensioenregelingen en andere

De naam Tjellens vraagt om enige uitleg. “Het is de

aangelegenheden op het gebied van personeel &

Nederlandse schrijfwijze voor challenge”, zegt Moesker.

organisatie.”

“Het is inderdaad een uitdaging voor ons om flexibel personeelsbeleid zo goed mogelijk in te vullen. Instroom

Goede en directe match

van goede en bekwame medewerkers, die goed op hun

Individualisering is een fenomeen dat in de moderne

plek passen, maar ook het stimuleren en begeleiden van

samenleving steeds grotere vormen aanneemt. Het

doorstroming naar andere functies binnen een organisatie.

doelgroepdenken dat vroeger gemeengoed was, maakt

En ook uitstroom en outplacement zijn disciplines, waarin

plaats voor een veel uitgebreider segmentering. “Bedrijven

Tjellens naar het beste resultaat streeft. De werkvelden

die toekomstgericht werken, spelen niet alleen in op deze

van Tjellens omvatten headhunting, recruitment en

ontwikkeling, maar nemen het voortouw”, zegt Moesker.

werving & selectie, carrière-coaching en outplacement.

“De tijd dat de dikke zaterdagkrant met katernen vol

Daarbij is onze werkwijze gebaseerd op mensenkennis en

personeelsadvertenties op de mat plofte is al bijna

8

T h e To p o f H o l l a n d

T h e To p o f H o l l a n d

D

De lokatie van Tjellens Groningen is een prima keus.

........ 41


T h e To p o f H o l l a n d

TJ E L L E N S G R O N I N G E N

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

vergeten. Maar ook de meeste vacaturesites zijn weinig

opgedaan. Je vindt er heel veel vakmanschap en inzet,

trefzeker, bieden geen goede match tussen vraag en

maar (de goeden niet te na gesproken) communicatie

aanbod. Tjellens heeft veel aandacht besteed aan het

is meestal niet het sterkste punt van de techneut.

ontwikkelen van websites die snel en nauwkeurig inzicht

Daarom besteedt Tjellens, naast vanzelfsprekend de

bieden in marktsegmenten. Bijvoorbeeld verspaners,

vakinhoudelijke aspecten, veel aandacht aan de

draaiers of frezers: elk vakgebied heeft zijn eigen website,

presentatie. Zo moet het CV inhoudelijk en qua lay-out

waar vraag en aanbod doeltreffend bij elkaar komen.

goed voor elkaar zijn, om überhaupt door de voorselectie

Leeftijd, lokatie, kwalificaties, dienstverbanden – allemaal

van een P & O afdeling heen te komen. Het sollicitatie-

direct beschikbaar en, niet onbelangrijk, zeer actueel.

gesprek en de presentatie, de kleding, details, een goede

En dat ontbreekt er bij andere vacaturesites nogal eens

voorbereiding en de juiste vragen: zaken waar we bij

aan. Naast actualiteit is ook mobiliteit een sleutelbegrip,

Tjellens heel veel aandacht aan besteden. De sollicitant

daarom worden vacatures direct doorgestuurd naar de

komt goed beslagen ten ijs, maakt een goede indruk bij de

mailbox van onze cliënten. Die kunnen er altijd en overal

werkgever. Ook aan de vraagzijde levert deze werkwijze

over beschikken.”

veel voordelen op. De bemiddeling van Tjellens scoort dan ook relatief zeer hoog.”

Presentatie en CV Moesker heeft een ruime ervaring in de sector techniek.

Techniek pijler economie

Naast zijn HTS- en commerciële opleidingen is Moesker

We zullen niet weer over de crisis beginnen (op dit

werkzaam geweest bij het Ministerie van Justitie, Stork

moment lijkt een nieuwe variant zich te ontwikkelen),

Mobiel, Stork Industry Services en Metalelektro. Hoewel

maar het blijft een feit dat het bedrijfsleven meer dan

thuis in alle terreinen van de arbeidsmarkt, specialiseerde

ooit vraagt om maatwerk in personeelsvoorziening.

Moesker zich in outplacementtrajecten in de technische

‘De planningshorizon bij de meeste technische bedrijven

sector. “Ik heb veel ervaring in de technische branches

is een week of drie, snel in- en uitlenen van medewerkers

staat hoog op de agenda”, zegt Moesker. “Tjellens levert een belangrijke bijdrage aan de flexibilisering van de technische arbeidsmarkt en daarmee aan het realiseren van een goede concurrentiepositie van de technische sector in Nederland. En de techniek, dat hoef ik niet uit te leggen, is een vooraanstaande factor, een van de pijlers van de vaderlandse economie. Zonder maak-industrie zouden veel andere branches het erg moeilijk krijgen. We zijn er dan ook trots op, met Tjellens ons aandeel te leveren aan het efficiënt functioneren van de technische bedrijven in het noorden. We hebben de kennis en het netwerk om elke vacature op maat in te vullen. Dat kan door allerlei vormen van dienstverbanden, ook detachering en projectmanagement. Op elke arbeidsvraag

T h e To p o f H o l l a n d ...... 42

Tjellens Groningen Laan Corpus den Hoorn 300 9728 JT Groningen Telefoon: 050 - 524 84 60 www.tjellens.nl

T h e To p o f H o l l a n d

hebben we een passend antwoord.”

........ 43


T h e To p o f H o l l a n d

TJ E L L E N S G R O N I N G E N

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

vergeten. Maar ook de meeste vacaturesites zijn weinig

opgedaan. Je vindt er heel veel vakmanschap en inzet,

trefzeker, bieden geen goede match tussen vraag en

maar (de goeden niet te na gesproken) communicatie

aanbod. Tjellens heeft veel aandacht besteed aan het

is meestal niet het sterkste punt van de techneut.

ontwikkelen van websites die snel en nauwkeurig inzicht

Daarom besteedt Tjellens, naast vanzelfsprekend de

bieden in marktsegmenten. Bijvoorbeeld verspaners,

vakinhoudelijke aspecten, veel aandacht aan de

draaiers of frezers: elk vakgebied heeft zijn eigen website,

presentatie. Zo moet het CV inhoudelijk en qua lay-out

waar vraag en aanbod doeltreffend bij elkaar komen.

goed voor elkaar zijn, om überhaupt door de voorselectie

Leeftijd, lokatie, kwalificaties, dienstverbanden – allemaal

van een P & O afdeling heen te komen. Het sollicitatie-

direct beschikbaar en, niet onbelangrijk, zeer actueel.

gesprek en de presentatie, de kleding, details, een goede

En dat ontbreekt er bij andere vacaturesites nogal eens

voorbereiding en de juiste vragen: zaken waar we bij

aan. Naast actualiteit is ook mobiliteit een sleutelbegrip,

Tjellens heel veel aandacht aan besteden. De sollicitant

daarom worden vacatures direct doorgestuurd naar de

komt goed beslagen ten ijs, maakt een goede indruk bij de

mailbox van onze cliënten. Die kunnen er altijd en overal

werkgever. Ook aan de vraagzijde levert deze werkwijze

over beschikken.”

veel voordelen op. De bemiddeling van Tjellens scoort dan ook relatief zeer hoog.”

Presentatie en CV Moesker heeft een ruime ervaring in de sector techniek.

Techniek pijler economie

Naast zijn HTS- en commerciële opleidingen is Moesker

We zullen niet weer over de crisis beginnen (op dit

werkzaam geweest bij het Ministerie van Justitie, Stork

moment lijkt een nieuwe variant zich te ontwikkelen),

Mobiel, Stork Industry Services en Metalelektro. Hoewel

maar het blijft een feit dat het bedrijfsleven meer dan

thuis in alle terreinen van de arbeidsmarkt, specialiseerde

ooit vraagt om maatwerk in personeelsvoorziening.

Moesker zich in outplacementtrajecten in de technische

‘De planningshorizon bij de meeste technische bedrijven

sector. “Ik heb veel ervaring in de technische branches

is een week of drie, snel in- en uitlenen van medewerkers

staat hoog op de agenda”, zegt Moesker. “Tjellens levert een belangrijke bijdrage aan de flexibilisering van de technische arbeidsmarkt en daarmee aan het realiseren van een goede concurrentiepositie van de technische sector in Nederland. En de techniek, dat hoef ik niet uit te leggen, is een vooraanstaande factor, een van de pijlers van de vaderlandse economie. Zonder maak-industrie zouden veel andere branches het erg moeilijk krijgen. We zijn er dan ook trots op, met Tjellens ons aandeel te leveren aan het efficiënt functioneren van de technische bedrijven in het noorden. We hebben de kennis en het netwerk om elke vacature op maat in te vullen. Dat kan door allerlei vormen van dienstverbanden, ook detachering en projectmanagement. Op elke arbeidsvraag

T h e To p o f H o l l a n d ...... 42

Tjellens Groningen Laan Corpus den Hoorn 300 9728 JT Groningen Telefoon: 050 - 524 84 60 www.tjellens.nl

T h e To p o f H o l l a n d

hebben we een passend antwoord.”

........ 43


T h e To p o f H o l l a n d

MENNENS

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

M arktleider in

s taalkabel - , hi j s - en hefte c hniek

H In ruim honderd jaar groeide de onderneming Mennens uit tot marktleider in de staalkabel-, hijs- en heftechniek. Met zes vestigingen in Nederland en één in België is Mennens in de Benelux toonaangevend in haar vakgebied. Een sector die zeer complex is, en waar we

“Het valt niet mee om ons hele gamma kort te beschrij-

Geen zichtlocaties

ven”, aldus de directie. “Zeer breed en divers, van het

De activiteiten van Mennens strekken zich uit over een

rvs beslag van een zeilboot tot en met het kabelwerk van

breed gebied. Leveren, monteren en assembleren, keuren

de sluizen in de Afsluitdijk, een recent project. En alles

en inspecteren, certificeren, repareren en renoveren,

er tussen in. Staalkabels (waar tegenwoordig steeds meer

voorlichten en opleiden. Je komt Mennens eigenlijk overal

kunststof componenten in worden verwerkt, touw,

tegen, bij bouwprojecten, in de industrie, bij grote bedrij-

valbeveiligingsmaterialen, kranen en takels, hijs- en

ven als de Nam, Shell, Samsung, LG, noem maar op. De

sjorbanden, hijsgereedschappen, lieren en hydrauliek,

producten van Mennens zijn daarbij vaak een klein maar

kettingwerk, klimmaterialen en technische artikelen.

wel belangrijk onderdeel van het bedrijfsproces.

En dat is nog maar de hoofd-indeling, waaronder een

De opdrachtgevers kiezen voor de deskundigheid,

zeer groot aantal artikelen is gegroepeerd. Op de website

klantvriendelijkheid en no nonsens mentaliteit.

www.mennens.nl is alles met een krachtige zoekmachine

Mennens is bij uitstek een onderneming van ‘opgestroopte

snel te vinden, een service die door de markt zeer wordt

mouwen’. Men investeert niet in dure zichtlocaties maar

gewaardeerd.”

in mensen, opleiding en materialen. De klant kan rekenen op het beste rendement, een zeer aantrekkelijke

...... 44

Een branche met een zeer uitgebreid assortiment producten en materialen, waar productkennis en risicobeheersing centraal staan. Wij bezochten Mennens Groningen voor een impressie van dit

Hoge standaard Mennens is het tegendeel van een saai bedrijf. Dat heeft verschillende oorzaken. Enerzijds de technische kant. De vakinhoudelijke standaard bij Mennens ligt op hoog niveau Daarnaast is het menselijke aspect aantrekkelijk. Want het productengamma mag dan van hoge kwaliteit zijn, alles moet wel op de juiste wijze ingezet en gebruikt worden. Neem een valbeveiliging. Wordt die niet goed

bedrijf. Dat bleek verrassend veelzijdig te zijn.

bevestigd, gebeuren bij een ongeluk hele vervelende dingen. Dat laat Mennens ook zien op haar cursussen. En dat dringt goed tot de cursisten door.

prijs-kwaliteitsverhouding.

8

T h e To p o f H o l l a n d

T h e To p o f H o l l a n d

allemaal dagelijks veel mee te maken hebben.

........ 45


T h e To p o f H o l l a n d

MENNENS

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

M arktleider in

s taalkabel - , hi j s - en hefte c hniek

H In ruim honderd jaar groeide de onderneming Mennens uit tot marktleider in de staalkabel-, hijs- en heftechniek. Met zes vestigingen in Nederland en één in België is Mennens in de Benelux toonaangevend in haar vakgebied. Een sector die zeer complex is, en waar we

“Het valt niet mee om ons hele gamma kort te beschrij-

Geen zichtlocaties

ven”, aldus de directie. “Zeer breed en divers, van het

De activiteiten van Mennens strekken zich uit over een

rvs beslag van een zeilboot tot en met het kabelwerk van

breed gebied. Leveren, monteren en assembleren, keuren

de sluizen in de Afsluitdijk, een recent project. En alles

en inspecteren, certificeren, repareren en renoveren,

er tussen in. Staalkabels (waar tegenwoordig steeds meer

voorlichten en opleiden. Je komt Mennens eigenlijk overal

kunststof componenten in worden verwerkt, touw,

tegen, bij bouwprojecten, in de industrie, bij grote bedrij-

valbeveiligingsmaterialen, kranen en takels, hijs- en

ven als de Nam, Shell, Samsung, LG, noem maar op. De

sjorbanden, hijsgereedschappen, lieren en hydrauliek,

producten van Mennens zijn daarbij vaak een klein maar

kettingwerk, klimmaterialen en technische artikelen.

wel belangrijk onderdeel van het bedrijfsproces.

En dat is nog maar de hoofd-indeling, waaronder een

De opdrachtgevers kiezen voor de deskundigheid,

zeer groot aantal artikelen is gegroepeerd. Op de website

klantvriendelijkheid en no nonsens mentaliteit.

www.mennens.nl is alles met een krachtige zoekmachine

Mennens is bij uitstek een onderneming van ‘opgestroopte

snel te vinden, een service die door de markt zeer wordt

mouwen’. Men investeert niet in dure zichtlocaties maar

gewaardeerd.”

in mensen, opleiding en materialen. De klant kan rekenen op het beste rendement, een zeer aantrekkelijke

...... 44

Een branche met een zeer uitgebreid assortiment producten en materialen, waar productkennis en risicobeheersing centraal staan. Wij bezochten Mennens Groningen voor een impressie van dit

Hoge standaard Mennens is het tegendeel van een saai bedrijf. Dat heeft verschillende oorzaken. Enerzijds de technische kant. De vakinhoudelijke standaard bij Mennens ligt op hoog niveau Daarnaast is het menselijke aspect aantrekkelijk. Want het productengamma mag dan van hoge kwaliteit zijn, alles moet wel op de juiste wijze ingezet en gebruikt worden. Neem een valbeveiliging. Wordt die niet goed

bedrijf. Dat bleek verrassend veelzijdig te zijn.

bevestigd, gebeuren bij een ongeluk hele vervelende dingen. Dat laat Mennens ook zien op haar cursussen. En dat dringt goed tot de cursisten door.

prijs-kwaliteitsverhouding.

8

T h e To p o f H o l l a n d

T h e To p o f H o l l a n d

allemaal dagelijks veel mee te maken hebben.

........ 45


T h e To p o f H o l l a n d

MENNENS

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Opleidingen

Grote projecten

Zeilmakerij

Zoals gezegd hecht Mennes veel waarde aan haar

Wat decentraal kan, dat doet men ook decentraal, is de

“Voor de medewerkers is één van de leuke aspecten van

We lopen nog even door het bedrijf. Veel nieuwe

betrokkenheid bij de ontwikkelingen in haar vakgebied.

regel bij Mennens. Tegelijkertijd is er wel uniformiteit in

Mennens, dat men bij veel grote projecten betrokken is.

materialen, maar ook groen gelabelde oudere kabels die

Mennens onderhoudt nauwe banden met de opleidingen

de bedrijfsprocessen en voldoende schaalgrootte om ook

Grote bruggen, enorme kranen (er is bijvoorbeeld een

zijn gerepareerd,, blokken, kettingen in soorten en maten

van de branchevereniging EKH. Ook investeert men veel

grote landelijke opdrachtgevers te kunnen bedienen. Dus

bovenloopkraan van 45 meter geleverd); recent was men

en nog veel meer. Heel veel afgekeurde (rood label) zaken

in eigen opleidingen. Voor de eigen medewerkers maar

de voordelen van een groot bedrijf en de kracht van een

betrokken bij het Carillon project in Drachten.

en tot onze verrassing een zeilmakerij, waar onder meer

ook het personeel van de opdrachtgever, dat met de

compacte onderneming, die de taal van de Groninger

En de valbeveiliging op de Martinitoren: project van

dekzeilen en steigerdoek worden geproduceerd.

materialen van Mennens gaat werken. Verder is de ICT

ondernemer spreekt.

Mennens. Zo kan men nog wel even door gaan. Als je

De zeilmakerij is verweven met de historie van deze

zodanig gestructureerd dat de conditie van de geleverde

het wilt samenvatten: alles wat verticaal verplaatst moet

vestiging. Zo heeft elke vestiging van Mennens toch haar

materialen snel en exact inzichtelijk is. Ook in deze sector

worden, daar komt Mennens bij kijken. Mennens zorgt

eigen karakter.

is de digitalisering ver voortgeschreden. Zo kan men

voor goed materiaal, dat op de juiste manier gebruikt

bijvoorbeeld de conditie van een staalkabel van buiten

wordt, op tijd gecontroleerd en zonodig gerenoveerd.

af meten, zonder hem uit elkaar te hoeven halen. Op die

En dat doet men zo klantvriendelijk, dat er met een grote

manier is het mogelijk om veel effectiever controleren.

schare van topondernemers samenwerking bestaat, vaak

T h e To p o f H o l l a n d ...... 46

Laagdrempelig

goed signaal. Het betekent ook dat het aantrekkelijk is om

Landelijk telt marktleider Mennens 360 medewerkers,

bij Mennens te werken. Men hanteert korte lijnen en de

in Groningen zijn dat er ca. 70. Doordat Mennens

sfeer is no nonsense, maar wel met grote betrokkenheid

gedecentraliseerd werkt in zeven vestigingen is elke

bij het vak. Mennens biedt mensen de kans zich te

vestiging in staat haar regio goed te bedienen.

ontwikkelen, door te groeien, door interne training.

De regionale bedrijven zijn laagdrempelig en hebben hun

Werken bij Mennens is zeer afwisselend en uitdagend”.

Mennens Groningen

eigen resultaatverantwoordelijkheid. Ze zitten letterlijk en

Duinkerkenstraat 33

figuurlijk dicht bij de klant en die wisselwerking vertaalt

9723 BP Groningen

zich in goede, klantvriendelijke producten en materialen.

Telefoon: 050 - 318 30 31 www.mennens.nl

T h e To p o f H o l l a n d

al decennia lang. De loyaliteit is groot en dat is altijd een

........ 47


T h e To p o f H o l l a n d

MENNENS

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

Opleidingen

Grote projecten

Zeilmakerij

Zoals gezegd hecht Mennes veel waarde aan haar

Wat decentraal kan, dat doet men ook decentraal, is de

“Voor de medewerkers is één van de leuke aspecten van

We lopen nog even door het bedrijf. Veel nieuwe

betrokkenheid bij de ontwikkelingen in haar vakgebied.

regel bij Mennens. Tegelijkertijd is er wel uniformiteit in

Mennens, dat men bij veel grote projecten betrokken is.

materialen, maar ook groen gelabelde oudere kabels die

Mennens onderhoudt nauwe banden met de opleidingen

de bedrijfsprocessen en voldoende schaalgrootte om ook

Grote bruggen, enorme kranen (er is bijvoorbeeld een

zijn gerepareerd,, blokken, kettingen in soorten en maten

van de branchevereniging EKH. Ook investeert men veel

grote landelijke opdrachtgevers te kunnen bedienen. Dus

bovenloopkraan van 45 meter geleverd); recent was men

en nog veel meer. Heel veel afgekeurde (rood label) zaken

in eigen opleidingen. Voor de eigen medewerkers maar

de voordelen van een groot bedrijf en de kracht van een

betrokken bij het Carillon project in Drachten.

en tot onze verrassing een zeilmakerij, waar onder meer

ook het personeel van de opdrachtgever, dat met de

compacte onderneming, die de taal van de Groninger

En de valbeveiliging op de Martinitoren: project van

dekzeilen en steigerdoek worden geproduceerd.

materialen van Mennens gaat werken. Verder is de ICT

ondernemer spreekt.

Mennens. Zo kan men nog wel even door gaan. Als je

De zeilmakerij is verweven met de historie van deze

zodanig gestructureerd dat de conditie van de geleverde

het wilt samenvatten: alles wat verticaal verplaatst moet

vestiging. Zo heeft elke vestiging van Mennens toch haar

materialen snel en exact inzichtelijk is. Ook in deze sector

worden, daar komt Mennens bij kijken. Mennens zorgt

eigen karakter.

is de digitalisering ver voortgeschreden. Zo kan men

voor goed materiaal, dat op de juiste manier gebruikt

bijvoorbeeld de conditie van een staalkabel van buiten

wordt, op tijd gecontroleerd en zonodig gerenoveerd.

af meten, zonder hem uit elkaar te hoeven halen. Op die

En dat doet men zo klantvriendelijk, dat er met een grote

manier is het mogelijk om veel effectiever controleren.

schare van topondernemers samenwerking bestaat, vaak

T h e To p o f H o l l a n d ...... 46

Laagdrempelig

goed signaal. Het betekent ook dat het aantrekkelijk is om

Landelijk telt marktleider Mennens 360 medewerkers,

bij Mennens te werken. Men hanteert korte lijnen en de

in Groningen zijn dat er ca. 70. Doordat Mennens

sfeer is no nonsense, maar wel met grote betrokkenheid

gedecentraliseerd werkt in zeven vestigingen is elke

bij het vak. Mennens biedt mensen de kans zich te

vestiging in staat haar regio goed te bedienen.

ontwikkelen, door te groeien, door interne training.

De regionale bedrijven zijn laagdrempelig en hebben hun

Werken bij Mennens is zeer afwisselend en uitdagend”.

Mennens Groningen

eigen resultaatverantwoordelijkheid. Ze zitten letterlijk en

Duinkerkenstraat 33

figuurlijk dicht bij de klant en die wisselwerking vertaalt

9723 BP Groningen

zich in goede, klantvriendelijke producten en materialen.

Telefoon: 050 - 318 30 31 www.mennens.nl

T h e To p o f H o l l a n d

al decennia lang. De loyaliteit is groot en dat is altijd een

........ 47


T h e To p o f H o l l a n d

FRIESLAND BANK

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

I n ge s prek met M ark

B rouwer , dire c teur F rie s land

I

In de bancaire sector hebben deze recente

Het merk Friesland Bank is op een aansprekende en

ontwikkelingen voor flink wat opschudding gezorgd.

professionele manier in de markt gezet. De pay-offs zijn

De (fuserende) grootbanken zagen zich genoodzaakt om,

helder en wervend: ‘de bank van willen is kunnen’ is één

in zoverre dat nog niet gebeurd was, fors te besparen op

van die kernachtige omschrijvingen die het wezen van

overhead en andere kosten die niet tot hun kern-

Friesland Bank goed samenvatten. “Het typeert deze bank

activiteiten behoren. En voor alle banken gold, dat het

heel goed’, zegt Brouwer. “Friesland Bank biedt een breed

de hoogste tijd was om kritisch te kijken naar het eigen

en professioneel pakket waarin alle bancaire diensten

vermogen. Hoewel ook Friesland Bank de afgelopen jaren

ter beschikking staan, zoals sparen, lenen, beleggen,

een aantal zaken heeft moeten reorganiseren, weet deze

verzekeren en financieren. Dat doen wij op een nuchtere

bank zich ook in moeilijke tijden steeds weer te bewijzen.

en no-nonsense manier, dicht bij de klant, ook fysiek door

Friesland Bank laat zich niet verleiden tot overhaaste

ons netwerk van regionale vestigingen. We bieden een

beslissingen, blijft haar kernwaarden trouw, is toekomst-

goede persoonlijke service, vanuit onze filosofie waarin

gericht en mag zich verheugen in een zeer loyale cliëntèle.

directe en laagdrempelige contacten van groot belang zijn.

Wij hadden een gesprek met Mark Brouwer, directeur

Daarom ook hechten we veel waarde aan de opleiding en

Friesland van Friesland Bank, op het kantoor aan de

de deskundigheid van onze medewerkers, om de cliënten

Wiardaplantage in Leeuwarden. Vanuit deze vestiging

advisering op niveau te kunnen bieden.”

bedient de bank de provincie waar haar roots liggen:

8

...... 48

De afgelopen paar jaar stonden in het teken

beteugelen van begrotingstekorten dan hun

van langdurige onrust op de financiële

noordelijke bondgenoten. Met als gevolg grote

markten. Uit de USA verspreidde zich, vooral

spanningen op de financiële markten, een

in de westers georiënteerde landen, een

dreigende tweedeling binnen de EU en druk

ingrijpende ontwikkeling die onder de naam

op de euro, het betaalmiddel dat tien jaar

kredietcrisis de geschiedenisboeken zal ingaan.

geleden nog met grote verwachtingen werd

Nog nauwelijks (of eigenlijk helemaal niet)

geïntroduceerd.

bekomen van deze gebeurtenissen, krijgen de Europese regeringen en de financiële sector te maken met een tweede grote tegenslag. De EU-landen in het zonnige zuiden van Europa hebben andere opvattingen over het

T h e To p o f H o l l a n d

T h e To p o f H o l l a n d

Fryslân.

........ 49


T h e To p o f H o l l a n d

FRIESLAND BANK

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

I n ge s prek met M ark

B rouwer , dire c teur F rie s land

I

In de bancaire sector hebben deze recente

Het merk Friesland Bank is op een aansprekende en

ontwikkelingen voor flink wat opschudding gezorgd.

professionele manier in de markt gezet. De pay-offs zijn

De (fuserende) grootbanken zagen zich genoodzaakt om,

helder en wervend: ‘de bank van willen is kunnen’ is één

in zoverre dat nog niet gebeurd was, fors te besparen op

van die kernachtige omschrijvingen die het wezen van

overhead en andere kosten die niet tot hun kern-

Friesland Bank goed samenvatten. “Het typeert deze bank

activiteiten behoren. En voor alle banken gold, dat het

heel goed’, zegt Brouwer. “Friesland Bank biedt een breed

de hoogste tijd was om kritisch te kijken naar het eigen

en professioneel pakket waarin alle bancaire diensten

vermogen. Hoewel ook Friesland Bank de afgelopen jaren

ter beschikking staan, zoals sparen, lenen, beleggen,

een aantal zaken heeft moeten reorganiseren, weet deze

verzekeren en financieren. Dat doen wij op een nuchtere

bank zich ook in moeilijke tijden steeds weer te bewijzen.

en no-nonsense manier, dicht bij de klant, ook fysiek door

Friesland Bank laat zich niet verleiden tot overhaaste

ons netwerk van regionale vestigingen. We bieden een

beslissingen, blijft haar kernwaarden trouw, is toekomst-

goede persoonlijke service, vanuit onze filosofie waarin

gericht en mag zich verheugen in een zeer loyale cliëntèle.

directe en laagdrempelige contacten van groot belang zijn.

Wij hadden een gesprek met Mark Brouwer, directeur

Daarom ook hechten we veel waarde aan de opleiding en

Friesland van Friesland Bank, op het kantoor aan de

de deskundigheid van onze medewerkers, om de cliënten

Wiardaplantage in Leeuwarden. Vanuit deze vestiging

advisering op niveau te kunnen bieden.”

bedient de bank de provincie waar haar roots liggen:

8

...... 48

De afgelopen paar jaar stonden in het teken

beteugelen van begrotingstekorten dan hun

van langdurige onrust op de financiële

noordelijke bondgenoten. Met als gevolg grote

markten. Uit de USA verspreidde zich, vooral

spanningen op de financiële markten, een

in de westers georiënteerde landen, een

dreigende tweedeling binnen de EU en druk

ingrijpende ontwikkeling die onder de naam

op de euro, het betaalmiddel dat tien jaar

kredietcrisis de geschiedenisboeken zal ingaan.

geleden nog met grote verwachtingen werd

Nog nauwelijks (of eigenlijk helemaal niet)

geïntroduceerd.

bekomen van deze gebeurtenissen, krijgen de Europese regeringen en de financiële sector te maken met een tweede grote tegenslag. De EU-landen in het zonnige zuiden van Europa hebben andere opvattingen over het

T h e To p o f H o l l a n d

T h e To p o f H o l l a n d

Fryslân.

........ 49


T h e To p o f H o l l a n d

FRIESLAND BANK

..................................................................................................................................................................................................................................................................... Back to basics De kracht van Friesland Bank schuilt in de combinatie van een uitstekende advisering, concurrerende tarieven en korte lijnen. “De centralisering van onze diensten op het kantoor Wiardaplantage in Leeuwarden is onderdeel van een flinke reorganisatie met als motto ‘back tot basics’, zegt Brouwer. “Vooral voor onze zakelijke relaties geldt, dat we er naar streven om naar de klant toe te gaan. Een manier van werken met als voordeel dat je het bedrijf van de cliënt optimaal leert kennen. Vanuit de vestiging Wiardaplantage bedienen we de hele Friese regio. Met ons totaalpakket, dat drie basisdisciplines kent: particulier advies, private banking en zakelijk advies. Met alle kruisbestuiving en wisselwerking die daar bij hoort. Cliënten zijn bij ons van harte welkom voor alle soorten advisering.

Gezond

Bijvoorbeeld de financiële aspecten van opvolging en

“Een goede financiële positie is altijd een basisvoorwaarde

bedrijfsoverdracht, vermogensvorming en hypotheken,

voor ons functioneren geweest”, zegt Mark Brouwer.

en alle andere financiële advisering voor ondernemers en

“Het eigen vermogen van Friesland Bank zorgt voor een

particulieren. One-stop-shopping op niveau, nuchter,

gezonde positie, we hoeven bijvoorbeeld niet aan het

realistisch en van hoge kwaliteit. Onze medewerkers

infuus bij het Ministerie van Financiën. Voor ons geeft

spreken de taal van de ondernemer, kunnen goed

dat vertrouwen, maar het betekent niet dat wij een

meedenken maar ook tegengas geven, fungeren als

afwachtende houding aannemen. Toekomstgerichtheid is

sparring partner. En dat wordt hoog gewaardeerd.”

een belangrijk element bij Friesland Bank en we

identiteit tegenover en een grote mate van betrokkenheid

Zo weten we steeds een hele goede prijs/kwaliteits-

constateren dan ook met gepaste trots dat we, ondanks de

Landelijke scope

bij de lokale samenleving. Door regionaal aanwezig te zijn,

verhouding te realiseren. Voor alle cliënten hebben we

perikelen in de financiële sector, over het boekjaar 2009

Het concept van Friesland Bank slaat landelijk aan. Dat is

door een netwerk van vestigingen, door het deelnemen

een passende dienstverlening. Voor het midden- en

een redelijke winst mogen noteren. Met andere woorden:

volgens Markt Brouwer geen toeval: “In het noorden zijn

aan maatschappelijke activiteiten, door sponsoring en

kleinbedrijf maar ook de top van het bedrijfsleven.

Friesland Bank heeft vlees op de botten. We hebben voor

we min of meer gewend aan een manier van zakendoen

het op andere manieren ondersteunen van sport en

Voor de agrarische sector, waarin we vanouds veel

de komende jaren een groeistrategie voor ogen, waar het

die direct, eerlijk en open is. En we zien een trend dat

sociaal-culturele projecten. Dat doen wij niet zozeer

expertise hebben, hebben we een kenniscentrum met

onlangs openen van een nieuwe vestiging in Rotterdam

deze attitude, ‘zeggen wat je doet en doen wat je zegt’,

vanuit marketingtechnische motieven, maar vanuit ons

hoogwaardige adviseurs ingericht. Alles op een

een onderdeel van is. Ons uitgangspunt bij dergelijke

landelijk steeds meer wordt gewaardeerd. Vooral in het

engagement met de lokale samenleving”.

verantwoordelijke en transparante manier. Dat is

beslissingen is altijd: “past dit goed bij Friesland Bank?”

westen is een ontwikkeling zichtbaar dat grote banken en

Wij bleken als noorderlingen veel raakpunten te hebben

andere organisaties te maken hebben met een ontvlechting

Verantwoordelijk en transparant

met de Rotterdammers. Een vergelijkbare aanpak, korte

van oude structuren, sociaal en geografisch. Daar stellen

“Friesland Bank heeft een trouwe cliëntèle, door de jaren

lijnen, niet praten maar doen.”

organisaties als Friesland Bank, die immers een andere

heen hebben we veel langdurige relaties opgebouwd”,

structuur kennen dan de concullega’s, een sterke eigen

vertelt Brouwer. “Onze organisatie is niet ingericht op

Friesland Bank ten voeten uit. Vroeger, nu en in de toekomst.”

het snelle succes, maar op het opbouwen van een goede

T h e To p o f H o l l a n d ...... 50

Onze tariefstelling is daarbij concurrerend, ook omdat wij maatwerk leveren als dat nodig is en standaardoplossingen, bijvoorbeeld op ict-gebied, als dat mogelijk is. Als een call-center een goede oplossing biedt voor bepaalde klantvragen, dan kiezen we daarvoor. En als meer specifieke advisering aan de orde is,

Friesland Bank

dan bieden we dat.

Wiardaplantage 17 8939 AA Leeuwarden Telefoon: 058 - 299 55 99 www.frieslandbank.nl

T h e To p o f H o l l a n d

klantrelatie. Daar vaart uiteindelijk iedereen wel bij.

........ 51


T h e To p o f H o l l a n d

FRIESLAND BANK

..................................................................................................................................................................................................................................................................... Back to basics De kracht van Friesland Bank schuilt in de combinatie van een uitstekende advisering, concurrerende tarieven en korte lijnen. “De centralisering van onze diensten op het kantoor Wiardaplantage in Leeuwarden is onderdeel van een flinke reorganisatie met als motto ‘back tot basics’, zegt Brouwer. “Vooral voor onze zakelijke relaties geldt, dat we er naar streven om naar de klant toe te gaan. Een manier van werken met als voordeel dat je het bedrijf van de cliënt optimaal leert kennen. Vanuit de vestiging Wiardaplantage bedienen we de hele Friese regio. Met ons totaalpakket, dat drie basisdisciplines kent: particulier advies, private banking en zakelijk advies. Met alle kruisbestuiving en wisselwerking die daar bij hoort. Cliënten zijn bij ons van harte welkom voor alle soorten advisering.

Gezond

Bijvoorbeeld de financiële aspecten van opvolging en

“Een goede financiële positie is altijd een basisvoorwaarde

bedrijfsoverdracht, vermogensvorming en hypotheken,

voor ons functioneren geweest”, zegt Mark Brouwer.

en alle andere financiële advisering voor ondernemers en

“Het eigen vermogen van Friesland Bank zorgt voor een

particulieren. One-stop-shopping op niveau, nuchter,

gezonde positie, we hoeven bijvoorbeeld niet aan het

realistisch en van hoge kwaliteit. Onze medewerkers

infuus bij het Ministerie van Financiën. Voor ons geeft

spreken de taal van de ondernemer, kunnen goed

dat vertrouwen, maar het betekent niet dat wij een

meedenken maar ook tegengas geven, fungeren als

afwachtende houding aannemen. Toekomstgerichtheid is

sparring partner. En dat wordt hoog gewaardeerd.”

een belangrijk element bij Friesland Bank en we

identiteit tegenover en een grote mate van betrokkenheid

Zo weten we steeds een hele goede prijs/kwaliteits-

constateren dan ook met gepaste trots dat we, ondanks de

Landelijke scope

bij de lokale samenleving. Door regionaal aanwezig te zijn,

verhouding te realiseren. Voor alle cliënten hebben we

perikelen in de financiële sector, over het boekjaar 2009

Het concept van Friesland Bank slaat landelijk aan. Dat is

door een netwerk van vestigingen, door het deelnemen

een passende dienstverlening. Voor het midden- en

een redelijke winst mogen noteren. Met andere woorden:

volgens Markt Brouwer geen toeval: “In het noorden zijn

aan maatschappelijke activiteiten, door sponsoring en

kleinbedrijf maar ook de top van het bedrijfsleven.

Friesland Bank heeft vlees op de botten. We hebben voor

we min of meer gewend aan een manier van zakendoen

het op andere manieren ondersteunen van sport en

Voor de agrarische sector, waarin we vanouds veel

de komende jaren een groeistrategie voor ogen, waar het

die direct, eerlijk en open is. En we zien een trend dat

sociaal-culturele projecten. Dat doen wij niet zozeer

expertise hebben, hebben we een kenniscentrum met

onlangs openen van een nieuwe vestiging in Rotterdam

deze attitude, ‘zeggen wat je doet en doen wat je zegt’,

vanuit marketingtechnische motieven, maar vanuit ons

hoogwaardige adviseurs ingericht. Alles op een

een onderdeel van is. Ons uitgangspunt bij dergelijke

landelijk steeds meer wordt gewaardeerd. Vooral in het

engagement met de lokale samenleving”.

verantwoordelijke en transparante manier. Dat is

beslissingen is altijd: “past dit goed bij Friesland Bank?”

westen is een ontwikkeling zichtbaar dat grote banken en

Wij bleken als noorderlingen veel raakpunten te hebben

andere organisaties te maken hebben met een ontvlechting

Verantwoordelijk en transparant

met de Rotterdammers. Een vergelijkbare aanpak, korte

van oude structuren, sociaal en geografisch. Daar stellen

“Friesland Bank heeft een trouwe cliëntèle, door de jaren

lijnen, niet praten maar doen.”

organisaties als Friesland Bank, die immers een andere

heen hebben we veel langdurige relaties opgebouwd”,

structuur kennen dan de concullega’s, een sterke eigen

vertelt Brouwer. “Onze organisatie is niet ingericht op

Friesland Bank ten voeten uit. Vroeger, nu en in de toekomst.”

het snelle succes, maar op het opbouwen van een goede

T h e To p o f H o l l a n d ...... 50

Onze tariefstelling is daarbij concurrerend, ook omdat wij maatwerk leveren als dat nodig is en standaardoplossingen, bijvoorbeeld op ict-gebied, als dat mogelijk is. Als een call-center een goede oplossing biedt voor bepaalde klantvragen, dan kiezen we daarvoor. En als meer specifieke advisering aan de orde is,

Friesland Bank

dan bieden we dat.

Wiardaplantage 17 8939 AA Leeuwarden Telefoon: 058 - 299 55 99 www.frieslandbank.nl

T h e To p o f H o l l a n d

klantrelatie. Daar vaart uiteindelijk iedereen wel bij.

........ 51


T h e To p o f H o l l a n d

E . S O E R B . V.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

W orld wide in

bu s ine s s men bijvoorbeeld een artikel waar men moeilijk aan kon komen, dan was het vaak zo dat Egbert Soer het wel ergens had liggen!” “Even later kregen we er een lijn bij met onderdelen voor aanhangwagens en vervolgens nog een heleboel andere lijnen, waaronder van alles op het gebied van hydrauliek en onderdelen waarmee een rijtuig of koets gebouwd kon worden. Daarna volgden lijnen voor de industrie. Deze lijnen bestonden uit handzeep, via kogellager tot handschoen. Ons assortiment is inmiddels zo gegroeid dat ik soms zelf niet meer weet wat we allemaal verkopen, het varieert van wasknijper tot aanhangwagenonderdelen. Dit is min of meer vanzelf ontstaan. Van het één kwam het ander!”.

Import “Mijn vader importeerde wel, maar dat ging niet Karst Soer

Karst Soer: “Inkopen doe ik meestal op gevoel. ” Er zijn concerns met een groot assortiment, maar de meeste daarvan wegen niet op tegen E. Soer B.V. uit Meppel. Het familiebedrijf biedt vanuit hun pand aan de Oliemolenweg meer dan

...... 52

heeft E. Soer B.V. er een nieuwe loods bij, voornamelijk bedoeld voor opslag van de goederen. Het is maar de vraag hoe lang deze extra ruimte voldoende zal zijn voor het nog steeds groeiende assortiment.

overgenomen heb, is onze inkoop vooral op het Verre

Familiebedrijf Soer

Oosten gericht. Op een gegeven moment ben ik er op

“Van oorsprong bestond de core business van het

de “bonnenfooi” naar toe gegaan.

bedrijf uit onderdelen voor landbouwmachines”

Ik kocht een ticket naar Shanghai. Drie weken voor mijn

vertelt algemeen directeur Karst Soer. “Mijn vader

vertrek sprak ik “toevallig” iemand die mij aanraadde niet

runde in de zestiger jaren in Meppel een filiaal voor

naar Shanghai te gaan, maar naar Guangzhou. Toen heb ik

een firma uit Enschede. Elf jaar later werd het

mijn ticket omgeboekt en kwam terecht op een dusdanig

bedrijf opgeheven en besloot mijn vader, Egbert

grote beurs dat ik door de bomen het bos niet meer zag.

Soer, in Meppel voor zichzelf verder te gaan.

Bij toeval zat ik ’s middags op een bankje een broodje te

Het bedrijf is op de huidige locatie gevestigd sinds

eten, toen er een jongeman naast me kwam zitten.

1980. Wij kregen in de binnenstad namelijk al heel

We raakten aan de praat, zo goed en zo kwaad als het

snel te maken met opslagproblemen. Ook toen al

ging. Hij vertelde me dat hij op een export-

hadden wij een zeer uitgebreid assortiment.

kantoor werkte. Om een lang verhaal kort te maken:

We werken met een enthousiast team voor ongeveer

we zijn in China zaken gaan doen met zo’n vijftien

8000 nationale en internationale klanten”.

verschillende fabrikanten en vandaag de dag doen we

“Mijn vader was een echte handelsman en alles

dat nog steeds”.

waar hij handel in zag werd aangeschaft. Dat resulteerde al snel in een heel breed pakket aan goederen. In Meppel en ver daarbuiten stond Egbert Soer al gauw bekend als iemand die alles te koop had. Zocht

8

T h e To p o f H o l l a n d

T h e To p o f H o l l a n d

13.000 verschillende artikelen aan. Sinds kort

F

verder dan België, Duitsland of Italië. Sinds ik de zaak

........ 53


T h e To p o f H o l l a n d

E . S O E R B . V.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

W orld wide in

bu s ine s s men bijvoorbeeld een artikel waar men moeilijk aan kon komen, dan was het vaak zo dat Egbert Soer het wel ergens had liggen!” “Even later kregen we er een lijn bij met onderdelen voor aanhangwagens en vervolgens nog een heleboel andere lijnen, waaronder van alles op het gebied van hydrauliek en onderdelen waarmee een rijtuig of koets gebouwd kon worden. Daarna volgden lijnen voor de industrie. Deze lijnen bestonden uit handzeep, via kogellager tot handschoen. Ons assortiment is inmiddels zo gegroeid dat ik soms zelf niet meer weet wat we allemaal verkopen, het varieert van wasknijper tot aanhangwagenonderdelen. Dit is min of meer vanzelf ontstaan. Van het één kwam het ander!”.

Import “Mijn vader importeerde wel, maar dat ging niet Karst Soer

Karst Soer: “Inkopen doe ik meestal op gevoel. ” Er zijn concerns met een groot assortiment, maar de meeste daarvan wegen niet op tegen E. Soer B.V. uit Meppel. Het familiebedrijf biedt vanuit hun pand aan de Oliemolenweg meer dan

...... 52

heeft E. Soer B.V. er een nieuwe loods bij, voornamelijk bedoeld voor opslag van de goederen. Het is maar de vraag hoe lang deze extra ruimte voldoende zal zijn voor het nog steeds groeiende assortiment.

overgenomen heb, is onze inkoop vooral op het Verre

Familiebedrijf Soer

Oosten gericht. Op een gegeven moment ben ik er op

“Van oorsprong bestond de core business van het

de “bonnenfooi” naar toe gegaan.

bedrijf uit onderdelen voor landbouwmachines”

Ik kocht een ticket naar Shanghai. Drie weken voor mijn

vertelt algemeen directeur Karst Soer. “Mijn vader

vertrek sprak ik “toevallig” iemand die mij aanraadde niet

runde in de zestiger jaren in Meppel een filiaal voor

naar Shanghai te gaan, maar naar Guangzhou. Toen heb ik

een firma uit Enschede. Elf jaar later werd het

mijn ticket omgeboekt en kwam terecht op een dusdanig

bedrijf opgeheven en besloot mijn vader, Egbert

grote beurs dat ik door de bomen het bos niet meer zag.

Soer, in Meppel voor zichzelf verder te gaan.

Bij toeval zat ik ’s middags op een bankje een broodje te

Het bedrijf is op de huidige locatie gevestigd sinds

eten, toen er een jongeman naast me kwam zitten.

1980. Wij kregen in de binnenstad namelijk al heel

We raakten aan de praat, zo goed en zo kwaad als het

snel te maken met opslagproblemen. Ook toen al

ging. Hij vertelde me dat hij op een export-

hadden wij een zeer uitgebreid assortiment.

kantoor werkte. Om een lang verhaal kort te maken:

We werken met een enthousiast team voor ongeveer

we zijn in China zaken gaan doen met zo’n vijftien

8000 nationale en internationale klanten”.

verschillende fabrikanten en vandaag de dag doen we

“Mijn vader was een echte handelsman en alles

dat nog steeds”.

waar hij handel in zag werd aangeschaft. Dat resulteerde al snel in een heel breed pakket aan goederen. In Meppel en ver daarbuiten stond Egbert Soer al gauw bekend als iemand die alles te koop had. Zocht

8

T h e To p o f H o l l a n d

T h e To p o f H o l l a n d

13.000 verschillende artikelen aan. Sinds kort

F

verder dan België, Duitsland of Italië. Sinds ik de zaak

........ 53


T h e To p o f H o l l a n d

E . S O E R B . V.

...... 54

“Tegenwoordig reis ik 8 a 9 keer per jaar naar China om

Zaken doen op gevoel

Een van de zaken waar we altijd mee bezig zijn, is

De nieuwe locatie is ook het adres voor het lossen van de

beurzen te bezoeken en op bezoek te gaan bij fabrikanten.

“Artikelen die niet meer “lopen”, winkeldochters

het actief benaderen van onze klanten. Onze

vele containers. Doordat de opslaghal aan de oude locatie

Ik koop meestal een aantal volle containers met verschil-

noemen we die, stoot ik altijd zo snel mogelijk af.

vertegenwoordigers reizen heel Nederland door.

(Oliemolenweg 10) bij de showroom wordt “getrokken”,

lende artikelen en laat die per schip afleveren bij onze

Voorraad die niet verkocht wordt, kost alleen maar

Verder beschikken we sinds enkele jaren over een

kan het assortiment nog ruimer, overzichtelijker, maar

nieuwe opslagloods. Op deze locatie worden de containers

geld. Als de verkoop van bepaalde producten

webwinkel. Onze internetsite wordt goed bezocht

vooral uitgebreider worden opgezet”.

gelost. Op zee dobberen altijd wel zo’n tien of meer

tegenvalt, doe ik het snel van de hand. Desnoods

en is inmiddels een goed verkoopstation geworden.

containers die voor ons bedrijf bestemd zijn. Jaarlijks

neem ik mijn verlies. Als ik dat niet zou doen, dan

komen er bij ons enkele honderden containers binnen”.

hadden we nog veel meer opslagruimte nodig.

Nieuwbouw

“De handel met China heeft ervoor gezorgd dat onze om-

Een handelsfirma als de onze verlangt nu eenmaal

“Inmiddels waren we behoorlijk uit ons jasje aan

zetten flink zijn gestegen. De jaarlijkse omzet is inmiddels

constant nieuwe producten, een betere kwaliteit of

het groeien. De hal van 1.000 m2 bleek niet

verdubbeld. In China ben ik op zoek gegaan naar handel

andersoortige verpakkingen. De vraag uit de markt

voldoende te zijn voor de opslag van ons gehele

voor een groot publiek, zoals gereedschap, speelgoed en

ken ik meestal wel, maar het is de kunst het goede

assortiment, zeker niet met de verwachte groei –

tuinartikelen.

product te krijgen voor een interessante prijs.

ontwikkelingen. De planning was dat we zeker acht

De achterliggende gedachte toen was dat mensen

Het aantal aanbieders, met name in China, is massaal,

jaar voorruit konden met de huidige ruimte, echter

weinig geld wilden uitgeven maar daar wel veel

dus het is een kwestie van goed zoeken”.

na anderhalf jaar zaten we alweer te krap. Ook de

spullen voor terug wilden ontvangen. Momenteel is

“Inkopen doe ik bijna altijd op gevoel. Er zijn heel

laatste toegevoegde 1.000 m2 zijn inmiddels

daarin een kentering gekomen. Men wil best iets meer

veel bedrijven die zich bezighouden met dure

volgebouwd.

betalen, maar dan moet de kwaliteit goed zijn.

marktonderzoeken, maar daar doen wij hier niet

De huidige locatie heeft een oppervlakte

Ik verwacht binnen enkele jaren een verplaatsing

aan mee. Ik doe het echt op m’n gevoel. Tot nu toe

van 4.000 m2. Na een overweging gemaakt te

van de handel naar Taiwan en India. De vraag naar

blijkt dat een goede keuze. Het leukste van dit werk

hebben tussen nieuwbouw of externe opslag,

een hogere kwaliteit voor een redelijke prijs wordt

is de uitdaging een product op te zoeken om daar

hebben we besloten een nieuwe ruime opslagloods

E. Soer B.V.

in de toekomst steeds belangrijker. Als China de

vervolgens een succes van te maken. Omdat we een

te bouwen op een andere locatie. Momenteel is de

Oliemolenweg 10

kwaliteitsnorm van hun artikelen niet op tijd gaat

voorraadhoudend bedrijf zijn met circa 1500 pallet-

nieuwe loods van 2.000 m2 alweer twee jaar in gebruik.

7944 HX Meppel

aanpassen, vrees ik dat een overgroot deel van de

plaatsen, kunnen we normaliter binnen drie werkdagen

Deze loods wordt voornamelijk gebruikt voor opslag.

Telefoon: 0522 - 251 740

handel met China zal ophouden te bestaan.

leveren. Dagelijks halen diverse expediteurs

Telefax: 0522 - 261 985

bij ons de zendingen af.

Email: info@soer.nl

Internet: www.soer.nl

T h e To p o f H o l l a n d

T h e To p o f H o l l a n d

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

........ 55


T h e To p o f H o l l a n d

E . S O E R B . V.

...... 54

“Tegenwoordig reis ik 8 a 9 keer per jaar naar China om

Zaken doen op gevoel

Een van de zaken waar we altijd mee bezig zijn, is

De nieuwe locatie is ook het adres voor het lossen van de

beurzen te bezoeken en op bezoek te gaan bij fabrikanten.

“Artikelen die niet meer “lopen”, winkeldochters

het actief benaderen van onze klanten. Onze

vele containers. Doordat de opslaghal aan de oude locatie

Ik koop meestal een aantal volle containers met verschil-

noemen we die, stoot ik altijd zo snel mogelijk af.

vertegenwoordigers reizen heel Nederland door.

(Oliemolenweg 10) bij de showroom wordt “getrokken”,

lende artikelen en laat die per schip afleveren bij onze

Voorraad die niet verkocht wordt, kost alleen maar

Verder beschikken we sinds enkele jaren over een

kan het assortiment nog ruimer, overzichtelijker, maar

nieuwe opslagloods. Op deze locatie worden de containers

geld. Als de verkoop van bepaalde producten

webwinkel. Onze internetsite wordt goed bezocht

vooral uitgebreider worden opgezet”.

gelost. Op zee dobberen altijd wel zo’n tien of meer

tegenvalt, doe ik het snel van de hand. Desnoods

en is inmiddels een goed verkoopstation geworden.

containers die voor ons bedrijf bestemd zijn. Jaarlijks

neem ik mijn verlies. Als ik dat niet zou doen, dan

komen er bij ons enkele honderden containers binnen”.

hadden we nog veel meer opslagruimte nodig.

Nieuwbouw

“De handel met China heeft ervoor gezorgd dat onze om-

Een handelsfirma als de onze verlangt nu eenmaal

“Inmiddels waren we behoorlijk uit ons jasje aan

zetten flink zijn gestegen. De jaarlijkse omzet is inmiddels

constant nieuwe producten, een betere kwaliteit of

het groeien. De hal van 1.000 m2 bleek niet

verdubbeld. In China ben ik op zoek gegaan naar handel

andersoortige verpakkingen. De vraag uit de markt

voldoende te zijn voor de opslag van ons gehele

voor een groot publiek, zoals gereedschap, speelgoed en

ken ik meestal wel, maar het is de kunst het goede

assortiment, zeker niet met de verwachte groei –

tuinartikelen.

product te krijgen voor een interessante prijs.

ontwikkelingen. De planning was dat we zeker acht

De achterliggende gedachte toen was dat mensen

Het aantal aanbieders, met name in China, is massaal,

jaar voorruit konden met de huidige ruimte, echter

weinig geld wilden uitgeven maar daar wel veel

dus het is een kwestie van goed zoeken”.

na anderhalf jaar zaten we alweer te krap. Ook de

spullen voor terug wilden ontvangen. Momenteel is

“Inkopen doe ik bijna altijd op gevoel. Er zijn heel

laatste toegevoegde 1.000 m2 zijn inmiddels

daarin een kentering gekomen. Men wil best iets meer

veel bedrijven die zich bezighouden met dure

volgebouwd.

betalen, maar dan moet de kwaliteit goed zijn.

marktonderzoeken, maar daar doen wij hier niet

De huidige locatie heeft een oppervlakte

Ik verwacht binnen enkele jaren een verplaatsing

aan mee. Ik doe het echt op m’n gevoel. Tot nu toe

van 4.000 m2. Na een overweging gemaakt te

van de handel naar Taiwan en India. De vraag naar

blijkt dat een goede keuze. Het leukste van dit werk

hebben tussen nieuwbouw of externe opslag,

een hogere kwaliteit voor een redelijke prijs wordt

is de uitdaging een product op te zoeken om daar

hebben we besloten een nieuwe ruime opslagloods

E. Soer B.V.

in de toekomst steeds belangrijker. Als China de

vervolgens een succes van te maken. Omdat we een

te bouwen op een andere locatie. Momenteel is de

Oliemolenweg 10

kwaliteitsnorm van hun artikelen niet op tijd gaat

voorraadhoudend bedrijf zijn met circa 1500 pallet-

nieuwe loods van 2.000 m2 alweer twee jaar in gebruik.

7944 HX Meppel

aanpassen, vrees ik dat een overgroot deel van de

plaatsen, kunnen we normaliter binnen drie werkdagen

Deze loods wordt voornamelijk gebruikt voor opslag.

Telefoon: 0522 - 251 740

handel met China zal ophouden te bestaan.

leveren. Dagelijks halen diverse expediteurs

Telefax: 0522 - 261 985

bij ons de zendingen af.

Email: info@soer.nl

Internet: www.soer.nl

T h e To p o f H o l l a n d

T h e To p o f H o l l a n d

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

........ 55


T h e To p o f H o l l a n d

G T W orkfor c e

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

G T W orkfor c e

“ your need s c onne c ted ” T he T op of H olland

F

Energy Village Hotel Uithuizen

Filosofie Bij alle grote bouwprojecten is zo’n 85% van de zaken ge-

GT Workforce. Een hotel dat met de grote bouwteams

regeld middels aanbesteding. Daar zitten de multinationals

meereist en voor de duur van het project de werknemers

op. Vervolgens gaat men aan het werk en moet er nog heel

huisvest en voorziet van een goede maaltijd en entertain-

wat on-site geregeld worden. Daarin zit GT Workforce

ment is essentieel in het ontzorgconcept.

specialisme.

...... 56

GT Workforce is een dynamisch bedrijf met

dit uitgebreid met een groot aantal aanvullende

25 jaar ervaring op grote on- en offshore

diensten. GT Workforce fungeert als het centrale

bouwprojecten. Eigenaar en oprichter

aanspreekpunt voor alles wat nog niet geregeld is.

GT Foodsupplies

pakket voor de grote bouwprojecten te leveren. Hoogge-

Er is in de Eemshaven een grote behoefte aan TOP

kwalificeerd personeel, (las) equipement, lascertificering,

kwaliteit voedsel. Op de bouwsites werken vele honder-

werkkleding, On-site catering, overwerkmaaltijden, tot het

den mensen die grote fysieke prestaties moeten leveren.

organiseren van de overnachtingen. “Wij ontzorgen” aldus

Dat kan alleen als er kwalitatief goed voedsel wordt

algemeen directeur Roel Aarten. “ Een groot deel van de

geserveerd. In deze behoefte voorziet GT Foodsup-

diensten hebben wij zelf in huis en verder schakelen wij

plies. GT Foodsupplies levert kwalitatief hoogwaardige

ons uitmuntende netwerk in. Aldus luid het motto “Your

warme maaltijden in forse porties. Dat kan on-site in het ketenpark en via onze take-out aan de Robbenplaatweg.

Ferdinand Görs heeft zijn totale werkzame

We zitten op kantoor bij GT Workforce dat

needs connected” Het concept van totaal ontzorgen is vernieuwend voor de branche en wordt enthousiast ont-

Natuurlijk kan men ook via de webshop (www.gtfoodsup-

leven in de grote on- en offshore projecten

gevestigd is op de Eemshaven. Een van de grootste

vangen door de opdrachtgevers. De focus is nu op de pro-

plies.com) bestellen en worden de bestellingen bezorgt op

gezeten. Na jaren ervaring te hebben opgedaan

bouwputten van Europa, waar de komende jaren

jecten in Eemshaven. Echter de organisatie is gericht op de

de locatie. GT Foodsupplies is in staat om met gerenom-

toekomst en het concept wordt internationaal uitgerold.

meerde leveranciers topkwaliteit maaltijden te leveren in

op boorplatforms en bouwsites van

miljarden worden geïnvesteerd in de bouw van

Elektriciteitscentrales is GT workforce zich gaan

Elektriciteitscentrales, Olieterminals en

specialiseren in het ontzorgen voor grote

bijbehorende activiteiten.

bouwprojecten.

Ferdinand Görs

Roel Aarten

ontzorgen. De aannemers en onderaannemers hebben

Business Centre Eemshaven

Eigenaar

Algemeen Directeur

honderden werknemers aan het werk in Eemshaven.

Westereemsweg 5-2

Mobiel       +31 (0)6 46 33 03 44

Mobiel   +31 (0)6 50 12 32 92

Wij verzorgen ook hun verblijf in de regio. Het concept

9979 XP EEMSHAVEN

Telefoon   +31 (0)596 87 00 27

Telefoon   +31 (0)596 87 00 24

van een tijdelijk hotel in de directe nabijheid van een

www.gtworkforce.com

E-mail gors@gtworkforce.com

E-mail aarten@gtworkforce.com

grote bouwsite past ook perfect in de filosofie van

A member of the Görs Trading Holding

Eerst als intermediair tussen opdrachtgevers en uitzendbureaus in heel Europa. Vervolgens is

zeer grote aantallen.

Energy Village Hotel GT Workforce doet de exploitatie van het Energy Village Hotel. Het Hotel bij Uithuizen voor de bouwvakkers in Eemshaven. Dit project past volledig in de filosofie van

T h e To p o f H o l l a n d

T h e To p o f H o l l a n d

Midden links Ferdinand Görs en midden rechts Roel Aarten

De bedrijfsfilosofie is om een geïntegreerd totaal service-

........ 57


T h e To p o f H o l l a n d

G T W orkfor c e

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

G T W orkfor c e

“ your need s c onne c ted ” T he T op of H olland

F

Energy Village Hotel Uithuizen

Filosofie Bij alle grote bouwprojecten is zo’n 85% van de zaken ge-

GT Workforce. Een hotel dat met de grote bouwteams

regeld middels aanbesteding. Daar zitten de multinationals

meereist en voor de duur van het project de werknemers

op. Vervolgens gaat men aan het werk en moet er nog heel

huisvest en voorziet van een goede maaltijd en entertain-

wat on-site geregeld worden. Daarin zit GT Workforce

ment is essentieel in het ontzorgconcept.

specialisme.

...... 56

GT Workforce is een dynamisch bedrijf met

dit uitgebreid met een groot aantal aanvullende

25 jaar ervaring op grote on- en offshore

diensten. GT Workforce fungeert als het centrale

bouwprojecten. Eigenaar en oprichter

aanspreekpunt voor alles wat nog niet geregeld is.

GT Foodsupplies

pakket voor de grote bouwprojecten te leveren. Hoogge-

Er is in de Eemshaven een grote behoefte aan TOP

kwalificeerd personeel, (las) equipement, lascertificering,

kwaliteit voedsel. Op de bouwsites werken vele honder-

werkkleding, On-site catering, overwerkmaaltijden, tot het

den mensen die grote fysieke prestaties moeten leveren.

organiseren van de overnachtingen. “Wij ontzorgen” aldus

Dat kan alleen als er kwalitatief goed voedsel wordt

algemeen directeur Roel Aarten. “ Een groot deel van de

geserveerd. In deze behoefte voorziet GT Foodsup-

diensten hebben wij zelf in huis en verder schakelen wij

plies. GT Foodsupplies levert kwalitatief hoogwaardige

ons uitmuntende netwerk in. Aldus luid het motto “Your

warme maaltijden in forse porties. Dat kan on-site in het ketenpark en via onze take-out aan de Robbenplaatweg.

Ferdinand Görs heeft zijn totale werkzame

We zitten op kantoor bij GT Workforce dat

needs connected” Het concept van totaal ontzorgen is vernieuwend voor de branche en wordt enthousiast ont-

Natuurlijk kan men ook via de webshop (www.gtfoodsup-

leven in de grote on- en offshore projecten

gevestigd is op de Eemshaven. Een van de grootste

vangen door de opdrachtgevers. De focus is nu op de pro-

plies.com) bestellen en worden de bestellingen bezorgt op

gezeten. Na jaren ervaring te hebben opgedaan

bouwputten van Europa, waar de komende jaren

jecten in Eemshaven. Echter de organisatie is gericht op de

de locatie. GT Foodsupplies is in staat om met gerenom-

toekomst en het concept wordt internationaal uitgerold.

meerde leveranciers topkwaliteit maaltijden te leveren in

op boorplatforms en bouwsites van

miljarden worden geïnvesteerd in de bouw van

Elektriciteitscentrales is GT workforce zich gaan

Elektriciteitscentrales, Olieterminals en

specialiseren in het ontzorgen voor grote

bijbehorende activiteiten.

bouwprojecten.

Ferdinand Görs

Roel Aarten

ontzorgen. De aannemers en onderaannemers hebben

Business Centre Eemshaven

Eigenaar

Algemeen Directeur

honderden werknemers aan het werk in Eemshaven.

Westereemsweg 5-2

Mobiel       +31 (0)6 46 33 03 44

Mobiel   +31 (0)6 50 12 32 92

Wij verzorgen ook hun verblijf in de regio. Het concept

9979 XP EEMSHAVEN

Telefoon   +31 (0)596 87 00 27

Telefoon   +31 (0)596 87 00 24

van een tijdelijk hotel in de directe nabijheid van een

www.gtworkforce.com

E-mail gors@gtworkforce.com

E-mail aarten@gtworkforce.com

grote bouwsite past ook perfect in de filosofie van

A member of the Görs Trading Holding

Eerst als intermediair tussen opdrachtgevers en uitzendbureaus in heel Europa. Vervolgens is

zeer grote aantallen.

Energy Village Hotel GT Workforce doet de exploitatie van het Energy Village Hotel. Het Hotel bij Uithuizen voor de bouwvakkers in Eemshaven. Dit project past volledig in de filosofie van

T h e To p o f H o l l a n d

T h e To p o f H o l l a n d

Midden links Ferdinand Görs en midden rechts Roel Aarten

De bedrijfsfilosofie is om een geïntegreerd totaal service-

........ 57


T h e To p o f H o l l a n d

THAI IMPORT

of

......................................................................................................................................................................................................................................................................

...... 58

Thai Import Hamweg 88 9617 AT Harkstede 0598 - 323283 www.thai-import.nl

op

T h e To p o f H o l l a n d

T h e To p o f H o l l a n d

The T

nd lla Ho

........ 59


T h e To p o f H o l l a n d

THAI IMPORT

of

......................................................................................................................................................................................................................................................................

...... 58

Thai Import Hamweg 88 9617 AT Harkstede 0598 - 323283 www.thai-import.nl

op

T h e To p o f H o l l a n d

T h e To p o f H o l l a n d

The T

nd lla Ho

........ 59


Colofon

T h e To p o f H o l l a n d

of

....................................................................................................................................

The T

nd lla Ho

op

nummer

23

Nederlandse editie december 2010 The Top of Holland is geregistreerd als trademark bij de Benelux Trademark Office. ©2010 International Publishing House Holding B.V.

T h e To p o f H o l l a n d

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van advertenties of commerciele publicaties. De uitgever heeft geprobeerd de herkomst van alle in deze uitgave opgenomen foto’s en materiaal te achterhalen. Wie toch van mening is rechten te kunnen doen gelden, kan zich tot de uitgever wenden.

........ 60

International Publishing House Holding B.V. Hoofdstraat 44 9601 EH Hoogezand Telefoon: 0598 - 399337 Email: alette@topofholland.nl www.topofholland.nl Redactie Aart Merkelijn Fotografie Erik Post Ed Reininga Foto cover Wiebrand Stuive Secretaresse Alette Winkel Grafisch ontwerp César Maldonado Druk Presse Papier ISSN nummer:1567 - 4196


T h e To p o f H o l l a n d

De Museumspoorlijn S·T·A·R rijdt sinds 1994 met een historische stoomtrein tussen Veendam en Musselkanaal. Deze verbinding werd tot in de tachtiger jaren door de NS gebruikt. Het spoor loopt nagenoeg geheel langs de grens tussen Groningen en Drenthe, de Semslinie, en doorkruist daarmee de streek die bekend staat als de Veenkoloniën van Oost-Groningen. Met een lengte van 26 km is het de langste museumlijn van Nederland. Een unieke lijn met veel kunstwerken over de vele wijken en kanalen.

of

Foto cover

The T

nd lla o H

op

T h e To p o f H o l l a n d

Foto cover: Staand van links naar rechts: Lars Blaauw, Hiddo Zwarts, Tom Thier Zittend van links naar rechts: Feiko Bouwman, Jan Kalk jr, Eric Rus, Kasper Bosma

......

Fotograaf voorpagina foto S·T·A·R: Wiebrand Stuive

Het nieuwe onderkomen van The Top of Holland in Slochteren per 1 januari 2011


N E D E R L A N D S E

E D I T I E

The Top of Holland Exclusief met 15 interviews uit het Noorden van Nederland

T h e To p o f H o l l a n d

www.roordastate.net

... 23

The top of holland 23  

The top of holland

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you