Page 9

Tamko - Opiskelijan Opas 2018-2019 Koulutuspoliittinen edunvalvonta

Sosiaalipoliittinen edunvalvonta

Koulutuspolitiikalla tarkoitetaan laajasti kaikkea koulutukseen liittyvää politiikkaa. Koulutuspoliittinen vaikuttamistyö liittyy koulutuksen ja tutkintojen rakenteisiin, laatuun, ammattikorkeakoulun rahoitukseen ja ohjausjärjestelmään sekä kansainvälistymiseen.

Sosiaalipolitiikka käsittelee opiskelijan toimeentuloa, asumista ja terveyttä. Varmistaaksemme sen, että opiskelijoiden etu tulee kuulluksi, vaikutamme niin kunnallisessa kuin valtakunnallisessa sosiaalipoliittisessa keskustelussa. Keinonamme on vaikuttaminen erilaisten työryhmien toiminnassa. Toimimme yhteistyössä Opiskelijan Tampereen ja ylioppilaskunnan (TREY) kanssa. Valtakunnallisesti vaikutamme Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n kautta.

Opiskelijakunnan koulutuspoliittinen edunvalvonta tähtää koulutuksen ja ohjauksen kehittämiseen. Tamko vaikuttaa koulutuspoliittisiin asioihin muun muassa Tampereen ammattikorkeakoulun hallinnossa. Lisätietoa opiskelijakunnan koulutuspoliittisesta toiminnasta saat hallituksen koulutuspoliittiselta vastaavalta. Hänelle voit myös antaa koulutukseen liittyvää palautetta ja parannusehdotuksia. Valtakunnan tasolla ammattikorkeakouluopiskelijoiden koulutuspoliittista edunvalvontaa tekee Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry. SAMOK pyrkii kehittämään koulutuksen sisältöä vastaamaan yksilön ja yhteiskunnan tarpeita. Lisäksi SAMOK osallistuu korkeakoulujärjestelmän kehittämiseen. Koulutuspoliittinen vastaava kopo(ät)tamko.fi

9

Tavoittelemme opiskelijoiden aseman parantamista paikallisessa ja valtakunnallisessa päättämisessä. Samalla saatamme opiskelijoita koskevat epäkohdat päättäjien tietoon. Tamkon sosiaalipoliittiseen toimintaan pääsee mukaan liikunta-, kerho- ja vapaa-aikatoiminnan kautta.

Sosiaalipoliittinen vastaava sopo(ät)tamko.fi

Tamkon Opiskelijan Opas 2018 - 2019  

Opiskelijan opas lukuvuodelle 2018 - 2019

Tamkon Opiskelijan Opas 2018 - 2019  

Opiskelijan opas lukuvuodelle 2018 - 2019

Advertisement