Page 22

OPSIKELIJAN AAKKOSET Projekti = Opiskelijat voivat perustaa Tamkon alaisuuteen projekteja, ja hakea niille toiminta-avustusta esimerkiksi yksittäisten opintomatkojen, julkaisujen, tapahtumien tms. toteuttamiseen.

Tamko Topics = Opiskelijakunnan julkaisema viikkotiedote, joka lähetetään kaikille jäsenille sähköisesti maanantaisin. TOAS = Tampereen seudun opiskelijaasuntosäätiö tarjoaa edullisia asuntoja opiskelijoille. TOASin valtuuskunnassa toimii Tamkon valitsemia opiskelijaedustajia.

1/2 Q = Puoli-Q on nimensä muotoinen osa Campusravitan ravintolaa Kuntokadun kampuksella. Ritis = Ritakatu, Insinöörioppilastalo Oy:n legendaariset Ruotulan opiskelija-asunnot sijaitsevat Ritakadulla. Asunnot ovat erityisesti Kuntokadun opiskelijoiden suosiossa.

Tolu = Tampereen orastavat lihakset urheiluseura. Tampereen ammattikorkeakoulussa toimiva liikuntaseura ja Tamkon kerho. Tursajaiset = Tamkon järjestämä kaikkien uusien opiskelijoiden initaatioriitti syksyllä on vuoden suurin opiskelija-tapahtuma TAMKissa.

SAMOK = Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry valvoo amk-opiskelijoiden etua mm. koulutus- ja sosiaalipoliittisissa kysymyksissä valtakunnallisesti. Tamko on SAMOKin jäsen ja osallistuu liiton koulutuksiin, seminaareihin ja muuhun toimintaan.

Tutkari = Ulkomaalainen tutkinto-opiskelija, joka opiskelee koko tutkintonsa TAMKissa, yleensä englanninkielisessä koulutusohjelmassa.

Solu = Tamkon toimisto osoitteessa Kuntokatu 3, L-rakennus. Opiskelijakunnan lisäksi Solua asuttavat Tampereen Insinööriopiskelijat TIRO ry, TAMKin sosiaalialan puolesta SOPU ry sekä Tampereen Tradenomiopiskelijat ry.

Tuutori = Vertaistuutorit ovat yleensä toisen vuosikurssin opiskelijoita, jotka haluavat ohjata ja opastaa TAMKissa aloittavia opiskelijoita. Vaihtari = Vaihto-opiskelija voi olla suomalainen opiskelija, joka tekee osan opinnoistaan ulkomailla tai vaihtoehtoisesti ulkomainen opiskelija, joka tulee TAMKiin yleensä 3-12 kuukaudeksi.

Sopo = Sosiaalipolitiikalla tarkoitetaan korkeakoulumaailmassa mm. opiskelijoiden toimeentuloon, terveydenhuoltoon, asumiseen sekä yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvää politiikkaa. Tamko pyrkii vaikuttamaan mm. paikallisiin terveydenhuolto- ja asumiskysymyksiin Tampereen seudulla. Valtakunnallisiin opintotuki- ja opiskeluterveydenhuoltoasioihin opiskelijakunta pyrkii vaikuttamaan Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry:n kautta. TAMK Events = TAMK Events on Tamkon tapahtumasovellus puhelimeesi, josta löydät kätevästi opiskelijoille suunnatut tapahtumat. Lisätietoja: www.tamkevents.com

Yleinen asumistuki = Opintotuen lisäksi opiskelija voi hakea yleistä asumistukea. Lisätietoja www.kela.fi/opiskelijat YAMK = Ylempää AMK-tutkintoa voi hakea opiskelemaan suoritettuaan AMK-tutkinnon sekä hankittuaan kolme vuotta työkokemusta. Englanniksi ylempi AMK-tutkinto on Master’s Degree.

22

Tamkon Opiskelijan Opas 2017 - 2018  

Tervetuloa opiskelemaan TAMKiin! Tutustu opiskelijakunta Tamkon uuden opiskelijan oppaaseen ja liity opiskelijakunnan jäseneksi.

Tamkon Opiskelijan Opas 2017 - 2018  

Tervetuloa opiskelemaan TAMKiin! Tutustu opiskelijakunta Tamkon uuden opiskelijan oppaaseen ja liity opiskelijakunnan jäseneksi.

Advertisement