Page 1


Informe sociodemogràfic de la població estrangera resident a la Cerdanya  

Observatori Permanent de la Immigració Jordi Garreta (director del projecte) Pablo Petreñas, Marta Massana, Ozgur Günes, KoKouvi Tété, Núri...