Page 1


Informe sociodemogràfic de la població estrangera resident a l'Alt Urgell  

Observatori Permanent de la Immigració Jordi Garreta (director del projecte) Pablo Petreñas, Marta Massana, Ozgur Günes, KoKouvi Tété, Núri...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you