Page 1

UUTUUKSIA • UUTUUKSIA • UUTUUKSIA • UUTUUKSIA Päivänselvää – Yhteiskuntaoppi

Sakari Kilkki, Suvi Törrönen Uutta materiaalia peruskoulun alakoulun yhteiskuntaopin opetukseen. Selkokielisen kirjan luvut perustuvat uuden opetussuunnitelman (OPS 2016) tavoitteisiin. Kirja antaa perustietoa osallistumisen tavoista ja nuoren vaikuttamismahdollisuuksista suomalaisessa yhteiskunnassa, mutta tarjoaa myös näkökulman taloudellisen toiminnan ja sosiaalisten taitojen opetteluun sekä työelämään. Lähtökohta on oppilaan oman toiminnan tarkastelu hänen arkensa keskeisissä yhteisöissä. Opettajan sivuilta löydät erilaisia vinkkejä teemojen käsittelyyn. Oppilaan sivut ovat vapaasti kopioitavissa. Tutustu myös muihin Päivänselvää-sarjan kirjoihin osoitteessa www.opike.fi Hinta 80 €

Turvallisesti internetissä – ohjeita ja vinkkejä selkokielellä

Petri Ilmonen, Sirpa Ahde Kirjan avulla lukija oppii pitämään itsestään huolta internetissä sekä tuntemaan erilaisia verkkopalveluita. Verkkopalvelut-osiossa tutustutaan internetin mahdollisuuksiin ja esitellään erilaisia verkkopalveluita sosiaalisen median palveluista tiedonhakuun. Verkkokäyttäytyminen-osiossa kerrotaan turvallisesta verkkokäyttäytymisestä, tekijänoikeuksista ja tiedon luotettavuuden arvioinnista. Hinta 29 €

Kierrän vuoden

Tuija Takala, Jani Ahti Tuija Takalan selkokieliset runot seurailevat vuoden kulkua, ja Jani Ahdin ottamat valokuvat herättelevät pohtimaan luonnossa tapahtuvia muutoksia. Kirjan lopussa on jokaiseen runoon liittyviä kysymyksiä, jotka toimivat keskustelun virittäjinä. Runoja on kirjassa yhteensä 52, yksi vuoden jokaiselle viikolle. Anna runon vaikuttaa vapaasti: nauti kielen ja mielen leikistä. Hinta 17 €

TULOSSA!

Käyttäytymisongelmat koulussa • Bo Hejlskov Elvén

Kirjassa paneudutaan koulun haastaviin tilanteisiin ja toimintatapoihin konfliktitilanteissa. Elvén antaa esimerkkejä koulun arjesta, yhdistää ne tutkimukseen ja esittää yksitoista käytännöllistä periaatetta, joista koulun henkilökunta voi lähteä liikkeelle käyttäytymisongelmien ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi. Oppilaiden kanssa työskentelevät henkilöt voivat hyödyntää teosta esikoulusta lukioon.

UUTUUSPOKKAREITA! Kesäyön salaisuus • Laura Lepistö

TUL OSS A!

Siirin ja Essin kesäloma saa yllättävän yöllisen käänteen, kun he huomaavat, että naapurihuvilassa liikkuu outoa porukkaa. Tytöt päättävät selvittää, mistä on kyse. Anita Polkutien eloisa kuvitus rytmittää tarinaa. Kirja on suunnattu alakoululaisille lukijoille. Hinta 16 €

Helsingin alla • Maria Turtschaninoff Alva tapaa kadulla salaperäisen Niden, joka kertoo hänelle Alistadista, kaupungista Helsingin alla. Alva päättää lähteä Niden kanssa Alistadiin. Alvan koulukaveri Joel seuraa salaa perässä. Alistadissa kolmikko tempautuu mukaan taisteluun pahaa vastaan. Nuorten fantasiakirjan on mukauttanut selkokielelle Leena Kaivosoja-Jukkola. Hinta 19 €

Tee ostokset kätevästi verkkokaupassamme www.opike.fi

www.opike.fi 2 / 2016

uutiset

Vahvuuksien tukeminen ja varhainen tuki ehkäisevät syrjäytymistä Teksti: Henna Kara

Erja Sandberg selvitti väitöstutkimuksessaan, millaisia sosiaali-, terveys- ja koulutoimen tukitoimia ADHD-oireiset lapset, nuoret ja aikuiset ovat saaneet ja miten tukitoimet ovat vaikuttaneet perheisiin. Sandbergin väitöstutkimukseen osallistui yli 200 perhettä, joissa oli yksi tai useampi ADHD-oireinen perheenjäsen. Monissa perheissä samankaltaisia oireita oli sekä lapsilla että aikuisilla. Sandbergin tutkimuksessa selvisi, että koulun tukitoimet ja koulutus ovat merkittäviä tekijöitä ADHD-oireisten henkilöiden tulevaisuuden kannalta. Tutkimuksessa nousi esiin varhaisen tuen merkitys ja tukitoimet nivelvaiheissa. – ADHD:n varhainen vaihe pitäisi tunnistaa esikoulussa. Mielellään jo päiväkodissa, Sandberg toteaa. Kun ADHD-oireinen henkilö saa asianmukaista tukea riittävän varhain, se vaikuttaa paitsi koulunkäyntiin myös myöhemmin työllistymiseen ja ehkäisee syrjäytymistä. Sandbergin tutkimukseen osallistuneissa perheissä ADHD-oireiset henkilöt olivat hyvin monen ikäisiä, joten myös koulukokemukset olivat eri vuosikymmeniltä. 2000- ja 2010-luvulta kokemukset koulun tukitoimista ovat positiivisempia kuin 1960–1990-luvuilta, mutta silti noin puolet vastaajista koki nykypäivän koulun tukitoimet riittämättömiksi. Suomalaisessa koulujärjestelmässä tukitoimet perustuvat tuen tarpeeseen, eivät diagnoosiin. Sandberg näkee kuitenkin, että ADHD-diagnoosi on lapsen etu ja auttaa tuen saamisessa. – Monessa koulussa ajatellaan, että kun on diagnoosi, järjestetään myös tukitoimia. Sandbergin haastattelemat perheet kokivat, että koulussa keskitytään usein oppilaan heikkouksiin ja kodin ja koulun yhteistyö on ongelmakeskeistä. – Koulussa testataan oppilaan heikkouksia esimerkiksi lukitesteillä. Pitäisi olla vahvuustestit, Sandberg toteaa ja nostaa esiin palautteen antamisen tärkeyden: – Myönteistä palautetta on tärkeä antaa suoraan lapselle. Palautteen ei tarvitse olla liioiteltua, maininta tai jokin pieni ele riittää, vaikka peukku ylös. Sandberg muistuttaa lisäksi, että myös kotiin saakka pitäisi viestittää, missä lapsi on onnistunut koulussa.

Erja Sandberg on kasvatustieteen tohtori ja erityispedagogi. Hän selvitti väitöstutkimuksessaan ADHD-perheiden kokemuksia tuen saamisesta.

Myönteisen palautteen antamisessa koulu on avainasemassa, terveys- ja sosiaalitoimessa keskitytään yleensä kielteisempiin puoliin. Esimerkiksi diagnostiikka keskittyy negatiivisuuteen. Jos apua hakiessaan korostaa positiivisia asioita, ei välttämättä saa tarvitsemiaan tukitoimia. Sandbergin tutkimuksessa kävi myös ilmi, että ammattilaisten tietämys ADHD:sta on usein sattumanvaraista, esimerkiksi koulussa tieto voi olla vain erityisopettajalla. Tähän pitäisi Sandbergin mukaan puuttua jo siinä vaiheessa, kun tulevia ammattilaisia koulutetaan: – Luokan- ja aineenopettajien koulutuksessa pitäisi olla myös erityispedagogiikkaa. Lapset, joilla on ADHD, ovat usein luokan- ja aineenopettajien luokissa, mutta tietämys ADHD:sta on erityisopettajalla. Opettajat hakeutuvat täydennyskoulutukseen saadakseen lisää tietoa. ADHD-oreiset lapset ja nuoret tarvitsevat Kuva: tukeaJonna myösKajan koulupolun nivelvaiheisiin, erityisesti peruskoulusta toiselle asteelle siirryttäessä. – Tarvittaisiin joku aikuinen, joka seuraa, ottaako nuori opiskelupaikan vastaan ja käykö hän koulua. Keskeyttäminen tulee hyvin nopeasti, jos nuori ei saa tukea. Jos koulu jää kesken, työllistyminen on vaikeaa. Jos taas motivaatio on kannatellut koulunkäynnin loppuun, silloin nuori yleensä myös työllistyy, Sandberg kertoo.

Tutustu tuotteisiin osoitteessa www.opike.fi

2 / 2016 ♦ Opike UUTISET


Suomi-sarja innostaa osallistavaan ryhmätoimintaan Teksti: Henna Kara • Kuva: Kirsi Alastalo

Ensi vuonna juhlistetaan 100-vuotiasta Suomea. Opikkeen kymmenosainen Suomi-sarja valottaa suomalaisuuden eri puolia ja nostaa esiin eri alojen merkkihenkilöitä. Selkokielisen virikeaineiston pohjana ovat Opikkeen julkaisemat selkokirjat. Suomi-sarjan ideoinut ja toteuttanut geronomi Kirsi Alastalo on innostunut osallistavan ryhmätoiminnan kehittämisestä. – Suomi 2017 -juhlavuosi on aivan nurkan takana. Kevään tai syksyn säännölliset ryhmätapaamiset on helppo suunnitella Suomisarjan ympärille. Sarjan aihepiirit sopivat aikuisille, sekä miehille että naisille, erityisesti vähän vanhemmille. Aineistoja voi käyttää hyvin eri tavoin ja poimia sieltä ryhmälle sopivimmat osat. Myös ryhmän omia ehdotuksia kannatta hyödyntää, Alastalo kertoo. Suomi-sarjan tehtävissä on pyritty huomioimaan, että ryhmässä voi olla esimerkiksi henkilöitä, joilla on muistisairaus tai afasia. – Kysymykset keskittyvät selkotekstiin liittyviin omakohtaisiin kokemuksiin ja toiveisiin, joten lähimuistin ja keskittymisen vaikeudet eivät korostu. Osa jokaisesta aineistosta on suunniteltu niin, että myös ihmiset, joilla on afasia, voivat ilmaista ajatuksensa. Alastalo on testannut materiaaliaan pienissä ryhmissä selkokielen käyttäjien kanssa. Hänellä on myös hyvät vammais- ja vanhustyön verkostot, joista hän saa palautetta ja kehittämisehdotuksia. Alastalon työskentelyn perustana on asiakaslähtöisyys, jossa myös selkokielellä on tärkeä rooli: – Selkoviestintä ja puhetta tukevat menetelmät ovat usein edellytys asiakaslähtöisyyden toteutumiselle. Suomi-sarjan jokaisessa osassa on ohjaajalle suunnattuja vinkkejä esimerkiksi aihepiiriin liittyvistä videoista. Vinkkien kokoaminen vaatii Alastalolta huolellista perehtymistä aineistoon:

Suomi-sarja keskusteluryhmille Suomi-sarja on kymmenosainen selkokielinen kokonaisuus, jonka jokaiseen osaan sisältyy otteita Opikkeen julkaisemista selkokirjoista sekä tekstiin liittyviä kysymyksiä, tehtäviä ja kuvia keskustelun virittämiseksi. Suomi-sarjan osat ovat vapaasti tulostettavaa materiaalia, löydät ne Opikkeen verkkokaupasta aina kunkin listassa mainitun kirjan kohdalta.

Suomi-sarja • • • • • • • • • •

Sauna (Ari Sainio: Suomalaisia ilmiöitä) Hector (Petri Kiuttu: Selkeää Suomi-rockia) Salmiakki (Ari Sainio: Suomalaisia ilmiöitä) Miina Sillanpää (Raili Mikkanen: Suomalaisia suurnaisia) Lasse Virén (Ari Sainio: Suomalaisia urheilijoita) Alvar Aalto (Johanna Kartio & Pertti Rajala: Suomalaisia taiteilijoita) Jari Sillanpää (Johanna Kartio: Suomalaisia viihdetähtiä) Pieni hiljainen mies (Vesa Ämmälä: Pieni hiljainen mies) Valikoima syksyisiä ja talvisia satuja. (Leena Kokko: Kettu lentää) Marja-Liisa Kirvesniemi (Ari Sainio: Suomalaisia urheilijoita).

Kolme viimeistä osaa julkaistaan vuoden 2016 aikana. Sarjan koonneen geronomi Kirsi Alastalon työskentelyn on mahdollistanut Otto A. Malmin lahjoitusrahasto.

Tuotevarastomme muuttaa Keskuspuistoon Toimistollamme Helsingin Malmilla on ollut tänä syksynä muuttotohinaa, kun tuotevarastomme muutti Keskuspuiston ammattiopiston tiloihin Metsälään. Jatkossa Keskuspuiston logistiikka-alan opiskelijat hoitavat Kehitysvammaliiton varasto- ja postituspalvelut.

Kuvat: Sakari Kilkki

Opikkeen johtaja Leena Kokko valottaa muuton taustoja: – Kehitysvammaliitto haluaa olla mukana kehittämässä ammatillista koulutusta siihen suuntaan, että työn kautta oppiminen mahdollistuu kaikille opiskelijoille. Tämä on hyvä yritysyhteistyö työssä oppimiseen. Opiskelijat saavat vahvan kuvan siitä, mitä asiakastilausprosessiin kuuluu ja kuinka tuote löytää painotalosta ensin varastolle, sieltä hyllyyn ja lopuksi tuotetilausten myötä asiakkaille. Opiskelijoilla on myös vastuuta, koska odotamme, että asiakkaat saavat tilaamansa tuotteet ajallaan ja taitavasti pakattuina.

Kirsi Alastalo kertoo, että kuvia sisältävät pelit ovat olleet erityisen suosittuja. Kuvassa on valmisteilla Alvar Aalto -aiheinen peli.

Katso vauhdikas muuttovideo osoitteesta www.youtube.com/opiketuubi – Etsin internetsivustoja, videoita, kirjoja ja koluan kuvapankkeja. Videot pitää katsoa ja kirjat nähdä, ennen kuin niitä voi suositella. Se, mitä löytyy ja saa käyttää, antaa yleensä suunnan koko aineistolle. Aina sopivia aineistoja ei löydy, joten Alastalo esimerkiksi piirtää ja kuvaa paljon myös itse. Idea tehtäviin voi tulla mistä vain: – Tarkastelen maailmaa osallisuuden, ilon, ryhmätoiminnan ja elämänkokemuksen kiikarit silmillä.

Opikkeen verkkokauppa ei kuitenkaan ole muuttamassa minnekään, tuotteet löytyvät edelleen osoitteesta www.opike.fi Myös Opike-kauppamme jatkaa tutulla paikallaan Kehitysvammaliiton tiloissa Helsingin Malmilla.

Opike osallistuu

Kauppa on avoinna tiistaisin ja keskiviikkoisin kello 12–15.

10.–11.11.2016 Itä-Suomen oppimisen tuen päivät Kimmel, Joensuu 18.–19.11.2016 Pohjoisen Suomen oppimisen tuen päivät Pohto, Oulu 27.–28.1.2017 Educa 2017, Messukeskus, Helsinki 3.–4.2.2017

Pohjois-Suomen Opettajainpäivät, Pohjankartanon koulukeskus, Oulu

Kuva: Henna Kara

LÖYDÄT OPIKKEEN MYÖS Facebookista -> www.facebook.com/OppimateriaalikeskusOpike Kuva: Ari Sainio Voit seurata meitä myös Twitterissä osoitteessa www.twitter.com/OpikeKVL Tutustu Kehitysvammaliiton monipuoliseen koulutustarjontaan www.kehitysvammaliitto.fi/kalenteri.

OPPIMATERIAALIKESKUS OPIKE Kehitysvammaliitto ry Viljatie 4 C, 00700 Helsinki puh 09-3480 9350 opike@kvl.fi • www.opike.fi

Tee ostokset kätevästi verkkokaupassamme www.opike.fi

MAIJU MÄKI

ÄÄNIÄ TARINOITA KUVIA VIITTOMAVIDEOITA

Kuulolla • Maiju Mäki

Ääniä • Tarinoita • Kuvia • Viittomavideoita

TULOS

SA!

Kuulolla-materiaalin vuorovaikutusta, kielellistä kehitystä, aistien ja oman kehon käyttöä sekä ajattelun taitoja kehittävät harjoitukset innostavat yhdessä toimimiseen ja omien kokemuksien jakamiseen. Materiaali sisältää 131 tehtävää ja yli 200 niihin liittyvää ääntä, viittomavideota ja monistettavaa kuvaa. Aiheet liittyvät mm. kehoon, tunteisiin, kotiin, kaupunkiin, eläimiin, retkeilyyn, harrastuksiin, työntekoon ja ajan käsitteisiin. Toiminta- ja keskusteluvinkkien avulla opitaan käytöstapoja ja toisten huomioimista, arjen matematiikkaa sekä vastuullisuutta itsestä ja ympäristöstä. Materiaali soveltuu varhaiskasvatusikäisistä nuoriin aikuisiin saakka unohtamatta suomen kieltä ja kulttuuria opiskelevia maahanmuuttajia tai tukiviittomia harjoittelevia perheitä. Materiaalin ostaja saa oikeuden materiaalipankin käyttöön, josta löytyvät äänitehtävät ja viitotut videot. Lisäksi äänitehtäviä voi kuunnella kirjaan kiinnitetyistä cd-levyistä.

Tutustu tuotteisiin osoitteessa www.opike.fi

2 / 2016 ♦ Opike UUTISET


Suomi-sarja innostaa osallistavaan ryhmätoimintaan Teksti: Henna Kara • Kuva: Kirsi Alastalo

Ensi vuonna juhlistetaan 100-vuotiasta Suomea. Opikkeen kymmenosainen Suomi-sarja valottaa suomalaisuuden eri puolia ja nostaa esiin eri alojen merkkihenkilöitä. Selkokielisen virikeaineiston pohjana ovat Opikkeen julkaisemat selkokirjat. Suomi-sarjan ideoinut ja toteuttanut geronomi Kirsi Alastalo on innostunut osallistavan ryhmätoiminnan kehittämisestä. – Suomi 2017 -juhlavuosi on aivan nurkan takana. Kevään tai syksyn säännölliset ryhmätapaamiset on helppo suunnitella Suomisarjan ympärille. Sarjan aihepiirit sopivat aikuisille, sekä miehille että naisille, erityisesti vähän vanhemmille. Aineistoja voi käyttää hyvin eri tavoin ja poimia sieltä ryhmälle sopivimmat osat. Myös ryhmän omia ehdotuksia kannatta hyödyntää, Alastalo kertoo. Suomi-sarjan tehtävissä on pyritty huomioimaan, että ryhmässä voi olla esimerkiksi henkilöitä, joilla on muistisairaus tai afasia. – Kysymykset keskittyvät selkotekstiin liittyviin omakohtaisiin kokemuksiin ja toiveisiin, joten lähimuistin ja keskittymisen vaikeudet eivät korostu. Osa jokaisesta aineistosta on suunniteltu niin, että myös ihmiset, joilla on afasia, voivat ilmaista ajatuksensa. Alastalo on testannut materiaaliaan pienissä ryhmissä selkokielen käyttäjien kanssa. Hänellä on myös hyvät vammais- ja vanhustyön verkostot, joista hän saa palautetta ja kehittämisehdotuksia. Alastalon työskentelyn perustana on asiakaslähtöisyys, jossa myös selkokielellä on tärkeä rooli: – Selkoviestintä ja puhetta tukevat menetelmät ovat usein edellytys asiakaslähtöisyyden toteutumiselle. Suomi-sarjan jokaisessa osassa on ohjaajalle suunnattuja vinkkejä esimerkiksi aihepiiriin liittyvistä videoista. Vinkkien kokoaminen vaatii Alastalolta huolellista perehtymistä aineistoon:

Suomi-sarja keskusteluryhmille Suomi-sarja on kymmenosainen selkokielinen kokonaisuus, jonka jokaiseen osaan sisältyy otteita Opikkeen julkaisemista selkokirjoista sekä tekstiin liittyviä kysymyksiä, tehtäviä ja kuvia keskustelun virittämiseksi. Suomi-sarjan osat ovat vapaasti tulostettavaa materiaalia, löydät ne Opikkeen verkkokaupasta aina kunkin listassa mainitun kirjan kohdalta.

Suomi-sarja • • • • • • • • • •

Sauna (Ari Sainio: Suomalaisia ilmiöitä) Hector (Petri Kiuttu: Selkeää Suomi-rockia) Salmiakki (Ari Sainio: Suomalaisia ilmiöitä) Miina Sillanpää (Raili Mikkanen: Suomalaisia suurnaisia) Lasse Virén (Ari Sainio: Suomalaisia urheilijoita) Alvar Aalto (Johanna Kartio & Pertti Rajala: Suomalaisia taiteilijoita) Jari Sillanpää (Johanna Kartio: Suomalaisia viihdetähtiä) Pieni hiljainen mies (Vesa Ämmälä: Pieni hiljainen mies) Valikoima syksyisiä ja talvisia satuja. (Leena Kokko: Kettu lentää) Marja-Liisa Kirvesniemi (Ari Sainio: Suomalaisia urheilijoita).

Kolme viimeistä osaa julkaistaan vuoden 2016 aikana. Sarjan koonneen geronomi Kirsi Alastalon työskentelyn on mahdollistanut Otto A. Malmin lahjoitusrahasto.

Tuotevarastomme muuttaa Keskuspuistoon Toimistollamme Helsingin Malmilla on ollut tänä syksynä muuttotohinaa, kun tuotevarastomme muutti Keskuspuiston ammattiopiston tiloihin Metsälään. Jatkossa Keskuspuiston logistiikka-alan opiskelijat hoitavat Kehitysvammaliiton varasto- ja postituspalvelut.

Kuvat: Sakari Kilkki

Opikkeen johtaja Leena Kokko valottaa muuton taustoja: – Kehitysvammaliitto haluaa olla mukana kehittämässä ammatillista koulutusta siihen suuntaan, että työn kautta oppiminen mahdollistuu kaikille opiskelijoille. Tämä on hyvä yritysyhteistyö työssä oppimiseen. Opiskelijat saavat vahvan kuvan siitä, mitä asiakastilausprosessiin kuuluu ja kuinka tuote löytää painotalosta ensin varastolle, sieltä hyllyyn ja lopuksi tuotetilausten myötä asiakkaille. Opiskelijoilla on myös vastuuta, koska odotamme, että asiakkaat saavat tilaamansa tuotteet ajallaan ja taitavasti pakattuina.

Kirsi Alastalo kertoo, että kuvia sisältävät pelit ovat olleet erityisen suosittuja. Kuvassa on valmisteilla Alvar Aalto -aiheinen peli.

Katso vauhdikas muuttovideo osoitteesta www.youtube.com/opiketuubi – Etsin internetsivustoja, videoita, kirjoja ja koluan kuvapankkeja. Videot pitää katsoa ja kirjat nähdä, ennen kuin niitä voi suositella. Se, mitä löytyy ja saa käyttää, antaa yleensä suunnan koko aineistolle. Aina sopivia aineistoja ei löydy, joten Alastalo esimerkiksi piirtää ja kuvaa paljon myös itse. Idea tehtäviin voi tulla mistä vain: – Tarkastelen maailmaa osallisuuden, ilon, ryhmätoiminnan ja elämänkokemuksen kiikarit silmillä.

Opikkeen verkkokauppa ei kuitenkaan ole muuttamassa minnekään, tuotteet löytyvät edelleen osoitteesta www.opike.fi Myös Opike-kauppamme jatkaa tutulla paikallaan Kehitysvammaliiton tiloissa Helsingin Malmilla.

Opike osallistuu

Kauppa on avoinna tiistaisin ja keskiviikkoisin kello 12–15.

10.–11.11.2016 Itä-Suomen oppimisen tuen päivät Kimmel, Joensuu 18.–19.11.2016 Pohjoisen Suomen oppimisen tuen päivät Pohto, Oulu 27.–28.1.2017 Educa 2017, Messukeskus, Helsinki 3.–4.2.2017

Pohjois-Suomen Opettajainpäivät, Pohjankartanon koulukeskus, Oulu

Kuva: Henna Kara

LÖYDÄT OPIKKEEN MYÖS Facebookista -> www.facebook.com/OppimateriaalikeskusOpike Kuva: Ari Sainio Voit seurata meitä myös Twitterissä osoitteessa www.twitter.com/OpikeKVL Tutustu Kehitysvammaliiton monipuoliseen koulutustarjontaan www.kehitysvammaliitto.fi/kalenteri.

OPPIMATERIAALIKESKUS OPIKE Kehitysvammaliitto ry Viljatie 4 C, 00700 Helsinki puh 09-3480 9350 opike@kvl.fi • www.opike.fi

Tee ostokset kätevästi verkkokaupassamme www.opike.fi

MAIJU MÄKI

ÄÄNIÄ TARINOITA KUVIA VIITTOMAVIDEOITA

Kuulolla • Maiju Mäki

Ääniä • Tarinoita • Kuvia • Viittomavideoita

TULOS

SA!

Kuulolla-materiaalin vuorovaikutusta, kielellistä kehitystä, aistien ja oman kehon käyttöä sekä ajattelun taitoja kehittävät harjoitukset innostavat yhdessä toimimiseen ja omien kokemuksien jakamiseen. Materiaali sisältää 131 tehtävää ja yli 200 niihin liittyvää ääntä, viittomavideota ja monistettavaa kuvaa. Aiheet liittyvät mm. kehoon, tunteisiin, kotiin, kaupunkiin, eläimiin, retkeilyyn, harrastuksiin, työntekoon ja ajan käsitteisiin. Toiminta- ja keskusteluvinkkien avulla opitaan käytöstapoja ja toisten huomioimista, arjen matematiikkaa sekä vastuullisuutta itsestä ja ympäristöstä. Materiaali soveltuu varhaiskasvatusikäisistä nuoriin aikuisiin saakka unohtamatta suomen kieltä ja kulttuuria opiskelevia maahanmuuttajia tai tukiviittomia harjoittelevia perheitä. Materiaalin ostaja saa oikeuden materiaalipankin käyttöön, josta löytyvät äänitehtävät ja viitotut videot. Lisäksi äänitehtäviä voi kuunnella kirjaan kiinnitetyistä cd-levyistä.

Tutustu tuotteisiin osoitteessa www.opike.fi

2 / 2016 ♦ Opike UUTISET


UUTUUKSIA • UUTUUKSIA • UUTUUKSIA • UUTUUKSIA Päivänselvää – Yhteiskuntaoppi

Sakari Kilkki, Suvi Törrönen Uutta materiaalia peruskoulun alakoulun yhteiskuntaopin opetukseen. Selkokielisen kirjan luvut perustuvat uuden opetussuunnitelman (OPS 2016) tavoitteisiin. Kirja antaa perustietoa osallistumisen tavoista ja nuoren vaikuttamismahdollisuuksista suomalaisessa yhteiskunnassa, mutta tarjoaa myös näkökulman taloudellisen toiminnan ja sosiaalisten taitojen opetteluun sekä työelämään. Lähtökohta on oppilaan oman toiminnan tarkastelu hänen arkensa keskeisissä yhteisöissä. Opettajan sivuilta löydät erilaisia vinkkejä teemojen käsittelyyn. Oppilaan sivut ovat vapaasti kopioitavissa. Tutustu myös muihin Päivänselvää-sarjan kirjoihin osoitteessa www.opike.fi Hinta 80 €

Turvallisesti internetissä – ohjeita ja vinkkejä selkokielellä

Petri Ilmonen, Sirpa Ahde Kirjan avulla lukija oppii pitämään itsestään huolta internetissä sekä tuntemaan erilaisia verkkopalveluita. Verkkopalvelut-osiossa tutustutaan internetin mahdollisuuksiin ja esitellään erilaisia verkkopalveluita sosiaalisen median palveluista tiedonhakuun. Verkkokäyttäytyminen-osiossa kerrotaan turvallisesta verkkokäyttäytymisestä, tekijänoikeuksista ja tiedon luotettavuuden arvioinnista. Hinta 29 €

Kierrän vuoden

Tuija Takala, Jani Ahti Tuija Takalan selkokieliset runot seurailevat vuoden kulkua, ja Jani Ahdin ottamat valokuvat herättelevät pohtimaan luonnossa tapahtuvia muutoksia. Kirjan lopussa on jokaiseen runoon liittyviä kysymyksiä, jotka toimivat keskustelun virittäjinä. Runoja on kirjassa yhteensä 52, yksi vuoden jokaiselle viikolle. Anna runon vaikuttaa vapaasti: nauti kielen ja mielen leikistä. Hinta 17 €

TULOSSA!

Käyttäytymisongelmat koulussa • Bo Hejlskov Elvén

Kirjassa paneudutaan koulun haastaviin tilanteisiin ja toimintatapoihin konfliktitilanteissa. Elvén antaa esimerkkejä koulun arjesta, yhdistää ne tutkimukseen ja esittää yksitoista käytännöllistä periaatetta, joista koulun henkilökunta voi lähteä liikkeelle käyttäytymisongelmien ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi. Oppilaiden kanssa työskentelevät henkilöt voivat hyödyntää teosta esikoulusta lukioon.

UUTUUSPOKKAREITA! Kesäyön salaisuus • Laura Lepistö

TUL OSS A!

Siirin ja Essin kesäloma saa yllättävän yöllisen käänteen, kun he huomaavat, että naapurihuvilassa liikkuu outoa porukkaa. Tytöt päättävät selvittää, mistä on kyse. Anita Polkutien eloisa kuvitus rytmittää tarinaa. Kirja on suunnattu alakoululaisille lukijoille. Hinta 16 €

Helsingin alla • Maria Turtschaninoff Alva tapaa kadulla salaperäisen Niden, joka kertoo hänelle Alistadista, kaupungista Helsingin alla. Alva päättää lähteä Niden kanssa Alistadiin. Alvan koulukaveri Joel seuraa salaa perässä. Alistadissa kolmikko tempautuu mukaan taisteluun pahaa vastaan. Nuorten fantasiakirjan on mukauttanut selkokielelle Leena Kaivosoja-Jukkola. Hinta 19 €

Tee ostokset kätevästi verkkokaupassamme www.opike.fi

www.opike.fi 2 / 2016

uutiset

Vahvuuksien tukeminen ja varhainen tuki ehkäisevät syrjäytymistä Teksti: Henna Kara

Erja Sandberg selvitti väitöstutkimuksessaan, millaisia sosiaali-, terveys- ja koulutoimen tukitoimia ADHD-oireiset lapset, nuoret ja aikuiset ovat saaneet ja miten tukitoimet ovat vaikuttaneet perheisiin. Sandbergin väitöstutkimukseen osallistui yli 200 perhettä, joissa oli yksi tai useampi ADHD-oireinen perheenjäsen. Monissa perheissä samankaltaisia oireita oli sekä lapsilla että aikuisilla. Sandbergin tutkimuksessa selvisi, että koulun tukitoimet ja koulutus ovat merkittäviä tekijöitä ADHD-oireisten henkilöiden tulevaisuuden kannalta. Tutkimuksessa nousi esiin varhaisen tuen merkitys ja tukitoimet nivelvaiheissa. – ADHD:n varhainen vaihe pitäisi tunnistaa esikoulussa. Mielellään jo päiväkodissa, Sandberg toteaa. Kun ADHD-oireinen henkilö saa asianmukaista tukea riittävän varhain, se vaikuttaa paitsi koulunkäyntiin myös myöhemmin työllistymiseen ja ehkäisee syrjäytymistä. Sandbergin tutkimukseen osallistuneissa perheissä ADHD-oireiset henkilöt olivat hyvin monen ikäisiä, joten myös koulukokemukset olivat eri vuosikymmeniltä. 2000- ja 2010-luvulta kokemukset koulun tukitoimista ovat positiivisempia kuin 1960–1990-luvuilta, mutta silti noin puolet vastaajista koki nykypäivän koulun tukitoimet riittämättömiksi. Suomalaisessa koulujärjestelmässä tukitoimet perustuvat tuen tarpeeseen, eivät diagnoosiin. Sandberg näkee kuitenkin, että ADHD-diagnoosi on lapsen etu ja auttaa tuen saamisessa. – Monessa koulussa ajatellaan, että kun on diagnoosi, järjestetään myös tukitoimia. Sandbergin haastattelemat perheet kokivat, että koulussa keskitytään usein oppilaan heikkouksiin ja kodin ja koulun yhteistyö on ongelmakeskeistä. – Koulussa testataan oppilaan heikkouksia esimerkiksi lukitesteillä. Pitäisi olla vahvuustestit, Sandberg toteaa ja nostaa esiin palautteen antamisen tärkeyden: – Myönteistä palautetta on tärkeä antaa suoraan lapselle. Palautteen ei tarvitse olla liioiteltua, maininta tai jokin pieni ele riittää, vaikka peukku ylös. Sandberg muistuttaa lisäksi, että myös kotiin saakka pitäisi viestittää, missä lapsi on onnistunut koulussa.

Erja Sandberg on kasvatustieteen tohtori ja erityispedagogi. Hän selvitti väitöstutkimuksessaan ADHD-perheiden kokemuksia tuen saamisesta.

Myönteisen palautteen antamisessa koulu on avainasemassa, terveys- ja sosiaalitoimessa keskitytään yleensä kielteisempiin puoliin. Esimerkiksi diagnostiikka keskittyy negatiivisuuteen. Jos apua hakiessaan korostaa positiivisia asioita, ei välttämättä saa tarvitsemiaan tukitoimia. Sandbergin tutkimuksessa kävi myös ilmi, että ammattilaisten tietämys ADHD:sta on usein sattumanvaraista, esimerkiksi koulussa tieto voi olla vain erityisopettajalla. Tähän pitäisi Sandbergin mukaan puuttua jo siinä vaiheessa, kun tulevia ammattilaisia koulutetaan: – Luokan- ja aineenopettajien koulutuksessa pitäisi olla myös erityispedagogiikkaa. Lapset, joilla on ADHD, ovat usein luokan- ja aineenopettajien luokissa, mutta tietämys ADHD:sta on erityisopettajalla. Opettajat hakeutuvat täydennyskoulutukseen saadakseen lisää tietoa. ADHD-oreiset lapset ja nuoret tarvitsevat Kuva: tukeaJonna myösKajan koulupolun nivelvaiheisiin, erityisesti peruskoulusta toiselle asteelle siirryttäessä. – Tarvittaisiin joku aikuinen, joka seuraa, ottaako nuori opiskelupaikan vastaan ja käykö hän koulua. Keskeyttäminen tulee hyvin nopeasti, jos nuori ei saa tukea. Jos koulu jää kesken, työllistyminen on vaikeaa. Jos taas motivaatio on kannatellut koulunkäynnin loppuun, silloin nuori yleensä myös työllistyy, Sandberg kertoo.

Tutustu tuotteisiin osoitteessa www.opike.fi

2 / 2016 ♦ Opike UUTISET

Opike uutiset 2/2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you