Župnijski utrip - Lüktető élet 10/2013

Page 1

X IV /10 O K TO B ER 2013 O K TÓ B ER

PRIPRAVE PREZBITERIJA ZA VGRADNJO OBNOVLJENEGA TABERNAKLJA IN OLTARJA SVETE KATARINE Ko so se poletna proščenja po vaseh končala, se Lendava pripravlja na praznovanje župnijske zavetnice svete Katarine. Letošnje praznovanje se bo zapisalo v Kroniko župnije, saj bomo po enem letu restavracije v prezbiterij cerkve (to je najsvetejši del cerkve) dobili obnovljen tabernakelj in oltar svete Katarine. Ta trenutek potekajo dela, ki so povezana s pripravo vgradnje tabernaklja (prostor, kjer hranimo Najsvetejše – svete hostije) in oltarja. Zidarska dela, ki so pod nadzorom Spomeniškega varstva Maribor, se izvajajo v statiki stene apside in odpravljanju vlage v zidovih s sanirnim ometom. Oltar, na katerem je tabernakelj, se znižuje za dve stopnici. S tem posegom dosežemo odprt pogled na zavetnico župnije sveto Katarino Aleksandrijsko, katere slika krasi glavni oltar. V sredini meseca novembra se bo nato pričela s strani restavratorske delavnice vgradnja obnovljenega tabernaklja in glavnega oltarja, tako da bo cerkev v vsej svoji lepoti zasijala za dan svojega proščenja – Katarinino. Vse to delo je pogojeno z visokimi finančnimi stroški. V ta namen smo med župljani uvedli akcijo BOTRSTVA. Do danes je že 68 posameznikov ali raznih združenj postalo boter obnove. Kdo je lahko boter? Boter je lahko vsakdo, ki ima čut in ki je pripravljen za to tudi nekaj darovati, žrtvovati. Boter je tisti, ki daruje najmanj 250€ -


daruje posameznik ali se v darovanju združi cela družina. Vsak boter bo prejel v spomin in zahvalo pravi župnijski srebrnik, oblikovan in izdelan posebej ob tej priložnosti. Število srebrnikov je omejeno na samo 100 kovancev, kar pomeni, da je tudi število botrov lahko največ sto. Ob slovesnem zaključku obnove glavnega oltarja, ki bo ob prazniku svete Katarine, bo v glavni oltar vdelana tudi posebna spominska plošča, na kateri bodo vgravirana imena vseh botrov.

DAROVANJE ZA OBNOVLJEN TABERNAKELJ IN OLTAR SVETE KATARINE Za vse tiste, ki ne zmorete darovati daru za botrstvo, bomo imeli posebno darovanje za obnovljen tabernakelj in oltar. Vsak je povabljen, da po svojih zmožnostih daruje. Dar se bo zapisal v knjigo, kjer se beleži vaš letni prispevek (kartz) in s štampilko se bo zaznamovalo vaše darovanje na kartici letnega prispevka (kartz). Darovanje je prostovoljno in če ne zmoreš darovati na določen dan, ki je objavljen spodaj, lahko daruješ do konca letošnjega leta v pisarni župnišča. STROŠKI CELOTNE OBNOVE IN ŽE ZBRAN DENAR Cena restavracije tabernaklja, oltarja, zidarskih del, pleskanja in elektro del znaša 89.862,00€. Do sedaj smo z donacijami in darovi vernikov zbrali 57.095,00€. Do konca leta moramo zbrati in poravnati še

32.767,00€

Nabirka v Lendavi bo v soboto 26. oktobra 2013 med 8. in 12. uro. Nabirka po vaseh bo v nedeljo 27. oktobra 2013 med 14. in 16. uro. Nabirka v Pincah in Gaberju po maši.


URADNE URE V ŽUPNIJSKI PISARNI VSAK TOREK od 8.30 – 11.00 in od 16.00 – 18.00 VSAK PETEK od 8.30 – 11.00 DOGODKI MESECA V nedeljo 29. septembra obhajamo ŠESTINDVAJSETO NEDELJO MED LETOM Maše v Lendavi 8., 9. in ob 10. uri. Maša v Gaberju ob 11. uri. Že v soboto popoldan nedeljske maše po vaseh. Ob 17h v Dolini, 18h Petišovcih in ob 19. uri maša v Lendavi za veroučence in družine. OD PONEDELJKA 30. SEPTEMBRA 2013 SE VEČERNE MAŠE PRIČENJAJO OB 18. URI. VEČERNA MAŠA OB SOBOTAH V PINCAH ALI DOLINI OB 16. URI. VEČERNA MAŠA OB SOBOTAH V PETIŠOVCIH OB 17. URI. Z mesecem oktobrom bomo vsak dan pol ure pred mašo v župnijski cerkvi v Lendavi molili rožni venec. Posebej vabim, da prihajate člani Rož živega rožnega venca. V četrtek 3. oktobra obhajamo četrtek pred prvim petkom in molimo za nove duhovne poklice. Ob 17. uri izpostavitev Najsvetejšega in molitvena ura. Ob 18. uri sveta maša. V četrtek 3. oktobra bo srečanje vseh članov ŽUPNIJSKE KARITAS ob 19. uri. V petek 4. oktobra obhajamo prvi petek. Maša v Dolini ob 8. uri in ob 9.45 uri v Domu starejših. Popoldan v Lendavi ob 17. uri češčenje Najsvetejšega in priložnost za sveto spoved, ob 18. uri sveta maša.


6. oktobra obhajamo ROŽNOVENSKO NEDELJO Maše v Lendavi 8., 9. in ob 10. uri. V Gaberju ob 11. uri. Že v soboto popoldan nedeljske maše po vaseh. Ob 16. uri v Pincah, 17h v Petišovcih in ob 18h v Lendavi maša za družine in veroučence. V ponedeljek 7. oktobra po večerni maši seja Župnijskega pastoralnega sveta. V četrtek 10. oktobra ob 19.00 uri BIBLIČNA SKUPINA. 13. oktobra obhajamo OSEMINDVAJSETO NEDELJA MED LETOM Maše v Lendavi 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri v Gaberju. Že v soboto popoldan nedeljske maše po vaseh. Ob 16. uri v Dolini, 17h v Petišovcih in ob 18h v Lendavi maša za družine in veroučence. 13. oktobra obhajamo FATIMSKI SPOMIN. Ta dan je popoldan ob 15h v Turnišču molitvena ura vseh članov Rož živega rožnega venca, zato se bomo udeležili molitvene ure v Turnišču. Obvezno se je treba prijaviti v župnišče zaradi tega, da vemo, koliko avtobusov naročiti. Če se NE prijaviš, ne moreš iti zraven. Prijaviš se lahko v pisarni osebno ali v času uradnih ur na telefon 02 578 83 30 vsak torek med 9.00 – 11.00 in med 16.00 – 18.00 ali vsak petek med 9.00 – 11.00. Cena avtobusnega prevoza je 3€. V soboto 19. oktobra je priprava staršev in botrov na krst otroka. Priprava je v župnijskem domu po večerni maši ob 19.00 uri. 20. oktobra obhajamo MISIJONSKO NEDELJO Maše v Lendavi 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri v Gaberju. Že v soboto popoldan nedeljske maše po vaseh. Ob 16. uri v Pincah, 17h v Petišovcih in ob 18h v Lendavi maša za družine in veroučence. V četrtek 24. oktobra bo ob 19. uri srečanje BIBLIČNE SKUPINE za vse, ki vas veseli odkrivanje bogastva Svetega Pisma. 27. oktobra obhajamo TRIDESETO NEDELJO MED LETOM - ŽEGNANJSKO Maše v Lendavi 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri v Gaberju. Že v soboto popoldan nedeljske maše po vaseh. Ob 16h v Dolini, 17h Petišovcih in ob 18. uri maša za veroučence in družine v Lendavi.


V petek 1. novembra praznujemo praznik VSEH SVETIH Praznik Vseh svetih za kristjani ni praznik mrtvih. Ta dan verniki pri sveti maši molimo za vse tiste, ki so umrli in verujemo, da so pri Bogu. Če si pri Bogu, si v nebesih in če si v nebesih, nisi mrtev ampak večen – živ. V teh dneh poživimo vero v posmrtno življenje in molimo za vse naše drage rajne, za katere verujemo, da so v nebesih. Molimo tudi za svojo srečno smrt, da bi sami takrat, ko bomo poklicani s tega sveta, prišli v Nebesa. Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11h v Gaberju in Petišovcih. V Pincah ob 16. uri in v Dolini ob 16. uri. V soboto 2. novembra je DAN VERNIH DUŠ Maše ta dan v Lendavi ob: 8. v madžarskem jeziku in ob 9. v slovenskem jeziku. Ob 10. uri maša v Domu starejših v Lendavi. Popoldan nedeljske maše po vaseh. Ob 16h v Pincah, ob 17h v Petišovcih in ob 18h maša v Lendavi za veroučence in družine. 3. novembra obhajamo ENAINTRIDESETO NEDELJO MED LETOM – ZAHVALNO Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. V Gaberju ob 11. uri. Že v soboto popoldan nedeljske maše po vaseh. Ob 16h v Pincah, ob 17h v Petišovcih in ob 18h maša v Lendavi za veroučence in družine.

A SZENTÉLY SZANÁLÁSA A FELÚJÍTOTT TABERNÁKULUM ÉS SZENT KATALIN OLTÁR ELHELYEZÉSÉHEZ Most, hogy a falvakban befejeződtek a nyári búcsúk, Lendva is készül a plébánia védőszentjének, Szent Katalinnak a megünneplésére. Az idei ünnep beíródik a plébánia Krónikájába, hiszen az egy évig tartó restaurálási munkálatok után a templom szentélye (ez a templom legszentebb része) felújított tabernákulummal és a Szent Katalin oltárral gazdagodik. Jelenleg a tabernákulum (az a hely, ahol a Legszentebb Oltáriszentséget – a szent ostyákat őrizzük) és az oltár visszaállításához szükséges munkálatok folynak. A kőművesmunka a Maribori Műemlékvédelmi Intézet felügyelete alatt folyik. Ide tartozik az apszis falának a szanálása, valamint a nedvesség vakolattal történő megszüntetése, elhárítása.


Az oltár azon része, amelyen a tabernákulum helyezkedik el, két lépcsőfokkal mélyül. Ezzel a változással nyitottabb szemszögből láthatjuk majd a plébániatemplomunk védőszentjének, Alexandriai Szent Katalinnak a festményét, az oltár díszét. November hónap közepén a restaurátori műhely szakemberei elkezdik a felújított tabernákulum és az oltár visszaállítását, hogy a templom a régi szépségében, fényében tudjon ragyogni búcsúja napján - Katalin napkor. A munkálatok magas költségekkel is járnak. Ebből a célból a hívők között meghirdettük a KERESZTSZÜLŐI kezdeményezést. Mára 68 egyén vagy különböző egyesülés vállalta a felújítás keresztszülői szerepet. Ki lehet keresztszülő? Keresztszülő bárki lehet, akinek erre van érzéke és készen áll az adományozásra, az áldozathozatalra. Keresztszülő az, aki legalább 250 eurót adományoz – ez lehet egyén vagy egy egész család. Emlékül és hálául minden keresztszülő valódik plébániai ezüstérmet kap, amelyet külön erre az alkalomra készíttettünk. Az ezüstérmek száma százra van korlátozva. Ezt azt jelenti, hogy a keresztszülő is legtöbb száz lehet. A főoltár felújításának ünnepélyes befejeztével, amely Szent Katalin ünnepén lesz, a főoltárba külön emléktáblát is lehelyezünk, amelybe belegravíroztatjuk az összes keresztszülő nevét.

ADAKOZÁS A FELÚJÍTOTT TABERNÁKULUMRA ÉS A SZENT KATALIN OLTÁRRA Mindazok számára, akiknek nincs lehetőségük a fent leírtak szerint adományozni, külön gyűjtést szervezünk a felújított tabernákulumért és oltárért. Valamennyiüket arra szólítom fel, hogy saját lehetőségeik szerint adományozzanak. Ezt az adományt abba a könyvbe jegyezzük be, amelyben a templomra való éves hozzájárulást, a karcot vezetjük. Adományukat bélyegzővel igazoljuk, mégpedig azon az igazolványon, ahol a karcot is regisztráljuk.


Az adakozás önkéntes, így amennyiben nem tudsz a megjelölt napon hozzájárulni a felújításhoz, ezt év végéig a plébániai hivatalban is megteheted. A TELJES FELÚJÍTÁS KÖLTSÉGEI ÉS A MÁR ÖSSZEGYŰJTÖTT PÉNZ A tabernákulum, az oltár, a kőműves munkák, valamint a festés és az elektromos munkálatok összege 89.862,00 euró. Eddig a donációkkal és a hívők adományaiból 57.095,00 eurót gyűjtöttünk össze. Év végéig még kifizetnünk.

32.767,00

eurót kell összegyűjtenünk és

Lendván a gyűjtés 2013. október 26-án, szombaton 8 és 12 óra között lesz. Falvakon a gyűjtés 2013. október 27-én, vasárnap 14 és 16 óra között lesz. Pincén és Gyertyánosban a gyűjtés a szentmise után lesz.

HIVATALOS ÓRÁK A PLÉBÁNIAI HIVATALBAN MINDEN KEDDEN

8.30 és 11.00 valamint 16.00 és 18.00 óra között

MINDEN PÉNTEKEN 8.30 és 11.00 óra között


A HÓNAP ESEMÉNYEI Szeptember 29. az ÉVKÖZI HUSZONHATODIK VASÁRNAP. Szentmisék Lendván: 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor lesz szentmise. Szombaton vasárnapra érvényes szentmiséket tartunk, mégpedig délután 5 órakor Völgyifaluban, 6 órakor Petesházán. Lendván este 7 órakor a hittanosok és családok részére tartunk szentmisét. SZEPTEMBER 30-TÓL, HÉTFŐTŐL AZ ESTI SZENTMISÉK 18 ÓRAKOR KETDŐDNEK. A SZOMBAT ESTI SZENTMISE PINCÉN ÉS VÖLGYIFALUBAN 16 ÓRAKOR KEZDŐDIK. A SZOMBAT ESTI SZENTMISE PETESHÁZÁN 17 ÓRAKOR KEZDŐDIK. Októberben fél órával a szentmise előtt a rózsafüzért imádkozzuk a lendvai plébániatemplomban. Külön is meghívom ezekre az alkalmakra a rózsafüzér társulatok tagjait. Október 3-án, csütörtökön első péntek előtti csütörtök, amikor új papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk. Este 5 órakor szentségkitétel és imaóra lesz, majd 6 órakor kezdődik a szentmise. Október 3-án, csütörtökön este 7 órakor a PLÉBÁNIAI KARITÁSZ tagjainak találkozója lesz. Október 4-én, pénteken első péntek. Völgyifaluban reggel 8 órakor, az idősek otthonában 9.45-kor lesz szentmise. Lendván este 5 órakor


szentségimádás lesz, amely alatt szentgyónásra is lehetőség nyílik, majd 6 órakor szentmise lesz. Október 6-án A RÓZSAFÜZÉR VASÁRNAPJA van. Szentmisék Lendván: 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor lesz szentmise. Szombaton vasárnapra érvényes szentmiséket tartunk, mégpedig délután 4 órakor Pincén, 5 órakor Petesházán. Lendván este 6 órakor a hittanosok és családok részére tartunk szentmisét. Október 7-én, hétfőn az esti szentmisét követően ülésezik a plébániai pasztorális tanács. Október 10-én, csütörtökön este 7 órakor a BIBLIAI CSOPORT találkozójára kerül sor. Október 13. az ÉVKÖZI HUSZONNYOLCADIK VASÁRNAP. Szentmisék Lendván: 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor lesz szentmise. Szombaton vasárnapra érvényes szentmiséket tartunk, mégpedig délután 4 órakor Völgyifaluban, 5 órakor Petesházán. Lendván este 6 órakor a hittanosok és családok részére tartunk szentmisét. Október 13. FATIMAI EMLÉKNAP. Délután 3 órakor Bántornyán (Turnišče) a rózsafüzér társulatok tagjainak közös imaórája lesz, amelyen mi is részt veszünk. Kérjük, mindenki jelentkezzen a plébániahivatalban, hogy elegendő autóbuszt tudjunk rendelni. Aki NEM jelentkezik, nem utazhat velünk. Jelentkezni személyesen vagy telefonon lehet a nyitvatartási időben (telefonszám: 02 578 83 30; a hivatal nyitvatartási ideje: kedden 9-től 11 óráig és 16 órától 18 óráig, pénteken 9-től 11 óráig). A útiköltség 3€. Október 19-én, szombaton az esti szentmise után, 7 órakor a szülők és a keresztszülők számára tartunk előkészületet a keresztelőre plébánia épületében.


Október 20-án MISSZIÓS VASÁRNAP lesz. Szentmisék Lendván: 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor lesz szentmise. Szombaton vasárnapra érvényes szentmiséket tartunk, mégpedig délután 4 órakor Pincén, 5 órakor Petesházán. Lendván este 6 órakor a hittanosok és családok részére tartunk szentmisét. Október 24-én, csütörtökön este 7 órakor a BIBLIAI CSOPORT találkozója lesz mindazok számára, akik el szeretnének mélyedni a Szentírás gazdagságában. Október 27. az ÉVKÖZI HARMINCADIK VASÁRNAP – A BÚCSÚK VASÁRNAPJA. Szentmisék Lendván: 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor lesz szentmise. Szombaton vasárnapra érvényes szentmiséket tartunk, mégpedig délután 4 órakor Völgyifaluban, 5 órakor Petesházán. Lendván este 6 órakor a hittanosok és családok részére tartunk szentmisét. November 1-je, péntek MINDENSZENTEK ÜNNEPE. Mindenszentek ünnepe a keresztények számára nem a halottak napját jelenti. Ezen a napon a mi, hívők a szentmisénél a halottakért imádkozunk, akikről hisszük, hogy Istennél vannak. Ha Istennél vagy, a mennyországban vagy. Aki pedig a mennyországban van, az nem halott, hanem örök, vagyis él. Élesszük újra ezekben a napokban a túlvilági életbe vetett hitünket, és imádkozzunk minden elhunyt hozzátartozónkért, akikről hisszük, hogy a mennyországban vannak. Imádkozzunk saját szerencsés halálunkért is, hogy mi is azon a napon, amikor elszólítanak bennünket ebből az életből, a mennyországba kerüljünk. Szentmisék Lendván: 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban és Petesházán 11 órakor lesz szentmise. Pincén és Völgyifaluban este 4 órakor lesz szentmise.


November 2., szombat a HÍVŐ LELKEK NAPJA. Szentmisék Lendván: 8 órakor magyar, 9 órakor szlovén nyelvű szentmise. A lendvai idősek otthonában 10 órakor lesz szentmise. Délután vasárnapra érvényes szentmiséket tartunk, mégpedig 4 órakor Pincén, 5 órakor Petesházán. Lendván este 6 órakor a hittanosok és családok részére tartunk szentmisét. November 3. az ÉVKÖZI HARMINCEGYEDIK VASÁRNAP – HÁLAADÁS VASÁRNAPJA. Szentmisék Lendván: 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor lesz szentmise. Szombaton vasárnapra érvényes szentmiséket tartunk, mégpedig délután 4 órakor Pincén, 5 órakor Petesházán. Lendván este 6 órakor a hittanosok és családok részére tartunk szentmisét. BOŽJI OTROCI SO POSTALI AKIK ISTEN GYERMEKEI LETTEK 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

TIM DOMINIĆ, Zupančičeva 6f, Lendava, rojen/született: 08. 05. 2012 LORENA KRALJ, Gornji Lakoš, Glavna ulica 39, Lendava, rojena/született: 11. 04. 2013 TIA JURAČIĆ, Petišovci, Petišovska ul. 44, Lendava, rojena/született: 05. 02. 2013 KRISTJANO OLAH KONTREC, Dolga vas, Slovenska ulica 25, Lendava, rojen/született: 02. 02. 2012 EVA LEBAR, Lendavske gorice 112, Lendava rojena/született: 29. 07. 2012 LEA RAJTAR, Gaberje, Glavna ulica 56, Lendava rojena/született: 31. 01. 2013 GAJA ŠIMUNIĆ, Lendavske gorice 242, Lendava, rojena/született: 19. 12. 2012 ALEKSANDER POŽGAI, Petišovska ulica 70, Petišovci, Lendava, rojen/született: 20. 05. 2013 GORDAN RADELIĆ, Petišovci, Potočna 48, Lendava rojen/született: 20. 05. 2011


24. 25.

ANĐELINA RADELIĆ, Petišovci, Potočna 48, Lendava rojena/született: 30. 04. 2013 ANEJ PERČIĆ, Petišovci, Lendavska cesta 24, Lendava rojen/született: 30. 08. 2012

K BOGU SO ODŠLI PO PLAČILO AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

KATARINA LAJ, rojena 1929 – ben született pokopana v Dolgi vasi – Hosszúfaluban van eltemetve. MARIJA DRAVEC dekl./szül. Völgyi, rojena 1936 – ben született pokopana v Lendavi – Lendván van eltemetve. JANEZ GRADIŠNIK, rojen 1923 – ben született, pokopan v Lendavi – Lendván van eltemetve. SUZANA HACK, rojena 1931 – ben született pokopana v Lendavi – Lendván van eltemetve. LUDVIK LAK, rojen 1955 – ben született pokopan v Dolgi vasi – Hosszúfaluban van eltemetve. MARIJA ŠTIHEC dekl./szül. Škafar, rojena 1924 – ben született pokopana v Lendavi – Lendván van eltemetve. ILINKA ŠIMONIČ dekl./szül. Ignjatič, rojena 1925 – ben született pokopana v Lendavi – Lendván van eltemetve. VINCENC RADUHA, rojen 1943 – ben született pokopan v Gaberju – Gyertyánosban van eltemetve. KATALIN GAL dekl./szül. Picko, rojena 1941 – ben született pokopana v Petišovcih – Petesházan van eltemetve. JULIJANA NEDELKO dekl./szül. Varga, rojena 1933 – ben született pokopana v Dolgi vasi – Hosszúfaluban van eltemetve. JOŽEF LAKI, rojen 1946 – ben született pokopan v Čentibi – Csentében van eltemetve. KLARA FLISAR, rojena 1947 – ben született pokopana v GAberju – Gyertyánosban van eltemetve. MARGARETA BALAŽEK dekl./szül. Ščavničar, rojena 1928 – ben született pokopana v Dolgi vasi – Hosszúfaluban van eltemetve. MARIJA KLAR dekl./szül. Horvat, rojena 1935 – ben született pokopana v Turnišču – Turnišče van eltemetve.


71.

FRANC TOT, rojen 1945 – ben született pokopan v Dolini – Völgyifaluban van eltemetve.

Vse informacije, ki jih potrebujete …

www.zupnija-lendava.si … za zveličanje. Župnijski utrip izdaja Župnija Lendava - Odgovarja: Martin Dolamič-Konrad, župnik; prevaja Eva Lőrincz és Peter Varga - Cerkveni trg 2, Lendava - zupnija.lendava@rkc.si www.zupnija-lendava.si - tel.: 02/578-83-30