Župnijski utrip - Lüktető élet 5/2012

Page 1

XVIII/5 MAJ 2012 MÁJUS

Z MARIJO K JEZUSU Mesec maj je mesec cvetja. Vsak človek, ki občuduje naravo, se more čuditi lepoti stvarstva in njegovi raznolikosti. In v tem najbolj prebujajočem se mesecu, mesecu cvetja, veselja in upanja, kristjani hitimo pod Marijin plašč, ko se zbiramo k »šmarnicam«. Iz naših kapelic in cerkva se ves mesec sliši smeh, pesem in molitev otroškega srca, mladih, staršev, dedkov in babic… V mesecu maju (13.5.) obhajamo obletnico prikazovanj Marije v Fatimi in zaobljuba župnije je, da ta dan po ulicah našega mesta nosimo fatimsko Marijo v marijanski procesiji. V mesecu cvetja bomo v župniji obhajali tudi praznik ZAKONSKE ZVESTOBE vseh tistih mož in žena, ki obhajajo okroglo obletnico zakramenta svetega zakona. V mesecu maju se en dan v molitvi, pesmi in tihoti, vsa župnija od vasi do vasi zvrsti v župnijski cerkvi pred Jezusom v KRUHU ŽIVLJENJA – to je za župnijo dan celodnevnega češčenja. Z mesecem majem se pričenjajo v kapelicah in cerkvah naše župnije »proščenja«. Takrat v svojo sredo povabite tudi sorodnike in prijatelje in skupaj z njimi slavite zavetnika in priprošnjika vašega kraja. Vso to dogajanje majniškega meseca naj krepi našo zavest, da smo živa Cerkev – živo Jezusovo kraljestvo v našem kraju.

WWW.ZUPNIJA-LENDAVA.SI


ŠMARNICE

Šmarnice so ljudska pobožnost, ki vabi otroke, starše in starejše, da se dan za dnem v mesecu maju zbirajo k večerni molitvi. Tisti otroci, ki bodo vsaj 20-krat pri šmarnicah, si bodo skupaj s svojimi starši prislužili NAGRADNI IZLET, ki bo v soboto, o9. junija 2012. S šmarnicami pričnemo v PONEDELJEK, 7. maja 2012 v naslednjih krajih: v Pincah vsak večer ob 19.00 uri v kapeli v Dolini vsak večer ob 19.00 uri v kapeli v Čentibi vsak večer ob 19.00 uri v kapeli v Petišovcih vsak večer ob 19.00 uri v cerkvi v Kotu vsak večer ob 19.00 uri v kapelici v Gaberju vsak večer ob 19.00 uri v cerkvi v Mostju vsak večer ob 19.00 uri pri stari šoli v Lendavi vsak večer ob 19.00 uri v cerkvi

FATIMSKA PROCESIJA Pred več kot desetimi leti se je skupina ljudi podala na romarsko pot iz Lendave v Fatimo. Na tem romanju so kupili milostni kip fatimske Matere Božje, ki ga imamo danes na stranskem oltarju v župnijski cerkvi. Od takrat naprej velja zaobljuba – naša obveza, da se vsakega 13-tega v mesecu zbiramo k molitveni uri v zadoščenje za naše grešno življenje. V mesecu maju, ko so se pričela v Fatimi Marijina prikazovanja in ves svet slavi 13. maja dan Fatimske Matere Božje, po ulicah našega mesta nosimo ta milostni kip fatimske Marije in imamo fatimsko procesijo. Milostni kip bodo nosili fantje birmanci v spremstvu deklet birmank. Letos je 13. maja nedelja. Tako bomo imeli to nedeljo ob 8. uri mašo v madžarskem jeziku, ob 9. uri bo maša v slovenskem jeziku in nato fatimska procesija, ki jo bomo sklenili ob 10.30 uri s sveto mašo v madžarskem jeziku. To nedeljo po vaseh ne bo maš, vozil pa bo avtobus kot vsakega 13tega v mesecu. Pobirati bo pričel ob 7.30 uri v Kotu. Iz Lendave nazaj bo peljal ob 11.45 uri – po zadnji dopoldanski maši.


JUBILANTI – obletnice porok - 10., 20., 25., 30., 40., 50., 55., 60. V nedeljo, 13. maja 2012, bomo popoldan ob 16. uri praznovali dan ZAKONSKIH JUBILANTOV. Med mašo bodo jubilanti obnovili zakonsko pripadnost in prejeli posebno plaketo v zahvalo za zgledno pričevanje zakonske zvestobe v današnjem času. Vsi, ki so bili poročeni v župniji Lendava, bodo na dom dobili vabilo k slovesnosti. Tudi tisti, ki letos praznujete okrogli jubilej zakonskega življenja, pa niste bili poročeni v Lendavi, vendar živite tukaj, toplo vabljeni, da se čimprej prijavite v župnijski pisarni in se tako pridružite jubilantom. V petek, 18. maja, je za našo župnijo CELODNEVNO ČEŠČENJE JEZUSA V SVETEM REŠNJEM TELESU. Zjutraj ob 8. uri sveta maša v obeh jezikih in nato izpostavitev NAJSVETEJŠEGA. Čez dan češčenje po sledečem razporedu: - od 9. do 10. ure častijo verniki iz Lendave, - od 10. do 11. ure častijo verniki iz Lendavskih in Dolgovaških goric - od 11. do 12. ure častijo verniki iz Kapce, Kota in Gaberja - od 12. do 13. ure častiva duhovnika – verniki vabljeni, da se nama pridružite - od 13. do 14. ure častijo verniki iz Gornjega in Dolnjega Lakoša ter Trimlinov - od 14. do 15. ure častijo verniki iz Pinc, Pince Marofa, Benice in Doline - od 15. do 16. ure častijo verniki iz Čentibe in Petišovec - od 16. do 17. ure častijo verniki iz Dolge vasi, Mostja in Banute - od 17. do 18. ure častijo vsi veroučenci skupaj s svojimi veroučitelji


- ob 18. uri slovesen zaključek z blagoslovom in sveto mašo v obeh jezikih

LETNI DAR ZA ŽIVLJENJE IN DELOVANJE ŽUPNIJSKE SKUPNOSTI Župnijska skupnost živi od darov članov župnijskega občestva – to je vas, vernikov. Temu so namenjene nabirke pri nedeljskih in prazničnih mašah (ofer). Vsako nedeljo imamo osem maš. Povprečen obisk nedeljskih maš je skupno 1300 vernikov; denarja, ki ga podarite za življenje župnijske skupnosti, pa se pri tem zbere nekje med 400 in 550€. Kateri pa so torej stroški, ki nastajajo pri delovanju župnijske skupnosti? Najprej so tu tekoči stroški – elektrika, plin, kurilno olje, voda, komunalne storitve, telefon, zavarovanje objektov, stroški gospodinstva, … Potem je tu nujno vzdrževanje objektov – cerkva, kapelic, župnijskih in veroučnih prostorov, dvorane, … V tretji sklop lahko umestimo t.i. stroške pastoralnih dejavnosti, kamor sodijo darovi pastoralnim sodelavcem (kateheti, organist, gospodinja, …), didaktični material in stroški, povezani z izvajanjem verouka, oratorija, šmarnic; obdarovanje okrog 350 otrok ob Miklavžu, pogostitve ob raznih župnijskih dogodkih in praznikih, stroški avtobusnih prevozov (Fatimski spomini, Halasov shod, Velikonočna Vigilija, …) Za vzdrževanje celotnega »župnijskega sistema« so nedeljske nabirke veliko premajhne, da bi iz njih lahko zagotavljali kvalitetno življenje in delovanje župnije, kot je zastavljeno. S tem namenom imamo dvakrat v letu še namensko zbiranje darov. Ena nabirka je t.i. SEDEŽNINA, ki je v celoti namenjena pokrivanju stroškov ogrevanja v župnijski cerkvi, gaberski cerkvi, veroučnih učilnicah, župnijski dvorani in župnišču. Druga namenska nabirka je t.i. LETNI PRISPEVEK – KARTZ, ki je namenjena kritju ostalih stroškov. Vaše darovanje je prostovoljno dejanje, zato se glede na višino vaših prihodkov sami odloč ite, koliko boste podarili župnijski skupnosti. Ker je naše delovanje – tako kakovost kot obseg župnijskih dejavnosti – v veliki meri odvisno predvsem od višine razpložljivih finančnih sredstev,


bomo župnijsko življenje prilagodili višini dohodkov, ki jih bomo imeli na voljo. Zbiranje darov v ta namen bo: v soboto, 19. maja 2012: v Lendavi (župnišče) med 9. in 12. uro v soboto, 19. maja 2012: v Pincah – po maši v nedeljo, 20. maja 2012: v Gaberju – po maši v nedeljo, 20. maja 2012: v ostalih vaseh med 14. in 16. uro (na običajnih mestih)

ORATORIJ – druženje otrok na župnijskem

dvorišču Od ponedeljka, 20. avgusta do petka, 24. avgusta 2012

ŽUPNIJSKO ROMANJE V TRANSILVANIJO od ponedeljka, 3. septembra do petka, 7. septembra 2012 (bogat program, dobite ga lahko v Centru Bánffy ali v župnišču v Lendavi)

DOGODKI MESECA V nedeljo, 6. maja, obhajamo PETO VELIKONOČNO NEDELJO. Maše v Lendavi: ob 8., 9. in 10. uri V Pincah proščenje ob 10. uri. Že v soboto nedeljske maše po vaseh: ob 17h v Petišovcih, ob 18h v Gaberju in ob 19h maša za družine v Lendavi. Od ponedeljka, 7. maja dalje, pričenjamo po vaseh s ŠMARNICAMI. V soboto, 12. maja, nedeljske maše po vaseh: ob 17h v Pincah, ob 18h v Dolini in ob 19h maša za družine v Lendavi.


V nedeljo, 13. maja, obhajamo ŠESTO VELIKONOČNO NEDELJO, NEDELJO ZAKONSKIH JUBILANTOV in NEDELJO FATIMSKE MATERE BOŽJE. To nedeljo bodo maše samo v Lendavi. Med nami bo mariborski pomožni škof dr. Jožef Smej. Maše bodo: zjutraj ob 8. uri v madžarskem jeziku, ob 9. uri bo daroval mašo g. škof v slovenskem jeziku; po maši bo FATIMSKA PROCESIJA z milostnim kipom. Marijo bodo nosili birmanci in birmanke. Po procesiji bo ob 10.30 uri maša v madžarskem jeziku, ki jo bo daroval g. škof. Ta dan bo dopoldan vozil avtobus, in sicer bo začel pobirati v Kotu ob 7.30; nazaj iz Lendave pa bo peljal ob 11.45 uri – po zadnji dopoldanski maši. Popoldan ob 16. uri bo maša za vse, ki letos obhajajo okroglo obletnico poroke. Mašo bo daroval g. škof Jožef Smej. Med mašo bodo zakonci obnovili svoje poročne obljube, škof pa bo vsakemu paru izročil posebno plaketo. V ponedeljek, 14. maja, bo ob 18. uri seja Župnijskega pastoralnega sveta. V torek, 15. maja, bo ob 19. uri mesečno srečanje Zakonske skupine. V četrtek, 17. maja, je praznik GOSPODOVEGA VNEBOHODA. Maša v Lendavi ob 8h in ob 19h - v obeh jezikih. V petek, 18. maja, je za našo župnijo dan CELODNEVNEGA ČEŠČENJA NAJSVETEJŠEGA. Program češčenja in maš je objavljen v prvem delu Utripa. V petek, 18. maja, bo maša v Domu starejših ob 9.30 uri. V soboto, 19. maja, bo v Lendavi v župnišču med 9. in 12. uro zbiranje LETNEGA PRISPEVKA – KARTZ. V soboto, 19. maja, bo po večerni maši ob 20. uri redna mesečna priprava za vse botre in starše, ki želijo krstiti svojega otroka. V nedeljo, 20. maja, obhajamo SEDMO VELIKONOČNO NEDELJO. Maše v Lendavi: ob 8., 9. In 10. uri. Ob 10. uri proščenje v Dolgi vasi – romsko naselje. Ob 11. uri maša v Petišovcih in v Gaberju. Maše že v soboto popoldan po vaseh: ob 17h v Pincah, ob 18h v Dolini in ob 19h maša za družine v Lendavi.


V četrtek, 24. maja, bo po večerni maši ob 19.30 srečanje s sodelavci Župnijske Karitas. V soboto, 26. maja, bo v domu duhovnosti v Kančevcih celodnevna duhovna obnova za letošnje prvoobhajance in njihove starše. V soboto, 26. maja, bo ob 17. uri nedeljska sveta maša v Petišovcih. V soboto, 26. maja, bo ob 18. uri sveta maša pri kipcu svetega Urbana v Čentibi. V nedeljo, 27. maja, obhajamo BINKOŠTI. Maše v Lendavi: ob 8., 9. in 10. uri. Maša ob 10. uri ob proščenju v Dolini. Ob 11. uri maša v Gaberju. V četrtek, 31. maja, bomo po vseh vaseh sklenili ŠMARNICE. V četrtek, 31. maja, obhajamo četrtek pred prvim petkom. Ta dan molimo za nove duhovne poklice. Ob 18h izpostavimo Najsvetejše; sledi molitvena ura in sveta maša. V petek, 1. junija, je PRVI PETEK. Maše ob 8h v Dolini in Gaberju. Ob 9.30 maša v Domu starejših. Zvečer ob 18h v Lendavi izpostavimo Najsvetejše, sledi molitvena ura in sveta maša. V soboto, 2. junija, imajo PRVOOBHAJANCI od 10. do 12. ure vajo za slovesnost prvega svetega obhajila. V soboto, 2. junija, bo ob 18. uri SKUŠNJA - srečanje staršev, botrov in birmancev z generalnim vikarjem monsinjorjem g. Francem Režonjo. Nato bo sveta maša; med mašo bo za vse botre in starše birmancev priložnost za sveto spoved. V nedeljo, 3. junija, obhajamo NEDELJO SVETE TROJICE, za našo župnijo pa je to tudi PRAZNIK PRVEGA SVETEGA OBHAJILA. Maša v Lendavi ob 8. uri v madžarskem jeziku. Ob 10. uri bo slovesnost prvega svetega obhajila. To nedeljo bo v Lendavskih goricah proščenje. Maše v cerkvi Svete Trojice: ob 9.30 v slovenskem jeziku in ob 11. uri v madžarskem jeziku.


Maše že v soboto, 2. junija, popoldan: ob 17h v Petišovcih in ob 18h v Gaberju. Ob 19h maša za družine v Lendavi. V četrtek, 7. junija, je praznik SVETEGA REŠNJEGA TELESA. Ta dan bo slovesna procesija z Najsvetejšim po ulici našega mesta. S tem kristjani pokažemo, komu pripadamo in kaj nam je SVETO. Maša bo samo v Lendavi, in to zvečer ob 18. uri; po maši bo procesija. K maši in procesiji so posebej vabljeni (v prazničnih oblekah) letošnji prvoobhajanci in birmanci, pa tudi gasilci v uniformah. Ta dan bo vozil tudi avtobus. Pobirati bo pričel v Kotu ob 16.30 uri.

MÁRIÁVAL JÉZUSHOZ Május a virágok hónapja. Mindenki, aki figyeli a természetet, megcsodálhatja a hónap szépségét és sokszínűségét. Ez ébredéssel teli hónap, a virágok, az öröm és a remény hónapja, amikor mi, keresztények Mária oltalma alá vonulunk és részt veszünk a májusi ájtatosságon. Kápolnáinkból és templomainkban egész hónapban a gyerekek, a fiatalok, a szülők és a nagyszülők szívéből fakadó mosoly, ének és ima hangzik. Május 13-án ünnepeljük Mária fatimai jelenését, és plébániánk fogadalma, hogy ezen a napon a város utcáin Mária-körmenetet tartunk. A virágok hónapjában ünnepeljük meg a HÁZASTÁRSI HŰSÉG ünnepét is, amit a kerek házassági évfordulót ünneplő házastársaknak szánunk. Május hónap egy meghatározott napján a plébánia minden faluja imával, énekkel és csenddel járul Jézus, mint AZ ÉLET KENYERE elé a plébániatemplomban. Egész napos imádást tartunk. Májusban kezdődnek kápolnáinkban és templomainkban a búcsúk is. A búcsúk alkalmával hívjátok meg rokonaitokat és barátaitokat, hogy együtt áldjátok településetek oltalmazóját és közbenjáróját. Május hónap eseményei erősítse azt a tudatot, hogy élő Egyház vagyunk – Jézus élő királysága a településünkön.

WWW.ZUPNIJA-LENDAVA.SI


MÁJUSI ÁJTATOSSÁG

A májusi ájtatosság egy népi áhítat, amely arra szólítja a gyerekeket, a szülőket és az időseket, hogy májusban nap-nap után esti imához gyülekezzenek. Azok a gyerekek, akik legalább 20 alkalommal részt vesznek az ájtatosságon, szüleikkel

AJÁNDÉKKIRÁNDULÁSON vehetnek részt, amelyet szombaton, június 9-én szervezünk. Az ájtatosság HÉTFŐN, május 7-én kezdődik az alábbi településeken: Pincén minden este 19.00-kor a kápolnában Völgyifaluban minden este 19.00-kor a kápolnában Csentében minden este 19.00-kor a kápolnában Kót minden este 19.00-kor a kápolnában Petesházán minden este 19.00-kor a templomban Gyertyánosban minden este 19.00-kor a templomban Hidvégén minden este 19.00-kor Lendván minden este 18 órakor a templomban

FATIMAI KÖRMENET Több mint tíz évvel ezelőtt Lendváról egy csoport útra kelt és Fatimába zarándokolt. Ezen a zarándoklaton megvásárolták a Fatimai Szűzanya szobrát, amely ma templomunk mellékoltárán látható. Azóta köt bennünket fogadalmunk, miszerint minden hónap 13. napján imaórán kérünk engesztelést bűnös életünkért. Mária jelenései májusban kezdődtek. Az egész világ május 13-án ünnepli a Fatimai Szűzanya napját, mi pedig a városunk utcáin körmentben kísérjük a Fatimai Szűzanya szobrát. A szobrot az idei bérmálkozó ifjak viszik, a bérmálkozó lányok pedig lámpásokkal kísérik őket.


Idén május 13-a vasárnapra esik. Ezen a vasárnapon reggel 8 órakor magyar nyelvű, 9 órakor pedig szlovén nyelvű szentmise lesz. Majd a fatimai körmenet következik, amely 10.30-kor magyar nyelvű szentmisével zárul. Ezen a vasárnapon falvakon nincs szentmise. Az autóbusz a hónap 13. napján megszokott menetrend szerint közlekedik. Kótból indul 7.30-kor, Lendváról pedig 11.45kor, a szentmisét követően indul visszafelé.

JUBILÁNSOK – a 10., 20., 25., 30., 40., 50., 55., és 60. házassági évforduló Május 13-án, vasárnap délután 4 órakor a HÁZASSÁGI JUBILÁNSOK ünnepe kezdődik. A szentmisén a házastársak megerősítik fogadalmukat, és külön oklevelet kapnak példamutató hűségük tanúsításáért. Mindenki, aki a lendvai plébániában házasodott meghívót kap az ünnepélyre. Azokat is szeretettel látjuk, akik idén ünneplik házasságuk kerek évfordulóját, és ugyan nem Lendván házasodtak meg, de itt élnek. Kérjük, hogy részvételi szándékukat minél előbb jelezzék a plébánia irodájában. Május 18-án, pénteken plébániánkban JÉZUS SZENT TESTÉNEK ÉS VÉRÉNEK EGÉSZNAPOS IMÁDÁSA lesz. Reggel 8 órakor kétnyelvű szentmise lesz, majd a LEGSZENTEBB OLTÁRISZENTSÉG kitétele. A napközbeni imádás időbeosztása a következő: - 9-től 10 óráig a lendvai hívek, - 10-től 11 óráig a lendvahegyi és a hosszúfaluhegyi hívek, - 11 órától 12 óráig a kapcai, a kóti és a gyertyánosi hívek,


- 12 órától 13 óráig a papok – a híveket arra kérjük, hogy csatlakozzanak hozzánk, - 13 órától 14 óráig a felsőlakosi, az alsólakosi és a hármasmalmi hívek, - 14 órától 15 óráig a pincei, a völgyifalusi, a picemajori és a benicai hívek, - 15 órától 16 óráig a csentei és a petesházi hívek, - 16 órától 17 óráig a hosszúfalusi, a hidvégi és a bánutai hívek, - 17 órától 18 óráig a hittanosok a hitoktatókkal, - 18 órakor az egész napos imádás ünnepélyes lezárása a Legszentebb Oltáriszentség megáldásával és szentmisével.

A PLÉBÁNIAI ÉLETRE ÉS A MŰ KÖDÉSRE SZÁNT ÉVES ADOMÁNY A plébánia a közösség tagjainak adományából, vagyis a ti, a hívek adományából él. Erre szánjuk a vasárnapi és az ünnepi misék alatt összegyűjtött összeget is. Minden vasárnap nyolc szentmisét tartunk. Ezeket átlagban 1300 hívő látogatja; az összegyűjtött adományok értéke pedig 400 és 550 euró között mozog. És melyek a plébánia működésének költségei? Először is itt vannak a folyó költségek: az villany-, a gáz-, a fűtőolaj-, a vízköltség, a kommunális szolgáltatások díja, a telefon díja, a létesítmények biztosításának ára, a háztartási költségek,… Aztán ne feledkezzünk meg az olyan létesítmények feltétlenül szükséges karbantartásáról sem mint a templomok, a kápolnák, a plébánia termei, a hittantermek,… A harmadik csoportba sorolhatjuk az ún. pasztorális tevékenységek költségeit. Ide tartoznak a hitéleti munkatársak (a hitoktatók, az orgonista, a háziasszony,…) és a didaktikai tananyag díja, valamint a hittan, az oratórium, a májusi ájtatosság kivitelezésével kapcsolatos költségek; aztán itt van még mintegy 350 gyermek Mikuláskor történő megajándékozásának díja, és a különféle plébániai események, ünnepek alkalmával tartott megvendégelések, az autóbuszköltségek (fatimai emléknapok, Halász-zarándoklat, húsvéti vigília, stb. alkalmával). Egy ekkora „plébániai rendszer” fenntartásához a vasárnap összegyűlt pénz vajmi kevés. Ennyiből nem tudnánk a kitűzött színvonalon biztosítani a plébánia működését, életét. Éppen ezért évente kétszer adományokat gyűjtünk az említett célokra. Az egyik az ún. PADKIADÁS. Az ebből befolyt összeget teljes egészében a plébániatemplom, a gyertyánosi templom, a hittantermek, a plébániaterem és a plébánia egyéb helyiségeinek fűtésére


fordítjuk. A másik pedig az ÉVES GYŰJTÉS, az ún. KARC. Az ez alkalomból összegyűlt pénzt a többi költség fedezésére szánjuk. Az adományozás szabad elhatározáson alapul, ezért egyedül döntsétek el, mekkora összeggel járultok hozzá a plébánia életének finanszírozására. Működésünk – mind minőségi, mind mennyiségi tekintetben – nagymértékben függ a rendelkezésre álló pénzeszközöktől, ezért a plébánia tevékenységeket a rendelkezésre álló összeghez igazítjuk. Az ún. karcot a következő időpontokban gyűjtjük: 2012. május 19-én, szombaton: Lendván (a plébánián) 9 és 12 óra között, 2012. május 19-én, szombaton: Pincén – a szentmisét követően, 2012. május 20-án, vasárnap: Gyertyánosban – a szentmisét követően, 2012. május 20-án, vasárnap: a többi faluban, délután 2 és 4 óra között (a szokásos helyeken).

A HÓNAP ESEMÉNYEI Május 6-án, vasárnap HÚSVÉT ÖTÖDIK VASÁRNAPJA. Szentmisék Lendván: 8, 9 és 10 órakor. Pincén búcsú, a szentmise 10 órakor kezdő dik. Szombat délután 5 órakor Petesházán, 6 órakor Gyertyánosban lesz szentmise. Lendván 7 órakor lesz szentmise a családok részére. Május 7-én, hétfőn falvakon megkezdjük a MÁJUSI ÁJTATOSSÁGOT. Május 12-én, szombaton szentmisék Pincén 17 órakor, Völgyifaluban 18 órakor, Lendván a családok szentmiséje 19 órakor. Május 13-án HÚSVÉT HATODIK VASÁRNAPJA, A HÁZASSÁGI JUBILÁNSOK VASÁRNAPJA és a FATIMAI SZŰZANYA VASÁRNAPJA. Ezen a vasárnapon csak Lendván lesznek szentmisék. Velünk lesz dr. Jožef Smej maribori segédpüspök. Reggel 8 órakor magyar szentmise, a 9 órai szlovén szentmisét a püspök adományozza, amelyet FATIMAI KÖRMENET KÖVET a Szűz Mária szobrával. A szobrot a bérmálkozók viszik. A körmenet után 10.30-kor magyar püspöki szentmise.


Ezen a napon délelőtt autóbusz és közlekedik, 7.30-kor indul Kótban, Lendváról pedig 11.45-kor, a szentmise után indul vissza. Délután 16 órakor szentmise mindazokért, akik idén ünneplik házasságuk kerek évfordulóját. A szentmisét Jožef Smej püspök celebrálja. A szentmise alatt a házastársak megismétlik az esküvői fogadalmat. A püspök valamennyi házaspárnak emlékplakettet ajándékoz. Május 14-én, hétfőn 18 órakor a Plébániai Pasztorális Tanács ülése. Május 15-én, kedden 19 órakor a Házastársi csoport havi találkozója. Május 17-én csütörtökön az ÚR MENYBEMENETELÉNEK ünnepe. Lendván 8 és 19 órakor kétnyelvű szentmise. Május 18-án, pénteken a plébániánkban EGÉSZNAPOS SZENTSÉGIMÁDÁS. A szentségimádás és a szentmisék programja a Lüktető életben található. Május 18-án, pénteken 9.30-kor szentmise az Idősek Otthonában. Május 19-én, szombaton 9 és 12 óra között Lendván a plébánián KARCSZEDÉS lesz. Május 19-én, szombaton 20 órakor, az esti szentmise után, előkészület azon keresztszülők és szülők számára, akik a közeljövőben meg szeretnék kereszteltetni gyermeküket. Május 20-án, vasárnap HÚSVÉT HETEDIK VASÁRNAPJA. Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. 10 órakor búcsú a hosszúfalusi romatelepen. 11 órakor szentmise Petesházán és Gyertyánosban. Szombaton 17 órakor szentmise Pincén, 18-kor Völgyifaluban és 19kor Lendván a családok szentmiséje. Május 24-én, csütörtökön 19.30-kor, az esti szentmise után találkozó a Plébániai Karitász tagjaival.


Május 26-án, szombaton Kančevcin egész napos lelkigyakorlat lesz az idei elsőáldozók és szüleik számára. Május 26-án, szombaton 17 órakor Petesházán vasárnapi szentmise. Május 26-án, szombaton 18 órakor szentmise Csentében a Szent Orbán szobornál. Május 27-én, vasárnap PÜNKÖSD. Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. Völgyifaluban búcsú, ott 10 órakor szentmise. 11-kor szentmise Gyertyánosban. Május 31-én, csütörtökön a falvakban befejezzük a MÁJUSI ÁJTATOSSÁGOT. Május 31-én első péntek előtti csütörtök. Ezen a napon az új papi hivatásokért imádkozunk. 18 órakor a Legszentebb kitétele, majd imaóra és azt követően szentmise. Június 1-én, pénteken ELSŐ PÉNTEK. Szentmisék 8 órakor Völgyifaluban és Gyertyánosban, 9.30-kor az Idősek Otthonában. Este 18 órakor a Legszentebb kitétele, majd imaóra, utána szentmise. Június 2-án, szombaton 10 és 12 óra között az ELSŐÁLDOZÓK gyakorolnak az elsőáldozási ünnepi szentmiséhez. Június 2-án, szombaton 18 órakor a szülők, bérmaszülők és bérmálkozók találkoznak Franc Režonja püspöki helynökkel. Utána szentmise, a szentmise alatt a bérmaszülők és a bérmálkozók szülei hozzájárulhatnak a szent gyónáshoz. Június 3-án, vasárnap SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA – AZ ELSŐÁLDOZÁS VASÁRNAPJA. Lendván 8 órakor magyar szentmise. 10 órakor elsőáldozási ünnepi szentmise.


Ezen a vasárnapon Lendvahegyen búcsú. A Szentháromsági kápolnában 9.30-kor szlovén, 11 órakor magyar szentmise. Szentmise már június 2-án, szombaton délután 17 órakor Petesházán és 18 órakor Gyertyánosban. Lendván 19 órakor a családok szentmiséje. Június 7-én, csütörtökön ÚRNAPJA. Ezen a napon körmenet a legszentebb Oltáriszentséggel a város utcáin. Ezzel a keresztények kimutatjuk, hova tartozunk és hogy mi SZENT számunkra. Szentmise csak este 18 órakor lesz Lendván, majd után körmenet. A szentmiséhez és a körmenethez külön meghívjuk az elsőáldozókat az elsőáldozási ruháikban, továbbá a bérmálkozókat és a tűzoltókat. Ezen a napon a busz 16.30-kor indul Kótból.

BOŽJI OTROCI SO POSTALI AKIK ISTEN GYERMEKEI LETTEK 4. 5.

SANDRO SÖKE, Petišovci, Ulica 22 junija 2a, Lendava rojen/született: 18. 11. 2011 SAMUEL LUCAS HORVAT, Petišovci, Ulica 22 junija 35, Lendava, rojen/született: 12. 03. 2012

K BOGU SO ODŠLI PO PLAČILO AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK

24. 25. 26.

MÁRIA TŰRHA dekl./szül. Kósa, rojena 1921 – ben született pokopana v Čentibi – Csentében van eltemetve. MARIJA TKALEC dekl./szül. Horvat, rojen 1937 – ben született pokopana v Lendavi – Lendván van eltemetve. MARJETA VÖRÖS dekl./szül. Kepe, rojena 1938 – ben született, pokopana v Gaberju – Gyertyánosban van eltemetve.


27. 28.

ŠTEFAN JAKLIN, rojena 1983 – ben született, pokopan v Kotu – Kótban van eltemetve. VERA VUČAK dekl./szül. Binnyei, rojena 1939 – ben született pokopana v Lendavi – Lendván van eltemetve.

Vse informacije, ki jih potrebujete …

www.zupnija-lendava.si … za zveličanje.

Župnijski utrip izdaja Župnija Lendava Odgovarja: Martin Dolamič-Konrad, župnik; prevajata Eva Lőrincz in Peter Varga Cerkveni trg 2, Lendava zupnija.lendava@rkc.si www.zupnija-lendava.si tel.: 02/578-83-30