ŽUPNIJSKI UTRIP • LÜKTETŐ ÉLET 2–4/2020

Page 1

BOŽJI OTROCI SO POSTALI ISTEN GYERMEKEI LETTEK 23. LIAS BERKI, Čentiba, rojen 22.05.2019 24. KIM GAL, Lendava, rojena 14.07.2019 25. LORI BOHNEC, Lendava, rojena 16.12.2018 26. ŠPELA ANDRAŠ, Mostje, rojena 31.03.2019

ŽUPNIJSKI UTRIP LÜKTETŐ ÉLET

____________________________________

K BOGU SO ODŠLI AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA TÁVOZTAK 96. MARJETA BOGAR, pokopana v Čentibi

XXI/1 FEBRUAR, MAREC, APRIL

97. HELENA KOČIŠ, pokopana v Gaberju 98. ANICA-IVANKA GUNC, pokopana v Petišovcih 99. KATARINA IVANEC, pokopana v Lakošu 100. MAGDOLNA KOVÁCS, pokopan v Dolini 101. LUDVIK PALFI, pokopan v Lendavi (srednje nad župniščem) 102. MARGIT TOPLAK, pokopana v Lakošu 103. ANNA SZŐKE, pokopana v Dolgi vasi

Premiki zadnjih let

104. LUDVIK KIRALY, pokopan v Lendavi (novo)

Od začetkov župnijskih pastoralnih svetov se je predvsem v zadnjih letih veliko spremenilo. Na marsikaterem župnijskem pastoralnem svetu so se člani v začetkih delovanja le-teh posvečali bolj gospodarskim temam in projektom kot pa pastorali, kar je po svoje razumljivo, saj so bili slednji članom ŽPS bližje in so jih (tudi poklicno) obvladali, medtem ko so se na področju pastorale mnogi čutili negotove, zato so ga raje prepustili župniku. Od tod izvira strah marsikaterega župnika pred vztrajnimi zahtevami nekaterih članov, ki so mu na vsaki seji nalagali nove in nove naloge, sami pa se zanje niso čutili odgovorne. »V zadnjih letih so člani župnijskih pastoralnih svetov tudi po zaslugi srečanj in izobraževanj postali veliko bolj samostojni in opolnomočeni,« pravi Matej, eden izmed članov ŽPS, ki sodeluje tudi pri pripravi izobraževanj za člane ŽPS. »Veliko lažje spregovorijo o svoji veri in jo živijo. Če so pred leti na naših srečanjih govorili o tem, kaj vse bi bilo na pastoralnem področju v župniji treba narediti in obnoviti ali bi moral narediti župnik, danes pridejo in ponosno povedo: 'Pri nas pa smo izpeljali tole ... in sicer na naslednji način.'« Iz leta v leto v številnih župnijah raste čut odgovornosti za župnijo in rastejo tudi prizadevanja mnogih članov župnijskega pastoralnega sveta za skupno dobro župnije.

105. VERA GRAJ, pokopana v Lendavi (novo) 106. LUDVIK VARGA, pokopan na Kapci 107. ISTVÁN BOGÁR, pokopan v Čentibi 108. LADISLAV SABO, pokopan Lendava (novo) 109. MARIJA SMEJ, pokopana na Kapci 110. RENATA ZVER, pokopana v Lendavi (novo)

Na koga v župniji lahko računamo?

111. ISTVÁN SZOMI, pokopan v Mostju 112. JULIJANA ZADRAVEC, pokopana v Lakošu LETO 2020 01. MARJETA RADUHA, pokopana v Gaberju 02. TERÉZ FEHÉR, pokopana v Dolini 03. MARIJA JAKLOVIČ, pokopana v Lakošu 04. ONORINA MARIČ, pokopana v Lendavi (novo) 05. ANA RADIKOVIČ, pokopana v Lendavi nad dimnikarji GOSPOD, DAJ RAJNIM VEČNI MIR IN POKOJ

DA BI BILI ČLANI NOVEGA ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA DOBRI SODELAVCI

ADJ URAM, ÖRÖK NYUGODALMAT NEKI

__________________________________________________________________________ Izdajatelj Župnija Lendava; odgovarja Martin Dolamič-Konrad, župnik; prevaja Eva Lőrincz; Cerkveni trg 2, Lendava; zupnija.lendava@rkc.si www.zupnija-lendava.si tel.: 02 578 83 30

Župnik, ki deluje na župniji je o vlogi ŽPS nedavno dejal: »Če v župniji ne bi imel ljudi, ki sem jih lahko poklical, ko je bilo treba kaj narediti, in sem nanje res lahko računal, župnija in jaz ne bi preživela.« Župnik Martin iskreno pove: »V prvih letih župnikovanja sem se ŽPS-ja kar malo bal, potem pa sem vodenje zaupal dvema članoma. Pred sejo smo se dogovorili, kaj vse je potrebno predelati, in onadva sta spodbujala prevzemanje odgovornosti in sprejemanje sklepov. Odtlej seje tečejo bolj gladko, ljudje so postali veliko samostojnejši, v večji meri so pripravljeni prevzemati odgovornosti in v župniji sodelujejo tudi na tistih področjih, ki prej niso bila pokrita.«

»Če si član ŽPS, potem moraš nekaj od sebe dat«

Članica ŽPS Marija na vsakem srečanju pastoralne narave odkrito pove, kaj si misli o tem, kakšna je vloga nekoga, ki je pristal, da postane član ŽPS: »To pomeni, da moraš od sebe nekaj dat!« Kaj to zanjo pomeni, dokazuje njeno bogato sodelovanje v Cerkvi. »Če me nekdo prosi za sodelovanje, res redko odklonim.« In to velja ne le za njeno sodelovanje v župniji in škofiji, pač pa tudi na delovnem mestu in v kraju, v katerem živi. Nobene ovire ne vidi v dobrem sodelovanju in skupnih projektih kraja, v katerem živi, in njene župnije. Najrazličnejše oblike sodelovanja so znamenje njenega sprejemanja odgovornosti in pričevanja vsem, s katerimi se srečuje. Vsi vedo, da je kristjanka, in da tega ne jemlje na lahko.


Volitve ali izbira?

Marsikateri župnik bi si verjetno želel več takšnih članov ŽPS, kot je Marija, in manj tistih, ki članstvo v ŽPS pojmujejo bolj kot neko častno funkcijo, niso pa v župniji pripravljeni sprejeti nobene naloge ali pa se niti ne čutijo sposobni, da bi jo opravljali, oz. se zanjo niso pripravljeni usposobiti. Kako pridobiti res dobre člane župnijskega pastoralnega sveta, s katerimi bo župnik lahko dobro sodeloval, je v veliki meri odvisno tudi od samega načina izbire članov. Dosedanji način volitev članov ŽPS je predstavljal nekaj omejitev oz. ovir za to, saj je komisija za izbiro članov upoštevala le najvišje število glasov, ki jih je nekdo prejel, pripadnost določenemu delu (podružnici, kraju) župnije, ne pa tudi njegovih siceršnjih sposobnosti za delo v ŽPS. Prevladal je torej način volitev, števila pridobljenih glasov, ne pa izbire najprimernejših članov. Poleg tega se v mestnih okoljih župljani pogosto slabo poznajo med seboj in težko presojajo, kateri župljani bi bili primerni za člana župnijskega pastoralnega sveta. Če so nekoga že prepoznali kot primernega kandidata, pa pogosto niso poznali njegovega imena in ga zato niso predlagali kot primernega člana.

Izbira novih članov ŽPS s pomočjo kandidatne liste

V zadnjem obdobju so iz večine slovenskih škofij in župnij prihajale pobude, da bi tako imenovane volitve članov ŽPS morali pričeti izvajati drugače. Na osnovi slednjih je Odbor za ŽPS pri Koordinaciji pastoralnih služb pripravil pravilnik za izvedbo izbire (in ne več volitev) članov župnijskih pastoralnih svetov. Vsaj mesec pred nedeljo, ko bomo izbirali člane ŽPS za novi mandat, se oblikuje komisija za izbiro članov novega ŽPS, ki jo imenuje župnik s svojimi sodelavci. Na podlagi prejetih predlogov članov ŽPS in voditeljev župnijskih skupin (vsak izmed njih predlaga največ sedem kandidatov) komisija oblikuje predlog kandidatne liste, ki jo mora potrditi župnik. Pred dokončnim oblikovanjem kandidatne liste morajo člani komisije od kandidatov pridobiti pisno soglasje, iz katerega mora jasno izhajati njihov pristanek na uvrstitev na kandidatno listo kot tudi svobodna pripravljenost za prevzem dela v župniji in zavedanje soodgovornosti za njeno delovanje. Župnik kot predsednik komisije nato izvede predstavitev vseh kandidatov župnijskemu občestvu. Na nedeljo, ko bo potekala izbira članov ŽPS, verniki, ki imajo pravico do izbire članov, obkrožijo največ sedem kandidatov. Kljub temu, da se zdi ta način izbire članov novega ŽPS na prvi pogled morda zahtevnejši, pa vključuje več varoval, da bodo izbrani člani v župniji res pripravljeni tudi dejavno sodelovati. Naj bo izbira članov župnijskih pastoralnih svetov res modra in premišljena, saj bodo slednji župnikovi najpomembnejši sodelavci za obdobje naslednjih petih let.

Smernice, ki so nam lahko v pomoč pri izbiri novih članov župnijskega pastoralnega sveta

Člani župnijskega pastoralnega sveta so župnikovi najožji pastoralni sodelavci, zato od njih upravičeno pričakujemo, da bodo po sprejemu povabila k sodelovanju v župnijskem pastoralnem svetu res dejavno sodelovali v življenju župnije. Ob spremembah, s katerimi se nekatere naše župnije že soočajo, preostale pa se bodo v bližnji prihodnosti, in ki od župnika zahtevajo še več dela, je velikodušna pomoč članov ŽPS na najrazličnejših področjih dela v župniji izjemnega pomena. Ob izbiri vsakega izmed novih članov župnijskega pastoralnega sveta bodite zato še posebno pozorni na to, ali je vsak izmed predlaganih novih članov res pripravljen dejavno sodelovati v župniji ter k sodelovanju v župniji pritegniti še druge vernike. Preudarno izbiro novih članov župnijskega pastoralnega sveta nam lahko olajšajo naslednja vprašanja: • Ali je predlagana oseba praktičen kristjan? • Ali predlagana oseba že dejavno sodeluje v življenju župnije oz. je pripravljena dejavno sodelovati v župniji v prihodnje? Na katerih področjih? • Ali je predlagana oseba sposobna na nekonflikten način sodelovati z župnikom in drugimi župljani?

DOGODKI MESECA V ponedeljek, 3. fabruarja, obhajamo god SVETEGA BLAŽA K svetemu Blažu se zatekamo, naj nas reči bolezni v grlu in vsakega drugega zla. Ta navada ima svoj izvor v legendi, ki pripoveduje, da je sveti Blaž blagoslovil mladeniča, ki je umiral zaradi bolečin v grlu. Na Blaževo priprošnjo je otrok ozdravel. Slovesna sveta maša za zdravje in zaščito pred zlom bo ob 18. uri in med mašo bomo podeljevali Blažev blagoslov. V četrtek, 6. februarja, bo po večerni maši srečanje BIBLIČNE SKUPINE. V soboto, 8. februarja, imamo popoldan nedeljske maše. Ob 16.30 v Petišovcih in ob 18. uri maša v Lendavi za družine in veroučence.

Március 27-én, pénteken a NAGYBÖJT ÖTÖDIK PÉNTEKE. 17 órakor Keresztúti ájtatosság, melynek keretében Jézus kínszenvedéséről elmélkedünk. Az ájtatosságot a plébániai Karitász tagjai készítik. Ezt követően szentmise következik, amelynek böjti beszédét egy meghívott pap tartja meg. A Keresztúti ájtatosság alatt mi, papok mindvégig rendelkezésükre állunk szent gyónásra. Március 28-án, szombaton 18 órakor szentmise a családok és a hittanosok részére. Március 29-én, vasárnap a NAGYBÜJT ÖTÖDIK – CSENDES VASÁRNAPJA. Szentmisék Lendván a plébániatemplomban 8, 9 és 10 órakor. A misék alatt lehetőség lesz böjti gyónásra. Április 2-án, csütörtökön az esti mise után a BIBLIA CSOPORT találkozójára kerül sor. A húsvéti időszakban a Biblia csoport keretében a megszállottságról és Jézus azon emberek iránti viszonyáról beszélgetünk, akik megengedték, hogy lelkükbe költözzön a gonosz szellem. Április 3-án, pénteken a NAGYBÖJT HATODIK PÉNTEKE. 17 órakor Keresztúti ájtatosság, melynek keretében Jézus kínszenvedéséről elmélkedünk. Az ájtatosságot ministránsok készítik. Ezt követően szentmise következik, amelynek böjti beszédét egy meghívott pap tartja meg. A Keresztúti ájtatosság alatt mi, papok mindvégig rendelkezésükre állunk szent gyónásra. Április 4-én, szombaton 18 órakor szentmise a családok és a hittanosok részére. Április 5. VIRÁGVASÁRNAP Minden mise során megáldjuk a barkákat, amelyeket a plébániai Karitász munkatársai készítenek olajágakból. Az 2 EUR-s adományokból 1 EUR-t a plébániai Karitász működésére, 1 EUR-t pedig a tengermelléki Lucijában építendő új templom megépítésére szánunk, ahonnan az olajágakat kapjuk. Szentmisék 8, 9 és 10 órakor a lendvai plébániatemplomban. A misék alatt lehetőséget biztosítunk böjti gyónásra. Április 5-én, vasárnap délután HÚSVÉTI NAGYGYÓNTATÁS. 15 órakor magyar előkészület a gyónásra és gyóntatás. Gyóntatás közben a Keresztúti ájtatosságot imádkozzuk. 17 órakor szlovén előkészület a gyónásra és gyóntatás. Gyóntatás közben a Keresztúti ájtatosságot imádkozzuk. A NAGYHÉT MEGÜNNEPLÉSE Április 9., NAGYCSÜTÖRTÖK Erre a misére szeretettel várjuk a plébános valamennyi munkatársát. 18 órakor tartjuk meg a nagycsütörtöki ünnepi szentmisét. Ezen a misén közreműködnek az idei elsőáldozóink, akik ostya helyett szentelt kenyeret kapnak. Április 10., NAGYPÉNTEK 15 órakor, amikor Jézus elhunyt a kereszten – emiatt szólnak a harangok minden pénteken ebben az órában a kápolnákban és a templomokban –, a plébániatemplomban Keresztúti ájtatosság keretében elmélkedünk Jézus kínszenvedéséről. 18 órakor elvégezzük a nagypénteki szertartást, hiszen Jézus halálának a napján nincs szentmise. Ennek ellenére mi, hívők összegyűlünk, és megemlékezünk nagypéntekről. Április 11., NAGYSZOMBAT Napközben megáldjuk a húsvéti ételeket. A húsvéti megszentelt étel segít megélni Jézus Krisztus kínszenvedését, halálát és feltámadását. Az étel, az asztal szintén összeköt bennünket, és az embereket/a családot társalgásra, beszélgetésre, ünneplésre hívja. ÉTELSZENTELÉS 15 és 18 óra között Lendván a húsvéti vigília közben. 11.00-kor Kótban és Csentében 11.45-kor Kapcán és Völgyifaluban 12.30-kor Gyertyánosban és Pincén 13.15-kor Petesházán és Hidvégen 14.00-kor Hármasmalomban VIGÍLIA 18 órakor a templom előtt tüzet gyújtunk és megszenteljük azt. Meggyújtjuk és megáldjuk a húsvéti gyertyát, amellyel belépünk a lesötétített templomba, és háromszori Krisztus világossága felkiáltással kivilágítjuk. Ezen az estén minden hívő elhozza az ünneplésre saját keresztelő gyertyáját. Ezután meghallgatjuk a szentírás szövegeit, amelyek az Isten ember előtti kinyilatkoztatásáról szólnak. Mise közben ünnepélyesen megújítjuk keresztségi fogadalmunkat. A keresztelő emlékére a pap keresztvízzel hint meg bennünket.

Április 12., HÚSVÉT

A kereszténység legnagyobb ünnepe – JÉZUS LEGYŐZI A BŰNT/A HALÁLT ÉS ÉLETET HOZ A SÍRBA, AZ EMBERI VERESÉG EME TRAGIKUMÁBA. ÜNNEPI SZENTMISÉK A PLÉBÁNIATEMPLOMBAN 7 órakor szlovén nyelvű szentmise; 8 órakor magyar nyelvű szentmise; 9 órakor szlovén nyelvű szentmise; 10 órakor FELTÁMADÁSI KÖRMENET; 11 órakor magyar nyelvű szentmise Április 13., HÚSVÉTHÉTFŐ E napon Krisztus két tanítványának evangéliumi beszámolóját hallgatjuk meg az emmauszi útjukról. Ezen az úton a Feltámadt Jézus csatlakozik hozzájuk, akit csak az asztalnál, a közös ebédjükkor ismernek fel. Jézust az étel megáldásáról és a kenyértörésről ismerik meg. 9 órakor kétnyelvű ünnepi szentmise a plébániatemplomban, 10.15-kor az Idősebb Polgárok Otthonában. Április 13-tól, hétfőtől Lendván minden esti szentmise 19 órakor kezdődik. Április 17-én, pénteken az ISTENI IRGALMASSÁG vasárnapja előtt 18.30-kor szentségimádás és az isteni irgalmasság rózsafüzérének az imádkozása, majd ünnepi szentmise. Április 18-án, szombaton 16.30-kor vasárnapi szentmise Petesházán, 18 órakor pedig Lendván szentmise a családok és a hittanosok részére. Április 19-én, vasárnap HÚSVÉT MÁSODIK VASÁRNAPJA – FEHÉR VASÁRNAP ÉS AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA Szentmisék Lendván a plébániatemplomban 8, 9 és 10 órakor. 11 órakor szentmise Gyertyánosban.


tekint és megtisztítja magát minden rossztól gondolatban, szóban és cselekedetben. Valamennyiüknek áldott böjti időszakot kívánok és csodás személyes felkészülést a Húsvétra.

V nedeljo, 9. februarja, obhajamo PETO NEDELJO MED LETOM Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri maša v Gaberju.

Február 28-án, pénteken NAGYBÖJT ELSŐ PÉNTEKE. 17 órakor Lendván a plébániatemplomban Keresztúti Ájtatosság, amelyen Jézus szenvedéséről elmélkedünk. Az imaórát a Plébániai Pasztorális Tanács tagjai vezetik. A Keresztúti Ájtatosságot szentmise követi, amelyen egy vendéglelkész elmélkedik a nagyböjtről. A Keresztúti Ájtatosság ideje alatt lehetőség lesz szentgyónásra. Február 29-én, szombaton 18 órakor Lendván szentmise a hittanosok és a családok részére. Március 1-jén NAGYBÖJT ELSŐ VASÁRNAPJA Szentmisék Lendván a plébániatemplomban 8, 9 és 10 órakor. A szentmisék alatt lehetőség lesz nagyböjti gyónásra. Ezen a vasárnapon választunk új tagokat a Plébániai Pasztorális Tanácsba. Március 5-én, csütörtökön az esti szentmise után a BIBLIAI CSOPORT találkozója. A nagyböjti időben a bibliai csoport találkozóján a megszállottságról beszélgetünk, illetve Jézus azon emberekhez való viszonyáról, akik megengedték, hogy lelkükbe beköltözött a gonosz lélek. Március 6-án, pénteken NAGYBÖJT MÁSODIK PÉNTEKE. 17 órakor Lendván a plébániatemplomban Keresztúti Ájtatosság, amelyen Jézus szenvedéséről elmélkedünk. Az imaórát a templomi kórus tagjai vezetik. A Keresztúti Ájtatosságot szentmise követi, amelyen egy vendéglelkész elmélkedik a nagyböjtről. A Keresztúti Ájtatosság ideje alatt lehetőség lesz szentgyónásra. Március 7-én, szombaton 18 órakor Lendván szentmise a hittanosok és a családok részére. Március 8-án NAGYBÖJT MÁSODIK VASÁRNAPJA Szentmisék Lendván a plébániatemplomban 8, 9 és 10 órakor. A szentmisék alatt lehetőség lesz nagyböjti gyónásra. Március 8-a, vasárnap és március 11-e, szerda között plébániánkban lesz a međugorjei Mária szobra. A szobrot a püspökség valamennyi plébániájában fogadják. Március 9-én, hétfőn 18 órakor szeretettel várjuk plébániánk valamennyi munkatársát a templomba, ahol imával és szentmise áldozattal közösen tisztelgünk a međugorjei Szűz Mária szobra előtt. Március 10-én, kedden 18 órakor szeretettel várjuk a hittanosokat és a fiatalokat a templomba, ahol imával és szentmise áldozattal közösen tisztelgünk a međugorjei Szűz Mária szobra előtt. Március 11-én, szerdán szeretettel várjuk az időseket és betegeket, hogy 9.30-kor összegyűljünk az Idősek Otthonában, ahol imával és szentmise áldozattal közösen tisztelegjünk a međugorjei Szűz Mária előtt. Március 13-án, pénteken NAGYBÖJT HARMADIK PÉNTEKE. 17 órakor Lendván a plébániatemplomban Keresztúti Ájtatosság, amelyen Jézus szenvedéséről elmélkedünk. Az imaórát a Bona Fide énekkar tagjai vezetik. A Keresztúti Ájtatosságot szentmise követi, amelyen egy vendéglelkész elmélkedik a nagyböjtről. A Keresztúti Ájtatosság ideje alatt lehetőség lesz szentgyónásra. Március 14-én, szombaton 18 órakor Lendván szentmise a hittanosok és a családok részére. Március 15-én NAGYBÖJT HARMADIK VASÁRNAPJA Szentmisék Lendván a plébániatemplomban 8, 9 és 10 órakor. A szentmisék alatt lehetőség lesz nagyböjti gyónásra. Március 16-án, hétfőn Halász Dániel vértanú halálának napja. Lendván ezen a napon keresztutat tartunk Halász Dániel tiszteletére, amely 16 órakor kezdődik, majd azt követően szentmisét mutatunk be. Március 19-én, csütörtökön szent József – Jézus nevelőapjának ünnepe. Este 18 órakor ünnepi szentmisét mutatunk be az édesapákért, amelyre szeretettel várjuk az apákat. Március 19-én, csütörtökön az esti szentmise után a BIBLIAI CSOPORT találkozója. A nagyböjti időben a bibliai csoport találkozóján a megszállottságról beszélgetünk, illetve Jézus azon emberekhez való viszonyáról, akik megengedték, hogy lelkükbe beköltözött a gonosz lélek. Március 20-án, pénteken NAGYBÖJT NEGYEDIK PÉNTEKE. 17 órakor Lendván a plébániatemplomban a hívők, a bérmálkozók, az ő bérmaszüleik és szüleik, továbbá az elsőáldozók, az ő keresztszüleik és szüleik fogadják plébániánk lelkipásztorát, dr. Peter Štumpf püspök urat. A bérmálkozók a bérmaszüleikkel együtt bemutatkoznak neki és átnyújtják sajátkezűleg megírt kérelmüket a bérmálás szentségében való részvételükre. A bemutatkozás után együtt imádkozzuk a Keresztutat, amelyet szentmise és a püspök nagyböjti elmélkedése követ. A szertartás ideje alatt lehetőség lesz szentgyónásra. Március 21-én, szombaton 18 órakor Lendván szentmise a hittanosok és a családok részére. Március 21-én, szombaton 9 és 12 óra között a házaknál látogatjuk a betegeket és a magányosokat, mégpedig Petesházán, Hármasmalomban, Pincén, Völgyifaluban és Csentében. Ha igénylik a lelkész látogatását, azt időben jelezzék a plébánia hivatalban a hivatalos órák ideje alatt. Március 22-én NAGYBÖJT NEGYEDIK VASÁRNAPJA Szentmisék Lendván a plébániatemplomban 8, 9 és 10 órakor. A szentmisék alatt lehetőség lesz nagyböjti gyónásra. Március 24-én, kedden 9 és 12 óra között Kótban, Kapcán, Gyertyánosban, valamint Felső- és Alsólakosban otthonaikban keressük fel az idős és magányos híveket. Amennyiben igényelik a papi látogatást, ezt a hivatalos órák alatt időben jelezzék a plébánia irodájában. Március 25-én, szerdán, GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY ünnepnapján délelőtt 9 órától húsvéti gyóntatást és ünnepi szentmisét tartunk az Idősebb Polgárok Otthonában. Délután 18 órakor ünnepi szentmise lesz a plébániatemplomban. E napon ünnepeljük az anyák napját. Március 26-án, csütörtökön 9 és 12 óra között Bánután, Hidvégen és Hosszúfaluban keressük fel otthonaikban az idős és magányos híveket. Amennyiben igényelik a papi látogatást, ezt a hivatalos órák alatt időben jelezzék a plébánia irodájában. Március 27-én, pénteken 9 és 12 óra között Lendván, Hosszúfalu-hegyen és Lendvahegyen keressük fel otthonaikban az idős és magányos híveket. Amennyiben igényelik a papi látogatást, ezt a hivatalos órák alatt időben jelezzék a plébánia irodájában.

V torek, 11. februarja, obhajamo praznik LURŠKE MATERE BOŽJE – SVETOVNI DAN BOLNIKOV Ob 15. uri se bo v župnijski cerkvi pričela molitvena ura za telesno in duševno zdravje, spovedovanje, podeljevanje bolniškega maziljenja in slovesna sveta maša na čast Luški Materi Božji. Ker imamo v zimskem času ogrevano cerkev vabim vse tiste, ki imate prevoz, da poskrbite in ta dan v cerkev pripeljete vaše ostarele, bolne k praznovanju svetovnega dneva bolnikov. V soboto, 15. februarja, imamo popoldan nedeljske maše. Ob 16.30 v Petišovcih in ob 18. uri maša v Lendavi za družine in veroučence. V soboto, 15. februarja, bo ob 14. uri v Župnijskem domu pripravo staršev in botrov na krst njihovih otrok. V nedeljo, 16. februarja, obhajamo ŠESTO NEDELJO MED LETOM Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri maša v Gaberju. V četrtek, 20. februarja, bo po večerni maši srečanje BIBLIČNE SKUPINE. V soboto, 22. februarja, bomo urejali sedežnino za vse, ki obiskujejo maše v nedeljo ob 8., 9. in ob 10. uri. Prav tako bomo za vse, ki hodijo k maši v soboto zvečer, za vse, ki obiskujejo verouk in za vse, ki obiskujejo mašo v Gaberju in Petišovcih v veroučni učilnici med 9. in 12. uro urejali prispevek za ogrevanje. Prispevek, ki ga letos namenite (30€), porabimo v celoti za ogrevanje cerkve v Lendavi, v Gaberju in v Petišovcih, veroučnih učilnic, župnijske dvorane in župnišča. Prav tako 5€ od tega gre za čiščenje zvonika, menjavo verig za zvone in zaščito proti golobom. Prispevek lahko uredite kadarkoli v pisarni župnije v času uradnih ur. V soboto, 22. februarja, imamo popoldan nedeljske maše. Ob 16.30 uri v Petišovcih in ob 18. uri maša v Lendavi za družine in veroučence. V nedeljo, 23. februarja, obhajamo SEDMO NEDELJO MED LETOM Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri maša v Gaberju. V sredo, 26. februarja, pričenjamo 40. dnevni POSTNI ČAS – PEPELNICA Na samo pepelnico obiščemo eno od svetih maš in dopustimo, da duhovnik nad nami potrosi pepel. S tem dejanjem pokažemo svojo notranjo pripravljenost, da postni čas vzamemo resno. Maše v Lendavi: 9. uri v obeh jezikih in zvečer ob 18. uri za vse tiste, ki ste dopoldan po obveznostih (šola, služba, zdravnik…).

POSTNI ČAS JE ČAS POVEZANOSTI IN SKUPNE MOLITVE Vsak petek v postnem času bo ob 17. uri premišljevanje Jezusovega trpljena – KRIŽEV POT, ki ga bodo pripravile različne skupine iz župnijskega življenja. Prav tako bomo imeli vsak petek v postnem času za obhajanje svete maše duhovnika, ki ga bomo povabili in bo imel petkov postni nagovor med križevim potom pa bo na razpolago za sveto spoved. Med križevim potom in med nedeljskimi mašami, ki bodo samo v župnijski cerkvi – verniki iz Petišovec in Gaberja tudi v postu vabljeni v župnijsko cerkev – bo postno spovedovanje. Vsako nedeljo smo vabljeni, da gremo popoldan ob 14. uri na križev pot na Hotizo – Halasov križev pot. Post je sveti čas, ko človek pogleda vase in se očiščuje vsega slabega v mislih, besedah in dejanjih. Vsem želim blagoslovljen postni čas in lepo osebno pripravo na Veliko noč. V petek, 28. februarja, obhajamo PRVI POSTNI PETEK. Ob 17. uri pričenjamo moliti premišljevanje Jezusovega trpljenja – Križev pot, ki ga bodo pripravili člani Župnijskega pastoralnega sveta. Po križevem potu bo sveta maša s postnim nagovorom, ki ga bo imel eden od povabljenih duhovnikov. Ves čas križevega pota bomo duhovniki na razpolago za sveto spoved. V soboto, 29. februarja, imamo ob 18. uri mašo za družine in veroučence.


V nedeljo, 1. marca, obhajamo PRVO POSTNO NEDELJO Maše v župnijski cerkvi v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Med mašami priložnost za postno spoved. To nedeljo boste imeli možnost izbiranja novih članov v Župnijski pastoralni svet.

Irányelvek, amelyek a segítségünkre lehetnek a plébániai pasztorális tanács új tagjainak a megválasztásában

V soboto, 7. marca, imamo ob 18. uri mašo za družine in veroučence.

A plébániai pasztorális tanács tagjai a plébános legközelebbi pasztorális munkatársai, ezért joggal várhatjuk el tőlük, hogy miután meghívást kaptak a plébániai pasztorális tanácsba, valóban tevőlegesen működjenek közre a plébánia életében. Azok a változások kapcsán, amelyekkel egyes plébániáink már szembesülnek, a másikak pedig a közeljövőben fognak szembesülni, és amelyek a plébánostól még több munkát követelnek meg, a plébániai pasztorális tanács tagjainak a plébánia életének legkülönbözőbb területein nyújtott nagylelkű segítsége kulcsfontosságúvá válik. Ezért a plébániai pasztorális tanács új tagjainak a megválasztása során legyenek különös tekintettel arra, hogy az új tagjelöltek hajlandóak-e tevőlegesen is közreműködni a plébánia életében, valamint képesek-e közreműködésre ösztönözni a plébánia többi hívőjét. A plébániai pasztorális tanács új tagjainak megfontolt megválasztását nagyban megkönnyíthetik a következő kérdések: • A javasolt személy gyakorlatias keresztény-e? • A javasolt személy már aktívan közreműködik a plébánia életében, ill. hajlandó-e tevékenyen közreműködni a jövőben? Mely területeken? •Képes-e a javasolt személy konfliktusmentesen együttműködni a plébánossal és a hitközség többi tagjával?

V nedeljo, 8. marca, obhajamo DRUGO POSTNO NEDELJO Maše v župnijski cerkvi v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Med mašami priložnost za postno spoved.

A HÓNAP ESEMÉNYEI

V četrtek, 5. marca, bo po večerni maši srečanje BIBLIČNE SKUPINE. V postnem času bomo pri biblični skupini govorili o obsedenosti in Jezusovem odnosu do ljudi, ki so dopustili, da se je v njih naselil hudi duh. V peteke, 6. marca, obhajamo DRUGI POSTNI PETEK. Ob 17. uri pričenjamo moliti premišljevanje Jezusovega trpljenja – Križev pot, ki ga bodo pripravili člani cerkvenega pevskega zbora. Po križevem potu bo sveta maša s postnim nagovorom, ki ga bo imel eden od povabljenih duhovnikov. Ves čas križevega pota bomo duhovniki na razpolago za sveto spoved.

Od nedelje, 8. marca pa do srede, 11. marca bo v naši župniji Marija iz Medjugorja, ki potuje po Škofiji od župnije do župnije. V ponedeljek, 9. marca, vabljeni vsi župnijski sodelavci, da se pri večerni maši, ob 18. uri, zberemo ob Mariji iz Medjugorja v molitvi in daritvi svete maše. V torek, 10. marca, vabljeni veroučenci in mladi, da se pri večerni maši, ob 18. uri, zberemo ob Mariji iz Medjugorja v molitvi in daritvi svete maše. V sredo, 11. marca, vabljeni ostareli in bolni, da se pri maši v domu starejših občanov, ob 9.30 uri, zberemo ob Mariji iz medjugorja v molitvi in daritvi svete maše. V petek, 13. marca, obhajamo TRETJI POSTNI PETEK. Ob 17. uri pričenjamo moliti premišljevanje Jezusovega trpljenja – Križev pot, ki ga bodo pripravili člani pevske skupine Bona Fide. Po križevem potu bo sveta maša s postnim nagovorom, ki ga bo imel eden od povabljenih duhovnikov. Ves čas križevega pota bomo duhovniki na razpolago za sveto spoved. V soboto, 14. marca, imamo ob 18. uri mašo za družine in veroučence. V nedeljo, 15. marca, obhajamo TRETJO POSTNO NEDELJO Maše v župnijski cerkvi v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Med mašami priložnost za postno spoved. V ponedeljek, 16. marca, je smrtni dan božjega služabnika Danijela Halasa. Ta dan je v Lendavi Halasov romarski shod. Ob 16. uri molitev Halasovega križevega pota in nato sveta maša. V četrtek, 19. marca, praznujemo praznik svetega Jožefa, Jezusovega rednika. Zvečer ob 18. uri bo slovesna sveta maša za vse očete. Očetje vabljeni. V četrtek, 19. marca, bo po večerni maši srečanje BIBLIČNE SKUPINE. V postnem času bomo pri biblični skupini govorili o obsedenosti in Jezusovem odnosu do ljudi, ki so dopustili, da se je v njih naselil hudi duh. V petek, 20. marca, obhajamo ČETRTI POSTNI PETEK. Ob 17. uri sprejmemo verniki, birmanci, birmanski botri in starši, prvoobhajanci in njihovi krstni botri in starši v svojo sredo pastirja naše škofije, gospoda škofa dr. Petra Štumpfa. Vsi birmanci se mu bodo skupaj s svojimi botri predstavili in mu izročili lastnoročno napisano prošnjo za podelitev zakramenta svete birme. Po predstavitvi bomo skupaj molili križev pot. Nato bo sveta maša in škofov postni nagovor. Ves čas bo priložnost za sveto spoved. V soboto, 21. marca, bo ob 18. uri maša za družine in veroučence.

Február 3-án, hétfőn SZENT BALÁZS PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ napja Szent Balázs püspökhöz akkor fohászkodunk, amikor torokbajban vagy más egyéb, az életünk felett uralkodó bajban szenvedünk. A legenda szerint szent Balázs megáldott és megmentett egy halszálkától fuldokló fiút. Az egészségünkre és a gonosz távoltartására felajánlott ünnepi szentmise 18 órakor kezdődik. A szentmise alatt a hívőket torokáldásban részesítjük. Február 6-án, csütörtökön az esti szentmise után a BIBLIAI CSOPORT találkozója. Február 8-án, szombaton vasárnapra érvényes szentmisék lesznek, mégpedig 16.30-kor Petesházán és 18 órakor Lendván a hittanosok és a családok részére. Február 9-én ÉVKÖZI ÖTÖDIK VASÁRNAP Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. 11 órakor szentmise Gyertyánosban. Február 11-én, kedden a LOURDES-I SZŰZ MÁRIA ÜNNEPE – A BETEGEK VILÁGNAPJA A plébániatemplomban 15 órakor kezdődik az imaóra a testi és lelki egészségért, melynek keretében lehetőség lesz szentgyónásra, a hívők részesülhetnek a betegek kenetében, majd ünnepi szentmisét mutatunk be a Lourdes-i Szűz Mária tiszteletére. Mivel a téli időszakban a templomunk a fűtésnek köszönhetően kellemesen meleg, ezért arra kérjük a gépkocsival rendelkező hívőket, hogy hozzák el idős és beteg hozzátartozóikat a templomban, hogy együtt emlékezzünk meg a betegek világnapjáról. Február 15-én, szombaton vasárnapra érvényes szentmisék lesznek, mégpedig 16.30-kor Petesházán és 18 órakor Lendván a hittanosok és a családok részére. Február 15-én, szombaton 14 órakor a plébániateremben a szülők és keresztszülők előkészülete gyermekük keresztelőjére. Február 16-án ÉVKÖZI HATODIK VASÁRNAP Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. 11 órakor szentmise Gyertyánosban. Február 20-án, csütörtökön az esti szentmise után a BIBLIAI CSOPORT találkozója. Február 22-én, szombaton padkiadás azok számára, akik vasárnaponként a 8, 9 és 10 órai szentmisét látogatják. Ugyanakkor ezen a napon rendezzék a hozzájárulást a fűtési költségekhez azok is, akik szombaton este járnak szentmisére, továbbá a hittanosok, illetve mindazok, akik Gyertyánosban és Petesházán látogatják a szentmisét. Az adományokat a hittanteremben adhatják át 8 és 12 óra között. Az idei hozzájárulást (30€) teljes egészében a fűtési költségekre szánjuk, mégpedig a lendvai, a gyertyánosi és a petesházi templom, valamint a hittantermek, a plébániaterem és a plébánia fűtésére. Az összegből 5 eurót a templomtorony tisztítására, a harangláncok cseréjére és a galambok elleni védőháló felszerelésének a költségeire fordítunk. A hozzájárulást a plébániai hivatalban a hivatalos órák idején bármikor rendezhetik. Február 22-én, szombaton vasárnapra érvényes szentmisék lesznek, mégpedig 16.30-kor Petesházán és 18 órakor Lendván a hittanosok és a családok részére. Február 23-án ÉVKÖZI HETEDIK VASÁRNAP Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. 11 órakor szentmise Gyertyánosban. Február 26-án, szerdán megkezdjük a negyvennapos böjti időszakot – HAMVAZÓSZERDA Ezen a napon a keresztények szentmisén vesznek részt és hamvazáshoz járulnak. Ezzel a gesztussal kimutatjuk, hogy lélekben fel vagyunk készülve a böjti időszakra. Lendván 9 órakor kétnyelvű szentmise lesz, majd este 18 órakor szentmise mindazok részére, akik a délelőttin egyéb elfoglaltság miatt (iskola, munkahely, orvos,...) nem tudnak részt venni.

A BÖJTI IDŐ AZ ÖSSZETARTOZÁS ÉS A KÖZÖS IMA IDŐSZAKA

A nagyböjti időszak valamennyi péntekén 17 órakor Keresztúti Ájtatosság, amelyen Jézus szenvedéséről elmélkedünk. Az elmélkedéseket a plébánia valamely csoportja vezeti. Ugyanakkor a böjti idő péntekjein a szentmisékre vendéglelkészeket hívunk, akik elmélkednek a böjtről, illetve a Keresztúti Ájtatosság ideje alatt gyóntatnak is. A Keresztúti Ájtatosság és a vasárnapi szentmise alatt, amely csak a plébániatemplomban lesz, – a gyertyánosi és a petesházi híveket a nagyböjti időben szeretettel várjuk Lendvára – lehetőséget nyújtunk a nagyböjti gyónásra. Ezen időszak valamennyi vasárnapján délután 14 órakor szeretettel várnak bennünket Hotizára, a Halász Dániel keresztútra. A nagyböjt az a szent időszak, amikor az ember önmagába


Kire számíthatunk a plébániában?

A plébániában tevékenykedő Martin plébános a plébániai pasztorális tanács szerepéről nemrég a következőket mondta: „Ha a plébániában nem lennének olyan emberek, akiket felhívhatok, amikor valamit meg kell tenni, és akikre teljes mértékben számíthatok, a plébánia és jómagam nem éltük volna túl.” Martin plébános őszintén bevallja: „Plébánoskodásom első éveiben egy kicsit féltem a plébániai pasztorális tanácstól, majd a tanács vezetését két tagra bíztam. Az ülések előtt megbeszéltük, mi mindent kell áttekintenünk, ők ketten pedig ösztönözték a felelősségvállalást és a határozatok elfogadását. Ettől fogva a tanácsülések gördülékenyebben zajlanak, az emberek pedig sokkal önállóbbak lettek, nagyobb mértékben hajlandóak felelősséget vállalni, és a plébánia életének azon területein is közreműködnek, amelyeket azelőtt nem sikerült lefednünk.”

Ha a plébániai pasztorális tanács tagja vagy, adnod kell magadból valamit”

Marija, a plébániai pasztorális tanács tagja minden pasztorális jellegű találkozón őszintén elmondja, mit gondol azok szerepéről, akik vállalták, hogy a plébániai pasztorális tanács tagjai legyenek: „Ez azt jelenti, hogy adnod kell magadból valamit!” Hogy ez számára mit jelent, azt gazdag egyházi közreműködése bizonyítja. „Ha valaki felkér az együttműködésre, azt tényleg ritkán utasítom el.” És ez nem csak a plébániai és a püspökségi, hanem a munkahelyén és a lakhelyén való szerepvállalására is vonatkozik. A lakhelye és a plébániája jó együttműködésé és közös projektjei kapcsán semmilyen akadályt nem lát. Az együttműködés legkülönbözőbb formái a felelősségvállalását mutatják, és erről tanúskodnak mindazoknak, akikkel találkozik. Mindenki tudja róla, hogy keresztény, és ezt nem veszi félvállról.

Választások vagy kiválasztás?

Bizonyára számos plébános több olyan tanácstagot szeretne a plébániai pasztorális tanácsba, mint amilyen Marija, és kevesebb olyat, akik a tanácsban való tagságra inkább egyfajta tiszteletbeli tisztségként tekintenek, azonban nem vállalnának semmilyen feladatot sem a plébániában, vagy nem érzik képesnek magukat e feladatok ellátására, illetve nem is hajlandóak ezekre a feladatokra kiképezni magukat. Az, hogy hogyan lehet tényleg jó pasztorális tanácstagokat toborozni, akikkel a plébános jól együtt tud működni, nagymértékben függ magától a választás módjától is. Az eddigi választási rendszer néhány korlátot, illetve akadályt jelentett e tekintetben, hiszen a választási bizottság csak a legmagasabb megszerzett szavazatszámot vette figyelembe, a plébánia egyes részei (tagozatai, települései) iránti odaadást, azonban nem vette figyelembe az egyének munkaképességét a plébániai pasztorális tanácsban. A megszerzett szavazatok számán alapuló, nem pedig a legmegfelelőbb tagok kiválasztására irányuló választási rendszer volt előtérben. Emellett a városi környezetekben a hitközségi tagok gyakran kevésbé ismerik egymást, és nehezen mérlegelik, melyik hitközségi tag lenne megfelelő pasztorális tanácstagnak. Ha pedig valakiben felismerték a megfelelő jelöltet, gyakran nem ismerték annak nevét, és ezért nem tudták ajánlani őt.

A plébániai pasztorális tanács új tagjainak jelöltlista segítségével történő megválasztása

Az elmúlt időszakban a szlovén püspökségek és plébániák többségéből arra irányuló kezdeményezések érkeztek, hogy a plébániai pasztorális tanács megválasztását más módon kellene lebonyolítani. Ezek alapján a Pasztorális Szolgálatok Koordinációs Osztálya keretében működő plébániai pasztorális tanácsokért felelős bizottság elkészítette a plébániai pasztorális tanácsok tagjainak kiválasztásáról (és már nem megválasztásáról) szóló szabályzatot. Legalább egy hónappal az a vasárnap előtt, amikor az új mandátumra megválasztjuk a plébániai pasztorális tanács tagjait, megalakul az új pasztorális tanács választóbizottsága, amelyet a munkatársaival együtt a plébános nevez ki. A plébániai pasztorális tanács tagjainak és a plébániai csoportok vezetőinek a javaslatai alapján (mindegyikük legfeljebb hét jelöltet javasolhat) a bizottság kialakítja a jelöltlista-javaslatát, amelyet a plébánosnak kell megerősítenie. A jelöltlista végleges kialakítása előtt a bizottság tagjainak be kell szerezniük a jelöltek írásos hozzájárulását, amelyből egyértelműen kiderül, hogy beleegyeznek a jelöltlistára való felkerülésükbe, hogy hajlandóak átvenni a plébániai munkát, és tudatában vannak saját felelősségüknek a plébánia működésében. A plébános a választóbizottság elnökeként ezután valamennyi jelöltet bemutatja a plébániaközösségnek. A plébániai pasztorális tanács megválasztásának vasárnapján a szavazásra jogosult tagok legfeljebb hét jelöltet karikázhatnak be. Annak ellenére, hogy ez a választási rendszer első látásra talán bonyolultabbnak tűnhet, több védőmechanizmust tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a megválasztott tagok valóban készek legyenek tevőlegesen is részt venni a plébánia életében. A plébániai pasztorális tanácsok megválasztása legyen ténylegesen is bölcs és megfontolt döntés, hiszen a tanácstagok a következő öt évben a plébános legfontosabb munkatársai lesznek.

V ponedeljek, 16. marca, je smrtni dan božjega služabnika Danijela Halasa. Ta dan je v Lendavi Halasov romarski shod. Ob 16. uri molitev Halasovega križevega pota in nato sveta maša. V četrtek, 19. marca, praznujemo praznik svetega Jožefa, Jezusovega rednika. Zvečer ob 18. uri bo slovesna sveta maša za vse očete. Očetje vabljeni. V četrtek, 19. marca, bo po večerni maši srečanje BIBLIČNE SKUPINE. V postnem času bomo pri biblični skupini govorili o obsedenosti in Jezusovem odnosu do ljudi, ki so dopustili, da se je v njih naselil hudi duh. V petek, 20. marca, obhajamo ČETRTI POSTNI PETEK. Ob 17. uri sprejmemo verniki, birmanci, birmanski botri in starši, prvoobhajanci in njihovi krstni botri in starši v svojo sredo pastirja naše škofije, gospoda škofa dr. Petra Štumpfa. Vsi birmanci se mu bodo skupaj s svojimi botri predstavili in mu izročili lastnoročno napisano prošnjo za podelitev zakramenta svete birme. Po predstavitvi bomo skupaj molili križev pot. Nato bo sveta maša in škofov postni nagovor. Ves čas bo priložnost za sveto spoved. V soboto, 21. marca, bo ob 18. uri maša za družine in veroučence. V soboto, 21. marca, bomo obiskovali po domovih ostarele in osamljene od 9. do 12. ure v vaseh Petišovci, Trimlini, Pince, Dolina in Čentiba. Če hočete duhovniko obisk se pravočasno prijavite v pisarno župnije v času uradnih ur. V nedeljo, 22. marca, obhajamo ČETRTO POSTNO NEDELJO Maše v župnijski cerkvi v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Med mašami priložnost za postno spoved. V torek, 24. marca, bomo obiskovali po domovih ostarele in osamljene od 9. do 12. ure v vaseh Kot, Kapca, Gaberje ter Gornji in Dolnji Lakoš. Če hočete duhovniko obisk se pravočasno prijavite v pisarno župnije v času uradnih ur. V sredo, 25. marca, bomo imeli dopoldan od 9. uri naprej v Domu starejših velikonočno spoved in praznično mašo ob GOSPODOVEM OZNANJENJU DEVICI MARIJI. Popoldan ob 18. uri bo slovesna praznična maša v župnijski cerkvi. Ta dan praznujemo dan mamic. V četrtek, 26. marca, bomo obiskovali po domovih ostarele in osamljene od 9. do 12. ure v vaseh Banuta, Mostje, Dolga vas. Če hočete duhovniko obisk se pravočasno prijavite v pisarno župnije v času uradnih ur. V petek, 27. marca, bomo obiskovali po domovih ostarele in osamljene od 9. do 12. ure v Lendavi, Dolgovaških goricah in Lendavskih goricah. Če hočete duhovniko obisk se pravočasno prijavite v pisarno župnije v času uradnih ur. V petek, 27. marca, obhajamo PETI POSTNI PETEK. Ob 17. uri pričenjamo moliti premišljevanje Jezusovega trpljenja – Križev pot, ki ga bodo pripravili člani župnijske Karitas. Po križevem potu bo sveta maša s postnim nagovorom, ki ga bo imel eden od povabljenih duhovnikov. Ves čas križevega pota bomo duhovniki na razpolago za sveto spoved. V soboto, 28. marca, bo ob 18. uri maša za družine in veroučence. V nedeljo, 29. marca, obhajamo PETO POSTNO – TIHO NEDELJO Maše v župnijski cerkvi v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Med mašami priložnost za postno spoved. V četrtek, 2. aprila, bo po večerni maši srečanje BIBLIČNE SKUPINE. V postnem času bomo pri biblični skupini govorili o obsedenosti in Jezusovem odnosu do ljudi, ki so dopustili, da se je v njih naselil hudi duh.


V petek, 3. aprila, obhajamo ŠESTI POSTNI PETEK. Ob 17. uri pričenjamo moliti premišljevanje Jezusovega trpljenja – Križev pot, ki ga bodo pripravili ministranti. Po križevem potu bo sveta maša s postnim nagovorom, ki ga bo imel eden od povabljenih duhovnikov. Ves čas križevega pota bomo duhovniki na razpolago za sveto spoved. V soboto, 4. aprila, bo ob 18. uri maša za družine in veroučence. V nedeljo, 5. aprila, obhajamo CVETNO NEDELJO Pri vseh mašah bomo blagoslavljali zelenje – butare, ki jih bodo iz oljčnih vejic pripravile sodelavke župnijske Karitas. Dar, ki ga ob tem namenite (2€) gre 1€ za delovanje župnijske Karitas in 1€ za izgradno nove cerkve v Luciji na Primorskem odkoder tudi prejmemo oljčne vejice. Maše v župnijski cerkvi v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Med mašami priložnost za postno spoved. V nedeljo, 5. aprila, imamo popoldan VELIKONOČNO SPOVED Ob 15. uri bo priprava v madžarskem jeziku in spovedovanje. Med spovedovanjem molimo križev pot. Ob 17. uri bo priprav v slovenskem jeziku in spovedovanje. Med spovedovanjem molimo križev pot.

PRAZNOVANJE VELIKEGA TEDNA VELIKI ČETRTEK, 9. april Ob 9. uri bo v stolni cerkvi v Murski Soboti krizmena maša pri kateri smo navzoči vsi duhovniki iz škofije. Pri tej maši škof blagoslovi in posveti sveta olja, ki jih župniki ponesemo v svoje župnije in jih vso leto uporabljamo za podeljevanje zakramentov svetega krsta, bolniškega maziljenja in svete birme. K tej maši so vabljeni vsi župnikovi sodelavci. Ob 18. uri bomo imeli slovesno sveto mašo Velike četrtka. Pri tej maši bodo posebej sodelovali letošnji prvoobhajanci in namesto svetega obhajila prejeli blagoslovljen kruh. VELIKI PETEK, 10. april Ob 15. uri uri, ko je Jezus umrl na križu – zato tudi vsak petek ob tej uri po kapelah in cerkvah zvoni – bomo v župnijski cerkvi premišljevali Jezusovo trpljenje – križev pot. Ob 18. uri bomo imeli obred Velikega petka saj ta dan, ko je Jezus umrl, ni svet maše. Se pa verni zbiramo in obhajamo spomin Velikega petka. VELIKA SOBOTA, 11. april Čez dan blagoslavljamo velikonočna jedila. Velikonočna blagoslovljena hrana nam pomaga podoživljati trpljenje, smrt in vstajenje Jezusa Kristusa. Hrana – miza prav tako povezuje in zbira ljudi/družino k druženju, pogovoru, veselju. BLAGOSLOV HRANE V Lendavi ob 15. in 18. uri med Velikonočno vigilijo. Ob 11.00 uri Kot in Čentiba Ob 11.45 uri Kapca in Dolina Ob 12.30 uri Gaberje in Pince Ob 13.15 uri Petišovci in Mostje Ob 14. uri Trimlini VIGILIJA Ob 18. uri bomo pred cerkvijo zakurili ogenj in ga blagoslovili. Blagoslovili in prižgali bomo velikonočno svečo s katero bomo vstopili v zatemnjeno cerkev in jo s trikratnim spevom KRISTUSOVA LUČ razsvetlili. Ta večer vsi verniki prinesemo k praznovanju svoje krstne sveče. Za tem poslušamo svetopisemska besedila, ki govorijo o tem, kako se je Bog razodeval človeku. Pri tej maši slovesno obnovimo krstne zaobljube. V spomin krsta nas duhovnik kropi s krstno vodo.

VELIKA NOČ, 12. april Največji praznik krščanstva – JEZUS PREMAGA GREH/SMRT IN V GROB – TO TRAGIKO ČLOVEOVEGA PORAZA – PRINESE ŽIVLJENJE. PRAZNIČNE MAŠE V ŽUPNIJSKI CERKVI 7. uri v slovenskem jeziku 8. uri v madžarskem jeziku 9. uri v slovenskem jeziku 10. uri VSTAJENSKA PROCESIJA 11. uri v madžarskem jeziku VELIKONOČNI PONEDELJEK, 13. april Na ta dan poslušamo evangelijsko pročilo dveh Jezusovih učencev na poti v kraj Emavs. Na tej poti se jima pridruži Vstali Jezus, ki ga prepoznata šele za mizo, ko skuapj obedujejo. Jezusa prepoznata po blagoslovu hrane in lomljenju kruha. Slovesna sveta maša bo v župnijski cerkvi ob 9. uri v obeh jezikih in ob 10.15 uri v Domu starejših. Od ponedeljka, 13. aprila, so vse večerne maša v Lendavi ob 19. uri. V petek, 17. aprila, bomo pred nedeljo BOŽJEGA USMILJENJA, ob 18.30 uri izpostavili Najsvetejše in zapeli rožni venec Božjega usmiljenja nato bo slovesna sveta maša. V soboto, 18. aprila, bo ob 16.30 uri nedeljska maša v Petišovcih in ob 18. uri v Lendavi za družine in veroučence. V nedeljo, 19. aprila, obhajamo DRUGO VELIKONOČNO NEDELJO – BELO NEDELJO IN NEDELJO BOŽJEGA USMILJENJA Maše v župnijski cerkvi v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri v Gaberju.

HOGY AZ ÚJ PLÉBÁNIAI PASZTORÁLIS TANÁCS TAGJAI JÓ MUNKATÁRSAK LEGYENEK Az elmúlt évek előrelépései

A plébániai pasztorális tanácsok kezdeteitől fogva (főleg az utóbbi években) sok minden megváltozott. Működésük kezdetén a pasztorális tanácsok ülésein a tagok sokhelyütt több figyelmet szenteltek a gazdasági témáknak és a projekteknek, mint a pasztorális tevékenységnek, ami a maga módján érthető, hiszen e témák közelebb álltak a pasztorális tanácstagokhoz és (szakképesítésükből kifolyólag is) jobban értettek hozzájuk, míg a pasztorális tevékenység terén bizonytalannak érezték magukat, és e területet inkább a plébánosra hagyták. Ebből ered sok plébános félelme az egyes tagok kitartó követeléseitől, akik minden ülésen újabb és újabb feladatokat bíztak rájuk, míg maguk e feladatokért nem érezték magukat felelősnek. „Az utóbbi években a plébániai pasztorális tanácsok tagjai számára szervezett találkozóknak és képzéseknek köszönhetően a tanácstagok sokkal önállóbbak lettek és több meghatalmazásuk lett” – mondja Matej, a plébániai pasztorális tanács tagja, aki a pasztorális tanácstagok képzéseinek az előkészítésében is részt vesz. „Sokkal könnyebben beszélnek a hitükről, és élik meg azt. Az üléseinken még néhány éve arról beszéltek, mi mindent kéne megtenni a plébánia pasztorális életében, mit kellene felújítani, vagy mit kellene tennie a plébánosnak, ma pedig megérkezvén az ülésre büszkén újságolják, hogy »mi pedig megoldottuk ezt és azt, mégpedig ilyen és olyan módon.«” Számos plébániában évről évre nő a plébánia iránti felelősségérzet, és növekednek a pasztorális tanácstagok erőfeszítései a plébánia közjója érdekében.


V petek, 3. aprila, obhajamo ŠESTI POSTNI PETEK. Ob 17. uri pričenjamo moliti premišljevanje Jezusovega trpljenja – Križev pot, ki ga bodo pripravili ministranti. Po križevem potu bo sveta maša s postnim nagovorom, ki ga bo imel eden od povabljenih duhovnikov. Ves čas križevega pota bomo duhovniki na razpolago za sveto spoved. V soboto, 4. aprila, bo ob 18. uri maša za družine in veroučence. V nedeljo, 5. aprila, obhajamo CVETNO NEDELJO Pri vseh mašah bomo blagoslavljali zelenje – butare, ki jih bodo iz oljčnih vejic pripravile sodelavke župnijske Karitas. Dar, ki ga ob tem namenite (2€) gre 1€ za delovanje župnijske Karitas in 1€ za izgradno nove cerkve v Luciji na Primorskem odkoder tudi prejmemo oljčne vejice. Maše v župnijski cerkvi v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Med mašami priložnost za postno spoved. V nedeljo, 5. aprila, imamo popoldan VELIKONOČNO SPOVED Ob 15. uri bo priprava v madžarskem jeziku in spovedovanje. Med spovedovanjem molimo križev pot. Ob 17. uri bo priprav v slovenskem jeziku in spovedovanje. Med spovedovanjem molimo križev pot.

PRAZNOVANJE VELIKEGA TEDNA VELIKI ČETRTEK, 9. april Ob 9. uri bo v stolni cerkvi v Murski Soboti krizmena maša pri kateri smo navzoči vsi duhovniki iz škofije. Pri tej maši škof blagoslovi in posveti sveta olja, ki jih župniki ponesemo v svoje župnije in jih vso leto uporabljamo za podeljevanje zakramentov svetega krsta, bolniškega maziljenja in svete birme. K tej maši so vabljeni vsi župnikovi sodelavci. Ob 18. uri bomo imeli slovesno sveto mašo Velike četrtka. Pri tej maši bodo posebej sodelovali letošnji prvoobhajanci in namesto svetega obhajila prejeli blagoslovljen kruh. VELIKI PETEK, 10. april Ob 15. uri uri, ko je Jezus umrl na križu – zato tudi vsak petek ob tej uri po kapelah in cerkvah zvoni – bomo v župnijski cerkvi premišljevali Jezusovo trpljenje – križev pot. Ob 18. uri bomo imeli obred Velikega petka saj ta dan, ko je Jezus umrl, ni svet maše. Se pa verni zbiramo in obhajamo spomin Velikega petka. VELIKA SOBOTA, 11. april Čez dan blagoslavljamo velikonočna jedila. Velikonočna blagoslovljena hrana nam pomaga podoživljati trpljenje, smrt in vstajenje Jezusa Kristusa. Hrana – miza prav tako povezuje in zbira ljudi/družino k druženju, pogovoru, veselju. BLAGOSLOV HRANE V Lendavi ob 15. in 18. uri med Velikonočno vigilijo. Ob 11.00 uri Kot in Čentiba Ob 11.45 uri Kapca in Dolina Ob 12.30 uri Gaberje in Pince Ob 13.15 uri Petišovci in Mostje Ob 14. uri Trimlini VIGILIJA Ob 18. uri bomo pred cerkvijo zakurili ogenj in ga blagoslovili. Blagoslovili in prižgali bomo velikonočno svečo s katero bomo vstopili v zatemnjeno cerkev in jo s trikratnim spevom KRISTUSOVA LUČ razsvetlili. Ta večer vsi verniki prinesemo k praznovanju svoje krstne sveče. Za tem poslušamo svetopisemska besedila, ki govorijo o tem, kako se je Bog razodeval človeku. Pri tej maši slovesno obnovimo krstne zaobljube. V spomin krsta nas duhovnik kropi s krstno vodo.

VELIKA NOČ, 12. april Največji praznik krščanstva – JEZUS PREMAGA GREH/SMRT IN V GROB – TO TRAGIKO ČLOVEOVEGA PORAZA – PRINESE ŽIVLJENJE. PRAZNIČNE MAŠE V ŽUPNIJSKI CERKVI 7. uri v slovenskem jeziku 8. uri v madžarskem jeziku 9. uri v slovenskem jeziku 10. uri VSTAJENSKA PROCESIJA 11. uri v madžarskem jeziku VELIKONOČNI PONEDELJEK, 13. april Na ta dan poslušamo evangelijsko pročilo dveh Jezusovih učencev na poti v kraj Emavs. Na tej poti se jima pridruži Vstali Jezus, ki ga prepoznata šele za mizo, ko skuapj obedujejo. Jezusa prepoznata po blagoslovu hrane in lomljenju kruha. Slovesna sveta maša bo v župnijski cerkvi ob 9. uri v obeh jezikih in ob 10.15 uri v Domu starejših. Od ponedeljka, 13. aprila, so vse večerne maša v Lendavi ob 19. uri. V petek, 17. aprila, bomo pred nedeljo BOŽJEGA USMILJENJA, ob 18.30 uri izpostavili Najsvetejše in zapeli rožni venec Božjega usmiljenja nato bo slovesna sveta maša. V soboto, 18. aprila, bo ob 16.30 uri nedeljska maša v Petišovcih in ob 18. uri v Lendavi za družine in veroučence. V nedeljo, 19. aprila, obhajamo DRUGO VELIKONOČNO NEDELJO – BELO NEDELJO IN NEDELJO BOŽJEGA USMILJENJA Maše v župnijski cerkvi v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri v Gaberju.

HOGY AZ ÚJ PLÉBÁNIAI PASZTORÁLIS TANÁCS TAGJAI JÓ MUNKATÁRSAK LEGYENEK Az elmúlt évek előrelépései

A plébániai pasztorális tanácsok kezdeteitől fogva (főleg az utóbbi években) sok minden megváltozott. Működésük kezdetén a pasztorális tanácsok ülésein a tagok sokhelyütt több figyelmet szenteltek a gazdasági témáknak és a projekteknek, mint a pasztorális tevékenységnek, ami a maga módján érthető, hiszen e témák közelebb álltak a pasztorális tanácstagokhoz és (szakképesítésükből kifolyólag is) jobban értettek hozzájuk, míg a pasztorális tevékenység terén bizonytalannak érezték magukat, és e területet inkább a plébánosra hagyták. Ebből ered sok plébános félelme az egyes tagok kitartó követeléseitől, akik minden ülésen újabb és újabb feladatokat bíztak rájuk, míg maguk e feladatokért nem érezték magukat felelősnek. „Az utóbbi években a plébániai pasztorális tanácsok tagjai számára szervezett találkozóknak és képzéseknek köszönhetően a tanácstagok sokkal önállóbbak lettek és több meghatalmazásuk lett” – mondja Matej, a plébániai pasztorális tanács tagja, aki a pasztorális tanácstagok képzéseinek az előkészítésében is részt vesz. „Sokkal könnyebben beszélnek a hitükről, és élik meg azt. Az üléseinken még néhány éve arról beszéltek, mi mindent kéne megtenni a plébánia pasztorális életében, mit kellene felújítani, vagy mit kellene tennie a plébánosnak, ma pedig megérkezvén az ülésre büszkén újságolják, hogy »mi pedig megoldottuk ezt és azt, mégpedig ilyen és olyan módon.«” Számos plébániában évről évre nő a plébánia iránti felelősségérzet, és növekednek a pasztorális tanácstagok erőfeszítései a plébánia közjója érdekében.


Kire számíthatunk a plébániában?

A plébániában tevékenykedő Martin plébános a plébániai pasztorális tanács szerepéről nemrég a következőket mondta: „Ha a plébániában nem lennének olyan emberek, akiket felhívhatok, amikor valamit meg kell tenni, és akikre teljes mértékben számíthatok, a plébánia és jómagam nem éltük volna túl.” Martin plébános őszintén bevallja: „Plébánoskodásom első éveiben egy kicsit féltem a plébániai pasztorális tanácstól, majd a tanács vezetését két tagra bíztam. Az ülések előtt megbeszéltük, mi mindent kell áttekintenünk, ők ketten pedig ösztönözték a felelősségvállalást és a határozatok elfogadását. Ettől fogva a tanácsülések gördülékenyebben zajlanak, az emberek pedig sokkal önállóbbak lettek, nagyobb mértékben hajlandóak felelősséget vállalni, és a plébánia életének azon területein is közreműködnek, amelyeket azelőtt nem sikerült lefednünk.”

Ha a plébániai pasztorális tanács tagja vagy, adnod kell magadból valamit”

Marija, a plébániai pasztorális tanács tagja minden pasztorális jellegű találkozón őszintén elmondja, mit gondol azok szerepéről, akik vállalták, hogy a plébániai pasztorális tanács tagjai legyenek: „Ez azt jelenti, hogy adnod kell magadból valamit!” Hogy ez számára mit jelent, azt gazdag egyházi közreműködése bizonyítja. „Ha valaki felkér az együttműködésre, azt tényleg ritkán utasítom el.” És ez nem csak a plébániai és a püspökségi, hanem a munkahelyén és a lakhelyén való szerepvállalására is vonatkozik. A lakhelye és a plébániája jó együttműködésé és közös projektjei kapcsán semmilyen akadályt nem lát. Az együttműködés legkülönbözőbb formái a felelősségvállalását mutatják, és erről tanúskodnak mindazoknak, akikkel találkozik. Mindenki tudja róla, hogy keresztény, és ezt nem veszi félvállról.

Választások vagy kiválasztás?

Bizonyára számos plébános több olyan tanácstagot szeretne a plébániai pasztorális tanácsba, mint amilyen Marija, és kevesebb olyat, akik a tanácsban való tagságra inkább egyfajta tiszteletbeli tisztségként tekintenek, azonban nem vállalnának semmilyen feladatot sem a plébániában, vagy nem érzik képesnek magukat e feladatok ellátására, illetve nem is hajlandóak ezekre a feladatokra kiképezni magukat. Az, hogy hogyan lehet tényleg jó pasztorális tanácstagokat toborozni, akikkel a plébános jól együtt tud működni, nagymértékben függ magától a választás módjától is. Az eddigi választási rendszer néhány korlátot, illetve akadályt jelentett e tekintetben, hiszen a választási bizottság csak a legmagasabb megszerzett szavazatszámot vette figyelembe, a plébánia egyes részei (tagozatai, települései) iránti odaadást, azonban nem vette figyelembe az egyének munkaképességét a plébániai pasztorális tanácsban. A megszerzett szavazatok számán alapuló, nem pedig a legmegfelelőbb tagok kiválasztására irányuló választási rendszer volt előtérben. Emellett a városi környezetekben a hitközségi tagok gyakran kevésbé ismerik egymást, és nehezen mérlegelik, melyik hitközségi tag lenne megfelelő pasztorális tanácstagnak. Ha pedig valakiben felismerték a megfelelő jelöltet, gyakran nem ismerték annak nevét, és ezért nem tudták ajánlani őt.

A plébániai pasztorális tanács új tagjainak jelöltlista segítségével történő megválasztása

Az elmúlt időszakban a szlovén püspökségek és plébániák többségéből arra irányuló kezdeményezések érkeztek, hogy a plébániai pasztorális tanács megválasztását más módon kellene lebonyolítani. Ezek alapján a Pasztorális Szolgálatok Koordinációs Osztálya keretében működő plébániai pasztorális tanácsokért felelős bizottság elkészítette a plébániai pasztorális tanácsok tagjainak kiválasztásáról (és már nem megválasztásáról) szóló szabályzatot. Legalább egy hónappal az a vasárnap előtt, amikor az új mandátumra megválasztjuk a plébániai pasztorális tanács tagjait, megalakul az új pasztorális tanács választóbizottsága, amelyet a munkatársaival együtt a plébános nevez ki. A plébániai pasztorális tanács tagjainak és a plébániai csoportok vezetőinek a javaslatai alapján (mindegyikük legfeljebb hét jelöltet javasolhat) a bizottság kialakítja a jelöltlista-javaslatát, amelyet a plébánosnak kell megerősítenie. A jelöltlista végleges kialakítása előtt a bizottság tagjainak be kell szerezniük a jelöltek írásos hozzájárulását, amelyből egyértelműen kiderül, hogy beleegyeznek a jelöltlistára való felkerülésükbe, hogy hajlandóak átvenni a plébániai munkát, és tudatában vannak saját felelősségüknek a plébánia működésében. A plébános a választóbizottság elnökeként ezután valamennyi jelöltet bemutatja a plébániaközösségnek. A plébániai pasztorális tanács megválasztásának vasárnapján a szavazásra jogosult tagok legfeljebb hét jelöltet karikázhatnak be. Annak ellenére, hogy ez a választási rendszer első látásra talán bonyolultabbnak tűnhet, több védőmechanizmust tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a megválasztott tagok valóban készek legyenek tevőlegesen is részt venni a plébánia életében. A plébániai pasztorális tanácsok megválasztása legyen ténylegesen is bölcs és megfontolt döntés, hiszen a tanácstagok a következő öt évben a plébános legfontosabb munkatársai lesznek.

V ponedeljek, 16. marca, je smrtni dan božjega služabnika Danijela Halasa. Ta dan je v Lendavi Halasov romarski shod. Ob 16. uri molitev Halasovega križevega pota in nato sveta maša. V četrtek, 19. marca, praznujemo praznik svetega Jožefa, Jezusovega rednika. Zvečer ob 18. uri bo slovesna sveta maša za vse očete. Očetje vabljeni. V četrtek, 19. marca, bo po večerni maši srečanje BIBLIČNE SKUPINE. V postnem času bomo pri biblični skupini govorili o obsedenosti in Jezusovem odnosu do ljudi, ki so dopustili, da se je v njih naselil hudi duh. V petek, 20. marca, obhajamo ČETRTI POSTNI PETEK. Ob 17. uri sprejmemo verniki, birmanci, birmanski botri in starši, prvoobhajanci in njihovi krstni botri in starši v svojo sredo pastirja naše škofije, gospoda škofa dr. Petra Štumpfa. Vsi birmanci se mu bodo skupaj s svojimi botri predstavili in mu izročili lastnoročno napisano prošnjo za podelitev zakramenta svete birme. Po predstavitvi bomo skupaj molili križev pot. Nato bo sveta maša in škofov postni nagovor. Ves čas bo priložnost za sveto spoved. V soboto, 21. marca, bo ob 18. uri maša za družine in veroučence. V soboto, 21. marca, bomo obiskovali po domovih ostarele in osamljene od 9. do 12. ure v vaseh Petišovci, Trimlini, Pince, Dolina in Čentiba. Če hočete duhovniko obisk se pravočasno prijavite v pisarno župnije v času uradnih ur. V nedeljo, 22. marca, obhajamo ČETRTO POSTNO NEDELJO Maše v župnijski cerkvi v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Med mašami priložnost za postno spoved. V torek, 24. marca, bomo obiskovali po domovih ostarele in osamljene od 9. do 12. ure v vaseh Kot, Kapca, Gaberje ter Gornji in Dolnji Lakoš. Če hočete duhovniko obisk se pravočasno prijavite v pisarno župnije v času uradnih ur. V sredo, 25. marca, bomo imeli dopoldan od 9. uri naprej v Domu starejših velikonočno spoved in praznično mašo ob GOSPODOVEM OZNANJENJU DEVICI MARIJI. Popoldan ob 18. uri bo slovesna praznična maša v župnijski cerkvi. Ta dan praznujemo dan mamic. V četrtek, 26. marca, bomo obiskovali po domovih ostarele in osamljene od 9. do 12. ure v vaseh Banuta, Mostje, Dolga vas. Če hočete duhovniko obisk se pravočasno prijavite v pisarno župnije v času uradnih ur. V petek, 27. marca, bomo obiskovali po domovih ostarele in osamljene od 9. do 12. ure v Lendavi, Dolgovaških goricah in Lendavskih goricah. Če hočete duhovniko obisk se pravočasno prijavite v pisarno župnije v času uradnih ur. V petek, 27. marca, obhajamo PETI POSTNI PETEK. Ob 17. uri pričenjamo moliti premišljevanje Jezusovega trpljenja – Križev pot, ki ga bodo pripravili člani župnijske Karitas. Po križevem potu bo sveta maša s postnim nagovorom, ki ga bo imel eden od povabljenih duhovnikov. Ves čas križevega pota bomo duhovniki na razpolago za sveto spoved. V soboto, 28. marca, bo ob 18. uri maša za družine in veroučence. V nedeljo, 29. marca, obhajamo PETO POSTNO – TIHO NEDELJO Maše v župnijski cerkvi v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Med mašami priložnost za postno spoved. V četrtek, 2. aprila, bo po večerni maši srečanje BIBLIČNE SKUPINE. V postnem času bomo pri biblični skupini govorili o obsedenosti in Jezusovem odnosu do ljudi, ki so dopustili, da se je v njih naselil hudi duh.


V nedeljo, 1. marca, obhajamo PRVO POSTNO NEDELJO Maše v župnijski cerkvi v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Med mašami priložnost za postno spoved. To nedeljo boste imeli možnost izbiranja novih članov v Župnijski pastoralni svet.

Irányelvek, amelyek a segítségünkre lehetnek a plébániai pasztorális tanács új tagjainak a megválasztásában

V soboto, 7. marca, imamo ob 18. uri mašo za družine in veroučence.

A plébániai pasztorális tanács tagjai a plébános legközelebbi pasztorális munkatársai, ezért joggal várhatjuk el tőlük, hogy miután meghívást kaptak a plébániai pasztorális tanácsba, valóban tevőlegesen működjenek közre a plébánia életében. Azok a változások kapcsán, amelyekkel egyes plébániáink már szembesülnek, a másikak pedig a közeljövőben fognak szembesülni, és amelyek a plébánostól még több munkát követelnek meg, a plébániai pasztorális tanács tagjainak a plébánia életének legkülönbözőbb területein nyújtott nagylelkű segítsége kulcsfontosságúvá válik. Ezért a plébániai pasztorális tanács új tagjainak a megválasztása során legyenek különös tekintettel arra, hogy az új tagjelöltek hajlandóak-e tevőlegesen is közreműködni a plébánia életében, valamint képesek-e közreműködésre ösztönözni a plébánia többi hívőjét. A plébániai pasztorális tanács új tagjainak megfontolt megválasztását nagyban megkönnyíthetik a következő kérdések: • A javasolt személy gyakorlatias keresztény-e? • A javasolt személy már aktívan közreműködik a plébánia életében, ill. hajlandó-e tevékenyen közreműködni a jövőben? Mely területeken? •Képes-e a javasolt személy konfliktusmentesen együttműködni a plébánossal és a hitközség többi tagjával?

V nedeljo, 8. marca, obhajamo DRUGO POSTNO NEDELJO Maše v župnijski cerkvi v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Med mašami priložnost za postno spoved.

A HÓNAP ESEMÉNYEI

V četrtek, 5. marca, bo po večerni maši srečanje BIBLIČNE SKUPINE. V postnem času bomo pri biblični skupini govorili o obsedenosti in Jezusovem odnosu do ljudi, ki so dopustili, da se je v njih naselil hudi duh. V peteke, 6. marca, obhajamo DRUGI POSTNI PETEK. Ob 17. uri pričenjamo moliti premišljevanje Jezusovega trpljenja – Križev pot, ki ga bodo pripravili člani cerkvenega pevskega zbora. Po križevem potu bo sveta maša s postnim nagovorom, ki ga bo imel eden od povabljenih duhovnikov. Ves čas križevega pota bomo duhovniki na razpolago za sveto spoved.

Od nedelje, 8. marca pa do srede, 11. marca bo v naši župniji Marija iz Medjugorja, ki potuje po Škofiji od župnije do župnije. V ponedeljek, 9. marca, vabljeni vsi župnijski sodelavci, da se pri večerni maši, ob 18. uri, zberemo ob Mariji iz Medjugorja v molitvi in daritvi svete maše. V torek, 10. marca, vabljeni veroučenci in mladi, da se pri večerni maši, ob 18. uri, zberemo ob Mariji iz Medjugorja v molitvi in daritvi svete maše. V sredo, 11. marca, vabljeni ostareli in bolni, da se pri maši v domu starejših občanov, ob 9.30 uri, zberemo ob Mariji iz medjugorja v molitvi in daritvi svete maše. V petek, 13. marca, obhajamo TRETJI POSTNI PETEK. Ob 17. uri pričenjamo moliti premišljevanje Jezusovega trpljenja – Križev pot, ki ga bodo pripravili člani pevske skupine Bona Fide. Po križevem potu bo sveta maša s postnim nagovorom, ki ga bo imel eden od povabljenih duhovnikov. Ves čas križevega pota bomo duhovniki na razpolago za sveto spoved. V soboto, 14. marca, imamo ob 18. uri mašo za družine in veroučence. V nedeljo, 15. marca, obhajamo TRETJO POSTNO NEDELJO Maše v župnijski cerkvi v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Med mašami priložnost za postno spoved. V ponedeljek, 16. marca, je smrtni dan božjega služabnika Danijela Halasa. Ta dan je v Lendavi Halasov romarski shod. Ob 16. uri molitev Halasovega križevega pota in nato sveta maša. V četrtek, 19. marca, praznujemo praznik svetega Jožefa, Jezusovega rednika. Zvečer ob 18. uri bo slovesna sveta maša za vse očete. Očetje vabljeni. V četrtek, 19. marca, bo po večerni maši srečanje BIBLIČNE SKUPINE. V postnem času bomo pri biblični skupini govorili o obsedenosti in Jezusovem odnosu do ljudi, ki so dopustili, da se je v njih naselil hudi duh. V petek, 20. marca, obhajamo ČETRTI POSTNI PETEK. Ob 17. uri sprejmemo verniki, birmanci, birmanski botri in starši, prvoobhajanci in njihovi krstni botri in starši v svojo sredo pastirja naše škofije, gospoda škofa dr. Petra Štumpfa. Vsi birmanci se mu bodo skupaj s svojimi botri predstavili in mu izročili lastnoročno napisano prošnjo za podelitev zakramenta svete birme. Po predstavitvi bomo skupaj molili križev pot. Nato bo sveta maša in škofov postni nagovor. Ves čas bo priložnost za sveto spoved. V soboto, 21. marca, bo ob 18. uri maša za družine in veroučence.

Február 3-án, hétfőn SZENT BALÁZS PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ napja Szent Balázs püspökhöz akkor fohászkodunk, amikor torokbajban vagy más egyéb, az életünk felett uralkodó bajban szenvedünk. A legenda szerint szent Balázs megáldott és megmentett egy halszálkától fuldokló fiút. Az egészségünkre és a gonosz távoltartására felajánlott ünnepi szentmise 18 órakor kezdődik. A szentmise alatt a hívőket torokáldásban részesítjük. Február 6-án, csütörtökön az esti szentmise után a BIBLIAI CSOPORT találkozója. Február 8-án, szombaton vasárnapra érvényes szentmisék lesznek, mégpedig 16.30-kor Petesházán és 18 órakor Lendván a hittanosok és a családok részére. Február 9-én ÉVKÖZI ÖTÖDIK VASÁRNAP Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. 11 órakor szentmise Gyertyánosban. Február 11-én, kedden a LOURDES-I SZŰZ MÁRIA ÜNNEPE – A BETEGEK VILÁGNAPJA A plébániatemplomban 15 órakor kezdődik az imaóra a testi és lelki egészségért, melynek keretében lehetőség lesz szentgyónásra, a hívők részesülhetnek a betegek kenetében, majd ünnepi szentmisét mutatunk be a Lourdes-i Szűz Mária tiszteletére. Mivel a téli időszakban a templomunk a fűtésnek köszönhetően kellemesen meleg, ezért arra kérjük a gépkocsival rendelkező hívőket, hogy hozzák el idős és beteg hozzátartozóikat a templomban, hogy együtt emlékezzünk meg a betegek világnapjáról. Február 15-én, szombaton vasárnapra érvényes szentmisék lesznek, mégpedig 16.30-kor Petesházán és 18 órakor Lendván a hittanosok és a családok részére. Február 15-én, szombaton 14 órakor a plébániateremben a szülők és keresztszülők előkészülete gyermekük keresztelőjére. Február 16-án ÉVKÖZI HATODIK VASÁRNAP Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. 11 órakor szentmise Gyertyánosban. Február 20-án, csütörtökön az esti szentmise után a BIBLIAI CSOPORT találkozója. Február 22-én, szombaton padkiadás azok számára, akik vasárnaponként a 8, 9 és 10 órai szentmisét látogatják. Ugyanakkor ezen a napon rendezzék a hozzájárulást a fűtési költségekhez azok is, akik szombaton este járnak szentmisére, továbbá a hittanosok, illetve mindazok, akik Gyertyánosban és Petesházán látogatják a szentmisét. Az adományokat a hittanteremben adhatják át 8 és 12 óra között. Az idei hozzájárulást (30€) teljes egészében a fűtési költségekre szánjuk, mégpedig a lendvai, a gyertyánosi és a petesházi templom, valamint a hittantermek, a plébániaterem és a plébánia fűtésére. Az összegből 5 eurót a templomtorony tisztítására, a harangláncok cseréjére és a galambok elleni védőháló felszerelésének a költségeire fordítunk. A hozzájárulást a plébániai hivatalban a hivatalos órák idején bármikor rendezhetik. Február 22-én, szombaton vasárnapra érvényes szentmisék lesznek, mégpedig 16.30-kor Petesházán és 18 órakor Lendván a hittanosok és a családok részére. Február 23-án ÉVKÖZI HETEDIK VASÁRNAP Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. 11 órakor szentmise Gyertyánosban. Február 26-án, szerdán megkezdjük a negyvennapos böjti időszakot – HAMVAZÓSZERDA Ezen a napon a keresztények szentmisén vesznek részt és hamvazáshoz járulnak. Ezzel a gesztussal kimutatjuk, hogy lélekben fel vagyunk készülve a böjti időszakra. Lendván 9 órakor kétnyelvű szentmise lesz, majd este 18 órakor szentmise mindazok részére, akik a délelőttin egyéb elfoglaltság miatt (iskola, munkahely, orvos,...) nem tudnak részt venni.

A BÖJTI IDŐ AZ ÖSSZETARTOZÁS ÉS A KÖZÖS IMA IDŐSZAKA

A nagyböjti időszak valamennyi péntekén 17 órakor Keresztúti Ájtatosság, amelyen Jézus szenvedéséről elmélkedünk. Az elmélkedéseket a plébánia valamely csoportja vezeti. Ugyanakkor a böjti idő péntekjein a szentmisékre vendéglelkészeket hívunk, akik elmélkednek a böjtről, illetve a Keresztúti Ájtatosság ideje alatt gyóntatnak is. A Keresztúti Ájtatosság és a vasárnapi szentmise alatt, amely csak a plébániatemplomban lesz, – a gyertyánosi és a petesházi híveket a nagyböjti időben szeretettel várjuk Lendvára – lehetőséget nyújtunk a nagyböjti gyónásra. Ezen időszak valamennyi vasárnapján délután 14 órakor szeretettel várnak bennünket Hotizára, a Halász Dániel keresztútra. A nagyböjt az a szent időszak, amikor az ember önmagába


tekint és megtisztítja magát minden rossztól gondolatban, szóban és cselekedetben. Valamennyiüknek áldott böjti időszakot kívánok és csodás személyes felkészülést a Húsvétra.

V nedeljo, 9. februarja, obhajamo PETO NEDELJO MED LETOM Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri maša v Gaberju.

Február 28-án, pénteken NAGYBÖJT ELSŐ PÉNTEKE. 17 órakor Lendván a plébániatemplomban Keresztúti Ájtatosság, amelyen Jézus szenvedéséről elmélkedünk. Az imaórát a Plébániai Pasztorális Tanács tagjai vezetik. A Keresztúti Ájtatosságot szentmise követi, amelyen egy vendéglelkész elmélkedik a nagyböjtről. A Keresztúti Ájtatosság ideje alatt lehetőség lesz szentgyónásra. Február 29-én, szombaton 18 órakor Lendván szentmise a hittanosok és a családok részére. Március 1-jén NAGYBÖJT ELSŐ VASÁRNAPJA Szentmisék Lendván a plébániatemplomban 8, 9 és 10 órakor. A szentmisék alatt lehetőség lesz nagyböjti gyónásra. Ezen a vasárnapon választunk új tagokat a Plébániai Pasztorális Tanácsba. Március 5-én, csütörtökön az esti szentmise után a BIBLIAI CSOPORT találkozója. A nagyböjti időben a bibliai csoport találkozóján a megszállottságról beszélgetünk, illetve Jézus azon emberekhez való viszonyáról, akik megengedték, hogy lelkükbe beköltözött a gonosz lélek. Március 6-án, pénteken NAGYBÖJT MÁSODIK PÉNTEKE. 17 órakor Lendván a plébániatemplomban Keresztúti Ájtatosság, amelyen Jézus szenvedéséről elmélkedünk. Az imaórát a templomi kórus tagjai vezetik. A Keresztúti Ájtatosságot szentmise követi, amelyen egy vendéglelkész elmélkedik a nagyböjtről. A Keresztúti Ájtatosság ideje alatt lehetőség lesz szentgyónásra. Március 7-én, szombaton 18 órakor Lendván szentmise a hittanosok és a családok részére. Március 8-án NAGYBÖJT MÁSODIK VASÁRNAPJA Szentmisék Lendván a plébániatemplomban 8, 9 és 10 órakor. A szentmisék alatt lehetőség lesz nagyböjti gyónásra. Március 8-a, vasárnap és március 11-e, szerda között plébániánkban lesz a međugorjei Mária szobra. A szobrot a püspökség valamennyi plébániájában fogadják. Március 9-én, hétfőn 18 órakor szeretettel várjuk plébániánk valamennyi munkatársát a templomba, ahol imával és szentmise áldozattal közösen tisztelgünk a međugorjei Szűz Mária szobra előtt. Március 10-én, kedden 18 órakor szeretettel várjuk a hittanosokat és a fiatalokat a templomba, ahol imával és szentmise áldozattal közösen tisztelgünk a međugorjei Szűz Mária szobra előtt. Március 11-én, szerdán szeretettel várjuk az időseket és betegeket, hogy 9.30-kor összegyűljünk az Idősek Otthonában, ahol imával és szentmise áldozattal közösen tisztelegjünk a međugorjei Szűz Mária előtt. Március 13-án, pénteken NAGYBÖJT HARMADIK PÉNTEKE. 17 órakor Lendván a plébániatemplomban Keresztúti Ájtatosság, amelyen Jézus szenvedéséről elmélkedünk. Az imaórát a Bona Fide énekkar tagjai vezetik. A Keresztúti Ájtatosságot szentmise követi, amelyen egy vendéglelkész elmélkedik a nagyböjtről. A Keresztúti Ájtatosság ideje alatt lehetőség lesz szentgyónásra. Március 14-én, szombaton 18 órakor Lendván szentmise a hittanosok és a családok részére. Március 15-én NAGYBÖJT HARMADIK VASÁRNAPJA Szentmisék Lendván a plébániatemplomban 8, 9 és 10 órakor. A szentmisék alatt lehetőség lesz nagyböjti gyónásra. Március 16-án, hétfőn Halász Dániel vértanú halálának napja. Lendván ezen a napon keresztutat tartunk Halász Dániel tiszteletére, amely 16 órakor kezdődik, majd azt követően szentmisét mutatunk be. Március 19-én, csütörtökön szent József – Jézus nevelőapjának ünnepe. Este 18 órakor ünnepi szentmisét mutatunk be az édesapákért, amelyre szeretettel várjuk az apákat. Március 19-én, csütörtökön az esti szentmise után a BIBLIAI CSOPORT találkozója. A nagyböjti időben a bibliai csoport találkozóján a megszállottságról beszélgetünk, illetve Jézus azon emberekhez való viszonyáról, akik megengedték, hogy lelkükbe beköltözött a gonosz lélek. Március 20-án, pénteken NAGYBÖJT NEGYEDIK PÉNTEKE. 17 órakor Lendván a plébániatemplomban a hívők, a bérmálkozók, az ő bérmaszüleik és szüleik, továbbá az elsőáldozók, az ő keresztszüleik és szüleik fogadják plébániánk lelkipásztorát, dr. Peter Štumpf püspök urat. A bérmálkozók a bérmaszüleikkel együtt bemutatkoznak neki és átnyújtják sajátkezűleg megírt kérelmüket a bérmálás szentségében való részvételükre. A bemutatkozás után együtt imádkozzuk a Keresztutat, amelyet szentmise és a püspök nagyböjti elmélkedése követ. A szertartás ideje alatt lehetőség lesz szentgyónásra. Március 21-én, szombaton 18 órakor Lendván szentmise a hittanosok és a családok részére. Március 21-én, szombaton 9 és 12 óra között a házaknál látogatjuk a betegeket és a magányosokat, mégpedig Petesházán, Hármasmalomban, Pincén, Völgyifaluban és Csentében. Ha igénylik a lelkész látogatását, azt időben jelezzék a plébánia hivatalban a hivatalos órák ideje alatt. Március 22-én NAGYBÖJT NEGYEDIK VASÁRNAPJA Szentmisék Lendván a plébániatemplomban 8, 9 és 10 órakor. A szentmisék alatt lehetőség lesz nagyböjti gyónásra. Március 24-én, kedden 9 és 12 óra között Kótban, Kapcán, Gyertyánosban, valamint Felső- és Alsólakosban otthonaikban keressük fel az idős és magányos híveket. Amennyiben igényelik a papi látogatást, ezt a hivatalos órák alatt időben jelezzék a plébánia irodájában. Március 25-én, szerdán, GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY ünnepnapján délelőtt 9 órától húsvéti gyóntatást és ünnepi szentmisét tartunk az Idősebb Polgárok Otthonában. Délután 18 órakor ünnepi szentmise lesz a plébániatemplomban. E napon ünnepeljük az anyák napját. Március 26-án, csütörtökön 9 és 12 óra között Bánután, Hidvégen és Hosszúfaluban keressük fel otthonaikban az idős és magányos híveket. Amennyiben igényelik a papi látogatást, ezt a hivatalos órák alatt időben jelezzék a plébánia irodájában. Március 27-én, pénteken 9 és 12 óra között Lendván, Hosszúfalu-hegyen és Lendvahegyen keressük fel otthonaikban az idős és magányos híveket. Amennyiben igényelik a papi látogatást, ezt a hivatalos órák alatt időben jelezzék a plébánia irodájában.

V torek, 11. februarja, obhajamo praznik LURŠKE MATERE BOŽJE – SVETOVNI DAN BOLNIKOV Ob 15. uri se bo v župnijski cerkvi pričela molitvena ura za telesno in duševno zdravje, spovedovanje, podeljevanje bolniškega maziljenja in slovesna sveta maša na čast Luški Materi Božji. Ker imamo v zimskem času ogrevano cerkev vabim vse tiste, ki imate prevoz, da poskrbite in ta dan v cerkev pripeljete vaše ostarele, bolne k praznovanju svetovnega dneva bolnikov. V soboto, 15. februarja, imamo popoldan nedeljske maše. Ob 16.30 v Petišovcih in ob 18. uri maša v Lendavi za družine in veroučence. V soboto, 15. februarja, bo ob 14. uri v Župnijskem domu pripravo staršev in botrov na krst njihovih otrok. V nedeljo, 16. februarja, obhajamo ŠESTO NEDELJO MED LETOM Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri maša v Gaberju. V četrtek, 20. februarja, bo po večerni maši srečanje BIBLIČNE SKUPINE. V soboto, 22. februarja, bomo urejali sedežnino za vse, ki obiskujejo maše v nedeljo ob 8., 9. in ob 10. uri. Prav tako bomo za vse, ki hodijo k maši v soboto zvečer, za vse, ki obiskujejo verouk in za vse, ki obiskujejo mašo v Gaberju in Petišovcih v veroučni učilnici med 9. in 12. uro urejali prispevek za ogrevanje. Prispevek, ki ga letos namenite (30€), porabimo v celoti za ogrevanje cerkve v Lendavi, v Gaberju in v Petišovcih, veroučnih učilnic, župnijske dvorane in župnišča. Prav tako 5€ od tega gre za čiščenje zvonika, menjavo verig za zvone in zaščito proti golobom. Prispevek lahko uredite kadarkoli v pisarni župnije v času uradnih ur. V soboto, 22. februarja, imamo popoldan nedeljske maše. Ob 16.30 uri v Petišovcih in ob 18. uri maša v Lendavi za družine in veroučence. V nedeljo, 23. februarja, obhajamo SEDMO NEDELJO MED LETOM Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri maša v Gaberju. V sredo, 26. februarja, pričenjamo 40. dnevni POSTNI ČAS – PEPELNICA Na samo pepelnico obiščemo eno od svetih maš in dopustimo, da duhovnik nad nami potrosi pepel. S tem dejanjem pokažemo svojo notranjo pripravljenost, da postni čas vzamemo resno. Maše v Lendavi: 9. uri v obeh jezikih in zvečer ob 18. uri za vse tiste, ki ste dopoldan po obveznostih (šola, služba, zdravnik…).

POSTNI ČAS JE ČAS POVEZANOSTI IN SKUPNE MOLITVE Vsak petek v postnem času bo ob 17. uri premišljevanje Jezusovega trpljena – KRIŽEV POT, ki ga bodo pripravile različne skupine iz župnijskega življenja. Prav tako bomo imeli vsak petek v postnem času za obhajanje svete maše duhovnika, ki ga bomo povabili in bo imel petkov postni nagovor med križevim potom pa bo na razpolago za sveto spoved. Med križevim potom in med nedeljskimi mašami, ki bodo samo v župnijski cerkvi – verniki iz Petišovec in Gaberja tudi v postu vabljeni v župnijsko cerkev – bo postno spovedovanje. Vsako nedeljo smo vabljeni, da gremo popoldan ob 14. uri na križev pot na Hotizo – Halasov križev pot. Post je sveti čas, ko človek pogleda vase in se očiščuje vsega slabega v mislih, besedah in dejanjih. Vsem želim blagoslovljen postni čas in lepo osebno pripravo na Veliko noč. V petek, 28. februarja, obhajamo PRVI POSTNI PETEK. Ob 17. uri pričenjamo moliti premišljevanje Jezusovega trpljenja – Križev pot, ki ga bodo pripravili člani Župnijskega pastoralnega sveta. Po križevem potu bo sveta maša s postnim nagovorom, ki ga bo imel eden od povabljenih duhovnikov. Ves čas križevega pota bomo duhovniki na razpolago za sveto spoved. V soboto, 29. februarja, imamo ob 18. uri mašo za družine in veroučence.


Volitve ali izbira?

Marsikateri župnik bi si verjetno želel več takšnih članov ŽPS, kot je Marija, in manj tistih, ki članstvo v ŽPS pojmujejo bolj kot neko častno funkcijo, niso pa v župniji pripravljeni sprejeti nobene naloge ali pa se niti ne čutijo sposobni, da bi jo opravljali, oz. se zanjo niso pripravljeni usposobiti. Kako pridobiti res dobre člane župnijskega pastoralnega sveta, s katerimi bo župnik lahko dobro sodeloval, je v veliki meri odvisno tudi od samega načina izbire članov. Dosedanji način volitev članov ŽPS je predstavljal nekaj omejitev oz. ovir za to, saj je komisija za izbiro članov upoštevala le najvišje število glasov, ki jih je nekdo prejel, pripadnost določenemu delu (podružnici, kraju) župnije, ne pa tudi njegovih siceršnjih sposobnosti za delo v ŽPS. Prevladal je torej način volitev, števila pridobljenih glasov, ne pa izbire najprimernejših članov. Poleg tega se v mestnih okoljih župljani pogosto slabo poznajo med seboj in težko presojajo, kateri župljani bi bili primerni za člana župnijskega pastoralnega sveta. Če so nekoga že prepoznali kot primernega kandidata, pa pogosto niso poznali njegovega imena in ga zato niso predlagali kot primernega člana.

Izbira novih članov ŽPS s pomočjo kandidatne liste

V zadnjem obdobju so iz večine slovenskih škofij in župnij prihajale pobude, da bi tako imenovane volitve članov ŽPS morali pričeti izvajati drugače. Na osnovi slednjih je Odbor za ŽPS pri Koordinaciji pastoralnih služb pripravil pravilnik za izvedbo izbire (in ne več volitev) članov župnijskih pastoralnih svetov. Vsaj mesec pred nedeljo, ko bomo izbirali člane ŽPS za novi mandat, se oblikuje komisija za izbiro članov novega ŽPS, ki jo imenuje župnik s svojimi sodelavci. Na podlagi prejetih predlogov članov ŽPS in voditeljev župnijskih skupin (vsak izmed njih predlaga največ sedem kandidatov) komisija oblikuje predlog kandidatne liste, ki jo mora potrditi župnik. Pred dokončnim oblikovanjem kandidatne liste morajo člani komisije od kandidatov pridobiti pisno soglasje, iz katerega mora jasno izhajati njihov pristanek na uvrstitev na kandidatno listo kot tudi svobodna pripravljenost za prevzem dela v župniji in zavedanje soodgovornosti za njeno delovanje. Župnik kot predsednik komisije nato izvede predstavitev vseh kandidatov župnijskemu občestvu. Na nedeljo, ko bo potekala izbira članov ŽPS, verniki, ki imajo pravico do izbire članov, obkrožijo največ sedem kandidatov. Kljub temu, da se zdi ta način izbire članov novega ŽPS na prvi pogled morda zahtevnejši, pa vključuje več varoval, da bodo izbrani člani v župniji res pripravljeni tudi dejavno sodelovati. Naj bo izbira članov župnijskih pastoralnih svetov res modra in premišljena, saj bodo slednji župnikovi najpomembnejši sodelavci za obdobje naslednjih petih let.

Smernice, ki so nam lahko v pomoč pri izbiri novih članov župnijskega pastoralnega sveta

Člani župnijskega pastoralnega sveta so župnikovi najožji pastoralni sodelavci, zato od njih upravičeno pričakujemo, da bodo po sprejemu povabila k sodelovanju v župnijskem pastoralnem svetu res dejavno sodelovali v življenju župnije. Ob spremembah, s katerimi se nekatere naše župnije že soočajo, preostale pa se bodo v bližnji prihodnosti, in ki od župnika zahtevajo še več dela, je velikodušna pomoč članov ŽPS na najrazličnejših področjih dela v župniji izjemnega pomena. Ob izbiri vsakega izmed novih članov župnijskega pastoralnega sveta bodite zato še posebno pozorni na to, ali je vsak izmed predlaganih novih članov res pripravljen dejavno sodelovati v župniji ter k sodelovanju v župniji pritegniti še druge vernike. Preudarno izbiro novih članov župnijskega pastoralnega sveta nam lahko olajšajo naslednja vprašanja: • Ali je predlagana oseba praktičen kristjan? • Ali predlagana oseba že dejavno sodeluje v življenju župnije oz. je pripravljena dejavno sodelovati v župniji v prihodnje? Na katerih področjih? • Ali je predlagana oseba sposobna na nekonflikten način sodelovati z župnikom in drugimi župljani?

DOGODKI MESECA V ponedeljek, 3. fabruarja, obhajamo god SVETEGA BLAŽA K svetemu Blažu se zatekamo, naj nas reči bolezni v grlu in vsakega drugega zla. Ta navada ima svoj izvor v legendi, ki pripoveduje, da je sveti Blaž blagoslovil mladeniča, ki je umiral zaradi bolečin v grlu. Na Blaževo priprošnjo je otrok ozdravel. Slovesna sveta maša za zdravje in zaščito pred zlom bo ob 18. uri in med mašo bomo podeljevali Blažev blagoslov. V četrtek, 6. februarja, bo po večerni maši srečanje BIBLIČNE SKUPINE. V soboto, 8. februarja, imamo popoldan nedeljske maše. Ob 16.30 v Petišovcih in ob 18. uri maša v Lendavi za družine in veroučence.

Március 27-én, pénteken a NAGYBÖJT ÖTÖDIK PÉNTEKE. 17 órakor Keresztúti ájtatosság, melynek keretében Jézus kínszenvedéséről elmélkedünk. Az ájtatosságot a plébániai Karitász tagjai készítik. Ezt követően szentmise következik, amelynek böjti beszédét egy meghívott pap tartja meg. A Keresztúti ájtatosság alatt mi, papok mindvégig rendelkezésükre állunk szent gyónásra. Március 28-án, szombaton 18 órakor szentmise a családok és a hittanosok részére. Március 29-én, vasárnap a NAGYBÜJT ÖTÖDIK – CSENDES VASÁRNAPJA. Szentmisék Lendván a plébániatemplomban 8, 9 és 10 órakor. A misék alatt lehetőség lesz böjti gyónásra. Április 2-án, csütörtökön az esti mise után a BIBLIA CSOPORT találkozójára kerül sor. A húsvéti időszakban a Biblia csoport keretében a megszállottságról és Jézus azon emberek iránti viszonyáról beszélgetünk, akik megengedték, hogy lelkükbe költözzön a gonosz szellem. Április 3-án, pénteken a NAGYBÖJT HATODIK PÉNTEKE. 17 órakor Keresztúti ájtatosság, melynek keretében Jézus kínszenvedéséről elmélkedünk. Az ájtatosságot ministránsok készítik. Ezt követően szentmise következik, amelynek böjti beszédét egy meghívott pap tartja meg. A Keresztúti ájtatosság alatt mi, papok mindvégig rendelkezésükre állunk szent gyónásra. Április 4-én, szombaton 18 órakor szentmise a családok és a hittanosok részére. Április 5. VIRÁGVASÁRNAP Minden mise során megáldjuk a barkákat, amelyeket a plébániai Karitász munkatársai készítenek olajágakból. Az 2 EUR-s adományokból 1 EUR-t a plébániai Karitász működésére, 1 EUR-t pedig a tengermelléki Lucijában építendő új templom megépítésére szánunk, ahonnan az olajágakat kapjuk. Szentmisék 8, 9 és 10 órakor a lendvai plébániatemplomban. A misék alatt lehetőséget biztosítunk böjti gyónásra. Április 5-én, vasárnap délután HÚSVÉTI NAGYGYÓNTATÁS. 15 órakor magyar előkészület a gyónásra és gyóntatás. Gyóntatás közben a Keresztúti ájtatosságot imádkozzuk. 17 órakor szlovén előkészület a gyónásra és gyóntatás. Gyóntatás közben a Keresztúti ájtatosságot imádkozzuk. A NAGYHÉT MEGÜNNEPLÉSE Április 9., NAGYCSÜTÖRTÖK Erre a misére szeretettel várjuk a plébános valamennyi munkatársát. 18 órakor tartjuk meg a nagycsütörtöki ünnepi szentmisét. Ezen a misén közreműködnek az idei elsőáldozóink, akik ostya helyett szentelt kenyeret kapnak. Április 10., NAGYPÉNTEK 15 órakor, amikor Jézus elhunyt a kereszten – emiatt szólnak a harangok minden pénteken ebben az órában a kápolnákban és a templomokban –, a plébániatemplomban Keresztúti ájtatosság keretében elmélkedünk Jézus kínszenvedéséről. 18 órakor elvégezzük a nagypénteki szertartást, hiszen Jézus halálának a napján nincs szentmise. Ennek ellenére mi, hívők összegyűlünk, és megemlékezünk nagypéntekről. Április 11., NAGYSZOMBAT Napközben megáldjuk a húsvéti ételeket. A húsvéti megszentelt étel segít megélni Jézus Krisztus kínszenvedését, halálát és feltámadását. Az étel, az asztal szintén összeköt bennünket, és az embereket/a családot társalgásra, beszélgetésre, ünneplésre hívja. ÉTELSZENTELÉS 15 és 18 óra között Lendván a húsvéti vigília közben. 11.00-kor Kótban és Csentében 11.45-kor Kapcán és Völgyifaluban 12.30-kor Gyertyánosban és Pincén 13.15-kor Petesházán és Hidvégen 14.00-kor Hármasmalomban VIGÍLIA 18 órakor a templom előtt tüzet gyújtunk és megszenteljük azt. Meggyújtjuk és megáldjuk a húsvéti gyertyát, amellyel belépünk a lesötétített templomba, és háromszori Krisztus világossága felkiáltással kivilágítjuk. Ezen az estén minden hívő elhozza az ünneplésre saját keresztelő gyertyáját. Ezután meghallgatjuk a szentírás szövegeit, amelyek az Isten ember előtti kinyilatkoztatásáról szólnak. Mise közben ünnepélyesen megújítjuk keresztségi fogadalmunkat. A keresztelő emlékére a pap keresztvízzel hint meg bennünket.

Április 12., HÚSVÉT

A kereszténység legnagyobb ünnepe – JÉZUS LEGYŐZI A BŰNT/A HALÁLT ÉS ÉLETET HOZ A SÍRBA, AZ EMBERI VERESÉG EME TRAGIKUMÁBA. ÜNNEPI SZENTMISÉK A PLÉBÁNIATEMPLOMBAN 7 órakor szlovén nyelvű szentmise; 8 órakor magyar nyelvű szentmise; 9 órakor szlovén nyelvű szentmise; 10 órakor FELTÁMADÁSI KÖRMENET; 11 órakor magyar nyelvű szentmise Április 13., HÚSVÉTHÉTFŐ E napon Krisztus két tanítványának evangéliumi beszámolóját hallgatjuk meg az emmauszi útjukról. Ezen az úton a Feltámadt Jézus csatlakozik hozzájuk, akit csak az asztalnál, a közös ebédjükkor ismernek fel. Jézust az étel megáldásáról és a kenyértörésről ismerik meg. 9 órakor kétnyelvű ünnepi szentmise a plébániatemplomban, 10.15-kor az Idősebb Polgárok Otthonában. Április 13-tól, hétfőtől Lendván minden esti szentmise 19 órakor kezdődik. Április 17-én, pénteken az ISTENI IRGALMASSÁG vasárnapja előtt 18.30-kor szentségimádás és az isteni irgalmasság rózsafüzérének az imádkozása, majd ünnepi szentmise. Április 18-án, szombaton 16.30-kor vasárnapi szentmise Petesházán, 18 órakor pedig Lendván szentmise a családok és a hittanosok részére. Április 19-én, vasárnap HÚSVÉT MÁSODIK VASÁRNAPJA – FEHÉR VASÁRNAP ÉS AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA Szentmisék Lendván a plébániatemplomban 8, 9 és 10 órakor. 11 órakor szentmise Gyertyánosban.


BOŽJI OTROCI SO POSTALI ISTEN GYERMEKEI LETTEK 23. LIAS BERKI, Čentiba, rojen 22.05.2019 24. KIM GAL, Lendava, rojena 14.07.2019 25. LORI BOHNEC, Lendava, rojena 16.12.2018 26. ŠPELA ANDRAŠ, Mostje, rojena 31.03.2019

ŽUPNIJSKI UTRIP LÜKTETŐ ÉLET

____________________________________

K BOGU SO ODŠLI AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA TÁVOZTAK 96. MARJETA BOGAR, pokopana v Čentibi

XXI/1 FEBRUAR, MAREC, APRIL

97. HELENA KOČIŠ, pokopana v Gaberju 98. ANICA-IVANKA GUNC, pokopana v Petišovcih 99. KATARINA IVANEC, pokopana v Lakošu 100. MAGDOLNA KOVÁCS, pokopan v Dolini 101. LUDVIK PALFI, pokopan v Lendavi (srednje nad župniščem) 102. MARGIT TOPLAK, pokopana v Lakošu 103. ANNA SZŐKE, pokopana v Dolgi vasi

Premiki zadnjih let

104. LUDVIK KIRALY, pokopan v Lendavi (novo)

Od začetkov župnijskih pastoralnih svetov se je predvsem v zadnjih letih veliko spremenilo. Na marsikaterem župnijskem pastoralnem svetu so se člani v začetkih delovanja le-teh posvečali bolj gospodarskim temam in projektom kot pa pastorali, kar je po svoje razumljivo, saj so bili slednji članom ŽPS bližje in so jih (tudi poklicno) obvladali, medtem ko so se na področju pastorale mnogi čutili negotove, zato so ga raje prepustili župniku. Od tod izvira strah marsikaterega župnika pred vztrajnimi zahtevami nekaterih članov, ki so mu na vsaki seji nalagali nove in nove naloge, sami pa se zanje niso čutili odgovorne. »V zadnjih letih so člani župnijskih pastoralnih svetov tudi po zaslugi srečanj in izobraževanj postali veliko bolj samostojni in opolnomočeni,« pravi Matej, eden izmed članov ŽPS, ki sodeluje tudi pri pripravi izobraževanj za člane ŽPS. »Veliko lažje spregovorijo o svoji veri in jo živijo. Če so pred leti na naših srečanjih govorili o tem, kaj vse bi bilo na pastoralnem področju v župniji treba narediti in obnoviti ali bi moral narediti župnik, danes pridejo in ponosno povedo: 'Pri nas pa smo izpeljali tole ... in sicer na naslednji način.'« Iz leta v leto v številnih župnijah raste čut odgovornosti za župnijo in rastejo tudi prizadevanja mnogih članov župnijskega pastoralnega sveta za skupno dobro župnije.

105. VERA GRAJ, pokopana v Lendavi (novo) 106. LUDVIK VARGA, pokopan na Kapci 107. ISTVÁN BOGÁR, pokopan v Čentibi 108. LADISLAV SABO, pokopan Lendava (novo) 109. MARIJA SMEJ, pokopana na Kapci 110. RENATA ZVER, pokopana v Lendavi (novo)

Na koga v župniji lahko računamo?

111. ISTVÁN SZOMI, pokopan v Mostju 112. JULIJANA ZADRAVEC, pokopana v Lakošu LETO 2020 01. MARJETA RADUHA, pokopana v Gaberju 02. TERÉZ FEHÉR, pokopana v Dolini 03. MARIJA JAKLOVIČ, pokopana v Lakošu 04. ONORINA MARIČ, pokopana v Lendavi (novo) 05. ANA RADIKOVIČ, pokopana v Lendavi nad dimnikarji GOSPOD, DAJ RAJNIM VEČNI MIR IN POKOJ

DA BI BILI ČLANI NOVEGA ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA DOBRI SODELAVCI

ADJ URAM, ÖRÖK NYUGODALMAT NEKI

__________________________________________________________________________ Izdajatelj Župnija Lendava; odgovarja Martin Dolamič-Konrad, župnik; prevaja Eva Lőrincz; Cerkveni trg 2, Lendava; zupnija.lendava@rkc.si www.zupnija-lendava.si tel.: 02 578 83 30

Župnik, ki deluje na župniji je o vlogi ŽPS nedavno dejal: »Če v župniji ne bi imel ljudi, ki sem jih lahko poklical, ko je bilo treba kaj narediti, in sem nanje res lahko računal, župnija in jaz ne bi preživela.« Župnik Martin iskreno pove: »V prvih letih župnikovanja sem se ŽPS-ja kar malo bal, potem pa sem vodenje zaupal dvema članoma. Pred sejo smo se dogovorili, kaj vse je potrebno predelati, in onadva sta spodbujala prevzemanje odgovornosti in sprejemanje sklepov. Odtlej seje tečejo bolj gladko, ljudje so postali veliko samostojnejši, v večji meri so pripravljeni prevzemati odgovornosti in v župniji sodelujejo tudi na tistih področjih, ki prej niso bila pokrita.«

»Če si član ŽPS, potem moraš nekaj od sebe dat«

Članica ŽPS Marija na vsakem srečanju pastoralne narave odkrito pove, kaj si misli o tem, kakšna je vloga nekoga, ki je pristal, da postane član ŽPS: »To pomeni, da moraš od sebe nekaj dat!« Kaj to zanjo pomeni, dokazuje njeno bogato sodelovanje v Cerkvi. »Če me nekdo prosi za sodelovanje, res redko odklonim.« In to velja ne le za njeno sodelovanje v župniji in škofiji, pač pa tudi na delovnem mestu in v kraju, v katerem živi. Nobene ovire ne vidi v dobrem sodelovanju in skupnih projektih kraja, v katerem živi, in njene župnije. Najrazličnejše oblike sodelovanja so znamenje njenega sprejemanja odgovornosti in pričevanja vsem, s katerimi se srečuje. Vsi vedo, da je kristjanka, in da tega ne jemlje na lahko.