ŽUPNIJSKI UTRIP • LÜKTETŐ ÉLET 10–11/2019

Page 1

BOŽJI OTROCI SO POSTALI ISTEN GYERMEKEI LETTEK 20. FILIP LUČIĆ, Dolina, rojen 7.04.2018 21. LIVIA UJPÁL, Švica, rojena 18.09.2018 22. JURE ŠIMON, Lendavske gorice, rojen 11.06.2019

____________________________________

K BOGU SO ODŠLI AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA TÁVOZTAK 54. ANA KIRALJ, pokopana v Čentibi

ŽUPNIJSKI UTRIP LÜKTETŐ ÉLET XX/5 OKTOBER, NOVEMBER

55. MARIJA HORVAT, pokopana v Petišovcih 56. KATALIN BOGDAN, pokopana v Petišovcih 57. ANTON ŽIŽEK, pokopana v Mostju 58. JANEZ MEOLIC, pokopan v Čentibi 59. ROBERT HORVAT, pokopana v Dolgi vasi 60. ISTVÁN SZABÓ, pokopana v Lakošu 61. ANGELA TRATNJEK, pokopana v Gaberju 62. JULIJA GAŠPAR, pokopan na Pincah 63. OLGA ŠETAR, pokopana na Pincah 64. MANUEL ŽIŽEK, pokopan v Lendavi (novo) 65. FRANC GERENČER, pokopana v Dolgi vasi 66. TEREZIJA CIMERMAN, pokopana v Lendavi (novo) 67. TEREZIJA SOBOČAN, pokopan v Lendavi – nad župniščem (srednje) 68. JOŽEF KOLENKO, pokopan v Lendavi (novo) 69. GORDANA POŽGAI, pokopana v Dolini 70. MARJETA HORVAT, pokopana v Čentibi 71. JOŽEF RECEK, pokopan v Lendavi (novo) 72. ISTVÁN BERKE, pokopan v Lendavi – nad župniščem (srednje) 73. KATALIN HORVAT, pokopana v Čentibi 74. PAULA BELOVIČ, pokopana v Lendavi – nad župniščem (srednje) 75. LADISLAV ŠABJAN, pokopan v Lakošu GOSPOD, DAJ RAJNIM VEČNI MIR IN POKOJ ADJ URAM, ÖRÖK NYUGODALMAT NEKI __________________________________________________________________________ Izdajatelj Župnija Lendava; odgovarja Martin Dolamič-Konrad, župnik; prevaja Eva Lőrincz; Cerkveni trg 2, Lendava; zupnija.lendava@rkc.si www.zupnija-lendava.si tel.: 02 578 83 30

PAPEŽ O ODPRTOSTI ZA NOVOSTI V Janezovem evangeliju (prim. Jn 10,22-30) vidimo zaprtost učiteljev postave, ki pozneje postane togost. Gre za ljudi, ki zmorejo v središče postaviti samo same sebe, na delovanje Svetega Duha se ne odzivajo in so neobčutljivi za novosti. Papež je opozoril na njihovo popolno nezmožnost razločevati znamenja časov. Bili so sužnji besed in idej. »Vračajo se k istemu vprašanju. Nezmožni so izstopiti iz tistega zaprtega sveta. So ujetniki idej. Prejeli so postavo, ki je bila življenje, a so jo 'destilirali'. Spremenili so jo v ideologijo. In tako se vrtijo in se vrtijo in so nesposobni izstopiti. Kakršna koli novost je za njih grožnja.« Čisto drugačna pa bi morala biti značilnost Božjih otrok, ki so kljub začetni molčečnosti svobodni in zmožni v središče postaviti Svetega Duha. Primer so prvi učenci (prim. Apd 11,1926). Vidimo njihovo voljnost pred novim in sposobnost sejati Božjo besedo tudi izven običajnega okvirja »vedno se je delalo tako«. Bili so poslušni Svetemu Duhu, da bi naredili nekaj, kar je bilo več kot zgolj neka revolucija, neka velika sprememba. V središču je bil Sveti Duh, ne postava, ampak Sveti Duh. »Cerkev je bila Cerkev v gibanju, Cerkev, ki je šla čez samo sebe. Ni bila neka zaprta skupina izbrancev, bila je misijonarska Cerkev. Ravnotežje Cerkve je ravno v premičnosti, v zvestobi Svetemu Duhu. Nekdo je rekel, da je ravnotežje Cerkve podobno ravnotežju na kolesu. Ko ga poganjaš, gre dobro. Če pa ga pustiš pri miru, bo padlo.« Zaprtost in odprtost – dva nasprotna si pola, ki opisujeta, kako lahko človek reagira pred vzgibom Svetega Duha. Druga drža, torej odprtost, je lastna učencem, apostolom. Začetno upiranje ni samo nekaj človeškega, ampak je prav tako zagotovilo, da se ne bi pustili prevarati vsaki stvari. Zatem z molitvijo in razločevanjem najdejo pot. »Vedno bodo upiranja Svetemu Duhu, vedno, vse do konca sveta,« je dejal papež Frančišek in sklenil s prošnjo: »Naj nam Gospod podeli milost, da se bomo znali upirati tistemu, čemur se moramo upirati, kar prihaja od hudega, kar nam jemlje svobodo; in da se bomo znali odpreti za novosti, a samo za tiste, ki prihajajo od Boga, z močjo Svetega Duha; naj nam da milost razločevanja znamenj časov, da bi sprejeli odločitve, ki jih v tistem trenutku moramo sprejeti.«


DOGODKI MESECA V torek, 1. oktobra, vstopamo v mesec ROŽNEGA VENCA. Vsak dan bomo pol ure pred mašo molili to lepo molitev. Vabljeni ste, da radi molite rožni venec. Sveti papež Janez Pavel II. je dejal, da je rožni venec najboljše orožje proti zlu/skušnjavam. Prav tako imamo v župniji kar nekaj ROŽ ŽIVEGA ROŽNEGA VENCA. Voditelji ne pozabite med člani rože zamenjati skrivnosti in prav tako ne pozabite na to, da se daruje za sveto mašo za vse pokojne člane rože, katere član si. Prva tako se radi zbirajte k molitvi rožnega venca po domovih. V soboto, 5. oktobra, nedeljska maša ob 16.30 uri v Petišovcih in ob 18. uri v Lendavi za družine in veroučence. V nedeljo, 6. oktobra, obhajamo ROŽNOVENSKO NEDELJO Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri v Gaberju. V sredo, 9. oktobra, bo ob 8. uri maša na Pincah. V soboto, 12. oktobra, nedeljske maše v Petišovcih ne bo. Maša v Lendavi ob 18. uri za družine in veroučence. V nedeljo, 13. oktobra, obhajamo OSEMINDVAJSETO NEDELJO MED LETOM Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri v Gaberju. Ker je ta dan 13-ti, ko obhajamo FATIMSKI SPOMIN vabimo vse člane ROŽ ŽIVEGA ROŽNEGA VENCA na fatimski shod, ki bo ob 15. uri. Na tem shodu bomo blagoslovili vaše ROŽNE VENCE. Povežite se med seboj in si pomagajte s prevozom. Za vse, ki nimate prevoza bo vozil avtobus. Ob 14. uri bo pričel pobirati v Kotu in nadaljuje pot na Kapco, Gaberje znotraj in zunaj vasi, Gornji in Dolnji Lakoš, Trimlini, Petišovci, Pince, Dolina, Čentiba, Lendava Tuš, Lendava cerkev, Dolga vas in Mostje. V soboto, 19. oktobra, bo za vse starše in botre, ki bi želeli krstiti svoje otroke v prihodnjih mesecih, PRIPRAVA NA KRST. Priprava bo potekala v Župnijskem domu ob 14. uri. V soboto, 19. oktobra, nedeljska maša ob 16.30 uri v Petišovcih in ob 18. uri v Lendavi za družine in veroučence. V nedeljo, 20. oktobra, obhajamo MISIJONSKO NEDELJO Vsako leto na misijonsko nedeljo smo v duhu povezani z našim domačinom misijonskim škofovm v Peruju gospodom Antonom Bukovcem Žerdinom. Letos v počitnicah nas je tudi obiskal svoj rojstni in krstni kraj Lendavo. Dar, ki ga boste ta dan podarili je zanj saj deluje v amazonskem pragozdu med različnimi indijanskimi plemeni. Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri v Gaberju.

November 13-án FATIMAI EMLÉKNAP Ezen a napon fogjanak össze és jöjjenek el Lendvára a Fatimai Boldogságos Szűz Mária szobrához. Az imaóra és a gyóntatás 16 órakor kezdődik, amelyet szentmise követ. Ebből az alkalomból autóbuszt is indítunk, amely 15 órakor indul Kótból, majd megáll Kapcán, Gyertyánosban a főút mentén és a faluban, Felső- és Alsólakosban, Hármasmalomban, Petesházán, Pincén, Völgyifaluban, Csentében, Lendván a Tuš bevásárlóközpontnál, Lendván a templomnál, Hosszúfaluban és Hídvégen. November 15-én, pénteken A MEGEMLÉKEZÉS SZENTMISÉJE LESZ November hónap valamennyi péntekén a MEGEMLÉKEZÉS TISZTELETÉRE mutatunk be szentmisét. Ebből az alkalomból azokért a megholtakért imádkozunk, akiket önök javasolnak, hogy imádkozzunk és szentmisét ajánljunk fel értünk. Az imára felajánlott személyek nevét írják fel egy lapra és a szentmise előtt helyezzék az oltár előtt található kosárba. November 16-án, szombaton 14 órakor a plébánia helyiségeiben előkészület a keresztelőre azon szülők és keresztszülők számára, akik gyermeküket a következő hónapokban szeretnék megkereszteltetni. November 16-án, szombaton vasárnapra érvényes szentmisék lesznek, mégpedig, 16.30-kor Petesházán és 18 órakor Lendván a hittanosok és szüleik számára. November 17-én ÉVKÖZI HARMINCHARMADIK VASÁRNAP Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. 11 órakor szentmise Gyertyánosban. November 23-án, szombaton vasárnapra érvényes szentmisék lesznek, mégpedig 16.30-kor Petesházán és 18 órakor Lendván a hittanosok és szüleik számára. November 24-én, vasárnap KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. 11 órakor szentmise Gyertyánosban. November 24-én, vasárnap SZENT KATALIN, plébániánk védőszentjének megünneplése alkalmából a maribori Anton Martin Slomšek püspökségi gimnázium diákjai a lendvai kultúrotthonban bemutatják Molier, a TUDÓS NŐK című komédiáját. Az előadás 17 órakor kezdődik. November 25-én, hétfőn PLÉBÁNIÁNK VÉDŐSZETNJÉNEK, ALEXANDRIAI SZENT KATALINNAK AZ ÜNNEPE – PLÉBÁNIÁNK BÚCSÚJA 9 órakor szlovén nyelvű szentmise, amelyet monsignor dr. Franc Zorec – plébanos Bakovci. 10.30-kor magyar nyelvű szentmise, amelyet Marton István aranymisés, a Tótszerdahelyi Plébánia plébánosa mutat be. 18 órakor kétnyelvű szentmise mindazok számára, akik a délelőtti szertartásokon egyéb elfoglaltság miatt (munka, iskola) nem tudnak részt venni. Ezen a szentmisén plébániánk egyik elhivatott tagja püspöki elismerésben részesül.


Október 19-én, szombaton 14 órakor a plébánia helyiségeiben ELŐKÉSZÜLET A KERESZTELŐRE azon szülők és keresztszülők számára, akik gyermeküket a következő hónapokban szeretnék megkereszteltetni. Október 19-én, szombaton vasárnapra érvényes szentmisék lesznek, mégpedig, 16.30-kor Petesházán és 18 órakor Lendván a hittanosok és szüleik számára. Október 20-án MISSZIÓS VASÁRNAP A missziós vasárnapon minden évben lélekben kapcsolatba lépünk Bukovec Zserdin Antal Peruban tevékenykedő misszionárius püspök úrral, vidékünk szülöttjével. Az idei nyáron meg is látogatott bennünket, hiszen meglátogatta szülőfaluját és keresztelőhelyét, Lendvát. Az ezen a napon összegyűlt adományaitokat neki szánjuk, hiszen az amazóniai esőerdők területén, különböző indiai törzsek körében végzi hivatását. Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. 11 órakor szentmise Gyertyánosban. Október 26-án, szombaton vasárnapra érvényes szentmisék lesznek, mégpedig, 16.30-kor Petesházán és 18 órakor Lendván a hittanosok és szüleik számára. Október 27-én ÉVKÖZI HARMINCADIK VASÁRNAP – A BÚCSÚK VASÁRNAPJA Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. 11 órakor szentmise Gyertyánosban. November 1-jén, pénteken MINDENSZENTEK NAPJA A keresztények ezen a napon szeretett megholtaiknak mély áhítatottal adományoznak FELOLDOZÁST. Mit kell tennünk azért, hogy elnyerjük a feloldozást? Meglátogatni azon személy sírhelyét, akiért feloldozást szeretnénk nyerni, elvégezni a szent gyónást, szentáldozáshoz járulni, valamint elimádkozni a kiengesztelő imát, a Miatyánkot és az Üdvözlégy Máriát. Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. 11 órakor szentmise Gyertyánosban és Petesházán. Este 18 órakor a plébániatemplomban a megholtakért imádkozunk – különösen azokért, akik az elmúlt évben hunytak le. A halotti könyvből felolvassuk mindazok nevét, akiket az elmúlt évben temettünk el. A rokonok, akik eljönnek imádkozni szeretett elhunyt hozzátartozóikért, gyertyát gyújtanak értük, amelyet az oltárnál helyeznek el. November 2-án, szombaton vasárnapra érvényes szentmisék lesznek, mégpedig, 16.30-kor Petesházán és 18 órakor Lendván a hittanosok és szüleik számára. November 3-án HÁLAADÁS VASÁRNAPJA Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. 11 órakor szentmise Gyertyánosban. November 8-án, pénteken A MEGEMLÉKEZÉS SZENTMISÉJE LESZ November hónap valamennyi péntekén a MEGEMLÉKEZÉS TISZTELETÉRE mutatunk be szentmisét. Ebből az alkalomból azokért a megholtakért imádkozunk, akiket önök javasolnak, hogy imádkozzunk és szentmisét ajánljunk fel értünk. Az imára felajánlott személyek nevét írják fel egy lapra és a szentmise előtt helyezzék az oltár előtt található kosárba. November 9-én, szombaton vasárnapra érvényes szentmisék lesznek, mégpedig, 16.30-kor Petesházán és 18 órakor Lendván a hittanosok és szüleik számára. November 10-én ÉVKÖZI HARMINCKETTEDIK VASÁRNAP Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. 11 órakor szentmise Gyertyánosban.

V soboto, 26. oktobra, nedeljska mašaja ob 16.30 uri v Petišovcih in ob 18 uri v Lendavi za družine in veroučence. V nedeljo, 27. oktobra, obhajamo TRIDESETO NEDELJO MED LETOM – ŽEGNANJSKO Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri v Gaberju. V petek, 1. novembra, OBHAJAMO PRAZNIK VSEH SVETIH Ta dan smo kristjani povabljeni, da s svojo duhovno zavzetostjo podarimo našim dragim rajnim ODPUSTEK. Kaj moram narediti, da pridobim odpustek? Obiskati grob osebe, kateri namenjam odpustek, obhajati sveto spoved, prejeti sveto obhajilo in moliti veroizpoved, Oče naš in Zdrava Marija po namenu svetega očeta. Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri v Gaberju in v Petišovcih. Ob 18. uri v župnijski cerkvi molitve za rajne – posebej za vse tiste, ki so umrli v minulem letu. Iz mrliške knjige bomo prebrali tiste, ki smo jih v minulem letu pokopali. Sorodniki, ki boste pršli molit za vaše drage rajne, pa boste prižgali svečko in jo položili k oltarju. V soboto, 2. novembra, nedeljska maša ob 16.30 uri v Petišovcih in ob 18 uri v Lendavi za družine in veroučence. V nedejo, 3. novembra, obhajamo ZAHVALNO NEDELJO Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri v Gaberju. V petek, 8. novembra, sveta maša PO NAMENU SPOMINOV Vsak petek v mesecu novembru darujemo mašo PO NAMENU SPOMINOV. Povabljeni ste, da na list napišete imena umrlih za katere želite, da posebej molimo in darujemo sveto mašo. Ta list oddate pred mašo v košarico, ki je ob oltarju. V soboto, 9. novembra, imamo popoldan nedeljske maše. Ob 16.30 uri v Petišovcih in ob 18.00 uri v Lendavi za veroučence in družine. V nedeljo, 10. novembra, obhajamo DVAINTRIDESETO NEDELJO MED LETOM Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri v Gaberju. V sredo, 13. novembra, obhajamo FATIMSKI SPOMIN Pvežite se med seboj in pridite v Lendavo k milostnemu kipu Fatimske Matere Božje. Ob 16. uri se bo pričela molitvena ura in spovedovanje. Za tem bo slovesna sveta maša. Za vse, ki nimajo prevoza bo vozil avtobus. Ob 15. uri bo pričel pobirati vernike v Kotu in nadaljuje pot na Kapco, Gaberje znotraj in zunaj vasi, Gornji in Dolnji Lakoš, Trimlini, Petišovci, Pince, Dolina, Čentiba, Lendava Tuš, Lendava cerkev, Dolga vas in Mostje. V petek, 15. novembra, sveta maša PO NAMENU SPOMINOV Vsak petek v mesecu novembru darujemo mašo PO NAMENU SPOMINOV. Povabljeni ste, da na list napišete imena umrlih za katere želite, da posebej molimo in darujemo sveto mašo. Ta list oddate pred mašo v košarico, ki je ob oltarju. V soboto, 16. novembra, bo ob 14.00 uri v Župnijskem domu priprava staršev in botrov, ki bi želeli v prihodnjih mesecih krstiti otroke.


V soboto, 16. novembra, nedeljska maša ob 16.30 uri v Petišovcih in ob 18. uri v Lendavi za družine in veroučence. V nedeljo, 17. novembra, obhajamo TRIINTRIDESETO NEDELJO MED LETOM Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri v Gaberju. V soboto, 23. novembra, imamo popoldan nedeljske maše. Ob 16.30 uri v Petišovcih in ob 18.00 uri v Lendavi maša za veroučence in družine. V nedeljo, 24. novembra, obhajamo NEDELJO KRISTUSA KRALJA Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri v Gaberju. V nedeljo, 24. novembra, bomo v sklopu praznovanja župnijske zavetnice SVETE KATARINE imeli v Kulturnem domu Molierovo komedijo UČENE ŽENSKE, ki jo bodo izvajali gimnazijci škofijske gimnazije Antona Martina Slomška iz Maribora. Komedija bo ob 17. uri. V ponedeljek, 25. novembra, OBAHAMO PRAZNIK ZAVETNICE ŽUPNIJE – SVETE KATARINE ALEKSANDRIJSKE Ob 9. uri maša v slovenskem jeziku, ki jo bo daroval dr. Franc Zorec – vodja pastoralne službe v škofiji Murska Sobota in župnik v Bakovcih. Ob 10.30 uri maša v madžarskem jeziku in jo daruje zlatomašnik Marton István – župnik v Tótszerdahely. Ob 18. uri maša v obeh jezikih za vse, ki so dopoldan po službenih in šolskih obveznostih. Pri tej maši bomo podelili enemu od župljanov škofijsko priznanje za vso predanost svoji župniji.

Nyíljunk meg a Szentlélek előtt – Ferenc pápa János evangéliumának (Jn 10,22-30) a törvénytudók elzárkózására irányítja a figyelmet, mely aztán merevségbe torkollik. Ezek az emberek csak saját magukat képesek a középpontba állítani, közömbösek a Szentlélek működése iránt és érzéketlenek az újdonságokra. Főként azonban képtelenek olvasni az idők jeleit, a szavak és az elméletek foglyai. Ugyanarra a kérdésre térnek vissza minduntalan, képtelenek kilépni zárt világukból, az eszmék foglyai. Megkapták a törvényt, mely élet volt, de ők „desztillálták”, ideológiává alakították, és így járnak körbe. Képtelenek kilépni a körből, minden újdonságot fenyegetőnek éreznek. Merőben más értéket képviselnek Isten gyermekei, akik bár esetleg hallgatnak kezdetben, mégis szabadok és képesek rá, hogy a Szentlelket állítsák a középpontba. Az első tanítványok példája (ApCsel 11,19-26) jól mutatja, milyen engedelmesek az újdonság előtt, és hogy Isten Szavát készek a megszokott módoktól eltérően is terjeszteni, melyek nem a „mindig így csináltuk”modellt követik. Ők engedelmesek maradtak a Szentlélek iránt, hogy valami olyat csináljanak, ami több, mint forradalom; egy erőteljes változás, melynek közepén a Szentlélek állt: nem a törvény, hanem a Szentlélek. Az egyház pedig egy mozgásban lévő egyház volt, amelyik túllépett önmagán. Nem kiváltságosok zárt csoportja, hanem missziós egyház. Azt is mondhatnánk, hogy az egyház egyensúlya éppen a mozgásban keresendő, a Szentlélekhez való hűségben. Valaki azt mondta, hogy az egyház egyensúlya a kerékpár egyensúlyához hasonlít:

akkor működik jól, ha mozgásban van. Ha hagyod leállni, eldől. Bezárkózás és nyitás: ez a két szembenálló pólus jellemzi az emberi viselkedést a Szentlélek fuvallatával szemben. A nyitás a tanítványok, az apostolok sajátja. A kezdeti ellenállás nem pusztán emberi dolog, hanem biztosíték arra, hogy nem hagyják megtéveszteni magukat mindentől, aztán pedig az ima és a megkülönböztetés révén megtalálják az utat. Mindig lesz ellenállás a Szentlélekkel szemben, mindig, a világ végezetéig. Az Úr adja meg nekünk a kegyelmet, hogy ellen tudjunk állni annak, aminek ellen kell állni, vagyis a gonosztól jövő dolgoknak, aki elveszi a szabadságunkat. És képesek legyünk megnyílni az újdonságok előtt, de csak ha az Istentől jönnek, a Szentlélek erejével. Az Úr adja meg nekünk a kegyelmet, hogy értelmezni tudjuk az idők jeleit és meghozzuk azokat a döntéseket, amiket abban a pillanatban meg kell hoznunk.

A HÓNAP ESEMÉNYEI Október 1-jével, keddel elkezdődik a RÓZSAFŰZÉR hónapja. Minden nap fél órával az esti szentmise előtt imádkozzuk ezt a gyönyörű imádságot. Szeretettel felszólítalak benneteket ehhez az imához. Szent II. János Pál pápa szavai szerint a rózsafűzér a legerősebb fegyver a gonosz ellen. A plébániánkban számos RÓZSAFŰZÉR TÁRSULAT működik. A vezetők ne feledjék a tagok között elcserélni a titkokat, és ne feledkezzenek meg miseszándékra adományozni a társulat elhunyt tagjaiért. Ugyanakkor többször gyűljenek össze a rózsafűzér közös imádkozására. Október 5-én, szombaton vasárnapra érvényes szentmisék lesznek, mégpedig 16.30-kor Petesházán és 18 órakor Lendván a hittanosok és a családok szentmiséje. Október 6-én RÓZSAFŰZÉR VASÁRNAPJA Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. 11 órakor szentmise Gyertyánosban. Október 9-én, szerdán reggel 8 órakor szentmise Pincén. Október 12-én, szombaton Petesházán nem lesz vasárnapra érvényes szentmise. A hittanosok és a családok szentmiséje 18 órakor lesz Lendván. Október 13-án ÉVKÖZI HUSZONNYOLCADIK VASÁRNAP Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. 11 órakor szentmise Gyertyánosban. Mivel ezen a napon 13-a van, amikor FATIMAI EMLÉKNAPOT ünneplünk, szeretettel meghívom a RÓZSAFŰZÉR TÁRSULATOK tagjait Lendvára a fatimai körmenetre, amely 15 órakor kezdődik. A körmeneten megáldjuk a RÓZSAFŰZÉREKET. Ez alkalomból fogjanak össze és közös szervezésben jöjjenek a szertartásra. Mindazok részére, akiknek nincs fuvarja, buszt is szervezünk, amely 14 órakor indul Kótból, megáll Kapcán, Gyertyánosban a faluban és a főút mentén, Felső- és Alsólakosban, Hármasmalomban, Petesházán, Pincén, Völgyifaluban, Csentében, Lendván az egykori Tuš élelmiszerüzletnél, Lendván a templomnál, Hosszúfaluban és Hídvégen.


V soboto, 16. novembra, nedeljska maša ob 16.30 uri v Petišovcih in ob 18. uri v Lendavi za družine in veroučence. V nedeljo, 17. novembra, obhajamo TRIINTRIDESETO NEDELJO MED LETOM Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri v Gaberju. V soboto, 23. novembra, imamo popoldan nedeljske maše. Ob 16.30 uri v Petišovcih in ob 18.00 uri v Lendavi maša za veroučence in družine. V nedeljo, 24. novembra, obhajamo NEDELJO KRISTUSA KRALJA Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri v Gaberju. V nedeljo, 24. novembra, bomo v sklopu praznovanja župnijske zavetnice SVETE KATARINE imeli v Kulturnem domu Molierovo komedijo UČENE ŽENSKE, ki jo bodo izvajali gimnazijci škofijske gimnazije Antona Martina Slomška iz Maribora. Komedija bo ob 17. uri. V ponedeljek, 25. novembra, OBAHAMO PRAZNIK ZAVETNICE ŽUPNIJE – SVETE KATARINE ALEKSANDRIJSKE Ob 9. uri maša v slovenskem jeziku, ki jo bo daroval dr. Franc Zorec – vodja pastoralne službe v škofiji Murska Sobota in župnik v Bakovcih. Ob 10.30 uri maša v madžarskem jeziku in jo daruje zlatomašnik Marton István – župnik v Tótszerdahely. Ob 18. uri maša v obeh jezikih za vse, ki so dopoldan po službenih in šolskih obveznostih. Pri tej maši bomo podelili enemu od župljanov škofijsko priznanje za vso predanost svoji župniji.

Nyíljunk meg a Szentlélek előtt – Ferenc pápa János evangéliumának (Jn 10,22-30) a törvénytudók elzárkózására irányítja a figyelmet, mely aztán merevségbe torkollik. Ezek az emberek csak saját magukat képesek a középpontba állítani, közömbösek a Szentlélek működése iránt és érzéketlenek az újdonságokra. Főként azonban képtelenek olvasni az idők jeleit, a szavak és az elméletek foglyai. Ugyanarra a kérdésre térnek vissza minduntalan, képtelenek kilépni zárt világukból, az eszmék foglyai. Megkapták a törvényt, mely élet volt, de ők „desztillálták”, ideológiává alakították, és így járnak körbe. Képtelenek kilépni a körből, minden újdonságot fenyegetőnek éreznek. Merőben más értéket képviselnek Isten gyermekei, akik bár esetleg hallgatnak kezdetben, mégis szabadok és képesek rá, hogy a Szentlelket állítsák a középpontba. Az első tanítványok példája (ApCsel 11,19-26) jól mutatja, milyen engedelmesek az újdonság előtt, és hogy Isten Szavát készek a megszokott módoktól eltérően is terjeszteni, melyek nem a „mindig így csináltuk”modellt követik. Ők engedelmesek maradtak a Szentlélek iránt, hogy valami olyat csináljanak, ami több, mint forradalom; egy erőteljes változás, melynek közepén a Szentlélek állt: nem a törvény, hanem a Szentlélek. Az egyház pedig egy mozgásban lévő egyház volt, amelyik túllépett önmagán. Nem kiváltságosok zárt csoportja, hanem missziós egyház. Azt is mondhatnánk, hogy az egyház egyensúlya éppen a mozgásban keresendő, a Szentlélekhez való hűségben. Valaki azt mondta, hogy az egyház egyensúlya a kerékpár egyensúlyához hasonlít:

akkor működik jól, ha mozgásban van. Ha hagyod leállni, eldől. Bezárkózás és nyitás: ez a két szembenálló pólus jellemzi az emberi viselkedést a Szentlélek fuvallatával szemben. A nyitás a tanítványok, az apostolok sajátja. A kezdeti ellenállás nem pusztán emberi dolog, hanem biztosíték arra, hogy nem hagyják megtéveszteni magukat mindentől, aztán pedig az ima és a megkülönböztetés révén megtalálják az utat. Mindig lesz ellenállás a Szentlélekkel szemben, mindig, a világ végezetéig. Az Úr adja meg nekünk a kegyelmet, hogy ellen tudjunk állni annak, aminek ellen kell állni, vagyis a gonosztól jövő dolgoknak, aki elveszi a szabadságunkat. És képesek legyünk megnyílni az újdonságok előtt, de csak ha az Istentől jönnek, a Szentlélek erejével. Az Úr adja meg nekünk a kegyelmet, hogy értelmezni tudjuk az idők jeleit és meghozzuk azokat a döntéseket, amiket abban a pillanatban meg kell hoznunk.

A HÓNAP ESEMÉNYEI Október 1-jével, keddel elkezdődik a RÓZSAFŰZÉR hónapja. Minden nap fél órával az esti szentmise előtt imádkozzuk ezt a gyönyörű imádságot. Szeretettel felszólítalak benneteket ehhez az imához. Szent II. János Pál pápa szavai szerint a rózsafűzér a legerősebb fegyver a gonosz ellen. A plébániánkban számos RÓZSAFŰZÉR TÁRSULAT működik. A vezetők ne feledjék a tagok között elcserélni a titkokat, és ne feledkezzenek meg miseszándékra adományozni a társulat elhunyt tagjaiért. Ugyanakkor többször gyűljenek össze a rózsafűzér közös imádkozására. Október 5-én, szombaton vasárnapra érvényes szentmisék lesznek, mégpedig 16.30-kor Petesházán és 18 órakor Lendván a hittanosok és a családok szentmiséje. Október 6-én RÓZSAFŰZÉR VASÁRNAPJA Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. 11 órakor szentmise Gyertyánosban. Október 9-én, szerdán reggel 8 órakor szentmise Pincén. Október 12-én, szombaton Petesházán nem lesz vasárnapra érvényes szentmise. A hittanosok és a családok szentmiséje 18 órakor lesz Lendván. Október 13-án ÉVKÖZI HUSZONNYOLCADIK VASÁRNAP Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. 11 órakor szentmise Gyertyánosban. Mivel ezen a napon 13-a van, amikor FATIMAI EMLÉKNAPOT ünneplünk, szeretettel meghívom a RÓZSAFŰZÉR TÁRSULATOK tagjait Lendvára a fatimai körmenetre, amely 15 órakor kezdődik. A körmeneten megáldjuk a RÓZSAFŰZÉREKET. Ez alkalomból fogjanak össze és közös szervezésben jöjjenek a szertartásra. Mindazok részére, akiknek nincs fuvarja, buszt is szervezünk, amely 14 órakor indul Kótból, megáll Kapcán, Gyertyánosban a faluban és a főút mentén, Felső- és Alsólakosban, Hármasmalomban, Petesházán, Pincén, Völgyifaluban, Csentében, Lendván az egykori Tuš élelmiszerüzletnél, Lendván a templomnál, Hosszúfaluban és Hídvégen.


Október 19-én, szombaton 14 órakor a plébánia helyiségeiben ELŐKÉSZÜLET A KERESZTELŐRE azon szülők és keresztszülők számára, akik gyermeküket a következő hónapokban szeretnék megkereszteltetni. Október 19-én, szombaton vasárnapra érvényes szentmisék lesznek, mégpedig, 16.30-kor Petesházán és 18 órakor Lendván a hittanosok és szüleik számára. Október 20-án MISSZIÓS VASÁRNAP A missziós vasárnapon minden évben lélekben kapcsolatba lépünk Bukovec Zserdin Antal Peruban tevékenykedő misszionárius püspök úrral, vidékünk szülöttjével. Az idei nyáron meg is látogatott bennünket, hiszen meglátogatta szülőfaluját és keresztelőhelyét, Lendvát. Az ezen a napon összegyűlt adományaitokat neki szánjuk, hiszen az amazóniai esőerdők területén, különböző indiai törzsek körében végzi hivatását. Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. 11 órakor szentmise Gyertyánosban. Október 26-án, szombaton vasárnapra érvényes szentmisék lesznek, mégpedig, 16.30-kor Petesházán és 18 órakor Lendván a hittanosok és szüleik számára. Október 27-én ÉVKÖZI HARMINCADIK VASÁRNAP – A BÚCSÚK VASÁRNAPJA Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. 11 órakor szentmise Gyertyánosban. November 1-jén, pénteken MINDENSZENTEK NAPJA A keresztények ezen a napon szeretett megholtaiknak mély áhítatottal adományoznak FELOLDOZÁST. Mit kell tennünk azért, hogy elnyerjük a feloldozást? Meglátogatni azon személy sírhelyét, akiért feloldozást szeretnénk nyerni, elvégezni a szent gyónást, szentáldozáshoz járulni, valamint elimádkozni a kiengesztelő imát, a Miatyánkot és az Üdvözlégy Máriát. Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. 11 órakor szentmise Gyertyánosban és Petesházán. Este 18 órakor a plébániatemplomban a megholtakért imádkozunk – különösen azokért, akik az elmúlt évben hunytak le. A halotti könyvből felolvassuk mindazok nevét, akiket az elmúlt évben temettünk el. A rokonok, akik eljönnek imádkozni szeretett elhunyt hozzátartozóikért, gyertyát gyújtanak értük, amelyet az oltárnál helyeznek el. November 2-án, szombaton vasárnapra érvényes szentmisék lesznek, mégpedig, 16.30-kor Petesházán és 18 órakor Lendván a hittanosok és szüleik számára. November 3-án HÁLAADÁS VASÁRNAPJA Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. 11 órakor szentmise Gyertyánosban. November 8-án, pénteken A MEGEMLÉKEZÉS SZENTMISÉJE LESZ November hónap valamennyi péntekén a MEGEMLÉKEZÉS TISZTELETÉRE mutatunk be szentmisét. Ebből az alkalomból azokért a megholtakért imádkozunk, akiket önök javasolnak, hogy imádkozzunk és szentmisét ajánljunk fel értünk. Az imára felajánlott személyek nevét írják fel egy lapra és a szentmise előtt helyezzék az oltár előtt található kosárba. November 9-én, szombaton vasárnapra érvényes szentmisék lesznek, mégpedig, 16.30-kor Petesházán és 18 órakor Lendván a hittanosok és szüleik számára. November 10-én ÉVKÖZI HARMINCKETTEDIK VASÁRNAP Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. 11 órakor szentmise Gyertyánosban.

V soboto, 26. oktobra, nedeljska mašaja ob 16.30 uri v Petišovcih in ob 18 uri v Lendavi za družine in veroučence. V nedeljo, 27. oktobra, obhajamo TRIDESETO NEDELJO MED LETOM – ŽEGNANJSKO Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri v Gaberju. V petek, 1. novembra, OBHAJAMO PRAZNIK VSEH SVETIH Ta dan smo kristjani povabljeni, da s svojo duhovno zavzetostjo podarimo našim dragim rajnim ODPUSTEK. Kaj moram narediti, da pridobim odpustek? Obiskati grob osebe, kateri namenjam odpustek, obhajati sveto spoved, prejeti sveto obhajilo in moliti veroizpoved, Oče naš in Zdrava Marija po namenu svetega očeta. Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri v Gaberju in v Petišovcih. Ob 18. uri v župnijski cerkvi molitve za rajne – posebej za vse tiste, ki so umrli v minulem letu. Iz mrliške knjige bomo prebrali tiste, ki smo jih v minulem letu pokopali. Sorodniki, ki boste pršli molit za vaše drage rajne, pa boste prižgali svečko in jo položili k oltarju. V soboto, 2. novembra, nedeljska maša ob 16.30 uri v Petišovcih in ob 18 uri v Lendavi za družine in veroučence. V nedejo, 3. novembra, obhajamo ZAHVALNO NEDELJO Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri v Gaberju. V petek, 8. novembra, sveta maša PO NAMENU SPOMINOV Vsak petek v mesecu novembru darujemo mašo PO NAMENU SPOMINOV. Povabljeni ste, da na list napišete imena umrlih za katere želite, da posebej molimo in darujemo sveto mašo. Ta list oddate pred mašo v košarico, ki je ob oltarju. V soboto, 9. novembra, imamo popoldan nedeljske maše. Ob 16.30 uri v Petišovcih in ob 18.00 uri v Lendavi za veroučence in družine. V nedeljo, 10. novembra, obhajamo DVAINTRIDESETO NEDELJO MED LETOM Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri v Gaberju. V sredo, 13. novembra, obhajamo FATIMSKI SPOMIN Pvežite se med seboj in pridite v Lendavo k milostnemu kipu Fatimske Matere Božje. Ob 16. uri se bo pričela molitvena ura in spovedovanje. Za tem bo slovesna sveta maša. Za vse, ki nimajo prevoza bo vozil avtobus. Ob 15. uri bo pričel pobirati vernike v Kotu in nadaljuje pot na Kapco, Gaberje znotraj in zunaj vasi, Gornji in Dolnji Lakoš, Trimlini, Petišovci, Pince, Dolina, Čentiba, Lendava Tuš, Lendava cerkev, Dolga vas in Mostje. V petek, 15. novembra, sveta maša PO NAMENU SPOMINOV Vsak petek v mesecu novembru darujemo mašo PO NAMENU SPOMINOV. Povabljeni ste, da na list napišete imena umrlih za katere želite, da posebej molimo in darujemo sveto mašo. Ta list oddate pred mašo v košarico, ki je ob oltarju. V soboto, 16. novembra, bo ob 14.00 uri v Župnijskem domu priprava staršev in botrov, ki bi želeli v prihodnjih mesecih krstiti otroke.


DOGODKI MESECA V torek, 1. oktobra, vstopamo v mesec ROŽNEGA VENCA. Vsak dan bomo pol ure pred mašo molili to lepo molitev. Vabljeni ste, da radi molite rožni venec. Sveti papež Janez Pavel II. je dejal, da je rožni venec najboljše orožje proti zlu/skušnjavam. Prav tako imamo v župniji kar nekaj ROŽ ŽIVEGA ROŽNEGA VENCA. Voditelji ne pozabite med člani rože zamenjati skrivnosti in prav tako ne pozabite na to, da se daruje za sveto mašo za vse pokojne člane rože, katere član si. Prva tako se radi zbirajte k molitvi rožnega venca po domovih. V soboto, 5. oktobra, nedeljska maša ob 16.30 uri v Petišovcih in ob 18. uri v Lendavi za družine in veroučence. V nedeljo, 6. oktobra, obhajamo ROŽNOVENSKO NEDELJO Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri v Gaberju. V sredo, 9. oktobra, bo ob 8. uri maša na Pincah. V soboto, 12. oktobra, nedeljske maše v Petišovcih ne bo. Maša v Lendavi ob 18. uri za družine in veroučence. V nedeljo, 13. oktobra, obhajamo OSEMINDVAJSETO NEDELJO MED LETOM Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri v Gaberju. Ker je ta dan 13-ti, ko obhajamo FATIMSKI SPOMIN vabimo vse člane ROŽ ŽIVEGA ROŽNEGA VENCA na fatimski shod, ki bo ob 15. uri. Na tem shodu bomo blagoslovili vaše ROŽNE VENCE. Povežite se med seboj in si pomagajte s prevozom. Za vse, ki nimate prevoza bo vozil avtobus. Ob 14. uri bo pričel pobirati v Kotu in nadaljuje pot na Kapco, Gaberje znotraj in zunaj vasi, Gornji in Dolnji Lakoš, Trimlini, Petišovci, Pince, Dolina, Čentiba, Lendava Tuš, Lendava cerkev, Dolga vas in Mostje. V soboto, 19. oktobra, bo za vse starše in botre, ki bi želeli krstiti svoje otroke v prihodnjih mesecih, PRIPRAVA NA KRST. Priprava bo potekala v Župnijskem domu ob 14. uri. V soboto, 19. oktobra, nedeljska maša ob 16.30 uri v Petišovcih in ob 18. uri v Lendavi za družine in veroučence. V nedeljo, 20. oktobra, obhajamo MISIJONSKO NEDELJO Vsako leto na misijonsko nedeljo smo v duhu povezani z našim domačinom misijonskim škofovm v Peruju gospodom Antonom Bukovcem Žerdinom. Letos v počitnicah nas je tudi obiskal svoj rojstni in krstni kraj Lendavo. Dar, ki ga boste ta dan podarili je zanj saj deluje v amazonskem pragozdu med različnimi indijanskimi plemeni. Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri v Gaberju.

November 13-án FATIMAI EMLÉKNAP Ezen a napon fogjanak össze és jöjjenek el Lendvára a Fatimai Boldogságos Szűz Mária szobrához. Az imaóra és a gyóntatás 16 órakor kezdődik, amelyet szentmise követ. Ebből az alkalomból autóbuszt is indítunk, amely 15 órakor indul Kótból, majd megáll Kapcán, Gyertyánosban a főút mentén és a faluban, Felső- és Alsólakosban, Hármasmalomban, Petesházán, Pincén, Völgyifaluban, Csentében, Lendván a Tuš bevásárlóközpontnál, Lendván a templomnál, Hosszúfaluban és Hídvégen. November 15-én, pénteken A MEGEMLÉKEZÉS SZENTMISÉJE LESZ November hónap valamennyi péntekén a MEGEMLÉKEZÉS TISZTELETÉRE mutatunk be szentmisét. Ebből az alkalomból azokért a megholtakért imádkozunk, akiket önök javasolnak, hogy imádkozzunk és szentmisét ajánljunk fel értünk. Az imára felajánlott személyek nevét írják fel egy lapra és a szentmise előtt helyezzék az oltár előtt található kosárba. November 16-án, szombaton 14 órakor a plébánia helyiségeiben előkészület a keresztelőre azon szülők és keresztszülők számára, akik gyermeküket a következő hónapokban szeretnék megkereszteltetni. November 16-án, szombaton vasárnapra érvényes szentmisék lesznek, mégpedig, 16.30-kor Petesházán és 18 órakor Lendván a hittanosok és szüleik számára. November 17-én ÉVKÖZI HARMINCHARMADIK VASÁRNAP Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. 11 órakor szentmise Gyertyánosban. November 23-án, szombaton vasárnapra érvényes szentmisék lesznek, mégpedig 16.30-kor Petesházán és 18 órakor Lendván a hittanosok és szüleik számára. November 24-én, vasárnap KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. 11 órakor szentmise Gyertyánosban. November 24-én, vasárnap SZENT KATALIN, plébániánk védőszentjének megünneplése alkalmából a maribori Anton Martin Slomšek püspökségi gimnázium diákjai a lendvai kultúrotthonban bemutatják Molier, a TUDÓS NŐK című komédiáját. Az előadás 17 órakor kezdődik. November 25-én, hétfőn PLÉBÁNIÁNK VÉDŐSZETNJÉNEK, ALEXANDRIAI SZENT KATALINNAK AZ ÜNNEPE – PLÉBÁNIÁNK BÚCSÚJA 9 órakor szlovén nyelvű szentmise, amelyet monsignor dr. Franc Zorec – plébanos Bakovci. 10.30-kor magyar nyelvű szentmise, amelyet Marton István aranymisés, a Tótszerdahelyi Plébánia plébánosa mutat be. 18 órakor kétnyelvű szentmise mindazok számára, akik a délelőtti szertartásokon egyéb elfoglaltság miatt (munka, iskola) nem tudnak részt venni. Ezen a szentmisén plébániánk egyik elhivatott tagja püspöki elismerésben részesül.


BOŽJI OTROCI SO POSTALI ISTEN GYERMEKEI LETTEK 20. FILIP LUČIĆ, Dolina, rojen 7.04.2018 21. LIVIA UJPÁL, Švica, rojena 18.09.2018 22. JURE ŠIMON, Lendavske gorice, rojen 11.06.2019

____________________________________

K BOGU SO ODŠLI AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA TÁVOZTAK 54. ANA KIRALJ, pokopana v Čentibi

ŽUPNIJSKI UTRIP LÜKTETŐ ÉLET XX/5 OKTOBER, NOVEMBER

55. MARIJA HORVAT, pokopana v Petišovcih 56. KATALIN BOGDAN, pokopana v Petišovcih 57. ANTON ŽIŽEK, pokopana v Mostju 58. JANEZ MEOLIC, pokopan v Čentibi 59. ROBERT HORVAT, pokopana v Dolgi vasi 60. ISTVÁN SZABÓ, pokopana v Lakošu 61. ANGELA TRATNJEK, pokopana v Gaberju 62. JULIJA GAŠPAR, pokopan na Pincah 63. OLGA ŠETAR, pokopana na Pincah 64. MANUEL ŽIŽEK, pokopan v Lendavi (novo) 65. FRANC GERENČER, pokopana v Dolgi vasi 66. TEREZIJA CIMERMAN, pokopana v Lendavi (novo) 67. TEREZIJA SOBOČAN, pokopan v Lendavi – nad župniščem (srednje) 68. JOŽEF KOLENKO, pokopan v Lendavi (novo) 69. GORDANA POŽGAI, pokopana v Dolini 70. MARJETA HORVAT, pokopana v Čentibi 71. JOŽEF RECEK, pokopan v Lendavi (novo) 72. ISTVÁN BERKE, pokopan v Lendavi – nad župniščem (srednje) 73. KATALIN HORVAT, pokopana v Čentibi 74. PAULA BELOVIČ, pokopana v Lendavi – nad župniščem (srednje) 75. LADISLAV ŠABJAN, pokopan v Lakošu GOSPOD, DAJ RAJNIM VEČNI MIR IN POKOJ ADJ URAM, ÖRÖK NYUGODALMAT NEKI __________________________________________________________________________ Izdajatelj Župnija Lendava; odgovarja Martin Dolamič-Konrad, župnik; prevaja Eva Lőrincz; Cerkveni trg 2, Lendava; zupnija.lendava@rkc.si www.zupnija-lendava.si tel.: 02 578 83 30

PAPEŽ O ODPRTOSTI ZA NOVOSTI V Janezovem evangeliju (prim. Jn 10,22-30) vidimo zaprtost učiteljev postave, ki pozneje postane togost. Gre za ljudi, ki zmorejo v središče postaviti samo same sebe, na delovanje Svetega Duha se ne odzivajo in so neobčutljivi za novosti. Papež je opozoril na njihovo popolno nezmožnost razločevati znamenja časov. Bili so sužnji besed in idej. »Vračajo se k istemu vprašanju. Nezmožni so izstopiti iz tistega zaprtega sveta. So ujetniki idej. Prejeli so postavo, ki je bila življenje, a so jo 'destilirali'. Spremenili so jo v ideologijo. In tako se vrtijo in se vrtijo in so nesposobni izstopiti. Kakršna koli novost je za njih grožnja.« Čisto drugačna pa bi morala biti značilnost Božjih otrok, ki so kljub začetni molčečnosti svobodni in zmožni v središče postaviti Svetega Duha. Primer so prvi učenci (prim. Apd 11,1926). Vidimo njihovo voljnost pred novim in sposobnost sejati Božjo besedo tudi izven običajnega okvirja »vedno se je delalo tako«. Bili so poslušni Svetemu Duhu, da bi naredili nekaj, kar je bilo več kot zgolj neka revolucija, neka velika sprememba. V središču je bil Sveti Duh, ne postava, ampak Sveti Duh. »Cerkev je bila Cerkev v gibanju, Cerkev, ki je šla čez samo sebe. Ni bila neka zaprta skupina izbrancev, bila je misijonarska Cerkev. Ravnotežje Cerkve je ravno v premičnosti, v zvestobi Svetemu Duhu. Nekdo je rekel, da je ravnotežje Cerkve podobno ravnotežju na kolesu. Ko ga poganjaš, gre dobro. Če pa ga pustiš pri miru, bo padlo.« Zaprtost in odprtost – dva nasprotna si pola, ki opisujeta, kako lahko človek reagira pred vzgibom Svetega Duha. Druga drža, torej odprtost, je lastna učencem, apostolom. Začetno upiranje ni samo nekaj človeškega, ampak je prav tako zagotovilo, da se ne bi pustili prevarati vsaki stvari. Zatem z molitvijo in razločevanjem najdejo pot. »Vedno bodo upiranja Svetemu Duhu, vedno, vse do konca sveta,« je dejal papež Frančišek in sklenil s prošnjo: »Naj nam Gospod podeli milost, da se bomo znali upirati tistemu, čemur se moramo upirati, kar prihaja od hudega, kar nam jemlje svobodo; in da se bomo znali odpreti za novosti, a samo za tiste, ki prihajajo od Boga, z močjo Svetega Duha; naj nam da milost razločevanja znamenj časov, da bi sprejeli odločitve, ki jih v tistem trenutku moramo sprejeti.«