Page 1

XVII/1 FEB/MARC/APR 2016

LETO BOŽJEGA USMILJENJA in MISIJON - ODPRITE VRATA KRISTUSU –

IRGALMASSÁG ÉVE és MISSZIÓ - NYISSATOK AJTÓT KRISZTUSNAK -


______________________________________________________

MISERICORDIAE VULTUS (Obličje usmiljenja) FRANČIŠEK RIMSKI ŠKOF SLUŽABNIK BOŽJIH SLUŽABNIKOV VSEM, KI BODO BRALI TO PISMO, MILOST, USMILJENJE IN MIR 11. Ne smemo pozabiti velikega nauka, ki ga je sv. Janez Pavel II. podal v svoji drugi okrožnici Dives in misericordia, ki je tedaj prišla povsem nepričakovano in je mnoge presenetila s temo, ki jo je obravnavala. Zlasti želim opozoriti na dva izraza. Sveti oče je predvsem poudarjal, da je tema usmiljenja v današnji kulturi pozabljena: »Zdi se, da današnja miselnost – morda bolj kot nekdanja – nasprotuje Bogu usmiljenja in skuša že sam pojem usmiljenja izločiti iz življenja ter ga iztrgati iz človekovega srca. Beseda in pojem »usmiljenje« kažeta, da nista pogodu človeku, ki je spričo znanstvenega in tehničnega napredka, kot ga zgodovina doslej ni poznala, postal gospodar zemlje, ki si jo je podvrgel in ji gospoduje. Ta oblast nad zemljo, ki jo včasih enostransko in površno pojmujemo, se zdi, da ne trpi usmiljenja … Prav zato se v današnjem položaju Cerkve in sveta mnogi ljudje in mnoga občestva, ki jih vodi živ verski čut, tako rekoč sami od sebe obračajo k Božjemu usmiljenju.« Poleg tega je sv. Janez Pavel II. navajal te razloge za nujno oznanilo in pričevanje usmiljenja v sodobnem svetu: »Narekuje jo ljubezen do človeka, do vsega človeškega, ki ga po sodbi mnogih naših sodobnikov ogroža velikanska nevarnost. Kristusova skrivnost … me hkrati obvezuje, da oznanjam tudi usmiljenje, to je Božjo usmiljeno ljubezen, ki se je v tej skrivnosti razodela. Prav tako mi narekuje, da se v tej težki in kritični dobi zgodovine Cerkve in sveta … obračam k temu usmiljenju in ga prosim.« Ta njegov nauk je bolj kot kdajkoli aktualen in si zasluži, da ga sprejmemo tudi v tem svetem letu. Znova


prisluhnimo njegovim besedam: »Cerkev živi pristno življenje, kadar izpoveduje in oznanja usmiljenje, najbolj čudovit pridevek Stvarnika in Odrešenika, in vodi ljudi k virom Odrešenikovega usmiljenja, katerih varuhinja in delivka je.« 12. Cerkev ima poslanstvo, da oznanja Božje usmiljenje, utripajoče srce evangelija, ki mora samo od sebe doseči srce in duha vsakega človeka. Kristusova nevesta si privzema ravnanje Božjega Sina, ki gre vsakemu naproti in nikogar ne izloča. V naših časih, ko se Cerkev zavzema za novo evangelizacijo, zahteva tema usmiljenja novo navdušenje in obnovljeno pastoralno dejavnost. Za Cerkev in za verodostojnost njenega oznanila je odločilno, da v prvi osebi živi in pričuje za usmiljenje. Njena govorica in dejanja morajo posredovati usmiljenje, da bo prodrla v srca ljudi in jih izzvala, da bodo našli pot vrnitve k Očetu. Prva resnica Cerkve je Kristusova ljubezen. Tej ljubezni, ki gre vse do odpuščanja in darovanja sebe, Cerkev služi in jo posreduje ljudem. Kjer je torej navzoča Cerkev, tam mora biti tudi očitno Očetovo usmiljenje. V naših župnijah, skupnostih, združenjih in gibanjih, skratka, kjerkoli so kristjani, mora vsak najti oazo usmiljenja. 13. Tu jubilejno leto hočemo preživeti v luči Gospodove besede: usmiljeni kakor Oče. Evangelist podaja Jezusov nauk, ko pravi: »Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen tudi vaš Oče!« (Lk 6,36). Ta življenjski program je zahteven in obenem bogat z veseljem in mirom. Jezusova zahteva se obrača na vse, ki poslušajo njegov glas (prim. Lk 6,27). Da bi bili sposobni usmiljenja, moramo torej najprej prisluhniti Božji besedi. To pomeni, da je treba ponovno odkriti vrednost tihote za premišljevanje Besede, ki nas nagovarja. Na ta način je mogoče zreti Božje usmiljenje in si ga privzeti za življenjski slog. 14. Poseben vidik svetega leta je romanje, ker je to podoba poti, ki jo vsak človek prehodi v svojem življenju. Življenje je romanje in človek je popotnik, romar, ki prehodi pot do želenega cilja. Tudi za to, da dospe do svetih vrat v Rimu in vsakem drugem kraju, bo moral vsak, glede na svoje moči, opraviti romanje. To bo znamenje dejstva, da je tudi usmiljenje cilj, ki ga je treba doseči in zahteva zavzetost in žrtev. Romanje naj bo torej spodbuda za spreobrnjenje.


Ko bomo stopili skozi sveta vrata, se bomo pustili objeti Božjemu usmiljenju in se bomo obvezali, da bomo tudi mi usmiljeni z drugimi, kakor je Oče z nami. Gospod Jezus nakazuje, kakšni so odseki na romanju, s katerim je mogoče doseči ta cilj: »Ne sodite in ne boste sojeni. Ne obsojajte in ne boste obsojeni. Odpuščajte in vam bo odpuščeno. Dajajte in se vam bo dalo; dobro, potlačeno, potreseno in zvrhano mero vam bodo dali v naročje. S kakršno mero namreč merite, s takšno se vam bo odmerilo« (Lk 6,3738). Pravi predvsem, naj ne sodimo in ne obsojamo. Če nočemo pasti v Božjo sodbo, ne smemo postati sodniki svojih bratov. Ljudje se namreč s svojo sodbo ustavijo na površju, medtem ko Oče vidi v globino. Koliko hudega povzročijo besede, ko jih podžigata ljubosumje in zavist! Govoriti slabo o bratu, ko ga ni zraven, je isto, kot da bi ga postavili v slabo luč, umazali njegov ugled in ga pustili v zobeh opravljanja. Ne soditi in ne obsojati pa pomeni, da znamo nabrati, kar je dobrega v vsakem človeku, in ne dopustiti, da bi moral ta trpeti zaradi naše pristranske sodbe ali zaradi našega domišljanja, da vse vemo. Vendar pa to še ne zadošča, da bi izrazili usmiljenje. Jezus zahteva, da tudi odpustimo in darujemo; da smo orodja odpuščanja, ker smo ga mi že prej prejeli od Boga; da smo velikodušni do vseh, vedoč, da tudi Bog velikodušno deli svojo naklonjenost vsem nam. Usmiljeni kakor Oče je torej geslo svetega leta. V usmiljenju imamo dokaz za to, kako nas Bog ljubi. Daje se vsega, za vedno, zastonj, in ne da bi kaj zahteval v zameno. Pride nam na pomoč, ko ga pokličemo. Lepo je, da se vsakodnevna molitev Cerkve začne z besedami: »O Bog, ozri se name in me poslušaj. Gospod, pridi in mi pomagaj« (Ps 70,2). Pomoč, ki jo pokličemo, je že prvi korak


Božjega usmiljenja do nas. On nas prihaja rešit iz slabotnosti, v kateri živimo. Njegova pomoč pa je v tem, da dojamemo njegovo navzočnost in njegovo bližino. Ko se nas dan za dnem dotika njegovo sočutje, lahko tudi mi postajamo sočutni do vseh.

URADNE URE V ŽUPNIJSKI PISARNI VSAK TOREK od 8.30 – 11.00 in od 16.00 – 18.00 VSAK PETEK od 8.30 – 11.00 VSAK PETEK od 9.00 – 11.00 KARITAS

DOGODKI MESECA V nedeljo 31. januarja 2016 obhajamo ČETRTO NEDELJO MED LETOM Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10 uri. Ob 11. uri maša v Gaberju. Že v soboto popoldan nedeljske maše po vaseh. Ob 16h v Dolini, 17h v Petišovcih in ob 18h maša v Lendavi za veroučence in družine. V torek 2. februarja objahamo praznik JEZUSOVEGA DAROVANJA – SVEČNICA Ta dan blagoslavljamo sveče, ki jih čez leto uporabljamo v svojih stanovanjih, kot simbol, da je Jezus Kristus naša LUČ. Običajno blagoslovljeno svečo prižigamo ob družinskih obletnicah ali spominskih dnevih, ob nedeljskem kosilu, ob rojstvu otroka, ob smrti bližnjih… (sveče lahko kupite v zakristiji po 5€). Maše v Lendavi: 8. uri v madžarskem jeziku in ob 9. uri v slovenskem jeziku. Ob 11. uri maša v Petišovcih in v Gaberju. Zvečer ob 18. uri maša v Lendavi za vse tiste, ki ste dopoldan po obveznostih (šola, služba ali kaj drugega).


V sredo 3. februarja obhajamo god škofa in mučenca Blaža. Ta dan Cerkev vernikom podeljuje Blažev blagoslov, ki varuje človeka grla in vsakega drugega zla, ki lahko preti nad našim življenjem. Maša bo zjutraj ob 8. uri v obeh jezikih z Blaževim blagoslovom.

TRETJI MESEC – FEBRUAR – ŠKOFIJSKEGA MISIJONA V NAŠI ŽUPNIJI V četrtek 4. februarja obhajamo ČETRTEK PRED PRVIM PETKOM Ob 17.00 uri vabljeni k molitvi za nove duhovne poklice. Posebej vabljeni vsi tisti, ki se še niste odzvali niti enkrat vabilu misijona in molitvi za duhovne poklice. Po molitveni uri bo sveta maša, ki bo potekala dvojezično. Ves čas molitvene ure bo možnost za sveto spoved. Ta dan je za vse, ki so brez prevoza organiziran avtobusni prevoz. Ob 16. uri bo pričel pobirati vernike v Kotu in nadaljuje pot na Kapco, Gaberje, Gornji in Dolnji Lakoš, Petišovce, Pince, Dolino, Čentibo, Lendavo in Mostje. V petek 5. februarja obhajamo PRVI PETEK Ob 17.00 uri lepo vabljeni k pobožnosti SRCA JEZUSOVEGA. Srce je simbol ljubezni, iskrenosti, srčnosti, dobrosti, velikodušnosti, sočutnosti… Vsak si želi, da bi tudi moje srce bilo podobno Jezusovemu srcu. Med molitveno uro se bomo posvetili Jezusovemu Srcu. Ves čas bo priložnost za sveto spoved – očistiti svoje srce vsega slabega saj je na žalost lahko srce tudi prostor zamer, hinavščine, zavisti, spletk, laži, hudobije… Posebej vabljeni vsi tisti, ki se še niste odzvali niti enkrat vabilu misijona. Ta dan je za vse, ki so brez prevoza organiziran avtobusni prevoz. Ob 16. uri bo pričel pobirati vernike v Kotu in nadaljuje pot na Kapco, Gaberje, Gornji in Dolnji Lakoš, Petišovce, Pince, Dolino, Čentibo, Lendavo in Mostje. V soboto 6. februarja obhajamo PRVO SOBOTO V MESECU Ta dan ni nikjer po vaseh svete maše – koristite avtobus, ki ga organiziramo. Vsaka sobota je Marijin dan. V času misijona imamo vsako prvo soboto FATIMSKI SPOMIN. Ob 17.00 se bo pričela molitvena ura med katero zapojemo Marijine litanije in se posvetimo Materi Božji. Ves čas molitvene ura bo priložnost za sveto spoved. Posebej vabljeni vsi tisti, ki se še niste odzvali niti enkrat vabilu misijona. Ta dan je za vse, ki so brez prevoza organiziran avtobusni prevoz. Ob 16. uri bo pričel pobirati vernike v Kotu in nadaljuje pot na Kapco, Gaberje, Gornji in Dolnji Lakoš, Petišovce, Pince, Dolino, Čentibo, Lendavo in Mostje.


V nedeljo 7. februarja obhajamo PETO NEDELJO MED LETOM Ta dan bosta med nami misijonarja. Za madžarsko govoreče vernike bo gospod Franc Režonja in za slovensko govoreče vernike gospod Alojz Benkovič. Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri v Gaberju. V sredo 10. februarja pričenjamo štiridesetdnevno pripravo na praznik Jezusovega vstajenja od mrtvih – POSTNI ČAS. V sredo, ki ji rečemo PEPELNIČNA SREDA, Cerkev blagoslavlja pepel, ki ga pridobi iz oljčnih vej cvetne nedelje. Pepel je simbol minljivosti/umrljivosti. Zato na ta dan verniku med mašo duhovnik potrosi pepel na glavo in govori POMNI ČLOVEK, DA SI PRAH IN DA SE V PRAH POVRNEŠ ali pa SPREOBRNI SE IN VERUJ EVANGELIJU. Maše na pepelnično sredo v Lendavi: 8. uri v madžarskem jeziku in ob 9. uri v slovenskem jeziku. V četrtek 11. februarja obhajamo praznik LUŠKE MATERE BOŽJE, ki je hkrati tudi SVETOVNI DAN BOLNIKOV. Ker imamo v naši cerkvi čudovit oltar Lurške Marije in ker je dan njenega godu svetovni dan bolnikov bomo imeli ob 17.00 uri molitveno uro in molitve za naše zdravje na duši (ranjenosti, zamere, sovraštva, prekletstva…) in telesu (raznovrstne bolezni). Med sveto mašo se bo podeljeval zakrament bolniškega maziljenja. Vozil bo avtobus. Ob 16. uri pričenja pobirati v Kontu. Prosim tudi vse, ki imate avtomobile, da omogočite in poskrbite ter pripeljete ostarele in bolne ta dan v cerkev. Cerkev je ogrevana in prijetno topla. V petek 12. februarja bomo v župnijski cerkvi v Lendavi molili premišljevanje Jezusovega trpljenja – KRIŽEV POT. Pričenja se ob 17. uri in nato je sveta maša. V soboto 13. februarja bomo urejali SEDEŽNINO. Z vašim darom, ki ga enkrat na leto podarite – pa naj si sedite ali stojite – ogrevamo cerkev in veroučne prostore. Vsi tisti, ki bi odjavili sedež ali si ga na novo pridobili posebej za 8., 9. in 10. Mašo to pred 13. februarjem tudi javite v pisarno župnije. Sedežnino bodo urejali člani Župnijskega pastoralnega sveta med 8. in 12. uri. V nedeljo 14. februarja obhajamo PRVO POSTNO NEDELJO Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri maša v Gaberju. Že v soboto popoldan imamo nedeljske maše po vaseh. Ob 16. uri na Pincah, 17. uri v Petišovcih in ob 18. uri maša za veroučence in družine v Lendavi.


V četrtek 18. februarja je po večerni maši - ob 18.45 uri - srečanje BIBLIČNE SKUPINE. Vse, ki zanima bogastvo Svetega pisma in osnove vere, vabimo na ta srečanja versko izobraževanje za odrasle. V petek 19. februarja bomo v župnijski cerkvi v Lendavi molili premišljevanje Jezusovega trpljenja – KRIŽEV POT. Pričenja se ob 17. uri in nato je sveta maša. V soboto 20. februarja je po večerni maši, ob 19. uri, PRIPRAVA NA KRST OTROK, za starše in botre, ki želijo v prihodnjih mesecih krstiti svojega otroka. V nedeljo 21. februarja obhajamo DRUGO POSTNO NEDELJO Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri maša v Gaberju. Že v soboto popoldan imamo nedeljske maše po vaseh. Ob 16. uri v Dolini, ob 17. uri v Petišovcih in ob 18. uri v Lendavi maša za veroučence in družine. V četrtek 25. februarja bo ob 18. uri v Sinagogi v sklopu misijona predavanje o BO MOJ OTROK POSTAL ODGOVORNA IN ZRELA OSEBNOST?, ki ga bo imel dr. Sebastjan Kristovič, ki izvaja psihosocialno svetovanje in izobraževanje. V petek 26. februarja bomo v župnijski cerkvi v Lendavi molili premišljevanje Jezusovega trpljenja – KRIŽEV POT. Pričenja se ob 17. uri in nato je sveta maša. V nedeljo 28. februarja obhajamo TREJO POSTNO NEDELJO Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. V Gaberju maša ob 11. uri. Že v soboto popoldan nedeljske maše. Ob 16. uri na Pincah, ob 17. uri v Petišovcih in ob 18. uri v Lendavi maša za veroučence in družine.

ČETRTI MESEC – MAREC – ŠKOFIJSKEGA MISIJONA V NAŠI ŽUPNIJI V četrtek 3. marca obhajamo ČETRTEK PRED PRVIM PETKOM Ob 17.00 uri vabljeni k molitvi za nove duhovne poklice. Posebej vabljeni vsi tisti, ki se še niste odzvali niti enkrat vabilu misijona in molitvi za duhovne poklice. Po molitveni uri bo sveta maša, ki bo potekala dvojezično. Ves čas molitvene ure bo možnost za sveto spoved. Ta dan je za vse, ki so brez prevoza organiziran avtobusni prevoz. Ob


16. uri bo pričel pobirati vernike v Kotu in nadaljuje pot na Kapco, Gaberje, Gornji in Dolnji Lakoš, Petišovce, Pince, Dolino, Čentibo, Lendavo in Mostje. V petek 4. marca obhajamo PRVI PETEK Ob 17.00 uri lepo vabljeni k molitvi križevega pota saj smo v postnem času. Križev pot bo na temo SRCA JEZUSOVEGA. Med molitvijo križevega pota bo priložnost za sveto spoved. Posebej vabljeni vsi tisti, ki se še niste odzvali niti enkrat vabilu misijona. Ta dan je za vse, ki so brez prevoza organiziran avtobusni prevoz. Ob 16. uri bo pričel pobirati vernike v Kotu in nadaljuje pot na Kapco, Gaberje, Gornji in Dolnji Lakoš, Petišovce, Pince, Dolino, Čentibo, Lendavo in Mostje. V soboto 5. marec obhajamo PRVO SOBOTO V MESECU Ta dan ni nikjer po vaseh svete maše – koristite avtobus, ki ga organiziramo. Vsaka sobota je Marijin dan. V času misijona imamo vsako prvo soboto FATIMSKI SPOMIN. Ob 17.00 se bo pričela molitvena ura med katero zapojemo Marijine litanije in se posvetimo Materi Božji. Ves čas molitvene ura bo priložnost za sveto spoved. Posebej vabljeni vsi tisti, ki se še niste odzvali niti enkrat vabilu misijona. Ta dan je za vse, ki so brez prevoza organiziran avtobusni prevoz. Ob 16. uri bo pričel pobirati vernike v Kotu in nadaljuje pot na Kapco, Gaberje, Gornji in Dolnji Lakoš, Petišovce, Pince, Dolino, Čentibo, Lendavo in Mostje. V soboto 5. marca bomo imeli za letošnje prvoobhajance prvič SVETO SPOVED. Slovesnost prve svete spovedi se bo pričela ob 10. uri. V nedeljo 6. marca obhajamo ČETRTO POSTNO NEDELJO Ker je to prva nedelja v mesecu je misijonska nedelja. Med nami bosta misijonarja. Za madžarsko govoreče vernike bo med nami gospod Grabar Štefan in za slovensko govoreče vernike duhovnik iz Dobrovnika. Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri maša v Gaberju. V četrtek 10. marca bo zvečer ob 18. uri v Sinagogi v sklopu misijona predavanje o SPREMLJANJU UMIRAJOČIH, UMIRANJU, ČRNE MISLI, ki ga bo imel dolgoletni duhovnik v Kliničnem centru v Ljubljani pater Toni Brinjovc. V petek 11. marca bomo v župnijski cerkvi v Lendavi molili premišljevanje Jezusovega trpljenja – KRIŽEV POT. Pričenja se ob 17. uri in nato je sveta maša.


V nedeljo 13. marca obhajamo PETO POSTNO – TIHO NEDELJO Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. V Gaberju ob 11. uri. Dan prej, v soboto popoldan, imamo nedeljske maše po vaseh. Ob 16. uri v Dolini, ob 17. uri v Petišovcih in ob 18. uri maša za veroučence in družine v Lendavi. V četrtek 17. marca je po večerni maši - ob 18.45 uri - srečanje BIBLIČNE SKUPINE. Vse, ki zanima bogastvo Svetega pisma in osnove vere, vabimo na ta srečanja versko izobraževanje za odrasle. V petek 18. marca bomo v župnijski cerkvi v Lendavi molili premišljevanje Jezusovega trpljenja – KRIŽEV POT. Pričenja se ob 17. uri in nato je sveta maša. V soboto 19. marca bo po večerni maši, ob 19. uri, priprava NA KRST OTROK za vse tiste starše in botre, ki želijo v prihodnjih mesecih krstiti svoje otroke. V nedeljo 20. marca obhajamo ŠESTO POSTNO NEDELJO – CVETNO NEDELJO Pri vseh mašah bomo blagoslavljali zelenje – butarice. Snope ali butarice si lahko naredite sami ali pa jih pred mašo lahko dobite od sodelavcev župnijske Karitas in s tem podprete delovanje te prostovoljne organizacije. Blagoslov zelenja bo zmeraj pred mašo zunaj pred misijonskim križem. Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri v Gaberju. Dan prej, v soboto, maše po vaseh. Ob 16. uri na Pincah, ob 17. uri v Petišovcih in ob 18. uri maša za veroučence in družine v Lendavi. Na cvetno nedeljo imamo v naši župniji popoldan velikonočno spoved. Ob 15. uri bo priprava v madžarskem jeziku in spovedovanje. Ob 16. uri maša. Ob 17. uri bo priprava v slovenskem jeziku in spovedovanje. Ob 18. uri maša.

VELIKONOČNO SPOVEDOVANJE Vsak dan postnega časa bo pol ure pred tedensko mašo priložnost za sveto spoved v Lendavi. Prav tako, vsi tisti, ki ste iz vasi in nimate prevoza bo priložnost za sveto spoved v času misijona v četrtek 3. marca, v petek 4. marca in v soboto 5. marca, ko imate poskrbljen avtobusni prevoz.


OBISK OSTARELEGA ALI BOLNIKA NA DOMU Za vse tiste, ki pa ste bolni in ste priklenjeni na svoja stanovanja ali bolniško posteljo bomo duhovniki na razpolago za obisk na domu. Pravočasno prijavite po telefonu v času uradnih ur, če želite, da vas obiščemo (uradne ure vsak torek ob 8.30 ure do 11. uri in popoldan ob torkih ob 16. uri do 17.30 ure in vsak petek od 8.30 ure do 11. ure).

Obisk bolnikov po dnevih:

V četrtek 3. marca od 9-12 ure v Gaberje in Pince V petek 4. marca ob 9.30 uri v DOMU STAREJŠIH V soboto 5. marca od 9-12 ure Dolina in Petišovci V ponedeljek 7. marca od 9-12 ure v Dolnjem in Gornjem Lakošu, Kotu in Kapci; V torek 8. marca od 9-12 ure v Mostju, Banuti in Dolgi vasi in Čentibi; V sredo 9. marca od 9-12 ure v Trimlini, Lendavske in Dolgovaške gorice V četrtek 10. marca od 9-12 ure v Lendavi

OBHAJANJE VELIKEGA TEDNA VELIKI ČETRTEK - 24. 03. 2016 Na veliki četrtek praznujemo postavitev dveh zakramentov, zakramenta maše in mašniškega posvečenja - duhovništva. Jezus nam je pri zadnji večerji svoje telo in svojo kri izročil v jed in pijačo, poleg tega pa je postavil tudi zapoved medsebojne ljubezni. V znamenje tega je učencem umil noge. Ob 18. uri bo večerna sveta maša v obeh jezikih in češčenje Najsvetejšega ter molitev za nove duhovne poklice. Ta dan bo avtobus po vaseh pobiral kot običajno. Pobirati bo pričel v Kotu ob 16.30 uri.


VELIKI PETEK – 25. 03. 2016

Veliki petek je dan posta. To je edini dan v cerkvenem letu, ko ne obhajamo svete maše. Ta dan se spominjamo Kristusovega trpljenja in smrti na križu. Ta dan pokažemo s svojo navzočnostjo in sodelovanjem pripadnost Bogu. Predstavljaj si kako bi bilo, ko bi ti umrla draga oseba in se ne bi v vežici poslovil od njenega telesa? Tako je tudi na veliki petek, če se ne posloviš od svojega Boga! Ob uri Jezusove smrti, to je ob 15. uri, bomo v cerkvi premišljevali in molili križev pot. Ob 18. uri se pričenja obredje velike petka in molitev ob božjem grobu. Ta dan bo avtobus po vaseh pobiral kot običajno. Pobirati bo pričel v Kotu ob 16.30 uri.

VELIKA SOBOTA – 26. 03. 2016 Velika sobota je dan obiska Jezusa v Božjem grobu v cerkvi. Kako žalostno je, če bi na mrtvaškem odru ležala tvoja mati in ne bi šel v vežico k njej, da jo pokropiš. Ves dan bo odprta cerkev – ne samo za blagoslov jedil - zato pridite in se radi ustavite pri božjem grobu.

BLAGOSLOV VELIKONOČNE HRANE V Lendavi ob 15. in 18. uri med vigilijo. Ob 11.00 uri Kot in Čentiba Ob 11.45 uri Kapca in Dolina Ob 12.30 uri Gaberje in Pince Ob 13.15 uri Gornji Lakoš in Petišovci Ob 14.00 uri Mostje in Trimlini


VELIKONOČNA V I G I L I J A

Vigilija pomeni bdenje, pričakovanje, čakanje… Bdenje – vigilija na večer velike sobote kristjana spodbuja k veselemu pričakovanju Jezusovega vstajenja. Maši, ki jo ta dan obhajamo, rečemo maša vseh maš. Praznovanje JEZUSOVEGA VSTAJENJA bomo pričeli ob 18. uri pred cerkvijo na trgu, ko blagoslovimo ogenj. Z blagoslovljenim ognjem najprej prižgemo velikonočno svečo, ki jo v cerkvi uporabljamo vse leto ob krščevanju otrok. Nato duhovnik v zatemnjeno cerkev prinaša velikonočno svečo in trikrat zapoje KRISTUSOVA LUČ. Ob tem si verniki, ki prinesete s seboj svoje krstne sveče (če jih nimate si kupite svečo z veroizpovedjo v zakristiji), od velikonočne sveče prižgete svoje sveče. Za tem poslušamo svetopisemska besedila, ki govorijo o tem, kako se je Bog razodeval človeku. Pri tej maši slovesno obnovimo krstne zaobljube. V spomin krsta nas duhovnik kropi s krstno vodo. Ta dan bo avtobus po vaseh pobiral kot običajno. Pobirati bo pričel v Kotu ob 16.30 uri.

VELIKA NOČ – 27. 03. 2016

Velika noč je največji krščanski praznik. Ta dan se spominjamo največjega temelja naše vere, vstajenje Jezusa Kristusa od mrtvih. Jezus Kristus nas je s svojim trpljenjem in smrtjo odrešil, kar pomeni, da greh in smrt nimata zadnje in dokončne besede v našem življenju, ampak nam je Jezus s svojim vstajenjem od mrtvih odprl pot v večno življenje. Po starodavni slovenski navadi so po župnijah vstajenjske procesije z


Najsvetejšim po ulicah mesta – tako tudi zunaj cerkvenih zidov kristjani pokažemo radost največjega praznika našega verovanja (procesija letos poteka mimo občine, sodišča vse do križišča, kjer se obrnemo in vračamo mimo knjižnice, občine do cerkve. Med procesijo igra godba, Najsvetejše slovesno nosijo možje). SVETE MAŠE samo v Lendavi 7.00 v slovenskem jeziku, 8.00 v madžarskem jeziku 9.00 v slovenskem jeziku 10.00 VSTAJENSKA PROCESIJA 10.30 v madžarskem jeziku

VELIKONOČNI PONEDELJEK – 28. 03. 2016 Temu dnevu rečemo Emavs. Na ta dan obiščemo sorodnike in prijatelje ter skupaj z njimi slavimo dneve zmage nad smrtjo – Jezusovo vstajenje in s tem tudi naše vstajenje. Svete maše samo v Lendavi: 8.00 v madžarskem jeziku 9.00 v slovenskem jeziku 10.00 maša v Domu starejših

OPOZORILO Na Veliko noč se prestavi ura iz zimskega časa na poletni. Tako bodo večerne maše med tednom v Lendavi ob 19. uri razen sobotna večerna je v času šole ob 18. uri. Na vaseh: v Pincah in Dolini je maša ob 17. uri in v Petišovcih ob 18. uri.


PETI MESEC – APRIL – ŠKOFIJSKEGA MISIJONA V NAŠI ŽUPNIJI V četrtek 31. marca obhajamo ČETRTEK PRED PRVIM PETKOM Ob 17.00 uri vabljeni k molitvi za nove duhovne poklice. Posebej vabljeni vsi tisti, ki se še niste odzvali niti enkrat vabilu misijona in molitvi za duhovne poklice. Po molitveni uri bo sveta maša, ki bo potekala dvojezično. Ves čas molitvene ure bo možnost za sveto spoved. Ta dan je za vse, ki so brez prevoza organiziran avtobusni prevoz. Ob 16. uri bo pričel pobirati vernike v Kotu in nadaljuje pot na Kapco, Gaberje, Gornji in Dolnji Lakoš, Petišovce, Pince, Dolino, Čentibo, Lendavo in Mostje. V petek 1. aprila obhajamo PRVI PETEK Ob 17.00 uri lepo vabljeni k pobožnosti SRCA JEZUSOVEGA. Srce je simbol ljubezni, iskrenosti, srčnosti, dobrosti, velikodušnosti, sočutnosti… Vsak si želi, da bi tudi moje srce bilo podobno Jezusovemu srcu. Med molitveno uro se bomo posvetili Jezusovemu Srcu. Ves čas bo priložnost za sveto spoved – očistiti svoje srce vsega slabega saj je na žalost lahko srce tudi prostor zamer, hinavščine, zavisti, spletk, laži, hudobije… Posebej vabljeni vsi tisti, ki se še niste odzvali niti enkrat vabilu misijona. Ta dan je za vse, ki so brez prevoza organiziran avtobusni prevoz. Ob 16. uri bo pričel pobirati vernike v Kotu in nadaljuje pot na Kapco, Gaberje, Gornji in Dolnji Lakoš, Petišovce, Pince, Dolino, Čentibo, Lendavo in Mostje. V soboto 2. aprila obhajamo PRVO SOBOTO V MESECU Ta dan ni nikjer po vaseh svete maše – koristite avtobus, ki ga organiziramo. Vsaka sobota je Marijin dan. V času misijona imamo vsako prvo soboto FATIMSKI SPOMIN. Ob 17.00 se bo pričela molitvena ura med katero zapojemo Marijine litanije in se posvetimo Materi Božji. Ves čas molitvene ura bo priložnost za sveto spoved. Posebej vabljeni vsi tisti, ki se še niste odzvali niti enkrat vabilu misijona. Ta dan je za vse, ki so brez prevoza organiziran avtobusni prevoz. Ob 16. uri bo pričel pobirati vernike v Kotu in nadaljuje pot na Kapco, Gaberje, Gornji in Dolnji Lakoš, Petišovce, Pince, Dolino, Čentibo, Lendavo in Mostje. V nedeljo 3. aprila obhajamo BELO NEDELJO – NEDELJO BOŽJEGA USMILJENJA Ta nedelja je misijonska nedelja. Med nami bosta misijonarja. Za slovensko govoreče vernike bo med nami župnik in Črenšovec in za madžarsko govoreče vernike domačin József Bernád.


Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. V Gaberju ob 11. uri. V četrtek 7. aprila je po večerni maši - ob 19.45 uri - srečanje BIBLIČNE SKUPINE. Vse, ki zanima bogastvo Svetega pisma in osnove vere, vabimo na ta srečanja versko izobraževanje za odrasle. V nedeljo 10. aprila obhajamo TRETJO VELIKONOČNO NEDELJO Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Maša v Gaberju ob 11. uri. V soboto popoldan imamo nedeljske maše po vaseh. Ob 17. uri v Dolini, ob 18. uri v Petišovcih in ob 18. uri maša za veroučence in družine v Lendavi. V petek 15. aprila bo v lendavski sinagogi v sklopu misijona imel ob 18. uri predavanje duhovnik, ki deluje v slovenskih zaporih. Naslov predavanja bo: ZAPOR ALI SVOBODA. V MENI, V TEBI, MED NAMA. V soboto 16. aprila je v Domu starejših občanov v Lendavi proščenje ob nedelji dobrega pastirja. Ob 9.30 uri bo slovesna sveta maša. V soboto 16. aprila bo po večerni maši, ob 19. uri, priprava staršev in botrov na krst njihovih otrok. Vsi, ki želijo v prihodnjih mesecih krstiti svojega otroka, vabljeni na to pripravo. V nedeljo 17. aprila obhajamo ČETRTO VELIKONOČNO NEDELJO – NEDELJA DOBREGA PASTIRJA Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. V Gaberju ob 11. uri. Dan prej, v soboto, nedeljske maše po vaseh. Ob 17. uri na Pincah, ob 18. uri v Petišovcih in ob 18. uri maša za veroučence in družine v Lendavi. V soboto 23. aprila na god svetega Jurija, mučenca je zaobljubljena maša za vas Mostje. Maša se bo darovala zvečer ob 18. uri v župnijski cerkvi v Lendavi. V nedeljo 24. aprila obhajamo PETO VELIKONOČNO NEDELJO Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. V Gaberju ob 11. uri. Dan prej, v soboto, nedeljske maše po vaseh. Ob 17. uri v Dolini, ob 18. uri v Petišovcih in ob 18. uri maša za veroučence in družine v Lendavi. V nedeljo 1. maja obhajamo ŠESTO VELIKONOČNO NEDELJO


Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. V Gaberju ob 11. uri. Ob 11. uri PROŠČENJE NA PINCAH. Dan prej, v soboto, nedeljske maše po vaseh. Ob 17. uri v Dolini, 18. uri v Petišovcih in ob 18. uri v Lendavi maša za veroučence in družine.

Irgalmasság rendkívüli szentéve: a pápai bulla ismertetése MÁSODIK RÉSZ: HOGYAN ÉLHETJÜK MEG A LEGJOBBAN A JUBILEUMOT? A Bulla második részében Ferenc pápa néhány gyakorlati útmutatást ad ahhoz, hogy hogyan élhetjük meg a rendkívüli Jubileumot a maga spirituális teljességében: Tegyünk egy zarándoklatot, mert ez „tényleges jele lesz annak, hogy az irgalmasság is egy olyan elérendő cél, amely elkötelezettséget és áldozathozatalt kíván”. Ne bíráskodjunk, és ne ítélkezzünk, hanem bocsássunk meg és adakozzunk, maradjunk távol a „pletykáktól”, a „féltékenység és az irigység” által sugallt szavaktól.” Vegyük észre a jót, ami minden személyben jelen van” és váljunk a „megbocsátás eszközeivé”. Nyissuk meg a szívünket a lét perifériái felé, vigyünk vigaszt, irgalmasságot, szolidaritást és figyelmet mindazoknak, akik „a mai világban nélkülöznek és szenvednek”, „számos fivérünknek és nővérünknek, akiket megfosztottak méltóságuktól”. „Kiáltásukat tegyük magunkévá – buzdít a pápa – így együttesen le tudjuk küzdeni a közöny korlátját, amely gyakran hatalmas úrként van jelen, hogy elrejtse az álszentséget és az önzést”. Örömmel hajtsuk végre a testi és lelki irgalmasság műveit, hogy „felébresszük lelkiismereteinket, amelyek ellankadtak a szegénység drámájával szemben”. Jézusnak éppen ez a küldetése: vigyünk vigaszt a szegényeknek, hirdessük a megszabadítást a modern rabszolgaságok foglyainak, adjuk vissza a


látást azoknak, akik magukba zárkóztak, adjuk vissza a méltóságukat azoknak, akiket ettől megfosztottak, legyünk képesek arra, hogy legyőzzük a tudatlanságot, amelyben emberek milliói élnek, különös tekintettel azokra a gyermekekre, akiknek nincs megfelelő segítségük ahhoz, hogy kilépjenek a szegénységből”. Mint ahogy Keresztes Szent János mondja: „az élet alkonyán a szeretetben fognak megvizsgálni minket”. Növeljük az egyházmegyékben a „24 óra az Úrért” ima és bűnbánati kezdeményezéseket, amelyeket Nagyböjt negyedik hetében pénteken és szombaton kell megtartani. A pápa rámutat: sok fiatal ismét közeledik a kiengesztelődés szentségéhez, amely „kézzel foghatóvá teszi az irgalmasság nagyságát”. Ennek köszönhetően sokan közülük úgy érzik, hogy „újból felfedezik életük értelmét”. Papok feloldozhatnak olyan bűnök alól is, amelyhez eddig csak az Apostoli Szentszéknek volt joga A pápa egy paragrafust a bűnök feloldozása témájának szentel: mindenekelőtt kifejezi azt a kívánságát, hogy „a gyóntatók legyenek az Atya irgalmasságának valódi jelei”, ne sebtében rögtönözzenek ebben a feladatukban, hanem váljanak „elsőként bűnbánókká, akik bocsánatért esdekelnek”. „Isten bűnbocsánatának hűséges szolgájaként” tehát minden gyóntató úgy fogadja a híveket, mint „az apa a tékozló fiú példabeszédében”, vagyis „olyan apa, aki fia elébe siet, annak ellenére, hogy az minden vagyonát elherdálta”. A gyóntatók tehát „ne tegyenek fel impertinens, nem a tárgyhoz tartozó kérdéseket”. Minden bűnbánó szívében ismerjék fel, hogy segítséget és bocsánatot keresnek. A gyóntatók arra kaptak meghívást, hogy „mindig, bárhol, minden helyzetben és mindenek ellenére, legyenek az irgalmasság elsőbbségének jelei”. A pápa továbbá bejelenti, hogy a Szentév nagyböjti időszakában az Irgalmasság Misszionáriusait küldi majd el világszerte, vagyis olyan papokat, akiket „felruház olyan tekintéllyel, miszerint megbocsáthatnak olyan bűnöket is, amelyek alól a feloldozás joga az Apostoli Szentszéknek van fenntartva”. „Jelei lesznek annak, hogy az egyház anyai gondoskodással van


Isten népe iránt”. Ezek a papok mesterei lesznek mindenki számára „egy humanizmussal teli találkozásnak, amely a megszabadulás forrása, felelősséggel teljes, célja, hogy leküzdjék az akadályokat és visszatérjenek a keresztségben kapott új élethez”. Ugyanakkor a pápa azt kéri, hogy az egyházmegyékben szervezzenek „népmissziókat”, hogy ezek a Misszionáriusok „hirdethessék a bűnbocsánat örömét”. A búcsú A Jubileum jellemző vonása a búcsú, azt mutatja, hogy „Isten korlátlanul megbocsátja bűneinket”. Miközben a kiengesztelődés szentségében Isten bocsánata eltörli a bűnöket, a búcsúval a bűnös megszabadul a „bűn negatív lenyomatától”, „következményének minden hatásától”, amely „magatartásunkban, gondolatainkban” megmarad. Ebben az értelemben az, aki elnyeri a búcsút, képessé válik arra, hogy karitatív módon cselekedjen, növekedjen a szeretetben, ahelyett, hogy ismét bűnt követne el”.

HIVATALOS ÓRÁK A PLÉBÁNIAI HIVATALBAN MINDEN KEDDEN 8.30 és 11.00 valamint 16.00 és 18.00 óra között MINDEN PÉNTEKEN 8.30 és 11.00 óra között


A HÓNAP ESEMÉNYEI Január 31-én ÉVKÖZI NEGYEDIK VASÁRNAP Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor lesz szentmise. Vasárnapra érvényes szentmisék már szombaton lesznek, mégpedig 16 órakor Völgyifaluban, 17 órakor Petesházán és 18 órakor Lendván a hittanosok és a családok szentmiséje. Február 2-án, kedden URUNK BEMUTATÁSA – GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY ÜNNEPE Ezen a napon megszenteljük a gyertyákat, amelyeket év közben meggyújtuk a lakásunkban, hogy vele szimbolizáljuk Jézus Krisztus, a mi FÉNYÜNKET. A megszentelt gyertyát általában családi évfordulókkor vagy emléknapokon, vasárnapi ebédnél, gyermekek születésekor, szeretteink halálakor…gyújtjuk meg (gyertyákat a sekrestyében 5 euróért lehet vásárolni). Szentmisék Lendván 8 órakor magyar nyelven és 9 órakor szlovén nyelven. Petesházán és Gyertyánosban 11 órakor lesz szentmise. Este 18 órakor Ledván szentmise azok számára, akik a délelőtti miséken kötelezettségük miatt (munka, iskola, stb.) nem tudnak részt venni. Február 3-án, szerdán Szent Balázs püspök és vértanú ünnepe. Ezen a napon az Anyaszentegyház a hívőknek balázsáldást oszt a torokbetegség elkerülése érdekében és minden egyéb gonosztól való oltalomért. Reggel 8 órakor kétnyelvű szentmise és balázsáldás lesz.

HARMADIK HÓNAP – FEBRUÁR – PÜSPÖKSÉGI MISSZIÓ A PLÉBÁNIÁNKBAN


Február 4-én ELSŐ PÉNTEK ELŐTTI CSÜTÖRTÖK 17 órakor az új papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk. Külön meghívjuk azokat, akik még nem vettek részt a misszión, valamint a papi és szerzetesi hivatásokért való imán. Az imaórát követően kétnyelvű szentmisét mutatunk be. Az imaóra alatt gyónási lehetőség is lesz. Ezen a napon autóbuszt is szervezünk, amely 16 órakor indul Kótból, majd érinti Kapcát, Gyertyánost, Felső- és Alsólakost, Petesházát, Pincét, Völgyifalut, Csentét, Lendvát és Hídvéget. Február 5-én ELSŐ PÉNTEK 17 órakor szeretettel várunk benneteket a csodás JÉZUS SZÍVE ájtatosságra. A szív a szeretet, az őszinteség, a szívélyesség, a jóság, a nagylelkűség, az együttérzés jelképe. Mindannyian azt szeretnénk, hogy szívünk minél jobban hasonlítson Jézuséhoz. Az imaórán Jézus Szívéhez imádkozunk. Mindvégig gyónási lehetőség is lesz – lehetőség szívünk megtisztítására minden rossztól, mert a szív sajnos lehet a sérelmek, a képmutatás, az irigység, a pletyka, a hazugság, a gonoszság helye is. Külön meghívjuk azokat, akik még nem vettek részt a misszión. Ezen a napon autóbuszt is szervezünk, amely 16 órakor indul Kótból, majd érinti Kapcát, Gyertyánost, Felső- és Alsólakost, Petesházát, Pincét, Völgyifalut, Csentét, Lendvát és Hídvéget. Február 6-án A HÓNAP ELSŐ SZOMBATJA Ezen a napon falvakon nincs szentmise. Éljenek a buszjárat lehetőségével. Valamennyi szombat Mária nap. Ezért a püspöki misszió ideje alatt a hónap első szombatján FATIMAI EMLÉKNAPOT tartunk. Az imaóra 17 órakor kezdődik, amelyen elénekeljük a Mária Litániát és ajánló imákat mondunk érte. Az imaóra alatt lehetőség lesz szent gyónásra. Az imaórát ünnepi szentmise követi. Külön meghívjuk azokat, akik még nem vettek részt a misszión. Ezen a napon autóbuszt is szervezünk, amely 16 órakor indul Kótból, majd érinti Kapcát, Gyertyánost, Felső- és Alsólakost, Petesházát, Pincét, Völgyifalut, Csentét, Lendvát és Hídvéget. Február 7-én ÉVKÖZI ÖTÖDIK VASÁRNAP Ezen a napon velünk lesznek a misszionáriusok. A magyar ajkú hívek részére msgn. Režonja Franc, a szlovén ajkú hívek részére pedig Alojz Benkovič plébános úr. Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor lesz szentmise. Február 10-én, szerdán megkezdjük a negyvennapos felkészülést Jézus feltámadására – EZ A BÖJTI IDŐSZAK HAMVAZÓSZERDÁN az Anyaszentegyház megáldja a virágvasárnapi olajfaágak hamuját. A hamu a mulandóság és halandóság jelképe. Azért ezen a napon a lelkész a szentmisén a keresztény fejére hamut hint és közben a


következőket idézi a Szentirásból: EMBER, EMLÉKEZZ RÁ, HOGY PORBÓL VAGY ÉS PORRÁ LESZEL vagy TÉRJETEK MEG ÉS HIGGYETEK AZ EVANGÉLIUMBAN. Szentmisék Lendván 8 órakor magyar és 9 órakor szlovén neyelven. Február 11-én, csütörtökön a LOURDES-I SZŰZANYA ÜNNEPE és egyben a BETEGEK VILÁGNAPJA. Mivel templomunkban is megtalálható a Lourdes-i Szűzanya csodálatos oltára és mivel ezen a napon van a betegek világnapja, délután 17 órakor imaórát majd azt követően szentmisét tartunk lelki (sértettség, harag, ellenségeskedés, átkozódás,…) valamint testi (különböző betegségek) egészségünkért. A szentmisén kiosztjuk a betegek kenetét. Ezen a napon autóbusz is közlekedik, amely 16 órakor indul Kótból. Ugyanakkor megkérjük azokat, akiknek van saját gépkocsijuk, tegyék lehetővé az idősek és betegek számára a szentmisén való részvételt. A templomot fűtjük, így kellemes meleg. Februát 12-én, pénteken Lendván a plébániatemplombana KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG során Jézus szenvedéséről elmélkedünk. Az ájtatosság 17 órakor kezdődik, utána szentmise lesz. Február 14-én NAGYBÖJT ELSŐ VASÁRNAPJA Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor lesz szentmise. Vasárnapra érvényes szentmisék már szombaton lesznek, mégpedig 16 órakor Pincén, 17 órakor Petesházán és 18 órakor Lendván a hittanosok és a családok szentmiséje. Február 18-án, csütörtökön az esti szentmise után – 18.45-kor a BIBLIAI CSOPORT találkozója. A találkozóra szeretettel várjuk mindazokat, akik meg szeretnék ismerni a Szentírás gazdagságát és a hit alapjait, ez a felnőttek hitoktatása. Február 19-én, pénteken Lendván a plébániatemplomban a KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG során Jézus szenvedéséről elmélkedünk. Az ájtatosság 17 órakor kezdődik, utána szentmise lesz. Február 20-án, szombaton az esti szentmise után 19 órakor a szülők és a keresztszülők előkészülete gyermekük keresztelőjére. Az előkészületre szeretettel várjuk mindazokat, akik gyermeküket a következő hónapokban szeretnék megkereszteltetni. Február 21-én NAGYBÖJT MÁSODIK VASÁRNAPJA


Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor lesz szentmise. Vasárnapra érvényes szentmisék már szombaton lesznek, mégpedig 16 órakor Völgyifaluban, 17 órakor Petesházán és 18 órakor Lendván a hittanosok és a családok szentmiséje. Február 25-én, csütörtökön 18 órakor a misszió keretében a lendvai Zsinagógában dr. Sebastjan Kristovič, pszichoszociális tanácsadó és oktató előadást tart GYERMEKEM FELELŐSSÉGTELJES ÉS ÉRETT SZEMÉLYISÉG LESZ? címmel. Február 26-án, pénteken Lendván a plébániatemplomban a KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG során Jézus szenvedéséről elmélkedünk. Az ájtatosság 17 órakor kezdődik, utána szentmise lesz. Február 28-án NAGYBÖJT HARMADIK VASÁRNAPJA Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor lesz szentmise. Vasárnapra érvényes szentmisék már szombaton lesznek, mégpedig 16 órakor Pincén, 17 órakor Petesházán és 18 órakor Lendván a hittanosok és a családok szentmiséje.

NEGYEDIK HÓNAP – MÁRCIUS – PÜSPÖKSÉGI MISSZIÓ A PLÉBÁNIÁNKBAN Március 3-án ELSŐ PÉNTEK ELŐTTI CSÜTÖRTÖK 17 órakor az új papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk. Külön meghívjuk azokat, akik még nem vettek részt a misszión, valamint a papi és szerzetesi hivatásokért való imán. Az imaórát követően kétnyelvű szentmisét mutatunk be. Az imaóra alatt gyónási lehetőség is lesz. Ezen a napon autóbuszt is szervezünk, amely 16 órakor indul Kótból, majd érinti Kapcát, Gyertyánost, Felső- és Alsólakost, Petesházát, Pincét, Völgyifalut, Csentét, Lendvát és Hídvéget. Március 4-én ELSŐ PÉNTEK 17 órakor szeretettel várunk benneteket a csodás JÉZUS SZÍVE ájtatosságra, hiszen böjti időben vagyunk. Az imaóra alatt mindvégig gyónási lehetőség is lesz. Külön meghívjuk azokat, akik még nem vettek részt a misszión. Ezen a napon autóbuszt is szervezünk, amely 16 órakor indul Kótból, majd érinti Kapcát, Gyertyánost, Felső- és Alsólakost, Petesházát, Pincét, Völgyifalut, Csentét, Lendvát és Hídvéget.


Március 5-én A HÓNAP ELSŐ SZOMBATJA Ezen a napon falvakon nincs szentmise. Éljenek a buszjárat lehetőségével. Valamennyi szombat Mária nap. Ezért a püspöki misszió ideje alatt a hónap első szombatján FATIMAI EMLÉKNAPOT tartunk. Az imaóra 17 órakor kezdődik, amelyen elénekeljük a Mária Litániát és ajánló imákat mondunk érte. Az imaóra alatt lehetőség lesz szent gyónásra. Külön meghívjuk azokat, akik még nem vettek részt a misszión. Ezen a napon autóbuszt is szervezünk, amely 16 órakor indul Kótból, majd érinti Kapcát, Gyertyánost, Felső- és Alsólakost, Petesházát, Pincét, Völgyifalut, Csentét, Lendvát és Hídvéget. Március 5-én, szombaton az idei elsőáldozók számár megtartjuk AZ ESLŐ SZENT GYÓNÁST. Az ünnepi szent gyónás 10 órakor kezdődik. Március 6-án NAGYBÖJT NEGYEDIK VASÁRNAPJA Ez a hónap első vasárnapja, ezért missziós vasárnap. Ezen a napon velünk lesznek a misszionáriusok. A magyar ajkú hívek részére a dobronaki lelkiatya, a szlovén ajkú hívek részére pedig Štefan Grabar úr. Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor lesz szentmise. Március 10-én, csütörtökön 18 órakor a misszió keretében a lendvai Zsinagógában Toni Brinjovc atya, a Ljubljanai Központi Klinika hosszú éves lelkésze A HALDOKLÓKKAL VALÓ EGYÜTTLÉTRŐL, A HALDOKLÁSRÓL ÉS A FEKETE GONDOLATOKRÓL tart előadást. Március 11-én, pénteken Lendván a plébániatemplomban a KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG során Jézus szenvedéséről elmélkedünk. Az ájtatosság 17 órakor kezdődik, utána szentmise lesz. Március 13-án NAGYBÖJT ÖTÖDIK VASÁRNAPJA – FEKETE VASÁRNAP Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor lesz szentmise. Vasárnapra érvényes szentmisék már szombaton lesznek, mégpedig 16 órakor Völgyifaluban, 17 órakor Petesházán és 18 órakor Lendván a hittanosok és a családok szentmiséje. Március 17-én, csütörtökön az esti szentmise után – 18.45-kor a BIBLIAI CSOPORT találkozója. A találkozóra szeretettel várjuk mindazokat, akik meg szeretnék ismerni a Szentírás gazdagságát és a hit alapjait, ez a felnőttek hitoktatása.


Március 18-án, pénteken Lendván a plébániatemplomban a KERESZTÚTI ÁJTATOSSÁG során Jézus szenvedéséről elmélkedünk. Az ájtatosság 17 órakor kezdődik, utána szentmise lesz. Március 19-én, szombaton az esti szentmise után 19 órakor a szülők és a keresztszülők előkészülete gyermekük keresztelőjére. Az előkészületre szeretettel várjuk mindazokat, akik gyermeküket a következő hónapokban szeretnék megkereszteltetni. Március 20. NAGYBÖJT HATODIK VASÁRNAPJA – VIRÁGVASÁRNAP. Minden szentmisénél megáldjuk a zöldellő növényeket, koszorúkat, amelyeket magatok elkészíthetek, de a plébániai Karitász munkatársaitól is kaphatók lesznek minden szentmise előtt. Ezzel támogathatjátok az önkéntes szervezet munkáját. Az áldást minden alkalommal a szentmise előtt a templomtéren, a missziós keresztnél végezzük. Szentmisék Lendván: 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor lesz szentmise. Szombaton a falvakon lesznek szentmisék: délután 4 órakor Pincén, 5 órakor Petesházán. Lendván 6 órakor a hittanosok és családok számára lesz szentmise. Virágvasárnapon plébániánkban húsvéti nagygyóntatás lesz: délután 3 órakor magyar nyelvű előkészület a gyónásra és gyóntatás, majd 4 órakor szentmise; 5 órakor szlovén nyelvű előkészület a gyónásra és gyóntatás, majd 6 órakor szentmise.

HÚSVÉTI GYÓNTATÁS A nagyböjt idején hétköznap, fél órával a szentmise előtt lesz alkalom Lendván a gyónásra. A falusiaknak, akik nem tudnak Lendvára utazni, a misszió idején, vagyis március 3-án (csütörtökön), március 4-én (pénteken) és március 5-én (szombaton), amikor autóbuszjáratot indítunk, lesz alkalmuk gyónáshoz járulni.

AZ IDŐSEK ÉS A BETEGEK LÁTOGATÁSA A lelkipásztorok rendelkezésre állnak azok számára, akik betegségük miatt nem tudják elhagyni otthonukat vagy ágyhoz kötöttek. Kérjük, hogy az erre vonatkozó igényt időben jelentsétek telefonon a plébániahivatal nyitvatartási idejében (kedden 8.30 és


11 óra között és délután 16 és 17.30 óra között, valamint pénteken 8.30 és 11 óra között). A beteglátogatások időbeosztása: Március 3-án, csütörtökön 9-től 12 óráig Gyertyánosban és Pincén, Március 4-én, pénteken 9.30 órakor az IDŐSEK OTTHONÁBAN, Március 5-én, szombaton 9-től 12 óráig Völgyifaluban és Petesházán, Március 7-én, hétfőn 9-től 12 óráig Alsó- és Felsőlakosban, Kótban és Kapcán, Március 8-án, kedden 9-től 12 óráig Hidvégen, Bánután, Hosszúfaluban és Csentében, Március 9-én, szerdán 9-től 12 óráig Hármasmalomban, Lendva- és Hosszúfaluhegyen, Március 10-én, csütörtökön 9-től 12 óráig Lendván.

A NAGYHÉT NAGYCSÜTÖRTÖK – 2016. március 24. Nagycsütörtökön két szentség alapítását ünnepeljük, az Eucharisztia szentségét (az Oltáriszentséget) és az egyházi rendet (a papi szentséget). Jézus az utolsó vacsorán nekünk adta testét és vérét eledelül és italul, valamint felállította a kölcsönös szeretet parancsát. Ennek jeléül megmosta tanítványai lábát. Este 6 órakor kétnyelvű szentmise, szentségimádás és imaóra lesz új papi hivatásokért. Ezen a napon a már megszokottak szerint közlekedik az autóbusz. Kótból indul 16.30-kor.

NAGYPÉNTEK – 2016. március 25. Nagypénteken szigorú böjt van. Ez az egyedüli nap az Egyház életében, amikor nincs szentmise. Ezen a napon megemlékezünk Krisztus szenvedéséről és haláláról a keresztfán. Jelenlétünkkel és közreműködésünkkel kinyilvánítjuk, hogy Istenhez tartozunk. Képzeljük csak el, milyen lenne, ha nem látogatnánk meg egy számunkra kedves


hallottat a halottasházban! Ilyen az is, ha nagypénteken nem veszünk búcsút Istenünktől! Jézus halálának időpontjában, délután 3 órakor a plébániatemplomban keresztutat járunk. Este 6 órakor kezdődnek a nagypénteki szertartások és imaóra Isten sírjánál. Ezen a napon a már megszokottak szerint közlekedik az autóbusz. Kótból indul 16.30-kor.

NAGYSZOMBAT – 2016. március 26. Nagyszombaton meglátogatjuk Jézust a sírban (a templomban). Milyen szomorú lenne, ha a halotti ágyon édesanyád nyugodna, és nem látogatnád meg, hogy meghintsd. Napközben nyitva áll templom – nemcsak az ételek megáldása miatt –, ezért gyertek és járuljatok Isten sírjához.

A HÚSVÉTI ÉTKEK MEGÁLDÁSA Lendván délután 3 órakor és 6 órakor a vigílián. 11 órakor Kótban és Csentében, 11.45-kor Kapcán és Völgyifaluban, 12.30-kor Gyertyánosban és Pincén, 13.15-kor Felsőlakosban és Petesházán, 14 órakor Hidvégen és Hármasmalomban.

HÚSVÉTI V I G Í L I A A vigília virrasztást, várakozást jelent… A virrasztás – vigília a keresztényt nagyszombat estéjén Jézus feltámadásának örömteli várakozására buzdítja. Ezen a napon mutatjuk be a szentmisék szentmiséjét.


JÉZUS FELTÁMADÁSÁNAK ünneplését este 6 órakor a tűz megáldásával kezdjük a templomtéren. Ezzel a lánggal aztán először a húsvéti gyertyát gyújtjuk meg, amelyet aztán a templomban a teljes év során a gyermekek keresztelésénél használunk. Ezt követően a pap az elsötétített templomba viszi a húsvéti gyertyát és háromszor felénekel: KRISZTUS VILÁGOSSÁGA. A hívők eközben a húsvéti gyertya lángjával meggyújtják saját keresztelői gyertyájukat, amit magukkal hoznak (ha már nincs meg, akkor a sekrestyében kaphatók gyertyák a hitvallás szövegével). Ezt követően meghallgatjuk a Szentírás olvasmányait, amelyek arról szólnak, miként nyilvánult meg Isten az embernek. A szentmisén megerősítjük a keresztelésnél tett fogadalmakat. A keresztelés emlékére a pap szenteltvízzel meghinti a hívőket. Ezen a napon a már megszokottak szerint közlekedik az autóbusz. Kótból indul 16.30-kor.

HÚSVÉT – 2016. március 27. A Húsvét a legnagyobb keresztény ünnep. Ezen a napon megemlékezünk hitünk alapjáról, arról, hogy Jézus Krisztus feltámadt a hallottak közül. Jézus Krisztus szenvedésével és halálával megváltott minket, ami azt jelenti, hogy nem a bűné és a halálé a végső szó az életünkben. Jézus halottakból való feltámadásával megnyitotta előttünk az örök életet. Réges-régi szokás, hogy a plébánia utcáin feltámadási körmenetben vonulunk a Legméltóságosabb Oltáriszentséggel – mi, keresztények a templom falain kívül is megmutatjuk hitünk legnagyobb ünnepének örömét. Az idei körmenetben a városháza, a bíróság mellet elhaladva, a körforgalomban visszafordulva, a könyvtár és a városháza mellett elhaladva érkezünk vissza a templomhoz. Közben zenekar játszik, a Legméltóságosabb Oltáriszentséget pedig lovaskocsin szállítjuk. SZENTMISÉK csak Lendván lesznek: 7 órakor szlovén nyelvű, 8 órakor magyar nyelvű, 9 órakor szlovén nyelvű, 10 órakor FELTÁMADÁSI KÖRMENET, 10.30-kor magyar nyelvű.


HÚSVÉTHÉTFŐ – 2016. március 28. Húsvéthétfőn, vagy más néven Emmausz, meglátogatjuk rokonainkat és barátainkat, hogy velük együtt ünneplejük a halál feletti győzelmet – Jézus feltámadását és ezzel saját feltámadásunkat is. Csak Lendván lesznek szentmisék: 8 órakor magyar nyelvű, 9 órakor szlovén nyelvű, 10 órakor az idősek otthonában lesz szentmise.

FIGYELEM! Húsvét napján a téli időszámításról átállunk a nyári időszámításra. Az esti szentmisék Lendván hétköznap este 7 órakor lesznek, kivéve a szombat esti szentmisét, amely az iskolaévben továbbra is 6 órakor lesz. A falvakon a következőképpen lesznek a szentmisék: Pincén és Völgyifaluban 5 órakor, Petesházán 6 órakor.

AZ EGYHÁZMEGYEI MISSZIÓ ÖTÖDIK HÓNAPJA PLÉBÁNIÁNKBAN - ÁPRILIS Március 31. ELSŐ CSÜTÖRTÖK Délután 5 órakor új papi hivatásokért imádkozunk. Erre az alkalomra különösen azokat várjuk, akik még egyetlen alkalommal sem tettek eleget a misszió meghívásának, hogy vegyenek részt a papi hivatásokért való imaórán. Az imaóra után kétnyelvű szentmise lesz. Autóbuszjáratot is indítunk: 4 órakor indul Kótból és Kapcát, Gyertyánost, Felső- és Alsólakost, Petesházát, Pincét, Völgyifalut, Csentét és Hidvéget érintve érkezik Lendvára. Április 1-je ELSŐ PÉNTEK


Délután 5 órakor JÉZUS SZÍVE ÁJTATOSSÁGra várunk benneteket. A szív a szeretet, őszinteség, szívélyesség, jóság, nagylelkűség, együttérzés stb. jelképe. Mindenki arra vágyik, hogy az ő szíve is minél jobban Jézus Szívéhez hasonlítson. Az ájtatosság teljes ideje alatt gyónni is lehet, vagyis megtisztítani szívünket minden rossztól, mert sajnos a szívben bosszúság, képmutatás, irigység, intrika, hazugság, gonosz stb. is lakozik. Erre az alkalomra különösen azokat várjuk, akik még egyetlen alkalommal sem tettek eleget a misszió meghívásának. Autóbuszjáratot is indítunk: 4 órakor indul Kótból és Kapcát, Gyertyánost, Felső- és Alsólakost, Petesházát, Pincét, Völgyifalut, Csentét és Hidvéget érintve érkezik Lendvára. Április 2. ELSŐ SZOMBAT A falvakon nem lesznek szentmisék, az általunk indított autóbuszjárattal gyertek Lendvára. Minden szombat Mária napja. A misszió idején minden első szombat FATIMAI EMLÉKNAP. Délután 5 órakor imaóra lesz, amelyen Mária-litániákat énekelünk, és a Szűzanyának szenteljük magunkat. Az imaóra alatt gyónni is lehet. Erre az alkalomra különösen azokat várjuk, akik még egyetlen alkalommal sem tettek eleget a misszió meghívásának. Autóbuszjáratot is indítunk: 4 órakor indul Kótból és Kapcát, Gyertyánost, Felső- és Alsólakost, Petesházát, Pincét, Völgyifalut, Csentét és Hidvéget érintve érkezik Lendvára. Április 3. FEHÉRVASÁRNAP – AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA Ez a vasárnap egyben missziós vasárnap is, amikor körünkben köszönthetjük a missziós papokat. A szlovén nyelvű szentmisét a črenšovci plébános, a magyar nyelvű szentmisét Bernád József tanácsos úr mutatja be. Szentmisék Lendván: 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor lesz szentmise. Április 7-én, csütörtökön 19.45-kor, az esti szentmise után a BIBLIAI CSOPORT találkozója lesz. A felnőttek hitoktatására várunk mindenkit, akit érdekel a Szentírás gazdagsága és hitünk alapjai. Április 10. HÚSVÉT UTÁNI HARMADIK VASÁRNAP Szentmisék Lendván: 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor lesz szentmise. Szombat délután vasárnapra érvényes szentmisék lesznek: 5 órakor Völgyifaluban, 6 órakor Petesházán. Lendván 6 órakor a hittanosok és családok számára lesz szentmise.


Április 15-én, pénteken délután 6 órakor a misszió keretében a lendvai zsinagógában a szlovén börtönökben szolgálatot ellátó pap tart előadást BÖRTÖN VAGY SZABADSÁG. BENNEM, BENNED, KETTŐNK KÖZT. Április 16-án, szombaton a Jó Pásztor vasárnapja alkalmából búcsú a lendvai idősek otthonában. Az ünnepi szentmise 9.30-kor kezdődik. Április 16-án, szombat este 7 órakor, az esti szentmise után előkészületet tartunk a keresztelőre a szülők és a keresztszülők részére. Várunk mindenkit, aki a következő hónapokban szeretné megkereszteltetni gyermekét. Április 17. a HÚSVÉT UTÁNI NEGYEDIK VASÁRNAP – A JÓ PÁSZTOR VASÁRNAPJA Szentmisék Lendván: 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor lesz szentmise. Szombat délután vasárnapra érvényes szentmisék lesznek: 5 órakor Pincén, 6 órakor Petesházán. Lendván 6 órakor a hittanosok és a családok részére lesz szentmise. Április 23-án, szombaton Szent György vértanú napja, amely Hidvég fogadalmi ünnepe. Ez alkalomból délután 6 órakor a lendvai plébániatemplomban mutatunk be szentmisét. Április 24. a HÚSVÉT UTÁNI ÖTÖDIK VASÁRNAP. Szentmisék Lendván: 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor lesz szentmise. Szombat délután vasárnapra érvényes szentmisék lesznek: 5 órakor Völgyifaluban, 6 órakor Petesházán. Lendván 6 órakor a hittanosok és családok szentmiséje lesz. Május 1-je a HÚSVÉT UTÁNI HATODIK VASÁRNAP Szentmisék Lendván: 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor lesz szentmise. PINCÉN BÚCSÚ, a szentmise 11 órakor kezdődik. Szombat délután vasárnapra érvényes szentmisék lesznek: 5 órakor Völgyifaluban, 6 órakor Petesházán. Lendván este 6 órakor a hittanosok és családok szentmiséje lesz.


BOŽJI OTROCI SO POSTALI AKIK ISTEN GYERMEKEI LETTEK

32. 33. 34.

NASTJA KASZÁS, Dolgovaške gorice 21, rojena 20.01.2015 – ban született. AJLA BAŠA, Čentiba, Glavna ulica 44, rojena 07.11.2014 – ban született. ERIK HOZJAN, Lendavske gorice 98, rojen 28.07.2015 – ban született.

LETO 2016 01. 02.

MIA GYURICA, Dolina, Glavna ulica 15, rojena 18.09.2015 – ban született. TEO VIDA, Čentiba, Glavna ulica 14, rojen 13.10.2015 – ban született.

K BOGU SO ODŠLI PO PLAČILO AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89.

HELENA GUBIČ, pokopana v Lendavi – Lendván van eltemetve. ROZALIJA NEŽIČ, pokopana v Pincah – Pincén van eltemetve. ADELA KARDOŠ, pokopana v Lendavi – Lendván van eltemetve. GIZELA VIDA, pokopana v Čentibi – Csentében van eltemetve. FRANC TOPLAK, pokopan na Kapci – Kapcán van eltemetve. JOŽEF CIGAN, pokopan v Dolgi vasi – Hosszúfaluban van eltemetve. GIZELA LOVENJAK, pokopana v Lendavi – Lendván van eltemetve. AVGUST POŽONEC, pokopan v Dolgi vasi – Hosszúfaluban van eltemetve.

LETO 2016 01. 02. 03. 04.

JOŽEF FEHER, pokopan na Kapci – Kapcán van eltemetve. KATALIN VARGA, pokopana na Kapci – Kapcán van eltemetve. JOŽEF SMEJ, pokopan v Gaberju – Gyertyánosban van eltemetve. KATARINA JALŠOVEC, pokopana v Lendavi – Lendván van eltemetve.


GOSPOD, DAJ RAJNIM VEČNI MIR IN POKOJ. ADJ, URAM, ÖRÖK NYUGODALMAT NEKI.

SVETA DEŽELA JE SRCE ROMANJA Cilj romarjev je že od vedno tudi Sveta dežela, ki je pravzaprav “srce romanja”, saj je kraj, kjer se je vse začelo. Romati v Sveto deželo pomeni vrniti se k lastnim izvirom, k lastnim koreninam. Tudi za tiste kraje sedanje obdobje ni najbolj ugodno. A navkljub temu se romarji od tam vračajo vedri. Zanje nevarnosti ni. V zadnjih štiridesetih letih se ni nikoli “skrivil niti las nobenemu romarju”. Tisti kraji so torej dostopni in romanja so varna: “V Sveto deželo se lahko in se mora iti. Pojdimo torej: dobro bo za nas. (tako poroča vatikanska agencija za romanja).

PRIDRUŽI SE ŽUPNIJSKEMU ROMANJU V SVETO DEŽELO –

DEŽELO JEZUSOVEGA ROJSTVA, ŽIVLJENJA IN DELOVANJA…. od 19. do 26. aprila 2016


Župnijski utrip izdaja Župnija Lendava - odgovarja: Martin Dolamič-Konrad, župnik; prevajala Eva Lőrinc in Peter Varga - Cerkveni trg 2, Lendava zupnija.lendava@rkc.si - www.zupnija-lendava.si - tel.: 02/578-83-30


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.