Župnijski utrip - Lüktető élet 11-12/2015—01/2016

Page 1

XVI/6 NOV/DEC2015/JAN2016

MISIJON ODPRITE VRATA KRISTUSU Z mesecem decembrom 2015 pričenjamo v Škofiji Murska Sobota devetmesečni misijon ob 10. obletnici ustanovitve škofije. Namen tega misijona je, da vsi, ki smo vključeni v Škofijo Murska Sobota, poglobimo svojo vero. Zato bo misijon najbolj viden v vsaki župniji murskosoboške škofije vsak četrtek pred prvim petkom, prvi petek, prvo soboto in prvo nedeljo v mesecu. Pomen četrtka pred prvim petkom je, da molimo in prosimo Kristusa, da se kdo iz naše župnije ali škofije odloči za duhovniški ali redovniški poklic. Pomen prvega petka je, da se posvetimo Jezusovemu Srcu z željo, da bi tudi naša srca bila čim bolj podobna Jezusovemu Srcu. Pomen prve sobote je, da se posvetimo Marijinemu Srcu. Sobota je zmeraj Marijin dan. Ta dan se Mariji zaupamo v materinsko varstvo. Pomen prve nedelje v mesecu v času misijona bo, da bo župnijo obiskal eden od duhovnikov naše dekanije in s svojim misijonskim čutom pričeval, kako lepo in plemenito je odpreti vrata svojega srca Kristusu. Z 8. decembrom 2015 se pričenja tudi LETO BOŽJEGA USMILJENJA, ki ga je napovedal sveti oče Frančišek. Napisal je posebno BULO o pomenu in namenu tega leta in vsakič objavljamo del te Bule v Župnijskem utripu.


KAKO SE BO ŠKOFIJSKI MISIJON POZNAL V NAŠI ŽUPNIJI 1. Vseh devet ČETRTKOV PRED PRVIM PETKOM bomo imeli eno uro pred večerno mašo izpostavitev Najsvetejšega in molitev za nove duhovne poklice. Nato bo slovesni blagoslov in sveta maša. Ves čas molitvene ure bo priložnost za sveto spoved. Ta dan bo vozil avtobus za vse tiste, ki nimajo prevoza.

2.

Vseh devet PRVIH PETKOV bomo imeli eno uro pred večerno mašo izpostavitev Najsvetejšega s prošnjo k Srcu Jezusovemu, da bi bilo tudi moje srce podobno Jezusovemu. Molili bomo litanije Srca Jezusovega in posvetilno molitev, prejeli blagoslov z Najsvetejšim in darovali sveto mašo. Ves čas bo priložnost za sveto spoved. Za vse, ki ta dan nimajo prevoza, bo vozil avtobus. Na te dni ves čas misijona ne bo maše v Dolini – organiziran je avtobusni prevoz, zato pridite v Lendavo.

3.

Vseh devet PRVIH SOBOT bomo imeli namesto 13-tega v mesecu prvo soboto FATIMSKI SPOMIN. Prva sobota v mesecu je namreč posvečena Srcu Marijinemu. Tako se bomo, kot običajno 13-tega, zbrali in imeli molitveno uro z Marijinimi litanijami in posvetilno molitvijo. Za vse, ki nimajo prevoza, bo ta dan vozil avtobus. Prve sobote v mesecu tudi ne bo nikjer po vaseh svete maše – koristite avtobusni prevoz in pridite v Lendavo.

4.

Vseh devet PRVIH NEDELJ V MESECU bodo maše kot običajno vsako nedeljo. Bo pa vsako prvo nedeljo prišel k nam eden od duhovnikov iz naše Lendavske dekanije, ki bo misijonaril in bo vodil mašo ter nas pri vseh mašah nagovarjal o pomenu misijona. Ker je to škofijski misijon bo od škofa poslan duhovnik nagovarjal tudi pri mašah v madžarskem jeziku vernike v madžarščini.

- ODPRITE VRATA KRISTUSU -


Pomen zvonjenja V nekaterih vaseh se je pojavilo čudno obnašanje in »vtikanje« v zadeve glede zvonjenja predvsem ob smrti. Prav tako nekateri, ki po vaških kapelah skrbijo za zvonjenje – na račun Cerkve in za to pobirajo oz. računajo svojo uslugo. Razni pritiski in izmišljanja so povzročili, da smo imeli na zadnji seji Župnijskega pastoralnega sveta pogovor o tej problematiki in se odločili po vseh vaseh poenotiti zvonjenje. Vsako zvonjenje (zjutraj, opoldan, zvečer ali ob smrti) ima namreč svoja pravila in zakonitosti. Lastnik kapele ali samostoječega zvonika je Župnija Lendava. To pomeni, da je v lasti skupnosti verujočih in ne od župnika ali Krajevne skupnosti ali vaščanov. Župnik župnije je voditelj, ki poučuje verno ljudstvo in pripravlja ter podeljuje zakramente. Župnikova naloga je naloga vzdrževanja katoliškega reda na ozemlju njegove župnije. Tako s svojo avtoriteto župnika in člani Župnijskega pastoralnega sveta izdajam naslednja pravila, ki začnejo veljati s 1. januarjem 2016.

PRAVILNIK ZVONJENJA 1. Jutranjica ali dan zvoni Že od 13. stoletja zasledimo običaj, da se je ob zori zvonilo Mariji v pozdrav. V civilnem življenju je bilo že zdavnaj poprej v navadi jutranje zvonjenje, ki je naznanjalo, da se mestna vrata odpro in da se zopet začenja življenje na ulici in trgu. Pri nas so nekoč zvonili dan ob 4.00 zjutraj. Tedaj je bilo to zvonjenje znamenje za uro, ker druge niso imeli. Danes se jutranjica zvoni ob 6. uri v župnijski cerkvi v Lendavi in po vseh vaseh, kjer je kapela z zvonom (zvoni se 3 minute). Ob zvonjenju se moli molitev Angelovega češčenja in za blagoslov novega dneva. 2. Opoldansko zvonjenje Veliko pozneje kot večerno in jutranje zvonjenje je prišlo v navado opoldansko zvonjenje. Papež Kalist III. (1455-1458) je ukazal opoldansko zvonjenje, da bi se z molitvijo izprosila zmaga krščanskega orožja nad Turki.


Papež je v pismu opozoril na turško nevarnost. Naročil je, da se vsak dan zvoni opoldan, da vsi slišijo. Tedaj naj se moli očenaš in trikrat zdrava Marija. Zaradi tega je opoldanski zvon dobil naziv 'turški zvon'. Danes ob dvanajsti uri molimo prav tako Angelovo češčenje, za srečen popoldan in srečno zadnjo uro. V Lendavi in vseh kapelah, ki imajo zvon, se naj zvoni ob 12. uri 3 minute. 3. Večerno zvonjenje Večerni zvon ima veliko moč za človeško dušo. Že pesnik Dante (+1321) opeva, kako se popotnika poloti domotožje, ko zasliši iz daljave večerni zvon, ki žaluje za umirajočim dnevom. Pravi začetnik večernega zvonjenja na čast Gospodovega oznanjenja je papež Gregor IX. (1227-1241). K razširjanju tega zvonjenja so zelo pripomogli frančiškani. Razen angelskega pozdrava se zvečer zvoni še z manjšim zvonom za verne duše. Ponekod zvoni zvečer tudi na čast sv. Florijanu, zavetniku proti požarom. Temu zvonjenju v ljudskem izročilu pravimo tudi »avemarija«. Pri nas zvonimo »avemarijo« ob mraku, s 3-mi zvonovi posamič. To je zadnje zvonjenje dneva, ki se zvoni ob 20. uri. Naj se zvoni po vseh kapelah, ki imajo zvonik in zvon. 4. Zvonjenje ob petkih Praška sinoda (l. 1386) naroča, naj vsak petek zvoni v počastitev Jezusovega trpljenja. Ko se oglasi zvon, naj vsi prekinejo delo, tudi obed in naj kleče zmolijo pet očenašev v spomin na Jezusovo trpljenje. Papež Benedikt XIV. je leta 1740 predpisal, da se v vseh župnijskih cerkvah zvoni ob tretji uri popoldne v spomin Jezusovega trpljenja in smrti. V naše kraje je to zvonjenje vpeljala salzburška sinoda (1418). Pri nas na čast Jezusovega trpljenja zvonimo z velikim zvonom vsak petek ob 15. uri v župnijski cerkvi v Lendavi in prav tako po vseh kapelah naše župnije, kjer je zvonik z zvonom. 5. Mrliško ali pogrebno zvonjenje Kadar se v župnišču prijavi pogreb, župnik da dovoljenje, da se v vasi, iz katere je pokojnik, pričenja zvonjenje. V vsaki vasi se najde nekoga, ki vklopi mrliško zvonjenje in je za to odgovoren. Zvoni se od prijave pogreba v župnišču do pokopa umrlega. Za to zvonjenje se NIČ ne plačuje nikomur.


Kapele po vaseh in tudi zvoniki so last župnije Lendava. Župnija pa nikoli ni bila in ni župnikova, ampak od vseh verujočih. Vse, kar se obnavlja in vzdržuje, se financira iz skupne blagajne, ki zopet ni župnikova, ampak od celotne skupnosti. Blagajna se polni z darovi vernikov (nabirke pri mašah, letni prispevek Kartz, prostovoljni darovi, prijave na razpise,…). Zato nihče, ki vklaplja zvonjenje, nima pravice okoriščati se s plačilom. Če v vasi ni nihče pripravljen vklapljati zvonjenja za pokojnega brez plačila, potem se enostavno NE zvoni. Takšen odnos vaščanov vse pove!!! Svojci, ki prijavljajo pogreb in želijo usluge župnije (lep obred, zvonjenje…), naj imajo urejen odnos do župnijske skupnosti (plačan letni prispevek oz. Kartz). Zvonjenje umrlemu se izvaja na vsaki dve uri po dve minuti. V tistih krajih, kjer imajo več zvonov, se zvonjenje umrlemu izvaja samo v kapeli in nikjer drugje!!! (kdor se ne bo držal cerkvenih predpisov, bo prijavljen).

______________________________________________________

MISERICORDIAE VULTUS (Obličje usmiljenja) FRANČIŠEK RIMSKI ŠKOF SLUŽABNIK BOŽJIH SLUŽABNIKOV VSEM, KI BODO BRALI TO PISMO, MILOST, USMILJENJE IN MIR 7. »Vekomaj traja njegovo usmiljenje,« je odpev, ki sledi vsaki vrstici 136. psalma, medtem ko pripoveduje zgodovino Božjega razodevanja. V moči usmiljenja so vsi dogodki Stare zaveze nabiti z globoko odrešenjsko veljavo. Usmiljenje naredi iz Božje zgodovine z Izraelom zgodovino odrešenja. Videti je, kot da hočemo – kot psalm – z nenehnim ponavljanjem besed: »Vekomaj traja njegovo usmiljenje,« zdrobiti krog prostora in časa, da bi vse vključili v večno skrivnost ljubezni. To je, kot bi hoteli reči, da bo človek ne le v zgodovini, ampak vso večnost vedno pod usmiljenim pogledom Očeta. Ni


naključje, da je izraelsko ljudstvo ta psalm, »veliki halel«, vključilo v najpomembnejše bogoslužne praznike. Pred pasijonom je Jezus molil s tem psalmom usmiljenja. To potrjuje evangelist Matej, ko pravi, da so Jezus in učenci, »ko so odpeli hvalnico« (Mt 26,30), odšli proti Oljski gori. Ko je postavljal evharistijo kot večni spomin nase in na svojo veliko noč, je to svoje najvzvišenejše dejanje razodetja simbolično postavil v luč usmiljenja. V istem obnebju usmiljenja je Jezus preživel svoje trpljenje in smrt, saj se je zavedal velike skrivnosti ljubezni, ki se bo dopolnila na križu. Ker kristjani vemo, da je Jezus sam molil ta psalm, je za nas še pomembnejši in nas obvezuje, da si ga vzamemo kot odpev v svoji vsakodnevni hvalnici: »Vekomaj traja njegovo usmiljenje.« 8. Ko je naš pogled uprt v Jezusa in njegovo usmiljeno obličje, lahko dojamemo ljubezen Svete Trojice. Poslanstvo, ki ga je Jezus prejel od Očeta, je bilo v tem, da razodene skrivnost božanske ljubezni v njeni polnosti. »Bog je ljubezen« (1 Jn 4,8.16), zatrdi evangelist Janez prvič in edinkrat v vsem Svetem pismu. Ta ljubezen je odslej vidna in otipljiva v vsem Jezusovem življenju. Njegova oseba ni nič drugega kot ljubezen, ljubezen, ki se daje zastonj. Njegovi odnosi z ljudmi, ki se mu približajo, kažejo nekaj enkratnega in neponovljivega. Znamenja, ki jih dela, zlasti v odnosu z grešniki,ubogimi, izključenimi, bolniki in trpečimi, so poučevanje o usmiljenju. Vse v njem govori o usmiljenju. Ničesar ni v njem, kar bi bilo brez sočutja. Ko je Jezus videl, da so bili v množici ljudi, ki so hodili za njim, utrujeni in onemogli, izgubljeni in brez vodnika, so se mu do dna srca zasmilili (prim. Mt 9,36). V moči te sočutne ljubezni je ozdravil bolnike, ki so mu jih prinesli (prim. Mt 14,14) in je z nekaj kruhki in ribami nasitil velike množice (prim. Mt 15,37). Jezusa v vseh teh okoliščinah ni priganjalo k delovanju nič drugega kot usmiljenje, s katerim je bral v dušah svojih sogovornikov in odgovarjal na njihove najbolj resnične potrebe. Ko je srečal vdovo iz Naina, ki je spremljala svojega sina h grobu, je občutil veliko sočutje do neizmerne bolečine objokane matere in ji je vrnil sina, ko ga je obudil od mrtvih (prim. Lk 7,15). Potem ko je osvobodil obsedenca v Gerasi, mu je zaupal to


poslanstvo: »Sporoči, kako velike reči ti je storil Gospod in se te usmilil« (Mr 5,19). Tudi Matejev poklic je vključen v obnebje usmiljenja. Ko je šel Jezus mimo davčnega urada, so se njegove oči srečale z Matejevimi. Ta pogled je bil nabit z usmiljenjem, ki je odpuščalo grehe tega človeka, premagalo odpor drugih učencev in izbralo njega, cestninarja in grešnika, da je postal eden dvanajsterih. Ko je sv. Beda Častitljivi razlagal ta evangeljski prizor, je zapisal, da je Jezus pogledal Mateja z usmiljeno ljubeznijo in ga izbral miserando atque eligendo. Ta izraz se me je vedno globoko dotaknil, tako da sem si ga izbral za geslo. 9. V prilikah, ki so posvečene usmiljenju, Jezus razodeva, da je Božja narava kakor narava očeta. Ne prizna poraza, dokler s sočutjem in usmiljenjem ne izniči greha in ne premaga zavračanja. Poznamo te prilike, zlasti tri: o izgubljeni ovci in izgubljeni drahmi in o očetu z dvema sinovoma (prim. Lk 15,1-32). V teh prilikah je Bog vedno predstavljen kot poln veselja, še posebej ko odpušča. V njih najdemo jedro evangelija in naše vere, ker je usmiljenje predstavljeno kot moč, ki premaga vse, ki napolni srce z ljubeznijo in ki tolaži z odpuščanjem. Poleg tega še iz neke druge prilike prejemamo pouk, kakšen naj bo naš krščanski življenjski slog. Ko je Peter Jezusa izzval z vprašanjem o tem, kolikokrat je potrebno odpustiti, mu je ta odgovoril: »Ne pravim ti do sedemkrat, ampak do sedemdesetkrat sedemkrat« (Mt 18,22), in povedal priliko o »neusmiljenem služabniku«. Ko ga je gospodar poklical, naj mu vrne veliko vsoto, je padel predenj na kolena in ga prosil; in gospodar mu je dolg odpustil. Takoj zatem je srečal svojega soslužabnika, ki mu je bil dolžan nekaj drobiža. Ta ga je na kolenih


prosil, naj se ga usmili, on pa ni hotel in ga je dal zapreti. Ko je gospodar zvedel, kaj se dogaja, se je zelo razjezil, znova poklical tega služabnika in mu rekel: »Ali nisi bil tudi ti dolžan usmiliti se svojega soslužabnika, kakor sem se tudi jaz tebe usmilil?« (Mt 18,33). In Jezus je zaključil: »Tako bo tudi moj nebeški Oče storil z vami, če vsak iz srca ne odpusti svojemu bratu« (Mt 18,35). Prilika vsebuje globok pouk za vsakega od nas. Jezus trdi, da usmiljenje ni samo v Očetovem delovanju, ampak postaja merilo za razumevanje, kdo so resnično njegovi otroci. Skratka, poklicani smo, da živimo od usmiljenja, ker je bilo nam najprej izkazano usmiljenje. Odpuščanje žalitev postaja najočitnejši izraz usmiljene ljubezni in je za nas, kristjane, zahteva, ki se ji ne moremo izogniti. Kako težko se nam tolikokrat zdi odpuščanje! In vendar je odpuščanje orodje, izročeno našim krhkim rokam, da bi z njim dosegli vedrino srca. Če hočemo srečno živeti, je nujno potrebno prej opustiti zamere, nasilje in maščevanje. Sprejmimo torej apostolovo spodbudo: »Sonce naj ne zaide nad vašo jezo!« (Ef 4,26). Predvsem pa prisluhnimo besedi Jezusa, ki je usmiljenje naredil za življenjski ideal in za merilo verodostojnosti naše vere: »Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli« (Mt 5,7). Pri tem blagru naj se še posebej zavzeto navdihujemo tem svetem letu. Kakor opažamo, je usmiljenje v Svetem pismu ključna beseda, s katero se označuje Božje delovanje do nas. Ne omejuje se, ko nam izraža svojo ljubezen, ampak jo naredi vidno in otipljivo. Ljubezen tudi sicer ne more nikoli biti abstraktna beseda. Že po svoji naravi gre za oprijemljivo življenje: za namene, drže in vedenje, ki se izražajo v vsakdanjem delovanju. Božje usmiljenje je njegova odgovornost do nas. On se čuti odgovornega, to je, želi nam dobro in nas hoče videti srečne, polne veselja in vedre. Isto valovno dolžino mora ujeti usmiljena ljubezen kristjanov. Kakor ljubi Oče, tako ljubijo otroci. Kakor je on usmiljen, tako smo poklicani, da smo usmiljeni tudi mi drug do drugega. 10. Nosilna preklada, ki drži pokonci življenje Cerkve, je usmiljenje. Vse njeno pastoralno delovanje bi moralo biti ovito v nežnost, s katero naj se obrača


na vernike; nič od njenega oznanila in njenega pričevanja svetu ne sme pogrešati usmiljenja. Verodostojnost Cerkve hodi po poti usmiljene in sočutne ljubezni. Cerkev »živi v neizčrpnem hrepenenju, da bi ponudila usmiljenje.« Morda smo dolgo časa pozabili kazati na pot usmiljenja in živeti na njej. Po eni strani je stalna zahteva zgolj po pravičnosti pripeljala do pozabe, da je ta šele prvi korak, sicer potreben in neizogiben, da pa mora Cerkev stopiti dalje, da bo dosegla višji in pomenljivejši cilj. Po drugi strani pa je žalostno, ko moramo videti, da je izkustvo odpuščanja v naši kulturi vedno bolj redko. Še beseda sama je včasih videti, kot da je izginila. Brez pričevanja za odpuščanje pa ostaja samo nerodovitno in jalovo življenje, kot da bi živeli zapuščeni v puščavi. Znova je prišel čas, da si Cerkev naloži veselo oznanilo odpuščanja. Je čas vrnitve k bistvenemu, da si naložimo breme šibkosti in težav svojih bratov. Odpuščanje je sila, ki obuja k novemu življenju in vliva pogum, da se v prihodnost ozremo z upanjem. (v naslednji številki se nadaljuje)

URADNE URE V ŽUPNIJSKI PISARNI VSAK TOREK od 8.30 – 11.00 in od 16.00 – 18.00 VSAK PETEK od 8.30 – 11.00 VSAK PETEK od 9.00 – 11.00 KARITAS


DOGODKI MESECA V nedeljo 8. novembra obhajamo DVAINTRIDESETO NEDELJO MED LETOM – ZAHVALNO NEDELJO. Maše v Lendavi: ob 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri v Gaberju. Dan prej, v soboto, nedeljske maše po vaseh. Ob 16. uri na Pincah, ob

17.

uri v

Petišovcih in ob 18. uri v Lendavi maša za veroučence in družine. SPOMINI Vsak petek v mesecu novembru bomo imeli večerno mašo po namenu SPOMINOV ob 18. uri. To pomeni, da se maša daruje za vse tiste, ki jih boste vi priporočili. Doma na list čitljivo zapišete umrle iz kroga vaših sorodnikov in najbližjih; tudi tiste, za katere nihče ne moli niti daruje svete maše, tiste, katerih so se grobovi opustili, za pokojne župnike in katehete, sestre redovnice… Ta list oddate pred mašo v košarico, ki bo na križevem oltarju in na začetku maše mašnik prebere vse, ki ste jih priporočili. Radi molite in se spominjajte dragih rajnih. V petek 13. novembra obhajamo FATIMSKI SPOMIN, ko se zbiramo ob milostni podobi fatimske Matere Božje. Ob 16.30 uri se pričenja molitev pred Najsvetejšim in posvetitev Fatimski Mariji ter prejem blagoslova. Ves čas je priložnost za sveto spoved. Ker je ta dan petek in imamo v mesecu novembru vsak petek mašo po namenu SPOMINOV, je po molitveni uri ob 17.30 uri sveta maša za vse pokojne, ki jih bote priporočili. Za vse, ki nimate prevoza, bo vozil avtobus. Ob 15. uri pričenja pobirati v Kotu in nadaljuje pot po ustaljeni poti na Kapco, Gaberje, Gornji in Dolnji Lakoš, Petišovce, Pince, Dolino, Čentiba, Lendavo in Mostje. V nedeljo, 15. novembra, obhajamo TRIINTRIDESETO NEDELJO MED LETOM. Maše v Lendavi: ob 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri v Gaberju. Dan prej, v soboto, nedeljske maše po vaseh. Ob 16. uri v Dolini, ob 17. uri v Petišovcih in ob 18. uri v Lendavi maša za veroučence in družine. V četrtek 19. novembra je po večerni maši - ob 18.45 uri - srečanje BIBLIČNE SKUPINE. Vse, ki zanima bogastvo Svetega pisma in osnove vere, vabimo na ta srečanja – to je VEROUK ZA ODRASLE.


V petek 20. novembra je večerna maša ob 18. uri po namenu SPOMINOV. Pol ure prej je priložnost za sveto spoved in skupno molitev rožnega venca. Vse tiste, za katere želite, da darujemo sveto mašo, napišite čitljivo na list in ga pred mašo oddajte v košarico, ki je na križevem oltarju. Za vaš dar se zahvaljujemo. V soboto 21. novembra bodo pri večerni maši, ki je ob 18. uri, sodelovali z branjem božje besede, prošnjami in pričevanjem člani iz društva za pomoč v stiski Zarja. Tako k maši vabimo vse tiste, ki trpijo zaradi raznovrstnih odvisnosti ali življenjskih stisk. Maša bo posebej posvečena za ozravitev notranjih ranjenosti. V soboto 21. novembra bo po večerni maši ob 19. uri priprava staršev in botrov na krst njihovih otrok. Vse, ki želijo v prihodnjih mesecih krstiti otroke, vabimo na to srečanje. V nedeljo 22. novembra obhajamo NEDELJO KRISTUSA, KRALJA VESOLJSTVA. Maše v Lendavi: ob 8., 9. in ob 10. uri (prenos maše po radiju MMR). Ob 11. uri maša v Gaberju. Dan prej, v soboto, nedeljske maše po vaseh. Ob 16. uri na Pincah, 17. uri v Petišovcih in ob 18. uri v Lendavi maša za veroučence in družine. V ponedeljek 23. novembra vabim vse, ki imate čas in ljubezen do našega svetišča, da pred proščenjem stopimo skupaj in očistimo notranjost in okolico naše župnijske cerkve. Čistiti bomo pričeli ob 9. uri. Dobrodošli. V sredo 25. novembra obhajamo ŽUPNIJSKO PROŠČENJE, saj goduje sveta KATARINA ALEKSANDRIJSKA – zavetnica naše župnije. Slovesno sveto mašo v slovenskem jeziku ob 9. uri bo daroval letošnji novomašnik gospod Andrej Lažeta. Slovesno sveto mašo v madžarskem jeziku ob 10.30 uri bo daroval škofov vikar za narodnosti gospod monsinjor Franc Režonja. Zvečer bo maša ob 18. uri za vse, ki ste dopoldan po obveznostih (šola, služba). Pri večerni maši bo prepeval župnijski zbor iz župnije Sveti Martin na Muri. Maševal bo župnik župnije Sveti Martin na Muri. Lepo vabljeni. V petek 27. novembra je večerna maša ob 18. uri po namenu SPOMINOV. Pol ure prej je priložnost za sveto spoved in skupno molitev rožnega venca. Vse tiste, za katere želite, da darujemo sveto mašo, napišite čitljivo na list in ga pred mašo oddajte v košarico, ki je na križevem oltarju. Za vaš dar se zahvaljujemo.


V soboto 28. novembra sodelavci župnijske Karitas organizirajo ADVENTNO DELAVNICO, kjer si lahko izdelajo otroci adventne venčke. S seboj si prinesite svečke pa tudi kaj zelenja. Delavnica bo potekala od 9. do 12. ure. V nedeljo 29. novembra pričenjamo štiritedensko pripravo na praznik Jezusovega rojstva – PRVA ADVENTNA NEDELJA Pri vseh mašah bo blagoslov adventnih vencev. Sodelavci Župnijske Karitas vam bodo pred cerkvijo ponudili lepo izdelane adventne venčke. Adventni venec je zunanji simbol adventnega časa – časa s katerim pripravljamo svoje srce, da se bo lahko v naše življenje rodil Bog – Jezus. Maše v Lendavi: ob 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri maša v Gaberju. Dan prej, v soboto, nedeljske maše po vaseh. Ob 16. uri v Dolini, 17. uri v Petišovcih in ob 18. uri v Lendavi maša za veroučence in družine. ADVENTNI ČAS Advent je sveti in milostni čas. Ves svet advent izrablja za najrazličnejšo pripravo na praznik Jezusovega rojstva – BOŽIČ. Advent traja štri tedne z štirimi adventnimi nedeljami. Ves čas adventa bomo pol ure pred mašo na razpolago za sveto spoved. Ne odlašajte na zadnje dni ali celo na sam božič s svojo božično spovednjo. V času adventa ste posebej vabljeni, da se tudi med tednom udeležujete svetih maša. Naj se v župniji pozna naša priprava na Jezusov prihod.

PRVI MESEC – DECEMBER – ŠKOFIJSKEGA MISIJONA V NAŠI ŽUPNIJI V četrtek 3. decembra obhajamo ČETRTEK PRED PRVIM PETKOM Ob 17.00 uri lepo vabljeni k molitvi za nove duhovne poklice. Molitveno uro pred Najsvetejšim bodo oblikovali člani Biblične skupine skupaj s pevci. Po molitveni uri bo sveta maša, ki bo potekala dvojezično. Ves čas molitvene ure bo možnost za sveto spoved. Posebej vabljeni k molitvi vsi, ki ste iz vasi, da pridete te dneve MISIJONA v župnijsko cerkev – za vas organiziramo avtobusni prevoz. Ob 16. uri bo pričel pobirati vernike v Kotu in nadaljuje pot na Kapco, Gaberje, Gornji in Dolnji Lakoš, Petišovce, Pince, Dolino, Čentibo, Lendavo in Mostje.


V petek 4. decembra obhajamo PRVI PETEK Ob 17.00 uri lepo vabljeni k lepi pobožnosti SRCA JEZUSOVEGA. Srce je simbolj ljubezni, iskrenosti, srčnosti, dobrosti, velikodušnosti, sočutnosti… Vsak si želi, da bi tudi moje srce bilo podobno Jezusovemu srcu. Molitvena ura bo med drugim imela molitev litanij Srca Jezusovega in posvetilne molitve ter prejem blagoslova z Najsvetejšim. Ves čas bo priložnost za sveto spoved – očistiti svoje srce vsega slabega saj je na žalost lahko srce tudi prostor zamer, hinavščine, zavisti, spletk, laži, hudobije… Posebej vabljeni k molitvi vsi, ki ste iz vasi, da pridete te dneve MISIJONA v župnijsko cerkev (v Dolini Ni maše) – za vas organiziramo avtobusni prevoz. Ob 16. uri bo pričel pobirati vernike v Kotu in nadaljuje pot na Kapco, Gaberje, Gornji in Dolnji Lakoš, Petišovce, Pince, Dolino, Čentibo, Lendavo in Mostje. V soboto 5. decembra obhajamo PRVO SOBOTO V MESECU Ta dan ni nikjer po vaseh svete maše – koristite avtobus, ki ga organiziramo Vsaka sobota je Marijin dan. Tako bomo v času škofijskega misijona imeli vsako prvo soboto FATIMSKI SPOMIN. Ob 17.00 se bo pričela molitvena ura, ki bo zmeraj vključevala Marijine litanije in posvetilno molitev. Ves čas molitvene ura bo priložnost za iskreno sveto spoved. Po molitveni uri bo slovesna sveta maša. Posebej vabljeni k molitvi vsi, ki ste iz vasi, da pridete te dneve MISIJONA v župnijsko cerkev – za vas organiziramo avtobusni prevoz. Ob 16. uri bo pričel pobirati vernike v Kotu in nadaljuje pot na Kapco, Gaberje, Gornji in Dolnji Lakoš, Petišovce, Pince, Dolino, Čentibo, Lendavo in Mostje. V nedeljo 6. decembra obhajamo prvo nedeljo v mesecu, ki je hkrati DRUGA ADVENTNA NEDELJA Ta dan bo med nami duhovnik misijonar iz naše Lendavske dekanije, gospod župnik iz Kobilja, ki bo daroval mašo ob deveti uri in ob 11. uri v Gaberju. Ob 8. uri in ob 10. uri bo mašo daroval gospod župnik iz Razkrižja. Odprimo to nedeljo svoje plemenito srce in se pustimo nagovoriti misijonarjevemu pričevanju. V nedeljo 6. decembra goduje sveti Miklavž – dobrotnik. Ob 17. uri pripravljajo veroučenci igro s sprejemom svetega Miklavža. Naše žene iz Župnijske Karitas pa bodo pripravile simbolični miklavžev paket za vse pridne otroke. Vabljeni starši, da ob 17. uri pripeljete v cerkev vse pridne otroke.


V torek 8. decembra obhajamo praznik BREZMADEŽENEGA SPOČETJA DEVICE MARIJE Maše v Lendavi: ob 8. uri v madžarskem jeziku in ob 9. uri v slovenskem jeziku. Ob 11. uri maša v Petišovcih in ob 11. uri maša v Gaberju. Popoldan ob 17. uri je slovesna sveta maša v stolni cerkvi v Murski Soboti. S to sveto mašo, ki jo bo daroval naš škof in vsi duhovniki naše škofije, pričenjamo ŠKOFIJSKI MISIJON in LETO BOŽJEGA USMILJENJA, ki ga je razglasil papež Frnačišek. Vsi, ki imate voljo in čas vabljeni k maši v Mursko Soboto – med seboj se povežite glede prevoza. Zvečer na praznik Brezmadežne v Lendavi NI svete maše. V četrtek 10. decembra je po večerni maši - ob 18.45 uri - srečanje BIBLIČNE SKUPINE. Vse, ki zanima bogastvo Svetega pisma in osnove vere, vabimo na ta srečanja – to je VEROUK ZA ODRASLE. V nedeljo 13. decembra obhajamo TRETJO ADVENTNO NEDELJO Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri maša v Gaberju. Dan prej, v soboto, nedeljske maše po vaseh. Ob 16. uri na Pincah, ob 17. uri v Petišovcih in ob 18. uri maša za veroučence in družine v Lendavi. V ponedeljek 14. decembra pričenjamo BOŽIČNO DEVETDNEVNICO, ki traja vse do svetega večera. Vsak dan je sveta maša s čudovitim starodavnim prepevanjem spevov, ki izražajo hrepenenje nad rojstvom Jezusa – Odrešenika. Naj se župnijska priprava na BOŽIČ pozna tudi v duhovnem dogajanju te čudovite devetdnevnice. Ne polniti le trgovin, naj bo tudi množično obiskana cerkev z devetdnevno pripravo. V nedeljo 20. decembra obhajamo ČETRTO ADVENTNO NEDELJO – v naši župniji dan BOŽIČNE SPOVEDI Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri v Gaberju. Popoldan ob 13. uri priprava na spoved v madžarskem jeziku in spovedovanje. Ob 17. uri priprava v slovenskem jeziku in spovedovanje. Dan prej, v soboto, nedeljske maše po vaseh. Ob 16. uri v Dolini, ob 17. uri v Petišovcih in ob 18. uri v Lendavi maša za veroučence in družine.


BOŽIČNO SPOVEDOVANJE PO VASEH Ker je letos Škofijski misijon in leto Božjega Usmiljenja in papež posebej poudarja, da je v letu Božjega Usmiljenja potrebno romati – se podati na pot ne bo v Gaberju, Petišovcih, Dolini in Pincah v kapeli spovedovanja ampak koristite avtobus, ki ga župnija posebej za vas, ki živite na vaseh, organizira in pridete za četrtek pred prvim petkom, prvi petek, prvo soboto v župnijsko cerkev, kjer je tudi redno spovedovanje. Prav tako vsak dan adventa – to je štiri teden – pol ure pred mašo redno spovedujemo trije duhovniki. Možnosti je ogromno, da se lahko organizirate in pridete v Lendavo v župnijsko cerkev. Tudi tukaj se pokaže, kako močna je krščanska volja in interes po obisku svete spovedi. Vse tiste ostarele, ki zaradi starosti ali bolezni, ne morejo v cerkev bomo duhovniki obiskovali dopoldan po vaseh. Če želite, da vas obiščemo in vam podelimo zakramente svete spovedi, bolniškega maziljenja in svetega obhajila, se prijavite po telefonu v župnijsko pisarno v času uradnih ur, ki so vsak torek dopoldan od 8.30 – 11. ure in popoldan ob 16. – 17.30. in vsak petek od 8.30 – 11.00 ure.

Obisk bolnikov po dnevih: V četrtek 10. decembra od 9-12 ure v Gaberje in Pince V petek 11. decembra ob 9.30 uri v DOMU STAREJŠIH V soboto 12. decembra od 9-12 ure Dolina in Petišovci V ponedeljek 14. decembra od 9-12 ure v Dolnjem in Gornjem Lakošu, Kotu in Kapci; V torek 15. decembra od 9-12 ure v Mostju, Banuti in Dolgi vasi in Čentibi; V sredo 16. decembra od 9-12 ure v Trimlini, Lendavske in Dolgovaške gorice V četrtek 17. decembra od 9-12 ure v Lendavi V četrtek 24. decembra je SVETI VEČER Ta večer verniki v bdenju pričakujemo rojstvo Jezusa Kristusa. Doma naredimo jaslice in okrasimo božično drevo nato pa obiščemo eno od večernih svetih maš v cerkvi. Maše ta večer v naši župniji: Ob 14. uri v Domu starejših Ob 16. uri v Pincah; ob 17. uri v Dolini; ob 18. uri v Petišovcih; ob 18. uri v Gaberju Ob 20 uri v Lendavi polnočnica za otroke in družine (pol ure prej je božični koncert, ki ga pripravlja Nina Cuk z našim organistom Teodorjem) Ob 24. uri v Lendavi polnočna maša v obeh jezikih.


V petek 25. decembra praznujemo dan Gospodovega rojstva – BOŽIČ. Svete maše samo v Lendavi: ob 7. uri v slovenskem jeziku PASTIRSKA ob svečah, ob 8. uri v madžarskem jeziku, ob 9. uri v slovenskem jeziku in ob 10. uri v madžarskem jeziku. V soboto 26. decembra obhajamo god svetega ŠTEFANA in dan samostojnosti Republike Slovenije. Maše v Lendavi ob 8. uri v madžarskem jeziku in ob 9. uri v slovenskem jeziku. V soboto 26. decembra bo popoldan ob 15. uri BLAGOSLOV OTROK. Med mašo bo duhovnik BLAGOSLAVLJAL OTROKE, kakor je to počel Jezus. Vsak otrok bo dobil figurico, ki jo doda domačim jaslicam. V soboto 26. decembra bo zvečer ob 18. uri božični koncert domačinov skupine Vita. V nedeljo 27. decembra obhajamo NEDELJO SVETE DRUŽINE. Obenem je god apostola in evangelista Janeza. Na ta dan blagoslavljamo mlado vino. Vse vinogradnike vabim, da prinesete k maši blagoslovit vino, ki je sad vašega dela ter se tako Bogu zahvalite za dobro letino. Blagoslov vina bo pri vseh nedeljskih mašah. Maše v Lendavi: 8., 9. in 10. uri. V Gaberju ob 11. uri. Dan prej, v soboto, imamo nedeljske maše po vaseh. Ob 16. uri na Pincah, 17. uri v Petišovcih in ob 15. uri BLAGOSLOV OTROK v Lendavi.

DRUGI MESEC – JANUAR – ŠKOFIJSKEGA MISIJONA V NAŠI ŽUPNIJI V četrtek 31. decembra obhajamo god papeža Silvestra in sklepamo koledarsko leto. Obenem je ta dan ČETRTEK PRED PRVIM PETKOM. Ob 17.00 uri lepo vabljeni k molitvi za nove duhovne poklice in zahvali za preživeto leto 2015. Molitveno uro pred Najsvetejšim bodo oblikovali člani Biblične skupine skupaj s pevci. Po molitveni uri bo zadnja sveta maša v letu 2015, ki bo potekala dvojezično. Ves čas molitvene ure bo možnost za sveto spoved. Posebej vabljeni k molitvi vsi, ki ste iz vasi, da pridete te dneve MISIJONA v župnijsko cerkev – za vas organiziramo avtobusni prevoz. Ob 16. uri bo pričel pobirati vernike v Kotu in nadaljuje pot na Kapco, Gaberje, Gornji in Dolnji Lakoš, Petišovce, Pince, Dolino, Čentibo, Lendavo in Mostje.


V petek 1. januarja 2016 obhajamo PRVI PETEK in NOVO LETO Ob 17.00 uri lepo vabljeni k lepi pobožnosti SRCA JEZUSOVEGA. Srce je simbolj ljubezni, iskrenosti, srčnosti, dobrosti, velikodušnosti, sočutnosti… Vsak si želi, da bi tudi moje srce bilo podobno Jezusovemu srcu. Molitvena ura bo med drugim imela molitev litanij Srca Jezusovega in posvetilne molitve ter prejem blagoslova z Najsvetejšim. Ves čas bo priložnost za sveto spoved – očistiti svoje srce vsega slabega saj je na žalost lahko srce tudi prostor zamer, hinavščine, zavisti, spletk, laži, hudobije… Posebej vabljeni k molitvi vsi, ki ste iz vasi, da pridete te dneve MISIJONA v župnijsko cerkev – za vas organiziramo avtobusni prevoz. Ob 16. uri bo pričel pobirati vernike v Kotu in nadaljuje pot na Kapco, Gaberje, Gornji in Dolnji Lakoš, Petišovce, Pince, Dolino, Čentibo, Lendavo in Mostje. V soboto 2. januarja 2016 obhajamo PRVO SOBOTO V MESECU Ta dan ni nikjer po vaseh svete maše – koristite avtobus, ki ga organiziramo. Vsaka sobota je Marijin dan. Tako bomo v času škofijskega misijona imeli vsako prvo soboto FATIMSKI SPOMIN. Ob 17.00 se bo pričela molitvena ura, ki bo zmeraj vključevala Marijine litanije in posvetilno molitev. Ves čas molitvene ura bo priložnost za iskreno sveto spoved. Po molitveni uri bo slovesna sveta maša. Posebej vabljeni k molitvi vsi, ki ste iz vasi, da pridete te dneve MISIJONA v župnijsko cerkev – za vas organiziramo avtobusni prevoz. Ob 16. uri bo pričel pobirati vernike v Kotu in nadaljuje pot na Kapco, Gaberje, Gornji in Dolnji Lakoš, Petišovce, Pince, Dolino, Čentibo, Lendavo in Mostje. V nedeljo 3. januarja 2016 obhajamo prvo nedeljo v mesecu, ki je hkrati DRUGA BOŽIČNA NEDELJA Ta dan bo med nami duhovnik misijonar iz naše Lendavske dekanije, gospod župnik iz Hotize, ki bo daroval mašo ob 9. uri v Lendavi in ob 11. uri v Gaberju. Ob 8. uri in 10. uri bo mašo daroval gospod József Bernád. Odprimo to nedeljo svoje plemenito srce in se pustimo nagovoriti misijonarjevemu pričevanju. V sredo 6. januarja 2016 obhajamo praznik GOSPODOVEGA RAZLGAŠENJA – SVETI TRIJE KRALJI Maše v Lendavi: 8. uri v madžarskem jeziku in ob 9. uri v slovenskem jeziku. Ob 11. uri v Gaberju in ob 11. uri v Petišovcih. Popoldan ob 18h maša v Lendavi za veroučence in družine. Otroci pridejo k maši s kronami na glavah in k jaslicam prinesejo svojo kuverto z adventne akcije OTROCI ZA OTROKE.


V nedeljo 10. januarja 2016 obhajamo NEDELJO JEZUSOVEGA KRSTA Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10.00 uri. Ob 11. uri maša v Gaberju. Že v soboto popoldan nedeljske maše po vaseh. Ob 16h v Pincah, 17h v Petišovcih in ob 18h maša v Lendavi za veroučence in družine. V četrtek 14. januarja je po večerni maši - ob 18.45 uri - srečanje BIBLIČNE SKUPINE. Vse, ki zanima bogastvo Svetega pisma in osnove vere, vabimo na ta srečanja – to je VEROUK ZA ODRASLE. V soboto 16. januarja bo po večerni maši ob 19. uri priprava staršev in botrov na krst njihovih otrok. Vse, ki želijo v prihodnjih mesecih krstiti otroke, vabimo na to srečanje. V nedeljo 17. januarja 2016 obhajamo DRUGO NEDELJO MED LETOM Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10.00 uri. Ob 11. uri maša v Gaberju. Že v soboto popoldan nedeljske maše po vaseh. Ob 16h v Dolini, 17h v Petišovcih in ob 18h maša v Lendavi za veroučence in družine. V nedeljo 24. januarja 2016 obhajamo TRETJO NEDELJO MED LETOM Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10 uri. Ob 11. uri maša v Gaberju. Že v soboto popoldan nedeljske maše po vaseh. Ob 16h na Pincah, 17h v Petišovcih in ob 18h maša v Lendavi za veroučence in družine. V soboto 30. januarja imamo v Veržeju duhovno obnovo za vse starše in otroke letošnjih petošolcev iz slovenske in madžarske skupine. Duhovna obnova v Veržeju se pričenja ob 9. uri in zaključimo ob 15. uri. V nedeljo 31. januarja 2016 obhajamo ČETRTO NEDELJO MED LETOM Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10 uri. Ob 11. uri maša v Gaberju. Že v soboto popoldan nedeljske maše po vaseh. Ob 16h v Dolini, 17h v Petišovcih in ob 18h maša v Lendavi za veroučence in družine.


MISSZIÓ NYISSATOK AJTÓT KRISZTUSNAK 2015 decemberében a Muraszombati Egyházmegye alapításának 10. évfordulója alkalmából kilenc havi misszió kezdődik. Célja, hogy az egyházmegye hívői elmélyítsük hitünket. Éppen ezért a misszió a Muraszombati Egyházmegye minden plébániájában a hónap első csütörtökén, első péntekén, első szombatján, valamint első vasárnapján lesz a leginkább látható. Az első péntek előtti csütörtökön azért imádkozunk Krisztushoz, hogy a mi plébániánkban, illetve egyházmegyénkben is legyen valaki, aki papi vagy szerzetesi hivatást választ magának. Az első péntek jelentősége abban áll, hogy Jézus Szívéhez fordulunk azzal a kéréssel, hogy a saját szívünk is minél jobban Jézus Szent Szívéhez hasonlítson. Az első szombaton Szűz Mária Szívéhez fordulunk. A szombat mindig Mária napja, amikor Szűz Mária anyai oltalmába ajánljuk magunkat. A misszió idejében a hónap első vasárnapjain plébániánkat meglátogatja esepereskerületünk egy-egy lelkipásztora és arról tesz tanúbizonyságot, mennyire szép és nemes megnyitni szívünk ajtaját Krisztusnak. 2015. december 8-án kezdődik AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÉVE, amelyet Ferenc pápa hirdetett meg. A szentatya külön BULLÁBAN értekezik az év jelentéséről és céljáról. A Lüktető életben minden alkalommal közreadunk abból egy-egy részletet.


A MISSZIÓ RENDJE PLÉBÁNIÁNKBAN 1. Kilenc alkalommal lesz ELSŐ PÉNTEK ELŐTTI CSÜTÖRTÖK, amikor egy órával az esti szentmise előtt Szentség-kitétel lesz. Ezen alkalmakkor új papi hivatásokért imádkozunk, majd ünnepi áldás és szentmise lesz. Az imaóra közben gyónni is lehet. Autóbusz is közlekedik majd. 2. A kilenc ELSŐ PÉNTEKEN egy órával az esti szentmise előtt Szentségkitétel lesz, és Jézus Szívéhez fordulunk azzal a kéréssel, hogy a mi szívünk is minél jobban Jézus Szent Szívéhez hasonlítson. Jézus Szíve-litániát imádkozunk és felajánló imát is elmondunk. Áldásban részesülünk és szentmisét mutatunk be. A szertartások alatt gyónni is lehet. Azok számára, akik más módon nem tudnak eljönni, autóbuszjáratot is indítunk. Völgyifaluban a misszió teljes idején nem lesznek szentmisék – az autóbuszjárat a falut is érinti, ezért kérjük, látogassatok el Lendvára. 3. A kilenc ELSŐ SZOMBAT alakalmából a hónap 13. napja helyett tartunk FATIMAI EMLÉKNAPOT. A hónap első szombatja ugyanis Mária Szívének napja. Mint minden hónap 13. napján, imaóra lesz Mária-litániákkal és felajánló imákkal. Autóbuszjáratot is indítunk. Első szombaton egyetlen más településen sem lesz szentmise – kérjük, hogy az autóbusszal gyertek Lendvára. 4. Az ELSŐ VASÁRNAPOKON a szentmisék a megszokottak szerint lesznek. Ezen alkalmakkor azonban az espereskerületünk egy-egy papja látogat el hozzánk, aki vezeti a missziót és a szentmiséken annak jelentéséről beszél nekünk. Mivel ez püspökségi misszió és püspök úr által küldött, az espereskerületünkben tevékenykedő pap látogat el hozzánk, a nyolc és a tíz órai szentmisén is magyár nyelvű szentbeszédet hallhatunk.


A harangszó jelentése Bizonyos falvakban érdekes magatartás ütötte fel fejét a harangozást illetően, elsősorban halálesetkor. Hasonló a helyzet a falusi kápolnákban történő harangozók vonatkozásában, akik az Anyaszentegyház nevében harangoznak és ezért díjban részesülnek. A különböző nyomások és kitalált történetek következtében a hitközségi tanács legutolsó ülésén tárgyaltunk a témáról és úgy döntöttünk, hogy a falvakon egységesítjük a harangozás rendjét. A harangozásnak ugyanis minden alkalommal (reggel, délben, este vagy halálesetkor) megvannak a saját szabályai és törvényszerűségei. A kápolnák, illetve haranglábak tulajdonosa a Lendvai Plébánia. A tulajdonjog tehát a hívők közösségét és nem a plébánost, a helyi közösséget vagy a faluban élőket illeti. A plébánia vezetője a plébános, aki tanítja a hívőket és felkészíti őket, illetve kiszolgáltatja nekik a szentségeket. A plébános feladata a katolikus rend fenntartása plébániájának területén. Így plébánosi hatalmamnál fogva és a Plébániai Hitközségi Tanács nevében a közreadom a következő szabályokat, amelyek 2016. január 1jével lépnek hatályba:

A HARANGOZÁS SZABÁLYAI 1. Reggeli harangszó Már a 13. századtól minden hajnalban megkongatták a harangokat Mária üdvözlésére. A polgári életben már sokkal korábban is szokásban volt a reggeli harangszó, amely a városkapu megnyitását hirdette és azt jelezte, hogy újra kezdődik az élet a város utcáin és terein. Nálunk hajdanán hajnali 4 órakor köszöntötték az új napot. Akkoriban ez egyben az időt is jelezte, hiszen nem rendelkeztek órákkal. Napjainkban a reggeli harangszó a lendvai plébániatemplomban és a haranggal rendelkező kápolnákban 6 órakor csendül fel (és 3 percig tart). A nap megáldásáért elmondjuk az angyali üdvözlet imáját.


2. Déli harangszó: A déli harangszó a reggeli és esti harangszónál jóval később jött szokásba. III. Kallixtusz pápa (1455-1458) a keresztényeknek a törökök feletti győzelme érdekében rendelte el a déli harangszót. Levelében figyelmeztetett a török veszélyre és arra utasított, hogy minden nap délben kongassák meg a harangokat, hogy az mindenki hallja. Ez alkalomból a Miatyánkat és három Üdvözlégyet kell elimádkozni. Így kapta a déli harangszó a „török harang” nevet. Napjainkban is minden délben elimádkozzuk az angyali üdvözlet imáját a szerencsés délutánért és estéért. Lendván és a haranggal rendelkező kápolnákban délben három percig kell harangozni. 3. Esti harangszó Az esti harangszó rendkívüli erővel bír az emberi lélek számára. Már Dante (+1321) is arról ír költeményében, hogy az utazót honvágy fogja el a távolban megszólaló esti harangszó hallatára. Urunk megtestesülésének hírüladását jelző esti harangszó kezdeményezője IX. Gergely pápa (1227-1241) volt. Terjedéséért a ferencesek tettek sokat. Az angyali üdvözlet mellett esténként még megszólaltatunk egy kisebb harangot is a hívő lelkekért. Némely helyen esténként a tűzvész ellen oltalmazó szent Flórián tiszteletére is harangoznak. Ezt a néphagyomány szerint némely nyelvben „avemaria”-nak is hívják. Nálunk az esti harangszót sötétedéskor, egyenként 3 haranggal végezzük. Ez minden nap az utolsó harangszó, amely este 8 órakor csendül fel. Harangozzunk minden, haranggal rendelkező kápolnában is. 3. A pénteki harangszó A prágai szinódus (1386) rendelkezései szerint péntekenként Jézus szenvedésének tiszteletére harangozunk. Amikor felcsendül a harangszó, mindenki tegye le a munkát, illetve szüneteltesse az ebédet, és Jézus szenvedésének emlékére térdelve mondjon el öt Miatyánkat. XIV. Benedek pápa 1740-ben előírta, hogy minden plébániatemplomban délután 3 órakor harangozzanak Jézus szenvedésének és halálnak emlékére. Vidékünkön a salzburgi szinódus (1418) vezette be ezt a harangszót. Jézus szenvedésének tiszteletére minden péntek délután 3 órakor megszólaltatjuk a lendvai


plébániatemplom nagyharangját, haranggal rendelkező kápolnában.

valamint

harangozunk

minden,

4. A halotti vagy temetési harangszó Amikor a plébánián temetést jelentenek be, a plébános engedélyt ad arra, hogy az elhunyt falujában megkongassák a harangot. Minden faluban ki kell jelölni valakit, aki felelős a temetési harangszóért, amely a temetésnek a plébánián történő bejelentésétől a temetésig engedélyezett. Ezért a harangozásért NEM kell fizetni. A falvakban található kápolnák és haranglábak a plébánia tulajdonát képezik. A plébánia pedig sosem volt és sosem lesz a plébánosé, hanem az a hívők közösségének tulajdona. Minden felújítást és karbantartást a közös pénztárból fedezünk, amely ugyancsak nem a plébánosé, hanem a közösségé. A pénztárt a hívők adományokkal (amit a szentmise alkalmából, „karc” alkalmából adományoznak, az önkéntes adományok, pályázatokon elnyert összegek,…) tartják fenn. Ezért senki, aki bekapcsolja a harangszót, nem kérhet pénzt a harangozásért. Ha a faluban nem találni senkit, aki önként, fizetés nélkül bekapcsolná az elhunytakért a harangszót, akkor egész egyszerűen NEM harangozunk. A falusiak ilyen hozzáállása önmagáért beszél!!!! A hozzátartozók, akik temetésre készülnek és a plébánia szolgálatára tartanak igényt (illő szertartás, harangozás,…) rendezett viszonyt ápoljanak a plébániai közösséggel (fizessék be az éves egyházjárulékot, illetve a „karcot”). A halottért minden második órában két percet harangozunk. Azokon a településeken, ahol több harang is van, kizárólag a kápolnában harangozzanak az elhunytért és sehol máshol!!!! (Feljelentjük, aki nem tesz eleget az egyházi előírásoknak).


Irgalmasság rendkívüli szentéve: a pápai bulla ismertetése Március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter bazilikában tartott pénteki nagyböjti bűnbánati szertartáson mondott homíliájában meghirdette az Irgalmasság rendkívüli szentévét, amely december 8-án kezdődik a a Szent Péter bazilika Szent Kapujának a megnyitásával és 2016. november 20-ával zárul Krisztus Király ünnepén. Április 11-én, szombaton délután, az Isteni Irgalmasság Vasárnapjának (április 12, Húsvét második vasárnapja) első vesperásán teszi közzé Ferenc pápa a Jubileumot meghirdető Bulláját, amelynek címe: „Misericordiae Vultus” – (Az irgalmasság arca). A bullában a pápa kifejti a jubileumi év meghirdetésének indokait és megjelöli azokat a főbb irányvonalakat, amelyeket követnünk kell, hogy a lehető legjobban megélhessük a szentévet. A Bulla nagyjából három részre osztható: az elsőben Ferenc pápa elmélyíti az irgalmasság fogalmát; a másodikban néhány gyakorlati javaslatot ajánl a Jubileum megünneplésére, míg a harmadik rész néhány felhívást tartalmaz. A Bulla Máriához intézett fohásszal zárul, aki Isten irgalmasságának tanúja. Az első vesperáson a pápa a Bulla egy-egy példányát átnyújtja a világon szétszórtan jelenlévő egyház képviselőinek.

ELSŐ RÉSZ: AZ IRGALMASSÁG FOGALMA A bevezető részben a pápa hangsúlyozza, hogy a vatikáni bazilika Szent Kapujának megnyitására két okból kerül sor december 8-án: először is azért, mert ez a dátum egybeesik Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepével. Mária az, akit Isten akart „szentnek és szeplőtelennek”, hogy „az emberiséget ne hagyja a gonosz fogságában”. Másodszor: december 8-a egybeesik a II. Vatikáni Zsinat lezárásának 50. évfordulójával. A zsinat ledöntötte azokat a „magas falakat, amelyek túl sok időn át bezárták az egyházat egy kiváltságos erődítménybe”. A zsinat nyomán az egyház „kilépett egy új világba, hogy hirdesse az evangéliumot,


ahogyan XXIII. János mondta: az irgalmasság orvosságát használva, ahelyett, hogy a szigor fegyverét ragadta volna magához”. Szent Kapu az egyházmegyékben is Ferenc pápa ezután bejelenti, hogy december 13-án, Ádvent harmadik vasárnapján megnyílik Róma Székesegyházának, a Lateráni Szent János Bazilikának a Szent Kapuja. Ezt követően nyílik meg a többi Pápai Bazilika Szent Kapuja. A pápa továbbá elrendeli, hogy minden részegyházban és a kegyhelyeken is az egész Szentév során álljon nyitva egy hasonló Irgalmasság Kapuja, hogy a Jubileumot helyi szinten is lehessen ünnepelni, „mint az egész egyház szeretetközösségének a jelét”. Az irgalmasság az egyház szemöldökfája „Út, amely egyesíti Istent és az embert, mert megnyitja a szívet annak a reménynek, hogy örökre szeretnek bennünket, bűnünk korlátai ellenére”; „alapvető törvény, amely minden személy szívében lakik”; „architráv, szemöldökgerenda, amely támaszt nyújt az egyház életének”; „életeszmény és hitünk hitelességének kritériuma”. Ferenc pápa számos módon meghatározza az irgalmasság fogalmát, hangsúlyozva, hogy az egyáltalán nem „a gyengeség jele, hanem sokkal inkább Isten mindenhatóságának tulajdonsága”. Isten irgalmassága „örökkévaló”, hangsúlyozza továbbá a pápa, mert „az embert az örökkévalóságban mindig az Atya irgalmas tekintete kíséri”. Jézusban „minden irgalmasságról szól és semmi sincs részvét nélkül”, mivel „személye nem más, mint szeretet, olyan szeretet, amely ingyen adja önmagát”. A pápa ezen a ponton jelentősen aláhúzza: az irgalmasság „nem pusztán az Atya cselekvési módja, hanem annak a kritériumává válik, hogy megértsük: kik valódi gyermekei”. Gyakorlatilag mindnyájan „arra kaptunk meghívást, hogy irgalmasságban éljünk, mert nekünk volt elsőként részünk abban, hogy irgalmasságot gyakoroltak irányunkban”. „A sértések megbocsátása tehát olyan imperatívusz, amelytől a keresztények nem tekinthetnek el”. Sokszor nehéznek tűnik megbocsátani, hangsúlyozza a pápa, azonban „a törékeny emberi kézbe helyezett megbocsátás az eszköze annak, hogy szívünkben megvalósuljon a béke, hogy boldogan éljünk”.


Az „egyház hitelessége is az irgalmas és részvétet érző szeretet útján át halad” – teszi hozzá a pápa: talán hosszú időn át elfeledkeztünk arról, hogy megjelöljük és megéljük az irgalmasság útját” engedve a kísértésnek, hogy „mindig és csakis az igazságosságot követeljük”, miközben korunk kultúrájában „egyre ritkábbá válik a megbocsátás megtapasztalása”. Ezért a pápa arra buzdítja az egyházat, hogy vállalja magára a feladatot: „a megbocsátás örömteli hirdetését”. A megbocsátás „olyan erő, amely új életre kelt és bátorsággal tölt el, hogy reménnyel tekintsünk a jövőbe”. „Irgalmasok, mint az Atya” – a Jubileum mottója A pápa emlékeztet rá, hogy számára az irgalmasság témája különösen fontos, olyannyira, hogy ezt választotta püspöki jelszavává: „Miserando atque eligendo” (Megkönyörült és kiválasztotta – „Meglátta őt Jézus, megkönyörült rajta, és kiválasztotta” Mt 9,9). Ez a kifejezés engem „mindig meghatott” – írja a pápa. Idéz II. János Pál pápa „Dives in misericordia” k. enciklikájából, hangsúlyozva annak sürgősségét, hogy a kortárs világban hirdessük az irgalmasságot és tanúságot tegyünk róla”, „új lelkesedéssel és megújult lelkipásztori tevékenységgel”, mert ez „meghatározó az egyház és üzenete hirdetésének hitelessége számára”. „Ott, ahol az egyház jelen van, ott nyilvánvalóvá kell válnia az Atya irgalmasságának” és „bárhol, ahol keresztények élnek, mindenkinek az irgalmasság oázisára kell találnia”. A Bulla első része a Jubileum mottójának aláhúzásával zárul, azaz: „Irgalmasok, mint az Atya” – idézet Lukács evangéliumából (Lk 6,36). Elkötelezett, de ugyanakkor örömökben és békében gazdag életprogramról van szó, amely megkívánja, hogy „képesek legyünk Isten Szava meghallgatására”. „Így szemlélhetjük irgalmasságát” és saját életstílusunkká tehetjük azt.


HIVATALOS ÓRÁK A PLÉBÁNIAI HIVATALBAN MINDEN KEDDEN 8.30 és 11.00 valamint 16.00 és 18.00 óra között MINDEN PÉNTEKEN 8.30 és 11.00 óra között

A HÓNAP ESEMÉNYEI November 8-án ÉVKÖZI HARMINCKETTEDIK VASÁRNAP - HÁLAADÁS VASÁRNAPJA Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor, Gyertyánosban 11 órakor. Vasárnapra érvényes szentmisék már szombaton lesznek, mégpedig 16 órakor Pincén, 17 órakor Petesházán és 18 órakor Lendván a hittanosok és a családok szentmiséje. MEGEMLÉKEZÉSEK Novemberben a péntek esti, azaz a 18 órai szentmiséket az elhunytakra való MEGEMLÉKEZÉSNEK szenteljük. Ez azt jelenti, hogy a szentmiséket azokért az elhunytakért ajánljuk fel, akiket önök javasolnak. Otthon egy lapra olvashatóan írják rá elhunyt rokonaik, hozzátartozóik nevét, valamint azokét is, akikért senki sem imádkozik és nem adományoz értük szentmisét, azokét is, akiknek a sírhelyét nem gondozza senki, továbbá az elhúnyt plébánosokét, hitoktatókét, szerzetesnővérekét … A névvel ellátott cédulákat a szentmise előtt helyezzék a Szent Kereszt Oltáránál található kosárba. A miseszándékra felajánlott neveket a szentmise előtt felolvassuk. Imádkozzanak és emlékezzenek drága halottaikra. November 13-án, pénteken FATIMAI EMLÉKNAP, amikor a Fatimai Szűz Mária szobránál találkozunk. 16.30-kor Lendván a plébániatemplomban imaóra a Legszentebb előtt, amelyet a Fatimai Szűz Máriáért ajánlunk fel, majd áldásban részesülünk. Mivel ez a nap péntekre esik és mivel novemberben a pénteki


szentmiséket a MEGEMLÉKEZÉSNEK szenteljük, az imaórát követően 17.30-kor szentmise azokért az elhunytakért, akiket ti ajánlotok. Ezen a napon autóbuszt is szervezünk, amely 15 órakor indul Kótból, majd érinti Kapcát, Gyertyánost, Felső- és Alsólakost, Petesházát, Pincét, Völgyifalut, Csentét, Lendvát és Hídvéget. November 15-én ÉVKÖZI HARMINCHARMADIK VASÁRNAP Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor, Gyertyánosban 11 órakor. Vasárnapra érvényes szentmisék már szombaton lesznek, mégpedig 16 órakor Völgyifaluban, 17 órakor Petesházán és 18 órakor Lendván a hittanosok és a családok szentmiséje. November 19-én, csütörtökön az esti szentmise után 18.45-kor a BIBLIAI CSOPORT találkozója. A találkozóra szeretettel várjuk mindazokat, akik meg szeretnék ismerni a Szentírás gazdagságát és a hit alapjait – ez a FELNŐTTEK HITTANJA. November 20-án este 18 órakor a »MEGEMLÉKEZÉS« szentmiséje. Fél órával a szentmise előtt gyónási lehetőség lesz, majd közösen imádkozzuk a rózsafüzért. Egy lapra olvashatóan írjátok rá azok nevét, akikért szeretnétek szentmisét ajánlani. A névvel ellátott cédulákat a szentmise előtt helyezzétek a Szent Kereszt Oltáránál található kosárba. Megköszönjük adományaitokat! November 21-én, szombaton az este 18 órakor kezdődő szentmisénél a szentlecke és a könyörgések felolvasásánál valamint a tanuságtételnél közreműködnek a Zarja, a szorongással küzdőket segítő egyesület tagjai. Ezért a szentmisére szeretettel meghívom mindazokat, akik bárminemű fűggőségben szenvednek vagy szoronganak. A szentmisét a belső sebek gyógyítására ajánljuk fel. November 21-én, szombaton az esti szentmise után 19 órakor a szülők és a keresztszülők előkészülete gyermekük keresztelőjére. Az előkészületre szeretettel várjuk mindazokat, akik gyermeküket a következő hónapokban szeretnék megkereszteltetni. November 22-én KRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJA Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor (a 10 órai szentmisét közvetíti az MMR). Gyertyánosban 11 órakor lesz szentmise. Vasárnapra érvényes szentmisék már szombaton lesznek, mégpedig 16 órakor Pincén, 17 órakor Petesházán és 18 órakor Lendván a hittanosok és a családok szentmiséje.


November 23-án, hétfőn meghívom mindazokat, akiknek ideje engedi és szeretettel viszonyulnak közös szenthelyünkhöz, hogy a búcsú előtt fogjunk össze és takarítsuk ki plébániatemplomunkat és a környékét. A takarítást 9 órakor kezdjük. Várunk benneteket! November 25-én, szerdán PLÉBÁNIÁNK BÚCSÚJA, hiszen e napon van plébániánk védőszentjének ünnepe, ALEXANDRIAI SZENT KATALIN-NAPJA. A 9 órakor kezdődő szlovén nyelvű ünnepi szentmisét az idei újmisés Andrej Lažeta mutatja be. A 10.30-kor kezdődő magyar nyelvű ünnepi szentmisét a nemzetiségekért felelős püspöki helynök, monsignor Režonja Franc celebrálja. Este 6 órakor szentmise mindazok számára, akik elfoglaltságuk miatt (iskola, munka) a délelőtti szentmiséken nem tudnak részt venni. Az esti szentmise alatt a Sveti Martin na Muri plébánia egyházi kórusa énekel. A szentmisét a Sveti Martin na Muri plébánia plébánosa mutatja be. Szeretettel várunk benneteket! November 27-én, pénteken az este 18 órakor kezdődő szentmise a MEGEMLÉKEZÉS szentmiséje. Fél órával előtte gyónási lehetőség lesz és együtt imádkozzuk a rózsafüzért. Egy lapra olvashatóan írják rá azok nevét, akikért szeretnétek szentmisét ajánlani. A névvel ellátott cédulákat a szentmise előtt helyezzétek a Szent Kereszt Oltáránál található kosárba. Megköszönjük adományaitokat! November 28-án, szombaton a Karitász munkatársai ADVENTI MŰHELYMUNKÁT szerveznek, ahol a gyermekek adventi koszorút készíthetnek. Hozzatok magatokkal gyertyákat és némi örökzöldet. A műhelymunka 9.00 és 12.00 óra között lesz. November 29-én, vasárnap megkezdjük a négyhetes előkészűletet Jézus szülétésére ADVENT ELSŐ VASÁRNAPJA Minden szentmise alatt megáldjuk az adventi koszorúkat. A Karitász munkatársai a templom előtti téren szépen kidolgozott adventi koszorúkat kínálnak. Az adventi koszorú az adventi időszak szimbóluma – az az időszaké, amikor szívünket felkészítjük arra, hogy életünkbe beleszülethessen Jézus – a mi Urunk. Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor, Gyertyánosban 11 órakor. Vasárnapra érvényes szentmisék már szombaton lesznek, mégpedig 16 órakor Völgyifaluban, 17 órakor Petesházán és 18 órakor Lendván a hittanosok és a családok szentmiséje.


ADVENTI IDŐSZAK Az advent szent és kegyelmi időszak. Az advent szerte a világon a felkészülés periódusa Jézus születésének ünnepére – A KARÁCSONYRA. Az advent négy hétig tart, négy adventi vasárnapon keresztül. Ebben az időszakban a lelkipásztoraitok fél órával a szentmisék előtt rendelkezésre állnak a szent gyónás elvégzésére. A karácsonyi szent gyónást ne halasszátok az ünnepek előtti napokra vagy karácsony napjára. Az advent ideje alatt szeretettel várunk benneteket a hétköznapi szentmisékre is. Plébániánkban hadd legyen látható az előkészület Jézus eljövetelére.

ELSŐ HÓNAP – DECEMBER – PÜSPÖKSÉGI MISSZIÓ A MI PLÉBÁNIÁNKBAN December 3-án ELSŐ PÉNTEK ELŐTTI CSÜTÖRTÖK 17 órakor az új papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk. Az imaóra a Legszentebb előtt a Bibliai csoport tagjainak és az énekeseknek a közreműködésével zajlik. Az imaórát követően kétnyelvű szentmisét mutatunk be. Az imaóra alatt gyónási lehetőség is lesz. Külön meghívjuk a falusiakat, hogy a MISSZIÓ ideje alatt a plébániatemplomba jöjjenek imádkozni – számotokra autóbuszt szervezünk, amely 16 órakor indul Kótból, majd érinti Kapcát, Gyertyánost, Felső- és Alsólakost, Petesházát, Pincét, Völgyifalut, Csentét, Lendvát és Hídvéget. December 4-én ELSŐ PÉNTEK 17 órakor szeretettel várunk benneteket a csodás JÉZUS SZÍVE ájtatosságra. A szív a szeretet, az őszinteség, a szívélyesség, a jóság, a nagylelkűség, az együttérzés jelképe. Mindannyian azt szeretnénk, hogy szívünk minél jobban hasonlítson Jézuséhoz. Az imaórán egyebek mellett elimádkozzuk a Jézus Szíve Litániát, ajánló imákat mondunk, valamint az Oltáriszentség előtt áldásban részesülünk. Mindvégig gyónási lehetőség is lesz – lehetőség szívünk megtisztítására minden rossztól, mert a szív sajnos lehet a sérelmek, a képmutatás, az irigység, a pletyka, a hazugság, a gonoszság helye is. Külön meghívjuk a falusiakat, hogy a MISSZIÓ ideje alatt a plébániatemplomba jöjjenek imádkozni (Völgyifaluban NEM LESZ szentmise) – számotokra autóbuszt szervezünk, amely 16 órakor indul Kótból, majd érinti Kapcát, Gyertyánost, Felső- és Alsólakost, Petesházát, Pincét, Völgyifalut, Csentét, Lendvát és Hídvéget.


December 5-én A HÓNAP ELSŐ SZOMBATJA Ezen a napon falvakon nincs szentmise. Éljenek a buszjárat lehetőségével. Valamennyi szombat Mária-nap is. Ezért a püspöki misszió ideje alatt a hónap első szombatján FATIMAI EMLÉKNAPOT tartunk. Az imaóra 17 órakor kezdődik, ekkor elimádkozzuk a Mária Litánia és ajánló imákat mondunk. Az imaóra alatt lehetőség lesz őszinte szent gyónásra is. Az imaórát ünnepi szentmise követi. Külön meghívjuk a falusiakat, hogy a MISSZIÓ ideje alatt a plébániatemplomba jöjjenek imádkozni – számotokra autóbuszt szervezünk, amely 16 órakor indul Kótból, majd érinti Kapcát, Gyertyánost, Felső- és Alsólakost, Petesházát, Pincét, Völgyifalut, Csentét, Lendvát és Hídvéget. December 6-án a hónap első vasárnapja, egyben ADVENT MÁSODIK VASÁRNAPJA Ezen a napon velünk lesz a Lendvai Esperesi Kerület misszionárius lelkésze, a Kobiljei Plébánia plébánosa, aki a 9 órai szentmisét és Gyertyánosban a 11 órai szentmisét mutatja be. A 8 és 10 órai szentmisét a Razkrižjei Plébánia plébánosa celebrálja. Ezen a vasárnapon nyissuk ki nemes szívünket és engedjük át magunkat a misszionáriusok tanúságtételének. December 6-án, vasárnap szent Miklós – a jótevő napja. A hittanosok 17 órakor Mikulásvárási műsort szerveznek. A Plébániai Karitász tagjai pedig szimbolikus Mikulás-ajándékcsomagot készítenek minden szorgalmas gyermek számára. Megkérjük a szülőket, hogy 17 órakor hozzák el a templomba a szorgalmas gyermekeiket. December 8-án, kedden SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSÁNAK ÜNNEPE Szentmisék Lendván 8 órakor magyar és 9 órakor szlovén nyelven. 11 órakor szentmise Petesházán és Gyertyánosban. Délután 17 órakor ünnepi szentmise a muraszombati székesegyházban. Ezzel a szentmisével, amelyet püspökünk és a püspökségünk valamennyi lelkipásztora közösen adományoz, megkezdjük a PÜSPÖKSÉGI MISSZIÓT és az IRGALMASSÁG SZENT ÉVÉT, amelyet Ferenc pápa hirdetett meg. A szentmisére szeretettel várunk mindenkit, akinek azt kedve és ideje megengedi – az utaztatást egymás között szervezzétek meg. Lendván szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepén NEM lesz esti szentmise.


December 10-én, csütörtökön az esti szentmise után – 18.45-kor a BIBLIAI CSOPORT találkozója. A találkozóra szeretettel várjuk mindazokat, akik meg szeretnék ismerni a Szentírás gazdagságát és a hit alapjait – ez a FELNŐTTEK HITTANJA. December 13-án ADVENT HARMADIK VASÁRNAPJA Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor lesz szentmise. Vasárnapra érvényes szentmisék már szombaton lesznek, mégpedig 16 órakor Pincén, 17 órakor Petesházán és 18 órakor Lendván a hittanosok és a családok szentmiséje. December 14-én, hétfő megkezdjük a KARÁCSONYI KILENCEDET, amely egészen szentestéig tart. A szentmisék alatt olyan csodálatos énekeket énekelünk, amelyek Jézus Krisztus – a Megváltó születésének eljöttére készítenek fel bennünket. A plébánia készülődése a KARÁCSONYRA tükröződjön vissza a kilenced csodálatos lelki megnyilvánulása által is. Ebben az időszakban ne csak az üzleteket járjuk, a kilenced alatt a templomot is tömegesen látogassuk. December 20-án ADVENT NEGYEDIK VASÁRNAPJA – plébániánkban a KARÁCSONYI NAGYGYÓNTATÁS napja Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor lesz szentmise. 13 órakor magyar nyelvű előkészület a gyónásra, majd gyóntatás. 17 órakor szlovén nyelvű előkészület a gyónásra, majd gyóntatás. Vasárnapra érvényes szentmisék már szombaton lesznek, mégpedig 16 órakor Völgyifaluban, 17 órakor Petesházán és 18 órakor Lendván a hittanosok és a családok szentmiséje.

KARÁCSONYI NAGYGYÓNTATÁS FALVAKON Mivel idén püspökségi misszió és az Irgalmasság Szent Éve van, a pápa külön kihangsúlyozta, hogy az Irgalmasság Évében zarándokolni kell – útra kell kelni. Ezért Gyertyánosban, Petesházán, Völgyifaluban és Pincén a kápolnákban nem lesz gyóntatás. Használják ki a buszjárat lehetőségét, amelyet a plébánia külön erre az alkalomra szervez azok számára, akik falvakon laknak. Első péntek előtti csütörtökön, első pénteken, első szombaton gyertek el a plébániatemplomba, ahol rendszeres gyónási lehetőség lesz. Ugyanúgy az adventi időszak minden napján – tehát négy héten keresztül – fél órával a szentmise előtt rendszeres gyónási lehetőséget biztosítunk három lelkésszel. Rengeteg alkalom van arra, hogy el tudjatok jönni


Lendvára a plébániatemplomba. Ebben is megmutatkozik, milyen erős a keresztény akarat és az érdeklődés a szent gyónás iránt. Mindazok az idősebb hívők, akik a korral járó nehézségek vagy betegség miatt nem tudnak eljönni a templomba, a lelkészek a délelőttök folyamán meglátogatjuk őket a falvakon. Amennyiben szeretnétek igényelni a látogatást és így részesülni a szent gyónás szentségében, a betegek kenetében és szent áldozásban, telefonon jeletkezzetek a plébániai hivatalban a hivatalos órák alatt, azaz keddenként délelőtt 8.30 és 11 óra között, délután 16 és 17.30 között, valamint péntekenként 8.30 és 11 óra között.

A betegek látogatásának időpontjai: December 10-én, csütörtökön 9 és 12 óra között Gyertyánosban és Pincén December 11-én, pénteken 9.30-kor az Idősek Otthonában December 12-én, szombaton 9 és 12 óra között Völgyifaluban és Petesházán December 14-én, hétfőn 9 és 12 óra között Alsó- és Felsőlakosban, Kótban és Kapcán December 15-én, kedden 9 és 12 óra között Hídvégen, Bánután, Hosszúfaluban és Csentében December 16-án, szerdán 9 és 12 óra között Hármasmalomban, Lendvahegyen és Hosszúfaluhegyen December 17-én, csütörtökön 9 és 12 óra között Lendván December 24-én, csütörtökön SZENTESTE Ezen a napon a hívő emberek virrasztva várjuk Jézus Krisztus születését. Otthon jászolt készítünk és feldíszítjük a karácsonyfát, majd ellátogatunk az esti szentmisék egyikére. Plébániánkban e napon a következő időpontokban mutatunk be szentmisét: 14 órakor az Idősek Otthonában; 16 órakor Pincén; 17 órakor Völgyifaluban; 18 órakor Petesházán; 18 órakor Gyertyánosban; 20 órakor Lendván éjféli mise a gyermekek és a családok számára (előtte fél órával karácsonyi koncert Cuk Nina és az orgonista Teodor előadásában) 24 órakor Lendván kétnyelvű éjféli szentmise. December 25-én, pénteken Urunk születése – KARÁCSONY. Szentmisék csak Lendván lesznek: 7 órakor PÁSZTOROK MISÉJE szlovén nyelven gyertyafény mellett, majd 8 órakor magyar nyelvű, 9 órakor szlovén nyelvű és 10 órakor magyar nyelvű szentmise lesz.


December 26-án, szombaton szent ISTVÁN vértanú ünnepe és a Szlovén Köztársaság Önállósulásának Napja. Lendván 8 órakor magyar és 9 órakor szlovén nyelvű szentmise. December 26-án, szombaton délután 15 órakor a GYERMEKEK MEGÁLDÁSA. A szentmise alatt a lelkipásztor MEGÁLDJA A GYERMEKEKET, ahogy azt Jézus is tette. Minden gyermek kap egy báránykát, amelyet otthon elhelyezhet a jászolba. December 26-án, szombaton a Vita kamarakórus karácsonyi hangversenye. December 27-én, SZENTCSALÁD VASÁRNAPJA, egyben János apostol és evangélista ünnepe. Ezen a napon megáldjuk az újbort. Szeretettel meghívjuk a szőlősgazdákat, hozzák el munkájuk gyümölcsét, az újbort erre a szentelésre és adjanak hálát a jó Istennek a bőtermésért. Valamennyi vasárnapi szentmise alatt lesz borszentelés. Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor lesz szentmise. Vasárnapra érvényes szentmisék már szombaton lesznek, mégpedig 16 órakor Pincén, 17 órakor Petesházán és 15 órakor Lendván a hittanosok és a családok szentmiséje.

MÁSODIK HÓNAP – JANUÁR – PÜSPÖKSÉGI MISSZIÓ A MI PLÉBÁNIÁNKBAN December 31-én, csütörtökön Szilveszter pápa és egyben a naptári év utolsó napja. Ez a nap egyben ELSŐ PÉNTEK ELŐTTI CSÜTÖRTÖK. 17 órakor szeretettel várunk benneteket az imaórára az új papi és szerzetesi hivatásokért, ahol ugyanakkor hálát adunk a 2015-ös évért. Az imaóra a Legszentebb előtt a Bibliai csoport tagjainak és az énekeseknek a közreműködésével zajlik. Az imaórát követően bemutatjuk a 2015-ös év utolsó szentmiséjét, amely kétnyelvű lesz. Az imaóra alatt lehetőség lesz a szent gyónásra. Külön meghívjuk a falusiakat, hogy a MISSZIÓ ideje alatt a plébániatemplomba jöjjenek imádkozni – számotokra autóbuszt szervezünk, amely 16 órakor indul Kótból, majd érinti Kapcát, Gyertyánost, Felső- és Alsólakost, Petesházát, Pincét, Völgyifalut, Csentét, Lendvát és Hídvéget. 2016. január 1-jén ELSŐ PÉNTEK és ÚJÉV 17 órakor szeretettel várunk benneteket a csodás JÉZUS SZÍVE ájtatosságra. A szív a szeretet, az őszinteség, a szívélyesség, a jóság, a nagylelkűség, az együttérzés jelképe.


Mindannyian azt szeretnénk, hogy szívünk minél jobban hasonlítson Jézuséhoz. Az imaórán egyebek mellett elimádkozzuk a Jézus Szíve Litániát, ajánló imákat mondunk, valamint az Oltáriszentség előtt áldásban részesülünk. Mindvégig gyónási lehetőség is lesz – lehetőség szívünk megtisztítására minden rossztól, mert a szív sajnos lehet a sérelmek, a képmutatás, az irigység, a pletyka, a hazugság, a gonoszság helye is. Külön meghívjuk a falusiakat, hogy a MISSZIÓ ideje alatt a plébániatemplomba jöjjenek imádkozni – számotokra autóbuszt szervezünk, amely 16 órakor indul Kótból, majd érinti Kapcát, Gyertyánost, Felső- és Alsólakost, Petesházát, Pincét, Völgyifalut, Csentét, Lendvát és Hídvéget. 2016. január 2-án A HÓNAP ELSŐ SZOMBATJA Ezen a napon falvakon nincs szentmise. Éljenek a buszjárat lehetőségével. Valamennyi szombat Mária-nap is. Ezért a püspöki misszió ideje alatt a hónap első szombatján FATIMAI EMLÉKNAPOT tartunk. Az imaóra 17 órakor kezdődik, ekkor elimádkozzuk a Mária Litánia és ajánló imákat mondunk. Az imaóra alatt lehetőség lesz őszinte szent gyónásra is. Az imaórát ünnepi szentmise követi. Külön meghívjuk a falusiakat, hogy a MISSZIÓ ideje alatt a plébániatemplomba jöjjenek imádkozni – számotokra autóbuszt szervezünk, amely 16 órakor indul Kótból, majd érinti Kapcát, Gyertyánost, Felső- és Alsólakost, Petesházát, Pincét, Völgyifalut, Csentét, Lendvát és Hídvéget. 2016. január 3-án a hónap első vasárnapja, egyben KARÁCSONY UTÁNI MÁSODIK VASÁRNAP Ezen a napon velünk lesz a Lendvai Esperesi Kerület misszionárius lelkésze, a Hotizai Plébánia plébánosa, aki a 9 órai szentmisét és Gyertyánosban a 11 órai szentmisét mutatja be. A 8 és a 10 órai szentmisét Bernád József püspöki tanácsos úr celebrálja. Ezen a vasárnapon nyissuk ki nemes szívünket és engedjük át magunkat a misszionárius tanúságtételének. 2016. január 6-án, szerdán VÍZKERESZT - HÁROMKIRÁLYOK ÜNNEPE Szentmisék Lendván 8 órakor magyar és 9 órakor szlovén nyelven. Gyertyánosban és Petesházán 11 órakor lesz szentmise. 18 órakor Lendván a hittanosok és családok részére tartunk szentmisét. A gyermekek koronával a fejükön jöjjenek a szentmisére és helyezzék a jászolhoz a „GYERMEKEK A GYERMEKEKÉRT” elnevezésű adventi akció során begyűjtött adományaikat tartalmazó borítékot.


2016. január 10-én, vasárnap URUNK MEGKERESZTELKEDÉSÉNEK ÜNNEPE Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor lesz szentmise. Vasárnapra érvényes szentmisék már szombaton lesznek, mégpedig 16 órakor Pincén, 17 órakor Petesházán és 18 órakor Lendván a hittanosok és a családok szentmiséje. Január 14-én, csütörtökön az esti szentmise után 18.45-kor a BIBLIAI CSOPORT találkozója. A találkozóra szeretettel várjuk mindazokat, akik meg szeretnék ismerni a Szentírás gazdagságát és a hit alapjait – ez a FELNŐTTEK HITTANJA. Január 16-án, szombaton az esti szentmise után 19 órakor a szülők és a keresztszülők előkészülete gyermekük keresztelőjére. Az előkészületre szeretettel várjuk mindazokat, akik gyermeküket a következő hónapokban szeretnék megkereszteltetni. Január 17-én ÉVKÖZI MÁSODIK VASÁRNAP Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor lesz szentmise. Vasárnapra érvényes szentmisék már szombaton lesznek, mégpedig 16 órakor Völgyifaluban, 17 órakor Petesházán és 18 órakor Lendván a hittanosok és a családok szentmiséje. Január 24-én ÉVKÖZI HARMADIK VASÁRNAP Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor lesz szentmise. Vasárnapra érvényes szentmisék már szombaton lesznek, mégpedig 16 órakor Pincén, 17 órakor Petesházán és 18 órakor Lendván a hittanosok és a családok szentmiséje. Január 30-án, szombaton Veržejben lelki megújhódás az idei ötödik osztályosok és szüleik részére a szlovén és a magyar csoportból egyaránt. A lelki megújhódás Veržejben 9 órakor kezdődik és 15 órakor fejeződik be. Január 31-én ÉVKÖZI NEGYEDIK VASÁRNAP Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor lesz szentmise. Vasárnapra érvényes szentmisék már szombaton lesznek, mégpedig 16 órakor Völgyifaluban, 17 órakor Petesházán és 18 órakor Lendván a hittanosok és a családok szentmiséje.


BOŽJI OTROCI SO POSTALI AKIK ISTEN GYERMEKEI LETTEK 30.

IZAK ŠAJT, Čentiba, Glavna ulica 112, rojen 20.04.2015 – ban született.

31.

LINA FÜLE, Kidričeva 38, Lendava, rojena 25.02.2014 – ban született.

K BOGU SO ODŠLI PO PLAČILO AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81.

VAJS ELIZABETA, pokopana v Lendavi – Lendván van eltemetve. KOCON IRENA, pokopana v Petišovcih – Petesházan van eltemetve. PUCKO MARIJA, pokopana v Mostju – Hiedvégen van eltemetve. MUČIĆ KATARINA, pokopana v Lendavi – Lendván van eltemetve. GUBIČ JOŽEF, pokopan v Lendavi – Lendván van eltemetve. REŽONJA DRAGOTIN, pokopan v Gaberju – Gyertyánosban van eltemetve. TOT KATARINA, pokopana v Čentibi – Csentében van eltemetve. KEPE JÓZSEF, pokopan v Dolgi vasi – Hosszúfaluban van eltemetve. ŠIMONKA MARIJA, pokopana v Lendavi – Lendván van eltemetve. PALLER ANNA, pokopana v Lendavi – Lendván van eltemetve. KIRÁLY ELIZABETA, pokopan v Lendavi – Lendván van eltemetve. GERENČER MARIJA, pokopana v Lakošu – Lakosban van eltemetve. HORVAT MARIJA, pokopana v Lendavi – Lendván van eltemetve. LICARDO VIKTORIJA, pokopana v Petišovcih – Petesházan van eltemetve. TUŠEK MARIJA, pokopana v Dolgi vasi – Hosszúfaluban van eltemetve. KÓSA ISTVAN, pokopan v Čentibi – Csentében van eltemetve.

GOSPOD, DAJ RAJNIM VEČNI MIR IN POKOJ. ADJ, URAM, ÖRÖK NYUGODALMAT NEKI.

Župnijski utrip izdaja Župnija Lendava - odgovarja: Martin Dolamič-Konrad, župnik; prevajala Eva Lőrinc in Peter Varga - Cerkveni trg 2, Lendava zupnija.lendava@rkc.si - www.zupnija-lendava.si - tel.: 02/578-83-30