Župnijski utrip - Lüktető élet 9-10/2015

Page 1

XVI/5 SEP/OKT 2015

MISERICORDIAE VULTUS (Obličje usmiljenja) FRANČIŠEK RIMSKI ŠKOF SLUŽABNIK BOŽJIH SLUŽABNIKOV VSEM, KI BODO BRALI TO PISMO, MILOST, USMILJENJE IN MIR 4. 8. december sem izbral, ker je ta datum zelo pomenljiv za nedavno zgodovino Cerkve. Sveta vrata bom namreč odprl ob petdeseti obletnici konca drugega vatikanskega vesoljnega cerkvenega zbora. Cerkev čuti potrebo, da v sebi živo ohranja ta dogodek. Tedaj se je zanjo začel nov odsek na poti zgodovine. Na koncilu zbrani očetje so močno, kot resnično vetje Duha dojeli zahtevo, da ljudem svojega časa spregovorijo o Bogu na bolj razumljiv način. Ko se je sesulo obzidje, ki je predolgo zapiralo Cerkev v nekakšno privilegirano utrdbo, je nastopil čas, da se evangelij oznani na nov način. Nova etapa evangelizacije, ki obstaja od vselej. Nova zavzetost, ki velja za vse kristjane, da bolj navdušeno in prepričljivo pričujejo o svoji veri. Cerkev je začutila odgovornost, da je v svetu živo znamenje Očetove ljubezni. Na misel nam prihajajo besede, ki jih je izrekel sv. Janez XXIII., ko je odprl koncil, da bi nakazal, po kateri poti naj hodi: »Zdaj ima Kristusova nevesta zdravilo usmiljenja raje, kot da bi uporabljala orožje strogosti … Ko katoliška Cerkev s tem ekumenskim koncilom dviga baklo katoliške resnice, se hoče pokazati kot ljubeča, naklonjena, potrpežljiva mati vseh, ki jo


nagiba usmiljenje in dobrota do otrok, ki so se ločili od nje.« Ob bok mu stopa tudi bl. Pavel VI., ki se je takole izrazil ob zaključku koncila: »Hočemo raje poudariti, da je bila vera našega koncila predvsem ljubezen … Starodavna zgodba o Samarijanu je dala temeljne poteze duhovnosti koncila … Veletok naklonjenosti in občudovanja je pritekel iz koncila na sodobni človeški svet. Resda so bile zmote zavrnjene, ker to zahteva ljubezen in nič manj resnica; toda ljudem velja le opozorilo, spoštovanje in ljubezen. Namesto tesnobnih diagnoz spodbudna zdravila; namesto morečih slutenj so s koncila v sodobni svet poslana sporočila zaupanja. Njegove vrednote niso bile samo spoštovane, ampak počaščene, njegovi napori podprti, njegova hrepenenja očiščena in blagoslovljena … Še nekaj moramo poudariti: vse to bogastvo nauka se obrača v eno samo smer: služiti človeku. Človeku, ponavljamo, v slehernem položaju, v sleherni slabosti, v sleherni potrebi.« S to hvaležnostjo za vse, kar je Cerkev prejela, in z odgovornostjo do naloge, ki nas čaka, bomo stopili skozi sveta vrata s polnim zaupanjem, da nas spremlja moč vstalega Gospoda, ki nas še naprej podpira na našem romanju. Sveti Duh, ki vodi korake vernih, da sodelujejo pri delu odrešenja, ki ga je opravil Kristus, naj bo vodnik in podpora Božjemu ljudstvu, naj mu pomaga, da bo zrlo obličje usmiljenja. 5. Jubilejno leto se bo zaključilo na slovesni praznik Jezusa Kristusa, Kralja vesoljstva 20. novembra 2016. Na ta dan bomo od zaprtju svetih vrat predvsem hvaležni in se bomo zahvaljevali Sveti Trojici, da nam je naklonila ta izredni čas milosti. Življenje Cerkve, vse človeštvo in neizmerno vesoljstvo bomo izročili Kristusovemu vladarstvu, da bi razlil svoje usmiljenje kot jutranjo roso za rodovitno zgodovino, ki naj jo s prizadevnostjo vseh gradimo v bližnji prihodnosti. Kako si želim, da bi bila prihodnja leta prepletena z milostjo, da bi stopali vsakemu človeku naproti z Božjo dobroto in nežnostjo! Naj vse, verne in oddaljene, doseže balzam usmiljenja kot znamenje Božjega kraljestva, ki je že navzoče med nami.


6. »Za Boga je značilno, da je usmiljen, še posebej pa se to očitno vidi v njegovi vsemogočnosti.« Te besede sv. Tomaža Akvinskega kažejo, kako Božje usmiljenje nikakor ni znamenje šibkosti, ampak prej lastnost Božje vsemogočnosti. Zato nam bogoslužje v eni najstarejših mašnih glavnih prošenj polaga v usta tole molitev: »O Bog, svojo vsemogočnost razodevaš predvsem z usmiljenjem in prizanašanjem.« Bog vselej ostaja v zgodovini človeštva kot tisti, ki je navzoč, blizu, skrben, svet in usmiljen. »Potrpežljiv in usmiljen« je besedni par, ki se pogosto pojavi v Stari zavezi, da opiše Božjo naravo. Njegovo usmiljeno bitje se oprijemljivo odraža v tolikih dejanjih odrešenjske zgodovine, kjer dobrota prevlada nad kaznovanjem in uničenjem. Na poseben način tudi psalmi izpostavijo to veličastno Božje delovanje: »On odpušča vso tvojo krivdo, ozdravlja vse tvoje bolezni, iz jame rešuje tvoje življenje, krona te z dobroto in usmiljenjem« (Ps 103,3-4). Še bolj očitno neki drug psalm potrjuje oprijemljiva znamenja usmiljenja: »Gospod osvobaja jetnike. Gospod odpira oči slepim, Gospod dviga potrte, Gospod ljubi pravične. Gospod varuje tujce, podpira siroto in vdovo, pota krivičnih pa uničuje« (Ps 146,7-9). In slednjič še nekaj psalmistovih izrazov: »[Gospod] zdravi potrte v srcu in obvezuje njihove rane … Gospod podpira ponižne, krivične pa do tal poniža« (147,3.6). Skratka, Božje usmiljenje ni nekaj zamišljenega, ampak je oprijemljiva resničnost, s katero razodeva svojo ljubezen, ki je kakor očetova ali materina, ko sta iz globine srca ganjena ob svojem otroku. Zares lahko tukaj rečemo, da gre za ljubezen »iz srca«. Prihaja iz notranjosti kot globoko naravno čutenje, ki ga sestavljajo nežnost in sočutje, prizanesljivost in odpuščanje. (v naslednji številki se nadaljuje)

URADNE URE V ŽUPNIJSKI PISARNI VSAK TOREK od 8.30 – 11.00 in od 16.00 – 18.00 VSAK PETEK od 8.30 – 11.00 VSAK PETEK od 9.00 – 11.00 KARITAS


DOGODKI MESECA V nedeljo 30. avgusta obhajamo DVAINDVAJSETO NEDELJO MED LETOM Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri PROŠČENJE v Petišovcih. Dan prej, v soboto, nedeljske maše po vaseh. Ob 17. uri v Dolini, 18. uri v Gaberju in ob 19. uri v Lendavi. V četrtek 3. septembra obhajamo ČETRTEK PRED PRVIM PETKOM, ko molimo za nove duhovne in redovne poklice. Ob 18. uri se pričenja pred Najsvetejšim molitvena ura in ob 19. uri sveta maša. V petek 4. septembra obhajamo PRVI PETEK, ko prosimo Srce Jezusovo, da bi tudi moje srce bilo podobno Jezusovemu. Ob 8. uri maša v Dolini, ob 9.45 uri v Domu starejših. Ob 18. uri bo v Lendavi izpostavitev Najsvetejšega in češčenje. Ves čas bo priložnost za sveto spoved ali duhovni pogovor. Ob 19. uri sveta maša.

Od sobota 5. septembra so ves čas šole večerne maše ob sobotah ob 18. uri. V nedeljo 6. septembra obhajamo ANGELSKO NEDELJO, ko je pri Sveti Trojici v Lendavskih goricah jesenski romarski shod. Maša v Lendavi le ob 8. uri. Pri Sveti Trojici v Lendavskih goricah ob 9. uri v slovenskem jeziku in ob 11. uri v madžarskem jeziku. Dan prej, v soboto, nedeljske maše po vaseh. Ob 17. uri na Pincah, 18. uri v Petišovcih, ob 18. uri v Gaberju in ob 18. uri maša za veroučence in družine v Lendavi. V torek 8. septembra ohajamo MALI ŠMAREN – MARIJINO ROJSTVO Maše v Lendavi: 8. uri v madžarščini in ob 9. uri v slovenščini. Ob 11. uri v Petišovcih in ob 11. uri v Gaberju. Popoldan ob 19. uri maša v Lendavi za vse, ki so dopoldan po obveznostih (šola, služba).


V nedeljo 13. septembra obhajamo ŠTIRINDVAJSETO NEDELJO MED LETOM Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri proščenje v Čentibi. Ob 11. uri blagoslov obnovljenega križa v Dolini. Ker je ta nedelja TRINAJSTI V MESECU – DAN FATIMSKEGA SPOMINA je popoldan ob 16.30 uri molitvena ura pred Najsvetejšim in sveta maša. Ob 15. uri pričenja pobirati vernike avtobus v Kotu in nadaljuje pot na Kapco, Gaberje, Gornji in Dolnji Lakoš, Petišovci, Pince, Dolina, Gaberje, Lendava in Mostje. Dan prej, v soboto, nedeljske maše po vaseh. Ob 17. uri v Gaberju, 18. uri v Petišovcih in ob 18. uri maša za veroučence in družine v Lendavi. V četrtek 17. septembra je po večerni maši, ob 19.45 uri, srečanje BIBLIČNE SKUPINE. Vse, ki zanima bogastvo Svetega pisma in osnove vere vabimo na srečanja – to je VEROUK ZA ODRASLE. V soboto 19. septembra je za vse starše in botre, ki želijo krstiti v prihodnjih mesecih svojega otroka PRIPRAVA NA KRST. Priprava je zvečer ob 19. uri v veroučni učilnici. V nedeljo 20. septembra obhajamo PETINDVAJSETO NEDELJO MED LETOM Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri PROŠČENJE v Dolnjem Lakošu. Ob 11. uri maša v Gaberju. Dan prej, v soboto, nedeljske maše po vaseh. Ob 17. uri na Pinca, ob 18. uri v Petišovcih in ob 18. uri maša v Lendavi za veroučence in družine. V četrtek 24. septembra obhajamo god ANTONA MARTINA SLOMŠKA. Zvečer ob 18. uri bo slovesna sveta maša in kratki kulturni program saj je Slomšek bil tudi narodni buditelj in pisatelj – spodbujevalec slovenstva. V nedeljo 27. septembra obhajamo ŠESTINDVAJSETO NEDELJO MED LETOM – SLOMŠKOVO NEDELJO Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri v Gaberju. Dan prej, v soboto, nedeljske maše po vaseh. Ob 17. uri v Dolini, ob 18. uri v Petišovcih in ob 18. uri maša v Lendavi za veroučence in družine. S 1. oktobrom vstopamo v mesec ROŽNEGA VENCA Vse, ki ste člani ROŽ ŽIVEGA ROŽNEGA VENCA vabim, da se po vaseh zbirate v kapeli ali po hišah in skupaj molite rožni venec. V župnijski cerkvi v Lendavi bomo vsak dan pol ure pred mašo molili rožni venec. V torek 13. oktobra, ko imamo molitveni dan


FATIMSKE POBOŽNOSTI bomo po maši imeli vsi člani vseh rož živega rožnega venca v cerkvi srečanje in takrat si bomo tudi izmenjali liste s skrivnostmi. V četrtek 1. oktobra obhajamo ČETRTEK PRED PRVIM PETKOM, ko molimo za nove duhovne in redovne poklice. Ob 18. uri se pričenja pred Najsvetejšim molitvena ura in ob 19. uri sveta maša. V petek 2. oktobra obhajamo PRVI PETEK, ko prosimo Srce Jezusovo, da bi tudi moje srce bilo podobno Jezusovemu. Ob 8. uri maša v Dolini, ob 9.45 uri v Domu starejših. Ob 18. uri bo v Lendavi izpostavitev Najsvetejšega in češčenje. Ves čas bo priložnost za sveto spoved ali duhovni pogovor. Ob 19. uri sveta maša. V nedeljo 4. oktobra obhajamo SEDEMINDVAJSETO NEDELJO MED LETOM ROŽNOVENSKO Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri maša v Gaberju. Dan prej, v soboto, nedeljske maše po vaseh. Ob 17. uri na Pincah, 18. uri v Petišovcih in ob 18. uri v Lendavi. V četrtek 8. oktobra je po večerni maši, ob 19.45 uri, srečanje BIBLIČNE SKUPINE. Vse, ki zanima bogastvo Svetega pisma in osnove vere vabimo na srečanja – to je VEROUK ZA ODRASLE. V soboto 10. oktobra bo po večerni maši ob 19. uri v dvorani župnije predstavitev s strani AGENCIJE ARITOURS župnijsko romanje v SVETO DEŽELO – IZRAEL. Vsi, ki se navdušujete, da bi se podali na to božjo pot, obiskat kraje Jezusovega življenja, vabljeni na predstavitev za lažjo odločitev. V nedeljo 11. oktobra obhajamo OSEMINDVAJSETO NEDELJO MED LETOM Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri maša v Gaberju. Dan prej, v soboto, nedeljske maše po vaseh. Ob 17. uri v Dolini in ob 18. uri v Petišovcih in ob 18. uri maša za veroučence in družine v Lendavi. V soboto 17. oktobra je za vse starše in botre, ki želijo krstiti v prihodnjih mesecih svojega otroka PRIPRAVA NA KRST. Priprava je zvečer ob 19. uri v veroučni učilnici.


V nedeljo 18. oktobra obhajamo DEVETINDVAJSETO NEDELJO MED LETOM – MISIJONSKA NEDELJA Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri v Gaberju. Dan prej, v soboto, nedeljske maše po vaseh. Ob 17. uri na Pincah, ob 18. uri v Petišovcih in ob 18. uri v Lendavi maša za veroučence in družine. V četrtek 22. oktobra je po večerni maši, ob 19.45 uri, srečanje BIBLIČNE SKUPINE. Vse, ki zanima bogastvo Svetega pisma in osnove vere vabimo na srečanja – to je VEROUK ZA ODRASLE. V nedeljo 25. oktobra obhajamo TRIDESETO NEDELJO MED LETOM – ŽEGNANJSKO Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri maša v Gaberju. Dan prej, v soboto, nedeljske maše po vaseh. Ob 17. uri v Dolini, 18. uri v Petišovcih in ob 18. uri maša za veroučence in družine v Lendavi. OD PONEDELJKA 26. oktobra so vse večerne maše med tednom ob 18. uri. V soboto 31. oktobra nedeljskih maš po vaseh ni. Le v Lendavi večerna maša za veroučence in družine ob 18. uri. V nedeljo 1. novembra obhajamo praznik VSEH SVETIH Ta dan se kristjani spomnimo vseh dragih rajnih, ki so sveto živeli svoje življenje in so pri Bogu v nebesih. Če pa so pri Bogu v nebesih so sveti in ne mrtvi. Zato kristjani prazniku rečemo VSI SVETI in NE dan mrtvih. Maše ta dan v Lendavi: 8., 9., 10., in ob 11. uri v Gaberju in Petišovcih. Ob 16. uri v Dolini in Pincah. Ob 18. uri bo v župnijski cerkvi molitev za vse umrle v naši župniji od lanskega 1. novembra 2014 pa do letos 1. novembra 2015. K molitvi vabljeni posebej svojci umrlih. Vsakega, ki je v minulem letu umrlu bomo po imenu prebrali in zanj molili. V ponedeljek 2. novembra obhajamo SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH Ta dan molimo, gremo k spovedi in darujemo sveto mašo za vse tiste drage rajne, ki so svoje krščansko življenje živeli mlačno pa so v prostoru očiščevanja – vicah. S svojo molitvijo, spovedjo in daritvijo svete maše ter prejemom obhajila, jim moremo izprositi odrešenja – nebesa. Maše v Lendavi: 8. in ob 9. uri. Ob 11. uri v Gaberju in Petišovcih in ob 18. uri v Lendavi.


SPOMINI Vsak petek v mesecu novembru bomo imeli večerno mašo po namenu SPOMINOV ob 18. uri. To pomeni, da se maša daruje za vse tiste, ki jih boste vi priporočili. Doma na list čitljivo zapišete umrle iz kroga vaših sorodnikov in najbližjih, tudi tiste, za katere nihče ne moli niti daruje svete maše, tiste, katerih so se grobovi opustili, za pokojne župnike in katehete, sestre redovnice… Ta list oddate pred mašo v košarico, ki bo na križevem oltarju in na začetku maše mašnik prebere vse, ki ste jih priporočili. Radi molite in se spominjajte dragih rajnih. V četrtek 5. novembra obhajamo ČETRTEK PRED PRVIM PETKOM, ko molimo za nove duhovne poklice in svetost poklicanih. Ob 17. uri je v župnijski cerkvi izpostavitev Najsvetejšega in molitvena ura nato sveta maša – ob 18. uri. Vabljeni. V petek 6. novembra obhajamo PRVI PETEK. Maša ob 8h v Dolini, 9.45h v Domu starejših in ob 17h v župnijski cerkvi izpostavitev Najsvetejšega in molitvena ura nato sveta maša po namenu SPOMINOV. V nedeljo 8. novembra obhajamo DVAINTRIDESETO NEDELJO MED LETOM – ZAHVALNA NEDELJA Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri v Gaberju. Dan prej, v soboto, nedeljske maše po vaseh. Ob 16. uri na Pincah, ob 17. uri v Petišovcih in ob 18. uri v Lendavi maša za veroučence in družine.


Bemutatták az irgalmasság rendkívüli szentévének a logóját Kedden délben a Szentszék sajtótermében bemutatták a jubileumi szentév új logóját, P. Marko Rupnik szlovén jezsuita mozaikművész alkotását. A logo szemléletes egységbe foglalja a szentév alapgondolatát: „Irgalmasok, mint az Atya”. A Lukács evangélium hatodik fejezetében Jézus az ellenségszeretet témája kapcsán szólítja fel követőit: „Legyetek tehát irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas” (Lk 6,36). A logo, az irgalmasság egyfajta teológiai összegzéseként, a Fiút mutatja, aki vállára veszi az eltévedt embert, felhasználva az ősegyház egyik nagyon kedvelt Jó Pásztor ábrázolását: Krisztus szeretete teljességre viszi a megtestesülés titkát a megváltással. A logo kiemeli, hogy a Jó Pásztor az ember testét érinti meg mélységben, és szeretettel teszi ezt, hogy megváltoztassa az életét. Azonnal szembetűnik egy érdekes mozzanat: a Jó Pásztor végtelen irgalmassággal magára veszi az emberiséget és összesimuló arcuk egyik szeme összekapcsolódik, ezzel a „közös szemmel” együtt látnak: Krisztus Ádám szemével lát, az pedig Krisztus szemével. Így minden ember felfedezheti Krisztusban, az új Ádámban a saját emberségét és a jövőt, mely reá vár, Krisztus tekintetében szemlélve az Atya szeretetét. Az egész jelenet egy mandorla bensőjében helyezkedik el, mely mandula formájú fénykoszorú otthonos az ókeresztény és a középkori ikonográfiában, és Krisztus kettős, isteni és emberi természetére utal. A


három ovális koncentrikus kék színű kör, fokozatosan világosodik belülről kifelé indulva, Krisztus mozgására utal, aki kiviszi az embert a bűn és a halál éjszakájából. Másfelől pedig a sötétebb színek mélysége a mindent megbocsátói atyai szeretet végső kifürkészhetetlenségére utal. Krisztus kezein és lábain a sebhelyek az értünk szeretetből vállalt szenvedése nyomai. Ez a Krisztus erős, képes megtartani a vállán az elesett emberiséget, nyugodtan rábízhatjuk magunkat. Lépteit az Útra helyezi, mert Ő és egyedül Ő ismeri a hazafelé, az irgalmas atyai Ház felé vezető utat. A függőleges helyzetű mandula motívum bal oldalán fut a szentírási idézet: Irgalmasok, mint az Atya. Az alapforma a latin szöveg: Misericordes sicut Pater, de a világnyelvekre lefordítva is megjelenik az irgalmasság rendkívüli szentévének a logója.

HIVATALOS ÓRÁK A PLÉBÁNIAI HIVATALBAN MINDEN KEDDEN 8.30 és 11.00 valamint 16.00 és 18.00 óra között MINDEN PÉNTEKEN 8.30 és 11.00 óra között


A HÓNAP ESEMÉNYEI Augusztus 30-a az ÉVKÖZI HUSZONKETTEDIK VASÁRNAP. Szentmisék Lendván: 8, 9 és 10 órakor. Petesházán BÚCSÚ van, a szentmise 11 órakor kezdődik. Szombaton vasárnapra érvényes szentmisék: 5 órakor Völgyifaluban, 6 órakor Gyertyánosban, 7 órakor Lendván. Szeptember 3-án ELSŐ CSÜTÖRTÖK, amikor új papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk. Este 6 órakor imaóra a Legméltóságosabb Oltáriszentség előtt, 7 órakor szentmise lesz. Szeptember 4-én ELSŐ PÉNTEK, amikor azért fohászkodunk Jézus Szívéhez, hogy a mi szívünk is minél jobban az övére hasonlítson. Reggel 8 órakor Völgyifaluban, 9.45-kor az idősek otthonában lesz szentmise. Este 6 órakor Lendván a Legméltóságosabb Oltáriszentség kitétele és imádása, eközben gyónásra vagy lelki beszélgetésre is lesz lehetőség. 7 órakor szentmise lesz. Szeptember 5-től, szombattól az iskolaévben az esti szentmisék 6 órakor kezdődnek. Szeptember 6-a az ANGYALOK VASÁRNAPJA, amikor őszi zarándoklat lesz a lendvahegyi Szentháromság-kápolnához. Lendván csak reggel 8 órakor lesz szentmise. A Szentháromság-kápolnában 9 órakor szlovén, 11 órakor magyar nyelvű szentmise lesz. Szombaton vasárnapra érvényes szentmisék lesznek: 5 órakor Pincén, 6 órakor Petesházán. Lendván 6 órakor a hittanosok és a családok szentmiséje lesz. Szeptember 8-án, kedden SZŰZ MÁRIA SZÜLETÉSÉNEK ÜNNEPE – KISBOLDOGASSZONY NAPJA. Szentmisék Lendván: 8 órakor magyar nyelven, 9 órakor szlovén nyelven. Petesházán és Gyertyánosban 11 órakor lesz szentmise. Este 7 órakor Lendván lesz szentmise azok számára, akik nem tudtak részt venni a délelőtti szentmisén (iskolai, munkahelyi kötelezettségeik miatt).


Szeptember 13-a az ÉVKÖZI HUSZONNEGYEDIK VASÁRNAP. Szentmisék Lendván: 8, 9 és 10 órakor. Csentében búcsú van, a szentmise 11 órakor kezdődik. Völgyifaluban 11 órakor lesz a felújított kereszt megáldása. Mivel ez a vasárnap egyben A HÓNAP TIZENHARMADIK NAPJA – A FATIMAI EMLÉKNAP, 16.30-kor imaóra, majd szentmise lesz a Legméltóságosabb Oltáriszentség előtt. Az autóbusz délután 3 órakor indul Kótból és Kapcán, Gyertyánosban, Felső- és Alsólakosban, Petesházán, Pincén, Völgyifaluban, Gyertyánosban, Lendván és Hidvégen gyűjti a híveket. Szombaton vasárnapra érvényes szentmisék lesznek a falvakon: 5 órakor Gyertyánosban, 6 órakor Petesházán. Lendván 6 órakor a hittanosok és a családok szentmiséje lesz. Szeptember 17-én, csütörtökön 19.45-kor, az esti szentmise után lesz a BIBLIAI CSOPORT találkozója. Várunk mindenkit, akit érdekel a Szentírás gazdagsága és hitünk alapjai – ez a FELNŐTTEK HITTANÓRÁJA. Szeptember 19-én, szombaton ELŐKÉSZÜLETET tartunk A KERESZTELŐRE mindazon szülők és keresztszülők számára, akik a következő hónapokban szeretnék megkereszteltetni gyermeküket. Az előkészület este 7 órakor kezdődik a hittanteremben. Szeptember 20-a az ÉVKÖZI HUSZONÖTÖDIK VASÁRNAP. Szentmisék Lendván: 8, 9 és 10 órakor. Alsólakosban BÚCSÚ lesz, a szentmise 11 órakor kezdődik. Gyertyánosban 11 órakor lesz szentmise. Szombat délután vasárnapra érvényes szentmisék lesznek: 5 órakor Pincén, 6 órakor Petesházán és 6 órakor Lendván a hittanosok és a családok számára.

Szeptember 24-e, csütörtök ANTON MARTIN SLOMŠEK napja. Este 6 órakor ünnepi szentmise és rövid kultúrműsor is lesz, hiszen Slomšek a szlovén nemzeti ébredés egyik atyja és író is volt. Szeptember 27-e az ÉVKÖZI HUSZONHATODIK VASÁRNAP – SLOMŠEKVASÁRNAP. Szentmisék Lendván: 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor lesz szentmise.


Szombat délután vasárnapra érvényes szentmisék lesznek: 5 órakor Völgyifaluban, 6 órakor Petesházán, este 6 órakor Lendván a hittanosok és a családok részére. Október 1-jén a RÓZSAFÜZÉR HÓNAPJÁBA lépünk. Az ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR társulat tagjait arra buzdítom, hogy falvakon naponta találkozzanak a kápolnában vagy valamelyik háznál és együtt imádkozzák a rózsafüzért. Lendván a plébániatemplomban minden nap fél órával a szentmise előtt imádkozzuk a rózsafüzért. Október 13-án, kedden, amikor FATIMAI EMLÉKNAPOT tartunk, a szentmisét követően a templomban találkozunk az élő rózsafüzér tarsulatok valamennyi tagjával és kicseréljük a titkokat. Október 1-jén, csütörtökön ELSŐ PÉNTEK ELŐTTI CSÜTÖRTÖK, amikor az új papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk. 18 órakor a plébániatemplomban a Legszentebb kitétele és imaóra, majd 19 órakor szentmise. Október 2-án ELSŐ PÉNTEK, amikor Jézus Szívét arra kérjük, hogy a mi szívünk is hasonlítson Jézuséhoz. 8 órakor szentmise Völgyifaluban, 9.45-kor pedig az Idősek Otthonában. 18 órakor Lendván a plébániatemplomban a Legszentebb kitétele és imaóra. Ekkor lehetőség lesz szentgyónásra vagy lelki beszélgetésre. A szentmise 19 órakor lesz. Október 4-én ÉVKÖZI HUSZONHETEDIK VASÁRNAP – RÓZSAFÜZÉR VASÁRNAPJA Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor lesz szentmise. Vasárnapra érvényes szentmisék már szombaton lesznek, mégpedig 17 órakor Pincén, 18 órakor Petesházán és 18 órakor Lendván. Október 8-án, csütörtökön az esti szentmise után 19.45-kor a BIBLIAI CSOPORT találkozója. Szeretettel várjuk mindazokat, akik el szeretnének mélyülni a Szentírás gazdagságában és ismerkedni kívánnak a vallás alapjaival - ez a FELNŐTTEK HITTANA. Október 10-én, szombaton az esti szentmisét követően, azaz 19 órakor a plébánia nagytermében az ARITOURS UTAZÁSI IRODA bemutaja a SZENTFÖLDRE – IZRAELBE tervezett plébániai zarándoklat részleteit. A bemutatóra szeretettel várjuk mindazokat, akik érdeklődést mutatnak eme zarándoklat iránt, hogy könnyeben döntsenek Jézus életének helyszíneit felölelő úticélról.


Október 11-én ÉVKÖZI HUSZONNYOLCADIK VASÁRNAP Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor lesz szentmise. Vasárnapra érvényes szentmisék már szombaton lesznek, mégpedig 17 órakor Völgyifaluban, 18 órakor Petesházán, valamint 18 órakor Lendván a hittanosok és a családok szentmiséje. Október 17-én, szombaton 19 órakor a plébánia hittantermében a szülők és keresztszülők ELŐKÉSZÜLETE GYERMEKÜK KERESZTELŐJÉRE. A találkozóra szeretettel várjuk mindazokat, akik gyermeküket a követező hónapokban szeretnék megkereszteltetni. Október 18-án ÉVKÖZI HUSZONKILENCEDIK VASÁRNAP – MISSZIÓS VASÁRNAP Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor lesz szentmise. Vasárnapra érvényes szentmisék már szombaton lesznek, mégpedig 17 órakor Pincén, 18 órakor Petesházán, valamint 18 órakor Lendván a hittanosok és a családok szentmiséje. Október 22-én, csütörtökön az esti szentmise után 19.45-kor a BIBLIAI CSOPORT találkozója. Szeretettel várjuk mindazokat, akik el szeretnének mélyülni a Szentírás gazdagságában és ismerkedni kívánnak a vallás alapjaival - ez a FELNŐTTEK HITTANA. Október 25-én ÉVKÖZI HARMINCADIK VASÁRNAP – A BÚCSÚK VASÁRNAPJA Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor lesz szentmise. Vasárnapra érvényes szentmisék már szombaton lesznek, mégpedig 17 órakor Völgyifaluban, 18 órakor Petesházán, valamint 18 órakor Lendván a hittanosok és a családok szentmiséje. Október 26-ától, HÉTFŐTŐL a hétköznapi esti szentmisék 18 órakor lesznek. Október 31-én, szombaton vasárnapra érvényes szentmisék falvakon nem lesznek. E napon csak Lendván tartunk szentmisét, mégpedig 18 órakor a hittanosok és a családok részére. November 1-jén, vasárnap MINDENSZENTEK NAPJA A keresztények ezen a napon emlékezünk azon drága halottainkra, akik életüket vallási módon élték és most az égben vannak Istennél. És ha a mennyekben vannak


Istennél, akkor szentek és nem megholtak. Ezért a keresztények ezt a napot MINDENSZENTEK NAPJÁNAK és NEM halottak napjának nevezzük. Ezen a napon szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor lesznek. Gyertyánosban és Petesházán 11 órakor lesz szentmise, 16 órakor pedig Völgyifaluban és Pincén. 18 órakor a plébániatemplomban azokért a megholtakért imádkozunk, akik plébániánkban 2014. november 1-je és az idei november 1-je között hunytak el. A szentmisén számítunk az elmúlt egy évben elhunytak hozzátartozóinak jelenlétére és imájára. Mindazokat, akik az elmúlt évben hunytak el, név szerint említünk és imádkozunk értük. November 2-án, hétfőn HALOTTAK NAPJA Ezen a napon imádkozunk, szentgyónáshoz járulunk és szentmisét mutatunk be mindazon megholt hívekért, akik életük során nem mélyültek el a vallásban és most a tisztítótűzben, a purgatóriumban vannak. Imáinkkal, a gyónással és a szentmise áldozattal, illetve a szent áldozáshoz való járulással kérhetjük számukra a megtisztulást – a mennyországot. Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban és Petesházán 11 órakor lesz szentmise, Lendván pedig 18 órakor. MEGEMLÉKEZÉSEK Novemberben a péntek esti, azaz a 18 órai szentmiséket az elhunytakra való MEGEMLÉKEZÉSNEK szenteljük. Ez azt jelenti, hogy a szentmiséket azokért az elhunytakért ajánljuk fel, akiket önök javasolnak. Otthon egy lapra olvashatóan írják rá elhunyt rokonaik, hozzátartozóik nevét valamint azokét is, akikért senki sem imádkozik és nem adományoz értük szentmisét, azokét is, akiknek a sírhelyét nem gondozza senki, továbbá az elhúnyt plébánosokét, hitoktatókét, szerzetesnővérekét … A névvel ellátott cédulákat a szentmise előtt helyezzék a Szent Kereszt Oltáránál található kosárba. A miseszándékra felajánlott neveket a szentmise előtt felolvassuk. Imádkozzanak és emlékezzenek drága halottaikra. November 5-én, csütörtökön ELŐS PÉNTEK ELŐTTI CSÜTÖRTÖK, amikor az új papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk. 17 órakor a plébániatemplomban a Legszentebb kitétele és imaóra, majd 18 órakor szentmise. Szeretetttel várunk mindenkit!


November 6-án ELSŐ PÉNTEK. Szentmisék reggel 8 órakor Völgyfaluban, 9.45-kor az Idősek Otthonában, 17 órakor a plébániatemplomban a Legszentebb kitétele és imaóra, majd utána a „MEGEMLÉKEZÉS” szentmiséje. November 8-án ÉVKÖZI HARMINCKETTEDIK VASÁRNAP – HÁLAADÁS VASÁRNAPJA Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor lesz szentmise. Vasárnapra érvényes szentmisék már szombaton lesznek, mégpedig 16 órakor Pincén, 17 órakor Petesházán, valamint 18 órakor Lendván a hittanosok és a családok szentmiséje.

BOŽJI OTROCI SO POSTALI AKIK ISTEN GYERMEKEI LETTEK 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

LUNA PLAVČAK, Tržaška cesta 45, Postojna, rojena 09.10.2014 – ban született. ANNA ČIH ZUPANČIČ, Obrh 19, Dolenjske Toplice, rojena 26.02.2015 – ban született. DORA BAKAČ, Gaberje, Glavna ulica 8, rojena 13.01.2015 – ban született. LUKA BERTOLE, Nova ulica 9, Rače, rojen 16.09.2014 – ban született. MARJANA OLAH, Dolga vas, Slovenska ulica 19, rojena 24.08.2006 – ban született. LUKAS SIPOS, Dolnji Lakoš, Glavna ulica 48, rojen 09.12.2014 – ban született. TIMOTEJ BARANJA, Petišovci, Lendavska cesta 12, rojen 24.04.2015 – ban született. LUKA JAKLIN, Vena Pilona 12, Koper, rojen 22.09.2014 – ban született. TILEN PRIMEC, Kranjčeva ulica 8, rojen 12.08.2013 – ban született. DAVID KOLMOŠ, Tamaskut 143, Dolina, rojen 14.11.2014 – ban született. MIA STANKO, Tessendorfe strasse 91/2/5, Klagenfurt, rojena 24.05.2015 – ban született. NASTJA KASZÁS, Dolgovaške gorice 21, rojena 20.01.2015 – ban született.


K BOGU SO ODŠLI PO PLAČILO AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK 37.

ALOJZ FARKAŠ, rojen 1948 – ben született, pokopan v Mostju – Hidvégen van eltemetve. 38. VERONIKA LIPAR, rojena 1928 – ben született pokopana v Lakošu – Lakosban van eltemetve. 39. AVGUST BUKOVEC, rojen 1938 – ben született, pokopan v Lendavi – Lendván van eltemetve. 40. JOŽEF TIBAUT, rojen 1945 – ben született pokopan v Dolgi vasi – Hosszúfaluban van eltemetve. 41. BISERKA BERKI, rojena1954 – ben született pokopana v Petišovcih – Petesházan van eltemetve. 42. ETELKA SZARJAS, rojena 1927 – ben született pokopana v Gaberju – Gyertyánosban van eltemetve. 43. GIZELA KUŽNIK, rojena 1944 – ben született pokopana v Lakošu – Lakosban van eltemetve. 44. ANA KEPE, rojena 1926 – ben született pokopana v Dolgi vasi – Hosszúfaluban van eltemetve. 45. ANA MERIČNJAK, rojena 1926 – ben született pokopana v Lendavi – Lendván van eltemetve. 46. MARIJA KRALJ, rojena 1923 – ben született pokopana v Mostju – Hidvégen van eltemetve. 47. ŠTEFAN PERŠA, rojen 1942 – ben született pokopan v Kotu – Kótban van eltemetve. 48. IRENA HORVAT, rojena 1929 – ben született pokopana v Dolgi vasi – Hosszúfaluban van eltemetve. 49. MARIJA TERNAR, rojena 1943 – ben született pokopana v Lendavi – Lendván van eltemetve. 50. MARIJA BERNARD, rojena 1925 – ben született pokopana na Kapci – Kapcán van eltemetve. 51. ILONA TÓTH, rojena 1921 – ben született pokopana v Dolini – Völgyifaluban van eltemetve. 52. IGNAC ŠARDI, rojen 1930 – ben született pokopan v Lendavi – Lendván van eltemetve. 53. BOŠTJAN REŽONJA, rojen 1975 – ben született pokopan v Lakošu – Lakosban van eltemetve.


54.

MARIJA POREDOŠ, rojena 1924 – ben született pokopana v Mostju – Hidvégen van eltemetve. 55. MARJETA MAJSEN, rojena 1920 – ben született pokopana v Dolini – Völgyifaluban van eltemetve. 56. MARGIT CIPOT, rojena 1936 – ben született pokopana v Lendavi – Lendván van eltemetve. 57. AGNEZA PTIČEK, rojena 1933 – ben született pokopana na Pincah – Pincén van eltemetve. 58. JOŽEF KOCON, rojen 1937 – ben született pokopana v Lakošu – Lakosban van eltemetve. 59. KATALIN VARGA, rojena 1933 – ben született pokopana na Kapci – Kapcán van eltemetve. 60. BRIGITA ŠIMONIČ, rojena 1977 – ben született pokopana v Lendavi – Lendván van eltemetve. 61. SUZANA HORVAT, rojena 1978 – ben született pokopana v Dolgi vasi – Hosszúfaluban van eltemetve. 62. ŠTEFAN ŠTIMEC, rojen 1939 – ben született pokopan v Lendavi – Lendván van eltemetve. 63. LUDVIK MAGYAR, rojen 1962 – ben született pokopan v Lakošu – Lakosban van eltemetve. 64. MÁRIA SZABÓ, rojena 1928 – ben született pokopana v Lendavi – Lendván van eltemetve. 65. ARANKA TOT, rojena 1928 – ben született pokopana na Pincah – Pincén van eltemetve.

GOSPOD, DAJ VSEM RAJNIM VEČNI MIR IN POKOJ. IN VEČNA LUČ NAJ JIM SVETI. NAJ POČIVAJO V MIRU. ADJ, URAM, ÖRÖK NYUGODALMAT NEKI. ÉS AZ ÖRÖK VILÁGOSSÁG FÉNYESKEDJÉK NEKI. NYUGODHASSON BÉKESSÉGBEN, JÉZUS ÉS MÁRIA SZENT NEVÉBEN. Župnijski utrip izdaja Župnija Lendava - odgovarja: Martin Dolamič-Konrad, župnik; prevajala Eva Lőrinc in Peter Varga - Cerkveni trg 2, Lendava zupnija.lendava@rkc.si - www.zupnija-lendava.si - tel.: 02/578-83-30


ROMANJE V SVETO DEŽELO – IZRAEL od torka 19. aprila do torka 26. aprila 2016. PREDSTAVITEV ROMANJA bo v soboto 10. oktobra 2015 ob 19. uri

Mrtvo morje

Galilejsko jezero

Judovska četrt

Betlehem, kraj Jezusovega rojstva

Jeruzalem

grob kjer je ležalo Jezusovo telo