__MAIN_TEXT__

Page 1

XVI/3 APR/MAJ 2015

ZA OTROKE GRE – NE MOREŠ REČI: »BRIGA ME!« Stranka Združena levica je pripravila predlog sprememb Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR), ki definicijo zakonske zveze iz "življenjske skupnosti moškega in ženske" spreminja v "življenjsko skupnost dveh oseb", ne glede na spol. Predlog sprememb je bil sprejet po skrajšanem postopku, kar pomeni, da državljani praktično nismo imeli možnosti, da bi poslancem v javni razpravi povedali svoje mnenje o predlagani spremembi zakona, ki bo vplival na življenja nas vseh. Spremembe tega predloga zakona so namreč veliko bolj daljnosežne kot bi bile spremembe družinskega zakonika, ki je bil na referendumu o družinskem zakoniku pred slabimi tremi leti že zavrnjen s strani volivcev. Kaj je v predlogu sprememb tako spornega? Lahko bi rekli, da vse, ker posega v samo definicijo oz. zakonsko določbo o tem, kaj je zakonska zveza in družina. Iz tega člena oz. definicije izhaja vsebina celotnega zakona, ki bo imel vpliv še na vse druge zakone, ki so kakorkoli povezani z zakonsko zvezo in družino. Koliko je vseh teh zakonov, sploh ni znano. Najpogostejši argument zagovornikov predlaganih sprememb je trditev, da želijo s predlogom sprememb zakona osebam, ki živijo v istospolnih skupnostih, urediti njihove pravice. Ta trditev je povsem napačna in zavajajoča. Vse pravice osebam, ki živijo v istospolnih partnerskih skupnostih, je mogoče urediti v Zakonu o registraciji istospolnih partnerskih skupnosti, seveda z ustreznimi popravki tistih dveh členov zakona, ki jih je Ustavno sodišče prepoznalo za sporna (oba sporna člena zadevata pravico istospolnih do


dedovanja po partnerju) in v drugih področnih zakonih. Bilo je že več poskusov, da bi istospolno usmerjenim te in še nekatere druge pravice omogočili in zakon ustrezno dopolnili, a vsi poskusi so bili dosledno zavrnjeni. Še bolj presenetljivo je, da se je ob spremembah pokojninske reforme, za ureditev statusa istospolno usmerjenih oseb dejavno zavzemal le Aleš Primc, voditelj civilne iniciative Za družino in pravice otrok, medtem ko istospolnih aktivistov sploh ni bilo na sejo. Kaj je torej v resnici v ozadju predloga sprememb zakona? Nič drugega kot ideologija istospolnih lobijev, ki ruši družino kot osnovno celico družbe, ki omogoča preživetje naroda ter vodi v načrtno diskriminacijo in kaznovanje vseh, ki se s tako zakonodajo ne bodo strinjali. Vse to se že dogaja v nekaterih državah, ki so zakonsko zvezo med partnerjema različnega spola izenačile s partnerskimi skupnostmi dveh oseb istega spola. Več gradiva o tem, kaj se je zgodilo v državah s podobno zakonsko ureditvijo, najdete na spletni strani: http://24kul.si/. Ko je nek zakon sprejet, ga moramo spoštovati vsi državljani. Zakon velja enako za vse. Predlog sprememb Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih je bil v torek, 3.3.2015 sprejet in bo imel številne posledice, npr. naslednje: istospolni pari bodo imeli možnost posvojitve otrok in umetne oploditve. Treba je poudariti, da imajo istospolni partnerji že po sedaj veljavni zakonodaji možnost posvojiti biološkega otroka svojega partnerja. Že sedaj imajo torej možnost, ki je zakonodaja ne omogoča npr. starim staršem. Ti namreč po veljavni zakonodaji ne morejo posvojiti svojih vnukov. Če bo predlog sprememb zakona sprejet, bo nekega otroka lahko posvojil istospolni par, njegovi stari starši pa ne bodo mogli oz. smeli posvojiti svojega vnuka niti ne bodo mogli preprečiti, da bi otroka posvojil istospolni par. Sprejem predlaganih sprememb zakona bo poleg tega neplodnim parom, ki si želijo posvojiti otroka, onemogočil posvojitev otroka iz držav kot so Rusija, Ukrajina in Makedonija. Vse te države bodo v primeru sprejema sprememb zakona namreč uvrstile Slovenijo na črno listo držav, kamor je prepovedano dajati otroke v posvojitev, ker te države razumejo posvojitev otrok v homoseksualne skupnosti kot grob poseg v pravice otrok.


• Ker zakon ne dopušča možnosti ugovora vesti (možnosti, da delavec odkloni delo, ki ni v skladu z njegovo vestjo): • bodo morali vzgojitelji in učitelji v vrtcih, šolah in drugih vzgojnoizobraževalnih ustanovah otroke osveščati oz. poučevati: 1. da ni pomembno, ali živijo v družini, ki ima očeta in mamo ali pa v družini, ki ima očeta in očeta oz. mamo in mamo; 2. da ni pomembno, ali se na svet rodiš kot deček ali deklica, ampak si spol lahko izbereš sam; 3. da so spolni odnosi med osebami istega spola nekaj povsem običajnega. Vse to se v naših šolah že dogaja (gl.: http://24kul.si/amnesti-international-otrocispremenite-si-svoj-spol). Z Mestne občine Ljubljana ljubljanske šole in zdravstvene domove npr. že sedaj na različne načine vabijo in spodbujajo, naj si pridobijo certifikat LGBT prijazno (torej istospolno usmerjenim prijazna šola, zdravstveni dom). O tem se lahko prepričate na njihovi spletni strani: http://www.ljubljana.si/si/mol/novice/91380/detail.html. • Starši ne bodo smeli nasprotovati temu, kako bodo o spolnosti in spolni usmerjenosti njihove otroke poučevali v šoli in drugih vzgojnoizobraževalnih ustanovah oz. jim bo kratena ustavna pravica, da svoje otroke vzgajajo v skladu s svojim prepričanjem, saj to ne bo več v nasprotju z zakonom kot do sedaj (gl. http://24kul.si/solski-inspektorat-prepoved-vstopa-skritimhomoseksualnim-aktivistom-v-osnovne-sole). • Matičarji bodo morali poročati istospolne pare. • Sodniki in socialni delavci bodo morali podpisovati odločbe o posvojitvi otrok v homoseksualne skupnosti. • Socialni delavci bodo pod nenehnim pritiskom, da so diskriminatorni do istospolnih parov, ki bodo želeli posvojiti otroka oz. da pri posvojitvah neupravičeno dajejo prednost parom moškega in ženske. • Vsi javni delavci (vzgojitelji, učitelji, socialni delavci, zdravstveni delavci ...) bodo v primeru, da se ne bodo strinjali ali opravljali svojega dela v skladu s sprejeto zakonodajo, odpuščeni oz. ne bodo primerni kandidati za zaposlitev na teh delovnih mestih. • Katoliški vrtci in katoliške šole, ki ne bodo hotele izvajati pouka v skladu z veljavno zakonodajo in učnimi načrti, ne bodo več upravičeni do financiranja programov, kar pomeni njihovo ukinitev (na izrecno vprašanje ene izmed poslank v zvezi s tem na seji Odbora za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 10.2.2015, je državna sekretarka Martina Vuk med drugim odgovorila: »Zakon velja enako za vse.«). Družinske, verske in humanitarne organizacije, ki ne bodo v svojih programih posvečale zadostne pozornosti istospolnim osebam, ne bodo mogle konkurirati na javnih razpisih.


Od 197 držav na svetu pozna takšno definicijo družine, kot jo skuša uvesti predlog sprememb Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, samo 17 držav. In še v teh so z zakonsko skupnostjo izenačene samo registrirane istospolne skupnosti. Prav takšne pravne ureditve kot je predvidena s predlogom sprememb tega zakona, ki omogoča vse pravice, ki izhajajo iz zakonske zveze celo neregistriranim istospolnim skupnostim pa ne pozna nobena država na svetu. Marsikoga je ob vsesplošni in načrtni medijski propagandi v podporo predlaganim spremembam zakona strah, da bo v javnosti označen kot homofoben in nestrpen do drugačnih, če bo javno izrazil svojem pomisleke. Zavedati se moramo, da tisti, ki nasprotujemo taki zakonodaji nismo nestrpni. Nasprotno. Želimo, da se istospolno usmerjenim osebam uredijo potrebne pravice. Tudi mnogi kristjani so si za to že prizadevali. Nobenega utemeljenega razloga ni, da se pravice živečim v istospolnih skupnosti ureja prav v Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. V resnici so nestrpni tisti, ki želijo iz svojega načina življenja narediti pravilo oz. zakon, ki bo veljal za vse državljane in ki bo v praksi uzakonil diskriminacijo in nasilje nad vsemi, ki se s takšno definicijo zakonske zveze in družine ne bodo strinjali. Zato smo dolžni, da ne samo podpremo tiste organizacije, ki si prizadevajo za ohranitev vrednote družine, ampak da tudi sami javno in dejavno izrazimo svoje nasprotovanje takšni zakonodajni ureditvi. Ko je papež Frančišek med svojim obiskom Filipinov tamkajšnjim vernikom spregovoril o družini, je opozoril na ideologije, ki ogrožajo zakonsko zvezo in družino in se zoperstavil ideološkim napadom na družino, še zlasti tistim, ki želijo redefinirati zakonsko zvezo in jo oslabiti z legalizacijo spornih porok istospolnih. Dejal je: "Medtem ko preveč ljudi živi v skrajni revščini, so ostali ujeti v materializmu in načinu življenja, ki uničuje družinsko življenje in osnovne zahteve krščanske morale. To so oblike ideološkega kolonializma. Družino ogrožajo prizadevanja nekaterih, da z relativizmom in omejevanjem odprtosti za življenje redefinirajo zakonsko zvezo." Povzeto po 24kul.si.

ZA OTROKE GRE – NE MOREŠ REČI: »BRIGA ME!«


URADNE URE V ŽUPNIJSKI PISARNI VSAK TOREK od 8.30 – 11.00 in od 16.00 – 18.00 VSAK PETEK od 8.30 – 11.00 VSAK PETEK od 9.00 – 11.00 KARITAS

DOGODKI MESECA V nedeljo 29. marca obhajamo CVETNO NEDELJO in za našo župnijo VELIKONOČNA SPOVED Pri vseh mašah bo blagoslov zelenja s pričetkom zunaj pred cerkvijo ob misijonskem križu. Sodelavci Karitas bodo pripravili butarice iz oljčnih vejic. Vaš prispevek 2€ bo dar za delo Karitas. Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. V Gaberju ob 11. uri. Popoldan ob 15. uri priprava na spoved v madžarskem jeziku in spovedovanje ob 16. uri maša. Ob 17. uri priprava na spoved v slovenskem jeziku in spovedovanje ob 18. uri maša.


OBHAJANJE VELIKEGA TEDNA VELIKI ČETRTEK - 02. 04. 2015 Na veliki četrtek praznujemo postavitev dveh zakramentov, zakramenta maše in mašniškega posvečenja - duhovništva. Jezus nam je pri zadnji večerji svoje telo in svojo kri izročil v jed in pijačo, poleg tega pa je postavil tudi zapoved medsebojne ljubezni. V znamenje tega je učencem umil noge. Ob 18. uri bo večerna sveta maša v obeh jezikih in češčenje Najsvetejšega ter molitev za nove duhovne poklice. Prav je, da v molitvi izrazim hvaležnost, da imamo stalnega duhovnika, kajti mnogo župnij v naši domovini nima rednega mašnika! Ta dan bo avtobus po vaseh pobiral kot običajno. Pobirati bo pričel v Kotu ob 16.30 uri.

VELIKI PETEK – 03. 04. 2015 Veliki petek je dan posta. To je edini dan v cerkvenem letu, ko ne obhajamo svete maše. Ta dan se spominjamo Kristusovega trpljenja in smrti na križu. Ta dan pokažemo s svojo navzočnostjo in sodelovanjem pripadnost Bogu. Predstavljaj si kako bi bilo, ko bi ti umrla draga oseba in se ne bi v vežici poslovil od njenega telesa? Tako je tudi na veliki petek, če se ne posloviš od svojega Boga! Ob uri Jezusove smrti, to je ob 15. uri, bomo v cerkvi premišljevali in molili križev pot. Ob 18. uri se pričenja obredje velike petka in molitev ob božjem grobu. Ta dan bo avtobus po vaseh pobiral kot običajno 13. v mesecu. Pobirati bo pričel v Kotu ob 16.30 uri.


VELIKA SOBOTA – 04. 04. 2015 Velika sobota je dan obiska Jezusa v Božjem grobu v cerkvi. Kako žalostno je, če bi na mrtvaškem odru ležala tvoja mati in ne bi šel v vežico k njej, da jo pokropiš. Ves dan bo odprta cerkev – ne samo za blagoslov jedil zato pridite in se radi ustavite pri božjem grobu.

BLAGOSLOV VELIKONOČNE HRANE V Lendavi ob 15. in 18. uri. Ob 11.00 uri Kot in Čentiba Ob 11.45 uri Kapca in Dolina Ob 12.30 uri Gaberje in Pince Ob 13.15 uri Gornji Lakoš in Petišovci Ob 14.00 uri Mostje in Trimlini

VELIKONOČNA V I G I L I J A Vigilija pomeni bdenje, pričakovanje, čakanje… Bdenje – vigilija na večer velike sobote kristjana vzpodbuja k veselemu pričakovanju Jezusovega vstajenja. Maši, ki jo ta dan obhajamo, rečemo maša vseh maš. Praznovanje JEZUSOVEGA VSTAJENJA bomo pričeli ob 18. uri pred cerkvijo na trgu, ko blagoslovimo ogenj. Z blagoslovljenim ognjem najprej prižgemo velikonočno svečo, ki jo v cerkvi uporabljamo vse leto ob krščevanju otrok. Nato duhovnik v zatemnjeno cerkev prinaša velikonočno svečo in trikrat zapoje KRISTUSOVA LUČ. Ob tem si verniki, ki prinesete s seboj svoje krstne sveče (če jih nimate si kupite svečo z veroizpovedjo v zakristiji), od velikonočne sveče prižgete svoje sveče. Za tem poslušamo svetopisemska besedila, ki govorijo o tem, kako se je Bog razodeval človeku. Pri tej maši slovesno obnovimo krstne zaobljube. V spomin krsta nas duhovnik kropi s krstno vodo. Ta dan bo avtobus po vaseh pobiral kot običajno 13. v mesecu. Pobirati bo pričel v Kotu ob 16.30 uri.


VELIKA NOČ – 05. 04. 2015 Velika noč je največji krščanski praznik. Ta dan se spominjamo največjega temelja naše vere, vstajenje Jezusa Kristusa od mrtvih. Jezus Kristus nas je s svojim trpljenjem in smrtjo odrešil, kar pomeni, da greh in smrt nimata zadnje in dokončne besede v našem življenju, ampak nam je Jezus s svojim vstajenjem od mrtvih odprl pot v večno življenje. Po starodavni slovenski navadi so po župnijah vstajenjske procesije z Najsvetejšim po ulicah mesta – tako tudi zunaj cerkvenih zidov kristjani pokažemo radost največjega praznika našega verovanja (procesija letos poteka mimo občine, sodišča vse do križišča, kjer se obrnemo in vračamo mimo knjižnice, občine do cerkve. Med procesijo igra godba, Najsvetejše slovesno vozi kočija). SVETE MAŠE samo v Lendavi 7.00 v slovenskem jeziku, 8.00 v madžarskem jeziku 9.00 v slovenskem jeziku 10.00 VSTAJENSKA PROCESIJA 10.30 v madžarskem jeziku

VELIKONOČNI PONEDELJEK – 06. 04. 2015 Temu dnevu rečemo Emavs. Na ta dan obiščemo sorodnike in prijatelje ter skupaj z njimi slavimo dneve zmage nad smrtjo – Jezusovo vstajenje in s tem tudi naše vstajenje. Svete maše samo v Lendavi: 8.00 v madžarskem jeziku 9.00 v slovenskem jeziku 10.00 maša v Domu starejših


V nedeljo 12. aprila obhajamo DRUGO VELIKONOČNO NEDELJO – NEDELJO BOŽJEGA USMILJENJA – BELO NEDELJO Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. V Gaberju maša ob 11. uri. Že v soboto popoldan imamo nedeljske maše po vaseh. Ob 16. uri v Dolini, 17. uri v Petišovcih in ob 18. uri v Lendavi maša za veroučence in družine. V ponedeljek 13. aprila obhajamo FATIMSKI SPOMIN Ob 16.30 uri se pričenja molitvena ura pred Najsvetejšim v zadoščevanje za lastne grehe, ki jih povzročamo in grehe vsega sveta. Ob 15. uri bo pričenjal voziti iz Kota avtobus za vse tiste, ki nimate prevoza. V četrtek 16. aprila bo po večerni maši, ob 18.45 uri, srečanje BIBLIČNE SKUPINE. Vsi, ki se želite poglabljati v skrivnost Svetega pisma in verskih resnic vabljeni na ta srečanja – preprosto povedano – verouk za odrasle. V nedeljo 19. aprila obhajamo TRETJO VELIKONOČNO NEDELJO Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. Ob 11. uri v Gaberju. Že v soboto popoldan imamo nedeljske maše po vaseh. Ob 16. uri na Pincah, 17. uri v Petišovcih in ob 18. uri maša v Lendavi za veroučence in družine. V ponedeljek 20. aprila se pričenja pred slovesnostjo svete birme BIRMANSKA DEVETDNEVNICA. Večerna maša za birmance, starše in botre ter vse vernike je ob 18. uri. V torek 21. aprila je drugi dan BIRMANSKE DEVETDNEVNICE. Večerna maša za birmance, starše in botre ter vse vernike je ob 18. uri. V sredo 22. aprila Župnija organizira romanje v Szombathely, kjer se bomo udeležili koncerta svetovno znanega deškega zbora Westminsterske katedrale iz Londona. Na pot se bomo podali ob 15. uri izpred Župnijske cerkve v Lendavi. Ob 14. uri bo avtobus pričenjal pobirati v Kotu, Kapci, Gaberje, Gornji in Dolnji Lakoš, Petišovci, Pince, Dolina, Čentiba in Lendava. Najprej si bomo ogledali starodavno baziliko Ják in tam imeli sveti mašo. Pot bomo nadaljevali v Szombathely kjer si ogledamo cerkev svetega Martina in mestno jedro, zvečer ob 19.15 uri se pa udeležimo koncerta svetovno priznanega zbora iz Londana v Szombathelyski katedrali. Cena koncerta in avtobusnega prevoza znaša 25€. Prijave se zbirajo v pisarni župnije.


V četrtek 23. aprila je tretji dan BIRMANSKE DEVETDNEVNICE. Večerna maša za birmance, starše in botre ter vse vernike je ob 18. uri. Od petka 24. aprila pa do ponedeljka 27. aprila je Župnijsko romanje v Medjugorje. V nedeljo 26. aprila obhajamo ČETRTO VELIKONOČNO NEDELJO, NEDELJA DOBREGA PASTIRJA Maše v Lendavi: 8. 9. in ob 10. uri. V Gaberju ob 11. uri. Že v soboto popoldan imamo nedeljske maše po vaseh. Ob 16. uri v Dolini, 17. uri v Petišovcih in ob 18. uri maša v Lendavi za veroučence in družine. V soboto 25. aprila je proščenje v DOMU STAREJŠIH ob 10. uri. V torek 28. aprila je četrti dan BIRMANSKE DEVETDNEVNICE. Večerna maša za birmance, starše in botre ter vse vernike je ob 18. uri. V sredo 29. aprila je peti dan BIRMANSKE DEVETDNEVNICE. Večerna maša za birmance, starše in botre ter vse vernike je ob 18. uri. V četrtek 30. aprila je šesti dan BIRMANSKE DEVETDNEVNICE. Večerna maša za birmance, starše in botre ter vse vernike je ob 18. uri. V petek 1. maja je za vso župnijo slovesnost svete BIRME. Slovesnost se pričenja ob 10. uri.


V nedeljo 3. maja obhajamo PETO VELIKONOČNO NEDELJO Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10.15 zaradi krščevanja otrok. Ob 11. maša v Gaberju in ob 11. uri proščenje na Pincah. V soboto popoldan imamo nedeljske maše po vaseh. Ob 18. uri v Dolini, ob 19. uri v Petišovcih in ob 18. uri v Lendavi maša za veroučence in družine. Od ponedeljka 4. maja se pričenjajo ŠMARNICE Od ponedeljka 4. maja so večerne maše med tednom ob 19. uri. V ponedeljek 4. maja obhajamo god mučenca FLORIJANA – zavetnika gasilcev. K maši ob njihovem zavetniku vabim vsa gasilska društva naše župnije. V četrtek 7. maja bo po večerni maši, ob 19.45 uri, srečanje BIBLIČNE SKUPINE. Vsi, ki se želite poglabljati v skrivnost Svetega pisma in verskih resnic vabljeni na ta srečanja – preprosto povedano – verouk za odrasle. V nedeljo 10. maja obhajamo ŠESTO VELIKONOČNO NEDELJO Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri. V Gaberju ob 11. uri. V soboto popoldan imamo nedeljske maše po vaseh. Ob 18. uri na Pincah, ob 19. uri v Petišovcih in ob 18. uri maša za veroučence in družine v Lendavi. V sredo 13. maja obhajamo god FATIMSKE MATERE BOŽJE Ta dan bomo imeli fatimsko pobožnost z procesijo, ko bodo na nosilih nosili podobo Fatimske Marije. Ta dan po vaseh NI šmarnic ampak vsi pridejo v Lendavo, kjer se ob 18. uri pričenja sveta maša in nato procesija. Vozil bo avtobus za vse tiste, ki nimajo prevoza. Ob 16.30 uri bo pričel pobirati v Kotu in nadaljuje pot na Kapco, Gaberje, Gornji in Dolnji Lakoš, Petišovci, Pince, Dolina, Čentiba, Lendava in Mostje. V četrtek 14. maja obhajamo praznik GOSPODOVEGA VNEBOHODA Ta dan mineva štirideset dni, od kar je Jezus vstal od mrtvih in kot vstali odhaja v Nebesa. Maše v Lendavi: ob 8. uri v madžarskem jeziku in ob 9. uri v slovenskem jeziku. Maša zvečer ob 19. uri za vse tiste, ki so dopoldan po obveznostih (šola, služba). V soboto 16. maja poteka v Veržeju DUHOVNA OBNOVA za letošnje prvoobhajance in njihove starše.


V soboto 16. maja se bo v Lendavi od 8. pa do 12. uri zbiral LETNI PRISPEVEK - KARTZ za župnijo. V nedeljo 17. maja se bo zbiral LETNI PRISPEVEK – KARTZ za župnijo po vaseh med 14. in 18. uro. V nedeljo 17. maja obhajamo SEDMO VELIKONOČNO NEDELJO V naši župniji je ta nedelja dan ZAKONSKIH JUBILANTOV (5, 10, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65 let) Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri dvojezična sveta maša namenjena vsem tistim parom, ki v tem letu obhajajo zakonski jubilej (na dom ste prejeli vabila, če pa ga niste se nič ne jezite ampak vas vabim, da se sami prijavite v župnijski pisarni). V soboto imamo nedeljske maše po vaseh. Ob 18. uri v Dolini, 19. uri v Petišovcih in ob 18. uri maša za veroučence in družine v Lendavi. V ponedeljek 18. maja je za našo župnijo dan CELODNEVNEGA ČEŠČENJA NAJSVETEJŠEGA V SVETEM REŠNJEM TELESU. Zjutraj ob 8. uri sveta maša v obeh jezikih in nato izpostavitev NAJSVETEJŠEGA. Čez dan češčenje po sledečem razporedu: - od 9. do 10. ure častijo verniki iz Lendave, - od 10. do 11. ure častijo verniki iz Lendavskih in Dolgovaških goric - od 11. do 12. ure častijo verniki iz Kapce, Kota in Gaberja - od 12. do 13. ure častiva duhovnika – verniki vabljeni, da se nama pridružite - od 13. do 14. ure častijo verniki iz Gornjega in Dolnjega Lakoša ter Trimlinov - od 14. do 15. ure častijo verniki iz Pinc, Pince Marofa, Benice in Doline - od 15. do 16. ure častijo verniki iz Čentibe in Petišovec - od 16. do 17. ure častijo verniki iz Dolge vasi, Mostja in Banute - od 17. do 18. ure češčenje v tišini - od 18. do 19. uri častijo vsi veroučenci skupaj s svojimi veroučitelji - ob 19. uri slovesen zaključek z blagoslovom in sveto mašo v obeh jezikih V četrtek 21. maja bo po večerni maši, ob 19.45 uri, srečanje BIBLIČNE SKUPINE. Vsi, ki se želite poglabljati v skrivnost Svetega pisma in verskih resnic vabljeni na ta srečanja – preprosto povedano – verouk za odrasle.


V soboto 23. maja obhajamo god svetega URBANA, ki je zavetnik vinogradov in vinogradnikov. Tako bo v Čentibi pod okriljem vinogradnega društva Čentiba ob 16. uri sveta maša ob kipcu svetega Urbana. Vabljeni vsi, ki vas veseli delo z vinogradom in kletarjenjem, da se priporočate za blagoslovljeno letino. V soboto 23. maja je ob 19. uri priprava staršev in botrov na krst njihovih otrok v veroučni učilnici župnišča. Vsi, ki želijo v prihodnjih mesecih krstiti svoje otroke, vabljeni na to srečanje. V nedeljo 24. maja obhajamo BINKOŠTI Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10.15 zaradi krščevanja. V Gaberju ob 11. uri in proščenje v Dolini ob 11. uri. V soboto popoldan nedeljske maše po vaseh. Ob 18. uri na Pincah, 19. uri v Petišovcih in ob 18. uri maša v Lendavi za veroučence in družine. V nedeljo 31. maja obhajamo nedeljo SVETE TROJICE, ko je proščenje pri Sveti Trojici v Lendavskih goricah. Maša v Lendavi ob 8. uri v madžarskem jeziku. Pri Sveti Trojici ob 9.30 v slovenskem jeziku in ob 11. uri v madžarskem jeziku. Ob 11. uri maša v Gaberju Od 1. junija so večerne maše v Lendavi ob 19. uri. V četrtek 4. junija obhajamo praznik SVETEGA REŠNJEGA TELESA IN KRVI – TELOVO Maše v Lendavi: 8. in ob 9. uri. Ob 18. uri slovesna sveta maša in po maši procesija po mestu Lendava. Med mašo in procesijo posebej sodelujejo letošnji prvoobhajanci. Za vse, ki nimajo prevoza bo vozil avtobus. Ob 16.30 bo pričel pobirati v Kotu. V petek 5. junija obhajamo PRVI PETEK. Maša ob 8. uri v Dolini, ob 9.45 uri v Domu starejših. Ob 18.00 v Lendavi češčenje NAJSVETEJŠEGA in priložnost za sveto spoved in nato sveta maša. V nedeljo 7. junija obhajamo DESETO NEDELJO MED LETOM Za našo župnijo dan PRVEGA SVETEGA OBHAJILA Maše v Lendavi: 8., 9. in ob 10. uri SLOVESNOST PRVEGA SVETEGA OBHAJILA Ob 11. uri maša v Gaberju. Dan prej, v soboto, imamo nedeljske maše po vaseh. Ob 18. uri na Pincah, ob 19. uri v Petišovcih in ob 19. uri maša v Lendavi za veroučence in družine.


HIVATALOS ÓRÁK A PLÉBÁNIAI HIVATALBAN MINDEN KEDDEN 8.30 és 11.00 valamint 16.00 és 18.00 óra között

MINDEN PÉNTEKEN 8.30 és 11.00 óra között

A HÓNAP ESEMÉNYEI Március 29-én VIRÁGVASÁRNAP Plébániánk számára ez egyben a HÚSVÉTI NAGYGYÓNÁS VASÁRNAPJA Minden szentmise kezdetén a templomtéren a missziós kereszt előtt megáldjuk a virágokat, az olajfaágakat és az egyéb zöldelő növényeket. A Karitász tagjai olajfaágakból jellegzetes húsvéti fonott ágakat (szlovénul butarica) is kínálnak. Az önök hozzájárulását (2 euró) a Karitász tevékenységére fordítjuk. Szentmisék Lendván: 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor lesz szentmise. Délután 15 órakor magyar nyelvű előkészület a gyónásra, majd gyóntatás és 16 órakor magyar nyelvű szentmise. 17 órakor szlovén nyelvű előkészület a gyónásra, majd gyóntatás és 18 órakor szlovén nyelvű szentmise.


VIRÁGVASÁNAPPAL A KERESZTÉNYEK SZÁMÁRA ELKEZDŐDIK A NAGYHÉT NAGYCSÜTÖRTÖK – 2015. 04. 02 Nagycsütörtökön két szentség alapítását ünnepeljük, a mise szentségét – az egyházi rendet – a papi szentséget. Jézus az utolsó vacsorán saját testét és vérét eledelül és italul nyújtotta nekünk. Emellett az egymás iránti szeretet parancsát adta. Ennek jeléül megmosta a tanítványok lábát. 18 órakor kétnyelvű szentmise és a Legszentebb áldása, valamint ima az új papi hivatásokért. Helyénvaló, hogy imával kifejezzük hálánkat, hogy van lelkipásztorunk, hiszen rengeteg plébániának nincs papja. A busz ezen a napon a hónap 13. napján megszokottak szerint közlekedik. 16.30-kor indul Kótból.

2015. 04. 03 - NAGYPÉNTEK Nagypénteken szigorú böjt. Nagypéntek az egyedüli nap az évben, amikor nincs szentmise. Ezen a napon Krisztus szenvedésére és kereszthalálára emlékezünk. A nap jelentőségét jelenlétünkkel és Istenhez tartozásunkkal fejezzük ki. Képzeld csak el, mit éreznél, ha elhunyna egy számodra kedves személy, és nem búcsúznál el tőle. Így van ez nagypénteken is, ha nem búcsúzol el Istenedtől! Jézus halálának órájában, 15 órakor a templomban a Keresztutat imádkozzuk és elmélkedünk róla. 18 órakor szertartás lesz az Úr szenvedésének tiszteletére. A busz ezen a napon a hónap 13. napján megszokottak szerint közlekedik. 16.30-kor indul Kótból.


NAGYSZOMBAT – 2015. 04. 04 Nagyszombat az a nap, amikor meglátogatjuk Jézust az Isten sírjánál a templomban. Milyen szomorú lenne, ha édesanyád holtan feküdne, és nem imádkoznál mellette. A templom egész nap nyitva tart, nemcsak az étkek megáldása végett, ezért gyertek, és szívesen álljatok meg az isteni sírnál. A HÚSVÉTI ÉTKEK MEGÁLDÁSA Lendván 15 és 18 órakor. 11 órakor Kótban és Csentében 11.45-kor Kapcán és Völgyifaluban 12.30-kor Gyertyánosban és Pincén 13.15-kor Felsőlakosban és Petesházán 14 órakor Hidvégen és Hármasmalomba

VIGÍLIA A vigília szó virrasztást, várakozást jelent. A virrasztás (vagy vigília) nagyszombat estéjén a keresztényt Jézus feltámadásának örömteli várakozására buzdítja. Azt a szentmisét, amelyet ezen a napon mutatunk be, a misék miséjének nevezzük. JÉZUS FELTÁMADÁSÁNAK ünnepét 18 órakor kezdjük a templom előtti téren a tűz megáldásával. A megáldott tűzzel először a húsvéti gyertyát gyújtjuk meg, amelyet évközben a gyermekek keresztelőjénél használunk. Ezt követően a pap az elsötétített templomba viszi a húsvéti gyertyát, és háromszor felkiált: KRISZTUS FÉNYE! Ennek során minden hívő, aki magával hozza keresztelői gyertyáját, a húsvéti gyertya lángjánál meggyújthatja azt. Ezt követően a Szentírás ószövetségi írásaiból hallgatunk részleteket, amely Isten kinyilatkoztatásáról szólnak. A szentmisénél ünnepélyesen megismételjük a keresztségben tett fogadalmakat. A keresztség emlékére a pap meghint bennünket keresztelővízzel. Ezen a napon az autóbusz a hónap 13. napján megszokott menetrend szerint Kótból indul 16.30-kor.


HÚSVÉT – 2015. 04. 05 Húsvét a legnagyobb keresztény ünnep. Ezen a napon hitünk legszilárdabb alapjára, Jézus Krisztus feltámadására emlékezünk. Jézus Krisztus szenvedésével és halálával megváltott minket, ami azt jelenti, hogy nem a bűnnek és a halálnak van a végső szava életünkben, mert Jézus megnyitotta előttünk az örök élet útját. Régi szokás Szlovéniában, hogy a plébániákban feltámadási körmenet tartunk a Legszentebb kíséretében. SZENTMISÉK 7 órakor szlovén nyelvű 8 órakor magyar nyelvű 9 órakor szlovén nyelvű 10 órakor FELTÁMADÁSI KÖRMENET 10.30-kor magyar nyelvű

HÚSVÉTHÉTFŐ – 2015. 04. 06 Ezt a napot Emmausznak hívjuk. Ez az a nap, amikor meglátogatjuk embertársainkat, és átadjuk Krisztus feltámadásának üzenetét. Szentmisék csak Lendván lesznek: 8 órakor magyar nyelvű 9 órakor szlovén nyelvű 10 órakor az idősek otthonában Április 12-e HÚSVÉT MÁSODIK VASÁRNAPJA – AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA - FEHÉRVASÁRNAP Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor. Vasárnapra érvényes szentmisék már szombaton délután lesznek, mégpedig 16 órakor Völgyifaluban, 17 órakor Petesházán és 18 órakor Lendván a hittanosok és a családok szentmiséje.


Április 13-án, hétfőn FATIMAI EMLÉKNAP Az imaóra 16.30-kor kezdődik, amikor összegyűlünk a Legméltóságosabb Oltáriszentség előtt és imádkozunk saját bűneink és a világ bűneinek megbocsátásáért. Ezen a napon autóbusz is közlekedik, amely 15 órakor indul Kótból. Április 16-án, csütörtökön az esti szentmisét követően 18.45-kor a BIBLIAI CSOPORT találkozója. Szeretettel várjuk mindazokat, akik el szeretnének mélyülni a Szentírás gazdagságában és a vallás igazságában - ez a felnőttek hittana. Április 19-én HÚSVÉT HARMADIK VASÁRNAPJA Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor. Vasárnapra érvényes szentmisék már szombaton délután lesznek, mégpedig 16 órakor Pincén, 17 órakor Petesházán és 18 órakor Lendván a hittanosok és a családok szentmiséje. Április 20-án, hétfőn megkezdjük a BÉRMÁLÁSI KILENCEDET. Az esti szentmise a bérmálkozók, szüleik és keresztszüleik, valamint minden hívő számára 18 órakor kezdődik. Árpilis 21-én, kedden a BÉRMÁLÁSI KILENCED második napja. Az esti szentmise a bérmálkozók, szüleik és keresztszüleik, valamint minden hívő számára 18 órakor kezdődik. Április 22-én, szerdán a plébániánkban zarándoklatot szervezünk Szombathelyre, ahol részt veszünk a világhírű londoni Westminster Katedrális Kórusának koncertjén. Az indulás Lendváról, a plébániatemplom elől 15 órakor lesz. A busz 14 órakor indul Kótból, érintve Kapcát, Gyertyánost, Felső- és Alsólakost, továbbá Petesházát, Pincét, Völgyifalut, Csentét és Lendvát. Először megtekintjük a Jáki Templomot, ahol szentmisét mutatunk be. Az utunkat Szombathely felé folytatjuk, ahol megtekintjük a Szent Márton templomot és a városközpontot. Este 19.15-kor pedig a Szombathelyi Székesegyházban részt veszünk a világhírű londoni kórus koncertjén. A koncert és az autóbusz költsége együtt 25 euró. Jelentkezni a Plébániai Hivatalban lehet. Április 23-án, csütörtökön a BÉRMÁLÁSI KILENCED harmadik napja. Az esti szentmise a bérmálkozók, szüleik és keresztszüleik, valamint minden hívő számára 18 órakor kezdődik.


Április 24-e és 27-e között Međugorjebe zarándokolunk. Április 26-án, HÚSVÉT NEGYEDIK VASÁRNAPJA, JÓ PÁSZTOR VASÁRNAP Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor. Vasárnapra érvényes szentmisék már szombaton délután lesznek, mégpedig 16 órakor Völgyifaluban, 17 órakor Petesházán és 18 órakor Lendván a hittanosok és a családok szentmiséje. Április 25-én, szombaton búcsú az IDŐSEK OTTHONÁBAN, ahol 10 órakor szentmise lesz. Április 28-án, kedden a BÉRMÁLÁSI KILENCED negyedik napja. Az esti szentmise a bérmálkozók, szüleik és keresztszüleik, valamint minden hívő számára 18 órakor kezdődik. Április 29-én, szerdán a BÉRMÁLÁSI KILENCED ötödik napja. Az esti szentmise a bérmálkozók, szüleik és keresztszüleik, valamint minden hívő számára 18 órakor kezdődik. Április 30-án, csütörtökön a BÉRMÁLÁSI KILENCED hatodik napja. Az esti szentmise a bérmálkozók, szüleik és keresztszüleik, valamint minden hívő számára 18 órakor kezdődik. Május 1-jén, pénteken a plébániánkban SZENT BÉRMÁLÁS. Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik. Május 3-án HÚSVÉT ÖTÖDIK VASÁRNAPJA Szentmisék Lendván 8 és 9 órakor, valamint 10.15-kor a keresztelők miatt. Gyertyánosban 11 órakor lesz szentmise. Pincén búcsú, ahol a szentmise 11 órakor lesz. Vasárnapra érvényes szentmisék már szombaton délután lesznek, mégpedig 18 órakor Völgyifaluban, 19 órakor Petesházán és 18 órakor Lendván a hittanosok és a családok szentmiséje. Május 4-től, hétfőtől megkezdődik a MÁJUSI ÁJTATOSSÁG Május 4-től, hétfőtől a hétköznapi esti szentmisék 19 órakor lesznek.


Május 4-én, hétfőn SZENT FLÓRIÁN – a tűzoltók védőszentjének ünnepe. A tiszteletére tartott szentmisére szeretettel várjuk a plébánia valamennyi tűzoltóegyletét. Május 7-én, csütörtökön az esti szentmisét követően 19.45-kor a BIBLIAI CSOPORT találkozója. Szeretettel várjuk mindazokat, akik el szeretnének mélyülni a Szentírás gazdagságában és a vallás igazságában - ez a felnőttek hittana. Május 10-én HÚSVÉT HATODIK VASÁRNAPJA Szentmisék Lendván 8, 9 és 10 órakor. Gyertyánosban 11 órakor. Vasárnapra érvényes szentmisék már szombaton délután lesznek, mégpedig 18 órakor Pincén, 19 órakor Petesházán és 18 órakor Lendván a hittanosok és a családok szentmiséje. Május 13-án, szerdén FATIMAI EMLÉKNAP Ezen a napon körmenettel egybekötött fatimai áhitatot tartunk. A körmenetben végigvisszük a Fatimai Szűz Mária szobrát. Ezen a napon a falvakon NEM LESZ májusi ájtatosság. Valamennyien Lendván részt veszünk a 18 órakor kezdődő szentmisén és az azt követő körmenetben. E napon autóbusz is közlekedik, amely 16.30-kor indul Kótból, érintve Kapcát, Gyertyánost, Felső- és Alsólakost, továbbá Petesházát, Pincét, Völgyifalut, Csentét, Lendvát és Hídvéget. Május 14-én, csütörtökön URUNK MENNYBEMENETELÉNEK ÜNNEPE ÁLDOZÓCSÜTÖRTÖK Ezen a napon múlik negyven napja, hogy Jézus feltámadt a halálból és a mennybe ment. Szentmisék Lendván 8 órakor magyar és 9 órakor szlovén nyelven. Este 19 órakor szentmise mindazok számára, akiknek délelőtt egyéb elfoglaltságuk volt (munka, iskola). Május 16-án, szombaton Veržejben LELKIGYAKORLATOT tartunk az idei elsőáldozók és szüleik részére. Május 16-án, szombaton 8 és 12 óra között Lendván KARCSZEDÉS. Május 17-én, vasárnap 14 és 18 óra között a falvakon lesz KARCSZEDÉS.


Május 17-én HÚSVÉT HETEDIK VASÁRNAPJA Plébániánkban ezen a napon ünnepeljük a JUBILÁNS HÁZASPÁROKAT (5, 10, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55, 60 és 65 év) Szentmisék Lendván 8 és 9 órakor, valamint 10 órakor kétnyelvű szentmise mindazon házaspárok részére, akik idén ünneplik házasságkötésük jubileumát (az eseményre meghívókat is kaptatok, de amennyiben valamilyen oknál fogva mégsem, ne mérgelődjetek emiatt, hanem az eseményre jelentkezzetek be a Plébániai Hivatalban). Vasárnapra érvényes szentmisék már szombaton délután lesznek, mégpedig 18 órakor Völgyifaluban, 19 órakor Petesházán és 18 órakor Lendván a hittanosok és a családok szentmiséje. Május 18-án, hétfőn plébániánkban EGÉSZNAPOS SZENTSÉGIMÁDÁS. Reggel 8 órakor kétnyelvű szentmise majd a LEGSZENTEBB OLTÁRISZENTSÉG kitétele. Napközben a szentségimádás a következő sorrendben lesz: - 9 és 10 óra között a lendvai hívek, - 10 és 11 óra között a lendvahegyi és hosszúfaluhegyi hívek, - 11 és 12 óra között a kapcai, a kóti és a gyertyánosi hívek, - 12 és 13 óra között a lelkipásztorok – várjuk a hívek közreműködését is, - 13 és 14 óra között a felső- és alsólakosi valamint a hármasmalmi hívek, - 14 és 15 óra között a pinci, pincemajori, benicei és völgyifalusi hívek, - 15 és 16 óra között a csentei és petesházi hívek, - 16 és 17 óra között a hosszúfalusi, bánutai és a hídvégi hívek, - 17 és 18 óra között csendes szentségimádás, - 18 és 19 óra között a hittanosok és hitoktatóik, - 19 órakor a szentségimádás ünnepélyes befejezése áldással és kétnyelvű szentmisével. Május 21-én, csütörtökön az esti szentmisét követően 19.45-kor a BIBLIAI CSOPORT találkozója. Szeretettel várjuk mindazokat, akik el szeretnének mélyülni a Szentírás gazdagságában és a vallás igazságában, ez – egyszerűen fogalmazva - a felnőttek hittana. Május 23-án, szombaton SZENT ORBÁN, a szőlő és a szőlőtermelők védőszentjének napja. Ezen a napon Csentében a Szőlőtermelők Egyesületének szervezésében a Szent Orbán-szobornál 16 órakor szentmise lesz. Szeretettel várjuk mindazokat, akik kedvelik a szőlőművelést és a pincészetet.


Május 23-án, szombaton 19 órakora plébánia hittantermében a szülők és keresztszülők előkészülete gyermekük megkeresztelésére. A találkozóra szeretettel várjuk mindazokat, akik gyermeküket a követező hónapokban szeretnék megkereszteltetni. Május 24-én PÜNKÖSD Szentmisék Lendván 8 és 9 órakor, valamint 10.15-kor a keresztelők miatt. Gyertyánosban 11 órakor lesz szentmise. Völgyifaluban búcsú, ott a szentmise 11 órakor lesz. Vasárnapra érvényes szentmisék már szombaton délután lesznek, mégpedig 18 órakor Pincén, 19 órakor Petesházán és 18 órakor Lendván a hittanosok és a családok szentmiséje. Május 31-én, SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA, mikor Lendvahegyen a Szentháromság-kápolnánál búcsút tartunk. Lendván reggel 8 órakor magyar nyelvű szentmise. A Szentháromságnál 9.30-kor szlovén nyelvű és 11 órakor magyar nyelvű szentmisét mutatunk be. 11 órakor szentmise Gyertyánosban. Június 1-től Lendván az esti szentmisék 19 órakor lesznek. Június 4-én, csütörtökön ÚRNAPJA Szentmisék Lendván 8 és 9 órakor. 18 órakor ünnepi szentmise majd azt követően Úrnapi körmenet a város utcáin. A szentmisén és a körmenetben közreműködnek az idei elsőáldozók is. Ezen a napon autóbusz is közlekedik, amely 16.30-kor indul Kótból. Június 5-én ELSŐ PÉNTEK. Szentmisék 8 órakor Völgyifaluban, 9.45-kor az Idősek Otthonában. Lendván 18 órakor Szentségkitétel, valamint gyónási lehetőség és szentmise. Június 7-én, ÉVKÖZI TIZEDIK VASÁRNAP Plébániánkban ezen a napon lesz az ELSŐÁLDOZÁS. Szentmisék Lendván 8 és 9 órakor. A 10 órai szentmise lesz az ELSŐÁLDOZÁSI ÜNNEPI SZENTMISE. Gyertyánosban 11 órakor lesz szentmise. Vasárnapra érvényes szentmisék már szombaton délután is lesznek, mégpedig 18 órakor Pincén, 19 órakor Petesházán és 19 órakor Lendván a hittanosok és a családok szentmiséje.


BOŽJI OTROCI SO POSTALI AKIK ISTEN GYERMEKEI LETTEK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

TIA GYURICA, Dolina, Glavna ulica 15, Lendava, rojena 31.08.2014 – ban született. ALEX ŠTIMEC, Lendavske gorice 94, Lendava, rojen 24.07.2014 – ban született. ERIK REŽONJA, Dolga vas, vaška ulica 64, Lendava, rojen 17.08.2014 – ban született. MARKO LUČIĆ, Dolina, Aveg 7, Lendava, rojen 29.05.2014 – ban született. TJAN REŽONJA, Dolina, Glavna ulica 43, Lendava, rojen 31.07.2014 – ban született. RINA MESELIČ, Dolgovaške gorice 127, Lendava, rojena 16.01.2015 – ban született. SOFIA PAL, Banuta 12a, Lendava, rojena 06.11.2014 – ban született. MAIK TOT, Petišovci, Petišovska ulica 26, Lendava, rojen 15.06.2014 – ban született. MIA HORVAT, Banuta 12a, Lendava, rojena 01.07.2013 – ban született. ŽAN KRANJEC, Mostje 99, Lendava, rojen 02.11.2014 – ban született.

K BOGU SO ODŠLI PO PLAČILO AKIK AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA KÖLTÖZTEK 8. 9. 10. 11. 12.

KATARINA DOMINKO, rojena 1929 – ben született, pokopana v Dolgi vasi – Hosszúfaluban van eltemetve. KATALIN JAKAB, rojena 1915 – ben született pokopana v Mostju – Hidvégen van eltemetve. VILJEM DANČ, rojen 1952 – ben született, pokopan v Lendavi – Lendván van eltemetve. JOŽEF ŽALIK, rojen 1963 – ben született pokopan v Lakošu – Lakosban van eltemetve. LADISLAV MAGYAR , rojen 1949 – ben született pokopan v Lakošu – Lakosban van eltemetve.


13.

MARTA HORVAT, rojena 1935 – ben született pokopana v Gaberju – Gyertyánosban van eltemetve. 14. KATARINA ZAG, rojena 1919 – ben született pokopana v Dolini – Völgyifaluban van eltemetve. 15. MARIJA ŠÜVEGEŠ, rojena 1951 – ben született pokopana v Čentibi – Csentében van eltemetve. 16. EVGEN KUPRIVEC, rojen 1944 – ben született pokopan v Lendavi – Lendván van eltemetve. 17. JÓZSEF FEHÉR, rojen 1935 – ben született pokopan v Dolina – Völgyifaluban van eltemetve. 18. ŠTEFAN JAKLIN, rojen 1957 – ben született pokopan v Kotu – Kótban van eltemetve. 19. KATALIN BÁNOTAI, rojena 1925 – ben született pokopana v Lakošu – Lakosban van eltemetve. 20. MARJETA GERENČER, rojena 1927 – ben született pokopana v Lendavi – Lendván van eltemetve. 21. LUDVIK VÉGI, rojen 1952 – ben született pokopan v Lendavi – Lendván van eltemetve. 22. MARIJA GOMZI, rojena 1928 – ben született pokopana v Dolgi vasi – Hosszúfaluban van eltemetve. 23. ROZALIJA IDZIG, rojena 1931 – ben született pokopana v Čentibi – Csentében van eltemetve. 24. TIBOR VARGA, rojen 1958 – ben született pokopan v Lakošu – Lakosban van eltemetve. 25. JOŽEF KOVAČ, rojen 1934 – ben született pokopan v Dolgi vasi – Hosszúfaluban van eltemetve.

GOSPOD, DAJ VSEM RAJNIM VEČNI MIR IN POKOJ. IN VEČNA LUČ NAJ JIM SVETI. NAJ POČIVAJO V MIRU. ADJ, URAM, ÖRÖK NYUGODALMAT NEKI. ÉS AZ ÖRÖK VILÁGOSSÁG FÉNYESKEDJÉK NEKI. NYUGODHASSON BÉKESSÉGBEN, JÉZUS ÉS MÁRIA SZENT NEVÉBEN.


100€ POPUSTA na zgodnjo prijavo do konec tega leta 2015

ROMANJE V SVETO DEŽELO – IZRAEL od torka 19. aprila do torka 26. aprila 2016.

1. dan: Lendava – Zagreb – Tel Aviv – Nazaret V jutranjih urah prevoz z avtobusom na zagrebško letališče in polet v Tel Aviv. Obrok na letalu. Po pristanku vožnja v Nazaret in nočitev. 2. dan: Nazaret – gora Tabor – Kana Galilejska Zapeljemo se do vznožja GORE TABOR, od koder se s taksiji povzpnemo na njen vrh. Na kraju, kamor je Jezus pripeljal apostole Petra, Jakoba in Janeza, stoji danes bazilika Spremenjenja. Maša. Postanek v KANI GALILEJSKI, znani po čudežu spremenjenja vode v vino. Vrnitev v NAZARET in ogled bazilike Marijinega oznanjenja, Jožefove cerkve in Marijinega vodnjaka. Večerja in nočitev. 3. dan: Nazaret – Kafarnaum – Tabga – gora Blagrov Vožnja do Galilejskega jezera. V KAFARNAUMU, ki ga imenujejo tudi »Jezusovo mesto«, si med ostanki nekdaj pomembnega mesta, ogledamo tudi Petrovo hišo in ostanke sinagoge iz 4. stol. TABGA je kraj, kjer je Jezus pomnožil ribe in kruh, v spomin na takratne dogodke so tukaj postavili cerkev Petrovega primata in cerkev Pomnožitve kruha. Maša na GORI BLAGROV, na griču nad jezerom med bujnim zelenjem in cvetjem. Še postanek v kibucu, zadružnem naselju, ki je izraelska posebnost. Vrnitev v hotel, večerja in nočitev. 4. dan: Karmel – Cezareja – Betlehem Po maši v Nazaretu se odpeljemo ob obali Sredozemskega morja proti jugu in se povzpnemo na goro KARMEL nad mestom Haifa, kjer je živel prerok Elija. S ploščadi je lep razgled na celoten zaliv in to pomembno pristanišče. Nadaljevanje poti do starega rimskega mesta CEZAREJE. Sprehod ob akvaduktu, rimskem gledališču in med razvalinami mesta, ki ga je obiskal tudi apostol Pavel. Proti večeru prispemo v kraj Jezusovega rojstva, BETLEHEM. Večerja in nočitev v hotelu. 5. dan: Oljska gora – Jeruzalem – Ein Karem Vožnja na OLJSKO GORO, ki je za vse kristjane simbol Kristusove agonije in slave. Pogled na Jeruzalem, ki je pred nami kot na dlani, je neponovljiv. Obiščemo baziliko Očenaš, Dominus Flevit, vrt Getsemani, kjer rastejo tisočletne oljke, kraj, od koder so Jezusa odpeljali na sojenje, cerkev Marijinega groba, … Maša. Popoldan si ogledamo novi del Jeruzalema: Yad Vashem – židovski spominski park in parlament Knesset. Vožnja v EIN KAREM, rojstni kraj Janeza Krstnika, kjer je


Marija obiskala teto Elizabeto. Ogled cerkve Marijinega obiskanja in sv. Janeza Krstnika. Vrnitev v hotel, večerja in nočitev. 6. dan: Qumran – Mrtvo morje – Betlehem Preden zapustimo Jeruzalem se ustavimo na SIONU za ogled dvorane zadnje večerje. Maša. Nadaljevanje poti proti zahodu do puščave, v QUMRAN, kjer so bili po naključju najdeni okoli 2000 let stari Mrtvomorski rokopisi. In že smo ob MRTVEM MORJU, najbolj slanem in najnižje ležečem morju na svetu. Možnost kopanja. Vrnitev v hotel, večerja in nočitev. 7. dan: Betlehem – Jeruzalem V Betlehemu obiščemo baziliko Jezusovega rojstva in Pastirske poljane, kjer imamo mašo. Vožnja v JERUZALEM, starodavno mesto, ki nas preseneti zaradi velikih nasprotij in različnosti, saj se v njem stapljajo staro in novo, sveto in posvetno ter izjemna arhitektura v čarobno mešanico simbolov, zvokov in vonjav. Sprehod po starem delu Jeruzalema: Tempeljska ploščad, Zid žalovanja, cerkev sv. Ane, Ecce Homo, Via Dolorosa, Golgota, Božji grob,… Vrnitev v hotel, večerja in nočitev. 8. dan: Jeruzalem – Tel Aviv – Zagreb – Lendava Po zajtrku vožnja na letališče v Tel Aviv ter polet letala v Zagreb. Po pristanku le še vožnja z avtobusom v kraj odhoda. CENA: 1.090 EUR (40 oseb), 1.190 EUR (30 oseb) Dokument potreben za potovanje je potni list. Vse vstopnine, letališke in varnostne pristojbine vključene v ceno! V ceno je vključeno: letalski prevoz v ekonomskem razredu na relaciji Zagreb–Tel Aviv–Zagreb, letališke in varnostne pristojbine, avtobusni transfer na letališče in nazaj, prevoz z avtobusom po programu v Izraelu, 7 polpenzionov v hotelu 3*/4* (dvoposteljne sobe, TWC), vsi ogledi in vstopnine po programu, vožnja s taksiji na Goro Tabor, duhovno in strokovno vodstvo, organizacija in izvedba romanja, nezgodno zavarovanje in DDV. Doplačila: obvezne napitnine za šoferja in v hotelih 30 EUR po osebi. Možna doplačila: enoposteljna soba 160 EUR. Odstopnina: 50 EUR (v primeru dokumentirane višje sile). Način plačila: 200 EUR ob prijavi, možnost odplačevanja na obroke brez obresti.

Župnijski utrip izdaja Župnija Lendava - odgovarja: Martin Dolamič-Konrad, župnik; prevajala Eva Lőrinc in Peter Varga - Cerkveni trg 2, Lendava zupnija.lendava@rkc.si - www.zupnija-lendava.si - tel.: 02/578-83-30

Profile for Peter Orban

Župnijski utrip - Lüktető élet 4-5/2015  

XVI/3 APR/MAJ 2015

Župnijski utrip - Lüktető élet 4-5/2015  

XVI/3 APR/MAJ 2015

Profile for opeter
Advertisement