__MAIN_TEXT__

Page 1

XIV/11,12 NOVEMBER 2013 NOVEMBER

KATARININO V ponedeljek   25.   novembra   2013   vabljeni   na   praznovanje   župnijske zavetnice   svete   Katarine   Aleksandrijske.   Letošnje   praznovanje   bo toliko  čudovitejše  saj  je  glavni  oltar  –  oltar  svete  Katarine  popolnoma prenovljen.  Ob  koncu  maše  se  bo  šlo  po  blagoslov  okoli  oltarja,  kjer boš  dobil  posebno  podobico. Maše  na  Katarinino:   ob  9.  uri  v  slovenskem  jeziku  in  jo  daruje  novomašnik  Boris  Kučko ob  10.30  uri  v  madžarskem  jeziku  in  jo  daruje  župnik  iz  Lentija  Tamás  Köbli ob  18.  uri  maša  za  vse,  ki  so  dopoldan  v  službi  ali  šoli

KULTURNA PRIREDITEV OB RESTAVRACIJI OLTARJA IN TABERNAKLJA V soboto  7.  decembra  2013  ob  17.  uri  -­‐  bo  v  KULTURNEM  DOMU  v   Lendavi  prireditev  ob  restavraciji  oltarja  in  tabernaklja.   Ob  tej  priložnosti  bo  murskosoboški  škof  podelil  vsem  donatorjem   unikatne  srebrnike  svete  Katarine.  Vabljeni.  


BLAGOSLOV OLTARJA V nedeljo  8.  decembra  2013  bo  ob  11.  uri  velika  slovesnost  blagoslova restavriranega  oltarja  in  tabernaklja.  Na  igrišču  ob  šoli  bo  postavljen velik   šotor,   kjer   se   bo   dalo   spremljati   blagoslov   in   kjer   bo   po   maši skupno  druženje  ob  topli  hrani  in  pijači.  Vabljeni.  

URADNE URE V ŽUPNIJSKI PISARNI VSAK TOREK od 8.30   –   11.00   in   od   16.00   – 18.00 VSAK PETEK od  8.30  –  11.00 DOGODKI MESECA V  nedeljo  24.  novembra  obhajamo   NEDELJO  K RISTUSA  K RALJA  V ESOLJSTVA Maše  v  Lendavi  8.,  9.  in  ob  10.  uri.  Maša  v  Gaberju  ob  11.  uri.   Že  v  soboto  popoldan  nedeljske  maše  po  vaseh.  Ob  16h  v  Pincah,  17h  PeGšovcih  in ob  18.  uri  maša  v  Lendavi  za  veroučence  in  družine.   V  ponedeljek  25.  novembra  obhajamo  KATARININO Maše  v   Lendavi  ob  9.  uri  v  slovenskem  jeziku  in  jo  daruje  novomašnik   Boris   Kučko, kaplan   v   Beltnicih,   ob   10.30   uri   maša   v   madžarskem   jeziku   in   jo   daruje   župnik   iz LenGja  Tamás  Köbli  in  ob  18.  uri  maša  za  vse  Gste,  ki  so  dopoldan  v  službi  in  v  šoli.   Po  vsaki  maši  se  bo  šlo  okoli  novega  oltarja,  kjer  se  bo  prejelo  blagoslov.


V soboto  30.  novembra  bo  potekala  v  dvorani  župnije  ADVENTNA  D ELAVNICA Na   delavnico   so   vabljeni   otroci   s   starši,   kjer   si   bodo   s   pomočjo   animatorjev   izdelali svoj  adventni  venček.  Delavnica  poteka  od  9  –  12.  ure.  

1. decembra  obhajamo  PRVO  ADVENTNO  NEDELJO  –  NEDELJA  KARITAS   To  nedeljo  so  krsG  med  deveto  mašo  zato  bo  maša  ob  10.  uri  šele  ob  10.15  uri.   Maše  v  Lendavi  8.,  9.  in  ob  10.15  uri.  V  Gaberju  ob  11.  uri.   Že  v  soboto  popoldan  nedeljske  maše  po  vaseh.  Ob  16.  uri  v  Dolini,  17h  v  PeGšovcih in  ob  18h  v  Lendavi  maša  za  družine  in  veroučence.  

ADVENTNI ČAS   bo   zaznamovan   z   branje  SVETEGA  PISMA   pol   ure   pred   večernimi mašami.   ADVENTNO  S POVEDOVANJE Vsak   dan   v   adventu   bo   pol   ure   pred   mašo   božično   spovedovanje.   Na   spoved   ne čakajte  na  zadnje  dni  pred   Božičem  saj  so  takrat  po  župnijah  velike  spovedi  in  bova oba  duhovnika  odsotna.   V   ponedeljek   2.   decembra   2013   bo   po   večerni   maši   seja  Župnijskega  pastoralnega sveta.   V   sredo   4.   decembra   2013   bo   vse   pridne   otroke   ob   17.   uri   v   cerkvi   svete   Katarine obiskal  mož  dobrote  sveN  Miklavž.   Gledališka   skupina   župnije   in   otroški   zbor   župnije   so   pripravili   skupaj   z   ženami župnijske  Karitas  bogat  program.  Vsak  otrok  bo  dobil  simbolično  darilce.   V  petek  6.  decembra  2013  obhajamo  prvi  petek.   Ob   9.30   uri   v   domu   maša   in  božično   spovedovanje.   Ob   17.   uri   v  Dolini   maša   in božična  spoved. Ob  17.  uri  v  Lendavi  češčenje  Najsvetejšega  in  spovedovanje  nato  sveta  maša.   V  soboto  7.  decembra  2013  bo  maša  v  župnijski  cerkvi  zjutraj  ob  8.  uri.   V  soboto  7.  december  2013  božična  spoved  v  Pincah  ob  9.  uri  in  ob  10h  maša.   V  soboto  7.  decembra  2013  bo  popoldan  ob  17.  uri  v  dvorani  KULTURNEGA  D OMA, kulturna   prireditev   ob   restavraciji   tabernaklja   in   oltarja.   Na   prireditev   smo   povabili


visoke goste   in   stroko.   Na   tej   prireditvi   bo   murskosoboški   škof   podelil   vsem donatorjem  srebrnik  svete  Katarine.  Vabljeni.  

8. decembra  obhajamo  DRUGO  ADVENTNO  NEDELJO  –   BLAGOSLOV  O LTARJA  I N  TABERNAKLJA To  nedeljo  je  za  župnijo  velik  dan  saj  bomo  blagoslovili  restavriran  tabernakelj  in  oltar. Maša   bo   samo   v   Lendavi   ob   11.   uri   in   jo   bo   ob   somaševanju   duhovnikov   daroval murskosoboški   škof.   Po   maši   bo   na   igrišču   ob   šoli   v   šotoru   druženje,   kjer   bo   topla hrana   in   pijača.   Vabljeni.   Ta   dan   bo   po   vaseh   vozil   avtobus   za   vse   Gste,   ki   nimajo prevoza.  Ob  9.  uri  bo  pričel  pobiraG  v  Kotu  in  pelje  na  Kapco,  Gaberje,  Gornji  in  Dolnji Lakoš,   Trimlini,   PeGšovci,   Pince,   Dolina,   ČenGba,   Lendava,   Dolga   vas   in   Mostje. Popoldan  se  bo  avtobus  vračal  ob  15.  uri.   Od  ponedeljka  9.  decembra  do  četrtka  12.  decembra  duhovnik  obiskuje  dopoldan  od 9.   do   12.   ure  bolnike  in  ostarele,  ki  ne  morejo  priN  v  cerkev  k  božični  spovedi.  Če želite,  da  vas  obiščemo  se  prijavite  v  župnijsko  pisarno  po  telefonu  v  času  uradnih  ur (torek  od  8.30  -­‐  11  ure  in  16.00  –  17.30    ali  v  petek  od  8.30  -­‐  11  ure). Obisk  bolnikov  po  dnevih:   V  ponedeljek  9.  decembra  od  9-­‐12  ure  v  Dolnjem  in  Gornjem  Lakošu,  Kotu  in  Kapci; V  torek  10.  decembra  od  9-­‐12  ure  v  Mostju,  BanuG  in  Dolgi  vasi  in  ČenGbi; V  sredo  11.  decembra  od  9-­‐12  ure  v  Trimlini,  Lendavske  in  Dolgovaške  gorice V  četrtek  12.  decembra  od  9-­‐12  ure  v  Lendavi 13.  decembra  obhajamo  FATIMSKI  S POMIN. Ob   16.30   uri   se   pričenja   molitvena   ura   pred   Najsvetejšim   in   med   molitvijo   ves   čas priložnost  za  sveto  spoved.   Vozil  bo  avtobus.  Ob  15.  uri  pričenja  pobiraG  v  Kotu.  Vabljeni.   V   soboto   14.   decembra   bo  božična   spoved   v   PeNšovcih   ob   9.   uri   in   ob   10h   sveta maša.   V  soboto  14.  decembra  božična  spoved  v  Gaberju  ob  16.  uri  in  maša  ob  17.  uri.   15.  decembra  obhajamo  TRETJO  A DVENTNO  N EDELJO Maše  v  Lendavi  8.,  9.  in  ob  10.  uri.   Že  v  soboto  popoldan  nedeljske  maše  po  vaseh  in  v  Lendavi  ob  18.  uri  za  družine  in veroučence.  


V ponedeljek  16.  decembra  se  pričenja  BOŽIČNA  D EVETDNEVNICA.  Vsak  dan  bomo pri  maši  prepevali  posebne  speve,  ki  nas  pripravljajo  v  praznik  rojstva  Jezusa  Kristusa. Naj  se  tudi  v  cerkvi  pozna,  da  se  pripravljamo  na  Božič.   V  soboto  21.  decembra  2013  pripravlja  Kulturno  društvo  Hrvaške  skupnosG  v  Lendavi zvečer   ob   18.   uri   mašo   v   hrvaškem   jeziku   in   nato   adventno-­‐božični   koncert.   Ob   tej priložnosG  bodo  med  nami  župljani  iz  Štrigove  na  Hrvaškem.  Dobrodošli.     V   soboto   popoldan   maše   po   vaseh.   Ob   16h   v   Pincah,   17h   v   PeGšovcih   in   ob   18h   v Lendavi  maša  v  hrvaškem  jeziku.   22.  decembra  2013  obhajamo  ČETRTO  ADVENTNO  NEDELJO  –  BOŽIČNA  SPOVED Maše  v  Lendavi:  8.,  9.  in  ob  10.  uri.  Maša  v  Gaberju  ob  11.  uri.   Popoldan  B OŽIČNO  S POVEDOVANJE Ob  14.  uri  priprava  na  spoved  v  madžarskem  jeziku  in  spovedovanje  ter  ob  15h  maša.   Ob  16.  uri  priprava  na  spoved  v  slovenskem  jeziku  in  spovedovanje  ter  ob  17h  maša.   V  torek  24.  decembra  je  SVETI  V EČER Ta  večer  verniki  v  bdenju  pričakujemo  rojstvo  Jezusa  Kristusa.  Doma  naredimo  jaslice in   okrasimo   božično   drevo   nato   pa   obiščemo   eno   od   večernih   sveGh   maš   v   cerkvi. Maše  ta  večer  v  naši  župniji:   Ob  14.  uri  v  Domu  starejših Ob  16.  uri  v  Pincah Ob  17.  uri  v  Dolini Ob  18.  uri  v  PeGšovcih Ob  18.  uri  v  Gaberju Ob  20  uri  v  Lendavi  polnočnica  za  otroke  in  družine   (pol  ure  prej  veroučenci  pripravljajo  božični  program) Ob  24.  uri  v  Lendavi  polnočna  maša  v  obeh  jezikih   V  sredo  25.  decembra  praznujemo  dan  Gospodovega  rojstva  –  BOŽIČ.   Svete  maše  samo  v  Lendavi:  ob  7.  uri  v  slovenskem  jeziku  PASTIRSKA  ob  svečah,   ob   8.   uri   v   madžarskem   jeziku,   ob   9.   uri   v   slovenskem   jeziku   in   ob   10.   uri   v madžarskem  jeziku.  


V četrtek   26.   decembra   obhajamo   god   svetega   ŠTEFANA   in   dan   samostojnosN Republike   Slovenije.   Maše   v   Lendavi   ob   8.   uri   v   madžarskem   jeziku   in   ob   9.   uri   v slovenskem  jeziku.   V   petek   27.   decembra   je   praznik  apostola   in   evangelista   Janeza.   Na   ta   dan blagoslavljamo  mlado  vino.  Vse  vinogradnike  vabim,  da  prinesete  k  maši  blagoslovit vino,  ki  je  sad  vašega  dela  ter  se  tako  Bogu  zahvalite  za  dobro  leGno.  Maša  bo  ob  8. uri  v  obeh  jezikih.  

V nedeljo  29.  decembra  obhajamo  NEDELJO  S VETE  D RUŽINE Maše  v  Lendavi  ob  8.,  9.  in  ob  10.  uri.  Ob  11.  uri  v  Gaberju. Že   v   soboto   popoldan   po   vaseh   ob   16h   v   Pincah,   17h   PeGšovcih   in   ob   18h   maša   v Lendavi,  ko  blagoslavljamo  otroke.   V  soboto  28.  decembra,  ko  obhajamo  god  nedložnih  otrok,  popoldan  ob  18h  vabimo k   maši   vse   družine   z   otroki.   Med   mašo   bo   duhovnik  BLAGOSLAVLJAL   OTROKE, kakor  je  to  počel  Jezus.  Vsak  otrok  bo  dobil  ovčko,  ki  jo  doda  domačim  jaslicam.     V  torek  31.  decembra  obhajamo  god  papeža  Silvestra  in  sklepamo  koledarsko  leto.  V Lendavi  bo  zvečer  ob  18h  zadnja  ZAHVALNA  maša  za  vso  leto  2013.   V  sredo  1.  januarja  2014  obhajamo  NOVO  LETO  in  SVETOVNI  DAN  MIRU. Maše  v  Lendavi  ob  8.,  9.  in  ob  10.  uri.  V  PeGšovcih  in  v  Gaberju  ob  11.  uri.   V  četrtek  2.  januarja  2014  obhajamo  četrtek  pred  prvim  petkom,  ko  molimo  za  nove duhovne  poklice.  Ob  17.  uri  je  izpostavitev  Najsvetejšega  in  molitvena  ura  nato  sveta maša.   V  petek  3.  januarja  2014  obhajamo  PRVI  P ETEK. Ob   8.   uri   je   maša   v   Dolini,   ob   9.45   uri   v   Domu   starejših   in   ob   17h   izpostavitev Najsvetejšega  v  Lendavi  ter  spovedovanje  in  nato  sveta  maša.   V  soboto  4.  januarja  nedeljske  maše  popoldan  po  vaseh.  Ob  16h  v  Pincah,  ob  17h  v PeGšovcih  in  ob  18.  uri  maša  za  veroučence  in  družine.   V  nedeljo  5.  januarja  obhajamo  DRUGO  B OŽIČNO  N EDELJO   Maše  v  Lendavi:  8.,  9.  in  ob  10.  uri.  Ob  11.  uri  v  Gaberju.  


V ponedeljek  6.  januarja  praznujemo  praznik  SVETIH  T REH  K RALJEV. Maše  v  Lendavi  dopoldan  ob  8.  in  ob  9.  uri.  Ob  11h  v  Gaberju  in  PeGšovcih.   Popoldan   ob   18h   maša   v   Lendavi   za   veroučence   in   družine.   Otroci   pridejo  k  maši  s kronami  na  glavah  in  k  jaslicam  prinesejo  svojo  kuverto  z  adventne  akcije  OTROCI  ZA OTROKE.   V  soboto  11.  januarja  popoldan  nedeljske  maše  po  vaseh.  Ob  16h  v  Dolini,  ob  17h  v PeGšovcih  in  ob  18h  maša  za  družine  in  veroučence  v  Lendavi. V  nedeljo  12.  januarja  obhajamo  NEDELJO  J EZUSOVEGA  K RSTA Maše  v  Lendavi  ob  8.,  9.  in  ob  10.  uri.  Ob  11h  v  Gaberju.

KATALIN–NAP 2013. november   25-­‐én,   hétfőn   sok   szeretettel   várjuk   plébániánk védőszentjének,   A lexandriai   S zent   K atalin   napjának   a megünneplésére.   Az  idei  ünnep  azért  lesz  még  csodálatosabb,  még magasztosabb,   mert   teljes   egészében   felújítattuk   a   fő   oltárt   –   a Szent   Katalin   oltárt.   A   szentmise   végén   körbejárva   az   oltárt, áldásban   részesültök,   melynek   jeléül   szentképet   adományozunk mindannyitoknak.     Katalin-­‐napi  szentmisék:     9  órakor  szlovén  nyelvű  szentmise,  amelyet  Boris  Kučko  újmisés  mutat  be 10.30-­‐kor  magyar  nyelvű  szentmise,  amelyet  Köbli  Tamás,  Lenti  plébánosa mutat  be 18  órakor  szentmise  azok  számára,  akik  délelőtt  munkában  vagy  iskolában vannak

KULTÚRMŰSOR AZ OLTÁR ÉS A TABERNÁKULUM FELÚJÍTÁSA ALKALMÁBÓL 2013. december   7-­‐én,   szombaton   17   órakor   a   lendvai   színház-­‐   és hangversenyterembe   ünnepi   műsort   tartunk   az   oltár   és   a


tabernákulum felújítása  alkalmából,  amikor  a  muraszombati  püspök köszönetképpen   valamennyi   adományozónak   Szent   Katalint ábrázoló  egyedi  ezüstérmet  ad  át.  Sok  szeretettel  várunk  mindenkit!  

OLTÁRSZENTELÉS 2013. december   8-­‐án,   vasárnap   11   órakor   a   felújított   oltár   és   a tabernákulum  ünnepi  megáldása.  Az  iskola  melletti  játszótéren  sátrat állítunk,   ahonnan   szintén   követni   lehet   a   szertartást.   A   szentmisét követően  ugyanott  sok  szeretettel  várunk  egy  kis  társalgásra  meleg étel  és  ital  mellett.  

HIVATALOS ÓRÁK A PLÉBÁNIAI HIVATALBAN MINDEN KEDDEN

8.30 és   11.00   valamint   16.00   és 18.00  óra  között

MINDEN PÉNTEKEN 8.30 és  11.00  óra  között  

A HÓNAP  ESEMÉNYEI     November  24-­‐én,  vasárnap   KRISZTUS  KIRÁLY  ÜNNEPE  lesz. Szentmisék   Lendván:   8,   9   és   10   órakor.   Gyertyánosban   11   órakor   lesz szentmise.


Szombat délután  vasárnapra  érvényes  szentmisék  lesznek,  mégpedig  4  órakor Pincén,   5   órakor   Petesházán.   Lendván   6   órakor   a   hijanosok   és   családok szentmiséje  lesz.     November  25-­‐én,  hékőn  SZENT  KATALIN  NAPJA. Lendván   reggel   9   órakor   szlovén   nyelvű   szentmise   lesz,   amelyet   Boris   Kučko újmisés,   belGnci   káplán   mutat   be.   10.30-­‐kor   magyar   nyelvű   szentmise   lesz, amelyet   Köbli   Tamás   lenG   plébános   mutat   be.   Este   6   órakor   azok   számára tartunk  szentmisét,  akik  a  délelőj  munkában  vagy  iskolában  voltak.       N o v e m b e r   3 0 -­‐ á n ,   s z o m b a t o n   a   p l é b á n i a t e r e m b e n  ADVENTI MŰHELYMUNKÁT   szervezünk,   amelyekre   a   gyerekeket   várjuk   szüleikkel.   A műhelymunka   során,   amely   9   és   12   óra   közöj   tart,   mindenki   saját   advenG koszorút  készíthet  az  animátorok  segítségével. December  1-­‐jén  ADVENT  ELSŐ  VASÁRNAPJA  –  A  KARITÁSZ  VASÁRNAPJA. A  9  órai  szentmisén  több  keresztelőt  is  tartunk,  ezért  a  10  órai  szentmise  10.15 órakor  kezdődik. Szentmisék   Lendván:   8,   9   és   10.15   órakor.   Gyertyánosban   11   órakor   lesz szentmise. Szombat  délután  vasárnapra  érvényes  szentmisék  lesznek,  mégpedig  4  órakor Völgyifaluban,  5  órakor  Petesházán.  Lendván  6  órakor  a  hijanosok  és  családok szentmiséje  lesz.   A z  ADVENTI   IDŐBEN   fél   órával   az   esG   szentmise   előj   a  SZENTÍRÁSBÓL tartunk  felolvasást. ADVENTI  GYÓNTATÁS Advent   minden   napján   fél   órával   az   esG   szentmise   előj   gyóntatás   lesz.   Ne halasszátok   a   szentgyónást   a   karácsony   előq   napokra,   mert   akkor   más plébániákban   is   nagygyóntatásokra   kerül   sor,   ezért   mindkét   lelkipásztor nagyon  elfoglalt  lesz.     December   2-­‐án,   hékőn   az   esG   szentmisét   követően   ülésezik   a  plébániai pasztorális  tanács.  


December 4-­‐én,  szerdan  a  szófogadó  gyerekeket  este  5  órakor  a  Szent  Katalin plébániatemplomban  meglátogatja  Szent  Miklós  (a  Mikulás). A   színjátszó   csoport   és   gyermekkórus   a   Karitászban   dolgozó   hölgyekkel együjműködve   gazdag   programmal   készül.   Minden   gyerek   szimbolikus ajándékot  is  kap.   December  6-­‐án  a  hónap  első  péntekje  lesz. 9.30-­‐kor  az  idősek  ojhonában  szentmise  és  karácsonyi  gyóntatás  lesz.  Este  5 órakor  Völgyifaluban  lesz  szentmise  és  karácsonyi  gyóntatás.   Este  5  órakor  Lendván  szentségimádás  és  gyóntatás,  majd  szentmise  lesz.   December   7-­‐én,   szombaton   reggel   8   órakor   szentmise   lesz   a plébániatemplomban.     December   7-­‐én,   szombaton   reggel   9   órakor  karácsonyi   gyóntatás,   majd   10 órakor  szentmise  lesz  Pincén.   December   7-­‐én,   szombaton   este   5   órakor   a  SZÍNHÁZTEREMBEN kultúrműsort   szervezünk   a   tabernákulum   és   az   oltár   restaurálásának befejezése  alkalmából.  A  rendezvényre  magas  rangú  vendégeket  és  a  szakma képviselőit   is   meghívtuk.   Ez   alkalomból   a   muraszombaG   püspök   minden adományozónak   Szent   Katalin-­‐ezüstérmet   ad   át.   Szeretejel   várunk benneteket.       December  8-­‐án  ADVENT  MÁSODIK  VASÁRNAPJA  –  A  TABERNÁKULUM  ÉS AZ  OLTÁR  FELSZENTELÉSÉNEK  NAPJA. Ez   a   vasárnap   azért   lesz   különleges   plébániánk   számára,   mert   felszentelik   a restaurált   tabernákulumot   és   az   oltárt.   Szentmise   csak   Lendván   lesz, mégpedig   11   órakor,   amelyet   a   muraszombaG   püspök   mutat   be   a paptársakkal. A   szentmisét   követően   találkozót   szervezünk   az   iskola   melleq   játszótéren. Lesz  meleg  étel  és  ital.  Mindenkit  szeretejel  várunk. Az   autóbusz   reggel   9   órakor   indul   Kótból   és   Kapcát,   Gyertyánost,   Felső-­‐   és Alsólakost,   Hármasmalmot,   Petesházát,   Pincét,   Völgyifalut,   Csentét,


Hosszúfalut és   Hidvéget   érintve   érkezik   Lendvára.   Délután   3   órakor   indul vissza  ugyanezen  településeken  keresztül.               December   9-­‐től   december   12-­‐ig   (hékőtől   csütörtökig)   reggel   9   és   12   óra közöj   a   papok   meglátogatják   ojhonaikban   azokat   a  betegeket   és idősebbeket,  akik  nem  tudnak  szentgyónáshoz  járulni  a  templomba.   Kérjük,  jelentsétek  be  az  érdekelteket  a  nyitvatartási  időben  (kedd:  8.30-­‐11.00 és  16.00-­‐17.30,  péntek:  8.30-­‐11.00). A  betegeket  és  az  idősebbeket  a  következő  beosztás  szerint  látogatjuk  meg: December  9-­‐én,  hékőn  9  és  12  óra  közöj:  Alsó-­‐  és  Felsőlakos,  Kót  és  Kapca; December   10-­‐én,   kedden   9   és   12   óra   közöj:   Hidvég,   Bánuta,   Hosszúfalu   és Csente; December   11-­‐én,   szerdán   9   és   12   óra   közöj:   Hármasmalom,   Lendvahegy, Hosszúfaluhegy; December  12-­‐én,  csütörtökön  9  és  12  óra  közöj:  Lendva. December  13-­‐án  FATIMAI  EMLÉKNAP  lesz. 16.30-­‐kor   imaóra   a   Legméltóságosabb   Oltáriszentség   előj.   Az   imaóra   alaj lehetőség   lesz   gyónni   is.   Az   autóbusz   délután   3   órakor   indul   Kótból.   Várunk benneteket!   December   14-­‐én,   szombaton   reggel   9   órakor  karácsonyi   gyóntatás,   majd   10 órakor  szentmise  lesz  Petesházán.   December   14-­‐én,   szombaton   délután   4   órakor  karácsonyi   gyóntatás,   majd   5 órakor  szentmise  lesz  Gyertyánosban. December  15-­‐én  ADVENT  HARMADIK  VASÁRNAPJA  lesz. Szentmisék  Lendván:  8,  9  és  10  órakor. Szombat   délután   vasárnapra   érvényes   szentmiséket   tartunk   a   falvakon. Lendván  este  6  órakor  a  családok  és  hijanosok  részére  tartunk  szentmisét.     December  16-­‐án,  hékőn  kezdődik  a  KARÁCSONYI  KILENCED.  A  szentmiséken minden  nap  olyan  énekeket  énekelünk,  amelyek  a  Jézus  Krisztus  születésének


ünnepére készítenek  fel  bennünket.  Látszódjon  meg  a  templomban  is,  hogy  a karácsonyra  készülődünk.     December  21-­‐én,  szombaton  este  6  órakor  a   Lendvai   Horvát   Kultúregyesület horvát   nyelvű   szentmisét   szervez,   amit   advenG-­‐karácsonyi   koncert   követ. Ebből  az  alkalomból  vendégül  látjuk  a  horvátországi   Štrigova  plébánia  híveit. Szeretejel  várunk  benneteket!     Szombat  délután  4  órakor  Pincén,  5  órakor  Petesházán  lesz  szentmise.  Este  6 órakor  Lendván  horvát  nyelvű  szentmise  lesz.     December   22-­‐én  ADVENT   NEGYEDIK   VASÁRNAPJA   –   A   KARÁCSONYI GYÓNÁS  NAPJA.   Szentmisék   Lendván:   8,   9   és   10   órakor   Gyertyánosban   11   órakor   lesz szentmise.   Délután  KARÁCSONYI  GYÓNÁSRA  kerül  sor: 2  órakor  előkészület  a  gyónásra  és  gyóntatás  magyar  nyelven,  majd  3  órakor magyar  nyelvű  szentmise  lesz; 3  órakor  előkészület  a  gyónásra  és  gyóntatás  szlovén  nyelven,  majd  5  órakor szlovén  nyelvű  szentmise  lesz; December  24-­‐én,  kedden  SZENTESTE  lesz. Mi,   hívők   ezen   az   estén   Jézus   Krisztus   születését   várjuk.   Ojhon   jászlat készítünk,   feldíszítjük   a   karácsonyfát,   majd   pedig   részt   veszünk   az   esG szentmisék   egyikén.   Ezen   a   napon   a   következő   időpontokban   lesznek szentmisék: 14  órakor  az  idősek  ojhonában, 16  órakor  Pincén, 17  órakor  Völgyifaluban, 18  órakor  Petesházán, 18  órakor  Gyertyánosban, 20  órakor  éjféli  szentmise  Lendván  a  gyerekek  és  a  családok  részére (a  gyerekek  karácsonyi  műsort  mutatnak  be  fél  órával  a  szentmise  elő@),   24  órakor  Lendván  kétnyelvű  éjféli  szentmisét  tartunk.         December  25-­‐én,  szerdán  az  Úr  születésének  ünnepe  –  KARÁCSONY.


Szentmisék csak   Lendván   lesznek,   mégpedig:   7   órakor   PÁSZTOROK   MISÉJE gyertyafény   mellej,   8   órakor   magyar   nyelvű,   9   órakor   szlovén   nyelvű   és   10 órakor  magyar  nyelvű  szentmise.   December  26-­‐án,  csütörtökön  SZENT  ISTVÁN  napja  és  a  Szlovén  Köztársaság függetlenségének   ünnepe.   Lendván  reggel  8  órakor  magyar  nyelvű,  9  órakor szlovén  nyelvű  szentmise  lesz.   December   27-­‐én,   pénteken  János   apostol   és   evangélista   ünnepe.   Ezen   a napon   megáldjuk   az   újbort.   Kérem   a  szőlősgazdákat,   hozzák   el   munkájuk gyümölcsét,  az  újbort  megáldani  a  szentmisére  és  adjanak  hálát  Istennek  a  jó termésért.  A  kétnyelvű  szentmise  reggel  8  órakor  lesz. December  29-­‐én  a  SZENTCSALÁD  VASÁRNAPJA  lesz. Szentmisék   Lendván:   8,   9   és   10   órakor.   Gyertyánosban   11   órakor   lesz szentmise. Szombat   délután   4   órakor   Pincén,   5   órakor   Petesházán   lesz   szentmise. Lendván  este  6  órakor  lesz  szentmise,  amelyen  megáldjuk  a  gyermekeket. December  28.,  szombat  az  ártatlan  gyermekek  napja.  A  gyermekes  családokat várjuk   az   esG   szentmisére,   amely   6   órakor   lesz.   A   szentmisén   a   pap MEGÁLDJA   A   GYERMEKEKET,   ahogyan   ezt   Jézus   is   teje.   Minden   gyermek kap  egy  kisbárányt,  amelyet  ojhon  a  jászolba  helyezhet  el.       December  31-­‐én,  kedden  Szilveszter  pápa  napja  van,  amely  egyben  a  naptári év   utolsó   napja   is.   Lendván   este   6   órakor   évzáró   HÁLAADÓ   szentmisét mondunk  a  2013-­‐as  esztendőért. 2014.  január  1-­‐jén,  szerdán  ÚJÉV  és  A  BÉKE  VILÁGNAPJA. Szentmisék   Lendván:   8,   9   és   10   órakor.   Petesházán   és   Gyertyánosban   11 órakor  lesz  szentmise.     2014.   január   2-­‐án,   csütörtökön   első   csütörtök,   amikor  új   papi   hivatásokért imádkozunk.   Délután   5   órakor   imaóra   a   Legméltóságosabb   Oltáriszentség előj,  majd  szentmise  lesz.     2014.  január  3-­‐án  ELSŐ  PÉNTEK  lesz.


BOŽJI OTROCI  SO  POSTALI AKIK  ISTEN  GYERMEKEI  LETTEK Reggel  8  órakor  Völgyifaluban,  9.45-­‐kor  az  idősek  ojhonában  lesz  szentmise. Lendván   este   5   órakor   a   Legméltóságosabb   Oltáriszentség   kitétele   és gyóntatás,  majd  szentmise  lesz.   Január   4-­‐én,   szombaton   vasárnapra   érvényes   szentmisék   lesznek:   délután   4 órakor  Pincén,  5  órakor  Petesházán.  Lendván  este  6  órakor  a  hijanosok  és  a családok  részére  tartunk  szentmisét.       Január  5-­‐én  KARÁCSONY  UTÁNI  MÁSODIK  VASÁRNAP  lesz. Szentmisék   Lendván:   8,   9   és   10   órakor.   Gyertyánosban   11   órakor   lesz szentmise.   Január   6-­‐án,   hékőn  URUNK   MEGJELENÉSÉNEK   vagy  HÁROMKIRÁLYOK ÜNNEPE  (VÍZKERESZT). Szentmisék   Lendván:   8   és   9   órakor.   Gyertyánosban   és   Petesházán   11   órakor lesz  szentmise. Lendván  este  6  órakor  a  hijanosok  és  családok  részére  tartunk  szentmisét.  A gyerekek  koronával  a  fejükön  jöjjenek  szentmiséhez  és  helyezzék  a  jászolhoz  a „GYEREKEK   A   GYEREKEKÉRT”   elnevezésű   advenG   akció   során   gyűjtöj adományt  tartalmazó  borítékot. Január   11-­‐én,   szombaton   délután  vasárnapra   érvényes   szentmisék   lesznek, mégpedig  délután  4  órakor  Völgyifaluban,  5  órakor  Petesházán.  Lendván  este 6  órakor  a  családok  és  a  hijanosok  részére  tartunk  szentmisét.     Január  12-­‐én,  vasárnap  URUNK  MEGKERESZTELKEDÉSÉNEK  ÜNNEPE. Szentmisék  Lendván:  8,  9  és  10  órakor.  Gyertyánosba  11  órakor  lesz  szentmise. 26.   TIA  F EHER,  Mostje  92,  Lendava,  


rojena/születej: 13.  06.  2013 ÁRON    LUKÁCS,  Rudarska  11b,  Lendava,   rojen/születej:  05.  04.  2013 28. EMILIA-­‐ANNA  C AR,  Dobrovnik  107,  Lendava, rojena/születej:  25.  03.  2013 29. IZABELA  BAŽIKA,  Kajuhova  6,  Lendava,   rojena/születej:  10.  03.  02013 30. ANA  BAŽIKA,  Kajuhova  6,  Lendava rojena/születej:  10.  03.  2013 31. LARA  S MEJ,  Kranjčeva  8,  Lendava rojena/születej:  12.  06.  2013 32. MIŠA  V EG,  Dolina,  Lendavska  cesta  9,  Lendava, rojena/születej:  05.  03.  2013 33.   MAJ  ŽALIG,  Brsc  31,  Zgornja  Besnica,   rojen/születej:  05.  06.  2013 34. ANEJ  ŽALIG,  Brsc  31,  Zgornja  Besnica,   rojen/születej:  05.  06.  2013 35. ADAM  ŠAJT,  Tomšičeva  ulica  2,  Lendava rojen/születej:  04.  04.  2013 27.

K BOGU  SO  ODŠLI  PO  PLAČILO AKIK  AZ  ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA  KÖLTÖZTEK 72. 73. 74.

75. 76. 77. 78.

FRANC GYÖRKÖS,  rojen  1932  –  ben  születej pokopan  v  ČenGbi  –  Csentében  van  eltemetve. MLADEN  M ARIČ,  rojen  1960  –  ben  születej pokopan  v  Lendavi    –  Lendván  van  eltemetve. KATARINA  KOREN  dekl./szül.  Gyurica,  rojena  1929  – ben  születej,   pokopana  v  Lakošu  –  Lakosban  van  eltemetve. JURIJ  L EBAR,  rojen  1928  –  ben  születej pokopan  v  ČenGbi  –  Csentében  van  eltemetve.   VIKTOR  P ERČIĆ,  rojen  1941  –  ben  születej pokopan  v  Lendavi  –  Lendván  van  eltemetve.   MARJETA  SVETEC  dekl./szül.  Göntér,  rojena  1923  –  ben  születej pokopana  v  Dolgi  vasi  –  Hosszúfaluban  van  eltemetve.   VARGA  LUDVIK,  rojen  1923  –  ben  születej


79. 80. 81. 82. 83. 84.

pokopan v  Lendavi  –  Lendván  van  eltemetve.   LADISLAV  K IRALJ,  rojen  1940  –  ben  születej pokopan  v  Lendavi  –  Lendván  van  eltemetve.   IGNAC  K RESLIN,  rojen  1932  –  ben  születej pokopan  v  Gaberju  –  Gyertyánosban  van  eltemetve.   ZORA  MARIJA  BENSA  dekl./szül.  Peric,  rojena  1922  –  ben  születej pokopana  na  Pincah  –  Pincén  van  eltemetve.   ISTVAN  H ORVAT,  rojen  1958  –  ben  születej pokopan  v  Dolini  –  Völgyifaluban  van  eltemetve.   MARIJA  ŠPILAK  dekl./szül.  Vuk,  rojena  1920  –  ben  születej pokopana  v  Dolgi  vasi  –  Völgyifaluban  van  eltemetve. JOŽEF  Š RAJ,  rojen  1933  –  ben  születej pokopan  v  Lendavi  –  Lendván  van  eltemetve.  

Župnijski utrip  izdaja  Župnija  Lendava  -­‐  Odgovarja:  MarGn  Dolamič-­‐Konrad,  župnik; prevaja  Eva  Lőrincz  és  Peter  Varga  -­‐    Cerkveni  trg  2,  Lendava  -­‐   zupnija.lendava@rkc.si  -­‐     www.zupnija-­‐lendava.si    -­‐    tel.:  02/578-­‐83-­‐30

Profile for Peter Orban

Župnijski utrip - Lüktető élet 11-12/2013  

XIV/11,12 NOVEMBER 2013 NOVEMBER

Župnijski utrip - Lüktető élet 11-12/2013  

XIV/11,12 NOVEMBER 2013 NOVEMBER

Profile for opeter
Advertisement