Page 1

4

Bediening

BLADZIJDE i

4.1

Voor uw veiligheid (zie ook hoofdstuk 1 �Veiligheidsmaatregelen�) . . . .

2

4.2

Uitschakelen in geval van nood (NOODSTOP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

4.3

Bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

4.4

Touchscreen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

4.4.1

Beschrijving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

4.4.2 4.4.3

Scherm of toets in het touchscreen vinden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toegangscode invoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 12

4.4.4 4.4.5

Toegangscode wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Touchscreen--taal kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14 14

4.4.6

Extra bedieningsscherm of geheugenscherm oproepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

4.4.7 4.4.8 4.4.9

Recept selecteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nieuw recept maken en opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recept wijzigen en opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 20 20

4.4.10 4.4.11 4.4.12

Recept maken / bekijken / wijzigen / optimaliseren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recept-- en machine--instellingen niveau 2 (S--7--8--1)--1 of (niveau 1) S--7--3 . . . . . Functieschakelaars niveau 2 (S--7--8--1)--2 of (niveau 1) S--3 of (niveau 1) P--2 . . . .

22 24 28

4.4.13 4.4.14 4.4.15 4.4.16

Verschuivingen niveau 2 (S--7--8--1)--3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tijden en tellers niveau 2 (S--7--8--1)--5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Temperatuurregeling niveau 2 (S--7--8--1)--8 of S--1 of P--1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Efficiency (indien voorzien) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28 30 32 34

4.4.17 4.4.18 4.4.19

Tellers (indien voorzien) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Memory Card: recept(en) en/of machine--instellingen laden en opslaan . . . . . . . . . . Memory Card: machinesoftware testen, installeren, herstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36 38 40

4.4.20 4.4.21

Memory Card: interne niet--uitwisselbare batterij van de kaart opladen . . . . . . . . . . . Onderhoud S--4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42 44

4.5

De machine in productie nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

46

4.6

Voor-- en nageschakelde machines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

4.7

Controles en maatregelen tijdens productie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

4.8

Machine stoppen en weer in productie nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

4.8.1

Machine in productie nemen na een synchroonstop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

4.8.2

Machine in productie nemen na iedere andere stop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52

4.9

Folierol wisselen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54

4.10

De machine uit productie nemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

4.11

De machine reinigen en onderhouden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

Bosch Verpackungstechnik

T4--E33 -- nl


4

Bediening

BLADZIJDE 1

1

2

6

3

5 1

2 Bosch Verpackungstechnik

F4.1--E25W--38 -- nl


4

4.1

Bediening

BLADZIJDE 2

Voor uw veiligheid (zie ook hoofdstuk 1 ”Veiligheidsmaatregelen”)

U bent verantwoordelijk! Houdt u aan de ”veiligheidsmaatregelen”

Persoonlijke voorwaarden Wie mag de machine bedienen? d

Personen die op grond van hun opleiding en kwalificatie daartoe bevoegd zijn

d

Personen die van de exploitant van de machine opdracht daartoe hebben gekregen Kans op letsel! Van de machine gaan gevaren uit als zij ondeskundig wordt bediend of niet in juiste staat wordt gebruikt. Elke werkwijze die de veiligheid in gevaar kan brengen, is verboden! Gebruik de machine alleen als alle veiligheidsvoorzieningen en de veiligheid bevorderende voorzieningen zoals bijv. los te maken veiligheidsvoorzieningen, NOODSTOP-voorzieningen, geluidsisolatie, enz. aanwezig zijn en goed functioneren. Grijp nooit onder de machine. Hier bevinden zich bewegende delen! Kans op brandletsel! De langsnaadbek(ken) (1), de hoeksealbekken (3) en de dwarsnaadbekken (2) kunnen heet zijn wanneer de machine net in bedrijf is geweest. Bij bedrijfstemperatuur mogen deze delen niet aangeraakt worden. Bij het hanteren van deze delen moeten veiligheidshandschoenen worden gedragen. Bij een geopende langsnaadarm vooral aan de linkerkant op de hete langsnaadbek (1) letten. Kans op letsel! Geleiding (5) kan naar de horizontale stand kiepen/vallen wanneer knop (6) uitgetrokken wordt. Buiten de valcirkel van geleiding (5) blijven!

.

Controleer of niemand door de draaiende machine gevaar loopt, alvorens de machine in te schakelen

Bosch Verpackungstechnik

T4.1--E36W--35 -- nl


4

Bediening

BLADZIJDE 3

1

3

2 4

4

3

Bosch Verpackungstechnik

F4.2--E25W--38 -- nl


4

4.2

Bediening

BLADZIJDE 4

Uitschakelen in geval van nood (NOODSTOP)

Plaats van de �NOODSTOP�-knop(pen) Gevaar! De slagknop NOODSTOP (2) op de voorkant van het bedieningspaneel (1) stopt de machine onmiddellijk als deze wordt ingedrukt. Het openen van een van de deuren (3 en 4) tijdens productie geeft hetzelfde resultaat. Voordat de machine opnieuw wordt ingeschakeld, moet eerst de reden van de NOODSTOP worden vastgesteld en de noodsituatie worden opgeheven. De NOODSTOP-knop ontgrendelen door hem uit te trekken. Attentie! De slagknop NOODSTOP (2) op de voorkant van het bedieningspaneel (1) alleen bij gevaar indrukken! '

Er kunnen tengevolge hiervan storingen optreden!

'

Maatregelen na NOODSTOP: zie 4.8.

Bosch Verpackungstechnik

T4.2--E25W--38 -- nl


4

Bediening

BLADZIJDE 5

Heatseal (HS)

1

15

3 4 7 5 6 14

2

13 11

14

10 8

Bosch Verpackungstechnik

F4.3--E25w--38 -- nl


4

Bediening

4.3

BLADZIJDE 6

Bedieningselementen

Indien een niet getoonde optie is gemonteerd, zie de betreffende optie in hoofdstuk 6. NR.

BEDIENINGSELEMENT FUNCTIE

1

Waarschuwingslamp

Optie.

Oranje: naderen einde folierol. Rood: machinestop na storingsmelding.

2

Knevel

Vergrendelt de dwarspositie van de langsnaadbek.

3

Touchscreen

Voor het bedienen van de machine bijv. starten, stoppen enz. Het bedieningspaneel kan, naar behoefte, gedraaid en verticaal verplaatst worden. Optie (niet weergegeven in figuren): bedieningspaneel aan de linkerzijde of aan een zwenkarm.

4

Slagknop

Schakelt de machine onmiddellijk uit in een noodgeval.

5

Pieper

Signaleert het drukken van een toets op het touchscreen.

6

Knevels

Vergrendelen de positie van de aftrekbanden t.o.v. de formaatpijp.

7

Drukknop

Schakelt voor een aantal functies de persluchttoevoer in die door het openen van een beschermkap uitgeschakeld werd.

8

Draaiknop

Stelt de foliebaanrol in om de foliebaan onder een correcte inloophoek naar de schouder te voeren.

10

Plaktafel

Vereenvoudigt een folierolwissel om de nieuwe foliebaan aan de oude foliebaan te plakken.

11

Draaiknop

Stelt de afstand in tussen de langsnaadbek en de formaatpijp.

13

Draaiknop

HS: stelt de langsnaaddruk in.

14

Grendelknop

Vergrendelt de langsnaadarm in de gesloten stand.

15

Snelspanners

Vergrendelen de formaatset. Vervolg z.o.z.

Bosch Verpackungstechnik

T4.3--E25--38 -- nl


4

Bediening

BLADZIJDE 7

20 21 22 23

27 26

25 39

33 36

32

30 31

38 37

34 35

Bosch Verpackungstechnik

F4.3a--E25W--38 -- nl


4

Bediening

4.3

BLADZIJDE 8

Bedieningselementen (vervolg)

NR.

BEDIENINGSELEMENT FUNCTIE

20

Druktoets

--Schakelt de machine uit bijv. voor een folierolwissel. --Schakelt de folieklem uit.

21

Keuze--draaischakelaar

Optie: schakelt de voedingsspanning naar de dosering.

22

Signaallamp

Geeft aan dat de machine is ingeschakeld.

23

Keuze--draaischakelaar (Hoofdschakelaar)

Schakelt de voedingsspanning naar de machine in (”1” stand) en uit (”0” stand). In de ”0” stand kan de schakelaar met een slot vergrendeld worden.

25

Blaaspistool

Blaast perslucht in de zijkant van de folierolas om de folierol op de as te vergrendelen.

26

Drukregelaar

Stelt de persluchtdruk in voor de machine. De manometer geeft de druk van de perslucht in de machine aan.

27

Kraan

Voorziet het pneumatieksysteem van perslucht. Ontlucht bij uitschakeling. Kan vergrendeld worden.

Bedieningselementen toegevoegd voor hoekseal-- en Doypackzakken NR.

BEDIENINGSELEMENT FUNCTIE

30

Trekknop/grendel

Vergrendelt de geleiding (31) in de verticale positie.

32

Draaiknoppen met tellers

Stellen iedere hoeksealbek in dwarsrichting in t.o.v. de vouwen in de foliebaan.

33

Hendel

Licht de hulpaandrijfrol om de foliebaan door te kunnen voeren.

34

Knijplangsnaad

Indien voorzien, zie betreffende optie in hfdst. 6.

35

Trekknop/grendel

Vergrendelt de vouwplaatjes t.o.v. de foliebaanrol.

36

Draaiknop

Draaien van de hulpaandrijfrol voor het doorvoeren van de folie.

37

Draaiknop met teller

Stelt vouwstation en hoeksealbekken in dwarsrichting in t.o.v. de foliebaan / schouder.

38

Grendel

Vergrendelt het vouw-- en hoeksealstation met de dwarsverstelling (37).

39

Drukstempelapparaat

Optie, zie 6.17.

Bosch Verpackungstechnik

T4.3a--E25W--38 -- nl


4

Bediening

BLADZIJDE 9

MENU--SCHERM

START--SCHERM (gesloten beschermkappen) TEMPERATUUR-REGELING S-1(=P1)

RECEPTEN SELECTEREN, MAKEN, BEKIJKEN, WIJZIGEN, OPSLAAN S-7(=P7)

FOLIEBAANLOOP (optie) S-2

TELLERS, INFO PRODUCTIE, EFFICIENCY (optie) S-8(=P8)

FUNCTIE-SCHAKELAARS S-3 ONDERHOUD & SERVICE

S--15 (FOUT)MELDING

INSTELLEN OP TASTVLEK of MANUEEL FOLIETRANSP. of FOLIEKLEM LOSSEN

S-9

START LEGE ZAKKEN ENKELE GEVULDE ZAK

S-6

PRODUCT: RECEPTNUMMER:

FUNCTIE-SCHAKELAARS P-2(=S3)

MACHINESNELHEID: zak./min TELLERS, INFO PRODUCTIE P-8(=S-8)

P-7(=S-7)

MEMORY--CARD

S-11

DOSEER INSTELLINGEN

MAAK OF WIJZIG RECEPT

S-12

S-13

FOLIEBAANLOOP (optie) P-4(=S2)

START / STOP LEGE ZAKKEN

P4

TASTVLEKPOSITIE of DRUKSTEMPELPOSITIE

(FOUT)MELDING

+

MR

P-10

--Waarde verhogen

STOP

7

8

9

+/--

4

5

6

.

1

2

3

CL

0

ENTER

S--x--x

F4.4_A3--E33 -- nl

START/STOP PRODUCTIE

Home

--Functie --Toets drukken: helpscherm verschijnt. Tijdsduur, zie 7.17. --Ingevoerde waarde. --Toets drukken: Informatie over waarde verschijnt. Tijdsduur van oplichten, zie 7.17.

NUMERIEK--INVOERVELD

P14

Bosch Verpackungstechnik

<

Oproep startscherm ”P” of geheugenscherm, zie par. 4.4.6 Terug naar het vorige scherm Terug naar het start-- of productiescherm Actueel schermnummer, toetsvolgorde zie par. 4.4.2 Start/Stop machine Menuscherm--uitbreiding (indien voorzien)

P13

P-16

S-7--8

S-7

P-5

STOP MACHINE

S-7--6

S-7--7

S-7--4

??? P-9

BEWAAR RECEPT of LAAD STANDAARD RECEPT

HANDMATIGE INSTELLINGEN VAN HET ACTIEVE RECEPT S-7--3

VALTIJD PRODUCT

P3

S-7-5

S-7--2

PRODUCTIE--SCHERM TEMPERATUUR-REGELING P-1(=S1)

S-7--1

S-10

START PRODUCTIE of RESET S-14

(FOUT)MELDING

GEEF TOEGANGSCODE

SELECTEER RECEPT OP NUMMER:

S-16

(FOUT)MELDING

S-5

SELECTEER RECEPT VIA NAAM:

ENKELE LEGE ZAK

REDEN WAAROM MACHINE GESTOPT IS

S-4

FOUTMELDING of MACHINESNELHEID

PRODUCT: RECEPTNUMMER:

--Waarde verlagen --Negative waarde invoeren --Invoerveld --Decimaalpunt invoeren --Waarde wissen --Bevestiging invoer en terug naar het vorige scherm --Géén wijziging van de waarde en terug naar het vorige scherm --Toetsvolgorde (zie beschrijving) --Stop machine


4

Bediening

4.4

Touchscreen

4.4.1

Beschrijving

BLADZIJDE 10

De machine wordt door een microprocessor gestuurd, die aangesloten is op het touchscreen. Het touchscreen informeert de operator over bijv. de machinesnelheid, oorzaken van eventuele machinestoringen enz. De ingestelde functies, tijden, informatie enz. zijn in een recept opgeslagen. Maximaal 96 verschillende recepten kunnen worden opgeslagen. Let op:

de lay--out van het touchscreen wordt voortdurend verbeterd waardoor teksten en posities van toetsen en/of velden af kunnen wijken van deze handleiding. Daar waar in de handleiding vermeld staat dat een toets of veld gedrukt moet worden, betekent dit dat deze toets of veld slechts aangeraakt (touch) hoeft te worden.

A.u.b. het linker vouwblad openslaan. Hier staan de voornaamste schermen afgebeeld. Deze bladzijde kan opengevouwen worden bij een beschrijving in deze handleiding waarbij het gemakkelijk kan zijn dat het start-- en/of productiescherm zichtbaar blijft. START--scherm (S) PRODUCTIE--scherm (P)

verschijnt wanneer de hoofdschakelaar ingeschakeld wordt of wanneer de machine stopt. Op ”Home” drukken indien dit scherm niet verschijnt. verschijnt wanneer geproduceerd wordt. Op ”Home” drukken indien dit scherm niet verschijnt.

Een pieper op het bedieningspaneel piept telkens bij het drukken van een toets. Sommige toetsen vragen een extra bevestiging voordat de functie wordt uitgevoerd. Afhankelijk van het geleverde touchscreen kunnen de toetsen verschillende kleuren of grijstinten hebben. De betekenis van de kleuren en enkele belangrijke toetsen staan hieronder vermeld. Kleur rood grijs

Betekenis --(fout)melding. De storingen worden in hfdst. 5 vermeld. --informatie of --vermelde functie kan niet uitgevoerd worden groen --vermelde functie wordt na het drukken van de toets uitgevoerd (indien mogelijk) blauw --na het drukken van de toets verschijnt een volgend menuscherm geel --keuzemogelijkheid of --na het drukken van de toets verschijnt een invoerveld. Gegevens kunnen gewijzigd worden. Home --na het drukken van de toets verschijnt het START-- of PRODUCTIE--scherm < --na het drukken van de toets verschijnt het vorige scherm

Bosch Verpackungstechnik

T4.4--E33 -- nl


4

Bediening

BLADZIJDE 11

S

P

S-1

S-7

S-9

P-1

P-7

P-4

S-2

S-8

S-10

P-2

P-8

P-5

S-3

S-15

S-4

S-16

S-11 S-12

S-5

S-13

S-6

S-14

P-16

S-4a-1

S-4a-5

S-7-- 1

S-7-5

P-7-- 1

P-- 7-5

S-4a-2

S-4a-6

S-7-- 2

S-7-- 6

P-7-- 2

P-- 7-- 6

S-7-- 7

P-7-- 3

P-7-- 7

S-7-- 8

P-7-- 4

S-4a-3 S-4a-4

+

S-7-- 3

S-4a-7

S-7-- 4

S-4a-8 MR

<

+

HOME

<

MR

+

HOME

P-7-- 8 MR

<

HOME

S-7

S-4a

S--4a

P-7

S--7

P--7

3 7

8

9

+/--

7

8

9

+/--

7

8

9

+/--

4

5

6

.

4

5

6

.

4

5

6

.

1

2

3

CL

1

2

3

CL

1

2

3

CL

ENTER

0

8 9

ENTER

0

ENTER

0

6

S-4a-1

S-4a-5

S-7-- 1

S-7-5

P-7-- 1

P-- 7-5

S-4a-2

S-4a-6

S-7-- 2

S-7-- 6

P-7-- 2

P-- 7-- 6

S-4a-3

S-4a-7

S-7-- 3

S-7-- 7

P-7-- 3

P-7-- 7

S-4a-8

S-7-- 4

S-7-- 8

P-7-- 4

S-4a-4

+

MR

<

HOME

+

MR

<

HOME

S-4a

S-7

S--4a

S--7

+

P-7-- 8 MR

<

HOME

P-7

P--7

Bosch Verpackungstechnik

F4.4.2--E41 -- nl


4

Bediening

BLADZIJDE 12

4.4

Touchscreen

4.4.2

Scherm of toets in het touchscreen vinden

Ter verduidelijking van de beschrijving is iedere toets in elk scherm van een nummer voorzien. De nummervolgorde is: van linksboven naar beneden, dan van middenboven naar beneden en, indien aanwezig, van rechtsboven naar beneden. Een nummervolgorde in deze handleiding geeft de volgorde van de toetsen aan, die achtereenvolgends op elk scherm gedrukt moet worden. De actuele nummervolgorde verschijnt rechtsonder in ieder scherm. Bijvoorbeeld: S--7--5 betekent: tijdens machinestilstand op het Startscherm (S) toets 7 drukken, op het volgende (menu)scherm (S--7) toets 5 drukken. Invoerveld (3) verschijnt. P--7--5 betekent: op het Productiescherm (P) toets 7 drukken, op het volgende (menu)scherm (P--7) toets 5 drukken. Invoerveld (3) verschijnt. De schermen die tijdens productie op dezelfde positie te vinden zijn als tijdens machinestilstand, worden in deze handleiding niet extra vermeld. In de getoonde nummervolgorde is slechts de beginletter “S” vervangen door “P”. Bijv. P--7--8--1--1 is gelijk aan S--7--8--1--1.

4.4.3

Toegangscode invoeren

De toegang tot het touchscreen is in niveaus onderverdeeld. Een hoger niveau geeft toegang tot meer functies en meer gegevens kunnen gewijzigd worden. Voor de niveaus 2 en 3 zijn toegangscodes nodig. Ruggespraak met BOSCH is noodzakelijk als de toegangscode voor niveau 3 niet (meer) bekend is. Niveau Doelgroep 1 Operator 2 3

Mogelijkheden Recept kiezen of wijzigen

Bijv. Recept kiezen, wijzigen, voorwerker maken en opslaan Technische Zie 7.17. dienst klant

Toegangscode Hoofdschakelaar inschakelen of ”ENTER” (6) drukken op invoerveld (3). De door Bosch ingevoerde toegangscode is ”2”. Wijzigen, zie volgende bladzijde. De door Bosch ingevoerde toegangscode is ”3”. Wijzigen, zie volgende bladzijde.

HANDELING

METHODE

OPMERKINGEN

Toegangscode niveau 2 of 3 invoeren

S--4a--5 of S--7--5 of P--7--5 drukken. Toegangscode voor het gewenste niveau invoeren. Invoer met ”ENTER” (6) bevestigen.

Invoerveld (3) verschijnt. Toets (8): invoer wissen. Toets (9): géén invoer en terug naar het vorige scherm bijv. S--7.

Terug naar S--4a--5 of S--7--5 of P--7--5 drukken. (operator) niveau 1 Op het invoerveld (3) zonder invoer op ”ENTER” (6) drukken.

Bosch Verpackungstechnik

T4.4.2--E36--33 -- nl


4

Bediening

BLADZIJDE 13

S-1

S-7

S-9

S-2

S-8

S-10

S-3

S-11

S-15

S-4

S-12

S-16

S-5

S-13

S-6

S-14

S-4a-1

S-4a-5

S-4a-2

S-4a-6

7 4

S-4a-7

1

S-4a-8

+

<

MR

S-4a-7a-- 5

S-4a-6-- 2

S-4a-7a-- 2

S-4a-7a-- 6

S-4a-7a-- 3

S-4a-7a-- 7

S-4a-7a-- 4

<

+

9

5

6

.

2

3

CL

+/--

ENTER

2

S-4a

S-4a-7a-- 1

MR

3 8

HOME

S-4a-6-- 1

+

0

1

S-4a-7b-- 1

S-4a-7a-- 8

<

MR

S-4a-- 6

3 7 4 1 0

+

HOME

MR

S-4a-- 7a

<

HOME

<

HOME

S-4a-- 7b

?

5 S-4a-7b-- 1-- 1

8

9

5

6

.

2

3

CL

S-4a-7b-- 1-- 2

+/--

ENTER

+

4

MR

S-4a-- 7b-- 1

6 S-4a-7a-- 1

S-4a-7a-- 5

S-4a-7a-- 2

S-4a-7a-- 6

S-4a-7a-- 3

S-4a-7a-- 7

S-4a-7a-- 4

S-4a-7a-- 8

+

MR

<

7

9 7

8

9

4

5

6

.

1

2

3

CL

0

ENTER

8

+/--

HOME

S-4a-- 7a

S-4a-1

S-4a-5

S-4a-2

S-4a-6 S-4a-7 S-4a-8

+

MR

<

HOME

S-4a

Bosch Verpackungstechnik

F4.4.4--E41 -- nl


4

Bediening

BLADZIJDE 14

4.4

Touchscreen

4.4.4

Toegangscode wijzigen

Ruggespraak met BOSCH is noodzakelijk als de toegangscode voor niveau 3 niet (meer) bekend is. Met de code voor niveau 3 kan de code voor niveau 2 en 3 gewijzigd worden. Alternatief: onderstaande handelingen worden in S--4b--5 stap voor stap getoond, zie 7.18. HANDELING

METHODE

Toegangscode niveau 3 invoeren

S--4 drukken. S--4a--5 drukken. Toegangscode niveau 3 invoeren. Bij levering is deze code ”3”. Invoer met ”ENTER” (2) bevestigen.

Wijzigingsscherm kiezen

Toegangscode wijzigen

OPMERKINGEN Invoerveld (1) verschijnt. S--4a--7 wordt toegankelijk.

S--4a--7 drukken. Met scroll--balk (5) scherm S--4a--7b kiezen. S--4a--7b--1 drukken. Het te wijzigen niveau kiezen.

S--4a--7a verschijnt.

De nieuwe toegangscode op het invoerveld (3) invoeren. Invoer met ”ENTER” (4) bevestigen. Nieuwe toegangscode opnieuw op het invoerveld (3) invoeren. Invoer met ”ENTER” (4) bevestigen. Indien nodig, toegangscode voor het andere niveau wijzigen.

Max. 8 cijfers.

Invoerveld (3) verschijnt.

Invoerveld (3) verschijnt. S--4a--7b--1 verschijnt.

Terug naar Met toets (6) terug naar S--4a--7b. (operator) niveau 1 Met toets (7) terug naar S--4a. S--4a--5 (alternatief S--7--5) drukken. Op het invoerveld (9) zonder invoer op ”ENTER” (8) drukken.

4.4.5

Touchscreen-- taal kiezen

S--4 drukken. S--4a verschijnt. S--4a--6 drukken. Mogelijk zonder toegangscode. Taal kiezen.

Bosch Verpackungstechnik

T4.4.4--E36--33 -- nl


4

Bediening

BLADZIJDE 15

A MR

<

Home S-x

B P

M+ S-x

C P

M+ S-x

Bosch Verpackungstechnik

F4.4.6 -- nl


4

Bediening

BLADZIJDE 16

4.4

Touchscreen

4.4.6

Extra bedieningsscherm of geheugenscherm oproepen

HANDELING

METHODE

OPMERKINGEN

“+” Drukken op scherm “A”, Extra bedieningsscherm zie linkerblad. oproepen ”P” drukken op scherm ”B”.

Scherm ”B” verschijnt.

Extra ”P” drukken op scherm ”C”. bedieningsscherm laten verdwijnen

Extra bedieningsscherm verdwijnt zodat het oorspronkelijke scherm ”A” geheel zichtbaar wordt.

Geheugenscherm Ga naar het scherm dat in vastleggen het geheugen gezet moet worden.

Bijv. een scherm dat vaak gebruikt wordt.

Over het scherm ”B” verschijnt een extra bedieningsscherm, zie scherm ”C”.

”+” Drukken op scherm ”A”.

Scherm ”B” verschijnt.

”M+” drukken op scherm ”B”.

Gekozen scherm wordt in het geheugen gezet.

”--” drukken op scherm ”B”.

Scherm ”A” verschijnt.

Geheugenscherm ”MR” drukken op scherm ”A”. Scherm dat in het geheugen staat, oproepen verschijnt. Vanuit dit scherm kunnen andere schermen gekozen worden.

Bosch Verpackungstechnik

T4.4.6--E40 -- nl


4

Bediening

BLADZIJDE 17

S-1

S-7

S-9

S-2

S-8

S-10

S-3 S-5

S-13

S-6

S-14

S-7-- 1

S-7-- 5

S-7-- 2

S-7-- 6

S-7-- 3

S-7-- 7 S-7-- 8

+

4 6

S-12

S-16

S-7-- 4

5

S-11

S-15

S-4

7

8

9

4

5

6

.

1

2

3

CL

0

ENTER

MR

+/--

<

HOME

S-7

S-7-- 1-- 1

S-7-- 1-- 5

S-7-- 1-- 2

S-7-- 1-- 6

S-7-- 1-- 3

S-7-- 1-- 7 S-7-- 1-- 8

S-7-- 1-- 4

--

+

S-7-- 1

S-7-- 5

S-7-- 2

S-7-- 6

S-7-- 3

S-7-- 7

<

S-7-- 1

2 3

S-7-- 8

S-7-- 4

+

1

MR

<

HOME

S-7

S-7-- 3a-- 1

S-7-- 3a-- 5

S-7-- 3b-- 1

S-7-- 3b-- 5

S-7-- 3a-- 2

S-7-- 3a-- 6

S-7-- 3b-- 2

S-7-- 3b-- 6

S-7-- 3a-- 3

S-7-- 3a-- 7

S-7-- 3b-- 3

S-7-- 3b-- 7

S-7-- 3a-- 4

S-7-- 3a-- 8

S-7-- 3b-- 4

S-7-- 3b-- 8

+

MR

<

HOME

S-7-- 3a

+

MR

<

HOME

S-7-- 3b

Bosch Verpackungstechnik

F4.4.7--E41 -- nl


4

Bediening

BLADZIJDE 18

4.4

Touchscreen

4.4.7

Recept selecteren

HANDELING

METHODE

Recept op naam selecteren

S--7--1 drukken. De naam van het recept in het scherm zoeken waarbij het volgende scherm met scroll--bar (1) of “+” (2) geselecteerd kan worden en het vorige scherm met “--” (3). De toets met de naam van het recept drukken. Receptnaam en --nummer in veld (6) controleren.

of

Recept op nummer S--7--2 drukken. selecteren Het nummer van het recept in het invoerveld (5) invoeren en met “ENTER” (4) bevestigen. Receptnaam en --nummer in veld (6) controleren.

OPMERKINGEN Scroll--bar (1) geeft de positie van het actuele scherm weer. S--7 verschijnt. Invoerveld (5) verschijnt.

Machine S--7--3 drukken. Zie hoofdstuk 6. handmatig instellen Machine handmatig instellen aan de hand van gegevens op de schermen S--7--3a en S--7--3b. Schermen zijn gelijk aan niveau 2 (S--7--8--1)--1, zie 4.4.11.

Bosch Verpackungstechnik

T4.4.7--E41 -- nl


4

Bediening

BLADZIJDE 19

S-1

S-7

S-9

S-2

S-8

S-10

S-3

S-11

S-15

S-4

S-12

S-16

S-5

S-13

S-6

S-14

S-7-- 1

S-7-- 5

S-7-- 2

S-7-- 6

S-7-- 3

S-7-- 7

S-7-- 4

S-7-- 8

+

7 4 1 0

MR

<

HOME

S-7

2 8

9

+/--

5

6

.

2

3

CL

ENTER

4.4.10- 4.4.15

S-7-- 1

S-7-- 5

S-7-- 2

S-7-- 6

S-7-- 3

S-7-- 7 S-7-- 8

S-7-- 4

+

MR

<

S-7-- 6-- 1

S-7-- 6-- 5 S-7-- 6-- 6

S-7-- 6-- 3

S-7-- 6-- 7

+ 8

9

4

5

6

.

1

2

3

CL

0

ENTER

+/--

S-7

S-7-- 6-- 2 S-7-- 6-- 4

7

HOME

2

S-7-- 6-- 8 MR

<

HOME

S-7-- 6

1

S-7-- 6-- 5a-- 1

S-7-- 6-- 5a-- 5

S-7-- 6-- 5a-- 2

S-7-- 6-- 5a-- 6

S-7-- 6-- 5a-- 3

S-7-- 6-- 5a-- 7 S-7-- 6-- 5a-- 8

S-7-- 6-- 5a-- 4

--

+

<

S-7-- 6-- 5a

Bosch Verpackungstechnik

F4.4.8--E33 -- nl


4

Bediening

4.4

Touchscreen

4.4.8

Nieuw recept maken en opslaan

BLADZIJDE 20

METHODE

OPMERKINGEN

In S--7--5 toegangscode niveau 2 invoeren.

Indien nodig, zie 4.4.3.

Een bestaand recept met vergelijkbare instellingen selecteren. Indien er geen bestaand recept met vergelijkbare instellingen bestaat, kan met S--7--6--4 een standaard recept geladen worden.

Mogelijkheid tot tijdbesparing.

Recept wijzigen. Uitgebreidere uitleg, zie de volgende bladzijden. Receptnaam kan ook in S--7--6--8 gewijzigd worden. Gewijzigd recept opslaan in: Pas op: in het geselec--S--7--6--5 op een vrije plaats. Met “+” of “--” (1) het volgende of het teerde nummer gaan de vorige scherm met recepten selecteren waarbij de scroll--bar (2) de oude instellingen verloren. actuele positie weergeeft. --S--7--6--6 onder een vrij nummer. Terug naar (operator) niveau 1 door in S--7--5 in het invoerveld zonder invoer op ”Enter” te drukken.

4.4.9

Recept wijzigen en opslaan

METHODE

OPMERKINGEN

Het te wijzigen recept selecteren in S--7--1 of S--7--2.

Indien nodig, zie 4.4.7.

In S--7--5 toegangscode niveau 2 invoeren.

Indien nodig, zie 4.4.3.

Recept wijzigen. Uitgebreidere uitleg, zie de volgende bladzijden.

Pas op: sla een gewijzigd recept op anders gaan de wijzigingen verloren wanneer een ander recept geselecteerd wordt of wanneer de machine uitgeschakeld wordt.

Het “gewijzigde” recept in S--7--6--5 of S--7--6--6 onder hetzelfde nummer opslaan als in het geselecteerde nummer de “oude” instellingen verloren mogen gaan. Als het ”oude” recept zonder de wijzigingen bewaard moet blijven dan het ”gewijzigde” recept onder een vrij nummer opslaan. Terug naar (operator) niveau 1 door in S--7--5 in het invoerveld zonder invoer op ”Enter” te drukken.

Bosch Verpackungstechnik

T4.4.8--E41 -- nl


4

Bediening

BLADZIJDE 21

S-1

S-7

S-9

S-2

S-8

S-10

S-3

S-11

S-15

S-4

S-12

S-16

S-5

S-13

S-6

S-14

S-7-- 1

S-7-- 5

S-7-- 2

S-7-- 6

7

S-7-- 3

S-7-- 7

4

S-7-- 4

+

S-7-- 8 MR

<

S-7-- 8-- 5

S-7-- 8-- 2

S-7-- 8-- 6

S-7-- 8-- 3

S-7-- 8-- 7

+

<

0

5

6

.

3

CL

2

+/--

ENTER

HOME

S-7-- 8

S-7-- 8-- 1-- 1

S-7-- 8-- 1-- 5

S-7-- 8-- 1-- 2

S-7-- 8-- 1-- 6

S-7-- 8-- 1-- 3

S-7-- 8-- 1-- 7

S-7-- 8-- 1-- 4

+

1

9

S-7-- 8-- 8 MR

4.4.11

4.4.13

S-7

S-7-- 8-- 1

S-7-- 8-- 4

4.4.12

HOME

2 8

4.4.14

S-7-- 8-- 1-- 8 MR

<

HOME

S-7-- 8-- 1

4.4.15

Bosch Verpackungstechnik

F4.4.10--E33 -- nl


4

Bediening

4.4

BLADZIJDE 22

Touchscreen

4.4.10 Recept maken / bekijken / wijzigen / optimaliseren De gewenste machinesnelheid bepaalt de tijd die ter beschikking staat om één zak te maken. Bijv. 60 zakken/minuut betekent dat 1 zak geproduceerd moet worden in 1 seconde (1000 milliseconden). Deze tijd wordt de cyclustijd genoemd. Als tijdens het instellen een parameter te veel tijd in beslag neemt, dan kan een (fout)melding (zie hfdst. 5) hier op wijzen. Indien mogelijk, de ontbrekende tijd van andere parameters nemen of de machinesnelheid en daarmee de cyclustijd, aanpassen. Receptgegevens, machine--instellingen, functieschakelaars, verschuivingen, tijden, tellers, temperatuurregelingen zijn verzameld in één scherm. Het scherm is in de onderstaande groepen ingedeeld om het zoeken te vergemakkelijken. Die schermen en/of velden die ook op ander posities in het Touchscreen te vinden zijn, worden ook vermeld. Die schermen die tijdens productie en machinestilstand op dezelfde positie te vinden zijn, worden niet vermeld omdat in de getoonde nummervolgorde slechts de beginletter “S” en “P” verwisseld worden. Bijv. P--7--8--1--1 is gelijk aan S--7--8--1--1. Pas op: sla een gewijzigd recept op in S--7--6--5 of S--7--6--6 onder hetzelfde nummer, anders gaan de wijzigingen verloren wanneer een ander recept geselecteerd wordt of wanneer de machine uitgeschakeld wordt. Als het ”oude” recept zonder de wijzigingen bewaard moet blijven, kan het ”gewijzigde” recept onder een vrij nummer opgeslagen worden. Scherm (niveau 2) S--7--8--1 of (niveau 2) P--7--8--1 is ingedeeld als volgt: Groep

Positie in Touchscreen 1)

Alternatieve positie(s)

Recept-- en machine--instellingen

Niveau 2 (S--7--8--1)-- 1

(niveau 1) S--7--3

4.4.11

Functieschakelaars

Niveau 2 (S--7--8--1)-- 2

(niveau 1) S--3 of P--2

4.4.12

Verschuivingen

Niveau 2 (S--7--8--1)-- 3

4.4.13

Tijden en tellers

Niveau 2 (S--7--8--1)-- 5

4.4.14

Temperatuurregeling

Niveau 2 (S--7--8--1)-- 8

1)

(niveau 1) S--1 of P--1

1)

Zie par.

4.4.15

De lay--out van het touchscreen wordt voortdurend verbeterd waardoor teksten en posities van toetsen en/of velden af kunnen wijken van deze handleiding.

Bosch Verpackungstechnik

T4.4.10--E33 -- nl


4

Bediening

BLADZIJDE 23

4.4.11

4.4.14

4.4.12

S-7-- 8-- 1-- 1

S-7-- 8-- 1-- 5

S-7-- 8-- 1-- 2

S-7-- 8-- 1-- 6

S-7-- 8-- 1-- 3

S-7-- 8-- 1-- 7

S-7-- 8-- 1-- 4

+

4.4.13

7

8

9

4

5

6

.

3

CL

1

2

0

ENTER

+/--

S-7-- 8-- 1-- 8 < HOME S-7-- 8-- 1

S-7-- 8-- 1-- 1a-- 1

S-7-- 8-- 1-- 1a-- 5

S-7-- 8-- 1-- 1a-- 2

S-7-- 8-- 1-- 1a-- 6

S-7-- 8-- 1-- 1a-- 3

S-7-- 8-- 1-- 1a-- 7

S-7-- 8-- 1-- 1a-- 4

S-7-- 8-- 1-- 1a-- 8 < HOME S-7-- 8-- 1-- 1a

+

1

MR

MR

4.4.15

C

ENTER ESC

2

S-7-- 8-- 1-- 1a-- 1

13 14 12

D

3 x x

ENTER

ESC

S-7-- 8-- 1-- 1a-- 1

0 mm 4

S-7-- 8-- 1-- 1a-- 1

S-7-- 8-- 1-- 1a-- 5

S-7-- 8-- 1-- 1a-- 2

S-7-- 8-- 1-- 1a-- 6

S-7-- 8-- 1-- 1a-- 3

S-7-- 8-- 1-- 1a-- 7

S-7-- 8-- 1-- 1a-- 4

S-7-- 8-- 1-- 1a-- 8

+

MR

<

13 14 12

HOME

S-7-- 8-- 1-- 1a

Bosch Verpackungstechnik

F4.4.11--E33 -- nl


4

4.4

Bediening

BLADZIJDE 24

Touchscreen

4.4.11 Recept-- en machine-- instellingen niveau 2 (S-- 7-- 8-- 1)-- 1 of (niveau 1) S-- 7--3 HANDELING

METHODE

OPMERKINGEN

Receptnaam invoeren

(S--7--8--1)--1a--1 drukken. Naam invoeren met de invoervelden (C) en/of (D). Met “ENTER” (12) invoer bevestigen.

Scherm (C) verschijnt. Wisselen tussen (C) en (D) met toets (13). Terug naar het vorige scherm zonder invoer met toets (14).

Machinesnelheid (S--7--8--1)--1a--2 drukken. invoeren De snelheid in het invoerveld (1) invoeren en met “ENTER” (2) bevestigen.

Een snelheid van bijv. 60 zakken per minuut betekent dat 1 zak in 1 sec. (1000 ms) geproduceerd moet worden.

Zaklengte invoeren

Folie met een tastvlek: op de foliebaan de lengte meten tussen het begin van de tastvlek en het begin van dezelfde tastvlek op de volgende zak. Alternatief: met een ingestelde fotocel (zie 6.16), twee maal op S7--8--2 drukken en de gemeten lengte aflezen.

(S--7--8--1)--1a--3 drukken. De lengte in het invoerveld (1) invoeren en met “ENTER” (2) bevestigen.

Seal-- en/of las-- Zie beschrijvingen op 4.4.14. en/of koeltijden en product valtijd Zakdiepte (x) invoeren

Betreffende toets drukken. Een gevulde zak (3) aan de bovennaad optillen en het dikste gedeelte (x) meten. Waarde (x) in het invoerveld (1) invoeren en met “ENTER” (2) bevestigen.

De machine berekent o.a. de opening van de dwarsnaadbekken. Deze waarde corrigeren als de bekken tijdens de opwaartse beweging de zak raken of als de afstand tussen zak en bekken te groot is.

Zakvolume vergroting invoeren voor meer buikvorming (4)

Betreffende toets drukken. Aantal millimeters in het invoerveld (1) invoeren en met “ENTER” (2) bevestigen tot een betere vullingsgraad wordt bereikt.

Wanneer de dwarsnaadbekken gesloten zijn, wordt er extra folie getransporteerd waardoor de foliebuis boven de bekken meer volume (4) krijgt en beter gevuld kan worden. Vervolg z.o.z.

Bosch Verpackungstechnik

T4.4.11--E33 -- nl


4

Bediening

BLADZIJDE 25

1

8 7

8

9

4

5

6

.

3

CL

1

2

0

ENTER

+/--

2 3 OVL OVR

OVL 4

OVR

5 OML OMR

OML 6

OMR

7

9

Bosch Verpackungstechnik

F4.4.11a--E36W--35 -- nl


4

4.4

Bediening

BLADZIJDE 26

Touchscreen

4.4.11 Recept-- en machine--instellingen niveau 2 (S--7--8--1)--1 of S--7--3 (vervolg) HANDELING

METHODE

OPMERKINGEN

Formaatgrootte invoeren

Betreffende toets drukken. De code (8) op de formaatset in het invoerveld (1) invoeren en met “ENTER” (2) bevestigen.

De code (8) geeft de zakbreedte weer van de vlakke zak die met de schouder en formaatpijp geproduceerd kan worden.

Langsnaadvorm invoeren

Betreffende toets drukken. Langsnaadvorm selecteren.

Zie uitleg onder aan de bladzijde.

Positie van de folierol op de as invoeren

Betreffende toets drukken. De folierolpositie (9) in het invoerveld (1) invoeren en met “ENTER” (2) bevestigen. Na het proefdraaien de correcte waarde invoeren.

De positie van de folierol op de as waarbij een correcte langsnaad gevormd wordt. Het draairaam voor de foliebaansturing moet zich in de middenpositie bevinden. Meer informatie, zie 6.4.

Foliedikte en de buitendiameter van de folierolhuls invoeren

Betreffende toets drukken. De waarde in het invoerveld (1) invoeren en met “ENTER” (2) bevestigen.

Nodig voor de berekening van de functie: nadering einde folierol. De operator wordt vóór het einde van de folierol gewaarschuwd.

Drukstempelapparaat

Optie, zie 6.17.

Positie hoeksealbekken

Zie 6.5.2.

Alleen aanwezig voor hoekseal-- en Doypackzakken.

Langsnaadvormen Opmerking: Hoekseal-- en Doypackzakken, zie 3.2.2 en 3.2.3. De figuren (3 t/m 7) tonen bovenaanzichten van zakken met verschillende langsnaadvormen. Rechts van iedere langsnaadvorm staat het bovenaanzicht van dezelfde langsnaadvorm zoals deze door de schouder gevormd wordt, gezien vanaf de voorkant van de machine. Bij een overlapnaad (3 en 4) overlapt de binnenkant van de ene foliebaanrand de buitenkant van de andere foliebaanrand. Gezien vanuit de voorkant van de zak (langsnaad aan de achterzijde) wijst de buitenste folierand bijv. naar links. Dit is een overlapnaad links (3). Bij een omlegnaad (5 en 6) worden de binnenkanten van de folieranden tegen elkaar gelegd en naar links of naar rechts omgelegd. Gezien vanuit de voorkant van de zak (langsnaad aan de achterzijde) wijzen beide folieranden bijv. naar links. Dit is een omlegnaad links (5). Bij een knijplangsnaad (7) worden de binnenkanten van de folieranden tegen elkaar gelegd en door een sleeplangsnaad met aambeeld of meelopende sealbanden geseald.

Bosch Verpackungstechnik

T4.4.11a--E36W--35 -- nl


4

Bediening

BLADZIJDE 27

S-3-- 1

S-3-- 5

P-2-- 1

P-2-- 5

S-3-- 2

S-3-- 6

P-2-- 2

P-2-- 6

S-3-- 3

S-3-- 7

P-2-- 3

P-2-- 7

S-3-- 8

P-2-- 4

S-3-- 4

+

MR

<

+

HOME

S-3

P-2-- 8

<

MR

HOME

P-2

S-1

S-7

S-9

P-1

P-7

P-4

S-2

S-8

S-10

P-2

P-8

P-5

S-3

S-11

S-15

S-4

S-12

S-16

S-5

S-13

S-6

S-14

P-16

S-7-- 1

S-7-- 5

S-7-- 2

S-7-- 6

7

S-7-- 3

S-7-- 7

4

S-7-- 4

S-7-- 8

1

+

MR

<

HOME

0

S-7

2 8

9

5

6

.

2

3

CL

S-7-- 8-- 5

S-7-- 8-- 2

S-7-- 8-- 6

S-7-- 8-- 3

S-7-- 8-- 7

+

S-7-- 8-- 1-- 5

S-7-- 8-- 1-- 2

S-7-- 8-- 1-- 6

S-7-- 8-- 1-- 3

S-7-- 8-- 1-- 7

6

.

1

2

3

CL

0

ENTER

S-7-- 8-- 1

S-7-- 8-- 1-- 2-- 2

S-7-- 8-- 1-- 2-- 6

S-7-- 8-- 1-- 3-- 2

S-7-- 8-- 1-- 3-- 6

S-7-- 8-- 1-- 2-- 3

S-7-- 8-- 1-- 2-- 7

S-7-- 8-- 1-- 3-- 3

S-7-- 8-- 1-- 3-- 7

S-7-- 8-- 1-- 2-- 8

S-7-- 8-- 1-- 3-- 4

S-7-- 8-- 1-- 2

5

HOME

S-7-- 8-- 1-- 3-- 5

HOME

4

S-7-- 8-- 1-- 8 MR

S-7-- 8-- 1-- 3-- 1

<

+/--

HOME

S-7-- 8-- 1-- 2-- 5

MR

9

2

S-7-- 8-- 1-- 2-- 1

+

8

S-7-- 8

S-7-- 8-- 1-- 4

S-7-- 8-- 1-- 2-- 4

7

S-7-- 8-- 8 MR

S-7-- 8-- 1-- 1

+

1

ENTER

S-7-- 8-- 1

S-7-- 8-- 4

+/--

+

MR

S-7-- 8-- 1-- 3-- 8

<

HOME

S-7-- 8-- 1-- 3

Bosch Verpackungstechnik

F4.4.12--E36W--35 -- nl


4

4.4

Bediening

BLADZIJDE 28

Touchscreen

4.4.12 Functieschakelaars niveau 2 (S-- 7--8--1)-- 2 of (niveau 1) S--3 of (niveau 1) P-- 2 De functieschakelaars zijn afhankelijk van de geleverde machine--uitvoering. Zie de betreffende opties in hfdst. 6.

4.4.13 Verschuivingen niveau 2 (S--7--8--1)--3 Zie de uitgebreidere beschrijvingen van de onderstaande en eventueel ontbrekende opties in hfdst. 6. HANDELING

METHODE

OPMERKINGEN

Tastvlekverschuiving voor een correcte afsnijpositie invoeren

Betreffende toets drukken. De waarde in het invoerveld (1) invoeren en met “ENTER” (2) bevestigen.

De tastvlek of het drukbeeld op de zak kan in langsrichting t.o.v. de dwarsnaadbekken met mes verschoven worden voor een correcte afsnijpositie, zie 6.16.

Drukstempel-- en/of etiketpositie op de foliebaan invoeren

Betreffende toets drukken. De waarde in het invoerveld (1) invoeren en met “ENTER” (2) bevestigen.

Na instelling van de correcte afsnijpositie kan de stempel-- en/of etiketpositie op de foliebaan in langsrichting verschoven worden, zie 6.17.

Foliebaanloop voor het drukstempelapparaat invoeren

Betreffende toets drukken. Actuele positie invoeren. Na het proefdraaien de positie (A of B) invoeren.

Afhankelijk van het drukstempelapparaat.

Overige instellingen voor drukstempel en/of etiket

Zie 6.17.

Als het folietransport stopt tijdens het stempelen, zie 6.17.

Bosch Verpackungstechnik

T4.4.12--E15 -- nl


4

Bediening

BLADZIJDE 29

S-1

S-7

S-9

S-2

S-8

S-10

S-3

S-11

S-15

S-4

S-12

S-16

S-5

S-13

S-6

S-14

S-7-- 1

S-7-- 5

S-7-- 2

S-7-- 6

7

S-7-- 3

S-7-- 7

4

S-7-- 4

+

S-7-- 8 MR

<

HOME

S-7

S-7-- 8-- 1

S-7-- 8-- 5

S-7-- 8-- 2

S-7-- 8-- 6

S-7-- 8-- 3

S-7-- 8-- 7

S-7-- 8-- 4

+

<

5

6

.

3

CL

2

+/--

ENTER

HOME

S-7-- 8

S-7-- 8-- 1-- 5

S-7-- 8-- 1-- 2

S-7-- 8-- 1-- 6

S-7-- 8-- 1-- 3

S-7-- 8-- 1-- 7

S-7-- 8-- 1-- 4

S-7-- 8-- 1-- 8 MR

<

HOME

S-7-- 8-- 1

S-7-- 8-- 1-- 5-- 1

S-7-- 8-- 1-- 5-- 5

S-7-- 8-- 1-- 5-- 2

S-7-- 8-- 1-- 5-- 6

S-7-- 8-- 1-- 5-- 3

S-7-- 8-- 1-- 5-- 7

S-7-- 8-- 1-- 5-- 4

+

0

9

S-7-- 8-- 8 MR

S-7-- 8-- 1-- 1

+

1

2 8

MR

1

2

1

HS

S-7-- 8-- 1-- 5-- 8

<

HOME

S-7-- 8-- 1-- 5

PE (PHS) 4

5

8 7

4

7

Bosch Verpackungstechnik

F4.4.14--E36--33 -- nl


4

4.4

Bediening

BLADZIJDE 30

Touchscreen

4.4.14 Tijden en tellers niveau 2 (S--7--8--1)--5 HS betekent Heatseal. PE of PHS betekent Polyethyleen lassen. Zie de uitgebreidere beschrijvingen en eventueel ontbrekende opties in hfdst. 6. METHODE

OPMERKINGEN

Valtijd van het product invoeren

Tijd dat het product valt, gemeten tussen het afstortsignaal voor de dosering en het moment dat de dwarsnaadbekken net gesloten zijn. Vroegst mogelijk valmoment (lagere waarde): het product valt in de folieslang op de net gesloten bekken. Laatst mogelijk valmoment (hogere waarde): het laatste deel van de productstroom valt nog net in de zak voordat de dwarsnaadbekken gesloten zijn.

Start van de langsnaadbekbeweging invoeren

De start van de langsnaadbekbeweging t.o.v. de start van het folietransport instellen. Een te late start geeft een opening in de langsnaad; een te vroege start kan de langsnaad laten verbranden.

Start en werkingsduur van het HS--mes invoeren of

De start van het mes (2) t.o.v. het sluitmoment van de dwarsnaadbekken (1) instellen. Een negatieve waarde stuurt het mes eerder aan. Werkingsduur van het mes (2) instellen.

start van de PE--mesbek invoeren

De start van de mesbek (5) t.o.v. het sluitmoment van de klembekken (4) instellen. Een negatieve waarde stuurt de mesbek (5) eerder aan. Bij een te vroege aansturing snijdt het mes slecht of de foliebuis wordt in de tegenbek (8) gedrukt. Werkingsduur PE--mesbek, zie PE--lastijd.

HS--sealtijd of PE--lastijd invoeren

Tijd die nodig is om de dwarsnaden te vormen. Tijd is mede afhankelijk van de ingestelde temperatuur en druk. Een hogere temperatuur (folieafhankelijk) kan een korte seal--/lastijd opleveren.

HS--koeltijd invoeren

Tijd die nodig is om de dwarsnaden voldoende af te koelen terwijl de bekken (1) enkele mm open staan.

PE--koeltijd invoeren

Tijd die nodig is om de dwarsnaden met lucht (7) voldoende af te koelen terwijl de klembekken (4) gesloten blijven.

Extra PE--koeltijd terwijl Extra koeltijd terwijl de klembekken (4) openen en het product nog niet de klembekken openen op de dwarsnaad drukt. De dwarsnaad moet voldoende afgekoeld zijn om het gewicht van het product in de zak te kunnen dragen.

Bosch Verpackungstechnik

T4.4.14--E41 -- nl


4

Bediening

BLADZIJDE 31

S-1a-- 1

S-1a-- 5

S-1b-- 1

S-1b-- 5

S-1a-- 2

S-1a-- 6

S-1b-- 2

S-1b-- 6

S-1a-- 3

S-1a-- 7

S-1b-- 3

S-1b-- 7

S-1a-- 8

S-1b-- 4

S-1a-- 4

+

MR

<

+

HOME

S-1a

S-1b-- 8

<

MR

S-1

S-7

S-9

S-2

S-8

S-10

S-3

S-12

S-16

S-5

S-13

S-6

S-14

S-7-- 1

S-7-- 5

S-7-- 2

S-7-- 6

S-7-- 3

S-7-- 7

S-7-- 4

+

S-7-- 8 MR

<

HOME

S-7

S-7-- 8-- 1

S-7-- 8-- 5

S-7-- 8-- 2

S-7-- 8-- 6

S-7-- 8-- 3

S-7-- 8-- 7

S-7-- 8-- 4

+

2(3) 7

8

9

+/--

4

5

6

.

1

2

3

CL

0

ENTER

S-7-- 8-- 8 MR

HOME

S-7-- 8

S-7-- 8-- 1-- 1

S-7-- 8-- 1-- 5

S-7-- 8-- 1-- 2

S-7-- 8-- 1-- 6

S-7-- 8-- 1-- 3

S-7-- 8-- 1-- 7

S-7-- 8-- 1-- 4

+

S-1b

S-11

S-15

S-4

HOME

S-7-- 8-- 1-- 8 MR

HOME

S-7-- 8-- 1

S-7-- 8-- 1-- 8a-- 1

S-7-- 8-- 1-- 8a-- 5

S-7-- 8-- 1-- 8b-- 1

S-7-- 8-- 1-- 8b-- 5

S-7-- 8-- 1-- 8a-- 2

S-7-- 8-- 1-- 8a-- 6

S-7-- 8-- 1-- 8b-- 2

S-7-- 8-- 1-- 8b-- 6

S-7-- 8-- 1-- 8a-- 3

S-7-- 8-- 1-- 8a-- 7

S-7-- 8-- 1-- 8b-- 3

S-7-- 8-- 1-- 8b-- 7

S-7-- 8-- 1-- 8a-- 8

S-7-- 8-- 1-- 8b-- 4

S-7-- 8-- 1-- 8a-- 4

+

MR

<

HOME

S-7-- 8-- 1-- 8a

+

MR

S-7-- 8-- 1-- 8b-- 8

<

HOME

S-7-- 8-- 1-- 8b

Bosch Verpackungstechnik

F4.4.15--E41 -- nl


4

4.4

Bediening

BLADZIJDE 32

Touchscreen

4.4.15 Temperatuurregeling niveau 2 (S--7--8--1)--8 of S--1 of P--1 De temperaturen van de zones (naden) zijn proefondervindelijk vast te stellen en zijn mede afhankelijk van de ingestelde tijd, druk en folie. Een kortere seal--/lastijd kan soms door een hogere temperatuur bereikt worden. Opmerking: Als S--1b voorzien is van meer als 8 zones, verschuiven de instellingen naar S--1c. HANDELING

METHODE

PE--instellingen

Zie hoofdstuk 6.

Temperatuur van een zone controleren of wijzigen

In S--1a of P--1a of niveau 2 (S--7--8--1)--8a de Onderste waarde toont betreffende zone controleren. Zone selecteren de actuele (gemeten) en de temperatuur op het invoerveld wijzigen. temperatuur van de zone.

Een zone (naad) uit-- of inschakelen

Afhankelijk van de toepassing in (niveau 2) S--1b--1 of P--1b--1 of (S--7--8--1)--8b--1 een zone (inclusief foutmelding) uit-- of inschakelen.

Alleen zones met een naam worden in S--1a of P--1a of (S--7--8--1)--8a getoond.

In (niveau 2) S--1b--2 of P--1b--2 of (S--7--8--1) --8b--2 de betreffende zone controleren. Zone selecteren en bereik (bv. 100) op het invoerveld wijzigen.

Overschrijding van een alarmbereik geeft een foutmelding en machinestop.

Aanstuurtijd van het In (niveau 3) S--1b--3 of P--1b--3 of (S--7--8--1) verwarmings--8b--3 van de betreffende zone het element controleren aanstuurpercentage controleren.

Niet aangestuurd = 0 %. Maximaal aangestuurd = 100 %.

Instellingen van een In S--1b--8 of P--1b--8 of niveau 2 (S--7--8--1)-zone controleren of 8b--8 de betreffende zone selecteren. wijzigen Instellingen controleren en/of wijzigen.

Overzicht van bovengenoemde instellingen verschijnt.

Naam van een zone In (niveau 3) S--1b--4 of P--1b--4 of (S--7--8--1) selecteren --8b--4 de betreffende zone selecteren. Gewenste naam selecteren.

Alleen zones met een naam worden in S--1a of (S--7--8--1)--8a getoond.

Foutmeldingen uitschakelen voor testdoeleinden

De machine stopt niet tengevolge van temperatuurproblemen.

Hoekseal, zie 6.5.2 Alarmbereik van een zone controleren of wijzigen

In (niveau 3) S--1b--5 of P--1b--5 of (S--7--8--1)--8b--5 uitschakelen. Let op: v贸贸r productie weer inschakelen.

OPMERKINGEN

Bosch Verpackungstechnik

T4.4.15--EQ44 -- nl


4

Bediening

BLADZIJDE 33

S-1

S-7

S-9

S-2

S-8

S-10

S-3 S-4

S-15 S-16

S

S-11

P

P-1

P-7

P-4

P-2

P-8

P-5

S-12

S-5

S-13

S-6

S-14

P-16

(P)S-8--1

(P)S-8-5

(P)S-8--2

(P)S-8--6

(P)S-8--3

(P)S-8--7

(P)S-8--4

(P)S-8--8

+

MR

<

HOME

(P)S-8

Bosch Verpackungstechnik

F4.4.16--E40 -- nl

Bediening  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you