Page 1

ARBEIDSKORT/

Internasjonal uke 11.—22. oktober 2010 OD-dagen 28. oktober 2010

Del 1 TIL ARBEIDSGIVER

Del 2 TIL ELEVEN

Del 3 TIL SKOLEKOMITEEN

Du kan betale kontant til eleven, med giro eller kredittkort.

Husk å få med kvittering fra arbeidsgiveren!

Husk å få kvitteringer fra alle elevene!

For å betale kontant Gi pengene til eleven og husk å kvittere på riktig beløp. Eleven må levere kvitteringen sammen med pengene på skolen.

Den er ditt bevis på hvor mye penger du har fått fra arbeidsgiveren.

For å betale med giro Gå til www.betale.od.no og registrer deg. Giro vil bli sendt på e-postadressen du registrerer deg med. NB! Dette er kun mulig for bedrifter med organisasjonsnummer. For å betale med kort Registrer deg på www.betale.od.no. Du kan betale med giro eller kredittkort fra 25. oktober til 15. november.

Hvis arbeidsgiveren din har betalt med giro eller kort, er det veldig viktig at du har med referansenummeret fra internett, slik at en kan sjekke siden at arbeidsgiver har betalt.

Det er veldig viktig at elever med arbeidsgivere som skal betale med giro eller kort har fått et referansenummer på arbeidskortet. Dette er en bekreftelse på at arbeidsgiver har registrert seg for å betale. OD sentralt passer på at arbeidsgivere som har registrert seg for å betale med giro eller kredittkort betaler for dagsverket.


operasjon dagsverk Operasjon Dagsverk ble arrangert første gang i 1964, og har siden jobbet inn om lag en milliard kroner til utdanningsprosjekter i Afrika, Asia og Latin-Amerika. I fjor var 190 000 norske elever og lærere med på OD-kampanjen. Til sammen jobbet de inn 28,6 millioner kroner til funksjonshemmet ungdom i Malawi, Uganda, Mosambik og SørAfrika, slik at flere kan sikres utdannelse og en deltagende plass i samfunnet. OD handler om utdanning. Ikke bare om langsiktig bistand i sør, men også i form av en landsdekkende informasjonskampanje rettet mot norsk ungdom. At skoleelevene i Norge ser at verden er urettferdig og vil jobbe for å forandre dette, er et viktig mål for OD.


1 !

Del 1 KVITTERING TIL ARBEIDSGIVER (Rives av etter utfylling og beholdes av arbeidsgiver)

DERSOM DU ØNSKER DET KAN DU BETALE MED GIRO ELLER KREDITTKORT VIA INTERNETTSIDEN: www.betale.od.no Husk å føre opp nettreferansen på dette arbeidskortet! Denne betalingsløsningen er åpen fra 25. oktober til 15. november Org.nr: 960 547 985

ELEVENS NAVN

KLASSE

SKOLENS NAVN

HVA ER OPERASJON DAGSVERK? Operasjon Dagsverk er norske skoleelevers internasjonale solidaritetsaksjon. I mer enn 45 år har ungdom gitt en dag av sin utdanning for å jobbe inn penger til utdanningsprosjekter i Asia, Latin-Amerika og Afrika. 160 000 elever mottar hvert år ODs kampanjemateriale, som er laget av ungdom, for ungdom. I fjor jobbet disse elevene inn til sammen 28,6 millioner kroner på OD-dagen.

ARBEIDSGIVERS NAVN OG FIRMA

KRYSS AV FOR VALGT BETALINGSMETODE Jeg betaler KONTANT

Kr

Jeg betaler VIA KREDITTKORT

Ref.nr

Jeg betaler VIA GIROBLANKETT

Ref.nr

med bokstaver

DATO ARBEIDSGIVERS SIGNATUR ELEVENS SIGNATUR

De to neste delene på arbeidskortet (del to og tre) får gjennomslag fra denne delen. Eleven skal ha med seg disse tilbake til skolekomiteen uansett valgt betalingsmåte.

OD 2010 / ÉN BY — TO VERDENER Storbyungdom i slumstrøkene i Brasil passiviseres av vold, kriminalitet, manglende utdanning og arbeidsløshet. Gjennom OD-kampanjen 2010 i samarbeid med Kirkens Nødhjelp og lokale organisasjoner kan ungdom i Norge bidra til utdanning, kursopplegg og aktiviteter som gir flere en bedre fremtid. MINSTEPRIS FOR ET DAGSVERK ER 300 kr for jobb utført av en elev fra videregående skole. 200 kr for jobb utført av en elev fra ungdomsskole. Ved spørsmål angående betaling: Vennligst kontakt OD sentralt på telefon 22 99 37 10, eller send mail til od@od.no. Operasjon Dagsverks organisasjonsnummer er 960 547 985.


2

Del 2 KVITTERING TIL eleven (Rives av etter utfylling og beholdes av eleven)

Ikke skriv noe her — denne rubrikken er for gjennomslag fra forrige side

DITT DAGSVERK NYTTER! OD 2010 skal gjøre storbyungdom i slumområder i Brasil klar over sine rettigheter og muligheter for å organisere seg. Fattigdommen og den sosiale urettferdigheten som følger med den ukontrollerte byveksten rammer ungdom sterkt. For første gang i historien bor nå flertallet av verdens befolkning i byer. Brasil er et av landene i verden der forskjellene mellom fattig og rik er størst. Ungdom i slumstrøkene lever et uverdig liv. Favelaene er preget av volds-utøvelse og kriminalitet som gjør det farlig og vanskelig å samles om andre aktiviteter. Opplæring og utdanning er viktig for å skape nye muligheter og håp om et bedre liv. Årets OD-midler går gjennom et samarbeid med Kirkens Nødhjelp og en rekke lokale organisasjoner i storbyene Rio de Janeiro, Sao Paulo, Salvador, Fortaleza, Recife og Belem. Prosjektene vil gå over fem år, og vil få tett oppfølging fra ODs side. Les mer på www.od.no.

Riktig beløp er levert til skolekomiteen DATO

SIGN. SKOLEKOMITÉ


3

Del 3 KVITTERING TIL skolekomiteen Beholdes av skolekomiteen og settes i regnskapspermen. Må beholdes for føring av regnskap som skal til OD innen 01.12.10

ELEVENS NAVN

KLASSE

SKOLENS NAVN

ARBEIDSGIVERS NAVN OG FIRMA

KRYSS AV FOR VALGT BETALINGSMETODE Jeg betaler KONTANT

Kr

Jeg betaler VIA KREDITTKORT

Ref.nr

Jeg betaler VIA GIROBLANKETT

Ref.nr

med bokstaver

DATO ARBEIDSGIVERS SIGNATUR ELEVENS SIGNATUR

Riktig beløp er levert til skolekomiteen DATO

SIGN. SKOLEKOMITÉ

Arbeidskort  

Deles ut til alle levene slik at de kan registere hvor mye penger de har jobbet inn!

Advertisement