Page 1

Odpowiedzi na pytania uczestników konkursu Projektowanie tożsamości/Tożsamość projektowania.


Pytania – lab@operalab.pl

1. Czy projekt powinien organizatora przed 12 grudnia?

być

dostarczony

do

siedziby

Wszystkie projekty powinny zostać dostarczone do siedziby organizatora do 12 grudnia 2012 roku, do godziny 17.00. 2. Czy plansze maja być wydrukowane i podklejone na sztywnym podkładzie, czy może do siedziby ma być dostarczony jedynie załącznik nr 1 a reszta przesłana droga elektroniczną? Do siedziby organizatora, w formie fizycznej, powinny zostać dostarczone wszystkie wymienione w regulaminie elemnety składające się na pracę konkursową. Zachowanie w tym względzie staranności i dopełnienie warunków będzie gwarantowało dopuszczenie pracy do konkursu. 3. W kategorii Architektura należy zaprojektować pawilon o powierzchni nie mniejszej niż 150 m². Jaką wysokość minimalną i maksymalną może mieć ten pawilon oraz jaką wielkość maksymalną? Czy pawilon przeznaczony jest zarówno do ekspozycji zewnętrznej, jak i wewnątrz Opery? Jak dokładnie będzie wyglądało to miejsce, czy można prosić o przykładowe rzuty i przekroje pomieszczeń? Wysokość pawilonu nie została określona. Prosimy o przygotowanie projektu według koncepcji projektanta. 4. Czy prace mają być przesyłane na serwer konkursowy FTP w formie digitalnej, tak jak to jest wskazane na stronie, natomiast wydrukowane plansze mają dojść na adres organizatora? Jeśli tak, to jak liczona jest data wpłynięcia pracy: pojawienie sie pracy na serwerze, wpłynięcie druków do organizatora, czy data stempla pocztowego? Prace powinny zostać umieszczone na serwerze do 12 grudnia 2012 roku, do godziny 17. Podobnie z wersją fizyczną projektu. Prace posiadające datę 12 grudnia, które dotrą do biura konkursu później będą włączone do konkursu. 5. Czy mniejsza ilość plansz z uwagi na niewielką skale obiektu będzie elementem dyskwalifikującym prace? Projekt powinien być zaprezentowany na 2-3 planszach. 6. Czy fizyczny model, o który proszą organizatorzy na stronie ma być pokazany w pracy jako zdjęcia, czy ma on także zostać przesłany do organizatorów? Jaka jest pewność, że modele nie ulegną zniszczeniu podczas przesyłki i ich przechowywania w siedzibie organizatora? Czy


będą one brane uwagę przy pracy jury, czy jest to tylko element potrzebny do wystawy pokonkursowej? Każdy projekt konkursowy powinien posiadać cyfrowy trójwymiarowy model bryły pawilonu. Wymóg podyktowany jest specyfiką projektu wystawy pokonkursowej. Organizator konkursu nie wymaga realizacji makiety projektu, choć dopuszcza taką formę prezentacji. 7. Kiedy odbędzie się seminarium konkursowe z przedstawieniem bardziej szczegółowych wytycznych co do funkcji jaką ma spełniać pawilon? Organizatorzy konkursu zdecydowali się wybrać formę sesji pytań, które uczestnicy mogli zadawać w dniach 21- 26 listopada 2012 roku. Na zadane pytania Jury udzieliło odpowiedzi w ramach spotkania, które odbyło się 29 listopada 2012 roku w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej. 8. Czy wymagane zadaszenie ma być tylko elementem formalnym, czy ma także chronić przed deszczem/słońcem a może być możliwością szczelnego zamknięcia ograniczonej przestrzeni? Pawilon powinien chronić przed deszczem oraz słońcem, nie wymaga on jednak ogrzewania ani termoizolacji. 9. Czy został stworzony jakikolwiek plan użytkowania pawilonu prócz ogólnikowych wytycznych? Pawilon będzie ekspaloatowany jako przestrzeń działalności OperaLab. Jego mobilny charakter ma pozwolić na szeroki zasięg działań, a modułowa konstrukcja optymalizować funkcje jakie będzie pełnił. Projekt powinien zakładać zmienną funkcjonalność pawilonu, pozwalając na aranżacje przestrzni na wystwy, kncerty, spotkania autorskie, warsztaty czy kameralne spektakle lub pokazy filmowe. 10. W związku z tym, że założenia konkursowe zakładają: "architektoniczny wzorzec Opery warszawskiej", czy istnieje możliwość udostępnienia podstawowej dokumentacji budynku (rzuty, elewacje, przekrój)? Teatr Wielki – Opera Nardowa nie udostępnia planów budynku. Projekt pawilonu powinien czerpać z tożsamości instytucji w sposób innowacyjny i swoisty, nie dosłowny. Istotą jest zaprojektowanie pawilonu, który z racji swojej mobilności bedzie transportował i komunikował wizerunek obu instytucji w różnych lokalizacjach. 11. Czy istnieje konkretna lokalizacja pawilonu w otoczeniu teatru (podkład przygotowany dla projektantów, kwestia doprowadzenia mediów do pawilonu) oraz czy przewidywana jest lokalizacja elementów pawilonu wewnątrz budynku?


Pawilon powinien być zaprojektowany w taki sposób, aby możliwe było ulokowanie niektórych jego modułów we wnętrzach Opery Narodowej. Ponieważ pawilon wykorzystywany będzie przez kilka sezonów oraz będzie zmieniał swoją lokalizację, podanie docelowych lokalizacji na tym etapie projektu jest niemożliwe. 12. Według regulaminu przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie dwóch produktów dla marki OperaLab. Czy zatem 1 zgłoszenie - zestaw wymaganych dokumentów, czyli opis i 2-3 plansze B1 mają dotyczyć zestawu dwóch produktów, czy też każdy z produktów ma posiadać osobną dokumentację składającą się z 2-3 planszy B1? Nie, jest to traktowane jako jeden projekt. 13. Czy zapowiadane seminarium konkursowe już się odbyło? Organizatorzy konkursu zdecydowali się wybrać formę sesji pytań, które uczestnicy mogli zadawać w dniach 21- 26 listopada 2012 roku. Na zadane pytania Jury udzieliło odpowiedzi w ramach spotkania, które odbyło się 29 listopada, 2012 roku w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej. 14. Czy powierzchnia min. 150m2 dotyczy całego pawilonu, czy tylko części głównej bez zaplecza i kiosku multimedialnego? Ograniczenie powierzchni 150m2 obejmuje zaplecze oraz kiosk multimedialny. 15. Czy kiosk multimedialny należy również zaprojektować, czy też jedynie wyodrębnić potrzebną przestrzeń? Stopień szczegółowości projektanta.

projektu

kiosku

multimedialnego

zależy

od

16. Czy toalety i przebieralnie (dla aktorów) także powinny być uwzględnione w projekcie pawilonu? Jeśli wymagany jest projekt toalet np. w zapleczu technicznym to jak szczegółowo powinien być on przygotowany? W zapleczu technicznym należy zapewnić samowystarczalny blok techniczny dla obsługi. 17. Czy pawilon powinien posiadać projekt wyposażenia wnętrza wraz z umeblowaniem, jeśli tak ile miejsc siedzących należy przeznaczyć? Czy miejsca siedzące obejmują zarówno krzesła, stoliki, które będą wystawiane w pawilonie, jak i na zewnątrz w zależności od funkcji pawilonu? Zgodnie z założeniami konkursu, projekt powinien zawierać propozycję aranżacji wnętrza pawilonu. Forma aranżacji tj. wyposażenie zależy od koncepcji projektanta.


18. Czy należy podąć producentów proponowanego oświetlenia, modele lamp, konkretnych producentów krzeseł i stolików? Projekt wyposażenia wnętrza pawilonu, jego koncepcja zależy od projektanta. 19. Jaka jest hipotetyczna lokalizacja pawilonu Opery? Czy lokalizacja będzie się zmieniać w zależności od funkcji jaką będzie pełnił? Pawilon powinien być zaprojektowany w taki sposób, aby możliwe było ulokowanie niektórych jego modułów we wnętrzach Opery Narodowej. Ponieważ pawilon wykorzystywany będzie przez kilka sezonów oraz będzie zmieniał swoją lokalizację, podanie docelowych lokalizacji na tym etapie projektu jest niemożliwe. 20. Czy Pawilon będzie montowany w jednym miejscu np. na okres letni, czy może jego założeniem jest zmiana lokalizacji co kilka tygodni? Założeniem pawilonu jest jego mobilność. Bedzie prezentowany w różnych przestrzeniach miejskich. Pawilon będzie użytkowany w okresie wiosennoletnim. Stopień tej mobilności zależy jednak od możliwości montażu oraz demontażu. W związku z tym do projektu dołączyć można schemat montażu. 21. Czy pawilon będzie pod ochroną w porach wieczornych? Czy powinien być zaprojektowany jako w pełni zamykany odporny na zniszczenia, czy też może na przykład być rozkładany wieczorem i składany następnego dnia rano? Pawilon umiejscowiony w danej lokalizacji przez określony czas będzie zamykany, nie demontowany na czas nocy. 22. Czy w celu rejestracji do konkursu wystarczy złożenie pracy, czy też uprzednio należy uzyskać numer rejestracyjny? Złożenie pracy jest równoznaczne z rejestracją i wolą udziału w konkursie. 23. Czy poprzez trójwymiarową bryłę budynku, rozumiana jest makieta budynku? Jeżeli tak, to w jakiej skali należy ją wykonać? Zapis dotyczący trójwymiarowej bryły dotyczy cyfrowej trójwymiarowej bryły modelu pawilonu. 24. "Ze względu na specyfikę projektu ekspozycji wystawy pokonkursowej każdy z projektów powinien zawierać trójwymiarowy model bryły pawilonu." Co dokładnie kryje się pod pojęciem „trójwymiarowy model bryły pawilonu”? Cyfrowy trójwymiarowy model bryły pawilonu.


25. Czy w świetle ostatnich informacji zamieszczonych w dziale aktualności uczestnicy konkursu mają rozumieć, że projekty można składać w postaci elektronicznej za pomocą serwera FTP z pominięciem wersji drukowanej? Serwer FTP został utworzony by ułatwić uczestnikom przesyłanie prac drogą elektroniczną, nie zmienia to wymogu przesłania projektu w fromie fizycznej wymienionej w regulaminie. 26. Czy "trójwymiarowy model bryły pawilonu" stanowi element pracy konkursowej (tak jak plansze i opis) i powinien zostać dostarczony do dnia 12.12.2012, czy może spodziewany jest on dopiero po ogłoszeniu wyników na potrzeby wystawy? Trójwymiarowy model bryły pawilonu oznacza jego cyfrową wersję, nie makietę i powinien być dołączony do dokumentacji projektu. 27. Czy poprzez "trójwymiarowy model bryły pawilonu" rozumiany jest wirtualny model komputerowy (jeśli tak to w jakim formacie powinien być plik). Czy może powinna to być jest makieta, jeśli tak to w jakiej skali? Wirtualny model bryły pawilonu. 28. Czy w kategorii produkt, należy zaprojektować dwa odrębne produkty, czy też jak to ma często miejsce, "dla niego i dla niej"? Czy produkty te mają się uzupełniać? Decyzja ta pozostaje w rękach projektantów. Przedstawiona w pytaniu koncepcja nie jest obowiązkowa, jednak jest to rozwiązanie dopuszczalne. 29. Czy dostępne są plany przestrzenne Teatru oraz jego terenu (format CDA lub PDF)? Plany przestrzeni teatru Wielkiego nie będą udostępnione ze względów bezpieczeństwa. 30. Czy data 12.12.2012 jest data zamknięcia konkursu? Tak 31. Czy ze względu na duże wymiary projekt można przesłać drogą mailową zamiast wysyłać go pocztą? Projekt należy przesłać drogą elektroniczną, czyli umieścić go na serwerze FTP, jego adres podany został na stronie internetowej projektu – operalab.pl. Zgodnie z regulaminem należy go także przesłać w formie fizycznej na adres biura konkursu.


Pytania – info@operalab.pl

1. Czy pawilon będzie wykorzystywany również w okresie jesiennozimowym, czy tylko jak jest napisane na stronie, wiosenno-letnim? Pawilon będzie eksploatowany w okresie wiosenno-letnim, moduły przenaczone do wnętrza wykorzystywane będą w okresie jesienno- zimowym. 2. Jeśli termin rejestracji został przełożony na 5 grudnia, to czy termin składania prac, również zostanie przedłużony? Rejestracja nie jest wymgana, konkurs został przedłużony do 12 grudnia 2012 roku. 3. Czy każdy z członków zespołu musi wypełnić formularz i wpisać swoje dane, czy wystarczy że uczyni to reprezentant zespołu? Formularz rejestracyjny wypełnia reprezentant zespołu. Do formularza powinny zostać dodane nazwiska wszystkich członków zespołu. 4. Do kiedy należy przesłać Formularz z załącznika nr1? Czy powinien on zostać przesłany jak najszybciej, czy wraz ze złożoną pracą? Załącznik nr 1 powinien zostać dołączony do projektu (włożony w kopertę i podklejony z tyłu jednej z plansz). 5. Czy jest możliwe, aby złożyć pracę jedynie poprzez serwer FTP, czy jest to wymagany warunek aby dostarczyć ją także fizycznie do siedziby organizatora drogą pocztową? Czy jest możliwe, aby wybrać jedną z tych dwóch opcji? Projekt powinien zostać wysłane w obu wariantach, jest to wymóg regulaminowy. 6. W słowie wstępnym napisane jest: „Projekt mobilnego pawilonu powinien składać się z modułów, łatwych w aranżacji zarówno w otwartej przestrzeni miejskiej, jak i we wnętrzu, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni Teatru Wielkiego.” Natomiast w założeniach funkcjonalnych i ideowych napisane jest: „Pawilon będzie wykorzystywany na zewnątrz w okresie wiosenno-letnim”. Proszę o jednoznaczne określenie wymagań.


7. Jeżeli przewidują Państwo przenoszenie pawilonu lub jego modułów do wnętrza obiektu, to o jakiej przestrzeni Państwo myślą i jakie są jej wymiary, oraz jaka jest maksymalna wielkość elementów (limitowana np. wielkością drzwi, przez które należy przetransportować moduły do wnętrza). Szerokość modułów nie powinna przekraczać 2,3 m, a długośc 4 m. 8. Co jest rozumiane pod hasłem „pomieszczenia techniczne”? Jakie funkcje mają się tam znajdować? W zapleczu technicznym należy zapewnić samowystarczalny blok techniczny dla obsługi. 9. Jakie wyposażenie wnętrza oraz umeblowanie (np. siedziska dla widzów) należy przewidzieć w pawilonie? Zgodnie z założoną funkcjonalnością pawilonu podaną na stronie internetowej projektu – operalab.pl. Koncpecja aranżacji zależy od projektanta. 10. Na stronie internetowej, w zakładce „kategorie konkursu” napisane jest: „Powierzchnia użytkowa określona została na 150 m²”. Natomiast w regulaminie konkursu istnieje zapis: „Minimalna powierzchnia użytkowa określona została na 150 m²”. Proszę o jednoznaczny zapis. Minimalna powierzchnia została określona na 150 m². 11. Jeżeli podana jest minimalna powierzchnia, to czy należy przez to rozumieć, że jej zwiększenie jest możliwe, przy jednoczesnym zachowaniu budżetu przeznaczonego na budowę pawilonu? Tak jest to możliwe, o ile jak wspomniano zachowany zostanie budżet przeznaczony na budowę. 12. Jaka powinna być trwałość pawilonu? Czy jest to instalacja sezonowa (obliczona np. na 1 rok użytkowania), czy też wieloletnia? Zależy od tego dobór materiałów i środków technicznych służących do wykonania pawilonu. Przeznaczeniem pawilonu jest jego eksploatacja przez minimum 3 sezony (3 lata). 13. Czy ‘mobilność’ pawilonu oznacza konieczność transportem samochodowym (np. do innych miast)?

przewożenia

go

Tak, moduły pawilonu przewożone będą transportem samochodowym w miejsca kolejnych lokalizacji. 14. Czy tablice 100x70cm powinny być ustawione poziomo czy pionowo?


Tablice zorientowane powinny być poziomo (100 cm szerokość, 70 cm wysokość). 15. Jakie jest wymagane oświetlenia światłem dziennym pawilonu ? Czy ma to być miejsce wewnątrz ciemne? Oświetlenie powinno być zaprojektowane według koncepcji projektanta. 16. Gdzie zlokalizowany będzie pawilon? Czy stanie on pod Teatrem Wielkim? Pawilon będzie prezentowany w różnych przestrzeniach miejskich. Jedną z planowanych jest Plac Teatralny, zlokalizowany przed frontem Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. 17. W jaki sposób zapewniana jest anonimowość uczestników? Prace są kodowane przez uczestników, którzy nadają pracy kod, będący kombinacją trzech cyfr i trzech wielkich liter. W biurze konkursu kod zostanie zamieniony na numer ewidencyjny. 18. Gdzie należy przesłać prace konkursowe? Czy obowiązuje przesłanie pracy na lab@openlab.pl czy na serwer FTP ? Prace powinny zostać przesłanena serwer FTP. 19. Czy praca umieszczana na serwerze FTP powinna mieć swój tytuł? Jest taka możliwość, przy uwzględnieniu kodu, o którym jest mowa w pytaniu nr 20. 20. Co kryje się pod pojęciem „rozwiązania instalacji elektrycznej"? Projekt nie musi zakładać szegółowych rozwiązań instalacji elektrycznej, a jedynie jej zaznaczenie w projekcie. 21. Czy istnieje możliwość odwiedzenia wnętrz Opery Narodowej w celu zrobienia zdjęć do projektu? Tak, istnieje taka możliwośc, po wcześniejszym umówieniu się. Preferowana w tym wypadku jest droga mailowa. Zapytania w tej kwestii prosimy kierować na adres lab@operalab.pl 22. Czy istnieje możliwość złożenia prac osobiście? Tak, jest to możliwe. Prace można składać w biurze konkursu, które znajduje się w siedzibie Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. 23. Czy konkurs skierowany jest jedynie do studentów, czy też mogą wziąć w nim udział profesjonaliści z dziedziny sztuki i architektury?


Konkurs ma charakter otwarty i mogą wziąć w nim udział zarówno studenci, jak i profesjonaliści. 24. W założeniach funkcjonalno-ideowych konkursu OperaLab - kategoria architektura - pada stwierdzenie "Powierzchnia użytkowa określona została na 150 m²". Czy "powierzchnia użytkowa" rozumiana jest jako przestrzeń pawilonu dająca zabezpieczenie przed panującymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, wiatr itp.) Czy jako całościowa powierzchnia jaką będzie zajmowała struktura pawilon, zarówno ta dająca zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi, jak i go nie dająca, ale umożliwiająca organizację "rozmaitych aktywności kulturalnych"? Powierzchnia 150 m² obejmuje samą strukturę pawilonu. 25. Ze względu na specyfikę projektu ekspozycji wystawy pokonkursowej każdy z projektów powinien zawierać trójwymiarowy model bryły pawilonu. Czy to oznacza, że trzeba nagrać na CD plik pawilonu w 3d? Dlaczego regulamin konkursu nie uległ zmianie? Ze względu na specyfikę prezentacji wybranych projektów na wystawie pokonkursowej wymagane jest dodanie do dokumentacji projektowej cyfrowego trójwymiarowego modelu bryły, który należy dodać zarówno do projektu przesłanego na serwer FTP, jaki i do projektu przesłanego fizycznie do biura konkursowego. 26. Czy można wziąć udział tylko w jednej kategorii konkursowych czyt. Architektura lub Design? (nagrody przydzielane są oddzielnie, jednak warunki jakie ma spełniać zgłoszenie w formie pracy konkursowej nie rozdzielają tych dwóch kategorii wcześniej traktowanych oddzielnie). Można wziąć udział w obu kategoriach konkursowych. 27. Założenia regulaminu dotyczące kategorii Architektura nakładają obowiązek wykonania projektu w zakresie "rozwiązań instalacji elektrycznej". Jaki powinien być zakres takiego opracowania? Czy chodzi tutaj o koncepcję oświetlenia obiektu czy o bardziej rozbudowany projekt z konkretnymi rozwiązaniami branży elektrycznej. 28. Karta Zgłoszenia Konkursowego będzie zawierała dane tylko przedstawiciela zespołu projektowego, gdzie w takim razie będzie można wymienić wszystkich uczestników konkursu. Do karty zgłoszeniowej powinna być załączona lista wszystkich członków zespołu. 29. Co należy rozumieć pod pojęciem "interaktywnego kiosku multimedialnego"? Czy maja to być np. dotykowe panele/ekrany informacyjne? Czy strefa ta bardziej powinna służyć jako przestrzeń, gdzie odwiedzający może usiąść i skorzystać np. z laptopa?


Kiosk multimedialny będzie pełnił funkcję informacyjną dotyczącą działalności OperaLab oraz Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. 30. Czy możliwe jest stworzenie modelu 3d w formacie skp ? Model powinien być wykonany w dowolnym programie umożliwiającym stworzenie pliku 3D. 31. W jakiej formie powinny być przesłane prace? Jakie rodzaje oraz ilości rysunków są wymagane, w jakiej skali powinien być model, czy należy dołączyć rzuty, elewacje, model, wizualizacje, opis idei, schematy? Szczegółowa forma prezentacji pracy konkursowej określona została w pkt. 5 Regulaminu Konkursu. 32. Czy możliwe jest nadesłanie pracy jedynie droga mailową, czy też konieczne jest przesłanie CD z nagranym projektem? Projekt należy przesłąc zarówno na serwer FTP, którego adres podany został na stronie internetowej projektu – operalab.pl, jak i drogą pocztową lub dostarczyć osobiście (w formie fizycznej). 33. Czy wizualizacja dotycząca wnętrza odnosi się do wnętrza projektowanego pawilonu czy wnętrza Teatru Wielkiego - Opery Narodowej (z propozycją rozwiązań modułów wystawowych). Wizualizacja dotyczy wnętrza pawilonu. 34. Czy przewidywany jest konkretny program funkcjonalny/wydarzeń organizowanych w pawilonie? Informacje o funkcjach pawilonu zostały umieszczone na stronie internetowej projektu – operalab.pl 35. Czy wymagany jest model fizyczny pawilonu (regulamin mówi o modelu 3d- wizualizacji, perspektywie? Nie jest wymagany model fizyczny pawilonu. 36. Czy pawilon powinien posiadać odprowadzenie wody z dachu? Zależy to od projektu pawilonu. 37. Jaką funkcję powinna realnie pełnić ściana interaktywna: czy jest to interaktywność rozumiana w formie elektronicznej? Tak, w założeniu ma to być interaktywny punkt informacyjny. 38. Jak często planowana jest zmiana aranżacji modułów dla stojącego już w przestrzeni pawilonu?


Dla pawilonu funkcjonującego na zewnątrz nie przewidziane są zmiany (permutacje) układu. Moduł/moduły pawilonu będa wykorzystywane tylko we wnętrzach. 39. Czy data 12 grudnia jest ostatnim dniem na złożenie prac konkursowych, czy zgłoszenia udziału w konkursie? 12 grudnia 2012 roku jest ostanim dniem na złożenie prac konkursowych. 40. Jedna ze ścian powinna pełnić funkcję interaktywnego kiosku multimedialnego..." Czy mamy przez to rozumieć, że jedna cała ściana pawilonu przeznaczona jest na ekrany dotykowe? Forma kiosku multimedialnego zależy od koncepcji projektanta. 41. Do której godziny należy złożyć prace? Prace należy złożyć do 12 grudnia, do godziny 17. 42. Czy w pawilonie przewidziana jest całodobowa obecność osób z obsługi? Nie, pawilon powinien mieć możliwośc zamknięcie pewnych stref na noc. 43. Co rozumiane jest przez zwrot "kiosk multimedialny" oraz "zaplecze techniczne"? Jaka powierzchnia wymagana jest pod zaplecze techniczne? Powierzchnia przewidziana na zaplecze techniczne określona została na 15 m2. 44. W regulaminie jest napisane, że część rysunkowa pracy konkursowej ma zawierać elewacje w skali 1:50 oraz wizualizacje elewacji. Czy faktycznie istnieje potrzeba zamieszczania jednego i drugiego co wydaje się być tym samym? Czy istnieje możliwość zamieszczenia rysunków w innej skali np. 1:100 oraz wybranych detali w skali np. 1:20? Nie jest to działanie pożądane, jednak w ostateczności jest ono dopuszczalne. 45. Pawilon zgodnie z założeniami konkursu powinien byś mobilny i łatwy do aranżacji – która aranżacja ma zostać uwzględniona w modelu? W modelu powinna zostać uwzględniona aranżacja docelowa oraz po złożeniu oraz wizualizacja pojedynczego modułu. 46. Czy model pawilonu ma zawierać definicje materiałową w postaci ewentualnych tekstur (znacznie zwiększa rozmiar pliku, ogranicza możliwe formaty zapisu)?


Projekt pawilonu powinien posiadać rozwiązania materiałowe. 47. Regulamin konkursu nie precyzuje dokładnie jak należy złożyć pracę konkursową. Czy należy dostarczyć wydrukowane plansze z plytą CD zawierająca wszystkie niezbędne pliki? Czy możliwe jest również dostarczenie pracy konkursowej tylko za pośrednictwem serwera ftp? Czy prace dostarczone drogą elektroniczną będą drukowane przez organizatora i jury będzie oceniać plansze? Wydaje się istotne aby każdy uczestnik niezależnie od metody dostarczenia pracy konkursowej miał takie same szanse - praca wydrukowana na planszach jest atrakcyjniejsza od tej pokazywanej na rzutniku lub ekranie. Każdy z uczestników powinien przesłać na adres biura konkursu wydrukowane wszystkie materiały, o których mowa w regulaminie łącznie z planszami. 48. Czy obligatoryjna jest wersja w pliku AutoCad lub 3ds Max? Czy brak modelu w tych programach dyskwalifikuje z udziału w konkursie lub w jakikolwiek sposób wpływa na ocenę jury? Model powinien być wykonany w dowolnym programie umożliwiającym stworzenie pliku 3D. Brak modelu nie dyskwalifikuje złożonej pracy konkursowej jednak znacznie utrudnia dobrą ekspozycje pracy na wystawie pokonkursowej. 49. Czy model 3D powinien być czystą bryłą czy operować teksturami materiałów, które proponujemy do wykorzystania? Możliwe jest dołączenie obu wariantów projektu. 50. Czy zostaną udostępnione podkłady do projektowania w formacie pliku dwg lub pdf lub mapysytuacyjno-wysokościowe terenu wchodzącego w zakres opracowania? Na stronie internetowej zostały udostępnione zdjęcia potrzebne do wizualizacji. 51. Czy jest zakładana minimalna ilość miejsc w ramach widowni? Nie ma założonej minimalnej ilości miejsc na widowni. Ich rozplanowanie zależy od koncepcji projektanta. 52. Czy parking lub trawnik Ogrodu Saskiego przed Teatrem Wielkim mogą być brane pod uwagę jeśli chodzi o lokalizację pawilonu? Tak, obie lokalizacje mogą być brane pod uwagę w umiejscowieniu pawilonu. 53. Czy pawilon ma być przewidziany do transportu w całości(po złożeniu)?


Pawilon powinien posiadać możliwość złożenia, aby w sposób efektywny, łatwy i ekonomiczny 54. W przypadku projektu, którego autorami jest grupa ludzi, czy w celu złożenia pracy konkursowej każdy z autorów ma wypełnić formularz, czy też ma to być jeden formularz na projekt? Formularz wypełnia przedstawiciel zespołu. 55. Czy pawilon ma być zadaszony? Jeśli tak, czy całkowicie i na stałe? Pawilon powinien być zdaszony, jego ewentualne funkcjonalności leżą w gestii projektanta. 56. Czy pawilon ma być bardzo odporny na warunki atmosferyczne? Pawilon powinien być zadaszony i odporny na warunki atmosferyczne. 57. Czy serwers FTP jest już aktywny? Niestety nie ma dostępnego dokumentu w wersji angielskiej, który tłumaczyłby jak korzystać z serwera i załadować swoją pracę. Serwer FTP jest aktywny, jego działanie jest standardowe względem innych tego typu serwerów. 58. Jaki stopień szczegółowości przedstawienia elektrycznej w pawilonie jest wymagany?

rozwiązań

instalacji

Koncepcyjny. 59. Czy do projektu wymagana jest makieta, czy wystarczą wizualizacje i model 3D? Wystarczającym jest stworzenie cyfrowego modelu bryły pawilonu i dołączenie go do dokumentacji. 60. Czy dach/ściany pawilonu mogą być wykonane z materiału? Zależy to od koncepcji projektanta. 61. Czy uczestnicy konkursu mogą dowolnie wybrać lokalizację pawilonu, czy jest tez ona określona przez organizatora. Uczestnicy mogą wybrać dowolną lokalizację, zdjęcia do tła z przestrzenią przed Teatrem Wielkim – Operą Narodową zostały udostępnione na stronie projektu – operalab.pl. 62. Czy formularz aplikacyjny powinien zostać przesłany w formie scanu np. (.jpeg, .pdf) ?


Karta konkursowa powinna być dołączona do projektu i przyklejona, od tyłu do planszy 63. Czy istnieje instrukcja obsługi serwera FTP wyjaśniająca sposób przesyłania projektów? Projekty przesyłane na serwer FTP, powinny być “spakowawane” w jeden folder zip. 64. Czy plansze części graficznej powinny zawierać opis? Plansze powinny zawierać opis. Ponadto do projektu powinien zostać dołączony opis w formacie pdf. 65. Czy wyposażenie interaktywnego kiosku multimedialnego, ekrany , LCD, TV, oraz pawilonu jak instalacje elektryczne , oprawy świetlne, instalacja nagłośnienia itp., wchodzi w wycenę pawilonu czyli w 200 tys zł? Orientacyjny budżet podany w założeniach obejmuje koszt produkcji samego pawilonu bez wyposażenia. 66. Czy ze względu na modułowość i elastyczność jest możliwość zawarcia kilku wersji układu bryły pawilonu jako kilka plików z modelem 3d? Tak, preferowane jest pokazanie kilku wariantów bryły pawilonu. 67. Czy część pawilonu przeznaczona dla widowni jest wliczona w ograniczenie przestrzenne 150m2? Tak, 150 m2 to minimalna powierzchnia całości pawilonu. 68. Czy została określona minimalna wysokość pawilonu oraz konieczność zaprojektowania dachu? Projekt pawilonu powinien uwzględniać zadaszenie wraz ze ścianami. Wysokośc pawilonu zależy od projektanta, przy uzwględnieniu jego specyfiki i mobilnej funkcjonalności. 69. Czy biuro administracyjne może być przestrzenią otwartą, czy powinno być ograniczone ścianami? Zapecze administrtacyjno- techniczne powinno być odseparowane od przestrzeni ogólnodostępnej. 70. Czy data 12 grudnia to data wpłynięcia prac do biura organizatora czy data graniczna stempla na przesyłce pocztowej? Liczy się data stempla pocztowego.


71. Gdzie widoczne są odpowiedzi na pozostałe pytania dotyczące konkursu? Pytania zostały opublikowane na stronie internetowej 72. Czy istnieje numer telefonu pod który można się zgłosić w celu zadania pytań? Pytania prosimy kierować na podane na stronie adresy mailowe – info@operalab.pl oraz lab@operalab.pl 73. Czy wymaga jest rejestracja? Jeśli tak to jaki jest jej deadline i w jaki sposób należy się rejestrować? Do udziału w konkursie nie jest wymagana rejestracja. Uczestników obowiązuje termin nadesłania prac wyznaczony na 12 grudnia 2012 roku, do godziny 17. 74. Czy w przypadku nadania przesyłki pocztą, organizator zobowiązuje uczestników do zachowania anonimowości w kwestii zewnętrznego opakowania (nadawca, itd.)? Tak, dane uczestników powinny zostać umieszczone w kopercie 75. Jak należy rozumieć rozbieżność w zapisie regulaminu „W przypadku realizacji projektu ze zgłoszonej pracy konkursowej Organizator z autorem pracy ustalą zasady współpracy obejmujące wykonywanie nadzoru autorskiego w odrębnej umowie.” z zapisem na Karcie Zgłoszenia „W przypadku nagrodzenia mojej pracy (…)przenoszę na Organizatora dodatkowo autorskie prawa majątkowe do: a) realizacji obiektu lub produktu w oparciu o pracę konkursową, b) przygotowanie projektu wykonawczego w oparciu o pracę konkursową.” Czy oznacza to, że organizator konkursu może zlecić osobie trzeciej przygotowanie projektu wykonawczego oraz nadzoru autorskiego, a nie zwycięzcy konkursu? W przypadku wygrania konkretnej pracy konkursowej, w zespole realizacyjnym wymagana jest obecność przynajmniej jednego członka posiadającego uprawnienia. 76. Czy odpowiedzi na pytania wszystkich uczestników konkursu będą Państwo umieszczać na stronie internetowej? I czy w związku z tym odpowiedzi te są wiążące dla wszystkich uczestników? Pytania opublikowane na stronie są wiążace dla wszystkich uczestników. 77. Jak należy rozumieć termin składania prac konkursowych? Rozumiemy, że do tego terminu (05.12.2012) należy zapisać pliki na serwerze organizatora oraz wysłać przesyłkę zawierającą plansze+płyte CD+kartę zgłoszeniową. Czy jako spełnienie terminów konkursu uważa się termin


nadania przesyłki (praktyka zwyczajowo przyjmowana za granicą w przypadku konkursów międzynarodowych, gwarantując w ten sposób równość szans dla wszystkich uczestników niezależnie od ich miejsca zamieszkania. W tym przypadku zwyczajowo zobowiązuję się o udokumentowanie wysłania przesyłki faksem lub pocztą elektroniczną) czy termin nadejścia przesyłki do siedziby organizatora? Analogicznie, po wydłużeniu terminu nadsyłania prac decyduje data stempla pocztowego. 78. Czy dla projektowanego pawilonu przewidują Państwo konkretną, sugerowaną lokalizację, zarówno we wnętrzu teatru, jak i na świeżym powietrzu? Czy może pawilon ten będzie lokalizowany każdorazowo w innym otoczeniu? Czy lokalizacja ta zawsze będzie związana z najbliższym sąsiedztwem budynku Teatru Wielkiego (Plac Teatralnyul.Moliera- ul.Wierzbowa- ul.Trębacka) czy może jest to pawilon mobilny również w kontekście usytuowania (w innej części miasta, w innym mieście…)? Zarówno cały Pawilon będzie prezentowany w różnych przestrzeniach miejskich, jak i moduły pawilonu, będą prezentowane w różnych wnętrzach.

Odpowiedzi na pytania uczestnikow konkursu  
Odpowiedzi na pytania uczestnikow konkursu  

Odpowiedzi na pytania uczestnikow konkursu Projektowanie tozsamosci/Tozsamosc projektowania

Advertisement