Page 1

blauw

NR 19

NR 19

OPEN VLD EDENBLAD LIMBURG

OPEN VLD LEDENBLAD VLAAMS-BRABANT & BRUSSEL

Driemaandelijks - Oktober 2012 - Afgiftekantoor Antwerpen X - Erkenningsnummer P801240


INHOUD

Turtelboom 6 Annemie Justitie : Uitdagend

12

Marijn Devalck “Ik ben altijd liberaal geweest”

25 Beleid: 10 veranderingen na 10

27

Uitgebreide provinciale editie. Districts-, provincie- en gemeenteraadsverkiezingen.

hervormingsdeparement

maanden federale regering

Eindredactie: Margot Neyskens – 02/549 00 47 – margot.neyskens@openvld.be - Hoofdredactie: Miguel Chevalier - Redactie: Alexander De Croo, Gunter Flossie, Gunter Joye, Miguel Chevalier, Kim D’hondt, Nadya De Beule, Patricia Ceysens, Peter Dejaegher, Vincent Van Quickenborne, Johan Hanssens - Coördinatie provinciale pagina’s: Brigitte Bruggeman, Johan Basiliades, Sofie Vandeweerd, Thijs Descamps, Tom Neys - Europese pagina’s: Emely Mintiens, Katrien Van Den Broeck, Pascal Dubois - Lay-out: Postcard of a painting, Gunter Flossie - Fotografie: David Maesen, www.imageglobe.be, www. shutterstock.com, e.a. - Drukkerij: Corelio - Verschijnt 4 maal per jaar Oplage 54.500 ex. - Druk full quadri - Verantwoordelijke uitgever: Alexander De Croo, Melsensstraat 34, 1000 Brussel


VOORWOORD

“Ik heb bewondering voor alle kandidaten”

4 INTERVIEW

> Annemie Turtelboom Justitie : Uitdagend hervormingsdepartement

7 Pas ontdekt 8 FRACTIES 12 Markante kandidaat

> Marijn Devalck, Karin Heremans en Ronald Everaert

14 SEPTEMBERVERKLARING

> Sas van Roiveroij: Vlaanderen moet vooruit

17 EUROPA

21 LEEF-TIJD

> Petrick Dewael

22 ROUTE 2012

> Patricia Ceysens: Route 2012, de weg naar 14 oktober

24 BELEID

> Maggie De Block en Vincent Van Quickenborne: 10 veranderingen na 10 maanden federale regering

26 Vlaanderen

> Marleen Vanderpoorten: Open Vld vraagt zachte hervorming secundair onderwijs

27 PROVINCIE

Beste partijgenoot, Nog een week te gaan en meer dan vijf miljoen Vlamingen en Brusselaars verkiezen op zondag 14 oktober nieuwe gemeente-, districtsen provincieraden. Die zondag worden meer dan 8.000 politieke mandaten door de kiezer verdeeld. Een hoogdag voor de lokale democratie. Met ‘Route 2012’ en de vijf nationale gemeentelijke actiedagen heeft onze partij alle afdelingen en hun kandidaten maximaal ondersteund om in deze lokale verkiezingen een goed resultaat neer te zetten. Meer dan 6.600 Open Vld-kandidaten zullen zich op 14 oktober aan de kiezer presenteren. Op een Open Vld lijst of onder een lokale lijstnaam. Mijn waardering gaat uit naar elk van hen. Voor het opnemen van hun liberaal engagement. Omdat ze niet met gekruiste armen aan de zijlijn blijven toekijken, maar de uitdagingen in hun gemeente aanpakken. Open Vld heeft op 14 oktober heel wat te verdedigen. In meer dan vier op tien gemeenten in Vlaanderen dragen we vandaag bestuursverantwoordelijkheid. Met bijna zeventig burgemeesters en meer dan

300 schepenen. Ongeveer 1.400 lokale mandatarissen hebben de afgelopen zes jaar hun gemeente blauw gekleurd. Vanuit de meerderheid of vanuit de oppositie. Ik ben ervan overtuigd dat de kiezer dat op 14 oktober zal waarderen. De laatste week is cruciaal. Uit alle studies blijkt dat bijna één op drie kiezers pas nu beslist op wie hij of zij zal stemmen zondag. We kunnen in de volgende dagen dus nog heel wat stemmen winnen. Daarom wil ik u langs deze weg vragen om in deze laatste campagneweek nog een extra inspanning te leveren. Om mensen te overtuigen hun vertrouwen aan onze kandidaten te schenken. Dit magazine telt 60.000 lezers, een reusachtig campagneteam dus. Als we allemaal nog tien mensen – familie, vrienden, buren of kennissen – aanspreken en kunnen overtuigen om Open Vld te stemmen, winnen we 600.000 kiezers. En kunnen we ook in de komende zes jaar een liberale stempel drukken op het beleid in onze gemeenten en provincies. Kortom, niet wachten, maar “doen”.

35 Kruiswoordraadsel Alexander De Croo, Voorzitter Open Vld

nr. 19 - oktober 2012

blauw

3


interview

Justitie: EEN uitdagend hervormingsdepartement Minder dan één week scheidt ons van 14 oktober. “Maar verkiezingen of niet, we moeten vooruit”, zegt Minister van Justitie en Antwerps lijsttrekker Annemie Turtelboom. “Zowel in Antwerpen als op Justitie komt het er nu op aan de ommekeer definitief in te zetten.” Een vrouw met een missie dus.

Als je nu kijkt naar de voorbije maanden als Minister van Justitie, ben je dan tevreden? Annemie Turtelboom: Na negen maanden hard werken, hebben we stap voor stap een aantal belangrijke dossiers kunnen deblokkeren: het aantal gerechtelijke arrondissementen wordt gehalveerd, iedereen die bij Justitie werkt krijgt een nieuwe pc met hetzelfde besturingssysteem en er zijn de jongste zes maanden al 345 gevangenisplaatsen bijgekomen. Daarnaast wordt er volop werk gemaakt van meer strafuitvoering. Zo worden korte straffen sinds kort onmiddellijk uitgevoerd via een enkelband met spraakherkenning, en heeft de ministerraad goedgekeurd dat mensen in voorhechtenis niet altijd meer naar de gevangenis moeten, maar ook kunnen worden opgevolgd via een enkelband met GPS. Justitie is een departement dat voor heel wat uitdagingen staat. Hoe begin je daaraan? Toen ik in december de post kreeg toebedeeld, heb ik onmiddellijk beslist om een aantal prioriteiten naar voren te schuiven: de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen, de informatisering en een betere strafuitvoering. Enkel door sterk te focussen, kan je dingen in gang zetten en afronden. Anders werk je een beetje aan alles, maar is de kans groot dat je op het einde niks afgerond hebt. 4

blauw nr. 19 - oktober 2012

Een betere strafuitvoering staat, na de vrijlating van Michèlle Martin, weer hoog op de politieke agenda. Hoe pak je dat aan? Burgers vragen al langer dat mensen die tot een bepaalde straf veroordeeld worden het grootste deel van die straf effectief uitzitten. En hoewel de verstrenging van de voorwaardelijke invrijheidstelling al een aantal keren in een regeerakkoord stond, maken we er nu eindelijk echt werk van. Zo zullen daders die tot dertig jaar of levenslang zijn veroordeeld voortaan minstens de helft van hun straf moeten uitzitten voor ze kans maken om voorwaardelijk vrij te komen. Een paar weken geleden ben je nog naar Tilburg getrokken. Het verdrag is met een jaar verlengd. Wanneer zullen we in België voldoende capaciteit hebben? Zoals ik al zei: alles stap voor stap. Tegen 2014 zullen er vier nieuwe gevangenissen opengaan. Als Vlaanderen er tenminste in slaagt het dossier over de nieuwe gevangenis in Dendermonde te deblokkeren, want dat zit vast dankzij de Vlaamse regelneverij. Ondertussen hebben we daarom de plaatsen in Tilburg nodig en dus heb ik het contract met een jaar verlengd. Ik ben de gevangenis in Tilburg onlangs heb gezocht; daar kunnen we toch nog iets van leren. Zo werken ze er met een ander soort regime, waardoor de

spanningen tussen penitentiaire beambten en gedetineerden minder groot zijn. Wat heeft u al geleerd gedurende die paar maanden als minister van Justitie? Dat Justitie geen godsgeschenk is. Maar daar heb ik ook zelf voor gekozen. Ik bijt me graag ergens in vast en ik wou graag een hervormingskabinet. Ik heb al interessante mensen ontmoet, gaande van magistraten, advocaten, adviseurs tot andere professionals op het terrein. Wat ik met zekerheid kan zeggen is dat nergens het verschil tussen perceptie en realiteit zo groot is. Elke dag merk ik dat er bij justitie enorm veel slimme, taalvaardige en intelligente mensen zitten. Alleen heeft de bevolking niet altijd dat gevoel, doordat justitie zo slecht communiceert. Justitie is niet het enige thema voor u vandaag. Ah nee?! (lacht) Inderdaad, Antwerpen staat nu ook elke dag op de agenda. Of wou je iets anders horen? Inderdaad Antwerpen! Is het een harde strijd om je tussen de twee kopstukken te wringen? Kijk, dat is wat iedereen als etiket op Open Vld plakt. Wij proberen dat niet zo te bekijken, we komen met een inhoudelijk sterk verhaal met concrete voor-


interview

Annemie Turtelboom, Lijsttrekker in ‘T STAD

“We komen met een inhoudelijk sterk verhaal, met concrete voorstellen en bekwame mensen.”

nr. 19 - oktober 2012

blauw

5


INTERVIEW stellen en bekwame mensen. Allemaal mensen die de stad door en door kennen, zoals onze nieuwkomers Eddy Baelemans (ex-korpschef) en Karin Heremans (directrice van het Atheneum in Antwerpen), maar ook ervaren krachten zoals Claude Marinower, Kris Luyckx en Philippe De Backer. Ik hoop dat de kiezers dat ook inzien tijdens onze campagne. Wij willen met Antwerpen vooruit, zodat Antwerpen als grootste stad van Vlaanderen terug aan de top staat. Wat wil je anders zien in Antwerpen? Het gaat beter met Antwerpen dan twintig jaar geleden. Maar de economische crisis, de migratie, de vergrijzing zijn zware lasten voor een stad waarvan de economie de laatste tien jaar verzwakte. Open Vld wil meer ambitie voor Antwerpen. We moeten denken en handelen als de grootstad die we zijn, met 1,5 miljoen inwoners in een straal van 25 km rond de Onze-Lieve-Vrouwetoren. Om onze kinderen toch een betere toekomst te verzekeren dan wij, moeten we een tandje bijsteken, de mouwen opstropen en veel dingen beter doen dan vroeger. Zoals bijvoorbeeld? Onderwijs is zo een thema. We moeten het beste onderwijs hebben, waar de mensen van buiten de stad hun kinderen naartoe sturen. Onze stad moet veilig zijn. Er moeten meer woningen worden gebouwd en gerenoveerd om gezinnen in de stad te houden. De stad moet overal bereikbaar zijn met de auto én met de

“Na negen maanden hard werken, hebben we stap voor stap een aantal belangrijke dossiers kunnen deblokkeren.” 6

blauw nr. 19 - oktober 2012

Annemie Turtelboom aan de slag in haar departement te Brussel.

fiets. Het stadsbestuur moet meer en beter naar de mensen luisteren. Inspraak is belangrijk in deze tijden.

Nu je toch bezig bent, u mag in drie zinnen samenvatten wat Open Vld kan bijdragen aan Antwerpen.

Waarom zouden we nog gaan stemmen 14 oktober? Vele keren zich af van de politiek.

Open Vld is de derde weg bij deze verkiezingen, de kleine spaarder tussen twee grootbanken. We hebben een visie, we hebben ideeën, we hebben goede kandidaten die hun strepen hebben verdiend op het terrein. We doen concrete voorstellen voor de volgende zes jaar. Open Vld is een veilige keuze voor een echte toekomst.

Dat zou ik toch nuanceren. Ik kom zowel binnen Justitie als in Antwerpen op het terrein mensen tegen die er hard mee bezig zijn. Waarom gaan stemmen? Dat is simpel! Het gemeentebeleid is van belang voor elke inwoner van een stad. De zorg van parken, nieuwe verkeerslichten, de werking van OCMW,... De gemeentepolitiek wordt steeds belangrijker, omdat de gemeenteraad ook meer en meer bevoegdheden in handen krijgt. U woont in die stad, laat uw stem dan ook horen! En als u dat niet doet, moet u achteraf niet komen klage. De draaiende molen achter elke stad wordt op 14 oktober gekozen. Ik denk dat dat reden genoeg is om een stem uit te brengen, en het liefst op Open Vld!

Dat kwam er snel uit. Ik ben getraind hé… We wensen je veel succes, niet alleen op 14 oktober, maar ook voor de weg die je voor Justitie zal uitstippelen. Dank je. Daar is jammer genoeg geen keuze voor een derde weg, bij Justitie is het gewoon recht vooruit. Maar ach, daar hou ik wel van! • meer info? http://www.annemieturtelboom.be http://justitie.belgium.be


PAS ONTDEKT Stillevens Gilles Van Schuylenbergh

‘t Hof van Commerce in Stavele

Bruisende stad Antalya Kenny Van Minsel woont in Rotselaar. Hij is momenteel nog 17 jaar, maar elf dagen voor de gemeent e ra a d sve r k i e zingen komt daar ‘verandering’ in! Hij is een fanatiek chiroleider en vanaf dit jaar ook student Geschiedenis aan de KU Leuven. “Mijn recentste ontdekking was een culturele ontdekking. Na een aantal dagen luilekkervakantie in Turkije besloot ik om het nietsdoen aan het strand te ruilen voor uitstapjes naar Turkse/antieke steden. Behalve de klassieke ruïnes van Perge en Aspendos, was er ook de bruisende stad Antalya: de historische gebouwen, de kleurrijke marktkraampjes en het zeezicht waren ronduit prachtig. Na een aantal drukke dagen kunnen neerzitten op een bankje en kijken naar een ondergaande zon met dat prachtig tafereel op de voorgrond, dat was mijn mooiste ontdekking.”

Charles Huysman is getrouwd met Kristine Ampe. Hij is de fiere vader van vier kinderen (Marieke, Karel, Lieve en Lieselot) en twee kleinkinderen (Margaux en Leontine). Charles werkt als chauffeur voor Alexander De Croo. Zijn favoriete hobby is ‘kokkerellen’. “Na een flinke wandeling in de natuur bij temperaturen rond 28° stonden Kristine en ik verbaasd voor de gesloten deur van de Sint-Sixtusabdij. De bedoeling was niet om ons te bezinnen, maar om er het beste bier ter wereld te degusteren. ‘De dorstige laven’ was die dag echter niet aan de orde voor de Paters van West-Vleteren. We zochten dan maar andere oorden op: ‘t Hof van Commerce in Stavele, dichtbij Poperinge. We genoten er van een groot bord op oude wijze huisbereide charcuterie, met een streekgebonden abdijbiertje erbij. In een prachtige authentieke omgeving en supergezellige taverne, serveerde bazin Iris met de glimlach in de schil gekookte patatjes die heerlijk smaakten bij het grote bord charcuterie dat we zelf (à volonté) mochten bijvullen.” www.hofvancommercestavele.be

Jean-Jacques De Gucht is Vlaams Parlementslid en bij de gemeenteraadsverkiezingen trekt hij de Open Vld-lijst in Aalst. Hij is lid van de Commissie Cultuur en pikt in zijn vrije tijd ook graag een tentoonstelling mee.

“De tentoonstelling van Aalstenaar Gilles Van Schuylenberg met stillevens van prachtige Aalsterse locaties is een echte aanrader. Gilles zoekt zijn onderwerpen bewust dichtbij, niet uit luiheid, maar net omwille van andermans luiheid om niet te (willen) zien dat schoonheid overal en dus ook heel dichtbij kan schuilen. De idee van wat mooi is en wat niet wil hij doorbreken. Het ansichtkaart-gehalte van Aalst interesseert hem veel minder dan bijvoorbeeld kleine vergeten of genegeerde hoekjes die omwille van hun functie (of gebrek eraan) geen esthetische stempel krijgen. Daarom zijn de Aalsterse verlaten industriesites een onuitputtelijke bron van inspiratie voor Gilles.” gilles.vanschuylenbergh.com 

BALLS & GLORY

Stephanie D’Hose is parlementair medewerker van Sas van Rouveroij. Ze heeft nu ook zelf de stap naar de actieve politiek gezet: ze staat op de vierde plaats op de Gentse Open Vld-lijst. De bezige bij werkt al tien jaar achter de schermen van Open Vld, sinds vijf jaar is ze voorzitter van Jong VLD Gent. “Tijdens de Gentse Feesten proefde ik de ‘Balls & Glory’ van Goe gebakken-kok Wim Ballieu. In zijn pop-up store in de Sint-Jacobsnieuwstraat serveert Wim een assortiment van handcrafted meatballs, filled with things we love. Of anders gezegd een echte Vlaamse gehaktbal, gevuld met onze favoriete ingrediënten. Happy balls, retro balls of glory balls: Gent is er zot van. In het najaar komt er een winkel in Brugge en een pop-up store in Antwerpen. Ga dus zeker eens langs bij de Starbucks van www.ballsnglory.be de gehaktballen!”  nr. 17 - april2012 2012 blauw nr. 19 - oktober blauw

7


fracties KAMER

Snelbelgwet wordt Betere-Belg-Wet De meerderheid heeft een akkoord bereikt dat de regels om Belg te worden gevoelig verstrengt. Aan de basis ligt een wetsvoorstel van volksvertegenwoordiger Carina Van Cauter die daarmee het einde van de Snelbelgwet inluidt. Volksvertegenwoordiger Carina Van Cauter werkte jaren in stilte aan een nieuwe wet die het verkrijgen van de Belgische nationaliteit aan strenge voorwaarden bindt. Eind juni was het wetsvoorstel finaal en kon het binnen de commissie Justitie goedgekeurd worden. “Met dit voorstel wordt een migratiekanaal gesloten. Wie Belg wil worden, zal één van de drie landstalen moeten kennen, zal moeten werken en zal geïntegreerd moeten zijn. De Snel-Belg wordt nu dus een Betere-Belg. Aan burgerschap zijn immers niet enkel rechten verbonden, maar ook plichten”, aldus Carina Van Cauter. “De Belgische nationaliteit zal enkel nog kunnen worden aangevraagd in België zelf, en niet langer vanuit het buitenland. Zware misdrijven en schijnhuwelijk zijn redenen om de nationaliteit te weigeren en een aanleiding tot verlies van de verkregen nationaliteit.” •

Op de bres voor gezondheidszorg van morgen Onze medische kennis neemt voortdurend toe en de technologische evolutie staat niet stil. Toch kennen we van veel ziekten de precieze basis nog onvoldoende. Daarnaast zijn de behandelingen soms aspecifiek en kunnen ze bijwerkingen hebben, denk maar aan bepaalde kankerbehandelingen. Zo weten we dat individuen soms verschillend reageren op geneesmiddelen en dat die verschillen te wijten zijn aan onder andere variaties in de genstructuur. Het besef groeit dat de toekomst

8

blauw nr. 19 - oktober 2012

van ‘gepersonaliseerde’ geneeskunde een maatschappelijk debat vraagt. Gepersonaliseerde geneeskunde heeft tot doel om voor patiënten een individueel traject uit te stippelen, onder ander door geneesmiddelen te ontwikkelen die aangepast zijn aan hun genetisch profiel. Deze vaststelling maakt initiatief noodzakelijk, en daarom diende Ine Somers, als vast lid van de commissie Volksgezondheid in het federaal parlement, hieromtrent een resolutie in die prioritair zal behandeld worden in het parlement. •

Compensatie openbare werken moet worden uitgebreiD Mathias De Clercq diende een wetsvoorstel in dat de sluitingsverplichting voor handelaars en zelfstandigen te schrapt als voorwaarde om een ‘inkomenscompensatievergoeding’ te krijgen voor hinder bij openbare werken. “Die vergoeding van 70 euro krijgt men vandaag enkel na een wachttijd en het sluiten van de zaak. Maar dat is vaak de allerlaatste keuze voor zelfstandigen, omdat dan alle inkomsten wegvallen en omdat een hele poos sluiten vaak nefast is voor het voortbestaan en de continuïteit van de zaak. Een sluiting opleggen als voorwaarde is hen doen kiezen voor de allerlaatste optie.” Daarnaast kreeg De Clercq na een parlementaire vraag te horen dat minister Laruelle werkt aan een vereenvoudiging van het systeem. Zo denkt ze aan een afschaffing van de wachttijd van acht dagen, een samenvoeging van het ontvankelijkheidsonderzoek met het hinderonderzoek en een uitbreiding van de eerste vergoedingsperiode van dertig tot zestig dagen. •

meer info? http://kamer.openvld.be


fracties SENAAT

toezicht houden op de financiering van extremistische groeperingen

VOORSTEL OVER HERVORMING BRANDWEER WORDT WET

Fractieleider en senator Bart Tommelein wil dat de Cel Financiële Informatieverwerking (CFI) kan optreden ingeval van extremisme: “Doordat het CFI momenteel enkel mag ingrijpen in geval van terrorisme worden kansen gemist. Extremisten kunnen immers terugvalbasissen en ondersteuningsnetwerken financieren zonder dat het CFI kan doorlichten. Het CFI is zelf sinds lang vragende partij om ook ingeval van dossiers van ‘extremisme’ een onderzoek te kunnen voeren.” •

De hervorming van de brandweer is een dossier waaraan Guido De Padt hard heeft gewerkt, ook als toenmalig minister van Binnenlandse Zaken. De publicatie van de wet van 3 augustus 2012 tot wijziging van de wet op de civiele veiligheid en de wet op de civiele bescherming, stelt hem tevreden.

Volgens senator Martine Taelman is de tekortkoming van de huidige wet niet zonder gevolgen: “In de praktijk is het onderscheid tussen extremisme en terrorisme flinterdun. De beperkte bevoegdheid van het CFI zorgt ervoor dat dit controleorgaan zich in haar financiële onderzoeken hoofdzakelijk richt op de reeds gekende organisaties die op terrorismelijsten vermeld worden. Zo blijven extremistische organisaties buiten het gezichtsveld, waardoor mogelijke radicalisering niet tijdig wordt opgemerkt.”

De wet past de snelste adequate hulp op organisatorisch vlak toe en verhoogt de veiligheid van de brandweerlieden door een overgang naar hulpverleningszones. De prezones krijgen rechtspersoonlijkheid en worden uitgesloten van strafrechtelijke verantwoordelijkheid. Dit moet hen toelaten snel de nodige democratische beslissingen te nemen in de zoneraad om een zonale visie en een zonaal brandbestrijdingsbeleid aan te nemen, dat tot uiting komt in het operationeel organisatieplan. De wet laat ook toe om een permanente coördinatiestructuur aan te nemen die rekenschap aflegt aan de zoneraad, en die een coördinator en een financieel beheerder aanstelt. Hij laat tevens toe om het nodige beroeps- en vrijwillige personeel aan te werven, alsook om het nodige materieel en de persoonlijke beschermingsmiddelen aan te kopen. Hij verzekert tevens een zonaal preventiebeleid.

Vandaag bestaat er geen wettelijke basis om informatie in verband met witwasverrichtingen of financiering van terrorisme aan de gerechtelijke overheden door te geven als de onderliggende activiteit enkel verband blijkt te houden met extremisme. In het licht van de mogelijke verdere radicalisering van bepaalde extremistische organisaties, waarbij zij zich tegen onze maatschappij en haar burgers keren, is het belangrijk om dit tijdig te kunnen detecteren. Dit wetsvoorstel draagt daartoe bij, aldus de Open Vld-senatoren.

“Het huidige reglementair kader was verouderd en beantwoordde niet langer aan de huidige eisen van de samenleving” stelt senator De Padt. “De idee om hulpverleningszones te creëren moet op termijn leiden tot een rationalisering van de middelen en kan de veiligheid voor de burger vergroten. Deze hervorming is een bijkomende en fundamentele stap in de hervorming van de civiele veiligheid. Dat is een zeer goede zaak”, besluit De Padt. •

Bart Tommelein heeft samen met de senatoren Martine Taelman en Alexander De Croo een wetsvoorstel uitgewerkt om deze lacune in de wetgeving aan te pakken. •

meer info? http://senaat.openvld.be nr. 19 - oktober 2012

blauw

9


fracties VLAAMS PARLEMENT

VIA : Reclame in de vitrine Vlaanderen in Actie, wat in de vorige Vlaamse regering begon als een hoopvol baken voor doortastend beleid, is onder de regering Peeters II verworden tot een erg selectieve reclamekaravaan die de noodzakelijke bijsturingen wegmoffelt. Een stand van zaken over de doelstellingen die VIA tegen 2020 gerealiseerd wil zien om van Vlaanderen opnieuw een topregio te maken, toont immers aan dat we met Peeters II op heel wat terreinen nog nergens staan. Fractievoorzitter Sas van Rouveroij: “Vlaanderen is Europees kampioen in het filerijden. Onze economie slabakt en we trekken minder investeerders aan. De werkzaamheidsgraad daalt in plaats van te stijgen. En inzake onderzoek en ontwikkeling scoren we zelfs lager dan twaalf jaar geleden in plaats van op te stomen naar de vooropgestelde 3% van het bruto binnenlands product. Bijsturen is de boodschap maar Peeters II is daar niet toe in staat.”

Meer aandacht voor sociale media in onderwijs Met de start van het schooljaar stak ook Onderwijsminister Smet (SP.A) met een nieuw ideetje zijn neus aan het venster. Het was een schande dat jonge leerkrachten geen werkzekerheid hebben, wist hij. En dat met het nakend gebrek aan leerkrachten. Bovendien: zij-instromers zouden hun anciënniteit uit hun vorige job moeten kunnen meenemen. Vlaams volksvertegenwoordiger Ann Brusseel herinnert zich nog aan den lijve het gebrek aan werkzekerheid, enkele jaren geleden toen ze als jonge leerkracht van de ene vervanging naar de andere interim holde, in drie scholen. Maar waar wacht Smet op, vraagt ze zich af. “Hij is toch de minister van Onderwijs? Is de regering het eens met zijn ideetjes? Zijn er centen voor?” Meestal luidt het antwoord op die twee laatste vragen neen. 10

blauw nr. 19 - oktober 2012

Vlaamse regering vastgereden rond Antwerpen Het ziet er meer en meer naar uit dat de regering Peeters II de hele legislatuur zal blijven stilstaan rond Antwerpen. De regering maakte op vraag van de SP.A een U-bocht in het Oosterweeldossier en heeft er zich sedertdien compleet op vastgereden. Het nieuw wijzigingsdecreet inzake de BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel) zal daar volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk Van Mechelen niet veel aan veranderen. “Zowel op het juridische vlak, het milieutechnische terrein of inzake ruimtelijke planning en betaalbaarheid wordt overal getwijfeld of dit decreet wel uitvoerbaar is”, zegt Van Mechelen. “Open Vld stelt een pragmatische tussenoplossing voor: sluit de Antwerpse ring pas in een latere fase, en laat nu eerst en vooral de NV Liefkenshoektunnel toe om de verbinding met de E17 in het zuiden en met de E34 in het noorden snel tot stand te brengen om een compleet verkeersinfarct te voorkomen.” •

Meer info? vlaamsparlement.openvld.be


fracties BRUSSELS PARLEMENT

Naar een Nederlandstalige Basisschool in Brussel Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel is een succes en staat synoniem voor kwaliteit. Veel ouders kiezen voor een Nederlandstalige basisschool in Brussel, ook al is het hun moedertaal niet. De meertaligheid is een rijkdom, maar brengt ook uitdagingen met zich mee. Als extra ondersteuning heeft het Onderwijscentrum Brussel (OCB) een meertalige brochure ‘Naar een Nederlandstalige Basisschool in Brussel’ en een prentenboek ‘Ik ga naar school’ ontwikkeld. Brussels minister Guy Vanhengel, bevoegd voor het Nederlandstalig onderwijs in de hoofdstad en initiatiefnemer, mocht het voorstellen: “Het doel is veelzijdig: ouders meer betrekken bij de school van hun kind, de wederzijdse verwachtingen tussen ouders en de school bespreken, het bepalen van de plaats van het Nederlands en die van andere talen in de school,… Sterke betrokkenheid van ouders bij het schoolgebeuren, heeft een duidelijk positief effect op de schoolprestaties van de kinderen. Dankzij de nieuwe publicaties en deskundige begeleiding willen we scholen en ouders helpen in het omgaan met taal en taalverwerving.”

‘Al dat vandalisme ondermijnt onze stedelijke ambities’ In Brussel wordt een kwart van de Villofietsen (huurfietsen) gestolen. Brussels staatssecretaris voor mobiliteit Bruno De Lille (Groen) relativeerde dit cijfer en zei dat 70% wordt teruggevonden. Open Vld vindt dat we diefstal niet mogen minimaliseren. Villo is een mooi voorbeeld van een publiekprivate samenwerking. Het is een goed project dat onder druk wordt gezet door vandalisme en het gebrek aan respect voor publieke voorzieningen. “Het enige juiste signaal en antwoord op deze cijfers is dit vandalisme opsporen en terugdringen. Men moet elke beschadiging ernstig nemen

door gerichte controles”, aldus Carla Dejonghe, Brussels volksvertegenwoordiger. “Vandalisme is de belangrijkste oorzaak van vertragingen op het openbaar vervoer. Door vandalisme verliest de overheid jaarlijks miljoenen aan de herinrichting van publieke ruimtes, parken, pleintjes, zitbanken. Door vandalisme kunnen veel kinderen niet spelen op de speeltuigen en speelpleintjes die speciaal door de overheid voor hen werden aangelegd. Dat heeft een prijs: het jaagt de gemeenschap op kosten en keert de inwoners af van hun stad.” •

Duidelijke afspraken over stedelijk samenleven: Brussel heeft nood aan een stadsethiek Het geweld tegenover bus- en trambestuurders. De verhuis van bedrijven uit Molenbeek omwille van straatgeweld. De discriminatie op grond van afkomst in de interimsector. Gaybashing. Agressie ten aanzien van de politie. De pakkende reportage Femme de la rue. De lijst is eindeloos en leidt tot frustraties. “Open Vld-Brussel gelooft in de stad én haar diversiteit: ‘Stadslucht maakt vrij’ is al jaren ons adagium” aldus Els Ampe. “Maar de huidige stadslucht verstikt ons en ondermijnt de stedelijke ambities.” Dit gedrag jaagt mensen weg uit de stad. Het kost Brussel jobs en welvaart. De menselijke prijs is nog groter: elke vorm van agressie, vernedering of discriminatie draagt het slachtoffer en zijn omgeving nog jaren mee. Een meer repressief beleid kan niet langer uitblijven. Maar er zal meer nodig zijn. Een charter rond stadsethiek dringt zich op. Els Ampe: “Ik vraag aan het Brussels Parlement om samen een charter op te stellen, gebaseerd op maximale tolerantie voor diversiteit en individuele keuzes en nultolerantie voor geweld en discriminatie. Al wie ‘Brusselt’ zal zich akkoord moeten verklaren met deze afspraken.” We kunnen inspiratie opdoen in Canada, waar burgers een ‘Oath of Citizenship” afleggen. •

Meer info? www.vldbrussel.be nr. 19 - oktober 2012

blauw

11


markante KANDIDAAT

Ik ben altijd Liberaal geweest

Onze rubriek ‘Markante Vlaming’ moet deze editie wijken voor een licht aangepaste versie. Graag stellen we u naar aanleiding van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen enkele ‘Markante Kandidaten’ voor. Marijn Devalck, acteur staat op de 10e plaats op de Open Vld lijst van Brakel. Vanop die plaats wil hij het cultuurbeleid een nieuw elan geven.

Waarom bent u in de politiek gestapt?

Marijn Devalck: De vraag is gesteld door de burgemeester van Brakel die het initiatief heeft durven nemen om mij op te bellen. Het idee was hem aangepraat door een aantal partijleden. Herman zelf dacht altijd: “Marijn gaat dat nooit doen, die man heeft te veel werk.” Maar uiteindelijk kwam dan toch dat telefoontje van hem met de vraag of ik op de lijst wou staan in Brakel.

En direct overstag gegaan?

In een eerste reflex zeg je toch: “Ik ben geen politieker, ik heb daar geen tijd voor.” Ik heb bedenktijd gevraagd en gekregen. Ik wilde niet over één nacht ijs gaan. Ik vond ook dat ik eerst met mijn vrouw moest praten over dat politiek engagement. In zekere zin heeft Herman wel aan mij geschud. “Het wordt tijd dat je ook iets doet voor de gemeente” was zijn devies. En eigenlijk zit daar veel waarheid in. Hij kent mijn sociaal engagement overal in Vlaanderen. Wat ik in Brakel tot nu toe gedaan had was voor ambiance zorgen, geld inzamelen voor het nieuwe clubhuis van de KSA en zo. Maar het engagement opnemen om Brakel mee te besturen, neen, dat was eigenlijk nooit in mij opgekomen.

Is Open Vld voor u een logische keuze?

Ik ben altijd liberaal geweest. Ik ben opgegroeid in een CVP-nest. Dat was toen in het dorp de sterke partij. Vanaf mijn kiesplichtige leeftijd heb ik altijd liberaal gestemd. Ik heb dat ‘liberaal zijn’ ook nooit onder stoelen of banken gestoken. Mijn politieke outing op tv is gebeurd tijdens de verkiezingsshows van Bracke en Crabbé. Bekende Vlamingen werd de stemtest voorgelegd. Ik heb die vragen toen héél gevoelsmatig beantwoord. “Gij zijt ne liberaal” stelde Bracke na afloop. “Hoe kan het ook anders,” heb ik hem geantwoord, “ik woon in Brakel.” Weinig bekende Vlamingen gaven zich in die tijd politiek bloot. Kleur bekennen stond toen nog gelijk met toegeven dat je drager was van een uiterst besmettelijke ziekte.

Heeft die politieke outing u als artiest optredens gekost?

Dat weet ik niet en ik zou het mij ook niet aantrekken. Ik kan toch moeilijk loochenen dat ik liberaal ben. Marijn Devalck zélf zal niet veranderen. Er zullen straks ook vrienden zijn die niet op mij 12

blauw nr. 19 - oktober 2012

zullen stemmen. Ik ben daar niet kwaad om. Ik heb respect voor hun keuze.

Heeft u tijd om aan politiek te doen?

In de periode van De Kampioenen zat ik vast in een strak keurslijf. De Kampioenen hadden altijd voorrang. Vandaag werk ik op zelfstandige basis. Dat geeft mij de vrijheid om, als ik een mandaat zou mogen opnemen, in mijn agenda prioriteit te geven aan de Brakelse politiek.

“De kiezer moet stemmen op mensen om hun bekwaamheid, niet om hun bekendheid”

Wat wilt u realiseren in Brakel?

Iets waar ik verstand van heb. En dat is cultuur. Het ontbreekt in Brakel aan een cultureel centrum. Als acteur en zanger heb ik in alle cultuurcentra van Vlaanderen en Nederland gestaan. Daar zijn veel gedrochten bij, gebouwd in tijden van hoogconjunctuur. Polyvalent en omnivalent en al wat je maar wil, maar je kunt er niks goeds in kwijt. In Brakel hoeft geen mastodont van een stadschouwburg te komen. We hebben een functionele zaal mét podium nodig waar bv. degelijk toneel of muziek kan gebracht worden en waar ook jonge talenten kunnen groeien. Het podium van een cultuurtempel moet zijn wat de keuken en de badkamer is voor een huis. Ik voel mij dus goed geplaatst om daar werk van te maken.

Wat brengt het cultuuraanbod in Brakel met Marijn Devalck in de gemeenteraad?

Doorgaans worden de cultuurcentra bemand door cultuurfunctionarissen die zich ook gedragen als cultuurfunctionarissen. Het cultuuraanbod begint en eindigt dan met dat wat een beetje wereldvreemd is. Ik wil de interessante dingen naar Brakel halen, een


markante KANDIDAAT BIO

MARIJN DEvalck -

Geboren 16 maart 1951 te Ninove -

Afkomstig van Vollezele maar woont in Brakel -

1965 begon zijn zangcarrière als Marino Falco -

1978 Studies Muziek en Dramatische kunst aan het Koninklijk Muziekconservatorium in Brussel Bij het brede publiek werd Marijn bekend door tv-reeksen zoals De Paradijsvogels in 1980. Vanaf 1990 speelde hij in F.C. De Kampioenen. -

2012 kandidaat voor Brakel

wijde waaier bespelen. Zo’n ontmoetingsoord mag geen drempel hebben. En naar ieders smaak en goesting cultuur brengen, liefst zelfs op hetzelfde moment, zodat de ene in contact komt met de cultuur van de andere. Dat werkt verrijkend.

Hoeveel waarde hecht u aan de gemeentepolitiek?

Beleid is management geworden, ook op gemeentelijk vlak. De tijd dat je nog verkiezingen kon winnen door pinten te trakteren op de markt ligt achter ons. Lokaal kunnen we ook niet blijven vasthangen, zoals in de Paradijsvogels, aan een strijd tussen geuzen en papen. Zelfs in de oppositie moet men constructief kunnen meewerken aan een beleid dat goed is voor alle inwoners. Anders is men geen goede oppositie! Discussiëren om de boel te blokkeren, daar heeft niemand wat aan.

Trekt Marijn Devalck op campagne?

Ik ben net terug van een bezoek aan de markt. Ik heb borden gezet en affiches geplakt, huisbezoeken gedaan, uitdeelkaartjes laten drukken. En onderweg drinkt kandidaat Devalck een koffie én een Bruine en luistert hij naar de verzuchtingen van de mensen. Ik doe zo weinig mogelijk opvallends. Mijn affiche hangt tussen die van de andere kandidaten. Ik ben een ploegspeler die graag steun geeft aan de andere kandidaten. Je zal mij niet aan de kerktoren zien bengelen. Ik ben al genoeg blikvanger. De kiezer moet stemmen op mensen om hun bekwaamheid, niet om hun bekendheid.

Kennen de mensen in Brakel de mens achter de zangerartiest?

In Brakel kennen ze mij zeer goed. Ze lezen natuurlijk ook wat de boekskes over mij schrijven maar ze kennen ook mijn liefde voor Brakel en mijn inzet voor mensen met autisme en MS-patiënten.

Wat verwacht u van uw eerste stembusslag?

Dat ik het niet weet. Ik ben altijd realistisch. Ik hoop op een goede uitslag maar als het persoonlijk zou tegenvallen zal mij dat niet afremmen te doen wat ik altijd heb gedaan: mij inzetten voor mensen in nood. •

Andere MArkante kandidaten Phaedra Hoste, model, Antwerpen Freddy Demeulenaere, bokser, Brugge Frank Van Laecken, regisseur, Berlare Kevin Van Impe, wielrenner, Erpe-Mere Christophe Stienlet, acteur, Mechelen Filip Meirhaeghe, ex-mountanbiker, Maarkedal Frederique Neys, atlete, Kortenberg Olivier De Cock, voetballer (ex-Club Brugge), Brugge Anja Nobus, Belgisch kampioene wielrennen en veldrijden, Oostkamp Stéphanie Meire, ex-Miss België, Jabbeke Walter Grootaers, zanger De Kreuners en mediafiguur, Lier Chris Caestecker, voorzitter Club Brugge Foundation, Oostkamp Jaak Pijpen, Advocaat, uitgever, mediafiguur, Hoeilaart nr. 19 - oktober 2012

blauw

13


markante KANDIDAAT

“Het Antwerps onderwijs is getekend door de gevolgen van twee decennia geïmproviseerd migratiebeleid.”

Karin Heremans “Maak het Antwerps onderwijs toekomstgericht. Maak er het beste onderwijs van Vlaanderen van.” Aan het woord is Karin Heremans, directrice van het Koninklijk Atheneum Antwerpen en nummer 3 op de Antwerpse Open Vld-lijst. Welbespraakt, enthousiast en boordevol goede ideeën voor een onderwijshervorming. “Er moet iets veranderen, zoveel is zeker.” Waarom bent u in de politiek gestapt? In de eerste plaats koester ik sympathie voor Open Vld, laat dat duidelijk zijn. Maar in de politiek kan je vooral het beleid mee bepalen; dat gaat niet vanaf de zijlijn. We moeten de strijd aangaan. Antwerpen heeft geen keuze. Als ze haar samenlevingsproblemen onder controle wil houden en haar economische toekomst wil uitbouwen, moet Antwerpen kiezen voor een onderwijs dat aangepast is aan de noden van de 21ste eeuw en dat vernieuwend, stimulerend en dynamisch is. En samen met Open Vld Antwerpen ben ik van mening dat de komende zes jaar van levensbelang zullen zijn voor het onderwijs in Antwerpen en daarmee ook voor de toekomst van de stad, en in zekere zin zelfs van heel Vlaanderen. 14

blauw nr. 19 - oktober 2012

Wat zijn de grootste pijnpunten in het Antwerps onderwijs? Tussen 2012 en 2015 zal het aantal kinderen dat naar de kleuteren lagere school gaat in Antwerpen stijgen met ongeveer 5.500 of 11 procent, goed voor een kostenplaatje van om en bij de 50 miljoen euro. De bevolkingsprognoses gaan nog verder: de komende tien jaar verwacht men dat de toename in het Antwerps onderwijs zou kunnen oplopen tot 70.000 leerlingen. Waanzin! Maar als we dan kijken naar de cijfers van schoolse achterstand , zitten we met 51% boven het Vlaams gemiddelde. Het Antwerps onderwijs is getekend door de gevolgen van twee decennia geïmproviseerd migratiebeleid. Echte gestuurde structurele maatregelen bleven tot nu toe uit, waardoor vele kinderen het Nederlands niet onder de knie krijgen en dus achterstand oplopen. Ondanks de vaak enorme inspanningen van directies, leerkrachten en personeelsleden, is er echt een probleem van leerachterstand en sociale segregatie. Veel ouders laten daarom hun kinderen buiten de stad naar school gaan. Het is zorgwekkend dat stilaan ook de marktleider in het onderwijsveld – mede om levensbeschouwelijke redenen – lijkt te opteren voor grotere investeringen buiten dan binnen de stad.

En wat schuift u als oplossing naar voor? Eerst en vooral is het essentieel om de sociale en culturele kloof te overwinnen die de migratie in onze samenleving heeft veroorzaakt. We moeten dat zo vroeg mogelijk aanpakken, door de leer- en schoolplicht te verlagen tot 3 jaar. Ten tweede geven we de klassieke school een nieuwe, hedendaagse invulling, met als uitgangspunt een verlengde schooldag met activiteiten die iets toevoegen aan het gewone lesprogramma (kunst, sport, muziek,…). Kortom, de school als centrum voor ontwikkeling. Ik vind ook dat we de veelheid aan talen, culturen en levensbeschouwingen als extra troeven moeten gebruiken binnen diverse opleidingen, zodat mensen zowel binnen als buiten Vlaanderen werk kunnen vinden. De kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt moeten we proberen te dichten, met opleidingen die maximale kansen voor de toekomst bieden. En tot slot moeten we in Antwerpen de ambitie hebben om voor elk kind een plaats te garanderen en de vrije schoolkeuze te herstellen. •


markante KANDIDAAT

Ronald Everaert Markante kandidaat op de Gentse Open Vld-lijst is Ronald Everaert (62), gewezen voorzitter van VOKA Oost-Vlaanderen en jarenlang CEO van diverse bedrijven zoals Mercator en Telindus. Vanaf de elfde plaats steunt hij het stadsproject van lijsttrekker Mathias De Clercq. Ronald, hoe ben je op de lijst terechtgekomen? Ik heb lang in het bedrijfsleven gestaan, maar vond dat het tijd was om mijn politiek engagement te tonen. Toen Mathias me vroeg om zijn lijst te versterken heb ik geen moment getwijfeld. Zeker nu de huidige coalitiepartner SP.A in kartel is gegaan met Groen kon ik niet langer aan de zijlijn blijven staan. Gent is altijd een liberale stad geweest en dat moet in de toekomst ook zo blijven. Paars zorgt al 24 jaar voor een evenwichtig beleid in onze stad. Ik wil vermijden dat dit evenwicht verloren gaat.

Wat is jouw band met Gent? Ik ben opgegroeid in de Muide, een echte Gentse volksbuurt, en heb later gestudeerd aan de Gentse Universiteit en de Vlerickschool. Als CEO van Mercator heb ik er mee voor gezorgd dat de Handelsbeurs op de Kouter werd aangepakt en de Zuiderpoort werd gebouwd. Zo heb ik ook mijn steentje bijgedragen aan de mooie ontwikkeling die Gent de voorbije jaren heeft meegemaakt. Het is een aangename, levendige stad geworden waar ik graag woon.

Waar schuilt jouw politiek engagement? Mijn politiek engagement vloeit voort uit mijn overtuiging dat we ondernemingen in het Gentse volop moeten ondersteunen, want zij zorgen voor de jobs en de welvaart van onze stad. Er moet ook extra aandacht gaan naar wonen in onze stad, met betaalbare woningen voor alle bevolkingsgroepen en rekening houdend met de verzuchtingen van de steeds grote wordende groep senioren in Gent. Met de toenemende vergrijzing dient er extra aandacht te gaan naar die bevolkingsgroep, zowel op vlak van wonen, veiligheid als zorg.

Het is de eerste keer dat je campagne voert, hoe valt dat mee tot nog toe?

Het is allemaal nieuw voor mij: fotoshoots, folders maken, aanbevelingsbrieven schrijven, maar dat is ook het leuke eraan. Van campagnemoeheid zal je bij mij niet veel merken. Ik doe bijvoorbeeld veel bezoeken aan plaatselijke KMO’s om hen ervan te overtuigen Open Vld te stemmen. De liberalen hebben al heel

“Mijn politiek engagement vloeit voort uit mijn overtuiging dat we ondernemingen in het Gentse volop moeten ondersteunen.” wat verwezenlijkt: Gent heeft al jaren de laagste gemeentebelastingen van alle centrumsteden, heeft een ondernemingsvriendelijk klimaat en investeert enorm veel in het aantrekkelijker maken van de stad. Dat beleid moet kunnen verdergezet worden en daar wil ik me met hart en ziel voor inzetten.

Met je 62 levensjaren ben je dubbel zo oud als lijsttrekker Mathias De Clercq, wat zijn jullie raakpunten? Mathias en ik begrijpen heel goed dat Gent altijd een ondernemende stad is geweest en dat moet ze zeker blijven. In deze economisch moeilijke tijden moeten we er absoluut voor zorgen dat we verder kunnen groeien. Op korte tijd heeft Mathias al heel wat gedaan voor de Gentse economie: van het ondersteunen van starters, tot het creëren van extra ruimte voor ondernemen en een ver doorgedreven administratieve vereenvoudiging. Gent plukt daar vandaag de vruchten van met meer starters en minder faillissementen. Op dat goede elan moeten we verdergaan. •

nr. 19 - oktober 2012

blauw

15


VLAANDEREN Sas Van Rouveroij

Vlaanderen moet vooruitgaan Open Vld betreurde in het debat over de Septemberverklaring II het gebrek aan een ambitieus project, in de plannen van de regering Peeters II. Fractievoorzitter Sas van Rouveroij formuleerde opmerkelijke alternatieven die wél getuigen van structurele keuzes en een duidelijke visie, zoals de niet-vervanging van de helft van de ambtenaren die jaarlijks uit dienst gaan en de hervorming van de welzijnssector. “Er is een recessie aan de gang en die gaan we niet te lijf door te doen alsof die er niet is.” Sas van Rouveroij wierp Peeters de feiten voor de voeten: “De Belgische economie krimpt, de export waar Vlaanderen een kampioen in was wordt bijna gevierendeeld, de betalingsbalans vertoont sinds 2011 een tekort, de koopkracht neemt af met 0,8 %, de gezinnen schroeven voor het tweede jaar op rij hun investeringen in hun woning fors terug, de concurrentiekracht neemt zorgwekkend af, het aantal faillissementen bereikt een ongekend hoogtepunt, de industriële werkgelegenheid krimpt, het aantal werklozen neemt spectaculair toe, een begrotingsevenwicht voor de gezamenlijke overheid in 2015 wordt aartsmoeilijk.” Dat laatste verwijt hadden eerder ook de werkgevers- en werknemersorganisaties in een persmededeling de regering toegestuurd: de regering Peeters, ‘maakt zich schuldig aan pure struisvogelpolitiek wanneer men in 2013 geen budget voorziet voor de Belgische evenwichtsdoelstelling van 2015.’ En het is niet het enige dat de regering Peeters nalaat: er worden ook geen provisies aangelegd voor bevoegdheden die dankzij de zesde staatshervorming naar Vlaanderen zullen overkomen of voor de schuldafbouw. De verklaring hiervoor zag Sas van Rouveroij in “het onvermogen om met deze coalitie de noodzakelijke structuurhervormingen tot stand te brengen.” De fractievoorzitter van de Vlaamse liberalen poneerde als oppositieleider alternatieven die wél structurele ingrepen zijn en bovendien van visie getuigen: een daling van het aantal ambtenaren met 12% door een deel van wie jaarlijks de dienst verlaat niet meer te vervangen. Dat levert zeker ook de loonkostvermindering van 1% op die Peeters vooropstelde. De minister-president wil de vakbonden daarvoor echter laten kiezen uit een menu in plaats van zelf te beslissen. Bovendien vergt het alternatief van Open Vld een ernstig kerntakendebat, een opdracht die de regering evenmin aandurft. Sas van Rouveroij stelde verder voor het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) af te slanken en te hervormen omdat dit fonds de kosten van projecten verhoogt en de realisatie ervan vertraagt. Open Vld wil de middelen van VIPA rechtstreeks toekennen aan de ouderen die in een rustoord verblijven. In welzijn willen de liberalen verder geen 16

blauw nr. 19 - oktober 2012

nieuwe structuren opzetten of uitbreiden. bevroren kindpremie en maximumfactuur “horen niet in de koelkast maar in de versnipperaar”, zei Van Rouveroij. Tot slot vindt Sas van Rouveroij het onaanvaardbaar dat de regering zich ermee tevreden stelt dat slechts 65% van de herschoolde werklozen voor een knelpuntberoep dit beroep ook effectief opneemt. Dit cijfer bewijst dat veel werkzoekenden enkel de opleiding volgen om een schorsing te vermijden. Intussen besteedt de Vlaamse regering belastinggeld aan het aantrekken van Spaanse werklozen om de vacatures op onze arbeidsmarkt ingevuld te

“de kracht van verandering” heeft op één bepaald terrein wel gewerkt. Deze VLAAMSE REGERING HEEFT de belastingen verhoogd. krijgen. De fractieleider van Open Vld beëindigde zijn repliek met een lijst van structurele uitdagingen waarvoor “de kracht van de verandering” in de regering klaarblijkelijk niet volstaat, want ze worden stuk voor stuk doorgeschoven naar de volgende regering: scholenbouw, sociale woningbouw, Oosterweel, kilometerheffing voor vrachtwagens, klimaatdoelstellingen, onderzoek en ontwikkeling, natuur- en bosgebied, wachtlijsten in de zorg, afbouw van de schuld,… Toch heeft “de kracht van verandering” op één bepaald terrein wel gewerkt: Peeters II heeft de belastingen verhoogd door de jobkorting af te schaffen en de miserietaks in te voeren. •


europa

Barroso en GUY Verhofstadt in de clinch in het Europees Parlement de Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders. Beiden zijn het dan wel eens dat Europa sterker geïntegreerd moet worden, Barroso wil dat Europa onder controle houden van de 27 lidstaten. Guy Verhofstadt ziet meer heil in federaal Europa waarbij een volwaardig wetgevend Parlement en een uitvoerende Commissie aan het roer staan, en de lidstaten aan het federale niveau moeten gehoorzamen. Zo wordt het democratisch gehalte van Europa stevig verhoogd en kan er eindelijk een doortastend, samenhangend en groeigericht beleid voor een sterk geïntegreerd Europa gevoerd worden. Een complete economische, monetaire en politieke federale unie is immers de enige weg uit de crisis volgens Verhofstadt.

Op 12 september hield Commissievoorzitter Barroso zijn State of the Union-toespraak in het Europees Parlement. In het debat dat daarop volgde, formuleerde liberaal fractievoorzitter Guy Verhofstadt constructieve aanbevelingen maar ook serieuze bedenkingen bij de plannen van de Commissie. De aanslepende Eurocrisis stond onvermijdelijk centraal in de debatten. Verhofstadt wierp Barroso voor de voeten dat zijn afwachtende houding een deel van het probleem is. De Commissie gebruikt immers haar initiatiefrecht te weinig om structurele oplossingen, vooral dan op vlak van

de economische en monetaire unie, op tafel te leggen. Dat de ECB telkens tijd moet kopen is tekenend voor het gebrek aan langetermijnvisie en ambitie van de Europese leiders. Hoewel het voorstel van Barroso over de bankenunie – die voorziet in een Europees bankentoezicht en noodfinanciering – in de goede richting gaat, is er in de bankenunie geen enkele inspraak voor het Europees Parlement, toch de democratische vertegenwoordiger van de burger. Barroso pleitte op het einde van zijn toespraak voor de oprichting van een federatie van natiestaten. Verhofstadt repliceerde verontwaardigd dat we die vandaag al hebben in de vorm van

Naast structurele aanbevelingen presenteerde Guy Verhofstadt eveneens een liberaal verlanglijstje met concrete groeimaatregelen. Het economisch beleid moet gericht worden op groei, competitiviteit en jobcreatie. Onze ondernemingen, de ruggengraat van de economie, verdienen ondersteunende maatregelen om hun competitiviteit te versterken en te investeren in groeisectoren teneinde duurzame welvaart en jobs te creëren. De onderhandelingen over de Europese meerjarenbegroting moeten hiervoor aangewend worden. Bovendien zien de liberalen de crisis als dé opportuniteit om Europa te transformeren naar een hoog-efficiënte en groene economie. Meer investeringen in onderzoek & ontwikkeling en onderwijs om onze kenniseconomieën te versterken zijn eveneens gewenst, net zoals de verdere uitdieping van de Europese eenheidsmarkt, het kloppend hart van de Europese economie. Een modernisering van de transportinfrastructuur dringt zich op, lidstaten moeten de Europese regels sneller implementeren en bij overtreding bestraft worden, en fiscale fraude moet middels een Europese belastingwet aangepakt worden. • nr. 19 - oktober 2012

blauw

17


Welke richting voor EUropa?

José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, heeft op 12 september zijn Staat van de Unie toespraak gehouden in het Europees Parlement, waarin hij het had over de belangrijkste uitdagingen voor de Europese Unie het komende politieke jaar. Hij legde de nadruk op een diepere economische en politieke integratie om op die manier de crisis in de EU te overwinnen. Hij sprak over echte Europese politieke partijen die deelnemen aan de Europese verkiezingen en hun eigen kandidaten voorstellen als voorzitter van de Europese Commissie. Hij sprak over Europa als een federatie van natiestaten. Economische, fiscale, politieke unie “De crisis is zo structureel dat de halve maatregelen die genomen zijn zonder een algemeen plan van aanpak, tekort schieten. De EU heeft nood aan overtuigende beslissingen om de fiscale en economische integratie te versterken, en aan een akkoord over het volgende meerjarig financieel 18

blauw nr. 19 - oktober 2012

kader om investeringen te stimuleren en banen te creëren”, zegt Minister van Staat Annemie Neyts. ALDE (de liberale fractie van het Europees Parlement) vraagt dat er vlug vooruitgang wordt geboekt bij de ontwikkeling van een economische, fiscale, politieke en bankenunie tegen deze herfst, op basis van wetge-

Annemie Neyts

vingsvoorstellen van de Commissie. Het is alleen maar door de beste praktijken op elkaar af te stemmen en dezelfde maatregelen te treffen dat we deze mondiale crisis het hoofd kunnen bieden. De eurocrisis en de economische crisis blijven de meest besproken thema’s in het Europees Parlement. Verder staan ook andere grote thema’s op de agenda zoals het EU-budget voor 2013, de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de toekomst van het Europees langetermijnbudget. Het Europees Parlement wil het budget behouden dat bedoeld is om groei en banen te creëren. Europarlementsleden legden de nadruk op de bescherming van fondsen voor kmo’s, onderzoek en cohesiebeleid, terwijl de Raad (de vergadering van nationale Premiers) de uitbetalingen van het ontwerpbudget voor 2013 wil beperken. Het Europees Parlement en de Raad beslis-


sen samen over het budget. In oktober volgt er een stemming. De vraag stelt zich in deze crisis alsmaar duidelijker of we deze mondiale crisis aanpakken met vereende krachten of ieder afzonderlijk. Vele nationale politici voelen de hete adem van hun kiezerspubliek en denken dat ze de crisis beter de baas kunnen door alles zelf te doen. De Europese Commissie stelt voor om het jaarlijks budget vast te leggen op 1.033 miljard euro, waarvan 987,5 miljard euro voor effectieve betalingen. Het Europees Parlement geeft de voorkeur aan een robuust en flexibel budget met alternatieve bronnen van inkomsten zoals een belasting op financiële transacties en/of nieuwe bronnen van directe inkomsten voor de EU. Er wordt verwacht dat het Europees Parlement tijdens de herfst een stemmingronde zal houden over directe betalingen aan boeren en een eenvoudiger toezicht op de besteding van dat geld. Er liggen ook verslagen op tafel over de organisatie van landbouwmarkten en de daarbij horende plattelandsontwikkeling. Het Europees Parlement en de Raad beslissen samen over het hervormde EU-landbouwbeleid, dat op 1 januari 2014 in voegen moet treden.

Belangrijke verkiezingen in VS

Unie zijn we nog te zwak om mee te tellen. We blijven verstrikt in eindeloze identiteitsdebatten.. We slagen er maar niet in te doen inzien en aanvaarden dat identiteit vandaag meer dan ooit gelaagdheid is: elk van ons is man of vrouw, Vlaming, Belg, Europeaan, wereldburger. Die identiteiten hebben niet allemaal dezelfde intensiteit en dat hoeft ook niet. Ze sluiten elkaar niet uit, maar zouden elkaar moeten aanvullen.”

“In deze crisis die we mondiaal beleven heeft de VS ook een grote rol te spelen. De recepten die de republikeinen naar voor schuiven zijn volgens mij verouderd en zeker niet de juiste. De buitenlandse aanwezige politieke leiders wilden met hun aanwezigheid President Obama steunen met zijn kandidatuur voor herverkiezing als President. Wat me echter enorm trof was dat gedurende deze hele conferentie Europa niet aan bod kwam”, aldus Minister van Staat Annemie Neyts. “Europa is de jongste tijd niet bijster populair in de VS, onder meer door de zogeheten euro-crisis. Dat die crisis begon in de VS is men wel vergeten. Vandaag heet het dus dat ‘Europe must put its act together’. Ook wanneer de EU niet expliciet als hoofdverantwoordelijke van de moeilijke economische situatie wordt vermeld is het duidelijk dat er van Europa geen redding of soelaas wordt verwacht. De VS kijken nu heel resoluut Oostwaarts en Zuidwaarts, en dan vooral naar de BRIClanden, Brazilië, Rusland inderdaad, India en China. Dat doet overigens de ganse wereld.”

Buiten de Europese Unie staan er nog verscheidene belangrijke dingen op het programma. Het is waarschijnlijk niemand ontgaan dat er verkiezingen op komst zijn in de Verenigde Staten. De uitslag kan de relaties tussen de VS en Europa veranderen. Of zoals oud-presidentskandidaat John Kerry het stelde: “Met Obama zullen we een buitenlands beleid hebben waar Amerika een voortrekkersrol blijft spelen, en met de Republikeinen een buitenlands beleid dat hoofdzakelijk geprivatiseerd wordt, zonder al te veel visie.”

Europa moet vooruit

Van 3 tot 6 september ging in Charlotte, North Carolina (VS), de Democratische Conventie door. President Obama werd er opnieuw aangeduid als kandidaat voor het presidentschap. Zoals op elk van haar conventies nodigde de Democratische Partij ook een selectie van een paar honderd buitenlandse politici, van Noord tot Zuid, uit om aanwezig te zijn. Op uitnodiging van voormalig Secretary of State Madeleine Albright nam Europees Parlementslid Annemie Neyts opnieuw deel en dit voor de vijfde keer.

Annemie Neyts vervolgt: “Hoe belangrijk is dit alles en wat moeten of kunnen we eraan doen? Voor mij was het gebeuren in Charlotte, North Carolina een echte wake-up-call. Dat een continent van een half miljard mensen – die tot de rijksten en meest welvarenden van de wereld behoren – zelfs geen vermelding waard is, is meer dan een pijnlijke anekdote. Het illustreert hoezeer wij Europeanen ons op onszelf hebben teruggeplooid en hoezeer de wereld intussen aan ons voorbijgaat. Als individuele landen stellen we steeds minder voor, als

“Er zijn verschillende mogelijkheden: we kunnen het kunsthistorische museum van de wereld worden (wanneer ik minder mild gestemd ben, zeg ik weleens het Bokrijk van de wereld), we kunnen de Europese Unie en België laten teloor gaan, we kunnen de grenzen opnieuw trekken en sluiten, we kunnen proberen economie en handel opnieuw te nationaliseren en in ons geval te regionaliseren, we kunnen proberen het vrije verkeer van mensen aan banden te leggen (wat natuurlijk ook voor ons eigen vrij verkeer zou gelden). Maar we moeten wel beseffen dat zo’n inperking van de globali-

“Dat de crisis begon in de VS is men ofwel vergeten, ofwel wordt het toegedekt.” satie niet de vermindering maar wel de verheviging van de concurrentie betekent, en dus een groter risico op conflict en oorlog. Dan wordt internationaal verkeer immers een zero sum game, en is er geen mogelijkheid meer om win-win situaties te ontwikkelen.” •

nr. 19 - oktober 2012

blauw

19


Philippe De Backer: ‘Investeren: nu!’ Belgen zijn traditioneel spaarders. Er staat meer dan 200 miljard euro geparkeerd op Belgische spaarboekjes, een recordbedrag. Tegelijkertijd zijn er te weinig middelen om een relance te financieren. Met de huidige economische crisis hebben bedrijven, en zeker KMO´s, meer dan ooit nood aan bijkomende financiering. Alleen zijn banken en investeerders nooit zo risico-avers gebleken. Het wordt tijd dat de overheid investeerders een duwtje in de rug geeft en dat ze naast de klassieke financieringsmogelijkheden ook andere mechanismen ontwikkelt. Europa heeft hierin al enkele stappen genomen. Dit jaar is er een proeffase met projectobligaties. Infrastructuurprojecten zullen door deze obligaties zowel garanties als geld vinden om gerealiseerd te worden. Het proefproject wordt opgestart in de sectoren transport, energie en ICT voor een bedrag van 230 miljoen euro. Ook innovatieve KMO’s zullen vanuit Europa beter ondersteund worden. In het Europees Parlement werkt Philippe De Backer mee aan een nieuw Europees kwaliteitslabel voor risicokapitaal. Zo wil Europa de mismatch tussen de financieringsbehoefte bij innovatieve ondernemers en een gebrek aan investeringsfondsen aanpakken. Het nieuwe

‘Europees paspoort’ zal het ophalen van risicokapitaal over de grenzen van lidstaten heen gemakkelijker maken en zal een boost geven aan het vertrouwen van de durfkapitaalinvesteerder.

belastingskredieten invoeren voor de uitgifte van bedrijfsobligaties en projectobligaties. Philippe De Backer moedigt de federale regering aan dit plan in de praktijk om te zetten en investeringen aan te moedigen.

Als we willen investeren in onze reële economie, dan is het alle hens aan dek. De federale en Vlaamse overheid moeten op het Europees elan verder gaan: fiscale prikkels, administratieve vereenvoudiging en stimulerende regelgeving die voldoende vrijheid laat aan onze ondernemers. De politiek moet de spelregels aanpassen zodat het aantrekkelijker en wordt om te investeren in bedrijven en industrie. Zo wil de federale regering

Ook de banken en investeringsfondsen moeten hun verantwoordelijkheid nemen, en het kapitaal van burgers moet geactiveerd worden. Vandaag niet investeren legt een grote hypotheek op de welvaart van morgen.•

Dringend hulp bieden aan Syrië

De Arabische Lente in Syrië is grondig uit de hand gelopen. Momenteel staat de teller op 25.000 doden, 17.000 vermisten en 250.000 vluchtelingen. Burgers vechten tegen tanks en vliegtuigen van het regime. Toch blijft de internationale gemeenschap aan de kant staan. Als gevolg versplintert het verzet bij gebrek aan externe politieke, financiële en militaire steun. Extremistische groeperingen zoals Al Qaida maken van het vacuüm gebruik en steunen de revolutie wel. Verzoeningsmissies van de VN-gezanten die 20

blauw nr. 19 - oktober 2012

aandringen op een ordelijke transitie brengen weinig zoden aan de dijk. Europees Parlementslid en leider van de ALDE-groep Guy Verhofstadt pleit al maanden voor een interventie gezien sancties en lippendienst aan de revolutie niets opleveren. Na een gesprek met twee gevluchte Syrische journalisten riep hij afgelopen dinsdag Hoge Vertegenwoordiger Ashton in het parlement op om de EU het voortouw te laten nemen en een coalition of the willing te smeden. Hij vraagt om een no-fly zone boven Syrië, de inrichting

van safe havens en humanitaire corridors op de grond, effectieve hulp aan het Vrije Syrische Leger en meer humanitaire hulp voor de vluchtelingen. Europa kan volgens Guy Verhofstadt zijn geloofwaardigheid inzake mensenrechten en democratie enkel waarmaken met daden en moet ingrijpen om het humanitair leed van de Syriërs te verlichten, besmetting naar buurlanden zoals Libanon te voorkomen en een democratisch Syrië op de been te brengen. •


Leef-tijd

‘Women on the road’ Stoomt Vrouwen klaar voor de Campagne We zitten in de laatste rechte lijn naar de gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Ook heel wat vrouwen zetten hun beste beentje voor om een goed resultaat neer te zetten. Om hen in de campagne te ondersteunen, organiseerde Open Vld Vrouwen ‘Women on the road’. “De bedoeling is om de gemeenten en de lokale politiek vrouwvriendelijker te maken”, vertelt Hilde Vautmans, voorzitster van Open Vld Vrouwen. “Daarom is er sinds begin september ‘Women on the road’. We brachten per provincie alle vrouwelijke kandidaten samen om hen tips & tricks te leren over campagnevoeren. Praktische en bruikbare dingen, zoals antwoorden op de vragen ‘Hoe ga ik heel alleen naar een eetfeest waar ik niemand ken?’, ‘Hoe durf ik huisbezoeken te doen?’ of ‘Hoe kan ik me voorbereiden op moeilijke vragen?’. “Daarnaast gaven we toelichting en bruikbare tips in verband met het schrijven van brieven”, gaat Claudine Curran, ondervoorzitster van Open Vld Vrouwen, verder. “We reikten ook inhoudelijke politieke voorstellen aan om in de stad of gemeente waar de vrouwen kandidaat zijn een vrouwvriendelijker beleid te voeren.” Herman De Croo liet deze zomer alvast optekenen dat ‘wie succes wil in de politiek, moet werken als een vrouw’! •

Patrick Dewael ren Burgemeester van Tonge nt ide res r-p iste min alig Voorm van Vlaanderen. Voormalig minister van binnenlandse zaken tieleider in het federaal Burgemeester van Tongeren, frac . Hoe slaag je erin om dat eren kind parlement en vader van drie allemaal te combineren? Mijn mobiele telefoon staat Het is een kwestie van goed plannen. t ik steeds bereikbaar zijn. altijd aan, want als burgemeester moe stroming is of er een andere Als er in Tongeren een brand of over op de hoogte gebracht en ramp gebeurt, dan word ik onmiddellijk gsm ligt altijd op mijn Mijn . elen neem ik snel de nodige maatreg gaan voor alles. Als ars ena Tong de van nachtkastje, de belangen n vanuit Brussel. Zo bepaal fractieleider krijg ik ook veel berichte Volksvertegenwoordigers ik mee de agenda van de Kamer van n in het parlement. Maar mste en beslis over de diverse tussenko r mijn partner en kinderen. mijn aandacht gaat natuurlijk ook naa bereiken. Ik zorg ervoor dat ze mij altijd kunnen Hoe ziet uw dagplanning eruit? op. Dan rij ik naar Brussel Elke maandag sta ik om zeven uur mijn partijgenoten af wat voor het partijbureau en spreek met later ben ik weer in Tongewe die week zullen doen. Enkele uren ik ook op dinsdag, woensdoe ren om onze stad te leiden. Dat naar het parlement, waar ik ga ag dag en vrijdag. Op donderd en zelf mijn tussenkomsten ik de werkzaamheden coördineer g met de belangen van houd. Maar ook daar houd ik me bezi acten te leggen met cont end Tongeren. Zo probeer ik voortdur rkstelling, milieu en tewe n, zake ndse de ministers van binnenla eren te verdedigen, en sociale zaken om de dossiers van Tong n voorkeursbehandeling, dat lukt bijzonder goed. Ik vraag gee op heeft, en daar luistet rech maar datgene waarop Tongeren ren ze ook naar. adsverkiezingen? Wat verwacht je van de gemeentera eren de voorbije jaren Tong Ik ben optimistisch. We hebben ieuwd, er zijn tal van vern is stad De . bijzonder goed bestuurd ijs is uitstekend, de prijs groenzones bijgekomen, het onderw , en er komen steeds voor nieuwe woningen is relatief laag is natuurlijk niet af. werk het meer werkplaatsen bij. Maar willen onder meer We . eren Tong Ik heb grote ambities met het meest waardevolle natuurdomein de Kevie uitbouwen tot r voetpaden aanleggen, gebied in Limburg. We willen ook mee meer groene hoekjes nen, ban het zwaar verkeer uit de stad omische groei en aan econ aan n ede creëren en aandacht best l wil ik het grootste deel de creatie van meer jobs. In elk geva Want op stedelijk niveau van mijn tijd in Tongeren stoppen. doet deugd.. • dat En kan je nog echt iets veranderen. nr. 19 - oktober 2012

blauw

21


ROUTE 2012

Patricia Ceysens samen met de pioniers van Landen tijdens de eerste actiedag in september vorig jaar.

Route 2012, de weg naar 14 oktober Affiches kleuren het straatbeeld. Kandidatenfolders en partijprogramma’s worden in ijltempo gebust. De lokale verkiezingen zijn deze maand ‘talk of the town’ op het dorpsplein. Maar wat je nu op straat ziet of in de bus krijgt, daar gingen maanden van voorbereidend werk aan vooraf. De tijd naar de stembusslag kort af. Is Open Vld Nationaal al lang bezig met de voorbereiding van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen? Patricia Ceysens: Het meeste werk gebeurt natuurlijk door onze kandidaten zelf. Maar om de afdelingen hierbij te ondersteunen zijn we anderhalf jaar geleden vanuit Brussel gestart met Route 2012. De inzet was: “Op welke manier kunnen we elke afdeling best steunen op hun weg naar 14 oktober.” Naast de traditionele vormingspakketten, handleidingen en kandidatendagen die bij campagnes horen zijn we in september vorig jaar ook gestart met de nationale actiedagen in de gemeenten. Het idee voor de actiedagen is volledig in eigen huis ontwikkeld en uitgewerkt. Tijdens 22

blauw nr. 19 - oktober 2012

vijf thematische actiedagen hebben we meteen ingespeeld op de lokale uitdagingen in elke gemeente. Dus voor ons geen lokale campagne van holle nationale slogans, wel van concrete thema’s die er werkelijk toe doen, zoals verkeersveiligheid, afvalverwerking, zorg voor jong en oud, lokaal ondernemen en het verenigingsleven.

Hoe groot was de respons van de afdelingen? Voor de eerste actiedag in september vorig jaar hadden we 20 pioniers die elk in hun gemeente een actie hadden opgezet rond lokale afvalverwerking. Voor de volgende actiedag eind oktober over verkeersveiligheid hadden meteen 70 afdelingen ingeschreven. Tegen de actiedag ‘zorg’ in het voorjaar waren al méér dan


ROUTE 2012

100 afdelingen op de kar gesprongen. Je mag dus gerust van een sneeuwbaleffect spreken.

Wat zijn de voordelen geweest voor de afdelingen? Het uitgangspunt voor de actiedagen was: elke gemeente is uniek. Dus kreeg elke afdeling een eigen folder waarvan ze zelf via een web-to-print-applicatie de inhoud bepaalde. Ontwerp en druk waren voor rekening van Brussel. Daarbovenop kreeg elke afdeling ook 200 gadgets mee om uit te delen op hun lokale actiedag. De actiedagen zijn voor veel afdelingen het haakje geweest waar ze hun visie op hun gemeente aan konden ophangen. Je kan het eigenlijk zien als een bouwdoos. Hoe meer actiedagen een afdeling organiseerde hoe sneller ze het programma voor 14 oktober bijeenschreven en hoe groter hun voorsprong op de andere partijen in de gemeente. En vijf keer actie voeren in de gemeente betekent ook vijf keer persaandacht, wat mooi meegenomen is in een jaar voor de verkiezingen.

Op welke manier worden de afdelingen nog gesteund? Het web-to-print systeem werd uitgebreid naar campagnemateriaal. Kandidaten konden via deze tool zeer eenvoudig affiches en naamkaartjes maken. Zo hoefden ze enkel naam en foto in te voeren. Het afgewerkt product werd bezorgd aan huis. 450 kandidaten hebben hiervan gebruik gemaakt voor hun persoonlijke

“De actiedagen zijn voor veel afdelingen het haakje geweest waar ze hun visie op hun gemeente aan ophingen.” campagne. Er is natuurlijk ook de vertrouwde lokale burgerkrant. Tijdens de campagne worden 220 lokale verkiezingskranten gedrukt. Onze lay-outdienst in Brussel draaide de voorbije weken driedubbele shifts. Het resultaat is een professioneel gemaakte krant die huis aan huis bedeeld wordt in de gemeenten.

En dit alles gebeurt temidden de verbouwingen in de Melsensstraat? Het gelijkvloers en de eerste verdieping zijn tegen december volledig gerenoveerd. Dakisolatie, dubbele beglazing, nieuwe koepels, led-verlichting en een nieuwe stookketel zullen de energiefactuur flink drukken. En met een nieuwe onthaalbalie wordt de Melsensstraat nog méér een open huis voor al onze leden. •

Tijdens de actiedagen kon elke afdeling haar visie over het gemeentelijk beleid uitwerken en kregen ze een basisset aan materiaal gratis van Open Vld Nationaal. Voor veel afdelingen waren de actiedagen het startschot van hun campagne. nr. 19 - oktober 2012

blauw

23


Beleid Maggie De BlocK

Federaal Actieplan Armoedebestrijding legt 118 concrete actiepunten op tafel Maggie De Block: “De input van de ervaringsdeskundigen en de vastberadenheid van de hele regering om actie te ondernemen, heeft ervoor gezorgd dat we een plan met zeer praktische actiepunten hebben opgesteld. De acties die we bepaald hebben, zullen bovendien daadwerkelijk ten goede komen van de meest kwetsbare doelgroepen zoals alleenstaande ouders, kinderen en mensen die op de gewone arbeidsmarkt niet terecht kunnen.” Het Plan Armoedebestrijding is het resultaat van een intense consultatieronde waarbij vooral gepeild is naar de behoeften van mensen op het terrein: mensen in armoede en sociaal werkers die hen begeleiden. Het plan wordt gedragen door heel de regering. “Sommige actiepunten kunnen vrij snel gerealiseerd worden, andere vragen meer tijd, overleg en vaak ook veel geld, wat niet vanzelfsprekend is in deze economisch moeilijke tijden. Maar als je weet

dat één op vijf kinderen uit onze ‘welvaartmaatschappij’ het risico loopt in armoede te belanden, dan weet je voldoende. Alle betrokken partijen moeten gewoon alles

op alles zetten om dit plan tegen 2020 werkelijkheid te maken”, aldus Maggie De Block. •

Griekenland maakt werk van asielbeleid, maar de weg is nog lang Maggie De Block, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, is begin september 2012 naar Griekenland gereisd om er persoonlijk te zien en te horen welke maatregelen de nieuwe Griekse regering genomen heeft tegen de grote stroom migranten die dagelijks via Griekenland naar enkele EU-landen, waaronder België, reist. “De Afghanen, Irakezen, Pakistani, Somaliërs en Algerijnen die de eerste zes maanden van dit jaar in België asiel vroegen, kwamen bijna allemaal via Griekenland. Wij kunnen hier dweilen zoveel wij willen, als ze daar de kraan openhouden heeft dat geen zin”, aldus Maggie De Block. Tijdens het driedaags werkbezoek aan Griekenland stelde Staatssecretaris Maggie De Block vast dat de Grieken werk maken van het probleem. Aan de Turks-Griekse grens, de regio van de Evros-rivier, wordt bijvoorbeeld een 12 kilometer lang hek opgetrokken. Maggie 24

blauw nr. 19 - oktober 2012

De Block: “Natuurlijk hebben we daar gemengde gevoelens bij, maar er moeten nu eenmaal maatregelen worden genomen. Tot en met augustus 2012 kwamen elke dag zo’n 400 migranten Griekenland binnen via de Evros. Sinds het hek en de controles zijn ingevoerd en de samenwerking met de Turkse autoriteiten verbeterd is, gaat het nog om dertig migranten per dag. ” De Grieken beschikken nu ook over het nodige materiaal zoals infrarood- en hartslagcamera’s, waarmee ze mensen opsporen die verstopt zitten in vrachtwagens. Zo’n twintig trafikanten van illegalen werden al gearresteerd en berecht. De strafmaat voor mensensmokkel is in Griekenland zwaarder dan voor moord. De Griekse minister van Civiele Veiligheid vroeg België om ondersteuning zoals informatici, tolken voor een aantal dialecten, een aanspreekpunt voor vragen in

verband met asielprocedures enz. Maggie De Block: “We hebben al sinds vorig jaar een expert ter plaatse om hen te helpen EU-fondsen aan te vragen. Nog deze maand zal hun database met vingerafdrukken van asielzoekers vergeleken worden met de onze. Tussen hun 50.000 dossiers zitten ongetwijfeld mensen die intussen bij ons ook asiel aanvroegen.” Maggie De Block wil die steun graag geven “omdat het in ons belang is dat Griekenland een goed en kwalitatief asiel- en migratiebeleid ontwikkelt.” De staatssecretaris blijft echter ook kritisch: “Ik heb hen veel vragen gesteld en ik heb hen vooral uitgelegd dat wij steun willen geven op voorwaarde dat er resultaten en oplossingen komen. Asielzoekers die recht hebben op bescherming, moeten bescherming en degelijke opvang krijgen. En de stroom van migranten die Griekenland gebruiken als transitland naar enkele andere EU-landen, moet stoppen.” •


Beleid Vincent Van Quickenborne

Tien veranderingen na tien maanden federale regering Na tien maanden federale regering is het tijd om een tussentijdse balans op te maken. Welke belangrijke veranderingen heeft Open Vld gerealiseerd? Een overzicht van tien maanden federale regering in tien belangrijke liberale verwezenlijkingen.

1. Begroting op koers De besparingsinspanning van meer dan 13 miljard was voor niemand een gemakkelijke dobber, maar zorgt wel voor een begroting op koers. Ons land komt haar afspraken met Europa na en op tien maanden tijd is de langetermijnrente gehalveerd. Wat een verschil met eind november 2011, toen ons land met torenhoge rentes dreigde weg te zakken in Griekse scenario’s.

2. Twee jaar langer werken voor betaalbare pensioenen Vincent Van Quickenborne deed als Minister van Pensioenen waar iedereen al jaren over sprak: de minimumleeftijd voor vervroegd pensioen verhogen. Een gemakkelijke beslissing? In geen geval. Maar wel een belangrijke eerste stap om ook onze kinderen en kleinkinderen een deftig pensioen te garanderen.

3. Verstrenging wet-Lejeune voor zware misdrijven Onder impuls van Minister van Justitie Annemie Turtelboom komt er eindelijk een verstrenging van de wet-Lejeune. Veroordeelden voor zware misdrijven kunnen niet langer vrijkomen na één derde van hun straf, maar moeten minstens de helft uitzitten. In geval van recidive wordt de drempel opgetrokken tot 3/4.

4. Laagste aantal Asielaanvragen in twee jaar Het aantal asielaanvragen lag deze zomer het laagst in bijna twee jaar. Stilaan is er

sprake van een echte kentering. De strengere asielregels van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block zijn daar niet vreemd aan. Zo is er een strengere procedure medische regularisatie en een inreisverbod voor fraudeurs.

5. Werkloosheidsuitkeringen dalen tot 40% Werkloosheidsuitkeringen dalen voortaan veel sterker. Na maximaal vier jaar komen ze op het niveau van het leefloon. Deze hervorming is het sluitstuk van een activerend werkloosheidsbeleid dat mensen aan het werk zet. Ook de ‘werkloosheid met bedrijfstoeslag’ (het vroegere brugpensioen) werd verstrengd en de wachtuitkeringen beperkt.

6. Werkbonus: groter verschil tussen werken en niet-werken De Vlaamse regering verhoogt de belastingen voor iedereen die werkt door de afschaffing van de jobkorting. De federale regering doet het tegenovergestelde en zorgt er met de werkbonus voor dat je het verschil tussen werken en nietwerken voelt in je portemonnee.

7. Zelfstandigen eindelijk zelfde minimumpensioen als werknemers De regering dicht de kloof tussen het

minimumpensioen van zelfstandigen en werknemers. Tien jaar geleden had een zelfstandige nog 400 euro minder minimumpensioen per maand, vandaag is die kloof nog 23 euro. Vanaf volgend jaar wordt ze door volgehouden liberale inspanning helemaal gedicht.

8. Verregaande hervorming gerechtelijk landschap Annemie Turtelboom tekende een grondige vereenvoudiging van het gerechtelijke landschap uit. Het aantal gerechtelijke arrondissementen daalt van 27 naar 12. Hierdoor wordt de gerechtelijke achterstand sneller weggewerkt en kan justitie middelen efficiënter inzetten.

9. Asielmisbruik aan banden gelegd

Maggie De Block dijkt met strengere regels het aantal ongegronde meervoudige asielaanvragen in . Ze wil tegengaan dat één persoon meerdere asielaanvragen indient in de hoop meer kans te maken op asiel.

10.Eerste drie aanwervingen goedkoper Vanaf 1 oktober worden de eerste drie aanwervingen goedkoper. Deze maatregel creëert jobs en geeft zuurstof aan ondernemingen. Zowel starters als al bestaande ondernemingen zullen er gebruik van maken. • nr. 19 - oktober 2012

blauw

25


VLAANDEREN

Open Vld vraagt zachte hervorming secundair onderwijs Open Vld wil het secundair onderwijs (SO) op een andere manier hervormen dan de drastische structuurhervorming die minister van Onderwijs Smet (SP.A) wil. Voor de liberalen moet er in het SO meer aandacht worden besteed aan techniek, cultuur en vreemde talen. Maar wat ons onderwijs bovenal nodig heeft, is een plan om het lerarenberoep opnieuw aantrekkelijk te maken.

“Ons secundair onderwijs heeft veel troeven”, zegt voormalig Onderwijsminister Marleen Vanderpoorten. “We moeten werken aan de pijnpunten, zonder onze troeven te verspelen.” Volgens Vanderpoorten moet eerst het basisonderwijs worden versterkt en zijn er dringende maatregelen nodig om de lerarenloopbaan en de lerarenopleiding aantrekkelijker te maken. “Als jonge mensen niet meer kiezen voor het lerarenberoep, hoe wil je dan de toekomst en de kwaliteit van ons onderwijs verzekeren? Dan is al de rest wind.” Wat het secundair onderwijs zelf betreft, stellen de liberalen voor

“We moeten werken aan de pijnpunten, zonder onze troeven te verspelen.”

om meer aandacht te besteden aan vreemde talen, techniek en cultuur. Er kunnen zeker heel wat studierichtingen worden afgeschaft en de overgangen tussen het algemeen vormende (ASO), beroeps (BSO) en technische (TSO) secundair onderwijs moeten gemakkelijker en flexibeler worden gemaakt. “We moeten ook eens nadenken over het nut van het C-attest”, zegt Vanderpoorten. Met een C-attest mag een leerling niet overgaan naar het volgende leerjaar en moet hij of zij dus blijven zitten. “Nu al hebben één op twee 18-jarige jongens in hun schoolloopbaan een jaar gedubbeld. Een C-attest is voor elk kind en zijn ouders een traumatische ervaring. Het dubbelen kost onze maatschappij financieel en sociaal een fortuin.” 26

blauw nr. 19 - oktober 2012

Marleen Vanderpoorten was Minister van Onderwijs in de Vlaamse Regering (1999-2004)

Vlaamse Regering weer verdeeld Minister Smet heeft bij het begin van het schooljaar aangekondigd dat de Vlaamse regering de knopen over de hervorming van het secundair onderwijs en het lerarenloopbaanpact ten laatste begin volgend jaar zal doorhakken. Maar de oppositie in het Vlaams Parlement betwijfelde al tijdens een groot debat in juni of deze op alle terreinen diep verdeelde regering daar ooit in zal slagen. Dat parlementair debat kwam er nadat N-VA de plannen die Smet publiek had gemaakt, helemaal had getorpedeerd. In het Parlement probeerden SP.A en N-VA hun meningsverschillen over de hervorming van het secundair onderwijs opnieuw toe te dekken. Maar Marleen Vanderpoorten liet zich niet van de wijs brengen. “Eén zaak is zeker”, vatte ze samen, “een meerderheidspartij zal op haar bek gaan, al weet ik nog niet welke. Terwijl de visie van Open Vld duidelijk is, blijft het verder gissen naar de visie van de regering.” •


PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

Aarschot is een nieuwe weg ingeslagen Aarschot is de voorbije zes jaar met Open Vld in de meerderheid een andere weg uit. Christel Verlinden is fier en dankbaar dat ze samen met haar collega-schepenen Verstraete en Wolput heeft mogen werken aan zoveel nieuwe projecten. Begin september werd de volledig vernieuwde stationsomgeving ingehuldigd. Na de face-lift, een investering van 2 miljoen euro, heeft ze de

potentie om uit te groeien tot een aantrekkelijk stadsdeel voor hoogwaardig wonen en werken. Als provincieraadslid volgde Christel de voorbije jaren de reconversie van de stationsomgevingen Aarschot en Diest. Als schepen van Openbare Werken, kan ze het ‘Doen’! Een schoolvoorbeeld van hoe provincie en stad versterken.

Open Vld Bierbeek wiedt onkruid in Krekelhof en Eikenhof Op 14 juli hebben de kandidaten van Open Vld Bierbeek onkruid gewied in de openbare plantsoenen van Krekelhof en Eikenhof in Korbeek-Lo. Met deze ludieke actie wou Open Vld de aandacht vestigen op het groenbeleid van de gemeente. Openbaar groen in nieuwe verkavelingen en langs wegen is

weliswaar mooi, maar het moet ook worden onderhouden. Volgens Open Vld-lijsttrekker Hans-Kristof Carême moet worden gekozen voor onderhoudsvriendelijke plantsoenen. Liever een grasveld met een bank in plaats van een rozenperk met distels en ander onkruid..

Een positief Boutersem Open Vld Boutersem gaat met haar enquête ‘Uw mening telt’ voor een positief Boutersems beleid. Dit kan door de burger nog meer te betrekken bij het bestuur van de gemeente en hem/ haar nog meer inspraak te geven in het beleid. Een beleid voeren in een landelijke gemeente is prioriteiten stellen en je verantwoordelijkheid durven opnemen. De communicatie met de burger willen we dan ook verder uitbouwen. We zijn alvast de goede weg ingeslagen, maar er is altijd ruimte voor verbetering. Open Vld Boutersem is er bovendien in geslaagd om een mooie spaarpot op te bouwen, ondanks een aantal grote projecten die zijn gerealiseerd. Wij beseffen dat niet alles goed was, maar wij hebben de burger niet laten opdraaien voor de realisaties die we reeds 18 jaar lang voorleggen.

Containers voor gebruikte kledij in Hoegaarden Containers ter beschikking stellen voor de inzameling van kledij is een goed initiatief. Dat sommige mensen kledij uit de containers halen en achterlaten rond die ophaalbakken mogen we echter niet aanvaarden. Open Vld Hoegaarden pleit ervoor om dergelijke containers in het containerpark te plaatsen, waar er toezicht is en waar men zich tijdens de openingsuren kan aanmelden. Mensen moeten gebruikte kledij gratis kunnen aanbieden in het containerpark. Wie kledij nodig heeft kan zich wenden tot de Kringloopwinkel in Tienen. De manier waarop dit nu in Hoegaarden verloopt is onaanvaardbaar. Vuil trekt immers altijd nog meer vuil aan. nr. 19 - oktober 2012

blauw

27


Brussel

Anderlecht

Ganshoren

Op 14 oktober kunt u in alle Brusselse gemeenten op uw Open Vld-kandidaten stemmen. Open Vld verdedigt haar liberale kijk op de hoofdstad ook op gemeentelijk niveau. Met uw steun kunnen we op het gemeentelijk beleid wegen.

BRUSSELS BLAUW BRUSSELS Naast Brussels Parlementslid en Schepen René Coppens, zijn ook Lionel Bajart, Mimi Crahaij, Chantal Scotti en Lucienne Cremers de Open Vld-kandidaten op de Lijst van de Burgemeester in Ganshoren.

3 René COPPENS

www.vldbrussel.b Infovldbrussel.be tel: 02/549.66.60 fax: 02/549.65.92

Nieuwsbrief Open Vld-Brussel september

12

BLAUW

17

45. Dan www.v TANAH Infovld tel: 02/ fax: 02

26

22

Nieuwsbrief Open Vld-Brussel september

Mimi CRAHAIJ

Lionel BAJART

Brussel-stad

Chantal SCOTTI .

.

Jette

Op de MR-lijst van Molenbeek prijken vier Open Vld’ers: huidig Schepen voor Leefmilieu Jan Gypers (4), OCMWraadslid Arlette De Backer(33), afdelingsvoorzitter Gert Van der Eeken (18) en nieuwkomer Ilse Carlé (39).

37. Olivier AUVRAY

40. Shanti 26. Paula INGELS RAIGLOT 4. Els 9. Dominique AMPE DEBACKER

21. Julien MEGANCK 47. Manu DERONS

Jette

In Jette staan de zes Open Vld-kandidaten op de MR-lijst. In Jette staan de 5. Herman Mennekens Uw Open Vld-kandidaten op de lijst van Vld-kandidaten 6. Brigitte Gooris MR-lijst. 4. Jan 18. Gert 33. Arlette 39. Ilse 18. Liliane De 5.Wilde Herman Menn VAN DER EEKEN DE BACKER CARLÉ GYPERS 19. Ingrid Reynders 6. Brigitte Gooris 18. Liliane De Wi 22. Jan Didden 19. Ingrid Reynd 27. Vanessa Pascucci VRIJHEID begint bij VERANTWOORDELIJKHEID ! 22. Jan Didden 35. Sven Gatz 6. Brigitte Gooris 30. Aurore Fraeys 13 David 27. Vanessa Pas ST.-AGATHA35. Sven Gatz LATINIE 35. Sven Gatz 6. Brigitte Gooris 30. Aurore Fraey 5. Herman Mennekens 14

BERCHEM

Christel BULTINCK

15 Evelyn GOVAERT Caroline 16 LANDSHEERE 20 Sandra PEZZOTTA

Elsene

Sch

Voor een beter Molenbeek

ST.-JANSMOLENBEEK

Annemie Neyts steunt de lijst

Lucienne CREMERS

5. Herman Mennekens

16

13

15

35. Sven Gatz

20

14

op de lijst van Vlaams Parlementslid Vlaams Parlementslid Khadija Zamouri en Khadija Zamouri engemeenteraadslid gemeenteraadslid Olivier Cuvelier zijn Olivier Cuvelier zijn de Open Vld kandidaten opstaan de Lijst vanparlementslid en In Ukkel Brussels de Open Vld kandi22.Vanraes Olivier Cuvelier voorzitter van de RVGin Jean-Luc Burgemeester Pivin daten op de Lijst van (8ste plaats), Stefan Cornelis (16de plaats) 22. Olivier Cuvelier Burgemeester PivinKoekelberg. inen nieuwkomer Melissa Uygün (32ste plaats) als Open Vld-kandidaten op de MR-lijst. Koekelberg.

35. Geert ROYEMANS

16.Valérie LIBERT

29.Frederik LAMBERTY

V.U./E.R.: Jean-Luc Vanraes, Winston Churchilllaan 205 Avenue Winston Churchill, 1180 Ukkel/Uccle

UKKEL

VANRAESKoekelberg9. Khadija Zamouri

9. Khadija

Koekelberg

8e

Etterbeek

NEEM OOK EENS EEN KIJKJE OP ONZE WEBSTEK WWW.VLDBRUSSEL.BE In Evere duwt Brussels Open Vld minister Guy Vanhengel de Lijst van de Burgemeester. Op plaats In Evere duwt Brussels Open Vld Raets en op 10 vinden Martine plaats 19 Maurice minister Guy Vanhengel de Lijst Smets

Evere

Evere

Evere 28

blauw nr. 19 - oktober 2012

O

Guy Vanhengel

van de Burgemeester. Op plaats 10 vinden Martine Raets en op plaats 19 Maurice Smets

Guy Vanhengel 14

4

13

De Burgemees de minister du

De Burgemeester trek Sint-Joost


Brussel

Sint-Joost CÔTE À CÔTE OP ÉÉN LIJN 4. Carla DEJONGHE

be e

2

niel vldbrussel.be HATOE dbrussel.be 35. Mia /549.66.60 JOOSTEN 2/549.65.92

-Schepen / Échevine -Volksvertegenwoordiger / Député

21. Jenny VAN HOEYMISSEN -Zelfstandige / indépendante Mooi-Bos / commerçants Joli-Bois

15. Johan 25. Annik HAEGEMAN BASILIADES

Verantw. Uitgever: Carla Dejonghe, Stuyvenberg 17, 1150 Brussel

opéénlijnmetjennyzonderfoto.indd1 1

5. Quentin VAN DEN HOVE

19/08/2012 9:50:00

Sint-Pieters-Woluwe

16.Raffi AGHEKIAN e a

haarbeek

n

e zes Open op de

nekens s ilde ders

scucci ys

VRIJHEID begint bij VERANTWOORDELIJKHEID ! 13 David LATINIE 14 Christel BULTINCK 16

15 Evelyn GOVAERT Caroline 16 LANDSHEERE 20 Sandra PEZZOTTA

15

Sint-Lambrechts-Woluwe

20

14

op de lijst van

Sint-Agatha-Berchem

8.Jean-Luc

32. Melissa

16. Stefan

VANRAES

Uygun

Cornelis

Sint-Gillis

Ukkel

Maddy NOVALET-VAN VOOREN (lijstduwer/pousse la liste)

a Zamouri

Oudergem

ster trekt, uwt

13

Sophie TEMMERMAN (8

e

Vorst

pl)

De WinterUw Open Vld-kandidaten op de lijst van 18. Gert VAN DER EEKEN

33. Arlette DE BACKER

39. Ilse CARLÉ

St.-Jans Molenbeek

4. Jan GYPERS

Sint-Jans-Molenbeek 10. Mireille

kt, nr. 19 - oktober 2012

blauw

29


PROVINCIE VLAAMS-BRABANT 4

1

Provinciedistrict

Diest

Slanker en op maat voor u. Wij geven u waarde voor uw geld! Provincie-district Aarschot-Diest-Haacht zet in op 3 thema’s: - Slim en zuinig gebruik van de ruimte - Sleutels voor de 21ste eeuw: leefkwaliteit en veiligheid - Beste tijd is vrije tijd

PROVINCIE VLA

Concreet : - Geen bijkomende provinciebelasting - € 50.000 om een veilige schoolomgeving in te richten - Vernieuwing stationsomgeving Haacht - Uitbouw Balenberg als belevingscentrum voor cyclocross en mountainbike 1. Julien Dekeyser: gedeputeerde Vlaams-Brabant – oud-burgemeester Boortmeerbeek 2. Ann Schevenels: provincieraadslid - burgemeester – lijsttrekker Keerbergen 3. Christel Verlinden: provincieraadslid - schepen – lijsttrekker Aarschot 4. Pascale Vanaudenhove: gemeenteraadslid – 2e plaats Diest 5. Paul Dams: burgemeester – lijsttrekker Tremelo 6. André Alles: gemeenteraadslid (oud-schepen) – lijsttrekker Kortenaken 7. Mon Fillet: schepen (oud-burgemeester) – lijsttrekker Haacht 8. Christel Hendrix: gemeenteraadslid – lijsttrekker Rotselaar 9. Kris Peetermans: gemeenteraadslid – 4e plaats ScherpenheuvelZichem 10. Inge Willems: bestuurslid Open Vld – 6e plaats Tielt-Winge 11. André Govaerts: gemeenteraadslid (oud-schepen en OCMW-voorzitter) 12. Gwendolyn Rutten: federaal parlementslid

3

2 3 5

3

2

Provinciedistrict

Tienen | Vrij met ons Meer burger, minder overheid: daar is het ons om te doen. Daarom ijveren we voor een afgeslankt provinciebestuur. Dat bespaart kosten en verhoogt de efficiëntie. Daarnaast willen we het dagelijkse leven van ondernemers en inwoners van Vlaams-Brabant gevoelig verbeteren. Hoe? Door minder papier en minder belastingen voor burgers en ondernemingen. Door een aantrekkelijk werk- en woonbeleid met bijzondere aandacht voor jonge gezinnen. Door de veiligheid 30

blauw nr. 19 - oktober 2012

van personen te garanderen en de groene leefomgeving te vrijwaren. Door aandacht te vestigen op een goede mobiliteit, niet alleen voor het autoverkeer, maar ook voor voldoende en veilige fiets- en wandelpaden. Vrij met ons. Doen, het werkt. Van links naar rechts op de foto: Roland Betrains, Suzy Bangels, Eddy Poffé (lijsttrekker), Caroline Vangoidsenhoven, Didier Reynaerts, Melissa Vandenhove, Ivan Vanderzeypen.

1

4


PAPARiZZI Provinciedistrict

1

Vilvoorde Wij gaan als ploeg voor een afgeslankte en daadkrachtige provincie die zuinig omspringt met belastinggeld. Verder willen wij inzetten op mobiliteit en op de aanleg van een intergemeentelijk fietspadennetwerk. Veiligheid, tewerkstelling en de vrijwaring van het Vlaams karakter en de identiteit van de Rand vormen mee de krachtlijnen voor onze regio. Ik wil mij volledig inzetten op het provinciaal niveau met de overtuiging dat de provincie een belangrijke rol kan spelen in de verdere groei van onze regio.”

AAMS-BRABANT

1. Corinne Olbrechts 2. Roger Heyvaert 3. Dirk Philips 4. Raymond Cnops 5. Annik De Schouwer 6. Sonja Jacobs 7. Paul Van Den Brande 8. Jessy Honée 9. Wilfried Servranckx 10. Luk Van Biesen 11. Annelies Vanderlinden

2. Julie Clarys Robion 13. Elien De Mey 14. Sammey De Mulder 15. Liesbet Wittebrood 16. Bart Van Roy 17. Jos De Vroe 18. Lieve Wierinck 19.Jaak Pijpen 2

6

3

Provinciedistrict

LEUVEN

Meer burger, minder overheid! De provincieraden moeten een facelift krijgen. Veel te veel bevoegdheden worden vanuit verschillende entiteiten gestuurd en gesubsidieerd. De provincies moeten een ondersteunende rol voor de lokale besturen spelen. De bevoegdheden die dubbel lopen met de hogere overheid, daar moeten we als provincie zelf de schaar in zetten. Onze prioriteit is het lokale bestuur: vooral de kleine

gemeenten hebben nood aan een intermediair niveau dat voor hen ondersteunende rol wil opnemen. De Open Vld-ploeg van het district Leuven is klaar om er wat aan te doen. De lijst wordt getrokken door uittredend fractievoorzitter Joël Vander Elst, gevolgd door provincieraadslid Chris Kindekens. Aangezien we meer aandacht vragen voor de lokale besturen staan er ook heel wat lokale mandatarissen op onze lijst. Lijstduwer Patricia Ceysens zal onze belangen in het Vlaams Parlement verdedigen.

4

5

Provinciedistrict

Halle

Walter Zelderloo uit Dilbeek is lijsttrekker. De lijst wordt geduwd door twee liberale boegbeelden van de regio: staatssecretaris Maggie De Block en burgemeester Irina De Knop. Zowel jongeren als kandidaten met ruime ervaring en inzet voor politiek zullen hun schouders zetten onder een programma waarbij de nadruk ligt op ruimtelijke en economische ontwikkeling en mobiliteit, naast recreatie, toerisme en vrije tijd. Boven van links naar rechts: Dirk Janssens (Dilbeek), Tim Rassaerts (Herne), Audrey Valkeniers-Van Zyl (Dilbeek), Gisèle Warin-

Van den Winckel-Deferm (Affligem), Regine Desmet (Galmaarden), Maggie De Block (Merchtem), Karla Muylaert (Roosdaal), Filips Crombez (Ternat), Jo Hayen (Liedekerke), Jhonny Ghysens (Asse), Irina De Knop (Lennik), René De Vos (Pepingen). Onder van links naar rechts: Jean-Marc Cornelis (Beersel), Frija Leunens (Bever), Dieudonné Horlait (Halle), Hilde Van Overstraeten (Ternat), Walter Zelderloo (Dilbeek), Kathleen D’Herde (Sint-PietersLeeuw), Steven Elpers (Merchtem), Nicky Bellemans (Gooik), Steven Peleman (Sint-

Foto 1 : Het Open Vld team van Diest. Foto 2 : Volg het advies van Tuur, de mascotte

van Geetbets. Foto 3 : De kandidaten van open Vld Hoegaarden Foto 4 : Open Vld Tervuren met een eigen standje. Foto 5 : Opleiding van een kandidaat door een Jong Vld-ster in Haacht. nr.19 19-- OKTOBER 2012 nr. oktober 2012 blauw blauw

31


PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

Holsbeek krijgt Automatische Externe Defibrillator (AED)

Open Vld Holsbeek slaagde er als oppositiepartij in de plaatsing van een automatische externe defibrillator (AED) in de sportschuur van Holsbeek-dorp te realiseren. Dit computergestuurd toestel is in staat levensbedreigende hartritmestoornissen op te sporen, te analyseren en eventueel te behandelen door middel van een elektroshock. De zaalwachters, verenigingen en de mantelzorgers van de gemeente krijgen een aanbod voor een EHBO-opleiding met inbegrip van reanimatie bij hartstilstand. De overlevingskansen voor mensen met een hartstilstand in Holsbeek zijn hierdoor vergroot.

Sterk team in Huldenberg Op de nieuwjaarsreceptie werd Danny Vangoidtsenhoven voorgesteld als lijsttrekker. Vanaf die dag wordt hij ondersteund door een fors team van harde werkers, ruime denkers en vooral een leuke bende! Sinds vorig jaar is dit team bezig aan het project 2012. Daarnaast werd er ook hard gewerkt aan het beleidsprogramma. Het organiseren van ‘Het groot Huldenbergs Referendum’ was een schot in de roos. Talloze mensen werden aangesproken en 20% van de formulieren werd opgehaald. En nu terug de baan op om te ‘plakken’. Wederom met een dreamteam.

Verkeersveiligheid, een topprioriteit in Keerbergen Verkeer van en naar school, de inrichting van de weg in de buurt van de school, de veiligheid op de school zelf,… Kinderen zijn kwetsbaar. Voor Open Vld Keerbergen is de verkeersveiligheid dan ook een breekpunt. Daarom werden de voorbije legislatuur alle schoolomgevingen veiliger gemaakt. Als sluitstuk wordt momenteel de omgeving rond het atheneum aangepakt met een dropzone, een bushaven en brede voet- en fietspaden. “We willen dit veiligheidsbeleid resoluut verder zetten door de fietsroutes die leiden naar onze verschillende scholen en de voet- en fietspaden te vernieuwen”, aldus Burgemeester Ann Schevenels.

32

blauw nr. 19 - oktober 2012


PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

Road-Show in Landen Open Vld Landen is reeds meer dan een jaar bezig met een spetterende campagne. Na deelname aan alle gemeentelijke actiedagen toonden wij Landen hoe bruisend onze gemeente wel kan zijn tijdens de braderie begin september. Op zaterdag 8 september is onze road-show gestart en trekt onze kandidatenploeg ieder weekend naar een andere deelgemeente.Alle inwoners worden uitgenodigd in onze tot lounge omgebouwde trailer. Zo kunnen ze van gedachten wisselen met onze kandidaten over de situatie in hun gemeente. De climax van de road-show vindt plaats op zaterdag 6 oktober in het centrum van Landen.

Eerste steen serviceflats in Tervuren na zes jaar hard werk

Op maandag 25 juni hebben de Open Vld-mandatarissen uit het OCMW Philip Van den bosch en Jean-Pierre Leonard de eerste steen gelegd voor de bouw van 42 seniorenflats in Tervuren. De toenemende groep van 65-plussers heeft nood aan aangepaste voorzieningen. Open Vld wil zich expliciet richten naar deze bevolkingsgroep en investeert daarom in de uitbreiding van haar woon- en zorgvoorzieningen. Het OCMW heeft al een ruim aanbod. Het project met seniorenflats moet het aanbod aan seniorenvoorzieningen verder uitbreiden. Het project zal een mix zijn tussen koop- en huurflats met één en twee slaapkamers. Daarnaast zullen extra diensten worden aangeboden. Philip Van den bosch besluit: “Met dit project dragen we zorg voor onze zilveren generatie.”

Fuifcheque niet schrappen in Rotselaar Het gemeentebestuur heeft aangekondigd dat de fuifcheque na de opening van de nieuwe fuifzaal aan de Toren wordt afgeschaft. Open Vld Rotselaar voerde daarom tijdens de fuif Mena Open Air actie voor het behoud van de fuifcheque. “In de nieuwe zaal kan slechts 600 man, dus voor grotere fuiven zijn er tenten nodig en is de fuifcheque nog steeds een hulp. Open Vld wil die fuifcheque dus behouden”, zegt Open Vld-lijsttrekker Christel Hendrix. Alle bezoekers kregen een fuifcheque van 500 euro (in specimen) met daarop de boodschap ‘Omdat de fuifcheque behouden moet blijven’. Enkele Open Vld-kandidaten klaagden de bedoelingen van het gemeentebestuur aan. “In het fuifsubisiereglement staat letterlijk: ‘De fuifchequesubsidie is een overgangsmaatregel binnen het Rotselaarse fuifbeleid. Deze vorm van subsidie loopt tot de nieuwe fuifzaal in gebruik wordt genomen.’ Duidelijker kan niet”, aldus Kenny Van Minsel. nr. 19 - oktober 2012

blauw

33


PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

Tielt-Winge: B…-Bal groot succes

Niets is wat het lijkt in Tielt-Winge. Onder dat motto organiseerde de Open Vld-afdeling er op 1 september 2012 het burgemeestersbal. Eén pikant detail: Open Vld is in TieltWinge weliswaar de grootste politieke partij, maar zit er in de oppositie. Traditioneel organiseert de burgemeester op

de eerste zaterdag van september een bal, maar vorig jaar lukte haar dat niet meer omwille van ‘organisatorische problemen’. Open Vld sprong in de bres met haar B…-bal. En wat vond de uittredende burgemeester daar zelf van? Die verklaarde aan de lokale pers dat ze geen bezwaar had en dat het B…-bal ook bijvoorbeeld als ‘Blauw-bal’ kon gezien worden. Het B…-bal werd een groot succes en Open Vld reserveerde meteen ook al zaterdag 7 september 2013 voor een gelijkaardige activiteit.

Campagne Open Vld Tienen op volle toeren

De campagne draait op volle toeren, geen tijd meer om stil te staan. Naast de wekelijkse rondgang door de verschillende deelgemeenten, werden de oude verkiezingsborden vanonder het stof gehaald en opnieuw beplakt met affiches. Sportievelingen als we zijn, werden er ook borden geplaatst op de fietsen van de kandidaten. Open Vld Tienen is niet enkel in het straatbeeld nadrukkelijk aanwezig. Ook op het internet laten we ons horen via onze website, facebook en de 5-voor-12-blog waarmee we de politieke tegenstanders grijze haren bezorgen. Aangezien we de meest vrouwvriendelijke lijst van de stad hebben (meer vrouwelijke dan mannelijke kandidaten), vallen we tijdens activiteiten en kroegentochten zeker op. Afspraak op 6 oktober op onze jaarlijkse Tiense Frietjesavond in Vissenaken!

OPEN VLD TEAM SPIRIT

Scherpenheuvel-Zichem

Hoegaarden Holsbeek

Halle 34

blauw nr. 19 - oktober 2012


KRUISWOORDRAADSEL sjouwer

stemming

kapper

dochter v. Cadmus

stap

cijfer

tennisterm

enig

klokkentoren fraaie kledij

een zekere

kerkgezang

11

tuingerei

treiteren

beet

gedorste halmen

groot stuk

dashond

houding

beneden

visserslaars

8

bot

als

van elkaar

9

drank

dienstwagentje

pot

houtsoort

eens

tevens

sierplant

soort appel vaartuig

luiaard

uitstapje

kooplust Engels bier kubieke meter

ijsdrank instrument voor (Latijn)

vuurpijl

wortel

knevel

a‚omst

lijfeigene

verlossen

warme wijn

traagheid

zweep uitbouw

soort paard

koningin

bevel

naar persoon

2

7

preig

4

grove stof mengelmoes

opgerold wafeltje land in Azië

achterklap

looƒoom schuw dier jong varken

vreemde munt oculeren

octrooi

al

zeer afgemat

keur voedsel

landbouwer

cijfer

5

honingdrank

nieuw bioscoop Europeaan

vals kunstwerk

1

vogel

2

3

4

5

dashond

10 6

Engelse titel

tekort schieten

gevoelens van ongerustheid

gesloten

plooi

reputatie

kielwater

3

2

schaakstuk spaarvarken

toespraak

muzieksoort

saai persoon voorzetsel

bruinharige

Griekse godin

hemelwater

stortregenen

vis onbekende harde trap

oordopje

watervogel afvoerkanaal

cannabis

1 zeurkous

kleine opening

cijfer

pret

grote jute zak

bedekte spot haringbewerker

geloe

herrie

bengel

café

zwart gevechts- afzetsel linie herintreding

vochtig

toename

vloerbedekking

stad in Italië

deel v.e. auto

Spaans rijpaard

kunsaal

poreus

deel v.e. vinger

6

wegverharding

snijwond

fijn meel

snel rijden schakelbord

toch

7

8

Het sleutelwoord van de vorige editie was “PICCALILLYSAUS”.P. Abbate uit Maaseik won het Garmin Nüvi GPS toestel.

9

10

11

© Puzzelland

Win een TANJINE van le creuset

Mail het sleutelwoord naar wedstrijd@openvld.be voor 14 oktober. nr. 18 - juni 2012

blauw

35


6.634 kandidaten zeen zich in voor u Ze verdienen uw stem. Kies op 14 oktober liberaal. Doen.

Blauw 19 - oktober 2012 - Vlaams-Brabant/Brussel  

Annemie Turtelboom over Justitie, een grote provinciale verkiezingskatern, markante kandidaten Marijn Devalck, Karin Heremans en Ronald Ever...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you