Page 1

Kommunal

Vuxenutbildning

Härnösand

Kolla vårt kursutbud för

2011

Tillsammans skräddarsyr vi ditt utbildningspaket! Den kommunala vuxenutbildningen vänder sig till dig som vill komplettera din tidigare utbildning, läsa in en behörighet för högre studier, höja kompetensen inom ditt nuvarande yrke eller skaffa dig utbildning för ett nytt yrkesområde.


MAJ 4 5 6

Gymnasiala kurser

För dig som önskar börja den 22 augusti 2011 rekommenderar vi att du söker före den 20 maj 2011.

Svenska A - SV1201 - 100 p

Rekommenderade förkunskaper är Sv Gruv 2. Kursen erbjuds i klassrum och på distans.

Svenska B SV1202 100 p

Rekommenderade förkunskaper är Sv A. Kursen erbjuds i klassrum och på distans.

Svenska 2A - SVA1201 - 100 p

Rekommenderade förkunskaper är Sv Gruv 2. Kursen riktar sig till dig med annat modersmål än svenska. Kursen erbjuds i klassrum.

Svenska 2B - SVA1202 - 100 p

Rekommenderade förkunskaper är Sv Gruv 2. Kursen riktar sig till dig med annat modersmål än svenska. Kursen erbjuds i klassrum.

Engelska A - EN1201 - 100 p

Rekommenderade förkunskaper är En Gruv + Sv Gruv 2. Kursen erbjuds i klassrum och på distans. Obligatorisk introduktion.

Engelska B - EN1202 - 100 p

Rekommenderade förkunskaper är En A. Kursen erbjuds i klassrum och på distans.

Engelska C - EN1203 - 100 p

Rekommenderade förkunskaper är En B. Kursen erbjuds på distans.

Spanska Steg 1 - SP1301 - 100 p Kursen erbjuds på distans.

Spanska Steg 2 - SP1302 - 100 p

Rekommenderade förkunskaper är Sp Steg 1. Kursen erbjuds på distans.

Spanska Steg 3 - SP1303 - 100 p

Rekommenderade förkunskaper är Sp Steg 2. Kursen erbjuds på distans.

Spanska Steg 4 - SP1304 - 100 p

Rekommenderade förkunskaper är Sp Steg 3. Kursen erbjuds på distans.

Projektarbete - PA1201 - 100 p

Rekommenderade förkunskaper är Sv A. Kursen erbjuds med klassrumshandledning.

FRE

20

Samhällskunskap A - SH1201 - 100 p

Rekommenderade förkunskaper är SH/SO gruv + Sv Gruv 2 Kursen erbjuds i klassrum och på distans. Obligatorisk introduktion.

Samhällskunskap B - SH1202 - 100 p Rekommenderade förkunskaper är Sh A. Kursen erbjuds på distans. Obligatorisk introduktion.

Religion A - RE1201 - 50 p

Rekommenderade förkunskaper är Sv Gruv 2. Kursen erbjuds på distans med möjlighet till lektion. Obligatorisk introduktion.

Religion B - RE1202 - 50 p

Rekommenderade förkunskaper är Re A. Kursen erbjuds på distans. Obligatorisk introduktion.

Historia A - HI1201 - 100 p

Rekommenderade förkunskaper är SH/SO gruv + Sv Gruv 2 Kursen erbjuds i klassrum och på distans.

Historia B - HI1202 - 100 p

Rekommenderade förkunskaper är Hi A. Kursen erbjuds på distans.

Fritidens betydelse - IOS1201 - 100 p

Kursen erbjuds i klassrum. Utflykter förekommer.

Arbetssätt och lärande - LPL1201 - 50 p

Kursen erbjuds i klassrum. Praktik förekommer.

Matematik A - MA1201 - 100 p

Rekommenderade förkunskaper är Ma Gruv + Sv Gruv 2. Kursen erbjuds i klassrum och på distans. Obligatorisk introduktion.

Matematik B - MA1202 - 50 p

Rekommenderade förkunskaper är Ma A. Kursen erbjuds i klassrum och på distans.

Matematik C - MA1203 - 100 p

Rekommenderade förkunskaper är Ma B. Kursen erbjuds på distans med möjlighet till lektioner.

Matematik D - MA1204 - 100 p

Rekommenderade förkunskaper är Ma C. Kursen erbjuds på distans med möjlighet till lektioner.

Matematik E - MA1205 - 50 p

Rekommenderade förkunskaper är Ma D. Kursen erbjuds på distans med möjlighet till lektioner.

Om för få sökande anmäler sig till en kurs kan kursen komma att utgå.


Grundläggande kurser Matematik Diskret - MA1207 - 50 p

Engelska - EN1050 - 150p

Biologi A - BI1201 - 100 p

Datorkunskap - DAA1060 - 50p

Rekommenderade förkunskaper är Ma C. Kursen erbjuds på distans med möjlighet till lektioner. Rekommenderade förkunskaper är NO gruv + Sv Gruv 2. Kursen erbjuds på distans.

Biologi B - BI1202 - 50 p

Rekommenderade förkunskaper är Bi A. Kursen erbjuds på distans.

Kemi A - KE1201 - 100 p

Rekommenderade förkunskaper är NO gruv + Ma B. Kursen erbjuds på distans med laborationsträffar.

Kemi B - KE1202 - 100 p

Rekommenderade förkunskaper är Ke A + Ma B. Kursen erbjuds på distans med laborationsträffar.

Fysik A - FY1201 - 100 p

Rekommenderade förkunskaper är NO gruv + Ma B. Kursen erbjuds på distans med möjlighet till lektioner.

Fysik B - FY1202 - 150 p

Rekommenderade förkunskaper är Fy A + Ma C. Kursen erbjuds på distans med möjlighet till lektioner.

Naturkunskap A - NK1201 - 50 p

Rekommenderade förkunskaper är NO gruv + Sv Gruv 2. Kursen erbjuds i klassrum v. 34-39 och på distans.

Naturkunskap B - NK1202 - 100 p

Rekommenderade förkunskaper är Nk A. Kursen erbjuds i klassrum v. 40-50 och på distans.

Datorkunskap - DAA1201 - 50 p

Rekommenderade förkunskaper är Sv Gruv 2. Kursen erbjuds i klassrum och på distans.

Programhantering - DAA1203 - 100 p

Rekommenderade förkunskaper är Datorkunskap. Kursen erbjuds på distans med möjlighet till lektioner.

Webbdesign - DTR1210 - 100 p

Rekommenderade förkunskaper är Datorkunskap. Kursen erbjuds på distans med möjlighet till lektioner.

Andra kurser

Hittar du inte kursen för dig?

I samarbete med länets övriga kommuner och externa utbildningsanordnare kan vi erbjuda fler kurser. Kontakta Lärcentrum för mer information

Om för få sökande anmäler sig till en kurs kan kursen komma att utgå.

Rekommenderade förkunskaper är Sv Gruv1 Kursen erbjuds i klassrum.

Kursen erbjuds i klassrum.

Matematik - MA1050 - 150 p

Rekommenderade förkunskaper är Sv Gruv 1. Kursen erbjuds i klassrum.

Svenska Gruv 1 - SVA1050 - 300 p

Kursen erbjuds i klassrum. Språkpraktik kan förekomma.

Svenska Gruv 2 - SV1050/SVA1050 - 150 p

Rekommenderade förkunskaper är Sv Gruv 1. Kursen erbjuds i klassrum. Språkpraktik kan förekomma.

Samhällskunskap - SH1050 - 100 p

Rekommenderade förkunskaper är Sv Gruv 1. Kursen erbjuds i klassrum.

Yrkessvenska - OK801D - 100 p

Kursen erbjuds i klassrum. Språkpraktik kan förekomma.

NO Orienteringskurs - OK801C - 200 p

Rekommenderade förkunskaper är Sv Gruv 1. Kursen erbjuds i klassrum.

SO Orienteringskurs - OK801B - 200 p

Rekommenderade förkunskaper är Sv Gruv 1. Kursen erbjuds i klassrum.

Hem- och Konsumentkunskap - HKK1050 - 50 p Kursen erbjuds i klassrum.

Ansökan hittar du på www.harnosand.se/vux


Telefonkommunikatör Utbilda dig till telefonkommunikatör med inriktning sälj, service och marknadsundersökning. Utbildningen är framtagen och genomförs i tätt samarbete med branschen.

Efter avslutat utbildning har du goda chanser till arbete. Utbildningen är 12,5 vecka och då ingår 3 veckors arbetsplatsförlagd utbildning.

Lärling Vill du utbilda dig inom ett specifikt yrke? Lärlingsutbildningen är till för dig som vill ha en yrkesutbildning och trivs bättre med praktiska än teoretiska studier. Större delen av utbildningen sker på en arbetsplats. Om du inte har en företagskontakt så hjälper vi dig att hitta en lämplig lärlingsplats.

Utbildningarna kan vara upp till två år.

Yrkesutbildning Behöver du en yrkesutbildning? I samarbete med Härnösands gymnasium, länets övriga kommuner och externa utbildningsanordnare kan vi erbjuda flera yrkesutbildningar. Exempel på utbildningar är: Lokalvård Omvårdnad Hotell & restaurang Företagande för invandrare

Samhällskommunikatör Vill du arbeta som samhällskommunikatör? Samhällskommunikatörer ger nyanlända kunskaper om det svenska samhället. Utbildningen vänder sig till dig har ett annat modersmål och med goda språkkunskaper i svenska.

Kontakta Lärcentrum för mer information

Utbildningen är 17 veckor heltid

Validering

BRA ATT VETA!

Arbetar du utan formell utbildning? Har du med dig kunskaper från ett annat land? Få dina kunskaper dokumenterade hos vuxenutbildningen!

Terminstider Vårens 2011 12 januari - 31 maj Hösten 2011 22 augusti - 16 december Vårens 2012 16 januari - 1 juni För att räknas som heltidsstuderande vid ansökan om studiestöd måste dina poäng uppgå till 340p under höstterminen och 400p under vårterminen. För heltidsstudier krävs 20 poäng/vecka.

Studie- och Yrkesvägledare - Lärcentrum Sofi Andréasson Tfn: 0611 - 34 86 87 Mob: 070 - 191 64 33 E-post: sofi.andreasson@harnosand.se

Ewa Norén Tfn: 0611 - 34 86 02 Mob: 070 - 310 07 07 E-post: ewa.noren@harnosand.se

Besöksadress: Lärcentrum, Sambiblioteket - Plan 4

Uppdaterad: 110405

Kommunal vuxenutbildning

Besöksadress: Komvux, Johannebergsgatan 3, 871 31 Härnösand Postadress: Härnösands kommun, Kommunal vuxenutbildning, 871 80 Härnösand Tfn Växel: 0611-34 84 10

www.harnosand.se/vux

Kursutbud ht 2011  
Kursutbud ht 2011  

Kursutbud ht 2011 för Komvux i Härnösand

Advertisement