Page 1

ÅpneDører Nr 5

Mai 2013

I tjeneste for forfulgte kristne

Åpne Dør er

Islam i Afrika Side 4

Brevtjenesten: Kenya Side 11

På flukt i Mali Side 12

3 01

KAMPEN OM AFRIKA

orge 1983 2 iN

I DETTE NUMMERET:

Nytt om forfulgte kristne Side 14


1983

1 - 20 3

Åpne Dører Norge Adresse: Magnus Barfotsvei 7 4633 Kristiansand

Åpne Dørers målsetting er å styrke og ut­ruste kristne brødre og søstre som lever under press og forfølgelse på grunn av sin tro på Jesus Kristus, og å oppmuntre dem til å være med på å oppfylle misjonsbefalingen. Vårt oppdrag er å: Skaffe til veie bibler og kristen littera­­­­tur, støtte kristen mediemisjon, lære opp nasjonale kristne ledere og yte humanitær hjelp. Forberede og utruste kristne som bor i truede og ustabile land til å stå fast i troen når de møter forfølgelse og lidelse.

Telefon: 38 11 14 00 Telefax: 38 11 14 01 E-post: norway@od.org Internett: www.opendoors.no Org. nr:

970 443 010

Gen. sekr.: Morten Askeland Informasjonsleder: Stig Magne Heitmann Revisjon: PriceWaterhouseCoopers AS Kontonr: 3060.07.70000 og 3060.07.46444 (AvtaleGiro)

Kalle og utruste kristne i den frie verden til å identifisere seg med trossøsken som blir forfulgt, og til aktivt å støtte og be for dem.

Trykk: Bjorvand og Skarpodde Opplag: 15 800 ISSN: 1504-8985

Bibelen sier: ”Om ett lem lider, da lider alle lemmene med.” 1 Kor 12,26

Open Doors International Internett: www.opendoors.org

E-post til områdeledere Øst-Finnmark: norway@od.org Trondheim: trondheim@od.org Bergen: bergen@od.org Oslo: oslo@od.org Rogaland: rogaland@od.org

Haugaland: Møre: Kristiansand: Women to Women: Åpne Dører Ung:

rogaland@od.org molde@od.org kristiansand@od.org kvinner@od.org ung@od.org

Forsidebildet: Denne lille jenta heter Hope, og uttrykker det håpet de kristne i Afrika har for framtida. Hennes far ble skutt og drept rett foran hennes mor da Hope var ganske nyfødt.


Guds Afrika Boken om Karen Blixens liv i Kenya heter «Mitt Afrika». Mange kristne i Norge har gitt Afrika rom i sine hjerter fordi de er engasjert i misjonsarbeid. For min egen del elsker jeg Afrika fordi jeg er blitt beriket med mange kjære venner fra verdensdelen. Men viktigst av alt er dette: Gud elsker Afrika! Evangeliet ble forkynt i Egypt og Etiopia allerede i det første århundret. Mange fra Egypt og Libya var til stede i Jerusalem på pinsedagen (Apgj 2). Noen av den kristne kirkes sterkeste områder fantes i Nord-Afrika i de første århundrene. Evangelisten Markus var biskop i Alexandria, og kirken i Nord-Afrika fostret store ledere som Origenes, Tertullian, Cyprian og Augustin. Evangeliet ble forkynt av egyptere sørover til Nubia, der det ble dannet et kristent kongedømme. Samtidig var det enorme forfølgelser under de romerske keiserne.

Først i 1877 kom misjonærer til Uganda, men etter hundre år var det flere kristne enn i de andre religionene til sammen. En stor kristen vekkelse kom under Idi Amins forfølgelse på 1970-tallet.

Så kom samfunnsmessig og kirkelig forfall, og veien lå åpen for invasjon av arabiske muslimer midt på 600-tallet. Men det fantes fortsatt kristne blant berberne i Tunisia i det 15. århundre. Majoriteten av Egypts befolkning var koptiske kristne helt til det 14. århundre.

Afrika er det nye, store kristne kontinentet. I år 1900 var det 9 millioner kristne, men i år 2000 var tallet 380 millioner! Fortsetter veksten som nå, regner en med 630 millioner kristne i Afrika i 2025.

Landene sør for Sahara, med unntak av Etiopia, var lenge uten kristent vitnesbyrd. Etiopia har fra gammel tid hatt en stor ortodoks kirke, og under kommunisttiden (1975-91) fant det sted en veldig evangelisk vekkelse.

Etter 40 års krig i Sudan, der islamske myndigheter i Khartoum førte krig mot folkegruppene sør i landet, også for å islamisere, var det i 2010 over 6 millioner kristne (ca 60 prosent av befolkningen).

er blitt enda vanskeligere. I flere land er militante islamistgrupper aktive, og i Sudan sitter en islamistisk regjering med makten. Vi vet hva vi skal be om for Afrika: At lyset må seire over mørket, og at Guds store gjerninger til frelse for Afrika skal fortsette. Det er vår bønn. Stig Magne Heitmann Informasjonsleder

I vest-afrikanske land som Nigeria og Ghana har det også vært store kristne vekkelser.

Samtidig ligger det mørke skyer over verdensdelen. Den arabiske våren i Nord-Afrika har så langt gjort forholdene enda vanskeligere for de kristne – fra den store minoriteten av koptere i Egypt, til de små kristne gruppene av kristne lenger vest. Og å være MBB-er (kristen fra muslimsk bakgrunn)

www.opendoors.no | Åpne Dører

3


ISLAM I AFRIKA "Jeg har lidd fordi jeg elsker Jesus. Jeg er beredt til å betale prisen for min tro på ham." Det stoppet henne ikke. Hun fikk tak i et Nytestamente, begynte å lese det, inviterte Jesus inn i livet sitt, og ble en kristen.

Niger

Tsjad

Fatima* er 28 år gammel og bor i Kamerun. For omtrent 16 år siden ga hun livet sitt til Kristus. En dag fant hun en Gideon-Bibel og åpnet den på Matteus 5,10: "Salige er de som blir forfulgt." Ikke lenge etter dette, i 12-årsalderen, ble hun giftet bort til en muslimsk mann. Hun fødte tre barn før hun fylte 15 år. Da hadde hun en drøm. Hun så to rom: ett var fylt med lys, det andre var helt mørkt. Fatima befant seg i det mørke rommet. En mann i drømmen ba henne forlate det mørke rommet og gå inn i rommet fylt med lys og fred. I neste øyeblikk var hun omgitt av muslimer som kastet all slags søppel på henne og ropte: "Hvorfor har du flyttet til det andre rommet?" Fatima forstod. Hvis hun forlot Islam og ble en kristen, ville hun bli forfulgt.

4

Hun prøvde å holde det hemmelig, men familien hennes oppdaget det. Hun ble banket opp. Mannen skilte seg fra henne og forlot henne og de tre barna deres. De hadde ingen steder å gå. Hun endte opp hos foreldrene, hvor faren tvang henne til å ta rituelle bad for å kurere henne fra hennes ‘psykiske lidelser’. Hun nektet å gi etter og ble utvist fra familien. Til slutt fikk hun hjelp av noen kristne. Men så slapp hun opp for penger. Hun var sårbar, uten penger og alene.

Nigeria

Kamerun

SentralAfrikansk Republikk

Gabon

KRISTENDOM

ISLAMISTISK OPPVÅKNING Det går en skillelinje tvers over Afrika. Det er en kløft som splitter nasjoner, samfunn, familier. Det er grensen der islam og kristendommen møtes. Den går fra vest til øst i Afrika, sør for Sahara, og bringer spenninger, konflikter, vold og død. Fatimas historie viser virkningen i miniatyr: En kvinne, ekskludert fra familien og møtt med økende press fra muslimer i slekten og i lokalsamfunnet. Historien hennes er bare én av mange fra

Åpne Dører | i tjeneste for forfulgte kristne

“Hun prøvde å holde det hemmelig, men familien hennes fant ut av det. Hun ble banket opp.” *Navnene er endret av sikkerhetsgrunner.


"den islamistiske oppvåkning" i Afrika sør for Sahara. På sitt mest ekstreme bringer denne "oppvåkningen" angrep fra voldelige og radikale grupper som al-Qaida, al-Shabaab og Boko Haram. Den kraftige økningen i volden i Mali, for eksempel, blir utført av grupper med forbindelse til al-Qaida. Den britiske rapporten 'Terrorism Analysis' antyder at "Afrika er en fruktbar grobunn for små al-Qaida-celler med tanke på å re-gruppere, gi ny energi og relansere sitt mål: Global jihad." Men langt mer vanlig er den gradvise radikaliseringen av den muslimske befolkningen i landene. Fundamentalistisk wahhabi-islam, som søker å ta tradisjonell sufi-islam tilbake til sine arabiske røtter, har gjort

ISLAM

betydelige innhogg i VestAfrika. Den er tungt markedsført og støttet av Saudi-Arabia, som har finansiert islamske sentre, skoler og moskeer. I Mali åpnet saudi-arabere 16 moskeer i byen Timbuktu i tidsrommet 2001-2004. De har også finansiert høyprofilerte og svært dyre moskeer i Guinea, Tsjad og Kamerun. På samme tid har dårlige sosiale og økonomiske forhold, kombinert med etniske spenninger, bidratt til økt rekruttering av ungdom for islam og islamisme. Når radikale muslimske bevegelser blir etablert, begynner de som regel å utfordre landets sekulære status, og de presser på for innføring av sharialover for muslimer. Regjeringer – ofte engstelige og ustabile – vet ikke hvordan de skal håndtere disse kravene."Vår antagelse er at påvirkningen fra radikal islam vil vokse i tiden framover," rapporterer en Afrika-ekspert i Åpne Dører. "Dette er sannsynlig på bakgrunn av de framskritt islamistene har gjort, samt på grunn av fraværet av egnede reaksjoner fra ofte svake eller redde regjeringer, og nøling fra internasjonale aktører." I land med en stor kristen befolkning eller majoritet – som for eksempel i Kenya, Uganda, Nigeria og Etiopia – organiserer radikal islam seg i muslimsk-

BE:

bb Be Gud om å gi visdom til bb

dominerte områder der kristent nærvær knapt tolereres. Ofte vil forskjellige retninger av islam kjempe seg imellom. Men netto-effekten er en økning i islamiseringen. Som en nylig utgitt Åpne Dører-rapport sier: "Det er som en kropp med flere hoder som biter og sårer hverandre, men kroppen selv går i én retning: bringe verden under ‘islams hus'." Lykkeligvis for Fatima unnslapp hun 'islams hus' og kom inn i Guds rike. En kristen kalt Esther, som arbeider med kristne kvinner fra islamsk bakgrunn, kom i kontakt med Fatima. Hun begynte å støtte henne åndelig og økonomisk. "Esther er min mor i troen," forteller Fatima til Åpne Dører. "Guds Ånd bor i henne." Esther introduserte Fatima for Åpne Dører. Vi var i stand til å hjelpe Fatima med helseproblemene hennes (hun har alvorlig astma) og å tjene penger: Vi har gitt henne en symaskin og betalt for opplæringen. Dette er ikke mye. Én stemme mot den økende islamiseringen av regionen. Ei jente som har funnet sin vei inn i det lyse rommet. Men Fatima er ikke alene om å holde fast på sannheten i Jesu ord: "Salige er de som blir forfulgt ..."

myndigheter som må forholde bb seg til det islamistiske trykket i hele regionen. Be om at påvirkningen fra radikal islam ville avta, og at fred og stabilitet kan bli gjenopprettet.

Be om at afrikanske menigheter vil stå sterke i Herren og være frimodige når de deler de gode nyhetene om Jesus i sine lokalsamfunn.

www.opendoors.no | Åpne Dører

5


Åpne Dører

Økonomisk resultat for 2012 Åpne Dører hadde i 2012 en inntekt på 20,9 millioner kroner. Det er 2,5 millioner mer enn i 2011, og det beste resultatet vi har oppnådd noen gang.

Diagrammet viser hvordan inntektene er brukt, både i Norge og ute i verden: Bibel- og litteraturdistribusjon: 19% Opplæring: 16% Informasjon til kristne i den frie verden: 20% Sosialt utviklingsarbeid: 14% Undersøkelser og trosfrihetsforsvar: 4% Innsamling: 19% Administrasjon: 8%

Kostnadene til drift i Norge, med informasjon om forfulgte kristne, innsamlingsarbeid, administrasjon, lønn og Åpne Dørerbladet, var på 9,3 millioner. Det er 0,35 mill. under budsjett. 11,4 millioner kroner ble overført til prosjekter i mange land. På vegne av våre forfulgte trossøsken takker vi alle våre givere og støttespillere!

Bli med Åpne Dører på

Women to Women–reise til Israel Målet med reisen: Å møte og ha fellesskap med kristne kvinner med jødisk og palestinsk bakgrunn, og forstå mer av utfordringene til kristne i dette området av verden. Vi ønsker å være til oppmuntring ved å be sammen og dele Kristi kjærlighet med våre trossøstre. Det vil også bli et fokus på godt sosialt og åndelig fellesskap innad i teamet.

6

Åpne Dører | i tjeneste for forfulgte kristne

Er du interessert i W2W-arbeidet, kan du søke om plass på turen. Alle reisende må forstå engelsk, og det er et begrenset antall plasser. Påmeldingsfrist: 1. juni 2013. Ta kontakt for mer informasjon og søknadsskjema på: tlf. 38 11 14 00, eller via e-post: kvinner@od.org Dato: 21.- 28. oktober 2013 Prisantydning: kr 10.000


ÅpneDører

BØNNEKALENDER

Be hver dag...

Vi ønsker å velsigne andre

organi­sa­­­sjoner som er med

på å utbre evangeliet – både

"Ikke i det skjulte har jeg talt, ikke på et sted i et mørkt land. Jeg har ikke sagt til Jakobs ætt: 'Søk meg uten nytte'! Jeg, Herren, taler rettferdighet, forkynner det som rett er."

hjemme og ute. Husk også på disse i dine bønner.

Riv ut bønnekalenderen og legg den i Bibelen eller på nattbordet, i andaktsboka eller på kjøkkenbordet.

Jes. 45,19

Egypt 1. mai - Egypt opplever en meget spent situasjon. Likevel er kristne aktive med med å spre evangeliet. Be om beskyttelse og åndelig autoritet for teamene som reiser til landsbyer der trolldom blir praktisert. Ef 6,11-12 2. mai - Be om at Gud sender de rette menneskene til kvinnetjenesten, hvor Åpne Dører opplever at dørene står åpne, og høsten er stor. Salme 68,12 3. mai - Be om beskyttelse for kirker og prester, for de opplever mange trusler og angrep. Be om englevakt over dem, og at Gud gir mot og visdom til pastorer i slike situasjoner. Salme 34,8 4. mai - Be om at volden i forbindelse med spenningene knyttet til den politiske situasjonen i landet, må stoppe. Jes 19,20 5. mai - Be om at Gud vil sørge for sine barn i en situasjon med sterkt økende fattigdom, og med en nasjonaløkonomi som er i ferd med å kollapse. Jes 29,19

Nigeria 6. mai - Det er stor bekymring over stadige angrep fra den islamistiske gruppen Boko Haram i nord. Be om visdom for kristne ledere som veileder sinte ungdommer. Be om at kristne blir utrustet gjennom Åpne Dørers arbeid, og at de reagerer klokt når de blir forfulgt. Matt 5,44

Niger 7. mai - Be for misjonærene i avsidesliggende landsbyer som driver små bedrifter i sine hjem

som et middel for å evangelisere ikke-troende. Be om at Herren vil velsigne deres innsats og at de vil bli oppmuntret til å fortsette med Hans arbeid. 5 Mos 28,12 8. mai - På grunn av islamistenes aktiviteter i den vestafrikanske regionen, er kristne som lever i muslimsk-dominerte samfunn som Niger, truet på grunn av sin tro på Kristus. Be om Herrens beskyttelse og styrke i deres liv og tjeneste. 2 Tess 3,3

Mali 9. mai - Det er stor usikkerhet i Mali, og kirken er i akutt behov av forbønn. Forholdene for de kristne har forandret seg radikalt. Mali har en stor muslimsk majoritet, men de få kristne, særlig i sør, har hatt relativt stor frihet til å tro. I april 2012 inntok radikale islamister de nordlige områdene, erklærte en uavhengig stat og kunngjorde at de ville ha sharia-styre. Mange kristne flyktet da mennesker ble drept og kirker ble okkupert og ødelagt eller konfiskert. Be om at Herren gir myndighetene nåde til å styre godt og å gjenopprette rettferdighet og fred i landet. Be om at Mali blir spart for en ytterligere dreining mot radikal islam. Salme 18,3 10. mai - Be for de kristne som er blitt traumatisert av alt de har opplevd. De kristne flyktningene i hovedstaden Bamako lever under vanskelige forhold. Åpne Dører vet om noen få kristne som har blitt igjen i byene Timbuktu og Gao. Be om at Herren styrker dem ved sin Hellige Ånd, ettersom de står overfor svært vanskelige forhold der. 2. Kor. 1,3-4

www.opendoors.no | Åpne Dører

7


«Jeg ber ikke for verden, men for disse som du har gitt meg, for de tilhører deg» Jesus, i Johannesevangeliet 17,9

BØNNEKALENDER Eritrea 11. mai - Den politiske situasjonen i Eritrea er fortsatt usikker og spent. Be for de troende, siden den økende overvåkingen påvirker dem direkte. Be om at regjeringen slutter med å mistenke dem for å samarbeide med "ytre fiender" av staten. Salme 59,2 12. mai - Siden begynnelsen av året har regjeringen innledet en ny kampanje mot kristne i Eritrea. I løpet av årets første måneder har Åpne Dører fått vite om arrestasjon av minst 40 kristne. Vær med å be om Guds nåde og fred for disse kristne. Be om at Gud fortsatt vil gi dem styrke til å møte vanskelighetene. Be for regjeringen i Eritrea, at Gud må lede dem til en frelsende tro på Ham. Hebr 13,3 13. mai - Be for de kvinnene som blir tvunget til å forsørge familien alene når deres ektemenn sitter fengslet for sin tro. Be om at Gud gir dem visdom, styrke og oppfinnsomhet. Ordsp 14,1

Sudan (nord) 14. mai - President Omar al-Bashir har bestemt seg for å gjøre Sudan til et strengt sharia-styrtland. Mange frivillige organisasjoner og kirker er blitt stengt. I løpet av noen måneder er mer enn 100 utenlandske arbeidere tvunget til å forlate landet. Be om at Kristi legeme vil være i stand til å tåle dette anslaget. Salme 55,23 15. mai - Be om at kristne fra ulike trossamfunn som deltok i et Åpne Dører-seminar nylig, vil være i stand til å styrke, oppmuntre og støtte hverandre. Be om at Gud vil vise Kirken kreative måter å fortsette arbeidet på. Be om visdom for ledere, ikke minst i møte med offentlige tjenestemenn. Kol. 1,9-11

8

16. mai - Mange av utlendingene som har fått beskjed om å reise, må forlate mange års arbeid. Be om Herrens beskyttelse, trøst og ledelse for dem. Rom 8,28

Kenya 17. mai - Be for den nyvalgte presidenten, guvernører, senatorer, medlemmer av parlamentet og ulike regionrepresentanter når de tar fatt på sine nye oppgaver. Kenya har innført et nytt system for styringen av landet, så vær med å be om visdom for alle ledere. Be om en smidig overgang. Be om at det nye systemet vil føre til vekst og fred. 3 Mos 26,6

Tanzania 18. mai - Tanzania er i ferd med å starte en gjennomgang av grunnloven, og muslimer agiterer for inkludering av islamske kadhi-domstoler i den nye grunnloven. Be med de kristne i Tanzania om at Herren vil gripe inn i denne saken. Øyene Unguja og Pemba kjemper også for løsrivelse, slik at de kan bli fullt sharia-styrte. Be om at Herren bevarer nasjonen. Jes 49,8 19. mai - Be for familiene til ulike pastorer og prester som er blitt skadet eller drept da de tjente Herren i muslimsk-dominerte områder. Må Gud trøste og helbrede dem. Be om at han bevarer deres tro gjennom smertefulle erfaringer, og at de bringer ut et sterkt vitnesbyrd. Salme 146,9

Uganda 20. mai - Be for de troende, spesielt i muslimskdominerte områder. De fortsetter å spre evangeliet til tross for mange utfordringer og trusler mot sine liv. Apgj 4,29 21. mai - Be om at rettferdigheten må seire i rettssaken mot mennene som drepte Francis Namukubalo. Den har startet opp igjen etter at noen av de mistenkte er blitt arrestert på nytt. Salme 35,24

Åpne Dører | i tjeneste for forfulgte kristne


«Be om fred for Jerusalem! La det gå dem vel som elsker deg!» Salme 122,6

India 22. mai - Be for Susan Ithungu som er tilbake på skolen etter å ha gjennomgått forlenget behandling i Nairobi. I 2010, da hun var 14 år, ble hun torturert av sin far fordi hun forlot islam og ble en kristen. I over ett år kunne hun ikke gå på grunn av skadene. Be for skolegangen hennes, og at hun fortsetter å vokse i troen. Salme 37,5-6

Komorene 23. mai - Fortsett å be for de kristne i denne øystaten, at deres vitnesbyrd må dra mange til en frelsende tro på Jesus. Takk Gud for at han har gitt dem nåde til å bli stående tross all motstand de møter for hans navns skyld. Rom 1,8

Sørlige Filippinene 24. mai - Kristne fra muslimsk bakgrunn (MBB´er) i to husmenigheter i Sulu opplevde i januar alvorlige trusler. En av dem hadde 20 MBB´er, som nå avdøde pastor Mario Acidre hadde undervist i troen. (Mario ble myrdet i august 2011 av ukjente gjerningsmenn.) Medlemmene i de to husmenighetene kunne ikke lenger møtes på grunn av frykt. Mange flyktet til andre områder. Vær med å be for de kristne i Sulu på øya Mindanao. Fil 4,7 25. mai - Fire ledere blant MBB´ene har tatt initiativ til å lete etter og oppmuntre kristne som er truet og spredt i Sulu. Be om at de vil være i stand til å samle de troende igjen, spesielt de 20 som en gang var under tilsyn og omsorg av den filippinske presten og martyren Mario Acidre. Be også Herren om å beskytte og lede dem. Joh 16,33 26. mai - Åpne Dørers seminar for å forberede kristne for forfølgelse, SSiS (Stå sterke i stormen), er en måte å styrke Kristi etterfølgere på Vest-Mindanao. Vær med å be om at dørene må åpnes for SSiS, slik at kristne fra muslimsk bakgrunn i Sulu og på Tawi-Tawi øyene kan bli styrket. Be Herren oppreise SSiS-lærere blant dem som har gjennomgått lederkurset. 2 Tim 2,2

27. mai - Det har vært en økning av angrep mot kristne fra hindu-ekstremister i noen delstater. Minst tre tilfeller av forfølgelse er nylig blitt rapportert. Det er også en del tilfeller som verken er blitt rapportert eller informert om, og som dermed ikke er blitt kjent. Be for det kristne fellesskapet i India. Salme 46,2 28. mai - Be for C.M. Khanna, en pastor i Srinagar (Kashmir-dalen) som fikk falske anklager mot seg fra radikale islamister og ble satt i fengsel. En 'fatwa' ble utstedt mot ham. Åpne Dører har bidratt til at han ble løslatt fra fengselet mot kausjon. Han og hans kone kan fremdeles ikke dra tilbake til Srinagar. Be for ham og hans kone, og for rettssaken. Salme 27,12 29. mai - Vær med å be for barn i India som begynte på ny skoletermin i april. Løft dem opp for nådens trone. Be for læringen deres, og for lydighet mot Gud og foreldrene. Jes 45,11 30. mai - India er en ung nasjon med rundt 70 prosent av befolkningen under 35 år. Be om at mange barn og unge blir nådd med evangeliet og disippelgjort. Ordsp 22,6

Hjemmefronten 31. mai - Be for Åpne Dørers arbeid i Norge, at mange flere blir kjent med arbeidet, og at alle medarbeiderne, både på hovedkontoret i Kristiansand og utover i landet, blir styrket i tjenesten og kan holde fram med iver og glede. Kol 1,9-11 BESØK OSS:

Besøk våre innholdsrike hjemme­sider på: www.opendoors.no Nytt stoff til inspirasjon, takk og forbønn blir lagt ut nesten daglig. www.opendoors.no | Åpne Dører

9


-VI KOMMER NÅR STRØMMEN GÅR!

Besøk oss på: www.svithun-elektro.no

HJEMMEFRONTEN VI BESØKER BL.A. DISSE STEDENE I MAI: lør søn man man ons søn søn søn tir ons ons tor

4. mai 5. mai 6. mai 6. mai 8. mai 12. mai 19. mai 19. mai 21. mai 29. mai 29. mai 30. mai

Stavanger, Salem ungdomsforening Kristiansand, Vågsbygd bedehus Kristiansand, Lund kirke, Inspirasjonssamling Hommelvik, Malvik kirkestue Kristiansand, Lund kirke, studentmøte Trondheim, Indre Sjømannsmisjon Sola, Kristkirken, Egersund bedehus Stavanger, Fjelltun misjonsforsamling Bergen, Landro kirke Vanse menighet Bergen, Navigatørene, Kalfarv. 10 Molde, Bønnegruppe (ring 402 45 084)

19.30 11.00 19.00 11.00 19.00 18.00 11.00 19.00 19.30 11.30 19.00 19.30

For flere møter, se: www.opendoors.no Siv. ing. Jan Helge Viste mobil: 909 25 977

www.silas.as

VELKOMMEN TIL:

FOR ÅPNE DØRER I NORGE! Postboks 362, 4664 Kristiansand Telefon: 02028 Telefax: 38 12 24 42 www.fiskeeksperten.no post@fiskeeksperten.no

Lørdag 28. sept 2013: Vennesla, Filadelfia Med besøk fra ledere fra Open Doors International: Broder Andreas, Johan Companjen, Anneke Companjen, Gilbert Hovsepian og Takoosh Hovsepian.

Urs Wenk-Wolff

HJELP OSS Å VERVE NYE ABONNENTER TIL BLADET ÅPNE DØRER

Fiolinmaker

Bladet er gratis. Har du aktuelle navn, kan du nå oss på telefon: 38 11 14 00, sende en e-post: norway@od.org eller sende brev: Åpne Dører, Magnus Barfotsvei 7, 4633 Kristiansand. NB! Husk å få samtykke fra personen før du sender inn navn!

Prof. Dahls gt. 24, 0260 Oslo Telefon: 22 55 20 03 – Mobil: 980 10 243

Gunnar Berland Gynekolog/fastlege Barstølveien 17 4636 Kristiansand Telefon: 38 05 63 00

Tlf: 905 50 940 e-post: htaraldsen@gmail.com

Børge Dahlstrøm, 4580 Lyngdal Tlf: 38344508 / 95481665

Kvam Legesenter - Molde Tlf: 71 21 54 50 www.kvamlegesenter.no

Adopsjon av sau. Salg av livdyr, ull, skinn og kjøtt. Grønn omsorg/ inn på tunet.

Holte Eiendom

www.fjeldgard.no Tlf: 958 34 122 eller 917 98 655

Postboks 1622 Lundsiden 4688 Kristiansand S.

1 - 20 3

30-ÅRSJUBILEUM

1983


BREVTJENESTEN Kenya: Gladys Juma Torsdag 8. mai 2012 planla Dr. Benjamin Juma fra Nyali Baptistkirke og Pastor Jackson Kioko fra Melchizedek-kirken felles evangelisering i Jomvuområdet i Mombasa City. Plutselig samlet en menneskemengde seg rundt dem og beskyldte dem for å være tyver. De satt fyr på de to kristne mennene og brant dem til aske. På en gripende måte delte Gladys sin smerte mens hun fortalte om livet med ektemannen Benjamin: ”Jeg hadde allerede vært enke i fem år, og det samme hadde Ben, da vi møttes for 15 år siden. Jeg tror det var de spesielle omstendighetene som gjorde at vi elsket hverandre så utrolig høyt.” Et forsiktig smil kom idet hun husket tilbake. “Jeg var elsket, det tvilte jeg aldri på. Ben snakket åpent om sin kjærlighet til meg, og enda bedre, han viste den i handling. Han elsket barna våre også. Det var ikke mangel på kjærlighet i vårt hjem. Jeg tror kanskje vi satt så stor pris på ekteskapet og familien på grunn av våre tidligere tap.”

”Han æret meg. Han var så takknemlig for og satte så stor pris på familien vår. Og han sørget for at vi visste det. Jeg savner ham … å, jeg savner ham så veldig! Om jeg bare kunne ta opp telefonen og høre ham i den andre enden. Bare for å høre stemmen hans én gang til. Ben var ikke bare en mann som søkte Gud, han var også en ektemann etter Guds eget hjerte.” Hun fortalte meg dette med inderlighet. ”Han berørte så mange liv og vitnet alltid om at han var 'et vandrende vitnesbyrd om Guds nåde i aksjon'. Dette var fordi han hadde vandret bort fra troen som ung mann, selv om han kom fra en sterk kristen familie. Som den bortkomne sønn i Bibelen hadde Gud elsket ham tilbake til Jesus. Ben glemte aldri gleden over denne tilgivelsen.” ”Et sted dypt i min ånd vet jeg at noe godt vil komme ut av alt dette til slutt. Jeg er trygg på det. Faktisk ga en av naboene våre livet sitt til Jesus i begravelsen. Han sa at han lenge hadde beundret min manns tro – og hvis han var villig til å dø for den, så ønsket han også å kjenne

den Gud som Ben trodde på. I kirken vår har det også vært en vekkelse som resultat av folks reaksjon på Bens død. Jeg priser Herren for dette, selv om jeg akkurat nå har det for vondt til å finne noen trøst i det.” Da jeg spurte om hun og barna ville satt pris på brev og kort til oppmuntring fra kristne brødre og søstre rundt om i verden, svarte Gladys: ”Forbønnen fra mine kristne søsken er redningsbøyen min! Jeg er en sterk person, men dette traff meg så hardt og såret meg så dypt at alt jeg kunne gjøre, var å rope ut til Gud om å reise opp brødre og søstre til å holde meg oppe i sine bønner … Det som hendte den dagen, ante jeg ikke hvordan jeg skulle håndtere." "Å få slike hilsener vil for meg være bevis på at Gud besvarer bønnene min. Jeg trenger virkelig bønnestøtte. Å vite at andre ber for meg, holder meg oppe.” b

Veiledning for brevskrivingen • Be før du begynner. • Sitér gjerne ett eller to bibelvers. • Ikke nevn Åpne Dører. • Bruk helst fargerike postkort.

• Skriv en kort og oppmuntrende hilsen, helst på engelsk. • Regn med at postkortet du skriver, kan bli sensurert.

• Skriv gjerne fornavnet ditt, og hvilket land du bor i, men ikke hele adressen. • Send kortet i en lukket konvolutt til Åpne Dørers kontor.

Sendes til: Gladys Juma, c/o Åpne Dører, Magnus Barfotsvei 7, 4633 Kristiansand www.opendoors.no | Åpne Dører

11


Fra Timbuktu

TIL BAMAKO

På flukt i Mali Isaac* er en kristen fra Mali. Han er far til syv. Og han er en overlever. I mars i 2012 overfalt islamistiske krigere hjembyen hans ca 4 mil fra Gao. Minst 22 mennesker ble drept i angrepet, og mange ble skadet – inkludert Isaac. ”Islamister overfalt hjembyen min,” forteller han. ”Jeg fikk et skudd i ansiktet. Jeg ble kjørt til sykehuset hvor kulen ble fjernet. Gud reddet meg!” Isaac klarte å flykte til hovedstaden Bamako i sør, der han sluttet seg til tusenvis av andre kristne flyktninger og moderate muslimer som bor under tøffe forhold i overfylte leirer. Leger håper å reparere skadene på nesen og leppene hans gjennom flere operasjoner. Dessverre er ikke Isaacs historie uvanlig. I byer som Gao og Timbuktu ble mange kirker og kristne hjem brent. Kristne i Timbuktu måtte flykte med bare litt klær på ryggen mens islamistene gikk fra hus til hus og lette etter kristne for å drepe dem. Mohamed, en annen kristen flyktning, forteller: ”Jeg ga mitt liv til Kristus for to år siden, men

12

alle medlemmene i familien min er muslimer, og min kone og datter forakter meg. Da islamistene inntok Timbuktu og begynte jakten på kristne, rømte jeg til Mauritania. Jeg ba kona og datteren min om å bli med meg, men de nektet. Kona mi ba meg fornekte Kristus og bli i nord sammen med dem. Men jeg avviste det, og flyktet. Fra Mauritania reiste jeg til Bamako for å være sammen med andre kristne.” ”Våre liv er fortsatt i fare” Selv om den sørlige delen av landet er mindre farlig enn det kaotiske nord, er det ikke alle de kristne der som føler seg trygge. Aisha* og Lisanne Koumama* er halvsøstre som tok imot Kristus gjennom venners vitnesbyrd. Til tross for at de har flyktet fra nord, er de fortsatt redde for sine liv. ”Da islamistene inntok Timbuktu, fulgte vi andre kristne og flyktet,” forklarer de.”Familien vår ble igjen hjemme. Selv om vi flyktet til Bamako, er våre liv fortsatt i fare fordi vi bor hos muslimske slektninger”. Det er nå anslagsvis 330 kristne flyktningfamilier som bor i Bamako. En krisekomité er satt

Åpne Dører | i tjeneste for forfulgte kristne

opp av National Fellowship of Evangelical Churches og flere misjonsorganisasjoner for å hjelpe flyktningene med mat, husly og medisinsk hjelp, samt langsiktig støtte til utdanning og yrke. Disse kristne flyktningene ønsker å vende tilbake til sine hjem i nord når det blir mulig. Men i mellomtiden opplever de mangel på mat og medisinsk behandling og dårlige boforhold, med familier på opp til 12 personer som bor i ett rom. Mange barn kan ikke gå på skolen på grunn av høye skoleavgifter. Noen medarbeidere fra Åpne Dører fikk mulighet til å reise til Mali i fjor for å vurdere situasjonen og hjelpe flyktninger med bolig, mat og medisin. Pastor André, som bor i Bamako, sier: ”Vi er vitner om at Åpne Dørers folk virkelig elsker Herren.” ”Vi har ni barn,” forteller Zeinabou, en kristen flyktning. ”Hvis det ikke var for denne type støtte fra Åpne Dører, hvordan skulle vi da kunne ta vare på barna våre? Hva dere har gitt oss, er av uvurderlig verdi. Nå er vi i stand til å gi mat til barna. Tusen takk!”


FAKTA

Info om Mali-krisen I mars 2012 tok Tuareg-opprørere og islamistiske krigere kontroll over det nordlige Mali og innførte en ekstrem form for sharia (islamsk lov). Mer enn halvparten av Mali ble kontrollert av opprørsgrupper, noen med tilknytning til al-Qaida, fra april 2012.

Åpne Dø rer distrib ue nødhjelp til malisk rer e flyktnin ger

• Opprørerne ødela kirker og andre kristne bygninger i Timbuktu og Gao, med sikte på å utrydde alle spor av kristendom i regionen. Som et resultat av denne plutselige og dramatiske økningen i forfølgelsen av kristne, hoppet Mali til nummer 7 på World Watch List 2013. • I henhold til FNs høykommissær for flyktninger flyktet mer enn 250.000 maliere til nabolandene, og ca 200.000 flyktet til hovedstaden Bamako i sør. • I januar 2013 satte franske tropper i gang en militæroperasjon i Mali, med sikte på å stoppe framrykkingen sørover av islamister fra basene deres i nord. I løpet av de neste ukene lyktes den internasjonale operasjonen i å gjenerobre store deler av landet. • Men selv om Frankrike lyktes i å hjelpe sine militære partnere med å ødelegge islamistiske opprørsbaser, kan kristendommen komme til å få trangere kår i Mali. Alt tyder på at islamske krefter benytter anledningen i dagens ustabile situasjon til å fremme en langt mer radikal form av islam enn Mali har vært vant til.

BE: • om Guds fred og beskyttelse for kristne på flukt, som Isaac, Mohamed, Aisha og Lisanne.

“Hvis det ikke var for denne type støtte, hvordan skulle vi da kunne ta vare på barna våre?” Zeinabou, en kristen flyktning

• for Åpne Dørers samarbeidspartnere, lokale kirker og andre organisasjoner som yter bistand og gir husly til kristne som har flyktet til den sørlige delen av Mali. • om at internasjonale styrker vil lykkes i å gjenerobre hele landet og å sikre varig fred og stabilitet.

*Navnene er endret av sikkerhetsgrunner www.opendoors.no | Åpne Dører

13


Nytt om forfulgte kristne Eritrea: Ny bølge av arrestasjoner kilder har kirkeledere beholdt optimismen til tross for økt press.

Bare timer før nyheten om et mislykket kuppforsøk i Eritrea 21. januar, fikk Åpne Dører informasjon om en ny bølge av arrestasjoner av kirkeledere i landet. Minst ti kirkeledere ble arrestert, og flere har gått i dekning. Kristne frykter at denne aksjonen er langt mer alvorlig enn tidligere aksjoner fordi den har som mål å "utrydde undergrunnskirken ved å fengsle dens sentrale ledere rundt om i landet." Ifølge lokale

I desember 2012 kom nyheten om løslatelsen av 31 kristne studenter - inkludert 14 kvinner - som var holdt i fengsel på Sawa militære treningssenter siden 2006. Noen av kvinnene ble tydeligvis lokket med løslatelse i bytte for seksuelle tjenester. Ingen ga etter, og de forble sterke i troen. I media har det vært blandede reaksjoner på det mislykte kuppforsøket. Rapporter forteller at om lag 100 soldater marsjerte til Informasjonsministeriet og tvang direktøren til å lese opp en uttalelse på lufta om løslatelse av politiske fanger. Så ble kringkastingssignalet brått kuttet. Det antas at soldatene kan ha tatt pre-

sidentens datter, Elsa, som gissel. Hun jobber angivelig i Informasjonsministeriet. Rapportene om kuppet kom midt i spekulasjoner om at president Afewerkis helse er verre. Noen observatører frykter mer undertrykkelse fra regjeringen som et middel for å holde samfunnet i sjakk. Eritrea er nr. 10 på Åpne Dørers World Watch List 2013. I fjor ble mer enn 100 kristne arrestert og minst 31 kristne døde i fengsel.

BE: • for kristne ledere som ble arrestert i den siste aksjonen, og for dem som har sett seg tvunget til å gå under jorden. • for President Afewerki og regjeringen i Eritrea. • om at politikere må komme til en frelsende tro på Jesus Kristus.

Iran: Pastor fikk åtte års fengsel Kona til en amerikansk statsborger som er blitt dømt til 8 års fengsel, er redd for at hun ikke vil høre fra sin mann før i 2021, med mindre internasjonalt press kan få ham fri. Saeed Abedini (32) ble dømt den 27. januar av en dommer i en revolusjonsdomstol. Han konkluderte med at Abedinis arbeid for å etablere kristne menigheter truer Irans nasjonale sikkerhet. Som innfødt iraner og født muslim, konverterte Abedini til kris14

tendommen i år 2000, og i flere år etablerte han små husmenigheter. Han ble arrestert i september 2012, selv om han ifølge USAbaserte advokater i 2009 aksepterte å avslutte sitt arbeid med å organisere husmenigheter. Etter det har han startet et ikke-religiøst barnehjem, og han har hatt flere turer til Iran i den forbindelse. Abedini sitter i Evin-fengselet, der mange politiske fanger er blitt plassert gjennom årene. Hans kone Panahi sier at mannens

Åpne Dører | i tjeneste for forfulgte kristne

advokat vil anke dommen."Men vi har begrenset tid til å legge press på Iran," sier hun. "Mulighetenes vindu vil ikke være åpent særlig lenge." Foto: ACLI


Kasakhstan: Et nytt kapittel for Pastor Makset Pastor Makset Djabbarbergenov er trygg nå. Men for bare noen få måneder siden var situasjonen en helt annen. Anklaget for å lede uregistrerte husmenigheter ble han fengslet i Kasakhstan i 90 dager, med trussel om deportasjon til Usbekistan. ”De første dagene etter at jeg ble arrestert, var de vanskeligste,” sier han. ”Jeg var glad på utsiden, men jeg var veldig stresset inni meg. Jeg tenkte: Hva vil skje med barna våre hvis jeg blir sendt til Usbekistan?” Som svar, forteller han, hørte han Gud i sine bønner: ”Jeg vil ikke sende deg tilbake til Usbekistan”. Men etter hvert som ukene gikk, ble det vanskelig å tro. ”Frykten bygget seg opp. Jeg visste at det var Satan som prøvde å skape denne frykten i mitt hjerte. Så jeg fortalte ham: ’Jeg har dette brevet fra min Gud her i hånden min – Bibelen. Dine ord gikk aldri i oppfyllelse i Bibelen. Du er løgnens far!’ ” I begynnelsen brukte Makset en gammel versjon av den kasakhstanske Bibelen som hadde blitt skjult i et av cellens gjemmesteder. Senere ble en moderne kasakhstansk Bibel smuglet inn til ham. I begynnelsen spurte han Gud: ”Kan du la mennene rundt meg her få se mirakler?” Men da han studerte Bibelen, talte Gud til

ham. ”Det gjaldt ikke bare menneskene rundt meg, myndighetene eller de 10-11 andre fangene i cellen min. Gud ville at også jeg skulle få se hans makt.” I løpet av sine tre måneder i fengsel leste Makset 22 av bøkene i Det gamle testamente og 10 i Det nye, og han skrev dagbok over alt det Gud lærte ham. Et dusin kristne bøker ble sendt til ham åpenlyst gjennom fengselsbetjenter, som tydeligvis ikke skjønte at det var religiøse bøker. Én bok fortalte hvordan en kinesisk husmenighet blomstret i 21 år, mens pastoren deres var i fengsel. Makset sa til Herren: ”Hvis dette er måten din menighet vokser på, er jeg villig til å sitte her i fengsel.” Til slutt, den 4. desember 2012, ble Makset på forunderlig vis, med tydelige bevis på Guds omsorg og beskyttelse, sluppet ut av fengselet og gjenforent med sin familie og fløyet til Sverige hvor de nå bor. Det vanskeligste for ham har vært å skilles fra menigheten sin i Kasakhstan – og blitt nektet å returnere før 2017. ”Det er så mye arbeid å gjøre der for Gud,” sier han, ”så jeg ber fremdeles hver dag: ’Hvorfor er vi her? Og hvor går veien videre herfra?’ ”

BE: • for Makset og familien når de nå må tilpasse seg sitt nye liv og finne Guds hensikt for dem. • for kona Aygul, som fødte deres femte barn i april.

“Gud ville at også jeg skulle få se hans makt” Pastor Makset Djabbarbergenov

Pastor Makset med familien sin etter at han ble løslatt

www.opendoors.no | Åpne Dører

15


Deltakerne på Åpne Dørers SSiS-seminar i Khartoum, Sudan, får sin egen studiebibel

Kampen om sjelene i Afrika er hard, og som du kan lese i dette bladet, går det i flere land en frontlinje mellom Evangeliet og islam.

Mange afrikanske kristne opplever diskriminering, forfølgelse og fattigdom fordi de har forlatt familiens tro, da evangeliets lys gikk opp i hjertene deres.

Åpne Dører er sterkt engasjert i denne kampen: ved kurs og seminarer om hvordan kristne kan forholde seg til islam, om tilgivelse, om å elske sine fiender, og kursing i bibelkunnskap.

I Nigeria blir hundrevis av kristne drept hvert år, kirker blir bombet og brent, og mange må forlate sine hjem på grunn av terror fra islamistiske grupper.

Vi gir Bibler, nødhjelp og økonomisk støtte til kristne som er på flukt eller har mistet familieforsørgeren. Helseklinikker, brønnboring, skolegang og yrkesopplæring for undertrykte kristne får også støtte fra Åpne Dører.

I Mali, som har vært et fredelig land, er situasjonen plutselig snudd, med vold og terror og mange interne flyktninger. Ved å bruke giroen eller KID-nummeret denne måneden er du med på det store og viktige arbeidet med å hjelpe våre afrikanske søsken i nød.

Åpne Dører støtter forfulgte kristne i mer enn 60 land. Gavene vi mottar denne måneden, vil bli benyttet til arbeid i Afrika. Hjertelig takk for all forbønn og støtte!

ÅpneDører

I tjeneste for forfulgte kristne

Telefon: 38 11 14 00 E-post: norway@od.org www.opendoors.no

Bladet mai 2013  

Boken om Karen Blixens liv i Kenya heter «Mitt Afrika». Mange kristne i Norge har gitt Afrika rom i sine hjerter fordi de er engasjert i mis...