Page 1

ÅpneDører Nr 2

Februar 2013

I tjeneste for forfulgte kristne

BRODER ANDREAS:

“OPPDRAGET ER IKKE FULLFØRT”

3 01

Nord-Korea side 10

India side 12

Vietnam side 15

orge 1983 2 iN

En tros-kjempe side 4

Åpne Dør er


1983

1 - 20 3 Åpne Dører Norge Adresse: Magnus Barfotsvei 7 4633 Kristiansand

Åpne Dørers målsetting er å styrke og ut­ruste kristne brødre og søstre som lever under press og forfølgelse på grunn av sin tro på Jesus Kristus, og å oppmuntre dem til å være med på å oppfylle misjonsbefalingen. Vårt oppdrag er å: Skaffe til veie bibler og kristen littera­­­­tur, støtte kristen mediemisjon, lære opp nasjonale kristne ledere og yte humanitær hjelp. Forberede og utruste kristne som bor i truede og ustabile land til å stå fast i troen når de møter forfølgelse og lidelse.

Telefon: 38 11 14 00 Telefax: 38 11 14 01 E-post: norway@od.org Internett: www.opendoors.no Org. nr:

970 443 010

Gen. sekr.: Morten Askeland Informasjonsleder: Stig Magne Heitmann Revisjon: PriceWaterhouseCoopers AS Kontonr: 3060.07.70000 og 3060.07.46444 (AvtaleGiro)

Kalle og utruste kristne i den frie verden til å identifisere seg med trossøsken som blir forfulgt, og til aktivt å støtte og be for dem.

Trykk: Bjorvand og Skarpodde Opplag: 15 800 ISSN: 1504-8985

Bibelen sier: ”Om ett lem lider, da lider alle lemmene med.” 1 Kor 12,26

Open Doors International Internett: www.opendoors.org


En troskjempe På de følgende sidene kan du lese om en av vår tids troskjemper. Han er ingen storvokst mann, er godt oppe i åttiårene, grå og litt krumbøyd. Men i manges øyne er han fremdeles en kjempe – en ydmyk sådan. Han er virkelig en mann som har utrettet mye og satt i gang store ting. Han stiftet Åpne Dører, som i dag er en verdensomspennende organisasjon med arbeid i cirka 75 land. Likevel streber han ikke etter ære og berømmelse, og han har ikke noe ønske om å bli husket. Han sier i intervjuet i dette bladet: ”Jeg ønsker ikke å bli husket. Likesom eselet som bar Jesus inn i Jerusalem – hvorfor skulle vi huske et esel? ... Jesus bør ha hele oppmerksomheten. Vi trenger ikke å bli husket.” Gud skal ha æren. Ja, vi arbeider, og arbeider hardt, men ingen av oss gjør det i egen kraft. Det er i Guds kraft og i Guds kraft alene at vi kan gjøre oss håp om å fullføre det kallet Gud har gitt oss. I nærmere 50 år har Broder Andreas' livshistorie inspirert millioner av mennesker til å ta skrittet ut i sitt eget troseventyr. Hans vitnesbyrd forteller om Guds ledelse og omsorg i de minste detaljer – som alle kan få lov til å erfare, når de handler på grunlag av Guds kall. Kristne under forfølgelse lever også i kraft av Guds nåde og

styrke. Uansett hvor mye motgang som møter Guds menighet, står den fast, for klippen den er bygd på, rokkes ikke. Det kan hende at menigheten blir omringet, og noen forsøker å sprenge den i stykker. Men Guds menighet står fast i evighet, uansett hvem som angriper den.

“Jeg ønsker ikke å bli husket. Likesom eselet som bar Jesus inn i Jerusalem – hvorfor skulle vi huske et esel? ... Jesus bør ha hele oppmerksomheten. Vi trenger ikke å bli husket.” Broder Andreas Det gjør den fordi det er Jesus Kristus som er klippen. Han er vårt urokkelige håp. Uansett hva mennesker sier eller gjør imot oss. ”Om dere skulle lide for rettferdighets skyld, er dere salige. Frykt ikke for dem, og la dere ikke skremme, men hellige Kristus som Herre i deres hjerter.” 1 Pet 3,14.

Ny layout Åpne Dører-bladet har fra dette nummeret ny design. En ny mann jobber med dette, og setter sitt preg på bladet. Vi håper du liker fornyelsen.

www.opendoors.no | Åpne Dører

3


INTERVJU MED

BRODER ANDREAS

”Oppdraget er ennå ikke...”

”Vi holder kategorisk fast ”Oppdraget erpå at det ikke ennå ikke...”finnes lukkede dører!”

4

Åpne Dører | i tjeneste for forfulgte kristne


”Oppdraget er ikke fullført” Det er nå mer enn 55 år siden broder Andreas fikk Guds kall til å betjene den glemte kirke bak Jernteppet. Det ble starten på Åpne Dører. Men kallet til å tjene forfulgte kristne er fremdeles sterkt – ja, sterkere enn noen gang. Vi spurte ham om kirkens framtid, om erfaringer han har gjort i årenes løp, og hva som gir ham energi til å fortsette med samme iver som han startet med. Hvilke begivenheter har hatt størst betydning for livet ditt?

For det første: Andre verdenskrig. Jeg var svært bevisst på den fra begynnelsen til slutten. Jeg var ikke med i kampene – jeg var for ung. Men jeg arbeidet litt for motstandsbevegelsen. Jeg ble også berørt av hungersnøden under nødsvinteren 1944-45. Familien min var svært fattig og hadde lite mat. Det gjorde et uutslettelig inntrykk på meg og bidro til at jeg var klar til å ofre livet i tjeneste for den hollandske hæren. Jeg kjempet i vår tidligere koloni, Indonesia. Siden har jeg angret på det! Men krigen førte til at jeg ble omvendt og fikk et misjonskall fra Gud. Noe annet som ble avgjørende for meg, var at jeg ved avslutningen av min misjonærutdanning ved WEC's misjonsskole i Glasgow kom over et tidsskrift i skolens kjeller. Der stod det om sosialismens fortreffelighet – ordet 'kommunisme' ble ikke brukt. I bladet så jeg en annonse for en stor ungdomsfestival i Warszawa. Alle var velkommen. Stilt overfor en slik mulighet var det ikke nødvendig å ha bønnemøte for å ta en riktig beslutning. Jeg skrev

til dem og spurte om jeg kunne delta. Jeg fortalte at jeg var kristen og ville oppføre meg som en kristen hvis jeg ble med. De svarte ja. Så pakket jeg kofferten med bibelske skrifter og dro til Polen. Der oppdaget jeg lidende kirker, kirker uten ungdommer og kirker uten ledere. Jeg fant ut at vantro mennesker smuglet inn Bibler i Sovjet for å tjene penger. Det åpnet øynene mine. Etterpå skrev jeg et skarpt brev til skolen der jeg sa at de hadde undervist oss i en klosteraktig atmosfære, at de aldri hadde fortalt oss om den halvpart av verden som var under kommunismen, og at skolen likevel ga seg ut for å ha et verdensomspennende evangelisk oppdrag!? Til slutt skrev jeg at vi måtte omvende oss og gjøre noe. Jeg trodde skolen nå ville svarteliste meg. Men brevet ble tvert imot tatt imot med takknemlighet. Jeg ble en populær student. Men på grunn av mine ryggproblemer sa de at jeg aldri kunne reise ut som misjonær for WEC, det var jeg for svak til. Men ryggen kom aldri til å hindre meg. En tredje avgjørende hendelse var utgivelsen av boken God's Smuggler. (Norsk utgave: Med Guds

ord gjennom Jernteppet.) På en av mine første turer til Amerika møtte jeg John Sherrill, som hadde skrevet boken Korset og springkniven. Jeg hadde lest den med tårer. Han ba meg om å fortelle min historie, og den ble publisert i magasinet Guideposts. Den skapte så stor interesse at det ble foreslått å skrive en bok. Jeg brukte derfor seks uker sammen med John og hans kone Elizabeth, og vi skrev en bok som til min overraskelse ble en bestselger i Amerika. Men prisen for dette var svært høy, siden jeg etter dette ikke kunne reise tilbake til Sovjet eller andre kommunistiske land. Men på grunn av suksesssen kunne andre reise – og det gjorde de. Etter at Med Guds Ord gjennom jernteppet var kommet ut, begynte jeg i stedet å reise til Midt-Østen. Det betydde åpningen av et nytt område. Jeg var overbevist om at kommunismens onde system ville forsvinne, men at det ville bli erstattet av et enda verre system: islam. Det er mitt håp at Åpne Dørers støttespillere vil ta utfordringen og be med stor tro og innlevelse for Guds gjerning i de muslimske landene. Jesus ga sitt liv også for dem, og det må prege vår holdning til muslimene.

www.opendoors.no | Åpne Dører

5


INTERVJU MED

BRODER ANDREAS Når du ser tilbake, hva er det største du har oppnådd?

Det vet jeg ikke. Jeg ser ikke tilbake på den måten. Jeg ser ikke på mine resultater, men på hvor vi har mislyktes i å møte de reelle behovene fram til nå. Vår hjelp dekker bare en liten del av behovene. Så når jeg ser meg omkring, fyller det meg ikke med noen følelse av tilfredshet.

Er det noe du ville ha gjort annerledes, hvis du fikk en ny sjanse?

Hvis jeg kunne gjort noe om igjen, ville jeg ha vært mer radikal. Jeg har inngått for mange kompromisser. Jeg har strevd for mye. Jeg har tenkt når jeg i stedet skulle ha handlet. Jeg har gjort mange feil, men det beklager jeg ikke. For den største feil er å ikke gjøre noe. Det ønsket jeg i hvert fall ikke! Så fordi jeg gjorde en masse, har jeg begått mange feil. Men man lærer av det.

”Hvis jeg kunne gjort noe om igjen, ville jeg ha vært mer radikal” Hva får deg i gang når du står opp om morgenen?

Visjonen og vissheten om at oppdraget fremdeles ikke er fullført. Derfor er min oppgave heller ikke over. Det gjør meg ikke til arbeidsnarkoman, selv om jeg har lange arbeidsdager på kontoret. Så lenge oppgaven vår ikke er fullført, arbeider også jeg. Det oppstår stadig nye behov rundt oss. Men der hvor det er behov, er det også en åpen dør som vi kan bringe løsningen gjennom. Og den finnes i Jesus Kristus, Guds sønn, vår Frelser. Derfor er det mange grunner til å fortsette arbeidet. Dette er oppgaven for enhver kristen: å gjøre 6

det man kan. Jeg tror ikke på å pensjonere seg. Du kan pensjonere deg fra jobben din, men aldri fra livskallet ditt.

Hvilke tre personer har betydd mest for deg, og hvorfor?

C.T. Studd, Hudson Taylor og Oswald Chambers. De to første på grunn av deres store engasjement i misjonen og for deres pionerarbeid. Den tredje for hans dyptgående kjennskap til Bibelen og til Jesus Kristus, og for hans fremstilling av de bibelske sannheter. Hans bøker taler sterkt til meg, selv så mange år etter at han har reist hjem til Herren.

Hvilket vers i Bibelen er ditt favorittvers, og hvorfor?

2 Timoteus 3,12: “Alle som vil leve gudfryktig i Jesus Kristus, skal bli forfulgt.” Dette verset har talt til meg mange ganger. Men det har også mange andre. Jeg har en hel Bibel full av favorittvers!

Når du ser på kirken rundt omkring i verden i dag, hva oppmuntrer deg mest? Og hva bedrøver deg mest?

Mangelen på enhet i Kristi legeme er det som gjør meg mest bedrøvet. Hvis vi var forent, tror jeg at misjonsbefalingen i Matteus 28 kunne oppfylles i hver generasjon. Jeg tror det var det Jesus og apostlene hadde i tankene. Men vi har fremdeles ikke oppfylt befalingen, så vi må fortsatt være engasjert i den. Jeg tror at vi som kirke, som Kristi legeme, i stor grad har feilet. Vi har sviktet Ham som sender oss. Vi burde ydmykt stå foran Ham og angre, og igjen være trofast overfor kallet vårt og si: ”Herre, jeg ønsker bare å gjøre din vilje.” fortsetter på side 11...


ÅpneDører

BØNNEKALENDER

Be hver dag... «De som setter sin lit til Herren, er som Sions berg, som ikke rokkes, men står for evig.» Salme 125,1

Kina 1. februar En bok med bibelske temaer kommer til å bli oversatt til det lokale språket, og så vil den bli spredt over de muslimske regionene via lokale kontakter. Be om at Gud leder Åpne Dører gjennom hele prosessen, og at medarbeiderne får visdom til å håndtere dette prosjektet. Salme 119,11. 2. februar Åpne Dører har startet kopiering av materiell for MP4-spillere som vil bli fordelt blant kristne med muslimsk bakgrunn. I tillegg har en forsyning av digitale ressurser på kinesisk blitt gitt til lokale kontakter som har innflytelse i lokale minoritetsgrupper. Be om at dette materiellet blir en velsignelse for dem som får det. Fork/Pred 11,1-2.

Etiopia 3. februar I oktober 2012 ble mannen til Lelisa (18) drept av muslimske ekstremister som sterkt misliker de kristnes evangelisering. Be om at Lelisa må stole på Gud for indre helbredelse, til tross for følelsen av bitterhet og harme hun kan oppleve mot drapsmennene. Be for medkristne som prøver å støtte og veilede henne gjennom smerten. Lelisa planlegger å flytte tilbake til sine foreldre for å fortsette utdannelsen. Be for hennes fremtidige planer. Be også om at de troende i dette området forblir trofaste i møte med krevende utfordringer. Salme 146,9.

Nigeria 4. februar Be for kristne bønder som skal plante i den tørre årstiden. Været er ekstremt hardt i tørke-

Vi ønsker å velsigne andre orga ni­sa­­­sjoner som er med på å utbre evangeliet – både hjem me og ute. Hus k også på disse i din e bønner. Riv ut bønn ekal i Bibelen, i an enderen og legg den daktsboka el ler på kjøkkenborde t.

perioden, og mange sykdommer spres lett over flere landsbyer. Be om at Herren vil velsigne deres henders arbeid og gi dem en god avling. Be også om at deres avlinger kommer uskadd fra Fulani-gjetere som til tider kommer for å ødelegge dem. 5 Mos 28,12. 5. februar Be for mødre og barn i Nord-Nigeria, at Herren vil beskytte dem. Be om at Herren gir mødrene visdom til å ta vare på sine barn i den tørre årstiden. Jer 17,7-8.

Nord-Korea 6. februar Vær med å be for matsituasjonen i Nord-Korea. Februar er alltid en av de vanskeligste månedene. Åpne Dører forsøker å gi så mye mat til de kristne som de hemmelige kanalene tillater. Vær med å be om sikker levering. Salme 74,21. 7. februar Be for de modige kinesiske kristne som på egen risiko hjelper nord-koreanske flyktninger. Dette arbeidet er ulovlig. De kan bli fengslet, bøtelagt eller kirkene deres kan bli stengt. Risikoen er høy, og enda høyere for flyktningene. De kan bli sendt tilbake og fengslet og torturert i Nord-Korea, spesielt når de kommer tilbake som kristne. Jes 41,6-7. 8. februar Be for forfølgerne, at Gud vil bruke sitt folk til å røre deres hjerter, slik at de nordkoreanske lederne, vakter, politi osv. kan endre seg. Matt 5,44. 9. februar Takk Gud for alt det Åpne Dører var i stand til å gjøre i fjor. Over 60.000 mennesker, de fleste www.opendoors.no | Åpne Dører

7


Be hver dag... BØNNEKALENDER av dem kristne, fikk matvarehjelp, medisiner og annen praktisk støtte. Over 4000 kristne har mottatt en eller annen form for trening, og tusenvis har lyttet til kristen radio. Be om at Åpne Dører kan nå enda flere mennesker i 2013, og at Gud vil fortsette å åpne opp dører. Mika 2,13. 10. februar Be om beskyttelse for de kristne arbeiderne. Noen ganger kommer de hemmelige tjenestene svært nær folk og kontakter. 2 Krøn 13,14.

Den arabiske halvøy 11. februar Be om at innbyggerne på den arabiske halvøya blir satt fri fra islamsk undertrykkelse. Be Herren om at de får oppleve Jesus Kristus som Frelser og Herre. Rom 1,16. 12. februar Be for en troende som tenker på å bli døpt. Han er den første i sin familie til å ta dette skrittet. Be om at denne handlingen vil være et vitnesbyrd for familien hans, og for flere som også elsker Frelseren, slik at de følger hans eksempel. Rom 6,4. 13. februar Be for en gruppe av lokale kristne som møtes jevnlig, - at de vil oppmuntre hverandre i sin vandring med Jesus, og bli mer frimodige i å dele sin tro. Apgj 14,3. 14. februar Be om at Herren vil forvandle lunkenhet og passivitet til en åndelig ild i hjertene på tidligere muslimer, slik at de kan nå ut til omgivelsene. Be om entusiasme og en guddommelig drivkraft til å møte andre kristne fra muslimsk bakgrunn og starte fellesskap på jevnlig basis. Rom 12,11.

8

Åpne Dører | i tjeneste for forfulgte kristne

Irak 15. februar Det har gått nesten ti år siden Irak ble "frigjort". I dag har Irak like stort behov for forbønn som noen gang tidligere. Det er så mye vold, så mye hat og så mye bitterhet. Mange irakere har utvandret, og mange er på vei ut av Irak, siden landet ikke kan gi trygghet, eller fred i sinnet. Be om at folket i Irak vil finne Jesus, som kan frelse deres sjel, og finne trygghet i Ham. Apgj 4,12. 16. februar Vær med og be for det økende antall søkende og hemmelige troende i det sørlige Irak. Mange rapporterer om at Jesus har vist seg for dem i en drøm. Andre opplever ekstraordinære tegn og undere. Apgj 2,17. 17. februar Vær med og be for de mange trofaste prester som tjenestegjør i sine lokalsamfunn, ofte i fare for å bli angrepet mens de tjener i kirken eller bærer korset i det offentlige. Takk Gud for deres utholdenhet gjennom store problemer. Vær også med og be for utdanning og opplæring av unge studenter og prester, - at de blir oppmuntret og motivert i studiene sine. Ordsp 22,6. 18. februar Be for pastorene i flere kirker som ser at deres lederteam blir mindre og mindre på grunn av utvandring. Pris Gud for mange muligheter i Irak til å dele Guds Ord med mange mennesker! Pris Jesus også for muligheten til å fortsette å sende kristent materiell til landet. Rom 11,3-4.

Syria 19. februar Landet faller fra hverandre. Volden har nådd en ubeskrivelig intensitet. En troende fra området skrev til Åpne Dører: «Be for Kirken, - at den vil kaste av seg trelldomslenkene. Det er på tide å bli kvitt stolthet, form og skikk og bli en sann,


god samaritan som er opptatt av mennesker og ikke ting. Be, be, be!». Joh 15,1-2. 20. februar Be for kvinner og barn som alltid bærer den tyngste byrden under kriger. Be for syriske flyktninger og internt fordrevne som fortsetter å gjenomleve en streng vinter med små sjanser til å kunne varme opp hjemmene sine, hvis de har noe hjem. Salme 10,14. 21. februar Be om Guds nåde over Syria og de omkringliggende landene, som er berørt og vil bli hardt rammet dersom krigen fortsetter. Matt 4,24.

Vietnam 22. februar Kirkelige aktiviteter er ofte hemmet når de lokale politimyndighetene presser utleiere til å ta en høy leie. Åpne Dørers ulike bibelske treningsprogrammer, leirer og seminarer for husmenigheter opplever ofte dette. Fortsett å be om Guds beskyttelse over ledere, deltakere og koordinatorer når de organiserer klasser, spesielt i det sentrale høylandet og i nord. Matt 28,20. 23. februar De lokale myndighetene i Vietnam er mistenksomme overfor mennesker som samles. Leseopplærings -og lederkurs er sårbare for politirazziaer, der innfødte troende blir avhørt og internert i noen dager. Vær med og be om Herrens beskyttelse og visdom til Hans barn i Vietnam. Be om at de finner kreative måter å fortsette med kursene uten å tiltrekke seg politiets oppmerksomhet. Matt 10,16. 24. februar Pastor Vinh, som ble banket opp i juli 2012, holder på å komme seg av sine skader. I dag kan han fortsatt ikke besøke menigheten,

men han er i kontakt med medarbeiderne sine. Be om at Herren hjelper Vinh med å oppmuntre sin unge menighet til ikke å tenke på hevn, men tilgivelse og frelse for forfølgerne. Matt 6,14.

Maldivene 25. februar Maldivene regner seg som 100% muslimsk, og derfor er tilstedeværelsen av en kirke utenkelig. Å samles hver søndag for å tilbe Gud og høre Hans Ord er ikke mulig i dette landet. Vær med å be for brødre og søstre i Maldivene som ikke får oppleve velsignelsen av et menighetsfellesskap. Salme 23,1-6. 26. februar Strenge religiøse restriksjoner på Maldivene gjør det vanskelig for kristne å be sammen med andre – selv i sine egne hjem. Det er farlig å be sammen med trosfeller, og de frykter for å bli angitt til myndighetene etterpå, noe som har skjedd flere ganger. Be om at Gud gir dem kreativitet i hvordan de kan kommunisere med ham midt i alle forbudene. Jes 35,10. 27. februar Vær med og be for de isolerte kristnes åndelige vekst i Herren. Be om at de får møte modne kristne som kan veilede dem i troen. 1 Sam 23,16.

BESØK OSS:

Hjemmefronten 28. februar Be for alle som arbeider på Åpne Dørerkontoret i Kristiansand, og for våre områdeledere og frivillige. Be også om at stadig flere vil være villige til å fungere som Åpne Dører-kontakter i sine lokale menigheter. Be for den nye generalsekretæren i Åpne Dører som nettopp har begynt. Jes 40,29-31.

Besøk våre innholdsrike hjemme­sider på: www.opendoors.no Nytt stoff til inspirasjon, takk og forbønn blir lagt ut nesten daglig.

www.opendoors.no | Åpne Dører

9


BE FOR

Uten dere hadde vi ikke vært her Åpne Dører er i kontakt med kristne i Nord-Korea. Vi spør dem ofte hva de trenger, og hvordan de ønsker at vi skal be for dem. Gjennom hemmelige brev lar de oss vite hvor takknemlige de er for våre bønner og praktiske hjelp. “Uten dere ville vi ikke være i stand til å eksistere som kristne,” skriver kirkens ledere ofte tilbake. De forteller oss også at de ikke ber om at regimet må falle – de håper at Kim Jong-Un vil forandre landet til det bedre, og aller helst at han vil vende seg til Gud for å søke visdom. Kirkelederne ønsker også bønn for andre ting. Mange flyktninger som blir arresteret i Kina, blir sendt hjem til Nord-Korea, hvor de blir fengslet. Noen har vært i stand til å holde sin kristne tro skjult og blir derfor senere løslatt. Når disse kristne kommer ut fra fangeleirene blir de innsluset i samfunnet, men i virkeligheten må de lære å leve som mennesker på nytt. Etter måneder eller år i fangeleirene, hvor de ble behandlet som dyr eller slaver, er eksfangenes menneskelighet ofte skadet: Deres adferd kan være egoistisk, uforskammet og til og med voldelig. Det er viktig å be for disse menneskene, forklarer de lokale kristne. Øverst blandt Nnrd-koreanernes bønnebegjær står det tragisk nok også helt grunnleggende ting som kan sikre deres fysiske overlevelse. For både troende og ikke-troende nord-koreanere er det en kamp å skaffe nok mat, nødvendig medisin og andre livs10

Åpne Dører | i tjeneste for forfulgte kristne

nødvendige ting. Og de skammer seg over å be om nødhjelp i hvert eneste brev de sender, siden de allerede har mottatt så mye. La oss ikke bare be om at vi kan gi kirken nødhjelp, men at Gud vil velsigne landet i 2013 og beskytte det mot naturkatastrofer som for eksempel tyfoner. Kristne som arbeider blant nord-koreanske flyktninger, ber også om vår forbønn. For dem er ’beskyttelse’ nøkkelordet. Mange nord-koreanske spioner blir sendt for å infiltrere menneskerettighets-grupper og kristne hjelpeorganisasjoner. De kristne ber oss derfor stå sammen med dem i bønn om at Kim JongUn vil trekke spionene sine tilbake – og at kristne blir i stand til å bedømme hvem de kan stole på. På deres vegne, be også Gud om frukt av deres arbeid: jo flere flyktninger som tar Jesus med tilbake til Nord-Korea, desto sterkere blir kirken. Hver eneste bønn teller, understreker kristne i NordKorea. Det som gir dem stor trøst, er at den Hellige Ånd selv ber for oss med sukk som ikke rommes i ord, når deres ord ikke strekker til (Rom 8,26). b


”Oppdraget er ikke fullført” INTERVJU MED

BRODER ANDREAS

(Fortsettelse fra side 6)

Forfølgelsen ser ut til å være økende i mange land, og ofte synes omfanget av lidelsene og nøden å være overveldende. Hva får deg til å holde ut og fortsette tjenesten for den forfulgte kirke?

Min stadige bønn for dem. Jeg prøver å se på dem med Jesu øyne, med medfølelse, og jeg prøver å hjelpe. Men hva en enkelt person kan gjøre, er begrenset. Og hva en organisasjon kan gjøre, er også begrenset i forhold til behovene. Jeg vil se bort fra alle de menneskeskapte barrierene og si: ”La oss komme sammen.” I Lukas 5 er disiplene på fisketur med Jesus, og båtene er så fulle av fisk at de kaller på de andre båtene for å få hjelp med fangsten. Det er det vi burde gjøre – dele våre suksesser, og ikke bare dele våre behov.

Når du ser framover, hva mener du er den største utfordringen kirken står overfor i dag, forfulgt eller fri?

Å vise troskap. Vi har erstattet ordet ”troskap” med suksess og framgang. Vi er på villspor her. De kirkene som har betydd mest for verden, var de ”fattige kirkene”. Vi har ikke bruk for masse penger eller teknologi. Vi har bruk for folk som har hjerter som banker for Jesus Kristus. Det lengter jeg etter.

Hva er din visjon for Åpne Dører de neste 5 årene?

Det er selvsagt ikke jeg som er ansvarlig for Åpne Dører lenger. Jeg er bare en frivillig! Men mitt håp er at vi vil fortsette med å være på høyde med de negative forholdene som utvikler seg i verden når det gjelder forfølgelse, og at vi ikke viker tilbake fra kontroversielle områder, enten de er av politisk, ideologisk eller religiøs art. Jeg ber om at vi må finne en måte å oppsøke situasjoner på hvor mennesker sier at dørene er lukket. Vi holder kategorisk fast på at det ikke finnes lukkede dører! Våre øyne kan kanskje være sløvet i perioder, og våre hjerter kan være lukket, men dørene er åpne. Jeg håper at vår planlegging, våre bønner og opplæringen av våre folk og av dem vi vil tjene, fortsatt vil være preget av en offensiv pionerånd. Forfølgelsen er virkelig, og den øker. Men jeg har den visjon at den forfulgte kirke vil nå ut til folk, og virke som kirken skal. Misjonsbefalingen er ikke bare gitt til de såkalte frie land i verden; den er gitt til kirken over hele verden. Redningen for en svak kirke er å begynne å leve på en ”misjonsmeny” – slik at den utbrer evangeliet i sitt eget område. Da fungerer den som kirke. Det må sies å være en suksess hvis dette skjer i et område hvor Åpne Dører opererer.

Hvis du kunne si bare én ting til de kristne i Vesten, hva ville det være? Våkn opp og vær ærlige!

Hvordan vil du at folk skal huske deg? Hvordan skulle du ønske at ettermælet ditt vil være? Jeg ønsker ikke å bli husket. Som eselet som bar Jesus inn i Jerusalem – hvorfor skulle vi huske et esel? Ikke ett av dets grå hår ble hvitt fordi det bar Jesus. Hvem bærer vi? Jesus bør ha hele oppmerksomheten. Vi trenger ikke å bli husket. b

www.opendoors.no | Åpne Dører

11


Nytt om forfulgte kristne Redde, men bestemt på å bli INDIA - [Diskriminerende begrensninger]

En gruppe på omkring 10 mennesker angrep en familie og deres tre gjester i familiens hjem i Narela i Delhi. Klokken var 6.30 søndag 14. oktober, og presten Lal Mani Prasad (47) var i ferd med å lese i Bibelen og gjøre de siste forberedelsene til gudstjenesten, da han hørte noe oppstyr utenfor huset. Hans yngste datter Ruth hadde det travelt med sine daglige gjøremål utenfor da hun hørte banking på porten og så noen folk stå der. Porten er en felles inngang til familiens bolig og til kirken hvor Mani er prest. Ruth spurte dem om grunnen til deres tidlige morgenbesøk, og idet hun åpnet porten, begynte de plutselig å overfalle og slå henne. Så banet de seg vei inn i huset, hvor de fant Mani.

12

Familier og gjester slått

”De var omkring syv kvinner og to-tre menn”, forklarer Mani. “De er fra to familier som bor nær huset vårt. De hater meg og min familie fordi vi er kristne. De har faktisk prøvd å finne muligheter til å angripe meg i flere måneder”. Med seg hadde de ubudne gjestene kjepper og jernstenger som de begynte å slå Mani med. Oppstyret vekket resten af familien, som kom ut fra rommene sine. Noen av voldsmennene kastet seg da over

Åpne Dører | i tjeneste for forfulgte kristne

dem; kvinnene overfalt kvinnene, og mennene angrep mennene. Foruten Mani var de andre i huset kona Sheila (40), døtrene Sangeeta (22), Gracey (17) og Ruth (15), sønnen Samuel (18) og Manis nevø Gagan (25) sammen med to av vennene hans.

’De trodde jeg var død’

Mani forteller at angrepet fortsatte i omkring en halv time. Uten stans slo og sparket de hele familien. Gracey ble kraftig oppskrapt da de slo henne på brystkassen; kona Sheila ble slått på hendene med trekjepper og pådro seg dessuten indre skader. De slo alle som var i


huset inkludert Gagan, som brakk nesen under angrepet. Til slutt slo de Mani med en trestokk og traff ham deretter hardt i hodet med en jernstang. Mani falt bevisstløs om og begynte å blø voldsomt. Frykten for at Mani var død fikk overfalsmennene til endelig å flykte. Men Mani var bare bevisstløs, og han våknet snart igen. Han klarte å ringe og informere politiet og fikk tilkalt en ambulanse. På sykehuset, som ligger i nærheten, fikk han raskt sydd flengen i hodet. Det ble 18 sting og fire dager på sykehuset.

Overfalt mange ganger

Det er ikke første gang Pastor Mani og familien er utsatt for forfølgelse. Han og familien ble utsatt for et voldsomt overfall i 2006 av folk fra Rashtriya Swayamsevak Sangh, en ekstremistisk hindu-organisasjon, da de bodde i Shahbad, Delhi. Derfor flyttet familien i 2009 til Metro Vihar, i Holambi Kalan. Men heller ikke her blir Manis tjeneste godtatt. Hans to nabofamilier har hånet og trakassert familien en rekke ganger, og de har ofte truet ham til å ikke holde gudstjenester i området. Til sist gjorde de altså alvor av truslene.

Selv om hendelsen ble anmeldt til politiet, har det ikke skjedd noe med saken, og det blir ikke gjort mye for å ta vare på familiens sikkerhet. Overfallsmennene ble ikke en gang arrestert før en nasjonal nyhetskanal la press på politiet. Men allerede etter få minutter var de på frifot igjen. Pastor Lal Mani forteller at han og familien er ”redde, men bestemt på å bli”, selv om de voldelige naboene fortsatt bor i nærheten. b

www.opendoors.no | Åpne Dører

13


HJEMMEFRONTEN VI BESØKER BL.A. DISSE STEDENE I FEBRUAR

Siv. ing. Jan Helge Viste mobil: 909 25 977

www.silas.as

Lør Søn Søn Tirs Ons Tors Fre Lør Søn Søn Man Tors Man Tirs Tirs Tors Søn Søn Ons

2. feb 3. feb 3. feb 5. feb 6. feb 7. feb 8. feb 9. feb. 10. feb 10. feb 11. feb 14. feb 18. feb 19. feb 19. feb 21. feb 24. feb 24. feb 27. feb

Nærbø, Bedehuset, SSIS-kurs 11.00-16.00 Lindås Misjonskirke, Lindås senter 11.00 Varhaug Misjonshus 19.30 Turøy kvinneforening 19.00 Tromsø, Fjellheim Bibelskole Tromsø, Fjellheim Bibelskole Finnsnes, Nordborg 19.00 Grytøy, Lundenes 18.00 Harstad, Baptistkirken 11.00 Harstad, Betel 16.00 Karmøy, Jesus-Kvinner 19.00 Birkeland Bedehus 19.30 Kristiansand, Insp.kveld i Lund kirke 19.00 Åraksbø grendehus 19.00 Bergen, Metodistkirken 11.00 Tau bedehus 19.30 Aksdal kirke 19.00 Osterøy, Hjelvik bedehus 11.30 Landro kirke, Eldretreff 19.30

For flere møter, se: www.opendoors.no Postboks 362, 4664 Kristiansand Telefon: 02028 Telefax: 38 12 24 42 www.fiskeeksperten.no post@fiskeeksperten.no

Ønsker dere besøk fra Åpne Dører i ­menigheten deres? Ta kontakt med kontoret i Kristiansand, så vil vi forsøke å legge inn besøk i reiseruten. Telefon: 38 11 14 00 E-post: norway@od.org

Urs Wenk-Wolff

HJELP OSS Å VERVE NYE ABONNENTER TIL BLADET ÅPNE DØRER

Fiolinmaker

Bladet er gratis. Har du aktuelle navn, kan du nå oss på telefon: 38 11 14 00, sende en e-post: norway@od.org eller sende brev: Åpne Dører, Magnus Barfotsvei 7, 4633 Kristiansand. NB! Husk å få samtykke fra personen før du sender inn navn!

Prof. Dahls gt. 24, 0260 Oslo Telefon: 22 55 20 03 – Mobil: 980 10 243

tsrevisjon

Barstølveien 17 4636 Kristiansand Telefon: 38 05 63 00

14

T H O R VA L D S E N & S TAV E R E V I S J O N D A

Børge Dahlstrøm, 4580 Lyngdal Tlf: 38344508 / 95481665

Hovedgaten 39 - 4250 Kopervik www.tsrevisjon.no

Bli velkledd!

Adopsjon av sau. Salg av livdyr, ull, skinn og kjøtt. Grønn omsorg/ inn på tunet.

Holte Eiendom

Henrik Wergelands gate 24 4612 Kristiansand Tlf: 38 12 20 80 www.chiconett.no

www.fjeldgard.no Tlf: 958 34 122 eller 917 98 655

Postboks 1622 Lundsiden 4688 Kristiansand S.

Åpne Dører | i tjeneste for forfulgte kristne


Du kan skrive en hilsen ... Vietnam - Pastor Vinh Skriv en opmuntring i dag til en ung vietnamesisk kirkeleder! Åpne Dører starter ny skrivekampanje for den 24-årige pastor Vinh.* Den 12. juli 2012 bortførte, truet og slo en lokal gruppe pøbler Vinh, som hadde grunnlagt en menighet i en stammelandsby i det sentrale Vietnam. Lederen av banden slo pastor Vinh flere ganger på kneet og på kjeven med et blyrør. Pastoren var på sykehuset i flere uker. Dette skjedde to dager etter at Vinh hadde deltatt i et opplæringsprogram med Åpne Dører i Ho Chi Minh City. ”Han var en av de mest lovende studentene i klassen,” forteller Vinhs åndelige mentor. ”Han var brennende når det gjaldt å dele Guds ord, og han hadde en dyp kjærlighet til Jesus.” Vinh hadde før overfallet fortalt sin åndelige mentor at han ville besøke den menigheten som han

plantet i januar 2012 etter pastortreningen. På bare seks måneder hadde kirken vokst til 100 troende. Politiet, som ofte betrakter organiserte møter som en trussel mot den nasjonale sikkerhet, var begynt å legge merke til det. Derfor advarte Vinhs åndelige mentor ham. Myndighetene i Vietnams stammelandsbyer betaler ofte kriminelle for å sjikanere og ta motet fra kristne pastorer. Det er en måte hindre nye kirker i å skyte opp på. Den slags hendelser blir ofte klassifisert i politiets opptegnelser som 'ubetydelig kriminalitet'. Etter overfallet i juli var Vinhs kjeve brukket fire steder, og han tilbrakte flere uker på sykehuset. Han kunne ikke spise fast føde, men måtte innta måltidene gennom et sugerør. Mange troende ba for

Vinh, overbevist om at han ville bli helbredet. Og det ble han: En natt besøkte Jesus ham på sykehuset – og neste dag var kjeven helbredet! Vinh holder nå på å gjøre seg klar til å reise tilbake til menigheten han plantet, slik at han kan fortsette sin tjeneste. Du kan være med å oppmuntre Vinh etter opplevelsen og støtte ham i tjenesten – ved å be for ham, eller ved å sende ham en hilsen. b * Pseudonym

Veiledning for brevskrivingen • Be før du begynner • Sitér gjerne ett eller to bibelvers • Ikke nevn Åpne Dører • Bruk helst fargerike postkort

• Skriv en kort og opmuntrende hilsen på engelsk • Regn med at postkortet du skriver, kan bli sensurert

• Skriv gjerne fornavnet ditt, hvilket land du bor i, men ikke hele adressen • Send kortet i en lukket konvolutt til Åpne Dørers kontor

Sendes til: Pastor Vinh, c/o Åpne Dører, Magnus Barfotsvei 7, 4633 Kristiansand www.opendoors.no | Åpne Dører

15


FORFØLGELSESLISTEN 2013 

TOPP 10 1 Nord-Korea 2 Saudi-Arabia 3 Afghanistan 4 Irak 5 Somalia 6 Maldivene 7 Mali 8 Iran 9 Jemen 10 Eritrea Topp 10 11 til 50

Der forfølgelsen er verst

Hvert år lager Åpne Dører en liste over de landene hvor forfølgelsen er størst. Den kalles Forfølgelseslisten, eller World Watch List (WWL). Det lages også et kart hvor landene vises. Vi viser her de 10 verste landene i den nye listen for 2013. Vi vil komme tilbake med den komplette listen og mer informasjon i et seinere blad. Følg også med på nettsiden år, www. opendoors.no. Forfølgelseskartet, og annet materiell, kan bestilles til bruk i møter hvor Forfulgte kristne er i fokus.

I dette bladet leser du om hvordan Gud på 1950-tallet ga broder Andreas et kall til å hjelpe forfulgte brødre og søstre, og hans inspirerende tanker om arbeidet i dag. Faktum er at forfølgelsen øker, og dermed behovene. Åpne Dørers arbeid fortsetter i 2013 med uforminsket styrke. Du kan være med i denne livsviktige tjenesten ved å fortsette å be (bruk gjerne bønnekalenderen inne i bladet), og ved å bruke den vedlagte giroen. Gavegiro: 3060 07 70000

Åpne Dører støtter forfulgte kristne i mer enn 60 land. Gavene vi mottar denne måneden, vil bli benyttet til arbeid der behovet er størst. Hjertelig takk for all forbønn og støtte!

ÅpneDører

I tjeneste for forfulgte kristne

Telefon: 38 11 14 00 E-post: norway@od.org www: www.opendoors.no

Bladet februar 2013  

Bladet februar 2013

Bladet februar 2013  

Bladet februar 2013

Advertisement