Page 1

men ikke glemt PASTOR OG HANS DATTER

Colombia

I februar i fjo på døra hjemr banket to bevæpnede av sine foreld re Romero i La me hos pastor Maximo menn 7 5 år. Nå stre på G ver Aida minutter se uajira-regionen i Colo Suarez m ed å møte n m ni år gamle ere skjøt og drepte de h bia. Ti nomiske be de økodatter og ei a m hovene , hans kv De militære reagerte san inne fra menigheten. til sine svigerforeldre toren på gru nsynligvis m , sine tre barn n og seg støtte denn n av hans sterke advars ot passe lv , samtidig e revolusjon ære gruppe ler mot å misk. hun stadig sø som n økonoover tapet av rger Kirkemedlem kjære ektem sin ann og en lørdag m mene var samlet i past orens hjem lille datter. orgen. Han g banket på, o ikk til døren g Aida Sanche kristne som minutter senere hørte da det Morderne s va sjon fra døre r tilstede høyrøstet argflere av de av politie flyktet fra stedet, men ble in t, so hans datter n før morderne drepte umentapistolmenne m såret en av dem. Like nhentet pastoren, Nubia på ni vel kom n e se g unna og flykt år og også M Cecilia Gueva sted. et til et ukje for livet i ove ra (27). Pastorens datte aylen nt r r et døgn fø r hun døde. kjempet Aida og hen n Pastor Rome Maximo Dav es tre barn Vannesa, Ju lia id lot seg enke ro var 37 år gammel, og for at du sen i Colombia vil være ta na og n Aida Sanch h a n d kkne e e tt r e dem en opp runder 18 år. på et kort e muntrende mlig Han drev en es (32) og tre barn lle r i e hilsen t b rev. eneste forsø rger i hjemm forretning og var et. Han tok se g også

Oppmuntring

rt og korte Fargerike postko n for eksembrev er best. Du ka lvers og minne pel skrive et bibe dem. om at du ber for Send brevet til: Aida Sanches c/o Åpne Dører 7 Magnus Barfotsvei nd sa 4633 Kristian

b Når du sender et

rev/kort:

nsurert. et/kortet kan bli se sRegn med at brev m kritikk av m kan oppfattes so sSkriv ikke noe so det. myndighetene i lan for dem. sFortell at du ber gerikt postkort. sBruk gjerne et far tt. t i en lukket konvolu sSend brevet/korte . lsk ge og helst på en sSkriv kortfattet – ke land. ” i brev til muslims sUnngå ordet “islam d du er fra, et ditt og hvilket lan sSkriv gjerne navn adresse. men ikke din fulle rer! nisasjonen Åpne Dø sNevn ALDRI orga

11

Aida Sanches  

I februar i fjor banket to bevæpnede menn på døra hjemme hos pastor Maximo Suarez Romero i La Guajira-regionen i Colombia. Ti minutter sener...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you