Page 1

Nr 9 Oktober 2009

Åpne Dører

Hvordan overleve i Taliban-land? Side 4

Open Doors Worship Stor begivenhet i Bergen 10.-11. oktober. Se side 15


Bladet Åpne Dører

Søsken-

kjærlighet

«Vi som er kristne, er virkelig hverandres søstre og brødre.» «Hvor lenge vil du vente, hellige og troverdige Herre…?» (Åp 6,10) Åpne Dørers målsetting er å styrke og ut­ruste kristne brødre og søstre som lever under press og forfølgelse på grunn av sin tro på Jesus Kristus, og å oppmuntre dem til å være med på å oppfylle misjonsbefalingen. Vårt oppdrag er å: •

Skaffe til veie bibler og kristen littera­­­­tur, støtte kristen mediemisjon, lære opp nasjonale kristne ledere og yte humanitær hjelp.

Forberede og utruste kristne som bor i truede og ustabile land til å stå fast i troen når de møter forfølgelse og lidelse.

Kalle og utruste kristne i den frie verden til å identifisere seg med trossøsken som blir forfulgt, og til aktivt å støtte og be for dem .

Bibelen sier: Om ett lem lider, da lider alle lemmene med (1 Kor 12,26a). Open Doors International Grunnlegger: Broder Andreas Intern. leder: Jeff Taylor Åpne Dører Norge Adresse: Barstølveien 50 F 4636 Kristiansand Telefon: Telefax: E-post: Internett:

38 00 80 90 38 00 80 91 norway@od.org www.opendoors.no

Generalsekr.: Stig Magne Heitmann Inform. ansv.: Eivind Flå Styreformann: Aslak Viumdal Revisjon: PricewaterhouseCoopers DA Kontonr: 3060.07.70000 og 3060.07.46444 Trykk: Kristiansand Trykkeri AS

Bladet Åpne Dører Redaktør: Eivind Flå Opplag: 14 800 ISSN 1504-8985 E-mail til områdeledere Øst-Finnmark: ost-finnmark@od.org Trondheim: trondheim@od.org Bergen: bergen@od.org Oslo: oslo@od.org Rogaland: rogaland@od.org Haugaland: haugaland@od.org Flekkefjord: flekkefjord@od.org Kristiansand: kristiansand@od.org Åbne Døre Danmark Postadr.: Postboks 1062 7500 Holstebro Telefon: (0045) 9740 7781 E-post: denmark@od.org Open Doors Sverige Postadr.: Box 48 701 40 Örebro E-post: sweden@opendoors.org Konto nr.: 1220 01 20427 Giro nr.: 5951 - 8464 Open Doors Island (samme adresse som i Norge) Islandsk giro: 0528.26.077777 Åpne Dørers kontorer verden over: Australia, Brasil, Canada, Danmark, Filippinene, Frankrike, Indonesia, Italia, Sør-Korea, Malaysia, Nederland, New Zealand, Norge, Singapore, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, SørAfrika, Tyskland og USA. Forsidebilde: Jente fra Afghanistan

F

or et par måneder siden hadde jeg gleden av å være sammen med Åpne Dørers (Portas Abertas) arbeidere i Brasil. Et av høydepunktene var et møte i Rio de Janeiro. Den unge kvinnelige områdelederen i Portas Abertas ledet i forbønn for våre søstre og brødre som lider for Jesu navns skyld. Etter en stund rant tårene nedover kinnene hennes. Så bøyde hun kne mens hun fortsatte med sin inderlige bønn. Jeg kunne ikke forstå mye av bønnen på portugisisk, men jeg kunne likevel følge med når hun nevnte navn etter navn og land etter land.

H

un var seg bevisst at det er hennes søsken i troen på Jesus som forfølges. Bibelen forteller oss tydelig og gjentatte ganger at det er slik det er: Vi som er kristne, er virkelig hverandres søstre og brødre.

I

Åpenbaringsboken (kap. 6) forteller Johannes at han fikk se sjelene til dem som var slått i hjel for Guds ords skyld og for det vitnesbyrdet (gresk: martyría) de hadde. De ropte med høy røst: «Hvor lenge vil du vente, hellige og troverdige Herre…?» Deretter fortelles det at de må vente «inntil tallet på deres medtjenere og brødre er fullt, de som skulle slås i hjel slik som de selv.»

D

et er veldige ord. Vi lever midt i den tiden da det skjer. Vi har søsken som


Til ettertanke

blir forfulgt og drept. Vi er kalt til å be for dem, og vi har rett til å rope: «Hvor lenge, Herre?»

av Stig Magne Heitmann Generalsekretær i Åpne Dører

H

vor lenge skal skipscontainere i Eritrea fylles opp med unge kristne fanger som ikke har begått annen «forbrytelse» enn å bringe Bibelen sin med i militæret, samles for å be og synge lovsanger til Jesus eller har vitnet om ham – eller rett og slett bare tilhører en evangelisk, «ulovlig» menighet? Mehari Gebreneguse Asgedom døde av tortur og mangel på behandling for sin sykdom i Mitire Militærfengsel nylig. Han var vår bror i Kristus. Mange kristne i Norge kjenner navnene på utallige kristne kjendiser, men hvor mange kjenner navnet til vår bror Mehari som gav sitt liv for Jesus?

H

vor lenge skal de islamske myndighetene i Iran få fortsette med å arrestere og fengsle dem som begynner å følge Jesus? Hvor lenge skal våre unge søstre Maryam Rustampoor og Marzieh Amarizadeh bli værende i det beryktede Evin-fengselet i Teheran bare fordi de har tatt imot Jesus som sin frelser, elsker ham over alle ting og nekter å vende tilbake til islam? De er mine søstre, og jeg er kalt til å be til vår himmelske Far for dem. Gjerne som den brasilianske områdelederen: med tårer.

H

vor lenge skal det være ulevelig for kristne i Afghanistan og Somalia? Og umulig og ulovlig å være Jesu disippel på Maldivene og i Saudi Arabia?

I

Mexico har 57 menn sittet fengslet siden 1997, anklaget på falskt grunnlag for å ha begått en massakre. 32 av dem var kristne. 15 andre har mottatt Jesus som sin frelser i fengselet. 57 menn som skulle forsørge familiene sine, har vært tatt bort fra koner og barn. Mine søstre og brødre! I august kom det en gladmelding: 20 er blitt løslatt fra fengselet. De har sittet i fengsel i 12 år for en forbrytelse de ikke har begått, bare fordi noen hater de kristne. De 20 som er løslatt, frykter forfølgelse

når de kommer tilbake til hjemstedet sitt. Jeg må be til Gud og spørre: «Hvor lenge, Herre, skal mine søsken lide slik fordi de fremfor alle ting ønsker å følge deg?»

H

vor lenge skal de militante hindufundamentalistene i India – med «religionsfrihetslover» som gjør omvendelse til Jesus så vanskelig og umulig – få angripe kristne forsamlinger, skade evangelister og pastorer, true på livet, brenne våre søskens hus, jage dem på flukt? Og hvordan kan buddhistmunker være de fremste i trusler og forfølgelse av Jesu disipler på Sri Lanka? Forfølgelsene i begge disse landene vitner om at det er stadig flere som blir frelst. Guds barneflokk vokser, og det vil vi prise Ham for.

J

eg vil forplikte meg på å be for mine søstre og brødre. Når jeg leser en nyhetsmelding på internettsiden vår eller i et bønnebrev eller om personer i bladet, vil jeg huske at de er mine søsken, og jeg vil be for dem med navns nevnelse.

T

akk for at du også er med, - i din lønnkammerbønn, i en bønnegruppe for forfulgte kristne, eller at du formidler informasjon til andre, som områdeleder eller Åpne Dører-kontakt i menigheten. Herren velsigne deg!

Hvor lenge skal skipscontainere i Eritrea fylles opp med unge kristne fanger som ikke har begått annen «forbrytelse» enn å bringe Bibelen sin med i militæret, samles for å be og synge lovsanger til Jesus eller har vitnet om ham – eller rett og slett bare tilhører en evangelisk, ”ulovlig” menighet? 3


SKJULTE KRISTNE Gå

i

deres

sko

Hvordan overleve

-

i Taliban land?

Hvor er Gud? Kristne i Afghanistan og Pakistan synes å være jaget

av dette spørsmålet, spesielt om kvelden og natten. Når våpnene er stille, bilene har stanset, byene og landsbyene er i ro og barna ligger og sover, mens de stirrer ut i mørket, er kristne i konstant bønn, en bønn uten begynnelse og uten ende. Hvordan kan kirken overleve midt i fattigdom, narkotika, vold, korrupsjon og en sterkt økende islamsk ekstremisme?

Afghanistan og Pakistan – Terror er som en musikalsk komposisjon. Instrumentene starter i nøyaktig rett tid og med riktig tone for å nå fram til det ønskede målet: frykt. For å vise at du aldri er trygg, alltid alene og at ingen bryr seg om deg. Til å begynne med får de din oppmerksomhet. En truende telefonoppringning, en anonym advarsel, et brev. Så kommer utførelsen av den forutsagte handlingen. Om natten mellom 21. og 22. april spilte disse instrumentene sin fryktinngytende melodi da kristne fra den pakistanske landsbyen Taiser prøver å vaske vekk grafitti fra veggene på kirkebygningen. Tidligere samme uken hadde Taliban dekorert veggene med slagordene: «Konverter til Islam», «Betal jizye» (en skatt man betaler for å kjøpe beskyttelse) og «Lenge leve Taliban». Plutselig dukker det opp 30 til 40 bevæpnede talibanere. De skyter på de kristne og skader flere av dem alvorlig.

Etter å ha gjort dette, tvinger de seg inn i de kristnes hjem og drar dem ut. Taliban gjennomsøker flere av hjemmene og kvinnene blir slått. Minst to kristne blir henrettet. «Politiet så det hele, men de grep ikke inn,» forteller en lokal kristen senere. Angrepet er karakteristisk for «studentene», som er den bokstavlige betydningen av ordet «taliban». Helt siden bevegelsen vokste frem i Afghanistan i 1994 har Taliban hatt ett kjennemerke: terror. Enten det er ved å påtvinge sharialover eller ved å utføre terrorhandlinger, fortsetter budskapet å være: mennesker som ikke tenker slik som oss, fortjener ikke å leve. Omida er også på flukt. Denne unge kvinnen ble gitt som kone til en eldre muslimsk mann da hun var 15 år. Hans navn var Habib. Habib ble en kristen og begynte å behandle sin unge kone mye bedre enn han tidligere hadde gjort. Det gjorde han også selv om hun ikke ble gravid. Habibs familie presset på for å få ham


til å gifte seg med ei kone nummer to, men han nektet å gjøre det. Han ønsket å følge Jesus Kristus. Omida ble betatt av sin manns kjærlige oppførsel. Da hun la merke til at Jesus hadde forvandlet hennes mann, ønsket også hun å bli en kristen. Nå forteller de alle de møter om Jesus og hva han har gjort i deres liv. Taliban liker ikke dette, og de forfølger dem. Omida og Habib er nå på vandring i fjellene, sammen med det nyfødte barnet Gud har gitt dem.

Føtter «Når jeg tenker på Omida, Habib og andre afghanske og pakistanske kristne», forteller den kristne pakistanske kvinnen Hana, «så tenker jeg på føtter. Jeg var på et møte for kristne kvinner. Ansiktene

deres var vakre. Men ved inngangen tok de av seg sandalene sine. Da så jeg deres ødelagte negler og deres skadede skitne føtter. Flere dager til ende går de for å komme til disse møtene. De kommer ikke med buss. Det er for farlig. Kvinner går alltid sammen med hverandre. Innen få minutter vet folk alt om deg. Du kan ikke fortelle at du er en kristen. Da ville du risikere livet.» Derfor går kvinnene langs farlige veier og ber Herren Jesus om beskyttelse og visdom. Hvem kan de dele evangeliet med? Disse samme kvinnene ligger våkne om nettene og bekymrer seg for sine barn. På skolen må barna oppføre seg som «gode muslimer» og gå under en koran som tegn på sin hengivenhet til islam.

Fortsett å tro Forfølgelsen er ikke alltid lett å forstå. I Swat-dalen – Pakistans svar på Sveits – jaget hæren nylig Taliban. Over en million mennesker flyktet fra volden som nærmet seg. I flyktningleire ble kristne (og andre minoriteter) diskriminert. De fikk ikke lov til å sette opp telt eller å spise sammen med muslimer. Noen kristne valgte å bli i hjemmene sine. Hana forteller: «Jeg ringte til min venninne Sadaf for å prøve å finne ut om hun og familien tenkte å flykte eller ikke. Vi snakket sammen ved å bruke symboler og sammenligninger, siden vi kunne være avlyttet.» «Vi har det bra, men vi kan ikke klare oss uten deres og andre troendes forbønn.» «Vil dere ikke komme å besøke oss i sommer-

• Av sikkerhetsmessige grunner har vi med hensikt i teksten ikke klargjort hvilken situasjon som er fra Afghanistan og hvilken som er fra Pakistan. Vi har endret alle navn, og vi kan ikke dele noe om vårt arbeid blant disse kristne.

5


ferien?», spurte jeg. «Nei», svarte hun og lo for å få det til å høres ut som en vanlig samtale. «Vi lever i den vakreste delen av Pakistan. Hvorfor vil dere ikke komme og besøke oss?» Hun hørtes med ett nedtrykt ut. «Ingen kommer og besøker oss.» Jeg begynte å fortelle henne om våre «møter» og om hvordan Herren var nærværende her og hadde omsorg for oss. «Han har også omsorg for dere, Sadaf. Fortsett å tro.»

Tvilens stemme Når natten faller på, kommer tvilens stemme sammen med fortvilelse og taler til mange skjulte kristne. Denne stemmen ser ikke ut til å ville forholde seg stille, mens Herren forblir stille. «Hvor er du, Gud?» «Jeg strever også med dette spørsmålet», sier Åpne Dørers medarbeider Jan Vermeer, som har møtt mange skjulte kristne. «Jeg tror fremdeles at Gud alltid er der han skal være. Mange skjulte kristne vitner om den kjensgjerningen. Han er med dem som er blitt frastjålet sin verdighet. Han er med dem som lider og holder ut i sin lidelse. Spørsmålet er: Hvor er jeg når andre mennesker strever? Dette spørsmålet skaper indre kamp. På den ene siden vil jeg gjerne gjøre noe for mine kristne brødre og søstre, men på den andre siden vil jeg gjerne flykte fra

konflikter og smerte. Jeg kan bare forbli stående når jeg innser at Gud er fullkommen, og det er ikke jeg. Jeg kan bare gjøre min plikt og stole på det faktum at andre vil gjøre sin. Når jeg ser inn i øynene på mennesker som lider, innser jeg at bandasjer ikke kan lege sårene deres. Det finnes ikke noe jeg kan gjøre. Men så hører jeg Guds Ord i mitt indre: Han forteller meg at jeg skal være stille, holde deres hender, be og gråte sammen med dem. Sammen vil vi løfte våre øyne til Herren.»

Spørsmål og svar 1 Hvem er Taliban? Taliban betyr direkte oversatt «studenter». Bevegelsen tok form i Afghanistan på 1990-tallet. Til slutt overtok de makten i store deler av Afghanistan og innførte ekstreme regler og reguleringer for sine «undersotter». Menn ble tvunget til å la skjegget gro og gå med islamske klær. Alle måtte be fem ganger om dagen og besøke en moské. Kvinner fikk kun lov til å forlate hjemmet dersom de var dekket fra hode til tå, og bare i følge med en mann. Mennesker ble regelmessig torturert og henrettet offentlig. 2 Hvor finnes Taliban i dag? Dessverre finnes det mange talibanere i Afghanistan og Pakistan. De lever noen steder i skjul, men

det finnes også mange områder hvor deres innflytelse er sterkere enn både lokale og sentrale styresmakter. 3 Er Taliban gode studenter av koranen? Nei. Taliban består hovedsakelig av tidligere studenter fra en koranskole i Pakistan, hvor deres hoder er blitt fylt med ekstreme ideer. Flertallet av deres regler har sitt opphav i Pashtunstammens tradisjoner, og ikke fra koranen eller hadith. 4 Hva tenker Taliban om de kristne? Taliban tolererer ikke mennesker som tenker annerledes enn det de selv gjør. Kristne jages fra sine hjem, tvinges til å konvertere til islam eller til å betale spesielle skatter for å få beskyttelse. 5 Er Taliban det eneste problemet for afghanske og pakistanske kristne? Nei. Kristne med muslimsk bakgrunn kan også bli trakassert av sine egne familier. Mennesker som har vært kristne fra fødselen av ansees som annenrangs borgere. Myndighetene gjør ofte en slett jobb med å beskytte kristne, og rettssystemet fremmer ofte urettferdig behandling av kristne. Kristne tilhører som regel de aller fattigste sosiale klassene. (OD)


Riv ut bø nnekalen deren og i Bibelen legg den eller and aktsboka

Be hver dag...

Bønnekalender Vi ønsker å velsigne andre organi­ sa­­­sjoner som er med på å utbre evangeliet – både hjemme og ute. Husk også på disse i dine bønner.

Syng for ham, lovsyng ham! Tal om alle hans undergjerninger! 1 Krøn 16,9

Afghanistan 1. oktober - Be sammen med de kristne som ligger våkne om nettene og roper til Herren. Be om at de må kjenne at han er nær i nettopp deres liv og at deres hjerter må fylles av den fred som går over all forstand. Bønneord: Fil 4,7. 2. oktober - Be om at Herren må åpne muligheter for skjulte kristne til å møte hverandre. Be om at de må bli styrket og oppmuntret i troen, og at de må stå fast i Herren. Be for Åpne Dørers arbeid blant disse kristne. Bønneord: 2 Kor 7,6.

3. oktober - Be for de kristne barna som må leve i skjul med sin tro. Be om at Herren i sin allmakt må beskytte og bevare troen i disse barnehjertene. Be om at de må vokse opp til sterke kristne som en dag åpenlyst kan være med å løfte fram Herrens navn. Bønneord: Neh 8,10. 4. oktober - Be for Omida og Habib og deres lille barn (se s. 4-5). Be om at frimodigheten de har fått av Herren til å vitne om hans frelse og forvandlende makt, må føre til sjelers frelse. Be om spesiell beskyttelse for dem. Bønneord: Hebr 10,35.

5. oktober - Be for alle som på en ­eller annen måte har blitt fratatt sin verdighet. Be for dem om hjertets opplyste øyne til å se seg selv for Gud i Kristus. Be om at Kristi kors må være deres glede. Bønneord: Høys 4,7. 6. oktober - Be for dem som er med i Taliban. Be om at Herren må rive sjeler ut av ilden og at noen av dem må bli frelst og

lære Jesus å kjenne. Be om at Herren på en eller annen måte må hindre koranskolene i Pakistan i å «produsere» nye emner til Taliban. Bønneord: 1 Tim 2,4.

India 7. oktober - Det hindunasjonalistiske BJPpartiet ønsker å sette i verk en antikonverteringslov i delstaten Uttarakhand, sammen med en lov som forby å slakte kyr. Dersom disse settes i verk, vil de også kunne brukes til å trakassere kristne og angripe den lille kristne minoriteten i delstaten. Husk å be for dette. Bønneord: Salme 91,1-2. 8. oktober - Be om at freden må bre seg i Kandhamal-distriktet i Orissa, hvor mennesker ennå lever under trusler. Be om at det fredsbyggende arbeidet kan starte så snart som mulig, slik at menneskene her kan leve uten frykt. Bønneord: Rom 12,18. 9. oktober - Tre kurs vil bli organisert i

Gujarat for å styrke og bevisstgjøre kvinner i det som angår forfølgelse av kristne, og for å hjelpe dem å stå sterke ved sin manns side i tjenesten. Be om at disse kursene må bli gode og at målsettingen blir nådd. Bønneord: Matt 18,19.

Sør-Sudan 10. oktober - Be om at Gud må gripe inn og endre kulturen av hat og mistenkeliggjøring mellom nord og sør i Sudan. Be for de kristnes rolle i fredsprosessen og for alle

7


Be hver dag...

Bønnekalender

ledere i menighetene. Be for studentene ved Åpne Dørers teologikurs – at de må få mulighet til å leve et Jesus-sentrert kristenliv i sine menigheter.Bønneord: Kol 3,4.

11. oktober - Det skal avholdes valg i Su-

dan i april 2010. Be for forberedelsene som starter nå i høst, og for alle som er involvert både sentralt og lokalt, at det må råde fred og sannhet slik at valget kan forløpe rettferdig og demokratisk. Bønneord: 1 Tim 2,2.

Turkmenistan 12. oktober - 17 nye troende ble nylig døpt i en by. De ble arrestert og trakassert av politiet og truet til ikke å møtes igjen. De har nå funnet et hemmelig sted, der de fortsetter sin tilbedelse av Herren. Be om visdom for dem i alle situasjoner. Bønneord: Jak 3,13. 13. oktober - Det er svært vanskelig for turk-

menske kristne å få tak i bibler og all form for kristen litteratur. Be om at Gud må åpne dører for dette inn i landet og at restriksjonene må lettes. Bønneord: Rom 9,28.

14. oktober - Be for dem som er involvert

i oversettelse av Bibelen til det turkmenske språk. For noen av dem er dette svært risikabelt. Be om beskyttelse og om at prosessen med Det gamle testamente må bli fullført på en god måte. Bønneord: Åp 22,9.

15. oktober - Be om bedre muligheter for

kristne i landet til å møtes. Når de får en sjelden anledning til dette, er det med stor glede og takknemlighet. Be om at Guds barn må få styrke og glede ved å komme sammen i Jesu navn. Bønneord: Filem 4-6.

Bangladesh 16. oktober - Kristne er enkle mål for politiske grupper som presser på for et mer

islamsk Bangladesh, så be om beskyttelse og trygghet for våre brødre og søstre.­ Bønneord: Jud 24.

17. oktober - Mange troende på landsbygda har ingen tilgang på Guds Ord, først og fremst på grunn av analfabetisme. Be for skrive- og leseopplæringen Åpne Dører driver i disse områdene. Bønneord: Jak 1,5. 18. oktober - Åpne Dører bidrar til den månedlige distribusjonen av Omega Magasinet, et tidsskrift som er ment å skulle styrke og oppbygge kristne med muslimsk bakgrunn over hele Bangladesh. Be om at dette må nå så mange som mulig, også dem som lever på islolerte steder. Bønneord: 2 Kor 7,6.

Bhutan 19. oktober - Mange bhutanske ungdom-

mer drar til India for videre utdanning. Be om at de der må møte muligheter for å høre Guds Ord og ta dette til hjertet, slik at de kan bringe Guds lys med seg tilbake til hjemlandet. Bønneord: Matt 5,14.

20. oktober - Dette året har det åpnet seg større muligheter for utviklingsprogrammer ute i landsbyene. Be om at disse programmene ikke må føre til strengere restriksjoner for de troende. Bønneord: Mika 5,8. 21. oktober - Selv om kirkeledere er glad for

et gryende demokratisk parlament i Bhutan, er de redde for å provosere den buddhistiske majoriteten ved å praktisere sin kristne tro. Be Herren for disse lederne om visdom til å forstå tiden og til å samarbeide med hverandre. Bønneord: Joh 14,13.

Indonesia 22. oktober - Forholdet mellom muslimer

og kristne i Ambon har vært svært spent


Ord om bønn Bønn er en tilstand av vedvarende ­takknemlighet Johannes av Kronstadt

siden den religiøse konflikten i 2003. De lever i helt adskilte grupper på denne lille øya. Be derfor for de troende om kjærlighet og hjertebrann for å nå ut til muslimene som omgir dem. Bønneord: 1 Joh 4,18.

23. oktober - Åpne Dører fortsetter å

holde Stå Sterke i Stormen-seminarer på bibelskoler og i kirker. Lidelse er ikke et populært emne å tale om, så be Herren at han må åpne de troendes åndelige øyne i Indonesia, slik at de kan møte forfølgelsen på en bibelsk måte. Bønneord: 2 Tim 3,12.

Syria 24. oktober - Be om at den syriske

kirken må få nåde til å gjøre Jesu navn kjent. 2009 har vært året for apostelen Paulus og det har gitt oppmuntrende muligheter for å dele hans budskap om Kristus. Flere kirker har samarbeidet om dette via TV, radio og kinoer! Bønneord: Rom 1,16.

Mexico

27. oktober - Husk på de troende i

Tanango Tepeshi som nå ser etter nye landområder hvor de kan bo med sine familier. Bønneord: Sal 107,7.

28. oktober - Takk Herren for de 20 familiefedrene som nylig ble løslatt fra fengslet i Acteal, hvor de har sittet uskyldig fengslet siden 1997. Bønneord: Sal 31,8.

Kina

råder i Mexico der de blir drevet bort fra sine hjem og nærområder, fordi de ønsker å følge Jesus av hele sitt hjerte. Be om at de må få styrke til å holde ut i trengslene og ikke forlate sin Herre og Frelser. Bønneord: Jak 5,7.

Jerusalem! La det gå dem vel som elsker deg! Salme 122,6

29. oktober - Be for distribusjonen av sårt tiltrengt bibelsk materiale til de mest avsidesliggende områdene i Kina. Bønneord: 2 Krøn 20,12b.

30. oktober - Et stort og ødeleggende jordskjelv rystet Sichuan-provinsen i Kina i 2008. Be om at kirken fortsatt må være velkommen til å arbeide i de rammede områdene. Be om visdom for dem som deltar i dette frivillighetsarbeidet. Bønneord: 2 Kor 13,11.

Hjemmefronten 31. oktober - Be for alle som arbeider

25. oktober - Be for de kristne i om-

Be om fred for

på Åpne Dører-­kontoret i ­Kristiansand, og for våre deltids­ansatte i Rogaland og Bergen. Be også for arbeidet i de andre kretsene og om at det kan etableres ­lokale nettverk av Åpne Dører-­ kontakter andre steder rundt om i landet. Bønneord: Jes 26,12.

Besøk våre INNHOLDSRIKE hjemme­sider på Internett: www.opendoors.no Nytt stoff til inspirasjon, takk og forbønn blir lagt ut hver dag.

26. oktober - Be for de troende i

Sakilte’el som blir truet. En mann var ute på åkeren sin da han ble angrepet av fiendtlige katolikker. De angrep også hans mor. Åpne Dører gir dem juridisk hjelp. Be om en løsning på problemet. Bønneord: 2 Mos 15,26b.

9


Fra fengsel til hemmelig adresse Dette er den irakiske seksten år gamle Asya med sin far Ahmed. Sammen med resten av sin ­familie har de gått i dekning. I 2006 dukket Asyas onkel opp i deres hjem. Han lette etter ­hennes far (tidligere muslim), som han ville drepe. Da det ble klart at Ahmed ikke var hjemme, angrep han Asya og hennes mor. Asya prøvde å forsvare seg, og i kampens hete gikk kniven han brakte med seg inn i hans egen brystkasse. Dette resulterte i at han døde. Asya var i fengsel i to år. Men problemene er ikke over ennå.

som besøkte familien på et hemmelig sted, fant det vanskelig å etablere kontakt med henne. Alt hun ville si var: «Gud er god.» Denne unge, skjulte kristne må leve med mye tvil og mange spørsmål. Hun kan ikke gå på skole, kan ikke bare stikke ut på en liten shoppingtur, kan ikke dra noe sted sammen med venner. Likevel sier Bibelen i Jeremia 29,11: «For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»

Ahmeds familie ønsker å drepe dem. Siden Asya ble løslatt har hun levd i skjul og har allerede flyttet minst fem ganger. Medarbeidere fra Åpne Dører,

La oss be om at Herren må åpenbare hvilke tanker og planer Han har for Asyas liv. (OD)


Forfulgt men ikke glemt Rhoda o g Blessin g Zakka Fra februa

r til ok rettet mot Rh tober 2008 pågikk en br evtjeneste oda Zakka fr aN Rhoda vitne til at faren og igeria. I februar 2004 va r lillebroren på slaktet ned unde bare 3 år ble tor i menighe r en gudstjeneste. Rhod as far var pa ten, og en m suslimsk mob kirken og dr b styrtet inn epte i plassert på lin mennene som var der. Mennene bl je, og ble dr e ep også kirken fullstendig ød t en etter en. Senere bl e elagt. Nå er det ov er fire år side n Rhoda (21) Åpne Dører mistet faren var nettopp sin. på besøk til kunne fortel Rhoda, og hu le om mange n utfordringe Etter farens r i hverdage død giftet Rh n. odas mor se og hennes lil g på ny. Rhod lesøster, Bles a sing (12), bl jentenes stor e pl ebror, men assert hos etter kort tid Blessing flytt måtte Rhod e til hjemmet a og som ble bren angrepene i t ned under 2004. Åpne D ører hjalp til opp huset ig med å bygg jen. e

talte: «Jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg trodde dere hadde glemt oss. Nå er jeg så glad, og jeg er overbevist Rhoda Zakka om at disse brevene inne holder mye godt for meg Det er min bø og søsteren nn at Gud sk min. al velsigne al oss.» Blessing le som skrev smilte også til fra øre til ør brevene. Hun e da hun så satte stor pr alle is på menne seg tid til å skene som to skrive brev til k henne. Denne brev kampanjen sluttet egen men Åpne D tlig i oktobe ører har best r 2008, emt at kampa des. Vi ønsk er å oppfordr njen skal utvi e deg til å se oppmuntrin nde nye kort g for Rhoda til og Blessing. Det nytter!

På grunn av økonomiske vansker har eller Blessing verken Rhod hatt anledn a ing Dører var på besøk, ble de til å gå på skole. Da Åpn e t brev til jenten overrakt om trent 13 kg e fra troend e over hele en stor oppl verden. Det evelse for Rh te var oda og Bles sing. Rhoda for-

Oppmuntring

rt og korte Fargerike postko kan for eksembrev er best. Du lvers og minne pel skrive et bibe dem. om at du ber for Send brevet til: g Zakka Rhoda and Blessin r re Dø c/o Åpne Barstølveien 50F d 4636 Kristiansan

Nigeria

Når du sender et

brev/kort:

rt. t/kortet blir sensure Regn med at breve tikk av kri m kan oppfattes so Skriv ikke noe som det. myndighetene i lan dem. Fortell at du ber for • rikt postkort. Bruk gjerne et farge • tt. en lukket konvolu i Send brevet/kortet • på engelsk. Skriv kortfattet – og • land. i brev til muslimske ” Unngå ordet “islam • er fra, du d et ditt og hvilket lan Skriv gjerne navn • adresse. men ikke din fulle ! asjonen Åpne Dører nis Nevn ALDRI orga •

• •

11


Nytt

om forfulgte kristne

40

10

Fantastisk gladmelding fra Mexico Mexico - 20 uskyldige kristne er blitt sluppet fri etter nesten 12 år i fengsel. Høyesterett har erklært at fundamentale rettsprinsipper ble krenket da de ble dømt. Minst 20 menn som ble dømt for å ha deltatt i en massakre i delstaten Chiapas i desember 1997, ble sluppet fri fra fengslet morgenen den 13. august 2009. Man er nå bekymret for mulig vold i deres lokalsamfunn i nærheten av San Cristobal de las Casas. Mennene ble løslatt etter at Mexicos Høyesterett dagen før hadde

avgjort at de tidligere dommene brøt grunnleggende rettsprinsipper.

Høyesterett 4-1 Løslatelsen av de 20 mennene, de fleste av dem er evangeliske kristne, kom etter at Mexicos Høyesterett dømte i en 4-1­avgjørelse at de hadde blitt dømt urettferdig i rettssaker hvor anklagerne hadde fabrikkert vitnemål og framskaffet falske bevis. Evangeliske kristne i området mener at de fengslede kristne ble fanget mellom de overlevendes krav

om at noen måtte stilles ansvarlige, og regjeringspolitiets og militærets ønske om å beskytte sine egne folk, som trolig deltok i ugjerningen.

Dobbel tragedie De kristne ble dømt etter drapene på 45 sivile i landsbyen Acteal den 22. desember 1997. «Acteal er en dobbel tragedie,» uttalte advokat Javier Cruz Angulo etter løslatelsen. «På den ene siden har du en forferdelig massakre, og på den andre siden ble mer enn 50 mennesker fengslet uten bevis.» Retten vil nå gjennomgå sakene til 31 andre menn som også fikk lange fengselsdommer i forbindelse med drapene. Seks personer vil få nye rettssaker, ifølge nyhetsrapporter.

De fleste fangene er (blitt) kristne Ettersom 32 av de som ble fengslet i 1997 var kristne, og 15 andre har tatt imot Jesus i fengslet, er de fleste av de i alt 57 fengslede kristne. (CD)

Konene til noen av de fengslede kristne mennene


10

Hvordan går det med Tina Rad og Makan Arya? «Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.» står det på det første postkortet Tina Rad tar frem fra den store haugen med post som er kommet til henne og hennes familie. Tårene kommer frem i øynene hennes. «Dette er det Ordet jeg holder fast ved. Jeg vet at Jesus alltid er nær.»

Iran - Av sikkerhetsgrunner kunne ikke posten til Tina, Makan og deres fem år gamle datter Odzhan leveres i Iran. Nå som familien har flyktet fra Iran og i noen måneder har vært i trygghet i et av nabolandene, kunne Åpne Dørers medarbeidere endelig overlevere alle brevene, kortene og tegningene. Tina og Makan mottok posten med stor takknemlighet. Tina og Makan ble arrestert i juni 2008. På den tiden hadde begge vært kristne i bare noen få måneder. Tina ble anholdt fordi hun hadde lest Bibelen sammen med muslimer, og det ble sagt at Makan hadde truet den nasjonale sikkerheten. I fire dager ble

paret forhørt og torturert. De ble atskilt fra hverandre og fra sin lille datter. Tina lever enda med konsekvensene av overgrepene hver dag. Knærne hennes er dekket av arr. Noen ganger har hun vanskeligheter med å gå. Etter fire dager ble paret løslatt mot kausjon, etter at de var blitt tvunget til å skrive under på et dokument som sa at de ikke lenger ville besøke husmenigheten sin og at de ikke lenger ville søke kontakt med andre kristne. Kort etter at de ble løslatt ble hjemmet deres utsatt for politiraid. De gikk i dekning sammen med datteren Odzhan. I nesten et år gikk Tina og hennes lille datter nesten aldri ut av huset. Makan fortsatte å gå på

jobb. Situasjonen var svært vanskelig, og da presset på familien ble umulig å bære, bestemte Tina og Makan seg for å forlate landet. Dette var en svært vanskelig og risikofylt avgjørelse, siden ingen av dem tidligere har vært utenfor Iran. Flukten lyktes. Familien lever nå i en flyktningleir mens de venter på at behandlingen av asylsøknaden skal bli ferdig. «Vi vil gjerne få lov å bli i det landet hvor vi er nå,» forklarer Tina. «Hvis avgjørelsen blir negativ, må vi kanskje dra tilbake til Iran. Det er det jeg er redd for. Sjansen er da stor for at vi alle vil bli drept. Vær så snill og hold ut i bønn for oss.» (OD)

13


Hjemmefronten Vi besøker bl.a. disse stedene i oktober:

Holte Eiendom Postboks 1622 Lundsiden 4688 Kristiansand S.

Tor 01. okt Grimstad, Filadelfia Søn 04. okt Oslo, Torshov menighet Ons 07. okt Kristiansand, Søm kirke Tor 08. okt Os, Os kirke NB! Lør-Søn 10.-11. okt: Open Doors Worship, Bergen Søn 11. okt Rissa, Fissa bedehus Søn 11. okt Bergen, Tabernaklet Søn 11. okt Bergen, Salhus kirke Søn 18. okt Kristiansand, Frikirken Søn 20. okt Steinkjer, Bedehuset Søn 25. okt Bergen, Fyllingsdalen Søn 25. okt Karmøy, Troens Ord

kl. 19.30 kl. 11.00 kl. 11.00 kl. 11.30 kl. 20.00 kl. 11.00 kl. 11.00 kl. 11.00 kl. 17.00 kl. 11.00

For flere møter, se:

www.opendoors.no

Søndag for forfulgte kristne 2009

Fiskebrygga Kristiansand

8 . november. Alternativt: 1., 15. eller 22. november

Tlf. 38 12 24 40 Fax 38 12 24 56

Siv. ing. Jan Helge Viste - mobil: 909 25 977

www.silas.as Adopsjon av sau. Salg av livdyr, ull, skinn og kjøtt. Grønn omsorg/ inn på tunet.

www.fjeldgard.no

Søndag for forfulgte kristne blir markert den andre søndagen i november hvert år. Flere hundre tusen menigheter over hele verden deltar. Hvert år utarbeider Åpne Dører diverse materiell som vi tilbyr gratis til alle som er interessert. Menigheter og grupper som ber om det, får tilsendt ressursmappe med informasjon, filmer, powerpoint­ presentasjon etc. Mye av materialet finnes også på nettstedet vårt. Vi anbefaler at du tar en titt på det!

Snakk med andre i menigheten din eller fellesskapet ditt og bestem dere for å bli med en søndag i november. Dere kan regne med at det blir en annerledes søndag som folk vil huske og bli berørt av. Kontakt Åpne Dører for å få tilsendt gratis ­ressursmappe. Telefon: 38 00 80 90 E-post: norway@od.org Materiell kan også ­lastes ned fra Åpne Dørers ­hjemmeside: www.opendoors.no

Bli velkledd!

Børge Dahlstrøm, 4580 Lyngdal Tlf: 38344508 / 95481665

Henrik Wergelands gate 24 4612 Kristiansand Telefon: 38 12 20 80

Urs Wenk-Wolff Fiolinmaker Prof. Dahls gt. 24, 0260 Oslo Telefon: 22 55 20 03 – Mobil: 980 10 243

Barstølveien 17 4636 Kristiansand Telefon: 38 05 63 00

Husk å melde flytting til Åpne Dører når du skifter adresse.


Open Doors Worship xx

• Konserter • Live-innspilling av lovsangs-CD

Kristkirken i Bergen

(NRK-bygget i Kanalveien 90 på Minde)

Lørdag 10. oktober kl 20.00 Søndag 11. oktober kl 20.00

Trygve Hellesen med team Billetter kan bestilles på www.billettservice.no eller tlf 815 33 133. Pris: 175,Utsalgssteder: Posten, Narvesen og SevenEleven Ellers blir det eventuelt restsalg ved dørene. En unik begivenhet: For første gang lages det en lovsangs-CD i tjenesten for den En unik begivenhet: For første gang lages det en lidende kirke. Billetter kan bestilles på lovsangs-CD i tjeneste for forfulgte kristne. www.billettservice.no eller tlf 815 33 133.

15


Kristne i Afghanistan Afghanistan: Presset fra Taliban har økt den siste tiden, og situasjonen er spent. Det er en kamp for de fleste å overleve fra dag til dag. Det finnes ingen synlig kirke i Afghanistan, og det er så å si umulig å være aktiv som menighet. Grunnloven hevder at islam er «statsreligion» og at «ingen lov kan gå imot den tro og de forordninger den hellige religionen islam inneholder.» Kristne har ingen rettigheter i landet, og myndighetenes holdning overfor kristne er negativ. Kristne møter forfølgelse fra regjeringen når man finner ut at de er Jesu etterfølgere. Men det største presset kommer fra den kristnes familie og det sosiale nettverket. Kristne er blitt kastet ut fra sine hjem etter at de har gjort kjent for familien at de er blitt kristne. Verbal trakassering, trusler, juling, tap av arbeid, fengsling, og noen ganger drap, er den harde virkelighet.

Åpne Dører støtter forfulgte kristne i nesten 60 land. Gavene vi mottar denne måneden, vil bli brukt til arbeid blant forfulgte kristne i Afghanistan. Eventuelt overskytende beløp vil bli benyttet i tilsvarende arbeid i Sentral-Asia. Hjertelig takk for all forbønn og støtte!

Telefon: 38 00 80 90

Vil du støtte Åpne Dørers arbeid blant undertrykte og forfulgte kristne i Afghanistan? Bruk vedlagte giro. Gavegiro: 3060 07 70000 PS: Dersom du ønsker å støtte kristne i et annet land enn Afghanistan, skriver du landets navn på giroen og setter strek over tallene i KID-feltet nederst til venstre.

• E-post: norway@od.org • www.opendoors.no

Bladet oktober 2009  
Bladet oktober 2009  

Bladet oktober 2009

Advertisement