Page 1

Nr. 1 Januar 2012

Åpne Dører

Spesialnummer med k ­ alender og ­daglige ­bibelvers for 2012


Bladet

Compass Direct

Åpne Dører

News

«Du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp i ­herlighet.» - Salme 73,24 «Herren skal lede deg hele tiden ...» - Jes 58,11

Åpne Dørers målsetting er å styrke og ut­ruste kristne brødre og søstre som lever under press og forfølgelse på grunn av sin tro på Jesus Kristus, og å oppmuntre dem til å være med på å oppfylle misjonsbefalingen. Vårt oppdrag er å:

Bladet Åpne Dører Redaktør: Eivind Flå Opplag: 16 800 ISSN 1504-8985

Skaffe til veie bibler og kristen littera­­­­tur, støtte kristen mediemisjon, lære opp nasjonale kristne ledere og yte humanitær hjelp.

Forberede og utruste kristne som bor i truede og ustabile land til å stå fast i troen når de møter forfølgelse og lidelse.

Kalle og utruste kristne i den frie verden til å identifisere seg med trossøsken som blir forfulgt, og til aktivt å støtte og be for dem .

E-post til områdeledere Øst-Finnmark: ost-finnmark@od.org Trondheim: trondheim@od.org Bergen: bergen@od.org Oslo: oslo@od.org Rogaland: rogaland@od.org Haugaland: haugaland@od.org Møre: molde@od.org Kristiansand: kristiansand@od.org Women to Women: kvinner@od.org Åpne Dører Ung: ung@od.org

Bibelen sier: Om ett lem lider, da lider alle lemmene med (1 Kor 12,26). Open Doors International Grunnlegger: Broder Andreas Internasjonal leder: Jeff Taylor Åpne Dører Norge Adresse: Magnus Barfotsvei 7 4633 Kristiansand Telefon: 38 11 14 00 Telefax: E-post: norway@od.org Internett: www.opendoors.no

Åbne Døre Danmark Postadr.: Postboks 1062 7500 Holstebro Telefon: (0045) 9740 7781 E-post: denmark@od.org Open Doors Sverige Postadr.: Box 48 701 40 Örebro E-post: sweden@opendoors.org Open Doors Island (samme adresse som i Norge) Islandsk giro: 0528.26.077777

Styreleder: Kristine Eiken Revisjon: PricewaterhouseCoopers AS Kontonr: 3060.07.70000 og 3060.07.46444

Åpne Dørers kontorer verden over: Australia, Brasil, Canada, Danmark, Filippinene, Frankrike, Indonesia, Italia, Sør-Korea, Malaysia, Nederland, New Zealand, Norge, Polen, Singapore, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Sør-Afrika, Tyskland og USA.

Trykk: Kristiansand Trykkeri AS

Forsidebilde: Gutt fra Jemen

Gen. sekr.:

Stig Magne Heitmann

E

t kompass er et navigasjonsinstrument som angir retningen mot den magnetiske nordpolen. Vi vet ikke hvem som oppfant kompasset, eller hvor det først ble brukt, men vi vet at kineserne tok det i bruk allerede omkring 1090, under Songdynastiet.

S

om liten gutt opplevde relativitetsteoriens far, Albert Einstein, at faren kom med et kompass til ham en dag han var syk. Dette kompasset skulle få stor betydning for hans senere vitenskapelige arbeid. Han undret seg storlig over det faktum at magnetnålen oppførte seg som om den var påvirket av en eller annen skjult kraft. Han ble nærmest hypnotisert av kompassnålens troskap mot et usett felt. Senere i livet beskrev han hvordan dette brakte ham til erkjennelsen av at «det måtte ligge noe dypt skjult bak tingene». Det er også skrevet ei barnebok i forbindelse med Einsteins barndomsopplevelse, som har tittelen Rescuing Albert’s Compass.


Til ettertanke E

thvert menneske er en evighetsvandrer. Gud har nedlagt selve evigheten i våre hjerter. For å finne fram til Frelsens havn trenger vi både kart og kompass. Begge deler har Herren åpenbart for oss i Sitt Ord.

K

ompasset kan godt sammenlignes med Bibelen, mens Den Hellige Ånd er kompassnålen. Den skjulte kraft som påvirker kompassnålen, er Jesus. Den Hellige Ånds hovedoppgave er nemlig å peke på Jesus for våre hjerter. Joh 16,14 sier: «Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere.» Da Jesus var her på jord, var det noe tiltrekkende ved ham. I Luk 5,1 står det: «… folket trengte seg sammen om ham for å høre Guds ord.» Jesus er like tiltrekkende i dag. Det er noe med denne mannen som både kan forandre og forvandle menneskers liv. Ja, han er så attraktiv at kristne gjennom hele vår historie har vært villige til å gå i døden for Hans skyld.

G

jennom flere år har nyhetsbyrået Compass Direct News gitt oss ferske og viktige nyheter fra den lidende kirke. Nærmest daglig leser jeg som informasjonsleder i Åpne Dører rapporter og artikler på www.compassdirect.org. Dette er ei internettside som med all tydelighet forteller meg at det ofte er slik at jo mer storm og uvær kristne opplever i de land der troen koster mest, desto mer tiltrekkende blir Jesus og hans frigjørende evangelium.

D

et er i uværet vi har bruk for kompasset. I det åndelige uværet som herjer i bl.a. mange muslimske land, i Kina, i India og ikke minst i Nord-Korea, er det åndelige kompasset meget flittig brukt. Vi her i Vesten, som stort sett opplever flau vind, har i høyeste grad mye å lære av de forfulgte kristnes erfaringer og vitnesbyrd.

D

e forfulgte kristne har mye å lære oss om å ha rett fokus. I Nord-Korea befinner mer enn 40 000 kristne seg i

av Eivind Flå Informasjonsleder i Åpne Dører

arbeidsleirer, som godt kan sammenlignes med konsentrasjonsleirene under andre verdenskrig. Mange dør av sult og mishandling. Vintrene er kalde i landet, og det hender temperaturen synker ned mot 30 kuldegrader. Det er vanskelig å sette seg inn i de ufattelige lidelsene våre brødre og søstre i fangeleirene gjennomgår. Midt i denne situasjonen lyder lovsangen til Herren. Det er en som har sagt det slik: «I vår dypeste nød og sorg og i vår mørkeste anfektelse lar Gud lovsangen lyde om natten, som om dagen ikke skulle strekke til». Slik er det i Nord-Korea. Under trengsler og lidelser lever de ’himmelske liv’. Kompassnålen er rettet mot Guds trone. Forventningen om at Jesus kommer snart, er nærværende. Og det er om å gjøre å forkynne evangeliet, så flere nordkoreanere kan bli frelst.

D

e magnetiske polene på jorden flytter seg med noen centimeter hvert år. Styrken på jordens magnetiske felt endrer seg også over lang tid. Hos Herren skjer det dog ingen forandringer. Kraften i evangeliet er den samme, og Herren forandrer seg ikke. Malaki 3,6 slår det fast: «Jeg, Herren, har ikke forandret meg, og dere, Jakobs barn, er ikke tilintetgjort.» Og i Jak 1,17 sies det: «Hos ham er ingen forandring eller skiftende skygge.» Vi kan derfor med stor frimodighet bruke vårt åndelige kompass. Gud er på tronen. Han er historiens Herre og profetienes Mester.

Det er i uværet vi har bruk for kompasset. I det åndelige ­uværet som ­herjer i bl.a. mange ­muslimske land, i Kina, i India og ikke minst i Nord-Korea, er det åndelige ­kompasset meget flittig brukt.

G

jør som Abraham! Sett kompasskurs mot «staden med de faste grunnvoller, den som har Gud til byggmester og skaper» (Hebr 11,10). Følg navigasjonen i 2 Kor 4,18: «Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige varer en kort stund, men det usynlige er evig.»

3


Hovedstad: Pyongyang Befolkning: 20 millioner Språk: Koreansk Styreform: Diktatur • Kristendom totalt forbudt • Mer enn 40 000 trosfanger • Stor mangel på bibler

Nord-Korea

Januar

Salme 18,7

I min trengsel påkalte jeg Herren, jeg ropte til min Gud. Fra sitt tempel hørte han min røst, og mitt skrik kom for ham, til hans ører.


uke 3

uke 2

uke 1

S 1 M 2 T 3 O 4 T 5 F 6 L 7 S 8 M 9 T 10 O 11 T 12 F 13 L 14 S 15

Nyttårsdag

folk 3 Mos 26,12

elske 3 Mos 19,18

hellige 3 Mos 19,2

tilbe 2 Mos 34,14

barmhjertig 2 Mos 34,6

innflytter 2 Mos 23,9

hviledagen 2 Mos 20,8

frelser 2 Mos 14,13-14

tjene 2 Mos 8,20

er 2 Mos 3,13-14

rettferdig 1 Mos 15,6

velsigne 1 Mos 12,1-3

vokte 1 Mos 4,9

ett 1 Mos 2,24

begynnelsen 1 Mos 1,1-3

uke 5

uke 4

www.opendoors.no

Besøk vårt innholdsrike nettsted:

M 16 T 17 O 18 T 19 F 20 L 21 S 22 M 23 T 24 O 25 T 26 F 27 L 28 S 29 M 30 T 31

2012

modig Josva 1,9

ord 5 Mos 33,3

Velg 5 Mos 30,19

spåmann 5 Mos 18,10-13

fattige 5 Mos 15,11

følge 5 Mos 13,4a

hjemme 5 Mos 11,18-20

veier 5 Mos 10,12-13

glemme 5 Mos 8,11-14

elske 5 Mos 6,4-7

vite 5 Mos 4,39

budene 5 Mos 4,2

kjempe 5 Mos 3,22

Gud 4 Mos 23,19

forakte 4 Mos 14,11

bevare 4 Mos 6,24-26


Februar

Hvem blant dere f­ rykter Herren og hører på hans tjeners røst? Når han vandrer i mørke, og ­intet lys skinner for ham, skal han sette sin lit til ­Herrens navn og stole på sin Gud! Jes 50,10 Hovedstad: Teheran Befolkning: 78 millioner Språk: Farsi, luri, baluchi, kurdisk Styreform: Islamsk republikk Religion: Shia-islam. Mange fengsles, trak­asseres og diskrimineres på grunn av kristen tro

Iran


uke 7

uke 6

O 1 T 2 F 3 L 4 S 5 M 6 T 7 O 8 T 9 F 10 L 11 S 12 M 13 T 14 O 15 må 1 Kong 22,14

susing 1 Kong 19,11-13

pakten 1 Kong 8,22-23

lys 2 Sam 22,19-31

ingen 2 Sam 7,22-23

hjertet 1 Sam 16,7

villighet 1 Sam 15,22

gagnløse 1 Sam 12,20-21

Tal 1 Sam 3,10

kraft 1 Sam 2,9

skille Rut 1,16-17

elsker Dom 5,31

velg Josva 24,15

løfter Josva 23,14

tjener Josva 22,5

uke 9

uke 8 Fastelavnssøndag

www.opendoors.no

Besøk vårt informative nettsted:

T 16 F 17 L 18 S 19 M 20 T 21 O 22 T 23 F 24 L 25 S 26 M 27 T 28 O 29

2012

fiender Neh 6,1-4

vanære Neh 1,3-6

fastet Esra 8,23

granske Esra 7,10

menneskemakt 2 Krøn 32,7-8

profeter 2 Krøn 24,19

hva 2 Krøn 20,12

finne 2 Krøn 15,2

kraftløs 2 Krøn 14,11

ydmyker 2 Krøn 7,14

storheten 1 Krøn 28,9

helhjertet 1 Krøn 28,9

advarslene 2 Kong 17,15

flere 2 Kong 6,16-17


Hovedstad: New Delhi Befolkning: 1.2 milliarder Styreform: Føderal republikk Religion: 80 % hinduer, 13 % muslimer, minst 2,5% ­kristne og 5 % andre religioner. Økende motstand mot kristne fra ytterliggående hinduer.

India

Mars 1 Pet 5,7

Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.


uke 11

uke 10

T 1 F 2 L 3 S 4 M 5 T 6 O 7 T 8 F 9 L 10 S 11 M 12 T 13 O 14 T 15 salig Salme 1,1-3

underfullt Job 42,2-6

vent Job 35,14

veier Job 34,21-22

velge Job 34,4

gjenløser Job 19,25-27

avslører Job 12,22

dyp Job 9,4

sukk Job 3,24

naken Job 1,21

dø Ester 4,16

utryddes Ester 3,8-9

hovmodige Neh 9,29-31

opphøyet Neh 9,5-6

gleden Neh 8,10

uke 13

uke 12

www.opendoors.no

Besøk vårt oppdaterte nettsted:

F 16 L 17 S 18 M 19 T 20 O 21 T 22 F 23 L 24 S 25 M 26 T 27 O 28 T 29 F 30 L 31

2012

kast Salme 55,23

trofasthet Salme 51,3-4

utfri Salme 50,15

styrke Salme 46,2-4

omsorg Salme 40,16-18

forgjengelig Salme 39,5

smigret Salme 36,2-3

nedbrutt Salme 34,19

dans Salme 30,11-13

vandre Salme 25,4-5

skinne Salme 18,29-31

befrier Salme 18,2-3

mennesket Salme 10,17-18

tilflukt Salme 5,12-13

glede Salme 4,8

tomhet Salme 4,3-4


Sef 3,17

April

Herren din Gud er midt iblant deg, en helt som frelser. Han fryder seg over deg med glede, han tier i sin kjærlighet, han jubler over deg med fryderop.

Hovedstad: Havana Befolkning: 11 millioner Språk: Spansk Styreform: Kommunistisk Forfatningen ­anerkjenner retten til r­eligionsfrihet, likevel fortsetter undertrykkelsen gjennom ­kontroll og overvåkning.

Cuba


uke 16

uke 15

uke 14

S 1 M 2 T 3 O 4 T 5 F 6 L 7 S 8 M 9 T 10 O 11 T 12 F 13 L 14 S 15

2. Påskedag

Påskedag

Langfredag

Skjærtorsdag

Palmesøndag

tilgivelsen Salme 130,3-6

tårene Salme 119,133-136

ord Salme 119,89-91

ydmyket Salme 119,71-72

håp Salme 119,49-51

gjengjelde Salme 116,12-16

barmhjertig Salme 103,11-14

hyrde Salme 95,6-7

evighet Salme 90,2-4

lær Salme 86,11

vitne Salme 73,28

stor Salme 70,4-5

svar Salme 69,17-19

bærer Salme 68,20

makter Salme 62,12-13

uke 18

uke 17

www.opendoors.no

Les inspirerende vitnesbyrd på:

M 16 T 17 O 18 T 19 F 20 L 21 S 22 M 23 T 24 O 25 T 26 F 27 L 28 S 29 M 30

2012

evigheten Fork 3,11

tid Fork 3,1-8

rikdom Ordsp 30,8-9

krokveier Ordsp 28,6

undergang Ordsp 16,18-20

oksestek Ordsp 15,16-17

mild Ordsp 14,31

trives Ordsp 11,24-25

visdom Ordsp 9,10

bevar Ordsp 4,23

godt Ordsp 3,27-28

tenk Ordsp 3,5-7

forstå Ordsp 2,1-5

forbinder Salme 147,1-3

ærlig Salme 145,17-18


Hovedstad: Dhaka Befolkning: 159 millioner Språk: Bengali Styreform: Parlamentarisk demokrati Religion: 86 % muslimer, 12 % ­hinduer, ca 1 million kristne. Økende forfølgelse av kristne.

Bangladesh

Jes 55,6

Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær!

Mai


uke 20

uke 19

T 1 O 2 T 3 F 4 L 5 S 6 M 7 T 8 O 9 T 10 F 11 L 12 S 13 M 14 T 15

Frigjøringsdag 1945

Offentlig høytidsdag

nådig Jes 30,18

ro Jes 30,15

menneskebud Jes 29,13-14

dyrebar Jes 28,16

lengter Jes 26,8

oppslukt Jes 25,8

Fredsfyrste Jes 9,6

lys Jes 9,2-3

hvem Jes 6,8

urene Jes 6,5

ve Jes 5,20-21

snø Jes 1,18

kjærligheten Høys 8,6

frykt Fork 12,13-14

glad Fork 5,9

uke 22

uke 21

2. Pinsedag

Pinsedag

Pinseaften

Grunnlovsdag Kristi himmelsfartsdag

www.opendoors.no

Les om forfulgte kristne på:

O 16 T 17 F 18 L 19 S 20 M 21 T 22 O 23 T 24 F 25 L 26 S 27 M 28 T 29 O 30 T 31

2012

gledesbud Jes 52,7

hån Jes 51,7

støtte Jes 50,10

glemme Jes 49,14-16

trøster Jes 49,13

fred Jes 48,17-18

bære Jes 46,4

frelse Jes 45,22-24

rikdommer Jes 45,3

nytt Jes 43,18-19

kjenne Jes 43,10-11

frelserhånd Jes 41,10

kraft Jes 40,29-31

hyrde Jes 40,11

gagn Jes 38,17

frimodige Jes 35,3-4


Salme 119,89

Til evig tid, Herre, står ditt ord fast i himmelen.

Juni Hovedstad: Beijing Befolkning: 1.34 milliarder Språk: Mandarin Styreform: Kommunistisk • 650 millioner ateister • Ca 100 millioner kristne • Begrenset trosfrihet

Kina


Riv ut bø nnekalen deren og i Bibelen legg den eller and aktsboka

Be hver dag...

Bønnekalender Vi ønsker å velsigne andre organi­ sa­­­sjoner som er med på å utbre evangeliet – både hjemme og ute. Husk også på disse i dine bønner.

Pris Herren, påkall hans navn! Kunngjør blant folkene hans store gjerninger! Salme 105,1

Nigeria 1. januar - Takk Gud for alle barn og unge i Nord-Nigeria som fikk sin egen Bibel i 2011. Be om at de må bli glad i biblene sine, og at de må følge Herrens ledelse i sine liv. Bønneord: Joh 17,4.

2. januar - Takk Gud for kirken i NordNigeria som opplever vekst både åndelig og i antall. Be om at Gud må velsigne og støtte kristne med muslimsk bakgrunn som står fast i troen til tross for forfølgelse. Bønneord: Jes 54,2. 3. januar - Gud har sørget for økonomi fra flere kanter til fornyelse av kirkebygninger i Nord-Nigeria. Noen menigheter står nå på terskelen til å starte fornyelsesprosessen. Be om at de må nå sine mål i nær framtid. Bønneord: Salme 51,12.

Iran 4. januar - Be om løslatelse for Youcef

Nadarkhani som er tiltalt for frafall fra islam. Be om styrke og trøst for hans kone og to barn, Joel (7) og Daniel (9). Be for advokaten hans som også opplever vanskeligheter. Bønneord: Salme 124,7.

5. januar - Ifølge the American Center for

Law and Justice ble minst 285 kristne arrestert i Iran i løpet av de første 6 månedene av 2011. Be om beskyttelse og visdom for hva de kan si uten å sette andre kristne i fare. Bønneord: Salme 116,6.

6. januar - Som et resultat av mange arrestasjoner av husmenighetsmedlemmer i 2011 har situasjonen for kristne blitt kraftig forverret. Be om Guds beskyttelse for medlemmer av husmenighetene og lederne der. Bønneord: 1 Tess 3,11.

7. januar - Konfiskering av bibler er vanlig i Iran. Myndighetene inndro mer enn 5 000 eksemplarer av Bibelen i 2011. Be om blindhet over myndighetenes øyne når biblene blir spredt. Bønneord: Apg 4,29. 8. januar - I Iran er det forbudt å ha satellittantenne på taket av boligen. Til tross for dette sees slike på taket av mange hjem. Be om velsignelse over programmene, og at de må bli funnet av alle som leter. Bønneord: Apg 13,47-49.

Algerie 9. januar - Etter å ha latt EPA – Den Protestantiske Kirke i Algerie – bli offentlig registrert, prøver myndighetene å kontrollere kirken. Be om visdom for pastorer og kirkeledere. Bønneord: Salme 22,25. 10. januar - Kirkeledere og medlemmer av

EPA er i kontakt med myndighetene for å få registrere lokale menigheter. Be for denne registreringen og om visdom hos lederne av EPA. Bønneord: Ordsp 1,20.

11. januar - Be om en løsning omkring «Forordning 03–06». Denne loven åpner veien for forfølgelse og legger press på kirken. Be om at loven blir avskaffet. Be også for rettssakene som fremdeles er åpne, basert på denne loven. Bønneord: Ordsp 18,5.


Be hver dag...

Bønnekalender

12. januar - I siste halvdel av 2011 har pres-

set på kirken økt betydelig. Be om at dette må ta slutt og at kristne og deres ledere ikke må bli begrenset av antikristne holdninger. Bønneord: 2 Joh 7.

Mexico 13. januar - I landsbyen Zapatista avhenger mottakelsen av evangeliet av landsbylederen. Folket her ønsker evangeliet, men de venter på lederens godkjennelse. Be om at denne lederen må ønske evangeliet velkommen. Bønneord: Ordsp 13,10. 14. januar - Be om visdom for de kristne som ønsker å vende tilbake til Chilil, siden denne landsbyen ikke ønsker at de kristne skal returnere etter å ha blitt drevet bort. Bønneord: Salme 119,79. 15. januar - Be om beskyttelse for våre

brødre og søstre i San Antonio. De blir truet av katolske fundamentalister. Bønneord: Ordsp 30,5.

Bangladesh 16. januar - Selv om det politiske valget fremdeles er et år frem i tid preges landet av politisk uro. Politiske partier, som ivrer etter makt, ønsker å gjøre seg bemerket tidlig i valgkampen. Valgtider er urolige tider for kristne i Bangladesh. Be om at de kristne må møte valget med visdom. Bønneord: Kol 1,9. 17. januar - Åpne Dører vil trykke 1500 kopier av barnebibelen og distribuere til barn i kristne familier med muslimsk bakgrunn. Det vil bli gjort med hjelp fra Isai Fellowship of Bangladesh og andre lokale menigheter. Be om at Gud får bruke disse biblene til å bringe åndelig næring til de unge troende. Bønneord: 2 Pet 3,18.

18. januar - Familier som er mistenkt for å ha konvertert til kristendommen, blir sett på som fremmede i landsbyene. I noen tilfeller kastes de ut av landsbyen. Be om at Guds styrke og nærvær må beskytte dem. Bønneord: Salme 85,10.

Indonesia 19. januar - Topp-politikere har respondert

på en kraftig økning i radikal og religiøs intoleranse ved å annonsere «oppskrift på religiøs harmoni.» Noen eksperter advarer mot at dette vil innskrenke religionsfriheten. Be for den indonesiske regjeringen, spesielt for religionsministeren, om at kloke avgjørelser tas i denne saken. Bønneord: Jer 31,25.

20. januar - Åpne Dører holdt en retreat

på Sumatra i siste kvartal av 2011. Positive tilbakemeldinger kom fra de 125 kristne deltakerne med muslimsk bakgrunn. Be om beskyttelse, styrke og visdom for dem. Bønneord: Jes 30,15.

21. januar - Kristne arbeidere i en ikke navngitt provins beskriver området de arbeider i som strengt islamsk. De opplever motstand fra sivile og religiøse grupper i sin tjeneste. Be for disse modige medarbeiderne. Bønneord: Hebr 12,3.

Laos 22. januar - Khmu-folket utgjør halvparten av den kristne befolkningen i Laos, men de anses som lavest av alle etniske grupper når det gjelder sosial status. Historisk sett har de likevel vært de mest mottakelige for evangeliet. Be om velsignelse over de troende fra Khmu-folket, og be om at Gud vil bruke dem mektig som kanaler for de gode nyhetene om Jesus. Bønneord: Salme 9,2.


Ord om bønn Gud oppfyller ikke alle våre ønsker, men han oppfyller alle sine løfter. Dietrich Bonhoeffer

23. januar - Etter at kommunismen la

sitt grep om Laos i 1975, fikk ikke de troende lenger tilgang på bibelske ressurser og opplæring. Be Herren om rike muligheter for kristne til å motta disippeltrening og lederopplæring. Bønneord: Salme 79,13.

24. januar - Bibelsk tilbedelse må bli fundamentet for kirken i Laos. Tro og ritualer fra buddhisme og animisme blir av og til integrert i kristnes liv, siden de fleste av dem kommer fra en slik religiøs bakgrunn. Be om at Gud reiser opp menighetsarbeidere med sann tilbedelse. Bønneord: 1 Krøn 16,29.

India 25. januar - I februar vil det trolig bli

gjennomført en hinduistisk pilegrimsferd i Chhattisgarh. Be mot denne forførelsen som med hensikt er rettet mot det kristne fellesskapet i India. Bønneord: Jak 4,7.

26. januar - Be mot seriene av angrep på kristne, som har funnet sted i flere delstater i India og som sprer frykt og uro i samfunnet. Stater som Chhattisgarh, Orissa, Madhya Pradesh og Karnataka har nylig rapportert om angrep. Bønneord: Ef 6,11.

Vietnam 27. januar - Åpne Dørers aktiviteter når nå helt til troende i de nordre provinsene. De lokale koordinatorene drar lange strekninger for å forsyne dem med det de trenger, og de risikerer alltid å bli hindret av lokalt politi. Be for disse trofaste medarbeiderne og deres familier. Bønneord: Mark 8,6.

28. januar - De lokale menighetene i det sentrale høylandet i Vietnam blir overvåket. Pastorer og deres menigheter blir fulgt nøye av lokale myndigheter rundt påske og juletider. De ønsker å se hva slags aktiviteter og begivenheter som utføres. Be om mot for de troende når de står overfor dette. Bønneord: Ef 3,13.

Sri Lanka

Be om fred for Jerusalem! La det gå dem vel som elsker deg! Salme 122,6

29. januar - Mangelen på teologisk materiell er fortsatt et stort problem for kirkeledere og pastorer på Sri Lanka. Tilgangen på trykt materiell for den store Sinhala-talende delen av kirken er svært mangelfull. Dette språket brukes kun på Sri Lanka, derfor denne mangelen. Be Gud om flere utrustede oversettere og forfattere. Bønneord: Jer 15,16.

30. januar - Et lite, men voksende, antall kristne med muslimsk bakgrunn slår seg ned i grenseprovinsene på Sri Lanka. Dette året vil Åpne Dører arrangere et 3-dagers treningsprogram for 50 kristne med musBe om at seminaret blir til velsignelse. Bønneord: Job 30,22.

Besøk våre INNHOLDSRIKE hjemme­sider på Internett: www.opendoors.no

Hjemmefronten 31. januar - Vær med og be for de ansatte i Åpne Dører i Norge og ikke minst om lydhørhet for Herren og hans ledelse. Bønneord: 2 Tess 3,1.

Nytt stoff til inspirasjon, takk og forbønn blir lagt ut hver dag.


Bladet

Sang i natten

Åpne Dører

Bok av Anneke Companjen

Siv. ing. Jan Helge Viste - mobil: 909 25 977

www.silas.as

Postboks 362, 4664 Kristiansand Telefon 38 12 24 40 Telefax 38 12 24 42 www.fiskeeksperten.no - post@fiskeeksperten.no

Urs Wenk-Wolff Fiolinmaker Prof. Dahls gt. 24, 0260 Oslo Telefon: 22 55 20 03 – Mobil: 980 10 243

Mange historier fra den forfulgte kirke er aldri blitt fortalt – historier om modige kvinner som følger Jesus til tross for høye omkostninger. Sang i natten følger livene til elleve kvinner i ni forskjellige land. Måtte de inspirere også deg til å synge i natten!

norway@od.org eller besøk nettbok­handelen vår på www.opendoors.no.

Anneke Companjen fra Nederland har tidligere skrevet boken Skjult sorg - varig glede. Boken koster kr 235,(+ eventuell porto). Ring 38 11 14 00, send e-post: ­

Børge Dahlstrøm, 4580 Lyngdal Tlf: 38344508 / 95481665

Holte Eiendom Postboks 1622 Lundsiden 4688 Kristiansand S.

Adopsjon av sau. Salg av livdyr, ull, skinn og kjøtt. Grønn omsorg/ inn på tunet.

www.fjeldgard.no

Ønsker dere besøk fra Åpne Dører i ­menigheten deres? Ta kontakt med kontoret i Kristiansand, så vil vi forsøke å legge inn besøk i reiseruten. Telefon: 38 11 14 00 E-post: norway@ od.org


uke 24

uke 23

F 1 L 2 S 3 M 4 T 5 O 6 T 7 F 8 L 9 S 10 M 11 T 12 O 13 T 14 F 15

Unionsoppløsningen 1905

ung Jer 1,5-8

hjelpeløse Jes 66,1-2

rettferdighet Jes 61,10-11

lovsang Jes 61,2-3

budskap Jes 61,1

misgjerninger Jes 59,1-2

lenker Jes 58,6-7

Den Høye Jes 57,15

brød Jes 55,10-11

høyere Jes 55,8-9

søk Jes 55,6

tørster Jes 55,1-2

rettferdige Jes 53,11

skylden Jes 53,6-7

legedom Jes 53,4-5

uke 26

uke 25

Sankthans

www.opendoors.no

Les siste nytt om forfulgte kristne på:

L 16 S 17 M 18 T 19 O 20 T 21 F 22 L 23 S 24 M 25 T 26 O 27 T 28 F 29 L 30

2012

pakten Jer 31,31-34

finne Jer 29,12-13

fredstanker Jer 29,11

rettferd Jer 22,3

velsignet Jer 17,7-8

styrke Jer 16,19-21

ord Jer 15,16

stor Jer 10,6-7

forstand Jer 9,23-24

regnskap Jer 8,11-12

forkastet Jer 8,9

ryggen Jer 7,23-24

ulykke Jer 7,4-7

veien Jer 6,16-17

brønner Jer 2,13


Juli

Hovedstad: Jerusalem Befolkning: 7,4 millioner Språk: Hebraisk og arabisk Styreform: Parlamentarisk demokrati Religion: Jødedom , islam og kristendom. Kristne arabere opplever et stort press fra muslimene, spesielt i Gaza, Judea og Samaria. Messianske jøder opplever også stor motstand.

Israel

Salme 122,6

Be om fred for J­erusalem! La det gå dem vel som elsker deg!


uke 29

uke 28

uke 27

S 1 M 2 T 3 O 4 T 5 F 6 L 7 S 8 M 9 T 10 O 11 T 12 F 13 L 14 S 15 bønnfaller Daniel 9,18-19

menneskesønn Daniel 7,13-14

løvehulen Daniel 6,20-24

lovprisning Daniel 6,11-12

visdommen Daniel 2,20-22

forskrifter Esek 36,26-27

bortkomne Esek 34,15-16

vend om Esek 33,11

advarer Esek 33,7-9

bygge Esek 22,30-31

leve Esek 18,21-23

steinhjerte Esek 11,19-20

venter Klag 3,25-26

trofasthet Klag 3,19-23

rop Klag 2,18-19

uke 31

uke 30

Olsok

www.opendoors.no

Fortell venner og kjente om nettstedet:

M 16 T 17 O 18 T 19 F 20 L 21 S 22 M 23 T 24 O 25 T 26 F 27 L 28 S 29 M 30 T 31

2012

skatter Matt 6,19-21

skrevet Matt 4,4

minnebok Malaki 3,16-18

stivnakket Sakarja 7,9-13

frimodig Haggai 2,4-5

jubler Sefanja 3,17

trengselsdagen Hab 3,16-19

vern Nahum 1,7

miskunn Mika 7,18-19

krever Mika 6,8

kraftløs Jona 2,8-10

ørnen Obadja 4

hunger Amos 8,11

søk Amos 5,14-15

angeren Joel 2,12-13

vårregn Hoesa 6,3


Hovedstad: Kabul Befolkning: 30 millioner Språk: Afghansk Styreform: Islamsk republikk Religion: Islam De kristne møter sterk diskriminering fra myndigheter og lokalsamfunn.

Afghanistan

August

Salme 9,10

Herren er en borg for den undertrykte, en borg i nødens tider.


uke 33

uke 32

O 1 T 2 F 3 L 4 S 5 M 6 T 7 O 8 T 9 F 10 L 11 S 12 M 13 T 14 O 15 synet Mark 10,51

løsepenge Mark 10,43-45

kveler Mark 4,18-19

minste Matt 25,37-40

lovløsheten Matt 24,9-14

mangedobbelt Matt 19,29-30

enige Matt 18,19-20

barn Matt 18,3-4

miste Matt 16,24-26

Messias Matt 16,13-16

strever Matt 11,28

fornekter Matt 10,32-36

husbonden Matt 10,24-25

ulver Matt 10,16-18

gjøre Matt 7,12

uke 35

uke 34

www.opendoors.no

Finn nyttige ressurser på nettsted:

T 16 F 17 L 18 S 19 M 20 T 21 O 22 T 23 F 24 L 25 S 26 M 27 T 28 O 29 T 30 F 31

2012

fri Joh 8,31-32

livet Joh 5,24

dommen Joh 3,17-19

alle Joh 1,11-12

oppfyllelse Luk 18,31-34

festen Luk 15,21-24

spurver Luk 12,4-7

grunnmuren Luk 6,46-48

fiender Luk 6,27-28

salige Luk 6,22-23

ryktet Luk 5,15-16

soloppgang Luk 1,76-79

forkynn Mark 16,15-16

Menneskesønnen Mark 14,60-65

frelst Mark 13,12,-13

neste Mark 12,28-31


September

Hovedstad: Kairo Befolkning: 82 millioner Språk: Arabisk Styreform: Republikk Religion: 86 % muslimer og 13 % kristne. Forbundet med stor fare å konvertere fra islam til en annen tro.

Egypt

Jes 45,11

Spør meg om de ­kommende ting! La meg dra omsorg for mine barn og for mine h ­ enders verk.


uke 37

uke 36

L 1 S 2 M 3 T 4 O 5 T 6 F 7 L 8 S 9 M 10 T 11 O 12 T 13 F 14 L 15 mennesker Apgj 4,12

gods Apgj 2,42-47

kraft Apgj 1,8

Faderen Joh 20,21

konge Joh 18,37

glede Joh 17,13-15

sagt Joh 17,133

navn Joh 16,24

verden Joh 15,18-21

frukt Joh 15,5

angst Joh 14,27

lære Joh 14,26

far Joh 14,21

hus Joh 14,2-3

bud Joh 13,34-35

uke 40

uke 39

uke 38

www.opendoors.no

Bli bedre kjent med Åpne Dører:

S 16 M 17 T 18 O 19 T 20 F 21 L 22 S 23 M 24 T 25 O 26 T 27 F 28 L 29 S 30

2012

gav Rom 8,31-32

kalt Rom 8,28

herlighet Rom 8,18-19

barn Rom 8,14-15

gave Rom 6,23

kjærlighet Rom 5,8

overbevist Rom 4,20-21

ufortjent Rom 3,23-24

reis Apgj 26,15-18

vitnet Apgj 20,21-24

styrket Apgj 14,22

svaret Apgj 9,4-5

steinet Apgj 7,59-60

vanæret Apgj 5,41-42

Peter Apgj 5,29-32


Oktober

Hovedstad: Riyadh Befolkning: 26 millioner Språk: Arabisk Statsform: Eneveldig monarki Religionsfrihet eksisterer ikke i dette islamske kongedømmet. All offentlig ikke-muslimsk tilbedelse er forbudt. De fleste kristne er utlendinger.

Saudi-Arabia

Salme 31,3

Vend ditt øre til meg! Skynd deg og fri meg ut! Vær du mitt klippevern, en borg til min frelse.


uke 42

uke 41

M 1 T 2 O 3 T 4 F 5 L 6 S 7 M 8 T 9 O 10 T 11 F 12 L 13 S 14 M 15 fremgang 1 Kor 15,58

Skriftene 1 Kor 15,3-6

hemmeligheter 1 Kor 13,1-3

hedret 1 Kor 12,26-27

overmenneskelig 1 Kor 10,13

kjøpt 1 Kor 6,19-20

livberge 1 Kor 4,11-13

verden 1 Kor 1,26-29

oppfylte Rom 15,3

lever Rom 14,8

hjelpe Rom 12,12-14

forvandle Rom 12,2

ufattelige Rom 11,33-36

oppreist Rom 10,9-10

skrevet Rom 8,35-39

uke 44

uke 43

Bots- og bededag

FN-dagen

www.opendoors.no

Bestill materiell til Søndag for forfulgte på:

T 16 O 17 T 18 F 19 L 20 S 21 M 22 T 23 O 24 T 25 F 26 L 27 S 28 M 29 T 30 O 31

2012

frukt Gal 5,22-24

barnekår Gal 4,4-7

lever Gal 2,20

kraft 2 Kor 12,9

vettløs 2 Kor 11,22-30

gave 2 Kor 9,8

sparsomt 2 Kor 9,6-7

fattig 2 Kor 8,9

alt 2 Kor 6,10

kraft 2 Kor 6,4-9

forsoningen 2 Kor 5,19-20

skapning 2 Kor 5,17

skatten 2 Kor 4,7-10

stråler 2 Kor 4,4-6

takk 2 Kor 2,14

rik 2 Kor 1,3-4


November

2 Kor 2,14

Men Gud være takk, som alltid lar oss vinne seier i Kristus og ved oss åpenbarer duften av ­kunnskapen om ham på hvert sted.

Hovedstad: Islamabad Befolkning: 187 millioner Språk: Urdu (offisielt) Styreform: Føderal republikk Religion: 96 % muslimer, 2.3 % kristne, 1.5 % hinduer. Landets blasfemilover krever dødsstraff hvis man krenker profeten Muhammed.

Pakistan


uke 46

uke 45

T 1 F 2 L 3 S 4 M 5 T 6 O 7 T 8 F 9 L 10 S 11 M 12 T 13 O 14 T 15

Søndag for forfulgte kristne

Allehelgensdag

menneskeord 1 Tess 2,13

rikelig Kol 3,16-17

leve Kol 2,6

styrkes Kol 1,11

herlighet Fil 4,19-20

vennlige Fil 4,4-7

vinning Fil 3,7-10

lide Fil 1,29

fullføre Fil 1,6

veldige Ef 6,10-11

fornyet Ef 4,23-24

rotfestet Ef 3,16-19

verk Ef 2,8-10

rose Gal 6,14

trette Gal 6,9-10

uke 48

uke 47

www.opendoors.no

Hold deg oppdatert ved å følge med på:

F 16 L 17 S 18 M 19 T 20 O 21 T 22 F 23 L 24 S 25 M 26 T 27 O 28 T 29 F 30

2012

prøvet Heb 4,15-16

virkekraftig Heb 4,12-13

innsikt Filemon 6

urettferdighet Titus 2,14

fullført 2 Tim 4,6-8

lyster 2 Tim 4,3-5

overbevist 2 Tim 3,14-17

forfulgt 2 Tim 3,12

stridsmann 2 Tim 2,3-4

motløs 2 Tim 1,7

rette tid 1 Tim 6,15-16

løsepenge 1 Tim 2,1-6

fullføre 2 Tess 1,11

uklanderlige 1 Tess 5,23-24

overbærende 1 Tess 5,14


Desember

Jer 22,3

Gjør rett og rettferdighet! Fri dem som blir plyndret, ut av undertrykkerens hånd! Gjør ikke urett og vold mot den fremmede, den farløse og enken! Utøs ikke u ­ skyldig blod på dette sted! Hovedstad: Abuja Befolkning: 155 millioner Språk: Engelsk, arabisk, ­stammespråk Styreform: Føderal republikk Religion: Islam og kristendom. En del av landets drøyt 70 ­millioner kristne er under sterkt press fra ­muslimene.

Nigeria


uke 50

uke 49

L 1 S 2 M 3 T 4 O 5 T 6 F 7 L 8 S 9 M 10 T 11 O 12 T 13 F 14 L 15

1. søndag i advent

regnskap 1 Pet 3,14-15

eksempel 1 Pet 2,21-25

prøvelser 1 Pet 1,6-9

arv 1 Pet 1,3-5

gudstjeneste Jak 1,27

utholdenhet Jak 1,2-4

leiren Heb 13,13-16

fornøyd Heb 13,5

fengsel Heb 13,3

gjestfri Heb 13,1-2

korset Heb 12,1-3

kongeriker Heb 11,33-38

lønnen Heb 11,24-27

lidelse Heb 10,32-34

omtanke Heb 10,23-25

uke 1

uke 52

uke 51

Nyttårsaften

2. juledag

Juledag

Julaften

www.opendoors.no

Besøk Åpne Dørers bokhandel på Internett:

S 16 M 17 T 18 O 19 T 20 F 21 L 22 S 23 M 24 T 25 O 26 T 27 F 28 L 29 S 30 M 31

2012

morgenstjerne Åp 22,16-17

kilden Åp 21,5-7

konge Åp 15,3-4

salige Åp 14,12-13

seier Åp 12,10-11

måltid Åp 3,17-20

ære Judas 24-25

det gode 3 Joh 11

samfunn 2 Joh 9

visshet 1 Joh 5,11-12

seirer 1 Joh 5,4-5

brødrene 1 Joh 3,13-18

kjærligheten 1 Joh 2,15-16

tålmodighet 2 Pet 3,8-10

omsorg 1 Pet 5,7-11

ild 1 Pet 4,12-16


Om ett lem lider ... «Om ett lem lider, da lider alle lemmene med. Og om ett lem blir hedret, da gleder alle lemmene seg med.» (1 Kor 12,26) Akkurat nå opplever millioner av kristne forfølgelse for sin tro på Jesus. Noen møter fysisk vold eller død, andre kjemper med urettferdige fengslinger, tap av retten til å møtes og til å dele sin tro, og diskriminering når det gjelder arbeid og utdannelse. Kristne som opplever forfølgelse, blir styrket av å vite at de ikke er glemt eller sviktet av Guds familie. Du kan støtte våre forfulgte brødre og søstre gjennom brevtjeneste, reisetjeneste, givertjeneste og ikke minst bønnetjeneste. Alex. Westin sier det treffende: «Alt forvandles gjennom bønn, det umulige blir virkelighet. Stengte dører åpnes. Tap blir vinning. Nød blir nåde.» Vær også du med å be om at forfulgte kristne må stå sterke i stormen og bli styrket i troen på sin Herre og Mester!

Vil du støtte Åpne Dørers arbeid for forfulgte kristne? Bruk vedlagte giro. Gavekonto: 3060 07 70000 PS: Dersom du ønsker å støtte ­kristne i et bestemt land, skriver du landets navn på giroen og setter strek over tallene i KID-feltet nederst til venstre på giroen.

Åpne Dører støtter forfulgte kristne i mer enn 60 land. Gavene vi mottar denne måneden, vil bli brukt til arbeid der behovet er størst. Hjertelig takk for all forbønn og støtte!

Tlf: 38 11 14 00 – E-post: norway@od.org – Internett: www.opendoors.no

Januar 2012  

Spesialnummer med kalender og daglige bibelvers for 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you