Page 1

November 2012

I tjänst för världens förföljda kristna

Min uppgift ar inte klar

BÖN

Broder Andrew Sid 4

där striden utkämpas

Be varje dag Sid 10

Skriv en rad Sid 11

Ge det du kan Sid 12

Hemmafronten Sid 16

Broder Andrew & Al Jansen


Open Doors är en internationell missionsorganisation, politiskt oberoende och inte bunden till något samfund eller förening. Vi arbetar ekumeniskt med ett omfattande arbete världen över. Open Doors målsättning är: • Att stärka och uppmuntra den förföljda kyrkan. • Att förbereda och utrusta den hotade kyrkan. • Att upplysa och motivera den fria kyrkan. Open Doors Grundare: Broder Andrew Internationell ledare: Jeff Taylor Open Doors Sverige Post-/Besöksadress: Drottninggatan 11, 702 10 Örebro Telefon: 019-31 05 00 Fax: 019-31 05 02 E-mail: sweden@od.org Hemsida: www.open-doors.se Bankgiro: 5951-8464 Plusgiro: 90 03 05-4 Generalsekreterare / ansvarig utgivare: Peter Paulsson Marknadschef / redaktör: Ulrica Grafe Administratör: Anna-Lena Hjelte Webmaster: Martin Jonsson Presentatörer: Per Arenander, Andreas Eklund, Jarmo Hanell, Pierre Hernvall, Leif Holm, Andreas Reinhard, Nasrin Sjögren, Robert Södertun Prenumeration: Kostnadsfri, 12 nr / år 019-31 05 00 Bli medlem: 7-25 år 100 kr/år Över 26 år 200 kr/år Familj 300 kr/år Nästa tidning utkommer ca 1.12. 2012 ISSN 2000-5962

”Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar” Ef 6:14


Även en liten människa kan förändra framtidens gång Jag har i skrivandets stund just lagt sista handen på den bok vi kommer att ge ut denna månad: Bön - där striden utkämpas, av broder Andrew och Al Janssen. Den handlar om vikten att be, och att be på rätt sätt. Den utmanar och skrämmer. Den uppmuntrar och förklarar. Men framför allt så inspirerar den till att våga ge sig in i den andliga stiden - iklädd sanningens bälte, rättfärdighetens pansar, skor av villighet, frälsningens hjälm, trons sköld och Andens svärd - med övertygelsen om att det goda kommer att segra. Jag läser och tänker på David. Den lilla herdepojken som åtar sig en uppgift svårare än till och med de mest erfarna, starka och modiga männen i Israels här klarar av att genomföra. Han, en ung pojke, antar utmaningen. Trots att hans bröder hånar honom och vill få honom att tro att det är omöjligt. Han tar striden. För han vet att han inte har nåt val - om det goda ska segra. Det finns många modiga människor som David i världen idag. Människor som ger sig ut i strid mot ondskan. I strid för det goda. I strid för Guds rike. Oavsett vilket pris de kommer att få betala. Vår organisation grundades av en sådan människa. Och varje dag hör jag talas om dom i våra rapporter från fältet. Jag beundrar dom. Så modig skulle jag också vilja vara. Så självuppoffrande. Och framför allt så full av tillit. Men jag kommer bara till att jag står där - iklädd full rustning, redo för strid med draget svärd. Sen tar rädslan över och det där sista steget blir omöjligt att ta. Och jag skäms. Men att skämmas gynnar ingen. Så jag samlar mig och tänker att Gud älskar även en stridsklädd lärjunge som inte vågar sig ut på slagfältet. Gud ser min goda vilja. Kanske är jag ingen David. Men det finns en uppgift även för mig. Allt jag behöver göra är att våga fråga: Gud, vad vill du att jag ska göra? Och vara beredd på svaret. För har jag egentligen något val - om det goda ska segra?

Ulrica Grafe

Open Doors 3


4 Open Doors


Min uppgift

ar inte klar Det är nu mer än 55 år sedan broder Andrew svarade på Guds kallelse att betjäna den glömda kyrkan bakom järnridån. Men hans kallelse att tjäna de förföljda kristna är fortfarande stark - starkare än någonsin. Vi intervjuade honom om kyrkans framtid, om han ångrar något och vad som får honom att gå upp på morgonen ... När du ser tillbaka på ditt liv, vilka händelser har haft mest djupgående inverkan på dig? Det första är nog andra världskriget. Jag var mycket medveten om det redan från dag ett fram till dess sista dag. Jag behövde inte strida - jag var för ung. Men jag gjorde lite saker för motståndsrörelsen. Jag var dessutom ett offer för vad vi kallade ”hunger vintern”, 1944-45. Vi var mycket fattiga och hade inte mycket att äta. Det gjorde ett outplånligt intryck på mig. Det förberedde mig att erbjuda mitt liv i tjänst i den holländska armén, för att kämpa i vår forna koloni, Ostindien. Senare fick jag ångra det! Naturligtvis ledde kriget så småningom till att jag blev omvänd och till att jag fick mitt kall av Gud att bli missionär. Det andra: Vid slutet av min missionärsutbildning vid Worldwide Evangelistic Crusade (WEC) College i Glasgow, kom jag över ett glansigt magasin i skolans källare, som förklarade härligheten med socialismen - de använde inte ordet ”kommunism”. De gjorde reklam för en stor ungdomsfestival i Warszawa. Vem som helst var inbjuden. Det var ett av de tillfällen då man inte behövde ett bönemöte. Jag skrev till dem och frågade om jag kunde komma: ”Jag är en kristen och om jag kommer, kommer jag att bete sig som en kristen”. De svarade ja. Open Doors 5


Så jag packade min resväska med biblar och gav mig iväg till Polen. Där upptäckte jag lidande kyrkor, kyrkor utan ungdomar, kyrkor utan tillräcklig ledning. Och jag upptäckte att biblar smugglades in i Sovjetunionen av icketroende som tjände en massa pengar på det hela. Det sa en hel del. Jag skrev ett mycket upprört Broder Andrew i Ungern på 1960-talet. brev till WEC College där jag sa: ”Ni har utbildat oss i en instängd klosteratmosfär. Ni har aldrig berättat att halva världen lider under kommunismen och ändå kallar ni er själva för Worldwide Evangelistic Crusade (WEC International; en stor och respekterad missionsorganisation som är verksam än idag). Vi måste omvända oss och göra något.” Jag tänkte att nu kommer de att sätta mig på svarta listan. Men de strök under delar av mitt uttalande och satte brevet på anslagstavlan. Det blev väl mottaget och jag blev en populär karl - även om de sa att jag aldrig skulle kunna gå med i WEC eftersom de ansåg att jag var för svag för att resa. De hänvisade till mina ryggproblem efter åtskilliga diskbråck något som aldrig kom att hindra mig.

”Vi måste omvända oss och göra något!.”

Den tredje händelsen är nog publiceringen av Guds Smugglare. På en av mina tidiga resor till Amerika träffade jag John Sherrill som hade skrivit en bok, Korset och stiletten. Jag hade läst den med tårar. Han uppmanade mig att berätta min historia och skrev sedan om det i Guideposts magazine. Det genererade ett så stort intresse att det föreslogs att jag skulle skriva en bok. Så jag tillbringade sex veckor med John och hans fru Elizabeth och de skrev min bok som till min förvåning blev en bästsäljare i USA. Men priset blev mycket högt, eftersom jag inte kunde återvända till Ryssland eller något kommunistiskt land efter detta. Men tack vare dess framgång kunde andra resa och gjorde det. När Guds Smugglare släpptes åkte jag till Mellanöstern. Där öppnande sig ett nytt område. Jag blev snart övertygad om att kommunismens onda system skulle försvinna, men det skulle ersättas av ett värre - den islamska världen. Det är min förhoppning att Open Doors anhängare ska acceptera utmaningen att be med större tro och förståelse för Guds verk i de muslimska länderna. Och med riktigt äkta medkänsla. Jesus gav sitt liv för dem och det borde vara vår utgångspunkt, vårt förhållningssätt gentemot muslimer. 6 Open Doors


Broder Andrew i Nicaragua på 60-talet.

Finns det något du önskar att du kunde ha gjort, eller skulle ha gjort annorlunda om du hade en andra chans? Om jag kunde göra om det, skulle jag varit mer radikal. Jag kompromissade alltför mycket. Jag kämpade för mycket. Jag funderade när jag borde ha vidtagit åtgärder. Jag gjorde många misstag, men jag ber inte om ursäkt för det, eftersom det största misstaget är att inte göra någonting. Och DET ville jag inte göra! Så genom att jag gjorde massor av saker gjorde jag även många misstag. Men jag lärde mig. Vad driver dig att stiga upp varje morgon?

C T Studd

Visionen och insikten om att uppdraget inte är slutfört. Min uppgift är inte klar. Det gör mig inte till arbetsnarkoman, men jag tillbringar långa dagar på kontoret. Så länge vi inte är klara, är jag inte klar. Det finns alltid behov runt omkring oss. Och där det finns ett behov finns också en öppen dörr att tillämpa lösningen i Jesu Kristus, Frälsaren, Guds Son. Så det finns gott om utrymme att fortsätta detta arbete. Det är varje kristen människas uppgift - att göra vad hon kan. Jag tror inte på pension. Du kan gå i pension från ditt civila arbete men aldrig från ditt uppdrag i livet. Vilka tre personer har mest påverkat dig och varför? C T Studd, Hudson Taylor, Oswald Chambers. De första två på grund av deras hjärta för mission och sina pionjärinsatser. Den tredje för sin djupa bibelkunskap, sin kännedom om och känsla för Jesus Kristus och hans brottning med bibelns sanningar. Detta kan fortfarande tala till mig, så många år efter att han kallades till Guds härlighet.

Hudson Taylor

Förföljelse ser ut att öka i många länder och ibland kan omfattningen och behoven verka överväldigande. Vad hjälper dig att orka fortsätta ge ditt stöd till den förföljda kyrkan? Mina ständiga böner för dem. Jag försöker se dem med Jesu ögon, med medkänsla, och jag försöker hjälpa. Men allt som en person kan göra är så begränsat. Och allt som en organisation kan göra är så begränsat jämfört med behoven. Jag vill se bortom alla hinder som människor byggt upp och säga: ”Låt oss komma samman.” I Lukas 5 fiskar lärjungarna med Jesus och båtarna blir så fulla av fisk att de ber de andra båtarna att hjälpa dem. Det är vad vi borde göra - dela vår framgång och inte bara våra behov.

Oswald Chambers

Vad tror du är den största utmaningen för kyrkan framöver (förföljd eller fri)? Att vara trogen. Vi har ersatt ordet ”trogen” med framgång och välstånd. Vi har gått vilse där. Kyrkor som gjort mest inverkan på omvärlden är de ”fattiga kyrkorna”. Vi behöver inte en massa teknik eller pengar. Vi behöver människor vars hjärtan slår för Jesus Kristus. Det är min längtan. Open Doors 7


Vad är din vision för Open Doors de närmaste 5 åren? Naturligtvis är jag inte längre ansvarig för Open Doors då, utan bara med och arbetar volontärt! Men min förhoppning är att vi ska fortsätta hänga med i den negativa utvecklingen av förföljelsen i världen och att vi inte drar oss för kontroversiella områden - oavsett om de är politiska, ideologiska eller religiösa. Jag ber att vi ska hitta ett sätt att komma in situationer där människor säger att dörrarna är stängda. Jag hävdar ju fortfarande att det inte finns några stängda dörrar! Punkt! Våra ögon kan vara stängda och våra hjärtan kan vara stängda, men dörrarna är öppna! Jag hoppas att en aggressiv pionjärsanda ska få styra vår planering, våra böner och vår utbildning av vårt eget folk samt folket vi tjänar. Förföljelsen är verklig och tilltar - men jag drömmer om att kyrkan mitt i förföljelsen ska nå ut och verkligen fungera som en kyrka. Missionsbefallningen gäller inte bara de så kallade ”fria områdena” i världen, utan kyrkan över hela världen. Räddningen för en svag kyrka är att verkligen hänge sig åt missionsuppdraget och evangelisera i sitt eget område. Då fungerar den som en kyrka. Om kyrkan intar en sådan hållning har också Open Doors haft framgång i sitt arbete. Om du kunde säga något till oss kristna i den så kallade fria världen, vad skulle det vara? Vakna! Vara verkliga! Hur vill du att folk ska minnas dig? Jag vill inte att de ska minnas mig. Precis som åsnan som bar Jesus in i Jerusalem - varför ska vi komma ihåg åsnan? Inte ett enda av hans gråa hår blev vitt för att han bar Jesus. Vem bär vi? Jesus ska ha all uppmärksamhet. Vi behöver inte kommas ihåg. År 1955 åkte en ung holländsk missionär till Polen. Där upptäckte han en kvarleva av Kristi kropp bakom järnridån som desperat behövde biblar. Och Broder Andrew delade ut en resväska full med kristen litteratur. Detta var början av Open Doors verksamhet. Idag tjänar Open Doors i mer än 60 länder för att stärka den förföljda kyrkan, så att de kan fortsätta att sprida evangeliet till människorna runt omkring dem. I början av 1990-talet adlades broder Andrew av drottning Beatrix av Nederländerna. År 1997 fick han ta emot World Evangelical Fellowships (Idag heter det World Evangelical Alliance) Liberty Award och 22 februari 2003 fick han Heritage of Faithfulness Award. Men det som broder Andrew är mest stolt över är att han efter järnridåns fall fick 150 sidor ur KGB-arkiven om hans arbete i Sovjetunionen och Östeuropa. Han blev förvånad över att de visste så mycket om honom men ändå inte lyckats stoppa hans arbete. Broder Andrews arbete har lett Open Doors till platser där de flesta kristna är ovilliga att gå. Hans underjordiska nätverk av inhemska kristna är än idag en viktig länk i den hemliga spridningen av miljontals biblar varje år. Broder Andrews vänskap och kärlek har tagit honom till privata möten med Yasser Arafat, ledarna för Hamas, Islamiska Jihad, Talibanerna och Hizbollah. Han är en av de få västerländska ledare som regelbundet besöker dessa grupper som en ambassadör för Kristus. Han har också brutit kristna religiösa barriärer genom att predika i katolska och koptiska ortodoxa kyrkor.

8 Open Doors


Open Doors 9


be varje dag

”Kyrkan är min familj.” Asir*, en militant islamist, hade planerat att besöka Pakistan för en särskild utbildning hos salafistiska muslimer, men medan han studerade koranen märkte han att olika versioner sa olika saker. Det sådde ett frö av tvivel i hans sinne. ”Ibland säger muslimer att kristendomen är falskt eftersom bibeln översatts. De säger också att koranen kom direkt från himlen och alltid sett exakt likadan ut. Men så var det ju inte, så jag gick direkt till imamen. Men han kunde inte förklara skillnaderna för mig på ett tillfredsställande sätt.” För Asir förändrade detta allt. När han kom hem förstörde han sitt pass för att göra det omöjligt för honom att resa till Pakistan. Nästa dag, när Asir surfade på Internet, fann han en kristen sajt och tog kontakt med några kristna. De delade sin tro, bad med honom och sade: ”Du är kristen nu”. Men Asir var inte så säker förrän han hade en dröm. ”Jag var i ett mörker och såg en hand som räcktes ut från ett stort ljus, och som lyfte mig ut ur mörkret.” Guds kärlek tog verkligen tag i honom: ”Det finns miljontals människor som inte vet något om Herren ännu, så jag pratar med mina vänner om Jesus och fyra av dem har redan blivit döpta.” Efter att 21-åriga Abbad* blev kristen, tvingades han att lämna hemmet, hans föräldrar slutade att stödja honom ekonomiskt och hela hans familj bröt all kontakt. Men ändå kan han inte sluta le: ”Jag har fått en ny familj”, säger han och pekar på alla de andra som befinner sig i den lilla kyrkan när Open Doors hälsar på honom. ”De är min familj nu, och jag är så tacksam.” Open Doors organiserar lärjungaskapsutbildningar för Asir, Abbad och många andra av de nordafrikanska kristna. Det är en viktig del i arbetet med att stärka kyrkan.

* Namnen ändrade av säkerhetsskäl

10 Open Doors

Vi ber: Herre, tack för Open Doors Lärjungaskapsutbildningar som stärkt kyrkan i länder där kristna möter förföljelse. Tack för de tusentals kristna som deltagit. Vi ber att de som utbildats ska kunna föra vidare vad de lärt sig till andra. Vi ber om uppmuntran för de unga människor som inte har någon kontakt med andra kristna i sin egen ålder. Styrk dem och låt dem få bli en del av ett kristet kamratskap. Vi ber också för Asir, Abbad och alla de många andra. Gud, välsigna dem, deras familjer och de som de lett till Jesus. Låt dem känna din frid idag, imorgon och alltid. Till slut ber vi för alla kristna i Nordafrika som förlorat sin biologiska familj på grund av sin tro på dig Gud. Vi ber att de ska hitta en församling som kan bli deras nya familj.


SKRIV EN RAD Genom att skicka ett brev eller vykort, som vi levererar personligen, ger du hopp, tröst och styrka till dem som lider på grund av sin tro på Jesus. Du visar då att de inte är bortglömda och att du engagerar dig i deras sak. Jum Acidre, södra Fillippinerna Den 27 augusti 2011 blev Jum Acidres make, Mario, skjuten med sex skott i sitt hem i Jolo av en oidentifierad beväpnad man. Mario fördes till sjukhuset, men avled kort därefter. Bara dagarna innan mordet hade Mario delat sin tro med muslimska föräldrar på en lokal skola. Efter hans död har flera andra kristna arbetare i Jolo fått hot om mord och bortförande. Hittills har ingen gripits för mordet.

Jum A cidre

Vid ett Open Doors seminarium berättade Jum hur hon fortfarande kämpar med traumat efter förlusten av sin man. ”Jag saknar Mario”, sade hon. ”Jag saknar hur han hämtade vatten åt mig, tvättade tvätten när jag var trött, tog hand om mig när jag blev sjuk. Han var en god människa och man.” Efter att Jum börjat lägga märke till några ”män med misstänkt uppsyn” som hängde runt hennes hem, bestämde sig Jum för att flytta till Zamboanga City. Med hjälp av Open Doors har hon startat ett företag som säljer kol. Hennes dotter Misba Almidi (26), själv änka med två barn (Jon, 5 och Ondong, 3), hjälper henne. Trots allt som hon gått igenom säger Jum att hon vill gå Open Doors ledarskapsutbildning, delta i kyrkans ämbete, och nå ut till sina icke-kristna släktingar. Skriv till Jum och berätta för henne att hennes kristna familj står med henne i bön. Skrivkampanjen pågår till mars 2013. Skicka dina hälsningar i ett kuvert till:

Open Doors, Drottninggatan 11, 702 10 Örebro

saker du bör tänka på:  Skriv enkelt, tydligt, helst på engelska  Skicka gärna kort med svenska motiv  Skriv en kort, uppmuntrande hälsning, gärna en bibelvers  Skriv gärna ditt namn och vilket land du bor i, men inte adressen

 Skicka inte pengar  Skriv aldrig något negativt om andra religioner eller något som kan uppfattas som kränkande av landets regim  Nämn aldrig Open Doors  Be för dem du skriver till och be att vykorten når dem Open Doors 11


GE DET DU KAN

Stöd hemliga pastorer I hela arabvärlden stöder Open Doors ett nätverk av hemliga pastorer som tjänar våra förföljda syskon. Be gärna för dessa modiga män och kvinnor som riskerar allt för att uppmuntra och stärka dessa kristna. Med dina böner och gåvor kan vi alla hjälpa kyrkan i arabvärlden. ”Käre vän, Jag har sett många andliga och fysiska murar falla under min livstid, stora murar som omgett kristna hjärtan och sinnen runt om i världen. I dessa dagar är jag medveten om en annan stor mur. Det är en mur som byggts upp under 1 400 år runt människor i arabvärlden. Men jag vill uppmuntra dig idag, eftersom jag för första gången börjar se sprickor i muren. Tidvattnet vänder och det finns en skör men hängiven församling med kristna med muslimsk bakgrund i varje arabiska nation i världen. Denna mur kommer inte att falla förrän de arabiska folken har ett äkta möte med bibelns Kristus och hans kyrka på jorden. Men utan ledare är väckelsen inte hållbar. Utan ledare finns inga efterföljare! Vår primära uppgift är att be för en ny generation ledare och vår roll i att utbilda dem. Och framför allt, be att dessa ledare ska ha en uppriktig längtan att få lägga ned sina liv för Jesus och hans kyrka. Min vision är att se den lilla kyrkan i arabvärlden blomstra och växa. Detta kommer att kräva en enorm investering av tro, bön och resurser. Jag tror att Gud verkar - och vi, hans folk, måste anta utmaningen. Från Jeriko i Gamla Testamentet till Berlin 1989, tjänar vi en Gud som kan få riva murar av förtryck. Vill du göra som jag? Antar du utmaningen? Din tjänare i Kristus, broder Andrew”

12 Open Doors


”Min vision är att se den lilla kyrkan i Arabvärlden blomstra och växa. Detta kommer att kräva en enorm investering i form av tro, bön och resurser. Gud verkar - och vi, hans folk, måste anta utmaningen.” Broder Andrew Över hela arabvärlden, vänder sig många människor till Kristus. Men vissa experter tror att om inte dessa människor får kontakt med andra kristna inom sex månader, kommer de att falla bort . Open Doors stöder ett nätverk av hemliga pastorer som riskerar allt för att nå, uppmuntra och stärka dessa isolerade troende. Kan du hjälpa oss att stärka kyrkan i arabvärlden, och se Broder Andrews vision bli verklighet?

300 kr 1 000 kr

Klockan tickar. ger två kristna med muslimsk bakgrund, som pressas att avsäga sig sin tro, material och själavårdande samtal. skyddar en kristen med muslimsk bakgrund som är på flykt.

Sätt in din gåva på:

PG 90 03 05-4 / BG 5951-8464 Glöm inte att skriva namn och adress samt ditt 6-siffriga ID-nummer som finns på tidningens baksida. Från och med 2013 skickar vi inte ut tackbrev/bekräftelser på grund av de höga portokostnaderna. Vill du ändå ha ett, så meddela oss detta på tel 019-31 05 00. Om ett önskat bidragsprojekt blivit fyllt, används insamlade medel där behovet är som störst. Open Doors 13


ge det du kan

TAG

RE FO

Säg JA till religionsfrihet - bli företagsvän

Tycker du som vi, att våra kristna syskon ute i världen ska ha rätt att få tro - i frihet och utan rädsla? Bli då Open Doors Företagsvän!

Att vara Företagsvän ger ert företag möjlighet att visa medarbetare, kunder och samarbetspartners att ni tagit ställning för religionsfrihet och stödjer Open Doors viktiga arbete i de 50 länder där förföljelsen av kristna är svårast. Som Open Doors Företagsvän stöder ni en missionsorganisation som anser att varje person har rätt att välja och utöva sin religion efter egen övertygelse och eget samvete. För en årlig kostnad på 5 000 alternativt 10 000 kronor kan ert företag bli vår Företagsvän. Ert stöd kommer att göra stor nytta. Bli Företagsvän nu! Sätt in beloppet på plusgiro: 90 03 05-4, eller bankgiro: 5951-8464. Märk betalningen med företagets namn, adress samt kontaktperson. Eller kontakta oss på 019-31 05 00 eller sweden@od.org.

5 000 kr:     

En banner att lägga på er hemsida. Företagsnamnet publicerat på vår hemsida. Vårt digitala nyhetsbrev. Vår månadstidning under ett år. Ett bevis att hänga upp i till exempel receptionen.

10 000 kr:      

14 Open Doors

Företagsnamnet publicerat i varje nummer av vår månadstidning under ett år. En banner att lägga på er hemsida. Företagsnamnet publicerat på vår hemsida. Vårt digitala nyhetsbrev. Vår månadstidning under ett år. Ett bevis att hänga upp i till exempel receptionen.


T

P

RIVA

Säg JA till religionsfrihet - bli medlem (2013)

Misshandlad, trakasserad, ställd inför domstol. Det är vardag för miljontals kristna som nekas religionsfrihet. De ber oss om hjälp - i bön och i handling. Tycker du som vi, att våra kristna syskon ute i världen ska ha rätt att få tro - i frihet och utan rädsla? Bli då medlem i Open Doors! Ju fler vi blir, desto tyngre blir vår gemensamma röst och det ger oss kraft att påverka mer och långsiktigt förbättra deras villkor. Som medlem i Open Doors blir du en del av en missionsorganisation som anser att varje person har rätt att välja och utöva sin religion efter egen övertygelse och eget samvete. Ditt medlemskap kommer att göra stor nytta. I medlemskapet ingår Open Doors månadstidning/bönekalender som kommer ut 12 ggr/per år, samt rösträtt på Open Doors årsmöte. Bli medlem nu! Sätt in medlemsavgiften på plusgiro: 90 03 05-4, eller bankgiro: 5951-8464, eller och skriv ”medlem 2013” samt namn, kontaktuppgifter och mejladress. Vid Familjemedlemskap ska du uppge namnen på ALLA familjemedlemmarna. Har du frågor så kontakta oss på 019-31 05 00 eller via sweden@od.org.

Medlemsavgifter Medlemskap för dig som är 7-25 år:

100 kr/år

Medlemskap för dig som är över 26 år:

200 kr/år

Hushållsmedlemskap,för hela familjen:

300 kr/år

Sätt in medlemsavgiften på PG 90 03 05-4 / BG 5951-8464 Märk din insättning med ”medlem 2012” samt namn på alla medlemmar, kontaktuppgifter och mejladress.

Open Doors 15


Open Doors Drottninggatan 11 702 10 Örebro

Manifestation i Stockholm 7 nov 2012 Tillsammans med en rad kristna organisationer arrangerar Open Doors en ljusmanifestation i Stockholm till stöd för förföljda kristna, och för att lyfta upp konvertiters problem och myndigheternas ovilja att följa FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Demonstrationen startar vid Mynttorget 16.30 och går till Sergels torg där det blir sång och tal. Kl 19.00 blir det ett möte i S:ta Clara kyrka där bland annat muslimer som blivit kristna vittnar. Medverkar gör även sångaren Ingemar Olsson samt en iransk kör.

59 kr N BÖ as ämp

utk n e id str r ä d

+ porto

Bön - där striden utkämpas Alla gånger som Broder Andrew och Al Janssen träffat män och kvinnor som förföljs för sin kristna tros skull, så är deras önskan alltid lika enkel som tydlig: ”Snälla, be för oss!” Men hur ber vi för dem? Och hur kan du lära dig att be så att dina böner påverkar ditt liv, ditt samhälle, din nation och världen? I denna bok får du ta del av både praktiska och bibliska lärdomar om bönens verkliga effekt - från dem som förföljs för sin tro på Jesus. Du kommer att förstå att det är i bönen som den verkliga striden utkämpas! 110x160 mm, ca 80 sidor, mjukband

n se019-31 Beställ: sweden@od.org, 05 00 eller talong! l Jan

&A ew r d n Jag vill beställa er A ____ ex av Bön - där striden utkämpas d o Br

Namn________________________________________________________ Adress________________________________________________________ Postnr_________________Ort____________________________________ Tel___________________Mobil___________________________________ E-post________________________________________________________

Open Doors __________________ Svarspost 20522071 708 00 Örebro

Tidning november 2012  

Det är nu mer än 55 år sedan broder Andrew svarade på Guds kallelse att betjäna den glömda kyrkan bakom järnridån. Men hans kallelse att tjä...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you